Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid 13 15"

Transkript

1 vi på Tjörn Nr 3/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen sid Verksamheten i korthet 2012 sid 5 Allt det här kan du göra i sommar! sid 10

2 Inget att göra i sommar? Besök ett evenemang! Det händer mycket på Tjörn i sommar. I evenemangskalendern Det händer på Tjörn på hittar du alltid uppdaterat och aktuellt program. Här finns allt från endagars- och flerdagarsevenemang till utställningar som sträcker sig över lite längre tid. Vill du få tips som passar just dig och din familj? Besök Turistbyrån och Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn. Där finns det kunnig personal som kan hjälpa dig med tips och idéer. Där finns också mängder med informationsmaterial kring vad som finns att göra i kommunen; både i sommar och resten av året. Varmt välkommen till Tjörn! Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Johan Fritz Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna Carlsson-Käck redaktör Maria Johannessen formgivning 2 - VI PÅ TJÖRN nr Medskribenter i detta nummer: Anna Berglund, Helene Evensen, Katarina Hillberg och Hasse Wikberg. Omslag: EPA-traktorträff, Häggvall 27 april Foto: Maria Johannessen Foto: Om ej annat anges, Maria Johannessen och Anna Carlsson-Käck. Tryck: IT-grafiska, Göteborg Papper: Munken Polar 100 g Upplaga: exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

3 ledare skriv till johan Sommar på möjligheternas ö När detta skrivs är det pingst och sommarvärmen väller in efter en lång kall vår med många gräsbränder. Rapporterna om hur det går för Tjörns kommun kanske inte väller in men de dyker ändå upp med jämna mellanrum års årsredovisning har lämnats till kommunfullmäktige. Den visar ett bra ekonomiskt resultat; ett överskott på 17,2 miljoner kronor. Det är viktigt att ha en god ekonomi för att kunna möta de behov och förändringar som kan uppstå under olika verksamhetsår. Tidskriften Fokus gör varje år ett ambitiöst försök att se vilken av Sveriges kommuner det är bäst att bo i. Med rankingen plats 32 av landets 290 kommuner tillhör Tjörn mycket glädjande toppskiktet. Svenskt näringslivs ranking gällande kommunernas företagsklimat visar på en förbättring från tidigare år där Tjörns kommun har klättrat 57 placeringar till nummer 101 i landet. När utmärkelsen Årets Friluftskommun i våras delades ut för fjärde gången behöll Tjörn sin 20:e plats bland Sveriges kommuner. Men roligast är kanske ändå att Tjörns skolor rankas som bäst i hela Västra Götaland och som 12:e bäst i landet! Pingstvärmen ger oss också en påminnelse om sommaren. Kommunen, föreningar och företag jobbar nu intensivt, ofta tillsammans, för att planera sommarens aktiviteter. Det ska bli kul och spännande att ta del av, uppleva eller kanske till och med delta i många av sommarens händelser. Tjörn är möjligheternas ö och sommarens program visar verkligen att här finns det något för alla. Jag tänkte ta del av flera saker, bland annat Akvarellmuseets sommarutställning, Tala i telefon med Claes Eriksson från Galenskaparna på Pilarne, se Margaretaspelet på Sundsby, besöka Träbåtsfestivalen i Skärhamn i juli, se på SM i Triathlon den siste augusti, ta mig runt Tjörnklassikern och, sist men inte minst, gå på kommunfullmäktige den 13 juni. Tjörn är möjligheternas ö och sommarens program visar verkligen att här finns det något för alla. Jag önskar alla Tjörnbor en riktigt skön och bra sommar. Johan Fritz Kommunchef VI PÅ TJÖRN nr

4 Nu har vi en ny översiktsplan Efter en lång process omfattande allt från enkäter och workshops till samråd och utställning har nu Tjörns Översiktsplan 2013 antagits. Äntligen kan kommunen arbeta efter de nya strategier och riktlinjer som finns i planen. Kommunfullmäktige antog den nya översiktsplanen vid sitt sammanträde den 16 maj. En kortversion av den nya planen skickas till hushållen i slutet av juni. Under arbetet framkom det tidigt att en del frågor kändes viktigare än andra för Tjörnborna. Några av dessa jobbas det redan med, som till exempel utbyggnaden av fler gång- och cykelvägar där kommunen tittar på möjlig finansiering tillsammans med Trafikverket. I Myggenäs har det byggts en modern bussterminal med separat bussfil. Terminalen tas i bruk i dagarna. Här projekteras även för en utökad pendelparkering av Västtrafik. Den ska förhoppningsvis vara klar i början av I ett samarbete med fyra andra kommuner som också finns utefter pendlingsstråket mot Göteborg, sker dessutom påtryckningar på både Näringsdepartementet och Trafikverket om en utbyggnad av Bohusbanan. En förlängning av perrongerna ska stå klar redan Det betyder att fler kan åka kapaciteten ökar med 64 procent eftersom man kan köra med längre tåg. Det finns också ett behov av fler kvalificerade arbetsplatser i kommunen och det arbetas just nu med att ta fram ett näringslivsprogram för Tjörn. För att möta behovet av fler lägenheter tas även ett strategiskt bostadsprogram fram. På kommunens hemsida hittar du hela den nya översiktsplanen, rapporten om Tjörns själ samt en rapport om hur Tjörnborna vill att Tjörn ska se ut Där kan du också läsa om hur en översiktsplan används i det kommunala arbetet. Alla handlingar finns att tillgå i Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt på biblioteket i Skärhamn och Häggvallsbiblioteket. Hur funderar barnen? Under utställningen av översiktsplanen bjöds alla barn in som var med under samrådet. Lyssna på KF i webbradio i direktsändning Nu kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbradio samma dag som kommunfullmäktige sammanträder. Du kan också lyssna på sammanträden i efterhand. Då kan du välja att snabbspola och pausa i sändningen. Du hittar länk till webbradiosändningarna på Webbkameror Ha koll från ovan Tjörns kommun har webbkameror uppsatta på flera platser; i Skärhamn med vy ut över Södra Hamnen, det sitter en kamera hundra meter upp i Tjörnbrons nordvästra pylon och två kameror finns installerade på två olika platser på Åstol, bland annat i gästhamnen. Det finns även webbkameror uppsatta på Mossholmen och i Säby, dock i annan regi. Temperatur- och vinduppgifter visas på flera av webbkamerasidorna. Vattentemperaturen mäts exempelvis i Skärhamn och uppdateras tre gånger om dagen. Du hittar länkar till kamerorna på sök på webbkameror. Åstols hamn från webbkameran. 4 - VI PÅ TJÖRN nr

5 Verksamheten i korthet 2012 Trots negativt resultat i nämnderna redovisar Tjörns kommun till stor del tack vare återbetalning av AFA-premier avseende tidigare år ett positivt resultat för resultat Tjörns kommuns resultat är +17,2 miljoner kronor. Nämndernas verksamheter har ett negativt resultat på -6,5 miljoner kronor som till stor del vägs upp av återbetalningen av AFA-premier avseende år 2007 och 2008 på 13,4 miljoner kronor. Kommunen har beslutat om bidrag till Trafikverket för ombyggnad av Vallhamnskorsningen på 4,7 miljoner kronor. Extra bidrag till föreningsägda anläggningar har gjorts såsom bidrag för ombyggnad av Kroksdalshallen i Skärhamn och bidrag till ny rink i ishallen i Rönnäng. Därutöver har ett omställningsprogram för personal över 61 år genomförts då 9 personer har beviljats omställning under 2012 och ytterligare cirka 10 personer beviljas under En förutsättning för att få omställning är att kommunen kan minska motsvarande antal tjänster. Tjörns kommunkoncern redovisar +21,8 miljoner kronor. Kommunen har fem bolag varav ett moderbolag. investeringar Totala investeringar uppgår till 104,8 miljoner kronor. Fortsatta satsningar av uppbyggnad för vatten och avlopp pågår. Investeringar på 90,5 miljoner kronor är utförda. En stor del avser överföringsledningen mellan Skärhamn och Stockevik på 28,2 miljoner kronor. Samtidigt pågår om- och utbyggnad av Ängholmens reningsverk för att kunna ta emot avlopp från Skärhamn och Sunna. I Höviksnäs/Hakenäset anläggs nya vatten- och avloppssystem. Detta för att förbättra standard på avlopp och öka vattentillgången i området vilket möjliggör åretruntboende i sommarstugeområden. Investeringen är 29 miljoner kronor år Tjörns kommun Årsredovisning 2012 Du kan hämta hela Årsredovisningen för 2012 på 1 kommunens resultat Mkr 2012 Budget Verksamhetens intäkter 291,0 195,7 190,8 183,3 227,8 201,7 188,6 Verksamhetens kostnader -925,4-822,7-795,2-797,7-825,0-750,3-706,7 Nettokostnad innan avskrivning -634,4-633,4-627,0-604,4-614,4-597,2-548,6-518,1 Avskrivningar -22,3-28,0-19,7-17,7-16,8-17,2-29,1-26,8 Verksamhetens nettokostnader -656,7-661,4-646,7-622,1-631,2-614,4-577,7-544,9 Skatteintäkter och generella statsbidrag, utjämning 671,0 675,0 669,4 646,1 621,3 609,9 586,7 555,6 Finansiella intäkter 12,2 10,0 11,6 1,9 19,1 13,4 6,3 11,1 Finansiella kostnader -9,3-12,0-7,8-1,9-2,9-6,7-11,7-8,0 Årets resultat 17,2 11,6 26,5 24,0 6,3 2,2 3,6 13,8 5 - VI PÅ TJÖRN nr VI PÅ TJÖRN nr

6 nämndernas resultat Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Förvaltningsfastigheter Summa nämndverksamhet Pensionsutbet. och sem.lönsk Fastighets-/tomtförsäljning Driftskonsekv. investeringar Hyresreduktion TBAB Omställningskostnader personal Bidrag till Trafikverket (Vallhamn) Övriga poster Summa verksamhet Finansiering m m Total nettokostnad kommunen hur fördelade sig dina pengar 2012? Grundskola, förskola, särskola Äldreomsorg 37 kr 20 kr kommunens inkomster Kommunens inkomster består av kommunalskatt, avgifter för vissa tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten, som är den största posten, är för invånare i Tjörns kommun 21,21 kronor per intjänad hundralapp och totalt 33,57 kronor inklusive landstingsskatt, kyrkoavgift och begravningsavgift. Gymnasie- och vuxenutbildning 10 kr Funktionshinder Kultur- och fritidsverksamhet 9 kr 6 kr 22,4 % Individ- och familjeomsorg 6 kr Hälso- och sjukvård 3 kr Räddning och säkerhet 3 kr Kommunövergripande verksamhet 2 kr Trafik, utveckling, gång/cykelvägar 2 kr Bygg- och planverksamhet 1 kr Politisk verksamhet 1 kr Miljöverksamhet 0 kr Affärsverksamhet 0 kr 2,5 % 55,5 % 18,5 % 1,1 % Personalkostnader Entreprenader och bidrag Avskrivningar Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader 6 - VI PÅ TJÖRN nr

7 Viktiga händelser 2012 Saneringen av olja avslutades i november efter 14 månaders arbete. Då hade ton olja vid Tjörns kust tagits upp. Exploateringen av cirka 30 kommunala tomter vid Nordviksgärde i Skärhamn slutfördes. Tre av tomterna såldes under året. Under året vann följande detaljplaner laga kraft: Hövik 5:1, cirka 100 bostäder på kommunal mark. Kroksdal 1:170, förskola och cirka 8 bostäder på kommunal mark. Härön 1:4, cirka 20 bostäder på privat mark. Arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP2013) pågick under året. Planen var utställd den 28 juni 15 september Beslut togs om att bidra med 4,7 miljoner kronor till bygget av en ny trafiklösning för Vallhamnskrysset. Ny prislista för renhållning infördes och sommarabonnemangen upphörde. Tjörnborna fick möjlighet att välja Fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial hushåll valde att lämna matavfall till biogas. Valåsens äldreboende stod färdigt efter drygt tre års renovering och ombyggnation. Invigning skedde den 16 mars med barn- och äldreminister Maria Larsson som invigningstalare. Byggnation av bussterminal och pendelparkering vid Myggenäs korsväg påbörjades. Boende på Dyrön och Klädesholmen drabbades av otjänligt vatten vid några tillfällen under sommaren. Bygglov beviljades i bostadsområdena Hakenäset, Veberga i Rönnäng, Nordviksgärde i Skärhamn samt på Mossholmen. Kommunen tog över Häröns vasystem, med cirka 100 fastigheter. Hyressättningen i kommunens äldreboenden sågs över och från 1 december 2012 utjämnades skillnaderna. Elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 kom på första plats i Västra Götalands län. Klädesholmens skola och förskola flyttades till Rönnängs skola och förskola. Beslut togs om avveckling av all verksamhet i Tjörns gymnasieskola inför hösten Två nya e-tjänster utvecklades under året: e-lön till medarbetarna samt barnomsorgswebben. Idag använder föräldrar barnomsorgswebben. Tjörns barn och ungdomar fick fler digitala verktyg i skolan. Målet med fem elever per digitalt verktyg nåddes på alla f 5-skolor. Natur- och kulturguiden gavs ut. Varje förskolehus fick en datorplatta; totalt 13 stycken. På högstadieskolorna är det tre elever per digitalt verktyg. Tjörns kundcenter tog emot frågor. 96 procent av dem besvarades omgående. Tjörns kommun gjorde entré i de sociala medierna Facebook och Twitter. Arbetet med att skapa en köksträdgård på Sundsby Säteri påbörjades. Finansiering via EU-bidrag. I Höviksnäs öppnades ett nytt gruppboende för funktionshindrade. Gång- och cykelvägen mellan Södra Hamnen och Styckets bageri i Skärhamn blev klar liksom överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Skärhamn och Stockevik. Under 2012 fick 250 nya fastigheter kommunalt vatten och avlopp, framför allt på Hakenäset, Veberga och i Nordviksgärde. Ny IT-plattform till kommunkoncernen upphandlades. Ny kommunchef rekryterades. Han heter Johan Fritz och har tidigare arbetat som kommunchef i Lilla Edets kommun. Tjörns ishall i Rönnäng fick ny sarg och en skejtramp byggdes utanför hallen. Kroksdalshallen renoverades. VI PÅ TJÖRN nr

8 SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Sjung om studentens. Solen sken från en klarblå himmel när årets studenter sprang ut i den vackra försommaren i Södra Hamnen i Skärhamn. Bättre väder kunde de knappt ha önskat sig och lyckliga skratt och vacker nåväl skönsång blandades med ljudet från sjöfartsstudenternas mistlurar. Marcus Eliasson och Petter Orvefors, båda sjöfartselever, sken i kapp med solen och såg nu fram emot en lång sommar på havet. Förutom elever från Sjöfartsgymnasiet fanns också nybakade studenter från Företagsförlagda gymnasiet och Praktiska gymnasiet. Detta var de sista studenterna från Tjörns gymnasieskola. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2012 beslutades om avveckling av all verksamhet inom Tjörns gymnasieskola inför hösten Nyinflyttad? Då får du snart post från oss! Konst till skolan Alla Tjörns grundskolor får en målning av Tore Kurlberg ( ), en av Tjörns största konstnärer. Donationen görs möjlig genom hans hustru Märta och hennes sista vilja. Märta avled sommaren 2012, nästan 95 år gammal. I ett tillägg till sitt testamente fanns det nedtecknat vilka som skulle få konstverk av maken. Märta har tidigare skänkt fem konstverk av Tore Kurlberg till Tjörns kommun. Dessa finns i Stora Tjörnsalen i kommunhuset i Skärhamn. Det har också skänkts målningar till alla äldreboenden i kommunen. Målningarna till alla Tjörns grundskolor överlämnades vid en ceremoni på biblioteket i Skärhamn i slutet av april. Sett i pengar och värden är Märta Kurlberg Tjörns näst största donator. Störst är Margareta Huitfeldt. Evike Sandor, tf förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen och Inga-Lill Hast, ordförande barn- och utbildningsnämnden tog emot donationen av Pelle Stavfeldt, ordförande Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond. Kommunkansliet Tjörns kommun Skärhamn VÄLKOMMEN WILLKOMMEN BIENVENUE WELCOME Från och med den 1 juni får alla nyinflyttade ett Välkommen-kuvert i sin brevlåda. Kuvertet innehåller mycket matnyttigt som du som nybliven Tjörnbo kan tänkas behöva och vilja veta. Välkommen-materialet skickas ut kontinuerligt. Välkommen till Tjörn! 8 - VI PÅ TJÖRN nr

9 Bada på Tjörn Salta bad och simskola hör sommaren till. Även i år erbjuds intensivkurser i simmandets konst men självklart finns det också en traditionell version. Och den som kan simma sina 200 meter är varmt välkommen under Simborgarmärkets dag(ar) när Tjörn satsar på att få dela ut fler märken än grannkommunerna. Sommarens simskola Precis som tidigare år erbjuds olika simskoleupplägg i Tjörns kommun. Välj mellan intensiv eller traditionell kurs. I Kårevik och Låka anordnas intensivkurser i två perioder (två gånger per dag i två veckor) under veckorna och Traditionell simskola, det vill säga en gång om dagen i fyra veckor, erbjuds på Gråskär och Linneviken vecka Alla simskolor börjar på måndagen klockan den första veckan i respektive period. Information sätts upp vid respektive badplats cirka två veckor innan start. Simskola bedrivs också av föreningslivet på badplatserna i Bleket, Klädesholmen, Stockevik, Lilla Askerön och Gunneby. Mer information om dessa finns på respektive badplats och föreningarnas hemsidor. Nytt för i år är att Dyröns samhällsförening anordnar simskola vid Dyröns norra badplats under veckorna 27 och 28 i samband med årets fotbollsskola. Mer information på kommunens hemsida Avgifter för kommunal simskola 305 kr för barn skrivna på Tjörn. 430 kr för sommarboende. 205 kr för märkestagare. Lokala avvikelser kan förekomma vid föreningssimskolorna. Simborgarmärkets dag 17 och 20 juli Den 17 juli firas Simborgarmärkets dag på Tjörns samtliga badplatser som anordnar simskola. Den dagen får den som simmar 200 meter ett simborgarmärke gratis. Förra året deltog 458 personer och i år har Orust kommun som, vann förra årets utmaning med 796 deltagare, utmanat Tjörn och Stenungsund. tjörn ska bli bäst! ;-) Vi var jättenöjda förra året då det deltog nästan 90 personer fler än året innan. Men i år ska vi bli bäst! skrattar Tina Liljered-Myremark, fritidskonsulent på Tjörns kommun och initiativtagare till förra årets utmaning. Arrangemang och tider i samband med Simborgarmärkets dag anslås på varje deltagande badplats. Simborgarmärkets dag är även på lördagen den 20 juli i samband med simningen i Tjörnklassikern. Linnevikens badplats B otten på Linnevikens badplats är fortfarande påverkad av de grävarbeten som gjordes 2010, men en förbättring har skett. Det är dock lös botten på några områden. På vänster sida sett från land är det fortfarande alltför lös botten för att bryggan ska kunna läggas tillbaka. Inga åtgärder har gjorts innan sommaren eftersom det hade kunnat försämra botten ytterligare, speciellt på de ställen där botten har satt sig. Tidigt i höst görs en besiktning av utsidan och om problemet kvarstår kommer åtgärder att göras. Tjörns kommun uppmanar allmänheten att respektera de avspärrningar som kommer att göras. I nuläget gäller att man inte ska bada på vänstra sidan av bryggan sett från land samt på insidan längst ut på den tvärgående bryggan. Stegar kommer därför att flyttas en bit in på den bryggan. Aktuell information finns på badplatsen. VI PÅ TJÖRN nr

10 Allt det här kan du göra i sommar! Sommaren 2013 bjuder på många härliga upplevelser och kulturprogram arrangerade av föreningar, privatpersoner, Tjörns kommun, näringslivet och många fler. Tillsammans bjuder vi in till en lång och varm sommar. Häng med! Det är en spännande sommar som står för dörren. En del av det kan du läsa om på annan plats i det här numret av Vi på Tjörn. Nedan följer ett axplock av allt annat som finns att uppleva i sommar: Skulptur i Pilane håller öppet den 15 juni 1 september; en utställning med lite humor. Bland annat deltar Galenskaparnas Claes Eriksson med en installation. Den 22 juni välkomnas barnen till Pilane med ett djungeläventyr under namnet Sagolik Sagolek. Tjörns Visfestival den 6 juli på Billströmska Folkhögskolan, Tyft. Uppträdanden på bryggscenen i Skärhamn den 22 och 29 juni samt den 10 och 24 augusti. Träbåtsfestival i Skärhamn den juli. Teaterföreställning för barn. Den magiska guldflöjten visas på Torget i Skärhamn. Margaretadagen firas traditionsenligt den 20 juli på Sundsby då även Margaretaspelet har premiär. Margaretaspelet spelas även den 21, 22 och 24 juli. Lasse Kronér uppträder på Sundsby den 23 juli. Guidningar på Sundsby varje dag klockan 15 den 6 juli 4 augusti. Guidade bryggvandringar i Skärhamn i juli och första veckan i augusti. Allsång på Tyft den 9 juli, den 23 juli och den 6 augusti. Den 11 juli kan du sjunga på Sundsby. Underhållning varvas med sing-along-låtar för både stora och små. Följ med kulturvandring den 18 juli. Hällristning och Gånggrift i Åseby Gunneby. Den 8 augusti sjunger Knut & Maria på Sundsby från Pippi till Povel. Tjörn Runt 50-årsjubilerar den augusti med bland annat tillfartsseglingar och dans till Framed i Skärhamn. Triathlon 31 aug 1 sept. Sommarens biopremiärer hittar du på På hittar du den ständigt uppdaterade kalendern Det händer på Tjörn med det mesta som händer på Tjörn i sommar. Titta in ofta! med omnejd tjörn är stort även utomlands Det amerikanska TV-bolaget CNN har utsett Tjörn till världens sjunde vackraste vildmark och engelska tidskrifter har gjort reportage om bland annat möjligheterna att paddla kanot här. Under sommaren filmar CNN på flera platser i Bohuslän för att dokumentera vår vackra övärld. Foto: Carolin Poulot 10 - VI PÅ TJÖRN nr

11 Frivolt i år igen! Årets Frivolt-festival för barn och ungdomar den 2 4 augusti hålls återigen med scen och aktiviteter vid Gråskärsbadet i Skärhamn. Under tre dagar bjuds på en bred kulturupplevelse, scenframträdanden, konsert med Miriam Bryant, prova på-aktiviteter och workshops. Den årliga barn- och ungdomsfestivalen Frivolt, den tredje i ordningen, har ett program fyllt av uppträdanden, barnteater, dans och konserter, jämte prova på-aktiviteter, workshops och lekfulla inslag för hela familjen. I år har vi vattentema där man bland annat kan testa jollesegling, djupdykning och vattenrelaterade workshops som akvarellmåleri och olika experiment, säger Karin Backensved, projektledare och evenemangskoordinator i Tjörns kommun. Favoriter från tidigare år kommer tillbaks, bland andra gymnasterna i Flip Squad och Cirkusexpressen, båda med det gemensamma att de blandar föreställningar med workshops för besökarna. Även barnteaterduon Longkalsong, sandbyggartävling och pärlplatteverkstad är andra uppskattade inslag som återkommer. Första festivaldagen, fredagen den 2 augusti, arrangeras med och för ungdomar och gästas av Miriam Bryant, aktuell med låten Push play. Tanken är en festival med många olika programpunkter och med stort inslag av medskapande och testa-på aktiviteter, tillägger Karin Backensved. Årets kultur- och fritidspristagare Musik, idrott och botanik uppmärksammades när kultur- och fritidsnämnden delade ut sina särskilda utmärkelser på nationaldagen. Ceremonin ägde rum på Billströmska folkhögskolan. Utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2012 gick till vissångaren och estradören Axel Falk. Tjörnborna känner honom som allsångsledare och som kompositör och aktör i Margaretaspelen. Utmärkelsen Stora insatser inom föreningslivet 2012 gick till Magnus Andersson från Myggenäs Innebandyklubb. Han fick priset för sin insats för innebandyn på Tjörn och för sitt arbete med ungdomsrekryteringsprojektet Framtidsledarna. Utmärkelsen Goda tävlingsresultat ( Bragdmedaljen ) 2012 gick till Isabella Bondesson och Melinda Larsson för VMguld i synkroniserad konståkning, som de tog tillsammans med Sveriges landslag Team Surprise. Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2013 gick till Philip Crawford och Alice Liljeqvist, som ett stöd i deras musikaliska utveckling som sångduo. Kultur- och fritidsnämnden gav också botanikern och författaren Ingemar Jonasson en särskild utmärkelse för hans livsgärning för att värna Tjörns natur- och kulturvärden. Axel Falk VI PÅ TJÖRN nr

12 Nordiska Akvarellmuseet 26 maj 8 september alice neel nära relationer Den amerikanska konstnären Alice Neel ( ) ägnade större delen av sitt liv åt figurativ konst. Hennes färgskimrande porträttmålningar med distinkta konturer handlar både om människor och om sociala, kulturella och politiska klyftor i samhället. Sommarens utställning har realiserats tack vare inlån från Alice Neels stiftelse i New York samt internationella museer och privata samlingar i Europa och USA. 26 maj 8 september färg form figurer Museets nya ljusa utställningssal fylls för andra sommaren i rad med ett rikt urval ur den egna samlingen med samtida nordisk akvarell. Här finns drygt 100 konstnärer representerade. Alice Neel Ginny & Hartley (1970) Den stora teckningsfesten Lördag 24 augusti kl the big draw den stora teckningsfesten i skärhamn Museet bjuder in till The Big Draw en stor teckningsfest med en mängd öppna konstnärsledda workshops ute och inne. Teckningsfesten är en del av museets projekt Att teckna är stort som under 2013 stöds av Svenska PostkodLotteriet. öppna verkstaden Nyfiken på att måla? Både barn och vuxna är välkomna att prova penslar och akvarellfärg. Drop in. Materialkostnad 10 kr. 26 maj 23 juni lördag & söndag kl juni 18 augusti dagligen kl Högsäsong för sommarkatten Gullig, söt och älskad under någon månad eller två. Sedan bortglömd och utslängd. Nu nalkas högsäsongen för semesterns kvarlämnade och övergivna leksak sommarkatten. Att skaffa katt innebär ett stort ansvar. Ett ansvar som inte försvinner när sommaren är slut och den lilla kattungen inte längre är lika söt och gullig. Ditt åtagande blir inte heller mindre om du väljer att börja mata en herrelös liten kisse. I praktiken har du då skaffat dig en katt, med allt vad det innebär. många katter blir det Enligt uppgifter från Djurfrämjandet kan två okastrerade katter ge upphov till så många som elva miljoner kattungar inom loppet av nio år. Siffran gäller om alla deras ungar förblir okastrerade. Att finna goda hem åt alla kattungar som föds är omöjligt och det är ofta de oönskade missarna som slutar som förvildade sommarkatter fram på höstkanten. tänk efter Så; ta ditt ansvar och tänk efter innan du skaffar katt, vare sig det handlar om en sommarkatt eller en som ska bo hos dig för alltid. Det är katten värd VI PÅ TJÖRN nr

13 Wunderbaum och världsrekord succé för Tjörnträffen Folkfest, grillkorv och solsken. Doftgranar, renoveringsobjekt och utställningsbilar i en härlig blandning. Hela 171 fordon kände sig kallade när EPA-traktorer från hela Sverige samlades på Tjörn i slutet av april. Mullret hörs redan på håll. En efter en svänger de in på Häggvallskolans grusplan denna soliga lördagseftermiddag i slutet av april. Solen blänker i lacken och doften av bensin blandar sig på ett självklart vis med grillkorvens dito. Möjligen anar vi även en och annan doftgran Det är EPA-träff på gång och när sista fordonet parkerat kan initiativtagaren Martin Eklund, 18 år från Valsäng, räkna till inte mindre än 171 ekipage. Det här är den fjärde Tjörnträffen han arrangerar; kan han skryta med ett världsrekord nu? Det skulle jag tro, skrattar Martin och fortsätter: Vid senaste Tjörnträffen var det 63 traktorer som kom. Och på Sverigeträffen i Örebro i somras kom det 134 traktorer så jag tror att det här är rekord. bekvämt fordon I en oxblodsröd Volvo Duett sitter Alicia Bengtsson, Rebecca Wackfelt och Linnea Johansson, alla tre från Tjörn. Jag har haft körkort i en vecka men bilen har jag haft Martin Eklund, initativtagare till EPA-träffen. Foto: Galle Selland i ett år. Jag har fixat och gjort i ordning den själv, berättar Alicia. Vad är det bästa med att ha en EPA? Man tar sig fram varm och torr, inte som med moped, säger tjejerna unisont och man förstår att det sistnämnda fordonet inte är något alternativ. folkfest Det råder riktig folkfeststämning och musiken dunkar från flera håll. Kvällssolen värmer och det känns nästan som sommaren redan har kommit. Här finns fordon med allt från fräcka motivlack till de som kanske bättre sorterar under rubriken renoveringsobjekt Några har tagit fenomenet doftgran lite VI PÅ TJÖRN nr

14 längre genom att montera barrprydd och pyntad äkta vara på traktortaket medan andra håller en mer clean look. Den månghövdade publiken består av motorintresserade och nyfikna i alla åldrar och man anar en längtan hos både stora och små. I vimlet syns även personal från räddningstjänsten, samt fältsekreterarna och fritidsledare från kultur- och fritidscentra. Det var Martin själv som tog kontakt med kommunen när han märkte att träffen skulle locka så många, säger Eva Persson, samordnare för ungdomskonsulenterna i Tjörns kommun. Kommunen har främst hjälpt till med polistillstånd och arrangemang kring säkerheten och allt tycks ha flutit på bra. När vi pratar med Martin en tid efter Tjörnträffen har han ännu inte hört några klagomål från kringboende eller andra. Martin uppskattar att det finns omkring tjugo EPA- eller A-traktorer på Tjörn. En av dem äger han naturligtvis själv. Det är en Volvo 740 från Jag köpte den strax innan jag skulle fylla femton. Då var den ombyggd och klar men ett riktigt renoveringsobjekt. Men jag hade den klar till femtonårsdagen! Intresset för EPA-traktorer kommer från pappa som hade en egen i yngre dar. Och många av mina kompisar hade EPA. Det blev bara så att jag också ville ha en. Och moppe har jag provat men EPA är goare. Man kan åka EPA i alla väder. deltagare från värmland Till Tjörnträffen kom det traktorer från när och fjärran. Den som har haft längst att åka kom ända från Arvika. Och med en maxhastighet på 30 kilometer i timmen fortare än så får inte en EPA eller A-traktor framföras kan man ana att Arvikaekipaget orsakat en och annan bilkö på sin väg till Tjörn. Martin menar att det inte är helt ovanligt med medtrafikanter som tutar, kör upp i baken och pekar finger när de kör om. Det är så tråkigt för vi kan ju inte hjälpa att vi varken kan eller får köra fortare än så här, det är ju lagen. Man försöker hålla ut till kanten och gå åt sidan när man kan men ibland räcker inte det. planerar nästa år Martin planerar redan nästa års träff fast då blir det nog lillasyster Linnea som sitter bakom ratten. Inte i Martins EPA utan förmodligen i en egen: Hon ska väl ha en rosa, säger Martin och skrattar. Själv satsar han på sitt B-körkort nu men har svårt att släppa EPAlivet helt. Det är ju så roligt! Årets Tjörnträff gav ett överskott på nästan kronor. Pengarna har överlämnats till kommunen för att användas till ungdomsverksamhet. Exakt hur och till vad är i skrivande stund inte bestämt men Martin finns med och avgör tillsammans med kommunen vad pengarna ska användas till VI PÅ TJÖRN nr

15 Vinnarbilen en ombyggd Chevrolet. Foto: Galle Selland En EPA-traktor är en bil som är ombyggd till traktor och registreringsbesiktad före den 1 april Lite förenklat kan man säga att en EPA-registrerad därefter är en A-traktor. EPA-traktorer ska besiktas årligen. A-traktorer är befriade från kontrollbesiktning. De får köras i max 30 kilometer i timmen och ska ha en LGFskylt baktill (långsamtgående fordon). Du får köra EPA- eller A-traktor från det att du fyllt 15 om du har körkort med behörighet AM (moped klass I). Annars är det traktorkörkort som gäller när du har fyllt 16 år. VI PÅ TJÖRN nr

16 Årets Företagare och Årets Unga Företagare Specter AB blev Årets Företagare på Tjörn Processbygg blev Årets Unga Företagare på Tjörn. Lennart Samsson, Jonas Fälth och Johan Pettersson på Specter AB, ett företag som är på stark frammarsch. Med webben som verktyg hjälper de sina kunder att skapa ordning och reda. Foto: Ingela Vågsund Joakim Johansson, Processbygg AB, har med hammaren i ena handen och tumstocken i den andra byggt upp en verksamhet med fokus på kvalitet. gala för näringslivet Prisutdelningen skedde i samband med årets Näringslivsgala; ett event som lockade företagare från Tjörn, Orust och Stenungsund. Två intressanta föreläsare stod på agendan. Therese Albrechtson, 27 årig entreprenör från Göteborg och Boris Lennerhov, VD för Gekås i Ullared. Kvällen avslutades med galamiddag och underhållning samt utdelningar av Årets Företagare. Näringslivsgalan arrangeras av Företagarna Stenungsund & Tjörn, Företagarna Orust, Tjörns Kommun, Orust Kommun, Stenungsunds Kommun och Profil Stenungsund. Tjörns näringsliv mår fint! Låg arbetslöshet, många driftiga entreprenörer och en medvetenhet om hur samverkan mellan företag och ibland hela branscher kan vara avgörande för framgång och tillväxt. Så lyder framgångsreceptet för ett välmående näringsliv. Tjörn är en av de mest företagstäta kommunerna i landet. Här finns totalt företag (2012). Ett fåtal av dem är stora men de allra flesta stycken är små med en eller ett fåtal anställda. Med så många små företag är Tjörn stryktåligt i konjunktursvängarna och har också mycket låg arbetslöshet; siffran 3,9 procent var den lägsta i hela Västra Götalandsregionen förra året. Kreditföretaget UC och Företagarna rankar Tjörn som den näst snabbast växande kommunen i hela Västra Götaland. Vi klättrade 132 placeringar upp till en tiondeplats vid senaste mätningen. Och när Svenskt Näringsliv gjorde sin årliga mätning av företagsklimatet klättrade Tjörn hela 57 placeringar och rankas nu på plats 101 av landets 290 kommuner, berättar Helene Evensen, näringslivsstrateg i Tjörns kommun. besöksnäringen växer snabbt På Tjörn återfinns de flesta företagen inom jordbruks-, fiske- och skogsnäringen följt av byggbranschen och tjänsteproducerande företag. Den i särklass snabbast växande näringen i kommunen är dock besöksnäringen. Här arbetar näringslivsstrateg och turistchef sida vid sida: Det handlar om att stötta och öppna upp för olika samarbeten. Fokus ligger på natur- och kulturturism, säger turistchef Lena Karlstedt. Kommunen har årligen en halv miljon besökare. För att ta tillvara på dessa, och gärna få dem att stanna några dagar extra, blir samverkan och sampaketering av tjänster och aktiviteter allt viktigare. Lena ger ett exempel: Natur och kultur är ofta en anledning till resan hit. Men det är inte i exempelvis vandringen i Sundsby som pengarna genereras. Det är istället i boendet som ett av våra företag står för, och i maten som ett annat står för, ett tredje står för souvenirer Det är här som förutsättningarna för varandras existens skapas VI PÅ TJÖRN nr

17 Premiär för Tjörnklassikern Soffpotatisar göre sig gärna besvär Simma 1 kilometer, cykla 5 mil och avsluta med en löprunda på 1,2 mil. Känns det som en kul idé? Välkommen till Tjörnklassikern! Men lugn, du har fyra månader på dig att genomföra tävlingarna. Soffpotatis eller ej; nu finns det ingen återvändo. Tjörn har fått en egen klassiker och det är bara att hoppa på. Vi börjar med Open Water den 20 juli. Ettusen meter simning i öppet vatten, det klarar de flesta med lite träning, menar tävlingsledaren Lotta Nilsson från Club Active Island Tjörn. Lotta är ett känt ansikte för de flesta på Tjörn, hon blev bland annat förra årets Margaretastipendiat och är också initiativtagare till Tjörn Triathlon. Tjörnklassikern är en avknoppning från den större En svensk klassiker där man under en tolvmånadersperiod ska genomföra Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. Tjörns lokala variant som är den första lokala avknoppningen i Sverige består förutom av simningen också av Tjörnrundan med 50 kilometer på cykel den 10 augusti och Tjörnvarvet den 14 september som innebär 12 kilometers löpning. Det finns också en Lilla Tjörnklassikern för barnen och i simningen blir det även en Open Water för de allra minsta med knädjupt vatten och där armpuffar är tillåtna, berättar Lotta. Hon lyser av entusiasm och just simningen är något hon brinner lite extra för: Under mitt arbete med Tjörn Triathlon ser jag många som oroar sig för just simningen. Det tycker jag är skrämmande, vi är ju trots allt en vattenkommun. Lotta Nilsson. Foto: Katja Ragnstam du hinner ännu! När denna tidning kommer ut är det en dryg månad kvar till Open Water. Hur är det med soffpotatisar och andra som slarvat med motionerandet en längre tid. Törs man ens fundera på att anmäla sig? Absolut! Det är aldrig för sent att börja. Motivationen kommer så fort du har bestämt dig. Vi tar emot anmälningar ända in till två timmar före start, skrattar Lotta. Nåväl. Lite träning kan ju aldrig skada, inte heller för en soffpotatis. Club Active Island Tjörn erbjuder simträning i grupp man ska inte ge sig ut på öppet vatten och träna ensam! och den som funderar på att genomföra hela klassikern kan delta i löpträning för nybörjare. Utmaningen ligger i att göra olika saker. Och mål blir roliga först när de känns lite läskiga. Man lyfter sig i håret och blir helt enkelt lyckligare! Tjörnklassikern är ett samarrangemang mellan huvudarrangören Club Active Island Tjörn som arrangerar simningen, Skärhamns IK som arrangerar cyklingen och Tjörns Konståkningsklubb som arrangerar löpningen. VI PÅ TJÖRN nr

18 Äntligen kommunalt vatten och avlopp i Stockevik Ett drygt trettiotal fastighetsägare i Stockevik har fått brev från kommunen där de erbjuds möjlighet att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Inom några år ska alla i Stockevik ges samma möjlighet. Efter en lång väntan kan fastighetsägare i Stockevik utanför Skärhamn äntligen erbjudas kommunalt vatten och avlopp. Nu kan vi inte bara tillgodose Stockeviksbornas behov. I och med de nya miljökraven har vi också gjort en insats för ett hållbarare Tjörn, något som alla Tjörnbor har glädje av. På köpet har vi fått nya gång- och cykelvägar utefter delar av ledningens sträckning, konstaterar Karl- Erik Persson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Han fortsätter: Det här är också något som förbereder oss på att ta emot en ökad inflyttning till kommunen. ettappvis Än så länge är det ett drygt trettiotal fastigheter som berörs. Allt eftersom detaljplaneläggningen blir klar och Ängholmens reningsverk i Rönnäng byggs ut ges fler möjlighet. Utbyggnaden sker etappvis och innan vi vet hur detaljplanen ser ut är det svårt att veta hur vi ska dimensionera ledningarna för resterande och nya fastigheter, säger Sten-Ove Dahllöf, planeringsledare på samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning. Nu är det först och främst de fastigheter som finns utefter den nya överföringsledningen mellan Skärhamn och Ängholmen som kan koppla på sig. Svante Karlsson, ordförande i samhällsföreningen i Stockevik, bekräftar att det är skönt att den långa väntan är över. Han tillhör en av de som fått sitt va inkopplat och han är mycket nöjd. De allra flesta här är positiva till ett kommunalt va. Man tycker dock att det är lite dyrt Va-ingengör Mina Mafinejadasl från tekniska avdelningen är ute på fältet och tittar till pumphusen i Stockevik. och har frågor kring bland annat tomtavgifterna. ökade miljökrav De statliga miljökraven på både land och vatten har ökat och kommunen har sedan flera år arbetat med att bygga ut och förbättra reningen i Ängholmens reningsverk. Det är denna utbyggnad som gör att det nu finns kapacitet att ta emot vatten och avlopp från Stockevik. Utbyggnaden av Ängholmen fortsätter för att så småningom även kunna ta emot vatten och avlopp från Sunna och Skärhamn VI PÅ TJÖRN nr

19 Var rädd om dig i sommar Sol och salta bad, sköna båtturer och goa grillkvällar. Sommaren är en härlig årstid men som också kräver lite extra uppmärksamhet, kunskap och utrustning. Här följer några tips som hjälp på vägen. vid grillen Grilla på säkert avstånd från brännbart material, exempelvis en husfasad. Använd tändvätska avsedd för grillar (aldrig T-röd eller liknande) Placera engångsgrillen på obrännbart underlag, som sand eller grus. Ha alltid vatten i närheten. Släck grillkolen med vatten. Kolen kan glöda i flera dygn. tjänsteman i beredskap När du behöver nå kommunen i akuta ärenden efter kontorstid, kontakta tjänsteman i beredskap på telefon i båten Utrusta båten med brandvarnare. Planera för alternativ utrymningsväg från ruffen. Täthetskontrollera gasolinstallationen. Tanka lösa bensintankar på bryggan, inte i båten! Lättillgänglig, fungerande släckutrustning med tillräcklig kapacitet ska finnas ombord. Använd flytväst. Turistbyrån i Tjörns kundcenter hyr ut flytvästar till både människor och hundar. vid bad Bada inte med alkohol i kroppen. Hoppa och dyk inte i okänt vatten. Bada inte med uppblåsbar leksak som enda säkerhet på djupt vatten. du kan också förbereda dig genom att Lära dig hjärt- och lungräddning. Ta reda på var hjärtstartare finns. Det finns ett trettiotal i kommunen, se Lära dig hur du använder en hjärtstartare. Sov gott även i sommarstugan Mer än 90 procent av kommunens helårsbostäder är utrustade med brandvarnare. Motsvarande siffra för fritidsboendet är 55 procent. När vi ligger och sover är vi sårbara och behöver en omedelbar varning om något skulle hända. Att boendet är tillfälligt gör det inte mindre farligt. brandvarnare Det bör finnas brandvarnare i alla rum där någon sover och i de utrymmen som måste passeras för att man ska kunna ta sig ut. Byt batteri i brandvarnaren inför varje säsong. Kontrollera funktionen. En brandvarnare fungerar sämre efter cirka 8 10 år; byt därför ut brandvarnare som är äldre än 8 år. gasol Förvara alltid gasolbehållare stående, förankrad i ett separat välventilerat utrymme. Se över slangar, anslutningar och O-ring. Läcktesta! Använd aldrig terassvärmare inomhus. Håll avstånd, minst 50 cm till brännbart material. Stäng huvudventilen när anläggningen inte används. En gasolbehållare som inte är ansluten ska vara försedd med tätpropp VI PÅ TJÖRN nr VI PÅ TJÖRN nr

20 Tjörns kundcenter Turistbyrå Bibliotek Kundtjänst Öppet 7 dagar i veckan Skärhamn Måndag torsdag kl Fredag kl Lördag söndag kl Fråga & tyck! Ställ frågor via webben: eller Blanketter och e-tjänster Hittar du på Tjörns kundcenter Tjörns kommun, Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Telefon Tjörns Turistbyrå Välkommen att besöka turistbyrån i Skärhamn! eller tfn Välkommen till biblioteket Telefon , Vi firar Tjörn Runt 50 år! Torsdag 15 augusti anländer tävlande båtar från Sverige, Norge och Danmark till Skärhamns gästhamn. After sail! Fredag 16 augusti firas 50-åringen med dans till liveband och andra festligehter i Södra hamnen, Skärhamn. Detaljerat program: Besök oss på facebook och twitter twitter.com/#!/tjornskommun Heås öppet lite oftare och lite längre! Måndag kl Tisdag fredag kl Varannan lördag, (6 juli, 20 juli, 3 augusti och 7 september) kl Stängt midsommarhelgen Återvinningen hämtas hos dig Få ditt återvinningsmaterial glas, tidningar, förpackningar, plast och metall hämtat vid din fastighet en gång i månaden! Tjänsten fastighetsnära insamling (FNI) är valbar och kostar 742 kr/år. Beställ och läs mer om FNI på och fliken Bygga, Bo & Miljö. Du kan också kontakta Tjörns kundcenter. Tömdes inte soptunnan? Ring Renovas kundtjänst Nominera till Margaretapriset Den du nominerar ska vara kvinnlig företagare, driva företag på Tjörn och vara en förebild för andra företag. Prisutdelningen sker på Margaretadagen 20 juli. Skicka ditt förslag med en kort motivering senast 24 juni till helene. Med önskan om en riktigt härlig sommar! // Redaktionen 20 - VI PÅ TJÖRN nr

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar

Fler medborgare och mer demokrati. Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar Fler medborgare och mer demokrati Cultural planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Hamar 2012-09-26 På Tjörn skrev Pär Lagerkvist några av sina vackraste dikter och här målade

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning metod för samhällsutveckling på Tjörn, 15 april 2015 Tinna Harling och Marie Bergdahl Tjörns kommun är en ö Belägen norr om Göteborg 15 000 invånare

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21.

27 Augusti (tisdag) Städning M/S Stenfjell Det är SNART ÖVERNATTNING och då måste vi fått det lite städat!! I dag Fredag är det Klockan 18.00 21. OBS!!! Nya datum!! Hej alla UBB are Nu börjar höstens aktiviteter 2013. Nu är det dags att börja föra in i almanackan.. (Är det Jesus Dotter?) 25 Augusti (Söndag) Nu är det DAGS!! Det kommer att bli ett

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Badklart på rena stränder sid 12 13

Badklart på rena stränder sid 12 13 vi på Tjörn Nr 3/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Badklart på rena stränder sid 12 13 Ny konsthall invigd sid 7 Positivt resultat för 2011 sid 4 6 Låna böcker med mobilen

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Sv e n-be r t i l Ta u b e. Ta n u mst r a n d Gre b b e s t a d. Söndag 12 juli kl. 15.00. Välkommen att fira Evert Taube 125 år!

Sv e n-be r t i l Ta u b e. Ta n u mst r a n d Gre b b e s t a d. Söndag 12 juli kl. 15.00. Välkommen att fira Evert Taube 125 år! Välkommen att fira Evert Taube 125 år! Ta n u mst r a n d Gre b b e s t a d Söndag 12 juli kl. 15.00 Sv e n-be r t i l Ta u b e Lasse Kronér Edda Magnason Marit Bergman Reidun Sæther Hanna Boquist Ta u

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Kultur i förskolan, 4-5 år

Kultur i förskolan, 4-5 år Fotograf: Martin Skoog Kultur i förskolan, 4-5 år Våren 2015 Välkommen till vårens kulturprogram! Varmt välkommen till en vår med teater, sång och mycket musikglädje! I vår får vi uppleva spännande föreställningar

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej!

Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Läs direkt på webben! Tipsa en vän! Hej! Så var det februari. Den sista mörka månaden innan vi börjar ana våren. Vad passar då bättre än ett nyhetsbrev fyllt av tips på inspirerande och viktiga aktiviteter?

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09

Redovisning. Malenbadet i Båstad sommaren 2008. Mål 2008-09-09 1 (5) 2008-09-09 Redovisning Malenbadet i Båstad sommaren 2008 Mål Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande mål för bad- och fritidsanläggningar i Båstads kommun: Bad- och fritidsanläggningar

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8.

Elever lär sig umgås på nätet. vi på. Fast styrka hos Räddningstjänsten. Stort intresse för Almöstrand sid 5. sid 16. sid 8. vi på Tjörn Nr 3/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Elever lär sig umgås på nätet sid 16 Fast styrka hos Räddningstjänsten sid 8 Stort intresse för Almöstrand sid 5 Hitta ditt

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén Adam i skolan Adam går i skolan. Han använder rullstol. Adam är med på alla lektioner i klassrummet. När klassen ska se på film måste de gå en trappa upp till ett annat rum. Där finns en projektor. Adam

Läs mer

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER 2017 Vecka Dag Aktivitet Plats Sida 24 14/6 Bowling Sporthallen 4 14/6 Skolavslutningsfest Lilla Kvarn 4 15/6 Öppen simskola Sångens badplats 4 16/6 Öppen simskola

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Liv, lust och läge...

Liv, lust och läge... Liv, lust och läge... Uddevalla kommun Kortfattad årsredovisning 2011 Uddevalla kommuns nya vision är : Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän. Visionen antogs av kommunfullmäktige under 2011. Varje

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik!

Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Ny upplaga med ändringar och tillägg markerat med röd rubrik! Du är hjärtligt välkommen på agilitytävling i Piteå. Vi håller till på Piteå brukshundklubb under tre tävlingsdagar. Startordningen är agilityklass

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Ingela Pettersson Administrativassistent

Med Vänliga Hälsningar Ingela Pettersson Administrativassistent HEJ! Här kommer nu 2015 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september

barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september barnhemmet i muang mai torsdag 26 juli - söndag 16 september Nu var det ett tag sen sist - och ett tag som vi inte har så bra koll på för av att vi har varit i Sverige. Vi bad därför Ullis och Sophie de

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) Tjörnmoderaternas lista till kommunfullmäktigevalet 2014: 1. Inga-Lill Hast Boende i Myggenäs. Viktigaste frågorna i valet: Förskola, skola, fritidshem Fritidsverksamhet för unga Äldrevården, jobben och

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer