VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK Budgetkommentarer Avgifter Redovisning från kommittéer 2014 och verksamhetsplaner

2 2

3 Verksamhetsåret 2014 I fjol skrev vi att banan visade sig från sin allra bästa sida. Vi ljög för 2014 har den varit ännu bättre, och vi har en bana att vara stolta över. Vårt flaggskepp Ovako Hagge Open hade sitt starkaste startfält någonsin och såväl arrangemang som banan fick mycket fina lovord från deltagarna. Ekonomiskt jobbar vi med våra mål att inte göra förlust, att stärka soliditeten i bolaget, att ha en stark likviditet och den har förbättrats med ca 700 tkr under året trots att våra lån från medlemmar har minskat med 363 tkr. Styrelsen har under 2014 bestått av Rolf Berglund (ordförande), Mia Bolander, Anna Cederlöf, Jan Willner och Staffan Olofsson. Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten. Intäkter, kostnader och resultat Vi visar upp en samlad vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 341 tkr, varav 3 tkr ligger i GK och 338 tkr i bolaget. De totala intäkterna uppgår till 8492 tkr mot budgeterade 8383 tkr. En avvikelse med +109 tkr eller 1,3%. Noterbart om de största och därför viktigaste posterna är: Intäkter från medlemmar uppgår till 3954 tkr mot budgeterade 3973 tkr. Greenfee uppgick till 739 tkr mot budgeterat 570 tkr Omsättningen i shopen ökade 13% till 1142 tkr mot budgeterat 1100 tkr. Marginalen har även detta år förbättrats. Anmälningsavgift till klubbtävlingar i stort oförändrad med 352 tkr mot budget 347 tkr Intäkter från sponsorer är 718 tkr mot budgeterat 700 tkr På kostnadssidan blev utfallet före dispositioner och skatt 8150 tkr mot budgeterade 8377 tkr. Här är avvikelsen 227 tkr eller 2,7%. Personalkostnader utgör 40% av totalen och uppgår till 3222 tkr mot budgeterade 3141 tkr. Investeringar har gjorts i maskiner och inventarier med 257 tkr: Hagge GK Golf & Fritid AB Styrning bevattningssytem 97 Tee Batteripack Gator 12 Möbler omklädningsrum 8 2 st beg golfbilar el 73 Golv uteservering 17 Betalsystem range 17 Medlemsstatistik Kategori Sista dec 2013 Sista dec 2014 Förändring Senior herr Senior dam B-medlem herr B-medlem dam Junior herr Junior dam Greenfeemedlem herr Greenfeemedlem dam Passiv herr Passiv dam Summa Andelen juniorer uppgår i år till ungefär 12 procent av klubbens aktiva medlemmar. 3

4 NIN RESULTATRÄKNING-BUDGET / UTFALL FÖR 2014 OCH BUDGET FÖR 2015 GK AB Tot GK AB Tot GK AB Tot Intäkter tkr Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Årsavgifter Arbetslån/förs utf projekt Anmäln.avg klubbtävl Reklam/sponsring Bidrag stat/kommun Greenfee Företagsgolf Hyror och arrenden Försäljning shop Övriga intäkter Summa intäkter GK AB Tot GK AB Tot GK AB Tot Kostnader tkr Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Personalkostnader Tävlingskostnader Priser Lägerkostnader Varuinköp shop Utbildn.kostn nybörjare Lokalhyra Övriga fastighetskostnader Leasingavgift Mtrl-inköp banskötsel Banförbättringar Förbrukningsinventarier Rep.bevattning Drivmedel/skatt/förs.maskin Rep maskiner Sponsorkostnader Avgifter förbund Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto 1 1 Summa kostnader Res före dispositioner/skatt Bokslutsdispositioner Skattekostnad Resultat

5 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Grundprincipen som räkenskaperna bygger på, är att bolaget betalar arrende till klubben. De siffror som redovisas omfattar både golfklubbens och aktiebolagets resultat, utfallet gentemot budget 2014 och budget för Precis som tidigare visar vi utfall och budget för både Hagge GK och Hagge Golf & Fritid AB, även om årsmötet handlar om enbart föreningen. Omsättningen i vår shop har fortsatt att öka. Ökningen 2014 blev 13%, och det har gjorts med förbättrad marginal och varulagret har minskat 20%. Vi har som tidigare erhållit ett visst stöd i form av AF-bidrag på några av banpersonalen. Vi räknar med att detta stöd ges även för 2015 med ca kr. 16 medlemmar kommer under 2015 att fylla 70 år. De kommer som tidigare år att erbjudas möjlighet att efterskänka reverslånet. Som motprestation sänks årsavgiften med 1000 kr varje år för denna medlem. Investeringsplaner nya fairwayklippare kommer att anskaffas. Med det gynnsamma ränteläge som råder planerar vi att leasa dessa för att ytterligare stärka vår likviditet. Ett nytt nät för kr kommer att sättas upp i bakkant på rangen. Intäkter Medlemsavgiften föreslås oförändrad 400 kr och arbetslånet 500 kr. Intäkterna för greenfee har budgeterats försiktigt med tanke på hur osäkra långtidsprognoserna för vädret är. Kostnader Vi tycker oss ha ett bra grepp på kostnadssidan. Vi fortsätter med en strikt budgetuppföljning för att snabbt upptäcka om något går snett, och då omgående kunna sätta in åtgärder för att klara totalen. Resultat Budgeterat resultat ligger under vårt resultatmål. Den innebär dock en resursförstärkning på personalsidan för att ytterligare förbättra kvalitén på anläggningen till gagn för våra medlemmar och gäster. Vi vill även fortsätta att utveckla juniorarbetet på klubben vilket också stärker oss på lång sikt. Vi jobbar hårt med att förbättra vårt mottagande av nya medlemmar för att en större andel skall stanna kvar hos oss och bli trogna golfare. Lyckas vi med detta och att greenfeen fortsätter att utvecklas positivt kan budgeterat resultat överträffas. AVGIFTER 2015 Kategorier Spelavgift Medlemsavgift Arbetslån Totalt Senior 4 300:- 400:- 500: :- Senior, utan medlemslån 4 850:- 400:- 500: :- Senior, vardagsmedlem 3 650:- 400:- 500: :- Senior, vardags utan medlemslån 4 200:- 400:- 500: :- Senior yngre t o m 25 år(1990) 4 300:- 400:- 500: :- Nybörjarmedlem 1 200:- 400:- 500: :- Nybörjarmedlem år :- 400:- 500: :- Greenfeemedlem 1 200:- 400: :- Junior född (21-17) 1 600:- 400:- 500: :- Junior född (16-12) 1 000:- 400: :- Knatte född (11-6) 450:- 400: :- Småbarnsbricka inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån 7 050:- Småbarnsbricka, utan medlemslån inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån 7 875:- Familjebricka, inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån :- Familjebricka, utan medlemslån inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån :- Medlemslån 7 000:- FÖRSLAG TILL AVTAL GREENFEE Styrelsen för Hagge GK får i uppdrag att tillsammans med övriga Dalaklubbar förhandla fram en ömsesidig greenfee för säsongen 2015 Styrelsens förslag inför kommande förhandlingar är följande: Spel vardagar 350: - Spel lördagar och söndagar, helger och högsäsong, 380:- Den som är gäst till medlem i Hagge GK erhåller 25 % reducering av avgiften 5

6 Nedan följer en kortare resumé för verksamheten under året som gått, samt också de planer respektive kommitté har för verksamhetsåret 2015 Tävlingskommittén Vi har år arrangerat 21 tävlingar exkl. Hagge Open och på dessa tävlingar har vi haft 1858 startande. I KM deltog 70 herrar och damer, en ökning med 10 startande. Under golfveckan hade vi 548 tävlande under 6 dagar, en liten minskning från föregående säsong. En nyhet för i år var att det infördes en mycket uppskattad order of merit för hela veckan där Mikael Johansson segrade. Årets 3 största tävlingar var Volvo World Golf Challenge, 162 startande, Golfveckans Irish Greensome, 142 startande och Golfveckans Hagge trippeln, 138 startande. Att jämföras med årets största singeltävling som var Volkswagen Masters med 85 startande. TK strävar efter ett varierat utbud av tävlingar där ambitionen är att alla medlemmar, oavsett nivå, ska kunna delta i någon eller några tävlingar. Nytt för i år blir fler tävlingar med gemensam start där lunch kommer att ingå i startavgiften. TK ska ansvara för att, genom subkommitté, genomföra och marknadsföra Ovako /Hagge Open. TK kommer att införa en ny tävlingsmodul i GIT vilket innebär att alla som har någon del i tävlingsverksamheten kommer att erbjudas en utbildning i den nya modulen under våren. TK har öka antalet startande och förbättra kvaliteten på våra tävlingar. TK ska försöka få hit större attraktiva tävlingar som lockar spelare från andra klubbar. Så långt det är möjligt följa SGF:s råd i spel- och tävlingshandboken. Utbildningskommittén Under säsongen 2014 har vi haft totalt 6 kurser vid varje kurs har vi delat upp nybörjarna i två grupper med 6-9 nybörjare i varje grupp. På dessa kurser har det varit 52 nybörjare. Vi har även genomfört en helgkurs under försommaren. Vi har även fortsatt med vårt erbjudande om nybörjarkurs och medlemskap i ett paket. Detta har slagit väl ut då de flesta nybörjare som gått kursen även blivit medlemmar. Varje nybörjarkurs har innehållit fyra träffar med praktisk träning samt teori. All teori har i princip varit ute på golfbanan. Där vi gått igenom de vanligaste reglerna samt golfvett. Genom att vi varit ute på golfbanan har nybörjarna fått mer praktisk träning av hur man bör göra vid de problem som kan uppstå, samt kunnat se hela banan. De har även haft möjligheten att provspela en del. Efter avslutad kurs har alla nybörjare kunnat börja gå fadderronder. Då vi från och med i år fick ett extra tee "40" så kunde damerna börja att spela därifrån, eftersom den var slopad för damer. Under säsongen har Anders, Mikael, Thomas, Caritha, Gunilla, Thomas och Peter haft hand om teoridelen. Johan har naturligtvis hållit i praktikdelen. Vi har redan nu lagt ut 4 kurser med färdiga datum på hemsidan. Sedan hoppas vi stort intresse så vi kan fylla på med några extra kurser. Annars kör vi på med samma upplägg på kurserna som vi gjort tidigare. Sedan är det meningen att tee "40" ska vara slopad för både damer och herrar from 2015 så då kan vi använda den utslagsplatsen mer i vår utbildning! Klubbhuskommittén Åtgärder under 2014 Rensning av skräp och uttjänat material i klubbhuset. Inrett ny verkstad i källaren Nytt utrymme i övre vagnboden för laddning och förvaring av elvagnar Målning av väggar och tak i entreér till damernas och herrarnas omklädningsrum. Utrymmet utanför damernas omklädningsrum har iordningställts för information och resultatredovisning. Nytt golv av plastmaterial har lagts ut över hela uteserveringen. Förlängt altanen vid entrén Målat om nästan hela klubbhuset och bytt vindskivor Ny ramp för rollstolar. 6

7 Verksamhetsplan för 2015 Nytt tak till bollautomathuset. Ny sittgrupp till uteserveringen. Renovering av bord och stolar på uteserveringen. Allmän yttre översyn av Gunnar Inges hus. Nytt innertak i herrarnas omklädningsrum. Marknadskommittén Utan alla våra sponsorer, skulle det vara omöjligt att bedriva den verksamhet som vi gör i dag. Kommittén har bestått av fem personer som träffats cirka 5 gånger under året. Budgeten låg på kr, vilket var bibehållen budget jämfört med Årets utfall blev kr. Vi har under säsongen arrangerat träningar med våra sponsorer. Vi hade vår årliga sponsorgolf i början av september. Vinnare 2014 blev Jan Björnerud från OVAKO. Vår ambition för kommande år är att utöka möten mellan våra sponsorer i form av träning med pro, golfresa, sponsorgolf med mera. En nyhet är att vi under våren planerar en sk "after golf" träff med både träning och andra trivselinslag för att engagera fler inför kommande säsong. Vi ska minst en gång under året ska möta våra sponsorer i någon form. Vårda och hålla god relation med alla sponsorer är väldigt viktigt, samt att utveckla erbjudanden i sponsorpaketen samt andra erbjudanden som intresserar även nya sponsorer. Vår målsättning är att marknadsföra Hagge GK. Målet är att bibehålla nuvarande sponsorer enligt ovanstående åtgärder samt erhålla nya sponsorer. Sportkommittén Sportkommitténs golfverksamhet utomhus startade med spel redan den 15 januari med en dagsutflykt till Ängsö med spel på sommargreener, 18 stycken var vi som åkte och spelade golf i 4-gradigt väder. Försäsongen mellan januari och april bestod av bra med aktivitet i fysikhallen vid VBU och även i Rackethallen där vi lyckades skapa mycket bra aktivitet. Under vecka 16, påsklovet, åkte vi 22 stycken på ett läger under hela veckan, gruppen bestod av ungdomar från future/elit samt Skandia Tour, Johan var med under hela lägret vilket lyfte kvalitén på lägret väldigt mycket. Uppladdningen inför säsongen tror jag ingen tycker kunnat vara bättre, speciellt inte när Hagge också öppnade banan redan i mitten av april. 23 juni startade det nya konceptet på den nya golfskolan (tidigare kallad sommargolfen) där 48 nya och befintliga juniorer mellan åldrarna 7-12 fick utveckla sin golf tack vare våra 12 juniorledare och PRO. Resultatet av golfskolan blev att den yngsta träningsgruppen blev större och föräldrar var tvungna att ställa upp och stötta i träningarna, vilket de gjorde på bästa möjliga sätt. Seriespel blev det för både herrarna och damerna med lyckad framgång. De som ville kunde med spänning följa liveuppdateringen på sociala medier från coacherna och publik, det slutade med en andraplats för herrarna i division 2 och en förstaplats i division 2 för damerna vilket flyttade dem upp till division 1. Hagge fick under seriespelet beröm för satsningen att de kom med unga lag och gav dem möjlighet att spela divisionsspel i golf. Träningen under sommaren för grupperna har överlag fungerat bra, speciellt i Skandia Tour- och HIOgruppen där föräldrar som ledare stöttat med extra träningspass och aktiviteter under säsongen, det har varit en viktig nyckel under hela säsongen. Tävlingsresultaten och framgångarna för juniorerna under säsongen känns som det bästa kvittot på satsningen vi fått möjlighet att göra. Ett stort kvitto på framgång har vi fått genom SGF:s förfrågan om att göra ett reportage på klubben om juniorverksamheten, givetvis ställde vi upp och visade upp en heldag med träning för de yngsta juniorerna med äldre juniorer och föräldrar som ledare. Även få presentera verksamheten och klubbens juniorutveckling de senaste åren för golfsverige på juniorkonferensen lär ses som ett bra betyg på att året varit framgångsrikt. Hagge har även visat upp sig i resultatlistorna på tävlingar runt om i landet, på klubb-, distrikt-, och riksnivå. Hagge var en av totalt tre klubbar som hade 2 stycken spelare på prispallen i Skandia Cup, det är häftigt. Det finns mycket att skriva om det som hänt under verksamheten 2014 men vi hoppas att alla är medvetna om utvecklingen som skett och känner att de får vara del av den. Tack till våra sponsorer, golfklubben och de personer som möjliggör våra satsningar och framgångar. 7

8 Sportkommittén har visat att det lönar sig att satsa på juniorverksamheten, Hagge är nu ett riktmärke för Golf Sverige vad gäller juniorverksamhet. Sportkommittén har haft en tydlig verksamhetsplan sedan 2011 och många delar av den är redan uppfyllda, därför kommer den under 2015 revideras med nya visioner och mål. Sportkommittén skall fortsätta satsa ytterligare på juniorverksamheten och rekrytering av nya ungdomar, detta genom att ta in extra resurser som kan hjälpa till med detta, exempelvis föräldrar och genom att ge vissa befintliga ledare mer ansvar. Under försäsongen kommer sportkommittén att erbjuda träningsmöjligheter inomhus för grupperna Skandia Tour samt Future/Elit. Future/Elit kommer utöver teknikträning i rackethallen fokusera på fysikövning minst två gånger i veckan, ett av de passen kommer att vara tillsammans med Ludvika friidrottsklubb. Vårläger kommer även detta år anordnas för dessa två träningsgrupper för att få en bra start på säsongen tillsammans med Johan, tränings- och tävlingsverksamhet tillsammans utomhus under flertalet dagar har tidigare visat sig nyttigt och uppskattat. I månadsskiftet april/maj hoppas vi vara igång med alla träningsgrupper som i år kommer vara fler än förra året eftersom den yngsta träningsgruppen blivit för stor för att vara en. Sportkommittén vill även fokusera på att starta en träningsgrupp för de som är mellan 4-6 år, denna grupp skall skötas av föräldrar som kommer att rekryteras under våren. Ett projekt för året kommer vara en tjejsatsning eftersom vi vill behålla och rekrytera mer tjejer än vad vi gör idag. Ett annat projekt under 2015 är att utveckla kommittén och få fler delaktiga ledare och föräldrar i alla aktiviteter, genom detta hoppas vi även kunna öka antalet träningar och aktiviteter under året. Utöver detta kommer sportkommittén även under 2015 fokusera på nedan; Samarbeta med skolor i de närliggande kommunerna och rekrytera nya juniorer till klubben genom att visa spelet, sporten och klubben på skolor, samt för att visa upp anläggningen och verksamheten. Arrangera Golfskola under juni. Försöka få mer publicitet i tidningar efter framgångar och roliga händelser för att marknadsföra sporten och klubben. Behålla de egna klubbtävlingarna för juniorerna och ha som mål inför 2015 att öka deltagarantalet och få med juniorer som inte tävlat tidigare. Delta i seriespel för både damer och herrar. Damkommittén Vision Damer skall trivas på vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Och att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Hagge golfklubb är det bästa alternativet för att utöva sitt golfspel i vårt närområde. Föreningen har 290 damer som är aktiva medlemmar, utav dessa är det 57 damer som varit med på damernas tisdagsgolf. På torsdagar har vid 14 tillfällen 53 damer spelat och utnyttjad Ingridtiden. Regelutbildning: Under april månad anordnades tre stycket utbildningstillfällen för regelutbildning, men pga. av dåligt intresse inställdes dessa. Vid varje tävling och när Ingrid tiden spelats har en regelfråga skickats med damerna. Damkommittéernas ledare i Dalarna träffades i Rättvik den 8 juni för att planera inför sommaren. Hagge GK anordnade Omkullslaget 2014, den 7 september. Den 28 april träffades 21 damer, blivande tävlingsledare, för information inför sommaren. Till årets Vårupptakt välkomnades 47 damer med en tre rätters middag. Vår PRO Johan Holmgren Liljeros berättade om sommarens aktiviteter samt om möjligheter till träning och kunna ta lektioner. Hagge GK s styrelse visade årets golf kollektion. Ordförande Rolf Berglund presenterade sig och berättade om styrelsens visioner. Kvällen avslutades med ett digert vinstbord. ( Lotterna kostade 30,- för fyra lotter). Möjlighet fanns att anmäla sig till tisdagstävlingarna direkt, med länk, från damernas tävlingsprogram som ligger under Damkommittén på Hagge GK s hemsida. Tävlingarna har börjat klockan 1630, på tisdagar. Startavgiften har varit 50,-/spelare, då har kaffe/te och smörgås ingått i priset, utom fyra gånger då det serverades supé. 17 st. tävlingar har genomförts i sommar och det har varit 57 damer som spelat en eller flera tävlingar, totalt har det varit 315 tävlande damer, vilket i genomsnitt blev 16 damer/tävling. Vädret har varit med oss i sommar, en gång fick vi avbryta en tävling på grund av åska, då spelades tävlingen Minken, tävlingen spelades om senare. Det är en dam/tjej som deltagit och spelat alla 17 tävlingar. 8

9 Nämner nedan vissa tävlingar. 18 damer åkte på Hemliga resan, som gick till Örebro, Gustavsviks GK 12 damer raggade var sin kille och spelade Raggaren. 6 damer spelade match mot Stjernfors damer, i Stjernfors. Resultatet blev oavgjort. Ett nytt vandringspris inköptes av Hagge, ett Lamm, som fick behållas av Hagge eftersom vi hade vunnit året innan. 15 damer spelade Rosa bollen, en tävling med inriktning mot bröstcancerfonden, behållningen blev 3050,- Till sist spelade 18 damer sillkuppen, en omgjord 9 håls bana. Supé med prisutdelning för året som gått. Omkullslaget, sex damer, Erja Forsling, Rigmor Hedlund, Agneta Andersson, Moon DK Hamann, Hanna Sundberg och Birgitta Thorberg togs ut enligt regler för att delta i omkullslaget. Och Hagge GK vann tävlingen, med från andra klubbar var Leksands GK, Falu- Borlänge GK, Dalsjö GK och Säters GK. Ingridtiden har varit varje torsdag klockan , 53 damer har spelat. Ingridtiden uppskattats av många damer. Den 30 september träffades 20 tävlingsledare, som utvärderade sommaren. En enkät med 14 frågor besvarades bl.a. önskar flera senare starttid nästa sommar. Damkommittén har en egen Facebook sida där information och marknadsföring av tävlingarna gjorts. Bilder från gemensamma aktiviteter har lagts ut, trafiken på sidan har ökat under hela säsongen. Hulda Cup är en matchtävling (singel, greensome, fyrboll bästboll) för damer över 45 år. Tävlingen startade Den spelas på söndagar mellan 6 dalaklubbar. Vandringspriser som delats ut 2014 Bussen vanns av Ellinor Wästborn Rosa Bollen vanns av Birgitta Thorberg Sillkuppen vanns av Ingegerd Hyttsten Minken vanns av Rigmor Hedlund Järnladyn vanns av Hanna Jansson Statistik Tisdagstävlingarna, Antal tävlande Säsong 2008, 257 (medeltal 15) Säsong 2009, 334 (medeltal 18) Säsong 2010, 302 (medeltal 19) Säsong 2011, 271 (medeltal 17) Säsong 2012, 251 (medeltal 14) Säsong 2013, 315 (medeltal 18) Säsong 2014, 272 (medeltal 16) Vision Damer skall trivas på vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Och att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Hagge golfklubb är det bästa alternativet för att utöva sitt golfspel i vårt närområde. Mål 2015 skall det vara Roligt att spela golf Roligt att delta i damaktiviteter Gemenskap och glädje på damträffarna Utveckling och regelutbildning Många som deltar i damaktiviteterna Strategier Följande strategier skall säkerställa att målen förverkligas Att ta hand om på bästa sätt de damer som vill tävla på tisdagar Att varje torsdag mellan klockan , har alla damer oavsett ålder möjlighet att spela golf tillsammans, så kallad Ingrid Tid. Uppdatera information på facebook med aktuell information Marknadsföra att damklubben finns via utbildningskommittén samt hemsidan Aktiviteter 28 april Information inför sommaren till alla tävlingsledare 5 maj vårupptakt med mannekänguppvisning 12 maj Skramlan, 2 manna scramble 19 maj Whisky slaget, Irish Greensome 26 maj Maj-slaget uttagning till omkullslaget 2 juni Juni-slaget uttagning till omkullslaget 9 juni Sjöslaget 15 juni Hemliga resan 30 juni Matchblomman 9

10 7 juli Minken uttagning till omkullslaget 21 juli Sommargolf uttagning till omkullslaget 28 juli Raggarn 4 augusti Match mot Stjernfors 11 augusti Drömslaget 18 augusti Rosa Bollen 25 augusti Järnladyn 1 september Sillkuppen 8 september Famous Grose 15 september Slutslaget 29 september återspegling på sommaren. Samling för alla tävlingsledare På tisdagar kommer damgolfen att starta klockan 1700 På torsdagar är Ingrid träffarna mellan klockan , från och med den 21maj till och med den 24 september. I damgolfen ingår att diskutera en regelfråga i varje golfboll vid varje tillfälle. Startavgiften är på tisdagar 50,-/spelare, då ingår kaffe med smörgås vid varje speltillfälle. Vid supé är startavgiften 30,-. exklusive supé. Regelkurs med Sören Blomkvist kommer att starta under april månad. Johan Holmgren Liljeros vår Pro kommer att erbjuda damerna olika träningspass. Bankommittén Efter en otroligt kort vinter kunde vi börja lägga på täckdukar på greenerna redan den 17:e februari. Den 10:e mars klippte vi greenerna för första gången. Greenerna var lika fina när dom kom fram som dom var när vi stängde på hösten, helt otroligt. Vi har nog haft det bästa skicket sett till hela banan någonsin., riktigt bra greener och kanonfairways under hela säsongen. Vi öppnade banan rekordtidigt sett med Hagges ögon den 5:e april. Vi stängde den 20 november. Tack till alla som hjälpt till under säsongen och tack till våra hålvärdar. Nederbörd mm mm mm mm Banförbättringar 2014 Hål 1 Ny bro över diket. Hål 2 Höjt svackan vid 150 pinnen. Hål 6 Stammkvistning björkar mot vägen. Hål 10 Planerat och sått på vänster sida före green. Grävt ur dikena vid green. Hål 12 Färdigställt greenbunkern och greenområdet Hål 13 Påbörjat bunkerrenovering Hål 18 Trädplantering björkar höger sida, justerat och lagt färdigt gräs bakom green. Grusat transportvägar hål 2,9,10 och 17. Stubbfräsning hål 3,4,6 och 14. Påbörjat teerenovering hål 2/55, 3/55, 4/55,14/55 och 16/46. Nya 40 tees (Tee it forward) Greenernas skötselprogram fortsätter, det vill säga vårtäckning av samtliga greener, ökad luftning och dressning. Förändring av vissa skötselrutiner på våra fairways för att få en bättre kvalitet på dessa. Åtgärder på banan Färdigställa bunkerrenovering hål 13. Färdigställa teerenovering hål 2/55, 3/55, 4/55,14/55 och 16/46 Påbörja ytterligare teerenoveringar 10

11 Seniorkommittén Vår säsong startade och slutade helt enligt verksamhetsplan och vid ordinarie måndags-och fredagsgolf har 1321 ronder spelat. Vid de övriga tävlingarna har 253 ronder spelats vilket är betydligt färre än tidigare år. Den Dalagolf som nystartades 2014 har haft betydligt färre deltagare. Dalagolfen 55 + har spelats i 2 olika grupper där Hagge tillhörde grupp syd. De 30 bästa blev kvalificerade från resp. grupp och klass, således 120 spelare. Vid slutspelet på Dalsjö deltog tot. 102 spelare. I A-klassen var Ove Forsman bäst av Hagges spelare ( 14:e) I B-klassen så vann Jan-Olof Hellberg. Grattis! Eftersom resultaten var i det närmaste klara före slutspelet kommer vissa ändringar att ske De deltagande klubbarna i 3-klubbmatchen deltog samtliga i dalagolfens grupp syd vilket medförde att deltagarantalet ej var det bästa. Kommer nog inte att finnas på programmet 2015 Hagge-Suraslaget, vanns som vanligt av respektive hemmaklubb. Dala-senior Open, H-65 vann Falun-Borlänge och med Hagge på 3-e plats. Matchspel har arrangerats för 2:a gången. Resultat: 1. Hans Pettersson 2. Leif Kratz 3. Rune Johansson 4. Göte Boström. Sören Blomqvist har ansvarat för regeltolkning och Bunny Fahgén för regelfrågor i samband med månd.- och fredagsgolfen. Även i år har seniorerna skött golfvärdskapet under den mest hektiska tiden. Om vädret tillåter startar årets säsong måndag 4 maj. Nytt för i år är att istället för fredagar sker spel på torsdagar. Därefter tävling varje måndag och torsdag, utom under juli månad då tävlingarna spelas endast på måndagar. Anmälan skall ske senast dagen före tävlingsdagen. Avslutningen sker torsdag 24 september. Dalagolfen fortsätter även i år. Hagge spelar i grupp Syd. preliminärt spel schema: 3 juni Avesta GK, 10 juni Falun-Borlänge, 17 juni Hagge GK, 5 aug Säters GK, 19 aug. Hedemora GK A-klass, 26 aug. Hedemora B-klass, 2 sept. Dalsjö GK. Slutspel: 16 sept (var är ej klart ännu) Hagge-Suraslaget: I Suraslaget 27 maj. På Hagge 9 sept. Matchspel skall anordnas även i år med Lars Nordström som ansvarig. Regeltolkning kommer att hållas 3 gånger med Sören Blomqvist. 13 april, 20april samt 27 april. Golfvärdskap fortsätter som tidigare men då det ibland är väldigt lugnt önskar delar av golfvärdarna att de kan sysselsättas med reparationer av uppslagna torvor. Dala Senior Open, Hagge deltar i både H-55 samt H-65. H-55 spelar sina matcher under helgdagar. Kommittéerna under 2014 har bestått av följande medlemmar (fetstil innebär respektive kommittés ordförande): KLUBBHUSKOMMITTÈN TÄVLINGSKOMMITTÈN Leif Kratz Tommy Staf Tomas Rudh Boo Ericsson Jan-Olov Hellberg Peter Svensson Bengt J Wästborn Christer Giliusson, OVAKO BAR/ Hagge Open UTBILDNINGSKOMMITTÈN Mikael Karlsson Peter Igelsjö Anders Ström Thomas Persson Gunilla Andersson Caritha Koch SENIORKOMMITTÈN Lars-Göran Samuelsson Bunny Fahgen Göran Andersson Raimo Sarpakari Allan Bergström FESTKOMMITTÈN Mikael Voutari MARKNADSKOMMITTÉN Lars-Ove Almqvist Bo Sörberg Magnus Erbing DAMKOMMITTÈN Rigmor Hedlund Louise Cajander SPORTKOMMITTÈN Christoffer Landström BANKOMMITTÉN Göran Jansson Jonas Nordin P-O Dahlström 11

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 2 OKTOBER 2012 Vinden har vänt 2012 är året då trenden vände Rutinen avgjorde än en gång Ställer vi rätt krav på våra prestationer? När får man kratta en bunker?

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer