Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider."

Transkript

1 Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna ovan. OM OSS Axelssons Begravningsbyrå är ett väl inarbetat familjeföretag som varit verksamt på orten sedan slutet av 1930-talet. Då hade verksamheten sin bas i mindre omfattning i Kyrkhult. Efter generationsskiftet år 1976 gjordes en nysatsning och verksamheten som byggdes upp i Olofströms centrum finns här på Nedre Brogatan än idag. Under de senaste tre decennierna har Axelssons Begravningsbyrå med några års undantag varit den enda nyckelaktören inom begravningsväsendet i Olofströms kommun. Göran Axelsson är ägare till företaget och har ägnat hela sitt arbetsverksamma liv åt att driva det. Jim Axelsson är uppvuxen med företaget och deltar i arbetet sedan Ann-Marie Strömberg är anställd sedan HUR GÅR DET TILL Vid dödsfall Att ställas i den situation när en närstående går bort är en personlig process som man bara kan tackla på sitt eget vis. Sorgen och saknaden, kärleken och minnena. Den som lämnat och de som blir kvar; varje dödsfall är ett unikt skeende i den mänskliga existensens öde. Vid en anhörigs bortgång kan vi på begravningsbyrån bistå och guida Er med det praktiska kring en begravning. Vi finns tillgängliga för att svara på alla frågor, bistå med hjälp i alla små och stora val som behöver göras samt sköta alla kontakter med de aktörer som är involverade i en begravnings genomförande, från början till slut. Att gå igenom begravningsceremonin är ett avgörande steg i att låta sorgeprocessen ta form, att få hedra den bortgångnes önskemål och få ta avsked för att sedan kunna återvända till en utvald plats där den avlidne nu vilar. Nedan kan du inledningsvis ta del av information om hur begravningsväsendet i Sverige är organiserat och lagstadgat samt om de avgifter som tillkommer medborgarna. Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Avslutningsvis kan du läsa om vår huvudsakliga uppgift, hur det går till när en begravning utformas tillsammans med de anhöriga, läs vidare under rubriken MÖTE PÅ BEGRAVNINGSBYRÅN. Begravningsväsendet i Sverige begravningslagen, kyrkoavgift och begravningsavgift.

2 Alla som är bokförda i Sverige omfattas av den offentliga begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten regleras genom lagstiftning, i första hand genom begravningslagen. Socialdepartementet har det övergripande myndighetsansvaret. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet regionalt och utser begravningsombud som ska granska huvudmannen för begravningsverksamheten. Det är Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter som är huvudmän för verksamheten som finansieras genom kyrkoavgiften och begravningsavgiften. Svenska kyrkan är av tradition en grundpelare i begravningsritualerna i vår kultur. Efter att Svenska kyrkan blev fristående från staten förekommer det politiska diskussioner och utredningar om huruvida det skulle vara mer demokratisk med en mer religiöst oberoende huvudman. I Stockholm och Tranås kommuner har huvudmannaskapet gått över till kommunerna och finansieras då helt genom begravningsavgiften, likt i de fall då den avlidne avsagt sig sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften år 2010 var i genomsnitt 0,22 % av den beskattningsbara inkomsten. Alltså 22 öre på varje intjänad hundralapp. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften år 2012 är 1,00 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, dvs. för att hålla och sköta begravningsplatser m.m. Den ska också täcka huvudmännens kostnader för att erbjuda vissa tjänster i samband med begravningar, exempelvis för att ordna lokaler i samband med begravningsceremonier. Avgiften är däremot inte kopplad till enskilda personers begravningar utan de bekostas av dödsboet. Kostnaderna i samband med den enskildes begravning är till stor del beroende av de personliga önskemål som finns för begravningsceremonins utformning. Totalkostnad för en begravning i dag i Sverige är enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som allra minst ca 6000 men vanligast mellan och kronor. Då tillkommer kostnad för gravsten från ca 5000: - och bouppteckning från 3500: - Bouppteckning kan i vissa fall kräva ganska stora kostnader när man anlitar jurist som debiterar per timme och dödsboet är stort och komplicerat. 1 De första timmarna efter anhörigs bortgång Om någon avlider i hemmet kontaktar man alltid läkare först eller ringer 112 för ledsagning. Läkare identifierar den avlidne och konstaterar dödsfallet och uträttar Dödsbevis som vidarebefordras till berörda myndigheter. I Blekinge län transporteras den avlidne till Landstingets närmaste bårhus enligt senaste offentliga upphandling av Blekinge Begravningstjänst, en begravningsbyrå hemmahörande i östra delen av länet. Här i Olofström är det Karlshamns bårhus som tar emot den avlidne i väntan på att vi fått klartecken från de anhöriga att hämta hem den avlidne till Kyrkhults eller Jämshögs kylrum för kistläggning. Hämtningen utförs i regel inom två till fem dagar. 1 Relevanta länkar: Skatteverket och Socialdepartementet, Svenska kyrkan

3 Om någon avlider på äldreboende finns redan medicinsk personal på plats och konstaterar dödsfallet samt kontaktar den lokala begravningsbyrån. Då kan vi här direkt ta hand om den avlidne och ta denne till Kyrkhults eller Jämshögs kylrum för kistläggning. Om oklar dödsorsak och identitet föreligger t.ex. vid trafikolycka kan Polis eller läkare komma att begära en rättsmedicinsk undersökning vilken utförs i Lund på Labmedicin Skåne, klinisk patologi. Efteråt hämtar Blekinge begravningstjänst hem den avlidne till Karlshamns bårhus där vi sedan kan hämta hem denne till Jämshög eller Kyrkhults bårhus och för kistläggning. Vid dödsfall efter sjukhusvistelse har Blekingesjukhuset med verksamheter i Karlshamn och Karlskrona liksom övriga landstings sjukhus bårhusinrättningar. Då kan vi direkt hämta den avlidne hem till Kyrkhult eller Jämshög för kistläggning. Vi hämtar från sjukhus i hela landet. Vid längre transporter och från utlandet har vi hjälp av det specialiserade företaget EwE KISTTRANSPORTER. Mötet på begravningsbyrån När man ska planera och genomföra begravningen för en närstående måste det få ta den tid som det tar och det måste få kännas rätt i alla led. Vi finns tillgängliga för att ledsaga de anhöriga utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål och hedra den avlidnes sista vilja. Vi vill göra vårt yttersta för att tillgodose alla önskemål som finns och undersöka alla möjligheter för att stilla alla behov i samband med begravningen. Alla frågor, funderingar och idéer som kan förekomma när man mist en nära och ska planera begravningens utformning och skick är tillåtna att lyftas fram. Den första kontakten Vid den första kontakten med begravningsbyrån anmäler vi dödsfallet till den avlidnes hemförsamling, då ber vi om den avlidnes personuppgifter och frågar efter vilken dag dödsfallet inträffade. Om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan innebär anmälan att själaringning i kyrkklockan kommer att äga rum. I Jämshögs församling kl och i Kyrkhults församling kl Det innebär också att man i kyrkan under söndagsgudtjänsten läser upp namnet på den avlidne, så kallad tacksägelse. Både klockringning och tacksägelse är helt frivilligt och man kan avböja dem helt om man så önskar. Det går bra också att lämna önskemål om en särskild dag då man vill att klockorna ska ringa för den avlidne och en särkskild söndag när man vill att den avlidnes namn ska läsas upp. Om man inte är medlem i Svenska kyrkan anmäls dödsfallet till församlingen i den ort där den avlidne är folkbokförd, eftersom Svenska kyrkan är huvudman inom begravningsväsendet och har en verkställande roll när det gäller gravsättning, begravningsplatser och krematorier. Vi avtalar en tid som passar alla inblandade för att träffas på begravningsbyrån och sitta ned en eller par timmar tillsammans. Våra tider för möte är vanligtvis kl och kl vardagar men även andra arrangemang är möjliga. Vi har bild- och textmaterial som kan vara till hjälp vid olika val som ska göras. Vi går igenom de moment som vanligtvis ingår i en begravning. Vi har även möjlighet att göra hembesök och planera delar av begravningsordningen i hemmet. En del bitar i begravningens utformning och skick kan kännas självklara. Om den avlidnes önskan är känd eller nedskriven t.ex. i form av Livsarkivet (Se Sveriges

4 Begravningsbyråers förbunds hemsida) så hedrar man dennes sista vilja och önskemål. I det fall det är svårt att besluta hur vissa moment ska genomföras, funderar man vidare och känner efter. Vi håller kontakten genom hela begravningsfasen och tar successivt i alla de frågor, funderingar, osäkerheter som finns att klara ut för att det under omständigheterna ska kännas så bra som bara möjligt är. Jordfästning eller kremation Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsskick. Jordfästningen eller kistbegravningen har under århundraden varit den svenska kulturens enda begravningsform. Idag är Sverige mångkulturellt och religionsfritt. Kremation som begravningsskick har bedrivits i organiserad form i Sverige sedan tidigt 1900-tal men i andra kulturer i tusentals år. En tredje form av begravningsskick så kallad ekologisk frystorkning har under början av 2000-talet diskuterats men pga. begränsningar i lagen är det inte sannolikt att den tas i bruk inom överskådlig framtid. Under det senaste decenniet har kremation kommit att bli det övervägande valet. Närmare 65 % kremeras i Olofströms kommun och liknande gäller för landet i helhet. Om den avlidne inte lämnat något särskild önskan och det är okänt vad denne hade valt så är det en fråga för de kvarlevande/anhöriga. Det kan kännas självklart eller väldigt svårt att ta ett sådant beslut. Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och reda ut alla osäkerheter kring de olika aspekterna av de två begravningsskicken. Det är inte bråttom. Det finns utrymme att känna efter och låta allt falla på plats utifrån de personliga och känslomässiga förutsättningarna hos de anhöriga. Detta är en del av sorgeprocessen. Oavsett om det blir en kistbegravning eller en kremation vilar den avlidne i kistan under själva begravningsakten och de anhöriga och andra närvarande får ta avsked framme vid kistan. Akten avslutas antingen inne i kyrkan och kistan bärs ut till graven på kyrkogården av kyrkogårdspersonalen eller transporteras den i vår bil till krematoriet i Karlshamn. Man kan också avsluta akten ute vid graven på kyrkogården. Då går man i procession till gravplatsen och kan själv vara med och bära kistan eller anlitar vi särskilda bärare till detta uppdrag. Efter kremering kommer askan tillbaka i den urna man valt för att urnsättas på kyrkogården vid den gravplats man valt. Urnsättningens tidpunkt avtalas mellan de anhöriga och kyrkogårdspersonalen, prästen kan också vara med. Urnsättning sker hela året så länge det är frostfritt i jorden. Normalt är tiderna för urnsättning i Jämshögs församling onsdag, torsdag och fredag kl och och i Kyrkhults församling är det fredagar kl och samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under tiden mellan kremeringen och urnsättningen finns urnan med stoftet i krematoriets förvar. Vi kan om det så önskas och i mån av utrymme ta hem den till våra kylrum i Jämshög och Kyrkhult i avvaktan på urnsättningen. 2 Kista 2 Relevanta Länkar: Hur går det till vid jordbegravning, Svenska Kyrkan Norrköping Information om kremation och jordfästning se t.ex. Begravningslagen (Google) och Sveriges Begravningsbyråers förbunds hemsida :

5 Livet avslutas i en sista bädd kistan. Oavsett om det är jordbegravning eller en kremation vilar den avlidne här. Under begravningsceremonin samlas man kring den blomsterhöljda kistan och tar farväl. Kistor finns i mängd utföranden och variationer. De är alla kring två meter långa och en dryg halvmeter breda. Invändigt finns alltid en madrass, kudde och täcke. Obs bårtäcke Det är vår önskan att bistå i att finna kistan där alla önskemål om utsmyckningar, material och storlek uppfylls. Här visar vi ett urval av kistor baserat på att de är vanligt förekommande. Urna Efter kremation gravsätts stoftet efter både den avlidne och kistan i en särskild urna. Urnor finns i olika material som lera, glas och bark. De kommer i olika dekor och färg och i lite olika höjder, som högst 34 cm. Den avlidnes namn och levnadsårtal graveras in på urnan. Det finns möjlighet att välja att få ett handmålat motiv. Vi hoppas kunna bistå i alla önskemål om urnan och välkomnar alla frågor. Gravplatsen/gravsten/gravrätt/vård/gravanordning Platsen för graven, monumentet över en människas liv och hemmahörande är outplånligt angelägen för den avlidne och de anhöriga. Att begravas på sin hemförsamlings kyrkogård i närhet till både de nära släktingar som lämnat jordelivet och de som finns kvar. Att spridas ut över vågorna eller i en älskad glänta; att färdas över nationsgränser hem till hemlandets marker eller att obemärkt spridas ut i kyrkogårdarnas anonyma minneslundar. Under mötet på begravningsbyrån går vi igenom detta moment och gör allt vi kan för att uppfylla alla önskemål och reda ut alla möjligheter inom ramarna för Begravningslagen. Att resa en särskild sten till minne av en avliden anhörig är en tradition sen långt innan Sverige kristnades. Kanske finns det redan en gravplats, en familjegrav där den avlidne har sin givna sin plats. Då finns det redan en gravsten vid familjegraven som man kan komplettera med den avlidnes namn. Det kan också komma att bli aktuellt att göra en upprustning av gravstenen så att de nytillkomna namnen och de tidigare är i samma skick. Vi har bild- och informationsmaterial från våra samarbetspartners (se vidare nedan) som levererar gravstenar i en mängd olika utföranden och varianter samt utför kompletteringar och renovering av gravstenar. Utseendet på gravstenen, dess storlek, material och utförande bestäms i viss utsträckning av regler som den kyrkogårdsförvaltningen har utarbetat tillsammans med kyrkorådet för att främja upplevelsen av den aktuella kyrkogården som helhet. Men det finns utrymme för personliga önskemål så länge de inte strider mot kyrkogårdens ideal om värdighet och ordning. Gravanordning, som själva minnesmärket vid graven kallas, behöver t.ex. inte vara i sten, den kan var i trä, smide eller keramik. Kanske har man en egen sten från sin trädgård eller mark som man vill använda och då bistår vi i att undersöka de möjligheter som finns. Man kan välja mellan tre olika alternativ för gravplatsen på kyrkogårdarna i Olofströms kommun, likt på de flesta andra kyrkogårdar. Om man bor nära kan man åka till kyrkogården för att få en egen upplevelse av de olika varianterna av gravplatser. Det mest traditionella är kistgravplats och urngravplats, en egen plats där kistan eller urnan sätts ned och en sten reses, en gravrättsinnehavare utses som har ansvar för att gravplatsen med plantering hålls i ordning. Det finns möjlighet att sluta avtal med kyrkogårdspersonalen om att de sköter gravplatsen i olika mån. Gravfriden och gravrätt gäller här i 25 år med möjlig förlängning.

6 Ett andra alternativ som funnits i Sverige sedan slutet av 1950-talet är Minneslunden. Askan efter den avlidne sprids ut i ett särskilt iordningsställt område, en lund, utan en specifik markering för graven. Istället finns det en gemensam minnesplats för ljus och blommor. All övrig skötsel sköter kyrkogårdspersonalen. Det tredje alternativet är Askgravlunden då har man en egen gravplats för askan efter den avlidne men gravstenen är mindre och det finns inga planteringar, dock kan man smycka graven med ljus i lykta och ampel på en särskild stång samt blommor i vas av sten. Man har dispositionsrätt i 25 år och på gravplatsen kan fyra urnor gravsättas. I Jämshögs församling finns två Askgravlundar, Naturstensängen och den nya Asklunden Brushanen. I Kyrkhults församling finns en ny askgravlund sen hösten Där kan man få namn födelse- och dödsdatum samt byanamn ingraverat på en bronsplatta som skruvas upp på ett av två höga diabasblock. 3. Borgerlig eller kyrklig begravningsakt Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsceremoni. Om den avlidnes önskan inte är känd eller oviss ligger valet på de efterlevande anhöriga. Det är essentiellt att deras önskan att hedra, ta farväl av och minnas den avlidne genom viss begravningsceremoni tillgodoses. I takt med att den svenska staten och Svenska kyrkan lösgjordes från varandra, att religionsfrihet och mångkulturalitet är en verklighet omformas ritualer och hävdvunna seder kring de allra mest avgörande händelserna under en människas liv. Begravningslagen lämnar själva akten innan gravsättningen helt fri. Man kan utforma den på det vis som man känner att man behöver och önskar. Man behöver inte ha någon akt. I mötet på Begravningsbyrån samtalar vi om hur akten kan utformas. Alla frågor, idéer eller tankar som kommer upp, som kanske oroar eller känns angelägna vill vi göra vårt yttersta för att ta emot för att bistå de anhöriga i att utforma en begravningsceremoni som känns rätt för dem. En representant från begravningsbyrån finns alltid närvarande under begravningsakten. Begravningsakten inom ramen för Svenska kyrkans ordning är den dominerande, runt 90 % år 2010 valde en kyrklig begravningsakt. Det är tusenårig tradition som kommer ur det lutherskevangeliskt kristna Sverige och blivit djupt inlemmad i vår kultur. Tidigare generationer visar vägen och mycket långsamt förändras seder och bruk. Även om man ej är medlem i Svenska kyrkan vill man följa och hedra sin kulturs traditioner. Sederna innan och efter själva akten i kyrkan kommer med föräldragenerationen och tycks för de många självklar. Katolska kyrkan och Serbisk-Ortodoxa kyrkan har församlingar i Olofströms kommun och är samarbetspartners i vår begravningsplats för muslimska trosbekännare. Om man är medlem i ett annat trossamfund som inte finns representerat i Olofströms kommun gör vi vårt yttersta för att bistå i att den avlidnes och de anhörigas tro och kultur får komma till det uttryck man önskar när det gäller sederna kring och utformandet av begravningsakten. Svenska kyrkan har 3 Länk till Jämshögs församlings Pastoralen s 9-11, finns i webversionen och till Avgifter och regler från Jämshögs församling. Se även Kyrkhults församlings hemsida flik begravning och flik gravskötsel.

7 skyldighet att bistå med lokaler där man kan utforma begravningsakten så som man önskar inom ramen för det trossamfund man tillhör. 4 Länk Bisättning /visning Det kan kännas viktigt att få se den avlidne en sista gång innan begravningsakten. Kanske var det länge sedan man träffades, kanske har man ett behov av att faktiskt förstå det oerhörda med det som inträffat anledningarna kan vara många och är högst personliga. Om önskemålet finns kan vi på begravningsbyrån anordna en enkel ceremoni, en särskild visning eller bisättning som det också kan kallas. Vi samtalar om hur det kan gå till och så bokar vi en tid då de anhöriga får komma till våra bisättningslokaler som vi ställer i ordning för ändamålet att låta de anhöriga ta sitt farväl av den avlidne i sin kista. En präst kan närvara om så önskas och en dikt, eller en sång kan passa för att rama in denna speciella stund med den avlidne. Det finns utrymme för de anhöriga att göra med denna stund på det vis som de önskar. Dödsannons Att sätta in en dödsannons i de tidningar som når den avlidnes släkt, vänner och bekanta är sätt att utrycka sin saknad, sin hedersbevisning för den avlidne och offentliggöra det inträffade. Att annonsera begravningsceremonin och kanske bjuda in till begravningskaffe/minnesstund efteråt eller att informera om att man i stillhet, i kretsen av de närmaste tar farväl av den avlidne. Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av dödsannonsen och visar vårt material av symboler och verser. Vi skriver ut ett korrekturexemplar med prisuppgift som de anhöriga kan godkänna innan vi skickar dödsannonsen i det digitala annonsbokningssystem som vi använder oss av för att beställa och boka annonsen direkt i tidningarna. Man får gärna ta med sig ett antal utskrifter om man önskar. Begravningsdagens datum och tjänstgörande präst Datum för begravningsakten är en viktig och initial fråga. I Jämshögs församling sker begravningar normalt kl och kl onsdagar, torsdagar och fredagar. Kyrkhults församling har normalt begravningstider på fredagar kl och samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under de olika begravningstiderna tjänstgör olika präster. Om man av någon anledning vill ha en annan präst så undersöker vi den möjligheten i samråd med kyrkoherden i församlingen En borgerlig begravning bokas normalt in under samma tider som församlingarnas eftersom gravsättningen efter begravningsakten sker inom Svenska kyrkans försorg är den beroende av kyrkogårdens personal och schema. Om det inte omgående är möjligt att boka in begravningsakten och officiant jobbar vi vidare på det och håller löpnade kontakten med de anhöriga. Ett möte äger rum mellan de anhöriga och prästen. Det kan ske genom att prästen gör hembesök eller att de anhöriga kommer till kyrkan samt via telefon. Då samtalar man om det som inträffat och om prästen inte kände den avlidne sedan tidigare kan denne få en uppfattning om hur den avlidne kan minnas och beskrivas i begravningstalet (griftetalet) och tas farväl av under begravningsakten. 4 Se länk i webversionen till Sveriges Begravningsbyråers förbunds hemsida och skriften Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån. Länk till Svenska kyrkans skrift Begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Se även länk till skriften från Sveriges Begravningsbyråers förbund Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

8 Borgerlig begravningsofficiant Göran Axelsson, ägare till begravningsbyrån är också verksam som borgerlig begravningsofficiant. Därutöver har Olofströms kommun två borgerliga begravningsförrättare utsedda. En borgerlig begravningsofficiant kan också vara en familjemedlem eller god vän till den avlidne och familjen. Den avlidnes önskan styr i dessa val. 5 Blommor uttrycker så mycket där ord inte räcker lika långt. Att smycka båren, kistan, med blommor och en särskild så kallad kistdekoration, ett blomsterarrangemang från de närmast sörjande som ligger ovanpå kistan är en hedersbevisning och en del i sorgeprocessens uttryck. Vi visar bilder på olika exempel på kistdekorationer, hjärtan gjorda av blomster och stående och liggande buketter i olika färger med olika sorters blommor och grönt i. Att lägga till ett vitt sidenband till arrangemanget med sin hälsning i gyllene handskrivna bokstäver på är en fin möjlighet. Band finns i flera färger. Annars kommer arrangemanget med ett kort till. Man brukar också ha en så kallad handbukett, en enkel ros eller annan blomma med lite grönt till eller en blomma från trädgården som säsongen tillåter. Handbuketten lägger man sedan på kistan när man tar sitt avsked. Vi går igenom valmöjligheterna, svarar på de frågor som finns och genomför beställningen direkt till någon av de olika blomsteraffärerna här i kommunen eller om så önskas från en speciellt önskad blomsterbutik. Varje hedersbevisning och deltagande som kommer från omgivande vänner och släkt i form av blomsterarrangemang och buketter placeras runt kistan framme vid altaret. Efter begravningen sammanställer vi enligt önskemål alla hälsningar som lämnats på kort och band i en särskild kransförteckning. Läs mer om detta nedan. Musiken spelar en bärande roll under begravningsakten. Musiken bär med sig närvaron av den avlidnes önskemål och uttryck, den fyller i och frigör känslorna i de anhörigas hjärtan. I Svenska kyrkans ordning sätter musiken också formmässig ram runt akten i det att man traditionsenligt har ett inledande musikstycke och ett avslutande. Om den avlidne önskat vissa musikstycken eller psalmer till sin begravningsakt kan kyrkans kantorer framföra dem på orgel och piano och oftast, om så önskas, som solosång. Man kan också anlita särskilda solister som sjunger och kanske spelar ett blås- eller stränginstrument. Det går också bra att man själv som anhörig, släkting eller bekant, sjunger eller spelar, läser ett stycke eller på annat sätt uttrycker sin saknad och kärlek till den avlidne. Man kan också spela upp musik från CD-skiva eller liknade. Vid besöket på begravningsbyrån går vi igenom vilken musik som man vill ha på begravningsakten. Vi samtalar om och går genom olika idéer, önskemål och frågor som finns om aktens utformning och vilken musik man önskar. Vi har kontaktuppgifter och kan referera till ett antal verksamma solister i närområdet och undersöker om de är möjliga att boka in för den aktuella begravningen. Solister bekostas inte av begravningsavgiften utan är en extra kostnad för dödsboet. Begravningsprogram/agenda Vi hjälper till att utforma och skriva ut en fyrsidig folder i färg till alla som närvarar vid begravningen. Foldern innehåller begravningsceremonins hela program. Psalmer om sådana finns med är då utskrivna och man behöver då inte dela ut psalmböcker till de närvarande. Samtidigt blir det ett minnesdokument för var och en att ta med sig. Vi har en mall som vi 5 Se länk till Olofströms kommun:

9 använder när vi formger agendan men vi bistår gärna om man som anhörig själv önskar göra en agenda med privata bilder eller egna ord i form av dikter eller andra betygelser av saknad och kärlek. Vi har en stor bildbank med färgfoton från trakten på de olika årstidernas landskap, våra kyrkor och andra motiv som blommor och mycket mer. Vid mötet på begravningsbyrån går vi igenom och samtalar om hur man vill att en eventuell agenda ska se ut, om det är någon bild man vill ha på framsidan eller om man önskar en symbol i svartvit eller färg. Kanske vill man ha samma som i dödsannonsen. Bildexempel på agenda finns i webversionen. Tackkort/tackannons När det gått en tid sedan begravningsakten och man fått ta emot deltagande från omgivningen kanske man känner att man vill tacka alla som på olika sätt funnits där under den svåra tid som en begravning innebär. Man kan då publicera en särskild tackannons i de tidningar som når ut till de berörda. Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av en sådan annons och visar vårt material av symboler och verser. Vi skriver ut ett korrekturexemplar med prisuppgift som de anhöriga kan godkänna innan vi skickar tackannonsen i det digitala annonsbokningssystem som vi använder oss av för att beställa och boka annonsen direkt i tidningarna Ett alternativ till att annonsera i tidningarna eller ett komplement till en tackannons är att skicka ut tackkort direkt hem till de berörda. Vi gör fyrsidiga tackkort i färg med kuvert till. Utöver våra förslag på formuleringar, formgivning och fotografier från vår bildbank försöker vi hjälpa till med att utforma tackkortet enligt de önskemål eller idéer som finns hos de anhöriga. Tackkort är möjligtvis mer lämpligt när antalet man vill nå är litet mindre och när man vill ha en mer personlig korrespondens med adressaten. Å andra sidan når man med en tidningsannons ut till de många. Det är helt och hållet en fråga om vilket som känns bäst. Bildexempel på tackkort finns i webversionen. Minnesfotografier Enligt önskemål kan vi ta digitala fotografier inifrån kyrkan med altaret i bakgrunden och kistan i mitten, med kistdekorationen och de andra blomsterarrangemang som vi placerat runt omkring och framför den. Kransförteckningen är ett minnesdokument som vi enligt önskemål sammanställer till de anhöriga. Kransförteckningen förevigar i skrift att begravningsakt ägt rum för den avlidne och de hedersbetygelser som uttryckts på blomsterbuketters och kransars kort och band. I kransförteckningen finns ett inledande minnesblad över den avlidne med födelse- och dödsdatum samt tid och plats för begravningsakten, aktens ordning med psalmer och eventuella solon samt prästens och kantorns namn och avslutningsvis en förteckning på alla hälsningar tillhörande blomsterarrangemang. Begravningskaffe/ Övernattning Vid begravningar samlas släkt och vänner. Det kan bli en stor samling människor som vill minnas och hedra den avlidne. Ibland är släkt och vänner långväga och behöver övernattning. Vid besöket på begravningsbyrån hjälper vi till med de här frågorna och eventuella funderingar. Det finns många sätt utforma en fin minnesstund/begravningskaffe på och det är de anhöriga och den avlidnes önskemål som styr.

10 Jämshögs och Kyrkhults församlingshem har fina och rymliga lokaler med fullt utrustade kök som de hyr ut. Det finns även hjälp att anlita för catering och servering. Vi samarbetar även med ett antal hotell- och restaurangföretag på orten för att kunna erbjuda möjligheten att sitta ned tillsammans i en måltid efter begravningsakten i lite olika miljöer och i en del fall i direkt anslutning till boende. Den vanligaste menyn består av lättare lunch t.ex. landgång med måltidsdryck samt kaffe/te och dessert. Alternativt enbart kaffe/te, måltidstryck och dessert t.ex. prinsesstårta. Viktigt efter begravningen Efter begravningsceremonin rundas vår kontakt av. Vi på Begravningsbyrån är tacksamma för att ni gett oss ert förtroende i en svår situation. Vi hoppas vi har kunnat bidra lite i att underlätta i det praktiska kring begravningsarrangemanget. Det är dock viktiga och i en del fall komplicerade steg kvar att ta för att kunna upplösa de formella frågorna och finna vila i sin egen privata och personliga sorgeprocess. Vi vill ge en uppfattning om vad som följer efter begravningsakten. Se till den avlidnes hem Om man inte redan påbörjad processen med att se till den avlidnes hem om denne levde ensam, vill vi här ge lite råd om vad man kan tänka på och kontaktuppgifter till företag som kan erbjuda passande tjänster. Om den avlidne bodde ensam i sitt hem måste man se till det. Olika abonnemang, avtal och medlemskap måste sägas upp. Tänk på: - viktiga dokument som kan ligga undanstoppade, särskilt testamente. - att inte betala räkningar. Kontakta istället fordringsägare och tala om att boutredning pågår - undersök vilka försäkringar som finns -husdjur -kylskåp -sopor -krukväxter -sänka värmen -förebygga inbrott t.ex. tidsinställd belysning -ev tillhörigheter på sjukhus -återlämna hjälpmedel och larm -lämna vapen till polisen -överbliven medicin till apoteket -makulera ID-kort, pass och körkort -samla in reservnycklar och eventuellt anlita låssmed -se till att bil är rätt parkerad -ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne skött om När hemmet ska röjas ut och städas finns det företag som specialiserat sig för detta. Blekinge varuförmedling i Asarum utför denna typ av service. I Olofströms kommun kan man kontakta Antikhuset i Olofström eller Förmedlingscentralen i Kyrkhult. De lokala hjälporganisationerna Röda korsets Kupan och Litauenhjälpen tar tacksamt emot begagnade föremål och kläder. Kommunens Återbruket hämtar möbler och tar emot de flesta i ett hem

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 16 januari 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten

Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Landskapsingenjör i en ledande befattning inom begravningsverksamheten Landscape

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer