GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV"

Transkript

1 GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland tel

2 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården Det som sker utanför gården har stor påverkan Utsläppen flyttas om produktionen ändras Relevant se till mängden produkter Övergödning: Lokal/regional prägel hektaret/avrinningsområdet har betydelse Viss skillnad mot hur vi jobbat tidigare med miljöfrågor Det viktiga är att ni börjar förstå principerna, inte att ni ska kunna göra LCA själva!

3 Vad är en livscykelanalys (LCA)?

4 Mjölkens miljöpåverkan?! Vad är stort/smått?! Vilken mugg/kopp ska jag välja?! Vad är bäst ur miljösynpunkt?!

5 Vaggan Användning Avfallshantering Graven Råvara Processning

6

7 Systemgräns Systemgräns(?) Mål och omfattning Vad ska studeras och varför? NPK Diesel Kem. Odling Inköpt foder El Medicin Djurhållning El Mejeri Resurser Energi o.s.v. Butik Konsument Avfallshantering Funktionell enhet (FE): Ska avspegla nytta och vara mätbar T ex 1 liter mjölk

8

9 Mål och omfattning Vad ska studeras och varför? Engångsmugg Glas/Porslinsmugg Lämplig funktionell enhet???

10 Mål och omfattning Vad ska studeras och varför? Engångsmugg Glas/Porslinsmugg Avfallshantering Råvaruproduktion Tillverkning Tillverkning Transport(?) Diskning Avfallshantering(?) Råvaruproduktion Lämplig funktionell enhet - Servering 1000 portioner kaffe?

11 Miljöpåverkansbedömning Miljöpåverkanskategorier Resursanvändning (mark, P, K ) Energianvändning Klimatförändring Övergödning Försurning Hälsoeffekter Påverkan på biologisk mångfald Resursanvändning El, fossil energi, bioenergi Emissioner Koldioxid Metan Lustgas Nitrat Ammoniak Kväveoxider Fosfor Svaveldioxid

12 Inventering exempel mjölkgård Inköp: av foder, diesel, el, mineralgödsel Utsläpp som sker före gården och när produkterna används på gården Växtodlingen: Grödfördelning, avkastning, gödsling, jordbearbetning Förluster i fält av nitrat, ammoniak, lustgas, fosfor Produktion av foder och avsalugrödor Inomgårds: Djurantal, stallet, gödselhanteringen Foderstat: Är foderbehovet = inköpt + egenproducerat? Förluster av ammoniak, metan, lustgas från djur, stall och gödsellager Försäljning av produkter Hur mycket produkter kan utsläppen slås ut på?

13 Inventering inköpta varor 80 mjölkkor, inkl rekrytering. 80 ha åker, 15 ha naturbete. Säljer: 760 ton ECM, 24 ton djur till liv eller slakt. Inköpt vara El mängd 120 MWh Diesel 10 m 3 Havre 13 ton Unik ton Talang 9,3 ton Galax 8 ton Mineraler 5 ton NS ton N34 14,5 ton PK ,5 ton Men vad blir miljöpåverkan av elen, vilken typ av el ska vi räkna med? Marginalel eller medelel??

14 Medel- eller marginaldata? Exempel el Klimatavtrycket per kwh el varierar kraftigt beroende på elens ursprung! svensk "medelel" Kärnkraft Vattenkraft Vindkraft Kraftvärme, biobränslen Naturgaskombi Kraftvärme, olja Kraftvärme, kol Kolkraftverk Reservkraft oljekondens Reservkraft gasturbiner g CO2/kWh levererad el till hushållskund (Vattenfall Livscykelanalys Vattenfalls el i Sverige)

15 Marginalkostnad el

16 Inventering av miljöpåverkan av inköpta varor Ämne Utsläpp per enhet insatsvara El, vindkraft (kg/gwh) Inköpt havre (kg/ton) Totalt användning på gården El (kg) Inköpt havre (kg) Totalt (kg) CO CH 4 4 0,14 0,48 1,8 5 N 2 O 0,09 1, NO 3 - n.a. 3,2 n.a NH 3 0,13 0, NO x 7,1 1,3 0, P-tot n.a. 0,12 n.a. 1,6 6 SO 2 6,3 0,33 0,756 4,3 20 Total anv 0,12 GWh 13 ton

17 Miljöpåverkansbedömning Inventering Koldioxid Metan Lustgas Nitrat Ammoniak Kväveoxider Fosfor Svaveldioxid Karaktärisering Klimatförändring (CO 2 -ekvivalenter) 1 kg CO 2 = 1 kg CO 2 -ekv 1 kg CH 4 = 25 kg CO 2 -ekv 1 kg N 2 O = 298 CO 2 -ekv Övergödning (NO 3 -ekvivalenter, PO 4 -ekv, eller O 2 -ekv) Försurning (SO 2 -ekvivalenter) Ämne Utsläpp (kg) Utsläpp (kg CO 2 -ekv) CO * = CH *5 = 125 N 2 O *290 = Totalt, prod och anv av insatsvaror 127 ton CO 2 -ekv Viktning Endimensionellt index

18 Totalt 930 ton CO 2 -ekv. Men vad blir utsläppen per kg mjölk då?!

19 Allokeringsproblem (I) Flera inflöden Flera utflöden Öppen återvinningscykel Har det någon betydelse? Kan man undvika genom att öka detaljeringsgraden?! Om inte

20 Allokeringsproblem (II) Allokering genom fördelning Systemutvidgning -

21 Allokeringsproblem - räkneexempel 930 ton CO 2 -ekv/år ANTINGEN: Allokering genom fördelning (ekonomisk allokering): 85 % av intäkt från mjölk 790 ton CO 2 -ekv belastar mjölken 760 ton ECM/år 1,04 kg CO 2 -ekv/kg ECM Resten på köttet (12 ton/år) 12 kg CO 2 -ekv/kg kött?? kg CO 2 -ekv/l ELLER: Systemutvidgning Levererar 12 ton kött/år Ersätter brasilianskt nötkött à 28 kg CO 2 -ekv/kg kött 340 ton CO 2 -ekv Kvar på mjölken = 590 ton CO 2 -ekv 0,76 kg CO 2 -ekv/kg ECM

22 Huvudprinciper för LCA Bokföringsinriktad Hur är XX:s miljöpåverkan? Tillbakablickande, jämföra produkter Tar med allt Allokering genom fördelning Medeldata Adderbara Förändringsorienterad Vad händer om xxx ändras? Framåtblickande, produktutveckling Tar med det som påverkas/skillnader mellan system Systemutvidning Marginaldata Inte adderbara

23 Livscykelanalys Från vaggan till graven tar med alla insatsvaror Relaterar till produktion Standarder finns, men metoder och antaganden kan skilja stort mellan olika studier Klimatrapportering Inom landets gränser - tar inte med effekter av import/export Relaterar ej till produktion Standardiserad och väldokumenterad metod och rapportering

24 Några vanliga termer Livscykel = från vaggan till graven Funktionell enhet Systemgräns Processträd Allokering Medel- och marginaldata

25 Jordbrukets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv

26 Produktionen står för stor andel av jordbruksprodukternas miljöpåverkan Angervall, T m fl Mat och klimat En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport

27 Utsläpp av växthusgaser per kg produkt för några vanliga livsmedel

28 Utsläpp av växthusgaser per MJ i livsmedlet

29 Utsläpp av växthusgaser per kg protein i livsmedlet

30 Variation mellan olika livsmedel Svenskt sigill Maten och miljön - Livscykelanalys av sju livsmedel.

31 Läs mer om

32 LCA-metodik Omfattande lärobok och manual om livscykelanalyser Lärobok på svenska om livscykelanalyser PAS Standard för att beräkna carbon footprint

33 systemanalyser av jordbruk och mat Det finns många relevanta rapporter från SIK! Gå in under Bibliotek, välj kategori miljö. Lättöverskådlig LCA av sju livsmedel Manual för klimatberäkningar på gårdar. (Fliken Miljö, energi och klimat)

Jordbrukets klimatpåverkan

Jordbrukets klimatpåverkan Jordbrukets klimatpåverkan underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar Delrapport i JoKer-proJeKtet Mars 2009 Maria Berglund, Christel Cederberg, Carin

Läs mer

Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion

Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion SIK-rapport Nr 808 2010 Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion Magdalena Wallman Ulf Sonesson SIK SIK 2 (31) SIK-rapport Nr 808 2010 Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion Magdalena

Läs mer

Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning

Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning Katarina Nilsson Juni 26 SIK 1 (27) Projektinformation Projekt påbörjat

Läs mer

Råvaror - resultat och diskussion

Råvaror - resultat och diskussion Metod Livsmedelsproduktionen i Sverige svarar för en ansenlig del av Sveriges totala miljöpåverkan. Sammantaget står hela livsmedelskedjan för ca 50 % av övergödningen, 28 % av växthusgaserna och 20 %

Läs mer

Klimatavtryck av insatsvaror i jordbruket

Klimatavtryck av insatsvaror i jordbruket KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Klimatavtryck av insatsvaror i jordbruket ungnöt, smågrisar, gyltor och strömedel 2013 Maria Berglund, Carin Clason, Susanne Bååth Jacobsson, Sara Bergström Nilsson, Veronica

Läs mer

SIK-rapport Nr 797 2009. Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg. Boel Carlsson Ulf Sonesson Christel Cederberg Veronica Sund

SIK-rapport Nr 797 2009. Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg. Boel Carlsson Ulf Sonesson Christel Cederberg Veronica Sund B SIK-rapport Nr 797 2009 Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg Boel Carlsson Ulf Sonesson Christel Cederberg Veronica Sund SIK-rapport Nr 797 2009 Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska

Läs mer

SIK-rapport Nr 783 2008. Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf Sonesson Christel Cederberg Anna Flysjö Boel Carlsson

SIK-rapport Nr 783 2008. Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf Sonesson Christel Cederberg Anna Flysjö Boel Carlsson B SIK-rapport Nr 783 2008 Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf Sonesson Christel Cederberg Anna Flysjö Boel Carlsson SIK-rapport Nr 783 2008 Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2) Ulf

Läs mer

Kort introduktion till

Kort introduktion till Kort introduktion till beräkningsverktyget Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 En del i Klimatkollen Förenklat Carbon footprint av en hel gård (ton CO 2 -ekv) Vad stort/smått,

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Mat och klimat En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport

Mat och klimat En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport Mat och klimat En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-rapport Thomas Angervall, Ulf Sonesson, Friederike Ziegler och Christel Cederberg Februari 2008 SIK INNEHÅLL INLEDNING...3

Läs mer

LCA-databas för konventionella fodermedel

LCA-databas för konventionella fodermedel SIK-rapport Nr 772 2008 Version 1.1 LCA-databas för konventionella fodermedel - miljöpåverkan i samband med produktion Anna Flysjö, Christel Cederberg, Ingrid Strid SIK-rapport Nr 772 2008 Version 1.1

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

SIK-rapport Nr 834 2011. Klimatpåverkan från skolmåltider vilka råvaruval har betydelse? Delrapport. Veronica Sund Britta Florén.

SIK-rapport Nr 834 2011. Klimatpåverkan från skolmåltider vilka råvaruval har betydelse? Delrapport. Veronica Sund Britta Florén. SIK-rapport Nr 834 2011 Klimatpåverkan från skolmåltider vilka råvaruval har betydelse? Delrapport Veronica Sund Britta Florén November 2011 SIK Projektinformation Projekt påbörjat April 2011 Granskad

Läs mer

Manual som beskriver Klimatkollen - klimatberäkningar i VERA Maria Berglund. Reviderad 2015-08-26

Manual som beskriver Klimatkollen - klimatberäkningar i VERA Maria Berglund. Reviderad 2015-08-26 Manual som beskriver Klimatkollen - klimatberäkningar i VERA Maria Berglund Reviderad 2015-08-26 Sida 2(17) 1 Introduktion Denna manual beskriver hur VERA beräknar växthusgasutsläpp, vilka principiella

Läs mer

Livscykelanalys av svenska Bruna bönor

Livscykelanalys av svenska Bruna bönor Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Miljö- och energisystem Projektarbete inom Miljösytemanalys: livscykelanalys 7.5 hp Livscykelanalys av svenska Bruna bönor Elinor Hallström 09-11-24 Förord Ett

Läs mer

Livscykelanalys av svenska Bruna bönor

Livscykelanalys av svenska Bruna bönor Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Miljö- och energisystem Projektarbete inom Miljösytemanalys: livscykelanalys 7.5 hp Livscykelanalys av svenska Bruna bönor Elinor Hallström 09-11-24 Förord Ett

Läs mer

SIK-rapport Nr 761 2007. Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion. Christel Cederberg Anna Flysjö Lars Ericson

SIK-rapport Nr 761 2007. Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion. Christel Cederberg Anna Flysjö Lars Ericson SIK-rapport Nr 761 2007 Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion Christel Cederberg Anna Flysjö Lars Ericson SIK-rapport Nr 761 2007 Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion Christel

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

Jämförelse av dricksvatten - översiktlig livscykelanalys (LCA)

Jämförelse av dricksvatten - översiktlig livscykelanalys (LCA) UP 04 12975 Jämförelse av dricksvatten - översiktlig livscykelanalys (LCA) Thomas Angervall, Anna Flysjö och Berit Mattsson Maj 2004 Studien är utförd på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm. Sammanfattning

Läs mer

Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel

Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel Sammanfattning Klimatpåverkan från animalieproduktion (sett till hela livscykeln) härrör till största delen från Produktion av kött innebär höga utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

SIK-rapport Nr 717 2004. Miljösystemanalys av ekologiskt griskött. Christel Cederberg. Britta Nilsson

SIK-rapport Nr 717 2004. Miljösystemanalys av ekologiskt griskött. Christel Cederberg. Britta Nilsson SIK-rapport Nr 717 2004 Miljösystemanalys av ekologiskt griskött Christel Cederberg Britta Nilsson SIK-rapport Nr 717 2004 Miljösystemanalys av ekologiskt griskött Christel Cederberg Britta Nilsson SR

Läs mer

Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme analys av potential i Östergötland och Örebro län

Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme analys av potential i Östergötland och Örebro län Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme analys av potential i Östergötland och Örebro län Jenny Ivner & Anton Helgstrand LIU-IEI-R--11/0146--SE Avdelningen

Läs mer

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999

LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 LIVSCYKELANALYS Miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion 1999 Innehåll 1 Inledning sid 2 2 Sydkrafts eltillförsel och elproduktionen i Norden 5 3 Sammanställning av miljöpåverkan från Sydkrafts elproduktion

Läs mer

Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel

Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel RAPPORT 2010:3 Maria Berglund Sören Höjgård Eva Kaspersson Ewa Rabinowicz Anna Wall Fredrik Wilhelmsson Jordbruket, växthusgaserna och effektiva styrmedel AgriFood Economics Centre Jordbruket, växthusgaserna

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:5 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV GRISKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från grisköttsproduktion

Läs mer

Matkonsumtionen klimatpåverkan i Örebro kommun nuläge och trender

Matkonsumtionen klimatpåverkan i Örebro kommun nuläge och trender Matkonsumtionen klimatpåverkan i Örebro kommun nuläge och trender Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.2 ÖREBRO KOMMUN... 4 2. ATT BERÄKNA MATENS KLIMATPÅVERKAN... 4 2.1 LIVSCYKELANALYS... 4 Grön CO2 - Markanvändning...

Läs mer

RAPPORT Livscykelanalyser av fjärrvärme

RAPPORT Livscykelanalyser av fjärrvärme RAPPORT Livscykelanalyser av fjärrvärme En förstudie NR 021268 Juni 2003 Livscykelanalyser av fjärrvärme en förstudie Jessica Johansson och Göran Finnveden fms/foi ISSN 1401-9264 2003 Svensk Fjärrvärme

Läs mer