Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana"

Transkript

1 Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana Kjell Granrot Ingrid Göransson Eleonora Jonasson Annica Svensson Vår rapport kommer handla om hur livet är för kakaoodlare i New Koforidua. Byn och odlarnas förhållanden har påverkats av två parallella processer med anknytning till Fairtrade. Dels har vänskapen mellan New Koforidua och Garstang, världens första Fairtrade City, lett till att New Koforidua certifierats som Fairtrade Town. Dels är många odlare i byn anslutna till kakaokooperativet Koapa Kokoo, vilket är ett fairtradecertifierat kooperativ. Dessa två processer överlappar ofta varandra och har båda bidragit till en positiv utveckling i byn. Fairtrade Bakgrund Fortfarande lever 1,2 miljarder människor i extrem fattigdom och klyftan mellan de rikaste och de fattigaste har ökat de senaste årtiondena. Fairtrade är en strategi som genom rättvisare handel syftar till att främja hållbar utveckling och minska fattigdom. Fairtrade bygger på de mänskliga rättigheterna och påskyndar utvecklingen av millenniemålen som antogs av världens ledare år mål har utformats för att bidra till en positiv mänsklig utveckling i världen. Målet är att halvera fattigdomen och hungern samt öka levnadsstandarden i världen till Kwame Banson, Västafrikas representant för Fairtrade, uttryckte det som att Fairtrade är ett redskap för utveckling. Rättvis handel, både lokal och global, har betydelse för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Ofta är handel ett effektivt verktyg för att bekämpa fattigdom och främja välfärdsutveckling. Goda handelsreleationer förebygger även krig och konflikter. För odlare bidrar fairtrade direkt till ekonomiska fördelar. Fairtrade erbjuder en marknad att sälja varor på och Fairtradekriterierna garanterar odlaren ett pris som täcker produktionskostnaderna. Utöver minimipriset garanteras producenterna även en premie vid försäljning av råvaran. Denna används för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt och kan exempelvis gå till skolor, nya bostäder och sjukvård, eller också investeringar i jordbruket/produktionen. Fairtrade bidrar också till empowerment, vilket innebär att odlare och producenter blir delaktiga i den egna processen. De får utbildning och kunskap om marknad och pris. Genom att organisera sig får de också tillgång till nätverk där de kan diskutera problem och frågor. I Fairtrade Revolution uttrycker John Bowes det som följer: Fairtrade fungerar varje gång. Du kan göra det varje dag, och varje gång vet du att det gör skillnad. Som resultat av ditt medvetna val att köpa fairtrademärkt kaffe i stället för ett ickefairtrademärkt märke, får människor långt borta, mänskor som du aldrig kommer att träffa, ett garanterat juste pris för sin produkt och en hyfsad lön för sitt arbete. Detta är mycket myndiggörande för många människor människor som kanske aldrig har sett sig själva som aktivister, som kanske aldrig har skrivit en vädjan till politiker eller myndigheter, men som vill

