Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana"

Transkript

1 Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana Kjell Granrot Ingrid Göransson Eleonora Jonasson Annica Svensson Vår rapport kommer handla om hur livet är för kakaoodlare i New Koforidua. Byn och odlarnas förhållanden har påverkats av två parallella processer med anknytning till Fairtrade. Dels har vänskapen mellan New Koforidua och Garstang, världens första Fairtrade City, lett till att New Koforidua certifierats som Fairtrade Town. Dels är många odlare i byn anslutna till kakaokooperativet Koapa Kokoo, vilket är ett fairtradecertifierat kooperativ. Dessa två processer överlappar ofta varandra och har båda bidragit till en positiv utveckling i byn. Fairtrade Bakgrund Fortfarande lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom och klyftan mellan de rikaste och de fattigaste har ökat de senaste årtiondena. Fairtrade är en strategi som genom rättvisare handel syftar till att främja hållbar utveckling och minska fattigdom. Fairtrade bygger på de mänskliga rättigheterna och påskyndar utvecklingen av millenniemålen som antogs av världens ledare år mål har utformats för att bidra till en positiv mänsklig utveckling i världen. Målet är att halvera fattigdomen och hungern samt öka levnadsstandarden i världen till Kwame Banson, Västafrikas representant för Fairtrade, uttryckte det som att Fairtrade är ett redskap för utveckling. Rättvis handel, både lokal och global, har betydelse för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Ofta är handel ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom och främja välfärdsutveckling. Goda handelsreleationer förebygger även krig och konflikter. För odlare bidrar fairtrade direkt till ekonomiska fördelar. Fairtrade erbjuder en marknad att sälja varor på och Fairtradekriterierna garanterar odlaren ett pris som täcker produktionskostnaderna. Utöver minimipriset garanteras producenterna även en premie vid försäljning av råvaran. Denna används för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt och kan exempelvis gå till skolor, nya bostäder och sjukvård, eller också investeringar i jordbruket/produktionen. Fairtrade bidrar också till empowerment, vilket innebär att odlare och producenter blir delaktiga i den egna processen. De får utbildning och kunskap om marknad och pris. Genom att organisera sig får de också tillgång till nätverk där de kan diskutera problem och frågor. I Fairtrade Revolution uttrycker John Bowes det som följer: Fairtrade fungerar varje gång. Du kan göra det varje dag, och varje gång vet du att det gör skillnad. Som resultat av ditt medvetna val att köpa fairtrademärkt kaffe i stället för ett ickefairtrademärkt märke, får människor långt borta, mänskor som du aldrig kommer att träffa, ett garanterat juste pris för sin produkt och en hyfsad lön för sitt arbete. Detta är mycket myndiggörande för många människor människor som kanske aldrig har sett sig själva som aktivister, som kanske aldrig har skrivit en vädjan till politiker eller myndigheter, men som vill

2 handla med bättre samvete, och nu kan göra det. Fair Trade blir helt enkelt deras sätt att göra sunda affärer i kassan. New Koforidua New Koforidua ligger i Ashantiregionen, Ghana, och är belägen 22 mil norr om Accra och 4 mil söder om Kumasi. Byn har ca 1920 invåndare. Av dem är 50 % barn, 42 % i arbetsför ålder och 8 % tillhör den äldre generationen. 96 % av de som arbetar är bönder. Den vanligaste produkten som odlas är kakao och det finns ca 900 kakaoodlare i byn. Förutom kakao odlas även grödor såsom cassava, apelsiner, avokado, palmolja och jam. Övriga invånare, ca 4 %, är anställda inom den offentliga sektorn och har yrken såsom lärare eller inom försäljningssektorn. (Vi ställer oss lite frågande till procentuppgifterna. Vi har fått dem muntligt och kanske finns det en lapsus här. Att alla försäljare skulle inrymmas i de 4 %-en och vara offentliganställda låter konstigt) New Koforidua är Afrikas första (och enda) Fairtrade town. Till skillnad från konsumerande Fairtrade cities i världen är denna en producerande sådan. En producerande och konsumerande stad samarbetar och stödjer varandra. Detta innebär ett ömsesidigt behov av varandra och ett utbyte städerna emellan. I New Koforidua finns det inte möjlighet att köpa produkter (t.ex.choklad) med Fairtrademärkningen. Där är uppgiften med andra ord istället att producera kakao. Att vara en Fairtrade town innebär att bidra till ytterligare en mänsklig länk mellan producenterna och konsumenterna. Samarbetet startade sommaren 2001, då Garstang världens första Fair Trade City - sökte kontakt med kakaoproducenter. Det fanns en önskan att besöka Västafrika och se hur odlare arbetar. Efter kontakt med företaget Divine Chocolate Ltd, som producerar choklad av kakao från Kuapa Kokoo, upprättades en kontakt med Ghana, Kumasi och slutligen New Koforidua kom man överens om att upprätta en länk mellan Garstang och New Kofordidua, och här började ett vänskapsutbyte dessa emellan. 5 år senare upprättades ett dokument med följande innehåll: Medlemmarna i Garstang And New Koforidua Linking Association (GANKLA) och medlemmarna i New Koforidua And Garstang Linking Association (NKGALA) tror på en sann och förblivande vänskap som en förutsättning för främjande av förståelse mellan folken i Norr och folken i Syd. Det bästa och mest effektiva sättet att uppnå sådan vänskap är att uppmuntra samverkan mellan människor på gräsrotsnivå, och att möta behoven i båda samhällena genom samarbete i utbildning och i socialt och ekonomiskt framåtskridande. Vi är övertygade om att denna samverkan skall vara rättvis, ärlig och alltid öppen för nya idéer från vilken källa som helst. Pengar började samlas in från privatpersoner och företag från hela världen. Insamlingen resulterade i ett hus i New Korforidua. Detta stod klart 2007, och har bidragit till att byn har kunnat ta emot besökare. Samarbetet har även gjort att odlare från New Koforidua har kunnat besöka Garstang. Ett antal mål har satts upp för samarbetet. Bland annat följande: Gynna sund handel i allmänhet och framhålla de fruktansvärda lidanden många får utstå på grund av rådande orättvisa handelsregler, och det faktum att många småbönder världen över inte får ett rättvist pris för sina prudukter. Vidga horisonterna för människor i båda samhällena, så att de kan bli bättre informerade och bättre rustade att möta behoven av fair trade, rättvisa i handelsförbindelserna, och utmaningarna från den globala fattigdomen

3 För att bli en certifierad Fairtrade city behöver ett antal kriterier uppfyllas: 1. Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen. 2. En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker 3. Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter 4. Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter. 5. Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling. Fairtradekommittén i New Koforidua har sedan genom samarbete med Garstang utvecklat följande mål för en Fairtrade town i Afrika: Kuapa Kokoo 1. Det finns en förbildelselänk med en Fair Trade City i ett land där det finns fairtrademärkta varor, etablerad genom en samarbetsöverenskommelse. 2. Medlemmar i ett kooperativ som säljer till Fair Trade-marknaden hör till samhället och heter här Kuapa cooperative, New Koforidua samhälle. 3. Fair Trade och Fairtrademärket lyfts fram i skolorna, religiösa församlingar och andra organisationer i samhället. 4. Samhället medverkar i ömsesidiga kampanjer, söker mediabevakning då det är lämpligt, tillsammans med sin vänkommun, för att främja Fairtrade och rättvis handel. 5. En lokal Fair Trade-grupp samlas för att säkra fortsatt Fairtradeengagemang i kommunen. Kakaokooperativet Kuapa Kokoo bildades Kooperativet har ca medlemmar, varav 210 medlemmar i New Koforidua. Kuapa Kokoo säljer en del av sin kakao till Divine Chocolate Ltd, som har sin tillverkning i Storbritannien. Divine Chocolate Ltd ägds till 45% av Kuapa Kokoo. I New Koforidua har Kuapa Kokoos medlemmar möte en gång i månaden. Vid dessa diskuteras aktuella och angelägna frågor och det utbyts erfarenheter och råd. Tre representanter sänds även till kooperativets stora möten i Kumasi, där det bland annat tas beslut om vad premiepengarna skall användas till. Kuapa Kokoo har anställt en sk. recorder i byn. Han köper upp den kakao, som odlarna som är anslutna till kooperativet, säljer. Han arbetar alla dagar, förutom söndagar, mellan 7.00 och Under dessa tider kan odlarna komma och väga in sin kakao när det passar. Uppköparens uppgift är att föra noggranna anteckningar över vilken kvantitet varje odlare säljer. Vikten bokförs, liksom priset som betalats och bonusen odlaren får per 64 kilo kakao (vilket utgör en säck). Anteckningarna signeras antingen med underskrift eller tumavtryck. Den nuvarande uppköparen heter Nana Guyeabour och har arbetat i New Koforidua i sju år. Hans lön baseras helt på hur mycket kakaobönor han köper.

4 I Ghana köper och säljer staten all kakao, utom just Kuapa Kokoos. Det överenskomna priset är för närvarande 212 GHS/64 kg kakao. Detta pris kan aldrig sänkas, utan endast förbli på samma nivå eller höjas. Priset sätts utifrån ett socialt program som i sin tur utgår ifrån HDI - Human development index. Syfte Fokus för denna rapport är hur Fairtrade bidragit till att utveckla samhället New Koforidua. Hur har samhället påverkats av att det blivit Afrikas första Fairtrade town? Hur har samhället påverkats av att kakaoodlare är medlemmar i Kuapa Kokoo vilket är ett fairtradecertifierat producentkooperativ? Metod Vi har bott i New Koforidua i ca 1,5 vecka. Där har vi fått möjlighet att träffa och prata med byinvånare och odlare. Vi har intervjuat 8 stycken skolungdomar, en odlare och hans familj, några av medlemmarna i Kuapa Kokoo och Walter Alifo, som har varit vår kontaktperson i byn och är koordinator för samarbetet mellan New Koforidua och Garstang. Resultat Regeringen i Ghana har stor inverkan på kakaohandeln. Enligt deras egen hemsida är Cocobods (Ghana Cocoa Boards) syfte är att uppmuntra och underlätta produktionen, processen och marknadsföringen av kvalitetskakao (-kaffe, -sheanötter) från Ghana. De arbetar för att öka effektiviteten och arbetar även för att skapa och upprätthålla goda relationer mellan parter i handelskedjan. Konkret ger regeringen bland annat ut en tidning där odlare kan få tips och råd om hur man bäst sköter sin odling. Besprutning ses som någonting viktigt och bekämpninsmedel är gratis för kakaoodlare. När regeringen i Ghana har en sådan särskild plats i chokladindustrin och tjänar stora pengar på exporten av kakao är det dock lätt att de får monopol på information och styrning. Stor del av befolkningen är fattig och läskunnigheten är dålig, särskilt hos de äldre. Detta medför stor risk att de inte kan göra sina röster hörda, utan tvingas lyssna på dem som tror sig veta vad som är bäst även om detta inte alltid är fallet. Förändringar i samhället Generellt har människor och odlare fått det bättre och det finns tydliga tecken på att Fairtrade bidragit till utveckling i det lilla samhället New Koforidua de senaste 20 åren. Dock är det svårt att skilja på vad som beror på samarbetet mellan Garstang och New Kofordiua och att New Koforidua blivit en fairtrade town, och vad som beror på att en del av invånarna i samhället är medlemmar i det fairtradecertifierade kakaokooperativet Kuapa Kokoo. Det vi med säkerhet vet är att besökarna från Storbritanien inte kommit till New Koforidua om de inte ingått i Kuapa kokoos medlemsorganisation och det var detta besök som inledde sammarbetet de två samhällena emellan. Kuapa kokoo utgör således en viktig del för fortsättningen. Alla kakaoodlare i New Koforidua är inte medlemmar i Kuapa Kokoo, men medlemmarna i kooperativet arbetar hårt med att övertyga andra i samhället om fördelarna av medlemskapet. Samtidigt poängterar de att Fairtrade ska vara valfritt och att detta är viktigt.

5 Det är svårt för odlare att förstå alla fördelar av medlemskapet då många är äldre och inte har fått någon utbildning. Många kan varken läsa eller skriva. Många i den äldre generationen kan inte heller prata eller förstå engelska vilket gör det svårare att kommunicera och utbyta information. Medlemskapet har dock inneburit många fördelar. Det visar de intervjuer med kakaoodlare vi gjort. Förutom det bestämda priset får odlarna en extra premie på 2 GHS per 64 kg kakao. I dagsläget står 1 GHS i 3,18 SEK. Medlemmarna får även genom kooperativet varje år nya machetes och nya gummistövlar. De upplever det även som en styrka att kunna samlas i ett gemensamt forum och prata om sin situation. Vi får delta på ett sådant medlemsmöte vid vilket det är ca 60 personer närvarande. De flesta är äldre och många av dem är kvinnor. De uttrycker tacksamhet över att vi är där och deras högsta önskan är att vi ska få fler att köpa fairtrademärkt choklad så att de kan få det bättre och större möjligheter i sina liv. Inom kooperativet främjas de som är lojala och säljer all sin choklad till Kuapa Kokoo. Det finns även incitament för att arbeta hårt då regeringen varje år delar ut pris till odlare. Då krävs det att man förutom att arbeta hårt även vid sidan om kakaoodlingen odlar anda grödor samt att man har djur så att man kan försörja sin familj. Biologisk mångfald uppmuntras. Inom kooperativet finns anteckningar på hur mycket mark varje odlare äger och därmed hur stor deras skörd kan beräknas bli. Detta kan sedan jämföras med skörden som sedan säljs till uppköparen. Det ligger en ära i att arbeta hårt och vara en hard worker förklaras det för oss. I New Koforidua går det inte att se någon direkt effekt av Fairtradepremien, i form av exempelvis skolprojekt eller vattenbrunnar. I år har det dock gjorts en ansökan till en djupborrad brunn och invånarna har stora förhoppningar på att få detta beviljat. New Koforidua Fairtrade town Att Fairtrade är så välkänt i den här byn beror till stor del på samarbetet mellan Garstang och New Koforidua. Samarbetet började redan 2001 och blev 2007 The Garstang And New Koforidua Linking Association (GANKLA) together with the New Koforidua and Garstang Linking Association (NKGaLA) oversee the North-South link. All share the belief that bringing people together in this way can help us to understand and share in each other s problems. Insamlingen av pengar, som var en frukt av samarbetet, bidrog till byggandet av huset som vi under vår vistelse bodde i. Huset ligger centralt i byn och det är välkänt för alla byinvånare som uppvisar en enorm stolthet över det. Huset blev en symbol för Fairtrade och har gjort det möjligt för New Koforidua att ta emot gäster. Inne i gästhuset finns mycket information om Fairtrade och Divinechoklad. Mycket av det som finns i huset har gäster som övernattat där tagit med sig och skänkt. New Koforidua och Garstang har tillsammans deltagit i olika kampanjer. Bland annat har The world hunger day och Bananas eating day uppmärksammats, och gemensamt har arbetet syftat till att öka kännedomen om Fairtrade i världen och främja ekonomisk och social rättvisa. För kakaoodlrarna i New Koforidua har målet varit att visa tacksamhet och vädja till konsumenter att fortsätta köpa Fairtrademärkta produkter. New Koforidua blev Fairtrade town 4 juni Den kommunala skolans rektor, Walter Alifo, har varit, och är drivande i samarbetet och i opinionsarbetet för Fair Trade och New Koforidua Fair Trade Town. Walter har universitetsstudier i fattigdomsbekämpning och social utveckling i bagaget och har en djup övertygelse i de frågor han driver, hemma i New Koforidua och på konferenser på olika håll i världen. Walter är ansvarig för Gästhuset och har varit vår värd och kunskapskälla framför andra

6 under vårt besök. Walter Alifo berättar att det är god sammanhållning i byn och alla kämpar mot samma mål. Så här beskriver han att det är att arbeta med detta: Det är en glädje att få arbeta i ett samhälle med en gemensam vision och en samhörighetskänsla hos alla, ett samhälle i vilket variationen i människors bakgrund och omständigheter är uppskattade och värderade, ett samhälle med samma livsmöjligheter för alla, och ett samälle där starka och positiva relationer existerar och fortsätter att utvecklas på arbetsplatser, i skolor och i hela samhället. Genom sin status som Fairtrade town har New Koforidua blivit satt på kartan och uppmärksammats i globala sammanhang. Bland annat får byn inbjudningar till WFTO-årliga kongress. Walter Alifo har hållit föredrag i olika sammanhang och har bland annat haft en presentation där han delat med sig av följande budskap: Vi hyllar alla och envar för deras anda av offer, frivillighet, uthållighet, och mod som har bidragit oerhört till att öka vår levnadsstandard, och framför allt vår mänskliga värdighet. Länge leve våra gemensamma värderingar! Walter Alifo berättar att han även har varit i Sverige och Malmö och senast deltog han i en konferens i Brasilien. Målet med att Fairtradestäderna sprider sig är att, i likhet med Fairtrade i stort, bidra till att främja arbetet för mänskliga rättigheter och minska fattigdomen och detta genom att förbättra relationerna mellan producenter och konsumenter. Förändringar för familjer i New Koforidua En av de främsta förändringarna för familjerna i New Koforidua är att det tydliggjorts att barnen ska gå i skolan och inte arbeta ute i skogen på föräldrarnas odlingar. Däremot får de gärna hjälpa till efter skolans slut och på helger, men det är inte tillåtet för barn att utföra något tungt eller farligt arbete. Odlarna vi träffar menar att Fairtrade gjort att de kunnat sätta sina barn i skolan och ge dem åtminstone en nioårig skolgång. Många uttrycker önskemål om att även kunna ge sina barn möjlighet att fortsätta på gymnasiet, men då detta är dyrt är det få som har råd. Alla barn, vars föräldrar tillhör Kuapa Kokoo, har dock gett sina barn minst nio års skolgång, vilket inte var möjligt innan kooperativet startade för 20 år sedan. Tyvärr räcker dock inte nio års skolgång särskilt långt. Det krävs högre utbildning för att komma vidare. Alla barn i byn vi pratar med uttrycker att de tycker om skolan och är väldigt entusiastiska över att få vara där. Dock har de drömmar om en annan framtid än sina föräldrar. Ingen av de vi intervjuar vill fortsätta vara kakaoodlare utan uttycker att de bland annat vill bli läkare, lärare, journalister och nyhetsankare. Något som också blivit tillgängligt för fler är sjukförsäkring. Fler har också råd att söka läkarvård när de blir sjuka. Förändringar i produktionsledet I och med att Kuapa kokoo är delägare i Divine Chocolate Ltd vet odlarna också att deras kakao blir Divinechoklad. Många småbönder som inte är anslutna till ett större sammanhang har ingen eller väldigt liten kunskap om vad som händer med deras produkt. Många i New Koforidua har smakat chokladen som producerats av deras kakao, och sett hur den färdigförpackade varan ser ut.

7 Det gör att det kan känna sig stolta över, och delaktig i, produktionen. Arbetet att främja mer miljövänlig produktion Kuapa Kokoo har som mål att främja organisk odling och att få fler bönder att ställa om sin produktion till hållbara metoder. Arbetet motverkas dock av regeringen som bland annat uppmuntrar odlarna att använda bekämpningsmedel. Det experimenteras dock med alternativ till besprutning. Bland annat undersöks det huruvida en liten röd myra kan vara ett alternativ, då denna utgör en naturlig fiende till skadeinsekterna och kan planteras ut på kakaoträden. Kunskapen är dock liten, vilket gör att det kan ta tid. Diskussion Politikers välvilja och sociala engagemang angående kakaoproduktionen och förhållandena för kakaoodlare varierar. Enligt regeringen ska priset vara kopplat till HDI. Trots att man har goda ambitioner beror ändock priset till stor del på politikers välvilja. I valtider är politikerna extra måna om att höja priset för att fånga röster. När priset förhandlades om i september 2012, precis innan valet, blev höjningen 10 GHS. Det återstår att se om det blir någon, och hur pass stor höjningen i så fall blir i år. Något som ändå är positivt är att priset inte sjunker även då världsmarknadspriset är instabilt. Odlarna som är anslutna till Kuapa Kokoo har även ett ytterligare påslag på 2 GHS/64 kg kakao och den ökningen av inkomst har lett till förbättrade levnadsvillkor i byn. Svaren från invånarna på frågor hur Faritrade har bidragit till utveckling i byn var endast positiva, och nästan alltid tog människorna upp gästhuset. Det var uppenbart att utan detta hade mycket av det som skett inte kunnat ske. Ingen pratade om regeringen eller de större sammanhangen utan fokus låg på hur den egna familjen skulle kunna överleva och få mer betalt. Då Kuapa Koopo i New Koforidua inte fått sig någon premie tilldelad fanns dock inget konkret resultat att se av detta incitament. Det var dock sällan någontng som nämdes. Istället nämndes premien alltid som någonting viktigt och värdefullt som följd av fairtradearbetet. Kanske är detta någonting som det informerats om. Kanske är odlarna lojala och vet att premiepengarna kommer människor som verkligen behöver det till del, även om det inte just är till dem själva. Många visade enorm stolthet över det som ändå hade lett till bättre livsvillkor för dem, oavsett vilket grund det hade. Något vi reflekterade över var dock avsaknaden av kritik mot Fairtrade. Hur Fairtrade kan bli bättre eller om det finns någonting som är mindre bra. En anledning till detta kan, förutom att utvecklingen inte kan ses som något annat än positiv i förhållande till alternativen, vara att vi fick socialt önskvärda svar. Alla vi intervjuade befann sig i ett socialt sammanhang som var av det mindre slaget. Där kan man tänka sig att det är viktigt att visa sig lojal mot samhälle, familj och grupp. Detta kan ha bidragit till att vi fick relativt homogena svar på våra frågor. Att saluföra New Koforidua som ett gott exempel känns även som en del i marknadsföringen av kakaon och Divinechokladen. Vi reflekterade även över de gånger vi var tvungna att använda tolk. Då detta alltsom oftast var en och samma person finns givetvis risken att den information som kom oss till del var subjektiv. Vi försökte ringa in om det hade bidragit med några speciella fördelar för kvinnor men fann inga större belägg för detta. Barn och ungdomar utbildades om Fairtrade i grundskolan. Då vi intervjuade dem fick vi goda svar på vad Fairtrade innebär. Dock fick vi ibland även där känslan av att det var socialt önskvärda svar de ville ge oss. Stolthet kan vara en orsak. Utbildning och ren sakkunskap om vad systemet innebär kan vara ett annat. De flesta pratade om fairtradepremien trots att denna inte

8 tilldelats just New Koforidua och därmed gett någon konkret resultat. Något som blev uppenbart var att ingen av barnen och ungdomarna ville gå i sina föräldrars fotspår och bli kakaoodlare. De ville istället utbilda sig och många ville lämna byn. I förlängningen skulle detta leda till att vi inte skulle få någon kakao att producera choklad av. Trots utbildning och demokrati som ledord blev det tydligt att många invånare och odlare saknade kunskap om vad som sker i den fortsatta produktionskedjan. Vi försökte ta reda på hur strukturen såg ut i kooperativet på en högre nivå, men det detta var kunskap som inte var grundad hos odlarna själva. Detta skulle kunna vara någonting att arbeta vidare på då det ger ytterligare känsla av delaktighet i ett större sammanhang. Hade vi haft mer tid hade vi gärna besökt Kuapa Kokoos huvudkontor i Kumasi för att få en större förståelse för kooperativet och dess arbete. Alla vi hade kontakt med var oerhört positiva till Fairtrade. Samarbetet med Garstang har varit en viktigt faktor till utvecklingen i byn. Alla var som nämnts stolta över gästhuset och över alla besök som varit där. Huset underlättar för gäster att besöka byn och övernatta där. Därmed kan information och kunskap om både odlarnas situation och byn spridas lättare. Detta gör även att New Koforidua hamnar på kartan i globala sammanhang. Oavsett om det är Kuapa Kokoo eller Garstang som bidrar till utveckling så har det skett en positiv sådan. Det som odlarna annars själva tar upp som positiva effekter av Fairtrade är priset och den extra premien på 2 GHS de får per säck. Detta är ett konkret tillskott för dem och det gör att de kan få extra utrymmet att hantera sina liv och sin framtid. Något som ofta kostar pengar och som gör av föräldrar inte har råd att låta sin barn gå i skolan är skoluniform och förbrukningsmaterial i skolan. Ett extra tillskott kan vara avgörande för att barnen ska kunna få en utbildning. Skördetiden för kakao är på hösten, från september till december. Detta innebär att inkomstfördelningen blir snedfördelad under året. Under resten av året får odlarna med andra ord sämre inkomst. Får de mer betalt för den kakao de säljer (vilket är fallet i och med Fairtradecertifieringen) har de större möjlighet att få en drägligare tillvaro även resten av året. Något som efterfrågades och som av många sågs som önskvärt var att få stöd till att stärka inkomsterna under lågsäsongen. Sidoprojekt och att få större möjlighet att odla andra grödor önskades då ekonomin inte skulle vara lika beroende av kakao. Även om Fairtrade innebär bättre betalt kan det inte förändra skördecykeln för kakao. Att bara odla kakao gör också odlingarna sårbara. Ingen försäkring finns exempelvis mot skogsbränder eller skadeinsekter. Att få möjlighet att odla andra grödor skulle således bidra till utveckling i positiv riktning. Då Kuapa Kokoo är ett stort kooperativ och även delägare i Divine Chocolate Ltd har det möjlighet att påverka och vara delaktiga. Avståndet mellan odlare och konsumenter minskar. Det som möjligen kan hända om kooperativet ökar i storlek är att det blir oöverblickbart och att odlarna återgår till att känna sig små och obetydliga. Då krävs det en tydlig struktur och information om vad som händer i organisationen. Vi upplevde att vi inte fick svar på hur premiepengarna delas ut, hur urvalsprocessen ser ut m.m. Det gjorde att det kändes som att New Koforidua var en liten by som inte fick så stor plats. En stor organisation har stor makt men då gäller det att den används på ett bra sätt. Slutsats Utifrån vår vistelse och våra samtal med odlare och invånare i New Koforidua kan vi konstatera

9 att Fairtrade har bidragit till en positiv utveckling i samhället på olika sätt. Det största och kanske viktigaste exemplet är gästhuset som gjort att byn kan ta emot besökare och fortsätta arbeta globalt för bättre handelsvillkor för kakaoodlarna. För odlarna har, förutom priset och de extra premiepengarna, utrustning varit ett tacksamt bidrag. Oavsett om det är samarbetet mellan Garstang och New Koforidua eller kooperativet Kuapa Kokoo som bidragit till att odlare fått en bättre arbetssituation och bättre livsvillkor har det skett förändring till det positiva. Det viktigaste är att fortsätta arbeta med och utveckla Fairtade. Genom global informationsspridning ökas medvetenheten och viljan att arbeta för förbättrade arbetsvillkor för kakaoodlare i Ghana. Ytterligare fokus kan sättas på kvinnors och barn rättigheter och villkor. Genom att arbeta tillsammans, minska avståndet mellan odlare och konsumenter, kan vi minska risken för att mänskliga rättigheter kränks. Källkritik Med tanke på vår korta vistelse, vårt lilla urval vid intervjuer samt att det under vår vistelse var lågsäsong kan vi inte hävda att vi fått en helhetsbild av arbetet med kakao och Fairtrade i New Koforidua. Språkbarriärer har även spelat en roll och tolkning av intervjuer kan ha påverkat resultatet.

10 Bowes, John (2011) The Fair Trade Revolution Referenser Fairtrade (2012), Ambassadörshandboken En handbok full av information och inspiration till ambassadörer Alifo, Walter, Fairtradekoordinator för samarbetet mellan New Koforidua och Garstang

11 Fairtrade and what it means for prosperity in the Fair Trade Town, New Koforidua, Ghana. Outline in English. New Koforidua, Ghana, is the first Fair Trade Town in the world. A Fair Trade Town is a Society in in the Producer Region with a link to a Fair Trade Town in the Consumer Region. See definition below. New Koforidua links to Garstang, Great Britain, the first Fair Trade City in the world. We, Annica Svensson, Eleonora Jonasson, Ingrid Göransson and Kjell Granrot, students from the Red Crosses school in Sweden, studying Fair Trade, visited New Koforidua the 6 th to the 12 th of june We stayed in the Guesthouse that was built in 2007 as a joint project between New Koforidua and Garstang. Our host and guide was the headmaster of the near by public primary school, Walter Kofi Alifo. Walter is also the caretaker of the interchange between New Koforidua and Garstang, and represents the society in conferences all over the world. He is a very skilled university graduate, and it was fascinating and a pleasure to have the opportunity to follow and listen and talk to him. We are very grateful to Walter Alifo! There are c. 210 cocoa farmers in New Koforidua, who are members of the Kuapa Kokoo cooperativ (with c members in Ghana). Totaly there are 900 farmers in the society, with 1900 inhabitants. We learnt from many farmers that Fair Trade has meant better conditions, end of child labour, more secure working conditions, influence and empowerment for the farmers. Even though there is still a long way to go before there is sufficient conditions and equality, they are on the road. It is difficult to say which is the main force, belonging to a Fair Trade cooperative or being a Fair Trade Town? The Guest House is important, as a symbol and a resourse for visitors from the cooperative and from far away countries as England and Sweden. As a correspondence to the five criterias for a Fair Trade City there are five criterias making New Koforidua a Fair Trade Town: 1. There is a community link with a Fair Trade town in a country where the Fairtrade mark is in existence with a recognize partnership agreement. 2. Members of a cooperative that sells into the Fair Trade market are resident in the community and are known as the Kuapa cooperative, New Koforidua society. 3. Fair Trade and the Fairtrade mark is promoted throughout the schools, faith communites and other community organizations in the town. 4. The community takes part in joint campaigning events, attracting media converage where appropriate, with their linked community to promote Fair Trade and Trade justice. 5. A local Fair Trade group is convened to ensure continued promotion of Fair trade in the community. The citizens and especially the Fair Trade growers are proud to be a Fair Trade Town. Producing cocoa requires hard work, and the farmers are occupied in their every-day make-a-living. We met noone who knew how much of the prize the consumer payes for the chocolate that stayes with the producer. Not many knew what it means that the

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY

SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY SE HUNGERN LÄRARHANDLEDNING AV: TOVE SWAHN SEALY 1 SE HUNGERN - LÄRARHANDLEDNING Den här programserien är UR:s bidrag till kampanjen Hungerhjälpen som år 2013 utmanade gymnasieelever landet runt att samla

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Hotet mot din kaffekopp

Hotet mot din kaffekopp Innehåll Förord av författarna 4 Förord av We Effect 5 Sammanfattning 6 Inledning: Ditt kaffe är hotat 9 Problem för världens kaffeodlare 10 Problem #1: Kaffemarknadens nyckfullhet 10 Problem #2: Klimatförändringar

Läs mer

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Scores rapportserie 2013:3 Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist & Kristina Tamm

Läs mer

Hur mycket är tillräckligt?

Hur mycket är tillräckligt? Hur mycket är tillräckligt? - Om tanken på tillväxt som vår tids största ekologiska och sociala problem dennis pamlin Innehållsförteckning inledning 1. Tillväxt, en introduktion 2. Historien bakom tanken

Läs mer

Att bli tagen på allvar

Att bli tagen på allvar Att bli tagen på allvar Exempel på barns och ungas inflytande Tina Eliasson Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Väntan på att bli stor 11 Den gamle doktorn 13 FN:s konvention om barnets rättigheter 17 Idén

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer