Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök"

Transkript

1 Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang med bland annat fritidsaktiviteter, hamnar många asylsökande i en lång passiv väntan. I Mariannelund har frivilliga krafter gått från ord till handling och bildat föreningen»aktivt centrum«. En mötesplats har skapats i Centrumhuset, där språkträning varvas med olika aktiviteter och möten människor emellan. Många goda krafter samverkar för att skapa en meningsfull verksamhet. I början av juni arrangerades en lyckad interkulturell festdag i Mariannelund (bilden). Birgitta Johanson i mitten tillhör eldsjälarna i detta ideella projekt som brinner för att stötta utsatta människor. De har en vision om integration: Vi är många som vill se flyktingarna som en resurs i stället för en belastning, SIDAN 9 Vita tornet ger mer värme och renare rök SIDAN 13 Bland de lägsta hyrorna SIDAN 2 EBO:s nya app SIDAN 7»Alla«vill ha fiber SIDAN 12 Fullmatat med nöjen i sommar! SISTA SIDAN Loreen kommer till Stadsfesten augusti. Foto: Possan Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? SIDAN 15

2 Eksjöbostäder på 13:e plats Mycket boende för pengarna e k s j ö b o s t ä d e r har bland de lägsta hyrorna i landet. Det visar en färsk undersökning från Hyresgästföreningen. Samtidigt tillhör Eksjöbostäder de bostadsbolag som satsar mest på underhåll och renovering i hela Sverige. landets högsta bostadshyra finns, enligt kartläggningen i Hyresgästföreningens tidning, Hem & Hyra, hos bostadsföretaget Stadsholmen. Bolaget förvaltar hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. Ett uppdrag som till viss del liknar Eksjöbostäders åtagande i trästaden Eksjö. Den stora skillnaden är priset. Medan Stadsholmen toppar listan över värdarna med de högsta hyrorna återfinns Eksjöbostäder på listan med de lägsta hyrorna i landat. Närmare bestämt på plats nummer 13. Siffrorna som anges är beräknade på en normal trerumslägenhet på 75 kvadratmeter. Eksjöbostäders snitthyra på kronor är bara 460 kronor högre än Sveriges absolut billigaste hyra hos Åselehus i Norrlands inland. i n o v e m b e r förra året publicerade samma tidning en lista på hur mycket de 50 största bostadsbolagen i Sverige satsar på underhåll. Eksjöbostäder fanns, som ett litet bostadsbolag i Småland, inte med på den listan, men eftersom siffrorna presenterades per kvadratmeter är de ändå jämförbara. Listan toppas av Väsbyhem i Upplands-Väsby som 2010 satsade 804 kronor per kvadratmeter på underhåll. På andra plats fanns Familjebo i Stockholm med 311 kronor. I Eksjöbostäders årsredovisning, som är officiella uppgifter på deras hemsida, framgår att bolaget 2010 satsade 30,2 miljoner kronor på underhåll. Med en total boendeyta på kvadratmeter hamnar underhållskostnaden på 311 kronor per kvadratmeter, vilket placerar Eksjöbostäder på delad andraplats! 2011 var motsvarande siffra 328 kronor. Resultatet är en bekräftelse på vår affärsidé att ha välskötta fastigheter med anständiga hyror. Hyresgästerna får mycket boende för sina pengar eftersom vi satsar på underhåll och tar upp väldigt små vinster, menar vd, Thorbjörn Hammerth. Hyreshöjningen för nästa år är redan klar, men enligt överenskommelsen med hyresgästföreningen sker ingen hyresökning alls Då får Eksjöbostäder utan tvivel en ännu bättre placering på listan. b e n g t l j u n g b e r g i Hyresgästföreningen Eksjö har förstås tagit del av undersökningen och konstaterar att de stundtals hårda förhandlingarna gett resultat. Många menar att vi inte behöver en hyresgästförening men jag undrar hur hyrorna hade sett ut då, säger Bengt, som själv varit aktiv i styrelsen i över 30 år. Han menar att de senaste årens prioritering av underhåll är en utveckling i helt rätt riktning. Vi hyresgäster har länge tryckt på om att de hyreshöjningar som görs inte ska gå in i kommunkassan, utan tillbaka till hyresgästerna i form av renoveringar. Nu har vi fått en drivande vd som tycker precis som vi. En procent av hyreshöjningen är nu öronmärkt för underhåll. Den nationella kartläggningen på hyror och underhåll är utan tvekan ett kvitto på att hyresföreningen gjort sitt jobb. Kan styrelsen luta sig tillbaka nu då? Nehej, det är ingen risk, svarar Bengt snabbt. Vi fortsätter att arbeta för att hålla hyrorna nere. Undersökningarna hittar du på Ur Hem & Hyra, nr 2 mars 2012 De lägsta snitthyrorna i landet Åselehus Fristadsbostäder Bottnaryds Bostads AB Munkforsbostäder Bankerydshem Gullspångsbostäder Österlenhem Doroteahus Hultsfreds Bostäder Skinnskattebergs kommun Lyckselebostäder NKBO Eksjöbostäder Vindelbostäder Överkalixbostäder Tibrobyggen Norsjölägenheter Nordanstigs Bostäder Hebygårdar Ödeshögsbostäder Årjängs Bostads AB Tranemobostäder N:a Dalarnas Fastigheter Matarengihem Kristinehamns Bostads AB Hela listan finns på 2 HEMMA I EKSJÖ

3 Att prioritera är en svår konst e k o n o m i ä r i n t e p e n g a r, ekonomi är inte siffror och ekonomi är inte redovisning. Ekonomi är hushållning. r e s u r s e r n a ä r, och kommer alltid att vara, begränsade. När man ska hushålla måste man därför göra prioriteringar. Om man själv får avgöra vad som ska prioriteras kan det vara enkelt. När man däremot ska göra gemensamma prioriteringar kräver det att man tillsammans bestämmer vad som är viktigt, och vad som är viktigt finns det minst lika många åsikter om som det finns invånare i kommunen. en f r å g a som diskuterats livligt i kommunen under våren är hur vi ska prioritera mellan egna resurser och gemensamma resurser, det vill säga hur mycket vi ska vara beredda att betala. När vi har bestämt detta vet vi hur mycket resurser vi har. Då kommer också nästa svåra fråga: Hur ska vi prioritera användandet av dessa resurser? v i vi l l alla ha en bra barnomsorg, en bra skola, bra gator och vägar, fungerande avlopp och en välutvecklad fritidsverksamhet. Hur vi ska prioritera bland dessa angelägna behov måste dock svara på frågan: Vad är det som avgör om människor vill bo kvar eller flytta till Eksjö kommun? Utan kommuninvånare finns nämligen inga gemensamma resurser att prioritera mellan. j a g ho p pa s att du uppfattar att det i kommunen görs ett gott arbete när det gäller prioriteringen mellan olika verksamheter, och för oss alla måste den långsiktiga prioriteringen alltid vara att vi ska bli fler invånare. d e n n a t i d n i n g har till syfte att visa på allt bra vi gemensamt gör i kommunen så att vi kan känna oss stolta och tala väl om vår kommun. Detta är den största framgångsfaktorn för en bra utveckling. stefan elm, kommundirektör Eksjö klättrar rejält i årets näringslivsranking a l d r i g tidigare har det varit så enkelt att vara företagare i Eksjö kommun, det visar den senaste rankingen från branschorganisationen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv släpper varje år en ranking av Sveriges kommuners företagsklimat. I rankingen definieras och mäts företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Eksjö blev Jönköpings läns klättrare i årets näringslivsranking och tog sig 42 pinnhål upp till plats 53. Antalet nystartade företag är procentuellt sett högst i länet och när det gäller service till företagen är Eksjö sjua i landet. Vi jobbar intensivt med bemötande och attityder, och strävar alltid efter att leverera svar som företagaren förstår. Dessutom har vi samtidigt väldigt roligt, säger Marcus Axelsson, chef för näringslivs- och turismenheten. Du kan läsa mer om företagsklimatet i Sverige och näringslivsrankingen på ANSVARIG UTGIVARE REDAKTÖRER FORMGIVNING BILDER TRYCK UPPLAGA Stefan Elm, kommundirektör Anette Stendahl och Carina Engqvist Ordförrådet i Eksjö AB Karin Nordin, Carina Engqvist, Anette Stendahl, Bernt Andersson Norra Skåne Offset ex UTGIVEN AV: HEMMA I EKSJÖ 3

4 Hur utvecklar vi Eksjö som destination och får fler att upptäcka alla fantastiska möjligheter med vår bygd? Det är något som destinationsutvecklaren Anna Gustafsson och marknadskommunikatören Lotta Alnemo på Eksjö kommuns nya näringslivs- och turismenhet arbetar med. s e d a n c i r k a e t t å r tillbaka arbetar man gemensamt med näringslivs- och turismfrågor i den nya näringslivs- och turismenheten. Två av enhetens sex tjänster är helt nya, destinationsutvecklaren och marknadskommunikatören, som innehas av Anna Gustafsson och Lotta Alnemo. Då turismnäringen är en del av Eksjö kommuns breda näringsliv, och en del av Eksjös varumärke, ser vi nu till att dessa företag får ta del av mycket gemensam kompetens i den nya organisationen. Tillsammans får vi större muskler, och vi tydliggör våra roller genom att fördela arbetet utifrån den spetskompetens vi besitter. d e n n ya e n h e t e n innebär också en tydlighet gentemot företagen, samt att den betydelsefulla samverkan kan öka. Ett välfungerande samarbete är nyckeln till utveckling. Genom att arbeta nära företagen ser vi utvecklingsmöjligheter och har därmed bättre förutsättningar att skapa en levande bygd. Tillsammans ska vi utveckla destinationen Eksjö. d e s t i n at i o n s u t v e c k l i n g handlar om allt som bidrar till att kommunen utvecklas som besöksmål. Som ett avstamp i detta arbete har man tillsammans med ett antal aktörer i kommunen gått en kurs i destinationsutveckling. Tillsammans ska nu Anna och Lotta arbeta med att få människor att komma till, och känna sig välkomna i, Eksjö oavsett om det handlar om turister, affärsresenärer eller nya invånare. Våra olika roller och våra olika förkunskaper innebär att vi fokuserar på olika delar i processen, men tillsammans har vi ett gemensamt mål och det är att utveckla Eksjö. Anna arbetar nära turistföretagen, lokala och regionala turistorganisationer och andra intresseföreningar med besöksnäringens utveckling. Fokusen på besöksnäringen innebär bland annat produktutveckling av och med lokala turistföretagare. Vi är många krafter som arbetar tillsammans, och vi tittar på vad vi idag kan erbjuda besökarna, vad som mer finns att göra och hur vi kan samverka kring de idéerna. Kanske kan Lotta Alnemo och Anna Gustafsson, marknadskommunikatör respektive destinationsutvecklare, ska få fler att upptäcka vår bygd. Eksjö som destination en gemensam fråga vi paketera olika erbjudanden inom olika områden, samt titta på hur vi kan förlänga och förnya säsonger. Det handlar inte bara om sommarturister, många av företagen runt om i kommunen har övernattande gäster året om som vi kan hitta attraktiva och utveckla redan befintliga produkter och paket till. Tillsammans tittar vi sedan på hur vi kan marknadsföra detta, alltså hur vi får ut informationen till besökarna. u n d e r h e l a å r e t men framförallt under våren och sommaren, avlöser olika evenemang varandra, något som Lotta som marknadskommunikatör är engagerad i. En betydande del av hennes arbete är också att utveckla varumärket Eksjö. För att kunna utveckla varumärket Eksjö måste vi ta fram en gemensam plattform om vad Eksjö är ur en destinationssynpunkt. Det handlar mycket om att ta tillvara Eksjös historia och titta på vad Eksjö har för styrkor, samt hur vi kan framhäva dem. Vi är en rad olika aktörer och intresseföreningar som träffas för att diskutera och utveckla denna plattform. Eftersom en stor del av arbetet handlar om att få andra än Eksjö kommuns invånare att upptäcka Eksjö syns inte mycket av det Anna och Lotta gör lokalt. Det vi gör i vårt vardagliga arbete kan vara sådant som invånarna aldrig ser, till exempel annonsering eller reportage i både svensk och utländsk media. v ä r d s k a p och ambassadörskap är något som ligger både Anna och Lotta varmt om hjärtat. Det viktigaste är ändå att få besökarna att känna sig välkomna. Här kan turistföretagen och gemene man verkligen hjälpa varandra. Genom att känna en stolthet över sin bygd, och genom att sprida kunskapen om vad olika företag kan erbjuda, kan vi få besökarna att stanna i vår kommun längre och de får se fler besöksmål. Vi vill ju att de ska uppleva, bo, äta och handla här så länge som möjligt. Just det här med att turista på hemmaplan är något som de vill slå ett slag för. Då blir vi fler ambassadörer som kan tipsa besökare om roliga och intressanta utflyktsmål och upplevelser. Lär känna din hemort, var nyfiken och tipsa andra. Det finns så mycket att upptäcka där vi bor! Stor idrottsgala 2013 d e n 2 f e b r u a r i 2013 anordnar Eksjö kommun, i samarbete med Twist And Shout Entertainment och Smålandsidrotten, en idrottsgala i Olsbergs Arena. Idrottsgalan är ett arrangemang med syfte att uppmärksamma, belöna och uppmuntra engagemang, ledarskap och prestationer bland kommunens idrottsföreningar. Under galan kommer åtta olika priser att delas ut på temat»årets prestation.«nomineringarna till galan ska bygga på 2012 års prestationer och pristagaren ska bo och/eller verka i en idrottsförening i Eksjö kommun. Förslag på priskandidater kan skickas in av såväl privatpersoner som föreningar till Sista dag för nominering är 31 december HEMMA I EKSJÖ

5 SAMARBETE ger ännu bättre förvaltning av fastigheter För första gången har Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö jämfört förvaltningen av fastigheter med kommunal verksamhet. Undersökningen är nu sammanställd men av samarbetet kring fastighetsfrågor har vi bara sett inledningen. n y c k e lta l s j ä m f ö r e l s e r för företag är en väl beprövad metod för att peka på framgångsfaktorer i olika branscher. Inom bostadsbolag finns färdiga mallar som underlättar sammanställningen men däremot finns inga strukturer för att jämföra förvaltningen av kommunala fastigheter. d e f y r a h ö g l a n d s k o m m u n e r n a har, med Erik Westerlund från Vetlanda kommun i spetsen, utarbetat en egen struktur för att jämföra allt från lokalytor per invånare och underhåll per kvadratmeter till vattenförbrukning och energieffektivitet. Alla fyra kommunerna är på rätt väg. Alla har ökat underhållsinsatserna och i många fall ligger vi väldigt lika, även om alla har specifika problemområden, berättar Eksjö Kommunfastigheters vd, Thorbjörn Hammerth. ek s j ö k o m m u n f a s t i g h e t e r hävdar sig generellt sett bra utredningen igenom. En av anledningarna kan vara att Eksjö är den enda kommunen där den kommunala fastighetsförvaltningen drivs i bolagsform och inte i den kommunala verksamheten. Bolagsformen innebär ofta kortare och snabbare beslutsvägar. Det bidrar till en lättare process och att vi ibland kan och vågar testa lite mer, tror Thorbjörn. Sammanställningen visar bland annat att Eksjö är den kommun som tar minst skattemedel i anspråk för att driva och förvalta fastigheterna. Den visar också att Eksjö Kommunfastigheter är väldigt duktiga på energifrågor. Det beror tveklöst på att vi har duktiga medarbetare som kan energianläggningarna, säger Thorbjörn och tillägger att få medarbetare, med mycket kunskap och stort engagemang, är bolagets yttersta styrka. Med fem personer på kontoret och tio på fältet är vi bara 15 personer som sköter alla kommunens skolor, äldreboenden, fritids- och kulturanläggningar. a t t e k s j ö s t å r s i g v ä l i jämförelsen är förstås en bekräftelse på utfört arbete. Men det verkligt spännande resultatet blir att se vad som har hänt vid nästa mätning. Med utgångspunkt från resultatet är nämligen tanken att kommunerna ska få tips, inspiration och rön för utveckling av verksamheterna. Vad ligger bakom fina resultat och hur kan respektive kommun jobba för att bli ännu bättre? En arbetsgrupp är bildad och nu fortsätter processen, samarbetet och erfarenhetsutbytet. Alla har liknande förutsättningar och det finns mycket kompetens att hämta i samtliga kommuner. Dessutom finns det ju ingen konkurrens emellan oss. Den här gruppen blir ett värdefullt bollplank. Återvinningscentralen öppen när du är ledig Återvinningscentralen i Eksjö är en av kommunens mest välbesökta platser och Eksjö Energi har därför utökat öppettiderna för ännu bättre tillgänglighet. Öppettider återvinningscentralen Eksjö: Måndag 7 18 Onsdag Tisdag, torsdag, fredag Första helgfria lördagen i månaden 8-12 Öppettider på återvinningscentralen i Ingatorp är oförändrade: Måndag Torsdag Andra helgfria lördagen i månaden 8 12 Goda råd om företagets avfall Alla företag i Eksjö kommun har möjlighet att lämna verksamhetens avfall på återvinningscentralen i Eksjö. Med generösa öppettider fem dagar i veckan väljer allt fler att köra avfallet dit direkt från exempelvis byggplatsen, i stället för att mellanlagra på egen mark. Det blir dessutom billigare än att hyra en container. Den företagare, som behöver lämna avfall ofta, tjänar på att köpa ett årskort för 3500 kronor, men man kan också välja att köpa ett tiokort för 1500 kronor. Numera erbjuder Eksjö Energi personlig rådgivning kring företagets återvinning. Hur sker sorteringen, vilket avfall kan hämtas på plats och finns det avfall som kan säljas? Kontakta Eksjö Energis växel, tel för mer information samt för att boka besök! HEMMA I EKSJÖ 5

6 Alkylatbensin minskar utsläpp till sjöss Sommartider innebär uteliv, och många ger sig då ut på sjön med sina fritidsbåtar. För de som väljer att använda alkylatbensin till sina äldre utombordare finns det stora miljövinster att göra, och de skadliga utsläppen kan minska med hela procent. p o ly c y k l i s k a a r o m at i s k a kolväten, PAH, är en grupp kemiska ämnen som finns i petroleumprodukter, till exempel bensin, men som även bildas vid ofullständig förbränning i motorer. PAH, och dess nedbrytningsprodukter, är cancerframkallande, svårnedbrytbara och giftiga för bland annat vattenlevande organismer. Genom inandning av motoravgaser, konsumtion av fisk och kräftdjur, samt dricksvatten från ytvattentäkter kan även vi människor exponeras för PAH, säger Peter Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Eksjö kommun. i tvåtaktsmotorer går en stor del av bränslet rakt igenom motorn och ut med avgaserna utan att förbrännas. En stor del av de PAH som finns i bensinen följer alltså med avgaserna ut och hamnar direkt i vattnet, eller i luften över det vatten där båten framförs. Fyrtaktsmotorer har, till skillnad mot tvåtaktsmotorer, en mer effektiv förbränning av bränslet. alkylatbensin är en sorts motorbränsle som innehåller relativt lite av bensen, aromater, polyaromater och olefiner och ger mindre utsläpp av PAH, bensen och en mängd andra toxiska kolväten än vanlig bensin. Forskningen tyder på att miljöpåverkan från fritidsbåtar kan minskas med en övergång från standardbensin till alkylatbensin. Till exempel ger tvåtaktsmotorer körd på alkylatbensin gånger lägre utsläpp av PAH. För en äldre utombordare av tvåtaktstyp kan de skadliga utsläppen minskas med procent. Det finns med andra ord mycket stora vinster att göra om man väljer alternativa bränslen, och alkylatbensin kan även användas av gräsklippare och andra motorredskap som saknar avgasrening, säger Peter. Foto: Lennart Larsson Tattoo 2012 levande musik i en levande stad För nionde gången genomförs den 8 11 augusti Eksjö International Tattoo på Stora torget i Eksjö. Unikt för årets Tattoo är att Sveriges Television kommer att spela in ett en timmes långt program för sändning i slutet av 2012 eller början av e k s j ö i n t e r n at i o n a l tat t o o genomförs av föreningen Eksjö Tattoo på uppdrag av Eksjö kommun i samarbete med Försvarsmakten/ Eksjö Garnison. Evenemanget kräver mycket planering, och en stor frivillig insats är nödvändig för att Tattoo-dagarna överhuvudtaget ska kunna äga rum. Vi påbörjade förberedelserna för årets Tattoo omedelbart efter Tattoo 2010, och är nu inne i ett intensivt slutskede då alla trådar knyts ihop, säger Arne Ullman, ordförande i föreningen Eksjö Tattoo. f ö r u t o m föreställningarna på Stora torget, där Eksjö kyrka och den gamla trästaden bildar en mäktig och betydelsefull kuliss, kommer de inbjudna orkestrarna att marschera på Storgatan och spela på andra orter i Eksjös omnejd. 6 HEMMA I EKSJÖ

7 Knappa på app och få info om EBO! s e d a n i v å r a s har Eksjöbostäder en egen app. Det innebär att alla som har en så kallad smart mobiltelefon kan utan kostnad ladda ner en applikation och få aktuell information från bolaget direkt i mobilen. Här kan man se lediga lägenheter, kopplade till en tydlig kartfunktion. Här finns senaste nytt, pågående projekt samt kontaktuppgifter till samtliga medarbetare. Genom den här satsningen blir vi ännu mer tillgängliga, både för våra hyresgäster och potentiella inflyttare, säger uthyrare Kerstin Svanberg. På sikt kommer appen att utvecklas med mer information och tjänster. EBO semesterstänger Eksjöbostäders kontor är semesterstängt vecka 28 och 29, den 9 22 juli. Vänorter gästar Eksjö i augusti Internationella kontakter en viktig utvecklingsfaktor för Eksjö kommun Den 9 12 augusti hälsar Eksjö kommun sina vänorter Barlinek, Neusäss, Schneverdingen och Ærø välkomna till kommunen för ett vänortsutbyte. Vänortsutbytet är en del i Eksjö kommuns internationella arbete, och är ett mycket bra tillfälle för kommunens ungdomar, politiker och tjänstemän att utbyta erfarenheter och värderingar med varandra. antalet besökare beräknas uppgå till 100 gäster, varav hälften är ungdomar. Under besöket kommer de att få möjlighet att se mycket av Eksjö, och inplanerat finns bland annat besök på Olsbergs Arena, på Visualiseringscentret och i Mariannelund. Gästerna kommer dessutom att under en av kvällarna få avnjuta en Tattooföreställning. Ett flertal olika personer är med och planerar inför besöket, däribland många ungdomar som ska möta ungdomarna från vänorterna i olika workshops och andra aktiviteter. e k s j ö k o m m u n har sedan mitten på 90-talet arbetat med att utveckla sina internationella samarbeten, bland annat genom att utveckla vänortsverksamheten, medverka i olika internationella projekt, samt arrangera internationella ungdomsutbyten. De internationella kontakterna är en viktig utvecklingsfaktor för Eksjö kommun. Genom de internationella kontakterna får vi en ökad förståelse för andra kulturer och religioner, vi samverkar i olika utvecklingsprojekt, och våra ungdomar får tidigt kontakt med andra länder. Höstens vänortsutbyte är en viktig del i dessa internationella samarbeten, menar Tomas Erazim, ordförande vid Eksjö kommuns internationella kommitté. u n d e r v ä n o r t s b e s ö k e t är tid självklart avsatt för att gästerna ska få möjlighet att få ta del av Eksjö kommuns vackra natur- och kulturutbud, samt möjlighet att upptäcka staden på egen hand. Vänorterna Barlinek och Eksjö står varandra mycket nära trots ett geografiskt avstånd på 850 kilometer. Foto: JÜRGEN BECK HEMMA I EKSJÖ 7

8 YRKE lärare Undervisning är inte att fylla en hink, utan......att TÄNDA EN ELD få ge varje enskild elev framtidstro och få A dem att förstå att alla är vi bra på något det är bland de roligaste med läraryrket tycker Maria Stejdahl, lärare vid Eksjö Gymnasium. a t t h a e t t a r b e t e där man möter människor har alltid varit viktigt för Maria, och inledningsvis funderade hon kring att utbilda sig till kurator. I trean på gymnasiet gjorde dock Maria praktik i en förberedelseklass, vilket är klasser avsedda för elever som precis har anlänt till Sverige, och då vände tankarna mot läraryrket. Det kändes som ett meningsfullt arbete, där man fick påverka elevernas framtid genom att ge dem verktyg för livet. Jag kände verkligen att det var det jag ville göra! m a r i a s ö k t e därefter in till lärarutbildningen vid Linköpings universitet och tog efter några års studier sin examen. Mitt första arbete efter examen var som lärare för en förberedelseklass i Hultsfred, och därefter gick jag vidare till att starta mindre undervisningsgrupper i Eksjö. Jag har alltid haft lärartjänster där jag har haft hand om barn med särskilda behov och elever som kräver en anpassad undervisning. Samtidigt känner jag att det verkligen är då jag kommer till min rätt som lärare. i d a g ä r m a r i a lärare på Eksjö Gymnasium vid Introduktionsprogrammet, det program som hösten 2011 ersatte det Individuella programmet. Vid Introduktionsprogrammet kan eleverna skaffa sig behörighet till något av de nationella programmen, förbereda sig för arbetsmarknaden eller gå vidare till en annan utbildning. Maria undervisar i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska och SO, samhällsorienterande ämnen. Det är en utmaning att motivera elever som inte har klarat sina studier tidigare och att anpassa undervisningen till varje enskild individ. Det kräver ganska mycket av en lärare att möta elever som kommer med olika förkunskaper, och att strukturera undervisningen tillsammans med eleven så att den passar dem. m a r i a m e n a r att en fungerande skolgång också kräver en bra dialog med föräldrarna. Samarbete är väldigt viktigt, och det är betydelsefullt för eleven när alla är engagerade i dess skolgång. Maria tycker att bland det roligaste med sitt yrke är att se utvecklingen hos eleverna och att få eleverna att känna en framtidstro. Jag och mina kollegor är alla väldigt engagerade i våra elever, och vår belöning är att se dem lyckas men vad som är att lyckas kan vara olika för varje individ. e f t e r a t t h a a r b e t a t som lärare under många år har Maria erfarenhet av att möta både yngre och äldre elever, och hon har fått möjlighet att utveckla sig i sin yrkesroll. Som lärare ska man vägleda eleverna och göra undervisningen och kunskapen så intressant som möjligt. Vi ska inte proppa barnen fulla med kunskap utan att de vet vad de ska göra med den. Från min egen utbildning har jag tagit med mig något som en professor en gång sa, något som verkligen präglar mig som lärare och mitt synsätt på inlärning»undervisning är inte att fylla en hink, utan att tända en eld. FAKTA Lärarprogrammet Som lärare arbetar du med barns, ungdomars eller vuxnas lärande på antingen en kommunal eller fristående skola. Lärarutbildningar på universitet och högskolor innehåller kurser i pedagogik, metodik, didaktik och verksamhetsförlagd utbildning ute på skolorna. Längden på utbildningarna varierar mellan tre och fem och ett halvt år beroende på inriktning. Från och med hösten 2011 finns fyra lärarexamina istället för en enda gemensam. De fyra lärarexamina är: Förskollärare Grundlärare med inriktning mot förskolan årskurs 3, årskurs 4 6 eller fritidshem Ämneslärare med inriktning mot årskurs 7 9 eller gymnasieskola Yrkeslärare I alla lärarutbildningar ingår inledningsvis två terminer»utbildningsvetenskaplig kärna«, samt en termin verksamhetsförlagd utbildning. Hur varje enskild utbildning ser ut därefter varierar beroende på vilken inriktning du sedan väljer. Du som redan har akademiska studier i ämnen som är relevanta för läraryrket, och vill uppnå lärarexamen, kan studera en kompletterande pedagogisk lärarutbildning på 90 högskolepoäng. Varje ärende prövas individuellt och alla tidigare studier kan inte per automatik tillgodoräknas. Du som arbetar som lärare idag, men saknar examen, kan komplettera och uppnå lärarexamen genom VAL Vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen. Du som har utländsk lärarexamen har möjlighet att komplettera din utbildning så att du blir behörig att undervisa i Sverige. 8 HEMMA I EKSJÖ

9 BIRGITTAS ENGAGEMANG för utsatta en ungdomsdröm som väckts till liv Hon vill inte gärna kallas eldsjäl. Snarare enveten Oavsett ordval kämpar Birgitta Johanson dagligen med att hjälpa asylsökande i Mariannelund in i det svenska samhället. Hon gör det helt ideellt, tillsammans med andra frivilliga krafter i föreningen»aktivt Centrum Mariannelund«. i den lokala utvecklingsplanen för Mariannelund har visionen om integration länge varit en naturlig del. Vi är många som vill se flyktingarna som en resurs i stället för en belastning, förklarar Birgitta Johanson och berättar att det under hösten hölls flera möten i ämnet med berörda Projekt som syftar till integration är högt prioriterade inom flera EU-fonder, och föreningen arbetar nu intensivt med ansökningar. Tack vare en Leader-check från Astrid Lindgrens Hembygd kunde en interkulturell festdag genomföras den 2 juni. Birgitta Johanson och andra frivilliga krafter arrangerade festen. aktörer. Man kunde konstatera att behovet av sysselsättning, vardagsrutiner och fritidsaktiviteter var stort. Dessutom fanns viljan att förändra. Däremot var det svårare att få någonting positivt att hända. Det fanns ingen lokal, inget projekt och inga pengar för att starta en mötesplats och dra igång aktiviteter. Och det EU-projekt som förutsattes i den lokala utvecklingsplanen såg man ännu inte skymten av. i december blev det uppenbart att det inte längre gick att bara vänta. Inför julen 2011 gjordes en kraftsamling för att starta en mötesplats i den gamla banklokalen i Centrumhuset. Fastighetsägaren Folke Pettersson ställde lokalerna till förfogande året ut, Erikshjälpen skänkte möbler, Folkhögskolan bidrog med leksaker, lokala företag och privatpersoner skänkte mat, godis och blommor till ett stort julkalas. Lokalbefolkningen samlade in julklappar till flyktingbarnen och under både jul- och nyårshelgen ordnades gemensamt firande i Centrumhuset. d ä r e f t e r har arbetet bara rullat på. Engagerade Mariannelundsbor ställde upp som cirkelledare på sin fritid, och så småningom bildades föreningen Aktivt Centrum Mariannelund. I dag har föreningsmedlemmarna många och långa samtal med flyktingar, och erbjuder så gott som dagligen både språkträning och fritidsaktiviteter där svenskar och asylsökande möts. Dessutom hänvisar man till Svenska kyrkans, Centrumkyrkans och Emilkraftens utbud. Det handlar om att fånga upp de nyanlända och att vi tillsammans kan erbjuda en så meningsfull tid som möjligt här oavsett hur länge de stannar, säger Birgitta. Hon har under processen sett sin egen slumrande ungdomsdröm om att jobba med utsatta människor väckas till liv. Jag är djupt engagerad, men utan en mångårig erfarenhet av att driva tuffa projekt hade jag knappast vågat dra igång verksamheten, säger hon och betonar att hon får så mycket tillbaka, både små och stora glädjeämnen. en ung man från Mellanöstern vinkar försiktigt och kliver in på kontoret med ett leende. Han småpratar om festligheterna på torget, och om hur mycket mötesplatser som denna betyder för honom och andra i hans situation. Han har bara varit i Sverige tre månader ändå sker hela konversationen på svenska! Många lär sig snabbt, konstaterar Birgitta och berättar att föreningen i dagsläget har sex grupper för språkträning. Migrationsverket får inte längre erbjuda språkkurser för asylsökande, men för Aktivt Centrum finns det inga hinder. Killen från mellanöstern hade sannolikt inte kunnat många ord utan dem. m i g r at i o n s v e r k e t betalar lokalhyran fram till halvårsskiftet, och lösningar för den fortsatta finansieringen finns inom räckhåll. Genom ett samarbete med ABF kommer man så småningom att kunna ge ersättning till cirkelledarna, men ett långsiktigt EU-projekt måste till. Utan anställd personal går det inte heller att planera och utveckla verksamheten. Målet är att tillgodose de lokala behoven, men det finns även planer på att bilda ett kunskapscentrum för integration på Höglandet. Problematiken och frågeställningarna är likadana överallt. Vi har mycket kontakter och kunskaper som vi kan dela med oss av, menar Birgitta. Tipsa oss! Vill du uppmärksamma någon/några ideella krafter i din hembygd? Kontakta gärna»hemma i Eksjö«via e-post eller via telefon HEMMA I EKSJÖ 9

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Läromedlen på Stockholms skolor

Läromedlen på Stockholms skolor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-07-21 Handläggare Ann-Katrin Averstedt Telefon: 08-508 33 629 Till Utbildningsnämnden 2014-08-21 Läromedlen på Stockholms

Läs mer

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån! Intervjuer med blivande flyttare Normalt och naturligt att flytta Man vill ju ut, det är ju så. Om man reser ut, till Stockholm eller så, från Söderhamn

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Arbetsplan Jämjö skolområde

Arbetsplan Jämjö skolområde Arbetsplan Jämjö skolområde 2015 för Jändelskolan 4 6 Jämjö skolområde: Jämjö skolområde består av ett antal skolor inklusive fritidshem där vår gemensamma målsättning är att ge alla elever bästa förutsättningar

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016

UTVÄRDERING. Läsåret 2015/2016 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrgårdens förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrgårdens förskola 2013/2014 Norrgårdens förskola - en lärande och mångkulturell förskola med fokus på språk Vi ser varje barns utvecklingsmöjligheter i lärandet och i det sociala samspelet Vi utmanar barnens nyfikenhet genom att

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Beslut och verksamhetsrappol Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid förskolan Ulvarna belägen i Karlstad kommun 1 (9) Beslut I detta

Läs mer