VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK Budgetkommentarer Avgifter Redovisning från kommittéer 2014 och verksamhetsplaner

2 2

3 Verksamhetsåret 2014 I fjol skrev vi att banan visade sig från sin allra bästa sida. Vi ljög för 2014 har den varit ännu bättre, och vi har en bana att vara stolta över. Vårt flaggskepp Ovako Hagge Open hade sitt starkaste startfält någonsin och såväl arrangemang som banan fick mycket fina lovord från deltagarna. Ekonomiskt jobbar vi med våra mål att inte göra förlust, att stärka soliditeten i bolaget, att ha en stark likviditet och den har förbättrats med ca 700 tkr under året trots att våra lån från medlemmar har minskat med 363 tkr. Styrelsen har under 2014 bestått av Rolf Berglund (ordförande), Mia Bolander, Anna Cederlöf, Jan Willner och Staffan Olofsson. Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten. Intäkter, kostnader och resultat Vi visar upp en samlad vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 341 tkr, varav 3 tkr ligger i GK och 338 tkr i bolaget. De totala intäkterna uppgår till 8492 tkr mot budgeterade 8383 tkr. En avvikelse med +109 tkr eller 1,3%. Noterbart om de största och därför viktigaste posterna är: Intäkter från medlemmar uppgår till 3954 tkr mot budgeterade 3973 tkr. Greenfee uppgick till 739 tkr mot budgeterat 570 tkr Omsättningen i shopen ökade 13% till 1142 tkr mot budgeterat 1100 tkr. Marginalen har även detta år förbättrats. Anmälningsavgift till klubbtävlingar i stort oförändrad med 352 tkr mot budget 347 tkr Intäkter från sponsorer är 718 tkr mot budgeterat 700 tkr På kostnadssidan blev utfallet före dispositioner och skatt 8150 tkr mot budgeterade 8377 tkr. Här är avvikelsen 227 tkr eller 2,7%. Personalkostnader utgör 40% av totalen och uppgår till 3222 tkr mot budgeterade 3141 tkr. Investeringar har gjorts i maskiner och inventarier med 257 tkr: Hagge GK Golf & Fritid AB Styrning bevattningssytem 97 Tee Batteripack Gator 12 Möbler omklädningsrum 8 2 st beg golfbilar el 73 Golv uteservering 17 Betalsystem range 17 Medlemsstatistik Kategori Sista dec 2013 Sista dec 2014 Förändring Senior herr Senior dam B-medlem herr B-medlem dam Junior herr Junior dam Greenfeemedlem herr Greenfeemedlem dam Passiv herr Passiv dam Summa Andelen juniorer uppgår i år till ungefär 12 procent av klubbens aktiva medlemmar. 3

4 NIN RESULTATRÄKNING-BUDGET / UTFALL FÖR 2014 OCH BUDGET FÖR 2015 GK AB Tot GK AB Tot GK AB Tot Intäkter tkr Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Årsavgifter Arbetslån/förs utf projekt Anmäln.avg klubbtävl Reklam/sponsring Bidrag stat/kommun Greenfee Företagsgolf Hyror och arrenden Försäljning shop Övriga intäkter Summa intäkter GK AB Tot GK AB Tot GK AB Tot Kostnader tkr Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Personalkostnader Tävlingskostnader Priser Lägerkostnader Varuinköp shop Utbildn.kostn nybörjare Lokalhyra Övriga fastighetskostnader Leasingavgift Mtrl-inköp banskötsel Banförbättringar Förbrukningsinventarier Rep.bevattning Drivmedel/skatt/förs.maskin Rep maskiner Sponsorkostnader Avgifter förbund Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto 1 1 Summa kostnader Res före dispositioner/skatt Bokslutsdispositioner Skattekostnad Resultat

5 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Grundprincipen som räkenskaperna bygger på, är att bolaget betalar arrende till klubben. De siffror som redovisas omfattar både golfklubbens och aktiebolagets resultat, utfallet gentemot budget 2014 och budget för Precis som tidigare visar vi utfall och budget för både Hagge GK och Hagge Golf & Fritid AB, även om årsmötet handlar om enbart föreningen. Omsättningen i vår shop har fortsatt att öka. Ökningen 2014 blev 13%, och det har gjorts med förbättrad marginal och varulagret har minskat 20%. Vi har som tidigare erhållit ett visst stöd i form av AF-bidrag på några av banpersonalen. Vi räknar med att detta stöd ges även för 2015 med ca kr. 16 medlemmar kommer under 2015 att fylla 70 år. De kommer som tidigare år att erbjudas möjlighet att efterskänka reverslånet. Som motprestation sänks årsavgiften med 1000 kr varje år för denna medlem. Investeringsplaner nya fairwayklippare kommer att anskaffas. Med det gynnsamma ränteläge som råder planerar vi att leasa dessa för att ytterligare stärka vår likviditet. Ett nytt nät för kr kommer att sättas upp i bakkant på rangen. Intäkter Medlemsavgiften föreslås oförändrad 400 kr och arbetslånet 500 kr. Intäkterna för greenfee har budgeterats försiktigt med tanke på hur osäkra långtidsprognoserna för vädret är. Kostnader Vi tycker oss ha ett bra grepp på kostnadssidan. Vi fortsätter med en strikt budgetuppföljning för att snabbt upptäcka om något går snett, och då omgående kunna sätta in åtgärder för att klara totalen. Resultat Budgeterat resultat ligger under vårt resultatmål. Den innebär dock en resursförstärkning på personalsidan för att ytterligare förbättra kvalitén på anläggningen till gagn för våra medlemmar och gäster. Vi vill även fortsätta att utveckla juniorarbetet på klubben vilket också stärker oss på lång sikt. Vi jobbar hårt med att förbättra vårt mottagande av nya medlemmar för att en större andel skall stanna kvar hos oss och bli trogna golfare. Lyckas vi med detta och att greenfeen fortsätter att utvecklas positivt kan budgeterat resultat överträffas. AVGIFTER 2015 Kategorier Spelavgift Medlemsavgift Arbetslån Totalt Senior 4 300:- 400:- 500: :- Senior, utan medlemslån 4 850:- 400:- 500: :- Senior, vardagsmedlem 3 650:- 400:- 500: :- Senior, vardags utan medlemslån 4 200:- 400:- 500: :- Senior yngre t o m 25 år(1990) 4 300:- 400:- 500: :- Nybörjarmedlem 1 200:- 400:- 500: :- Nybörjarmedlem år :- 400:- 500: :- Greenfeemedlem 1 200:- 400: :- Junior född (21-17) 1 600:- 400:- 500: :- Junior född (16-12) 1 000:- 400: :- Knatte född (11-6) 450:- 400: :- Småbarnsbricka inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån 7 050:- Småbarnsbricka, utan medlemslån inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån 7 875:- Familjebricka, inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån :- Familjebricka, utan medlemslån inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån :- Medlemslån 7 000:- FÖRSLAG TILL AVTAL GREENFEE Styrelsen för Hagge GK får i uppdrag att tillsammans med övriga Dalaklubbar förhandla fram en ömsesidig greenfee för säsongen 2015 Styrelsens förslag inför kommande förhandlingar är följande: Spel vardagar 350: - Spel lördagar och söndagar, helger och högsäsong, 380:- Den som är gäst till medlem i Hagge GK erhåller 25 % reducering av avgiften 5

6 Nedan följer en kortare resumé för verksamheten under året som gått, samt också de planer respektive kommitté har för verksamhetsåret 2015 Tävlingskommittén Vi har år arrangerat 21 tävlingar exkl. Hagge Open och på dessa tävlingar har vi haft 1858 startande. I KM deltog 70 herrar och damer, en ökning med 10 startande. Under golfveckan hade vi 548 tävlande under 6 dagar, en liten minskning från föregående säsong. En nyhet för i år var att det infördes en mycket uppskattad order of merit för hela veckan där Mikael Johansson segrade. Årets 3 största tävlingar var Volvo World Golf Challenge, 162 startande, Golfveckans Irish Greensome, 142 startande och Golfveckans Hagge trippeln, 138 startande. Att jämföras med årets största singeltävling som var Volkswagen Masters med 85 startande. TK strävar efter ett varierat utbud av tävlingar där ambitionen är att alla medlemmar, oavsett nivå, ska kunna delta i någon eller några tävlingar. Nytt för i år blir fler tävlingar med gemensam start där lunch kommer att ingå i startavgiften. TK ska ansvara för att, genom subkommitté, genomföra och marknadsföra Ovako /Hagge Open. TK kommer att införa en ny tävlingsmodul i GIT vilket innebär att alla som har någon del i tävlingsverksamheten kommer att erbjudas en utbildning i den nya modulen under våren. TK har öka antalet startande och förbättra kvaliteten på våra tävlingar. TK ska försöka få hit större attraktiva tävlingar som lockar spelare från andra klubbar. Så långt det är möjligt följa SGF:s råd i spel- och tävlingshandboken. Utbildningskommittén Under säsongen 2014 har vi haft totalt 6 kurser vid varje kurs har vi delat upp nybörjarna i två grupper med 6-9 nybörjare i varje grupp. På dessa kurser har det varit 52 nybörjare. Vi har även genomfört en helgkurs under försommaren. Vi har även fortsatt med vårt erbjudande om nybörjarkurs och medlemskap i ett paket. Detta har slagit väl ut då de flesta nybörjare som gått kursen även blivit medlemmar. Varje nybörjarkurs har innehållit fyra träffar med praktisk träning samt teori. All teori har i princip varit ute på golfbanan. Där vi gått igenom de vanligaste reglerna samt golfvett. Genom att vi varit ute på golfbanan har nybörjarna fått mer praktisk träning av hur man bör göra vid de problem som kan uppstå, samt kunnat se hela banan. De har även haft möjligheten att provspela en del. Efter avslutad kurs har alla nybörjare kunnat börja gå fadderronder. Då vi från och med i år fick ett extra tee "40" så kunde damerna börja att spela därifrån, eftersom den var slopad för damer. Under säsongen har Anders, Mikael, Thomas, Caritha, Gunilla, Thomas och Peter haft hand om teoridelen. Johan har naturligtvis hållit i praktikdelen. Vi har redan nu lagt ut 4 kurser med färdiga datum på hemsidan. Sedan hoppas vi stort intresse så vi kan fylla på med några extra kurser. Annars kör vi på med samma upplägg på kurserna som vi gjort tidigare. Sedan är det meningen att tee "40" ska vara slopad för både damer och herrar from 2015 så då kan vi använda den utslagsplatsen mer i vår utbildning! Klubbhuskommittén Åtgärder under 2014 Rensning av skräp och uttjänat material i klubbhuset. Inrett ny verkstad i källaren Nytt utrymme i övre vagnboden för laddning och förvaring av elvagnar Målning av väggar och tak i entreér till damernas och herrarnas omklädningsrum. Utrymmet utanför damernas omklädningsrum har iordningställts för information och resultatredovisning. Nytt golv av plastmaterial har lagts ut över hela uteserveringen. Förlängt altanen vid entrén Målat om nästan hela klubbhuset och bytt vindskivor Ny ramp för rollstolar. 6

7 Verksamhetsplan för 2015 Nytt tak till bollautomathuset. Ny sittgrupp till uteserveringen. Renovering av bord och stolar på uteserveringen. Allmän yttre översyn av Gunnar Inges hus. Nytt innertak i herrarnas omklädningsrum. Marknadskommittén Utan alla våra sponsorer, skulle det vara omöjligt att bedriva den verksamhet som vi gör i dag. Kommittén har bestått av fem personer som träffats cirka 5 gånger under året. Budgeten låg på kr, vilket var bibehållen budget jämfört med Årets utfall blev kr. Vi har under säsongen arrangerat träningar med våra sponsorer. Vi hade vår årliga sponsorgolf i början av september. Vinnare 2014 blev Jan Björnerud från OVAKO. Vår ambition för kommande år är att utöka möten mellan våra sponsorer i form av träning med pro, golfresa, sponsorgolf med mera. En nyhet är att vi under våren planerar en sk "after golf" träff med både träning och andra trivselinslag för att engagera fler inför kommande säsong. Vi ska minst en gång under året ska möta våra sponsorer i någon form. Vårda och hålla god relation med alla sponsorer är väldigt viktigt, samt att utveckla erbjudanden i sponsorpaketen samt andra erbjudanden som intresserar även nya sponsorer. Vår målsättning är att marknadsföra Hagge GK. Målet är att bibehålla nuvarande sponsorer enligt ovanstående åtgärder samt erhålla nya sponsorer. Sportkommittén Sportkommitténs golfverksamhet utomhus startade med spel redan den 15 januari med en dagsutflykt till Ängsö med spel på sommargreener, 18 stycken var vi som åkte och spelade golf i 4-gradigt väder. Försäsongen mellan januari och april bestod av bra med aktivitet i fysikhallen vid VBU och även i Rackethallen där vi lyckades skapa mycket bra aktivitet. Under vecka 16, påsklovet, åkte vi 22 stycken på ett läger under hela veckan, gruppen bestod av ungdomar från future/elit samt Skandia Tour, Johan var med under hela lägret vilket lyfte kvalitén på lägret väldigt mycket. Uppladdningen inför säsongen tror jag ingen tycker kunnat vara bättre, speciellt inte när Hagge också öppnade banan redan i mitten av april. 23 juni startade det nya konceptet på den nya golfskolan (tidigare kallad sommargolfen) där 48 nya och befintliga juniorer mellan åldrarna 7-12 fick utveckla sin golf tack vare våra 12 juniorledare och PRO. Resultatet av golfskolan blev att den yngsta träningsgruppen blev större och föräldrar var tvungna att ställa upp och stötta i träningarna, vilket de gjorde på bästa möjliga sätt. Seriespel blev det för både herrarna och damerna med lyckad framgång. De som ville kunde med spänning följa liveuppdateringen på sociala medier från coacherna och publik, det slutade med en andraplats för herrarna i division 2 och en förstaplats i division 2 för damerna vilket flyttade dem upp till division 1. Hagge fick under seriespelet beröm för satsningen att de kom med unga lag och gav dem möjlighet att spela divisionsspel i golf. Träningen under sommaren för grupperna har överlag fungerat bra, speciellt i Skandia Tour- och HIOgruppen där föräldrar som ledare stöttat med extra träningspass och aktiviteter under säsongen, det har varit en viktig nyckel under hela säsongen. Tävlingsresultaten och framgångarna för juniorerna under säsongen känns som det bästa kvittot på satsningen vi fått möjlighet att göra. Ett stort kvitto på framgång har vi fått genom SGF:s förfrågan om att göra ett reportage på klubben om juniorverksamheten, givetvis ställde vi upp och visade upp en heldag med träning för de yngsta juniorerna med äldre juniorer och föräldrar som ledare. Även få presentera verksamheten och klubbens juniorutveckling de senaste åren för golfsverige på juniorkonferensen lär ses som ett bra betyg på att året varit framgångsrikt. Hagge har även visat upp sig i resultatlistorna på tävlingar runt om i landet, på klubb-, distrikt-, och riksnivå. Hagge var en av totalt tre klubbar som hade 2 stycken spelare på prispallen i Skandia Cup, det är häftigt. Det finns mycket att skriva om det som hänt under verksamheten 2014 men vi hoppas att alla är medvetna om utvecklingen som skett och känner att de får vara del av den. Tack till våra sponsorer, golfklubben och de personer som möjliggör våra satsningar och framgångar. 7

8 Sportkommittén har visat att det lönar sig att satsa på juniorverksamheten, Hagge är nu ett riktmärke för Golf Sverige vad gäller juniorverksamhet. Sportkommittén har haft en tydlig verksamhetsplan sedan 2011 och många delar av den är redan uppfyllda, därför kommer den under 2015 revideras med nya visioner och mål. Sportkommittén skall fortsätta satsa ytterligare på juniorverksamheten och rekrytering av nya ungdomar, detta genom att ta in extra resurser som kan hjälpa till med detta, exempelvis föräldrar och genom att ge vissa befintliga ledare mer ansvar. Under försäsongen kommer sportkommittén att erbjuda träningsmöjligheter inomhus för grupperna Skandia Tour samt Future/Elit. Future/Elit kommer utöver teknikträning i rackethallen fokusera på fysikövning minst två gånger i veckan, ett av de passen kommer att vara tillsammans med Ludvika friidrottsklubb. Vårläger kommer även detta år anordnas för dessa två träningsgrupper för att få en bra start på säsongen tillsammans med Johan, tränings- och tävlingsverksamhet tillsammans utomhus under flertalet dagar har tidigare visat sig nyttigt och uppskattat. I månadsskiftet april/maj hoppas vi vara igång med alla träningsgrupper som i år kommer vara fler än förra året eftersom den yngsta träningsgruppen blivit för stor för att vara en. Sportkommittén vill även fokusera på att starta en träningsgrupp för de som är mellan 4-6 år, denna grupp skall skötas av föräldrar som kommer att rekryteras under våren. Ett projekt för året kommer vara en tjejsatsning eftersom vi vill behålla och rekrytera mer tjejer än vad vi gör idag. Ett annat projekt under 2015 är att utveckla kommittén och få fler delaktiga ledare och föräldrar i alla aktiviteter, genom detta hoppas vi även kunna öka antalet träningar och aktiviteter under året. Utöver detta kommer sportkommittén även under 2015 fokusera på nedan; Samarbeta med skolor i de närliggande kommunerna och rekrytera nya juniorer till klubben genom att visa spelet, sporten och klubben på skolor, samt för att visa upp anläggningen och verksamheten. Arrangera Golfskola under juni. Försöka få mer publicitet i tidningar efter framgångar och roliga händelser för att marknadsföra sporten och klubben. Behålla de egna klubbtävlingarna för juniorerna och ha som mål inför 2015 att öka deltagarantalet och få med juniorer som inte tävlat tidigare. Delta i seriespel för både damer och herrar. Damkommittén Vision Damer skall trivas på vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Och att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Hagge golfklubb är det bästa alternativet för att utöva sitt golfspel i vårt närområde. Föreningen har 290 damer som är aktiva medlemmar, utav dessa är det 57 damer som varit med på damernas tisdagsgolf. På torsdagar har vid 14 tillfällen 53 damer spelat och utnyttjad Ingridtiden. Regelutbildning: Under april månad anordnades tre stycket utbildningstillfällen för regelutbildning, men pga. av dåligt intresse inställdes dessa. Vid varje tävling och när Ingrid tiden spelats har en regelfråga skickats med damerna. Damkommittéernas ledare i Dalarna träffades i Rättvik den 8 juni för att planera inför sommaren. Hagge GK anordnade Omkullslaget 2014, den 7 september. Den 28 april träffades 21 damer, blivande tävlingsledare, för information inför sommaren. Till årets Vårupptakt välkomnades 47 damer med en tre rätters middag. Vår PRO Johan Holmgren Liljeros berättade om sommarens aktiviteter samt om möjligheter till träning och kunna ta lektioner. Hagge GK s styrelse visade årets golf kollektion. Ordförande Rolf Berglund presenterade sig och berättade om styrelsens visioner. Kvällen avslutades med ett digert vinstbord. ( Lotterna kostade 30,- för fyra lotter). Möjlighet fanns att anmäla sig till tisdagstävlingarna direkt, med länk, från damernas tävlingsprogram som ligger under Damkommittén på Hagge GK s hemsida. Tävlingarna har börjat klockan 1630, på tisdagar. Startavgiften har varit 50,-/spelare, då har kaffe/te och smörgås ingått i priset, utom fyra gånger då det serverades supé. 17 st. tävlingar har genomförts i sommar och det har varit 57 damer som spelat en eller flera tävlingar, totalt har det varit 315 tävlande damer, vilket i genomsnitt blev 16 damer/tävling. Vädret har varit med oss i sommar, en gång fick vi avbryta en tävling på grund av åska, då spelades tävlingen Minken, tävlingen spelades om senare. Det är en dam/tjej som deltagit och spelat alla 17 tävlingar. 8

9 Nämner nedan vissa tävlingar. 18 damer åkte på Hemliga resan, som gick till Örebro, Gustavsviks GK 12 damer raggade var sin kille och spelade Raggaren. 6 damer spelade match mot Stjernfors damer, i Stjernfors. Resultatet blev oavgjort. Ett nytt vandringspris inköptes av Hagge, ett Lamm, som fick behållas av Hagge eftersom vi hade vunnit året innan. 15 damer spelade Rosa bollen, en tävling med inriktning mot bröstcancerfonden, behållningen blev 3050,- Till sist spelade 18 damer sillkuppen, en omgjord 9 håls bana. Supé med prisutdelning för året som gått. Omkullslaget, sex damer, Erja Forsling, Rigmor Hedlund, Agneta Andersson, Moon DK Hamann, Hanna Sundberg och Birgitta Thorberg togs ut enligt regler för att delta i omkullslaget. Och Hagge GK vann tävlingen, med från andra klubbar var Leksands GK, Falu- Borlänge GK, Dalsjö GK och Säters GK. Ingridtiden har varit varje torsdag klockan , 53 damer har spelat. Ingridtiden uppskattats av många damer. Den 30 september träffades 20 tävlingsledare, som utvärderade sommaren. En enkät med 14 frågor besvarades bl.a. önskar flera senare starttid nästa sommar. Damkommittén har en egen Facebook sida där information och marknadsföring av tävlingarna gjorts. Bilder från gemensamma aktiviteter har lagts ut, trafiken på sidan har ökat under hela säsongen. Hulda Cup är en matchtävling (singel, greensome, fyrboll bästboll) för damer över 45 år. Tävlingen startade Den spelas på söndagar mellan 6 dalaklubbar. Vandringspriser som delats ut 2014 Bussen vanns av Ellinor Wästborn Rosa Bollen vanns av Birgitta Thorberg Sillkuppen vanns av Ingegerd Hyttsten Minken vanns av Rigmor Hedlund Järnladyn vanns av Hanna Jansson Statistik Tisdagstävlingarna, Antal tävlande Säsong 2008, 257 (medeltal 15) Säsong 2009, 334 (medeltal 18) Säsong 2010, 302 (medeltal 19) Säsong 2011, 271 (medeltal 17) Säsong 2012, 251 (medeltal 14) Säsong 2013, 315 (medeltal 18) Säsong 2014, 272 (medeltal 16) Vision Damer skall trivas på vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Och att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Hagge golfklubb är det bästa alternativet för att utöva sitt golfspel i vårt närområde. Mål 2015 skall det vara Roligt att spela golf Roligt att delta i damaktiviteter Gemenskap och glädje på damträffarna Utveckling och regelutbildning Många som deltar i damaktiviteterna Strategier Följande strategier skall säkerställa att målen förverkligas Att ta hand om på bästa sätt de damer som vill tävla på tisdagar Att varje torsdag mellan klockan , har alla damer oavsett ålder möjlighet att spela golf tillsammans, så kallad Ingrid Tid. Uppdatera information på facebook med aktuell information Marknadsföra att damklubben finns via utbildningskommittén samt hemsidan Aktiviteter 28 april Information inför sommaren till alla tävlingsledare 5 maj vårupptakt med mannekänguppvisning 12 maj Skramlan, 2 manna scramble 19 maj Whisky slaget, Irish Greensome 26 maj Maj-slaget uttagning till omkullslaget 2 juni Juni-slaget uttagning till omkullslaget 9 juni Sjöslaget 15 juni Hemliga resan 30 juni Matchblomman 9

10 7 juli Minken uttagning till omkullslaget 21 juli Sommargolf uttagning till omkullslaget 28 juli Raggarn 4 augusti Match mot Stjernfors 11 augusti Drömslaget 18 augusti Rosa Bollen 25 augusti Järnladyn 1 september Sillkuppen 8 september Famous Grose 15 september Slutslaget 29 september återspegling på sommaren. Samling för alla tävlingsledare På tisdagar kommer damgolfen att starta klockan 1700 På torsdagar är Ingrid träffarna mellan klockan , från och med den 21maj till och med den 24 september. I damgolfen ingår att diskutera en regelfråga i varje golfboll vid varje tillfälle. Startavgiften är på tisdagar 50,-/spelare, då ingår kaffe med smörgås vid varje speltillfälle. Vid supé är startavgiften 30,-. exklusive supé. Regelkurs med Sören Blomkvist kommer att starta under april månad. Johan Holmgren Liljeros vår Pro kommer att erbjuda damerna olika träningspass. Bankommittén Efter en otroligt kort vinter kunde vi börja lägga på täckdukar på greenerna redan den 17:e februari. Den 10:e mars klippte vi greenerna för första gången. Greenerna var lika fina när dom kom fram som dom var när vi stängde på hösten, helt otroligt. Vi har nog haft det bästa skicket sett till hela banan någonsin., riktigt bra greener och kanonfairways under hela säsongen. Vi öppnade banan rekordtidigt sett med Hagges ögon den 5:e april. Vi stängde den 20 november. Tack till alla som hjälpt till under säsongen och tack till våra hålvärdar. Nederbörd mm mm mm mm Banförbättringar 2014 Hål 1 Ny bro över diket. Hål 2 Höjt svackan vid 150 pinnen. Hål 6 Stammkvistning björkar mot vägen. Hål 10 Planerat och sått på vänster sida före green. Grävt ur dikena vid green. Hål 12 Färdigställt greenbunkern och greenområdet Hål 13 Påbörjat bunkerrenovering Hål 18 Trädplantering björkar höger sida, justerat och lagt färdigt gräs bakom green. Grusat transportvägar hål 2,9,10 och 17. Stubbfräsning hål 3,4,6 och 14. Påbörjat teerenovering hål 2/55, 3/55, 4/55,14/55 och 16/46. Nya 40 tees (Tee it forward) Greenernas skötselprogram fortsätter, det vill säga vårtäckning av samtliga greener, ökad luftning och dressning. Förändring av vissa skötselrutiner på våra fairways för att få en bättre kvalitet på dessa. Åtgärder på banan Färdigställa bunkerrenovering hål 13. Färdigställa teerenovering hål 2/55, 3/55, 4/55,14/55 och 16/46 Påbörja ytterligare teerenoveringar 10

11 Seniorkommittén Vår säsong startade och slutade helt enligt verksamhetsplan och vid ordinarie måndags-och fredagsgolf har 1321 ronder spelat. Vid de övriga tävlingarna har 253 ronder spelats vilket är betydligt färre än tidigare år. Den Dalagolf som nystartades 2014 har haft betydligt färre deltagare. Dalagolfen 55 + har spelats i 2 olika grupper där Hagge tillhörde grupp syd. De 30 bästa blev kvalificerade från resp. grupp och klass, således 120 spelare. Vid slutspelet på Dalsjö deltog tot. 102 spelare. I A-klassen var Ove Forsman bäst av Hagges spelare ( 14:e) I B-klassen så vann Jan-Olof Hellberg. Grattis! Eftersom resultaten var i det närmaste klara före slutspelet kommer vissa ändringar att ske De deltagande klubbarna i 3-klubbmatchen deltog samtliga i dalagolfens grupp syd vilket medförde att deltagarantalet ej var det bästa. Kommer nog inte att finnas på programmet 2015 Hagge-Suraslaget, vanns som vanligt av respektive hemmaklubb. Dala-senior Open, H-65 vann Falun-Borlänge och med Hagge på 3-e plats. Matchspel har arrangerats för 2:a gången. Resultat: 1. Hans Pettersson 2. Leif Kratz 3. Rune Johansson 4. Göte Boström. Sören Blomqvist har ansvarat för regeltolkning och Bunny Fahgén för regelfrågor i samband med månd.- och fredagsgolfen. Även i år har seniorerna skött golfvärdskapet under den mest hektiska tiden. Om vädret tillåter startar årets säsong måndag 4 maj. Nytt för i år är att istället för fredagar sker spel på torsdagar. Därefter tävling varje måndag och torsdag, utom under juli månad då tävlingarna spelas endast på måndagar. Anmälan skall ske senast dagen före tävlingsdagen. Avslutningen sker torsdag 24 september. Dalagolfen fortsätter även i år. Hagge spelar i grupp Syd. preliminärt spel schema: 3 juni Avesta GK, 10 juni Falun-Borlänge, 17 juni Hagge GK, 5 aug Säters GK, 19 aug. Hedemora GK A-klass, 26 aug. Hedemora B-klass, 2 sept. Dalsjö GK. Slutspel: 16 sept (var är ej klart ännu) Hagge-Suraslaget: I Suraslaget 27 maj. På Hagge 9 sept. Matchspel skall anordnas även i år med Lars Nordström som ansvarig. Regeltolkning kommer att hållas 3 gånger med Sören Blomqvist. 13 april, 20april samt 27 april. Golfvärdskap fortsätter som tidigare men då det ibland är väldigt lugnt önskar delar av golfvärdarna att de kan sysselsättas med reparationer av uppslagna torvor. Dala Senior Open, Hagge deltar i både H-55 samt H-65. H-55 spelar sina matcher under helgdagar. Kommittéerna under 2014 har bestått av följande medlemmar (fetstil innebär respektive kommittés ordförande): KLUBBHUSKOMMITTÈN TÄVLINGSKOMMITTÈN Leif Kratz Tommy Staf Tomas Rudh Boo Ericsson Jan-Olov Hellberg Peter Svensson Bengt J Wästborn Christer Giliusson, OVAKO BAR/ Hagge Open UTBILDNINGSKOMMITTÈN Mikael Karlsson Peter Igelsjö Anders Ström Thomas Persson Gunilla Andersson Caritha Koch SENIORKOMMITTÈN Lars-Göran Samuelsson Bunny Fahgen Göran Andersson Raimo Sarpakari Allan Bergström FESTKOMMITTÈN Mikael Voutari MARKNADSKOMMITTÉN Lars-Ove Almqvist Bo Sörberg Magnus Erbing DAMKOMMITTÈN Rigmor Hedlund Louise Cajander SPORTKOMMITTÈN Christoffer Landström BANKOMMITTÉN Göran Jansson Jonas Nordin P-O Dahlström 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 BUDGET 2016 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2015 och budget för Hagge GK 2016 4 Budgetkommentarer 2016 5 Avgifter 2016 5 Redovisning från kommittéer 2015

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 BUDGET 2017 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2016 och budget för Hagge GK 2017 4 Budgetkommentarer 2017 5 Avgifter 2017 5 Redovisning från kommittéer 2016

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Vreta Kloster GK Damkommitté

Vreta Kloster GK Damkommitté Vreta Kloster GK Damkommitté Verksamhetsberättelse 2012 Säsongen 2012, allmänt 3 Mål för säsongen 2012 3 Verksamhetsplanen 4 Genomförda tävlingar 5 Tisdagsgolf 5 Målarstegen 6 Ladies Tour 6 Klubbmästare

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Budgetmöte 19 oktober 2013

Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Budgetmöte 19 oktober 2013 Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet 2. Ordförandens punkt 3. Upprop och fastställande av dagordning för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Tävlingsprogram Sundsvalls GK, Öjestrand GC Sörfjärdens GK

Tävlingsprogram Sundsvalls GK, Öjestrand GC Sörfjärdens GK MAJ Datum Dag Sundsvalls GK Öjestrand GC Övriga klubbar 1 Fredag 2 Lördag 3 Söndag 4 Måndag 5 Tisdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9 Lördag 10 Söndag 11 Måndag 12 Tisdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010

Hammarö GK Junior. Verksamhetsplan 2010 Hammarö GK Junior Verksamhetsplan 2010 Inledning Under 2009 hade vi på Hammarö GK 120 juniorer i träning med 27 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 4 gånger per vecka. Vi hade serielag för

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Det yttersta målet för klubbens verksamhet är en nöjd golfspelare medlem eller greenfeegäst, som upplever att han/hon kan spela

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra.

Vision Vi skall vara inkluderande, utvecklande och låta våra juniorer ha roligt tillsammans samt respektera varandra. Juniorkommittén 2017 består av; Camilla Yngfalk, Håkan Moquist, Håkan Palo, Lars Hesselberg, Gunnar Olsson, Daniel Jansson, Pernilla Hemmingsson och Lena Johansson Verksamhetsplan 2017 Mission Juniorverksamheten

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Välkommen till Golfting!

Välkommen till Golfting! Välkommen till Golfting! DGF:s uppdrag Ur SGF:s stadgar Inom varje GDF-distrikt skall det finnas en självständig ideell förening. GDF omfattar de klubbar som är medlemmar i SGF och har sin hemvist inom

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI 2013

VERKSAMHETSPLAN KANSLI 2013 KANSLI Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster, kommittéer

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsår 2012 Allmänt om verksamheten Kalix Golfklubbs syfte och ändamål är att bedriva och utveckla den idrottsliga golfverksamheten i Kalix Kommun fysiskt, mentalt, och

Läs mer

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev

Verksamhetsplan. Sommarro Junior Golfklubb Rev Verksamhetsplan Sommarro Junior Golfklubb 2016 Rev 160316 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Nulägesanalys... 3 3 Mål 2015... 4 4 Mål 2019... 4 5 Vision... 4 6 Värdegrund/Förhållningssätt... 5 6.1 Värdegrund

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00 10.30.

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00 10.30. Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 18 okt 2015 mellan kl 09.00 10.30. Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafson, ordförande Ossian Nilsson Pälle Strångert

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

FORE. Våren är här! ny vit marmorsand. Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen

FORE. Våren är här! ny vit marmorsand. Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 1, 2016. Våren är här! Renovering av bunkrarna med ny vit marmorsand Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen Vårens städdagar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB Skriven av: Styrelsen ARLGK den 5 februari 2017 Verksamhetsplan 2017 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011

!! Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 Verksamhetsberättelser 2010 och Verksamhetsplaner 2011 HaningeStrand Golfklubbs kommittéer 2011.03.07 " #$%&'()"*++ Verksamhetsberättelser 2010 Vid årsmötet 2010 informerade styrelsen om den nya organisationen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017

Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Juniorkommittén Verksamhetsplan Karlshamns Gk 2017 Karlshamns Gol,lubb Verksamhetsplan för juniorverksamheten 2017 Innehåll 1. Målsä(ningar för juniorverksamheten 2. Juniorkommi(é: sammansä(ning och arbetsordning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007

26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 GRANÖBYGDENS GOLFKLUBB 1:ans tee 8:ans tee Verksamhetsberättelse för Granöbygdens

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb Protokoll fört vid årsmöte med Höganäs Golfklubb 2016-11-16 Ola Sandberg öppnade mötet, som hölls i Höganäs Bollklubbs lokal, Friluftsvägen 7 i Lerberget och hälsade 41 medlemmar välkomna. 1. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl Damernas dag är tisdagar mellan den 7 maj till 22 oktober Våra starttider: Kl 9.30 11.00 och kl 16.40-16.30. From 13 aug kl 15.30-16.00 Anmälan sker till golf.se Receptionen lottar måndag före kl 12.00

Läs mer

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN

WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN Höstmöte 2017-11-21 WATTHOLMA GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 2018 Wattholma Golfklubb Salsta Industrihus 743 92 Vattholma Tel 018-350 340 www.wattholmagk.se Org nr 802445-6785 Wattholma Golfklubb är en ideell

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping.

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. Ingelsta GK Medlemsmöte 2014-10-22 Protokoll fört vid medlemsmöte för Ingelsta GK den 22 oktober 2014 kl. 18:30-20:00 ca vid Stadiums kontor Norra Promenaden 63, Norrköping. 0 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 9 januari 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb 2012-2013

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb 2012-2013 Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb 2012-2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2012 Bankommittén Vår bana öppnades den 13 april och stängdes den 26 november. Under

Läs mer