Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter."

Transkript

1 Lathund efact web 1

2 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4 tecken och byts var 90:e dag. Hur det går till att byta lösenord kan du läsa på sidan 14. När du loggar in första gången i e.fact och inte fått ett lösenord av systemadministratören, skall lösenordet lämnas blankt (skriv inget i fältet). Du öppnas en dialog där du får ange ett eget lösenord och sedan bekräfta det. Gammalt lösenord skall fortfarande lämnas blankt. Samma förfarande gäller om du glömt och/eller blivit utspärrad i e.fact och systemadministratören släppt spärren, samt raderat ditt gamla lösenord. 2

3 Gå till Favoriter och välj Lägg till Favoriter samt skriv lämpligt namn för e.fact webb. Starta sedan applikationen webb med hjälp av den upplagda favoriten. Om du efter inloggning inte kan starta applikation utan kommer tillbaka till startsidan. Kontrollera om du har en Popup-blockerare installerad. Applikationen öppnas i ett separat fönster som Microsoft Internet Explorer uppfattar som ett popup-fönster. Stäng av ev popup-blockerare om problem uppstår. 3

4 Skrivbordet Skrivbordet är uppdelat i tre delar. Den vänstra delen innehåller en trädstruktur som visar användarens fakturor, den högra visar fakturabilden och den nedre delen fungerar som inmatnings- och presentationsfält. Menyraden Menyraden innehåller de 7 mest använda valen, de restrerande valen är placerade i listboxen Övriga. Använd snabbkommandon genom att använda Alt + den understrukna bokstaven för att nå menyraden. Exempelvis ange Alt + L för Hjälp. Faktura Sök Sök/Rapporter Uppdatera träd Hjälp Utloggning Övriga 4

5 Brevlåda Byta lösenord Eftersändning Fakturadetaljer Rensa sökurval Systeminfo Trädstrukturen I trädet visas alla fakturor som en användare har, ingen begränsning finns för antalet fakturor. Trädstrukturen innehåller fyra rubriker Mina fakturor, Min mapp, Klar att skicka och Sökta fakturor. Mina fakturor - Här presenteras de fakturor som är föremål för handläggning, d.v.s. de fakturor som har skickats till mig för kontering och attestering. Min mapp - Hit kan jag från fliken kontera/attestera flytta fakturor av orsaker jag själv bestämmer. En faktura som skickas till en annan användare eller som blivit arkiverad finns ej kvar i Min mapp. Jag flyttar en faktura genom att markera Till min mapp. Klar att skicka - Hit kan jag flytta fakturor som jag arbetat klart med och/eller jag vill skicka vidare. En faktura som skickas till en annan användare eller som blivit arkiverad finns ej kvar i Klar att skicka. Jag flyttar en faktura genom att markera Klar att skicka. De fakturor som jag markerar som klar att skicka visas i första hand vid skicka faktura. Sökta fakturor - Här visas resultatet av gjorda sökningar, både från Sök och Sök/Rapporter Det finns inga undernivåer i trädet, all fakturainformation finns samlad kring flikarna på arbetsytans nedre del. Det finns inga undernivåer i trädet, all fakturainformation finns samlad kring flikarna på arbetsytans nedre del. Symboler i trädstrukturen - Fyra viktiga symboler visas i trädstrukturen - En faktura i trädet märk med ett K inskrivet i röd cirkel betyder Kreditfaktura. - En faktura i trädet märkt med SF inskrivet i en blå cirkel betyder Samlingsfaktura, fler än en person hanterar denna faktura samtidigt. - En faktura på väg att bli grön (kvar att kontera är 0, alla rader minst nivå-1 attesterade samt saknar någon nivå-2 attest). Högersidan Den högra sidan av fönstret visar fakturabilden för den faktura som är markerad i trädstrukturen. 5

6 Nedre delen Nedre delen av fönstret är en arbetsyta som varierar beroende på vilken av flikarna Huvud, Kontera/Attestera, Information eller Skicka som är vald. Kontera/Attestera Börja med att kontrollera att fakturan är rätt. Kontroll skall göras - Att det är levererat, rätt pris. - Att det är rätt moms som får dras, kontroll momsfältet mot faktura. Vill du ha fakturan i ett eget fönster klicka på knappen Detaljer. 6

7 När man loggar in i applikationen markeras första fakturan i Mina Fakturor, fakturabilden visas och Kontera/Attestera öppnas med automatik. Om man vill arbeta med en annan faktura, bläddra till aktuell faktura med Pil Ner eller Pil Upp eller bläddrings-pilarna eller så kickar man på aktuell faktura i trädet Ny kontering För att skapa en ny konteringsrad, fyll i önskad kontering och belopp på den tomma, översta raden. Tryck sedan Enter eller klicka på Pennan för att spara konteringsraden. När konteringen sparats, flyttas den ned, överst i konteringsformuläret och en ny, tom rad skapas som kan användas för fortsatt inmatning. Ändra kontering Om du behöver ändra gjord konteringsrad, gör förändringen på aktuell konteringsrad och tryck sedan Enter eller klicka på Pennan för att spara ändringen. 7

8 Ta bort kontering För att ta bort en konteringsrad, klicka på Kryssknappen längst till höger på raden du vill ta bort. Favoritkontering Favoritkontering används som snabbkontering för de vanligast förekommande konteringssträngarna. För att spara en konteringssträng som favoritkontering, fyll i en kontering för ny rad, tryck på pennan för favoritkontering, namnsätt favoritkonteringen och tryck OK för att spara. Om man inte ger sin favoritkontering ett eget namn, sparas den automatiskt med den kod man valt. Man får inte använda kolon (:) eller mellanslag i namnet. 8

9 Visa konton För att se vilka koder som finns att välja, ställ markören i en koddel och tryck Alt + V eller dubbelklicka för önskad koddel. I det separata fönstret som öppnas går det att söka efter koder, antingen genom att sortera i Konto ordning eller Text ordning. För att välja en kod så dubbelklickar man på koden eller markerar koden samt trycker Enter eller klickar på Välj konto. Periodisering Om Periodiseringshjälp är påslagen, kan man välja vilka perioder man vill fördela en konteringsrad på. Endast en ICKE atteterad konterings rad kan periodiseras. Beloppet delas upp i lika stora delar på det antal perioder man valt. Periodiseringshjälpen startas genom att trycka Alt + D eller knappen 9

10 Överst visas konteringsraden man valt för periodisering. Markera de perioder som fördelningen avser och tryck OK. Beloppet i konteringsraden fördelas lika på det antal perioder man valt med ev överskjutande öresdifferens på den sista perioden. Attestera När en faktura är konterad är den färdig för attestering. Attester på radnivå och fakturanivå görs på samma sätt. Attestera faktura Attestera enstaka konteringsrader på fakturan a. Markera den konteringsrad/konteringsrader som attesten avser genom att klicka i rutan framför konteringsraden. b. Välj attesttyp, om du har rätt att hantera mer än en attesttyp. c. Tryck Alt + A eller klicka på knappen Attestera eller tryck enter i fältet lösenord. 10

11 Attestera alla konteringsrader på fakturan a. Klicka i kryssrutan längst till vänster på rubrikraden varav alla konteringsrader markeras. b. Välj attesttyp. c. Tryck Alt + A eller Klicka på knappen Attestera eller tryck enter i fältet lösenord. Gjorda attester på radnivå visas till höger i konteringsformuläret på varje konteringsrad. Gjorda attester på fakturanivå visas till vänster ovanför konteringsformuläret. Det är endast möjligt att ta bort egna attester. En nivå 2 attest (exempelvis Beslutsattest) måste tas bort innan en nivå 1 attest (exempelvis Kontrollattest) kan tas bort. Skicka För att skicka fakturan till någon annan för handläggning, välj Alt + S eller klicka på fliken Skicka. Att skicka en faktura 1. Leta upp den eller de personer fakturan skall skickas till i listboxen Användare, markera namnet, dubbelklicka eller klicka på knappen för att flytta användaren till listboxen Skicka till. 2. Markera den eller de användare som skall ha fakturan i listboxen Skicka till. 3. Markera den eller de fakturor du vill skicka i listboxen Fakturor fakturor kan maximalt skickas på en gång. 5. Skicka fakturor genom att trycka Alt + S eller klicka på Skicka Användare Här visas de användare som du kan skicka fakturan till. Genom att skriva de inledande bokstäverna i användarens efternamn i textrutan under användare söks de matchande användarna upp. 11

12 Skicka till Här visas eventuella favoritmottagare och/eller de användare du själv valt. Vill du ta bort ett namn i Skicka till, dubbelklicka eller markera namnet och och klicka på knappen Favoritmottagare Om du har några personer som du ofta skickar fakturor till, kan du lägga upp dessa som Favoritmottagare. Dubbelklicka eller markera namnet och tryck Alt + M eller klicka på knappen Spara favoritmottagare. Dessa personer kommer då att automatiskt finnas i mottagarlistan när du ska skicka en faktura. Du kan sedan välja att skicka till en eller flera av dessa. Vill du ta bort en favoritmottagare dubbelklickar eller markerar du namnet och klickar på knappen, samt klickar på Spara favoritmottagare. Fakturor Här visas de fakturor som markerat som Klar att skicka Finns inga fakturor i Klar att skicka, visas alla fakturorna som man har i trädet. Vill man skicka andra fakturor som inte finns bland Klar att skicka, så markerar man Visa alla fakturor. Fakturor som ligger i mappen Klar att skicka är alla markerade i listan Fakturor. Vill man inte skicka alla fakturor har du möjlighet att avmarkera en eller flera rader. Titta på fakturabilden i Skicka Om du dubbelklickar på en faktura i listboxen Faktura, visas fakturabilden i bildfönstret ovanför. Detta ger möjlighet att kontrollera att du verkligen valt rätt faktura. Klicka på knappen skicka. Nu skickas den och den försvinner från din brevlåda. Information En faktura som har ett i inskrivet på fakturasymbolen i trädet, har ett meddelande knutet till fakturan som användaren bör läsa. Informationen som finns knuten till viss faktura nås genom att man trycker Alt + i eller klickar på fliken Information. 12

13 Det finns flera typer av informationsmeddelande 1. Information till betalningsinstitut. Detta genereras med automatik på alla fakturor vid ankomstregistrering och skapar INTE ett i på fakturasymbolen. 2. Information från systemet. Något grundläggande är förändrat av ankomstregistrerare på fakturan makulering, ändring av belopp, moms, fakturanummer, borttag av annans nivå 2 attest m.m. Sådan förändring skapar ett i på fakturasymbolen. 3. Information internt. Någon användare har skrivit information till fakturan. Sådan förändring skapar ett i på fakturasymbolen. Alla meddelanden som knyts till fakturan arkiveras tillsammans med fakturan. Efter arkivering av fakturan kan inget internt info tas bort. Efter arkivering kan man söka upp en faktura och läsa samt skriva ett internt meddelande till fakturan. Skriva ett eget informationsmeddelande till fakturan För att skapa ett internt info, tryck Alt + N, eller klicka på texten Lägg till ny information längst ner i fönstret, eller klicka på Ett textfönster öppnar sig och man kan skriva sitt meddelande. För att spara tryck Tabb och sedan Enter, eller klicka på Man kan bara ändra eller radera ett meddelande som man själv skrivit. Du ändrar i ett meddelande som du själv skrivit genom att klicka på texten information internt eller klickar på Textfönstret öppnar sig och man kan förändra sitt meddelande. För att spara tryck Tabb och sedan Enter, eller klicka på Borttag sker genom att man klickar på på ett meddelande som man själv skrivit. Huvud Under fliken huvud ser man allt om fakturan inklusive vem som haft fakturan. 13

14 Uppdatera träd Läser in nya fakturor och uppdaterar förändrad fakturainformation till trädstrukturen. De fakturor som redan finns i trädet uppdateras under faktura-flödet i applikationen. Du uppdaterar trädet genom att trycka Alt + E eller klicka på Uppdatera träd. Utloggning Genom att logga ur, kommer du åter till inloggningsbilden. Du loggar ur genom att trycka Alt + U eller klicka på Utloggning. Att använda sig av utloggning vid ett uppehåll i arbetet är att rekommendera eftersom detta spar systemresurser. Det förhindrar också att någon obehörig användare av din Pc kan köra applikationen. 14

15 Övrigt I listboxen Övrigt har det samlats funktioner som inte används så frekvent. Övrigt/ Byt lösenord Reglerna för hur ofta lösenordet skall bytas och hur det skall vara uppbyggt bestäms av den systemansvarige. För att byta lösenord, ange först ditt gamla lösenord och ange sedan Nytt lösenord och bekräfta det genom att ange det nya lösenordet på raden Verifiera lösenord. Om du har glömt ditt gamla lösenord, kontakta systemansvarig. Första gången du loggar in i e.fact (och du saknar lösenord) eller om ditt lösenord raderats av systemansvarig skall du lämna Gammalt lösenord blankt och enbart skriva in ditt nya lösenord, samt verifiera det. 15

16 Övrigt/ Eftersändning Här anges uppgifter om vart fakturor ska skickas vid frånvaro. Mottagare markeras i listan Välj användare och i Eftersänd datum anges de datum som eftersändningen ska gälla. Sedan dubbelklickar eller trycker man på spara de aktuella eftersändningarna. och trycker Alt + S eller Spara för att När man sparat en eftersändning tillkommer knappen Ta bort, som enbart visas om man har sparade, giltiga eftersändningar. Trycker man Alt + B eller Ta bort tas alla eftersändningar bort. Vill man ta bort en eftersändning markerar man personen i Eftersändningar och använder ta bort och trycker Alt + S eller Spara Det är möjligt att lägga in flera eftersändningar i förväg, men man kan bara eftersända till en person per period. Eftersändning kan ske i flera led, dvs. du kan eftersända till en person som själv har eftersändning till någon annan person under samma period. Däremot kan du inte lägga upp en eftersändning till någon person som har eftersändning till dig själv under samma period som du önskar eftersända. 16

17 Övrigt/ Fakturadetaljer Visar den aktuella fakturans detaljinformation och eventuella extrauppgifter. En utskrift av denna sida kan underlätta i en supportsituation. För en användare i allmänhet rekommenderar vi den information som finns under flik Huvud (Alt + H). Symbolförklaring Mina fakturor De fakturor som är på mitt skrivbord Min mapp Fakturor som jag av någon anledning vill sortera för sig Klar att skicka Fakturor som jag vill skicka vidare Sökta fakturor Uppsökta fakturor som jag endast kan titta på och skriva meddelanden till Symboler i trädstrukturen - Fyra viktiga symboler visas i trädstrukturen Följande två symboler kan förekomma i samband med faktura-ikonerna i trädet. - En faktura i trädet märk med ett K inskrivet i röd cirkel betyder Kreditfaktura. - En faktura i trädet märkt med SF inskrivet i en blå cirkel betyder Samlingsfaktura, fler än en person hanterar denna faktura samtidigt. Faktura-ikoner Registrerad Registrerad med info På väg att bli grön (kvar att kontera =0, alla rader minst nivå-1 attesterade samt saknar någon nivå Godkänd Utanordnad Arkiverad Makulerad Makulerad med info Fakturor som är på väg att förfalla visas med röd text. Fakturastatus i klartext 17

18 0 - Registrerad 1 - Godkänd 2 - Utanordnad 3 - Arkiverad Ankomstregistrerad faktura som sparats Slutregistrerad faktura där samtliga konteringsrader attesterats enligt nivå 2 och där kvar att kontera är 0 Slutregistrerad faktura som attesterats enligt nivå 3 Slutregistrerad faktura där integration körd till mottagande ekonomisystem 4 - Makulerad Makulerad faktura 18

19 Att söka efter fakturor Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet till fakturan. 2. Konteringsvärden. Information knuten till fakturans konteringar. 3. Attestvärden. Information knuten till fakturans attester. Det är valbart vilka typer av fakturor man vill att sökningen skall gälla, Fakturor, Förfaktura eller Internfaktura. Innevarande bokföringsår läggs automatiskt ut som grund för sökningarna, vill man söka på annat år får man ändra manuellt. För sökning på värden som består av enbart tal, finns följande valbara operander Urval kan göras för exakt värde (=), större än (>), mindre än (<), större än eller lika med (>=), mindre än eller lika med (<=), skilt från (<>) eller intervall (kombinationer av urval). Dessa operander går inte att kombinera med fritextsökning (jokersökning). 19

20 För sökning på värden som kan innehålla bokstäver (dock ofta i kombination med, eller enbart tal) finns följande valbara operander Urval kan göras för samma värden som ovan, med skillnaden att fritextsökningen (jokersökning) som tillkommit. Fritext som innebär att t.ex. att Företagsnamn som A, är samma sak som att skriva A*, dvs. alla företagsnamn som börjar på A oavsett längd. Företagsnamn som *ALP*, dvs. alla företagsnamn som någonstans i namnet innehåller tecknen ALP. Företagsnamn som A????, dvs. alla företagsnamn som börjar på A och som består av fyra tecken. Företagsnamn = A* eller A? fungerar dock inte. Vill man använda fritextsökning i sitt urval måste man först välja värdet som. Så här söker du Ange de sökparametrar du vill ha (försöka begränsa urvalet för att få så precis träff som möjligt). Vill du rensa bland de parametrar du knappat in och börja om på nytt, tryck Alt + N, eller på Rensa. Tryck Alt + Ö eller klicka på Sök Ett resultat liknade nedanstående exempel visas Är man missnöjd med sökresultat och vill söka ingen, tryck Alt + Ö eller på Sök igen. Var sökresultat det man förväntade sig och vill titta närmare på dessa fakturor på skrivbordet, tryck Alt + U eller Urval till skrivbordet. Finner du en särskild faktura bland sökresultat och du bara vill titta på den, markera fakturan i kryssrutan till vänster och tryck Alt + U eller på Urval till skrivbordet. Vill du markera/avmarkera alla fakturor för urval till skrivbordet, tryck Alt + M/Alt + V eller på Markera/Avmarkera alla. 20

21 Har du valt urvalet till skrivbordet visas fakturorna du sökt fram under Sökta fakturor på skrivbordet. Första fakturan i sökurvalet är markerad och dess fakturabild laddas, samtidigt som Kontera/Attestera visar denna fakturas konteringar och attester. Du kan inte skicka en uppsökt faktura som du inte själv har, inte heller kontera eller attestera den. Du kan dock skriva ett internt info till fakturan, även om den är makulerad eller arkiverad, du kan inte ta bort eller ändra ett sådant meddelande. Vill du söka på nytt tryck Alt + Ö eller klicka på Sök Sök på konteringsvärden För att söka på konteringsvärden går du tillväga på samma sätt som beskrivits ovan. Också här kan du använda fritextsökning (som) för värdena Företagsnamn och Företagsnyckel. 21

22 Vill du söka på fakturans status kan du välja på exakt (=) eller skiljt ifrån (<>) och sedan välja fakturans status i klartext. Sök på attestvärden För att söka på attestvärden går du tillväga på samma sätt som beskrivits ovan. För att söka på attesttyp väljer man bland applikationens befintliga attesttyper i klartext. 22

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning 2... 5 Fakturera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Användare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Manual för Baltzaranvändare LiU Senast uppdaterad: Innehållsförteckning sid NY

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura 1(16) Användarmanual Economa Faktura Fakturan scannas och tolkas i Economa faktura Fakturan skickas elektroniskt till 1:a mottagaren som granskar och ev. konterar. Fakturan skickas sedan vidare till ev.

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

F02 - Personliga inställningar

F02 - Personliga inställningar F02 - Personliga inställningar INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Personliga inställningar...2

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Så här attesterar och utanordnar du

Så här attesterar och utanordnar du 1 2013-10-31 Så här attesterar och utanordnar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll 1. Attestering av beställning 3 2. Scenario 1 Beställaren

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer