Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås"

Transkript

1 Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1

2

3 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under din utlandsvistelse 18 Efter hemkomsten 20 Praktik utomlands 24 Examensarbete utomlands 3

4

5 Introduktion Denna handbok är framtagen för dig som har funderingar kring studier vid något universitet utomlands som Högskolan i Borås samarbetar med. Även för dig som önskar att praktisera eller kanske skriva ditt examensarbete utomlands som en del av din utbildning finns flera möjligheter som beskrivs i denna handbok. Att vistas utomlands under studietiden, antingen för studier eller praktik, innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter som du kommer att ha stor nytta av i framtiden, både i yrkeslivet och privat. Du får internationell kompetens och språkkunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Du kommer också att få vänner för livet och många andra intressanta kontakter. Du kommer förhoppningsvis att känna det som om du har ett andra hemland och du kommer att ha väldigt roligt! Tala med din institution för mer specifik information om vad som gäller för dina utbytesstudier. Information finns på institutionernas egna webbsidor. Kom ihåg att planeringen inför en utlandsvistelse kan ta lite tid, speciellt om du åker på egen hand, så var ute i god tid! Ta chansen och upplev världen! Högskolans internationella koordinatorer 5

6 Kontakt Centrala internationella koordinatorer De centrala internationella koordinatorerna hjälper dig med mer generella frågor kring ansökning av stipendier. Alla frågor som rör dina studier, till exempel kursval, besvaras av din institution. De centrala koordinatorerna finner du i A332. Årligen så anordnas det informationsträffar om utbytesstudier. Börja med att gå på ett informationsmöte för att få så mycket information som möjligt. Håll utkik på webben eller kontakta någon internationell koordinator för information om nästa tillfälle. Din institution Din institution har det akademiska ansvaret för utbytesverksamheten. Din studievägledare eller den internationellt ansvarige på institutionen kan svara på frågor som till exempel vilken termin du kan åka samt dina kursval. De kan ge dig information om vilka utbytesuniversitet som är lämpliga för just de kurser du är intresserad av att läsa samt vad du ska läsa för att kunna tillgodoräkna dig utlandsstudierna och vilka förkunskapskrav som gäller. Vissa institutioner erbjuder egna informationsmöten. Dessa bör du kombinera med ett informationsmöte anordnat av centrala internationella koordinatorer. Institutionen Biblioteks och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan Kontaktperson: Veronica Trépagny Tfn: E-post: Rum: C408 Institutionen Handels- och IT-högskolan Kontaktperson: Grace Zhe Gu Tfn: E-post: Rum: L306 Institutionen Ingenjörshögskolan Kontaktperson: Solveig Klug Tfn: E-post: Rum: D803 Institutionen för pedagogik Lärarprogrammet inriktning grundskola, OPUS Agneta Welin Mod Tfn: E-post: Rum: B415 Lärarprogrammet inriktning förskola/förskoleklass Monica Hammarnäs Tfn: E-post: Rum: C711 Institutionen Textilhögskolan Kontaktperson: Anneli Bentzlin Tfn: E-post: Rum: 412 Institutionen för vårdvetenskap Kontaktperson: Yvonne Samuelsson Tfn: E-post: Rum: E730 6

7 7

8 Studier utomlands Innan du går vidare i dina förberedelser för studier utomlands bör du ta ställning till några frågor: Vilket är ditt mål med en studieperiod utomlands? Inom vilket ämnesområde vill du studera? Hur ska du tillgodoräkna dig utlandsstudierna i din examen från Högskolan i Borås? I vilket land vill du studera? Viktigt att ta hänsyn till vilka kurser som erbjuds och vilket språk undervisningen sker på. Vad innebär det rent praktiskt för dig att vara utomlands en termin/ett år? Utlandsstudier genom utbytesprogram Med utbytesplatser avses de studieplatser som Högskolan i Borås genom avtal med universitet utomlands kan erbjuda. Högskolan i Borås har avtal med universitet i ett 50-tal länder över hela världen. Dock varierar antalet utbytesplatser stort mellan institutionerna. Fördelarna med att söka universitetets utbytesplatser är: Högskolan har kännedom om partneruniversiteten. Det finns kontaktpersoner på partneruniversiteten. Som utbytesstudent har du ofta en mer fördelaktig status på universitetet utomlands. Ett stipendium är ofta kopplat till utbytesprogrammen. Terminsavgifter förekommer inte i utbytesprogrammen utan endast i vissa bilaterala avtal eller om du åker på egen hand. Du omfattas av den av högskolan tecknade och betalda försäkringen hos Kammarkollegiet Student UT. Utbytesprogrammen ger dig som student vissa rättigheter. Det är lättare att söka studiemedel från CSN som utbytesstudent än freemover då högskolan garanterar studieperioder, tillgodoräknande av poäng etc. Vem kan söka? För att vara behörig till att söka en utbytesplats via Högskolan i Borås gäller följande: Du måste vara registrerad på ett utbildningsprogram eller fristående kurs vid Högskolan i Borås. Du måste vara klar med 60 högskolepoäng innan du åker på ditt utbyte. Observera dock att det är din institution som i slutändan bestämmer om du kan studera vid ett av högskolans partneruniversitet, vilken termin du kan göra det, vilka kurser du kan läsa där och vilka du kan byta dem mot på Högskolan i Borås. Utlandsstudier på egen hand freemover Om högskolans partneruniversitet inte passar dig så finns det andra alternativ. Som så kallad freemover kan du läsa vad du vill, när du vill och var du vill. Freemover betyder att du själv skaffar den information du behöver. Som freemover kan du med din institutions godkännande få tillgodoräkna dig poängen du läser utomlands under liknande villkor som utbytesstudenter eller så kan du välja att ta studieuppehåll. Observera dock att du måste prata med din institution för tillgodoräknande av studier. Vill du läsa en hel utbildning utomlands rekommenderar vi att du kontaktar Högskoleverket. För vidare information se studera.nu Före ansökan Att studera utomlands under en period kräver en hel del förberedelser. Kom ihåg att även om högskolan erbjuder dig en studieplats utomlands så ligger ansvaret på dig för att dina utlandsstudier ska bli lyckade. Se 8

9 det som att du är din egen projektledare! All information du kommer att behöva måste du vara beredd att själv samla in från olika håll. Nedan kan du läsa mer om var du hittar information, vem du ska kontakta för vilka frågor samt andra informationskällor som kan hjälpa dig. Förberedelser Du lämnar in en intresseanmälan för utlandsstudier till din koordinator på institutionen. Vilka deadlines som gäller för intresseanmälan skiljer sig mellan de olika institutionerna så kolla upp detta i god tid innan utbytet. I vissa fall sker ansökan över ett år innan faktisk utbytesperiod. Intresseanmälan måste bland annat göras för att antalet platser på partneruniversiteten är begränsade och ett urval måste ske i de fall fler studenter vill åka till samma ställe. När ska jag åka? Börja med att titta på hur ditt utbildningsprogram ser ut och när (vilken termin) det skulle passa bäst att åka iväg. Vissa program har terminer där ett flertal valbara kurser är samlade. Detta gör det lättare att välja ersättningskurser utomlands. Diskutera med den internationella koordinatorn, studievägledaren eller utbildningsansvariga på din institution. Ofta finns det regler om vilken termin som du tillåts åka. Vart ska jag åka? När du vet hur dina förutsättningar ser ut kan du titta på vilka partneruniversitet din institution har. Genom att besöka partneruniversitetens webbsidor bör du få en idé om hur deras kursutbud ser ut, om deras kurser passar dig och din utbildning samt om de ges under den termin du skall studera utomlands. Vill du inte åka till din institutions partneruniversitet kan du titta på om någon av högskolans övriga institutioner har avtal om studentutbyte med något universitet som intresserar dig mer. Kom ihåg att studenterna vid den berörda institutionen har företräde till platserna samt att avtalet ofta gäller ett specifikt ämne. Har du hittat ett universitet på egen hand kan detta ofta också gå bra. Kom dock ihåg att du då måste sköta all kontakt med universitetet själv och att du själv är ansvarig för att ta fram nödvändig information som ansökningsblanketter och kursplaner. Andra studenter Studenter från Högskolan i Borås som tidigare studerat på det universitet du är intresserad av är utmärkta informatörer. En del av dessa studenter bloggar under sitt utbyte och man kan då passa på att ställa frågor till dem (se studentutomlands.blogspot.com) I STARS (Study Abroad Report System), kan du läsa mer om vad studenter skrivit om hur det är att studera i ett visst land eller på ett särskilt lärosäte. Utbytesstudenter som läser vid Högskolan i Borås är också bra att prata med. Via kan du komma i kontakt med dessa studenter. 9

10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås Erasmus Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som i Sverige administreras av Internationella programkontoret. I stort sett alla utbytesavtal inom Europa ingår i Erasmusprogrammet. Samtliga Erasmusavtal är ämnesbundna, vilket betyder att man måste läsa inom ett specifikt ämnesområde på de olika universiteten. I Europa läser man normalt kurser på landets språk, men på många universitet erbjuds vissa kurser på engelska. För mer information se listan med tillgängliga platser på transit.hb.se/partneruniversitylist. Som Erasmusstudent får du ett stipendium. Beloppet varierar från år till år, men minimum är 200 euro/månad. Studenter med funktionshinder har möjlighet att söka extra stipendier för merkostnader i samband med utlandsstudierna. Även studenter som vill ta med sina barn kan söka extra stipendium. Erasmusstipendiet behöver inte sökas separat. Du får mer information om stipendiet när du tilldelats en Erasmusplats av din institution. Du kan 10 endast beviljas Erasmusstipendium för studier en gång. Studenter som åker till länder vars språk inte är så utbrett har möjlighet att söka en förberedande språkkurs, EILC (Erasmus Intensive Language Course), där ett stipendium på 150 euro/vecka ingår. Språkkurserna anordnas före terminsstart och man erbjuder såväl nybörjar- som fortsättningskurser. Ansökningshandlingar och mer information skickas separat till studenter som har blivit beviljade en utbytesplats i aktuella länder. Nordplus (Norden & Baltikum) Nordplus är Nordiska Ministerrådets program för att främja utbytet av studenter och lärare mellan nordiska och baltiska lärosäten. Vänligen kontakta din internationella koordinator på institutionsnivå för mer information om möjligt utbyte. Som Nordplusstudent finns möjlighet att få ett stipendium på 200 euro/månad. I vissa fall delas även ett resebidrag ut som varierar beroende på studieort. Stipendiet delas ut från respektive nätverk. Detta betyder att resebidraget kan variera beroende på nätverkets regler och riktlinjer. Information och ansökningar skickas ut av respektive nätverk när man blivit nominerad till en utbytesplats vid ett nordiskt lärosäte. Linnaeus-Palme (utvecklingsländer) Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat program som stödjer bland annat studentutbyte mellan universitet i Sverige och i utvecklingsländer. Linnaeus- Palmeprojekt drivs på ett antal av Högskolan i Borås institutioner, och det är institutionerna själva som utser studenter till det aktuella utbytet. Dessa studenter erhåller ett stipendium som ska täcka merkostnaderna under utbytet. För närvarande är ett stipendium för en utresande student kronor för en termin och kronor för två terminer. Kontakta din institution för att höra om de har något aktuellt Linnaeus-

11 Palmeprojekt med studentutbyte om du är intresserad av detta. Ansökan och nominering Se till att du har koll på följande så att du lättare kan planera dina studier: Sista ansökningsdag Ansökningsprocessen Vad som ska bifogas ansökan Åker du utanför ett avtal (som freemover) kräver ofta universiteten att du skickar med ett resultat från något språktest. Kraven som ställs på att bevisa att man är behörig är oftast högre än för utbytesstudenter. Vid konkurrens om platserna vid institutionens partneruniversitet görs ett urval av institutionen. Urvalet varierar mellan institutionerna men bygger främst på studieresultat, språkkunskaper och personlig lämplighet. Din ansökan om att få studera utomlands kan avslås av institutionen även om det inte råder någon konkurrens om platser eftersom du som utbytesstudent fungerar som en ambassadör på gästlärosätet. Ta en kopia på ansökan och på alla intyg och dylikt som du skickar med ansökan! Då är det lätt att skicka in den igen i det fall den skulle komma på villovägar på väg till det utländska universitetet eller mellan olika avdelningar på det utländska universitetet. Ge även en kopia på ansökan till din internationella koordinator så kan han/hon lättare svara på eventuella frågor om ansökan som det utländska universitetet kan tänkas ställa. Intresseanmälningar som inkommer efter deadline tillgodoses i mån av ledig utbytesplats. Tillsammans med intresseanmälan lämnas ett personligt brev på engelska med en motivering till varför du anser dig lämpad för utbytesstudier. 11

12 Inför avresa till värduniversitetet Planering av utlandsstudier Behörig person på din institution ska göra en akademisk bedömning av kurserna du vill läsa utomlands. Det är ofta utbildningsansvarig eller studierektor som gör detta. Kursernas innehåll ska bedömas liksom vilken nivå de är på, om inte poäng används av partneruniversitetet ska detta allokeras samt ämnesområdet. Detta ska fyllas i på blanketten Planering av utbytesstudier. Denna blankett har två syften, dels är den ett avtal mellan högskolan och dig samt en garanti för att det du läser utomlands kommer att tillgodoräknas hemma. Blanketten är också underlag för registrering i Ladok. Alla förändringar i studieplanen skall godkännas av din institution och dokumenteras på blankettens del B Ändring av planerad studieplan. Blanketten finns på högskolans hemsida för utlandsstudier, under rubriken Utbytesstudier Innan du åker. Learning Agreement Ett Learning Agreement är ett studieavtal mellan dig, Högskolan i Borås 12 och det mottagande universitet. Alla förändringar i studieplanen ska godkännas av högskolan såväl som partneruniversitetet och fyllas på i ditt Learning Agreement. Blanketten används främst för Erasmusstudenter och är en obligatorisk bilaga till Erasmusstipendieavtalet. Learning Agreement finns på högskolans hemsida för utlandsstudier, under rubriken Utbytesstudier Innan du åker. Skicka ansökan När planering är gjord och du och din institution är överens om vilka kurser du får läsa samt tillgodoräkna dig i din utbildning, är det dags att skicka in ansökan till partneruniversitetet. Var noga med att kontrollera att ansökan är korrekt ifylld, att alla bilagor som krävs är med och att du skickar in den i tid. Ansökningsblanketter finns oftast på universitetens webbsida eller hos institutionens internationella koordinator. CSN CSN beviljar studiemedel för utlandsstudier vid godkända universitet och högskolor under förutsättning att universitetet intygar att studierna kommer att tillgodoräknas. CSN beviljar också lån upp till en viss summa för kursavgifter vid utländska universitet. Kom ihåg att söka studielån för utlandsstudier från CSN i god tid, mer information på Visum Ta reda på om du behöver ett visum och gör det i god tid. Visumansökningar kan dra ut på tiden. Kontakta respektive lands ambassad för att få reda på vad som gäller och läs viseringsinformationen på utrikesdepartementets hemsida: Försäkring Som utbytesstudent vid Högskolan i Borås omfattas du av samlingsförsäkringen Student UT som högskolan har tecknat hos Kammarkollegiet. Kravet är att du studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och att du är registrerad på utlandsstudier i Ladok.

13 Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, två veckor före och två veckor efter studier/ praktik samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. För försäkringsvillkor se: Studenter som åker till ett universitet som högskolan inte har avtal med men ändå ska få studierna tillgodoräknade kan komma att omfattas av försäkringen under förutsättning att ett intyg om mottagande/individuellt utbytesavtal upprättas mellan högskolan och värduniversitetet. Kontakta din institution för mer information. Om du åker utanför Norden och EU ska du hämta ett Medical Insurance Card hos internationell koordinator. Kom ihåg att ta med blanketten Planering av utbytesstudier där terminsdatum skall framgå. Det ligger på ditt ansvar att införskaffa detta medicinska försäkringskort! Erasmusstudenter bör ta med det europeiska sjukförsäkringskort som kan beställas från försäkringskassan. Vaccinationer Vissa universitet (bl.a. USA, Japan och Kina) har omfattande krav på vaccinationer och smittskyddskontroller. Kraven varierar mellan universiteten. Smittskydd mot hepatit B, röda hund och tuberkulos krävs vanligen. Kina kräver även HIV-test. Vissa universitet kräver även lungröntgen. Kontakta i god tid vårdcentralen eller din grundskola för att få fram information om vilka vaccinationer du redan har. Studenter som gör utlandspraktik inom vård/omsorg ska kontakta sin institution angående vilka vaccinationer som behövs och eventuellt bifoga utdrag ur straffregistret. Körkort Kontakta Motormännen eller landets ambassad angående giltighet för ditt svenska körkort eller om du måste skaffa ett internationellt körkort. Motormännen kan hjälpa dig att ansöka om detta. För ytterligare information se Bostad på studieorten Sök om möjligt bostad i god tid genom värduniversitetet. Servicenivån vid våra olika utbytesuniversitet varierar. Generellt kan man säga att universitet i Nordamerika och Asien alltid hjälper till att ordna bostad medan det varierar i andra länder. Om inte värduniversitetet hjälper till att ordna boende är det oftast lättare att ordna bostad på plats. Planera då ankomsten till studieorten några dagar innan rekommenderat ankomstdatum. Var beredd på att standarden kanske inte är samma som i Sverige ibland delar man rum med andra, detsamma gäller för toalett och/eller dusch. I vissa fall ingår mat i hyran och ibland måste man betala hyran för hela terminen i förväg. Hyr man lägenhet krävs ofta deposition och hyreskontraktet stämmer inte alltid överens med terminstiden. Värduniversitetets housing office kan dock ofta ge råd och hjälp även med detta. Stipendier Institutionerna anmäler vilka Erasmusstudenter de planerar att skicka ut under det kommande läsåret till högskolans Erasmushandläggare senast 1 maj. Dessa studenter blir sedan kontaktade av högskolans Erasmushandläggaren angående Erasmusstipendiet. Administrationen av Nordplus- och Linnaeus-Palmestipendiet sköts på institutionerna. Högskolan administrerar bara ett fåtal stipendier men det finns en mängd fonder, stiftelser och organisationer som förmedlar stipendier. Det tar mycket tid i anspråk att söka rätt på denna information då en del stipendier är allmänna och tillgängliga för många medan de flesta har speciella villkor och krav. En del fonder har särskilda ansökningsblanketter medan andra accepterar personliga ansökningar. Ansökningstiderna varierar också med de olika förmedlarna. Mer information på - stipendier och fonder. 13

14 Språkkurs Erasmusstudenter som ska studera i ett land där ett mindre språk talas har möjlighet att ansöka om stipendium för intensiva språkkurser, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses). Det ges i värdlandet, under tre till åtta veckor i anslutning till terminsstart. EILC-kurser ges på nybörjar- och fortsättningsnivå. EILCstipendiet är 150 euro per vecka. Information om vilka universitet i Europa som anordnar EILC-kurser finns på Europeiska kommissionens webbsida om EILC. Du fyller i ansökningsblanketten och sparar i din dator. Maila ansökan till Den internationella koordinatorn skickar sedan din ansökan vidare till kursanordnaren. Ansökan om EILC måste lämnas senast 28 maj för studier under hösten och 28 oktober för studier under våren. Information om landet du ska åka till Förbered dig på bästa sätt genom att ta reda på så mycket som möjligt om det land du skall åka till, exempelvis genom högskoleverkets webbplats eller regeringens sida om svenska ambassader: 14

15 15

16 16

17 Under din utlandsvistelse Möte med en ny kultur Att läsa utomlands är mycket mer än en akademisk upplevelse. Det kommer att innebära förändringar för dig som person och anpassning till ett annat lands kultur. Det är utmanande och inte alltid lätt, men för det mesta en mycket positiv erfarenhet. Alla studenter upplever en kulturkrock i mindre eller högre grad. Du kan skaffa dig kunskap om vad det innebär för att lättare förstå vad som händer. Tänk också på att det kan bli en omvänd kulturkrock när du återvänder till Sverige. Ambassadör för Högskolan i Borås Kom ihåg att under tiden du befinner dig på partneruniversitetet så är du en representant och ambassadör för Högskolan i Borås. Du ska följa värduniversitetets regler och uppträda på ett sådant sätt att det mottagande lärosätet fortsättningsvis vill ta emot studenter från vår högskola och att de vill skicka studenter till oss. Omtenta Innan du åker hem bör du ta reda på hur du ska gå till väga ifall du behöver göra en omtenta eller komplettera uppgifter. Det är bäst att komma överens med läraren vid värduniversitetet innan du lämnar landet. Transcript of records Se till att du får ett transcript of records när du ska fara hem. Det är ett studieintyg på att du har läst samt blivit godkänd på de kurser du antagits till och behövs inför tillgodoräknandet hemma. 17

18 Efter hemkomsten Tillgodoräknande Om möjligt se till att få med dina betyg, Transcript of Records, redan vid hemresan. Det är ditt ansvar att se till att du har ditt betyg med dig hem efter din utlandsvistelse eller att ditt värduniversitet skickar ditt betyg antingen till dig eller till någon av de internationella koordinatorerna vid högskolan. Om ditt betyg skickas direkt till högskolan skickar vi i vår tur originalet till dig. Du måste sedan själv kontakta din institution för tillgodoräkning. Samla på dig så mycket information om kurserna som möjligt (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema, antalet undervisningstimmar, kopior på dina tentor med mera) under utlandsvistelsen. På det sättet underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem. Utvärdering De flesta utlandsvistelser ska utvärderas på något sätt. Se till att du vet vad som krävs för just din utlandsvistelse. De flesta utbytesstudenter ska använda sig av STARS Study Abroad Report System. På STARS hemsida finns ett elektroniskt formulär som bär ditt namn och personnummer. Du når formuläret genom att logga in dig med ditt personnummer. När du har fyllt i formuläret kommer det att granskas i enlighet med den svenska personuppgiftslagen av högskolans internationella koordinatorer. Dina svar och åsikter kan göras sökbara på STARS hemsida. Dina svar är anonyma på webbsidan. Observera att det är obligatoriskt att sprida och dela med dig dina erfarenheter under och efter dina utbytesstudier genom t.ex. presentationer för andra studenter vid informationsmöten, blogginlägg på Studera utomlands, fotoutställningar o.s.v. Alla Erasmus-studenter från Högskolan i Borås måste dessutom fylla i en STARS-rapport efter avslutad utbyte. ESN Borås Tag gärna kontakt med Erasmus Student Network Borås (ESN Borås) på Högskolan i Borås efter din hemkomst. ESN Borås är en grupp studenter som anordnar sociala aktiviteter och fester för utländska och svenska studenter för att de ska trivas under sin studietid i Borås och för att främja det interkulturella utbytet. Under introduktionsveckorna fungerar medlemmarna i ESN Borås som faddrar (student buddies) och har då som uppgift att introducera de nya studenterna till studentlivet i Borås. -> ESN Borås Fadder Om du inte vill vara aktiv i ESN Borås under hela terminen kan du alternativt bara anmäla dig som fadder. Kontakta ESN Borås för att bli fadder åt en inkommande student, ett utmärkt sätt att behålla dina nyförvärvade språkkunskaper. -> ESN Borås 18

19 Checklista utbytesstudier Datum 1. Intresseanmälan 2. Planering av utbytesstudier 3. Stipendieavtal 4. Learning Agreement 5. Kontouppgifter stipendium 6. CSN 7. Antagningsbesked 8. Visum 9. Sjukförsäkringskort 10. Transcript of records 11. Letter of Confirmation 12. STARS: utvärdering 19

20 Praktik utomlands Utlandspraktik är ett bra sätt att komplettera dina teoretiska kunskaper med arbetslivserfarenhet på samma gång som du får erfarenhet av att bo och arbeta i ett annat land. Du får chans att testa på arbetslivet och knyta nya kontakter inför framtiden. Praktiken kan antingen vara en del av en kurs vid högskolan eller ligga utanför dina ordinarie studier. Praktiserar du i Europa kan du ansöka om ett Erasmus praktikstipendium. För all praktik gäller att du själv hittar din praktikplats. Du kontaktar det företag eller den organisation du är intresserad av att praktisera för att diskutera om det finns möjlighet för dig att få praktik där. Lärare eller studievägledare på din institution har ibland kontakter du kan använda dig av. Det händer också att företag eller organisationer annonserar ut praktikplatser som du kan söka. Praktikplatser är oftast obetalda men det finns företag och organisationer som erbjuder en mindre summa pengar under praktiktiden. Mer information, tips på hur du hittar praktikplatser samt en lista över utannonserade praktikplatser finns på: Erasmuspraktik Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som i Sverige administreras av Internationella programkontoret. Studenter kan under tre till sex månader få ett praktikstipendium för att möjliggöra praktik i ett annat EU-land. Syftet är bland annat att studenten ska bli bättre rustad för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka sin anställningsbarhet. Det är ett utmärkt tillfälle att få erfarenheter som värderas högt när du senare ska söka arbete. Internationella programkontoret definierar Erasmuspraktiken så här: En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i en annan medlemsstat, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet. Observera att en ansökan om ett Erasmus praktikstipendium inte är en ansökan om en praktikplats utan enbart en ansökan om ett stipendium. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där. Vem kan söka? Du ska ha genomfört minst ett år av dina högskolestudier innan praktiken. Du kan endast delta i Erasmus studentpraktik en gång och du måste genomföra praktiken innan du tagit ut din examen. Det innebär att du kan genomföra praktiken när du avslutat din utbildning och inte tänker läsa fler kurser på Högskolan i Borås. Det får dock inte ha gått mer än en termin sedan du avslutade dina kurser. Ansökan om examen lämnar du då in efter avslutad Erasmuspraktik. Du kan också göra praktiken som en del av en praktik- eller uppsatskurs som ingår i din utbildning. Hemlärosäte Som Erasmus praktikstipendiat måste du vara registrerad vid Högskolan i Borås. 20

21 Berättigad praktik Du måste göra praktik på heltid vid ett företag eller organisation som är behörig för praktik. Praktikens längd Du måste praktisera i minst 3 månader och som mest i 6 månader för att komma ifråga för stipendiet. Erasmusperiod i hemlandet Om din hemvist är i något av de 31 länder som deltar i programmet, men du för närvarande studerar i Sverige, har du rätt att söka Erasmus praktikstipendium för att göra praktik i ditt hemland. Din ansökan ges i detta fall dock lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Godkända praktikplatser Företaget eller organisationen som står värd för din praktik måste motsvara Internationella programkontorets definition av företag för att vara berättigat att ta emot studenter: Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för praktik är: EU-institutioner. Organisationer som hanterar EUprogram, till exempel nationella kontor som Internationella programkontoret (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). Svenska diplomatiska representationer (ambassader och konsulat). Godkända länder Godkända länder för att kunna söka ett Erasmus praktikstipendium är alla EU-länder, EUs kandidatländer, samt dessa länders territorier även om de ligger utanför Europa. Mer information kring vilka länder detta är finner du på vår webbsida. Stipendiet Summan för ett Erasmus praktikstipendium är 500 euro/månad. Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med din praktik. Åttio procent av totalbeloppet utbetalas i anslutning till praktikstart och resterande del av stipendiet efter inlämnandet av utvärdering/rapport samt efter att du inlämnat ett praktikintyg från företaget/organisationen. Om din praktik ingår som en del av din utbildning och är poänggivande kan du få studiemedel för praktiken. Ansökan Du kan ladda ner ansökningshandlingar för Erasmus praktikstipendium på högskolans webbsida under rubriken Student och Utlandsstudier. Urvalskriterierna baseras på: Ansökans kvalitet och genomförande med relevans för programstudier och framtida yrkesliv. Spridning mellan institutioner och program. Internationellt studentkårsengagemang (fadder, ISC). Ansökningsblanketten skickas in till efter att ansökan har godkänts av internationell koordinator på din institution. Ansökningsdatum 1 juni för praktik under höstterminen praktikstart juli-november. 1 november för praktik under vårterminen praktikstart december-juni. Språkkurs Erasmuspraktikanter som ska praktisera i ett land där ett mindre språk talas har möjlighet att ansöka om stipendium för intensiva språkkurser, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses). Det ges i värdlandet, under tre till sex veckor i anslutning till terminsstart. EILC-kurser ges på nybörjar- och fortsättningsnivå. EILC-stipendiet är 150 euro per vecka. Information om vilka universitet i Europa som anordnar EILC-kurser finns på Europeiska 21

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Kriminalvårdens riktlinjer 2007:4 Förord Kriminalvårdens klientutbildning ska motsvara de utbildningsformer för vuxna som finns ute i samhället. Detta innebär

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM 09:30 Kaffe 10:00 Internationella

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer