VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK Budgetkommentarer Avgifter Redovisning från kommittéer 2014 och verksamhetsplaner

2 2

3 Verksamhetsåret 2014 I fjol skrev vi att banan visade sig från sin allra bästa sida. Vi ljög för 2014 har den varit ännu bättre, och vi har en bana att vara stolta över. Vårt flaggskepp Ovako Hagge Open hade sitt starkaste startfält någonsin och såväl arrangemang som banan fick mycket fina lovord från deltagarna. Ekonomiskt jobbar vi med våra mål att inte göra förlust, att stärka soliditeten i bolaget, att ha en stark likviditet och den har förbättrats med ca 700 tkr under året trots att våra lån från medlemmar har minskat med 363 tkr. Styrelsen har under 2014 bestått av Rolf Berglund (ordförande), Mia Bolander, Anna Cederlöf, Jan Willner och Staffan Olofsson. Styrelsen har haft 12 st protokollförda möten. Intäkter, kostnader och resultat Vi visar upp en samlad vinst före bokslutsdispositioner och skatt på 341 tkr, varav 3 tkr ligger i GK och 338 tkr i bolaget. De totala intäkterna uppgår till 8492 tkr mot budgeterade 8383 tkr. En avvikelse med +109 tkr eller 1,3%. Noterbart om de största och därför viktigaste posterna är: Intäkter från medlemmar uppgår till 3954 tkr mot budgeterade 3973 tkr. Greenfee uppgick till 739 tkr mot budgeterat 570 tkr Omsättningen i shopen ökade 13% till 1142 tkr mot budgeterat 1100 tkr. Marginalen har även detta år förbättrats. Anmälningsavgift till klubbtävlingar i stort oförändrad med 352 tkr mot budget 347 tkr Intäkter från sponsorer är 718 tkr mot budgeterat 700 tkr På kostnadssidan blev utfallet före dispositioner och skatt 8150 tkr mot budgeterade 8377 tkr. Här är avvikelsen 227 tkr eller 2,7%. Personalkostnader utgör 40% av totalen och uppgår till 3222 tkr mot budgeterade 3141 tkr. Investeringar har gjorts i maskiner och inventarier med 257 tkr: Hagge GK Golf & Fritid AB Styrning bevattningssytem 97 Tee Batteripack Gator 12 Möbler omklädningsrum 8 2 st beg golfbilar el 73 Golv uteservering 17 Betalsystem range 17 Medlemsstatistik Kategori Sista dec 2013 Sista dec 2014 Förändring Senior herr Senior dam B-medlem herr B-medlem dam Junior herr Junior dam Greenfeemedlem herr Greenfeemedlem dam Passiv herr Passiv dam Summa Andelen juniorer uppgår i år till ungefär 12 procent av klubbens aktiva medlemmar. 3

4 NIN RESULTATRÄKNING-BUDGET / UTFALL FÖR 2014 OCH BUDGET FÖR 2015 GK AB Tot GK AB Tot GK AB Tot Intäkter tkr Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Årsavgifter Arbetslån/förs utf projekt Anmäln.avg klubbtävl Reklam/sponsring Bidrag stat/kommun Greenfee Företagsgolf Hyror och arrenden Försäljning shop Övriga intäkter Summa intäkter GK AB Tot GK AB Tot GK AB Tot Kostnader tkr Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 Personalkostnader Tävlingskostnader Priser Lägerkostnader Varuinköp shop Utbildn.kostn nybörjare Lokalhyra Övriga fastighetskostnader Leasingavgift Mtrl-inköp banskötsel Banförbättringar Förbrukningsinventarier Rep.bevattning Drivmedel/skatt/förs.maskin Rep maskiner Sponsorkostnader Avgifter förbund Övriga kostnader Avskrivningar Finansnetto 1 1 Summa kostnader Res före dispositioner/skatt Bokslutsdispositioner Skattekostnad Resultat

5 BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015 Grundprincipen som räkenskaperna bygger på, är att bolaget betalar arrende till klubben. De siffror som redovisas omfattar både golfklubbens och aktiebolagets resultat, utfallet gentemot budget 2014 och budget för Precis som tidigare visar vi utfall och budget för både Hagge GK och Hagge Golf & Fritid AB, även om årsmötet handlar om enbart föreningen. Omsättningen i vår shop har fortsatt att öka. Ökningen 2014 blev 13%, och det har gjorts med förbättrad marginal och varulagret har minskat 20%. Vi har som tidigare erhållit ett visst stöd i form av AF-bidrag på några av banpersonalen. Vi räknar med att detta stöd ges även för 2015 med ca kr. 16 medlemmar kommer under 2015 att fylla 70 år. De kommer som tidigare år att erbjudas möjlighet att efterskänka reverslånet. Som motprestation sänks årsavgiften med 1000 kr varje år för denna medlem. Investeringsplaner nya fairwayklippare kommer att anskaffas. Med det gynnsamma ränteläge som råder planerar vi att leasa dessa för att ytterligare stärka vår likviditet. Ett nytt nät för kr kommer att sättas upp i bakkant på rangen. Intäkter Medlemsavgiften föreslås oförändrad 400 kr och arbetslånet 500 kr. Intäkterna för greenfee har budgeterats försiktigt med tanke på hur osäkra långtidsprognoserna för vädret är. Kostnader Vi tycker oss ha ett bra grepp på kostnadssidan. Vi fortsätter med en strikt budgetuppföljning för att snabbt upptäcka om något går snett, och då omgående kunna sätta in åtgärder för att klara totalen. Resultat Budgeterat resultat ligger under vårt resultatmål. Den innebär dock en resursförstärkning på personalsidan för att ytterligare förbättra kvalitén på anläggningen till gagn för våra medlemmar och gäster. Vi vill även fortsätta att utveckla juniorarbetet på klubben vilket också stärker oss på lång sikt. Vi jobbar hårt med att förbättra vårt mottagande av nya medlemmar för att en större andel skall stanna kvar hos oss och bli trogna golfare. Lyckas vi med detta och att greenfeen fortsätter att utvecklas positivt kan budgeterat resultat överträffas. AVGIFTER 2015 Kategorier Spelavgift Medlemsavgift Arbetslån Totalt Senior 4 300:- 400:- 500: :- Senior, utan medlemslån 4 850:- 400:- 500: :- Senior, vardagsmedlem 3 650:- 400:- 500: :- Senior, vardags utan medlemslån 4 200:- 400:- 500: :- Senior yngre t o m 25 år(1990) 4 300:- 400:- 500: :- Nybörjarmedlem 1 200:- 400:- 500: :- Nybörjarmedlem år :- 400:- 500: :- Greenfeemedlem 1 200:- 400: :- Junior född (21-17) 1 600:- 400:- 500: :- Junior född (16-12) 1 000:- 400: :- Knatte född (11-6) 450:- 400: :- Småbarnsbricka inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån 7 050:- Småbarnsbricka, utan medlemslån inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån 7 875:- Familjebricka, inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån :- Familjebricka, utan medlemslån inkl. medlemsavgift, exkl. arbetslån :- Medlemslån 7 000:- FÖRSLAG TILL AVTAL GREENFEE Styrelsen för Hagge GK får i uppdrag att tillsammans med övriga Dalaklubbar förhandla fram en ömsesidig greenfee för säsongen 2015 Styrelsens förslag inför kommande förhandlingar är följande: Spel vardagar 350: - Spel lördagar och söndagar, helger och högsäsong, 380:- Den som är gäst till medlem i Hagge GK erhåller 25 % reducering av avgiften 5

6 Nedan följer en kortare resumé för verksamheten under året som gått, samt också de planer respektive kommitté har för verksamhetsåret 2015 Tävlingskommittén Vi har år arrangerat 21 tävlingar exkl. Hagge Open och på dessa tävlingar har vi haft 1858 startande. I KM deltog 70 herrar och damer, en ökning med 10 startande. Under golfveckan hade vi 548 tävlande under 6 dagar, en liten minskning från föregående säsong. En nyhet för i år var att det infördes en mycket uppskattad order of merit för hela veckan där Mikael Johansson segrade. Årets 3 största tävlingar var Volvo World Golf Challenge, 162 startande, Golfveckans Irish Greensome, 142 startande och Golfveckans Hagge trippeln, 138 startande. Att jämföras med årets största singeltävling som var Volkswagen Masters med 85 startande. TK strävar efter ett varierat utbud av tävlingar där ambitionen är att alla medlemmar, oavsett nivå, ska kunna delta i någon eller några tävlingar. Nytt för i år blir fler tävlingar med gemensam start där lunch kommer att ingå i startavgiften. TK ska ansvara för att, genom subkommitté, genomföra och marknadsföra Ovako /Hagge Open. TK kommer att införa en ny tävlingsmodul i GIT vilket innebär att alla som har någon del i tävlingsverksamheten kommer att erbjudas en utbildning i den nya modulen under våren. TK har öka antalet startande och förbättra kvaliteten på våra tävlingar. TK ska försöka få hit större attraktiva tävlingar som lockar spelare från andra klubbar. Så långt det är möjligt följa SGF:s råd i spel- och tävlingshandboken. Utbildningskommittén Under säsongen 2014 har vi haft totalt 6 kurser vid varje kurs har vi delat upp nybörjarna i två grupper med 6-9 nybörjare i varje grupp. På dessa kurser har det varit 52 nybörjare. Vi har även genomfört en helgkurs under försommaren. Vi har även fortsatt med vårt erbjudande om nybörjarkurs och medlemskap i ett paket. Detta har slagit väl ut då de flesta nybörjare som gått kursen även blivit medlemmar. Varje nybörjarkurs har innehållit fyra träffar med praktisk träning samt teori. All teori har i princip varit ute på golfbanan. Där vi gått igenom de vanligaste reglerna samt golfvett. Genom att vi varit ute på golfbanan har nybörjarna fått mer praktisk träning av hur man bör göra vid de problem som kan uppstå, samt kunnat se hela banan. De har även haft möjligheten att provspela en del. Efter avslutad kurs har alla nybörjare kunnat börja gå fadderronder. Då vi från och med i år fick ett extra tee "40" så kunde damerna börja att spela därifrån, eftersom den var slopad för damer. Under säsongen har Anders, Mikael, Thomas, Caritha, Gunilla, Thomas och Peter haft hand om teoridelen. Johan har naturligtvis hållit i praktikdelen. Vi har redan nu lagt ut 4 kurser med färdiga datum på hemsidan. Sedan hoppas vi stort intresse så vi kan fylla på med några extra kurser. Annars kör vi på med samma upplägg på kurserna som vi gjort tidigare. Sedan är det meningen att tee "40" ska vara slopad för både damer och herrar from 2015 så då kan vi använda den utslagsplatsen mer i vår utbildning! Klubbhuskommittén Åtgärder under 2014 Rensning av skräp och uttjänat material i klubbhuset. Inrett ny verkstad i källaren Nytt utrymme i övre vagnboden för laddning och förvaring av elvagnar Målning av väggar och tak i entreér till damernas och herrarnas omklädningsrum. Utrymmet utanför damernas omklädningsrum har iordningställts för information och resultatredovisning. Nytt golv av plastmaterial har lagts ut över hela uteserveringen. Förlängt altanen vid entrén Målat om nästan hela klubbhuset och bytt vindskivor Ny ramp för rollstolar. 6

7 Verksamhetsplan för 2015 Nytt tak till bollautomathuset. Ny sittgrupp till uteserveringen. Renovering av bord och stolar på uteserveringen. Allmän yttre översyn av Gunnar Inges hus. Nytt innertak i herrarnas omklädningsrum. Marknadskommittén Utan alla våra sponsorer, skulle det vara omöjligt att bedriva den verksamhet som vi gör i dag. Kommittén har bestått av fem personer som träffats cirka 5 gånger under året. Budgeten låg på kr, vilket var bibehållen budget jämfört med Årets utfall blev kr. Vi har under säsongen arrangerat träningar med våra sponsorer. Vi hade vår årliga sponsorgolf i början av september. Vinnare 2014 blev Jan Björnerud från OVAKO. Vår ambition för kommande år är att utöka möten mellan våra sponsorer i form av träning med pro, golfresa, sponsorgolf med mera. En nyhet är att vi under våren planerar en sk "after golf" träff med både träning och andra trivselinslag för att engagera fler inför kommande säsong. Vi ska minst en gång under året ska möta våra sponsorer i någon form. Vårda och hålla god relation med alla sponsorer är väldigt viktigt, samt att utveckla erbjudanden i sponsorpaketen samt andra erbjudanden som intresserar även nya sponsorer. Vår målsättning är att marknadsföra Hagge GK. Målet är att bibehålla nuvarande sponsorer enligt ovanstående åtgärder samt erhålla nya sponsorer. Sportkommittén Sportkommitténs golfverksamhet utomhus startade med spel redan den 15 januari med en dagsutflykt till Ängsö med spel på sommargreener, 18 stycken var vi som åkte och spelade golf i 4-gradigt väder. Försäsongen mellan januari och april bestod av bra med aktivitet i fysikhallen vid VBU och även i Rackethallen där vi lyckades skapa mycket bra aktivitet. Under vecka 16, påsklovet, åkte vi 22 stycken på ett läger under hela veckan, gruppen bestod av ungdomar från future/elit samt Skandia Tour, Johan var med under hela lägret vilket lyfte kvalitén på lägret väldigt mycket. Uppladdningen inför säsongen tror jag ingen tycker kunnat vara bättre, speciellt inte när Hagge också öppnade banan redan i mitten av april. 23 juni startade det nya konceptet på den nya golfskolan (tidigare kallad sommargolfen) där 48 nya och befintliga juniorer mellan åldrarna 7-12 fick utveckla sin golf tack vare våra 12 juniorledare och PRO. Resultatet av golfskolan blev att den yngsta träningsgruppen blev större och föräldrar var tvungna att ställa upp och stötta i träningarna, vilket de gjorde på bästa möjliga sätt. Seriespel blev det för både herrarna och damerna med lyckad framgång. De som ville kunde med spänning följa liveuppdateringen på sociala medier från coacherna och publik, det slutade med en andraplats för herrarna i division 2 och en förstaplats i division 2 för damerna vilket flyttade dem upp till division 1. Hagge fick under seriespelet beröm för satsningen att de kom med unga lag och gav dem möjlighet att spela divisionsspel i golf. Träningen under sommaren för grupperna har överlag fungerat bra, speciellt i Skandia Tour- och HIOgruppen där föräldrar som ledare stöttat med extra träningspass och aktiviteter under säsongen, det har varit en viktig nyckel under hela säsongen. Tävlingsresultaten och framgångarna för juniorerna under säsongen känns som det bästa kvittot på satsningen vi fått möjlighet att göra. Ett stort kvitto på framgång har vi fått genom SGF:s förfrågan om att göra ett reportage på klubben om juniorverksamheten, givetvis ställde vi upp och visade upp en heldag med träning för de yngsta juniorerna med äldre juniorer och föräldrar som ledare. Även få presentera verksamheten och klubbens juniorutveckling de senaste åren för golfsverige på juniorkonferensen lär ses som ett bra betyg på att året varit framgångsrikt. Hagge har även visat upp sig i resultatlistorna på tävlingar runt om i landet, på klubb-, distrikt-, och riksnivå. Hagge var en av totalt tre klubbar som hade 2 stycken spelare på prispallen i Skandia Cup, det är häftigt. Det finns mycket att skriva om det som hänt under verksamheten 2014 men vi hoppas att alla är medvetna om utvecklingen som skett och känner att de får vara del av den. Tack till våra sponsorer, golfklubben och de personer som möjliggör våra satsningar och framgångar. 7

8 Sportkommittén har visat att det lönar sig att satsa på juniorverksamheten, Hagge är nu ett riktmärke för Golf Sverige vad gäller juniorverksamhet. Sportkommittén har haft en tydlig verksamhetsplan sedan 2011 och många delar av den är redan uppfyllda, därför kommer den under 2015 revideras med nya visioner och mål. Sportkommittén skall fortsätta satsa ytterligare på juniorverksamheten och rekrytering av nya ungdomar, detta genom att ta in extra resurser som kan hjälpa till med detta, exempelvis föräldrar och genom att ge vissa befintliga ledare mer ansvar. Under försäsongen kommer sportkommittén att erbjuda träningsmöjligheter inomhus för grupperna Skandia Tour samt Future/Elit. Future/Elit kommer utöver teknikträning i rackethallen fokusera på fysikövning minst två gånger i veckan, ett av de passen kommer att vara tillsammans med Ludvika friidrottsklubb. Vårläger kommer även detta år anordnas för dessa två träningsgrupper för att få en bra start på säsongen tillsammans med Johan, tränings- och tävlingsverksamhet tillsammans utomhus under flertalet dagar har tidigare visat sig nyttigt och uppskattat. I månadsskiftet april/maj hoppas vi vara igång med alla träningsgrupper som i år kommer vara fler än förra året eftersom den yngsta träningsgruppen blivit för stor för att vara en. Sportkommittén vill även fokusera på att starta en träningsgrupp för de som är mellan 4-6 år, denna grupp skall skötas av föräldrar som kommer att rekryteras under våren. Ett projekt för året kommer vara en tjejsatsning eftersom vi vill behålla och rekrytera mer tjejer än vad vi gör idag. Ett annat projekt under 2015 är att utveckla kommittén och få fler delaktiga ledare och föräldrar i alla aktiviteter, genom detta hoppas vi även kunna öka antalet träningar och aktiviteter under året. Utöver detta kommer sportkommittén även under 2015 fokusera på nedan; Samarbeta med skolor i de närliggande kommunerna och rekrytera nya juniorer till klubben genom att visa spelet, sporten och klubben på skolor, samt för att visa upp anläggningen och verksamheten. Arrangera Golfskola under juni. Försöka få mer publicitet i tidningar efter framgångar och roliga händelser för att marknadsföra sporten och klubben. Behålla de egna klubbtävlingarna för juniorerna och ha som mål inför 2015 att öka deltagarantalet och få med juniorer som inte tävlat tidigare. Delta i seriespel för både damer och herrar. Damkommittén Vision Damer skall trivas på vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Och att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Hagge golfklubb är det bästa alternativet för att utöva sitt golfspel i vårt närområde. Föreningen har 290 damer som är aktiva medlemmar, utav dessa är det 57 damer som varit med på damernas tisdagsgolf. På torsdagar har vid 14 tillfällen 53 damer spelat och utnyttjad Ingridtiden. Regelutbildning: Under april månad anordnades tre stycket utbildningstillfällen för regelutbildning, men pga. av dåligt intresse inställdes dessa. Vid varje tävling och när Ingrid tiden spelats har en regelfråga skickats med damerna. Damkommittéernas ledare i Dalarna träffades i Rättvik den 8 juni för att planera inför sommaren. Hagge GK anordnade Omkullslaget 2014, den 7 september. Den 28 april träffades 21 damer, blivande tävlingsledare, för information inför sommaren. Till årets Vårupptakt välkomnades 47 damer med en tre rätters middag. Vår PRO Johan Holmgren Liljeros berättade om sommarens aktiviteter samt om möjligheter till träning och kunna ta lektioner. Hagge GK s styrelse visade årets golf kollektion. Ordförande Rolf Berglund presenterade sig och berättade om styrelsens visioner. Kvällen avslutades med ett digert vinstbord. ( Lotterna kostade 30,- för fyra lotter). Möjlighet fanns att anmäla sig till tisdagstävlingarna direkt, med länk, från damernas tävlingsprogram som ligger under Damkommittén på Hagge GK s hemsida. Tävlingarna har börjat klockan 1630, på tisdagar. Startavgiften har varit 50,-/spelare, då har kaffe/te och smörgås ingått i priset, utom fyra gånger då det serverades supé. 17 st. tävlingar har genomförts i sommar och det har varit 57 damer som spelat en eller flera tävlingar, totalt har det varit 315 tävlande damer, vilket i genomsnitt blev 16 damer/tävling. Vädret har varit med oss i sommar, en gång fick vi avbryta en tävling på grund av åska, då spelades tävlingen Minken, tävlingen spelades om senare. Det är en dam/tjej som deltagit och spelat alla 17 tävlingar. 8

9 Nämner nedan vissa tävlingar. 18 damer åkte på Hemliga resan, som gick till Örebro, Gustavsviks GK 12 damer raggade var sin kille och spelade Raggaren. 6 damer spelade match mot Stjernfors damer, i Stjernfors. Resultatet blev oavgjort. Ett nytt vandringspris inköptes av Hagge, ett Lamm, som fick behållas av Hagge eftersom vi hade vunnit året innan. 15 damer spelade Rosa bollen, en tävling med inriktning mot bröstcancerfonden, behållningen blev 3050,- Till sist spelade 18 damer sillkuppen, en omgjord 9 håls bana. Supé med prisutdelning för året som gått. Omkullslaget, sex damer, Erja Forsling, Rigmor Hedlund, Agneta Andersson, Moon DK Hamann, Hanna Sundberg och Birgitta Thorberg togs ut enligt regler för att delta i omkullslaget. Och Hagge GK vann tävlingen, med från andra klubbar var Leksands GK, Falu- Borlänge GK, Dalsjö GK och Säters GK. Ingridtiden har varit varje torsdag klockan , 53 damer har spelat. Ingridtiden uppskattats av många damer. Den 30 september träffades 20 tävlingsledare, som utvärderade sommaren. En enkät med 14 frågor besvarades bl.a. önskar flera senare starttid nästa sommar. Damkommittén har en egen Facebook sida där information och marknadsföring av tävlingarna gjorts. Bilder från gemensamma aktiviteter har lagts ut, trafiken på sidan har ökat under hela säsongen. Hulda Cup är en matchtävling (singel, greensome, fyrboll bästboll) för damer över 45 år. Tävlingen startade Den spelas på söndagar mellan 6 dalaklubbar. Vandringspriser som delats ut 2014 Bussen vanns av Ellinor Wästborn Rosa Bollen vanns av Birgitta Thorberg Sillkuppen vanns av Ingegerd Hyttsten Minken vanns av Rigmor Hedlund Järnladyn vanns av Hanna Jansson Statistik Tisdagstävlingarna, Antal tävlande Säsong 2008, 257 (medeltal 15) Säsong 2009, 334 (medeltal 18) Säsong 2010, 302 (medeltal 19) Säsong 2011, 271 (medeltal 17) Säsong 2012, 251 (medeltal 14) Säsong 2013, 315 (medeltal 18) Säsong 2014, 272 (medeltal 16) Vision Damer skall trivas på vår klubb och tycka att det är roligt att spela och utveckla sin golf. Och att alla damer oavsett ålder och handikapp ska känna att Hagge golfklubb är det bästa alternativet för att utöva sitt golfspel i vårt närområde. Mål 2015 skall det vara Roligt att spela golf Roligt att delta i damaktiviteter Gemenskap och glädje på damträffarna Utveckling och regelutbildning Många som deltar i damaktiviteterna Strategier Följande strategier skall säkerställa att målen förverkligas Att ta hand om på bästa sätt de damer som vill tävla på tisdagar Att varje torsdag mellan klockan , har alla damer oavsett ålder möjlighet att spela golf tillsammans, så kallad Ingrid Tid. Uppdatera information på facebook med aktuell information Marknadsföra att damklubben finns via utbildningskommittén samt hemsidan Aktiviteter 28 april Information inför sommaren till alla tävlingsledare 5 maj vårupptakt med mannekänguppvisning 12 maj Skramlan, 2 manna scramble 19 maj Whisky slaget, Irish Greensome 26 maj Maj-slaget uttagning till omkullslaget 2 juni Juni-slaget uttagning till omkullslaget 9 juni Sjöslaget 15 juni Hemliga resan 30 juni Matchblomman 9

10 7 juli Minken uttagning till omkullslaget 21 juli Sommargolf uttagning till omkullslaget 28 juli Raggarn 4 augusti Match mot Stjernfors 11 augusti Drömslaget 18 augusti Rosa Bollen 25 augusti Järnladyn 1 september Sillkuppen 8 september Famous Grose 15 september Slutslaget 29 september återspegling på sommaren. Samling för alla tävlingsledare På tisdagar kommer damgolfen att starta klockan 1700 På torsdagar är Ingrid träffarna mellan klockan , från och med den 21maj till och med den 24 september. I damgolfen ingår att diskutera en regelfråga i varje golfboll vid varje tillfälle. Startavgiften är på tisdagar 50,-/spelare, då ingår kaffe med smörgås vid varje speltillfälle. Vid supé är startavgiften 30,-. exklusive supé. Regelkurs med Sören Blomkvist kommer att starta under april månad. Johan Holmgren Liljeros vår Pro kommer att erbjuda damerna olika träningspass. Bankommittén Efter en otroligt kort vinter kunde vi börja lägga på täckdukar på greenerna redan den 17:e februari. Den 10:e mars klippte vi greenerna för första gången. Greenerna var lika fina när dom kom fram som dom var när vi stängde på hösten, helt otroligt. Vi har nog haft det bästa skicket sett till hela banan någonsin., riktigt bra greener och kanonfairways under hela säsongen. Vi öppnade banan rekordtidigt sett med Hagges ögon den 5:e april. Vi stängde den 20 november. Tack till alla som hjälpt till under säsongen och tack till våra hålvärdar. Nederbörd mm mm mm mm Banförbättringar 2014 Hål 1 Ny bro över diket. Hål 2 Höjt svackan vid 150 pinnen. Hål 6 Stammkvistning björkar mot vägen. Hål 10 Planerat och sått på vänster sida före green. Grävt ur dikena vid green. Hål 12 Färdigställt greenbunkern och greenområdet Hål 13 Påbörjat bunkerrenovering Hål 18 Trädplantering björkar höger sida, justerat och lagt färdigt gräs bakom green. Grusat transportvägar hål 2,9,10 och 17. Stubbfräsning hål 3,4,6 och 14. Påbörjat teerenovering hål 2/55, 3/55, 4/55,14/55 och 16/46. Nya 40 tees (Tee it forward) Greenernas skötselprogram fortsätter, det vill säga vårtäckning av samtliga greener, ökad luftning och dressning. Förändring av vissa skötselrutiner på våra fairways för att få en bättre kvalitet på dessa. Åtgärder på banan Färdigställa bunkerrenovering hål 13. Färdigställa teerenovering hål 2/55, 3/55, 4/55,14/55 och 16/46 Påbörja ytterligare teerenoveringar 10

11 Seniorkommittén Vår säsong startade och slutade helt enligt verksamhetsplan och vid ordinarie måndags-och fredagsgolf har 1321 ronder spelat. Vid de övriga tävlingarna har 253 ronder spelats vilket är betydligt färre än tidigare år. Den Dalagolf som nystartades 2014 har haft betydligt färre deltagare. Dalagolfen 55 + har spelats i 2 olika grupper där Hagge tillhörde grupp syd. De 30 bästa blev kvalificerade från resp. grupp och klass, således 120 spelare. Vid slutspelet på Dalsjö deltog tot. 102 spelare. I A-klassen var Ove Forsman bäst av Hagges spelare ( 14:e) I B-klassen så vann Jan-Olof Hellberg. Grattis! Eftersom resultaten var i det närmaste klara före slutspelet kommer vissa ändringar att ske De deltagande klubbarna i 3-klubbmatchen deltog samtliga i dalagolfens grupp syd vilket medförde att deltagarantalet ej var det bästa. Kommer nog inte att finnas på programmet 2015 Hagge-Suraslaget, vanns som vanligt av respektive hemmaklubb. Dala-senior Open, H-65 vann Falun-Borlänge och med Hagge på 3-e plats. Matchspel har arrangerats för 2:a gången. Resultat: 1. Hans Pettersson 2. Leif Kratz 3. Rune Johansson 4. Göte Boström. Sören Blomqvist har ansvarat för regeltolkning och Bunny Fahgén för regelfrågor i samband med månd.- och fredagsgolfen. Även i år har seniorerna skött golfvärdskapet under den mest hektiska tiden. Om vädret tillåter startar årets säsong måndag 4 maj. Nytt för i år är att istället för fredagar sker spel på torsdagar. Därefter tävling varje måndag och torsdag, utom under juli månad då tävlingarna spelas endast på måndagar. Anmälan skall ske senast dagen före tävlingsdagen. Avslutningen sker torsdag 24 september. Dalagolfen fortsätter även i år. Hagge spelar i grupp Syd. preliminärt spel schema: 3 juni Avesta GK, 10 juni Falun-Borlänge, 17 juni Hagge GK, 5 aug Säters GK, 19 aug. Hedemora GK A-klass, 26 aug. Hedemora B-klass, 2 sept. Dalsjö GK. Slutspel: 16 sept (var är ej klart ännu) Hagge-Suraslaget: I Suraslaget 27 maj. På Hagge 9 sept. Matchspel skall anordnas även i år med Lars Nordström som ansvarig. Regeltolkning kommer att hållas 3 gånger med Sören Blomqvist. 13 april, 20april samt 27 april. Golfvärdskap fortsätter som tidigare men då det ibland är väldigt lugnt önskar delar av golfvärdarna att de kan sysselsättas med reparationer av uppslagna torvor. Dala Senior Open, Hagge deltar i både H-55 samt H-65. H-55 spelar sina matcher under helgdagar. Kommittéerna under 2014 har bestått av följande medlemmar (fetstil innebär respektive kommittés ordförande): KLUBBHUSKOMMITTÈN TÄVLINGSKOMMITTÈN Leif Kratz Tommy Staf Tomas Rudh Boo Ericsson Jan-Olov Hellberg Peter Svensson Bengt J Wästborn Christer Giliusson, OVAKO BAR/ Hagge Open UTBILDNINGSKOMMITTÈN Mikael Karlsson Peter Igelsjö Anders Ström Thomas Persson Gunilla Andersson Caritha Koch SENIORKOMMITTÈN Lars-Göran Samuelsson Bunny Fahgen Göran Andersson Raimo Sarpakari Allan Bergström FESTKOMMITTÈN Mikael Voutari MARKNADSKOMMITTÉN Lars-Ove Almqvist Bo Sörberg Magnus Erbing DAMKOMMITTÈN Rigmor Hedlund Louise Cajander SPORTKOMMITTÈN Christoffer Landström BANKOMMITTÉN Göran Jansson Jonas Nordin P-O Dahlström 11

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007

26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 26/8 kommunalrådet Ewa-May Karlsson invigningstalar 26/8 ordförande Birgitta Rydman invigningstalar ÅRSREDOVISNING 2007 GRANÖBYGDENS GOLFKLUBB 1:ans tee 8:ans tee Verksamhetsberättelse för Granöbygdens

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Verksamhetsplan Seniorkommittén.

Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1 Verksamhetsplan Seniorkommittén. 1. Vision: Utökad och förbättrad social verksamhet. Mål: Att få fler involverade i vår Seniorverksamhet. Strategier: Seniorgolf en gång i veckan. Gemensamma luncher vid

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012. Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb. Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart. VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2011 OCH VERKSAMHETSPLANER 2012 Kommittéerna i HaningeStrand Golfklubb Bild: Jacob Sjöman, www.sjomanart.com VERKSAMHETS BERÄTTELSER 2011 BANA 2011 var första året med samarbetet

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 11 maj 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson,

Läs mer

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar.

UTBILDNING Gustav Seidel har med hjälp av Marcus Aspe tagit hand om nybörjarkurser och träning för barn och ungdomar. Stallarholmens Golfklubb. Verksamhetsberättelse 2013. Styrelse 2013: Jan Kemvall Ordförande Lars Jönsson Ledamot Rolf Johansson Vice ordförande Birgitta Rydén Ledamot Benita Fallström Sekreterare Marita

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK 2010-02-24 HandiGolf Tour 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2010 SGF GDF - GK Februari 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3. TÄVLINGSPROGRAM

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK

TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK 2011-02-24 HandiGolf F 1 (7) TÄVLINGSLEDARMANUAL OCH SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2011 Spelare med Fysisk Funktionsnedsättning SGF GDF - GK Februari 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. HÖSTMÖTE 2012 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet behörigen utlysts 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Motala GK klubben för alla golf med gemenskap och glädje Verksamhetsidé: Motala GK erbjuder engagerande verksamhet för golfspel och social samvaro på en anläggning med hög kvalitet.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Årsbokslut för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2012. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål

Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK. 1. Mål Verksamhet och Målsättningar juniorer Lidingö GK 1. Mål 2. Organisation 3. Indelning träningsgrupper 4. Professionell träning 5. Rekrytera, utveckla och behålla ledare 6. Lidingös lilla gröna 7. Duktiga

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013

Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom. Året inleddes med avrostningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalsjö GK. Föreningens 23:e verksamhetsår 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse för Dalsjö GK. Föreningens 23:e verksamhetsår 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse för Dalsjö GK Föreningens 23:e verksamhetsår 2012-01-01 2012-12-31 Många har bidragit till att vi är en stark och attraktiv klubb. Tack alla som gjort en ideell insats, utan Era timmar

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer