Lösningar för nivåmätning, flödesmätning, dataöverföring och identifiering. Sortimentsguide 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningar för nivåmätning, flödesmätning, dataöverföring och identifiering. Sortimentsguide 3"

Transkript

1 Lösningar för nivåmätning, flödesmätning, dataöverföring och identifiering Sortimentsguide 3

2 2 Mät framgångarna med Labkotec

3 För läsaren Labkotec Oy i korthet Bäste läsare Labkotec har alltid varit innovativ. Under hela verksamhetstiden har företaget varit banbrytande och öppna för nya ideér och metoder. Den elektroniska nivåmätningen är ett bra exempel på detta; sedan år 964 har vi tillverkat och utvecklat elektroniska mätinstrument både för industrin och kommunal verksamhet. Från de första oljemätarna till privat hushåll har vägen gått till automationslösningar för industrin och vattenverk. Under denna tid har vi systematiskt utvidgat vårt produktsortiment, som idag omfattar de flesta mätprinciper för nivåvakter till kontinuerlig mätning. Våra egna kapacitiva och konduktiva (SET/MET) samt den beprövade ultraljudstekniken från Milltronics, som togs till sortimentet år 989. Där ytterligare tekniker har kompletterats med mikrovåg och linradar från Nivelco. Till vårt sortiment ingår numera även magnetostriktiva bränslenivåmätare samt ett brett urval flödesmätare, till detta har vi även ett brett urval av produkter för att effektivisera verksamheten och öka mätnoggrannheten, t.ex. för kontroll av vätskeflöden i rörsystem och rännor kan vi erbjuda ett sofistikerat mätsystem från Nivus som ger noggrann och pålitlig mätdata, som normalt anses problematiska. Vi har dock inte nöjt oss med att bara agera som ett traditionellt instrumentföretag. Redan år 998 gjorde vi en ny landvinning genom att introducera ett internet baserat insamlingssystem för mätdata och larmhantering som går under namnet LabkoNet, vilket anses av marknaden genomsyra pionjärsanda. Som vi har utvecklat över tiden och är nu framme vid 3:e generationens gränssnitt. Vi ser hela tiden nya utmaningar i detta och utvecklingstakten är betydligt högre än för traditionella mätinstrument. Vårt namn på företaget har skiftat över tiden men samma företagskultur råder att vi ständigt måste utveckla och anpassa våra produkter efter våra kunders behov. Kanske har ni varit i kontakt med oss när vi hette Oy Labkotec AB, och där vi nu enbart heter Labkotec Oy och ingår i Indutrade-gruppen sedan år Vår strävan är att vara samma bekanta pionjär på elektroniska instrument och kringsystem, samt att leva upp till våra kunders behov av service och lösningar. Därför är vår förhoppning att vi även fortsättningsvis får leverera produkter som lever upp till era behov och stödjer er affärsprocess. Till detta kan vi erbjuda lösningar som utvecklats för att effektivisera logistik och som ger kostnadsbesparingar samt bättre styrning av råvarulager, nivåkontroll på lagringstankar med 24/7dövervakning. Genom att välja våra tjänster och produkter har ni gjort en framtida investering, t.ex. där vi förbinder oss att betjäna er 24/7d med LabkoNet som är geografiskt oberoende, eller våra produkter som utvecklas och anpassas för ert nuvarande eller framtida behov. Heikki Helminen CEO Labkotec Oy Labkotec Oy Kort om Indutrade Kunder - VVS-Grossister - Industrin - Oljebolag - Återvinningsföretag - Kommuner och organisationer Personalstyrka 35 fackmän med bakrund från olika branscher. Produkter - Nivåmätning- och larm - Flödesmätningar för avloppsvatten - Mätdataöverföring - LabkoNet-övervakning av larm och mätdata via Internet - Auto-ID - Automationssystem inom VA Fabriker och verksamhetsorter Produktion och huvudkontor: Tammerfors Norra Finlands försäljningskontor: Uleåborg Södra Finlands försäljningskontor: Vanda Omsättning Ca 7 miljoner euro per år. Mission Att kombinera nivåmätning / larm och dataöverföring till en helhet för våra kunders och miljöns bästa. Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Kunderna utgörs främst av bolag inom processindustrin. Koncernen tillför värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer. Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment Flow Technology Industrial Components Special Products Labkotec Oy hör till division Engineering & Equipment. 3

4 Sortimentsguide Val av applikation Val av applikation Symbolfärg Applikation sida Nivåvakter För vätskor För torrgods Konduktiva nivåvakter för vatten Torrkokningsskydd Kontinuerlig nivåmätning, läckagevarnare För vätskor För torrgods Nivåmätning och larm i oljetank Läckagevarnare för kemikalier samt vatten Larmutrustningar för olje-, fett- och slamavskiljare Oljeavskiljarlarm Slamnivålarm Oljelarm i inspektionsbrunn Olje- och fettlarm Överfyllnadsskydd i slamtank Flödesmätning Flödesmätning i rör och i ränna 2 Mätningar och kontroll VA För vatten- och avloppsverk Pumpstyrning 3 Analysmätningar Nivåkontroll i bränslelagring och distribution ph/redox, konduktivitet, syre, grumlighet och oljehaltighet Servicestationernas mätinstrument Lagerinventering Givare för höga lagertankar Mottagningsstation för avloppsslam Övervakning av service- och inspektionsbrunnar Isdetektorer Nivåmätning i grundvatten LabkoSa-mottagningsstation för avloppsslam HKV-övervakningsapparat LID-isdetektorer Nivåmätning i grundvatten Automation och fjärrövervakning LabkoWin 53 Mät- och larmdata över Internet LabkoNet LabkoNet Fuel, LabkoNet PumpControl, LabkoNet Level Inventory, LabkoNet TransControl, LabkoNet WasteControl LabkoNet-service Labcom-dataöverföringsenheter LabkoNet-applikationer AVI, fordonsidentifieringssystem TransCont och LabkoNet TransControl 58 Taggs och avläsare - TransCont 59 Taggs och avläsare - TransCont upass 60 4

5 Sortimentsguide Val av funktionsprincip Val av funktionsprincip Symbolfärg Produktgrupp sida Nivåvakter Kontinuerlig nivåmätning Kvalitetsanalysmätningar av vatten Flödesmätning Bensinstationsutrustning Kapacitiva SET-centralenheter och SolarSET S 6 Kapacitiva nivågivare 7-8 Avskiljarlarm 9 LevelSET S -avskiljarlarm, SET-givare 20 Konduktiva SET-centralenheter 2 Nivåkontroll i pannanläggning 22 Ultraljudsnivå- och flödesvakter 23 Överfyllningsskydd för flytande bränslen 24 Övriga nivåvakter 25 Kapacitiv nivåmätning och kontroll Tryckgivare 29 Mikrovågs- och pulsradar, vajerradar 30-3 Ultraljud Alpha-seriens förstärkare 38 ph-givare, konduktivitetsgivare 38 AnalogPlus-förstärkare och -givare 39 DataStick-mätningssystem 40 Klormätning 40 Grumlighets- och fastämesmätning 4 Mätningar av upplöst syre 4 Oil-in-Water mätning av vattens oljehaltighet 42 Provtagare och analysatorer 43 Flödesmätning av avloppsvatten 44 Flödesmätning i full rör 45 Clamp-on -flödesmätning, NivuLOG-datalogger 46 Flödesmätning i öppen ränna, POP-22 EX 47 OCM-F -flödesmätning, säkerhetsavstånd 47 MPS-4 -anslutningsenhet, ILS Monitor 48 LabkoMonitor-övervakningsprogram 49 LPS-, Labko DL 330 -läckagelarm 49 LabkoMax-, LabkoFlex-givare 50 Labko 3000-, Labko 3000 LPG-, WBS givare 50 Mottagningsstation för avloppsslam Övervakning av service- och inspektionsbrunnar Isdetektorer Nivåmätning i grundvatten LabkoSa-mottagningsstation för avloppsslam 5 HKV-övervakninsapparat för service- och inspektionsbrunnar 5 LID-isdetektorer 52 Nivåmätning av grundvatten 52 Automation och fjärrövervakning LabkoNet AVI, fordonsidentifieringssystem LabkoWin-automations- och fjärrövervakningssystem 53 LabkoNet-service och funktion 54 Labcom-dataöverföringsenheter 55 LabkoNet-applikationer TransCont och LabkoNet TransControl 58 Taggs och avläsare - TransCont 59 Taggs och avläsare - TransCont upass 60 Bra att veta om ATEX-märkningarna

6 Applikationer Nivåvakter Nivåvakter för vätskor SET SET-2000 Kapacitiva nivåvakter, centralenheter SET-000 eller SET Kapacitiv nivåvakt, Kabelhängd givare. Centralenhet t.ex. SET Ultraljudnivåvakt 4 Ultraljudnivåvakt, mätning genom tankvägg 5 Vibrationsvakt 6 Nivåvippa Nivåvakter för torrgods Produktdata s. 6-7 Produktdata s. 6-7 Produktdata s. 23 Produktdata s. 32, 34 Produktdata s. 25 Produktdata s Ultraljudsgivare 2 Vibrationsvakt 3 Rotationsgivare 4 Kapacitiv givare Produktdata s. 23 Produktdata s. 25 Produktdata s. 25 Produktdata s. 7 6

7 Applikationer Nivåvakter Konduktiva nivåvakter för vatten SET/J -givare, centralenhet t.ex. SET-0 2 SET/K -givare, centralenhet t.ex. SET-0 3 SET/LV -givare, överfyllnadskydd för slamtank Lokaset R 4 Nivocont KKH -nivåvakt Produktdata s. 20, 22 Produktdata s Produktdata s Produktdata s. 22 Torrkokningsskydd Ångkammare 3 Brännarautomatik 2 SET-6 -centralenhet 3 SET/J -givare 2 Produktdata s. 22 7

8 Applikationer Kontinuerlig nivåmätning Kontinuerlig nivåmätning för vätskor POP-22 EX POP-22 EX ma ma 5 POP-22 EX Labcom 200 Kapacitiv givare, centralenhet POP-22 EX 2 Tryckgivare, centralenhet POP-22 EX 3, 4 Ultraljud- eller mikrovågsradar 5 Linradar Produktdata s Produktdata s. 26, 29 Produktdata s Produktdata s. 3 Kontinuerlig nivåmätning på torrgods POP-22 EX ma ma ma Kapacitiv givare (vajer) 2 Linradar 3 Mikrovågsradar 4 Ultraljud Produktdata s. 27 Produktdata s. 3 Produktdata s Produktdata s

9 Applikationer Nivåmätningar och larm i olje-, bränsle- eller kemikalietankar Läckagevarnare Nivåmätning och larm i olje-, bränsle- eller kemikalietankar ma 5 6 SET-000 Kontinuerlig nivåmätning, kapacitiv rörgivare, centralenhet POP-22 EX eller MINI Nivåvakt MiniSET 3 Ultraljud 4 Tryckgivare Ex-barrier 5 Överfyllnadsskydd 6 Läckagevakt Produktdata s. 26 Produktdata s. 25 Produktdata s Produktdata s. 29 Produktdata s. 24 Produktdata s. 6-7 Läckagevarnare SET/OELO2 -givaren varslar om läckage av brännbara, ledande vätskor t.ex. inom kemikalie- och läkemedelsindustrin. Givaren monteras i invallning eller -rännan och den reagerar även på ringa vätskemängder. SETcentralenhet SET-centralenhet 2 SET/OELO2 -givare 2 Produktdata s

10 Applikationer Oljeavskiljaralarm Slamlarm Oljelarm Oljeavskiljaralarm OilSET OilSET-000 OilSET-000 larmar då oljeavskiljaren skall tömmas. På så sätt besparas onödiga tömningar och förhindras onödiga utsläpp i avloppsnätet. SET/DM3AL -givaren känner av skiljetytan mellan vattnet och oljan och centralenheten avger larm med summer och varningsljus. Olja Vatten SET/DM3AL -givare SET/DM3AL -givare 2 OilSET-000 -centralenhet Produktdata s. 6-7, 9-20 SandSET-000 -slamlarm Oljelarm i kontrollbrunn 2 SandSET SET-000 SET/OSK2 -givare Olja Vatten SET/S2 -givare Vatten Slam SET/S2 -givare SET/OSK2 -givare 2 SandSET-000 -centralenhet 2 SET-000 -centralenhet Produktdata s. 6-7, 9 Produktdata s. 6-7, 9 0

11 Applikationer Olje- och fettlarm Slamalarm Olje- och fettlarm 3 SET-2000 SET olje- och fettalarmen är försedda med två givare, där den ena visar olje- eller fettvolymens tömningsbehov och den andra dämning (högnivå) orsakad av t.ex. automatisk avstängningsventil i oljeavskiljare. 2 SET/OS2 -givare SET/DM3AL -givare Olja Vatten SET/DM3AL -givare 2 SET/OS2- eller SET/V -givare 3 SET centralenhet Produktdata s. 6-7, 9-20 Lokaset-överfyllnadsalarmpaket Produktdata s Lokaset 20 -överfyllnadsalarmpaket 3 2 Lokaset R -överfyllnadsalarmpaket SET/LV -givare 2 Lokaset 20 -centralenhet SET/LV -givare 2 Lokaset R -centralenhet 3 Sändarenhet Lokaset är ett säkert överfyllnadsalarm. Dessa paket sparar in på tid och besvär. Till buds är det två modeller: - Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt för slamtankar 230 VAC - Lokaset R är en tradlös nivåvakt för slamtankar 230 VAC Övervakningen sker med en konduktiv SET/LV -givare. Lokaset övervakar kontinuerligt nivån i tanken och larmar med ett signalljusoch summerlarm då det är dags att tömma tanken. Utöver detta har centralenheten reläutgång. Systemet är funktionssäkert och testat samt lätt att installera också på en existerande tank. Med detta system kan förhindras skadligt överfyllnad av tank samt undvika onödiga akuta tömningar.

12 Applikationer Flödesmätning i rör I ränna Flödesmätning i rör ma b 2a 3 OCM Pro c 2d Halvfullt rör Produktdata s Halvfullt rör Produktdata s Hastighetsgivare Nivåmätning Centralenhet OCM-Pro 2a 2b Hastighetsgivare Separat nivåmätare Separat ultraljudgivare ma Full rör Produktdata s NFP-centraldel 5 Rörögivare 6 Clamp-on -flödesmätare 7 Givare Flödesmätning i öppen ränna Med hjälp av V-damm, venturi eller överloppskant 2c 2d 3 Hastighets-nivågivare Hastighets-nivåtryckgivare Centralenhet OCM-Pro OCM PRO/OCM-F Produktdata s. 47 a b POP-22 EX 2 2a Ultra 3 2b ma OCM Pro OCM F 3 a Ultraljud OMC Pro/OCM-F -centralenhet b Tryckgivare 2a Nivåmätare 2 POP-22 EX -mätcentral 2b 3 Ultraljudgivare, ma Givare -3 st. 2

13 Applikationer Vattenverk Vattentorn och -behållare 2 Kapacitiv MET-, ultraljud- eller tryckgivare. Prod.d. s , 29, 37 POP 22 EX -mätcentral. Produktdata s. 26 Nivåmätning i tank Nivus-rörflödesmätare. Produktdata s Övervakning och rapportering med LabkoWin. Produktdata s. 53 Flödesmätning 3 Nivåmätning och övervakning av kemikalietankar Ultraljudgivare eller radar. Produktdata s Ultraljudcentralenhet. Produktdata s Labcom 800 -dataöverföringsenhet. Produktdata s Labcom LabkoNet-övervaknings- och alarmsystem, s Nivåreglering av pumpstation Tryck- eller ultraljudgivare POP-22 EX Labcom Prod. data.s. 29, 32, 33, 37 Lokalkontroll av pumpstationer med POP-22 EX kombinerad med tryck- eller ultraljudnivåmätgivare. Nivådata och larm överförs till servicepersonal med LabkoNet PumpControl Produktdata s. 26 Produktdata s. 55 Produktdata s Analysmätning på vattenverk Flöde/yta Konduktans ph O Oljehaltighet 2 Klor Grumlighet För mätning av vattenkvaliteten används ph-, ledningsförmåga-, syre-, grumlighets- och kloranalysatorer samt vattnets oljehaltsmätare (Oil-in-Water). Övervakning och raportering med LabkoWinprogram. Mätdata samt larm överförs med LabkoNet-service till tex. jourtjänst. Produktdata s

14 Applikationer Mätningar i låg bränsletank Bränslelagring och distribution Mätningar i låga eller cylindriska tankar Labko 3000, produktdata s. 50 Labko 3000 LPG, produktdata s. 50 LabkoMax-nivågivare, produktdata s YTE 0-3, produktdata s. 24 LabkoMonitor ILS Monitor POS/BOS, PLC Labcom SET-000 och TSH2, prod.data s Labko DL 330, produktdata s LPS-, produktdata s MPS-4, produktdata s LabkoMonitor, produktdata s ILS Monitor, produktdata s. 48 POS/BOS, PLC 2 Labcom 800, produktdata s LabkoNet, produktdata s LPS- MPS

15 Applikationer Mätningar i hög bränsletank Bränslelagring och distribution Mätningar i hög tank 4 5 Labcom MPS-4 ILS Monitor 7 LabkoMonitor POS/BOS, PLC WBS 3000, produktdata s. 50 LabkoFlex-nivågivare, produktdata s. 50 LabkoFlex-nivågivare, produktdata s. 50 Labkom 800 -kommunikator, s. 55 LabkoNet, produktdata s MPS-4, produktdata s. 48 ILS Monitor, produktdata s. 48 LabkoMonitor, produktdata s. 49 POS/BOS, PLC 5

16 SET-centralenheter SolarSET S -larmenhet SET-00 -centralenhet SET-000 -centralenhet SET centralenhet Centralenheterna SET-00, -000 och används vanligen som hög eller låg nivåvakt i tankar, kondensvattenalarm, nivåkontroll samt alarm i olje-, sand- eller fettavskiljare. Centralenheterna SET-00, -000 och lämpar sig för givare i explosionsfarlig zon (zonklass 0, eller 2), då apparatens inkoppling är av egensäker konstruktion (intrinsically safe). SET-centralenheten skall placeras i säkert område. SET-00 SET-000 SET-2000 Driftspänning Givare Utgång Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz st. SET/ 2 series givare st. relä, 250 VAC/5A Växelkontakt, signalljus -20 C +50 C IP20, fäst till DIN-skena 55 x 70 x 2 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIC, VTT 02 ATEX 08X 230 VAC, 50 Hz tai 2 VDC st. SET-givare 2 st. reläer, 250 VAC/5A Växelkontakt, signalljus och summer -25 C +50 C IP65, väggmonterad kapsel 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 03X 230 VAC, 50 Hz tai 2 VDC 2 st. SET-givare 2 st. reläer, 250 VAC/5A Växelkontakt, signalljus och summer -25 C +50 C IP65, väggmonterad kapsel 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIC, VTT 04 ATEX 03X Applikationer på s. 6, 9, 0-, 4 SolarSET S -larmenhet SolarSET S -larmenhet är en solenergienhet som övervakar olje-/ fettnivå, slam eller högnivå i oljeavskiljare som finns på platser där det inte finns någon el. Larm kan överföras till mobiltelefoner eller datorsystem via GSMmodem eller lokalt med blinksignal beroende på modell. Även givarfel upptäcks automatiskt. SolarSET S består av en larmenhet, ett batteri, en laddningskontroll, en solpanel och en GSM-kommunikationsenhet och ev. en blinksignal. Applikationer på s. 0-6

17 Kapacitiva SET-givare SET-givare Applikationer på s. 6, 9, 0-, 4 Applikationer Funktionsprincip Omgivningstemperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning Ex-klassificering Centraldelar SET/S2 Slamalarm i sand och oljeavskiljare Ultraljud -30 C +60 C 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC, NBR-gummi IP68 Till kabel Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 07 ATEX 05X SET-000, SET-2000 SET/OS2 (SET/OSK2) Olje- och fettavskiljare Kapacitiv -25 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC, (flottörer PP) IP68 Till kabel Ex II G, Ex ia II A T5 Ga, VTT 03 ATEX 009X SET-00, SET-000, SET SET/TSH2 (SET/TSHS2) Standardgivare t.ex. vatten/ olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm Kapacitiv -25 C +60 C 5 m, oljebeständig AISI 36, PTFE IP68 R 3/4" eller kabel Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 024X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Standardgivare för högre temperaturer Hög- och lågnivåalarm Kapacitiv -25 C +20 C, (sändare -20 C +60 C) --- AISI 36, PTFE IP68, (sändare IP65) R 3/4" Ex II G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/S2 SET/OS2 (SET/OSK2) SET/TSH2 (SET/TSHS2) SET/TSSH2 (SET/TSSHS2) Applikationer Funktionsprincip Omgivningstemperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning Ex-klassificering Centraldelar SET/SA2 Specialgivare för viskösa vätskor och torrgods Kapacitiv -25 C +60 C --- AISI 36, FEP IP68, (sändare IP65) R 3/4" Ex II G, Ex ia II C T5 Ga, VTT 02 ATEX 022X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/OELO2 Läckagelarm för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen. Lämpat för t.ex. oljor, vatten och andra vätskor. Kapacitiv -25 C +60 C 5 m, oljebeständig AISI 36, Nylon 2 IP68 På golvet eller motsvarande underlag Ex II 2 G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 05X SET-00, SET-000, SET-2000 SET/SA2 SET/OELO2 7

18 Kapacitiva Pointek-nivågivare Pointek CLS 00, CLS 200 Applikationer på s. 6 Kompakta, kapacitiva 2-trådsnivåvakter för nivåövervakning på trånga ställen, avlagringar, suspenderade ämnen, vätskor, slam och skum genom att använda invers frekvensteknologi. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Godkännanden Egenskaper Optioner Kommunicering Pointek CLS 00 Pointek CLS 200 Inmatning 2-33 VDC Egensäker: 0-30 VDC 4-20/20-4 ma, 2-tråd Halvledare eller reläkontakt reläutgång (alla kapslingstyper) 00 mm Max. 0 bar -40 C 00 C CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG Automatisk känslighetsjustering Egensäker, Poly-Ex-version, alternativ för icke Ex-zon, Sensguard-skyddshölje mot frätande ämnen, PPS- eller PVDF-givare, IP 68 Inmatning VAC/DC växelkontakt Transistorutgång Stav max. 5,5 m, kabel upp till 35 m Max. 25 bar, i kabelversion max. 0 bar -40 C 25 C CE, CSA, FM, ATEX, 3A, Lloyd s Register, WHG Automatisk känslighetsjustering Möjliggör nivåindikering i besvärliga tank- och rörformer, anpassad för alla vanliga inmatningar, flera utgångar, med justerbar hysteres. Stav-, kabel- och livsmedelsmodell, värmeisolering, Sensguard-skyddshölje mot frätande ämnen, alternativ för icke Ex-zon, IP68 Digitalmodell: som option PROFIBUS PA Analog modell : 3 LED indikator Pointek CLS 300 CLS 500 Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och viskösa ämnen under krävande förhållanden både i lågt och högt tryck; i höga temperaturer och tillsammans med frätande och suspenderade ämnen. Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och ämnen med suspenderat material i extrema förhållanden förorsakade av exceptionella temperaturer och tryck. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Pointek CLS 300 Pointek CLS 500 Inmatning VAC/DC växelkontakt, transistorutgång Stav m, kabel 25 m Max. 25 bar, kabelversion max. 0 bar -40 C 200 C -40 C 400 C i högtemperaturversion 2-33 VDC 4-20/20-4 ma, 2-trådsmatning, transistorutgång Stav m Max. 50 bar, i högtrycksversion max. 525 bar -40 C 200 C -40 C 400 C i högtemperaturversion Godkännanden Egenskaper Optioner CE, CSA, FM, ATEX, 3A, Lloyd s Register, WHG En patenterad aktiv skärmteknik, de vanligaste spänningskällorna passar, flera utgångar, 5 DIP-kopplingar för individuella inställningar, Specialversionerna når ända till 25 m, värmeisolering Högtemperaturversioner Högtrycksversioner CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register, WHG En patenterad aktiv skärmteknik, Integrerad lokalanvisning, 2-trådsmatning, tryckknappskalibrering, självdiagnosfunktion Enpunktskalibrering i procent Högtemperaturversioner Högtrycksversioner 8

19 SET-avskiljaralarm OilSET-000 -oljeavskiljarlarm OilSET-000 larmar då oljeavskiljarens uppsamlingsfack behöver tömmas. Därmed undviks onödiga tömningar och skadliga läckage till avloppsnätet undviks. Apparatens SET/DM3AL -givare registrerar kontaktytan mellan vattnet och oljan. Centralenheten avger larm med en summer och signal. Utöver detta har centralenheten 2 reläutgångar. OilSET-000 -centralenheten och SET/DM3AL -givaren har ATEX-godkännande. Närmare produktdata s. 6 och 20 SandSET-000 -alarm för sand och oljeavskiljare SandSET-000 larmar för sand och slam som samlas i bottnen av oljeoch sandavskiljare. Ultraljudgivaren SET/S2 behöver varken kalibreras eller underhållas. Den monteras bara på önskad höjd i avskiljaren och kopplas på. Centralenheten och givaren har ATEX-godkännande för installation i explosionsfarlig zon. Närmare produktdata s. 6-7 SET olje-/ -fettavskiljarlarm SET-2000 olje-/fettavskiljarlarm är försedda med två givare, där den ena (SET/DM3AL) larmar av olje- eller fettbehållarens behövs tömmas och den andra (SET/OS2 eller SET/V) av stopp eller fördämning orsakad av avstängningsventilen. Ovannämnda är godkända enligt ATEX-direktivet 94/9/EY. Närmare produktdata s. 6-7 och 20 9

20 LevelSET S -avskiljaralarm SET-givare LevelSET S -oljeavskiljarlarm LevelSET S och dess tre digitala givare bildar ett larmsystem. Ett inbyggt GSM-modem finns som tillbehör. Olje-, slam- och högnivålarm i samma kontrollenhet Nytt LevelSET S -oljeavskiljarlarm utvecklades för att uppfylla strikta bestämmelser och krav för oljeavskiljarsystem och deras avloppsinstallation. LevelSET S ger sin användare hög säkerhet att avskiljarsystem fungerar oklanderligt och att det vaktas med ett larmsystem av hög kvalitetsklass. Med hjälp av LevelSET S -larm kan förhindras att oljehaltigt vatten inte kommer till avloppsnätet. Möjligheten av en miljöskada blir minimerats och kostnader av en skada som kan bli omfattande undviks LevelSET S identifierar nivån av olje- och/eller slamutrymmet. Den kollar även nivån så att den inte blir för hög. LevelSET S GSM-modem överför ett larm genast, också till LabkoNet-betjäning om det önskas. En varningslampa och en summer anger larmen lokalt. LevelSET S GSM-version kan programmeras så den larmerar även när det är dags för service. Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz eller 2 VDC 3 st. SET-givare 3 st. relä, 250 VAC/5 A växelkontakt, signalljus och summer -30 C +50 C IP65, väggmonterad 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) Ex II () G [Ex ia] IIB VTT 09 ATEX 027X Applikationer på s. 7, 0- Digital SET/DM3DL -oljegränsytagivare Digital SET/S2 -slamlarmgivare Digital SET/V -högnivågivare SETgivare Applikationer Funktionsprincip Omgivnings temperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning IECEx Ex-klassificering ATEX Centraldelar SET/DM3AL SET/DM3DL SET/V SET/LV SET/VN SET/K Analog oljegränsytagivare för olje- och fettavskiljare Konduktiv -30 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel IECEx VTT 0.000X Ex II G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X OilSET-000, SET-2000 Digital oljegränsytagivare för olje- och fettavskiljare Konduktiv -30 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel IECEx VTT 0.000X Ex II G Ex ia II A T5 Ga VTT 09 ATEX 026X LevelSET S Digital slamlarmgivare för oljeavskiljare Vibration -30 C +60 C 5 m eller 5 m, oljebeständig AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel IECEx VTT X Ex II G Ex ia IIB T5 Ga VTT 09 ATEX 025X SET-2000, LevelSET S Högnivåalarm för vätskor, t.ex. avloppstankars högnivålarm Konduktiv 0 C +50 C 5 m PVC IP68 Hängande i sin kabel Lokaset 20 Vattenläckage band, t.ex. undersidan av rör, golv i ADBrum Konduktiv 0 C +60 C --- Bomullsband, ståltråd SET-0, SET-2 Hänggivare för hög- och lågnivålarm för rena vätskor, t.ex. borrbrunnar Konduktiv 0 C +60 C --- AISI 36, PVC IP68 Hängande i sin kabel SET-0, SET-2 20

21 Konduktiva nivåvakter Lokaset 20 Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz, stickproppanslutning st. SET/LV st. relä, 250 VAC/4 A växelkontakt, signalljus 0 C C IP54, väggmonterad 30 x 80 x 35 mm (L x H x D) --- Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Lokaset R Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering 230 VAC, 50 Hz, stickproppanslutning st. SET/LV st. relä, 250 VAC/4 A växelkontakt, signalljus 0 C C IP54, väggmonterad 30 x 80 x 35 mm (L x H x D) --- Lokaset R är en trådlös konduktiv nivåvakt. Applikationer på s. Centralenheterna SET-0 och SET-2 används som torrkörningsskydd för borrbrunnpumpar, nivåalarm, och styrning i ledande vätskor (dock ej i explosionsfarliga zoner). Till centralenheterna SET-0 och SET-2 används konduktiva givare som t.ex. SET/K, SET/J-, SET/VN. SET-0 -centralenhet SET-2 -centralenhet Applikationer på s. 7 Driftspänning Givare Utgångar Omgivningstemperatur Kapsling Mått i mm Ex-klassificering SET VAC, 50 Hz st. konduktiv givare st. relä, 240 VAC/4 A Växelkontakt, signalljus, inbyggd hållkrets -0 C C IP20, väggmonterad 75 x 50 x 06 (L x H x D) --- SET VAC, 50 Hz 2 st. konduktiva givare 2 st. reläer, 240 VAC/4 A Växelkontakt, signalljus -0 C C IP20, väggmonterad 75 x 50 x 06 mm (L x H x D) --- 2

22 Nivåstyrning i panncentraler SET-6 -torrkokningsskydd SET-6 -centralenhet är avsedd som torrkokningsskydd i slutna hetvattenpannor tillsammans med den konduktiva nivåvakten SET/J. SET-6 övervakar vattennivån i ångsamlaren. Applikationer på s. 7 SET/J -givare Applikationer på s. 7 Applikationer Funktionsprincip Omgivningstemperatur Kabel Givarens material Kapsling Anslutning Ex-klassificering Centraldelar Torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm Konduktiv +70 C --- AISI 304 IP68, trycktålighet 2 MPa R --- SET-6, PSP4 Nivocont KKH En enkel och fördelaktig konduktiv nivåvakt för ledande vätskor. Applikationer t.ex. som hög- och lågnivåalarm samt styrning i vätskebehållare och -bassänger. Applikationer på s. 7 Elektroder - diameter - längd Driftspänning Reläutgångar Anslutning Omgivningstemperatur Tryck max. Kapsling +4 st. 6 mm 0,5...3 m 230 VAC eller 24 VDC 2 st. BSP /2" -5 C C,6 MPa IP65 22

23 Ultraljudsnivå- och flödesvakter Pointek ULS 200 -ultraljudsnivåvakt Pointek ULS 200 är en ultrajljudsnivåvakt med två brytpunkter för fasta materialer, vätskor och slam. Den används mest hos industrin för viskosa ämnen. Mätområde Vätskor 5 m Fasta materialer 3 m Processtemperatur -40 C C -20 C C för ATEX eller till metall Processtryck Atmosfäriskt Egenskaper Integrerad temperaturkompenseringi Två separata brytpunkter (hög/lågnivå) Enkel programmering med två trycktangenter Optioner Flänsadapter, livsmedelanslutning Utgång AC-version: 2 C (SPDT) reläer, öppnande/slutande (5 A / 250 VAC) DC-version: 2 C (SPDT) reläer, öppnande/slutande (48 VDC) eller transistorutgång Matspänning AC-version: VAC, 5%, 50/60 Hz, 2 VA / 5 W max. DC-version: 8-30 VDC, 3 W Godkännanden CE, CSA NRTL/C, FM, 3 A, CSA/FM, ATEX Applikationer på s. 6 NIVOFLOAT-nivåvippa för vätskor NIVOFLOAT-nivåvippa lämpar sig till pumpstyrning eller torrgångsskydd. Den monteras hängande i sin egen kabel på vätskeytan. Skillnaden mellan brytpunkter justeras med en vikt i kabeln. NL-00 NW-00 Driftspänning 250 VAC, 0 A 250 VAC, 0 A Kabel Neopren eller PVC Neopren eller PVC Funktionsprincip Mikroswitch Mikroswitch Kopplingsvinkel ± 45 grader ± 45 grader Processtemperatur 0 C C 0 C C Processtryck 0, Mpa 0,2 Mpa Vätskans densitet Min. 0,8 g/cm 3 Min. 0,8 g/cm 3 Kapsling IP68, polypropylen IP68, polypropylen Kabel 3 x,0 mm 2 3 x,0 mm 2 Applikationer på s. 6 NL-00 för rent vatten NW-00 för avloppsvatten 23

24 Överfyllnadsskydd för bränsletankar GWK 2 K -överfyllnadsskydd för oljetank L = 360 mm R3/4 Kabel 5 m Enligt beslut gällande oljeeldning skall alla oljetankar förses med elektroniska överfyllnadsskydd. Till apparaturen som monteras i fastigheten hör en givare som fästs på tanken, anslutningskabel samt en stickpropp och en typskylt som fästs i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning. I monteringen måste följas SFS och EN normer. Instrumentsstift Applikationer på s. 9 YTE-0/3 -överfyllnadsskydd för bensintank Omgivningstemperatur -35 C +80 C Max. längd 500 mm, standarder 420 och 600 mm Kapsling IP67 Material Aluminium, Al-gjutgods Ex-klassificering II G Ex ia IIC T3 Ga VTT 07 ATEX 055X Anslutningsvärden Ui max. = 24V Pi = W Ri min. = 70 Ω Givarelement PTC Nominell resistans RN ± ) RN 40 Ω ± 60 Ω Applikationer på s. 9, 4 R eller 3/4 YTE-0/3 är ett överfyllnadsskydd för bensintank enligt standard SFS Till apparaturen hör en givare med kopplingsdosa att monteras på tanken, en mellankabel samt en apparatpropp och en typskylt att fästas i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning. I monteringen måste följas SFS och EN normer. 24

25 Övriga nivåvakter Hög/lågnivålarm för eldningsolja, vatten samt neutrala vätskor. Med summer samt lyslarm (kvittensbara). Givare med genomföring. Vätsketemperatur -5 till +50 C. Som standard en potentialfri reläkontakt (230 V/2 A). Som tillbehör Labcom 200 -dataöverföring tex. till kundens mobiltelefon. MaxiSET, MiniSET Centraldel Mått 97 x 63 x 62 mm Vikt 0,4 kg Relä (potentialfri kontakt) Reläströmkrets 50 V, 3 A, cos 0,7 Avskärmning M 2 A Temperaturer: i omgivningen -5 C C i lager -0 C C Ex-klassificering II G Ex ia IIC/Ex ia IIB Skyddsklass II Nominell spänning 230 V, 50 Hz Maximal spänning 253 V Nätsäkring M 32 ma Ex Kapsling IP30 Nominell effekt 5 VA MaxiSET och MiniSET Elektroniska hög- och lågnivåalarm Givare Mått (Ø x L) 24 x 85 mm Vikt 0,35 kg Kabel 2 x 0,5 mm Kabelns längd standardlängd 5,2 m max. längd 50 m (skärmad) Material: givarens kapsel Polypropylen kabel Ölflex 00, syra- och oljebeständig O-Ring NBR (SH 70) Mässing Temperaturer: i omgivningen -5 C C Givarens spänning Max. AC 7 V Kapslingens klass IP68 EN Applikationer på s. 9 Nivocont R Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av torrgods,pulver, granulat, kalk, spannmål, socker, cement. Även som ATEX-version. Givarens längd 235 mm, 0,3-3 m, -20 m Givarens material RST.457 Kapsel Aluminium R-300, plast R-400 Anslutning /2 BSP Utgång Relä Kapsling IP67 Nivoswitch Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av bulkvaror. Även som ATEX-version. Givarens längd 235 mm, 0,3-3m, -20 m Givarens material RST.457 Kapsel Aluminium R-300, plast R-400 Anslutning /2 BSP Utgång Relä Kapsling IP67 NivoRota Rotationsgivare för granulater och pulver med täthet >80 kg/m 3, t.ex. foder, sand, sten, gummi, metall, kalksten. Givarens längd 200 mm, max. 3 m Givarens material Lavat RST.457 Kapsel Plast Anslutning /2 BSP Utgång Relä Kapsling IP66 Senaco AS 00 Senaco AS 00 -givare används för att övervaka granulaternas störningslösa flöde i rör, transportband samt fritt fall. Givaren fungerar med akustisk emissionsteknik. Givarens temp. område -40 till +85 C och skyddsklass IP68. Utsignal 0-0 VDC kan kopplas direkt till en PLC eller FMS. 25

26 POP-22 EX -mät- och kontrollenhet MINI 240 -nivåmätare POP-22 EX -mät- och kontrollenhet POP-22 EX är en mångsidig nivåmätare och styranordning, som kan styra pumpar och ventiler samt ange larm. Till POP-22 EX -enheten kan man koppla Labkos kapacitiva 3W -givare eller t.ex. tryck- eller ultraljudgivare som är 2-trådsmatade. Apparaten kan utan separat Ex-barriär anslutas till Ex-godkända givare monterade i explosionsfarliga utrymmen. Nivån kan också omvandlas till volym och visas i önskad enhet, t.ex. som liter i en liggande cylindrisk tank. Det finns också versioner för mätning i öppen ränna samt för pumpalternering Applikationer på s. 8-9, 3 Driftspänning Ingångssignal Utgångssignal Reläutgångar Dataskärm Programmering Omgivningstemperatur Ex-klassificering Kapsling Mått i mm 230 VAC, 50/60 Hz 4 20 ma, aktiv / passiv eller Labkotec 3W-givare 0/4 20 ma, inställbar linjärisering för liggande cylindertank (noggrannhet ± 0,5 %) 2 st. potentialfria växelkontakter, 250 VAC/ 5 A/ 00 VA eller 24 VDC / 4 A / 00 LCD-display LED-indikering 0 00 % samt 2-radig LCD-display Med hjälp av apparatens display och trycktangenter 0 C +50 C Ex II () G, [Ex ia] II C, VTT 03 ATEX 002X IP65, polykarbonat 75 x 25 x 75 mm (L x H x D) MINI 240 -nivåmätare MINI 240 är en nätströmsdriven nivåmätare för vätsketankar. MINI 240 -centralenhet och PA/3W -givare används bl.a. för nivåmätning I villors och värmecentralens oljetankar. Applikationer på s. 9 Driftspänning Ingångssignal Utgångssignal Reläutgångar Anvisning Programmering Omgivningstemperatur Ex-klassificering Kapsling Mått i mm 230 VAC, 50/60 Hz Labkotec 3W -givare Labkotec 3W -givare Analog 0 00 % -25 C +50 C Ex II () G, [Ex ia] II C, VTT 03 ATEX 00X IP65 80 x 60 x 55 (L x H x D) 26

27 Kapacitiva 3W-givare Labkotec 3W-givare Applikationer på s. 8-9, 3 Applikationer Material Sändarkapsel Centralenheter Anslutning Mätområde Omgivningstemperatur Processtryck Ex-klassificering PA/3W PAH/3W Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar. Även för rent vatten (PAH). FEP/Stål (PA), FEP/AISI 36 (PAH) Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX, MINI-240 R 0 6 m -40 C +50 C Sändare -25 C +60 C Atmosfärstryck Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X SA/FEP/3W Smörj- och hydrauloljor, latex och frätande ämnen. Staven kan även förses med ett motelektrodrör då man mäter vätskor med låg ledningsförmåga, eller då behållaren är av plast. FEP/AISI 36 Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX R 0 2 m -40 C +0 C Sändare -25 C +60 C Atmosfärstryck Ex II G, EEx ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X Applikationer Material Sändarkapsel Centralenheter Anslutning Mätområde Omgivningstemperatur Processtryck Ex-klassificering KAS/3W Torra ämnen i pulverform, som cement, kalk, sand o.dyl. Galvaniserat stål Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX R,5 0 5 m -40 C +75 C Sändare -25 C +60 C Atmosfärstryck KAR/SA/3W För tryckkärl och aggressiva ämnen som ammoniak PFA/PTFE/AISI 36 Aluminiumgjutgods, IP65 POP-22 EX R 0 2 m -40 C +00 C Sändare -25 C +60 C 25 bar Ex II G, Ex ia II B T5 Ga, VTT 03 ATEX 067X PA/3W SA/FEP/3W KAS/3W KAR/SA/3W 27

28 Kapacitiva LC 300 LC 500 LC 300 LC 500 Kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet, t.ex. inom livsmedels- och bryggeri industrin, i djurfoder, och massa som innehåller suspenderade ämnen; idealisk för krävande processer som innehåller ångor och damm. Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Godkännanden Egenskaper Optioner Kommunicering LC 300 LC VDC oberoende av polaritet, 2-trådsmatad 4-20/20-4 ma, 2-trådsmatad Stav 5,5 m Kabel: 25 m Max. 35 bar -40 C 200 C CE, CSA, FM, ATEX, Lloyd s Register Kalibrering med tryckknapp Patenterad aktiv skyddskonstruktion Lokalanvisning 2-33 VDC 4-20/20-4 ma, 2-trådsmatad Transistorutgång 4-20/20-4 ma Stav max. 5,5 m Kabel: ända till 35 m Max. 200 bar Option: max. 525 bar -40 C 200 C Option: max. -40 C 200 C Min C CE, CSA, FM, ATEX, 3 A, Lloyd s Register, Mäter även vid larmläge Pumpstyrning Patenterad aktiv skyddskonstruktion Kalibrering med tryckknapp Enpunktskalibrering Lokalanvisning Vid diagnostisering Högtemperaturversioner Högtryckversioner Livsmedelsversioner Processanslutningar och givarealternativ Specialmaterial HART Applikationer på s. 8 28

29 Tryckgivare DMU 08 DMU 09 DMU 0K DMU 08 DMU 09 DMU 0K Tryckgivaren DMU 08 används till att mäta vätskenivåer. Givaren lämpar sig både för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion. Kräver ej kalibrering. Tryckgivare som mäter vätskenivåer, lämpar sig för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. Utöver lämpar DMU 09 sig för nivåmätning av de flesta aggressiva vätskor. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion. Kräver ej kalibrering. Tryckgivaren DMU 0K lämpar sig för elektronisk tryckmätning i industrin och fastighetsteknik, t.ex. tillämpningar inom hydraulik, pneumatik, uppvärmning, ventilation och automatik. Användning Kabel Material Nedsänkta delar DMU 08 DMU 09 DMU 0K Kontinuerlig nivåmätning PUR eller FEP, standard 0 m RST.457 RST.4435 / Viton (FKM) Kontinuerlig nivåmätning Keramisk membran FEP, standard 0 m PVC Keramik/Viton (FKM) Tryckmätning - RST.4305 Keramik Mätområden Noggrannhet 0- m, 0,2 m, 0-2,5 m, 0-3 m, 0-5 m, 0-0 m m < +/- 0,35-0,5 % från mätområdet 0- m, 0,2 m, 0-2,5 m, 0-3 m, 0-5 m, 0-0 m m < +/- 0,35 % från mätområdet 0/,6-0/00 bar % från mätområdet Omgivningstemperatur Driftspänning Utgångssignal Kapsling Mått Montering -0 C +70 C DC 2-36 V (2-28 V ATEX-versionen) 4-20 ma, 2-trådsmatad IP68 ø 27 x 45 mm Givaren hänger i kabeln 0 C +50 C DC 2-36 V 4-20 ma, 2-trådsanslutning, 0-0 V triplexledaranslutning IP68 ø 45 x 24 mm Givaren hänger i kabeln -25 C +25 C DC 2-36 V 4-20 ma, 2-trådsanslutning IP65 03 mm x ø 26,5 mm /4 Tilläggsutrustning Kopplingsset 2 - /2 -, hållare, kopplingsdosa, åskskydd Kopplingsset 2 - /2 -, hållare, kopplingsdosa, åskskydd Tryckgivaren DMU 08 EX för explosionsfarliga utrymmen. Tryckgivarens Ex-klassificering är II G Ex ia IIC/IIB T4 Ga. Användning bl.a. som nivåmätning i bränsletankar. Kan fås med 5 m och 0 m FEP-kablar. Kan också fås med DMU 08 -mikroprocessor. Noggrannheten är 0, % från mätområdet. Även DMU 08 Keramic med keramisk membran. Applikationer på s. 8-9, 3 Mera produkter 29

30 Pulsradar LR 250 pulsradar LR 460 pulsradar LR trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer tex. hos läkemedel-och kemiska industrin. Även för vätskor som har låg dielektrisitätskonstant, skummande samt ångande ytor. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner. 4-trådsradar för fasta materialer, tex. cement, flygask, kol, mjöl, flis, plastgranulater, ytterst dammande applikationer. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner. Sitrans LR 560 är den första mikrovågsradar med 78 GHz för nivåmätning. Den är berörningsfri tvåtrådsradar med FMCWteknik (frekvensmodulerad kontinuerlig mikrovåg) för torrgods. Användningsobjekt t.ex. cement, flygask, kol samt mjöl. LR 250 LR 460 LR 560 Frekvens 25 GHz 25 GHz 78 GHz Inmatning ma strömslinga 24 VDC, max. 30 VDC V AC eller 24 VDC V AC eller 24 VDC Utgångar ma, 2-tråd ma, relä ma, relä Mätområde 20 m 0, m 40 m eller 00 m Processtryck Max. 40 bar Max. 0,5 bar Max. 3 bar Processtemp. -40 C C -40 C C -40 C C Kommunicering HART, PROFIBUS PA HART, PROFIBUS PA HART, PROFIBUS PA, Fieldbus SIMATIC PDM-kompatibel SIMATIC PDM-kompatibel SIMATIC PDM-kompatibel Optioner 250 mm skydd, processanslutningar och processanslutningar och antennoptioner antennoptioner 3, 4, 6 /80, 00, 50 mm Dielektricitetskonstant ε r >,6 ε r >,4 ε r >,6 Applikationer på s. 8, 3 30

31 Mikrovågs- och pulsradar MicroTREK-linradar MicroTrek är en radar för nivåmätning av vätskor och torrämnen. Mätningen baserar sig på den kända TDR-tekniken (Time Domain Reflectometry). Mikropulserna utgår med ljusets hastighet via givarens ledning. När pulsen träffar ytan, återreflekteras den. Nivån är direkt proportionell mot uppmätt tid. Mätområde < 24 m Noggrannhet +/- 5 mm för vätskor Tillåten temperatur -30 C +200 C Max. tryck 40 bar Utgång ma, HART Driftspänning 8 35 VDC Applikationer på s. 8 - mycket noggrann - lämplig i turbulent, dammig och skummande omgivning - kräver ingen kalibrering - givarens längd är lätt att ändra - 2-trådsradar - passar till alla former av tankar LR 200 LR Probe 400 LR 2-trådspulsradar för nivåmätning av vätskor, t.ex. i förråds- och processtankar. FMCW-nivåradar med lång räckvidd för mätning av torrämnen och vätskor. Idealisk för mätning av kraftigt dammande torrämnen och vätskor med låg dielektricitetskonstant. Probe LR är en 2-trådsradarsändare för nivåoch volymmätning av vätskor och slam. Periodtal Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Kommunicering Optioner LR 200 LR 400 Probe LR 5,8 GHz 4-20 ma slinga, 24 VDC, max. 30 VDC 4 20 ma, 2-tråd 20 m Max. 40 bar beroende på processanslutningen -40 C 200 C HART SIMATIC PDM-anpassad 250 mm kapsling, processanslutningar och antennoptioner 25 GHz 230 VAC, 24 VDC 4 20 ma, relä 45 m Max. 40 bar beroende på processanslutningen -40 C 200 C, option max. 250 C HART SIMATIC PDM-anpassad, option Profibus PA Högtemperaturversion, Ex-version, Easy Aimer -fläns för granulatmätningar, spolanslutning (självrening) 5,8 GHz 4-20 ma, 24 VDC 4-20 ma 20 m 3 bar -40 C 80 C HART, SIMATIC 250 mm kapsling Applikationer på s. 8 3

32 Ultraljud EchoTREKultraljudsmätinstrument Ett kompakt ultraljudinstrument med 2-trådsteknik för nivåmätningar av vätskor och granulater. Kan också fås som fyrledarversion. Som mätobjekt kan man välja nivåhöjd, -avstånd eller volymmätning. Lättprogrammerad. Kan också konfigureras på en PC med hjälp av Review-mjukvara. Mäter noggrannt också under svåra förhållanden. En genomföringsanslutning i tanktaket underlättar monteringen. Mätinstrumentets strålningsvinkel riktas optimalt mot nivån. Fyrledar 2-tråd Område (m) Död zon (m) Strålningsvinkel Processanslutning Givarens material Kapselns material Noggrannhet Kapsling Processtemperatur Utgångar 2-tråd Fyrledare Driftspänning 2-tråd Fyrledare hög låg ATEX-godkännande SB/ ST-39_-_ SE/ SG-39_-_ 4 (3) 0,2 6 /2" BSP/NPT SB/ ST-38_-_ Echotrek för vätskor SB/ ST-37_-_ SB/ ST-36_-_ SE/ SE/ SE/ SG-38_-_ SG-37_-_ SG-36_-_ 6 (5) 8 (6) 0 0,25 0,35 0, " 2" fläns BSP/NPT BSP/NPT SB/ ST-34_-_ 5 0,46 5 fläns PP, PVDF eller PTFE PP eller PVDF plast eller aluminium ± 0.2 % från distansen + 0,05 % från mätområdet givare IP68, kapsel IP67-30 C C 4-20 ma max. 600 ohm, HART 4-20 ma max. 600 ohm, HART, relä (SPDT), RS485 (ModBus), V DC/ mw V AC/6 VA 0, V DC/3,6 W 0, V AC/4 VA II G Ex ia IIB T6 (gäller endast 2-tråd) SB/ ST-32_-_ 25 0,6 7 fläns Echotrek för torrämnen SBD/ STD-34_-_ 5 0,6 SBD/ STD-33_-_ 30 0,6 SBD/ STD-3_-_ 60,2 5 flänsadapter plast, bottenytan i plast plast eller aluminium ±(0.2 % från distansen + 0,05 % från mätområdet givare IP65, kapsel IP67-30 C C 4-20 ma max. 600 ohm, HART, relä (SPDT), RS485 (ModBus) V AC/6,8 VA 0, V DC/4, W 0, V AC/4,6 VA II /2 D IP65/66 Genom att använda PC och SAT-304 HART -modem kan skapas ett eget HART-nät, där PC visar alla EchoTREK-apparaternas mätningsinformation och gör även omprogrammering möjlig. Applikationer på s. 8 32

33 Ultraljud SAP 200 -bildskärm SAP 00 -bildskärm Beställningskod 2-trådgivare för vätskor (Alla kombinationer finns ej) EchoTREKbeställningsinformation 4-trådstransmitter för vätskor TYP Transmitter Tr. med display KOD T B GIVARE / KAPSLING PP / Al PVDF / Al PTFE / Al St. St. / Al PP / Plast PVDF / Plast PTFE / Plast St. St. / Plast KOD A B T S P V F M 4 TYP KOD GIVARE / KAPSLING KOD MÄT- OMRÅDE KOD ANSLUTNING UTGÅNG KOD Transmitter E PP / Al A 2; 5 m 4 BSP gänga O ma / LOGGER Tr. med display G PVDF / Al B 7; 0 m 6 NPT gänga N MA 2 PTFE / Al T 6; 8 m 7 DN 80 PN 6 / PP ma / HART / LOGGER 3 SS36Ti / Al PP / Plast PVDF / Plast PTFE / Plast SS36Ti / Plast S P V F M 5; 6 m 3; 4 m 5; 25 m DN 00 PN 6 / PP DN 25 PN 6 / PP DN 50 PN 6 / PP DN 200 PN 6 / PP 200 mm stöd 500 mm stöd 700 mm stöd K L M ma / HART ma / LOGGER / Ex ma / Ex ma / HART / LOGGER / Ex ma / HART / Ex ma / PROFIBUS P MÄT- OMRÅDE 25; 5 m 5; 2 m 0; 7 m 8 m 6 m 4 m KOD ANSLUTNING BSP gänga NPT gänga DN 80 DN 00 DN 25 DN 50 DN mm stöd 500 mm stöd 700 mm stöd KOD O N K L M INMATNING/UTGÅNG VAC ma + relä ma + HART + relä RS relä 0, VDC, 0, VAC ma + relä ma + HART + relä RS relä KOD trådstransmitter för fasta material TYP Transmitter Transmitter med display Produkter på denna sida salufört endast i Finland. KOD MÄTOMRÅDE KOD INMATNING/UTGÅNG KOD T Version I VAC ; VAC Std. B 60 m 30 m 5 m ma + relä ma + relä + HART RS relä Version II 0, VDC ; 0, VAC ma + relä ma + relä + HART RS relä 3 A 2 4 B Ex 5 7 E 6 8 F 33

34 Ultraljud EasyTREKultraljudsmätare Easytrek är gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare. Instrumentet passar för nivåmätningar av både vätskor och fasta ämnen. Både 2-tråds- och fyrledarmodeller finns att få. Till Multicont-centraldel kan upp till 5 st ultraljudsgivare anslutas. Applikationer på s. 8 Triplex/fyrledar-produktserie 2-trådsproduktserie Mått i (mm) Område m Strålningskäglans vinkel Omgivningstemperatur Processtryck Processanslutning Material Noggrannhet Upplösningsförmåga Kapsling ATEX-godkännande Utgångar 2-tråd triplex/fyrledar Drift- 2-tråd spänning triplex/fyrledar Kabel 2-tråd triplex/fyrledar Easytrek för vätskor SC_-38_ SC_-36_ SC_-34_ SP_-39_ SP_-38_ SP_-37_ SP_-36_ SP_-34_ ø 96 höjd 99 0, ø 96 höjd 99 0, ø 96 höjd 29 0, ø 96 höjd 62 0, SP-serien: -30 C C SC-serien: -30 C C 0,03...0,3 MPa (0,3...3 bar) /2" " tai 2" 2" " " BSP/NPT BSP/NPT BSP/NPT BSP BSP PP tai PVDF, kabelns tätningsholk EPDM, kabelisolering PVC ± 0,2 % av mätt avstånd + 0,05 % från mätområdet < 2m: mm, m: 2 mm, m: 5 mm IP68 ATEX II G Ex ia II B T6 (endast för 2-trådsserien) konstant: 4-20 ma + HART, max. 600 ohm konstant: 4-20 ma + HART, max. 600 ohm, rele SPST, option: HART, RS485 (i stället för 4-20 ma), V DC/ mw, V DC/3,6 W, V AC/4 VA 2x0,5 mm 2 skärmad ø 6 mm, standardlängd 3 m 6x0,5 mm 2 skärmad ø 7,5 mm, standardlängd 3 m Easytrek för fasta ämnen SCD-34_ SCD-33_ SCD-3_ ø 48 höjd 65 0,6...5 ø 48 höjd 65 ø 293 höjd 53, , C C atmosfärstryck " BSP kapsel PP eller aluminium, bottenyta polyuretanskum, tätn. holk EPDM, kabelisolering PVC ± 0,2 % av mätt avstånd + 0, % från mätområdet < 2m: mm, m: 2 mm, m: 5 mm IP65 ATEX II /2 D 4-20 ma max. 600 ohm, relä SPST, HART, option: RS485, V DC/4, W, V AC/4,6 VA 6x0,5 mm 2 skärmad ø 7,5 mm, standardlängd 3 m Applikationer på s. 8 34

35 Ultraljud EasyTREK-beställningsinformation Easy TREK Vätskor Magnetisk progr. - standard - Rele - standard standard HART standard option standard RS option option Exi option - - Fasta material 2-tråd 4-tråd 4-tråd Ex(D) - - option Flerkanalapplikation med modem och PC Med en PC och en HART-modem kan byggas ett eget HARTnätverk, där samtliga mätsignaler från alla EasyTREK transmittrar kan visas med en PC. Reprogrammering kan också utföras på sistnämnda. USB SP-300 HART-modem Slave R t = Ω Power supply SE-300 Easy TREK 2-trådsgivare Easy TREK 4-trådsgivare Vit Brun Svart GND plus för strömsignal och matspänning, HART minus för strömsignal och matspänning, HART GND samt skyddsjord Brun Grön Gul Ljusröd Grå Vit Skärm Ström Ström Relä Relä Strömutgång GND / Strömutgång Skyddsjord Beställningskod Transmittrar för vätskor 3 (Alla kombinationer finns ej) MODELL KOD MATERIAL KOD MÄTOMRÅDE KOD PROCESSANSLUTNING KOD UTGÅNG / EX KOD 4-tråd 2-tråd Tillbehör C P PP PVDF PTFE (2-tråd) 2 kpl " sexkantsmutter Magnetnyckel EPDM-packning (endast SCA-38 BSP-anslutning) Transmittrar för fasta materialer 3 A B T 5 m 0 m 8 m 6 m 4 m SAA-0: genomsynlig fläns Installationsplatta " BSP gänga 2" NPT " BSP Snabbanslutningsfläns 200 mm inst.platta 500 mm inst.platta 700 mm inst.platta O N F K L M ma / HART ma / HART / Ex 4 8 MODELL KOD MÄTOMRÅDE KOD PROCESSANSL. KOD UTGÅNG / EX KOD 4-tråd C SAA-0: genomsynlig fläns SFA- : flänsar 60 m 30 m 5 m 3 4 Aimer Snabbanslutningsfläns " BSP ansl. Aimer O J ma / HART ma / HART / Ex RS-485 RS-485 / Ex 4 8 B F 35

36 Ultraljud Sitrans LU MultiRanger 00/200 HydroRanger 200 Ultraljudsändare för mätning av vätskor och granulater över stora mätområden. LU 0 en mätpunkt LU 02 två mätpunkter LU 0-0 mätpunkter Allround-ultraljudnivåmätare med en eller två kanaler för korta och medellånga mätområden, med ultraljudtillämpningar i alla industrier. Ultraljudnivåmätning för upp till 6 pumpar: för styrning, differentialmätning och flödesmätning i öppna kanaler och dammar. Driftspänning Utgångar Mätområde Processtryck Processtemperatur Godkännanden Egenskaper Sitrans Lu 0, 02, 0 MultiRanger 00/200 HydroRanger 200 LU 0,02: 230 VAC, 24 VDC LU 0: 230 VAC 4 reläer (LU 0, LU 02) 40 reläer max. (LU 0) 4-20 ma (separerad) 60 m från givaren och beroende av materialet Beroende av givaren Beroende av givaren CE, CSA, FM, Lloyd s Register Hög-/lågalarm, flerkanalmätning: 2 punkter (LU 02) 0 punkter (LU 0), differential- eller medelvärdesmätning, volymflöde, prioritering av mätpunkten (LU 0), programmerbara med portabel enhet eller PC, optioner (LU 0): LU AO analogutgångsmodul, 0 x 4-20 ma LU SAM satellitalarmmodul, 20 reläer VAC, 2-30 VDC 3 reläer (standar) 6 reläer (option) två 4-20mA utgångar (separerad) 5 m från givaren och beroende av material Beroende av givaren Beroende av givaren CE, CSA, UL Listed, FM 00-versionen: enkel styrning av pump, 200-versionen: utvidgad styrning av pump differentialmätning mätning i öppen ränna volymflöde en ma-ingång I bägge versionerna: en eller två mätpunkter AC eller DC, digitalingång för överflödningsanmälan med gränslägesbrytare, två digitalingångar, kapsel- eller panelmontering 230 VAC, 24 VDC 6 reläer (standard) två ma-utgångar (separerad) 5 m från givaren och beroende av materialet Beroende av givaren Beroende av givaren CE, CSA, FM, UL Listed en eller två mätpunkter. fasta eller alternerande pumpar, pumparnas gångtider enligt belastningsgrad, från till 6 pumpens styrning och utflödeskontroll, mätning i öppen ränna, fjärrkontroll/samlingssystem, styrning av provtagning, volymflödeskalkyl, skummande tillämpningar, alarm t.ex. vid överflödning, en ma-ingång, två digitalingångar, AC eller DC, vägg- eller centralmontering Kommunicering Dolphin RS-232/RS-485 (LU 0, LU 02) Dolphin/infraröd (LU 0) Option: SmartLinx, PROFIBUS DP Allen-Bradley RIO, DeviceNet Inbyggd Modbus RTU eller ASCII/RS-485 Optioner: Dolphin Plus, SmartLinx PROFIBUS DP, Allen-Bradley RIO, DeviceNet, RS-485 extern Modemserie Integrerad med RTU/ASCII RS-485 Optioner: Dolphin Plus SmartLinx PROFIBUS DP Allen-Bradley RIO DeviceNet RS-485 extern modemenhet Applikationer på s. 8 36

Labkotec SET. Labkotec larmsystem för avskiljare skyddar vår miljö. Measure your success

Labkotec SET. Labkotec larmsystem för avskiljare skyddar vår miljö. Measure your success Labkotec SET Labkotec larmsystem för avskiljare skyddar vår miljö Utformat för överensstämmelse med normerna EN858-1 och 2 samt PPG3 Varnar för alltför höga nivåer av olja, slam och vätskor Förhindrar

Läs mer

Labkotec nivåinstrument Skyddar vår miljö

Labkotec nivåinstrument Skyddar vår miljö Labkotec nivåinstrument Skyddar vår miljö Labkotec SET -avskiljarlarm SolarSET-larmenhet LID-3300IP -isdetektor LOKASET R trådlös nivåvakt POP-22 EX -nivåkontroll LabkoMax och LabkoFlex Labko 3000, Labko

Läs mer

NUS-4. Ultraljudsgivare. för vätskor och fast material. OMätavstånd: Vätskor: upp till 25 m Fast material: upp till 10 m

NUS-4. Ultraljudsgivare. för vätskor och fast material. OMätavstånd: Vätskor: upp till 25 m Fast material: upp till 10 m Ultraljudsgivare för vätskor och fast material mätning övervakning analys 4 OMätavstånd: O Vätskor: upp till 25 m Fast material: upp till 10 m Noggrannhet: ±0,2 % på avläst värde +0,05 % av full skala

Läs mer

SET-61 Instruktioner för installation och drift

SET-61 Instruktioner för installation och drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 14.5.2014 Internet: www.labkotec.com 1/7 SET-61 Copyright 2014 Labkotec Oy Vi förbehåller oss rätten att

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com

Nivåmätning. CGH Nordic A/S info@cghnordic.com www.cghnordic.com Nivåmätning Mano Clock Multi mekanisk flotörnivågivare. Standardstorlekar: 200 cm skala för cisterndiametrar 100-200 cm 250 cm skala för cisterndiametrar 200-250 cm Tillverkad i UV beständig plast, Ø110

Läs mer

Guide till nivåmätning. Nivåbroschyr 2006. million in one. nivå

Guide till nivåmätning. Nivåbroschyr 2006. million in one. nivå Guide till nivåmätning Nivåbroschyr 2006 nivå million in one s Tillförlitlig nivåmätning Den är tillförlitlig. Det är vad kunderna säger om Siemens Milltronics teknologi, som är installerad i hundratusentals

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Nivå. Nivågivare Nivåvakter

Nivå. Nivågivare Nivåvakter Nivågivare Nivåvakter Nivågivare PS1 Robust dränkbar nivågivare med givarkropp i rostfritt stål. Givaren sänks ner i mediet och mäter trycket i förhållande till djupet. Fungerar ner till 250 m djup (vatten)

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. MAG-mätare VM 9028 Waterflux 3000 DN 25-600 PN 16/10 flänsar Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer;

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Nivåtransmitter med flottör för övervakning av vätskor

Nivåtransmitter med flottör för övervakning av vätskor Sida 1(14) med flottör för övervakning av vätskor Användningsområden n är idealisk för industriell användning tack vare dess extremt pålitliga och robusta mekaniska konstruktion. Säker drift även under

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

0809_sw_psw_ob TRYCKVAKTER & SENSORER

0809_sw_psw_ob TRYCKVAKTER & SENSORER 0809_sw_psw_ob TRYCKVAKTER & SENSORER Öberg Innovation har tillsammans med Norgren ett unikt program av tryckvakter och sensorer, som uppfyller de krav som industrin har på tillförlitliga kontrollinstrument.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Tryckvakter. store.norgren.com TRYCKVAKTER. Enkel beställning - dygnet runt

Tryckvakter. store.norgren.com TRYCKVAKTER. Enkel beställning - dygnet runt Tryckvakter Ett omfattande urval tryckgivare som ger en rad olika alternativ för att omvandla tryckförändringar till en elektrisk signal. na inkluderar elektromekaniska och elektroniska tryckgivare lämpliga

Läs mer

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. MAG-mätare VM 9028 Waterflux 3000 DN 25-600 PN 16/10» Magnetisk induktiv

Läs mer

LCMag Magnetiska flödesmätare

LCMag Magnetiska flödesmätare LCMag Magnetiska flödesmätare Datablad 1 (12) LCMag Magnetiska flödesmätare består av ett mätrör och en bearbetningselektronik som känner av konduktiviteten (minst 5 µs/cm) i vätskan som mäts. Mätarna

Läs mer

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR)

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR) Radarnivåtransmitter (TDR) mätning övervakning analys NGR För vätskor Oberoende av densitet, temperatur, tryck, fuktighet och konduktivitet Mätlängd: max. 4000 mm Temperaturområde: -20... + 100 C Tryckområde:

Läs mer

Flottörnivåvakter för nivåövervakning av vätskor

Flottörnivåvakter för nivåövervakning av vätskor Sida 1(9) för nivåövervakning av vätskor Beskrivning Enkla att installera Praktisk och lågkostnadslösning Underhållsfria med reed-kontakt (tungelement) Elektrisk anslutning: kopplingsbox, DIN-kontakt eller

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

S P A R A P Å E N E R G I N 1

S P A R A P Å E N E R G I N 1 SPARA PÅ ENERGIN 1 ENKELT Och KLART KONCEPT 2 MJK Connect är en allsidig pumpstyrnings- och övervakningsenhet i samma kapsling. Vi har byggt in energioptimering i produkten, så med en Connect får du som

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

GIVARE ATT LITA PÅ HÖG TILLGÄNGLIGHET MINIMALT UNDERHÅLL CERLIC INGÅR I ELETTAKONCERNEN

GIVARE ATT LITA PÅ HÖG TILLGÄNGLIGHET MINIMALT UNDERHÅLL CERLIC INGÅR I ELETTAKONCERNEN GIVARE ATT LITA PÅ HÖG TILLGÄNGLIGHET MINIMALT UNDERHÅLL CERLIC INGÅR I ELETTAKONCERNEN Cerlic bidrar globalt till att begränsa utsläpp i sjöar, vattendrag och hav, genom att utveckla, tillverka, underhålla

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

LTU 401. Teknisk specifikation

LTU 401. Teknisk specifikation LTU 401 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Produktbeskrivning... 2 Allmän beskrivning...2 Tekniska data... 2 Tillbehör...3 Godkännanden och standarder... 3 Material... 3 Monteringsrelaterad

Läs mer

Tryckvakter & Sensorer

Tryckvakter & Sensorer Tryckvakter & Sensorer Norgren 18D-serien Pneumatiska och hydrauliska tryckvakter Guldbelagd kontakt Lång livslängd Vibrationsäker upp till 15 g Mikrobrytare godkänd av UL och CSA Explosionsskyddat utförande

Läs mer

KESSEL Oljeavskiljare klass 1, Compact

KESSEL Oljeavskiljare klass 1, Compact MARKFÖRLAGDA KESSEL Oljeavskiljare klass 1, Compact Oljeavskiljare avsedd för vätskor med densitet mellan 0,850,95 g/cm³. Levereras med automatisk avstängningsventil och utbytbart koalescensfilter. Med

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Nivåvakt med vibrerande stämgaffel för nivåindikering av vätskor. Nivålarm valbart för hög eller låg nivå. Utgångar; Analog 2-tråd, relä, transistor,

Läs mer

Anslutningsanvisningar för nivågivare LTU 401

Anslutningsanvisningar för nivågivare LTU 401 nslutningsanvisningar för nivågivare LTU 40 LTU 40 Dränkbar nivågivare Produkt Flygt LTU 40 nivågivare används för att mäta vätskenivåer. Kärnan i LTU 40 är en keramisk tjockfilmsensor och enheten är speciellt

Läs mer

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Allmänt...2 Ingående komponenter...3 Funktion...3 Installation - Montering centralenhet...3

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta pumpstationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1401 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus pumpstationer Kompus är en serie kompletta

Läs mer

Typ DIN-skenemontage Ingångar Funktion Inställning Utgångar Reläversion Manöverspänning

Typ DIN-skenemontage Ingångar Funktion Inställning Utgångar Reläversion Manöverspänning !"#$!% Konduktiva nivåreläer Justerbar känslighet/resistans mellan 250 upp till 500k via frontpotentiometrar Multipla funktioner av fyllning och tömningsapplikationer (upp till 4 nivåer) Lågspänningselektroder

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

EDM Turbinflödesmätare Typ A2

EDM Turbinflödesmätare Typ A2 EDM Turbinflödesmätare Typ A2 1 (11) I EDM Turbinflödesmätare kombineras högteknologisk datateknik med noggrannheten hos turbinflödesmätare. Det enkla utförandet med elektronik och display direkt monterade

Läs mer

NB i Lim Granulat. Sverige

NB i Lim Granulat. Sverige NB i Lim Granulat Sverige SensorGruppens kund Henkel Adhesive Technologies Norden AB i Norrköping, ett världsledande företag inom lim, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel för konsumenter, hantverkare

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

OSA. Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6. Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA. Afriso Ema AB

OSA. Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6. Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA. Afriso Ema AB Olje-, bensin- och fettvarnare Typ ema signal OSA INNEHÅLL: Tillverkaredeklaration... 2 Beskrivning... 3 Tekniska data... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 8 Användarhandledning... 10 Certifikat...

Läs mer

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat

Kompus. BAGA Water Technology AB. www.baga.se 1. Kompletta pumpstationer. Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Kompus Kompletta stationer Driftklara Hög kvalité Brett produktprogram Standard eller kundanpassat Utg: 1101 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA Kompus stationer Kompus är en serie kompletta stationer

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

OilSET Installation, Drift och skötsel. Avskiljarlarm

OilSET Installation, Drift och skötsel. Avskiljarlarm Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 18.11.2010 Internet: www.labkotec.fi 1/10 OilSET-1000 Avskiljarlarm Copyright 2010 Labkotec Oy Vi förbehåller

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LSU 100, Ultraljudsnivågivare. Teknisk specifikation

LSU 100, Ultraljudsnivågivare. Teknisk specifikation LSU 100, Ultraljudsnivågivare Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Teknisk specifikation...2 Teknisk specifikation...2 LSU 100, Ultraljudsnivågivare Teknisk specifikation 1

Läs mer

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare

MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM Typ 4 - nivåövervakning av olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Mätelektronik LCR TE550

Mätelektronik LCR TE550 Mätelektronik LCR TE550 Datablad 1 (6) LCR TE550 är mätelektronik som kan användas för allt i från enkel visning av volym till förinställd volym med temperaturkompensering och leveranskvitto. LCR TE550

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR) För vätskor. Oberoende av densitet, temperatur, tryck, fuktighet och konduktivitet. Mätlängd: max.

NGR. Radarnivåtransmitter (TDR) För vätskor. Oberoende av densitet, temperatur, tryck, fuktighet och konduktivitet. Mätlängd: max. Radarnivåtransmitter (TDR) mätning övervakning analys NGR För vätskor Oberoende av densitet, temperatur, tryck, fuktighet och konduktivitet Mätlängd: max. 4000 mm Temperaturområde: -20... + 100 C Tryckområde:

Läs mer

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil HERION SERIE 9700 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil med NAMUR-gränssnitt /, 5/ - G/ För enkel- och dubbelverkande ställdon Positiv överlappningstid, kopplingsfunktion garanterad även vid liten lufttillförsel

Läs mer

KESSEL Oljeavskiljare klass 1

KESSEL Oljeavskiljare klass 1 MARKFÖRLAGDA KESSEL Oljeavskiljare klass 1 Oljeavskiljare avsedd för vätskor med densitet mellan 0,850,95 g/cm³. Levereras med automatisk avstängningsventil och utbytbart koalescensfilter. Med integrerat

Läs mer

Temperaturgivare med Pt-100 element. Utförande med perforerad skyddsficka för inskruvning. Med eller utan monterad temptransmitter

Temperaturgivare med Pt-100 element. Utförande med perforerad skyddsficka för inskruvning. Med eller utan monterad temptransmitter Utförande Typ Temperaturgivare med Pt-100 element. Utförande med perforerad skyddsficka för inskruvning. Med eller utan monterad temptransmitter TR10-J Mätelement Pt-100 element enligt DIN EN 60751 1 x

Läs mer

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering.

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering. AVID AVID (Automated Valve Interface Devices) serien med lägesindikeringar representerar den senaste teknologin för indikering av automatiserade kvartvarvsventiler Alla AVID produkter passar ställdon med

Läs mer

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W

GPRS Data Logger och Internetportalen D2W GPRS Data Logger och Internetportalen D2W Obegränsad åtkomst till mätdata! ventim.se » GPRS-Data Logger och Internetportalen D2W Rapportering Övervakning av gränsvärden Systemövervakning Larmhantering

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2

Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Tillbehör EDM Turbinflödesmätare A1 & A2 Datablad 1 (10) EDM Turbinflödesmätare kan kombineras med ett stort antal moduler. Med dessa kan mätaren byggas ut med t ex pulsutgång, analogutgång och extern

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 4 37 40 24 0102 LED Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 8 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18

Läs mer

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation

E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning. Säkerhetsinformation Instruktion MI 018-429 Juni 2005 E69F ström-till-pneumatik-omvandlare och E69P ström-till-pneumatik ventilstyrning Säkerhetsinformation För säkerhetsinformation på danska tittar du på vår webbsida på adress

Läs mer

NIR-9. Roterande Paddelvakt. för bulkmaterial. Robust design. Aluminiumhus. Enkel anslutning. Ny motor OAlternativa anslutningsmöjligheter

NIR-9. Roterande Paddelvakt. för bulkmaterial. Robust design. Aluminiumhus. Enkel anslutning. Ny motor OAlternativa anslutningsmöjligheter Roterande Paddelvakt för bulkmaterial mätning övervakning analys NIR-9 Robust design Aluminiumhus Enkel anslutning Ny mot OAlternativa O anslutningsmöjligheter Konkurrenskraftigt pris ATEX godkänd Justerbar

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Kracht Kugghjulsmätare VC Material Gjutjärn, Syrafast Stål

Kracht Kugghjulsmätare VC Material Gjutjärn, Syrafast Stål 1 (17) Kracht Kugghjulsmätare i VC-serien är av typen deplacementmätare. Kvalitet och mycket hög mätnoggrannhet är några av de faktorer som gör att dessa mätare används i mycket tuffa applikationer. Mätprincipen

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar

FLÖDE. Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar FLÖDE Flödesgivare Flödesvakter Magnetventiler Reglerventiler Kulventiler Zonventiler Pumpar Flöde Flödessensor FS5/FS5L, FS5LA serie för Gas och vätskor Flödessensorn består av två temperaturberoende

Läs mer

Ventim AB säljer ventiler, kopplingar och en mängd andra komponenter samt instrument till

Ventim AB säljer ventiler, kopplingar och en mängd andra komponenter samt instrument till AUTOMATION Ventim AB Ventim AB säljer ventiler, kopplingar och en mängd andra komponenter samt instrument till användare inom OEM, VVS, VA, energi och industri. Tillgänglighet och trygghet Ventims jourservice

Läs mer

Magnetisk vätskeståndsvisare

Magnetisk vätskeståndsvisare Magnetisk vätskeståndsvisare IA BNA PN 6-400 DN 10-100 Användningsområde Alla applikationer inom industri och petrokemi. Lämplig för flytande gas samt nästan alla vätskor, inklusive aggressiva, giftiga

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N El-skåp Energimätare och multiinstrument Energimätare Energimätare digital, 3-fas med eller utan N Anslutning med strömtransformatorer Hög mätnoggrannhet Snabb och enkel navigering Expanderbar True RMS

Läs mer

Wavin Kjulamon 6 S Eskilstuna T: F: E-post: Internet:

Wavin Kjulamon 6 S Eskilstuna T: F: E-post: Internet: Wavin Kjulamon 6 S-635 06 Eskilstuna T: 016-541 00 00 F: 016-541 00 01 E-post: wavin@wavin.se Internet: www.wavin.se 06.06.2006 1/11 Labko SET-1000 Kontrollenhet för en givare Copyright 2006 Wavin-Labko

Läs mer

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI

HRI. Puls-/Datagivare (M-Bus/MiniBus) för vattenmätare AT 7275HRI Användningsområde HRI är en induktiv universalsensor för fjärravläsning/överföring av mätvärden från vattenmätare till dataundercentral eller mätinsamlingssystem. Givaren är kompatibel med ett antal av

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

Tryckvakter och sensorer

Tryckvakter och sensorer Tryckvakter och sensorer Allmänna försäljningsvillkor för Specma Component AB Prislistors giltighet Utsända prislistor ersätter alla tidigare utskickade och gäller tillsvidare, dock längst ett år efter

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Temperaturgivare med Pt-100 element. Med helsvarvad skyddsficka för flänsmontage Med eller utan monterad temptransmitter

Temperaturgivare med Pt-100 element. Med helsvarvad skyddsficka för flänsmontage Med eller utan monterad temptransmitter Utförande Typ Temperaturgivare med Pt-100 element. Med helsvarvad skyddsficka för flänsmontage Med eller utan monterad temptransmitter TR10-B Mätelement Pt-100 element enligt DIN EN 60751 1 x Pt100 klass

Läs mer

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE

GIVARE MED SEPARAT FÖRSTÄRKARE Givare med små byggmått kännetecknar denna serie. Givaren är trots sin storlek mycket tålig mot slag och stötar. Denna givartyp är också det mest smutståliga vi kan erbjuda. Beskrivning Arbetssätt och

Läs mer

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD. Applikationer. Egenskaper KOMPAKT ENERGIMÄTARE ULTRALJUD Applikationer 775 är en digital, kompakt värmemängdsmätare För värme och kyla i fastighetssystem, närvärme eller fjärvärme. Tilläggsmoduler möjliggör ett brett användningsområde

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Small

Vakuumpumpar/-ejektorer Small P3010 Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MINI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om högt flöde och djupt vakuum

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

mätning övervakning analys

mätning övervakning analys Svävkroppsmätare i metall för vätskor och gaser mätning övervakning analys BGN Mätområde: 0,5-5,0... 13000-130000 l/h vatten 0,015-0,15... 240-2400 m³/h luft (20 C, 1,013 bar) Noggrannhetsklass: 1,6 p

Läs mer