Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12."

Transkript

1 Avdelningen för sociala studier Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål för Karlstads universitet som berör alla verksamheter. Målområdet syftar till att främja en tydligare och mer effektiv internationaliseringsverksamhet, där kvalitetsbegreppet är ledande. Det syftar även till att främja ett ökat studentutbyte, både vad gäller gästande studenter och egna studenter som väljer att förlägga en del av utbildningen utomlands. En viktig del av internationaliseringsarbetet är att personalen ska få möjlighet att utveckla ett internationellt perspektiv i sin yrkesroll och få ökad möjlighet till internationella kontakter i arbetet. Målområdet syftar vidare till att skapa förbättrade möjligheter till kulturella möten inom ramen för universitets verksamheter. Ett kulturellt och internationellt perspektiv ska vara med i all undervisning. Kraven på och engagemang för detta område bör öka. Universitets vision är att öka förståelsen för andra kulturer och etablera universitetet som en viktig del av det internationella kunskapssamhället. Universitet som helhet och varje institution/ämne/enhet ska ha tillgång till ett nätverk av stabila och långsiktiga internationella kontakter. Dessa nätverk ska finnas inom såväl grundutbildning som forskning för att bidra till och stimulera en kontinuerlig utvecklingsprocess. Utbildningen ska syfta till att erbjuda alla studenter ett internationellt perspektiv. Universitet ska vidare ställa sina nätverk öppna för dess samarbetspartners och verka för en ökad internationalisering i närregion. Med internationaliseringsarbetet avses i vid mening de aktiviteter, arbetsmetoder och förhållningssätt som syftar att uppnå universitets vision om det internationella universitetet. (Ur policydokumentet för internationaliseringsarbetet). En viktig del av kvalitetsarbetet är en uppföljning av internationaliseringsprocessen som genomförs årligen. Uppsatsarbete utomlands Studenterna ska erbjudas att samla empiri för sin uppsats i länder som vi har redan etablerade kontakter med för det. Det är framförallt i Namibia, Indien och Japan samt Norge och Finland. I Norge handlar det främst Lillehammer och Hamar. I Finland gäller det främst Joensuu, Pieksämäki och Helsinki (Diakon). Det bör vara möjligt för studenterna att åka och skriva uppsats även i andra länder än ovan nämnda, men då ska kontakten ske genom en välkänd och i landet väl etablerad organisation som t ex. Röda korset, Rädda Barnen, Sida osv. Det är viktigt att studenten är ute i god tid och redan på förhand bestämmer uppsatsämne och att handledaren och studenten gemensamt diskuterar huruvida uppsatsarbetet går att genomföra så som det är tänkt. Redan på förhand skall det göras klart vilken hjälp studenterna ska få med att t.ex. samla empiri under vistelsen. 1

2 det alltid finns en säker lokal kontaktperson som kan hjälpa studenterna med boende etcetera samt att det finns en lokal handledare som har kunskap om ämnet och kontakter inom området. Studenterna bör få stöd av en person som tillhör en etablerad organisation. den vetenskapliga handledningen alltid sker av handledaren på universitetet. Det är dock inte rimligt och inte alltid heller möjligt att handledaren åker med 1 bygga nätverk även med andra ämnen på Karlstads universitet kring utbytet. Vi behöver både tid och pengar men också ett fungerande nätverk här hemma med olika organisationer; Sida, Programkontoret och Kau:s internationella avdelning. Det behövs dessutom tid för att bygga och upprätthålla kontakter och att kunna jobba med/motivera och stötta studenter till att ta sig ut i världen. Principer och riktlinjer för praktik utomlands. Studenterna ska erbjudas att framförallt göra praktik i länder där vi har redan etablerat kontakter för uppsatsarbeten. Det är framförallt i Namibia, Indien (Benares Hindu Universitet), Japan (Osaka) och Norge samt Finland. I Norge är det främst Lillehammer och Hamar. I Finland gäller det främst Joensuu, Pieksämäki och Helsinki (Diakon). Det finns även möjlighet att samarbeta med högskolan i Lillehammer när det gäller praktikplatser utanför Europa. Det är viktigt att informera studenter om att det även finns möjlighet att göra praktik genom Erasmusprogrammet i många andra olika länder. För att hitta praktikplatser i Europa kan vi utnyttja de redan existerande närverk som finns i olika länder i Europa. Det är viktigt att det finns flera olika personer verksamma inom programmet som fungerar som kontaktpersoner till praktikplatser och uppsatsarbete i olika länder. Vad gäller praktik utomlands gäller samma riktlinjer som i Sverige! Utöver det föreslår vi följande principer: Det är viktigt att det på alla de platser som studenterna ska åka till finns en säker kontaktperson som kan hjälpa studenterna med praktikplats, boende etcetera. allt det praktiska är planerat innan studenterna får klartecken för att åka. Det gäller även den ekonomiska ersättningen, dvs. hur mycket handledarna ska få betalt. Vad som är rimlig ersättning ska diskuteras på förhand från fall till fall. Även ersättning för resor ska diskuteras från fall till fall, men i princip ska studenterna söka extra studiemedel utomlands eller de MFS-stipendier (Sida) som finns att söka. Förberedelser och förutsättningar Kriterier för utlandsstudier Karlstads universitet har fastställt följande kriterier för studier utomlands: studenten ska ha studerat vid KAU i minst ett år på heltid studenten ska ha goda studieresultat 1 Handledare kan söka bidrag för resa och administration på programkontoret 2

3 studenten ska läsa kurser vid det utländska universitetet som kan ingå i hennes /hans program eller examen vid KAU. (Detta utesluter inte studenter som läser fristående kurser) studenten ska ha sitt val av studieprogram i utlandet godkänd i förväg. Vilka språkkunskaper behövs? De flesta länder har kurser på engelska och i Europa anordnas inom ramen för Sokrates/Erasmus-programmet speciella språkkurser i de mindre utbredda språkområdena. Vad bör studenter göra innan de åker i väg? - de måste be sin lärare tillstyrka sina studieplaner genom att skriva på ett så kallat learning agreement. - de måste, i förekommande fall, ansöka om visum i god tid. - de måste ansöka om studiemedel i god tid och få ett intyg från universitetet. - om de lånar från CSN för att betala resan måste de kontakta CSN för att undersöka vilken resebyrå som gäller. - de måste ordna en försäkring. CSN-försäkringen är bra. Utbytesstudenterna får en försäkring hos Kammarkollegiet som betalas av universitetet. För LLL/Erasmus måste studenter skriva på avtalet för stipendier. Försäkringar Kammarkollegiets försäkring kräver att det finns en skriftlig överenskommelse mellan praktikplatsen och universitetet i form av avtal eller bekräftelse via . Kontaktperson när det gäller försäkringsfrågor är internationell studievägledare Ann-Britt Höglund. Ansvarig för utbytesavtal är internationell koordinator Carina Eriksson. Finansiering Hur kan studenterna finansiera utlandsstudier? CSN beviljar studiemedel för utlandsstudier vid godkända universitet och högskolor under förutsättning att universitetet intygar att studierna kommer att tillgodoräknas. CSN beviljar också lån upp till en viss summa för kursavgifter vid utländska universitet. Studenterna inom Life Long Learning (LLL)/Erasmus-programmet får ett stipendium från EU men de måste först teckna avtal med Karlstads universitet (Carina Eriksson). Stipendiets omfattning bestäms normalt i början av hösten. Studier i utvecklingsländer MFS (Minor Field Studies) är ett program inom ramen för Sidas verksamhet som är avsett för studenter som vill skriva sin C-eller D-uppsats eller motsvarande om ett ämne som har anknytning till något av utvecklingsländerna. Universitet får medel från SIDA för ett antal stipendier för detta ändamål. För att kunna söka ett stipendium måste studenten fylla vissa villkor, bland annat att vistelsen i utvecklingslandet skall vara minst två månader. Dessutom skall uppsatsämnet vara av värde för landet i fråga. Stipendium för vårterminen söks senast 1 december och för höstterminen senast 15 maj. OBS det finns också möjlighet att söka stipendier vid andra universitet och då kan det vara andra datum som gäller. Mer information 3

4 om ansökningshandlingar kan fås från internationella enheten (Carina Eriksson). Se också webbsidan: Stipendier och fonder Universitet har ett antal stipendier som kan sökas för bland annat utlandsstudier med mera. Kontaktpersonen på universitetet är Ingrid Lindqvist En stipendiedatabas finns: Global Grant. Se bibliotekets hemsida Följande böcker finns tillgängliga på läsesalen i biblioteket: Fonder och stipendier i Sverige , K. Dahlberg Alla dessa fonder och stiftelser, L. Frii Kulturfonder i Sverige. K. Lehsman & W.Odelberg Stiftelser och Fonder, Brevskolan Stipendiehandbok, G. Garstensen Andra stipendier kan sökas i följande adresser: Sverige-Amerika Stiftelsen, Tel /44. Söks före 15/9 ett år i förväg. Fulbright Commission, Söks i augusti ett år i förväg. Sweden-Japan Foundation, Svenska institutet, e-post adress: (hemsida: Rotary Foundation. hemkommuner, banker m.fl. Beslut om utlandsvistelser och kontaktpersoner Universitetets kontaktpersoner (Universitetets kontakt för utlandsstudier finns på Studentcentrum) Kontaktpersoner internationalisering på fakulteten och avdelningen Förutom universitetets kontaktpersoner, finns på fakulteten och avdelningen ytterligare kontakter: Internationaliseringsfrågor Socialt arbete; Kirsti Kuusela Internationaliseringsfrågor Sociologi; Daniel Bergh Kontaktpersoner uppsatsarbete Britt Ovlien-Säll eller ansvarig lärare för uppsatskursen. Kontaktpersoner utlandspraktik Lars Bergström (Namibia) Gunilla Lönnbring och Jenny Höglund (Japan) Åse-Britt Falch och Kirsti Kuusela (Indien) Anna-Liisa Taponen och Åse-Britt Falch (Finland och Norge) 4

5 Beslut om utlandsvistelse Beslut om utlandsvistelse för student fattas av utbildningsledare. För Socialt arbete: Åse-Britt Falch För Sociologi: Britt Ovlien-Säll Utbildningsledare tillser att VFU- och Uppsatsstudierna följer studie- och kursplan samt att en lärare bistår studenten och vid VFU följer med utomlands i 1-2 veckor. 5

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

IDROTTA OCH STUDERA I USA

IDROTTA OCH STUDERA I USA IDROTTA OCH STUDERA I USA SKANDINAVIENS LEDANDE EXPERT PÅ STIPENDIER I USA WAII NEVADA WASHINGTON CALIFORNIA MAINE MASSACHUSETTS CONNEC CUT NEW YORK PENNSYLVANIA NORTH CAROLINA FLORIDA GEORGIA ALAB ARKANSAS

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer