Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH"

Transkript

1 Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

2 Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal med. Utbytesstudier innebär att du som heltidsstudent vid BTH åker till något av våra partneruniversitet under en till två terminer och att dina studieresultat utomlands kan tillgodoräknas i din examen vid BTH. Utlandsstudier kan vara meriterande och ett sätt att sticka ut när du i framtiden ska konkurrera om jobb eller forskningsplatser. Dessutom är en eller flera terminer utomlands en rolig och spännande upplevelse utöver det vanliga, som man kommer att minnas hela livet. Fördelar med att vara utbytesstudent Du betalar ingen terminsavgift vid universitetet utomlands. Utbytesstudier kan tillgodoräknas och din totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att lästa kurser motsvarar kraven från din sektion. Studiemedel från CSN kan beviljas för utbytesstudier, förutsatt att du uppfyller kraven för att få studiemedel i Sverige. Du är försäkrad via BTH Du får ett stipendium, om du åker på utbyte inom ramen av Erasmusprogram eller Nordtek. Stipendiet för exempelvis Erasmus är per månad. Nedan finns information om olika möjligheter till utlandsstudier och utlandspraktik vid BTH. Mer information finns i Studentportalen under Studera utomlands. Erasmusstudier Erasmus är ett stipendieprogram för studier och praktik i Europa. Erasmusprogrammet ger dig som student möjlighet att studera vid ett universitet i Europa med vilket ditt utbildningsprogram vid BTH har ett Erasmusavtal. Som Erasmusstudent kan du studera i ett annat EU/EES-land i 3-12 månader. Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel från CSN och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium, ett stipendium from Europeiska kommissionen, som kan vara mellan per månad. Bilaterala studier Bilaterala studier är utbytesstudier utanför Europa. BTH har bilaterala samarbetsavtal med ett stort antal lärosäten i många länder, t ex Thailand, Kina och Indien. En lista på BTHs aktuella avtal finns publicerad i Studentportalen under Studera utomlands. När du åker som utbytesstudent via Bilaterala studier är du berättigad till avgiftsfria studier vid universiteten BTH har bilaterala avtal med. Nordtek Nordtek är ett nätverk för studentutbyte mellan de tekniska högskolorna i Norden. Utbyte inom Nordtek gäller endast civilingenjörs- och arkitektutbildningar. För att beviljas ett stipendium måste den sökande vara antagen till ett femårigt program som leder till en civilingenjörsexamen. Stipendierna är avsedda för den avslutande delen av utbildningen och sökande måste därför ha klarat av minst 120 högskolepoäng vid ansökan. De kurser som du studerar under din utlandsvistelse ska ersätta motsvarande kurser vid BTH. Flertalet av högskolorna erbjuder kurser på engelska. MFS-stipendier för fältstudier i utvecklingsländer Du kan åka till något utvecklingsland under 8-10 veckor och samla in material till din uppsats eller examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå och ansöka om ett Sidafinansierat stipendium för mindre fältstudier; Minor Field Studies (MFS). För att beviljas ett stipendium måste du vara studerande på universitet och högskola och ha tagit minst 150 högskolepoäng. Stipendiet är kr. Ansökan för MFS lämnas in senast den 1 april varje år. Mer information finns i Studentportalen under Studera utomlands. 2

3 Erasmuspraktik Erasmuspraktik ger dig chansen att söka ett stipendium för praktik eller examensjobb utomlands under minst 2 månader och som mest i 12 månader i något av de ca 30 andra länder som ingår i Erasmusprogrammet. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med ett företag eller en organisation och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där. Det är viktigt att du får praktiken beviljad av din programansvarige. Ansökan för Erasmuspraktik lämnas in löpande under året. Mer information finns i Studentportalen under Studera utomlands. Linnaeus-Palme Linneaus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. Studentutbytet gäller heltidsstudier på kurser inom den reguljära grundutbildningen. Idag finns möjlighet för Linnaeus-Palme-stipendium inom följande områden: hälsa och maskinteknik. Kontakta din institution för information om ansökningsprocessen. Vilka på BTH ska jag kontakta för att få information om utbytesstudier? Programansvarige hjälper dig med information om vilken termin som är mest lämpad för dig att åka på utbyte, samt godkänner ditt utbyte. Tillsammans med din programansvarige väljer du kurser vid universitetet du vill läsa vid, för att få dessa tillgodoräknade. Internationell hanläggare vid Internationellt utbyte på Studentcentrum hjälper dig med din ansökan om utbytesstudier, kontakter med universitetet du söker till, blanketter till CSN och andra praktiska saker kring din ansökan. Handläggare kan också ha tips om vilka universitet ditt program eller din institution har samarbete med. Internationella handläggare finns J- byggnad, Studentcentrum. 3

4 När kan jag studera utomlands? För att åka på utbytesstudier till något av BTHs partneruniversitet ska du innan avresa ha varit heltidsstudent hos oss i minst två terminer och ha minst 60 (vissa skolor kräver 90) godkända högskolepoäng. Det är viktigt att du alltid får utbytet beviljat av din programansvarige. Hur länge kan jag läsa utomlands? För utbytesstudier inom Erasmusprogrammet gäller 3-12 månader; inom de nordiska nätverken gäller 1-12 månader och för utbytesstudier inom bilaterala studier kan du vara iväg en eller två terminer. Vart kan jag åka och vad kan jag läsa? BTH har utbytesavtal med ett hundratal universitet runt om i världen. Majoriteten av dessa finns i Europa och med dem har vi samarbete genom Erasmusavtal. Med våra partneruniversitet som ligger utanför Europa har vi bilaterala avtal. I Studentportalen under Studera utomlands finns en lista på alla våra partneruniversitet, uppdelade per Norden, Europa och Övriga världen. Våra avtal är knutna till olika ämnesområden, exempelvis teknik, planering, management och hälsa. Beroende på vilket program du studerar finns olika utbytesmöjlighet för dig. Kolla gärna med Internationella handläggare vilka partneruniversitet du kan åka till. När du väljer kurser att läsa under dina utbytesstudier, ska du tänka på att välja kurser som du kan tillgodoräkna dig, som ligger på rätt nivå, passar din utbildning och tillsammans utgör heltidsstudier. 4

5 Språkkunskaper När du studerar utomlands krävs det goda språkkunskaper för att kunna följa undervisningen, delta i seminariediskussioner, skriva tentor eller uppsatsarbeten. Olika universitet har olika förkunskapskrav gällande språkfärdigheter, så det är viktigt att du i god tid tar reda på vilka intyg som krävs. Det är exempelvis ganska vanligt att studier vid partneruniversitet i Europa genomförs på landets egna språk. Vad kostar det att studera utomlands? Om du är avgiftsbefriad för studier vid BTH är du även befriad under din utbytestid. Du behöver inte betala terminsavgift vid värduniversitetet, däremot bekostar du din resa, ditt boende och studiematerial själv. Om du ska studera utanför Europa, tänk på att det kan tillkomma eventuella kostnader för språktester, visum, vaccinationer och hälsointyg. Betalningsskyldiga studenter måste dock betala till BTH även under utbytesstudierna. Läs även om studiemedel och stipendier på sidan 8. Så här ansöker du om utbytesstudier vid BTH Personer du bör ta kontakt med när du planerar att åka på utbytesstudier: din programansvarige som godkänner ditt utbyte och Internationell handläggare som hjälper dig med din ansökan. Ansökningsprocess - steg för steg 1. Du tittar på vilka partneruniversitet som kan vara intressanta för dig att åka på utbyte till och vilka som ligger tillgängliga inom ramen för ditt utbildningsområde. Därefter kontaktar du din programansvarige och tar reda på vilken termin som är mest lämplig att åka utomlands inom aktuellt program. Notera att du inte ska kontakta partneruniversitet själv utan detta görs via Internationell handläggare. 2. I studentportalen under Studera utomlands finns information samt ansökningsblanketter för utbytesstudier inom Erasmus, Nordtek och Bilaterala studier. 3. Lämna in din ansökan senast den 1 mars. Denna ansökan gäller för kommande läsår. 4. En referensgrupp (bestående av Internationella handläggare och en student-representant) fördelar platserna och meddelar dig om du erbjuds en plats. 5. Om du erbjuds en plats, bekräftar du om du vill ha den eller inte. 6. När du har tackat ja, kontaktar BTH universitetet du har sökt till och meddelar att du har nominerats till en utbytesplats hos dem. Med hjälp av partneruniversitets hemsida/kurskatalog gör du ett kursval och får det godkänt av din programansvarige. Det är viktigt att tänka på att kursvalen ska kunna tillgodoräknas inom ditt program vid BTH. Tillsammans med din sprogramansvarige fyller du i ett så kallat Learning Agrement med de valda kurserna. Learning Agreement ska först skrivas under av din programansvarige och sedan av Internationell handläggare. 7. Du fyller i partneruniversitets egna ansökningshandlingar. Alla ansökningshandlingar för Erasmusstudier finns i It s learning under kursen Erasmus Outgoing Students. Ansökningshandlingar för Bilaterala studier finns under kursen Bilateral Outgoing Students. Du får tillgång till dessa kurser om du blir nominerad till utbytesstudier. Internationella handläggare finns till hjälp om du skulle behöva assistans med din ansökan. 8. Internationell handläggare skickar in din ansökan och Learning agreement till partneruniversitetet. 9. När partneruniversitetet har fått in din ansökan och behandlat den får du oftast antagningsbesked och välkomstinformation direkt därifrån. Antagning beslutas alltid av det mottagande universitetet. Antagningsbeskedet är underlag för visumansökan för studier untanför Europa. 5

6 Sen ansökan Skulle du missa ansökningstiden i mars och under hösten komma på att du verkligen vill åka utomlands på våren, kan du lämna in en sen ansökan. Vid sen ansökan är rutinerna i grunden de samma som ovan förutom att: Du kan bara söka restplatser till partneruniversitet från senaste ansökningsomgången Internationell handläggare på Internationellt utbyte gör bedömning i mån av tid Deadline för ansökan till partneruniversitetet ifråga kan ha passerat varför man aldrig kan garantera en utlandsstudieplats. Behörighetskrav Generella behörighetskrav som måste uppfyllas för att bli nominerad till en utbytesplats är att du måste vara registrerad heltidsstudent vid BTH samt ha minst 60 högskolepoäng avklarade vid avresa. Ansökningshandlingar Följande dokument finns i Studentportalen under Studera utomlands Blanketter och ska vara bifogade i varje ansökan: Ansökningsblankett (Erasmus inom Europa, Bilateral utanför Europa och Nordtek inom Nordtek) CV/meritförteckning på engelska Motiveringsbrev på engelska Resultatintyg från Ladok på engelska Urval och nominering Då antalet utbytessplatser vid varje partneruniversitet är begränsat, görs urval och nominering till platserna av Internationellt handläggare i samråd med sektionskoordinator vid respektive sektion. Urvalsprocessen avslutas i slutet av mars varje år. Hur går bedömningen till? Internationella handläggare och en studentrepresentant läser igenom samtliga ansökningar. Ansökningarna poängsätts efter 3 olika kriterier: Resultatintyg från Ladok, CV och motiveringsbrev, där varje moment kan ge maximalt 5 poäng. Det finns ibland fler sökanden än platser. Om flera sökande har likvärdig bakgrund kan motiveringsbrevet vara det enda som skiljer dem åt, därför är det viktigt att du kan motivera varför just du ska beviljas en utbytesplats. Beslut om vilka sökande som slutligen ska nomineras till utbytesplatser fattas av Internationellt utbyte i samråd med Institutionerna. Poängen för de olika momenten summeras och ligger till grund för rangordningen av de sökande. Målsättningen är att fördela stipendierna lika över alla sektioner. Vad tittar vi på? 1. Resultatintyg från Ladok visar på hur många poäng en sökande tagit totalt sett, men även i vilken takt en student klarar av sina studier. Har man svårt att klara av sina studier på hemmaplan kan det vara ännu svårare att göra det utomlands. 2. I ett CV kan vi se om den sökande har relevanta språkkunskaper för det sökta lärosätet, eller om han/hon har några intressen som tyder på ett särskilt engagemang för internationella frågor. 3. Motiveringsbrevet ger den sökande utrymme att förklara varför han/hon är lämplig som kandidat till en utbytesplats. Det är viktigt att studenten är en bra representant för BTH under sina utbytessstudier! 6

7 Ansökan till värduniversitetet Internationell handläggare nominerar dig till värduniversitetet och skickar din kompletta ansökan till dem. Blir du antagen skickar värduniversitetet ett antagningsbesked tillsammans med ett välkomstpaket och informationsmaterial till dig. Registrering När du studerar utomlands som utbytesstudent vid något av BTHs partneruniversitet är du fortfarande student vid BTH och du ska registreras som utresande utbytesstudent i vår registreringsdatabas LADOK. Att du är registrerad som utresande utbytesstudent i LADOK är en förutsättning för att du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du läst under utbytet vid hemkomsten, vilket är nödvändigt för att kunna få fortsatt studiemedel från CSN. Registreringen ligger även till grund för Student UT -försäkringen under din utlandsvistelse samt för ansökan om studiemedel från CSN. Det är Internationell handläggare som registrerar dig som utbytesstudent i LADOK. 7 7

8 Att tänka på innan du reser Bostad Som utbytesstudent får du oftast information från värduniversitetet hur du kan hitta boende under din utlandsvistelse. Information om boendemöjligheter hittas oftast på universitetens hemsidor eller kommer direkt från dem i samband med antagningsbesked. Tänk på att det är viktigt att vara ute i god tid och hitta bostad innan du åker. Pass, visum och uppehållstillstånd Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela utlandsvistelsen. För studier inom EU upp till tre månader, krävs inget uppehållstillstånd. Ska du stanna längre än tre månader, kolla upp med värduniversitetet vilka regler som gäller för EU-medborgare samt hur du ansöker om uppehållstillstånd. Åker du på ett utbyte utanför EU krävs oftast ett visum för hela studieperioden. Tänk på att du kan ansöka om visum först när du har fått antagningsbesked från värduniversitetet. För information om visumansökan kontakta ditt värdlands ambassad eller konsulat i Sverige. Mer information finns på Hälsofrågor Beroende på vart du ska åka kan det vara bra att kontrollera med din vårdcentral om du behöver någon vaccination och kom ihåg att ta med vaccinationsintyget med dig. Om du använder receptbelagda läkemedel, tänk på att ta med dig tillräcklig mängd. Försäkringar Innan du reser kan det vara bra att se över ditt totala försäkringsskydd och göra eventuella kompletteringar om så behövs. Student UT-försäkring BTH erbjuder via Kammarkollegiet en gruppförsäkring, Student UTförsäkring, till alla utbytesstudenter. Försäkringen gäller i studievärdlandet utan självrisk (med undantag för egendomsskydd) dygnet runt under hela utbytestiden samt två veckor före och två veckor efter den registrerade utbytesperioden. Innan du reser ska du av Internationella handläggare på Studentcentrum få ett Medical Insurance Card, som bevis på att du är försäkrad via Kammarkollegiet. Försäkringsvillkor för Student UTförsäkringen hittar du på EU-kortet Om du reser inom EU/EES eller Schweiz ska du beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. EU-kortet ger dig rätt till nödvändig sjukvård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar patientavgifter som landets egna invånare betalar. EU-kortet beställer du på Försäkringskassans webbplats Det brukar ta cirka tio arbetsdagar innan du får kortet. Studiemedel från CSN Åker du som utbytesstudent har du samma rättighet till studiemedel som hemma. Din ansökan om studiemedel för utlandsstudier lämnar du in till CSN. Du kan även söka extra studielån för resekostnader, försäkringar, mm. Mer information finns på Stipendier Väljer du att studera vid ett nordiskt eller europeiskt universitet, genom Nordtek eller Erasmus får du ett stipendium. I övrigt kan du dock själv söka andra externa stipendier, exempelvis på: mm. 8

9 Att göra på plats hos värduniversitetet Certificate of Enrolment När du har kommit fram och registrerat dig vid värduniversitetet, ska du be dem fylla i och skriva under Certificate of Enrolment, en blankett som du har fått från BTH. Blanketten är ett bevis på att du har kommit fram till värduniversitetet samt styrker vilken period du ska studera där. Samma blankett används som underlag för stipendieutbetalning om du har åkt via ett stipendieprogram. Learning Agreement Om du under dina utbytessstudier skulle behöva byta kurser och läsa några andra än de som godkänts i ditt Learning Agreeement, måste du få detta godkänt av BTH. För att vara säker på att alla dina kurser kan tillgodoräknas måste du kontakta din programansvarige på BTH vid varje kursbyte. Ändringar i ditt Learning Agreeement ska först godkännas och skrivas under av din programansvarige och Internationell handläggare på BTH, sedan måste du se till att det även undertecknas av Internationell handläggare vid värduniversitetet. Var en god ambassadör för BTH Som utbytesstudent representerar du både BTH och Sverige och kommer förmodligen att i några sammanhang förväntas berätta och hålla presentationer om ditt hemuniversitet och Sverige. Hör gärna av dig till Internationella handläggare så hjälper vi med informations- och presentationsmaterial på engelska om BTH och Sverige. Berätta för oss om din utbytestid Vi på BTH skulle gärna vilja ta del av din tid utomlands och vill därmed uppmana dig att under tiden du är iväg återkomma med någon reseberättelse, kort rapport eller blogg där du beskriver hur du har det och visar några bilder. Materialet kan, med ditt tillstånd, komma att publiceras på vår webb och användas som inspirationsmaterial vid informationsträffar om utbytesstudier. Trancript of Records Se till att du får en förteckning över dina studieresultat, Transcript of records, vid din avresa, eller får det hemskickat till dig. Att göra när du är tillbaka på hemmaplan Tillgodoräkning av dina kurser När du kommer tillbaka till BTH, ska du ansöka om att få dina kurser utomlands tillgodoräknade så att de kan ingå i din examen vid BTH. Ansökan om tillgodoräkning finns i Studentportalen. Reserapport Förutom den obligatoriska utvärderingsblanketten som du har fått vid utresa, är det önskvärt att du skriver Exchange studies report. Information om hur du har gått tillväga och genomfört dina studier utomlands är mycket värdefull för nästkommande studenter som vill åka till samma ställe. Exchange studies reports ska skrivas på engelska och publiceras på följande länk: 9

10 10

11 Checklista Ordna ditt boende innan du åker Ansök om visum, om så krävs Se till att du har EU-försäkringskortet samt Medical Insurance Card från BTH, men kolla även vad din hemförsäkring täcker Kolla upp vaccinationer Kontaktuppgifter till utbyteskoordinator på värduniversitetet Kontrollera att du har med dig: biljetter, pass och ID Kontrollera att passet är giltigt under hela utlandsvistelsen och ta gärna med dig några papperskopior av passet Ta med dig ditt antagningsbesked och Learning Agreement underskrivet av BTH Skicka Certificate of enrolment när du har registrerats vid värduniversitetet Berätta för oss hur du har det, skicka in rapport och bilder, skriv blogg eller liknande Ansök om tillgodoräkning när du kommer hem Lämna in utvärdering av dina utlandsstudier... och kom ihåg att ha kul!... 11

12 Kontaktinformation Internationellt utbyte - Studentcentrum Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

LiU- Global 5/

LiU- Global 5/ LiU- Global 5/12 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN, stipendier

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Den här handboken vänder sig till dig som är student vid Stockholms

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN,

Läs mer

LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur, 1 december 2015 LiU-TurRetur, 1 december 2015 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda Vilka

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Maria Högemark Internationell handläggare Maria.hogemark@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens

Läs mer

HEJ! Tere! Cześć こんにちは Olá! Привет สว สด Ahoj! Merhaba! Hola! नम त Hei! Sveiki! Hi! Handbok för utresande utbytesstudenter

HEJ! Tere! Cześć こんにちは Olá! Привет สว สด Ahoj! Merhaba! Hola! नम त Hei! Sveiki! Hi! Handbok för utresande utbytesstudenter HEJ! םולש σας! Bonjour! Γεια ابحرم Kaixo! مالس Hallo! Dia duit! Halló! Ciao! 您 好 Tere! Cześć こんにちは Olá! Привет สว สด Ahoj! Merhaba! Hola! नम त Hei! Sveiki! Hi! Handbok för utresande utbytesstudenter Innehåll

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur Informationspass för HU-studenter som ska studera utomlands 2014-12-10 international@huk.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Kerstin

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Grattis till dig som fått en utbytesplats! Den här handboken är

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Utbytesstudier 2013/14

Utbytesstudier 2013/14 Utbytesstudier 2013/14 Del 1 Olika alternativ Nordplus/Nordlys 1-2 terminer i Norden Erasmus 1-2 terminer i Europa Bilaterala avtal Freemover utbildning i hela världen Andra alternativ 3 Nordplus/Nordlys

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Partneruniversitet Termin 4, 5 eller 6 Ansökan del 1: till KI Urval och nominering Ansökan del 2: till partneruniversitetet Efter utbytet berätta

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS Är du sugen på att studera utomlands? Som student vid Naturvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter att förlägga en eller två terminer av din utbildning

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Regelverk utbytesstudier

Regelverk utbytesstudier Regelverk utbytesstudier 1 World Wide Chalmers har ett antal bilaterala avtal om studerandeutbyten med länder utanför Europa som kallas World Wide. Utbyten inom World Wide är öppna för studenter som läser

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN

TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN TILLGODORÄKNING AV UTLANDSSTUDIER INOM RAMEN FÖR AVTAL Gäller endast vid utbytesstudier vid partneruniversitet! Du som studerar som utbytesstudent ska alltid kunna använda de kurser du läst under utbytet

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Program CSN + registrering Försäkring Learning agreement & stipendium Visum Hemkomst Ambassadörskap Christina Grossmann, chef Internationella avdelningen LTH Goda råd - Sara Gunnarsson, f.d. utbytesstudent

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office

Internationella studenter och deras villkor. Helena Gradin Studentcentrum/International Office Internationella studenter och deras villkor Helena Gradin Studentcentrum/International Office Vilka är de internationella studenterna? Utbytesstudenter (från partneruniversitet) Studenter från EU (EU-medborgare)

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT17

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT17 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT17 Tisdagen den 29 november 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Helene Komlos Grill och Tina Larsson

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Agenda Utbytesstudier för miljövetare Möjligheter och intresseanmälan Erasmuspraktik MFS Utbytesstudier 2016-11-21

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Utbytesstudier utanför Europa. Mathilda Ingemarsson International Coordinator, Faculty of Arts & Sciences

Utbytesstudier utanför Europa. Mathilda Ingemarsson International Coordinator, Faculty of Arts & Sciences Utbytesstudier utanför Europa Mathilda Ingemarsson International Coordinator, Faculty of Arts & Sciences Agenda Vad händer nu? Ansökan CSN och stipendier Försäkring Saker att tänka på Vad händer nu? Nomination

Läs mer

Kick Off, februari 2017 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter

Kick Off, februari 2017 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter Kick Off, februari 2017 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (onsdagar) Vi flyttar i mars till D-huset outgoing@lith.liu.se

Läs mer

Utbytesstudier 2014-2015

Utbytesstudier 2014-2015 Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Marie Holmberg & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Behörighet och urval 2016-11-11

Läs mer

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten 2 Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-11 3 Varför

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Partneruniversitet 2016-11-15 3

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-16 3 Varför

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag har lärt mig mycket om min blivande yrke, fått nya vänner från andra länder och haft jätteroligt under tiden. Jag tycker verkligen att alla som har möjlighet ska ta chansen att åka på utbytesstudier,

Läs mer

Utbytesstudier

Utbytesstudier Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid ett av Umeå universitets

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12 26 oktober 2011 kl.15.00-17.00, sal B3 Program Hälsa Tillgodoräknande av utbytesstudier Försäkringar Studieekonomi Tips och råd ÖPPEN MOTTAGNING TELEFONRÅDGIVNING

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Utbytesstudier för studenter vid Tekniska högskolan Kick Off, februari 2015 Informationspass #1 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI

Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI 2 Det bästa jag någonsin har gjort! Detta är den vanligast förekommande kommentaren jag får när jag träffar studenter som precis

Läs mer

Utbytesstudier 2014/15. www.pol.gu.se

Utbytesstudier 2014/15. www.pol.gu.se Utbytesstudier 2014/15 Introduction Lisa Broadwell Acting International Coordinator, Department of Political Science lisa.broadwell@gu.se Agenda Alternativ och information Att tänka på Ansökansprocess

Läs mer

Program Sök utbytesstudier ht 2017

Program Sök utbytesstudier ht 2017 Program Sök utbytesstudier ht 2017 Från ansökan till utbyte hur fungerar det? Vad krävs för att söka? När och var kan du åka? Ansökan Frågor Tidplan från ansökan till utbyte 1) Ansökan: 20 september 6

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

Försäkring vid utlandsstudier

Försäkring vid utlandsstudier Försäkring vid utlandsstudier KTH har försäkrat alla utresande utbytesstudenter genom statliga Kammarkollegiet Student UT Premien betalas av KTH, försäkringen är kostnadsfri för studenten. Medical Insurance

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Härmed revideras Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar vid Högskolan i Skövde. De reviderade

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Utlandsstudier 2016/2017, Intresseanmälan, GDK 2015-10-14. Annika Holm LiTH International Origo-2202, Täppan-6124 outgoing@lith.liu.

Utlandsstudier 2016/2017, Intresseanmälan, GDK 2015-10-14. Annika Holm LiTH International Origo-2202, Täppan-6124 outgoing@lith.liu. Utlandsstudier 2016/2017, Intresseanmälan, GDK 2015-10-14 Annika Holm LiTH International Origo-2202, Täppan-6124 outgoing@lith.liu.se Vilka är vi? Åsa Karlsson Utresande till Japan/Kina/Taiwan, Singapore

Läs mer

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Handbok ansökan - 2016 Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Carina Boman MFS-handläggare Fakulteten för konst och humaniora Innehåll DEL A: Syfte och villkor för MFS

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl Minor Field Studies 2017/18 14 september 2017 kl 16.15-17.30 ? Program kl 16.15-17.30 Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö och

Läs mer

Utlandsstudier 2016/2017

Utlandsstudier 2016/2017 Utlandsstudier 2016/2017 2015-10-12 2 Vilka är vi? Kia Ölvander Utbildningsledare för KB-nämnden (Kemi, Biologi, KA, TB, KB) Kontakt för val av kurser utomlands/tillgodoräkning av utlandsstudier Epost:

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2014/2015 Senast uppdaterad 2014-03-18 INNEHÅLL: Varför studera utomlands?... 3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer... 3 Studera utomlands olika

Läs mer

Utbytesstudier utanför Europa

Utbytesstudier utanför Europa Utbytesstudier utanför Europa Information för dig som planerar att ansöka om en utbytesplats via de centrala och fakultetsanknutna avtalen (utanför Europa) Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007

Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007 Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007 Globaliseringen innebär att utbildningen vid LTH måste anpassas för att svara mot den internationella efterfrågan. Det är viktigt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer