Skriv. Airport City Göteborg Landvetter Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriv. Airport City Göteborg Landvetter Airport"

Transkript

1 Skriv Airport City Göteborg Landvetter Airport Davis Bergström Fastighetschef

2 Stor arbetsplats Sveriges 3:e största arbetsplats utanför tätort Sysselsätter personer 670 Swedavia-medarbetare 100 verksamma företag

3 Passagerarutveckling Europa Juni 2010 Juni ,8 % Europeiska flygplatser 7,3 % Europeiska flygplatser i samma kategori som GOT 17 % Göteborg Landvetter Airport Fakta: ACI Europe 3

4 Swedavia Den 1 april 2010 bildades bolaget Swedavia AB med staten som enda ägare. Vår vision Tillsammans för vi världen närmare Vår verksamhet är att göra Sverige lättillgängligt och möjliggöra för svenskar att uppleva världen, både privat och vid affärsresor.

5 Göteborg Landvetter Airport ,1 miljoner passagerare 75 % utrikes Interkontinental frakt 90 destinationer Stor arbetsgivare: sysselsätter personer

6 Flygplatsens roll i regional tillväxt är att skapa förutsättningar

7 Samarbete i regionen Business Region Göteborg Visit Sweden Logistik- och transportstiftelsen Göteborg City Airport Göteborg & Co Västsvenska Turistrådet Flygrådet Västsvenska Handelskammaren Företag & Resebyråer

8 Airport City Destinationsutveckling Miljöfokus Kommersiell utveckling

9 Klimatpåverkan/Växthuseffekten ambitiösa mål Målet 2020 i Swedavia är 0-utsläpp av fossil koldioxid från egen verksamhet. Det ska uppnås genom att: Minska energianvändningen. Förnya fordonsflottan och bränslen. Stimulera till ökat kollektivresande till och från flygplatserna.

10 Miljöaktiviteter Reningsverk för dagvatten Bullerisolering Fordon av bästa miljöklass Samarbete kollektivtrafik Glykolhantering Tvätthall för fordon Avancerad teknik för flygvägar Nytt miljötillstånd Miljöutbildning Grön el Internationellt samarbete för ett grönare flyg 100 % miljötaxi 2012 Alternativa bränslen Fordonsgas Gasbussar Nyhetsbrev till grannar Grannöjdhetsundersökning Forskningsprojekt PFOS Wikiairport Klimatmärkning

11 Interchange/Resecentrum Flygplats knyta samman kompletterande transportslag Airport City knyta samman människor, handel och affärer

12 Airport City ett världskoncept Utveckling av Airport Cities finns med i många länders infrastrukturinvesteringar Destination flygplats Tillväxt börjar med en rullbana - flygplatser är infrastruktur för konkurrens Airport Cities är regioners ekonomiska motor 600 deltagare från 40 länder representerade 100 flygplatser Nya flygplatser byggs inte med enbart de flygoperativa förutsättningar, lika viktigt är Airport City-förutsättningar Kittet mellan regioners städer, t ex flygplatsen i Dallas Framgångsfaktorer är samarbete mellan flygplats, flygbolag och regionen Service och tid allt viktigare en större del av BNP när Emerging markets står för allt större del av produktionen 12

13 13

14 Dallas Fort Worth Metroplex Bakgrund: 2 mil mellan städerna och flygplatsen Tågförbindelse Hub Tillgänglighet Företag Fler Linjer Fler Linjer Företag Tillgänglighet jobb inom en 8 km radie Ca 2000 företag med anställda invid flygplatsen Området med snabbast tillväxttakt i USA Hög genomsnittsinkomst, utbildningsnivå, fastighetsvärden, hyresnivåer. Ger fler investeringar 14

15 Vårt läge Porten till Västsverige Porten till Skandinavien En internationellt länkad infrastruktur: Vägstruktur med hög kapacitet Stort linjeutbud med internationella destinationer Nordens största hamn Göteborgsregionen är bland Europas snabbast växande regioner Ledande industriregion i Skandinavien Göteborg Nordisk huvudstad gällande event Vetenskap & kunskapscenter i världsklass Hög international företagsnärvaro 1 miljon invånare inom 40 min miljon år

16 Airport City en tillväxtfaktor Göteborgsregionen är bland Europas snabbast växande regioner vilket ställer krav på fastighetsutveckling Expansion av citykärnor kan ske om det sker tillväxt i ytterområden 16

17 Västsveriges Airport City Logistik Handel/Upplevelse Kontor/Verksamheter Hotell/Konferens/Service Syfte och löfte: Att knyta ihop människor, handel och affärer med resten av världen och därmed stärka såväl flygplatsen som regionen 17

18 18

19 Skapa en destination Genom tydlig samsyn kommer fyra verksamhetsområden med starka varumärken tillsammans skapa synergi och destination En destination och mötesplats Marktillgångar för innovativa och flexibla lösningar Idag attraheras 5 miljoner människor till flygplatsen 19

20 Ledande i logistik Ledande containerhamn Ledande flygfrakt Ledande vägstruktur 20

21 21

22 Fastighetsvolymer handel 22

23 Handel i regionen Kommun Invånare Härryda Göteborg Borås Mölndal Par?lle Mark Bollebygd Öckerö Lerum Alingsås Kungälv Stenungsund Kungsbacka Ale SUMMA

24 Slutbild 2030 Exploatering BTA Norr: Ca m² handel, kontor och verksamheter Väster: Ca m² logistik Ca m² kontor och verksamheter Centrum: Ca m² logistik Ca m² kontor och verksamheter Öster: Ca m² handel och upplevelse Ca m² kontor och verksamheter

25 Externa Utredningar 17 st Trafikutredning Kollektivtrafikutredning Naturinventering Dagvattenutredning Geoteknik Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Bullerutredning Riskanalys Arkeologi Regional påverkan avseende handel Regional påverkan avseende logistik Flygsäkerhetsutredning Fågel- och vilt utredning Vindutredning Landskapsanalys Interna Utredningar 4 st VA-försörjning Fjärrvärme-försörjning Data / tele-försörjning El-försörjning Övrigt Synkning med Masterplan väg / infrastruktur Synkning med angöringsprojektet / kollektivtrafik

26 Flygsäkerhet Dialog med LFV och piloterna. Genomförande av flygsäkerhetsanalys, fågel & viltutredning samt vindanalys

27 Flygsäkerhet Hinderkurvor Byggnaders placering (vinklar, volymer mm) Byggnaders avstånd från teknisk utrustning Fasadmaterial Färgsättning Bländningsrisk av belysning eller verksamhet Ljusbilder som skapas på marknivå sett från ovan Fågel & vilt Övergång från skog till stad; ny miljö, nya arter Byggnadsdesign, takutformning, takmaterial Dagvattenhantering Sophantering Kontrollprogram Vind 3D-modell av området, 10 års vindar, olika riktningar Vindhastigheter Turbulens Risker / Fördelar 27

28 Operativa föreskrifter i samband med byggnation Schaktningsarbeten (förberedelser för fågel & vilt, kontroll) Spräng (mindre salvor, dubbeltäckning etc) Dammbildning Kranar Radio Skräphantering Belysning Krav för framtiden Radio Skräphantering Belysning Kontroll fågel & vilt Dialog med Swedavia 28

29 Etapp Väster: Logistiketablering påbörjad Norr: Utbyggt till hälften Centrum: Fullt utbyggt Öster: Trafikantservice + halva handeln utbyggd

30 Etapp Väster: Logistiketablering under utbyggnad Norr: Fullt utbyggt Centrum: Fullt utbyggt Öster: Trafikantservice + 75% av handeln och 20% av kontor/verksamheter utbyggda

31 Etapp Väster: Fullt utbyggt Norr: Fullt utbyggt Centrum: Fullt utbyggt Öster: Fullt utbyggt

32

33 Regional strategi: Att utveckla regionen längs ett antal huvudstråk I huvudstråket Göteborg och Borås, de två största lokala arbetsmarknaderna i regionen, saknas ett väl utvecklat kollektivtrafiksystem. Stråket är ett av Sveriges mest trafikerade pendlingsstråk (9.5 miljoner resor per år), det tredje mest trafikerade efter Stockholm-Uppsala och Malmö/Lund-Helsingborg. Behov: järnvägsanslutning som knyter flygplatsen till ett effektivt järnvägsystem

34

35

36 36

37 Miljöfokus Fastighetsutveckling kommer att ske i enlighet med flygplatsens krav på hållbar utveckling. Försörjning o Fjärrvärme - GOT anläggning och leverantör" o Fjärrkyla - under utredning får bedömas utifrån $" o El - grön el, solceller" Programarbete Tre parter o MKB - kollektivtrafik är en stor del av alla utredningar" o Dagvatten - fördröjning med naturlig reningsprocess samt kontrollprogram" Byggstandard o Green Building" o LEAD" 37

38 38

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Tillsammans. för vi världen närmare. En världsomspännande affär. Ökad tillgänglighet och framtidens flygplatser. Målmedvetet arbete har gett resultat

Tillsammans. för vi världen närmare. En världsomspännande affär. Ökad tillgänglighet och framtidens flygplatser. Målmedvetet arbete har gett resultat Tillsammans för vi världen närmare SWEDAVIA Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Flygmarknaden En världsomspännande affär VD har ordet Ökad tillgänglighet och framtidens flygplatser Swedavia höjer målen

Läs mer

6Swedavia har tagit flera steg för att

6Swedavia har tagit flera steg för att Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 Detta är Swedavia Året i korthet s. 3 Swedavia i korthet s. 4 VD-ord s. 6 Strategi och mål Vår strategi s. 8 Strategiska prioriteringar s. 9 Mål s. 12 Kund

Läs mer

Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken

Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken 2010 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken För flygresor finns tydliga regler. Flygplatsverksamheten på Stockholm-Arlanda Airport är bland annat reglerad

Läs mer

PROGRAM OCH KONSEKVENSER

PROGRAM OCH KONSEKVENSER airport city PROGRAM OCH KONSEKVENSER G O D K Ä N T A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 1. 1 1. 2 1 Parter i programarbetet är: INLEDNING... 3 Bakgrund och syfte 4 Programområdet 5 Gällande planer

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Kollektivtrafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05

Kollektivtrafikutredning. Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05 Kollektivtrafikutredning Bilaga till program för detaljplan Airport City Härryda kommun 2011-05-05 Uppdragsgivare Härryda kommun Swedavia AB Flygplatsfastigheter i Landvetter AB2011-05-05 Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS. En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011

GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS. En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011 GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011 SAMMANFATTNING MAJ 2007 2 INNEHÅLL Bakgrund... 3 1. Studiens uppläggning

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

Uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur En del av det goda livet i Göteborgsregionen

Uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur En del av det goda livet i Göteborgsregionen Beslutshandling Uthållig tillväxt - mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur En del av det goda livet i Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund Maj 2006 Uppdragsorganisation:

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

STRÅKET GÖTEBORG-BORÅS 2035 GEMENSAM MÅLBILD FÖR EN HÅLLBAR REGIONAL STRUKTUR UTSKICK 2015-06-29

STRÅKET GÖTEBORG-BORÅS 2035 GEMENSAM MÅLBILD FÖR EN HÅLLBAR REGIONAL STRUKTUR UTSKICK 2015-06-29 STRÅKET GÖTEBORG-BORÅS 2035 GEMENSAM MÅLBILD FÖR EN HÅLLBAR REGIONAL STRUKTUR UTSKICK 2015-06-29 2 UTSKICK 2015-04-15 VÅR GEMENSAMMA INRIKTNING FÖR EN HÅLLBAR REGIONAL STRUKTUR I STRÅKET GÖTEBORG-BORÅS

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-08-21 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. Möteshandlingar 2009-08-21 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad KOMMUNALFÖRBUNDET GR Möteshandlingar 2009-08-21 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Göteborg 2009-08-13 Till Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Kallelse Ledamöter hälsas härmed välkomna till

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS. En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011

GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS. En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011 GÖTEBORG OCH VÄSTSVERIGE TILLVÄXTREGION I OBALANS En analys av tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och Västsverige 2007-2011 Maj 2007 2 INNEHÅLL Bakgrund... 3 1. Studiens uppläggning och syfte...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Bra start för Swedavia Bolagiseringen av verksamheten har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Efter Swedavias första verksamhetsår som ny koncern visar Swedavia

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010 GO-samarbetet Kommunikationsgruppen Faktasammanställning Transporter 2010 1 Förord Detta är den andra upplagan av Faktasammanställning Transporter från Kommunikationsgruppen inom samarbetet i GO-regionen.

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Göteborg den 15 mars 2013 ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Sökande: Swedavia AB,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg Landvetter Airport

Miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg Landvetter Airport Swedavia AB Miljökonsekvensbeskrivning - Göteborg Landvetter Airport Uppdragsnummer 1300538000 Ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken Jönköping Sweco Environment AB Jönköping/Vatten och Miljö Taina

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen. Faktasammanställning Transporter 2010 GO-samarbetet Kommunikationsgruppen Faktasammanställning Transporter 2010 1 Förord Innehåll Detta är den andra upplagan av Faktasammanställning Transporter från Kommunikationsgruppen inom samarbetet i

Läs mer

Sju åsikter och en insikt om flyget

Sju åsikter och en insikt om flyget Sju åsikter och en insikt om flyget FÖRORD Sju åsikter och en insikt om flyget Människans klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid är en av våra främsta miljöutmaningar, och det är ett globalt problem.

Läs mer