2 handla med bättre samvete, och nu kan göra det. Fair Trade blir helt enkelt deras sätt att göra sunda affärer i kassan. New Koforidua New Koforidua ligger i Ashantiregionen, Ghana, och är belägen 22 mil norr om Accra och 4 mil söder om Kumasi. Byn har ca 1920 invåndare. Av dem är 50 % barn, 42 % i arbetsför ålder och 8 % tillhör den äldre generationen. 96 % av de som arbetar är bönder. Den vanligaste produkten som odlas är kakao och det finns ca 900 kakaoodlare i byn. Förutom kakao odlas även grödor såsom cassava, apelsiner, avokado, palmolja och jam. Övriga invånare, ca 4 %, är anställda inom den offentliga sektorn och har yrken såsom lärare eller inom försäljningssektorn. (Vi ställer oss lite frågande till procentuppgifterna. Vi har fått dem muntligt och kanske finns det en lapsus här. Att alla försäljare skulle inrymmas i de 4 %-en och vara offentliganställda låter konstigt) New Koforidua är Afrikas första (och enda) Fairtrade town. Till skillnad från konsumerande Fairtrade cities i världen är denna en producerande sådan. En producerande och konsumerande stad samarbetar och stödjer varandra. Detta innebär ett ömsesidigt behov av varandra och ett utbyte städerna emellan. I New Koforidua finns det inte möjlighet att köpa produkter (t.ex.choklad) med Fairtrademärkningen. Där är uppgiften med andra ord istället att producera kakao. Att vara en Fairtrade town innebär att bidra till ytterligare en mänsklig länk mellan producenterna och konsumenterna. Samarbetet startade sommaren 2001, då Garstang världens första Fair Trade City - sökte kontakt med kakaoproducenter. Det fanns en önskan att besöka Västafrika och se hur odlare arbetar. Efter kontakt med företaget Divine Chocolate Ltd, som producerar choklad av kakao från Kuapa Kokoo, upprättades en kontakt med Ghana, Kumasi och slutligen New Koforidua kom man överens om att upprätta en länk mellan Garstang och New Kofordidua, och här började ett vänskapsutbyte dessa emellan. 5 år senare upprättades ett dokument med följande innehåll: Medlemmarna i Garstang And New Koforidua Linking Association (GANKLA) och medlemmarna i New Koforidua And Garstang Linking Association (NKGALA) tror på en sann och förblivande vänskap som en förutsättning för främjande av förståelse mellan folken i Norr och folken i Syd. Det bästa och mest effektiva sättet att uppnå sådan vänskap är att uppmuntra samverkan mellan människor på gräsrotsnivå, och att möta behoven i båda samhällena genom samarbete i utbildning och i socialt och ekonomiskt framåtskridande. Vi är övertygade om att denna samverkan skall vara rättvis, ärlig och alltid öppen för nya idéer från vilken källa som helst. Pengar började samlas in från privatpersoner och företag från hela världen. Insamlingen resulterade i ett hus i New Korforidua. Detta stod klart 2007, och har bidragit till att byn har kunnat ta emot besökare. Samarbetet har även gjort att odlare från New Koforidua har kunnat besöka Garstang. Ett antal mål har satts upp för samarbetet. Bland annat följande: Gynna sund handel i allmänhet och framhålla de fruktansvärda lidanden många får utstå på grund av rådande orättvisa handelsregler, och det faktum att många småbönder världen över inte får ett rättvist pris för sina prudukter. Vidga horisonterna för människor i båda samhällena, så att de kan bli bättre informerade och bättre rustade att möta behoven av fair trade, rättvisa i handelsförbindelserna, och utmaningarna från den globala fattigdomen

3 För att bli en certifierad Fairtrade city behöver ett antal kriterier uppfyllas: 1. Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen. 2. En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker 3. Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter 4. Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter. 5. Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling. Fairtradekommittén i New Koforidua har sedan genom samarbete med Garstang utvecklat följande mål för en Fairtrade town i Afrika: Kuapa Kokoo 1. Det finns en förbildelselänk med en Fair Trade City i ett land där det finns fairtrademärkta varor, etablerad genom en samarbetsöverenskommelse. 2. Medlemmar i ett kooperativ som säljer till Fair Trade-marknaden hör till samhället och heter här Kuapa cooperative, New Koforidua samhälle. 3. Fair Trade och Fairtrademärket lyfts fram i skolorna, religiösa församlingar och andra organisationer i samhället. 4. Samhället medverkar i ömsesidiga kampanjer, söker mediabevakning då det är lämpligt, tillsammans med sin vänkommun, för att främja Fairtrade och rättvis handel. 5. En lokal Fair Trade-grupp samlas för att säkra fortsatt Fairtradeengagemang i kommunen. Kakaokooperativet Kuapa Kokoo bildades Kooperativet har ca medlemmar, varav 210 medlemmar i New Koforidua. Kuapa Kokoo säljer en del av sin kakao till Divine Chocolate Ltd, som har sin tillverkning i Storbritannien. Divine Chocolate Ltd ägds till 45% av Kuapa Kokoo. I New Koforidua har Kuapa Kokoos medlemmar möte en gång i månaden. Vid dessa diskuteras aktuella och angelägna frågor och det utbyts erfarenheter och råd. Tre representanter sänds även till kooperativets stora möten i Kumasi, där det bland annat tas beslut om vad premiepengarna skall användas till. Kuapa Kokoo har anställt en sk. recorder i byn. Han köper upp den kakao, som odlarna som är anslutna till kooperativet, säljer. Han arbetar alla dagar, förutom söndagar, mellan 7.00 och Under dessa tider kan odlarna komma och väga in sin kakao när det passar. Uppköparens uppgift är att föra noggranna anteckningar över vilken kvantitet varje odlare säljer. Vikten bokförs, liksom priset som betalats och bonusen odlaren får per 64 kilo kakao (vilket utgör en säck). Anteckningarna signeras antingen med underskrift eller tumavtryck. Den nuvarande uppköparen heter Nana Guyeabour och har arbetat i New Koforidua i sju år. Hans lön baseras helt på hur mycket kakaobönor han köper.

4 I Ghana köper och säljer staten all kakao, utom just Kuapa Kokoos. Det överenskomna priset är för närvarande 212 GHS/64 kg kakao. Detta pris kan aldrig sänkas, utan endast förbli på samma nivå eller höjas. Priset sätts utifrån ett socialt program som i sin tur utgår ifrån HDI - Human development index. Syfte Fokus för denna rapport är hur Fairtrade bidragit till att utveckla samhället New Koforidua. Hur har samhället påverkats av att det blivit Afrikas första Fairtrade town? Hur har samhället påverkats av att kakaoodlare är medlemmar i Kuapa Kokoo vilket är ett fairtradecertifierat producentkooperativ? Metod Vi har bott i New Koforidua i ca 1,5 vecka. Där har vi fått möjlighet att träffa och prata med byinvånare och odlare. Vi har intervjuat 8 stycken skolungdomar, en odlare och hans familj, några av medlemmarna i Kuapa Kokoo och Walter Alifo, som har varit vår kontaktperson i byn och är koordinator för samarbetet mellan New Koforidua och Garstang. Resultat Regeringen i Ghana har stor inverkan på kakaohandeln. Enligt deras egen hemsida är Cocobods (Ghana Cocoa Boards) syfte är att uppmuntra och underlätta produktionen, processen och marknadsföringen av kvalitetskakao (-kaffe, -sheanötter) från Ghana. De arbetar för att öka effektiviteten och arbetar även för att skapa och upprätthålla goda relationer mellan parter i handelskedjan. Konkret ger regeringen bland annat ut en tidning där odlare kan få tips och råd om hur man bäst sköter sin odling. Besprutning ses som någonting viktigt och bekämpninsmedel är gratis för kakaoodlare. När regeringen i Ghana har en sådan särskild plats i chokladindustrin och tjänar stora pengar på exporten av kakao är det dock lätt att de får monopol på information och styrning. Stor del av befolkningen är fattig och läskunnigheten är dålig, särskilt hos de äldre. Detta medför stor risk att de inte kan göra sina röster hörda, utan tvingas lyssna på dem som tror sig veta vad som är bäst även om detta inte alltid är fallet. Förändringar i samhället Generellt har människor och odlare fått det bättre och det finns tydliga tecken på att Fairtrade bidragit till utveckling i det lilla samhället New Koforidua de senaste 20 åren. Dock är det svårt att skilja på vad som beror på samarbetet mellan Garstang och New Kofordiua och att New Koforidua blivit en fairtrade town, och vad som beror på att en del av invånarna i samhället är medlemmar i det fairtradecertifierade kakaokooperativet Kuapa Kokoo. Det vi med säkerhet vet är att besökarna från Storbritanien inte kommit till New Koforidua om de inte ingått i Kuapa kokoos medlemsorganisation och det var detta besök som inledde sammarbetet de två samhällena emellan. Kuapa kokoo utgör således en viktig del för fortsättningen. Alla kakaoodlare i New Koforidua är inte medlemmar i Kuapa Kokoo, men medlemmarna i kooperativet arbetar hårt med att övertyga andra i samhället om fördelarna av medlemskapet. Samtidigt poängterar de att Fairtrade ska vara valfritt och att detta är viktigt.

5 Det är svårt för odlare att förstå alla fördelar av medlemskapet då många är äldre och inte har fått någon utbildning. Många kan varken läsa eller skriva. Många i den äldre generationen kan inte heller prata eller förstå engelska vilket gör det svårare att kommunicera och utbyta information. Medlemskapet har dock inneburit många fördelar. Det visar de intervjuer med kakaoodlare vi gjort. Förutom det bestämda priset får odlarna en extra premie på 2 GHS per 64 kg kakao. I dagsläget står 1 GHS i 3,18 SEK. Medlemmarna får även genom kooperativet varje år nya machetes och nya gummistövlar. De upplever det även som en styrka att kunna samlas i ett gemensamt forum och prata om sin situation. Vi får delta på ett sådant medlemsmöte vid vilket det är ca 60 personer närvarande. De flesta är äldre och många av dem är kvinnor. De uttrycker tacksamhet över att vi är där och deras högsta önskan är att vi ska få fler att köpa fairtrademärkt choklad så att de kan få det bättre och större möjligheter i sina liv. Inom kooperativet främjas de som är lojala och säljer all sin choklad till Kuapa Kokoo. Det finns även incitament för att arbeta hårt då regeringen varje år delar ut pris till odlare. Då krävs det att man förutom att arbeta hårt även vid sidan om kakaoodlingen odlar anda grödor samt att man har djur så att man kan försörja sin familj. Biologisk mångfald uppmuntras. Inom kooperativet finns anteckningar på hur mycket mark varje odlare äger och därmed hur stor deras skörd kan beräknas bli. Detta kan sedan jämföras med skörden som sedan säljs till uppköparen. Det ligger en ära i att arbeta hårt och vara en hard worker förklaras det för oss. I New Koforidua går det inte att se någon direkt effekt av Fairtradepremien, i form av exempelvis skolprojekt eller vattenbrunnar. I år har det dock gjorts en ansökan till en djupborrad brunn och invånarna har stora förhoppningar på att få detta beviljat. New Koforidua Fairtrade town Att Fairtrade är så välkänt i den här byn beror till stor del på samarbetet mellan Garstang och New Koforidua. Samarbetet började redan 2001 och blev 2007 The Garstang And New Koforidua Linking Association (GANKLA) together with the New Koforidua and Garstang Linking Association (NKGaLA) oversee the North-South link. All share the belief that bringing people together in this way can help us to understand and share in each other s problems. Insamlingen av pengar, som var en frukt av samarbetet, bidrog till byggandet av huset som vi under vår vistelse bodde i. Huset ligger centralt i byn och det är välkänt för alla byinvånare som uppvisar en enorm stolthet över det. Huset blev en symbol för Fairtrade och har gjort det möjligt för New Koforidua att ta emot gäster. Inne i gästhuset finns mycket information om Fairtrade och Divinechoklad. Mycket av det som finns i huset har gäster som övernattat där tagit med sig och skänkt. New Koforidua och Garstang har tillsammans deltagit i olika kampanjer. Bland annat har The world hunger day och Bananas eating day uppmärksammats, och gemensamt har arbetet syftat till att öka kännedomen om Fairtrade i världen och främja ekonomisk och social rättvisa. För kakaoodlrarna i New Koforidua har målet varit att visa tacksamhet och vädja till konsumenter att fortsätta köpa Fairtrademärkta produkter. New Koforidua blev Fairtrade town 4 juni Den kommunala skolans rektor, Walter Alifo, har varit, och är drivande i samarbetet och i opinionsarbetet för Fair Trade och New Koforidua Fair Trade Town. Walter har universitetsstudier i fattigdomsbekämpning och social utveckling i bagaget och har en djup övertygelse i de frågor han driver, hemma i New Koforidua och på konferenser på olika håll i världen. Walter är ansvarig för Gästhuset och har varit vår värd och kunskapskälla framför andra

6 under vårt besök. Walter Alifo berättar att det är god sammanhållning i byn och alla kämpar mot samma mål. Så här beskriver han att det är att arbeta med detta: Det är en glädje att få arbeta i ett samhälle med en gemensam vision och en samhörighetskänsla hos alla, ett samhälle i vilket variationen i människors bakgrund och omständigheter är uppskattade och värderade, ett samhälle med samma livsmöjligheter för alla, och ett samälle där starka och positiva relationer existerar och fortsätter att utvecklas på arbetsplatser, i skolor och i hela samhället. Genom sin status som Fairtrade town har New Koforidua blivit satt på kartan och uppmärksammats i globala sammanhang. Bland annat får byn inbjudningar till WFTO-årliga kongress. Walter Alifo har hållit föredrag i olika sammanhang och har bland annat haft en presentation där han delat med sig av följande budskap: Vi hyllar alla och envar för deras anda av offer, frivillighet, uthållighet, och mod som har bidragit oerhört till att öka vår levnadsstandard, och framför allt vår mänskliga värdighet. Länge leve våra gemensamma värderingar! Walter Alifo berättar att han även har varit i Sverige och Malmö och senast deltog han i en konferens i Brasilien. Målet med att Fairtradestäderna sprider sig är att, i likhet med Fairtrade i stort, bidra till att främja arbetet för mänskliga rättigheter och minska fattigdomen och detta genom att förbättra relationerna mellan producenter och konsumenter. Förändringar för familjer i New Koforidua En av de främsta förändringarna för familjerna i New Koforidua är att det tydliggjorts att barnen ska gå i skolan och inte arbeta ute i skogen på föräldrarnas odlingar. Däremot får de gärna hjälpa till efter skolans slut och på helger, men det är inte tillåtet för barn att utföra något tungt eller farligt arbete. Odlarna vi träffar menar att Fairtrade gjort att de kunnat sätta sina barn i skolan och ge dem åtminstone en nioårig skolgång. Många uttrycker önskemål om att även kunna ge sina barn möjlighet att fortsätta på gymnasiet, men då detta är dyrt är det få som har råd. Alla barn, vars föräldrar tillhör Kuapa Kokoo, har dock gett sina barn minst nio års skolgång, vilket inte var möjligt innan kooperativet startade för 20 år sedan. Tyvärr räcker dock inte nio års skolgång särskilt långt. Det krävs högre utbildning för att komma vidare. Alla barn i byn vi pratar med uttrycker att de tycker om skolan och är väldigt entusiastiska över att få vara där. Dock har de drömmar om en annan framtid än sina föräldrar. Ingen av de vi intervjuar vill fortsätta vara kakaoodlare utan uttycker att de bland annat vill bli läkare, lärare, journalister och nyhetsankare. Något som också blivit tillgängligt för fler är sjukförsäkring. Fler har också råd att söka läkarvård när de blir sjuka. Förändringar i produktionsledet I och med att Kuapa kokoo är delägare i Divine Chocolate Ltd vet odlarna också att deras kakao blir Divinechoklad. Många småbönder som inte är anslutna till ett större sammanhang har ingen eller väldigt liten kunskap om vad som händer med deras produkt. Många i New Koforidua har smakat chokladen som producerats av deras kakao, och sett hur den färdigförpackade varan ser ut.

7 Det gör att det kan känna sig stolta över, och delaktig i, produktionen. Arbetet att främja mer miljövänlig produktion Kuapa Kokoo har som mål att främja organisk odling och att få fler bönder att ställa om sin produktion till hållbara metoder. Arbetet motverkas dock av regeringen som bland annat uppmuntrar odlarna att använda bekämpningsmedel. Det experimenteras dock med alternativ till besprutning. Bland annat undersöks det huruvida en liten röd myra kan vara ett alternativ, då denna utgör en naturlig fiende till skadeinsekterna och kan planteras ut på kakaoträden. Kunskapen är dock liten, vilket gör att det kan ta tid. Diskussion Politikers välvilja och sociala engagemang angående kakaoproduktionen och förhållandena för kakaoodlare varierar. Enligt regeringen ska priset vara kopplat till HDI. Trots att man har goda ambitioner beror ändock priset till stor del på politikers välvilja. I valtider är politikerna extra måna om att höja priset för att fånga röster. När priset förhandlades om i september 2012, precis innan valet, blev höjningen 10 GHS. Det återstår att se om det blir någon, och hur pass stor höjningen i så fall blir i år. Något som ändå är positivt är att priset inte sjunker även då världsmarknadspriset är instabilt. Odlarna som är anslutna till Kuapa Kokoo har även ett ytterligare påslag på 2 GHS/64 kg kakao och den ökningen av inkomst har lett till förbättrade levnadsvillkor i byn. Svaren från invånarna på frågor hur Faritrade har bidragit till utveckling i byn var endast positiva, och nästan alltid tog människorna upp gästhuset. Det var uppenbart att utan detta hade mycket av det som skett inte kunnat ske. Ingen pratade om regeringen eller de större sammanhangen utan fokus låg på hur den egna familjen skulle kunna överleva och få mer betalt. Då Kuapa Koopo i New Koforidua inte fått sig någon premie tilldelad fanns dock inget konkret resultat att se av detta incitament. Det var dock sällan någontng som nämdes. Istället nämndes premien alltid som någonting viktigt och värdefullt som följd av fairtradearbetet. Kanske är detta någonting som det informerats om. Kanske är odlarna lojala och vet att premiepengarna kommer människor som verkligen behöver det till del, även om det inte just är till dem själva. Många visade enorm stolthet över det som ändå hade lett till bättre livsvillkor för dem, oavsett vilket grund det hade. Något vi reflekterade över var dock avsaknaden av kritik mot Fairtrade. Hur Fairtrade kan bli bättre eller om det finns någonting som är mindre bra. En anledning till detta kan, förutom att utvecklingen inte kan ses som något annat än positiv i förhållande till alternativen, vara att vi fick socialt önskvärda svar. Alla vi intervjuade befann sig i ett socialt sammanhang som var av det mindre slaget. Där kan man tänka sig att det är viktigt att visa sig lojal mot samhälle, familj och grupp. Detta kan ha bidragit till att vi fick relativt homogena svar på våra frågor. Att saluföra New Koforidua som ett gott exempel känns även som en del i marknadsföringen av kakaon och Divinechokladen. Vi reflekterade även över de gånger vi var tvungna att använda tolk. Då detta alltsom oftast var en och samma person finns givetvis risken att den information som kom oss till del var subjektiv. Vi försökte ringa in om det hade bidragit med några speciella fördelar för kvinnor men fann inga större belägg för detta. Barn och ungdomar utbildades om Fairtrade i grundskolan. Då vi intervjuade dem fick vi goda svar på vad Fairtrade innebär. Dock fick vi ibland även där känslan av att det var socialt önskvärda svar de ville ge oss. Stolthet kan vara en orsak. Utbildning och ren sakkunskap om vad systemet innebär kan vara ett annat. De flesta pratade om fairtradepremien trots att denna inte

8 tilldelats just New Koforidua och därmed gett någon konkret resultat. Något som blev uppenbart var att ingen av barnen och ungdomarna ville gå i sina föräldrars fotspår och bli kakaoodlare. De ville istället utbilda sig och många ville lämna byn. I förlängningen skulle detta leda till att vi inte skulle få någon kakao att producera choklad av. Trots utbildning och demokrati som ledord blev det tydligt att många invånare och odlare saknade kunskap om vad som sker i den fortsatta produktionskedjan. Vi försökte ta reda på hur strukturen såg ut i kooperativet på en högre nivå, men det detta var kunskap som inte var grundad hos odlarna själva. Detta skulle kunna vara någonting att arbeta vidare på då det ger ytterligare känsla av delaktighet i ett större sammanhang. Hade vi haft mer tid hade vi gärna besökt Kuapa Kokoos huvudkontor i Kumasi för att få en större förståelse för kooperativet och dess arbete. Alla vi hade kontakt med var oerhört positiva till Fairtrade. Samarbetet med Garstang har varit en viktigt faktor till utvecklingen i byn. Alla var som nämnts stolta över gästhuset och över alla besök som varit där. Huset underlättar för gäster att besöka byn och övernatta där. Därmed kan information och kunskap om både odlarnas situation och byn spridas lättare. Detta gör även att New Koforidua hamnar på kartan i globala sammanhang. Oavsett om det är Kuapa Kokoo eller Garstang som bidrar till utveckling så har det skett en positiv sådan. Det som odlarna annars själva tar upp som positiva effekter av Fairtrade är priset och den extra premien på 2 GHS de får per säck. Detta är ett konkret tillskott för dem och det gör att de kan få extra utrymmet att hantera sina liv och sin framtid. Något som ofta kostar pengar och som gör av föräldrar inte har råd att låta sin barn gå i skolan är skoluniform och förbrukningsmaterial i skolan. Ett extra tillskott kan vara avgörande för att barnen ska kunna få en utbildning. Skördetiden för kakao är på hösten, från september till december. Detta innebär att inkomstfördelningen blir snedfördelad under året. Under resten av året får odlarna med andra ord sämre inkomst. Får de mer betalt för den kakao de säljer (vilket är fallet i och med Fairtradecertifieringen) har de större möjlighet att få en drägligare tillvaro även resten av året. Något som efterfrågades och som av många sågs som önskvärt var att få stöd till att stärka inkomsterna under lågsäsongen. Sidoprojekt och att få större möjlighet att odla andra grödor önskades då ekonomin inte skulle vara lika beroende av kakao. Även om Fairtrade innebär bättre betalt kan det inte förändra skördecykeln för kakao. Att bara odla kakao gör också odlingarna sårbara. Ingen försäkring finns exempelvis mot skogsbränder eller skadeinsekter. Att få möjlighet att odla andra grödor skulle således bidra till utveckling i positiv riktning. Då Kuapa Kokoo är ett stort kooperativ och även delägare i Divine Chocolate Ltd har det möjlighet att påverka och vara delaktiga. Avståndet mellan odlare och konsumenter minskar. Det som möjligen kan hända om kooperativet ökar i storlek är att det blir oöverblickbart och att odlarna återgår till att känna sig små och obetydliga. Då krävs det en tydlig struktur och information om vad som händer i organisationen. Vi upplevde att vi inte fick svar på hur premiepengarna delas ut, hur urvalsprocessen ser ut m.m. Det gjorde att det kändes som att New Koforidua var en liten by som inte fick så stor plats. En stor organisation har stor makt men då gäller det att den används på ett bra sätt. Slutsats Utifrån vår vistelse och våra samtal med odlare och invånare i New Koforidua kan vi konstatera

9 att Fairtrade har bidragit till en positiv utveckling i samhället på olika sätt. Det största och kanske viktigaste exemplet är gästhuset som gjort att byn kan ta emot besökare och fortsätta arbeta globalt för bättre handelsvillkor för kakaoodlarna. För odlarna har, förutom priset och de extra premiepengarna, utrustning varit ett tacksamt bidrag. Oavsett om det är samarbetet mellan Garstang och New Koforidua eller kooperativet Kuapa Kokoo som bidragit till att odlare fått en bättre arbetssituation och bättre livsvillkor har det skett förändring till det positiva. Det viktigaste är att fortsätta arbeta med och utveckla Fairtade. Genom global informationsspridning ökas medvetenheten och viljan att arbeta för förbättrade arbetsvillkor för kakaoodlare i Ghana. Ytterligare fokus kan sättas på kvinnors och barn rättigheter och villkor. Genom att arbeta tillsammans, minska avståndet mellan odlare och konsumenter, kan vi minska risken för att mänskliga rättigheter kränks. Källkritik Med tanke på vår korta vistelse, vårt lilla urval vid intervjuer samt att det under vår vistelse var lågsäsong kan vi inte hävda att vi fått en helhetsbild av arbetet med kakao och Fairtrade i New Koforidua. Språkbarriärer har även spelat en roll och tolkning av intervjuer kan ha påverkat resultatet.

10 Bowes, John (2011) The Fair Trade Revolution Referenser Fairtrade (2012), Ambassadörshandboken En handbok full av information och inspiration till ambassadörer Alifo, Walter, Fairtradekoordinator för samarbetet mellan New Koforidua och Garstang

11 Fairtrade and what it means for prosperity in the Fair Trade Town, New Koforidua, Ghana. Outline in English. New Koforidua, Ghana, is the first Fair Trade Town in the world. A Fair Trade Town is a Society in in the Producer Region with a link to a Fair Trade Town in the Consumer Region. See definition below. New Koforidua links to Garstang, Great Britain, the first Fair Trade City in the world. We, Annica Svensson, Eleonora Jonasson, Ingrid Göransson and Kjell Granrot, students from the Red Crosses school in Sweden, studying Fair Trade, visited New Koforidua the 6 th to the 12 th of june We stayed in the Guesthouse that was built in 2007 as a joint project between New Koforidua and Garstang. Our host and guide was the headmaster of the near by public primary school, Walter Kofi Alifo. Walter is also the caretaker of the interchange between New Koforidua and Garstang, and represents the society in conferences all over the world. He is a very skilled university graduate, and it was fascinating and a pleasure to have the opportunity to follow and listen and talk to him. We are very grateful to Walter Alifo! There are c. 210 cocoa farmers in New Koforidua, who are members of the Kuapa Kokoo cooperativ (with c members in Ghana). Totaly there are 900 farmers in the society, with 1900 inhabitants. We learnt from many farmers that Fair Trade has meant better conditions, end of child labour, more secure working conditions, influence and empowerment for the farmers. Even though there is still a long way to go before there is sufficient conditions and equality, they are on the road. It is difficult to say which is the main force, belonging to a Fair Trade cooperative or being a Fair Trade Town? The Guest House is important, as a symbol and a resourse for visitors from the cooperative and from far away countries as England and Sweden. As a correspondence to the five criterias for a Fair Trade City there are five criterias making New Koforidua a Fair Trade Town: 1. There is a community link with a Fair Trade town in a country where the Fairtrade mark is in existence with a recognize partnership agreement. 2. Members of a cooperative that sells into the Fair Trade market are resident in the community and are known as the Kuapa cooperative, New Koforidua society. 3. Fair Trade and the Fairtrade mark is promoted throughout the schools, faith communites and other community organizations in the town. 4. The community takes part in joint campaigning events, attracting media converage where appropriate, with their linked community to promote Fair Trade and Trade justice. 5. A local Fair Trade group is convened to ensure continued promotion of Fair trade in the community. The citizens and especially the Fair Trade growers are proud to be a Fair Trade Town. Producing cocoa requires hard work, and the farmers are occupied in their every-day make-a-living. We met noone who knew how much of the prize the consumer payes for the chocolate that stayes with the producer. Not many knew what it means that the

12 cooperative is a co-owner (45%) of the company Divine Chocolate. We support the Fair Trade values, that is why we take part in this course. This visit to the producers has widened our knowledge. We can see the benefits of Fair Trade better now. And we also know more about the struggles and the problems producers and supporters of trade fairness face. It is obvious that there is too much poverty, too much damages to health, there is a long way to go, and hard work to do. It was a chock for us to see the wide gap between very rich people some of them pastors living in luxury and too many very poor. We believe Fair Trade is a tool for sustain improvance for those who need it the most. We understand that this requires enthousiasts both in the consumers end and the producers end of the trade chain.

Fairtrade i New Koforidua, Ghana

Fairtrade i New Koforidua, Ghana Fairtrade i New Koforidua, Ghana Elin Carlsson, Louise Johansson, Pernilla Stammler Jaliff Röda Korsets Folkhögskola 2014-08-26 Introduktion I New Koforidua finns 192 kakaoodlare som är medlemmar i kooperativet

Läs mer

Fairtrade i New Koforidua, Ghana

Fairtrade i New Koforidua, Ghana Fairtrade i New Koforidua, Ghana Röda Korsets Folkhögskola 2014-08-26 Introduktion I New Koforidua finns 192 kakaoodlare som är medlemmar i kooperativet Kuapa Kokoo. Kakaon som de odlar säljs till företaget

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade City

Talarmanus för presentation om Fairtrade City Talarmanus för presentation om Fairtrade City Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City, där publiken inte behöver ha någon förkunskap om

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

A farmer based organisation

A farmer based organisation A farmer based organisation en fältstudie från det Fairtrade-certifierade kakaokooperativet Kuapa Kokoo i Ghana Johanna Carlsson Röda Korsets Folkhögskola Caroline Faxe Augusti 2013 Erika Granstrand Stockholm

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Styrgruppen för Fairtrade City Norrköping Fastställd 2015-01-28 Diarienummer: KS 2015/0205 FAIRTRADE CITY NORRKÖPING 2 1. Sammanfattning Norrköping diplomerades av föreningen

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010 Fairtrade Cotton Sauda, 22 Sept, 2011 14 May 2010 Project Title sits here Oberoende certifiering viktigt FRÅGA: I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påstående?: Det bästa

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

AKOMA FAIRTRADE I GHANA

AKOMA FAIRTRADE I GHANA Röda Korsets Folkhögskola Stockholm 2013-10-05 AKOMA FAIRTRADE I GHANA Hur påverkar det producenterna? Rapport av Kenneth W Björn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid 3. 2. Syfte sid 4. 3. Metod sid 4.

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Guide för Fairtrade city

Guide för Fairtrade city Guide för Fairtrade city Föreningen för Rättvisemärkt Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm Telefon: 08-505 756 95 Hemsida: www.rattvisemarkt.se Kontaktperson: Emma Enebog E post: emma.enebog@rattvisemarkt.se

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en kort och grundläggande presentation om Fairtrade, där publiken inte behöver ha någon förkunskap

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Minnesanteckningar Fairtrade City seminarium 2013-10-10 Fairtrade City En möjlighet för din kommun Datum: Torsdagen den 10 oktober Tid: 9.15 12.30 Plats: Vänersborg

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Svensk åkermark i ett globalt perspektiv. Anders Malmer Föreståndare för SLU Global Professor i tropiskt skogsbruk - markvetenskap

Svensk åkermark i ett globalt perspektiv. Anders Malmer Föreståndare för SLU Global Professor i tropiskt skogsbruk - markvetenskap Svensk åkermark i ett globalt perspektiv Anders Malmer Föreståndare för SLU Global Professor i tropiskt skogsbruk - markvetenskap Anders bakgrund Ekeberga, Helsingborg SLU Global inrättades 2012 för att

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

fairtrades ambassadörsutbildning

fairtrades ambassadörsutbildning fairtrades ambassadörsutbildning Det går inte att visa bilden. Lektioner indelade efter tematiserade sektioner översikt slutförd resurser kursintyg betygsätt Handel och Mänskliga rättigheter 800 miljoner

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 230 Motion om att utreda förutsättningarna för att ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 FAIRTRADE - ETT REDKAP FÖR

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet Christer Gunnarsson } Ekonomisk tillväxt } Industrialisering } Demokratisering } Global integration enorm ökning av globala arbetsstyrkan } Levnadsstandarden ökar i världen Fattigdomsminskning Livslängd

Läs mer