Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider."

Transkript

1 Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna ovan. OM OSS Axelssons Begravningsbyrå är ett väl inarbetat familjeföretag som varit verksamt på orten sedan slutet av 1930-talet. Då hade verksamheten sin bas i mindre omfattning i Kyrkhult. Efter generationsskiftet år 1976 gjordes en nysatsning och verksamheten som byggdes upp i Olofströms centrum finns här på Nedre Brogatan än idag. Under de senaste tre decennierna har Axelssons Begravningsbyrå med några års undantag varit den enda nyckelaktören inom begravningsväsendet i Olofströms kommun. Göran Axelsson är ägare till företaget och har ägnat hela sitt arbetsverksamma liv åt att driva det. Jim Axelsson är uppvuxen med företaget och deltar i arbetet sedan Ann-Marie Strömberg är anställd sedan HUR GÅR DET TILL Vid dödsfall Att ställas i den situation när en närstående går bort är en personlig process som man bara kan tackla på sitt eget vis. Sorgen och saknaden, kärleken och minnena. Den som lämnat och de som blir kvar; varje dödsfall är ett unikt skeende i den mänskliga existensens öde. Vid en anhörigs bortgång kan vi på begravningsbyrån bistå och guida Er med det praktiska kring en begravning. Vi finns tillgängliga för att svara på alla frågor, bistå med hjälp i alla små och stora val som behöver göras samt sköta alla kontakter med de aktörer som är involverade i en begravnings genomförande, från början till slut. Att gå igenom begravningsceremonin är ett avgörande steg i att låta sorgeprocessen ta form, att få hedra den bortgångnes önskemål och få ta avsked för att sedan kunna återvända till en utvald plats där den avlidne nu vilar. Nedan kan du inledningsvis ta del av information om hur begravningsväsendet i Sverige är organiserat och lagstadgat samt om de avgifter som tillkommer medborgarna. Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Avslutningsvis kan du läsa om vår huvudsakliga uppgift, hur det går till när en begravning utformas tillsammans med de anhöriga, läs vidare under rubriken MÖTE PÅ BEGRAVNINGSBYRÅN. Begravningsväsendet i Sverige begravningslagen, kyrkoavgift och begravningsavgift.

2 Alla som är bokförda i Sverige omfattas av den offentliga begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten regleras genom lagstiftning, i första hand genom begravningslagen. Socialdepartementet har det övergripande myndighetsansvaret. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet regionalt och utser begravningsombud som ska granska huvudmannen för begravningsverksamheten. Det är Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter som är huvudmän för verksamheten som finansieras genom kyrkoavgiften och begravningsavgiften. Svenska kyrkan är av tradition en grundpelare i begravningsritualerna i vår kultur. Efter att Svenska kyrkan blev fristående från staten förekommer det politiska diskussioner och utredningar om huruvida det skulle vara mer demokratisk med en mer religiöst oberoende huvudman. I Stockholm och Tranås kommuner har huvudmannaskapet gått över till kommunerna och finansieras då helt genom begravningsavgiften, likt i de fall då den avlidne avsagt sig sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften år 2010 var i genomsnitt 0,22 % av den beskattningsbara inkomsten. Alltså 22 öre på varje intjänad hundralapp. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften år 2012 är 1,00 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, dvs. för att hålla och sköta begravningsplatser m.m. Den ska också täcka huvudmännens kostnader för att erbjuda vissa tjänster i samband med begravningar, exempelvis för att ordna lokaler i samband med begravningsceremonier. Avgiften är däremot inte kopplad till enskilda personers begravningar utan de bekostas av dödsboet. Kostnaderna i samband med den enskildes begravning är till stor del beroende av de personliga önskemål som finns för begravningsceremonins utformning. Totalkostnad för en begravning i dag i Sverige är enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som allra minst ca 6000 men vanligast mellan och kronor. Då tillkommer kostnad för gravsten från ca 5000: - och bouppteckning från 3500: - Bouppteckning kan i vissa fall kräva ganska stora kostnader när man anlitar jurist som debiterar per timme och dödsboet är stort och komplicerat. 1 De första timmarna efter anhörigs bortgång Om någon avlider i hemmet kontaktar man alltid läkare först eller ringer 112 för ledsagning. Läkare identifierar den avlidne och konstaterar dödsfallet och uträttar Dödsbevis som vidarebefordras till berörda myndigheter. I Blekinge län transporteras den avlidne till Landstingets närmaste bårhus enligt senaste offentliga upphandling av Blekinge Begravningstjänst, en begravningsbyrå hemmahörande i östra delen av länet. Här i Olofström är det Karlshamns bårhus som tar emot den avlidne i väntan på att vi fått klartecken från de anhöriga att hämta hem den avlidne till Kyrkhults eller Jämshögs kylrum för kistläggning. Hämtningen utförs i regel inom två till fem dagar. 1 Relevanta länkar: Skatteverket och Socialdepartementet, Svenska kyrkan

3 Om någon avlider på äldreboende finns redan medicinsk personal på plats och konstaterar dödsfallet samt kontaktar den lokala begravningsbyrån. Då kan vi här direkt ta hand om den avlidne och ta denne till Kyrkhults eller Jämshögs kylrum för kistläggning. Om oklar dödsorsak och identitet föreligger t.ex. vid trafikolycka kan Polis eller läkare komma att begära en rättsmedicinsk undersökning vilken utförs i Lund på Labmedicin Skåne, klinisk patologi. Efteråt hämtar Blekinge begravningstjänst hem den avlidne till Karlshamns bårhus där vi sedan kan hämta hem denne till Jämshög eller Kyrkhults bårhus och för kistläggning. Vid dödsfall efter sjukhusvistelse har Blekingesjukhuset med verksamheter i Karlshamn och Karlskrona liksom övriga landstings sjukhus bårhusinrättningar. Då kan vi direkt hämta den avlidne hem till Kyrkhult eller Jämshög för kistläggning. Vi hämtar från sjukhus i hela landet. Vid längre transporter och från utlandet har vi hjälp av det specialiserade företaget EwE KISTTRANSPORTER. Mötet på begravningsbyrån När man ska planera och genomföra begravningen för en närstående måste det få ta den tid som det tar och det måste få kännas rätt i alla led. Vi finns tillgängliga för att ledsaga de anhöriga utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål och hedra den avlidnes sista vilja. Vi vill göra vårt yttersta för att tillgodose alla önskemål som finns och undersöka alla möjligheter för att stilla alla behov i samband med begravningen. Alla frågor, funderingar och idéer som kan förekomma när man mist en nära och ska planera begravningens utformning och skick är tillåtna att lyftas fram. Den första kontakten Vid den första kontakten med begravningsbyrån anmäler vi dödsfallet till den avlidnes hemförsamling, då ber vi om den avlidnes personuppgifter och frågar efter vilken dag dödsfallet inträffade. Om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan innebär anmälan att själaringning i kyrkklockan kommer att äga rum. I Jämshögs församling kl och i Kyrkhults församling kl Det innebär också att man i kyrkan under söndagsgudtjänsten läser upp namnet på den avlidne, så kallad tacksägelse. Både klockringning och tacksägelse är helt frivilligt och man kan avböja dem helt om man så önskar. Det går bra också att lämna önskemål om en särskild dag då man vill att klockorna ska ringa för den avlidne och en särkskild söndag när man vill att den avlidnes namn ska läsas upp. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan anmäls dödsfallet till församlingen i den ort där den avlidne är folkbokförd, eftersom Svenska kyrkan är huvudman inom begravningsväsendet och har en verkställande roll när det gäller gravsättning, begravningsplatser och krematorier. Vi avtalar en tid som passar alla inblandade för att träffas på begravningsbyrån och sitta ned en eller par timmar tillsammans. Våra tider för möte är vanligtvis kl och kl vardagar men även andra arrangemang är möjliga. Vi har bild- och textmaterial som kan vara till hjälp vid olika val som ska göras. Vi går igenom de moment som vanligtvis ingår i en begravning. Vi har även möjlighet att göra hembesök och planera delar av begravningsordningen i hemmet. En del bitar i begravningens utformning och skick kan kännas självklara. Om den avlidnes önskan är känd eller nedskriven t.ex. i form av Livsarkivet (Se Sveriges

4 Begravningsbyråers förbunds hemsida) så hedrar man dennes sista vilja och önskemål. I det fall det är svårt att besluta hur vissa moment ska genomföras, funderar man vidare och känner efter. Vi håller kontakten genom hela begravningsfasen och tar successivt i alla de frågor, funderingar, osäkerheter som finns att klara ut för att det under omständigheterna ska kännas så bra som bara möjligt är. Jordfästning eller kremation Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsskick. Jordfästningen eller kistbegravningen har under århundraden varit den svenska kulturens enda begravningsform. Idag är Sverige mångkulturellt och religionsfritt. Kremation som begravningsskick har bedrivits i organiserad form i Sverige sedan tidigt 1900-tal men i andra kulturer i tusentals år. En tredje form av begravningsskick så kallad ekologisk frystorkning har under början av 2000-talet diskuterats men pga. begränsningar i lagen är det inte sannolikt att den tas i bruk inom överskådlig framtid. Under det senaste decenniet har kremation kommit att bli det övervägande valet. Närmare 65 % kremeras i Olofströms kommun och liknande gäller för landet i helhet. Om den avlidne inte lämnat något särskild önskan och det är okänt vad denne hade valt så är det en fråga för de kvarlevande/anhöriga. Det kan kännas självklart eller väldigt svårt att ta ett sådant beslut. Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och reda ut alla osäkerheter kring de olika aspekterna av de två begravningsskicken. Det är inte bråttom. Det finns utrymme att känna efter och låta allt falla på plats utifrån de personliga och känslomässiga förutsättningarna hos de anhöriga. Detta är en del av sorgeprocessen. Oavsett om det blir en kistbegravning eller en kremation vilar den avlidne i kistan under själva begravningsakten och de anhöriga och andra närvarande får ta avsked framme vid kistan. Akten avslutas antingen inne i kyrkan och kistan bärs ut till graven på kyrkogården av kyrkogårdspersonalen eller transporteras den i vår bil till krematoriet i Karlshamn. Man kan också avsluta akten ute vid graven på kyrkogården. Då går man i procession till gravplatsen och kan själv vara med och bära kistan eller anlitar vi särskilda bärare till detta uppdrag. Efter kremering kommer askan tillbaka i den urna man valt för att urnsättas på kyrkogården vid den gravplats man valt. Urnsättningens tidpunkt avtalas mellan de anhöriga och kyrkogårdspersonalen, prästen kan också vara med. Urnsättning sker hela året så länge det är frostfritt i jorden. Normalt är tiderna för urnsättning i Jämshögs församling onsdag, torsdag och fredag kl och och i Kyrkhults församling är det fredagar kl och samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under tiden mellan kremeringen och urnsättningen finns urnan med stoftet i krematoriets förvar. Vi kan om det så önskas och i mån av utrymme ta hem den till våra kylrum i Jämshög och Kyrkhult i avvaktan på urnsättningen. 2 Kista 2 Relevanta Länkar: Hur går det till vid jordbegravning, Svenska Kyrkan Norrköping Information om kremation och jordfästning se t.ex. Begravningslagen (Google) och Sveriges Begravningsbyråers förbunds hemsida :

5 Livet avslutas i en sista bädd kistan. Oavsett om det är jordbegravning eller en kremation vilar den avlidne här. Under begravningsceremonin samlas man kring den blomsterhöljda kistan och tar farväl. Kistor finns i mängd utföranden och variationer. De är alla kring två meter långa och en dryg halvmeter breda. Invändigt finns alltid en madrass, kudde och täcke. Obs bårtäcke Det är vår önskan att bistå i att finna kistan där alla önskemål om utsmyckningar, material och storlek uppfylls. Här visar vi ett urval av kistor baserat på att de är vanligt förekommande. Urna Efter kremation gravsätts stoftet efter både den avlidne och kistan i en särskild urna. Urnor finns i olika material som lera, glas och bark. De kommer i olika dekor och färg och i lite olika höjder, som högst 34 cm. Den avlidnes namn och levnadsårtal graveras in på urnan. Det finns möjlighet att välja att få ett handmålat motiv. Vi hoppas kunna bistå i alla önskemål om urnan och välkomnar alla frågor. Gravplatsen/gravsten/gravrätt/vård/gravanordning Platsen för graven, monumentet över en människas liv och hemmahörande är outplånligt angelägen för den avlidne och de anhöriga. Att begravas på sin hemförsamlings kyrkogård i närhet till både de nära släktingar som lämnat jordelivet och de som finns kvar. Att spridas ut över vågorna eller i en älskad glänta; att färdas över nationsgränser hem till hemlandets marker eller att obemärkt spridas ut i kyrkogårdarnas anonyma minneslundar. Under mötet på begravningsbyrån går vi igenom detta moment och gör allt vi kan för att uppfylla alla önskemål och reda ut alla möjligheter inom ramarna för Begravningslagen. Att resa en särskild sten till minne av en avliden anhörig är en tradition sen långt innan Sverige kristnades. Kanske finns det redan en gravplats, en familjegrav där den avlidne har sin givna sin plats. Då finns det redan en gravsten vid familjegraven som man kan komplettera med den avlidnes namn. Det kan också komma att bli aktuellt att göra en upprustning av gravstenen så att de nytillkomna namnen och de tidigare är i samma skick. Vi har bild- och informationsmaterial från våra samarbetspartners (se vidare nedan) som levererar gravstenar i en mängd olika utföranden och varianter samt utför kompletteringar och renovering av gravstenar. Utseendet på gravstenen, dess storlek, material och utförande bestäms i viss utsträckning av regler som den kyrkogårdsförvaltningen har utarbetat tillsammans med kyrkorådet för att främja upplevelsen av den aktuella kyrkogården som helhet. Men det finns utrymme för personliga önskemål så länge de inte strider mot kyrkogårdens ideal om värdighet och ordning. Gravanordning, som själva minnesmärket vid graven kallas, behöver t.ex. inte vara i sten, den kan var i trä, smide eller keramik. Kanske har man en egen sten från sin trädgård eller mark som man vill använda och då bistår vi i att undersöka de möjligheter som finns. Man kan välja mellan tre olika alternativ för gravplatsen på kyrkogårdarna i Olofströms kommun, likt på de flesta andra kyrkogårdar. Om man bor nära kan man åka till kyrkogården för att få en egen upplevelse av de olika varianterna av gravplatser. Det mest traditionella är kistgravplats och urngravplats, en egen plats där kistan eller urnan sätts ned och en sten reses, en gravrättsinnehavare utses som har ansvar för att gravplatsen med plantering hålls i ordning. Det finns möjlighet att sluta avtal med kyrkogårdspersonalen om att de sköter gravplatsen i olika mån. Gravfriden och gravrätt gäller här i 25 år med möjlig förlängning.

6 Ett andra alternativ som funnits i Sverige sedan slutet av 1950-talet är Minneslunden. Askan efter den avlidne sprids ut i ett särskilt iordningsställt område, en lund, utan en specifik markering för graven. Istället finns det en gemensam minnesplats för ljus och blommor. All övrig skötsel sköter kyrkogårdspersonalen. Det tredje alternativet är Askgravlunden då har man en egen gravplats för askan efter den avlidne men gravstenen är mindre och det finns inga planteringar, dock kan man smycka graven med ljus i lykta och ampel på en särskild stång samt blommor i vas av sten. Man har dispositionsrätt i 25 år och på gravplatsen kan fyra urnor gravsättas. I Jämshögs församling finns två Askgravlundar, Naturstensängen och den nya Asklunden Brushanen. I Kyrkhults församling finns en ny askgravlund sen hösten Där kan man få namn födelse- och dödsdatum samt byanamn ingraverat på en bronsplatta som skruvas upp på ett av två höga diabasblock. 3. Borgerlig eller kyrklig begravningsakt Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsceremoni. Om den avlidnes önskan inte är känd eller oviss ligger valet på de efterlevande anhöriga. Det är essentiellt att deras önskan att hedra, ta farväl av och minnas den avlidne genom viss begravningsceremoni tillgodoses. I takt med att den svenska staten och Svenska kyrkan lösgjordes från varandra, att religionsfrihet och mångkulturalitet är en verklighet omformas ritualer och hävdvunna seder kring de allra mest avgörande händelserna under en människas liv. Begravningslagen lämnar själva akten innan gravsättningen helt fri. Man kan utforma den på det vis som man känner att man behöver och önskar. Man behöver inte ha någon akt. I mötet på Begravningsbyrån samtalar vi om hur akten kan utformas. Alla frågor, idéer eller tankar som kommer upp, som kanske oroar eller känns angelägna vill vi göra vårt yttersta för att ta emot för att bistå de anhöriga i att utforma en begravningsceremoni som känns rätt för dem. En representant från begravningsbyrån finns alltid närvarande under begravningsakten. Begravningsakten inom ramen för Svenska kyrkans ordning är den dominerande, runt 90 % år 2010 valde en kyrklig begravningsakt. Det är tusenårig tradition som kommer ur det lutherskevangeliskt kristna Sverige och blivit djupt inlemmad i vår kultur. Tidigare generationer visar vägen och mycket långsamt förändras seder och bruk. Även om man ej är medlem i Svenska kyrkan vill man följa och hedra sin kulturs traditioner. Sederna innan och efter själva akten i kyrkan kommer med föräldragenerationen och tycks för de många självklar. Katolska kyrkan och Serbisk-Ortodoxa kyrkan har församlingar i Olofströms kommun och är samarbetspartners i vår begravningsplats för muslimska trosbekännare. Om man är medlem i ett annat trossamfund som inte finns representerat i Olofströms kommun gör vi vårt yttersta för att bistå i att den avlidnes och de anhörigas tro och kultur får komma till det uttryck man önskar när det gäller sederna kring och utformandet av begravningsakten. Svenska kyrkan har 3 Länk till Jämshögs församlings Pastoralen s 9-11, finns i webversionen och till Avgifter och regler från Jämshögs församling. Se även Kyrkhults församlings hemsida flik begravning och flik gravskötsel.

7 skyldighet att bistå med lokaler där man kan utforma begravningsakten så som man önskar inom ramen för det trossamfund man tillhör. 4 Länk Bisättning /visning Det kan kännas viktigt att få se den avlidne en sista gång innan begravningsakten. Kanske var det länge sedan man träffades, kanske har man ett behov av att faktiskt förstå det oerhörda med det som inträffat anledningarna kan vara många och är högst personliga. Om önskemålet finns kan vi på begravningsbyrån anordna en enkel ceremoni, en särskild visning eller bisättning som det också kan kallas. Vi samtalar om hur det kan gå till och så bokar vi en tid då de anhöriga får komma till våra bisättningslokaler som vi ställer i ordning för ändamålet att låta de anhöriga ta sitt farväl av den avlidne i sin kista. En präst kan närvara om så önskas och en dikt, eller en sång kan passa för att rama in denna speciella stund med den avlidne. Det finns utrymme för de anhöriga att göra med denna stund på det vis som de önskar. Dödsannons Att sätta in en dödsannons i de tidningar som når den avlidnes släkt, vänner och bekanta är sätt att utrycka sin saknad, sin hedersbevisning för den avlidne och offentliggöra det inträffade. Att annonsera begravningsceremonin och kanske bjuda in till begravningskaffe/minnesstund efteråt eller att informera om att man i stillhet, i kretsen av de närmaste tar farväl av den avlidne. Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av dödsannonsen och visar vårt material av symboler och verser. Vi skriver ut ett korrekturexemplar med prisuppgift som de anhöriga kan godkänna innan vi skickar dödsannonsen i det digitala annonsbokningssystem som vi använder oss av för att beställa och boka annonsen direkt i tidningarna. Man får gärna ta med sig ett antal utskrifter om man önskar. Begravningsdagens datum och tjänstgörande präst Datum för begravningsakten är en viktig och initial fråga. I Jämshögs församling sker begravningar normalt kl och kl onsdagar, torsdagar och fredagar. Kyrkhults församling har normalt begravningstider på fredagar kl och samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under de olika begravningstiderna tjänstgör olika präster. Om man av någon anledning vill ha en annan präst så undersöker vi den möjligheten i samråd med kyrkoherden i församlingen En borgerlig begravning bokas normalt in under samma tider som församlingarnas eftersom gravsättningen efter begravningsakten sker inom Svenska kyrkans försorg är den beroende av kyrkogårdens personal och schema. Om det inte omgående är möjligt att boka in begravningsakten och officiant jobbar vi vidare på det och håller löpnade kontakten med de anhöriga. Ett möte äger rum mellan de anhöriga och prästen. Det kan ske genom att prästen gör hembesök eller att de anhöriga kommer till kyrkan samt via telefon. Då samtalar man om det som inträffat och om prästen inte kände den avlidne sedan tidigare kan denne få en uppfattning om hur den avlidne kan minnas och beskrivas i begravningstalet (griftetalet) och tas farväl av under begravningsakten. 4 Se länk i webversionen till Sveriges Begravningsbyråers förbunds hemsida och skriften Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån. Länk till Svenska kyrkans skrift Begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Se även länk till skriften från Sveriges Begravningsbyråers förbund Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

8 Borgerlig begravningsofficiant Göran Axelsson, ägare till begravningsbyrån är också verksam som borgerlig begravningsofficiant. Därutöver har Olofströms kommun två borgerliga begravningsförrättare utsedda. En borgerlig begravningsofficiant kan också vara en familjemedlem eller god vän till den avlidne och familjen. Den avlidnes önskan styr i dessa val. 5 Blommor uttrycker så mycket där ord inte räcker lika långt. Att smycka båren, kistan, med blommor och en särskild så kallad kistdekoration, ett blomsterarrangemang från de närmast sörjande som ligger ovanpå kistan är en hedersbevisning och en del i sorgeprocessens uttryck. Vi visar bilder på olika exempel på kistdekorationer, hjärtan gjorda av blomster och stående och liggande buketter i olika färger med olika sorters blommor och grönt i. Att lägga till ett vitt sidenband till arrangemanget med sin hälsning i gyllene handskrivna bokstäver på är en fin möjlighet. Band finns i flera färger. Annars kommer arrangemanget med ett kort till. Man brukar också ha en så kallad handbukett, en enkel ros eller annan blomma med lite grönt till eller en blomma från trädgården som säsongen tillåter. Handbuketten lägger man sedan på kistan när man tar sitt avsked. Vi går igenom valmöjligheterna, svarar på de frågor som finns och genomför beställningen direkt till någon av de olika blomsteraffärerna här i kommunen eller om så önskas från en speciellt önskad blomsterbutik. Varje hedersbevisning och deltagande som kommer från omgivande vänner och släkt i form av blomsterarrangemang och buketter placeras runt kistan framme vid altaret. Efter begravningen sammanställer vi enligt önskemål alla hälsningar som lämnats på kort och band i en särskild kransförteckning. Läs mer om detta nedan. Musiken spelar en bärande roll under begravningsakten. Musiken bär med sig närvaron av den avlidnes önskemål och uttryck, den fyller i och frigör känslorna i de anhörigas hjärtan. I Svenska kyrkans ordning sätter musiken också formmässig ram runt akten i det att man traditionsenligt har ett inledande musikstycke och ett avslutande. Om den avlidne önskat vissa musikstycken eller psalmer till sin begravningsakt kan kyrkans kantorer framföra dem på orgel och piano och oftast, om så önskas, som solosång. Man kan också anlita särskilda solister som sjunger och kanske spelar ett blås- eller stränginstrument. Det går också bra att man själv som anhörig, släkting eller bekant, sjunger eller spelar, läser ett stycke eller på annat sätt uttrycker sin saknad och kärlek till den avlidne. Man kan också spela upp musik från CD-skiva eller liknade. Vid besöket på begravningsbyrån går vi igenom vilken musik som man vill ha på begravningsakten. Vi samtalar om och går genom olika idéer, önskemål och frågor som finns om aktens utformning och vilken musik man önskar. Vi har kontaktuppgifter och kan referera till ett antal verksamma solister i närområdet och undersöker om de är möjliga att boka in för den aktuella begravningen. Solister bekostas inte av begravningsavgiften utan är en extra kostnad för dödsboet. Begravningsprogram/agenda Vi hjälper till att utforma och skriva ut en fyrsidig folder i färg till alla som närvarar vid begravningen. Foldern innehåller begravningsceremonins hela program. Psalmer om sådana finns med är då utskrivna och man behöver då inte dela ut psalmböcker till de närvarande. Samtidigt blir det ett minnesdokument för var och en att ta med sig. Vi har en mall som vi 5 Se länk till Olofströms kommun:

9 använder när vi formger agendan men vi bistår gärna om man som anhörig själv önskar göra en agenda med privata bilder eller egna ord i form av dikter eller andra betygelser av saknad och kärlek. Vi har en stor bildbank med färgfoton från trakten på de olika årstidernas landskap, våra kyrkor och andra motiv som blommor och mycket mer. Vid mötet på begravningsbyrån går vi igenom och samtalar om hur man vill att en eventuell agenda ska se ut, om det är någon bild man vill ha på framsidan eller om man önskar en symbol i svartvit eller färg. Kanske vill man ha samma som i dödsannonsen. Bildexempel på agenda finns i webversionen. Tackkort/tackannons När det gått en tid sedan begravningsakten och man fått ta emot deltagande från omgivningen kanske man känner att man vill tacka alla som på olika sätt funnits där under den svåra tid som en begravning innebär. Man kan då publicera en särskild tackannons i de tidningar som når ut till de berörda. Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av en sådan annons och visar vårt material av symboler och verser. Vi skriver ut ett korrekturexemplar med prisuppgift som de anhöriga kan godkänna innan vi skickar tackannonsen i det digitala annonsbokningssystem som vi använder oss av för att beställa och boka annonsen direkt i tidningarna Ett alternativ till att annonsera i tidningarna eller ett komplement till en tackannons är att skicka ut tackkort direkt hem till de berörda. Vi gör fyrsidiga tackkort i färg med kuvert till. Utöver våra förslag på formuleringar, formgivning och fotografier från vår bildbank försöker vi hjälpa till med att utforma tackkortet enligt de önskemål eller idéer som finns hos de anhöriga. Tackkort är möjligtvis mer lämpligt när antalet man vill nå är litet mindre och när man vill ha en mer personlig korrespondens med adressaten. Å andra sidan når man med en tidningsannons ut till de många. Det är helt och hållet en fråga om vilket som känns bäst. Bildexempel på tackkort finns i webversionen. Minnesfotografier Enligt önskemål kan vi ta digitala fotografier inifrån kyrkan med altaret i bakgrunden och kistan i mitten, med kistdekorationen och de andra blomsterarrangemang som vi placerat runt omkring och framför den. Kransförteckningen är ett minnesdokument som vi enligt önskemål sammanställer till de anhöriga. Kransförteckningen förevigar i skrift att begravningsakt ägt rum för den avlidne och de hedersbetygelser som uttryckts på blomsterbuketters och kransars kort och band. I kransförteckningen finns ett inledande minnesblad över den avlidne med födelse- och dödsdatum samt tid och plats för begravningsakten, aktens ordning med psalmer och eventuella solon samt prästens och kantorns namn och avslutningsvis en förteckning på alla hälsningar tillhörande blomsterarrangemang. Begravningskaffe/ Övernattning Vid begravningar samlas släkt och vänner. Det kan bli en stor samling människor som vill minnas och hedra den avlidne. Ibland är släkt och vänner långväga och behöver övernattning. Vid besöket på begravningsbyrån hjälper vi till med de här frågorna och eventuella funderingar. Det finns många sätt utforma en fin minnesstund/begravningskaffe på och det är de anhöriga och den avlidnes önskemål som styr.

10 Jämshögs och Kyrkhults församlingshem har fina och rymliga lokaler med fullt utrustade kök som de hyr ut. Det finns även hjälp att anlita för catering och servering. Vi samarbetar även med ett antal hotell- och restaurangföretag på orten för att kunna erbjuda möjligheten att sitta ned tillsammans i en måltid efter begravningsakten i lite olika miljöer och i en del fall i direkt anslutning till boende. Den vanligaste menyn består av lättare lunch t.ex. landgång med måltidsdryck samt kaffe/te och dessert. Alternativt enbart kaffe/te, måltidstryck och dessert t.ex. prinsesstårta. Viktigt efter begravningen Efter begravningsceremonin rundas vår kontakt av. Vi på Begravningsbyrån är tacksamma för att ni gett oss ert förtroende i en svår situation. Vi hoppas vi har kunnat bidra lite i att underlätta i det praktiska kring begravningsarrangemanget. Det är dock viktiga och i en del fall komplicerade steg kvar att ta för att kunna upplösa de formella frågorna och finna vila i sin egen privata och personliga sorgeprocess. Vi vill ge en uppfattning om vad som följer efter begravningsakten. Se till den avlidnes hem Om man inte redan påbörjad processen med att se till den avlidnes hem om denne levde ensam, vill vi här ge lite råd om vad man kan tänka på och kontaktuppgifter till företag som kan erbjuda passande tjänster. Om den avlidne bodde ensam i sitt hem måste man se till det. Olika abonnemang, avtal och medlemskap måste sägas upp. Tänk på: - viktiga dokument som kan ligga undanstoppade, särskilt testamente. - att inte betala räkningar. Kontakta istället fordringsägare och tala om att boutredning pågår - undersök vilka försäkringar som finns -husdjur -kylskåp -sopor -krukväxter -sänka värmen -förebygga inbrott t.ex. tidsinställd belysning -ev tillhörigheter på sjukhus -återlämna hjälpmedel och larm -lämna vapen till polisen -överbliven medicin till apoteket -makulera ID-kort, pass och körkort -samla in reservnycklar och eventuellt anlita låssmed -se till att bil är rätt parkerad -ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne skött om När hemmet ska röjas ut och städas finns det företag som specialiserat sig för detta. Blekinge varuförmedling i Asarum utför denna typ av service. I Olofströms kommun kan man kontakta Antikhuset i Olofström eller Förmedlingscentralen i Kyrkhult. De lokala hjälporganisationerna Röda korsets Kupan och Litauenhjälpen tar tacksamt emot begagnade föremål och kläder. Kommunens Återbruket hämtar möbler och tar emot de flesta i ett hem

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar

BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar BEGRAVNINGS- GUIDEN Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar Hej och välkommen! Hej och välkommen! FENIX Begravningsbyrå har

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Westlings Begravningsbyrå

Westlings Begravningsbyrå Westlings Begravningsbyrå Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning

En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Teckensnitt:

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna S T Ö T T E B R E V Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Råd vid dödsfall en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Att förlora en nära anhörig innebär i många fall ett känslomässigt kaos samtidigt som en mängd praktiska saker måste

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

Bästa meddelare! Lund juni 2002

Bästa meddelare! Lund juni 2002 Bästa meddelare! Lund juni 2002 Lagom till sommaren kommer här en frågelista på temat Livets högtider. Högtider och ritualer i människans liv har alltid intresserat etnologer och folklorister. I Folklivsarkivet

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Stöttebrev när någon gått bort

Stöttebrev när någon gått bort Stöttebrev när någon gått bort Till dig som måste ordna www.umea.se/konsument Brev om början Vilka som bör underrättas ger sig oftast naturligt, men det kan ändå mitt i sorgen vara lätt att förbise någon.

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Limhamns Begravningsbyrå

Limhamns Begravningsbyrå Limhamns Begravningsbyrå På Limhamns Begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer Inför besöket på begravningsbyrån Inför besöket är ett dokument som ni kan använda som en checklista inför ert möte med er begravningsrådgivare. Här kan ni göra era egna anteckningar och ta med er till

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer