Lösningar för nivåmätning, flödesmätning, dataöverföring och identifiering. Sortimentsguide 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar för nivåmätning, flödesmätning, dataöverföring och identifiering. Sortimentsguide 3"

Transkript

1 Lösningar för nivåmätning, flödesmätning, dataöverföring och identifiering Sortimentsguide 3

2 2 Mät framgångarna med Labkotec

3 För läsaren Labkotec Oy i korthet Bäste läsare Labkotec har alltid varit innovativ. Under hela verksamhetstiden har företaget varit banbrytande och öppna för nya ideér och metoder. Den elektroniska nivåmätningen är ett bra exempel på detta; sedan år 964 har vi tillverkat och utvecklat elektroniska mätinstrument både för industrin och kommunal verksamhet. Från de första oljemätarna till privat hushåll har vägen gått till automationslösningar för industrin och vattenverk. Under denna tid har vi systematiskt utvidgat vårt produktsortiment, som idag omfattar de flesta mätprinciper för nivåvakter till kontinuerlig mätning. Våra egna kapacitiva och konduktiva (SET/MET) samt den beprövade ultraljudstekniken från Milltronics, som togs till sortimentet år 989. Där ytterligare tekniker har kompletterats med mikrovåg och linradar från Nivelco. Till vårt sortiment ingår numera även magnetostriktiva bränslenivåmätare samt ett brett urval flödesmätare, till detta har vi även ett brett urval av produkter för att effektivisera verksamheten och öka mätnoggrannheten, t.ex. för kontroll av vätskeflöden i rörsystem och rännor kan vi erbjuda ett sofistikerat mätsystem från Nivus som ger noggrann och pålitlig mätdata, som normalt anses problematiska. Vi har dock inte nöjt oss med att bara agera som ett traditionellt instrumentföretag. Redan år 998 gjorde vi en ny landvinning genom att introducera ett internet baserat insamlingssystem för mätdata och larmhantering som går under namnet LabkoNet, vilket anses av marknaden genomsyra pionjärsanda. Som vi har utvecklat över tiden och är nu framme vid 3:e generationens gränssnitt. Vi ser hela tiden nya utmaningar i detta och utvecklingstakten är betydligt högre än för traditionella mätinstrument. Vårt namn på företaget har skiftat över tiden men samma företagskultur råder att vi ständigt måste utveckla och anpassa våra produkter efter våra kunders behov. Kanske har ni varit i kontakt med oss när vi hette Oy Labkotec AB, och där vi nu enbart heter Labkotec Oy och ingår i Indutrade-gruppen sedan år Vår strävan är att vara samma bekanta pionjär på elektroniska instrument och kringsystem, samt att leva upp till våra kunders behov av service och lösningar. Därför är vår förhoppning att vi även fortsättningsvis får leverera produkter som lever upp till era behov och stödjer er affärsprocess. Till detta kan vi erbjuda lösningar som utvecklats för att effektivisera logistik och som ger kostnadsbesparingar samt bättre styrning av råvarulager, nivåkontroll på lagringstankar med 24/7dövervakning. Genom att välja våra tjänster och produkter har ni gjort en framtida investering, t.ex. där vi förbinder oss att betjäna er 24/7d med LabkoNet som är geografiskt oberoende, eller våra produkter som utvecklas och anpassas för ert nuvarande eller framtida behov. Heikki Helminen CEO Labkotec Oy Labkotec Oy Kort om Indutrade Kunder - VVS-Grossister - Industrin - Oljebolag - Återvinningsföretag - Kommuner och organisationer Personalstyrka 35 fackmän med bakrund från olika branscher. Produkter - Nivåmätning- och larm - Flödesmätningar för avloppsvatten - Mätdataöverföring - LabkoNet-övervakning av larm och mätdata via Internet - Auto-ID - Automationssystem inom VA Fabriker och verksamhetsorter Produktion och huvudkontor: Tammerfors Norra Finlands försäljningskontor: Uleåborg Södra Finlands försäljningskontor: Vanda Omsättning Ca 7 miljoner euro per år. Mission Att kombinera nivåmätning / larm och dataöverföring till en helhet för våra kunders och miljöns bästa. Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Koncernen tillför värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer. Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment Flow Technology Industrial Components Special Products Labkotec Oy hör till division Engineering & Equipment. 3

4 Sortimentsguide Val av applikation Val av applikation Symbolfärg Applikation sida Nivåvakter För vätskor För torrgods Konduktiva nivåvakter för vatten Torrkokningsskydd Kontinuerlig nivåmätning, läckagevarnare För vätskor För torrgods Nivåmätning och larm i oljetank Läckagevarnare för kemikalier samt vatten Larmutrustningar för olje-, fett- och slamavskiljare Oljeavskiljarlarm Slamnivålarm Oljelarm i inspektionsbrunn Olje- och fettlarm Överfyllnadsskydd i slamtank Flödesmätning Flödesmätning i rör och i ränna 2 Mätningar och kontroll VA För vatten- och avloppsverk Pumpstyrning 3 Analysmätningar Nivåkontroll i bränslelagring och distribution ph/redox, konduktivitet, syre, grumlighet och oljehaltighet Servicestationernas mätinstrument Lagerinventering Givare för höga lagertankar Mottagningsstation för avloppsslam Övervakning av service- och inspektionsbrunnar Isdetektorer Nivåmätning i grundvatten LabkoSa-mottagningsstation för avloppsslam HKV-övervakningsapparat LID-isdetektorer Nivåmätning i grundvatten Automation och fjärrövervakning LabkoWin 53 Mät- och larmdata över Internet LabkoNet LabkoNet Fuel, LabkoNet PumpControl, LabkoNet Level Inventory, LabkoNet TransControl, LabkoNet WasteControl LabkoNet-service Labcom-dataöverföringsenheter LabkoNet-applikationer AVI, fordonsidentifieringssystem TransCont och LabkoNet TransControl 58 Taggs och avläsare - TransCont 59 Taggs och avläsare - TransCont upass 60 4

5 Sortimentsguide Val av funktionsprincip Val av funktionsprincip Symbolfärg Produktgrupp sida Nivåvakter Kontinuerlig nivåmätning Kvalitetsanalysmätningar av vatten Flödesmätning Bensinstationsutrustning Kapacitiva SET-centralenheter och SolarSET S 6 Kapacitiva nivågivare 7-8 Avskiljarlarm 9 LevelSET S -avskiljarlarm, SET-givare 20 Konduktiva SET-centralenheter 2 Nivåkontroll i pannanläggning 22 Ultraljudsnivå- och flödesvakter 23 Överfyllningsskydd för flytande bränslen 24 Övriga nivåvakter 25 Kapacitiv nivåmätning och kontroll Tryckgivare 29 Mikrovågs- och pulsradar, vajerradar 30-3 Ultraljud Alpha-seriens förstärkare 38 ph-givare, konduktivitetsgivare 38 AnalogPlus-förstärkare och -givare 39 DataStick-mätningssystem 40 Klormätning 40 Grumlighets- och fastämesmätning 4 Mätningar av upplöst syre 4 Oil-in-Water mätning av vattens oljehaltighet 42 Provtagare och analysatorer 43 Flödesmätning av avloppsvatten 44 Flödesmätning i full rör 45 Clamp-on -flödesmätning, NivuLOG-datalogger 46 Flödesmätning i öppen ränna, POP-22 EX 47 OCM-F -flödesmätning, säkerhetsavstånd 47 MPS-4 -anslutningsenhet, ILS Monitor 48 LabkoMonitor-övervakningsprogram 49 LPS-, Labko DL 330 -läckagelarm 49 LabkoMax-, LabkoFlex-givare 50 Labko 3000-, Labko 3000 LPG-, WBS givare 50 Mottagningsstation för avloppsslam Övervakning av service- och inspektionsbrunnar Isdetektorer Nivåmätning i grundvatten LabkoSa-mottagningsstation för avloppsslam 5 HKV-övervakninsapparat för service- och inspektionsbrunnar 5 LID-isdetektorer 52 Nivåmätning av grundvatten 52 Automation och fjärrövervakning LabkoNet AVI, fordonsidentifieringssystem LabkoWin-automations- och fjärrövervakningssystem 53 LabkoNet-service och funktion 54 Labcom-dataöverföringsenheter 55 LabkoNet-applikationer TransCont och LabkoNet TransControl 58 Taggs och avläsare - TransCont 59 Taggs och avläsare - TransCont upass 60 Bra att veta om ATEX-märkningarna

6 Applikationer Nivåvakter Nivåvakter för vätskor SET SET-2000 Kapacitiva nivåvakter, centralenheter SET-000 eller SET Kapacitiv nivåvakt, Kabelhängd givare. Centralenhet t.ex. SET Ultraljudnivåvakt 4 Ultraljudnivåvakt, mätning genom tankvägg 5 Vibrationsvakt 6 Nivåvippa Nivåvakter för torrgods Produktdata s. 6-7 Produktdata s. 6-7 Produktdata s. 23 Produktdata s. 32, 34 Produktdata s. 25 Produktdata s Ultraljudsgivare 2 Vibrationsvakt 3 Rotationsgivare 4 Kapacitiv givare Produktdata s. 23 Produktdata s. 25 Produktdata s. 25 Produktdata s. 7 6

7 Applikationer Nivåvakter Konduktiva nivåvakter för vatten SET/J -givare, centralenhet t.ex. SET-0 2 SET/K -givare, centralenhet t.ex. SET-0 3 SET/LV -givare, överfyllnadskydd för slamtank Lokaset R 4 Nivocont KKH -nivåvakt Produktdata s. 20, 22 Produktdata s Produktdata s Produktdata s. 22 Torrkokningsskydd Ångkammare 3 Brännarautomatik 2 SET-6 -centralenhet 3 SET/J -givare 2 Produktdata s. 22 7

8 Applikationer Kontinuerlig nivåmätning Kontinuerlig nivåmätning för vätskor POP-22 EX POP-22 EX ma ma 5 POP-22 EX Labcom 200 Kapacitiv givare, centralenhet POP-22 EX 2 Tryckgivare, centralenhet POP-22 EX 3, 4 Ultraljud- eller mikrovågsradar 5 Linradar Produktdata s Produktdata s. 26, 29 Produktdata s Produktdata s. 3 Kontinuerlig nivåmätning på torrgods POP-22 EX ma ma ma Kapacitiv givare (vajer) 2 Linradar 3 Mikrovågsradar 4 Ultraljud Produktdata s. 27 Produktdata s. 3 Produktdata s Produktdata s

9 Applikationer Nivåmätningar och larm i olje-, bränsle- eller kemikalietankar Läckagevarnare Nivåmätning och larm i olje-, bränsle- eller kemikalietankar ma 5 6 SET-000 Kontinuerlig nivåmätning, kapacitiv rörgivare, centralenhet POP-22 EX eller MINI Nivåvakt MiniSET 3 Ultraljud 4 Tryckgivare Ex-barrier 5 Överfyllnadsskydd 6 Läckagevakt Produktdata s. 26 Produktdata s. 25 Produktdata s Produktdata s. 29 Produktdata s. 24 Produktdata s. 6-7 Läckagevarnare SET/OELO2 -givaren varslar om läckage av brännbara, ledande vätskor t.ex. inom kemikalie- och läkemedelsindustrin. Givaren monteras i invallning eller -rännan och den reagerar även på ringa vätskemängder. SETcentralenhet SET-centralenhet 2 SET/OELO2 -givare 2 Produktdata s

10 Applikationer Oljeavskiljaralarm Slamlarm Oljelarm Oljeavskiljaralarm OilSET OilSET-000 OilSET-000 larmar då oljeavskiljaren skall tömmas. På så sätt besparas onödiga tömningar och förhindras onödiga utsläpp i avloppsnätet. SET/DM3AL -givaren känner av skiljetytan mellan vattnet och oljan och centralenheten avger larm med summer och varningsljus. Olja Vatten SET/DM3AL -givare SET/DM3AL -givare 2 OilSET-000 -centralenhet Produktdata s. 6-7, 9-20 SandSET-000 -slamlarm Oljelarm i kontrollbrunn 2 SandSET SET-000 SET/OSK2 -givare Olja Vatten SET/S2 -givare Vatten Slam SET/S2 -givare SET/OSK2 -givare 2 SandSET-000 -centralenhet 2 SET-000 -centralenhet Produktdata s. 6-7, 9 Produktdata s. 6-7, 9 0

11 Applikationer Olje- och fettlarm Slamalarm Olje- och fettlarm 3 SET-2000 SET olje- och fettalarmen är försedda med två givare, där den ena visar olje- eller fettvolymens tömningsbehov och den andra dämning (högnivå) orsakad av t.ex. automatisk avstängningsventil i oljeavskiljare. 2 SET/OS2 -givare SET/DM3AL -givare Olja Vatten SET/DM3AL -givare 2 SET/OS2- eller SET/V -givare 3 SET centralenhet Produktdata s. 6-7, 9-20 Lokaset-överfyllnadsalarmpaket Produktdata s Lokaset 20 -överfyllnadsalarmpaket 3 2 Lokaset R -överfyllnadsalarmpaket SET/LV -givare 2 Lokaset 20 -centralenhet SET/LV -givare 2 Lokaset R -centralenhet 3 Sändarenhet Lokaset är ett säkert överfyllnadsalarm. Dessa paket sparar in på tid och besvär. Till buds är det två modeller: - Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt för slamtankar 230 VAC - Lokaset R är en tradlös nivåvakt för slamtankar 230 VAC Övervakningen sker med en konduktiv SET/LV -givare. Lokaset övervakar kontinuerligt nivån i tanken och larmar med ett signalljusoch summerlarm då det är dags att tömma tanken. Utöver detta har centralenheten reläutgång. Systemet är funktionssäkert och testat samt lätt att installera också på en existerande tank. Med detta system kan förhindras skadligt överfyllnad av tank samt undvika onödiga akuta tömningar.

12 Applikationer Flödesmätning i rör I ränna Flödesmätning i rör ma b 2a 3 OCM Pro c 2d Halvfullt rör Produktdata s Halvfullt rör Produktdata s Hastighetsgivare Nivåmätning Centralenhet OCM-Pro 2a 2b Hastighetsgivare Separat nivåmätare Separat ultraljudgivare ma Full rör Produktdata s NFP-centraldel 5 Rörögivare 6 Clamp-on -flödesmätare 7 Givare Flödesmätning i öppen ränna Med hjälp av V-damm, venturi eller överloppskant 2c 2d 3 Hastighets-nivågivare Hastighets-nivåtryckgivare Centralenhet OCM-Pro OCM PRO/OCM-F Produktdata s. 47 a b POP-22 EX 2 2a Ultra 3 2b ma OCM Pro OCM F 3 a Ultraljud OMC Pro/OCM-F -centralenhet b Tryckgivare 2a Nivåmätare 2 POP-22 EX -mätcentral 2b 3 Ultraljudgivare, ma Givare -3 st. 2

13 Applikationer Vattenverk Vattentorn och -behållare 2 Kapacitiv MET-, ultraljud- eller tryckgivare. Prod.d. s , 29, 37 POP 22 EX -mätcentral. Produktdata s. 26 Nivåmätning i tank Nivus-rörflödesmätare. Produktdata s Övervakning och rapportering med LabkoWin. Produktdata s. 53 Flödesmätning 3 Nivåmätning och övervakning av kemikalietankar Ultraljudgivare eller radar. Produktdata s Ultraljudcentralenhet. Produktdata s Labcom 800 -dataöverföringsenhet. Produktdata s Labcom LabkoNet-övervaknings- och alarmsystem, s Nivåreglering av pumpstation Tryck- eller ultraljudgivare POP-22 EX Labcom Prod. data.s. 29, 32, 33, 37 Lokalkontroll av pumpstationer med POP-22 EX kombinerad med tryck- eller ultraljudnivåmätgivare. Nivådata och larm överförs till servicepersonal med LabkoNet PumpControl Produktdata s. 26 Produktdata s. 55 Produktdata s Analysmätning på vattenverk Flöde/yta Konduktans ph O Oljehaltighet 2 Klor Grumlighet För mätning av vattenkvaliteten används ph-, ledningsförmåga-, syre-, grumlighets- och kloranalysatorer samt vattnets oljehaltsmätare (Oil-in-Water). Övervakning och raportering med LabkoWinprogram. Mätdata samt larm överförs med LabkoNet-service till tex. jourtjänst. Produktdata s

14 Applikationer Mätningar i låg bränsletank Bränslelagring och distribution Mätningar i låga eller cylindriska tankar Labko 3000, produktdata s. 50 Labko 3000 LPG, produktdata s. 50 LabkoMax-nivågivare, produktdata s YTE 0-3, produktdata s. 24 LabkoMonitor ILS Monitor POS/BOS, PLC Labcom SET-000 och TSH2, prod.data s Labko DL 330, produktdata s LPS-, produktdata s MPS-4, produktdata s LabkoMonitor, produktdata s ILS Monitor, produktdata s. 48 POS/BOS, PLC 2 Labcom 800, produktdata s LabkoNet, produktdata s LPS- MPS

15 Applikationer Mätningar i hög bränsletank Bränslelagring och distribution Mätningar i hög tank 4 5 Labcom MPS-4 ILS Monitor 7 LabkoMonitor POS/BOS, PLC WBS 3000, produktdata s. 50 LabkoFlex-nivågivare, produktdata s. 50 LabkoFlex-nivågivare, produktdata s. 50 Labkom 800 -kommunikator, s. 55 LabkoNet, produktdata s MPS-4, produktdata s. 48 ILS Monitor, produktdata s. 48 LabkoMonitor, produktdata s. 49 POS/BOS, PLC 5

16 SET-centralenheter SolarSET S -larmenhet SET-00 -centralenhet SET-000 -centralenhet SET centralenhet Centralenheterna SET-00, -000 och används vanligen som hög eller låg nivåvakt i tankar, kondensvattenalarm, nivåkontroll samt alarm i olje-, sand- eller fettavskiljare. Centralenheterna SET-00, -000 och lämpar sig för givare i explosionsfarlig zon (zonklass 0, eller 2), då apparatens inkoppling är av egensäker konstruktion (intrinsically safe). SET-centralenheten skall placeras i säkert område. SET-00 SET-000 SET-2000 Driftspänning Givare Utgång Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz st. SET/ 2 series givare st. relä, 250 VAC/5A Växelkontakt, signalljus -20 C +50 C IP20, fäst till DIN-skena 55 x 70 x 2 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIC, VTT 02 ATEX 08X 230 VAC, 50 Hz tai 2 VDC st. SET-givare 2 st. reläer, 250 VAC/5A Växelkontakt, signalljus och summer -25 C +50 C IP65, väggmonterad kapsel 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 03X 230 VAC, 50 Hz tai 2 VDC 2 st. SET-givare 2 st. reläer, 250 VAC/5A Växelkontakt, signalljus och summer -25 C +50 C IP65, väggmonterad kapsel 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 03X Applikationer på s. 6, 9, 0-, 4 SolarSET S -larmenhet SolarSET S -larmenhet är en solenergienhet som övervakar olje-/ fettnivå, slam eller högnivå i oljeavskiljare som finns på platser där det inte finns någon el. Larm kan överföras till mobiltelefoner eller datorsystem via GSMmodem eller lokalt med blinksignal beroende på modell. Även givarfel upptäcks automatiskt. SolarSET S består av en larmenhet, ett batteri, en laddningskontroll, en solpanel och en GSM-kommunikationsenhet och ev. en blinksignal. Applikationer på s. 0-6

17 Kapacitiva SET-givare SET-givare Applikationer på s. 6, 9, 0-, 4 Applikationer Funktionsprincip Omgivningstemperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning Ex-klassificering Centraldelar SET/S2 Slamalarm i sand och oljeavskiljare Ultraljud -30 C +60 C 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC, NBR-gummi IP68 Till kabel Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 07 ATEX 05X SET-000, SET-2000 SET/OS2 (SET/OSK2) Olje- och fettavskiljare Kapacitiv -25 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC, (flottörer PP) IP68 Till kabel Ex II G, Ex ia II A T5 Ga, VTT 03 ATEX 009X SET-00, SET-000, SET SET/TSH2 (SET/TSHS2) Standardgivare t.ex. vatten/ olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm Kapacitiv -25 C +60 C 5 m, oljebeständig AISI 36, PTFE IP68 R 3/4" eller kabel Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 024X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Standardgivare för högre temperaturer Hög- och lågnivåalarm Kapacitiv -25 C +20 C, (sändare -20 C +60 C) --- AISI 36, PTFE IP68, (sändare IP65) R 3/4" Ex II G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/S2 SET/OS2 (SET/OSK2) SET/TSH2 (SET/TSHS2) SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Applikationer Funktionsprincip Omgivningstemperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning Ex-klassificering Centraldelar SET/SA2 Specialgivare för viskösa vätskor och torrgods Kapacitiv -25 C +60 C --- AISI 36, FEP IP68, (sändare IP65) R 3/4" Ex II G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/OELO2 Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen. Lämpat för t.ex. oljor, vatten och andra vätskor. Kapacitiv -25 C +60 C 5 m, oljebeständig AISI 36, Nylon 2 IP68 På golvet eller motsvarande underlag Ex II 2 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 05X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/SA2 SET/OELO2 7

18 Kapacitiva Pointek-nivågivare Pointek CLS 00, CLS 200 Applikationer på s. 6 Kompakta, kapacitiva 2-trådsnivåvakter för nivåövervakning på trånga ställen, avlagringar, suspenderade ämnen, vätskor, slam och skum genom att använda invers frekvensteknologi. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Godkännanden Egenskaper Optioner Kommunicering Pointek CLS 00 Pointek CLS 200 Inmatning 2-33 VDC Egensäker: 0-30 VDC 4-20/20-4 ma, 2-tråd Halvledare eller reläkontakt reläutgång (alla kapslingstyper) 00 mm Max. 0 bar -40 C 00 C CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG Automatisk känslighetsjustering Egensäker, Poly-Ex-version, alternativ för icke Ex-zon, Sensguard-skyddshölje mot frätande ämnen, PPS- eller PVDF-givare, IP 68 Inmatning VAC/DC växelkontakt Transistorutgång Stav max. 5,5 m, kabel upp till 35 m Max. 25 bar, i kabelversion max. 0 bar -40 C 25 C CE, CSA, FM, ATEX, 3A, Lloyd s Register, WHG Automatisk känslighetsjustering Möjliggör nivåindikering i besvärliga tank- och rörformer, anpassad för alla vanliga inmatningar, flera utgångar, med justerbar hysteres. Stav-, kabel- och livsmedelsmodell, värmeisolering, Sensguard-skyddshölje mot frätande ämnen, alternativ för icke Ex-zon, IP68 Digitalmodell: som option PROFIBUS PA Analog modell : 3 LED indikator Pointek CLS 300 CLS 500 Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och viskösa ämnen under krävande förhållanden både i lågt och högt tryck; i höga temperaturer och tillsammans med frätande och suspenderade ämnen. Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och ämnen med suspenderat material i extrema förhållanden förorsakade av exceptionella temperaturer och tryck. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Pointek CLS 300 Pointek CLS 500 Inmatning VAC/DC växelkontakt, transistorutgång Stav m, kabel 25 m Max. 25 bar, kabelversion max. 0 bar -40 C 200 C -40 C 400 C i högtemperaturversion 2-33 VDC 4-20/20-4 ma, 2-trådsmatning, transistorutgång Stav m Max. 50 bar, i högtrycksversion max. 525 bar -40 C 200 C -40 C 400 C i högtemperaturversion Godkännanden Egenskaper Optioner CE, CSA, FM, ATEX, 3A, Lloyd s Register, WHG En patenterad aktiv skärmteknik, de vanligaste spänningskällorna passar, flera utgångar, 5 DIP-kopplingar för individuella inställningar, Specialversionerna når ända till 25 m, värmeisolering Högtemperaturversioner Högtrycksversioner CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG En patenterad aktiv skärmteknik, Integrerad lokalanvisning, 2-trådsmatning, tryckknappskalibrering, självdiagnosfunktion Enpunktskalibrering i procent Högtemperaturversioner Högtrycksversioner 8

19 SET-avskiljaralarm OilSET-000 -oljeavskiljarlarm OilSET-000 larmar då oljeavskiljarens uppsamlingsfack behöver tömmas. Därmed undviks onödiga tömningar och skadliga läckage till avloppsnätet undviks. Apparatens SET/DM3AL -givare registrerar kontaktytan mellan vattnet och oljan. Centralenheten avger larm med en summer och signal. Utöver detta har centralenheten 2 reläutgångar. OilSET-000 -centralenheten och SET/DM3AL -givaren har ATEX-godkännande. Närmare produktdata s. 6 och 20 SandSET-000 -alarm för sand och oljeavskiljare SandSET-000 larmar för sand och slam som samlas i bottnen av oljeoch sandavskiljare. Ultraljudgivaren SET/S2 behöver varken kalibreras eller underhållas. Den monteras bara på önskad höjd i avskiljaren och kopplas på. Centralenheten och givaren har ATEX-godkännande för installation i explosionsfarlig zon. Närmare produktdata s. 6-7 SET olje-/ -fettavskiljarlarm SET-2000 olje-/fettavskiljarlarm är försedda med två givare, där den ena (SET/DM3AL) larmar av olje- eller fettbehållarens behövs tömmas och den andra (SET/OS2 eller SET/V) av stopp eller fördämning orsakad av avstängningsventilen. Ovannämnda är godkända enligt ATEX-direktivet 94/9/EY. Närmare produktdata s. 6-7 och 20 9

20 LevelSET S -avskiljaralarm SET-givare LevelSET S -oljeavskiljarlarm LevelSET S och dess tre digitala givare bildar ett larmsystem. Ett inbyggt GSM-modem finns som tillbehör. Olje-, slam- och högnivålarm i samma kontrollenhet Nytt LevelSET S -oljeavskiljarlarm utvecklades för att uppfylla strikta bestämmelser och krav för oljeavskiljarsystem och deras avloppsinstallation. LevelSET S ger sin användare hög säkerhet att avskiljarsystem fungerar oklanderligt och att det vaktas med ett larmsystem av hög kvalitetsklass. Med hjälp av LevelSET S -larm kan förhindras att oljehaltigt vatten inte kommer till avloppsnätet. Möjligheten av en miljöskada blir minimerats och kostnader av en skada som kan bli omfattande undviks LevelSET S identifierar nivån av olje- och/eller slamutrymmet. Den kollar även nivån så att den inte blir för hög. LevelSET S GSM-modem överför ett larm genast, också till LabkoNet-betjäning om det önskas. En varningslampa och en summer anger larmen lokalt. LevelSET S GSM-version kan programmeras så den larmerar även när det är dags för service. Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz eller 2 VDC 3 st. SET-givare 3 st. relä, 250 VAC/5 A växelkontakt, signalljus och summer -30 C +50 C IP65, väggmonterad 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIB VTT 09 ATEX 027X Applikationer på s. 7, 0- Digital SET/DM3DL -oljegränsytagivare Digital SET/S2 -slamlarmgivare Digital SET/V -högnivågivare SETgivare Applikationer Funktionsprincip Omgivnings temperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning IECEx Ex-klassificering ATEX Centraldelar SET/DM3AL SET/DM3DL SET/V SET/LV SET/VN SET/K Analog oljegränsytagivare för olje- och fettavskiljare Konduktiv -30 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel IECEx VTT 0.000X Ex II G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X OilSET-000, SET-2000 Digital oljegränsytagivare för olje- och fettavskiljare Konduktiv -30 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel IECEx VTT 0.000X Ex II G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X LevelSET S Digital slamlarmgivare för oljeavskiljare Vibration -30 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel IECEx VTT X Ex II G Ex ia IIB T5 Ga VTT 09 ATEX 025X SET-2000, LevelSET S Högnivåalarm för vätskor, t.ex. avloppstankars högnivålarm Konduktiv 0 C +50 C 5 m PVC IP68 Hängande i sin kabel Lokaset 20 Vattenläckage band, t.ex. undersidan av rör, golv i ADBrum Konduktiv 0 C +60 C --- Bomullsband, ståltråd SET-0, SET-2 Hänggivare för hög- och lågnivålarm för rena vätskor, t.ex. borrbrunnar Konduktiv 0 C +60 C --- AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel SET-0, SET-2 20

21 Konduktiva nivåvakter Lokaset 20 Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz, stickproppanslutning st. SET/LV st. relä, 250 VAC/4 A växelkontakt, signalljus 0 C C IP54, väggmonterad 30 x 80 x 35 mm (L x H x D) --- Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Lokaset R Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz, stickproppanslutning st. SET/LV st. relä, 250 VAC/4 A växelkontakt, signalljus 0 C C IP54, väggmonterad 30 x 80 x 35 mm (L x H x D) --- Lokaset R är en trådlös konduktiv nivåvakt. Applikationer på s. Centralenheterna SET-0 och SET-2 används som torrkörningsskydd för borrbrunnpumpar, nivåalarm, och styrning i ledande vätskor (dock ej i explosionsfarliga zoner). Till centralenheterna SET-0 och SET-2 används konduktiva givare som t.ex. SET/K, SET/J-, SET/VN. SET-0 -centralenhet SET-2 -centralenhet Applikationer på s. 7 Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering SET VAC, 50 Hz st. konduktiv givare st. relä, 240 VAC/4 A Växelkontakt, signalljus, inbyggd hållkrets -0 C C IP20, väggmonterad 75 x 50 x 06 (L x H x D) --- SET VAC, 50 Hz 2 st. konduktiva givare 2 st. reläer, 240 VAC/4 A Växelkontakt, signalljus -0 C C IP20, väggmonterad 75 x 50 x 06 mm (L x H x D) --- 2

22 Nivåstyrning i panncentraler SET-6 -torrkokningsskydd SET-6 -centralenhet är avsedd som torrkokningsskydd i slutna hetvattenpannor tillsammans med den konduktiva nivåvakten SET/J. SET-6 övervakar vattennivån i ångsamlaren. Applikationer på s. 7 SET/J -givare Applikationer på s. 7 Applikationer Funktionsprincip Omgivningstemperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning Ex-klassificering Centraldelar Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm Konduktiv +70 C --- AISI 304 IP68, trycktålighet 2 MPa R --- SET-6, PSP4 Nivocont KKH En enkel och fördelaktig konduktiv nivåvakt för ledande vätskor. Applikationer t.ex. som hög- och lågnivåalarm samt styrning i vätskebehållare och -bassänger. Applikationer på s. 7 Elektroder - diameter - längd Driftspänning Reläutgångar Anslutning Omgivningstemperatur Tryck max. Kapsling +4 st. 6 mm 0,5...3 m 230 VAC eller 24 VDC 2 st. BSP /2" -5 C C,6 MPa IP65 22

23 Ultraljudsnivå- och flödesvakter Pointek ULS 200 -ultraljudsnivåvakt Pointek ULS 200 är en ultrajljudsnivåvakt med två brytpunkter för fasta materialer, vätskor och slam. Den används mest hos industrin för viskosa ämnen. Mätområde Vätskor 5 m Fasta materialer 3 m Processtemperatur -40 C C -20 C C för ATEX eller till metall Processtryck Atmosfäriskt Egenskaper Integrerad temperaturkompenseringi Två separata brytpunkter (hög/lågnivå) Enkel programmering med två trycktangenter Optioner Flänsadapter, livsmedelanslutning Utgång AC-version: 2 C (SPDT) reläer, öppnande/slutande (5 A / 250 VAC) DC-version: 2 C (SPDT) reläer, öppnande/slutande (48 VDC) eller transistorutgång Matspänning AC-version: VAC, 5%, 50/60 Hz, 2 VA / 5 W max. DC-version: 8-30 VDC, 3 W Godkännanden CE, CSA NRTL/C, FM, 3 A, CSA/FM, ATEX Applikationer på s. 6 NIVOFLOAT-nivåvippa för vätskor NIVOFLOAT-nivåvippa lämpar sig till pumpstyrning eller torrgångsskydd. Den monteras hängande i sin egen kabel på vätskeytan. Skillnaden mellan brytpunkter justeras med en vikt i kabeln. NL-00 NW-00 Driftspänning 250 VAC, 0 A 250 VAC, 0 A Kabel Neopren eller PVC Neopren eller PVC Funktionsprincip Mikroswitch Mikroswitch Kopplingsvinkel ± 45 grader ± 45 grader Processtemperatur 0 C C 0 C C Processtryck 0, Mpa 0,2 Mpa Vätskans densitet Min. 0,8 g/cm 3 Min. 0,8 g/cm 3 Kapsling IP68, polypropylen IP68, polypropylen Kabel 3 x,0 mm 2 3 x,0 mm 2 Applikationer på s. 6 NL-00 för rent vatten NW-00 för avloppsvatten 23

24 Överfyllnadsskydd för bränsletankar GWK 2 K -överfyllnadsskydd för oljetank L = 360 mm R3/4 Kabel 5 m Enligt beslut gällande oljeeldning skall alla oljetankar förses med elektroniska överfyllnadsskydd. Till apparaturen som monteras i fastigheten hör en givare som fästs på tanken, anslutningskabel samt en stickpropp och en typskylt som fästs i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning. I monteringen måste följas SFS och EN normer. Instrumentsstift Applikationer på s. 9 YTE-0/3 -överfyllnadsskydd för bensintank Omgivningstemperatur -35 C +80 C Max. längd 500 mm, standarder 420 och 600 mm Kapsling IP67 Material Aluminium, Al-gjutgods Ex-klassificering II G Ex ia IIC T3 Ga VTT 07 ATEX 055X Anslutningsvärden Ui max. = 24V Pi = W Ri min. = 70 Ω Givarelement PTC Nominell resistans RN ± ) RN 40 Ω ± 60 Ω Applikationer på s. 9, 4 R eller 3/4 YTE-0/3 är ett överfyllnadsskydd för bensintank enligt standard SFS Till apparaturen hör en givare med kopplingsdosa att monteras på tanken, en mellankabel samt en apparatpropp och en typskylt att fästas i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning. I monteringen måste följas SFS och EN normer. 24

25 Övriga nivåvakter Hög/lågnivålarm för eldningsolja, vatten samt neutrala vätskor. Med summer samt lyslarm (kvittensbara). Givare med genomföring. Vätsketemperatur -5 till +50 C. Som standard en potentialfri reläkontakt (230 V/2 A). Som tillbehör Labcom 200 -dataöverföring tex. till kundens mobiltelefon. MaxiSET, MiniSET Centraldel Mått 97 x 63 x 62 mm Vikt 0,4 kg Relä (potentialfri kontakt) Reläströmkrets 50 V, 3 A, cos 0,7 Avskärmning M 2 A Temperaturer: i omgivningen -5 C C i lager -0 C C Ex-klassificering II G Ex ia IIC/Ex ia IIB Skyddsklass II Nominell spänning 230 V, 50 Hz Maximal spänning 253 V Nätsäkring M 32 ma Ex Kapsling IP30 Nominell effekt 5 VA MaxiSET och MiniSET Elektroniska hög- och lågnivåalarm Givare Mått (Ø x L) 24 x 85 mm Vikt 0,35 kg Kabel 2 x 0,5 mm Kabelns längd standardlängd 5,2 m max. längd 50 m (skärmad) Material: givarens kapsel Polypropylen kabel Ölflex 00, syra- och oljebeständig O-Ring NBR (SH 70) Mässing Temperaturer: i omgivningen -5 C C Givarens spänning Max. AC 7 V Kapslingens klass IP68 EN Applikationer på s. 9 Nivocont R Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av torrgods,pulver, granulat, kalk, spannmål, socker, cement. Även som ATEX-version. Givarens längd 235 mm, 0,3-3 m, -20 m Givarens material RST.457 Kapsel Aluminium R-300, plast R-400 Anslutning /2 BSP Utgång Relä Kapsling IP67 Nivoswitch Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av bulkvaror. Även som ATEX-version. Givarens längd 235 mm, 0,3-3m, -20 m Givarens material RST.457 Kapsel Aluminium R-300, plast R-400 Anslutning /2 BSP Utgång Relä Kapsling IP67 NivoRota Rotationsgivare för granulater och pulver med täthet >80 kg/m 3, t.ex. foder, sand, sten, gummi, metall, kalksten. Givarens längd 200 mm, max. 3 m Givarens material Lavat RST.457 Kapsel Plast Anslutning /2 BSP Utgång Relä Kapsling IP66 Senaco AS 00 Senaco AS 00 -givare används för att övervaka granulaternas störningslösa flöde i rör, transportband samt fritt fall. Givaren fungerar med akustisk emissionsteknik. Givarens temp. område -40 till +85 C och skyddsklass IP68. Utsignal 0-0 VDC kan kopplas direkt till en PLC eller FMS. 25

26 POP-22 EX -mät- och kontrollenhet MINI 240 -nivåmätare POP-22 EX -mät- och kontrollenhet POP-22 EX är en mångsidig nivåmätare och styranordning, som kan styra pumpar och ventiler samt ange larm. Till POP-22 EX -enheten kan man koppla Labkos kapacitiva 3W -givare eller t.ex. tryck- eller ultraljudgivare som är 2-trådsmatade. Apparaten kan utan separat Ex-barriär anslutas till Ex-godkända givare monterade i explosionsfarliga utrymmen. Nivån kan också omvandlas till volym och visas i önskad enhet, t.ex. som liter i en liggande cylindrisk tank. Det finns också versioner för mätning i öppen ränna samt för pumpalternering Applikationer på s. 8-9, 3 Driftspänning Ingångssignal Utgångssignal Reläutgångar Dataskärm Programmering Omgivningstemperatur Ex-klassificering Kapsling Mått i mm 230 VAC, 50/60 Hz 4 20 ma, aktiv / passiv eller Labkotec 3W-givare 0/4 20 ma, inställbar linjärisering för liggande cylindertank (noggrannhet ± 0,5 %) 2 st. potentialfria växelkontakter, 250 VAC/ 5 A/ 00 VA eller 24 VDC / 4 A / 00 LCD-display LED-indikering 0 00 % samt 2-radig LCD-display Med hjälp av apparatens display och trycktangenter 0 C +50 C Ex II () G, [Ex ia] II C, VTT 03 ATEX 002X IP65, polykarbonat 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) MINI 240 -nivåmätare MINI 240 är en nätströmsdriven nivåmätare för vätsketankar. MINI 240 -centralenhet och PA/3W -givare används bl.a. för nivåmätning I villors och värmecentralens oljetankar. Applikationer på s. 9 Driftspänning Ingångssignal Utgångssignal Reläutgångar Anvisning Programmering Omgivningstemperatur Ex-klassificering Kapsling Mått i mm 230 VAC, 50/60 Hz Labkotec 3W -givare Labkotec 3W -givare Analog 0 00 % -25 C +50 C Ex II () G, [Ex ia] II C, VTT 03 ATEX 00X IP65 80 x 60 x 55 (L x H x D) 26

27 Kapacitiva 3W-givare Labkotec 3W-givare Applikationer på s. 8-9, 3 Applikationer Material Sändarkapsel Centralenheter Anslutning Mätområde Omgivningstemperatur Processtryck Ex-klassificering PA/3W PAH/3W Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar. Även för rent vatten (PAH). FEP/Stål (PA), FEP/AISI 36 (PAH) Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX, MINI-240 R 0 6 m -40 C +50 C Sändare -25 C +60 C Atmosfärstryck Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X SA/FEP/3W Smörj- och hydrauloljor, latex och frätande ämnen. Staven kan även förses med ett motelektrodrör då man mäter vätskor med låg ledningsförmåga, eller då behållaren är av plast. FEP/AISI 36 Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX R 0 2 m -40 C +0 C Sändare -25 C +60 C Atmosfärstryck Ex II G, EEx ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X Applikationer Material Sändarkapsel Centralenheter Anslutning Mätområde Omgivningstemperatur Processtryck Ex-klassificering KAS/3W Torra ämnen i pulverform, som cement, kalk, sand o.dyl. Galvaniserat stål Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX R,5 0 5 m -40 C +75 C Sändare -25 C +60 C Atmosfärstryck KAR/SA/3W För tryckkärl och aggressiva ämnen som ammoniak PFA/PTFE/AISI 36 Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX R 0 2 m -40 C +00 C Sändare -25 C +60 C 25 bar Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X PA/3W SA/FEP/3W KAS/3W KAR/SA/3W 27

28 Kapacitiva LC 300 LC 500 LC 300 LC 500 Kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet, t.ex. inom livsmedels- och bryggeri industrin, i djurfoder, och massa som innehåller suspenderade ämnen; idealisk för krävande processer som innehåller ångor och damm. Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Godkännanden Egenskaper Optioner Kommunicering LC 300 LC VDC oberoende av polaritet, 2-trådsmatad 4-20/20-4 ma, 2-trådsmatad Stav 5,5 m Kabel: 25 m Max. 35 bar -40 C 200 C CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register Kalibrering med tryckknapp Patenterad aktiv skyddskonstruktion Lokalanvisning 2-33 VDC 4-20/20-4 ma, 2-trådsmatad Transistorutgång 4-20/20-4 ma Stav max. 5,5 m Kabel: ända till 35 m Max. 200 bar Option: max. 525 bar -40 C 200 C Option: max. -40 C 200 C Min C CE, CSA, FM, ATEX, 3 A, Lloyd s Register, Mäter även vid larmläge Pumpstyrning Patenterad aktiv skyddskonstruktion Kalibrering med tryckknapp Enpunktskalibrering Lokalanvisning Vid diagnostisering Högtemperaturversioner Högtryckversioner Livsmedelsversioner Processanslutningar och givarealternativ Specialmaterial HART Applikationer på s. 8 28

29 Tryckgivare DMU 08 DMU 09 DMU 0K DMU 08 DMU 09 DMU 0K Tryckgivaren DMU 08 används till att mäta vätskenivåer. Givaren lämpar sig både för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion. Kräver ej kalibrering. Tryckgivare som mäter vätskenivåer, lämpar sig för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. Utöver lämpar DMU 09 sig för nivåmätning av de flesta aggressiva vätskor. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion. Kräver ej kalibrering. Tryckgivaren DMU 0K lämpar sig för elektronisk tryckmätning i industrin och fastighetsteknik, t.ex. tillämpningar inom hydraulik, pneumatik, uppvärmning, ventilation och automatik. Användning Kabel Material Nedsänkta delar DMU 08 DMU 09 DMU 0K Kontinuerlig nivåmätning PUR eller FEP, standard 0 m RST.457 RST.4435 / Viton (FKM) Kontinuerlig nivåmätning Keramisk membran FEP, standard 0 m PVC Keramik/Viton (FKM) Tryckmätning - RST.4305 Keramik Mätområden Noggrannhet 0- m, 0,2 m, 0-2,5 m, 0-3 m, 0-5 m, 0-0 m m < +/- 0,35-0,5 % från mätområdet 0- m, 0,2 m, 0-2,5 m, 0-3 m, 0-5 m, 0-0 m m < +/- 0,35 % från mätområdet 0/,6-0/00 bar % från mätområdet Omgivningstemperatur Driftspänning Utgångssignal Kapsling Mått Montering -0 C +70 C DC 2-36 V (2-28 V ATEX-versionen) 4-20 ma, 2-trådsmatad IP68 ø 27 x 45 mm Givaren hänger i kabeln 0 C +50 C DC 2-36 V 4-20 ma, 2-trådsanslutning, 0-0 V triplexledaranslutning IP68 ø 45 x 24 mm Givaren hänger i kabeln -25 C +25 C DC 2-36 V 4-20 ma, 2-trådsanslutning IP65 03 mm x ø 26,5 mm /4 Tilläggsutrustning Kopplingsset 2 - /2 -, hållare, kopplingsdosa, åskskydd Kopplingsset 2 - /2 -, hållare, kopplingsdosa, åskskydd Tryckgivaren DMU 08 EX för explosionsfarliga utrymmen. Tryckgivarens Ex-klassificering är II G Ex ia IIC/IIB T4 Ga. Användning bl.a. som nivåmätning i bränsletankar. Kan fås med 5 m och 0 m FEP-kablar. Kan också fås med DMU 08 -mikroprocessor. Noggrannheten är 0, % från mätområdet. Även DMU 08 Keramic med keramisk membran. Applikationer på s. 8-9, 3 Mera produkter 29

30 Pulsradar LR 250 pulsradar LR 460 pulsradar LR trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer tex. hos läkemedel-och kemiska industrin. Även för vätskor som har låg dielektrisitätskonstant, skummande samt ångande ytor. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner. 4-trådsradar för fasta materialer, tex. cement, flygask, kol, mjöl, flis, plastgranulater, ytterst dammande applikationer. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner. Sitrans LR 560 är den första mikrovågsradar med 78 GHz för nivåmätning. Den är berörningsfri tvåtrådsradar med FMCWteknik (frekvensmodulerad kontinuerlig mikrovåg) för torrgods. Användningsobjekt t.ex. cement, flygask, kol samt mjöl. LR 250 LR 460 LR 560 Frekvens 25 GHz 25 GHz 78 GHz Inmatning ma strömslinga 24 VDC, max. 30 VDC V AC eller 24 VDC V AC eller 24 VDC Utgångar ma, 2-tråd ma, relä ma, relä Mätområde 20 m 0, m 40 m eller 00 m Processtryck Max. 40 bar Max. 0,5 bar Max. 3 bar Processtemp. -40 C C -40 C C -40 C C Kommunicering HART, PROFIBUS PA HART, PROFIBUS PA HART, PROFIBUS PA, Fieldbus SIMATIC PDM-kompatibel SIMATIC PDM-kompatibel SIMATIC PDM-kompatibel Optioner 250 mm skydd, processanslutningar och processanslutningar och antennoptioner antennoptioner 3, 4, 6 /80, 00, 50 mm Dielektricitetskonstant ε r >,6 ε r >,4 ε r >,6 Applikationer på s. 8, 3 30

31 Mikrovågs- och pulsradar MicroTREK-linradar MicroTrek är en radar för nivåmätning av vätskor och torrämnen. Mätningen baserar sig på den kända TDR-tekniken (Time Domain Reflectometry). Mikropulserna utgår med ljusets hastighet via givarens ledning. När pulsen träffar ytan, återreflekteras den. Nivån är direkt proportionell mot uppmätt tid. Mätområde < 24 m Noggrannhet +/- 5 mm för vätskor Tillåten temperatur -30 C +200 C Max. tryck 40 bar Utgång ma, HART Driftspänning 8 35 VDC Applikationer på s. 8 - mycket noggrann - lämplig i turbulent, dammig och skummande omgivning - kräver ingen kalibrering - givarens längd är lätt att ändra - 2-trådsradar - passar till alla former av tankar LR 200 LR Probe 400 LR 2-trådspulsradar för nivåmätning av vätskor, t.ex. i förråds- och processtankar. FMCW-nivåradar med lång räckvidd för mätning av torrämnen och vätskor. Idealisk för mätning av kraftigt dammande torrämnen och vätskor med låg dielektricitetskonstant. Probe LR är en 2-trådsradarsändare för nivåoch volymmätning av vätskor och slam. Periodtal Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Kommunicering Optioner LR 200 LR 400 Probe LR 5,8 GHz 4-20 ma slinga, 24 VDC, max. 30 VDC 4 20 ma, 2-tråd 20 m Max. 40 bar beroende på processanslutningen -40 C 200 C HART SIMATIC PDM-anpassad 250 mm kapsling, processanslutningar och antennoptioner 25 GHz 230 VAC, 24 VDC 4 20 ma, relä 45 m Max. 40 bar beroende på processanslutningen -40 C 200 C, option max. 250 C HART SIMATIC PDM-anpassad, option Profibus PA Högtemperaturversion, Ex-version, Easy Aimer -fläns för granulatmätningar, spolanslutning (självrening) 5,8 GHz 4-20 ma, 24 VDC 4-20 ma 20 m 3 bar -40 C 80 C HART, SIMATIC 250 mm kapsling Applikationer på s. 8 3

32 Ultraljud EchoTREKultraljudsmätinstrument Ett kompakt ultraljudinstrument med 2-trådsteknik för nivåmätningar av vätskor och granulater. Kan också fås som fyrledarversion. Som mätobjekt kan man välja nivåhöjd, -avstånd eller volymmätning. Lättprogrammerad. Kan också konfigureras på en PC med hjälp av Review-mjukvara. Mäter noggrannt också under svåra förhållanden. En genomföringsanslutning i tanktaket underlättar monteringen. Mätinstrumentets strålningsvinkel riktas optimalt mot nivån. Fyrledar 2-tråd Område (m) Död zon (m) Strålningsvinkel Processanslutning Givarens material Kapselns material Noggrannhet Kapsling Processtemperatur Utgångar 2-tråd Fyrledare Driftspänning 2-tråd Fyrledare hög låg ATEX-godkännande SB/ ST-39_-_ SE/ SG-39_-_ 4 (3) 0,2 6 /2" BSP/NPT SB/ ST-38_-_ Echotrek för vätskor SB/ ST-37_-_ SB/ ST-36_-_ SE/ SE/ SE/ SG-38_-_ SG-37_-_ SG-36_-_ 6 (5) 8 (6) 0 0,25 0,35 0, " 2" fläns BSP/NPT BSP/NPT SB/ ST-34_-_ 5 0,46 5 fläns PP, PVDF eller PTFE PP eller PVDF plast eller aluminium ± 0.2 % från distansen + 0,05 % från mätområdet givare IP68, kapsel IP67-30 C C 4-20 ma max. 600 ohm, HART 4-20 ma max. 600 ohm, HART, relä (SPDT), RS485 (ModBus), V DC/ mw V AC/6 VA 0, V DC/3,6 W 0, V AC/4 VA II G Ex ia IIB T6 (gäller endast 2-tråd) SB/ ST-32_-_ 25 0,6 7 fläns Echotrek för torrämnen SBD/ STD-34_-_ 5 0,6 SBD/ STD-33_-_ 30 0,6 SBD/ STD-3_-_ 60,2 5 flänsadapter plast, bottenytan i plast plast eller aluminium ±(0.2 % från distansen + 0,05 % från mätområdet givare IP65, kapsel IP67-30 C C 4-20 ma max. 600 ohm, HART, relä (SPDT), RS485 (ModBus) V AC/6,8 VA 0, V DC/4, W 0, V AC/4,6 VA II /2 D IP65/66 Genom att använda PC och SAT-304 HART -modem kan skapas ett eget HART-nät, där PC visar alla EchoTREK-apparaternas mätningsinformation och gör även omprogrammering möjlig. Applikationer på s. 8 32

33 Ultraljud SAP 200 -bildskärm SAP 00 -bildskärm Beställningskod 2-trådgivare för vätskor (Alla kombinationer finns ej) EchoTREKbeställningsinformation 4-trådstransmitter för vätskor TYP Transmitter Tr. med display KOD T B GIVARE / KAPSLING PP / Al PVDF / Al PTFE / Al St. St. / Al PP / Plast PVDF / Plast PTFE / Plast St. St. / Plast KOD A B T S P V F M 4 TYP KOD GIVARE / KAPSLING KOD MÄT- OMRÅDE KOD ANSLUTNING UTGÅNG KOD Transmitter E PP / Al A 2; 5 m 4 BSP gänga O ma / LOGGER Tr. med display G PVDF / Al B 7; 0 m 6 NPT gänga N MA 2 PTFE / Al T 6; 8 m 7 DN 80 PN 6 / PP ma / HART / LOGGER 3 SS36Ti / Al PP / Plast PVDF / Plast PTFE / Plast SS36Ti / Plast S P V F M 5; 6 m 3; 4 m 5; 25 m DN 00 PN 6 / PP DN 25 PN 6 / PP DN 50 PN 6 / PP DN 200 PN 6 / PP 200 mm stöd 500 mm stöd 700 mm stöd K L M ma / HART ma / LOGGER / Ex ma / Ex ma / HART / LOGGER / Ex ma / HART / Ex ma / PROFIBUS P MÄT- OMRÅDE 25; 5 m 5; 2 m 0; 7 m 8 m 6 m 4 m KOD ANSLUTNING BSP gänga NPT gänga DN 80 DN 00 DN 25 DN 50 DN mm stöd 500 mm stöd 700 mm stöd KOD O N K L M INMATNING/UTGÅNG VAC ma + relä ma + HART + relä RS relä 0, VDC, 0, VAC ma + relä ma + HART + relä RS relä KOD trådstransmitter för fasta material TYP Transmitter Transmitter med display Produkter på denna sida salufört endast i Finland. KOD MÄTOMRÅDE KOD INMATNING/UTGÅNG KOD T Version I VAC ; VAC Std. B 60 m 30 m 5 m ma + relä ma + relä + HART RS relä Version II 0, VDC ; 0, VAC ma + relä ma + relä + HART RS relä 3 A 2 4 B Ex 5 7 E 6 8 F 33

34 Ultraljud EasyTREKultraljudsmätare Easytrek är gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare. Instrumentet passar för nivåmätningar av både vätskor och fasta ämnen. Både 2-tråds- och fyrledarmodeller finns att få. Till Multicont-centraldel kan upp till 5 st ultraljudsgivare anslutas. Applikationer på s. 8 Triplex/fyrledar-produktserie 2-trådsproduktserie Mått i (mm) Område m Strålningskäglans vinkel Omgivningstemperatur Processtryck Processanslutning Material Noggrannhet Upplösningsförmåga Kapsling ATEX-godkännande Utgångar 2-tråd triplex/fyrledar Drift- 2-tråd spänning triplex/fyrledar Kabel 2-tråd triplex/fyrledar Easytrek för vätskor SC_-38_ SC_-36_ SC_-34_ SP_-39_ SP_-38_ SP_-37_ SP_-36_ SP_-34_ ø 96 höjd 99 0, ø 96 höjd 99 0, ø 96 höjd 29 0, ø 96 höjd 62 0, SP-serien: -30 C C SC-serien: -30 C C 0,03...0,3 MPa (0,3...3 bar) /2" " tai 2" 2" " " BSP/NPT BSP/NPT BSP/NPT BSP BSP PP tai PVDF, kabelns tätningsholk EPDM, kabelisolering PVC ± 0,2 % av mätt avstånd + 0,05 % från mätområdet < 2m: mm, m: 2 mm, m: 5 mm IP68 ATEX II G Ex ia II B T6 (endast för 2-trådsserien) konstant: 4-20 ma + HART, max. 600 ohm konstant: 4-20 ma + HART, max. 600 ohm, rele SPST, option: HART, RS485 (i stället för 4-20 ma), V DC/ mw, V DC/3,6 W, V AC/4 VA 2x0,5 mm 2 skärmad ø 6 mm, standardlängd 3 m 6x0,5 mm 2 skärmad ø 7,5 mm, standardlängd 3 m Easytrek för fasta ämnen SCD-34_ SCD-33_ SCD-3_ ø 48 höjd 65 0,6...5 ø 48 höjd 65 ø 293 höjd 53, , C C atmosfärstryck " BSP kapsel PP eller aluminium, bottenyta polyuretanskum, tätn. holk EPDM, kabelisolering PVC ± 0,2 % av mätt avstånd + 0, % från mätområdet < 2m: mm, m: 2 mm, m: 5 mm IP65 ATEX II /2 D 4-20 ma max. 600 ohm, relä SPST, HART, option: RS485, V DC/4, W, V AC/4,6 VA 6x0,5 mm 2 skärmad ø 7,5 mm, standardlängd 3 m Applikationer på s. 8 34

35 Ultraljud EasyTREK-beställningsinformation Easy TREK Vätskor Magnetisk progr. - standard - Rele - standard standard HART standard option standard RS option option Exi option - - Fasta material 2-tråd 4-tråd 4-tråd Ex(D) - - option Flerkanalapplikation med modem och PC Med en PC och en HART-modem kan byggas ett eget HARTnätverk, där samtliga mätsignaler från alla EasyTREK transmittrar kan visas med en PC. Reprogrammering kan också utföras på sistnämnda. USB SP-300 HART-modem Slave R t = Ω Power supply SE-300 Easy TREK 2-trådsgivare Easy TREK 4-trådsgivare Vit Brun Svart GND plus för strömsignal och matspänning, HART minus för strömsignal och matspänning, HART GND samt skyddsjord Brun Grön Gul Ljusröd Grå Vit Skärm Ström Ström Relä Relä Strömutgång GND / Strömutgång Skyddsjord Beställningskod Transmittrar för vätskor 3 (Alla kombinationer finns ej) MODELL KOD MATERIAL KOD MÄTOMRÅDE KOD PROCESSANSLUTNING KOD UTGÅNG / EX KOD 4-tråd 2-tråd Tillbehör C P PP PVDF PTFE (2-tråd) 2 kpl " sexkantsmutter Magnetnyckel EPDM-packning (endast SCA-38 BSP-anslutning) Transmittrar för fasta materialer 3 A B T 5 m 0 m 8 m 6 m 4 m SAA-0: genomsynlig fläns Installationsplatta " BSP gänga 2" NPT " BSP Snabbanslutningsfläns 200 mm inst.platta 500 mm inst.platta 700 mm inst.platta O N F K L M ma / HART ma / HART / Ex 4 8 MODELL KOD MÄTOMRÅDE KOD PROCESSANSL. KOD UTGÅNG / EX KOD 4-tråd C SAA-0: genomsynlig fläns SFA- : flänsar 60 m 30 m 5 m 3 4 Aimer Snabbanslutningsfläns " BSP ansl. Aimer O J ma / HART ma / HART / Ex RS-485 RS-485 / Ex 4 8 B F 35

36 Ultraljud Sitrans LU MultiRanger 00/200 HydroRanger 200 Ultraljudsändare för mätning av vätskor och granulater över stora mätområden. LU 0 en mätpunkt LU 02 två mätpunkter LU 0-0 mätpunkter Allround-ultraljudnivåmätare med en eller två kanaler för korta och medellånga mätområden, med ultraljudtillämpningar i alla industrier. Ultraljudnivåmätning för upp till 6 pumpar: för styrning, differentialmätning och flödesmätning i öppna kanaler och dammar. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Godkännanden Egenskaper Sitrans Lu 0, 02, 0 MultiRanger 00/200 HydroRanger 200 LU 0,02: 230 VAC, 24 VDC LU 0: 230 VAC 4 reläer (LU 0, LU 02) 40 reläer max. (LU 0) 4-20 ma (separerad) 60 m från givaren och beroende av materialet Beroende av givaren Beroende av givaren CE, CSA, FM, Lloyd s Register Hög-/lågalarm, flerkanalmätning: 2 punkter (LU 02) 0 punkter (LU 0), differential- eller medelvärdesmätning, volymflöde, prioritering av mätpunkten (LU 0), programmerbara med portabel enhet eller PC, optioner (LU 0): LU AO analogutgångsmodul, 0 x 4-20 ma LU SAM satellitalarmmodul, 20 reläer VAC, 2-30 VDC 3 reläer (standar) 6 reläer (option) två 4-20mA utgångar (separerad) 5 m från givaren och beroende av material Beroende av givaren Beroende av givaren CE, CSA, UL Listed, FM 00-versionen: enkel styrning av pump, 200-versionen: utvidgad styrning av pump differentialmätning mätning i öppen ränna volymflöde en ma-ingång I bägge versionerna: en eller två mätpunkter AC eller DC, digitalingång för överflödningsanmälan med gränslägesbrytare, två digitalingångar, kapsel- eller panelmontering 230 VAC, 24 VDC 6 reläer (standard) två ma-utgångar (separerad) 5 m från givaren och beroende av materialet Beroende av givaren Beroende av givaren CE, CSA, FM, UL Listed en eller två mätpunkter. fasta eller alternerande pumpar, pumparnas gångtider enligt belastningsgrad, från till 6 pumpens styrning och utflödeskontroll, mätning i öppen ränna, fjärrkontroll/samlingssystem, styrning av provtagning, volymflödeskalkyl, skummande tillämpningar, alarm t.ex. vid överflödning, en ma-ingång, två digitalingångar, AC eller DC, vägg- eller centralmontering Kommunicering Dolphin RS-232/RS-485 (LU 0, LU 02) Dolphin/infraröd (LU 0) Option: SmartLinx, PROFIBUS DP Allen-Bradley RIO, DeviceNet Inbyggd Modbus RTU eller ASCII/RS-485 Optioner: Dolphin Plus, SmartLinx PROFIBUS DP, Allen-Bradley RIO, DeviceNet, RS-485 extern Modemserie Integrerad med RTU/ASCII RS-485 Optioner: Dolphin Plus SmartLinx PROFIBUS DP Allen-Bradley RIO DeviceNet RS-485 extern modemenhet Applikationer på s. 8 36

Labkotec nivåinstrument Skyddar vår miljö

Labkotec nivåinstrument Skyddar vår miljö Labkotec nivåinstrument Skyddar vår miljö Labkotec SET -avskiljarlarm SolarSET-larmenhet LID-3300IP -isdetektor LOKASET R trådlös nivåvakt POP-22 EX -nivåkontroll LabkoMax och LabkoFlex Labko 3000, Labko

Läs mer

Produkter & tjänster

Produkter & tjänster Produkter & tjänster Miljö & cisterninstrument för drivmedelsanläggningar Välkommen med din beställning på 0155-22 27 90. Mer information på www.mcd.se 1 Välkommen till oss Miljö & Cisterninstrument för

Läs mer

UTRUSTNING FÖR STYRNING, ÖVERVAKNING OCH KOMMUNIKATION FÖR EFFEKTIVARE DRIFT OCH VERKSAMHET. El och automatik från A till Ö

UTRUSTNING FÖR STYRNING, ÖVERVAKNING OCH KOMMUNIKATION FÖR EFFEKTIVARE DRIFT OCH VERKSAMHET. El och automatik från A till Ö UTRUSTNING FÖR STYRNING, ÖVERVAKNING OCH KOMMUNIKATION FÖR EFFEKTIVARE DRIFT OCH VERKSAMHET El och automatik från A till Ö ÖVERGRIPANDE SCADA-SYSTEM: AQUAVIEW 7 s 4 MODULÄR STYRENHET: MYCONNECT s 6 MODEM:

Läs mer

SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetiska flödesmätare Upplev Siemens-lösningen. sitrans f

SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetiska flödesmätare Upplev Siemens-lösningen. sitrans f SITRANS F M MAGFLO Elektromagnetiska flödesmätare Upplev Siemens-lösningen sitrans f s Det som gör MAGFLO Helt Enkelt Bättre MAGFLO flödesmätare hjälper dig att mäta flöden på ett enklare sätt. Oavsett

Läs mer

instrument & ventiler

instrument & ventiler instrument & ventiler Introduktion 3 Kompauto är det naturliga valet för god kvalitet! introduktion D et här är vår katalog för ventiler och instrument. I många år har Kompauto Nordic AB arbetat med att

Läs mer

Regler och mätning. Teknisk Information 492. flödesmätning 493. Pumpar 523. Regler / Mätning

Regler och mätning. Teknisk Information 492. flödesmätning 493. Pumpar 523. Regler / Mätning Regler och mätning Teknisk Information 492 flödesmätning 493 Flow X3 flödesmätare 494 Flow X3 specialinstrument 496 Flow X3 instrument flöde/transmitter F902/903 498 Flow X3 instrument flöde/batteridrift

Läs mer

GSM-övervakning och Dataloggning med Mitec Instrument

GSM-övervakning och Dataloggning med Mitec Instrument GSM-övervakning och Dataloggning med Mitec Instrument Katalog med priser 2010 Introduktion Är du intresserad av nivån i er kraftverksdamm? Om det kanske är lite hög luftfuktighet i er fabrik? Eller kanske

Läs mer

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering Vi ser till helheten Allt inom vattenbehandling och kemikaliehantering Med ProMinent som partner är det enkelt att övervaka

Läs mer

Processinstrument för vattenanalys. Produkter och tjänster för dricksvatten och avloppsvatten

Processinstrument för vattenanalys. Produkter och tjänster för dricksvatten och avloppsvatten Processinstrument för vattenanalys Produkter och tjänster för dricksvatten och avloppsvatten Direkt från tillverkaren: produkter, system och tjänster Du letar efter högkvalitativa produkter, systemlösningar

Läs mer

SITRANS P tryckgivare. ett tight grepp på tryck SITRANS. Answers for industry.

SITRANS P tryckgivare. ett tight grepp på tryck SITRANS. Answers for industry. SITRANS P tryckgivare ett tight grepp på tryck SITRANS Answers for industry. SITRANS P familjen Det rätta valet för varje tillfälle Det finns inte två processer som är lika. Det finns inte två infrastrukturer

Läs mer

Världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning

Världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning mätteknik En kundtidning från Endress+Hauser AB Nr 1 2012 Avloppsreningsverket Lynetten har ritats av Creoarkitekter. Köpenhamns kommun eftersträvar att även funktionella byggnader i staden ska ha en fin

Läs mer

MagFlux elektromagnetisk flödesmätare

MagFlux elektromagnetisk flödesmätare MagFlux elektromagnetisk flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Sida 2 Innehåll MagFlux elektromagnetisk flödesmätare 5 1. Inledning...5 Om denna handbok...

Läs mer

mätteknik Vi hjälper dig öka lösningar 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare optimerar processen

mätteknik Vi hjälper dig öka lösningar 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare optimerar processen Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 1-2015 1 mätteknik 8. Bytte gammalt mot nytt Varde vattenverk uppdaterade all mätutrustning, valde Endress+Hauser 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare

Läs mer

HMI-paneler för industrimiljö. "Kapslingen ser nästan ut att vara designad för oss!" Handtag med LED-belysning

HMI-paneler för industrimiljö. Kapslingen ser nästan ut att vara designad för oss! Handtag med LED-belysning nummer 1 2015 Reportage Mitten "Kapslingen ser nästan ut att vara designad för oss!" Fredrik Öhrnell, Produktchef på 3nine Kontaktdon från HARTING för extrema förhållanden Sidan 4 Bättre, säkrare och effektivare!

Läs mer

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 2-2013 1 mätteknik 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens hälsotillstånd i realtid 10. Tar Smartphone till hjälp Bättre kontroll ger energibesparingar

Läs mer

Ny serie. för startbatterier! sid. 12. Smart testare. i kubisk design. varningsprodukter. Smart App kompletterar Relecos SMS-relä sid.

Ny serie. för startbatterier! sid. 12. Smart testare. i kubisk design. varningsprodukter. Smart App kompletterar Relecos SMS-relä sid. nummer 4 2011 Smart testare för startbatterier! sid. 12 Ny serie sid. 3 varningsprodukter i kubisk design Smart App kompletterar Relecos SMS-relä sid. 8 C MAG-PL klarar aggressiva vätskor sid. 11 Hallå

Läs mer

Mätutrustning och givare för process och miljö

Mätutrustning och givare för process och miljö Mätutrustning och givare för process och miljö TRYCK NIVÅ FLÖDE ANALYS SKUM STÄLLDON Instrument och givare för process & miljö PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred erfarenhet av mät-, styr-

Läs mer

U & D nr 12 2014, del 2

U & D nr 12 2014, del 2 U & D nr 12 2014, del 2 Produktnyhetsbilagan 2014 Kapacitiva beröringssensorer för många ändamål De nya kapacitiva beröringssensorerna från ifm electronic presenteras i ett kompakt M22 x 1.5 cylinderhus.

Läs mer

LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual

LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM. Användnings- och installationsmanual Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 Pirkkala, Finland Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.12.2012 Internet: www.labkotec.fi LevelSET S NIVÅSTRÖMBRYTARE FÖR SEPARATORSYSTEM Copyright 2012 Labkotec

Läs mer

Professionella fukttransmittrar för industrin

Professionella fukttransmittrar för industrin Med sikte på framtiden testo 6651 testo 6681 Professionella fukttransmittrar för industrin NYHET! %RH C/ F C td F td g/m 3 g/kg J/g hpa H 2 O 2 ppm KJ/Kg Testos fuktsensor borgar för stabilitet Dielektriskt

Läs mer

Välkommen! PRO ADVANCED BASE. LäTTARE ATT HANDLA RäTT HOS MäTfORUM! Tel: 08-82 25 50. MAILA TILL INfO@MAETfORUM.SE LEVERANSBESTäMMELSER SE SID 51.

Välkommen! PRO ADVANCED BASE. LäTTARE ATT HANDLA RäTT HOS MäTfORUM! Tel: 08-82 25 50. MAILA TILL INfO@MAETfORUM.SE LEVERANSBESTäMMELSER SE SID 51. Mätforum.se NR 3 2013 HELIOSGATAN 1 120 30 STOCKHOLM TEL: 08-82 25 50 MAIL: INFO@MAETFORUM.SE WWW.MÄTFORUM.SE NYHETER! Hösten 2013 MÄTINSTRUMENT FÖR BYGG, VVS & FASTIGHET MF katalog sept skickad tryck.indd

Läs mer

Leder utvecklingen inom avloppsteknik

Leder utvecklingen inom avloppsteknik Leder utvecklingen inom avloppsteknik 2 Sulzers styrka - erfarenhet och nytänkande Innovativa och beprövade lösningar för pumpning och omrörning Som global ledare inom utveckling och tillverkning av pumpar,

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2003. Värmemätare

HANDBOK UTGÅVA 1 2003. Värmemätare HANDBOK UTGÅVA 1 2003 Värmemätare Ett svenskt småhus förbrukar i genomsnitt cirka 20 MWh per år. För en fastighetsägare kan värmekostnaden svara för en dryg femtedel av de direkta fastighetskostnaderna.

Läs mer

GSM övervakning och Dataloggning

GSM övervakning och Dataloggning GSM övervakning och Dataloggning Katalog med priser 2006 06-01-11 GSM-övervakning Mättjänster på Internet Dataloggning Datainsamlingskatalogen 2005 Mitecs katalog 2005 Detta är vår katalog med priser

Läs mer

FettavskIljare www.gpa.se

FettavskIljare www.gpa.se Fettavskiljare fettavskiljare FETTAVSKILJARE Fett i avloppet orsakar mycket problem. Fettet lagras i ledningarna och minskar flödeskapaciteten. Ibland kan rören helt täppas igen med översvämningar som

Läs mer

Vi tänker rena tankar!

Vi tänker rena tankar! nummer 1 2011 Vi tänker rena tankar! SIDA 5 Nu lanseras Yuasa startbatterier! SIDA 10 Värmekameror för industriautomation SIDA 8 pump med stora fördelar Liten IS60 Lutningsgivare med CANopen SIDA 13 SIDA

Läs mer

HANDBOK UTGÅVA 1 2003. Värmemätare

HANDBOK UTGÅVA 1 2003. Värmemätare HANDBOK UTGÅVA 1 2003 Värmemätare Ett svenskt småhus förbrukar i genomsnitt cirka 20 MWh per år. För en fastighetsägare kan värmekostnaden svara för en dryg femtedel av de direkta fastighetskostnaderna.

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

insight Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Autolabel/Arla Foods Smurfit Kappa Sid 7-9 Sid 11-13 Sid 15-18

insight Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Autolabel/Arla Foods Smurfit Kappa Sid 7-9 Sid 11-13 Sid 15-18 www.sick.se insight 01 2012 Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Mjölkningsroboten VMS skapar nöjda kor och bättre lönsamhet för bonden. Autolabel/Arla Foods

Läs mer

Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9

Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9 inprocess SOMMAR 2010 NYHETER OCH TRENDER FRÅN EMERSON PROCESS MANAGEMENT Dags för trådlöst? Nu finns givare för alla behov! Se produktöversikt på sidorna 8-9 1 LIMIT WIRELESS PLANT. Smart Wireless ger

Läs mer