HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala"

Transkript

1 HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM 2012 Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

2 Detta kompendium baseras på behandlingsråd från olika källor bl. a. landstingens rek-listor Läkemedelsverket, ett tidigare kompendium om dermatologisk lokalbehandling (Hudkliniken, UAS, 1999) samt inte minst lokala rutiner. Häftet vänder sig i första hand till studenter i läkarutbildningen. Syftet är inte att ge detaljerade råd om dermatologisk behandling utan att erbjuda ett kortfattat, fickvänligt PM med exempel på olika terapialternativ - särskilt utvärtes - vid vanliga hudsjukdomar. I allmänhet ges förslag på aktiv läkemedelssubstans och exempel på preparat bland de många jämförbara produkter som finns på marknaden. Uppsala 16 augusti 2012 Ola Rollman 2

3 AKNE Lätt-måttlig akne: bensoylperoxid (BP) retinoid azelainsyra BP + retinoid klindamycin BP + klindamycin Måttlig-svår akne tetracykliner Basiron, Stioxyl gel (5%, 10%, rec.fritt). 1-2 ggr/d. Kan irritera. adapalen (Differin kräm, gel) el tretinoin (Aberela kräm, gel). Tunt på kvällen. Kan irritera kraftigt. Vid komedo-rik akne. Skinoren kräm 2 ggr/d. Alt. Finacea gel (kan lokalirritera). Fast kombination: Epiduo gel, på kvällen. Kan irritera kraftigt. Ej förmånsberättigat. Dalacin lösning el kutan emulsion, 2 ggr/d i högst 3 mån. Restriktivitet med lokal antibiotikabehandling. Fast kombination: Duac gel, 2 ggr/d i högst 3 mån perioder. Ej förmånsberättigat. Substans Exempel Dosering TABELL 1 lymecyklin Tetralysal caps 0,3g 1 x 2 tetracyklin Tetracyklin tabl 0,25 g 2 x 2 Papulopustulös eller nodulocystisk akne fordrar ofta intern långtidsbehandling. Tas med vatten mellan måltider (lymecyklin kan tas med måltid). Risk för ljuskänslighet. Undviks under senare hälften av graviditeten. Behandlingstid i regel c:a 3 mån. Kombineras med ickeantibiotisk lokalbehandling t.ex. BP med/utan retinoid för förstärkt effekt och lägre risk för utveckling av tetracyklinresistenta P. acnes. erytromycin retinoid Ery-Max caps 0,25 g, dos enl tetracyklin. Undviks i tidig grav. isotretinoin (Roaccutan kaps). Licenspreparat, endast hudspecialist kan förskriva. Ofta god effekt på svår/terapiresistent akne. Behandlingstid 6-12 mån. Ger talgkörtelatrofi. Teratogent. AKTINISK KERATOS UV-inducerade dysplasier behandlas med fysikaliska el. farmakologiska metoder, ofta av hudspecialist. Solskyddsråd. kyrettage, kryoterapi, elektrodesickation Kyrettage (skrapning), kryoterapi (frysning) eller elektrodesickation (bränning med radiovågor) är enkla, destruktiva alternativ. 3

4 PDT imiquimod fluorouracil diklofenak Fotodynamisk terapi. Ljussensibiliserande ämne (metylaminolevulinsyra, Metvix kräm) appliceras under ocklusion följt av belysning med rött ljus. Fototoxisk effekt. Immunstimulerande metod (Aldara kräm). Kan irritera kraftigt. Cytostatisk. (Efudix kräm, licenspreparat). Kan irritera kraftigt. NSAID. Solaraze gel. Oklar mekanism. Lokal irritation. BASALCELLSCANCER Basalcellscancer kan behandlas med kirurgiska, fysikaliska (destruktiva), eller farmakologiska metoder. Val av metod baseras på bl.a. tumörform, invasionsdjup, och utbredning. Särskilt högriskpatienter (t.ex. stora, multipla eller recidiverande tumörer med aggressivt växtsätt spec. hos immundefekta) och tumörer på kosmetiskt känsliga områden remitteras ofta till hudläkare som samverkar med andra specialister. Exempel på behandlingsalternativ: excision kyrettage + elektrodesickation kyrettage + kryobehandling PDT Kirurgisk excision kan göras vid alla former av BCC och görs alltid vid morfea-liknande BCC särskilt inom ansiktets H-zon d.v.s. riskområdet för infiltrativ tumörväxt. Ytligt växande och nodulo-ulcerativ BCC. Skrapning följt av elektrodesickation ('bränning'). Ytligt växande och nodulo-ulcerativ BCC. Skrapning följt av kryoterapi ('frysning'). Ej underben (risk för sårproblem). Ytligt växande BCC, speciellt på kosmetiskt känsliga områden. Efter lätt kyrettage appliceras metylaminolevulinsyra (Metvix kräm) under ocklusion följt av belysning med rött ljus. imiquimod Ytligt växande BCC. Immunstimulerande kräm (Aldara ). Toll-like 7 receptor agonist. Inducerar lokal cytokinfrisättning och apoptos. Kan ge kraftig lokal irritation och influensaliknande symptom. BENSÅR Mät systoliskt ankel-arm index (ABI). Ställ etiologisk diagnos. Reducera läkningshämmande faktorer. Ev. kärlkirurgisk bedömning. Renrutin. Lokalbehandling steg-för-steg: a) Blötläggning Ljummet kranvatten (omslag, bad min) är rutin, undantag: aluminium acetotartrat kalium permanganat ättiksyra koksalt Alsol lösning 10 mg/ml (250 ml). Vid infekterat omgivningseksem. KMnO 4 lösning 0,1% (500 ml). Vid kraftig vätskning. Uttorkande. Ättiksyra lösning 5 mg/ml (250 ml). Vid Pseudomonas överväxt ( grönt i kompressen ). Omslag minst 30 min. Steril koksalt lösning. Hos mycket infektionskänslig patient. 4

5 b) Mekanisk rengöring lidocain Xylocain 2% gel (el EMLA kräm) för lokalbedövning v.b. Ta bort krustor, tjocka fibrinbeläggningar och nekroser med Ewald pincett och ögonsax. Försiktigt vid arteriella sår och diabetessår. c) Pensling av vätskande sår kalium permanganat KMnO 4 lösning 0,5% el 1% (500 ml). Penslas med öronpinne på kraftigt vätskande sår/eksem. Uttorkande. d) Behandling av omgivande hud Eksem: I samband med omläggning smörjs med gr I-III steroid kräm eller salva beroende på eksemets karaktär, se "Eksem". Infekterade eksem: gr I- III steroid kräm med antibakteriell el antimykotisk tillsats. Neomycin-innehållande preparat används enbart kort tid p.g.a. sensibiliseringsrisk. zinksalva e) Sårbäddsskydd Fuktskydd på sårkanter: Zinkpasta ACO eller Natusan salva, 1-2 cm brett som profylax mot maceration. Alt.: Cavilon klubba, som bildar en tunn fuktskyddande film. TABELL 2 SÅRKARAKTÄR PRINCIP EXEMPEL Okomplicerat bomullskompress hydrocolloid platta Solvalin Hydrocoll, Duoderm Skört, smärtsamt silikonnät + bomullskompress Mepitel + Solvalin Torrt,"nekrotiskt" Vätskande hydrogel + bomullskompress hydrofiberkompress hydrocolloid platta hydrofiberkompress polyuretanskumkompress polyuretanskumkompres med silikonyta Purilon + Solvalin Aquacel (förfuktad) Hydrocoll, Duoderm Aquacel (torr) Foam, Allevyn Mepilex Infekterat hydrofob kompress Sorbact Illaluktande kolkompress CarboFlex Ytligt plastfilm hydrocolloid platta Opsite, Tegaderm Hydrocoll, Duoderm Vid klinisk sårinfektion tas bakterieodling och behandlas initialt med isoxazolylpenicillin (Heracillin tabl 0,75-1 g x 3) eller cefadroxil (Cefamox caps 500 mg x 2) i dagar. Vid pc-allergi kan klindamycin (Dalacin kaps 300 mg x 3) ges. 5

6 f) Kompression Enskilt viktigaste åtgärden för läkning av venösa och andra bensår med ödem (obs! ej vid arteriell insufficiens!). Olika alternativ för kompressionsbehandling finns. Sträva efter så glesa byten som möjligt. Ett litet, okomplicerat venöst sår kan ofta behandlas med kvarliggande bandage, medan kraftigt vätskande bensår eller sår med akuta omgivningseksem passar bättre för korttidsbandagering. Korttidsbandage En skyddande tubgas och generöst med polstervadd (Cellona, Soffban ) appliceras på underbenet. Syftet är att utjämna skillnader i omfång, underlätta fixeringen av efterföljande elastiska bandage, och fördela kompressionen jämnt så att risken för tryckskador minimeras. Kortsträckbinda Långsträckbinda Lågelastisk. Passar de flesta, särskilt rörliga patienter: 2 st Comprilan bindor (8 resp 10 cm breda) lindas med c:a 50% överlappning från tåbaserna till strax nedom knät. Ger lågt vilotryck ex. nattetid. Används vanligen dagtid, lindas av på kvällen. Kan dock lämnas kvar under 2-4 dygn i sträck. Högeslastisk. Främst orörliga patienter: 1 st Wero (Dauer, 10 cm bred) lindas som ovan. Används oftast bara under dagen (tolereras sällan på natten p.g.a. högt vilotryck). Kvarliggande bandage Dubbelbandage Innerförband: Zipzoc salvstrumpa (kan skrivas på recept, 10 st). Skyddande, salvimpregnerad tubstrumpa utan kompression. Om bensåren är små och obetydligt vätskande behövs inget speciellt sårbäddsskydd under salvstrumpan. Polstra med vadd enl ovan. Ytterförband: Coplus eller Hypolastic kohesiv elastisk klisterbinda. Lindas utanpå postringen från tåbaserna till strax under knät. Ger kompressionseffekten. Alt. Coban 2 dubbelbandage. De flesta dsk/ksk är vana att hantera dubbelbandage, spec. "salvtrumpor". Byts 1-2 ggr/v. Flerlagersbandage: Bruksfärdiga kits : Profore Lite (3-lager)och Profore (4- lager). Ej på recept. Byts 1-2 ggr/v. Används mest på hudkliniker. Fåtal dsk/ksk är förtrogna med dessa produkter. Byts 1-2 ggr/v. Vid venös insufficiens rekommenderas högläge av benen. Diuretika ges i regel bara vid benödem p.g.a. samtidig hjärtsvikt. När såret läks används kompressionsstrumpor (vanligen klass 2) eller elastiska bindor som recidivprofylax. 6

7 BORRELIA Erytema migrans fenoximetylpenicillin doxycyklin Solitär: Kåvepenin tabl 1g x 3 i 10 dagar. Barn: oral suspension 12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar. Solitär hos pc-allergisk: Doxyferm tabl 100 mg x 2 i 10 dagar. Barn 8-12 år: Doxyferm mixtur 4 mg/kg/d i 10 dagar. Barn < 8 år: azitromycin (Azitromax ) oral susp 10 mg/kg x 1 dag 1, därefter 5 mg/kg x 1 i 4 dagar. Multipla: Doxyferm, dos som ovan i 10 dagar. Misstänkt borrelia-lymfocytom el acrodermatitis chronica atrophicans: remittera till hudläkare. EKSEM LOKALA STEROIDER Lokala glukokortikoider indelas efter styrka i fyra grupper. Den antiinflammatoriska potensen (och biverkningsrisken) beror på specifik steroidmolekyl, inte %-satsen. Vid akuta eksem inleds med en potent (vanl. grupp III) steroid. Den används under begränsad tid (en eller några veckor), och med försiktighet på barn och känsliga hudområden (ansikte, hudveck). En mild steroid (grupp I) kan användas mer frikostigt även på stora kroppsytor inklusive ansiktet. Vid kroniska eksem är relativt svaga steroider (grupp I-II) lämplig basbehandling tillsammans med mjukgörare, men upptrappning till mer potenta medel behövs ofta periodvis. Dosering Steroider appliceras 1-2 ggr/d. Med 2 smörjningar/d under 1 vecka åtgår ca 30 g kräm för ett handeksem, och g för ett helkroppseksem. Salvor är i allmänhet drygare än krämer. Behandling av akuta eksem inleds med potenta steroider ("slå hårt") och avvecklas försiktigt ("trappa ut långsamt") för att undvika rebound-fenomen. Detta görs genom stegvis skifte till svagare steroidpreparat eller genom förlängda intervall mellan steroidsmörjningarna (t.ex. 2 ggr/d, 1 gång/d, varannan dag etc). Gruppering TABELL 3 Grupp Potens Exempel I Mild Hydrokortison, Mildison, Ficortril Hyderm II Medelstark Emovat, Locoid III Stark Elocon, Betnovat, Bettamousse, Flutivate Betnoderm, Diproderm, Diprolen, Synalar, Demoson IV Extra stark Dermovat, Clobex 7

8 Vid akut eksem behövs ofta steroidbehandling under 3-5 veckor, ibland längre tid. Kroniska eksem behöver daglig smörjning under månader eller t.o.m. år med svagast möjliga steroid. Beredningsformer Salvor är vaselin-baserade och passar bra på fjällande ('torra') hudförändringar, men upplevs ofta som alltför feta och kladdiga. Steroidmolekyler absorberas mer effektivt från salvbaser än från andra beredningsformer. Effekten och biverkningsriskerna ökar därmed. än Krämer är kosmetiskt mer tilltalande och därför den vanligaste beredningsformen. Lotion (kutan emulsion) är lätt att stryka ut på stora eller håriga kroppsytor. Lösning passar bra för hårbotten och ocklusionsbehandling t. ex. under hydrocolloid plattor. Potenta steroider kan ge hudatrofi, striae, akne, rosacea, follikuliter, ekymoser, och maskera hudinfektioner. Vid behandling av stora ytor finns även risk för binjurebark-suppression. Fasta kombinationer med steroider TABELL 4 Steroid+tillsats Effekt Exempel gr I steroid + imidazol gr II steroid + imidazol gr I steroid + fucidinsyra gr III steroid + neomycin gr III steroid + kliokinol antiinfl. + antimykotisk antiinfl. + antimykotisk antiinfl. + antibakteriell antiinfl. + antibakteriell antiinfl. + antibakteriell + antimykotisk Daktacort kräm, Cortimyk kräm Pevisone kräm Fucidin-hydrocortison kräm Betametason-neomycin kräm (ex tempore) Betnovat-chinoform kräm, salva (obs. missfärgar) MJUKGÖRARE TABELL 5 Beredningsform Aktiv komponent Exempel (fetthalt) Salva (~98%) salicylsyra Salsyvase Kräm (15-30%) karbamid Fenuril, Caress, Calmuril Canoderm, Karbasal glycerol propylenglykol Lotion (10-20%) karbamid glycerol propylenglykol Miniderm Propyderm Canoderm Propyless Miniderm 8

9 Till den mjukgörande basen (salva, kräm, lotion) adderas ett vattenbindande ämne - propylenglykol, karbamid eller glycerol - som stärker hudens barriärfunktion genom att öka hydreringen i stratum corneum. Tillsatserna tolereras oftast bra men karbamid kan svida, särskilt hos barn. Om avfjällning önskas kan istället salicylsyra tillsättas vilket ger en keratolytisk effekt vid hyperkeratotiska eksem och andra hudsjukdomar med förtjockat hornlager och kraftig fjällbildning. För hyperkeratotiska tillstånd t.ex. iktyos finns även mjukgörande fetkräm med propylenglykol och mjölksyra (Locobase LPL kräm, c:a 50% fett). För begränsade eksem finns mjukgörande preparat i g-tuber; för utbredda finns "pumpar" med g. Salvor passar på kroniska "torra"eksem; krämer på mer akutasubakuta eller fuktande former. Mjukgörande lotion (kutan emulsion) är "tunnare" än kräm (mer vatteninnehåll), upplevs som mindre kladdig och är lätt att stryka ut på stora eller behårade kroppsytor. Patientens egen preferens är en viktig faktor vid val av beredningsform. AKUT EKSEMFAS Ställ specifik eksemdiagnos. Allmänna råd, särskilt vid handeksem och atopiskt eksem. Vid misstanke om allergiskt kontakteksem överväg remiss till hudläkare för epikutantest. 1. Uttorkande behandling På vätskande eller infekterade eksem: aluminium acetotartrat kalium permanganat Alsolspritlösning/Alsollösning 10 mg/ml (250 ml, 1000 ml). Baddas 2-3 ggr/d, eller omslag. Därefter vb: Kaliumpermanganat lösning 0.5%, 1% (10 ml). Penslas med öronpinne x1 på vätskande sår/sprickor. Kraftigt uttorkande, brun missfärgning. alt.:kalium permanganat lösning 3%, (50 ml, 300 ml) 15 ml i 5L vatten för ett hand/fotbad under min. Icke-infekterat eksem Infekterat eksem + antibiotika Steroidkräm grupp II-III, se "Eksem". 1-2 ggr/dag med successiv nedtrappning. Efter uttorkande behandling: Grupp I steroid med fucidinsyra, 2-3 ggr/d i 5-7 d på infekterat, lätt eksem. Grupp III steroid med neomycin eller kliokinolol, 2 ggr/d i 5-7 d på infekterat, svårt eksem. Därefter en ren steroid kräm och successiv nedtrappning. Kliokinol-haltig beredning (Betnovat-chinoform ) undviks för långtidsbehandling, särskilt hos barn. Ev. kompletteras med peroralt antibiotikum, i första hand penicillinasstabilt penicillin ex. Heracillin tabl 0.75 g x 3. 9

10 KRONISK EKSEMFAS Lågaktiva eksem med hyperkeratos, fjällning och fissurer smörjs med lokala steroider och mjukgörare. Se "Icke-infekterat eksem" ovan. Grupp I-III beroende på bl.a. eksemaktivitet, lokalisation, patientens ålder. Salvberedningar istället för krämer ibland bättre ex. vid smörjning på kvällen. Grupp I el III steroid med antibiotika vid kraftigt fissurerade eksem. Se "Infekterat eksem" ovan. mjukgörare Flitig användning av mjukgörande kräm under dagen och fet kräm eller salva på kvällen rekommenderas. Allmänna eksemråd är viktiga, särskilt vid handeksem. Atopiskt eksem Lokala steroider och mjukgörare är basbehandling vid atopiskt eksem. Hos små barn används oftast mjukgörare utan karbamid för att undvika risk för sveda. + antibiotika Steroidkräm grupp I-III. 1-2 ggr/d på lätt, måttligt resp. svårt eksem Nedtrappning av potenta steroider. Grupp I steroid kräm med fucidinsyra 2 ggr/d i 5-7 dagar på infekterat, lätt eksem. Vid infekterat, svårt eksem. Grupp III steroid kräm med neomycin 2 ggr/d i 5-7 dagar. Restriktivt på barn, i ansiktet och veckområden. Vid kraftig sekundärinfektion komplettering med p.o. antibiotikum, i första hand pc-stabilt, Heracillin, eller Dalacin (pc-allergi). mjukgörare UV ljus sederande antihistamin tacrolimus el. pimecrolimus "Mjukgörande kräm", se ovan. Karbamid kan svida hos små barn. Som komplement till övrig behandling kan ljusterapi övervägas. Vid svårt klåda kan sederande antihistamin till kvällen behövas, se Urticaria. Lokal calcineurinhämmare, Protopic salva resp. Elidel kräm. Dessa medel förskrivs i regel av hud- eller barnspecialist med erfarenhet av calcineurinhämmande behandling. Allmän information och eksemråd är viktiga vid atopisk dermatit. 10

11 Intertriginöst eksem aluminium acetotartrat + imidazol Alsol lösning 10 mg/ml. Baddas (eller för omslag) min. Därefter lufttorkning, kalluft från hårtork rekommenderas. Grupp I steroid med imidazol 1-2 ggr/d. Vid kraftig intertrigo kan Grupp II steroid med imidazol användas under 7-10 dagar. Risk för hudatrofi/striae i hudveck. Undvik ocklusion: Skilj angripna hudytor från varandra med kompress, bomullstyg el.dyl. Luftig klädsel. Blås med kalluft från hårtork. Vid blöjdermatit: luftning, täta blöjbyten. Seborroiskt eksem Hårbotten 1. Avfjällande salicylsyra Decubal kräm med 5% salicylsyra (100g, 225 g). Masseras in i hårbotten på kvällen. Tvättas ur på morgonen med schampo eller milt handdiskmedel. 2. Anti-Malazzesia ketoconazol När hårbotten avfjällats (efter några dygn) påbörjas underhållsbehandling med Ketokonazol el. Fungoral schamponering. Urtvättning efter 3-5 min. Upprepas 2 ggr/v i 2-4 veckor, därefter vid behov. 3. Antiinflammatorisk Grupp III steroid lösning. 1 gång/d. Successiv utglesning, till ett par ggr/v för underhållsbehandling. I lättare fall räcker grupp I-II steroid lösning 1 gång/d. Vid uttalade besvär kan hudklinik ge Bucky (mjuk-rtg) 1 gång/v under 6-8 veckor. Ansikte + imidazol Grupp I steroid kräm med imidazol, 1-2 ggr/d. Alt.: Grupp I steroid kräm 1-2 ggr/d. 11

12 ERYSIPELAS fenoximetylpenicillin ex. -Kåvepenin tabl 1 g x 3 i 14 d. klindamycin Vid pc-allergi ges klindamycin, ex. Dalacin kaps. FURUNKEL & KARBUNKEL Incision och dränage viktigaste åtgärd vid smältning. flucloxacillin Om antibiotika är motiverat ges stafylocockantibiotikum ex. Heracillin tabl 0,75 g x 3 i 10 d. klindamycin Vid pc-allergi ges klindamycin, ex. Dalacin caps 300 mg x 2 i 10d. fucidinsyra Alt. fucidinsyra, ex. Fucidin tabl 250 mg x 2 i 10 d. HERPES SIMPLEX Lindriga fall behöver inte behandlas. valaciclovir Primärinfektion: Valaciclovir tabl 0,5g, 1 x 2 i 5 d. HERPES ZOSTER Enstaka svåra recidiv: Valaciclovir tabl 0,5g, 1 x 2 i 3-5 d. Frekventa recidiv: Ev. suppressionsbehandling med Valaciclovir tabl 0,5g, 1x 1 i 3-6 mån. Doseringar gäller vid normal njurfunktion. Alt. aciclovir. valaciclovir Hos behandlingskrävande, immunokompetent pat med normal njurfunktion: Valaciclovir tabl 0,5g, 2 x 3 i 7 d. Start < 72 tim. HIDRADENIT Lokalt klindamycin azelainsyra Dalacin kutan lösning 1 x 2 kan prövas några veckor. Skinoren kräm eller Finacea gel 1-2 ggr/d kan prövas som profylax i lugnt skede. Peroralt tetracyklin Vid svåra hidradeniter kan perorala tetracykliner (se "Akne") prövas under 3 mån eller längre tid. Alt. klindamycin, Dalacin caps 300 mg x 3. Svåra fall remitteras för ställningstagande till ev. kirurgi (knivexcision, CO 2-laser), retinoidbehandling eller TNF-blockad. 12

13 HYPERHIDROS Vid hyperhidros i handflator, fotsulor eller axiller: aluminiumklorid botulinumtoxin Absolut Torr lösning. Se bipacksedel. Lokalirriterande. Appliceras till natten. Vid uttalade besvär injektionsbehandling med botulinumtoxin. IMPETIGO Bortplockning av skorpor med tvål och kranvatten. Alt.: aluminium acetotartrat Alsol lösning eller alsolsprit, 1 mg/ml. Omslag el. baddning 2-3 ggr/d för att underlätta bortplockning av skorpor. Detta kan räcka som enda behandling i lindriga fall. Om ej: retapamulin väteperoxid Altargo salva. 2 ggr dagl i 5 dagar. Alt.: Microcid kräm 2-3 ggr/d i 1-2 veckor. Restriktivitet med fucidinsyra (Fucidin kräm, ingen förmån) pga resistensproblem. Mupirocin (Bactroban salva) är reserverat för MRSA. För lyckad behandling är det viktigt med noggrann bortplockning av krustor. Egen handduk. Behandlingen bör fortsätta några dygn efter att krustorna är borta. Vid utbredd impetigo, feber eller terapisvikt på lokalbehanding kompletteras med internt antibioticum ex. flucloxacillin Heracillin tabl 0.75 g x 3 i 7 dagar (vuxna). Barn: 12.5 mg/kg x 3) i 7-10 dygn. Vid pc-allergi klindamycin ex. Dalacin kaps 150 mg x 3 (vuxna) eller 5 mg/kg x 3 (barn) i 7-10 dagar. Alt. Till barn som har svårt att tolerera pc-smaken: cefadroxil ex. Cefamox. LICHEN RUBER Akut form Grupp III steroid kräm 1-2 ggr/d på kliande lichen. Vid svårt kliande, utbredd akut lichen kan interna steroider behövas under någon månad. Kronisk form under ocklusion Grupp III steroid kräm 1-2 ggr/d på kliande lichen. Grupp III steroid lotion eller lösning under hydrocolloid plattor (Hydrocoll eller Duoderm extra tunn, kan skrivas ut på 13

14 Hjälpmedelskort). Vid kliande lichen på benen kan steroiden ockluderas med salvstrumpa (se "Bensår"). Bucky mjukgörare På enstaka kraftigt kliande, avgränsade områden ev. mjukrtg. Se Eksem/Mjukgörare. MALIGNT MELANOM Vid misstanke om malignt melanom remitteras till specialklinik enligt gällande vårdprogram, se Undvik stansbiopsering i pigmenterade hudtumörer. PEDICULOS Huvudlöss Behandling med receptfri, medicinteknisk produkt rekommenderas. Luskamning viktig del i diagnostik, behandling och kontroll. silikonolja/växtolja bensylbensoat+disulfiram malation permetrin Hedrin, Nyda, Paranix lösning el spray. Kvävande effekt. Alt. (läkemedel ) i fallande ordning: Tenutex kutan emulsion. Prioderm lösning eller schampo Nix schampo Enbart lusbärare behandlas. Upprepa behandlingen dag 8. Kontroll med luskamning under ett par veckor därefter. Flatlöss malation bensylbensoat + disulfiram Prioderm kutan lösning. Ingnides på behårade områden på kroppen, tvättas ur efter 12 tim. Alt.: Tenutex kutan emulsion. Ingnides på behårade områden på kroppen, tvättas bort efter 48 tim. Enbart lusbärare behandlas. Behandlingen upprepas dag 8. 14

15 PITYRIASIS VERSICOLOR Orsakas av en endogen jästsvamp, Malassezia furfur (tidigare kallad Pityrosporum ovale). selendisulfid propylenglykol imidazol Selsun schampo. Efter duschning ingnides schampot över hela kroppen. Avtvättas efter 15 min. Upprepas 2 ggr/v i 3 veckor. Propylenglykol 50% i vatten (500, 1000 ml). Gnids in med tvättlapp 1 ggr/d. Upprepas till utläkning, i regel 2-3 veckor. Daktar kräm. 2 ggr dagl i 1-2 veckor. Alt.: Lamisil kräm 1 gång/v i 2 veckor. Recidiv vanligt oavsett behandling. Vid täta recidiv ev. profylaktisk behandling 1 gång/mån. PRURITUS Generell klåda Klåda är ett symptom ofta associerat med hudsjukdom (urtikaria, eksem, lichen, etc.) eller systemiska faktorer (njur- eller leversjukdom, blodsjukdom, malignitet, överkänslighet mot läkemedel etc.). Utredning och behandling skall därför fokusera på bakomliggande orsak. Vid nattlig klåda och positiv epidemiologi tänk särskilt på skabb. Lokalbehandling mjukgörare Vid torr hud, se Eksem/Mjukgörare. Vid excoriationer eller eksematisering smörj med gr I-II steroid kräm (+/- antibiotikatillsats) 1-2 ggr/d Vid svårare exkoriationstillstånd kan en starkare steroid (grupp III) eller kombinationspreparat med neomycin under några veckor behövas för att bryta klådcirkeln. Trappa därefter ner steroidbehandlingen på sedvanligt sätt. UV ljus I vissa fall t.ex. uremiklåda kan ljusbehandling (UVB) lindra. Peroralt sederande antihistamin Klåda är i regel inte histaminmedierad (und. urtikaria) varför antihistaminer har begränsad effekt. Antihistaminer av typen Tavegyl och Atarax tabl kan ge viss symptomlindring via sina sederande egenskaper. Varning för trötthet, särskilt med hänsyn till trafikrisk. 15

16 Perianal klåda Sök etiologi. Springmask? Rektalpalpation. Proktoskopi. Kronisk streptokockinfektion kan yttra sig som en glänsande eksemfläck. Allmänna råd: regelbundna avföringsvanor, luftig klädsel, undvik överdriven tvättning. Badda vb med Alsol lösning x imidazol Gr I steroid kräm 1-2 ggr/d vb. mot klåda. Gr I steroid kräm med imidazol 1-2 ggr/d mot klåda. Vid uttalade besvär, särskilt vid lichenifiering kan starkare steroid salva användas under 1-2 veckor för att bryta en ond cirkel av klåda och rivning. I enstaka fall prövas Bucky-rtg. Överväg remiss till hudklinik för utredning/behandling av oklara klådtillstånd. PSORIASIS HÅRBOTTEN salicylsyra +kalcipotriol Kraftig fjällning: Decubal kräm med 5% salicylsyra (100g, 225g). Masseras in i hårbotten på kvällen. Tvättas ur på morgonen med schampo eller milt handdiskmedel. Grupp III steroid lösning, se "Eksem, seborrhoiskt. Alt.: Daivobet gel. Masseras in på kvällen, urtvättas vb. på morgonen. Behandling 1-4 veckor, upprepas vb. Bucky I terapiresistenta fall kan mjukröntgen prövas 1 gång/v i 6-8 v. Behandlingen ges på hudklinik. BÅL-EXTREMITETER Lokalt salicylsyra Avfjällning: Salsyvase salva 1% el Decubal kräm med 5% salicylsyra (100, 225 ml). Smörjs in i hårbotten på kvällen, tvättas ur på morgonen; se Seborroiskt eksem. Enstaka eller kosmetiskt särskilt störande psoriasisförändringar kan behandlas med en potent steroid. Det ger ofta snabb men temporär förbättring och medför risk för atrofi och rebound-fenomen. Grupp III steroid med kalcipotriol: Daivobet salva eller gel, 1 ggr/d + kalcipotriol i 4 veckor, därefter 2 dagar/v i 4 veckor. Upprepas vb. 16

17 UV ljus Ljusbehandling med UVB 2-3 ggr/v under mörka årstiden är ett värdefullt komplement till annan lokalbehandling. Remittera till hudklinik eller psoriasisförbundets anläggningar. I enstaka fall ges UVA-behandling efter sensibilisering med psoralenbad eller psoralen tabletter (PUVA). Invers psoriasis i t.ex. ljumskar, armhålor, och anogenitalt är ofta svårbehandlat. Samma behandlingsprinciper gäller som för behandling av intertrigo, se "Eksem/intertriginöst eksem" Vid guttat psoriasis tas svalgprov: om betastreptokocker gr A ges behandling med pc V. Systembehandling Svåra eller terapiresistent psoriasis remitteras till hudläkare för ställningstagande till: metotrexat retinoid ciklosporin folsyreantagonist. Methotrexate el Metotab tabl. Vanligaste systemterapin vid pso; Vanligen 7,5-20 mg en dag i veckan. Ges i vissa fall subkutant (Metoject, Ebetrex inj). syntetiskt vitamin A derivat. Neotigason caps. immunosuppresivum. Sandimmun Neoral el Ciklosporin caps. biologiska medel anti-tnf: Remicade, Enbrel el Humira inj. anti-il12/23: Stelara inj. PUSTULOSIS PALMOPLANTARIS Uteslut tinea. Stark koppling till rökning hos kvinnor. Samma behandlingsalternativ som klassisk psoriasis men mer terapiresistent. ROSACEA & PERIORAL DERMATIT Lokalt metronidazol azelainsyra svavel Obs lokala steroider kan utlösa rosacea och perioral dermatit. Metronidazol, Rosazol el Rozex kräm. 1-2 ggr/d. Alt.: Skinoren kräm el Finacea gel. 2 ggr/d. Svavel (5% el 10%) i Essex kräm, ex tempore. Till kvällen. Peroralt tetracykliner Tetracykliner är indicerade vid svår eller terapiresistent rosacea el perioral dermatit. Dosering se "Akne". Alt.: erytromycin. Envisa fall som inte svarar på behandling remitteras till hudspecialist. 17

18 SCABIES Diagnosen skabb säkerställs genom att levande kvalster plockas fram från en skabbgång med nål. Viktigt med samtidig behandling av patient, ev. partners och familjemedlemmar. bensylbensoat + disulfiram Tenutex kutan emulsion. Smörjs noggrant på hela kroppen (ej huvudet) och får verka i 24 tim. Följ bipacksedel. Åtgång ca 1 tub eller något mindre/vuxen. Extra smörjning av händerna efter ev. handtvätt under beh.tiden. Postscabietisk klåda kan kvarstå 2-3 veckor efter adekvat behandling. Upprepade Tenutex-kurer skall undvikas, kan ge kraftig hudirritation. Sekundär-infekterade eksem kan uppkomma vid skabbinfektion p.g.a. rivning. I sådana fall kan grupp III steroid kräm med antibakteriell tillsats användas under en kortare tid före och/eller efter skabbehandlingen. Sådan förbehandling kan även underlätta upptäckten av skabbgångar om huden är kraftigt eksematiserad. TINEA Säkerställ diagnosen genom att påvisa svamp genom odling (tar 2-4 veckor). Material skickas i torrt rör till svamplaboratoriet. Om snabbsvar önskas kan laboratoriet göra direktmikroskopi av hudskrap, nagel eller hår. Undantag från krav att påvisa svamp kan göras vid typisk interdigitell fotsvamp där klinisk bild sällan förväxlas med andra hudsjukdomar. För egenbehandling av interdigitell fotsvamp kan lokala imidazol- eller terbinafin produkter köpas receptfritt. Hudmykos Lokalt Begränsade svampinfektioner som angriper hår/skäggbotten eller naglar kan lokalbehandlas med ett imidazole- eller terbinafinpreparat som blockerar svampens ergosterolsyntes. Vid kliande svampinfektioner kan imidazole kombinerat med hydrocortison användas. Den till synes angripna ytan inklusive några cm av den omgivande (kliniskt normala) huden behandlas till synbar läkning och därefter ytterligare c:a en vecka. Substans Lokalt Peroralt TABELL 6 imidazoler terbinafin + imidazol Daktar, Canesten, Pevaryl, Mikonazol, Mycosporan kräm Terbinafin, Terbisil, Lamisil, Funginix kräm Cortimyk el. Daktacort kräm (grupp I steroid) Pevaryl kräm (gr II steroid) Flukonazol caps Itrakonazol caps Terbinafin tabl Lamisil tabl 18

19 Peroralt Vid tinea som är utbredd, djup, eller engagerar hår- eller skäggbotten ges peroral behandling. terbinafin Terbinafin tabl 250 mg x 1 i 3-6 veckor. Alt. itrakonazole. Nagelmykos Peroralt Restriktivitet vid tånagelsvamp med enbart kosmetiska obehag. Vid besvärande och odlingsverifierad dermatofytinfektion, särskilt på fingernaglar, finns indikation för peroral behandling. Dock endast c:a 50% chans att läka tånaglar, dessutom recidivrisk. terbinafin Terbinafin el Lamisil tabl. 250 mg x 1 i 6 veckor (finger) el 12 veckor (tår). Tas med mat eller mjölk. Alt.: itrakonazol flukonazol Itrakonazol el Sporanox caps 100 mg, 2 caps/d i 3 mån, eller s.k. pulsbehandling. Kan interagera med många läkemedel. Flukonazol el Diflucan caps. Alt. vid candidainfektion i naglar. Undvik våtkontakter. Lokalbehandling med amorolfin (Loceryl lack. 1 ggr/v i 6-12 mån kan prövas vid mycket distala, lätta svampangrepp. Imidazole- och terbinafin krämer har ingen effekt vid nagelmykos. URTICARIA & ANGIOÖDEM 1. Akut urticaria utan anafylaxi antihistamin Icke-sederande (ex. Aerius tabl 10 mg) alt. sederande antihistamin (ex. Tavegyl iv/im inj, 2 mg). Kan prova högre dos eller kombinera sederande och icke-sederande antihistamin. TABELL 7 Typ Substans Exempel Ickesederande Sederande cetirizin loratadin ebastin fexofenadin desloratadin klemastin hydroxycin Cetirizin, Zyrlex tabl 10 mg Loratadin, Clarityn tabl 10 mg Kestine tabl 10/20 mg Telfast tabl 120/180 mg Aerius tabl 5 mg Tavegyl tabl 1 mg Atarax tabl 10 mg, 25 mg 19

20 2. Akut urticaria/angioödem med anafylaxi adrenalin betametason antihistamin Anapen eller Epipen 0,3 mg injiceras i.m. på låret utsida. Viktigaste läkemedlet! Kan upprepas efter min. Betapred tabl 0,5 mg. 10 tabl. Alt. Betapred iv/im inj, 8 mg. Aerius tabl 10 mg, 1 tabl. Alt. Tavegyl iv/im inj, 2 mg. Pat observeras under 4-24 tim beroende på svårighetsgrad. Efter ett akut urticariaskov fortsätt 1-2 veckor med ett icke-sederande antihistamin. 2. Kronisk urticaria antihistamin Icke sederande och/eller sederande alternativ, se tabell 7 Vuxen- och barndosering se Fass. Obs. Trötthet vid antihistamin behandling, särskilt med sederande preparat trafiksäkerhetsrisk. VERRUCAE Asymptomatiska virusvårtor (verruca vulgaris) och plana vårtor lämnas för spontanläkning (egenvård), vilket även hos immunkompetenta kan ta flera år. Den hyperkeratotiska komponenten kan klippas ner eller filas efter ett uppmjukande bad. Försiktighet vid diabetes eller nedsatt perifer cirkulation. Därefter kan vårtmedel (rec.fritt) appliceras: salicylsyra/mjölksyra Vårtmedel DnE 10 ml. Stryks på 2 ggr/d tills vårtan försvunnit. Vårtmedel DnE Stark Stryks på 1 gång/d tills vårtan försvunnit. Cornina plåster (40% salicylsyra). Alt.: Trans-Ver-Sal plåster enl. anvisning frysning Wartner frysspray (måttlig frysning). Kan prövas för egenbehandling av hand- och fotvårtor. Kryoterapi med flytande kväve (kraftig frysning) prövas undantagsvis i särskilt svåra fall. 20

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna När det gäller vissa hudsjukdomar har det kommit många nyheter för ickespecialisten

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Svampinfektioner i huden

Svampinfektioner i huden Svampinfektioner i huden Lena Holm, Hudkliniken, Sophiahemmet Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Svampinfektioner i huden Jästsvampar (Candida, Pityrosporum species (Malassezia), m.fl.) Trådsvampar

Läs mer

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Mycket nytt om akne Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Jävsförhållanden Tidigare samarbete med (föreläsningar, patientinformationer etc) Leo Bayer Schering

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Ansiktsdermatoser. Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet

Ansiktsdermatoser. Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet Ansiktsdermatoser Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet Acne, rosacea, perioral dermatit Talgkörterelaterade dermatoser Acne Rosacea

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen Hud HUD l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen azelainsyra Skinoren Peroral behandling lymecyklin 1) Tetralysal/ Lymecyklin *) l Rosacea Lokal

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010 Behandlingsriktlinjerna från 2004 har reviderats av STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) som är

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Basiron AC bensoylperoxid + adapalen. Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

Basiron AC bensoylperoxid + adapalen. Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Eksem Se Bakgrundsmaterialet. I första hand: Glukokortikoider

Läs mer

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal l Eksem Se Bakgrundsmaterialet. I första hand Glukokortikoider

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Atopiskt eksem Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Maria Haraldsson Specialistläkare hud- och könssjukdomar Hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde maria.haraldsson@vgregion.se

Läs mer

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar Symbolen indikerar att det finns bild som illustrerar texten Alla bilder finns samlade i en pdf-fil. Definition: Diagnos: Eksem är en kliande, kroniskt återkommande, inflammatorisk hudsjukdom Diagnosen

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN HÅR HUVUDLÖSS Vem? Barn under 2 år. Tid? Om Priodermbehandlingen inte hjälper. Huvudlusen är en 2 3 mm stor, grågul, krypande insekt. Den är beroende av blodet och värmen i människans hårbotten. En lus

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Hudsjukdomar. Olle Larkö, Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping. Inledning. Eksem

Hudsjukdomar. Olle Larkö, Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping. Inledning. Eksem Ändrad 2014-07-16, s 412, 417 och 423. 407 Olle Larkö, kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping Inledning Patienter med hudsjukdomar står för ca 6% (hos barn

Läs mer

Acne Vulgaris April 2007

Acne Vulgaris April 2007 Acne Vulgaris April 2007 Lorens Ek Hudmottagningen Halmstad Sjukdomens mekanismer 1. Ökad talgproduktion (hormonstyrd) 2. Bakterietillväxt (propionibacterium Acne) 3. Störd celltillväxt / tilltäppta komedoner

Läs mer

Samverkansdokument mellan primärvården och hudkliniken i Västmanland

Samverkansdokument mellan primärvården och hudkliniken i Västmanland Samverkansdokument mellan primärvården och hudkliniken i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Tomas Vikerfors verksamhetschef Hudkliniken Gäller fr o m 2013-06-01 Dokum entnu mmer Version

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo Behandla huvudsaken till mjäll ratiopharm ett av världens främsta generikaföretag Som generikaföretag är vår uppgift att ta vid när patenten

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28

SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-02-28 Sårbehandling Ett nyupptäckt sår hos en patient ska alltid så snart som möjligt bedömas av sjuksköterska. Sår ska skötas

Läs mer

Vanliga hudinfektioner i öppen vård Cecilia Rydén 2011 Hud och mjukdelsinfektioner Framtid och Nu-tid Ceclia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborg Framtiden här? Tänk brett Epidemiologiska

Läs mer

Apotekets råd om. Hårbesvär

Apotekets råd om. Hårbesvär Apotekets råd om Hårbesvär Ett friskt, mjukt och glänsande hår uppfattas som ett tecken på kroppens hälsa och livskraft. Håret växer i cykler och däremellan vilar det. Att tappa ungefär 100 hårstrån per

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN 1 DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-10-11 Tentamensnummer: BILDDEL MEQ1 MEQ2 KORTSVAR SUMMA 2 BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ange den mest sannolika diagnosen till varje

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män

STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män STI (sexual transmitted infections) och genitala hudsjukdomar hos män Tomas Ojala HBT-certifierad Barn- och ungdomssjuksköterska Sexologi 45 hp, GU www.tojs.se Vad ska vi gå igenom? Komplikationer till

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: City Tryck i Karlstad AB 2013 2 förord

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Palmoplantar pustulos, PPP, är en sjukdom som yttrar sig som blåsor på handflator och fotsulor. Man insjuknar vanligen i 30 50 års ålder men undantag finns. PPP är vanligare

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar.

Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. Om Emla. Lokalbedövande kräm inför skönhetsbehandlingar. FIN UTAN PIN Vill man bli fin får man lida pin, brukar det heta. När det gäller mindre kirurgiska skönhetsingrepp är det onekligen en träffande

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

Tipspromenad om finnar

Tipspromenad om finnar Tipspromenad om finnar Rätt svar och kommentarer Fundera gärna hur du kan följa upp svaren, individuellt eller varför inte samarbeta med en lärarkollega och gå igenom rätta svaren och kommentera under

Läs mer

Psoriasis. och egenvård. Tips och råd från Psoriasisförbundet

Psoriasis. och egenvård. Tips och råd från Psoriasisförbundet Psoriasis och egenvård Tips och råd från Psoriasisförbundet Psoriasis och egenvård ta hand om dig sjä s4 Psoriasis kan drabba hud och leder s16 Barn och psoriasis s4 s5 Olika former av psoriasis Psoriasisartrit

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT

Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT Fotodynamisk behandling (PDT) används idag på de flesta hudkliniker i landet, främst vid behandling av ytliga hudtumörer och dess förstadier. År 2011 togs nationella

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Egenvård. vid psoriasis

Egenvård. vid psoriasis Egenvård vid psoriasis Egenvård vid Psoriasis ta hand om dig själv s4 s6 s8 s14 Behandling Behandlingen sker i trappstegsmodell och kan delas in i utvärtes- och invärtesbehandling. Vad ska du tänka på?

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare Fotodynamisk TERAPI För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom Information till patienten att utdelas av behandlande läkare 2 Aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens

Läs mer

Att leva med. psoriasis

Att leva med. psoriasis Att leva med psoriasis ATT LEVA MED PS ORIASIS Innehåll Vad är psoriasis? 4 Var kan man få psoriasis? 6 Olika former av psoriasis 7 Varför uppstår psoriasis? 8 Behandling av psoriasis 10 Psoriasisartrit

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl. Pevaryl mot underlivssvamp A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.nu SE/PV/14-0804 www.pevaryl.nu I den här foldern har vi samlat information

Läs mer

Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens. Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens. Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Chlamydia Orsak: Chlamydia trachomatis STI, inkubationstid 1-2 veckor, symtom

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Hud/mjukdelsinf. Christer Norman, allmänläkare, Salems VC

Urinvägsinfektioner. Hud/mjukdelsinf. Christer Norman, allmänläkare, Salems VC Urinvägsinfektioner Hud/mjukdelsinf Christer Norman, allmänläkare, Salems VC Cystitsymtom efter pivmecillinam eller placebo 1/855 1/288 Clinical and bacteriological outcome of different doses and duration

Läs mer

Svårläkta sår och antibiotikas roll. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen

Svårläkta sår och antibiotikas roll. Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen Svårläkta sår och antibiotikas roll Ann Åkesson Öl Infektionskliniken, sårmottagningen, diabetesfotmottagningen En distriktssköterska ringer dig en fredag eftermiddag angående Hulda 78 år. Hulda har en

Läs mer

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Sårprodukter Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårgruppen i Blekinge Behandlingsinstruktioner för sårläkning finns på intranätet under Vård/Sårläkning/Sårcentrum/Sårgruppen. För terapigruppen:

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin

Bipacksedel: information till användaren. Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Bipacksedel: information till användaren Duac 50 mg/g + 10 mg/g gel Bensoylperoxid (vattenfri) + klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset.

Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Att praktiskt hantera svårläkande sår Åsa Boström Hudkliniken Södersjukhuset. Diagnos Multidisciplinärt Konsten att ta hand om Förbandskostnad ej relevant Biobörda/Sårinfektion? Antibiotika läker ej alla

Läs mer

Ketokonazol ratiopharm

Ketokonazol ratiopharm Ketokonazol ratiopharm Vid behandling av mjäll Vad är mjäll? Mjäll är en mycket vanlig åkomma. Det finns uppgifter om att så många som var 5:e svensk har problem med mjäll. Besvären brukar börja i tonåren

Läs mer

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning

CANESTEN. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Innehavare av godkännande för försäljning CANESTEN Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Canesten måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa

Läs mer

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

AVSNITT 3. HUD och HÅR

AVSNITT 3. HUD och HÅR AVSNITT 3 HUD och HÅR 1. Bakgrundsfakta: Du är en medelålders man Kunden: Jag har använt Pevaryl-kräm tidigare och det fungerade bra och nu läser jag att den även fungerar om man fått svamp på andra ställen

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Ansvarsfördelning medicintekniska produkter mellan Division allmänmedicin och interna/externa verksamheter Gäller för: Division Allmänmedicin,

Ansvarsfördelning medicintekniska produkter mellan Division allmänmedicin och interna/externa verksamheter Gäller för: Division Allmänmedicin, Administrativ rutin 1 (9) mellan Division allmänmedicin och interna/externa verksamheter Division Allmänmedicin, Värmland Utgåva: 3 Godkänd av: Karin Malmqvist, Divisionschef Utarbetad av: Eva Bergquist,

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R

Nagelsvamp I N F O R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp I N FO R M AT I O N O M E T T VA N L I G T B E S VÄ R Nagelsvamp är ett vanligt besvär. Fotsvamp är ännu vanligare och är oftast en grund till att man drabbas av nagelsvampsinfektion på tårna.

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Maria Siekkeri Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till

Läs mer

Akne behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från expertmöte 29 30 januari 2014, anordnat av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten

Akne behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från expertmöte 29 30 januari 2014, anordnat av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten Akne behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 29 30 januari 2014, anordnat av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten Bakgrund Syfte Beslutsstöd för den enskilde läkaren vid behandling

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till svårighetsgrad

Läs mer

Dermatologisk farmakologi. Fredrik Hieronymus

Dermatologisk farmakologi. Fredrik Hieronymus Dermatologisk farmakologi Fredrik Hieronymus Disposition Hudens anatomi / histologi Perkutan läkemedelstillförsel (viktigt) Hudsjukdomar Inflammationer, infektioner, maligniteter Behandling / läkemedel

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Terapirekommendationer vid hud- och mjukdelsinfektioner

Terapirekommendationer vid hud- och mjukdelsinfektioner Innehåll Terapirekommendationer vid hud- och mjukdelsinfektioner 1. FÖRORD TILL RIKTLINJERNA 2 1.1 Syftet med och behovet av riktlinjer 2 1.2 Omfattning av riktlinjerna 2 Population 2 Medicinska problem

Läs mer

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig.

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig. Fakta om huden Huden är kroppens största organ. Huden förnyas och förändras hela tiden och deltar i flera livsviktiga processer. Vår hud är en mycket sinnrik konstruktion. Den är vattenavvisande, men släpper

Läs mer

Egenvård. Enkel och smidig leverans tillsammans med Apodos

Egenvård. Enkel och smidig leverans tillsammans med Apodos Egenvård Enkel och smidig leverans tillsammans med Apodos Här kan du enkelt beställa egenvårdsprodukter AB erbjuder vårdenheter och vårdtagare möjlighet att via mail eller fax beställa egenvårdsprodukter

Läs mer