Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!"

Transkript

1 Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första steget och visat intresse för utlandsstudier! Varje år åker cirka 30,000 svenska studenter utomlands för att studera. Utlandsstudier ger värdefulla erfarenheter för livet och är en stor merit när du senare ska söka arbete. Som student vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet har du möjlighet att studera utomlands då institutionen har ett stort antal avtal runt om i världen. Det finns mycket att tänka på och förbereda inför en termin eller år utomlands. Jag hoppas att denna guide ska fungera som ett bra verktyg och ge svar på många frågor inför denna upplevelse, som kan bli en av de mest händelserika i livet! Lycka till! Hälsar Natalie Nielsen Director of International Affairs

2 Studera utomlands vilka möjligheter finns? Som student vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet har du möjlighet att studera utomlands via våra avtal med andra partneruniversitet runtom i världen. Studenter som läser civilekonomprogrammet ska normalt använda den valfria terminen (termin 6) för utlandsstudier. Inom kandidatprogrammen kan du studera utomlands under termin 4. Företagsekonomiska institutionen har i dagsläget avtal med ca 100 partners. Denna portfölj av partners har en bra geografisk spridning men vi jobbar med att få till fler utbytesplatser i bl. a. USA, då det finns ett stort önskemål från studenterna. Du kan åka utomlands som utbytesstudent (via våra avtal) eller helt på egen, som s.k. freemover. Att åka som utbytesstudent via ett avtal har många fördelar då ansökningsprocessen är enklare och du inte behöver betala undervisningsavgifter. Den som väljer att åka själv måste också själv skaffa all information och hålla kontakten med utländska universitet och myndigheter liksom sköta ansökan och val av kurser själv. Det är dock viktigt att nämna att det största ansvaret för inhämtning av information om kurser och dylikt alltid ligger på studenterna själva, vilket är en viktig del i föreberedelsen att åka utomlands. Att tänka på Det är viktigt att du är ute i god tid när du vill studera utomlands. Att söka information om olika länder och universitet är en förutsättning för att det ska bli bra. När du väl har bestämt vart du vill åka måste du ta reda på vilka krav som ställs det krävs goda språkkunskaper för att kunna följa undervisningen på ett utländskt lärosäte. Du måste kunna följa undervisningen, skriva uppsatser och tentera. Det börjar bli mer vanligt med kurser på engelska men i regel är det hemlandets språk som undervisas på de utländska universiteten. Om du är kunnig i ett språk är det då en fördel för att söka till universitet där undervisningen sker på hemlandets språk. Språktest Många utländska universitet kräver godkänt resultat på ett språkprov för att godta ansökan. Det gäller framförallt den som åker på egen hand men också om man åker via ett av institutionens avtal, främst till USA, England, Australien, Nya Zeeland och till vissa universitet i Asien. Institutionen publicerar en lista av de universitet som kräver språktest på webben varje termin. Det är viktigt att göra sitt språktest i god tid då dessa prov endast ges vid vissa tillfällen och det kan ta lång tid innan resultatet är fastställt. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) är det vanligaste testet för engelskspråkiga universitet. För mer information och anmälan se Testet kostar ca 900 kr att göra. IELTS (International English Language Testing System) accepteras av många engelskspråkiga universitet i Australien, Nya Zeeland och i Asien. Testet ges av Folkuniversitet i Stockholm och kostar ca kr. För mer information och anmälan se

3 Ett generellt krav för att få åka som utbytesstudent via institutionens avtal är att du avser att vara borta högst 9 månader sammanlagt. Du måste vara svensk- eller EU medborgare eller inneha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter som har studerat via ett av institutionens avtal tidigare eller som har sökt via Stockholms universitet centralt och erhållit en plats prioriteras inte. Grundläggande krav: 1) Alla moment inom FEK I och FEK II (grund- och fortsättningskurs) ska vara godkända vid ansökningstillfället, d.v.s. minimum 60 ECTS i företagsekonomi och grund- och fortsättningskurs ska vara avklarade vid ansökningstillfället. 2) Du måste ha utrymme inom utbildningen för tillgodoräknande av de planerade utlandsstudierna. Hur ansöker jag? Det är viktigt att du kontrollerar att du uppfyller kraven för behörighet till utlandsstudier. Kontakta oss på Office of International Affairs om du har frågor kring detta. Det är också viktigt att du lär känna de universitet du är intresserad av att läsa vid genom att läsa om dem via deras webbplatser. Ansökan till institutionens utbytesplatser görs två gånger per år. För studier inför höstterminen är ansökningsdatumet den 15 mars och för vårterminen den 15 september. Inför varje ansökningstillfälle publiceras en ansökningsblankett och antalet tillgängliga platser på Företagsekonomiska institutionens webbplats. Till ansökan bifogas också ett utdrag ur Ladok, ett personligt brev och ett fotografi. Personliga brevet bör ge en klar uppfattning om varför du vill studera utomlands. Den ifyllda blanketten och de dokument som krävs, kan postas eller lämnas in personligen. Adressen finns på blanketten. Kriterier för rankning av sökande: Urval sker på basis av ansökan där hänsyn främst tas till studieframgång. Rangordning av sökande grundas i första hand på betyg i samtliga godkända kurser/delkurser i företagsekonomi samt i andra hand godkända poäng i vissa andra ämnen. Betygen på varje kurs om 7,5 hp/ects i företagsekonomi viktas på följande sätt: Ny betygsskala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. Gammal betygsskala: VG = 4 och G = 2. Dokumenterat, aktivt "fadderskap" i institutionens regi ger 5 bonuspoäng, övriga uppdrag inom Föreningen Ekonomerna ger 3 bonuspoäng. Antal poäng godkända kurser i nationalekonomi, statistik och juridik vägs även in vid rangordningen. Språkkunskaper räknas som meriter och vägs in vid rangordningen av sökande till olika länder

4 Hur sker urvalet? Samtliga platser som är annonserade vid ansökningstillfället kan sökas. I första urvalsomgången sker tilldelning utifrån meritpoäng och de sökandes förstahandsval I andra urvalsomgången sker tilldelning utifrån meritpoäng och de sökandes andrahandsval I tredje urvalsomgången sker tilldelning utifrån meritpoäng och de sökandes tredjehandsval Om alla annonserade platser inte utnyttjas, behåller institutionen dem för framtida behov. Inom varje individuellt avtal avräknas antalet utnyttjade platser under den tidsperiod som varje avtal varar, normalt tre till fem år. Studiemedel för studier utomlands beviljas alltid för utbytesstudier, förutsatt att du uppfyller kraven att få studiemedel i Sverige. Ansökan lämnas till CSN på särskild blankett för studier utomlands. Studiemedel för studier utomlands beviljas med olika belopp för olika länder beroende på kostnadsnivån i landet ifråga. CSN utger en förteckning över studiemedelsbeloppen varje år. Information om stipendier finns ofta via olika länders ambassader, banker, fonder och stiftelser. Svenska Institutet (www.si.se) förmedlar svenska stipendier. Du kan även fråga universitet man söker till angående stipendier. Om du åker som utbytesstudent via ett s.k. Erasmusavtal kan du dessutom i regel få ett Erasmus-stipendium motsvarande ca kr per termin. Åker du inom Nordplusprogrammet till ett lärosäte i ett annat Nordiskt land kan du också erhålla ett stipendium. Efter avslutade utlandsstudier ska du återföra sin erfarenhet och kunskap som erhållits vid utlandsstudierna, genom exempelvis en skriftlig rapport, deltagande i informationsmöten och kontakt med utresande studenter. Efter att du fått en utbytesplats Besked om tilldelning av platser sker genom ett brev via e-post som skickas ut av internationella koordinatorn. Observera att du måste svara, oavsett om du önskar fylla din plats eller ej, senast det datum som står angivet i brevet. Du förlorar din nominering till platsen om du inte svarar och platsen ges då till någon annan. En lista över de antagna till utbytesplatser publiceras även på Företagsekonomiska institutionens webbplats. När du har tackat ja till din utbytesplats blir du nominerad som student till den aktuella platsen. Efter du har accepterat nomineringen meddelar internationella koordinatorn studenternas namn och kontaktuppgifter till partneruniversitet. Det kan dröja några veckor innan du får information om ansökningsprocessen (oftast via e-post) från kontaktpersonen på mottagande universitet. Du måste sedan även ansöka till det mottagandet universitet och det slutliga antagandet görs av mottagande universitet. Du är antagen på riktigt när du har skickat in alla ansökningshandlingar och fått en bekräftelse från partneruniversitetet. Det är ytterst ovanligt att mottagande universitet

5 väljer att inte acceptera studenter som är nominerade. Det blir allt vanligare att universitet tillhandahåller information och ansökningshandlingar via webben. När kontakten är etablerad mellan studenten och partneruniversitet är det studentens ansvar att se till att skicka in alla ansökningshandlingar i tid innan sista ansökningsdatum. Visum/Uppehållstillstånd Om du ska läsa i ett annat EU-land i högst tre månader behöver du inte något uppehållstillstånd. Om du läser mer än tre månader i ett EU-land har du rätt till uppehållstillstånd om du är inskriven vid ett godkänt lärosäte, och har ett European Health Insurance Card (Erhålles från Försäkringskassan). För länder utanför EU och Norden krävs normalt visum. Kontakta respektive lands ambassad eller konsulat för information och ansökningshandlingar. Det är viktigt att vara ute i god tid eftersom det i vissa fall kan ta upp till ett par månader att få ett visum utfärdat. Du kan dock inte ansöka om visum innan du har fått ditt antagningsbesked från universitet där du erhållit en utbytesplats. Försäkringar Det är viktigt att ha ett extra försäkringsskydd när du studerar utomlands. Försäkringen måste täcka olycksfall och sjukdom, eventuell hemtransport och ansvarsskydd. Stockholms universitet har tecknat ett avtal med Kammarkollegiet om en försäkring som i princip ger heltäckande skydd inom ovannämnda områden samt rättshjälp och egendomsskydd. Försäkringen är avgiftsfri. Boende Det mottagande universitetet brukar hjälpa till med information om hur du går tillväga när det gäller boende. Kursval - vilka kurser kan jag läsa? Våra avtal ger möjlighet att läsa kurser i företagsekonomi vid mottagande lärosäte. Kurser ska vara på relevant nivå och får inte överlappa med sådant du tidigare läst Tänk på sammansättningen av kurser: profilering eller breddning? Kurser i andra ämnen kan läsas som breddningskurser om det är ett utbyte inom programmet. Det är dock inte självklart att sådana kurser finns att välja. Kurser i andra ämnen än företagsekonomi tillgodoräknas normalt genom berörd ämnesinstitution. Du bör sätta sig in i kursutbudet så snart som möjligt vid mottagande universitet. Innan du åker iväg på dina utlandsstudier måste det finnas en studieöverenskommelse, ett s.k. Learning Agreement. Denna upprättas tillsammans med studierektorn och innebär en överenskommelse om vilka kurser som du skall läsa. Stäm av eventuella ändringar i kursval som görs när du är på din utbytesplats.

6 Dokumentera dina studier! Du måste alltid ansöka om tillgodoräknande när du kommer tillbaka från utlandsstudierna, det sker inte automatiskt. Till ansökan ska du bifoga ett studieintyg där det framgår vilka kurser du har läst och blivit godkänd på. Bifoga alltid kursbeskrivningar och samt gärna schema och litteraturlistor. Ta med information om terminstider och kreditsystem. Tillgodoräknande av kurser/poäng Som utbytesstudent kan du tillgodoräkna dig sina utlandsstudier när du kommer tillbaka, förutsatt att kurserna överensstämmer med de krav som institutionen har på inriktning, omfattning och kvalitet på det du har läst. Du måste alltid ansöka om tillgodoräknande, det sker inte automatiskt. För att få ut tillgodoräknande måste du först skriva en rapport om din vistelse utomlands. I de fall där ECTS-systemet tillämpas, motsvaras 30 högskolepoäng av 30 ECTS. OBS! Du kan inte tillgodoräkna mer än 60 högskolepoäng/60 ECTS per läsår eller 30 högskolepoäng/30 ECTS per termin. För övriga fall gäller att du ska fullgöra motsvarande 20 veckors heltidsstudier för att få 30 högskolepoäng. Institutionen kan för varje enskilt utbytesavtal lämna upplysningar om antal kurser/poäng som kan motsvara heltidsstudier. Den som låter utlandsstudierna vara en del av den reguljära utbildningen väljer ofta att inte vara borta längre än 1-2 terminer. Våra utbyten bygger i princip på att du skall vara borta en termin och endast i undantagsfall två terminer. Vill du däremot läsa en hel utbildning i ett annat land måste du själv ta reda på vad som gäller och även ombesörja anmälan. Högskoleverket, tfn , kan ge besked om hur utbildningen kan erkännas vid hemkomsten. Översättning av betygssystem Betyg från utlandet översätts inte då systemen för betygssättning skiljer sig åt och inte är jämförbara. Det mest rättvisa för alla parter är därför en hänvisning till originalbetyget. Vid tillgodoräknandet kontrolleras därför enbart om man har erhållit ett godkänt resultat. Frågor? För mer information, kontakta gärna: internationell koordinator, Natalie Nielsen, internationaliseringsansvarig, Susanne Weinberg, studierektor,

7 Tidplan för ansökan till utbytesplatser Aktivitet Utlysning av platser Study Abroad Fair Sista ansökningsdag Besked om nominering Sista svarsdag Kontaktuppgifter till partneruniversitet Information till nominerade studenter Informationsmöte med antagna utbytesstudenter Tidpunkt 15 februari 1-4 mars 15 mars 29 mars 2 april 15 april 30 april 3 maj

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Utlandsstudier vid Handelshögskolan

Utlandsstudier vid Handelshögskolan Utlandsstudier vid GUIDE för läsåret 2013/2014 s internationella koordinatorer & programkoordinatorer INNEHÅLL: Varför studera utomlands?...3 Några ord från rektor... 3 Några ord från s koordinatorer...

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Idrott och studier i USA

Idrott och studier i USA Idrott och studier i USA Inledning...3 Idrottsstipendium...4 Andra typer av stipendium...4 Kostnader för skolorna...4 Andra sätt att finansiera studierna...4 Idrotter som det går att få stipendium inom...6

Läs mer

Att åka utomlands som freemover-student

Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som freemover-student Att åka utomlands som free-mover-student Att ordna sina utlandsstudier på egen hand är ofta en tidskrävande process. Du följer inte en snitslad bana utan får själv

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015

UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 2014-03-25 UTLANDSSTUDIER I FYSIK läsåret 2014/2015 I det här häftet finns diverse information om vilka möjligheter det finns för fysikstuderande att läsa vid ett utländskt universitet under läsåret 2014/2015.

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer