HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala"

Transkript

1 HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM 2012 Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

2 Detta kompendium baseras på behandlingsråd från olika källor bl. a. landstingens rek-listor Läkemedelsverket, ett tidigare kompendium om dermatologisk lokalbehandling (Hudkliniken, UAS, 1999) samt inte minst lokala rutiner. Häftet vänder sig i första hand till studenter i läkarutbildningen. Syftet är inte att ge detaljerade råd om dermatologisk behandling utan att erbjuda ett kortfattat, fickvänligt PM med exempel på olika terapialternativ - särskilt utvärtes - vid vanliga hudsjukdomar. I allmänhet ges förslag på aktiv läkemedelssubstans och exempel på preparat bland de många jämförbara produkter som finns på marknaden. Uppsala 16 augusti 2012 Ola Rollman 2

3 AKNE Lätt-måttlig akne: bensoylperoxid (BP) retinoid azelainsyra BP + retinoid klindamycin BP + klindamycin Måttlig-svår akne tetracykliner Basiron, Stioxyl gel (5%, 10%, rec.fritt). 1-2 ggr/d. Kan irritera. adapalen (Differin kräm, gel) el tretinoin (Aberela kräm, gel). Tunt på kvällen. Kan irritera kraftigt. Vid komedo-rik akne. Skinoren kräm 2 ggr/d. Alt. Finacea gel (kan lokalirritera). Fast kombination: Epiduo gel, på kvällen. Kan irritera kraftigt. Ej förmånsberättigat. Dalacin lösning el kutan emulsion, 2 ggr/d i högst 3 mån. Restriktivitet med lokal antibiotikabehandling. Fast kombination: Duac gel, 2 ggr/d i högst 3 mån perioder. Ej förmånsberättigat. Substans Exempel Dosering TABELL 1 lymecyklin Tetralysal caps 0,3g 1 x 2 tetracyklin Tetracyklin tabl 0,25 g 2 x 2 Papulopustulös eller nodulocystisk akne fordrar ofta intern långtidsbehandling. Tas med vatten mellan måltider (lymecyklin kan tas med måltid). Risk för ljuskänslighet. Undviks under senare hälften av graviditeten. Behandlingstid i regel c:a 3 mån. Kombineras med ickeantibiotisk lokalbehandling t.ex. BP med/utan retinoid för förstärkt effekt och lägre risk för utveckling av tetracyklinresistenta P. acnes. erytromycin retinoid Ery-Max caps 0,25 g, dos enl tetracyklin. Undviks i tidig grav. isotretinoin (Roaccutan kaps). Licenspreparat, endast hudspecialist kan förskriva. Ofta god effekt på svår/terapiresistent akne. Behandlingstid 6-12 mån. Ger talgkörtelatrofi. Teratogent. AKTINISK KERATOS UV-inducerade dysplasier behandlas med fysikaliska el. farmakologiska metoder, ofta av hudspecialist. Solskyddsråd. kyrettage, kryoterapi, elektrodesickation Kyrettage (skrapning), kryoterapi (frysning) eller elektrodesickation (bränning med radiovågor) är enkla, destruktiva alternativ. 3

4 PDT imiquimod fluorouracil diklofenak Fotodynamisk terapi. Ljussensibiliserande ämne (metylaminolevulinsyra, Metvix kräm) appliceras under ocklusion följt av belysning med rött ljus. Fototoxisk effekt. Immunstimulerande metod (Aldara kräm). Kan irritera kraftigt. Cytostatisk. (Efudix kräm, licenspreparat). Kan irritera kraftigt. NSAID. Solaraze gel. Oklar mekanism. Lokal irritation. BASALCELLSCANCER Basalcellscancer kan behandlas med kirurgiska, fysikaliska (destruktiva), eller farmakologiska metoder. Val av metod baseras på bl.a. tumörform, invasionsdjup, och utbredning. Särskilt högriskpatienter (t.ex. stora, multipla eller recidiverande tumörer med aggressivt växtsätt spec. hos immundefekta) och tumörer på kosmetiskt känsliga områden remitteras ofta till hudläkare som samverkar med andra specialister. Exempel på behandlingsalternativ: excision kyrettage + elektrodesickation kyrettage + kryobehandling PDT Kirurgisk excision kan göras vid alla former av BCC och görs alltid vid morfea-liknande BCC särskilt inom ansiktets H-zon d.v.s. riskområdet för infiltrativ tumörväxt. Ytligt växande och nodulo-ulcerativ BCC. Skrapning följt av elektrodesickation ('bränning'). Ytligt växande och nodulo-ulcerativ BCC. Skrapning följt av kryoterapi ('frysning'). Ej underben (risk för sårproblem). Ytligt växande BCC, speciellt på kosmetiskt känsliga områden. Efter lätt kyrettage appliceras metylaminolevulinsyra (Metvix kräm) under ocklusion följt av belysning med rött ljus. imiquimod Ytligt växande BCC. Immunstimulerande kräm (Aldara ). Toll-like 7 receptor agonist. Inducerar lokal cytokinfrisättning och apoptos. Kan ge kraftig lokal irritation och influensaliknande symptom. BENSÅR Mät systoliskt ankel-arm index (ABI). Ställ etiologisk diagnos. Reducera läkningshämmande faktorer. Ev. kärlkirurgisk bedömning. Renrutin. Lokalbehandling steg-för-steg: a) Blötläggning Ljummet kranvatten (omslag, bad min) är rutin, undantag: aluminium acetotartrat kalium permanganat ättiksyra koksalt Alsol lösning 10 mg/ml (250 ml). Vid infekterat omgivningseksem. KMnO 4 lösning 0,1% (500 ml). Vid kraftig vätskning. Uttorkande. Ättiksyra lösning 5 mg/ml (250 ml). Vid Pseudomonas överväxt ( grönt i kompressen ). Omslag minst 30 min. Steril koksalt lösning. Hos mycket infektionskänslig patient. 4

5 b) Mekanisk rengöring lidocain Xylocain 2% gel (el EMLA kräm) för lokalbedövning v.b. Ta bort krustor, tjocka fibrinbeläggningar och nekroser med Ewald pincett och ögonsax. Försiktigt vid arteriella sår och diabetessår. c) Pensling av vätskande sår kalium permanganat KMnO 4 lösning 0,5% el 1% (500 ml). Penslas med öronpinne på kraftigt vätskande sår/eksem. Uttorkande. d) Behandling av omgivande hud Eksem: I samband med omläggning smörjs med gr I-III steroid kräm eller salva beroende på eksemets karaktär, se "Eksem". Infekterade eksem: gr I- III steroid kräm med antibakteriell el antimykotisk tillsats. Neomycin-innehållande preparat används enbart kort tid p.g.a. sensibiliseringsrisk. zinksalva e) Sårbäddsskydd Fuktskydd på sårkanter: Zinkpasta ACO eller Natusan salva, 1-2 cm brett som profylax mot maceration. Alt.: Cavilon klubba, som bildar en tunn fuktskyddande film. TABELL 2 SÅRKARAKTÄR PRINCIP EXEMPEL Okomplicerat bomullskompress hydrocolloid platta Solvalin Hydrocoll, Duoderm Skört, smärtsamt silikonnät + bomullskompress Mepitel + Solvalin Torrt,"nekrotiskt" Vätskande hydrogel + bomullskompress hydrofiberkompress hydrocolloid platta hydrofiberkompress polyuretanskumkompress polyuretanskumkompres med silikonyta Purilon + Solvalin Aquacel (förfuktad) Hydrocoll, Duoderm Aquacel (torr) Foam, Allevyn Mepilex Infekterat hydrofob kompress Sorbact Illaluktande kolkompress CarboFlex Ytligt plastfilm hydrocolloid platta Opsite, Tegaderm Hydrocoll, Duoderm Vid klinisk sårinfektion tas bakterieodling och behandlas initialt med isoxazolylpenicillin (Heracillin tabl 0,75-1 g x 3) eller cefadroxil (Cefamox caps 500 mg x 2) i dagar. Vid pc-allergi kan klindamycin (Dalacin kaps 300 mg x 3) ges. 5

6 f) Kompression Enskilt viktigaste åtgärden för läkning av venösa och andra bensår med ödem (obs! ej vid arteriell insufficiens!). Olika alternativ för kompressionsbehandling finns. Sträva efter så glesa byten som möjligt. Ett litet, okomplicerat venöst sår kan ofta behandlas med kvarliggande bandage, medan kraftigt vätskande bensår eller sår med akuta omgivningseksem passar bättre för korttidsbandagering. Korttidsbandage En skyddande tubgas och generöst med polstervadd (Cellona, Soffban ) appliceras på underbenet. Syftet är att utjämna skillnader i omfång, underlätta fixeringen av efterföljande elastiska bandage, och fördela kompressionen jämnt så att risken för tryckskador minimeras. Kortsträckbinda Långsträckbinda Lågelastisk. Passar de flesta, särskilt rörliga patienter: 2 st Comprilan bindor (8 resp 10 cm breda) lindas med c:a 50% överlappning från tåbaserna till strax nedom knät. Ger lågt vilotryck ex. nattetid. Används vanligen dagtid, lindas av på kvällen. Kan dock lämnas kvar under 2-4 dygn i sträck. Högeslastisk. Främst orörliga patienter: 1 st Wero (Dauer, 10 cm bred) lindas som ovan. Används oftast bara under dagen (tolereras sällan på natten p.g.a. högt vilotryck). Kvarliggande bandage Dubbelbandage Innerförband: Zipzoc salvstrumpa (kan skrivas på recept, 10 st). Skyddande, salvimpregnerad tubstrumpa utan kompression. Om bensåren är små och obetydligt vätskande behövs inget speciellt sårbäddsskydd under salvstrumpan. Polstra med vadd enl ovan. Ytterförband: Coplus eller Hypolastic kohesiv elastisk klisterbinda. Lindas utanpå postringen från tåbaserna till strax under knät. Ger kompressionseffekten. Alt. Coban 2 dubbelbandage. De flesta dsk/ksk är vana att hantera dubbelbandage, spec. "salvtrumpor". Byts 1-2 ggr/v. Flerlagersbandage: Bruksfärdiga kits : Profore Lite (3-lager)och Profore (4- lager). Ej på recept. Byts 1-2 ggr/v. Används mest på hudkliniker. Fåtal dsk/ksk är förtrogna med dessa produkter. Byts 1-2 ggr/v. Vid venös insufficiens rekommenderas högläge av benen. Diuretika ges i regel bara vid benödem p.g.a. samtidig hjärtsvikt. När såret läks används kompressionsstrumpor (vanligen klass 2) eller elastiska bindor som recidivprofylax. 6

7 BORRELIA Erytema migrans fenoximetylpenicillin doxycyklin Solitär: Kåvepenin tabl 1g x 3 i 10 dagar. Barn: oral suspension 12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar. Solitär hos pc-allergisk: Doxyferm tabl 100 mg x 2 i 10 dagar. Barn 8-12 år: Doxyferm mixtur 4 mg/kg/d i 10 dagar. Barn < 8 år: azitromycin (Azitromax ) oral susp 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 i 4 dagar. Multipla: Doxyferm, dos som ovan i 10 dagar. Misstänkt borrelia-lymfocytom el acrodermatitis chronica atrophicans: remittera till hudläkare. EKSEM LOKALA STEROIDER Lokala glukokortikoider indelas efter styrka i fyra grupper. Den antiinflammatoriska potensen (och biverkningsrisken) beror på specifik steroidmolekyl, inte %-satsen. Vid akuta eksem inleds med en potent (vanl. grupp III) steroid. Den används under begränsad tid (en eller några veckor), och med försiktighet på barn och känsliga hudområden (ansikte, hudveck). En mild steroid (grupp I) kan användas mer frikostigt även på stora kroppsytor inklusive ansiktet. Vid kroniska eksem är relativt svaga steroider (grupp I-II) lämplig basbehandling tillsammans med mjukgörare, men upptrappning till mer potenta medel behövs ofta periodvis. Dosering Steroider appliceras 1-2 ggr/d. Med 2 smörjningar/d under 1 vecka åtgår ca 30 g kräm för ett handeksem, och g för ett helkroppseksem. Salvor är i allmänhet drygare än krämer. Behandling av akuta eksem inleds med potenta steroider ("slå hårt") och avvecklas försiktigt ("trappa ut långsamt") för att undvika rebound-fenomen. Detta görs genom stegvis skifte till svagare steroidpreparat eller genom förlängda intervall mellan steroidsmörjningarna (t.ex. 2 ggr/d, 1 gång/d, varannan dag etc). Gruppering TABELL 3 Grupp Potens Exempel I Mild Hydrokortison, Mildison, Ficortril Hyderm II Medelstark Emovat, Locoid III Stark Elocon, Betnovat, Bettamousse, Flutivate Betnoderm, Diproderm, Diprolen, Synalar, Demoson IV Extra stark Dermovat, Clobex 7

8 Vid akut eksem behövs ofta steroidbehandling under 3-5 veckor, ibland längre tid. Kroniska eksem behöver daglig smörjning under månader eller t.o.m. år med svagast möjliga steroid. Beredningsformer Salvor är vaselin-baserade och passar bra på fjällande ('torra') hudförändringar, men upplevs ofta som alltför feta och kladdiga. Steroidmolekyler absorberas mer effektivt från salvbaser än från andra beredningsformer. Effekten och biverkningsriskerna ökar därmed. än Krämer är kosmetiskt mer tilltalande och därför den vanligaste beredningsformen. Lotion (kutan emulsion) är lätt att stryka ut på stora eller håriga kroppsytor. Lösning passar bra för hårbotten och ocklusionsbehandling t. ex. under hydrocolloid plattor. Potenta steroider kan ge hudatrofi, striae, akne, rosacea, follikuliter, ekymoser, och maskera hudinfektioner. Vid behandling av stora ytor finns även risk för binjurebark-suppression. Fasta kombinationer med steroider TABELL 4 Steroid+tillsats Effekt Exempel gr I steroid + imidazol gr II steroid + imidazol gr I steroid + fucidinsyra gr III steroid + neomycin gr III steroid + kliokinol antiinfl. + antimykotisk antiinfl. + antimykotisk antiinfl. + antibakteriell antiinfl. + antibakteriell antiinfl. + antibakteriell + antimykotisk Daktacort kräm, Cortimyk kräm Pevisone kräm Fucidin-hydrocortison kräm Betametason-neomycin kräm (ex tempore) Betnovat-chinoform kräm, salva (obs. missfärgar) MJUKGÖRARE TABELL 5 Beredningsform Aktiv komponent Exempel (fetthalt) Salva (~98%) salicylsyra Salsyvase Kräm (15-30%) karbamid Fenuril, Caress, Calmuril Canoderm, Karbasal glycerol propylenglykol Lotion (10-20%) karbamid glycerol propylenglykol Miniderm Propyderm Canoderm Propyless Miniderm 8

9 Till den mjukgörande basen (salva, kräm, lotion) adderas ett vattenbindande ämne - propylenglykol, karbamid eller glycerol - som stärker hudens barriärfunktion genom att öka hydreringen i stratum corneum. Tillsatserna tolereras oftast bra men karbamid kan svida, särskilt hos barn. Om avfjällning önskas kan istället salicylsyra tillsättas vilket ger en keratolytisk effekt vid hyperkeratotiska eksem och andra hudsjukdomar med förtjockat hornlager och kraftig fjällbildning. För hyperkeratotiska tillstånd t.ex. iktyos finns även mjukgörande fetkräm med propylenglykol och mjölksyra (Locobase LPL kräm, c:a 50% fett). För begränsade eksem finns mjukgörande preparat i g-tuber; för utbredda finns "pumpar" med g. Salvor passar på kroniska "torra"eksem; krämer på mer akutasubakuta eller fuktande former. Mjukgörande lotion (kutan emulsion) är "tunnare" än kräm (mer vatteninnehåll), upplevs som mindre kladdig och är lätt att stryka ut på stora eller behårade kroppsytor. Patientens egen preferens är en viktig faktor vid val av beredningsform. AKUT EKSEMFAS Ställ specifik eksemdiagnos. Allmänna råd, särskilt vid handeksem och atopiskt eksem. Vid misstanke om allergiskt kontakteksem överväg remiss till hudläkare för epikutantest. 1. Uttorkande behandling På vätskande eller infekterade eksem: aluminium acetotartrat kalium permanganat Alsolspritlösning/Alsollösning 10 mg/ml (250 ml, 1000 ml). Baddas 2-3 ggr/d, eller omslag. Därefter vb: Kaliumpermanganat lösning 0.5%, 1% (10 ml). Penslas med öronpinne x1 på vätskande sår/sprickor. Kraftigt uttorkande, brun missfärgning. alt.:kalium permanganat lösning 3%, (50 ml, 300 ml) 15 ml i 5L vatten för ett hand/fotbad under min. Icke-infekterat eksem Infekterat eksem + antibiotika Steroidkräm grupp II-III, se "Eksem". 1-2 ggr/dag med successiv nedtrappning. Efter uttorkande behandling: Grupp I steroid med fucidinsyra, 2-3 ggr/d i 5-7 d på infekterat, lätt eksem. Grupp III steroid med neomycin eller kliokinolol, 2 ggr/d i 5-7 d på infekterat, svårt eksem. Därefter en ren steroid kräm och successiv nedtrappning. Kliokinol-haltig beredning (Betnovat-chinoform ) undviks för långtidsbehandling, särskilt hos barn. Ev. kompletteras med peroralt antibiotikum, i första hand penicillinasstabilt penicillin ex. Heracillin tabl 0.75 g x 3. 9

10 KRONISK EKSEMFAS Lågaktiva eksem med hyperkeratos, fjällning och fissurer smörjs med lokala steroider och mjukgörare. Se "Icke-infekterat eksem" ovan. Grupp I-III beroende på bl.a. eksemaktivitet, lokalisation, patientens ålder. Salvberedningar istället för krämer ibland bättre ex. vid smörjning på kvällen. Grupp I el III steroid med antibiotika vid kraftigt fissurerade eksem. Se "Infekterat eksem" ovan. mjukgörare Flitig användning av mjukgörande kräm under dagen och fet kräm eller salva på kvällen rekommenderas. Allmänna eksemråd är viktiga, särskilt vid handeksem. Atopiskt eksem Lokala steroider och mjukgörare är basbehandling vid atopiskt eksem. Hos små barn används oftast mjukgörare utan karbamid för att undvika risk för sveda. + antibiotika Steroidkräm grupp I-III. 1-2 ggr/d på lätt, måttligt resp. svårt eksem Nedtrappning av potenta steroider. Grupp I steroid kräm med fucidinsyra 2 ggr/d i 5-7 dagar på infekterat, lätt eksem. Vid infekterat, svårt eksem. Grupp III steroid kräm med neomycin 2 ggr/d i 5-7 dagar. Restriktivt på barn, i ansiktet och veckområden. Vid kraftig sekundärinfektion komplettering med p.o. antibiotikum, i första hand pc-stabilt, Heracillin, eller Dalacin (pc-allergi). mjukgörare UV ljus sederande antihistamin tacrolimus el. pimecrolimus "Mjukgörande kräm", se ovan. Karbamid kan svida hos små barn. Som komplement till övrig behandling kan ljusterapi övervägas. Vid svårt klåda kan sederande antihistamin till kvällen behövas, se Urticaria. Lokal calcineurinhämmare, Protopic salva resp. Elidel kräm. Dessa medel förskrivs i regel av hud- eller barnspecialist med erfarenhet av calcineurinhämmande behandling. Allmän information och eksemråd är viktiga vid atopisk dermatit. 10

11 Intertriginöst eksem aluminium acetotartrat + imidazol Alsol lösning 10 mg/ml. Baddas (eller för omslag) min. Därefter lufttorkning, kalluft från hårtork rekommenderas. Grupp I steroid med imidazol 1-2 ggr/d. Vid kraftig intertrigo kan Grupp II steroid med imidazol användas under 7-10 dagar. Risk för hudatrofi/striae i hudveck. Undvik ocklusion: Skilj angripna hudytor från varandra med kompress, bomullstyg el.dyl. Luftig klädsel. Blås med kalluft från hårtork. Vid blöjdermatit: luftning, täta blöjbyten. Seborroiskt eksem Hårbotten 1. Avfjällande salicylsyra Decubal kräm med 5% salicylsyra (100g, 225 g). Masseras in i hårbotten på kvällen. Tvättas ur på morgonen med schampo eller milt handdiskmedel. 2. Anti-Malazzesia ketoconazol När hårbotten avfjällats (efter några dygn) påbörjas underhållsbehandling med Ketokonazol el. Fungoral schamponering. Urtvättning efter 3-5 min. Upprepas 2 ggr/v i 2-4 veckor, därefter vid behov. 3. Antiinflammatorisk Grupp III steroid lösning. 1 gång/d. Successiv utglesning, till ett par ggr/v för underhållsbehandling. I lättare fall räcker grupp I-II steroid lösning 1 gång/d. Vid uttalade besvär kan hudklinik ge Bucky (mjuk-rtg) 1 gång/v under 6-8 veckor. Ansikte + imidazol Grupp I steroid kräm med imidazol, 1-2 ggr/d. Alt.: Grupp I steroid kräm 1-2 ggr/d. 11

12 ERYSIPELAS fenoximetylpenicillin ex. -Kåvepenin tabl 1 g x 3 i 14 d. klindamycin Vid pc-allergi ges klindamycin, ex. Dalacin kaps. FURUNKEL & KARBUNKEL Incision och dränage viktigaste åtgärd vid smältning. flucloxacillin Om antibiotika är motiverat ges stafylocockantibiotikum ex. Heracillin tabl 0,75 g x 3 i 10 d. klindamycin Vid pc-allergi ges klindamycin, ex. Dalacin caps 300 mg x 2 i 10d. fucidinsyra Alt. fucidinsyra, ex. Fucidin tabl 250 mg x 2 i 10 d. HERPES SIMPLEX Lindriga fall behöver inte behandlas. valaciclovir Primärinfektion: Valaciclovir tabl 0,5g, 1 x 2 i 5 d. HERPES ZOSTER Enstaka svåra recidiv: Valaciclovir tabl 0,5g, 1 x 2 i 3-5 d. Frekventa recidiv: Ev. suppressionsbehandling med Valaciclovir tabl 0,5g, 1x 1 i 3-6 mån. Doseringar gäller vid normal njurfunktion. Alt. aciclovir. valaciclovir Hos behandlingskrävande, immunokompetent pat med normal njurfunktion: Valaciclovir tabl 0,5g, 2 x 3 i 7 d. Start < 72 tim. HIDRADENIT Lokalt klindamycin azelainsyra Dalacin kutan lösning 1 x 2 kan prövas några veckor. Skinoren kräm eller Finacea gel 1-2 ggr/d kan prövas som profylax i lugnt skede. Peroralt tetracyklin Vid svåra hidradeniter kan perorala tetracykliner (se "Akne") prövas under 3 mån eller längre tid. Alt. klindamycin, Dalacin caps 300 mg x 3. Svåra fall remitteras för ställningstagande till ev. kirurgi (knivexcision, CO 2-laser), retinoidbehandling eller TNF-blockad. 12

13 HYPERHIDROS Vid hyperhidros i handflator, fotsulor eller axiller: aluminiumklorid botulinumtoxin Absolut Torr lösning. Se bipacksedel. Lokalirriterande. Appliceras till natten. Vid uttalade besvär injektionsbehandling med botulinumtoxin. IMPETIGO Bortplockning av skorpor med tvål och kranvatten. Alt.: aluminium acetotartrat Alsol lösning eller alsolsprit, 1 mg/ml. Omslag el. baddning 2-3 ggr/d för att underlätta bortplockning av skorpor. Detta kan räcka som enda behandling i lindriga fall. Om ej: retapamulin väteperoxid Altargo salva. 2 ggr dagl i 5 dagar. Alt.: Microcid kräm 2-3 ggr/d i 1-2 veckor. Restriktivitet med fucidinsyra (Fucidin kräm, ingen förmån) pga resistensproblem. Mupirocin (Bactroban salva) är reserverat för MRSA. För lyckad behandling är det viktigt med noggrann bortplockning av krustor. Egen handduk. Behandlingen bör fortsätta några dygn efter att krustorna är borta. Vid utbredd impetigo, feber eller terapisvikt på lokalbehanding kompletteras med internt antibioticum ex. flucloxacillin Heracillin tabl 0.75 g x 3 i 7 dagar (vuxna). Barn: 12.5 mg/kg x 3) i 7-10 dygn. Vid pc-allergi klindamycin ex. Dalacin kaps 150 mg x 3 (vuxna) eller 5 mg/kg x 3 (barn) i 7-10 dagar. Alt. Till barn som har svårt att tolerera pc-smaken: cefadroxil ex. Cefamox. LICHEN RUBER Akut form Grupp III steroid kräm 1-2 ggr/d på kliande lichen. Vid svårt kliande, utbredd akut lichen kan interna steroider behövas under någon månad. Kronisk form under ocklusion Grupp III steroid kräm 1-2 ggr/d på kliande lichen. Grupp III steroid lotion eller lösning under hydrocolloid plattor (Hydrocoll eller Duoderm extra tunn, kan skrivas ut på 13

14 Hjälpmedelskort). Vid kliande lichen på benen kan steroiden ockluderas med salvstrumpa (se "Bensår"). Bucky mjukgörare På enstaka kraftigt kliande, avgränsade områden ev. mjukrtg. Se Eksem/Mjukgörare. MALIGNT MELANOM Vid misstanke om malignt melanom remitteras till specialklinik enligt gällande vårdprogram, se Undvik stansbiopsering i pigmenterade hudtumörer. PEDICULOS Huvudlöss Behandling med receptfri, medicinteknisk produkt rekommenderas. Luskamning viktig del i diagnostik, behandling och kontroll. silikonolja/växtolja bensylbensoat+disulfiram malation permetrin Hedrin, Nyda, Paranix lösning el spray. Kvävande effekt. Alt. (läkemedel ) i fallande ordning: Tenutex kutan emulsion. Prioderm lösning eller schampo Nix schampo Enbart lusbärare behandlas. Upprepa behandlingen dag 8. Kontroll med luskamning under ett par veckor därefter. Flatlöss malation bensylbensoat + disulfiram Prioderm kutan lösning. Ingnides på behårade områden på kroppen, tvättas ur efter 12 tim. Alt.: Tenutex kutan emulsion. Ingnides på behårade områden på kroppen, tvättas bort efter 48 tim. Enbart lusbärare behandlas. Behandlingen upprepas dag 8. 14

15 PITYRIASIS VERSICOLOR Orsakas av en endogen jästsvamp, Malassezia furfur (tidigare kallad Pityrosporum ovale). selendisulfid propylenglykol imidazol Selsun schampo. Efter duschning ingnides schampot över hela kroppen. Avtvättas efter 15 min. Upprepas 2 ggr/v i 3 veckor. Propylenglykol 50% i vatten (500, 1000 ml). Gnids in med tvättlapp 1 ggr/d. Upprepas till utläkning, i regel 2-3 veckor. Daktar kräm. 2 ggr dagl i 1-2 veckor. Alt.: Lamisil kräm 1 gång/v i 2 veckor. Recidiv vanligt oavsett behandling. Vid täta recidiv ev. profylaktisk behandling 1 gång/mån. PRURITUS Generell klåda Klåda är ett symptom ofta associerat med hudsjukdom (urtikaria, eksem, lichen, etc.) eller systemiska faktorer (njur- eller leversjukdom, blodsjukdom, malignitet, överkänslighet mot läkemedel etc.). Utredning och behandling skall därför fokusera på bakomliggande orsak. Vid nattlig klåda och positiv epidemiologi tänk särskilt på skabb. Lokalbehandling mjukgörare Vid torr hud, se Eksem/Mjukgörare. Vid excoriationer eller eksematisering smörj med gr I-II steroid kräm (+/- antibiotikatillsats) 1-2 ggr/d Vid svårare exkoriationstillstånd kan en starkare steroid (grupp III) eller kombinationspreparat med neomycin under några veckor behövas för att bryta klådcirkeln. Trappa därefter ner steroidbehandlingen på sedvanligt sätt. UV ljus I vissa fall t.ex. uremiklåda kan ljusbehandling (UVB) lindra. Peroralt sederande antihistamin Klåda är i regel inte histaminmedierad (und. urtikaria) varför antihistaminer har begränsad effekt. Antihistaminer av typen Tavegyl och Atarax tabl kan ge viss symptomlindring via sina sederande egenskaper. Varning för trötthet, särskilt med hänsyn till trafikrisk. 15

16 Perianal klåda Sök etiologi. Springmask? Rektalpalpation. Proktoskopi. Kronisk streptokockinfektion kan yttra sig som en glänsande eksemfläck. Allmänna råd: regelbundna avföringsvanor, luftig klädsel, undvik överdriven tvättning. Badda vb med Alsol lösning x imidazol Gr I steroid kräm 1-2 ggr/d vb. mot klåda. Gr I steroid kräm med imidazol 1-2 ggr/d mot klåda. Vid uttalade besvär, särskilt vid lichenifiering kan starkare steroid salva användas under 1-2 veckor för att bryta en ond cirkel av klåda och rivning. I enstaka fall prövas Bucky-rtg. Överväg remiss till hudklinik för utredning/behandling av oklara klådtillstånd. PSORIASIS HÅRBOTTEN salicylsyra +kalcipotriol Kraftig fjällning: Decubal kräm med 5% salicylsyra (100g, 225g). Masseras in i hårbotten på kvällen. Tvättas ur på morgonen med schampo eller milt handdiskmedel. Grupp III steroid lösning, se "Eksem, seborrhoiskt. Alt.: Daivobet gel. Masseras in på kvällen, urtvättas vb. på morgonen. Behandling 1-4 veckor, upprepas vb. Bucky I terapiresistenta fall kan mjukröntgen prövas 1 gång/v i 6-8 v. Behandlingen ges på hudklinik. BÅL-EXTREMITETER Lokalt salicylsyra Avfjällning: Salsyvase salva 1% el Decubal kräm med 5% salicylsyra (100, 225 ml). Smörjs in i hårbotten på kvällen, tvättas ur på morgonen; se Seborroiskt eksem. Enstaka eller kosmetiskt särskilt störande psoriasisförändringar kan behandlas med en potent steroid. Det ger ofta snabb men temporär förbättring och medför risk för atrofi och rebound-fenomen. Grupp III steroid med kalcipotriol: Daivobet salva eller gel, 1 ggr/d + kalcipotriol i 4 veckor, därefter 2 dagar/v i 4 veckor. Upprepas vb. 16

17 UV ljus Ljusbehandling med UVB 2-3 ggr/v under mörka årstiden är ett värdefullt komplement till annan lokalbehandling. Remittera till hudklinik eller psoriasisförbundets anläggningar. I enstaka fall ges UVA-behandling efter sensibilisering med psoralenbad eller psoralen tabletter (PUVA). Invers psoriasis i t.ex. ljumskar, armhålor, och anogenitalt är ofta svårbehandlat. Samma behandlingsprinciper gäller som för behandling av intertrigo, se "Eksem/intertriginöst eksem" Vid guttat psoriasis tas svalgprov: om betastreptokocker gr A ges behandling med pc V. Systembehandling Svåra eller terapiresistent psoriasis remitteras till hudläkare för ställningstagande till: metotrexat retinoid ciklosporin folsyreantagonist. Methotrexate el Metotab tabl. Vanligaste systemterapin vid pso; Vanligen 7,5-20 mg en dag i veckan. Ges i vissa fall subkutant (Metoject, Ebetrex inj). syntetiskt vitamin A derivat. Neotigason caps. immunosuppresivum. Sandimmun Neoral el Ciklosporin caps. biologiska medel anti-tnf: Remicade, Enbrel el Humira inj. anti-il12/23: Stelara inj. PUSTULOSIS PALMOPLANTARIS Uteslut tinea. Stark koppling till rökning hos kvinnor. Samma behandlingsalternativ som klassisk psoriasis men mer terapiresistent. ROSACEA & PERIORAL DERMATIT Lokalt metronidazol azelainsyra svavel Obs lokala steroider kan utlösa rosacea och perioral dermatit. Metronidazol, Rosazol el Rozex kräm. 1-2 ggr/d. Alt.: Skinoren kräm el Finacea gel. 2 ggr/d. Svavel (5% el 10%) i Essex kräm, ex tempore. Till kvällen. Peroralt tetracykliner Tetracykliner är indicerade vid svår eller terapiresistent rosacea el perioral dermatit. Dosering se "Akne". Alt.: erytromycin. Envisa fall som inte svarar på behandling remitteras till hudspecialist. 17

18 SCABIES Diagnosen skabb säkerställs genom att levande kvalster plockas fram från en skabbgång med nål. Viktigt med samtidig behandling av patient, ev. partners och familjemedlemmar. bensylbensoat + disulfiram Tenutex kutan emulsion. Smörjs noggrant på hela kroppen (ej huvudet) och får verka i 24 tim. Följ bipacksedel. Åtgång ca 1 tub eller något mindre/vuxen. Extra smörjning av händerna efter ev. handtvätt under beh.tiden. Postscabietisk klåda kan kvarstå 2-3 veckor efter adekvat behandling. Upprepade Tenutex-kurer skall undvikas, kan ge kraftig hudirritation. Sekundär-infekterade eksem kan uppkomma vid skabbinfektion p.g.a. rivning. I sådana fall kan grupp III steroid kräm med antibakteriell tillsats användas under en kortare tid före och/eller efter skabbehandlingen. Sådan förbehandling kan även underlätta upptäckten av skabbgångar om huden är kraftigt eksematiserad. TINEA Säkerställ diagnosen genom att påvisa svamp genom odling (tar 2-4 veckor). Material skickas i torrt rör till svamplaboratoriet. Om snabbsvar önskas kan laboratoriet göra direktmikroskopi av hudskrap, nagel eller hår. Undantag från krav att påvisa svamp kan göras vid typisk interdigitell fotsvamp där klinisk bild sällan förväxlas med andra hudsjukdomar. För egenbehandling av interdigitell fotsvamp kan lokala imidazol- eller terbinafin produkter köpas receptfritt. Hudmykos Lokalt Begränsade svampinfektioner som angriper hår/skäggbotten eller naglar kan lokalbehandlas med ett imidazole- eller terbinafinpreparat som blockerar svampens ergosterolsyntes. Vid kliande svampinfektioner kan imidazole kombinerat med hydrocortison användas. Den till synes angripna ytan inklusive några cm av den omgivande (kliniskt normala) huden behandlas till synbar läkning och därefter ytterligare c:a en vecka. Substans Lokalt Peroralt TABELL 6 imidazoler terbinafin + imidazol Daktar, Canesten, Pevaryl, Mikonazol, Mycosporan kräm Terbinafin, Terbisil, Lamisil, Funginix kräm Cortimyk el. Daktacort kräm (grupp I steroid) Pevaryl kräm (gr II steroid) Flukonazol caps Itrakonazol caps Terbinafin tabl Lamisil tabl 18

19 Peroralt Vid tinea som är utbredd, djup, eller engagerar hår- eller skäggbotten ges peroral behandling. terbinafin Terbinafin tabl 250 mg x 1 i 3-6 veckor. Alt. itrakonazole. Nagelmykos Peroralt Restriktivitet vid tånagelsvamp med enbart kosmetiska obehag. Vid besvärande och odlingsverifierad dermatofytinfektion, särskilt på fingernaglar, finns indikation för peroral behandling. Dock endast c:a 50% chans att läka tånaglar, dessutom recidivrisk. terbinafin Terbinafin el Lamisil tabl. 250 mg x 1 i 6 veckor (finger) el 12 veckor (tår). Tas med mat eller mjölk. Alt.: itrakonazol flukonazol Itrakonazol el Sporanox caps 100 mg, 2 caps/d i 3 mån, eller s.k. pulsbehandling. Kan interagera med många läkemedel. Flukonazol el Diflucan caps. Alt. vid candidainfektion i naglar. Undvik våtkontakter. Lokalbehandling med amorolfin (Loceryl lack. 1 ggr/v i 6-12 mån kan prövas vid mycket distala, lätta svampangrepp. Imidazole- och terbinafin krämer har ingen effekt vid nagelmykos. URTICARIA & ANGIOÖDEM 1. Akut urticaria utan anafylaxi antihistamin Icke-sederande (ex. Aerius tabl 10 mg) alt. sederande antihistamin (ex. Tavegyl iv/im inj, 2 mg). Kan prova högre dos eller kombinera sederande och icke-sederande antihistamin. TABELL 7 Typ Substans Exempel Ickesederande Sederande cetirizin loratadin ebastin fexofenadin desloratadin klemastin hydroxycin Cetirizin, Zyrlex tabl 10 mg Loratadin, Clarityn tabl 10 mg Kestine tabl 10/20 mg Telfast tabl 120/180 mg Aerius tabl 5 mg Tavegyl tabl 1 mg Atarax tabl 10 mg, 25 mg 19

20 2. Akut urticaria/angioödem med anafylaxi adrenalin betametason antihistamin Anapen eller Epipen 0,3 mg injiceras i.m. på låret utsida. Viktigaste läkemedlet! Kan upprepas efter min. Betapred tabl 0,5 mg. 10 tabl. Alt. Betapred iv/im inj, 8 mg. Aerius tabl 10 mg, 1 tabl. Alt. Tavegyl iv/im inj, 2 mg. Pat observeras under 4-24 tim beroende på svårighetsgrad. Efter ett akut urticariaskov fortsätt 1-2 veckor med ett icke-sederande antihistamin. 2. Kronisk urticaria antihistamin Icke sederande och/eller sederande alternativ, se tabell 7 Vuxen- och barndosering se Fass. Obs. Trötthet vid antihistamin behandling, särskilt med sederande preparat trafiksäkerhetsrisk. VERRUCAE Asymptomatiska virusvårtor (verruca vulgaris) och plana vårtor lämnas för spontanläkning (egenvård), vilket även hos immunkompetenta kan ta flera år. Den hyperkeratotiska komponenten kan klippas ner eller filas efter ett uppmjukande bad. Försiktighet vid diabetes eller nedsatt perifer cirkulation. Därefter kan vårtmedel (rec.fritt) appliceras: salicylsyra/mjölksyra Vårtmedel DnE 10 ml. Stryks på 2 ggr/d tills vårtan försvunnit. Vårtmedel DnE Stark Stryks på 1 gång/d tills vårtan försvunnit. Cornina plåster (40% salicylsyra). Alt.: Trans-Ver-Sal plåster enl. anvisning frysning Wartner frysspray (måttlig frysning). Kan prövas för egenbehandling av hand- och fotvårtor. Kryoterapi med flytande kväve (kraftig frysning) prövas undantagsvis i särskilt svåra fall. 20

HUD TERAPIKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

HUD TERAPIKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala HUD TERAPIKOMPENDIUM 2013 Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Detta kompendium baseras på behandlingsråd från flera olika källor bl. a. Landstingens rekommendationslistor, Läkemedelsverket, ett

Läs mer

Terbinafin kräm 10 mg/g. Lamisil kutan lösning 1 % kutan spray 1 %

Terbinafin kräm 10 mg/g. Lamisil kutan lösning 1 % kutan spray 1 % D HUD D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Mikonazol Mikonazol + hydrokortison Ekonazol + triamcinolon Mikonazol kräm 2 % Daktacort kräm 20 mg/g + 10 mg/g Pevisone kräm 1 mg/g + 10 mg/g Terbinafin Terbinafin

Läs mer

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin 38 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 9 HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Rosacea metronidazol

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

D Hud. D01 Antimykotika. Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

D Hud. D01 Antimykotika. Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid) Ekonazol + triamcinolon (grupp II-steroid) Terbinafin Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Pevisone

Läs mer

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 38 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL ACNE VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Se även kapitel 7 Gynekologi

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS R adapalen Differin R adapalen + bensoylperoxid Epiduo R lymecyklin Tetralysal ACNE VULGARIS/ INFLAMMATORISK AKNE Lindrig. bensoylperoxid - receptfritt alternativ.

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Hud Urtikaria och Quincke-ödem betametason epinefrin cetirizin* loratadin* desloratadin Betapred Adrenalin Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos Aerius mixtur

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Psoriasis inte enbart en hudsjukdom

Psoriasis inte enbart en hudsjukdom Psoriasis inte enbart en hudsjukdom Förr trodde man att psoriasis enbart var en hudsjukdom. Idag vet man att det är en sjukdom, där felet finns i immunförsvaret.huden är det huvudsakliga målorganet. Patienter

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Hudsjukdomar - Samverkansdokument Hudkliniken/Primärvården

Hudsjukdomar - Samverkansdokument Hudkliniken/Primärvården Hudsjukdomar - Samverkansdokument Hudkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 2 (26) INNEHÅLL 1 SYFTE... 6 2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 6 2.1 Allmänt...6 2.2 Primärvårdsåtagande...6 2.3 Remiss indikationer

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Behandling av eksem. Disposition. Referenser. Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS

Behandling av eksem. Disposition. Referenser. Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS Behandling av eksem Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå 10-11 februari 2015 Disposition Atopiskt eksem utvärtes behandling systemisk behandling förebyggande behandling

Läs mer

Daniel Brännström HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Daniel Brännström HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 12-05-08 Daniel Brännström 1 HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 2 HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 13.00-13.20 Allmänt om huden 13.20-13.40 Torr hud och mjukgörare 13.40-14.30 Eksem 14.30-14.50 Fika 14.50-15.00

Läs mer

9 HUD. Grupp I-steroider. Tetralysal

9 HUD. Grupp I-steroider. Tetralysal HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS R adapalen Differin R adapalen + bensoylperoxid Epiduo R lymecyklin Tetralysal Rosacea och perioral dermatit R metronidazol Rozex R lymecyklin Tetralysal ACNE

Läs mer

Fall. Anna 16 år 14,5 poäng. 5 delar 12 delfrågor

Fall. Anna 16 år 14,5 poäng. 5 delar 12 delfrågor Fall Anna 16 år 14,5 poäng 5 delar 12 delfrågor Del 1 3,5 poäng Anna, 16 år, har pollenutlöst astma men är f.ö. frisk. Använder en inhalationssteroid (Pulmicort spray) under pollensäsongen. Tar inga mediciner

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna När det gäller vissa hudsjukdomar har det kommit många nyheter för ickespecialisten

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005 100 80

Läs mer

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset 2004-10-22 Namn: Personnummer: Kursnummer: E-postadress: D S:a Lycka till! Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ange den

Läs mer

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Eva distriktsläkare ordf. terapigrupp Hud Ny Regional Medicinsk Riktlinjer Akne Arbetsgrupp Håkan Mobacken, dermatolog Kirsten Kussner, dermatolog Anna

Läs mer

Svampinfektioner i huden

Svampinfektioner i huden Svampinfektioner i huden Lena Holm, Hudkliniken, Sophiahemmet Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Svampinfektioner i huden Jästsvampar (Candida, Pityrosporum species (Malassezia), m.fl.) Trådsvampar

Läs mer

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Mycket nytt om akne Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Jävsförhållanden Tidigare samarbete med (föreläsningar, patientinformationer etc) Leo Bayer Schering

Läs mer

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Innehållsförteckning ANTIBIOTIKA...2 PENICILLINER...2 CEFALOSPORINER...2 MAKROLIDER...2 LINKOSAMIDER...2 FUSIDINSYRA...3 KINOLONER...3

Läs mer

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Svampinfektioner i huden och naglarna hör till de vanligaste infektionssjukdomarna hos människan. Undersökningar har visat att över en femtedel av vuxna

Läs mer

Eksemskola Anna Bernholm, al, alleergi rgisju juksköt ksköterska, rska, ba b rnm arnmot agningen, ningen, Öste Ö rsundssjukhus

Eksemskola Anna Bernholm, al, alleergi rgisju juksköt ksköterska, rska, ba b rnm arnmot agningen, ningen, Öste Ö rsundssjukhus Eksemskola Anna Bernholm, allergisjuksköterska, barnmottagningen, Östersundssjukhus Syftet med utbildningen En kortfattad och enkel information om eksem som ska kunna användas av alla Informationen ska

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Expertmöte 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005 100 80

Läs mer

Ansiktsdermatoser. Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet

Ansiktsdermatoser. Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet Ansiktsdermatoser Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet Acne, rosacea, perioral dermatit Talgkörterelaterade dermatoser Acne Rosacea

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Kutana svampinfektioner & parasitoser. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö

Kutana svampinfektioner & parasitoser. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö Kutana svampinfektioner & parasitoser Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö 2 huvudgrupper jästsvampar förekommer normalt på huden oppurtonistiska infektioner ej smittsamma dermatofyter förekommer ej normalt

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

En del barn har fräknar. Det är en sorts peppar som har landat på huden. Benedikte 4 år

En del barn har fräknar. Det är en sorts peppar som har landat på huden. Benedikte 4 år En del barn har fräknar. Det är en sorts peppar som har landat på huden. Benedikte 4 år När man fryser blir huden rund. Magnus 5 år DERMTOLOGI FALLEN ADRIANA HERRERA ÖVERLÄKARE SUNDERBY SJUKHUS HUDKLINIKEN

Läs mer

Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel. Behandling av rosacea

Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel. Behandling av rosacea Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel Behandling av rosacea 2016-05-11 Christian Steczkó Nilsson, Öl Hudkliniken USÖ Vad är rosacea? Vanlig, och mer eller mindre kronisk hudsjukdom med varierande

Läs mer

Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI. Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013

Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI. Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013 Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013 Exogent eksem För ytterligare information i ämnet hänvisar till sid 63-80 i RORSMANS DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI.

Läs mer

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal l Eksem Se Bakgrundsmaterialet. I första hand Glukokortikoider

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320

Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320 Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320 Deltagare: 6 dsk/ssk och 3 läkare från 5 vårdcentraler, 1 läkare och 1 ssk från Hudkliniken, Karolinska Huddinge, 2 läkare och 1 ssk från Lung-allergiklniken

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Aktuellt om infektioner

Aktuellt om infektioner Nummer 4 november 2000 Innehåll Aktuellt om infektioner..1 Utbildning...1 Enkät om seminarieprogram...2 Välkommen till årets sista utbildningstillfälle Vi avslutar året med en utbildning inom Hjärta-kärl/hjärt-svikt.

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Basiron AC bensoylperoxid + adapalen. Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

Basiron AC bensoylperoxid + adapalen. Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Eksem Se Bakgrundsmaterialet. I första hand: Glukokortikoider

Läs mer

Lokalbehandling av sår

Lokalbehandling av sår 2 Lokalbehandling av sår Innehållsförteckning Sid Övergripande målsättning. 2 Tillvägagångssätt.. 2 Den normala sårläkningsprocessen. 3 Lokalt sårstatus. 4 Rengöring och upprensning av sår 5 Hudvård. 6

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010 Behandlingsriktlinjerna från 2004 har reviderats av STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) som är

Läs mer

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen Hud HUD l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen azelainsyra Skinoren Peroral behandling lymecyklin 1) Tetralysal/ Lymecyklin *) l Rosacea Lokal

Läs mer

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter SOSFS (M) Föreskrifter Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Aktiniska keratoser. Hudsjukdomar

Aktiniska keratoser. Hudsjukdomar Kapitel Aktiniska keratoser Aktinisk keratos är vanligt förekommande bland befolkningen, vanligtvis ofarlig och 20 % läker spontant. I 10 % av fallen utvecklas de aktiniska keratoserna till skivepitelcancer

Läs mer

1-5 rätt av 5 alternativ på varje fråga. 2 poäng för varje rätt besvarad fråga (utom fråga 19).

1-5 rätt av 5 alternativ på varje fråga. 2 poäng för varje rätt besvarad fråga (utom fråga 19). Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1-5 rätt av 5 alternativ på varje fråga. 2 poäng för varje rätt besvarad fråga (utom fråga 19). 1. Ange det eller de alternativ som gäller för syfilis

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Brännskador. Observera

Brännskador. Observera IX HUDEN Huden 153 Brännskador Inkluderar brännskada vid elolycka. Frätskador se sid 156. Brännskadans grad kan vara svår att initialt bedöma. Tumregler: Grad 1 = ytlig (epidermal): enbart rodnad/sveda/ömhet/klåda

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Elosalic salva

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Elosalic salva PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Elosalic salva 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ett gram salva innehåller 1 mg mometasonfuroat och 50 mg salicylsyra. Hjälpämne: Ett gram salva innehåller 20

Läs mer

DUGGA I HUDMOMENTET. Karolinska universitetssjukhuset 2008-02-21. Kod nummer: D T+T S:a

DUGGA I HUDMOMENTET. Karolinska universitetssjukhuset 2008-02-21. Kod nummer: D T+T S:a DUGGA I HUDMOMENTET Karolinska universitetssjukhuset 2008-02-21 Kod nummer: D T+T S:a Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast ett diagnosförslag/fall.

Läs mer

Behandlingskostnader

Behandlingskostnader Behandlingskostnader Behandlingssfrekvens Tid till sårläkning Andel sårrecidiv 75% personal 10-20% förband Behandling -strategier 1. Kontrollera om patientens blodcirkulation är tillfredsställande och

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län

Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län Återkoppling på Teledermatoskopi SVF melanom 40% av tumörremisserna hade bifogat foto under hösten 2016, av dessa

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

2. Nämn 4 patogenetiska faktorer som bidrar till uppkomsten av acne (2p)

2. Nämn 4 patogenetiska faktorer som bidrar till uppkomsten av acne (2p) 1 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. En 30 årig nageltekniker med långvarigt handeksem söker dig på vårdcentralen. Eksemet vätskar och verkar vara sekundärinfekterat. Ge förslag på

Läs mer

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar Symbolen indikerar att det finns bild som illustrerar texten Alla bilder finns samlade i en pdf-fil. Definition: Diagnos: Eksem är en kliande, kroniskt återkommande, inflammatorisk hudsjukdom Diagnosen

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge Sårprodukter Uppdaterat 20160309 Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum i Blekinge För terapigruppen: Hanna Wickström, Specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge Sår ska hållas

Läs mer

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis introduktion En vanlig, kronisk, inflammatorisk, proliferativ hudsjukdom med ärftlig benägenhet. Association med många andra sjukdomar Efflorescenser

Läs mer

Beskriv utslaget: Ta anamnes / Kompletterande frågor. Diagnosförslag?

Beskriv utslaget: Ta anamnes / Kompletterande frågor. Diagnosförslag? Typfall nr 6: hade hon haft sedan mitten av hösten. Ta anamnes / Kompletterande frågor Diagnosförslag? Typfall nr 6: har hon haft sedan mitten av hösten. På lårensbaksida tunna papuläsa delvis sammanflytande,

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

LOKALBEHANDLING praktisk guide

LOKALBEHANDLING praktisk guide LOKALBEHANDLING praktisk guide Cecilia Svedman, AnnKristin Björk, Margareta Lundahl SUS Malmö 2016 Dermatologisk lokalbehandling Kan verka på tre nivåer På hudens yta I hornlagret { I hudens viabla delar

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) Dx 6 VT II

Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) Dx 6 VT II Dx 6 VT II 2017 2017-04-24 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. Du arbetar på hudmottagningen i Umeå. En 14 årig pojke söker med torr hud och kliande röda utslag i arm- och knäveck. Han

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN HÅR HUVUDLÖSS Vem? Barn under 2 år. Tid? Om Priodermbehandlingen inte hjälper. Huvudlusen är en 2 3 mm stor, grågul, krypande insekt. Den är beroende av blodet och värmen i människans hårbotten. En lus

Läs mer

HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid. 3 mån.) Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid. 3 mån.) Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo bensoylperoxid + Duac (ej mer än klindamycin 3 mån.) Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ivoxel 1 mg/g kutan emulsion. mometasonfuroat

Bipacksedel: Information till användaren. Ivoxel 1 mg/g kutan emulsion. mometasonfuroat Bipacksedel: Information till användaren Ivoxel 1 mg/g kutan emulsion mometasonfuroat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Bipacksedeln: Information till användaren Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Läkemedelsverket 2013-03-14 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Kompressionsbehandling av venösa bensår

Kompressionsbehandling av venösa bensår Kompressionsbehandling av venösa bensår Kompressionsbehandling utgör grunden för behandlingen av venösa sår. Den venösa hypertensionen motverkas, venöst återflöde förbättras liksom mikrocirkulationen,

Läs mer

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset 2004-03-12 Namn: Personnummer: Kursnummer: E-mail: D T+T S:a Lycka till! Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ange den mest

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Ovixan 1 mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Ovixan 1 mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ovixan 1 mg/g kräm 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ett gram kräm innehåller 1 mg mometasonfuroat Hjälpämnen med känd effekt: 250 mg propylenglykol och 70

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Atopiskt eksem Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Maria Haraldsson Specialistläkare hud- och könssjukdomar Hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde maria.haraldsson@vgregion.se

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Etiologi Utredning Diagnostik Behandling Källor...

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Etiologi Utredning Diagnostik Behandling Källor... Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-14 Faktaägare: Maria Skoglund, sjukhustandläkare Sjukhustandvården, Ljungby Fastställd

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2014 1 2 förord Flertalet läkemedel som används vid behandling av barn är inte utprovade inom denna åldersgrupp. Denna så kallade off labelförskrivning medför större osäkerhet

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Kosmetika och fuktighetskrämer/lotioner kan användas under behandling med Aberela.

PRODUKTRESUMÉ. Kosmetika och fuktighetskrämer/lotioner kan användas under behandling med Aberela. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Aberela 0,025 % gel. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g gel innehåller 0,25 mg tretinoin. Hjälpämne: Butylhydroxytoluen 0,5 mg/g För fullständig förteckning

Läs mer

1. Vilka av följande sjukdomar är anmälningspliktiga enligt SML. Ringa in det eller de alternativ som är korrekta (2 p)

1. Vilka av följande sjukdomar är anmälningspliktiga enligt SML. Ringa in det eller de alternativ som är korrekta (2 p) 1 HT II 2015 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. Vilka av följande sjukdomar är anmälningspliktiga enligt SML. Ringa in det eller de alternativ som är korrekta (2 p) (a) Gonorre (b)

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för

Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: Rutin för Linda ben Fastställt av: Dokumentet framtaget av: För revidering ansvarar: Dokumentet gäller till och med: 1 Linda Ben Svullna ben Orsaker: Vensystemet fungerar inte som det ska. Detta kan leda till venösa

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer