Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete"

Transkript

1 Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

2 FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare ett bra yrke. Dragan Bogic, förare FOTO: STIG HEDSTRÖM FOTO: RUNE ANDERSSON Rena fordon och god miljö hör självklart ihop. Ann Kjeldsen, servicearbetare

3 AT T R A K T I VA R E S O R»Det märks tydligt att fler och fler ser oss som ett bättre alternativ än att resa med bil.«emma JOHANSSON, tågvärd Att vinna resenärer är grunden i Västtrafiks miljöarbete Bara om många människor väljer Västtrafik framför andra resor som är sämre för miljön, kan vi vara med och bromsa växthuseffekten. Därför måste vi först och främst göra kollektivtrafiken attraktiv. Effektiva, trygga och säkra resmöjligheter vinner fler resenärer. Ju fler som reser med oss, desto större blir vinsterna för miljön. Vi ser varje ny resenär som ännu ett miljöprojekt. Vårt mål är att öka antalet miljöprojekt från resenärer år 2008 till resenärer år För att resorna med Västtrafik ska vara attraktiva måste hela vårt stora trafiksystem fungera. Mest synliga och självklara är alla de som möter resenärerna varje dag förare, tågvärdar, kundservicepersonal, återförsäljare, biljettkontrollanter med flera. Andra viktiga länkar arbetar i bakgrunden, till exempel med att utveckla, planera och styra trafiken, eller med att sköta service och underhåll av fordon och hållplatser med mera. Med i kedjan finns också politikerna som fattar beslut om trafik, priser och resevillkor. Förutom sina vanliga jobb eller uppdrag för Västtrafik har de alla en annan roll: De är miljöarbetare och deras arbete har stor betydelse för framtiden. 3

4 FOTO: LILLEMOR BULUKIN När människor vill resa mer miljövänligt, får inte hållplatsen vara ett hinder. Lana Celhasic, projektingenjör FOTO: RUNE ANDERSSON FOTO: RUNE ANDERSSON Frida Eriksson, förare Trivsel ombord gör att fler reser med oss. Så visst är service en miljöfråga. Christer Lennebring, förare

5 Ö K AT R E S A N D E»När jag kör förbi stillastående bilköer och har bussen full av folk känner jag mig stolt över att jobba för en bättre miljö.«frida ERIKSSON, förare Ett stort klimatmål är att många fler ska resa med oss Att resa är nödvändigt. Stora industrier och bostadsområden ska ligga på behörigt avstånd från varandra. Sjukhus med de allra främsta specialisterna kan bara finnas på ett fåtal platser i regionen. För att få precis den utbildning de vill ha, måste ungdomar som vill studera på universitet och högskolor ibland söka sig en bit från platsen där de bor. Dessutom växer Västra Götaland och får fler och fler invånare. Lösningen på allt detta är att resa. Att möta behovet av att resa med ännu fler privatbilar är en dålig idé. Alla som dagligen försöker ta sig fram genom trafikproppar i rusningstrafik vet varför. Ovanpå detta finns ett par riktigt tunga anledningar att hålla tillbaka privatbilismen: Miljön och klimatet. Det räcker inte att dagens bilar är mer bränslesnåla. Antalet bilar på vägarna måste bli mindre för att utsläppen ska minska. Lösningen på det problemet är att fler reser tillsammans. Det är nödvändigt för att regionen ska fungera och växa på ett sunt sätt. 5

6 FOTO: KARIN LJUNGMAN FOTO: STIG HEDSTRÖM En förlorad resenär är dåligt för världen. Vi vill vinna många nya istället. Leif Magnusson, miljöstrateg FOTO: RUNE ANDERSSON Varje dag ser vi till att bussarna funkar. Det är vårt bidrag i arbetet för en bättre miljö. Manuel Montenegro, reparatör Marie Albihn, säljkoordinator

7 MINSKA UTSLÄPPEN»På våra försäljningsställen tankar man miljöanpassade resor.«marie ALBIHN, säljkoordinator 1 procent av utsläppen det är för mycket Visst påverkar också kollektivtrafiken i Västra Götaland miljön, även om andelen är liten. De fordon som kör för Västtrafik står idag bara för ungefär en procent av de sammanlagda koldioxidutsläppen i regionen. Men vi siktar på att bli mycket bättre. Vi tänker halvera Västtrafiks andel av koldioxidutsläppen till år För att klara det måste vi öka resandet avsevärt. Utgångsläget för att kunna nå ner till ungefär en halv procent är gott. Till två tredjedelar av dagens resor med Västtrafik används fordon som drivs med förnybara drivmedel. Spårvagnarna och de eldrivna tågen går redan på förnybar elkraft och det ska de göra i fortsättningen också. Alla nya avtal om busstrafik som Västtrafik tecknar med trafikföretag kommer att ge modernare och renare fordon. Det blir fler bussar som drivs med förnybara bränslen. Till år 2012 ska andelen busskilometer som utförs med förnybara bränslen öka från 10 till 30 procent och till år 2020 ska den siffran vara 90 procent. Västtrafik arbetar också med att ta fram miljömål för de personbilar och färjor som går i vår kollektivtrafik. Som Sveriges näst största kollektivtrafikbolag ska Västtrafik fortsätta att vara ett föredöme i miljöoch klimatarbetet. Det vi gör kan skapa ringar på vattnet. 7

8 Fakta om Västtrafiks arbete för miljö och klimat Målen i Västtrafiks miljö- och klimatstrategi är att: Erbjuda långsiktigt hållbara sätt att resa effektiva, miljöanpassade och attraktiva resor. Arbeta konsekvent och systematiskt med miljöfrågorna. Vara en föregångare i miljöfrågor inom svensk kollektivtrafik. Västtrafik vill kombinera miljötekniska lösningar Minskade utsläpp av koldioxid Västtrafiks uppfattning är att det inte bara finns en teknisk väg till att spara resurser och minska utsläpp i trafiken, utan det måste handla om en kombination av insatser som till exempel: Kraftigt ökad användning av förnybara bränslen. Ungefär ton koldioxid släpps ut i Västra Götaland varje år. 30 % av de utsläppen kommer från trafiken, 1 % kommer från kollektivtrafiken. Västtrafiks mål är att minska koldioxidutsläppen med ton per år. Det kan vi göra genom att: Minskad bränsleförbrukning i fordonen genom bättre drivteknik, t.ex. hybridteknik. Avveckla vår andel av fossila bränslen med 90 % ( ton per år). Kombinationer av hybridteknik och förnybara bränslen. Få fler att välja Västtrafik framför bilen ( ton per år). Lägre fordonsvikter. Utbildning av förare i sparsam körning. UTSLÄPP AV KOLDIOXID I VÄSTRA GÖTALAND Koldioxid ligger bakom växthuseffekten 2007 Koldioxid (CO2) är det helt dominerande farliga ämnet i utsläpp där man använder fossila bränslen (bensin och diesel) som energikälla. Ju högre bränsleförbrukning, desto större utsläpp. CO2 -utsläppen är den dominerande orsaken till växthuseffekten som ger global uppvärmning. Västtrafik 1% Trafiken 30% Övriga källor till koldioxidutsläpp 70% 8

9 CO2 SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT PÅ KOLDIOXID: Västtrafiks nuvarande årliga utsläpp av CO2: ca ton per år Med målet 90 % förnybart bränsle år 2020, minskar utsläppen med ca ton per år (med nuvarande trafikomfattning). Koldioxidutsläpp från olika fordon Så här mycket koldioxid släpper olika fordon ut. Siffran under stapeln för varje fordon visar det genomsnittliga antalet resenärer i fordonet. (Måttenheten är gram koldioxid per personkilometer.) gram CO2 /pkm 200 För år 2020 har vi gjort följande antaganden om kollektivtrafiken: 160 Bränsleförbrukningen för bussar sjunker med 5 % % av trafiken med buss och icke eldrivna tåg sker med förnybart bränsle. 80 Kollektivtrafikresandet i personkilometer i Göteborgsområdet fördubblas och resandeökningen fördelas med ungefär hälften på bussar och hälften på tåg och spårvagnar. CO2-utsläppen för de resorna jämförs med om de istället skulle utförts med bil Bensin- Diesel- Etanol- Biogas- Diesel- Etanol- Biogas- Tåg och bil buss buss buss spårvagn bil bil bil (E85) 1, ,3 1,3 1,3 Diesel har fördelar, men nackdelarna är större För bilar år 2020 har vi gjort följande antaganden om biltrafiken: Diesel är helt dominerande på bränslemarknaden för bussar. Bränslet har många fördelar. Dieseltekniken är tillförlitlig. Bränslet har hög energimängd, hög effektivitet och god verkningsgrad. Nackdelarna är att det är fossilt, det vill säga klimatpåverkande, och att det är riskfyllt att vara beroende av olja. Bränsleförbrukningen minskar med 25 % jämfört med dagsläget. Två av tre resor med förnybart bränsle Bilarna drivs till 30 % med förnybara bränslen. Antal resenärer i snitt per bil ökar från 1,3 till 1,4. Detta medför att koldioxidutsläppen blir ca ton lägre per år vid resor med Västtrafik jämfört med om resorna istället hade utförts med bil. Två av tre resor med Västtrafik görs redan idag (hösten 2008) med fordon som drivs med förnybara bränslen (biogas, etanol, biodiesel/rme eller förnybar el). Många av de resorna är korta resor med spårvagnar. Västtrafik undersöker möjligheterna att utöka användningen av biogas och andra förnybara drivmedel inom hela Västra Götaland. 9

10 Förnybara bränslen som används i Sverige idag POTENTIAL FÖR MINSKNING AV CO2-UTSLÄPP Etanol (bioetanol) Import från Brasilien, men produktionen av etanol från skogsavfall ökar. Har använts i bussar i stadstrafik sedan 80-talet. Kräver särskilda motorer. 100 % Jämförelse med diesel: Högre investering (dyrare buss) Dyrare underhåll Lägre fordonsskatt Potential för minskning av CO2-utsläpp %. Biodiesel RME Biodiesel kan användas i vanliga dieselmotorer och produceras av förnybara råvaror. Vanligast i Sverige är RME som tillverkas av rapsolja. RME har använts i mindre skala i över 10 år. Det fungerar i många vanliga dieselmotorer, men inte alla. Tillgången på RME är begränsad. Jämförelse med diesel: RME-priset följer dieselpriset, men ligger lite högre Något högre underhållskostnad Begränsad användning av vid sträng kyla Oklart med eventuell konflikt med livsmedels produktion Potential för minskning av CO2-utsläpp %. Biodiesel NExBTL NExBTL är en mer avancerad biodiesel som framställs av olika biologiska råvaror som sedan destilleras i ett raffinaderi. Råvaran har delvis bestått av palmolja och det har lett till kritik eftersom palmodling kan bidra till skövling av regnskogar. Jämförelse med diesel: NExBTL-priset följer dieselpriset, men ligger lite högre Potential för minskning av CO2-utsläpp %. 10 Ca 80% 50 70% 60 Jämförelse med diesel: Högre investering (dyrare buss) Något dyrare underhåll och bränsle Lägre fordonsskatt Oklart med eventuell konflikt med livsmedels produktion Potential för minskning av CO2-utsläpp 80 %. Biogas Tillverkas av metangas från förnybar råvara och lokalt producerad biogas från avfall. Har använts i bussar sedan 80-talet och kräver särskilda motorer % Etanol Biogas Biodiesel Bussar som drivs med förnybara bränslen Tabellen visar det antal bussar som körs för Västtrafik och som i nuläget (oktober 2008) drivs med förnybara bränslen. Totalt antal bussar Gasdrivna bussar Västtrafik Göteborg Totalt antal stadsbussar Biogasdrivna stadsbussar Etanoldrivna stadsbussar * - Borås ** Trollhättan Falköping *Stadsbussarna i Göteborg går till 60 % på grön gas. Bränsleleverantören fyller på gasnätet med biogas som motsvarar 60 % av bussarnas gasförbrukning. **2009 kommer alla stadsbussar i Borås att vara biogasdrivna. Hybridbussar Hybridbussar har en förbränningsmotor, en eller flera elmotorer och batterier för lagring av energi. Bränsleförbrukningen för hybridbussar i stadstrafik är 20 % lägre än för konventionella bussar. Tekniken finns hos de flesta busstillverkare. Hösten 2008 sätts den första hybridbussen in i trafik i Göteborg. Det finns ingen motsats mellan hybridbuss och förnybara drivmedel. Förbränningsmotorn i en hybrid kan mycket väl drivas av t.ex. etanol, biogas eller biodiesel. Till en början verkar bara el/dieselhybrider bli aktuella och då blir biodiesel det enda användbara förnybara bränslet.

11 Naturgas Gasnät Biogas När bussen tankar 200 m3 grön gas fylls tanken med den blandning av biogas och naturgas som finns i gasledningarna. Men samtidigt fylls gassystemet på med lika mycket biogas som bussen tankat. 1.Tankning 200 m3 komprimerad gas Grön el och grön gas Principerna bakom grön el och grön gas är desamma. Förnybar el och förnybar gas leds fram till konsumenterna via det vanliga elnätet respektive befintliga naturgasledningar. Grön el är ett samlingsnamn för all el som produceras av förnybara resurser, även storskalig vattenkraft. När man köper grön el tillförs det vanliga elnätet en lika stor mängd förnybar el som den som köps. Så fungerar det för spårvagnar och tåg på Västtrafiks linjer. På samma sätt fungerar grön gas. I praktiken får man även naturgas i tanken, men en lika stor mängd grön gas (biogas) fylls på i naturgasnätet. Biogasbussar som kör för Västtrafik tankas både med grön gas och på särskilda tankställen för enbart biogas. Grön el och grön gas är alltså i praktiken en fråga om att noggrant bokföra insättningar och uttag i el- och gasnäten. Öppna dörrar för framtidens förnybara bränslen Bara en sak är helt säker när det gäller morgondagens trafik och det är att vi måste sluta använda fossila bränslen. I längden är det ohållbart att bränna upp jordens resurser för att vi ska kunna resa. Istället måste vi söka lösningar som bygger på förnybara drivmedel. Västtrafik bidrar till utvecklingen av förnybara bränslen och energikällor på flera sätt: Vi gör det genom att välja förnybar el till de eldrivna spårfordon som kör för oss. Den vägen valde vi redan för flera år sedan och den kommer vi att hålla fast vid. En annan väg som vi använder är att teckna trafikavtal med tuffa miljökrav. På det viset kan vi steg för steg byta ut trafik med äldre fordon mot nya som ger mindre påverkan på miljön. Redan idag har vi ganska låga utsläpp av avgaser som försämrar luftkvaliteten. 2. Påfyllning 200 m3 komprimerad biogas långsiktiga avtal med leverantörer av olika bränslen. Idag finns det ingen som med säkerhet kan säga vilket eller vilka av de förnybara bränslena som är bäst i det långa loppet. Vi använder de lösningar som finns och anser att långsiktiga krav kan stimulera utvecklingen av ännu bättre lösningar i framtiden. Här är några exempel på framtida bränslen: DME (dimetyleter) DME kan tillverkas av biomassa, d.v.s. restprodukter från skogsindustri eller massatillverkning. DME är en gas som blir flytande när den är satt under tryck. DME fungerar i dieselmotorteknik med särskilda motorer. Produktionskostnaden är i nivå med diesel, men att bygga tillverkningsanläggningarna kräver mycket stora investeringar. FT-diesel (Fischer-Tropz eller syntetisk diesel) FT-diesel kan framställas av både fossila och förnybara råvaror och användas i vanliga dieselmotorer. Tillverkningskostnaden för FT-diesel från förnybar råvara motsvarar ungefär dagens dieselpris, men att bygga tillverkningsanläggningarna kräver mycket stora investeringar. Vätgas/bränsleceller Vätgas går att tillverka på många sätt. En del metoder ger CO2-utsläpp, andra gör det inte. Vätgas finns också i överskott i en del kemiska industrier. När man driver bränsleceller med vätgas bildas värme och elektricitet. Restprodukt blir vatten och syre. Själva förbränningen ger inga utsläpp av CO2. För närvarande är det mycket kostsamt att använda den här tekniken. En tredje väg är att uppmuntra utveckling av nya förnybara bränslen. Västtrafik studerar möjligheten att teckna 11

12 Det vi gör spelar roll för att rädda världen Den här broschyren handlar om vårt miljö- och klimatarbete. Om att alla som arbetar i och för Västtrafik faktiskt också jobbar för en bättre miljö. Och om att varenda resenär är ett miljöprojekt. Många fler människor måste vilja, tycka om och tjäna på att resa med Västtrafik istället för att åka bil. Vi har högt satta mål: Vi tänker halvera vår andel av koldioxidutsläppen fram till år Till år 2020 ska vi ersätta 90 procent av våra dieseldrivna bussar med sådana som drivs med förnybara bränslen och inte bidrar till global uppvärmning. Spårvagnar och tåg drivs redan på förnybar el. KALIBER K: AXELSON INFORMATION / G S GRAFISK FORM / INPROJECT. TRYCK: STROKIRK-LANDSTRÖMS OKT 2008 Det vi gör tillsammans spelar roll för att rädda världen.

Plan för avveckling av fossila bränslen

Plan för avveckling av fossila bränslen Plan för avveckling av fossila bränslen 2010-02-26 90 % Andel fossilfritt 13 % 2009 2020 Fastställd av Västtrafiks styrelse 2010-02-26 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 3 1.1 Svensk Kollektivtrafik 3 1.2

Läs mer

Mot ett klimatneutralt Värmland. möjligheter till regional utveckling

Mot ett klimatneutralt Värmland. möjligheter till regional utveckling Mot ett klimatneutralt Värmland möjligheter till regional utveckling Rapport nr 7, Region Värmland 2012 1 Utgiven av Region Värmland, 2012 Faktasammanställning: Jörgen Persson, Energikontor Värmland, Region

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie

PUBLIKATION 2007:111. Klimatneutrala godstransporter. en vetenskaplig förstudie PUBLIKATION 2007:111 Klimatneutrala godstransporter på väg en vetenskaplig förstudie Förord En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner?

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer det mellan regioner? En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen December 2014 BIOGAS VÄST Beställare: Västra Götalandsregionen,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.11.2001 KOM(2001) 547 slutlig 2001/0265 (COD) 2001/0266 (CNS) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Läs mer

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN 2 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass

Läs mer

Lessebo är bäst i landet på miljöbilar

Lessebo är bäst i landet på miljöbilar klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik nov-09 hela denna bilaga är en annons från sveriges regionala energikontor Lastbilar tar tåget sidan 18 Energikontoren

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet Dags att välja väg svensk raps det naturliga alternativet Nya krav i Europa ger nya möj EU förbrukar 150 miljoner m 3 diesel varje år Användningen av förnyelsebara bränslen ska öka successivt År 2005:

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

BIOGAS I KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTLAND 2011-2020

BIOGAS I KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTLAND 2011-2020 BIOGAS I KOLLEKTIVTRAFIKEN I VÄSTRA GÖTLAND 2011-2020 2011-11-01 Med korrigerade uppgifter om GoBiGas 2012-05-04 Miljöbyrån Ecoplan AB Maria Losman På uppdrag av Biogas Väst INNEHÅLL Sammanfattning...4

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Biogas får hjulen att rulla SID 4 5. Smarta energivalet som öppnar nya vägar. Miljövänlig arbetshäst i stadsmiljö. Jordberga störst i Sverige SID 3

Biogas får hjulen att rulla SID 4 5. Smarta energivalet som öppnar nya vägar. Miljövänlig arbetshäst i stadsmiljö. Jordberga störst i Sverige SID 3 Hela denna bilaga är en annons från BIOGASSYS Biogas Smarta energivalet som öppnar nya vägar ANNONS Biogas får hjulen att rulla SID 4 5 Jordberga störst i Sverige SID 3 Miljövänlig arbetshäst i stadsmiljö

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Biogas som drivmedel för bussar i kollektivtrafik

Biogas som drivmedel för bussar i kollektivtrafik RAPPORT Biogas som drivmedel för bussar i kollektivtrafik Jonas Norrman Jenny Arnell Mohammed Belhaj Eje Flodström B1657 December 2005 Organisation IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Adress

Läs mer

Bli klimatsmart GRATIS! EN TIDNING FRÅN BORLÄNGE ENERGIS UNGDOMSRÅD. Följ med i vår guide till hur du kan bli snällare mot miljön

Bli klimatsmart GRATIS! EN TIDNING FRÅN BORLÄNGE ENERGIS UNGDOMSRÅD. Följ med i vår guide till hur du kan bli snällare mot miljön NUMMER ETT 2009: TEMA ett hållbart samhälle GRATIS! EN TIDNING FRÅN BORLÄNGE ENERGIS UNGDOMSRÅD Bli klimatsmart Följ med i vår guide till hur du kan bli snällare mot miljön Ledare INNEHÅLL 3 EN DAG, ETT

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Vad behöver göras för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom godsområdet? Håkan Johansson Trafikverket

Vad behöver göras för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom godsområdet? Håkan Johansson Trafikverket Vad behöver göras för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom godsområdet? Håkan Johansson Trafikverket Innehåll Inledning... 3 Godstransporternas utveckling... 3 Övergripande strategi...

Läs mer

Kraftfulla vägar till framtiden

Kraftfulla vägar till framtiden Kraftfulla vägar till framtiden INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans

Läs mer

Biogas, framtidens bränsle?

Biogas, framtidens bränsle? Biogas, framtidens bränsle? Projektarbete i energifysik; Uppsala universitet; vt 2008 av Björn Molander Maria Pettersson Kenny Granath Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Teori och teknik...

Läs mer

En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR

En vinnande kombination. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2011 SOLIGA ELRÄKNINGAR Laila har egna solpaneler 6 9 En vinnande kombination 4 5 Götene kyltransporter kör en hybrid med diesel och biogas Göteborg

Läs mer

Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Upphandlingsnämnden 2013-04-11 13 Protokollsutdrag: Samtliga nämnder Un 52 Dnr 2012.316 Miljöplan 2013-2014 Beslut Upphandlingsnämnden beslutar

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer