Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH"

Transkript

1 Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

2 Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal med. Utbytesstudier innebär att du som heltidsstudent vid BTH åker till något av våra partneruniversitet under en till två terminer och att dina studieresultat utomlands kan tillgodoräknas i din examen vid BTH. Utlandsstudier kan vara meriterande och ett sätt att sticka ut när du i framtiden ska konkurrera om jobb eller forskningsplatser. Dessutom är en eller flera terminer utomlands en rolig och spännande upplevelse utöver det vanliga, som man kommer att minnas hela livet. Fördelar med att vara utbytesstudent Du betalar ingen terminsavgift vid universitetet utomlands. Utbytesstudier kan tillgodoräknas och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att lästa kurser motsvarar kraven från din sektion. Studiemedel från CSN kan beviljas för utbytesstudier, förutsatt att du uppfyller kraven för att få studiemedel i Sverige. Du är försäkrad via BTH Du får ett stipendium, om du åker på utbyte inom ramen av Erasmusprogram eller Nordtek. Stipendiet för exempelvis Erasmus är per månad. Nedan finns information om olika möjligheter till utlandsstudier och utlandspraktik vid BTH. Mer information finns i Studentportalen under Studera utomlands. Erasmusstudier Erasmus är ett stipendieprogram för studier och praktik i Europa. Erasmusprogrammet ger dig som student möjlighet att studera vid ett universitet i Europa med vilket ditt utbildningsprogram vid BTH har ett Erasmusavtal. Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium, ett stipendium from Europeiska kommissionen, som kan vara mellan per månad. Bilaterala studier Bilaterala studier är utbytesstudier utanför Europa. BTH har bilaterala samarbetsavtal med ett stort antal lärosäten i många länder, t ex Thailand, Kina och Indien. En lista på BTHs aktuella avtal finns publicerad i Studentportalen under Studera utomlands. När du åker som utbytesstudent via Bilaterala studier är du berättigad till avgiftsfria studier vid universiteten BTH har bilaterala avtal med. Nordtek Nordtek är ett nätverk för studentutbyte mellan de tekniska högskolorna i Norden. Utbyte inom Nordtek gäller endast civilingenjörs- och arkitektutbildningar. För att beviljas ett stipendium måste den sökande vara antagen till ett femårigt program som leder till en civilingenjörsexamen. Stipendierna är avsedda för den avslutande delen av utbildningen och sökande måste därför ha klarat av minst 120 högskolepoäng vid ansökan. De kurser som du studerar under din utlandsvistelse ska ersätta motsvarande kurser vid BTH. Flertalet av högskolorna erbjuder kurser på engelska. MFS-stipendier för fältstudier i utvecklingsländer Du kan åka till något utvecklingsland under 8-10 veckor och samla in material till din uppsats eller examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå och ansöka om ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier; Minor Field Studies (MFS). För att beviljas ett stipendium måste du vara studerande på universitet och högskola och ha tagit minst 150 högskolepoäng. Stipendiet är kr. Ansökan för MFS lämnas in senast den 1 april varje år. Mer information finns i Studentportalen under Studera utomlands. 2

3 Erasmuspraktik Erasmuspraktik ger dig chansen att söka ett stipendium för praktik eller examensjobb utomlands under minst 2 månader och som mest i 12 månader i något av de ca 30 andra länder som ingår i Erasmusprogrammet. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med ett företag eller en organisation och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där. Det är viktigt att du får praktiken beviljad av din programansvarige. Ansökan för Erasmuspraktik lämnas in löpande under året. Mer information finns i Studentportalen under Studera utomlands. Linnaeus-Palme Linneaus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Idag finns möjlighet för Linnaeus-Palme-stipendium inom följande områden: hälsa och maskinteknik. Kontakta din institution för information om ansökningsprocessen. Vilka på BTH ska jag kontakta för att få information om utbytesstudier? Programansvarige hjälper dig med information om vilken termin som är mest lämpad för dig att åka på utbyte, samt godkänner ditt utbyte. Tillsammans med din programansvarige väljer du kurser vid universitetet du vill läsa vid, för att få dessa tillgodoräknade. Internationell hanläggare vid Internationellt utbyte på Studentcentrum hjälper dig med din ansökan om utbytesstudier, kontakter med universitetet du söker till, blanketter till CSN och andra praktiska saker kring din ansökan. Handläggare kan också ha tips om vilka universitet ditt program eller din institution har samarbete med. Internationella handläggare finns J- byggnad, Studentcentrum. 3

4 När kan jag studera utomlands? För att åka på utbytesstudier till något av BTHs partneruniversitet ska du innan avresa ha varit heltidsstudent hos oss i minst två terminer och ha minst 60 (vissa skolor kräver 90) godkända högskolepoäng. Det är viktigt att du alltid får utbytet beviljat av din programansvarige. Hur länge kan jag läsa utomlands? För utbytesstudier inom Erasmusprogrammet gäller 3-12 månader; inom de nordiska nätverken gäller 1-12 månader och för utbytesstudier inom bilaterala studier kan du vara iväg en eller två terminer. Vart kan jag åka och vad kan jag läsa? BTH har utbytesavtal med ett hundratal universitet runt om i världen. Majoriteten av dessa finns i Europa och med dem har vi samarbete genom Erasmusavtal. Med våra partneruniversitet som ligger utanför Europa har vi bilaterala avtal. I Studentportalen under Studera utomlands finns en lista på alla våra partneruniversitet, uppdelade per Norden, Europa och Övriga världen. Våra avtal är knutna till olika ämnesområden, exempelvis teknik, planering, management och hälsa. Beroende på vilket program du studerar finns olika utbytesmöjlighet för dig. Kolla gärna med Internationella handläggare vilka partneruniversitet du kan åka till. När du väljer kurser att läsa under dina utbytesstudier, ska du tänka på att välja kurser som du kan tillgodoräkna dig, som ligger på rätt nivå, passar din utbildning och tillsammans utgör heltidsstudier. 4

5 Språkkunskaper När du studerar utomlands krävs det goda språkkunskaper för att kunna följa undervisningen, delta i seminariediskussioner, skriva tentor eller uppsatsarbeten. Olika universitet har olika förkunskapskrav gällande språkfärdigheter, så det är viktigt att du i god tid tar reda på vilka intyg som krävs. Det är exempelvis ganska vanligt att studier vid partneruniversitet i Europa genomförs på landets egna språk. Vad kostar det att studera utomlands? Om du är avgiftsbefriad för studier vid BTH är du även befriad under din utbytestid. Du behöver inte betala terminsavgift vid värduniversitetet, däremot bekostar du din resa, ditt boende och studiematerial själv. Om du ska studera utanför Europa, tänk på att det kan tillkomma eventuella kostnader för språktester, visum, vaccinationer och hälsointyg. Betalningsskyldiga studenter måste dock betala till BTH även under utbytesstudierna. Läs även om studiemedel och stipendier på sidan 8. Så här ansöker du om utbytesstudier vid BTH Personer du bör ta kontakt med när du planerar att åka på utbytesstudier: din programansvarige som godkänner ditt utbyte och Internationell handläggare som hjälper dig med din ansökan. Ansökningsprocess - steg för steg 1. Du tittar på vilka partneruniversitet som kan vara intressanta för dig att åka på utbyte till och vilka som ligger tillgängliga inom ramen för ditt utbildningsområde. Därefter kontaktar du din programansvarige och tar reda på vilken termin som är mest lämplig att åka utomlands inom aktuellt program. Notera att du inte ska kontakta partneruniversitet själv utan detta görs via Internationell handläggare. 2. I studentportalen under Studera utomlands finns information samt ansökningsblanketter för utbytesstudier inom Erasmus, Nordtek och Bilaterala studier. 3. Lämna in din ansökan senast den 1 mars. Denna ansökan gäller för kommande läsår. 4. En referensgrupp (bestående av Internationella handläggare och en student-representant) fördelar platserna och meddelar dig om du erbjuds en plats. 5. Om du erbjuds en plats, bekräftar du om du vill ha den eller inte. 6. När du har tackat ja, kontaktar BTH universitetet du har sökt till och meddelar att du har nominerats till en utbytesplats hos dem. Med hjälp av partneruniversitets hemsida/kurskatalog gör du ett kursval och får det godkänt av din programansvarige. Det är viktigt att tänka på att kursvalen ska kunna tillgodoräknas inom ditt program vid BTH. Tillsammans med din sprogramansvarige fyller du i ett så kallat Learning Agrement med de valda kurserna. Learning Agreement ska först skrivas under av din programansvarige och sedan av Internationell handläggare. 7. Du fyller i partneruniversitets egna ansökningshandlingar. Alla ansökningshandlingar för Erasmusstudier finns i It s learning under kursen Erasmus Outgoing Students. Ansökningshandlingar för Bilaterala studier finns under kursen Bilateral Outgoing Students. Du får tillgång till dessa kurser om du blir nominerad till utbytesstudier. Internationella handläggare finns till hjälp om du skulle behöva assistans med din ansökan. 8. Internationell handläggare skickar in din ansökan och Learning agreement till partneruniversitetet. 9. När partneruniversitetet har fått in din ansökan och behandlat den får du oftast antagningsbesked och välkomstinformation direkt därifrån. Antagning beslutas alltid av det mottagande universitetet. Antagningsbeskedet är underlag för visumansökan för studier untanför Europa. 5

6 Sen ansökan Skulle du missa ansökningstiden i mars och under hösten komma på att du verkligen vill åka utomlands på våren, kan du lämna in en sen ansökan. Vid sen ansökan är rutinerna i grunden de samma som ovan förutom att: Du kan bara söka restplatser till partneruniversitet från senaste ansökningsomgången Internationell handläggare på Internationellt utbyte gör bedömning i mån av tid Deadline för ansökan till partneruniversitetet ifråga kan ha passerat varför man aldrig kan garantera en utlandsstudieplats. Behörighetskrav Generella behörighetskrav som måste uppfyllas för att bli nominerad till en utbytesplats är att du måste vara registrerad heltidsstudent vid BTH samt ha minst 60 högskolepoäng avklarade vid avresa. Ansökningshandlingar Följande dokument finns i Studentportalen under Studera utomlands Blanketter och ska vara bifogade i varje ansökan: Ansökningsblankett (Erasmus inom Europa, Bilateral utanför Europa och Nordtek inom Nordtek) CV/meritförteckning på engelska Motiveringsbrev på engelska Resultatintyg från Ladok på engelska Urval och nominering Då antalet utbytessplatser vid varje partneruniversitet är begränsat, görs urval och nominering till platserna av Internationellt handläggare i samråd med sektionskoordinator vid respektive sektion. Urvalsprocessen avslutas i slutet av mars varje år. Hur går bedömningen till? Internationella handläggare och en studentrepresentant läser igenom samtliga ansökningar. Ansökningarna poängsätts efter 3 olika kriterier: Resultatintyg från Ladok, CV och motiveringsbrev, där varje moment kan ge maximalt 5 poäng. Det finns ibland fler sökanden än platser. Om flera sökande har likvärdig bakgrund kan motiveringsbrevet vara det enda som skiljer dem åt, därför är det viktigt att du kan motivera varför just du ska beviljas en utbytesplats. Beslut om vilka sökande som slutligen ska nomineras till utbytesplatser fattas av Internationellt utbyte i samråd med Institutionerna. Poängen för de olika momenten summeras och ligger till grund för rangordningen av de sökande. Målsättningen är att fördela stipendierna lika över alla sektioner. Vad tittar vi på? 1. Resultatintyg från Ladok visar på hur många poäng en sökande tagit totalt sett, men även i vilken takt en student klarar av sina studier. Har man svårt att klara av sina studier på hemmaplan kan det vara ännu svårare att göra det utomlands. 2. I ett CV kan vi se om den sökande har relevanta språkkunskaper för det sökta lärosätet, eller om han/hon har några intressen som tyder på ett särskilt engagemang för internationella frågor. 3. Motiveringsbrevet ger den sökande utrymme att förklara varför han/hon är lämplig som kandidat till en utbytesplats. Det är viktigt att studenten är en bra representant för BTH under sina utbytessstudier! 6

7 Ansökan till värduniversitetet Internationell handläggare nominerar dig till värduniversitetet och skickar din kompletta ansökan till dem. Blir du antagen skickar värduniversitetet ett antagningsbesked tillsammans med ett välkomstpaket och informationsmaterial till dig. Registrering När du studerar utomlands som utbytesstudent vid något av BTHs partneruniversitet är du fortfarande student vid BTH och du ska registreras som utresande utbytesstudent i vår registreringsdatabas LADOK. Att du är registrerad som utresande utbytesstudent i LADOK är en förutsättning för att du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du läst under utbytet vid hemkomsten, vilket är nödvändigt för att kunna få fortsatt studiemedel från CSN. Registreringen ligger även till grund för Student UT -försäkringen under din utlandsvistelse samt för ansökan om studiemedel från CSN. Det är Internationell handläggare som registrerar dig som utbytesstudent i LADOK. 7 7

8 Att tänka på innan du reser Bostad Som utbytesstudent får du oftast information från värduniversitetet hur du kan hitta boende under din utlandsvistelse. Information om boendemöjligheter hittas oftast på universitetens hemsidor eller kommer direkt från dem i samband med antagningsbesked. Tänk på att det är viktigt att vara ute i god tid och hitta bostad innan du åker. Pass, visum och uppehållstillstånd Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela utlandsvistelsen. För studier inom EU upp till tre månader, krävs inget uppehållstillstånd. Ska du stanna längre än tre månader, kolla upp med värduniversitetet vilka regler som gäller för EU-medborgare samt hur du ansöker om uppehållstillstånd. Åker du på ett utbyte utanför EU krävs oftast ett visum för hela studieperioden. Tänk på att du kan ansöka om visum först när du har fått antagningsbesked från värduniversitetet. För information om visumansökan kontakta ditt värdlands ambassad eller konsulat i Sverige. Mer information finns på Hälsofrågor Beroende på vart du ska åka kan det vara bra att kontrollera med din vårdcentral om du behöver någon vaccination och kom ihåg att ta med vaccinationsintyget med dig. Om du använder receptbelagda läkemedel, tänk på att ta med dig tillräcklig mängd. Försäkringar Innan du reser kan det vara bra att se över ditt totala försäkringsskydd och göra eventuella kompletteringar om så behövs. Student UT-försäkring BTH erbjuder via Kammarkollegiet en gruppförsäkring, Student UTförsäkring, till alla utbytesstudenter. Försäkringen gäller i studievärdlandet utan självrisk (med undantag för egendomsskydd) dygnet runt under hela utbytestiden samt två veckor före och två veckor efter den registrerade utbytesperioden. Innan du reser ska du av Internationella handläggare på Studentcentrum få ett Medical Insurance Card, som bevis på att du är försäkrad via Kammarkollegiet. Försäkringsvillkor för Student UTförsäkringen hittar du på EU-kortet Om du reser inom EU/EES eller Schweiz ska du beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. EU-kortet ger dig rätt till nödvändig sjukvård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar patientavgifter som landets egna invånare betalar. EU-kortet beställer du på Försäkringskassans webbplats Det brukar ta cirka tio arbetsdagar innan du får kortet. Studiemedel från CSN Åker du som utbytesstudent har du samma rättighet till studiemedel som hemma. Din ansökan om studiemedel för utlandsstudier lämnar du in till CSN. Du kan även söka extra studielån för resekostnader, försäkringar, mm. Mer information finns på Stipendier Väljer du att studera vid ett nordiskt eller europeiskt universitet, genom Nordtek eller Erasmus får du ett stipendium. I övrigt kan du dock själv söka andra externa stipendier, exempelvis på: mm. 8

9 Att göra på plats hos värduniversitetet Certificate of Enrolment När du har kommit fram och registrerat dig vid värduniversitetet, ska du be dem fylla i och skriva under Certificate of Enrolment, en blankett som du har fått från BTH. Blanketten är ett bevis på att du har kommit fram till värduniversitetet samt styrker vilken period du ska studera där. Samma blankett används som underlag för stipendieutbetalning om du har åkt via ett stipendieprogram. Learning Agreement Om du under dina utbytessstudier skulle behöva byta kurser och läsa några andra än de som godkänts i ditt Learning Agreeement, måste du få detta godkänt av BTH. För att vara säker på att alla dina kurser kan tillgodoräknas måste du kontakta din programansvarige på BTH vid varje kursbyte. Ändringar i ditt Learning Agreeement ska först godkännas och skrivas under av din programansvarige och Internationell handläggare på BTH, sedan måste du se till att det även undertecknas av Internationell handläggare vid värduniversitetet. Var en god ambassadör för BTH Som utbytesstudent representerar du både BTH och Sverige och kommer förmodligen att i några sammanhang förväntas berätta och hålla presentationer om ditt hemuniversitet och Sverige. Hör gärna av dig till Internationella handläggare så hjälper vi med informations- och presentationsmaterial på engelska om BTH och Sverige. Berätta för oss om din utbytestid Vi på BTH skulle gärna vilja ta del av din tid utomlands och vill därmed uppmana dig att under tiden du är iväg återkomma med någon reseberättelse, kort rapport eller blogg där du beskriver hur du har det och visar några bilder. Materialet kan, med ditt tillstånd, komma att publiceras på vår webb och användas som inspirationsmaterial vid informationsträffar om utbytesstudier. Trancript of Records Se till att du får en förteckning över dina studieresultat, Transcript of records, vid din avresa, eller får det hemskickat till dig. Att göra när du är tillbaka på hemmaplan Tillgodoräkning av dina kurser När du kommer tillbaka till BTH, ska du ansöka om att få dina kurser utomlands tillgodoräknade så att de kan ingå i din examen vid BTH. Ansökan om tillgodoräkning finns i Studentportalen. Reserapport Förutom den obligatoriska utvärderingsblanketten som du har fått vid utresa, är det önskvärt att du skriver Exchange studies report. Information om hur du har gått tillväga och genomfört dina studier utomlands är mycket värdefull för nästkommande studenter som vill åka till samma ställe. Exchange studies reports ska skrivas på engelska och publiceras på följande länk: https://studentportal.bth.se/web/studentportal.nsf/web.xsp/exchange_studies_reports 9

10 10

11 Checklista Ordna ditt boende innan du åker Ansök om visum, om så krävs Se till att du har EU-försäkringskortet samt Medical Insurance Card från BTH, men kolla även vad din hemförsäkring täcker Kolla upp vaccinationer Kontaktuppgifter till utbyteskoordinator på värduniversitetet Kontrollera att du har med dig: biljetter, pass och ID Kontrollera att passet är giltigt under hela utlandsvistelsen och ta gärna med dig några papperskopior av passet Ta med dig ditt antagningsbesked och Learning Agreement underskrivet av BTH Skicka Certificate of enrolment när du har registrerats vid värduniversitetet Berätta för oss hur du har det, skicka in rapport och bilder, skriv blogg eller liknande Ansök om tillgodoräkning när du kommer hem Lämna in utvärdering av dina utlandsstudier... och kom ihåg att ha kul!... 11

12 Kontaktinformation Internationellt utbyte - Studentcentrum Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Idrott och studier i USA

Idrott och studier i USA Idrott och studier i USA Inledning...3 Idrottsstipendium...4 Andra typer av stipendium...4 Kostnader för skolorna...4 Andra sätt att finansiera studierna...4 Idrotter som det går att få stipendium inom...6

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer