Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar utveckling. Varför LCA? Vad är LCA? Vad kan man ha LCA till?"

Transkript

1 Uppsala universitet Ins Fysikalisk o Analytisk kemi Monica Waldebäck Varför LCA? Hållbar utveckling dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov Rio-mötet 1992 hållbar ekonomi Hållbar utveckling dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov hållbar miljö Vad är LCA? Livscykelanalys, LCA, är en metod/metoder att beskriver en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel, från vaggan till graven! hållbar samhällsutveckling Andra ser det som en metodik / ett verktyg för att uppnå en totalt bättre miljö Vad kan man ha LCA till? Banker Miljöfonder/ Miljöindex Beslutsfattare Myndighet Beslutssituation Beslut om styrmedel, ex krav på återvinning Konsument Val av produkt Miljömärkning Företag miljöarbete Processval Val av råvara Val av leverantör Produktutveckling Införande o förbättring av Utveckling/Marknadsföring Generellt kan man säga att LCA minskar risk för suboptimering 1

2 MILJÖEFFEKTER Aktiviteter som kan ingå i en produkts livscykel Inflöde Utvinning av råmaterial Utflöde Utsläpp Förädling av råmaterial Resurser Råmaterial Produktion Konsumtion Avfall Material Energi Tillverkning/produktion Transporter Användning Underhåll Luftutsläpp Vattenutsläpp Fast avfall Andra typer av utsläpp till miljön Resurser/avfall Återvinning/Återanvändning Avfallshantering MILJÖEFFEKTER Produktens livscykel Ur: Livscykelanalys en metod för miljöbedömning av produkter och tjänster, Rydh, Lindahl och Tingström, Studentlitteatur, Lund, 2002 LCA är oftast jämförande analyser 1. Jämförelse av två likvärdiga produkter/system Skillnad LCA och MKB LCA - Potentiell miljöpåverkan. System 1 System 2 System 1 har signifikant högre bidrag till -växthuseffekten -försurningen -övergödningen - Funktionsperspektiv. - Vagga till grav 2. Identifikation av hotspots MKB - Faktisk miljöpåverkan (lokal påverkan) Resurser mindre än 5% Produktion mer än 80% Konsumtion mindre än 5% Avfallshantering mindre än 10% - Anläggningsperspektiv. - Grind till grind LCA-Livscykelanalys LCA Mål och omfattning En av de viktigaste delarna i en LCA är när mål och syfte sätts för studien. Vad är det egentligen som skall ingå i en LCA? Vad vill jag egentligen med min studie? Studiens mål och omfattning Förbättringsunderlag Jämförelse Resultattolkning Inventeringanalys, LCI Miljöpåverkansbeskrivning För att klarlägga: Syfte Studerat system Resultatanvändning Begränsningar 2

3 Funktion Funktionell enhet Vilken funktion skall studeras? = nyttigheter som systemet producerar Funktionell enhet = kvantitativt mått på funktionen Systemgränser Avgränsning mot natursystem Avgränsningar i tiden Geografiska avgränsningar Avgränsningar mot produktionskapital Avgränsningar mot andra produkters livscykler Varför? System blir jämförbara om de producerar samma mängd nyttigheter! Flödeschema Emissions Emissions Product Consumption Recycling Deposition Recycling Kokbok inventering Sätt systemgränser Ställ upp processträd, dvs flödesschema enligt de systemgränser som har valts Datainsamling* för varje box i processträdet Beräkningar, lös massbalansen i varje box i förhållande till den funktionella enheten Redovisa i tabell (diagram) Förfining av systemgränser Markus Åhman, IVL, * Olika typer av data - data från bästa tillgängliga teknik - specifika data (för det studerade systemet) - medelvärdesdata (för en branch, ett land, hela världen..) - marginaldata (toppbelastningar med stora föroreningsutsläpp) Källor till indata Producerande företag, miljörapporter Statistik Lagstiftade utsläppsnivåer Avfallsföretag, renhållningsverk Branschorganisationer Litteraturdata, ex andra LCA-studier Öppen litteratur, databaser Uppskattningar och antaganden 3

4 Inventering igen LCI bränsle LCA Effektkategorier Resurser Abiota tillgångar *Energi och material **Vatten Biota tillgångar Mark (inkl. våtmarker) Material/Energi IN (Energi, el) *) Totalenergi Naturgas Aktivitet MJ MJ MJ Råvaruutvinning 6,16E+05 7,66E+06 3,45E+05 Förädling 2,19E+05 2,87E+06 1,41E+05 Transporter 5,36E+06 1,26E+07 4,99E+04 Produktion 5,11E+05 6,56E+06 2,56E+05 Användning 3,55E+06 2,56E+05 2,56E+05 HC Olja Fenol g g g Råvaruutvinning 2,96E+02 1,16E+03 1,65E+03 Förädling 1,56E+02 6,75E+02 9,61E+02 Transporter 1,29E+02 1,84E+02 Produktion 1,98E+02 1,13E+03 1,61E+03 Användning 1,98E+02 1,13E+03 1,61E+03 NOx CO CO2 g g g Råvaruutvinning 3,00E+06 3,46E+05 1,78E+09 Förädling 1,09E+06 1,50E+05 1,74E+08 Transporter 3,53E+05 4,45E+04 7,41E+07 Produktion 2,82E+06 3,28E+05 1,71E+09 Användning 4,96E+08 2,92E+08 2,92E+08 Markus Åhman, IVL, Hälsoeffekter Miljöeffekter * alltid med ** kan vara med Toxiska effekter (exkl. arbetsmiljö) Icke toxiska effekter (exkl. arbetsmiljö) Arbetsmiljö *Växthuseffekt *Nedbrytning av atmosfäriskt ozon * *Eutrofiering *Bildning av fotokemiska oxidanter Ekotoxiska effekter Påverkan på den biologiska mångfalden Inflöden som ej följs till vaggan Utflöden som ej följs till graven Karaktärisering dvs framräkning av storleken av miljöpåverkan. Huvudsakligen baserad på vetenskaplig analys. Ekvivalensfaktorer används för att erhålla total påverkan inom respektive kategori Andra ekvivalensfaktorer Miljöeffekt Ekvivalenspotential m referenssubstans spotential, AP, (H + -ekv, SO 2 -ekv) Ekvivalensfaktorer för global uppvärmning: Global Warming Potential, GWP, kg koldioxid- ekv./kg gas Ekvivalensfaktorer för ozonnedbrytning: Ozon Depletion Potential, ODP, kg CFC 11-ekv./kg gas Övergödning Fotokemisk smogbildning, Övergödningspotential, EP, (fosfat-ekv, N-ekv.) Fotokemisk ozonbildningspotential, POCP, (eten-ekvivalenter) Andra ekvivalensfaktorer KLASSIFICERING KARAKTERISERING Miljöeffekt Övergödning Fotokemisk smogbildning, Ekvivalenspotential m referenssubstans spotential, AP, (H + -ekv, SO 2 -ekv) Övergödningspotential, EP, (fosfat-ekv, N-ekv.) Fotokemisk ozonbildningspotential, POCP, (eten-ekvivalenter) Inventeringsresultat CO 2 CH 4 N 2 O SO 2 NO x Växthuseffekt VÄRDERING Miljö index 4

5 Värdering På något sätt vägs ojämförbara storheter samman till en samlad bedömning Resultat: ett värde EPS Samhällets betalningsvilja för fem skyddsobjekt Effektkategorimetoden Politiska mål Tellus Betalningsvilja (Kalifornien) Ekoknapphet Belastningsgränser (Schweiz, Sverige, Norge, Holland) Exempel, olika värderingsmetoder Miljöpoäng/ år och m2 Golv A Golv B Golv C EPS 6, Effektkategori 1 2,8 2,1 Ekoknapphet 1,6 8 1 Vilken SLUTSATS kan vi dra om användandet av verktyget LCA idag? Styrkor och svagheter Styrkor - Identifiera dominanta påverkanskategorier - Identifiera dominanta delar av livscykeln - Identifiera kunskapsluckor - Se skillnader mellan system Svagheter - Svårt vara fullständig (praktiskt och ekonomiskt) - Dataluckor och osäkerheter - Resultaten beror av olika faktorer(systemgränsdragning) - Svårt hantera vissa problem OBS! Svagheter inte unika för LCA 5

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter

Metoder - LCA. LCA resultat Miljöpåverkansbedömning. Livscykeln för en produkt. Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Teckning: Ulf Östlund HB Livscykeln för en produkt Metoder - LCA LCA resultat Miljöpåverkansbedömning Bedömning av olika systems potentiella miljöeffekter Användning

Läs mer

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Utvärdering av miljöpåverkan från vaggan till graven Ann Magnuson 2013 Lästips Carlson & Pålsson SIS Förlag 2008 ISBN: 9789171626523 Vad är LCA? är ett

Läs mer

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland

Gården i ett. Maria Berglund. maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22. Maria Berglund, HS Halland Gården i ett livscykelperspektiv Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykel-tänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund HS Halland maria.berglund@vxa.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem & Stora utsläpp sker före gården

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet genom hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Traditionella miljöfrågor i

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Gården i ett livscykelperspektiv

Gården i ett livscykelperspektiv Gården i ett livscykelperspektiv Birgit Landquist SIK Institutet för livsmedel och bioteknik birgit.landquist@sik.se Tel 072 720 75 82 www.sik.se Unik kompetens om livsmedelskedjans miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys av lakanskydd - En jämförande studie Anton Helgstrand, Mattias Lindahl & Niclas Svensson 2011-09-02 Industriell Miljöteknik Institutionen för industriell och

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Armeringsprodukter för betong

Armeringsprodukter för betong Armeringsprodukter för betong Företag CELSA STEEL SERVICE AB Hemsida: www.celsa-steelservice.com Certifikatnr: S-P-00305 Giltighet: 2012-12-31 Omfattning LCA: vagga till grind Klimatpåverkan: 360 kg CO2

Läs mer

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor

Livscykelanalys av hårdgjorda ytor Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Livscykelanalys av hårdgjorda ytor WP6 Lisa Bolin, lisa.bolin@sp.se Vad är Livscykelanalys? Metodik Funktionell enhet Systemets funktion är det viktiga Vid

Läs mer

Vad är lyvscykelanalys,

Vad är lyvscykelanalys, Vad är lyvscykelanalys, LCA? Sammanfattning Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att beräkna miljöpåverkan från en produkt från vaggan till graven, vilket innebär att produktion av insatsmedel, transporter

Läs mer

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ

LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ LIVSCYKELANALYS FÖR HÅLLBARHET I VERKLIGHETEN! INTE SÅ SVÅRT SOM DET VERKAR HUR KAN VI MINSKA VÅRT FOTAVTRYCK? VAD KAN VI GÖRA I VÅR VARDAG? GATU- OCH PARKDAGAR, NACKA 19/5 Klimatet, avtrycket, målen 5/19/2016

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV

GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV GÅRDEN I ETT LIVSCYKELPRESPEKTIV Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22 Varför livscykeltänk i klimatfrågor? Klimatpåverkan: Globalt miljöproblem

Läs mer

Livscykelanalys av färg

Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg Livscykelanalys av färg. Sammandrag av IVL Rapport B 1338-A. Färg påverkar miljön positivt genom att förlänga produkters livslängd, ge estetiskt tilltalande ytor och därigenom spara

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Utvärdering av miljöpåverkan, från vaggan till graven Kvalitetsdimensioner på en vara Hållbarhet Driftsäkerhet Prestanda Bergman & Klefsjö (1995) Säkerhet

Läs mer

Livcykelsanalys av biometan (organisk naturgas)

Livcykelsanalys av biometan (organisk naturgas) 19. Maj 2010 1 Livcykelsanalys av biometan (organisk naturgas) Jan Paul Lindner Dept. Life Cycle Engineering (GaBi) Chair of Building Physics (LBP) University of Stuttgart 2 Agenda Livcykelsanalys (Life

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Indikatorer för hållbar utveckling

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Indikatorer för hållbar utveckling Hållbar Olle Nygren 1 Hållbar En som svarar upp till nuvarande generations behov, utan att äventyra kommande generations möjlighet att uppfylla sina behov 2 Indikatorer för hållbar Sveriges strategi för

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

Byggmaterialens klimatpåverkan Mauritz Glaumann Ark Prof. em. Byggnadsanalys

Byggmaterialens klimatpåverkan Mauritz Glaumann Ark Prof. em. Byggnadsanalys Byggmaterialens klimatpåverkan Ark Prof. em. Byggnadsanalys 2019-02-07 Klimatpåverkan från produkter All tillverkning medför utsläpp av olika ämnen som kan påverka miljön. En viss mängd av olika ämnen

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

EPD, LCA, PCR. Exempel från bergmaterial. Per Murén NCC Industry NCC Sverige AB 1

EPD, LCA, PCR. Exempel från bergmaterial. Per Murén NCC Industry NCC Sverige AB 1 EPD, LCA, PCR Exempel från bergmaterial Per Murén NCC Industry 2016-10-13 NCC Sverige AB 1 Varför EPD för bergkross? Framtidens beskrivning av miljöprestanda = enhetligt och jämförbart Krav från kunder

Läs mer

Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall

Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall Potential för ökad materialåtervinning av hushållsavfall och industriavfall CHRISTINE AMBELL, ANNA BJÖRKLUND, MARIA LJUNGGREN SÖDERMAN TRITA-INFRA-FMS 2010:4 ISSN 1652-5442 KTH Samhällsplanering och miljö

Läs mer

Föreläsningsbilder i Miljöteknik M1 och TD2, Extra föreläsning. Sammanfattning. Översikt.

Föreläsningsbilder i Miljöteknik M1 och TD2, Extra föreläsning. Sammanfattning. Översikt. Föreläsningsbilder i Miljöteknik M1 och TD2, 2003 10. Extra föreläsning. Sammanfattning. Översikt. YTTRE MILJÖ luft biosfären mark vatten PÅVERKAN

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Ekologiskt vs konventionellt jordbruk en onödig konflikt

Ekologiskt vs konventionellt jordbruk en onödig konflikt Ekologiskt vs konventionellt jordbruk en onödig konflikt Christel Cederberg Institutionen Energi & Miljö Chalmers Tekniska Högskola Livsmedelsforum 5 okt 2016, Stockholm Innehåll Hur jämförs miljöprestanda

Läs mer

Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt?

Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Kan vi åtgärda utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samtidigt? Stefan Åström, IVL Svenska Miljöinstitutet HC Hansson, Institutet för Tillämpad Miljövetenskap Punkter Huvudbudskap CLEO 4.1, vad gör

Läs mer

Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas?

Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas? Livscykelperspektiv vad är det, varför behövs det och hur kan det användas? Susanna Toller, Ecoloop/KTH Bo Svedberg, Ecoloop/LTU Hur kan vi lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen

Läs mer

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi Finansiering: Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering Organisation Projektgrupp Karin Andersson, SIK uppdragsledare, LCA Joakim Johansson,

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA 2. HÅLLBARHETSARBETE. Dokumentdata. Gyproc PB Plåtband. Saint-Gobain Sweden AB Gyproc. Miljöcertifieringssystem

Byggvarudeklaration GRUNDDATA 2. HÅLLBARHETSARBETE. Dokumentdata. Gyproc PB Plåtband. Saint-Gobain Sweden AB Gyproc. Miljöcertifieringssystem Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-03-01 13:58:42 Gyproc PB Plåtband 1. GRUNDDATA Dokumentdata Id: C-SE556241259201-39 Version: 9 Upprättad: 2017-03-01

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Miljöpåverkan av framtida avfallshantering

Miljöpåverkan av framtida avfallshantering Miljöpåverkan av framtida avfallshantering Göran Finnveden, Yevgeniya Arushanyan och Anna Björklund, KTH Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle Maria Ljunggren Söderman, Åsa Stenmarck och Jan-Olov Sundqvist,

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

A. Jämförelseobjekt. Återanvändning av massabruks avfall i cementbaserade materialer: En förstudie i samarbete med Södra Cell

A. Jämförelseobjekt. Återanvändning av massabruks avfall i cementbaserade materialer: En förstudie i samarbete med Södra Cell A. Jämförelseobjekt Projektets namn Projektets effekt Återanvändning av massabruks avfall i cementbaserade materialer: En förstudie i samarbete med Södra Cell Bioaskan är en restprodukt från industrin.

Läs mer

LCA Betongstomme vs Trästomme Betongbro vs träbro Fler miljöfördelar Konkreta miljöfördelar av att välja limträ

LCA Betongstomme vs Trästomme Betongbro vs träbro Fler miljöfördelar Konkreta miljöfördelar av att välja limträ Konkreta miljöfördelar av att välja limträ Åre, 2015-01-29 2015-02-03 www.tyrens.se 2 Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Användning av livscykelanalys och livscykelkostnad för vägkonstruktion inom Norden

Användning av livscykelanalys och livscykelkostnad för vägkonstruktion inom Norden NVF-seminarium Funktionella egenskaper och livscykelmodeller 10 maj 2007, Arlanda Stockholm - Examensarbete LTH - Användning av livscykelanalys och livscykelkostnad för vägkonstruktion inom Norden Nina

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Produktindentifikation Varugrupp/Varugruppsindelning Vattenburet spackel

Produktindentifikation Varugrupp/Varugruppsindelning Vattenburet spackel Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Produktindentifikation Varunamn Disbopox 442 härdare, komp B Varugrupp/Varugruppsindelning 03406

Produktindentifikation Varunamn Disbopox 442 härdare, komp B Varugrupp/Varugruppsindelning 03406 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Varunamn Amphisilan W Vit/Bas1 Varugrupp/Varugruppsindelning 03404

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Varunamn Amphisilan W Vit/Bas1 Varugrupp/Varugruppsindelning 03404 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Produkters miljövänlighet

Produkters miljövänlighet Produkters miljövänlighet Anne-Marie Tillman Miljösystemanalys, Chalmers SP 090205 Lite bakgrund Om Miljösystemanalys Miljöbedömningar LCA, RA, Miljöbedömningar av framväxande teknik, EAO Miljöarbetets

Läs mer

Har företaget miljöledningssystem? Ja Nej Företaget är certifierat enligt ISO 9001 ISO Annat, specificera:

Har företaget miljöledningssystem? Ja Nej Företaget är certifierat enligt ISO 9001 ISO Annat, specificera: Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Produktindentifikation Varunamn Finest matt wall paint Varugrupp/Varugruppsindelning 03404

Produktindentifikation Varunamn Finest matt wall paint Varugrupp/Varugruppsindelning 03404 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Varför Tyréns EPD Byggnad Varuhus Stomme Broar Infrastruktur Utveckling. Varför LCA miljödeklarationer för byggnader?

Varför Tyréns EPD Byggnad Varuhus Stomme Broar Infrastruktur Utveckling. Varför LCA miljödeklarationer för byggnader? Varför LCA miljödeklarationer för byggnader? 2015-10-20 Varför LCA miljödeklaration för byggnader Agenda Vad och varför Tyréns hur bra är vi på detta? Resultat / Projekt Första EPDn Varuhus Flerbostadshus

Läs mer

Version: Senast sparad: Icoflux Kallasfalt är en kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark.

Version: Senast sparad: Icoflux Kallasfalt är en kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-02-22 10:03:54 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icoflux Kallasfalt Id: C-SE556013070901-23 Upprättad: 2017-01-30 15:12:53 Version:

Läs mer

Produktindentifikation Varunamn Lackfärg Ultra 70 CL Varugrupp/Varugruppsindelning 03408

Produktindentifikation Varunamn Lackfärg Ultra 70 CL Varugrupp/Varugruppsindelning 03408 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Varunamn Indeko Geo Varugrupp/Varugruppsindelning 03404

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Varunamn Indeko Geo Varugrupp/Varugruppsindelning 03404 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Version: Senast sparad: Triangelformad list av SBS-bitumen som används för att skapa en mjuk övergång mellan en horisontell och en vertikal yta.

Version: Senast sparad: Triangelformad list av SBS-bitumen som används för att skapa en mjuk övergång mellan en horisontell och en vertikal yta. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-18 12:17:25 1. GRUNDDATA Dokumentdata Hålkälslist 1,1 m Id: C-SE556013070901-5 Upprättad: 2018-10-18 12:11:33 Version:

Läs mer

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit?

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Sju Gårdar Mars 2009 Oscar Franzén Ekologiska Lantbrukarna Oscar Franzén Uppsala 16 april 2009 Jordbrukets energianvändning Energianvändning

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Cellplast Id: A-7331933-00000-7-21 Upprättad: 2017-07-05 09:02:04 Version: 1 Senast sparad: 2017-07-05

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Varmasfalt IO 95/35. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Varmasfalt IO 95/35. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-02-21 14:48:03 1. GRUNDDATA Dokumentdata Varmasfalt IO 95/35 Id: C-SE556013070901-17 Upprättad: 2017-01-30 10:45:53

Läs mer

Produktindentifikation Varunamn Supertäck 7 Varugrupp/Varugruppsindelning 03404

Produktindentifikation Varunamn Supertäck 7 Varugrupp/Varugruppsindelning 03404 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Gipsprimer. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Gipsprimer. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-08-14 09:57:39 1. GRUNDDATA Dokumentdata Gipsprimer Id: A-7331933-00000-7-23 Upprättad: 2017-08-11 10:45:14 Version:

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. 3. Innehållsdeklaration. Produktidentifikation Varunamn: Akryltätmassa

BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. 3. Innehållsdeklaration. Produktidentifikation Varunamn: Akryltätmassa Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Version: Senast sparad: Torrbruk för gjutningsarbeten. Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet.

Version: Senast sparad: Torrbruk för gjutningsarbeten. Gjuta Enkelt är en snabbhärdande, blandningsfri betong som hälls direkt i blandningsvattnet. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-12-08 11:07:08 1. GRUNDDATA Dokumentdata Gjuta Enkelt Id: A-7331933-00000-7-70 Upprättad: 2017-12-08 10:30:14 Version:

Läs mer

Produktindentifikation Varunamn Supertäck 5 Varugrupp/Varugruppsindelning 03404

Produktindentifikation Varunamn Supertäck 5 Varugrupp/Varugruppsindelning 03404 Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Linda Tufvesson Miljö- och energisystem Lunds Universitet 2011-05-26 Alternativ till dagens drivmedel Aktiviteter i en produkts livscykel Inflöde Material Energi

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Produktval inom VVS i Praktiken. Miljösamordnarens perspektiv VVS Forum 2014-08-27 Jon Mellqvist

Produktval inom VVS i Praktiken. Miljösamordnarens perspektiv VVS Forum 2014-08-27 Jon Mellqvist Produktval inom VVS i Praktiken Miljösamordnarens perspektiv VVS Forum 2014-08-27 Jon Mellqvist Krav Certifieringssystemen ännu ej krav på innehåll i fasta VVS-produkter Många fastighetsägare går längre

Läs mer

SYFTET med presentationen är att den ska vara ett underlag för vidare diskussion i KLIMATFRÅGAN.

SYFTET med presentationen är att den ska vara ett underlag för vidare diskussion i KLIMATFRÅGAN. Bild 1 Jordbruket och Växthuseffekten Målet för presentationen är att informera åhörarna om: Vad ingår i den svenska rapporteringen av emissioner av klimatgaser från jordbruket Hur stora är utsläppen från

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-11 13:27:42 1. GRUNDDATA Dokumentdata Cellplast Id: A-7331933-00000-7-21 Upprättad: 2018-01-11 12:24:43 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Bastufolie. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Bastufolie. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-03-07 07:47:24 1. GRUNDDATA Dokumentdata Bastufolie Id: C-SE556013070901-64 Upprättad: 2017-03-07 07:34:04 Version:

Läs mer

Bona R850/R850T BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation

Bona R850/R850T BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Mikael Lantz Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola 2013-04-12 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt. Resultaten

Läs mer

Bona Mega One BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation

Bona Mega One BYGGVARUDEKLARATION. 1. Grunddata. 2. Hållbarhetsarbete. Produktindentifikation Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Idisslarnas klimatpåverkan Stor eller liten? Stefan Wirsenius Chalmers tekniska högskola Elin Röös Sveriges lantbruksuniversitet

Idisslarnas klimatpåverkan Stor eller liten? Stefan Wirsenius Chalmers tekniska högskola Elin Röös Sveriges lantbruksuniversitet Idisslarnas klimatpåverkan Stor eller liten? Stefan Wirsenius Chalmers tekniska högskola Elin Röös Sveriges lantbruksuniversitet Hur stora är utsläppen från världens idisslare? miljarder ton koldioxidekvivalenter

Läs mer

ABC IRIS. Produktblad Miljö INJUSTERINGSSPJÄLL 2014-09

ABC IRIS. Produktblad Miljö INJUSTERINGSSPJÄLL 2014-09 ABC IRIS INJUSTERINGSSPJÄLL 0-09 Produtblad Miljö ABC Ventilationsproduter AB Tel: 0-9 0 0 Fax:0-9 0 99 www.abcvent.se Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besed. Eftertryc eller opiering

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-07-13 13:33:19 1. GRUNDDATA Dokumentdata Ytbehandlade interiörprodukter av Barrträ Id: A-4741585-00523-8-1 Upprättad:

Läs mer

ABC IRIS. Produktblad Miljö Montage INJUSTERINGSSPJÄLL

ABC IRIS. Produktblad Miljö Montage INJUSTERINGSSPJÄLL ABC IRIS INJUSTERINGSSPJÄLL 2017-06 Produktblad Miljö Montage SPJÄLL ABC IRIS INJUSTERINGSSPJÄLL ANVÄNDNING Irisspjäll används vid injustering av luftflöden där det finns krav på låg ljudnivå och kort

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-05-15 11:51:26 1. GRUNDDATA Dokumentdata Oisolerad vägg, skalvägg, pelare och balk i betong Id: C-SE556034214801-1 Upprättad:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal Glasräcke. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Icopal Glasräcke. Icopal AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-04-05 09:27:54 1. GRUNDDATA Dokumentdata Icopal Glasräcke Id: C-SE556013070901-66 Upprättad: 2017-04-05 09:11:54 Version:

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Paroc XFP 001. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Paroc XFP 001. Paroc AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-29 14:28:23 1. GRUNDDATA Dokumentdata Paroc XFP 001 Id: C-SE556036376301-122 Upprättad: 2018-10-22 13:47:34 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-10-08 14:38:50 1. GRUNDDATA Dokumentdata Skalblock Id: A-7331933-00000-7-114 Upprättad: 2018-10-08 14:37:40 Version:

Läs mer

Version: Senast sparad:

Version: Senast sparad: Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-10-20 09:57:36 1. GRUNDDATA Dokumentdata Fiberputs B 0-1 mm Id: A-7331933-00000-7-50 Upprättad: 2017-10-12 12:35:45

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Brandkuddar. Stål & Brandteknik AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Brandkuddar. Stål & Brandteknik AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 1. GRUNDDATA Dokumentdata Brandkuddar Id: C-SE556358465401-1 Upprättad: 2018-09-04 18:15:22 Version: 1 Senast sparad: 2018-09-30

Läs mer

Värdera metan ur klimatsynpunkt

Värdera metan ur klimatsynpunkt Värdera metan ur klimatsynpunkt Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 35-465 22 The Global Warming Potential (GWP) is defined as the timeintegrated

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. ISO-Plus Grundbruk B. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. ISO-Plus Grundbruk B. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-28 13:35:40 1. GRUNDDATA Dokumentdata ISO-Plus Grundbruk B Id: A-7331933-00000-7-2 Upprättad: 2017-06-08 07:18:43

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Målet för detta webbinarium Ni som lyssnar ska känna till bedömningen av miljötillståndet

Läs mer

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Sockelspritputs KC. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning

Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. Sockelspritputs KC. Finja Betong AB. Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp/Varugruppsindelning Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2018-01-11 09:38:54 1. GRUNDDATA Dokumentdata Sockelspritputs KC Id: A-7331933-00000-7-75 Upprättad: 2018-01-11 09:15:48

Läs mer

Version: Senast sparad: Icopal Base KL Används som undre lag i tvålagstäckning där höga krav på brotttöjning och draghållfasthet gäller.

Version: Senast sparad: Icopal Base KL Används som undre lag i tvålagstäckning där höga krav på brotttöjning och draghållfasthet gäller. Byggvarudeklaration 2015 enligt BVD-föreningens standardiserade format ebvd2015 2017-09-26 08:51:10 1. GRUNDDATA Dokumentdata Base KL Id: C-SE556013070901-2 Upprättad: 2017-09-26 08:49:02 Version: 3 Senast

Läs mer