Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven"

Transkript

1 Uppsala Universitet Institution för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi 5p Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, C Skriven av: Haifa Al-Nasir Handledare: Ulf Göransson

2 Innefållsförteckning: 1. Introduktion 2 2. Historik Tobaksplantan Drogen Biosyntes av nikotin Farmakologi Läkemedel Biverkningar Slutsats Referenser 11 1

3 1. Introduktion Växter och deras extrakt började utnyttjas för olika medicinska ändamål redan för cirka 5000 år sedan i Kina och Egypten. Även sumererna lämnade efter sig ett flertal arkeologiska spår som visade att de bland annat använde timjan och lakritsrot som läkemedel. I medeltida Europa betonade Galenos (omkring år 100 ef. Kr) framförallt kombinationen av olika växtextrakt i syfte att tillverka potenta läkemedel. Han betraktas dessutom som nyodlare när det gäller läkemedelsadministration. Med hjälp av ett 500-tal olika örter och växter kunde han framställa olika sorter av piller, salvor, plåster, extrakt osv. Galenos var också först med att blanda olika växtingredienser till hudkrämer. (1) Det finns många droger som människa konsumerar för att dom så önskar och inte för att har blivit rekommenderade av läkare. Allmänheten misstycker generellt sett, därför att det uppkommer stora kostnader som följd av missbruk och I de flesta samhällen tycker man att fördelarna med användandet övervägs av nackdelarna. I västvärlden är de tre mest använda icke-terapeutiska drogerna koffein, etanol och nikotin. Nikotin är ett stark gift och ett kraftig beroendeframkallande och det långvarigt tobaksbruk förknippas med ökad risk för att drabbas av allvarliga hälsoproblem i form av cancer och hjärtkärlsjukdomar. Fram till 1950-talet ökade antalet rökare kraftigt och i dag röker 14 procent av befolkningen dagligen. Var tionde dödsfall i Sverige ( per år) bedöms ha ett samband med tobak och kostar skattebetalarna 26 milliard kronor årligen. Cigaretten dödar sina offer i första hand genom hjärt-kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) lungcancer, munhåla cancer och kronisk luftrörskatarr hos både kvinnor och män. För Alzheimers sjukdom tycks långvarig rökning vara en riskfaktor och flera studier visar att sjukdomen när dubbelt så vanlig hos rökare. 2. Historik Redan 400 år f.kr torde indianerna i Mexico ha använt tobak. I Europa började man inte använda tobak förrän Christoffer Columbus återvände från Amerika år Till Frankrike från Lissabon fördes tobaken av Jean Nicot, som var en fransk diplomat i Portugal, det är efter honom som tobaken har fått sitt latinska namn, Nicotina Tabacum. Den erhålles från bladen av en ört, Nicotina tabacum, tillhörande växtfamiljen Solanacaeae. 2

4 När tobaken kom till Europa användes den främst till medicinskt bruk i mitten av1500-talet. Det sägs att Nicot, när han fick reda på att den franska drottningen Katarina de Medici plågades av kronisk huvudvärk, gav henne rådet att smula sönder tobaksblad och dra upp pulvret i näsan. Drottningen följde denna ordination och huvudvärken försvann. Tobak som njutningsmedel spreds framförallt av soldater under de stora krigen. I början av 1600-talet nådde det Sverige till en början rökte man pipa eller tuggade tobak. År 1760 odlades det tobak i 72 svenska städer. Samtidigt startade en mängd fabriker som fått tillstånd att tillverka rök- och tuggtobak samt snus. (8) 3. Tobaksplantan Figur 1. Nicotiana tabacum L. Tobak är en växt som är släkt med potatisväxten, då släktet Nikotiana ingår i familjen Solanaceae. Tobaksplantan är lite speciell eftersom den har en förmåga att suga upp gifter och tungmetaller ur jorden, som sedan lagras i tobaken och gör den ännu mer ohälsosam. Under en tre månaders period vattnas tobaksodlingarna ungefär 16 gånger med olika insektsgifter! För att framställa de olika tobaksprodukterna måste tobaksplantan torkas. I torkningen av 3

5 bladen på tobaksplantan använder man oftast ved från regnskogen. Den är en ettårig ört kan bli upp mot två meter hög. I augusti-september pyntas den av röda blommor. 4. Drogen Tobak framställs från blad från arten Nicotiana tabacum L. eller andra arter som är nära släkt med denna som t.ex. N. Rustica L. Extrakt ur bladen, Nicotianae folium, görs genom att växtbladen torkas långsamt under lång tid och därefter fermenteras. Detta görs för att ge tobaken rätt konsistens och underlättar dessutom frisättningen av nikotin då det bryter ner cellväggarna av cellulosa. Nikotin isoleras från tobak genom en rad olika metoder. En välanvänd metod är extraktion med superkritisk koldioxid CO 2, där koldioxid komprimeras till ett superkritiskt stadium, ett tillstånd mellan vätska och gasform, under högt tryck. För att få ut de aktiva komponenterna extraheras tobak med superkritisk CO 2, som är ett oplärt lösningsmedel. Lösningsmedlet försvinner sedan genom förångning. (11) 5. Biosyntes av nikotin För biosyntesen av nikotin krävs nikotinsyra och aminosyran ornitin. Pyridinringen i nikotin härstammar från nikotinsyran och Pyrrolidinringen härstammar från ornitin. Nikotinsyra syntetiseras från 3-fosfoglyceraldehyd och asparaginsyra. Ornitin är en aminosyra som är av stor betydelse vid syntesen av alkaloider. Det som händer först är att nikotinsyran genomgår en reduktion och en dekarboxylering vilket resulterar i bildningen av 1,2-dihydropyridin. (7) Figur 2. Omvandling av nikotinsyra till 1,2-dihydropyridin 4

6 Ornitin bildar N-methylputrescin genom en dekarboxyleringsreaktion som katalyseras av ornithin karboxylas och därefter en metylering. Metylgruppen kommer från metionin. N- methylputrescin genomgår sedan en oxidativ deaminering och bildar N-methyl-gamma-amino butanal. Denna kommer sedan genom en spontan ringslutning att bilda N-metylpyrroliniumkatjonen. (7) Figur 3. Omvandling av ornitin till N-metyl-pyrrolinium-katjon 1,2-dihydropyridin och N-metyl-pyrroliniumkatjonen reagerar sedan med varandra och oxideras därefter till nikotin under inverkan av NADP +. (7) Figur 4. Bildning av nikotin 5

7 6. Farmakologi Cigarettröken innehåller drygt kemiska ämnen i form av gas, varav fler än 50 är kända som cancerframkallande och av dem är direkt skadliga för människan. Ett paket cigaretter om dagen innebär en belastning på kroppens hjärta och kärl som motsvarar ungefär 40 kilos övervikt! Den aktiva substansen i tobak är nikotin, (L-3- (1-Methyl-pyrrolidin-2-yl)-pyridin) en alkaloid i tobaksplantan med många intressanta kemiska och farmakologiska egenskapar. Alkaloider är ämnen som är basiska och förbinder sig med syror till saltar. Nikotinet sprids snabbt i kroppen, det tas upp av slemhinnorna och sprids vidare genom blodet. Nikotinet påverkar det dopaminerga- och nordadrenergasystemet. Nikotin är en drog som binds till specifika receptorer i hjärnan och ger en ökad frisättning av dopamin som påverkar de beroendeframkallande effekterna. Aktivering av a4b2 nachr-recpetorer leder till ökad mesolimbisk dopaminerg frisättning, vilket i sin tur stimulerar belöningssystemet i hjärnan. Upprepad användning av nikotin under en längre tid leder till ökad frisättning av dopamin vilket ger mer belöning och leder till beroende. (4) Dessutom stimuleras perifera acetylkolinnikotinreceptorer (nachr) i bl.a. Luftvägarna, blodkärl och skelettmuskulatur. Nikotin binder till nikotin receptorer som finns på ytan av postganglionära i både sympatiska och parasympatiska nervsystemet samt på körtlar, hjärnan hjärtat och muskler. På cellnivå ger nikotin upphov till en excitation genom att öppna jonkanaler och släppa in positiva joner som Na +, detta sker i autonoma ganglier och i neuromuskulära synapser och kan upphov till en aktionspotential. De centrala effekterna av nikotin är komplexa och kan inte summeras i termer som stimulering och hämning. Ryggmärgens reflexer hämmas och detta ger en skelettmuskel relaxation. Detta beror antagligen på att Renshaw cellerna stimuleras på ventralahornet, dessa tar emot en kolinerg signal från motorneuron. De högre funktionerna i hjärnan kan påverkas både sympatiskt och parasympatiska, små doser an nikotin verkar ge välbehag medan en stor dos verkar ha motsatt effekt. 6

8 Perifert så binder nikotin till acetylkolinnikotinreceptorer (nachr) i ganglierna i både det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. När nikotin binder i det parasympatiska NS frisätts acetylkolin. Några effekter av detta är minskad hjärtfrekvens, minskad kontraktionskraft och bronkerna kontraheras. Om nikotin istället binder till ganglierna i det sympatiska NS blir effekterna ökad hjärtfrekvens och kontraktionskraft, samt att bronkerna dialateras. Andra effekter är vasokonstriktion (kärlsammandragning) i huden, vasodialatation (kärlvidgning) i musklernas blodkärl. Med andra ord aktiverar det sympatiska nervsystemet puls och blodtryck stiger. Mer än 70 % av nikotinet metaboliseras i lever. Halveringstiden är 1-2 timmar. Bildade (3, 6) metaboliter, främst kotinin som är inaktivt utsöndras i urinen. 6.1 Läkemedel Olika strategier används för att stoppa nikotinberoendet. Den vanligaste och mest använda är med hjälp av nikotin, men på senare tid har man även tagit fram nyare läkemedel, ex Champix. Vareniklin är den aktiva substansen i Champix. Det är en partiell agonist till a4b2 nachr-recpetorer. Den binder med hög affinitet till dessa receptorer och har både en agonistisk effekt och en antagonisktisk effekt i närvaor av nikotin. Preparatet används då avvänjning med hjälp an nikotinpreparat inte visat resultat. (4) Nikotin används för att lindra symptom på nikotinabstinens i samband med rökavvänjning, men ökar inte förmågan att bryta tobaksvanan. Flera receptfria läkemedel som kan användas vid rökavvänjning men detta krävs recept för att köpa nikotinläkemedel om man är under18 år. Det finns olika typer an nikotinläkemedel man kan välj mellan spray, inhalatorer, plåster, tabletter och tuggummi med olika styrkor och olika smakar. Effekten av tuggummi och tabletter kommer inom några minuter och kan användas vid behov. Snabb höjning av nikotinnivå får man med nässpray. (3) Inhalator: Nicorette 10 mg Inhalations ånga Vätska inhalatorn ser ut som ett tjockt cigarettmunstycke som laddar den med nikotinkapslar. Nikotininhalatorn fungerar genom att nikotinet förångas och tas upp genom munslemhinnan vid inandning. Inhalatorn är enkel att dosera och passar bra för man som har varit storrökare och behöver ett extra hjälpmedel när man blir häftigt röksugen. 7

9 Depotplåster: NiQuitin Clear, Nicotinell och Nicorette Det finns i olika styrkor, som dag- eller dygnet-runt-plåster. Plåster är bra att använda om man har rökt med jämna intervaller under dagen. Dygnet-runt-plåster är särskilt bra om man röker mycket framförallt om morgnarna. Det finns olika styrkor, Nicorette 15mg/16 timmar, 10mg/16 timmar och 5mg/16 timmar Dygnsplåster (24 timmars): depotplåster tillför kroppen en jämn mängd nikotin. Det finns olika styrkor, NiQuitin Clear, Nicotinell 21 mg/24 timmar, 14 mg/24 timmar och 7 mg/24 timmar. Behandlingen påbörjas ofta med en högre styrka som efterhand minskas. Den verksamma Substansen är nikotin som långsamt tränger in i huden och tas upp av blodet (transdermal tillförsel). Nikotinet transporteras i blodet löst i plasma och distribueras snabbt till kroppens vävnader. Plåstret appliceras på ren, torr, hårfri och oskadad hud på bröstet, ryggen, överarmen eller höften. Detta sitter på huden i 24 timmar, vid nästa appliceringstillfälle bör inte ett nytt plåster sättas på samma ställe på huden. Det bör gå minst en vecka innan samma hud område används igen. Plåstret ska inte användas av personer som är allergisk mot plåstret. Microtab: Nicorette 2 mg, resoriblett sublingual : Den lilla tabletten som är enkelt att använda ger snabb lindring i svåra situationer. Den är bra om man har svårt att tugga eller är allergisk mot plåster. Tabletten innehåller inget vanligt socker och ska smälta under tungan. Sugtabletterna: Nicotinell 1 mg och 2 mg, NiQuitin 2 och 4 mg. Det är bra om man har problem med att tugga och passar bäst om patienten har rökt då och då under dagen. Nikotinläkemedel som stoppas i munnen kan få sämre effekt om man dricker kaffe, juice eller läsk samtidigt. Nikotintuggummi: Nicorette 2 och 4 mg, Nicotinell 2 och 4 mg och Nikotugg 2 och 4 mg Tuggummit ser ut som ett vanligt tuggummi, men innehåller en viss mängd nikotin. Använd starka nikotintuggummin om man rökt ett paket eller mer om dagen och svaga om du rökt mindre än så. Överdosering kan ske om man har för låg nikotinkonsumtion före behandlingen, om man tuggar för många tuggummin samtidigt eller får i sig nikotin på annat sätt samtidigt. Förgiftningsrisken är dockväldigt liten, eftersom absorptionen är långsam när nikotinet inte tuggas. Hur mycket nikotin som ska frisättas från tuggummit beror på hur snabbt dt tuggas. Det mesta av tuggummi absorberas i munslemhinnan. Efter att man har administrerat nikotin så är halveringstiden mellan två timmar. Om man har några andra sjukdomar eller äter någon annan medicin så ska det inte spela någon roll på effekten av tuggummit. Normalt sett så är 8

10 det endast 1,4 mg nikotin av 2 mg som frigörs från ett tuggummi och ca 3,4 mg från ett 4 mg (2, 3) tuggummi, efter 20 mg tuggande så har man uppnått maximal blodkoncentration. 6.2 Biverkningar Läkemedlen lindrar både rök sug och abstinens. Nikotinabstinens i samband med rökavvänjningen kan ge symtom som huvudvärk, sömnsvårigheter, irritabilitet, ångest och depression. Den första tiden är det inte ovanligt med hungerkänslor och förstoppning samt hosta och torr hals. För vissa kan abstinens vara väldigt jobbigt, och därför kan det vara bra att ta hjälp av nikotinläkemedel för att må bättre. Kliniska studier har visat att nikotinsättningsprodukter kan hjälpa rökare att avstå från rökning genom att lindra abstinensbesvären men detta har biverkningar lik huvudvärk yrsel, illamående magbesvär och hosta. Dessa biverkningar kan bero på den farmakologiska effekten av nikotin som är dos beroende. Mindre vanliga är bl.a. hjärtklappning och oregelbunden hjärtverksamhet.vanliga biverkningar vid användandet av nikotinplåster är bl.a. hudirritation såsom klåda och rodnad. I höga doser är nikotin mycket giftigt och orsakar kräkningar, skälvningar, krampanfall och i värsta fall döden. Nikotinsubstitution bör inte användas under graviditet och amning eftersom att detta passerar till fostret och påverkar fostrets andningsmönster och cirkulation. Nikotin passerar över i bröstmjölken och leder till barnskador. Nikotinsubstitution bör exempelvis inte heller användas av personer som lider av hypertyreoidea, diabetes mellitus eller hypertoni. Det finns även interaktion med andra substanser som måsta tillfredsställs, detta kan kräva till dosändring vid att sluta röka. (3) 9

11 7. Slutsats När man röker andas man in kolmonoxid som sedan går ut i blodet. Kolmonoxiden sätter sig fast på de röda blodkropparna, vilket gör det svårare att syresätta kroppen. När man blir rökfri minskar mängden kolmonoxid i blodet och ersätts av syre igen. Detta resulterar i lägre hjärtfrekvens och mindre hjärtslagvolym medförande minskat hjärtarbete, vilket i sin tur minskar risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Nikotinet ökar risken att få rynkor i förtid eftersom rökningen ökar nedbrytningen av det enzym som bryter ner collagen i huden. En annan nackdel med rökning är ökad risk för tandlossning som är 20 gånger högre hos en rökare än hos rökfria. Dessutom missfärgas tänderna och man får dålig andedräkt. Rökning innebär även en storekonomisk belastning. Ett paket cigaretter om dagen kostar alltså 8000 kronor per halvår. Att använda nikotinläkemedel är klart ekonomiskt lönsammare än rökning. Motsvarande nikotinläkemedelsförbrukning kostar endast ca 3500 kronor. Med andra ord innebär rökavvänjning och stopp såväl kroppsliga, sociala som ekonomiska vinster. Nikotinläkemedel hjälper att steg för steg trappa ned det kemiska beroendet av nikotin, ett avgörande steg mot målet. 10

12 8. Referenser Rollema, H., Chambers, L.K., Coe, J.W., Glowa, J., Hurst, R.S., Lebel, L.A., Lu, Y., Mansbach, R.S., Mather, R.J., Rovetti, C.C., Sands, S.B., Schaeffer, E., Schulz, D.W., Tingley III, F.D., Williams, K.E. Pharmacological profile of the alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist varenicline, an effective smoking cessation aid. Neuropharmacology, vol; 52; 3, 2007, pp Hildebrand och Svensson, Läkartidningen,vol 96 nr Nya möjligheter till farmakologisk behandling av nikotinberoende 6. Rang, Dale och Ritter, Pharmacology, 4: e Samuelsson, G. Drugs of Natural Origin: A Textbook of Pharmacognosy, Swedish Pharmaceutical Society, Swedish Pharmaceutical Press: Stockhom, Sweden 1999; 4 th

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Nikotin (Nicotiana tabacum)

Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin: ett litteraturstudie Av: Evan Shaswar Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avdelning: Farmakognosi Institution: Läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Nikotinläkemedel och abstinensbesvär I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Mint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Pepparmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 2

Läs mer

Nikotin en alkaloid från växten Nicotiana tabacum.

Nikotin en alkaloid från växten Nicotiana tabacum. ikotin en alkaloid från växten icotiana tabacum. C 3 Av: Martin Larsson, apotekarprogrammet Termin7 Kurs: Farmakognosi ht 2003 3p. På: Göteborgs Universitet Kursen ges av: Uppsala Universitet Institutionen

Läs mer

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005.

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005. 1 juni 2005 Nicorette Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Medel vid nikotinberoende Aktiv substans Nikotinresinat Välj förpackning och språk för Nicorette : Välj form Gå direkt till: Välj rubrik

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig!

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig! Jag har bestämt mig! Innehåll klassbesöket Om hur ni/vi kommer att följa upp Tobaksfri Duo - alla gånger eleverna kommer till FTV och träffar er - med en årlig försäkran Om dig och Tobaksfri Duo Berätta

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria. Nicotinell medicinska

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f.

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. SNUSETS hälsorisker Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställningar: julkaisutilaukset@yths.fi Författare: Susanna

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Faktamaterial om tobakssug

Faktamaterial om tobakssug Faktamaterial om tobakssug Ge mig mitt nikotin, annars vägrar jag att samarbeta! Därför är det så svårt att sluta röka och snusa Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning

Rökning och rökavvänjning. Cancersjukdom och rökning. -sjuksköterskans roll. Tumörhypoxi. Rökning och strålbehandling. ÖNH cancer och rökning Rökning och rökavvänjning -sjuksköterskans roll Lena Sharp, leg ssk, Med Dr, Områdeschef Karolinska universitetssjukhuset Onkologkliniken, strålbeh avd Cancersjukdom och rökning 10 000 cancerfall/år i

Läs mer

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin

21 mg/24 timmar, 14 mg /24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster Nikotin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Clear 21 mg/24, 14 mg /24, 7 mg/24 Depotplåster Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2015 Tobak & Nikotin Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt

Läs mer

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande,

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande, En överarmsamputation kunde (Larrey) klara på en minut. Efter slaget vid Borodino utförde han 200 amputationer, av armar och ben, på 24 timmar. Snabbheten var viktig, eftersom det inte fanns några möjligheter

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan.

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Zonnic Pepparmint 1 mg/spray, munhålespray 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,07 ml innehåller 1 mg nikotin, motsvarande 1 mg nikotin/spraydos. Hjälpämne:

Läs mer

Det finns många olika nikotinprodukter

Det finns många olika nikotinprodukter Det finns många olika nikotinprodukter Cigaretter, cigarrer, cigariller, pipa, snus, vattenpipa och nu även e-cigaretten är nikotinprodukter. Gemensamt för dem är att de syftar till att fånga människor

Läs mer

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare.

Presentation. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Alkohol och tobak Presentation OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar

Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Cannabis, tobak och alkohol -Biologiska kopplingar Maria Ellgren, Med Dr maria.ellgren@farmbio.uu.se Karlstad 3 september 2012 Praktiska erfarenheter och intryck Vanligt med parallella missbruk? Någon

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter

Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Halland 2011-12-15 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordförande i Psykologer mot Tobak Barbro.holm-ivarsson@telia.com www.psykologermottobak.org

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd

Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Rökavvänjning med hjälp av läkemedel samt Individuellt stöd Mozhgan Bastanipour St-läkare i allmänmedicin Mölnlycke vårdcentral 2005 Handledare : Mille Milakovic Bakgrund Mer än 1 miljon svenskar har slutat

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell Mint sugtabletter 1 mg och 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare

Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare Hanna Broberg Produk/onsledare och Utbildare !! Över 30 år av tobaksförebyggande arbete 1979 2011 Sverige ett av världens bästa länder på att inte röka! Vuxenbefolkning Män 10% dagligrökare Kvinnor 12%

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Ämnesutbildning Tobak

Ämnesutbildning Tobak 1 Ämnesutbildning Tobak Lisbeth Andersson leg tandhygienist Folkhälsoutvecklare tobaksprevention Landstinget Blekinge 2 5 000 000 600 000 200 000 Tobaksfakta 3 Tobakskonventionen - världens första hälsokonvention

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f ö r p a t i e n t er

M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f ö r p a t i e n t er M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f ö r p a t i e n t er Framställt för: Användare av medicinsk cannabis. Sammanställt av: Ministeriet för folkhälsa, välfärd och idrott i Nederländerna.

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Cannabis. låt fakta styra dina beslut

Cannabis. låt fakta styra dina beslut Cannabis låt fakta styra dina beslut Vi kommer här att beskriva vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Arbetsblad Gruppträff 2 Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Tips för ökad motivation: Var noga med att definiera dina individuella mål och önskade hälsovinster

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

13 Viktiga slutledningar och rekommendationer

13 Viktiga slutledningar och rekommendationer Utdrag ur rapporten Harm reduction in nicotine addiction Helping peope who can t quit publicerad i oktober 2007 av Royal College of Physicians, London översatt av Patrick Wingren i mars 2009 13 Viktiga

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Amning/rådgivning på BVC

Amning/rådgivning på BVC Amning/rådgivning på BVC Verksamhetsutvecklare BVCs styrdokument och basprogram Amningssamtalet på BVC Amning rökning, alkohol Amningsstatistik Avsluta amningsperioden Styrdokument BVC Artikel 2 Alla barn

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

Cannabis låt fakta styra dina beslut

Cannabis låt fakta styra dina beslut Cannabis låt fakta styra dina beslut Cannabis och syntetiska cannabinoider låt fakta styra dina beslut. Vi kommer här att beskriva vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, dess ruseffekter, hur de

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Nikotinberoende. Hans Gilljam, Karolinska institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral. Inledning. Tobaksrökning. Effekter av nikotin

Nikotinberoende. Hans Gilljam, Karolinska institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral. Inledning. Tobaksrökning. Effekter av nikotin 995 Hans Gilljam, Karolinska institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral Inledning Tobaksrökning kan liknas vid en kronisk sjukdom med allvarliga komplikationsrisker, men unik genom att den

Läs mer

Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson

Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson Tobaksberoende: Mekanismer. Medicinsk och icke medicinsk behandling, tobak (o)hälsa. Matz Larsson Kostnad /vunnet levnadsår Behandling av måttlig hypertoni 249000:- Rökavvänjningsråd (där 1% av pat.slutar

Läs mer

Elektronisk cigarett PÅ NÄTET. Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Elektronisk cigarett MITT FÖRSTA MÖTE MED EC

Elektronisk cigarett PÅ NÄTET. Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Elektronisk cigarett MITT FÖRSTA MÖTE MED EC Elektronisk cigarett PÅ NÄTET Elektronisk cigarett HUR FUNGERAR DEN? Är en ny klass nikotinprodukt och ett inhalationssystem för nikotin och kemikalier med hjälp av ett batteri Lysdiod Simulerar glöd Förångare

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

Cannabis. låt fakta styra dina beslut

Cannabis. låt fakta styra dina beslut Cannabis låt fakta styra dina beslut Vi kommer här att beskriva vad cannabis och syntetiska cannabinoider är, deras ruseffekter, hur de påverkar oss människor på kort och lång sikt och vilka risker det

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare.

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. Välkommen mina framsteg Siv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Läs mer

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen

Tobaksbruk. 2,3 miljoner. Ca 19 tusen Tobaksbruk 2,3 miljoner Ca 19 tusen Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, Statens folkhälsoinstitut 2011 Dagligrökning 16-84 år nationellt 2 Vilka är det då som röker? Utbildningsnivå,

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer