Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands"

Transkript

1 Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands

2 Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför avresan 15 Studentintervju 17 Under din utlandsvistelse 18 När du kommer hem 20 Gör praktik utomlands 24 Gör ditt examensarbete utomlands Produktion: Externa relationer, Högskolan i Borås september Foto: Privata bilder (sid. 9, 15), Patrik Johäll, Jerker Andersson, Anna Sigge och Colourbox.

3 Våga ta steget Denna handbok är framtagen för dig som funderar på att studera vid ett lärosäte utomlands. Även för dig som önskar att praktisera eller kanske skriva ditt examensarbete utomlands som en del av din utbildning, finns flera möjligheter som beskrivs i den här handboken. Att vistas utomlands under studietiden, antingen för studier eller praktik, innebär inte bara att du förkovrar dig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter som du kommer att ha nytta av i framtiden. Du kommer också att lära känna en ny kultur och träffa många intressanta människor. Du kommer förhoppningsvis att känna det som om du har ett andra hemland! Tala med din institution för mer specifik information om vad som gäller för dina utbytesstudier. Information finns på institutionernas egna webbsidor. Det krävs en del planering inför en utlandsvistelse, speciellt om du åker på egen hand, så var ute i god tid! Ta chansen och upplev världen! 3

4 Vi hjälper dig Centrala internationella koordinatorer De centrala internationella koordinatorerna hjälper dig med mer generella frågor kring ansökning av stipendier. Alla frågor som rör dina studier, till exempel kursval, besvaras av din institution. De centrala koordinatorerna når du via Årligen anordnas det informationsträffar om utbytesstudier. Börja med att gå på ett informationsmöte för att få så mycket information som möjligt. Håll utkik på webben eller kontakta en internationell koordinator för information om nästa tillfälle. Din institution Din institution har det akademiska ansvaret för utbytesverksamheten. Din studievägledare eller den internationellt ansvarige på institutionen kan svara på frågor som till exempel vilken termin du kan åka samt dina kursval. De kan ge dig information om vilka utbyteslärosäten som är lämpliga för just de kurser du är intresserad av att läsa samt vad du ska läsa för att kunna tillgodoräkna dig utlandsstudierna och vilka förkunskapskrav som gäller. Vissa institutioner erbjuder egna informationsmöten. Dessa bör du kombinera med ett informationsmöte anordnat av högskolans centrala internationella koordinatorer. 4

5 Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Kontaktperson: Veronica Trépagny Tfn: E-post: Institutionen Handels- och IT-högskolan Kontaktperson: Grace Zhe Gu Tfn: E-post: Institutionen Ingenjörshögskolan Kontaktperson: Grace Zhe Gu Tfn: E-post: Institutionen för pedagogik Agneta Welin Mod Tfn: E-post: Textilhögskolan Kontaktperson: Susanne Edström Tfn: E-post: Institutionen för vårdvetenskap Kontaktperson: Yvonne Samuelsson Tfn: E-post: 5

6 Planera ditt utbyte Innan du går vidare i dina förberedelser för studier utomlands bör du ta ställning till några frågor: Vilket är ditt mål med en studieperiod utomlands? Inom vilket ämnesområde vill du studera? Hur ska du tillgodoräkna dig utlandsstudierna i din examen från Högskolan i Borås? I vilket land vill du studera? Viktigt att ta hänsyn till vilka kurser som erbjuds och vilket språk undervisningen sker på. Vad innebär det rent praktiskt för dig att vara utomlands en termin/ett år? Utlandsstudier genom utbytesprogram Med utbytesplatser avses de studieplatser som Högskolan i Borås genom avtal med lärosäten utomlands kan erbjuda. Högskolan i Borås har avtal med lärosäten i ett 50-tal länder över hela världen. Dock varierar antalet utbytesplatser stort mellan institutionerna. Fördelarna med att söka lärosätets utbytesplatser är: Högskolan har kännedom om partnerlärosätena. Det finns kontaktpersoner på partnerlärosätena. Som utbytesstudent har du ofta en mer fördelaktig status på lärosätet utomlands. Ett stipendium är ofta kopplat till utbytesprogrammen. Terminsavgifter förekommer inte i utbytesprogrammen utan endast i vissa bilaterala avtal eller om du åker på egen hand. Du omfattas av den av högskolan tecknade och betalda försäkringen hos Kammarkollegiet Student UT. Utbytesprogrammen ger dig som student vissa rättigheter. Det är lättare att söka studiemedel från CSN som utbytesstudent än freemover då högskolan garanterar studieperioder, tillgodoräknande av poäng etc. 6

7 Vem kan söka? För att vara behörig till att söka en utbytesplats via Högskolan i Borås gäller följande: Du måste vara registrerad vid Högskolan i Borås på ett utbildningsprogram eller en fristående kurs och ämna ta ut en examen. Du måste vara klar med 60 högskolepoäng innan du åker på ditt utbyte. Observera dock att det är din institution som i slutändan bestämmer om du kan studera vid ett av högskolans partnerlärosäten, vilken termin du kan göra det, vilka kurser du kan läsa där och vilka du kan byta dem mot på Högskolan i Borås. Utlandsstudier på egen hand freemover Om högskolans partnerlärosäten inte passar dig så finns det andra alternativ. Som så kallad freemover kan du läsa vad du vill, när du vill och var du vill. Som freemover får du själv skaffa den information du behöver. Med din institutions godkännande kan du få tillgodoräkna dig poängen du läser utomlands under liknande villkor som utbytesstudenter eller så kan du välja att ta studieuppehåll. Observera dock att du måste prata med din institution innan avresa angående möjligheten att tillgodoräkna dina utlandsstudier. Vill du läsa en hel utbildning utomlands rekommenderar vi att du kontaktar Högskoleverket. För mer information se studera.nu Före ansökan Att studera utomlands under en period kräver en hel del förberedelser. Kom ihåg att även om högskolan erbjuder dig en studieplats utomlands så ligger ansvaret på dig för att dina utlandsstudier ska bli lyckade. Se det som att du är din egen projektledare! All information du kommer att behöva måste du vara beredd att själv samla in från olika håll. I följande stycken kan du läsa mer om var du hittar information, vem du ska kontakta för vilka frågor samt andra informationskällor som kan hjälpa dig. 7

8 Förberedelser Du lämnar in en intresseanmälan för utlandsstudier till din internationella koordinator på institutionen. Vilka deadlines som gäller för intresseanmälan skiljer sig mellan de olika institutionerna så kolla upp detta i god tid innan utbytet. I vissa fall sker ansökan över ett år innan faktisk utbytesperiod. Intresseanmälan måste bland annat göras för att antalet platser på partnerlärosätena är begränsade och ett urval måste ske i de fall fler studenter vill åka till samma ställe. När ska jag åka? Börja med att titta på hur ditt utbildningsprogram ser ut och när (vilken termin) det skulle passa bäst att åka iväg. Vissa program har terminer där ett flertal valbara kurser är samlade. Detta gör det lättare att välja ersättningskurser utomlands. Diskutera med den internationella koordinatorn, studievägledaren eller utbildningsansvariga på din institution. Ofta finns det regler om vilken termin som du tillåts åka. Vart ska jag åka? När du vet hur dina förutsättningar ser ut kan du se vilka partnerlärosäten din institution har utbyte med på webbsidan transit.hb.se/partneruniversitylist. Vill du inte åka till din institutions partnerlärosäten kan du titta på om någon av högskolans övriga institutioner har avtal om studentutbyte med något lärosäte som intresserar dig mer. Kom ihåg att studenterna vid den berörda institutionen har företräde till platserna samt att avtalet ofta gäller ett specifikt ämne. Har du hittat ett lärosäte på egen hand kan detta ofta också gå bra. Kom dock ihåg att du då måste sköta all kontakt med lärosätet själv och att du själv är ansvarig för att ta fram nödvändig information som ansökningsblanketter och kursplaner. Andra studenter Studenter från Högskolan i Borås som tidigare studerat på det lärosäte du är intresserad av är utmärkta informatörer. En del av dessa studenter bloggar under sitt utbyte och du kan då passa på att ställa frågor till dem. Titta på webbsidan studentutomlands.blogspot.com. Ytterligare en bra och informativ webbsida är erasmusstudent.se. Där kan du läsa bloggar av erasmusstudenter från hela Sverige. Utbytesstudenter som läser vid Högskolan i Borås är också bra att prata med. Genom att maila kan du komma i kontakt med dessa studenter. Genom att besöka partnerlärosätenas webbsidor kan du få en idé om hur deras kursutbud ser ut, om deras kurser passar dig och din utbildning samt om de ges under den termin du ska studera utomlands. 8

9 Du klarar mer än du tror Astor Ekdahl från Lerums kommun läste en utbytestermin i San Luis Potosi i Mexiko. Han visste tidigt att han ville läsa en termin utomlands, och det gjorde att han fick ut mesta möjliga av sina utlandsstudier. Varför valde du att åka på utbyte? Att läsa en utbytestermin var inte ett svårt val för mig, det var något jag hade bestämt mig för redan innan jag började läsa på Högskolan i Borås. Det är en bra möjlighet som finns på högskolan, man får chansen att uppleva ett exotiskt land och kombinera det med studier. Hur var det att plugga i Mexiko? Det mexikanska studieupplägget skiljer sig mycket från det svenska. Vi läste sex kurser parallellt under hela terminen och lektionerna hade obligatorisk närvaro. Betygen grundades på din prestation under hela terminen och närvaron på lektionerna. Vad gjorde du på fritiden? På fritiden reste jag och mina vänner mycket. Vi ville uppleva allt som Mexiko hade att erbjuda: stränder, fina städer och vildmark fyllde min lediga tid. Tror du att ditt utbyte kommer att hjälpa dig i framtida studier eller arbete? Ja, det tror jag. Förutom att jag blivit bättre på både spanska och engelska så har jag vuxit som person. Man lär sig mycket om både sig själv och andra människor när man reser. Före resan var jag osäker både när det kom till att prata och skriva på andra språk. Jag lärde mig att man klarar mycket mer än vad man tror och det kan det inte bli mer än fel. Varför tycker du att man ska åka på utbyte? Du får kontakter från hela världen, vilket underlättar både för studier och eventuellt arbete utomlands i framtiden. Jag rekommenderar alla som har möjligheten att studera utomlands att göra det. Det är en upplevelse som jag aldrig skulle byta bort.

10 Våra utbytesprogram Erasmusstudier Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som i Sverige administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). I stort sett alla utbytesavtal inom Europa ingår i Erasmusprogrammet. Samtliga Erasmusavtal är ämnesbundna, vilket betyder att man måste läsa inom ett specifikt ämnesområde på de olika lärosätena. I Europa läser man normalt kurser på landets språk, men på många lärosäten erbjuds vissa kurser på engelska. För mer information se listan med tillgängliga platser på transit.hb.se/ partneruniversitylist. Som Erasmusstudent får du ett stipendium. Beloppet varierar från år till år, men minimum är 200 euro/ månad. Studenter med funktionshinder har möjlighet att söka extra stipendier för merkostnader i samband med utlandsstudierna. Även studenter som vill ta med sina barn kan söka extra stipendium. Erasmusstipendiet behöver inte sökas separat. Du får mer information om stipendiet när du tilldelats en Erasmusplats av din institution. Du kan endast beviljas Erasmusstipendium för studier en gång. Studenter som åker till länder vars språk inte är så utbrett har möjlighet att söka en förberedande språkkurs, EILC (Erasmus Intensive Language Course), där ett stipendium på 150 euro/vecka ingår. Språkkurserna anordnas före terminsstart och man erbjuder såväl nybörjar- som fortsättningskurser. Ansökningshandlingar och mer information skickas separat till studenter som har blivit beviljade en utbytesplats i aktuella länder. Nordplus (Norden & Baltikum) Nordplus är Nordiska Ministerrådets program för att främja utbytet av studenter och lärare mellan nordiska och baltiska lärosäten. Vänligen kontakta din internationella koordinator på institutionsnivå för mer information om möjligt utbyte. Som Nordplusstudent finns möjlighet att få ett stipendium på 200 euro/månad. I vissa fall delas även ett resebidrag ut som varierar beroende på studieort. Stipendiet delas ut från respektive nätverk. Detta betyder att resebidraget kan variera beroende på nätverkets regler och riktlinjer. Information och ansökningar skickas ut av respektive nätverk när man blivit nominerad till en utbytesplats vid ett nordiskt lärosäte. 10

11 Linnaeus-Palme (utvecklingsländer) Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat program som stödjer bland annat studentutbyte mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer. Linnaeus-Palmeprojekt drivs på ett antal av högskolans institutioner, och det är institutionerna själva som utser studenter till det aktuella utbytet. Dessa studenter erhåller ett stipendium som ska täcka merkostnaderna under utbytet. För närvarande är ett stipendium för en utresande student kronor för en termin och kronor för två terminer. Kontakta din institution för att höra om de har något aktuellt Linnaeus- Palmeprojekt med studentutbyte om du är intresserad av detta. Ansökan och nominering Se till att du har koll på följande så att du lättare kan planera dina studier: Sista ansökningsdag Ansökningsprocessen Vad som ska bifogas ansökan Åker du utanför ett avtal (som freemover) kräver ofta lärosätena att du skickar med ett resultat från något språktest. Kraven som ställs på att bevisa att man är behörig är oftast högre än för utbytesstudenter. Ta en kopia på ansökan och på alla intyg och dylikt som du skickar med ansökan! Då är det lätt att skicka in den igen i det fall den skulle komma på villovägar på väg till det utländska lärosätet eller mellan olika avdelningar på det utländska lärosätet. Ge även en kopia på ansökan till din internationella koordinator så kan han/hon lättare svara på eventuella frågor om ansökan som det utländska lärosätet kan tänkas ställa. Intresseanmälningar som inkommer efter deadline tillgodoses i mån av ledig utbytesplats. Tillsammans med intresseanmälan lämnas ett personligt brev på engelska med en motivering till varför du anser dig lämpad för utbytesstudier. Vid konkurrens om platserna vid institutionens partnerlärosäten görs ett urval av institutionen. Urvalet varierar mellan institutionerna men bygger främst på studieresultat, språkkunskaper och personlig lämplighet. Din ansökan om att få studera utomlands kan avslås av institutionen även om det inte råder någon konkurrens om platser eftersom du som utbytesstudent fungerar som en ambassadör på gästlärosätet. 11

12 Att tänka på inför avresan Planering av utlandsstudier Behörig person på din institution ska göra en akademisk bedömning av kurserna du vill läsa utomlands. Det är ofta utbildningsansvarig eller studierektor som gör detta. Kursernas innehåll ska bedömas liksom vilken nivå de är på, om inte poäng används av partnerlärosätet ska detta allokeras samt ämnesområdet. Detta ska fyllas i på blanketten Planering av utbytesstudier. Denna blankett har två syften, dels är den ett avtal mellan högskolan och dig samt en garanti för att det du läser utomlands kommer att tillgodoräknas hemma. Blanketten är också underlag för registrering i Ladok. Alla förändringar i studieplanen ska godkännas av din institution och dokumenteras på blankettens del B Ändring av planerad studieplan. Blanketten finns på högskolans webbsida om utlandsstudier, under rubriken Utlandsstudier Studier vid partnerlärosäte. På denna webbsida finner du även ett kontaktformulär som vi vill att du fyller i före avresa så att vi vet vem vi kan kontakta om det skulle hända dig något under din utlandsvistelse. Learning Agreement Ett Learning Agreement är ett studieavtal mellan dig, Högskolan i Borås och det mottagande lärosätet. Alla förändringar i studieplanen ska godkännas av högskolan såväl som partnerlärosätet och fyllas på i ditt Learning Agreement. Blanketten används främst för Erasmusstudenter och är en obligatorisk bilaga till Erasmusstipendieavtalet (motsvaras av ett s.k. training agreement för Erasmuspraktik). Learning Agreement finns på högskolans webbsida om utlandsstudier, under rubriken Utlandsstudier Studier vid partnerlärosäte. Skicka ansökan När planeringen är gjord och du och din institution är överens om vilka kurser du får läsa samt tillgodoräkna dig i din utbildning, är det dags att skicka in ansökan till partnerlärosätet. Var noga med att kontrollera att ansökan är korrekt ifylld, att alla bilagor som krävs är med och att du skickar in den i tid. Ansökningsblanketter finns oftast på lärosätets webbsida eller hos institutionens internationella koordinator. 12

13 CSN CSN beviljar studiemedel för utlandsstudier vid godkända lärosäten under förutsättning att lärosätet intygar att studierna kommer att tillgodoräknas. CSN beviljar också lån upp till en viss summa för kursavgifter vid utländska lärosäten. Kom ihåg att söka studielån för utlandsstudier från CSN i god tid, mer information på Visum Ta reda på om du behöver ett visum och gör det i god tid. Visumansökningar kan dra ut på tiden. Kontakta respektive lands ambassad för att få reda på vad som gäller och läs viseringsinformationen på utrikesdepartementets webbplats: Försäkring Som utbytesstudent vid Högskolan i Borås omfattas du av samlingsförsäkringen Student UT som högskolan har tecknat hos Kammarkollegiet. Kravet är att du studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för ett utbytesprogram och att du är registrerad på utlandsstudier i Ladok. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, två veckor före och två veckor efter studier/praktik samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. För försäkringsvillkor se: Studenter som åker till ett lärosäte som högskolan inte har avtal med men ändå ska få studierna tillgodoräknade kan komma att omfattas av försäkringen under förutsättning att ett intyg om mottagande/individuellt utbytesavtal upprättas mellan högskolan och värdlärosätet. Kontakta din institution för mer information. Om du åker utanför Norden och EU ska du hämta ett Medical Insurance Card hos internationell koordinator. Kom ihåg att ta med blanketten Planering av utbytesstudier där terminsdatum ska framgå. Det ligger på ditt ansvar att införskaffa detta medicinska försäkringskort! 13

14 Erasmusstudenter bör ta med det europeiska sjukförsäkringskort som kan beställas från Försäkringskassan. Vaccinationer Vissa lärosäten (bl.a. USA, Japan och Kina) har omfattande krav på vaccinationer och smittskyddskontroller. Kraven varierar mellan lärosätena. Smittskydd mot hepatit B, röda hund och tuberkulos krävs vanligen. Kina kräver även HIVtest. Vissa lärosäten kräver även lungröntgen. Kontakta i god tid vårdcentralen eller din grundskola för att få fram information om vilka vaccinationer du redan har. Studenter som gör utlandspraktik inom vård/omsorg ska kontakta sin institution angående vilka vaccinationer som behövs och eventuellt bifoga utdrag ur straffregistret. Körkort Kontakta Motormännen eller landets ambassad angående giltighet för ditt svenska körkort eller om du måste skaffa ett internationellt körkort. Motormännen kan hjälpa dig att ansöka om detta. För ytterligare information se: Bostad på studieorten Sök om möjligt bostad i god tid genom värdlärosätet. Servicenivån vid våra olika utbyteslärosäten varierar. Generellt kan man säga att lärosäten i Nordamerika och Asien alltid hjälper till att ordna bostad medan det varierar i andra länder. Om inte värdlärosätet hjälper till att ordna boende är det oftast lättare att ordna bostad på plats. Planera då ankomsten till studieorten några dagar innan rekommenderat ankomstdatum. Var beredd på att standarden kanske inte är samma som i Sverige ibland delar man rum med andra, detsamma gäller för toalett och/ eller dusch. I vissa fall ingår mat i hyran och ibland måste man betala hyran för hela terminen i förväg. Hyr man lägenhet krävs ofta deposition och hyreskontraktet stämmer inte alltid överens med terminstiden. Värdlärosätets housing office kan dock ofta ge råd och hjälp även med detta. Stipendier Institutionerna anmäler vilka Erasmusstudenter de planerar att skicka ut under det kommande läsåret till högskolans Erasmushandläggare senast 1 maj för studier under hösten och 1 oktober för studier under våren. Dessa studenter blir sedan kontaktade av högskolans Erasmushandläggare angående Erasmusstipendiet. Administrationen av Nordplus- och Linnaeus-Palmestipendiet sköts på institutionerna. Högskolan administrerar bara ett fåtal stipendier men det finns en mängd fonder, stiftelser och organisationer som förmedlar stipendier. Det tar mycket tid i anspråk att söka rätt på denna information då en del stipendier är allmänna och tillgängliga för många medan de flesta har speciella villkor och krav. En del fonder har särskilda ansökningsblanketter medan andra accepterar personliga ansökningar. Ansökningstiderna varierar också med de olika förmedlarna. Mer information: Språkkurs Erasmusstudenter som ska studera i ett land där ett mindre språk talas har möjlighet att ansöka om stipendium för intensiva språkkurser, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses). De ges i värdlandet, under tre till sex veckor. EILC-kurser ges på nybörjaroch fortsättningsnivå. EILC-stipendiet är 150 euro per vecka. Information om vilka lärosäten i Europa som anordnar EILC-kurser finns på Europeiska kommissionens webbsida om EILC. Du fyller i ansökningsblanketten och sparar i din dator. Maila ansökan till Den internationella koordinatorn skickar sedan din ansökan vidare till kursanordnaren. Ansökan om EILC måste lämnas senast 28 maj för studier under hösten och 28 oktober för studier under våren. Om landet du ska åka till Förbered dig på bästa sätt genom att ta reda på så mycket som möjligt om det land du ska åka till, exempelvis genom Högskoleverkets webbplats: Det finns också information på regeringens sida om svenska ambassader: 14

15 Ett minne för livet Sofia Edvinsson från Borås läste en utbytestermin på det portugisiska universitetet Maria Ulrich Lissabon. I soliga Lissabon kryssade hon mellan stränder, studier, kultur och praktik. Varför valde du att studera en termin utomlands? Jag har alltid tyckt om att resa, och kände att det kunde vara kul att resa i samband med studierna. Det var spännande att få möta en ny kultur, innan jag åkte till Portugal visste jag inte mycket om landet. Vi var sammanlagt fyra studenter från Högskolan i Borås som åkte. Tre från Borås och en från Varberg. Vi fyra delade en lägenhet i centrala Lissabon. Hur var universitetets upplägg i Lissabon? På Högskolan i Borås läser jag till förskollärare med inriktning förskola och förskoleklass. I Lissabon hade jag praktik på en portugisisk förskola tre dagar i veckan. En dag i veckan läste vi bild och rörelse tillsammans med portugisiska studenter. Vad gjorde du på fritiden? Jag och mina vänner åkte till stranden och solade. Dessutom så försökte vi lära känna Lissabon så mycket vi bara kunde, och så shoppade vi en del också. Vi var mer som turister än studenter. En stor del av vistelsen var att få ett kulturellt utbyte, och det fick jag! Tror du att ditt utbyte kommer att hjälpa dig i framtida studier eller arbete? Ja, det tror jag. Efter mitt utbyte har jag lärt mig att det verbala språket inte behöver vara ett hinder, utan att användandet av kroppsspråket fungerar lika bra. Barn är barn oavsett varifrån de kommer. Att åka på utbytestermin är ett minne för livet, och man möter många härliga människor som delar med sig av sina liv.

16 16

17 Under din utlandsvistelse Möte med en ny kultur Att läsa utomlands är mycket mer än en akademisk upplevelse. Det kommer att innebära förändringar för dig som person och anpassning till ett annat lands kultur. Det är utmanande och inte alltid lätt, men för det mesta en mycket positiv erfarenhet. Alla studenter upplever en kulturkrock i mindre eller högre grad. Du kan skaffa dig kunskap om vad det innebär för att lättare förstå vad som händer. Tänk också på att det kan bli en omvänd kulturkrock när du återvänder till Sverige. Ambassadör för Högskolan i Borås Kom ihåg att under tiden du befinner dig på partnerlärosätet så är du en representant och ambassadör för Högskolan i Borås. Du ska följa värdlärosätets regler och uppträda på ett sådant sätt att det mottagande lärosätet fortsättningsvis vill ta emot studenter från vår högskola och att de vill skicka studenter till oss. Omtenta Innan du åker hem bör du ta reda på hur du ska gå till väga ifall du behöver göra en omtenta eller komplettera uppgifter. Det är bäst att komma överens med läraren vid värdlärosätet innan du lämnar landet. Transcript of records Se till att du får ett transcript of records när du ska fara hem. Det är ett studieintyg på att du har läst samt blivit godkänd på de kurser du antagits till och behövs inför tillgodoräknandet hemma. 17

18 När du kommer hem Tillgodoräknande Om möjligt se till att få med dina betyg, transcript of records, redan vid hemresan. Det är ditt ansvar att se till att du har ditt betyg med dig hem efter din utlandsvistelse eller att ditt värdlärosäte skickar ditt betyg antingen till dig eller till någon av de internationella koordinatorerna vid högskolan. Om ditt betyg skickas direkt till högskolan skickar vi i vår tur originalet till dig. Du måste sedan själv kontakta din institution för tillgodoräkning. Samla på dig så mycket information om kurserna som möjligt (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema, antalet undervisningstimmar, kopior på dina tentor med mera) under utlandsvistelsen. På det sättet underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem. Utvärdering Det är obligatoriskt att sprida och dela med dig av dina erfarenheter under och efter dina utbytesstudier genom t.ex. presentationer för andra studenter vid informationsmöten, blogginlägg på Studera utomlands, fotoutställningar o.s.v. Som Erasmusstudent förväntas du skriva en rapport om dina studier när du återvänder hem. ESN Borås Tag gärna kontakt med Erasmus Student Network Borås (ESN Borås) på Högskolan i Borås efter din hemkomst. ESN Borås är en grupp studenter som anordnar sociala aktiviteter, resor, fester m.m. för internationella och svenska studenter. Dels för att de ska trivas under sin studietid i Borås, dels för att främja det interkulturella utbytet. Under introduktionsveckorna fungerar medlemmarna i ESN Borås som faddrar (Student Buddies) och har då som uppgift att introducera de nya studenterna till studentlivet i Borås: Fadder Om du inte vill vara aktiv i ESN Borås under hela terminen kan du alternativt bara anmäla dig som Student Buddy. Kontakta ESN Borås för att bli Student Buddy åt en inkommande student, ett utmärkt sätt att behålla dina nyförvärvade språkkunskaper: 18

19 Checklista utbytesstudier 1. Intresseanmälan 2. Planering av utbytesstudier 3. Stipendieavtal 4. Learning Agreement 5. Kontouppgifter stipendium 6. CSN 7. Antagningsbesked 8. Visum 9. Sjukförsäkringskort 10. Transcript of records 11. Letter of Confirmation 12. Rapport utbytesstudier 19

20 Gör praktik utomlands Utlandspraktik är ett bra sätt att komplettera dina teoretiska kunskaper med arbetslivserfarenhet på samma gång som du får erfarenhet av att bo och arbeta i ett annat land. Du får chans att testa på arbetslivet och knyta nya kontakter inför framtiden. Praktiken kan antingen vara en del av en kurs vid högskolan eller ligga utanför dina ordinarie studier. Praktiserar du i Europa kan du ansöka om ett Erasmus praktikstipendium. För all praktik gäller att du själv hittar din praktikplats. Du kontaktar det företag eller den organisation du är intresserad av att praktisera för att diskutera om det finns möjlighet för dig att få praktik där. Lärare eller studievägledare på din institution har ibland kontakter du kan använda dig av. Det händer också att företag eller organisationer annonserar ut praktikplatser som du kan söka. Praktikplatser är oftast obetalda men det finns företag och organisationer som erbjuder en mindre summa pengar under praktiktiden. Mer information, tips på hur du hittar praktikplatser samt en lista över utannonserade praktikplatser finns på: Erasmuspraktik Erasmus ingår i ett EU-finansierat ramprogram för högre utbildning som i Sverige administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Studenter kan under tre till sex månader få ett praktikstipendium för att möjliggöra praktik i ett annat EU-land. Syftet är bland annat att studenten ska bli bättre rustad för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka sin anställningsbarhet. Det är ett utmärkt tillfälle att få erfarenheter som värderas högt när du senare ska söka arbete. UHR definierar Erasmuspraktiken så här: En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i en annan medlemsstat, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet. 20

21 Observera att en ansökan om ett Erasmus praktikstipendium inte är en ansökan om en praktikplats utan enbart en ansökan om ett stipendium. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där. Vem kan söka? Du ska ha genomfört minst ett år av dina högskolestudier innan praktiken. Du ska vara registrerad vid Högskolan i Borås med avsikt att ta ut en examen. Du kan endast delta i Erasmus studentpraktik en gång och du måste genomföra praktiken innan du tagit ut din examen. Det innebär att du kan genomföra praktiken när du avslutat din utbildning och inte tänker läsa fler kurser på Högskolan i Borås. Det får dock inte ha gått mer än en termin sedan du avslutade dina kurser. Ansökan om examen lämnar du då in efter avslutad Erasmuspraktik. Du kan också göra praktiken som en del av en praktik- eller uppsatskurs som ingår i din utbildning. Berättigad praktik Du måste göra praktik på heltid vid ett företag eller organisation som är behörig för praktik. Praktikens längd Stipendiet ges till praktik som pågår under minst tre månader och som mest sex månader. Själva praktiken kan vara längre men stipendiet är på maximalt sex månader. Erasmusperiod i hemlandet Om din hemvist är i något av de 33 länder som deltar i programmet, men du för närvarande studerar i Sverige, har du rätt att söka Erasmus praktikstipendium för att göra praktik i ditt hemland. Din ansökan ges i detta fall dock lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Godkända praktikplatser Företaget eller organisationen som står värd för din praktik måste motsvara UHR:s definition av företag för att vara berättigat att ta emot studenter: Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för praktik är: EU-institutioner. Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor som UHR (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). Svenska diplomatiska representationer (ambassader och konsulat). Godkända länder Godkända länder för att kunna söka ett Erasmus praktikstipendium är alla EUländer, Liechtenstein, Schweiz, Turkiet, Norge och Island, samt dessa länders territorier även om de ligger utanför Europa. Mer information kring vilka länder detta är finner du på vår webbsida under rubriken Praktik utomlands Erasmus praktik. 21

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS

Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Allt om högskolestudier på studera.nu STUDERA UTOMLANDS Innehåll Ta chansen att studera utomlands 2 Flera sätt att studera utomlands 3 Låt planeringsarbetet ta tid 6 Var vill du studera? 8 Så bekostar

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder.

Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. foto rickard kilström KARRIÄR text anna bergholtz Det är fortfarande få unga med funktionshinder som gjort eller gör det just nu. Däremot är det vanligt bland unga utan funktionshinder. Att studera eller

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

Plugga vidare så väljer du rätt!

Plugga vidare så väljer du rätt! En tidning från 40 temasidor för dig som vill plugga vidare Programledaren Kodjo Akolor:» Jag är ett år ifrån att ta examen i internationell ekonomi Studera utomlands så gör du Shahnaz Pervin blir färdig

Läs mer