Möt världen genom Linnéuniversitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möt världen genom Linnéuniversitetet"

Transkript

1 Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö

2 Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella profilen är mycket viktig för Linnéuniversitetet och alla studenter ska erbjudas möjligheter till internationella upplevelser under sin studietid. Denna handbok är framtagen för dig som har funderingar kring studier vid något universitet utomlands som Linnéuniversitetet samarbetar med eller för dig som funderar på att praktisera eller kanske skriva ditt examensarbete utomlands som en del av din utbildning. Att vistas utomlands under studietiden, antingen för studier eller praktik, innebär inte bara att förkovra sig akademiskt utan det ger också insikter och erfarenheter som du kommer att ha stor nytta av i framtiden, både i yrkeslivet och privat. Du får internationell kompetens och språkkunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Du kommer också att få vänner för livet och många andra intressanta kontakter. Du kommer förhoppningsvis att känna det som om du har ett andra hemland och du kommer att ha väldigt roligt! Ta chansen! Avdelningen för internationella relationer Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen 3 Studier utomlands 4 Före ansökan 6 Utbytesplatser genom Linnéuniversitetet 8 Ansökan och nominering 10 Inför avresa till värduniversitetet 12 Under din utlandsvistelse 16 Efter hemkomst 17 Praktik utomlands Erasmuspraktik 18 Examensarbete utomlands Minor Field Studies 21 Länkar till mer information 23 3

3 Studier utomlands Studier utomlands Studier utomlands Som student vid Linnéuniversitetet har du stora möjligheter att delta i utbytesstudier som en del av din utbildning. Det finns ett stort utbud av spännande studieorter att välja bland. Att studera utomlands under en period kräver en hel del förberedelser. Det är många saker att tänka på både före, under och efter studieperioden utomlands. Det är en investering i både tid och pengar och därför rekommenderar vi att du gör ett informerat val för att få ut det allra mesta av dina studier. Börja med att läsa igenom den här handboken ordentligt. Efter det bör du ha fått svar på många av dina frågor och det troliga är att du också har en idé om var du ska vända dig och vilken information du behöver söka härnäst. Kontakta Internationella relationer om du har ytterligare frågor. Innan du går vidare i dina förberedelser för studier utomlands bör du ta ställning till några frågor: Vilket är ditt mål med en studieperiod utomlands? Inom vilket ämnesområde vill du studera? Hur ska du tillgodoräkna dig utlandsstudierna i din examen från Linnéuniversitetet? I vilket land vill du studera? Viktigt att ta hänsyn till är hur väl du behärskar landets språk då du ska följa undervisning, prestera skriftligt och muntligt under lektioner samt tentera på det aktuella språket. Vad innebär det rent praktiskt för dig att vara utomlands en termin/ett år? Utlandsstudier genom utbytesprogram Med utbytesplatser avses de studieplatser som Linnéuniversitetet genom avtal med universitet utomlands kan erbjuda. Linnéuniversitetet har avtal med universitet i ett 50-tal länder över hela världen. Dock varierar antalet utbytesplatser stort mellan institutionerna. Fördelarna med att söka universitetets utbytesplatser är: Du slipper att betala de ofta höga terminsavgifter som nästan alla utländska universitet har. Du studerar vid ett universitet som Linnéuniversitetet har upparbetade kontakter med och som din institution känner till. Det underlättar arbetet med att få dina utlandsstudier tillgodoräknade i din svenska examen. Pappersarbetet underlättas och du gör en förenklad ansökan till värduniversitetet. Vem kan söka? Grundnivå För att vara behörig till att söka en utbytesplats på grundnivå via Linnéuniversitetet gäller följande: Du måste vara registrerad på ett utbildningsprogram eller fristående kurs vid Linnéuniversitetet. Ej utbytesstudentstatus. Du måste vara klar med 60 högskolepoäng innan du åker på ditt utbyte. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara från Linnéuniversitetet det läsår som föregår utbytesperioden. Detta kontrolleras i samband med terminsslut. Undantag på vissa program kan förekomma. Avancerad nivå För att vara behörig till att söka en utbytesplats på avancerad nivå via Linnéuniversitetet gäller följande: Du måste vara registrerad på ett utbildningsprogram eller fristående kurs vid Linnéuniversitetet. Ej utbytesstudentstatus. Du måste ha en avklarad utbildning på grundnivå innan du åker på ditt utbyte. Dessutom måste du ha minst 45 högskolepoäng från Linnéuniversitetet det läsår som föregår utbytesperioden. Detta kontrolleras i samband med terminsslut. Undantag på vissa program kan förekomma. Om du söker och blir nominerad till en utbytesplats förbinder du dig att delta på alla informationsaktiviteter som anordnas inför utbytesstudierna (länderinformation, Kick-off samt möten som anordnas på din institution). Utlandsstudier på egen hand Om något av Linnéuniversitetets utbytesavtal inte kan erbjuda det du söker, kan du på egen hand söka plats vid ett utländskt universitet. Mer information och länktips för utlandsstudier på egen hand hittar du på universitetets hemsida under rubriken Utbildning och Studera utomlands Vill du läsa en hel utbildning utomlands rekommenderar vi att du kontaktar Högskoleverket för vidare information, se 4 5

4 Före ansökan Före ansökan Före ansökan Att studera utomlands under en period kräver en hel del förberedelser. Kom ihåg att även om universitetet erbjuder dig en studieplats utomlands så ligger ansvaret på dig för att dina utlandsstudier ska bli lyckade. Se det som att du är din egen projektledare! All information du kommer att behöva måste du vara beredd att själv samla in från olika håll. Nedan kan du läsa mer om var du hittar mer information, vem du ska kontakta för vilka frågor samt andra informationskällor som kan hjälpa dig. Avdelningen för internationella relationer Internationella relationer har administrativt ansvar för utbytesverksamheten vid Linnéuniversitetet och är till för dig som ska åka utomlands genom något av universitetets samarbetsavtal. Du är alltid välkommen till oss på Internationella relationer med frågor om utlandsstudier. Du kan få länderspecifik information från våra handläggare när det gäller frågor av generell karaktär om universitet samt kringservice som mottagning och boende. Alla frågor som rör dina studier, till exempel kursval, besvaras av din institution. Internationella relationer finns här: Kalmar, andra våningen i Falken Växjö, vid huvudentrén i H-huset På universitetets hemsida, under Utbildning hittar du länk till att studera utomlands. Där finns information om våra besökstider, kontaktuppgifter samt mer information om internationella möjligheter med länkar till alla samarbetsuniversitet, utbytesprogram, stipendier med mera. Inför varje sökomgång anordnar Internationella relationer allmänna informationsmöten om utbytesstudier. Börja med att gå på ett informationsmöte för att få så mycket information som möjligt. Den allmänna informationen är densamma vid alla mötestillfällen. Vi har även vissa länder/regionspecifika informationsmöten där du kan få mer information om att studera i till exempel Europa, Asien eller Nordamerika. Alla möten anslås på hemsidan samt på anslagstavlor runt om på universitetets institutioner. Din institution Din institution har det akademiska ansvaret för utbytesverksamheten. Din studievägledare eller den internationellt ansvarige på institutionen kan svara på frågor som till exempel vilken termin du kan åka samt kursval. De kan ge dig information om vilka utbytesuniversitet som är lämpliga för just de kurser du är intresserad av att läsa samt vad du ska läsa för att kunna tillgodoräkna dig utlandsstudier och vilka förkunskapskrav som gäller. Vissa institutioner erbjuder egna informationsmöten inför varje ansökningsomgång. Dessa bör du kombinera med ett informationsmöte anordnat av Internationella relationer. Andra studenter Studenter från Linnéuniversitetet som tidigare studerat på det universitet du är intresserad av är utmärkta informatörer. En del av dessa studenter bloggar under sitt utbyte och man kan då passa på att ställa frågor till dem (se länkar från universitetets hemsida). I STARS (Study Abroad Report System), kan du läsa mer om vad studenter skrivit om hur det är att studera i ett visst land eller på ett särskilt lärosäte. Utbytesstudenter som läser vid Linnéuniversitetet är också bra att prata med. Kontakta Internationella relationer för att komma i kontakt med dessa studenter. Språkkrav Linnéuniversitetet kräver generellt inga språktester. Det kan dock förekomma att mottagande universitet kräver språktest. TOEFL, Test of English as a Foreign Language, är ett krav för att få läsa vid många amerikanska ISEPuniversitet samt en del av våra systeruniversitet i USA. Testet är giltigt i två år. Se TOEFLs hemsida för mer information. Flertalet av våra partneruniversitet i Australien kräver att man har minst VG eller motsvarande i engelska från gymnasiet. Detta ska uppvisas genom gymnasiebetyg på engelska. Har man inte detta kan man istället göra ett TOEFL-test eller ett IELTS-test. Simon Bengtsson Som svensk är man exotisk i Puerto Rico. Simon Bengtsson vet. Han bytte Växjö till ett studieår i betydligt hetare klimat. Fantastiskt. Jag höjde tempot i studierna ett år innan här hemma, för att kunna få lite extra egen tid i Puerto Rico. Det fanns mycket att roa sig med vid sidan av plugget. Att surfa, sola och bada var en del av livet som utbytesstudent. Simon pluggade spanska och fristående kurser. Boende delade han med en spansk utbytesstudent, i närheten av skolan. Befolkningen var mycket välkomnande mot oss, gästvänliga och trevliga. Det satte en extra guldkant på ett fantastiskt trevligt år. Nu blir det hårdkörning här hemma ett tag, sedan hoppas jag kunna tillbringa en termin i HongKong! 6 7

5 Utbytesplatser genom Linnéuniversitetet Utbytesplatser genom Linnéuniversitetet Utbytesplatser genom Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet har bilaterala avtal om utbyte av studenter och/eller lärare med cirka 500 lärosäten i ett 50-tal länder. Dessa avtal ingår ofta i ett utbytesprogram eller konsortium. Nedan kan du läsa lite kort om de program som Linnéuniversitetet medverkar i. Mer information om dessa hittar du på universitetets hemsida under rubriken Utbildning och Studera utomlands. En lista över aktuella platser man kan söka till inför varje ansökningsomgång publiceras separat och finns även på hemsidan. Erasmus (Europa) Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som i Sverige administreras av Internationella programkontoret. I stort sett alla utbytesavtal inom Europa ingår i Erasmusprogrammet. Samtliga Erasmusavtal är ämnesbundna, vilket betyder att man måste läsa inom ett specifikt ämnesområde på de olika universiteten. I Europa läser man normalt kurser på landets språk, men på många universitet erbjuds vissa kurser på engelska. För mer information se listan med tillgängliga platser. Som Erasmusstudent får du ett stipendium. Beloppet varierar från år till år, men minimum är 200 euro/månad. Studenter med funktionshinder har möjlighet att söka extra stipendier för merkostnader i samband med utlandsstudierna. Erasmusstipendiet behöver inte sökas separat. Du får mer information om stipendiet när du tilldelats en Erasmusplats. Du kan endast beviljas Erasmusstipendium för studier en gång. Studenter som åker till länder vars språk inte är så utbrett har möjlighet att söka en förberedande språkkurs, EILC (Erasmus Intensive Language Course), där ett stipendium på 150 euro/vecka ingår. Språkkurserna anordnas före terminsstart och man erbjuder såväl nybörjar- som fortsättningskurser. Ansökningshandlingar och mer information skickas separat till studenter som har blivit beviljade en utbytesplats i aktuella länder. Nordplus (Norden) Nordplus är Nordiska Ministerrådets program för att främja utbytet av studenter och lärare mellan nordiska lärosäten. Programmet bygger på ämnesnätverk och på Linnéuniversitetet finns ämnesnätverk inom litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap, socialt arbete, vårdvetenskap och lärarutbildning. Linnéuniversitetet är även med i ett nätverk, Nordlys, där man samarbetar inom samtliga ämnesområden. Till detta nätverk är samtliga nordiska universitet anslutna. Du kan läsa på landets språk eller de kurser som erbjuds på engelska. Som Nordplusstudent finns möjlighet att få ett stipendium på 200 euro/månad. I vissa fall delas även ett resebidrag ut som varierar beroende på studieort. Stipendiet delas ut från respektive nätverk. Detta betyder att resebidraget kan variera beroende på nätverkets regler och riktlinjer. Information och ansökningar skickas ut av respektive nätverk när man blivit nominerad till en utbytesplats vid ett nordiskt lärosäte. Linnaeus-Palme (utvecklingsländer) Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat program som stödjer bland annat studentutbyte mellan universitet i Sverige och utvecklingsländer. Linnaeus-Palmeprojekt drivs på ett antal av Linnéuniversitetets institutioner, och det är institutionerna själva som utser studenter till det aktuella utbytet. Dessa studenter erhåller ett stipendium som ska täcka merkostnaderna under utbytet. För närvarande är ett stipendium för en utresande student kronor för en termin och kronor för två terminer. Kontakta din institution för att höra om de har något aktuellt Linnaeus- Palmeprojekt med studentutbyte om du är intresserad av detta. Internationella relationer kommer även i den mån det är möjligt att utlysa aktuella platser. ISEP The International Student Exchange Program ISEP är ett nätverk som omfattar cirka 140 universitet i USA. Nätverket är ämnesövergripande och alla som studerar vid Linnéuniversitetet kan söka platser inom nätverket. Vilka universitet som finns tillgängliga inom programmet hittar du på ISEPs hemsida Grundtanken med ISEP är att det inte ska kosta vare sig mer eller mindre att studera i ett annat land. Kostnaden baseras på vad det skulle ha kostat att läsa vid sitt hemuniversitet för studenter vid Linnéuniversitetet är det lika med kostnader för en studentbostad och mat, kronor per termin. Denna summa betalas in till Linnéuniversitetet. När du anländer till ditt värduniversitet är mat och husrum redan betalt av en utgående ISEP-student så du har inga kostnader för detta. En anmälningsavgift på USD 355 tillkommer (med reservation för eventuella förändringar). När du fått en plats som ISEP-student börjar en omfattande ansökningsprocess med handlingar som skickas till ISEPs huvudkontor i Washington DC som ansvarar för din placering. Notera att handläggningstiden för en ISEPplacering är lång och man kräver ibland att den sökande gjort TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Om du bestämmer dig för att söka en ISEP-plats behöver du inte ange ett specifikt universitet på din ansökan utan det räcker med att du väljer ISEP. Du kommer i ett senare skede specificera var inom konsortiet du vill bli placerad. ISEP International to International ISEP International to International är ett konsortium på samma villkor som ISEP men medlemsuniversiteten kommer från länder världen över. Du hittar information om ISEP International to International på Var noga med att kontrollera vilka språkkunskaper du måste ha när du väljer universitet. Om du bestämmer dig för att söka en ISEP International to International plats behöver du inte ange ett specifikt universitet på din ansökan utan det räcker med att du väljer ISEP International to International. Du kommer i ett senare skede specificera var inom konsortiet du vill bli placerad. Systeruniversitet/bilaterala avtal Linnéuniversitetet har ingått bilaterala avtal med universitet i Australien, Chile, Egypten, Japan, Kanada, Kenya, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Uganda, Ukraina och USA avseende studier inom olika ämnesområden. Ett bilateralt avtal innebär att vi varje år har ett direktutbyte med ett universitet. Varje år kan studenter från Linnéuniversitetet studera vid ett systeruniversitet och som motprestation kommer studenter därifrån till oss. Ett flertal av våra systeruniversitet erbjuder kurser på engelska. För mer information se listan med tillgängliga platser. USAC University Studies Abroad Consortium Linnéuniversitetets deltagande i konsortiet USAC ger möjlighet till utbytesstudier i Chile, Costa Rica, Frankrike, Indien, Italien, Kina, Malta, Mexiko, Nederländerna, Norge, Spanien, Thailand, Tjeckien och Tyskland. Mer information finns på USACs hemsida Observera att det inte är möjligt att resa till alla länder angivna på hemsidan, utan de länder som är angivna ovan är de som studenter från Linnéuniversitetet får åka till via USAC. Om du bestämmer dig för att söka en USAC-plats behöver du inte ange ett speciellt universitet på din ansökan, utan det räcker med att du väljer USAC. Du kommer i ett senare skede att specificera var inom konsortiet du vill bli placerad. MCTS Middelburg Center for Transatlantic Studies Tillsammans med ett flertal universitet runt om i världen driver Linnéuniversitetet ett institut i Nederländerna, Middelburg Center for Transatlantic Studies, där våra studenter har möjlighet att studera en termin. Lärare från flera olika länder undervisar och de studenter som deltar kommer från en mängd länder runt om i världen. Alla kurser som ges inom programmet har ett transatlantiskt perspektiv. Terminen är indelad i fyra block med tre valbara kurser/moduler inom varje. Kostnaden för en termin är euro (med reservation för eventuella förändringar). I avgiften ingår bostad, två studieresor, samt introduktion. Bostad arrangeras genom Roosevelt Academy och man bor i privata rum med gemensamma utrymmen för toalett och dusch. Detta alternativ lämpar sig bäst för studenter som har möjlighet att studera en valfri termin utomlands. För mer information se 8 9

6 Ansökan och nominering Ansökan och nominering Ansökan och nominering Du ansöker online till Linnéuniversitetet. Länk till ansökan hittar du på universitetets hemsida lnu.se under rubriken Utbildning och Studera utomlands. Till ansökan ska följande dokument laddas upp som pdf-filer: Betygsutdrag från Linnéuniversitetet (Högskolan i Kalmar/Växjö universitet) Eventuella betygsutdrag från övriga universitet eller högskolor du studerat vid och önskar åberopa Motivationsbrev Tänk på: Kontrollera att alla uppnådda poäng är inregistrerade i LADOK till den 15 november. (15 mars för Andra Chansen) Du måste välja ett specifikt universitet och inte enbart ange ett land på ansökans sex sökalternativ. Under ämne i ansökan ange det ämne du vill läsa utomlands, du behöver inte ange specifika kurser. Endast fullständiga ansökningar registreras. Ditt val av termin påverkar inte din möjlighet till placering, välj den termin som passar bäst för din utbildning. Nominering till platserna vid partneruniversiteten görs därefter i enlighet med rangordningslistan. Före jul skickas besked ut till den angivna studieadressen och du ska då lämna besked om du accepterar/avstår nomineringen. I de fall där vi inte kan erbjuda plats vid ett av de sökta universiteten försöker vi erbjuda ett likvärdigt lärosäte. Om du efter denna fördelning fortfarande ej erhållit plats placeras du på en reservlista för senare fördelning vid eventuella återbud. SISTA ANSÖKNINGSDAG FÖR ANDRA CHANSEN ÄR DEN 15 MARS! Andra Chansen Under februari/mars kommer de platser som eventuellt inte är fördelade att utlysas i en andra ansökningsomgång Andra Chansen. Sista ansökningsdag för dessa platser är den 15 mars. Viktiga datum Oktober november Informationsmöten om utlandsstudier. 15 november Sista ansökningsdag. November december Ansökningarna registreras och bekräftelse på att ansökan är mottagen skickas ut. Ansökningarna rangordnas och placering samt nominering görs. Besked lämnas om nomineringar och reservplaceringar. Beskedet skickas till den angivna studieadressen. Det anslås också utanför Internationella relationer. Man har därefter två veckor på sig att lämna besked om man accepterar/avstår från nomineringen. 15 mars Sista ansökningsdag för reservplatserna Andra Chansen. Februari april Mars juni April /oktober Efter hemkomsten Specifik land- och universitetsinformation till utresande studenter. Kontakta din studievägledare/ämnesansvarig angående kursval/tillgodoräkning. Ansökan skickas till mottagande universitet. Obligatorisk Kick-off för utresande studenter höst/vår. Inbjudan skickas ut. Skriv in din utvärdering i STARS. Påbörja tillgodoräkningen vid din institution. Urval och nominering Din ansökan behandlas av Internationella relationer. När alla ansökningar registrerats rangordnas de efter ett antal urvalskriterier

7 Inför avresa till värduniversitetet Inför avresa till värduniversitetet Marie-Louise Schiöler Två terminer vid International Christian University i Tokyo har satt djupa avtryck i växjöstudenten Marie-Louise Schiöler. Jag känner att jag utvecklades mycket under tiden i Tokyo och jag har fått massor av nya vänner. Marie-Louise förberedde sig väl, inte minst språkligt. Jag läste japanska i två terminer i Växjö innan jag for. Väl på plats utvecklades min japanska jättemycket. Inte minst med tanke på att jag bodde i korridor med 38 japanska tjejer! Marie-Louise ansåg den japanska universitetsutbildningen mer gymnasielik med svenska mått, det vill säga betydligt mer schemalagd. Svenska studenter är definitivt mer självständiga och får ta ett större eget ansvar för studierna. Några studentpubar fanns inte på universitetet. Men hon kunde roa sig på mängder av karaoke-barer i centrum, 20 minuters tågresa från skolan. Inför avresa till värduniversitetet Nominerad till en plats utomlands Vi vill påpeka att du är endast nominerad till den utbytesplats du har erbjudits. Det är det mottagande universitetet som gör den slutliga antagningen. Du är inte garanterad en plats, men det är väldigt sällsynt att antagning inte görs av mottagande universitet. Kurser och tillgodoräkning Tanken med utbytesstudier är att man ska kunna tillgodoräkna sina utlandsstudier som en del i utbildningen. För att säkerställa det akademiska erkännandet ska en studieplan/ett Learning Agreement undertecknas av studenten, hemuniversitetet och värduniversitetet: Välj ut ett antal kurser i samråd med studievägledaren eller motsvarande innan avresa. Upprätta en studieplan/ Learning Agreement. Vid vissa universitet får man inte fullständig kursinformation förrän efter ankomst. Fyll då i Learning Agreement på plats och skicka till din heminstitution tillsammans med kursplaner och litteraturlistor. Håll kontakt med din institution angående kursval och eventuella förändringar. 12 Själva tillgodoräkningen görs av din heminstitution efter hemkomst med betyg/transcript of records som underlag. Försök att ta med betyg/transcript of records, kursplaner, litteraturförteckning hem för att underlätta och snabba på tillgodoräkningen. En mall på Learning Agreement finns att ladda ner från Internationella relationers hemsida. Egna förberedelser Det är ditt eget ansvar att förbereda dig så bra som möjligt innan du reser ut. Detta kan du bland annat göra genom att läsa om det land du ska åka till, om dess seder och kultur. Det är också bra att förbereda sig språkligt genom att fräscha upp språkkunskaperna. Anmäl dig gärna på Studentkåren i Växjö eller ESN i Kalmar för att bli fadder till någon av de utbytesstudenter som kommer till Linnéuniversitetet. Kick-off och informationsträffar Kontaktpersonerna för olika länder vid Internationella relationer arrangerar informationsträffar för de studenter som ska studera utomlands kommande läsår. Under en obligatorisk Kick-off, i april för dem som ska på utbyte till hösten och i oktober för dem som ska på utbyte till våren, får du delta i en workshop om interkulturell kommunikation. Dessutom får du praktisk information inför din resa. Studiemedel När du studerar genom ett utbytesavtal betalar du inte några terminsavgifter vid värduniversitetet. Andra obligatoriska avgifter kan tillkomma som exempelvis registreringsavgift, materialkostnader, kåravgift eller försäkringsavgift. Tänk på att levnadskostnaderna kan variera kraftigt mellan olika länder. Du måste ha möjlighet att finansiera dina studier och din fritid. Du bör i god tid ta reda på hur mycket dina studier kommer att kosta för att se om det kommer att vara möjligt för dig att finansiera dessa. Generellt kan man säga att de studiemedel man kan låna från CSN räcker, men att man ska vara medveten om att det oftast blir lite dyrare att vistas utomlands eftersom de flesta vill passa på att resa i landet. Om du studerar utomlands genom Linnéuniversitetet (förutsatt att du uppfyller de generella kraven från CSN) betraktar CSN det som utbytesstudier och du beviljas studiemedel. Det totala studiemedelbeloppet är anpassat till kostnadsnivån i det land du ska studera i och terminslängden vid värduniversitetet. Använd blanketten Ansökan om studiemedel för studier utomlands. Sök studiemedel för ett helt läsår (höst- och vårtermin) på en gång, även om du ska läsa i Sverige en del av läsåret. Sänd din ansökan i god tid. Du måste själv styrka din studietid utomlands. Studietiderna hittar du på värduniversitetets hemsida. Detta gäller inte om du ska studera i ett land med fastställd studietid. CSN betalar ut dina pengar i en klumpsumma tidigast tre veckor innan terminsstart. Du kan om du vill söka extra studiemedel för resekostnader till och från din studieort samt för att täcka kostnaden för en utlandsstudieförsäkring. Mer information om studiemedel hittar du på Andra finansieringskällor Erasmusstipendium om du reser som Erasmusstudent inom Europa. Nordplusstipendium om du reser som utbytesstudent inom Norden. Annat stipendium, se till exempel Funktionshindrade studenter Funktionshindrade studenter har möjlighet att ansöka om särskilt stöd för utlandsstudier. Kontakta Linnéuniversitetets samordnare för funktionshindrade studenter för mer information. Funktionshindrade studenter som åker genom Erasmus eller Nordplus har dessutom möjlighet att söka extra medel för merkostnader. Försäkringar Det är viktigt att du ser till att ha en ordentlig utlandsstudieförsäkring innan du lämnar Sverige. Studenter som deltar i Linnéuniversitetets utbytesprogram försäkras med automatik genom Kammarkollegiets Student UTförsäkring. Du hittar mer information om denna försäkring på Denna försäkring är kostnadsfri och gäller endast om annan försäkring ej tecknas. Observera att den bara gäller i landet som du ska studera i. Det är upp till varje enskild student vilken försäkring man 13

8 Inför avresa till värduniversitetet väljer. Ett flertal försäkringsbolag erbjuder försäkringar för studier utomlands. Kontakta olika försäkringsbolag om villkor och premier för deras utlandsförsäkringar. Försäkringen bör innehålla någon form av skadeståndsskydd (speciellt om du ska studera i USA). EU-länder Om du ska studera i ett annat EU-land ska du skaffa EUkortet från Försäkringskassan. Det ger dig rätt till sjukvård på samma villkor som värdlandets egna medborgare. När du kommer på plats bör du ta reda på om du måste göra något mer för att du ska få denna service. Vården kan variera från land till land och vanligtvis är inte alla läkare och kliniker anslutna till den allmänna försäkringen. Andra länder För länder utanför EU gäller vanligen att Sverige inte har något försäkringsavtal och även om ett sådant finns kan det finnas begränsningar i vad som innefattas av försäkringsavtalet. Kontakta Försäkringskassan för fullständig information om eventuellt avtal med det land du ska studera i, men räkna med att du behöver en egen försäkring. Vissa universitet kräver att du tecknar universitetets egen försäkring. Pass, visum och uppehållstillstånd Kontrollera att ditt pass är giltigt under hela din planerade utlandsvistelse. Vissa länder kräver även att det ska vara giltigt i ett antal månader efter hemkomst. EU-länder Observera att pass eller nationellt ID-kort fortfarande krävs för vistelse i EU-land. För studier som varar i mer än tre månader i EU-land krävs uppehållstillstånd. Det söker du hos den lokala myndigheten snarast möjligt efter ankomst till studieorten. Vad som krävs för att söka uppehållstillstånd varierar något från land till land, men vanligen behöver du giltigt pass eller nationellt ID-kort samt EU-kortet. Likaså måste du kunna bevisa att du är inskriven på giltig utbildningsinstitution samt att du kan försörja dig själv under vistelsen i landet. Det kan vara bra att ta med sig ett antal passfoton då det kan behövas i vissa sammanhang. Information om vad som gäller för varje land kan du få från respektive ambassad. Om du inte har medborgarskap från ett EU-land kan visum krävas. Det är ditt eget ansvar att kolla upp vad som gäller för dig. Andra länder För studier i länder utanför EU måste du räkna med att visum krävs för hela studieperioden. Det är praxis att skaffa visum före avresan. Du kan ansöka om visum först när du fått antagningsbesked från värduniversitetet och andra blanketter som är nödvändiga för visumansökan. Hör med respektive ambassad om vad som gäller. Medlemskap i Studentkåren Under din studietid utomlands kan du ansöka om restitution vid Studentkåren det innebär att Studentkåren befriar dig från kåravgiften, men att du fortfarande är registrerad som medlem. Kontakta Studentkåren för mer information. Vaccinationer Vissa universitet (USA, Japan och Kina) har omfattande krav på vaccinationer och smittskyddskontroller. Kraven varierar mellan universiteten. Smittskydd mot hepatit B, röda hund och tuberkulos krävs vanligen. Kina kräver även HIV-test. Vissa universitet kräver även lungröntgen. Hos Studenthälsan kan du få mer information och hjälp med kontakter för vaccinationer. Kontakta i god tid vårdcentralen eller din grundskola för att få fram information om vilka vaccinationer du redan har. Studenter som gör utlandspraktik inom vård/omsorg ska kontakta sin institution angående vilka vaccinationer som behövs och eventuellt bifoga utdrag ur straffregistret. Fullmakt Vid behov lämna fullmakter hemma för alla eventualiteter (bank, post med mera). Körkort Kontakta Motormännen eller landets ambassad angående giltighet för ditt svenska körkort eller om du måste skaffa ett internationellt körkort. Motormännen kan hjälpa dig att ansöka om detta. För ytterligare information se Bostad på studieorten Sök om möjligt bostad i god tid genom värduniversitetet. Servicenivån vid våra olika utbytesuniversitet varierar. Generellt kan man säga att universitet i Nordamerika och Asien alltid hjälper till att ordna bostad medan det varierar i andra länder. Om inte värduniversitetet hjälper till att ordna boende är det oftast lättare att ordna bostad på plats. Planera då ankomsten till studieorten några dagar innan rekommenderat ankomstdatum. Var beredd på att standarden kanske inte är samma som i Sverige ibland delar man rum med andra, detsamma gäller för toalett och/ eller dusch. I vissa fall ingår mat i hyran och ibland måste man betala hyran för hela terminen i förväg. Hyr man lägenhet krävs ofta deposition och hyreskontraktet stämmer inte alltid överens med terminstiden. Värduniversitetets housing office kan dock ofta ge råd och hjälp även med detta. 14

9 Under din utlandsvistelse Efter hemkomst Paula Thelin Året i San Fransisco blev en kick för Paula Thelin. Att få uppleva en så stor stad, lära känna den och utveckla språket anger hon som några av bonusarna som utbytesstudent. Undervisningen var mer lektionsstyrd än här hemma. Men det var samtidigt mycket diskussioner, där elevernas deltagande också fick genomslag i betyget! Det är knepigt att fixa boende, men jag fick bo hos en tjej, en utbytesstudent som jag varit fadder åt i Växjö. Amerikanerna tycker det är spännande med européer. De är också mycket gästfria. Jag engagerade mig i en studentorganisation på universitetet och kom med i festkommittén. Det blev en genväg till att lära stan ännu bättre! Johan Semberg Wolverhampton ligger mitt i England. Staden har inte enbart ett välkänt fotbollslag. Här finns också ett universitet, som blev Johan Sembergs hemvist under en termin. Studiemässigt var det mycket givande. Terminen gav mig en djupare insikt i vad jag vill göra i framtiden. Det är någon form av internationellt arbete som finns i kikaren och gärna på en ambassad. Efter Wolverhampton har jag påbörjat ett tvåårigt masterprogram i Växjö. I England fick jag tillfälle att umgås en hel del med andra som hade arbetat internationellt, vilket var berikande. Ta chansen! Så lyder Johans råd till alla som funderar på utbytesstudier. Under din utlandsvistelse Efter hemkomst Möte med en ny kultur Att läsa utomlands är mycket mer än en akademisk upplevelse. Det kommer att innebära förändringar av dig som person och anpassning till ett annat lands kultur. Det är utmanande och inte alltid lätt, men för det mesta en mycket positiv erfarenhet. Alla studenter upplever en kulturchock i mindre eller högre grad. Du kan skaffa dig kunskap om vad det innebär för att lättare förstå vad som händer. Vi uppmanar dig att läsa skriften Going International Becoming Intercultural, som du får av Internationella relationer, innan du reser. Tänk också på att det kan bli en omvänd kulturchock när du återvänder till Sverige. Att vara ambassadör Att studera utomlands är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till intressanta studier får du tillfälle att lära känna nya kulturer, nya vänner och det är också en värdefull merit när du söker jobb. Detta innebär också ett stort ansvar. För universitetets fortsatta utbyte är det viktigt att den som studerar utomlands klarar sig väl. Var en god ambassadör för Linnéuniversitetet och för Sverige! Information om Linnéuniversitetet Om det på ditt värduniversitet arrangeras informationsdagar om utlandsstudier vill vi att du ställer upp och berättar om möjligheterna till utbytesstudier vid Linnéuniversitetet. Informationsmaterial får du genom Internationella relationer. Ta gärna med dig en del material vid utresan. Behöver du mer material så skickar vi det till dig. Aktuell information kan hämtas från universitetets hemsida, Adress på studieorten Det är viktigt att du meddelar Internationella relationer din bostadsadress och din e-postadress så snart som möjligt efter ankomst. Det gör du enklast till Meddela även om du flyttar under terminen. Tillgodoräkning Om möjligt se till att få med dina betyg, transcript of records, redan vid hemresan. Det är ditt ansvar att se till att du har ditt betyg med dig hem efter din utlandsvistelse eller att ditt värduniversitet skickar ditt betyg antingen till dig eller till Internationella relationer vid Linnéuniversitetet. Om ditt betyg skickas till Internationella relationer skickar vi originalet till dig samt en kopia till din institution för tillgodoräkning. Om du själv har med dig ditt betyg hem ska du lämna en kopia till din institution för tillgodoräkning. Observera att all tillgodoräkning sker på din institution. Samla på dig så mycket detaljerad information om kurserna som möjligt (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema, antalet undervisningstimmar, kopior på dina tentor med mera) under utlandsvistelsen. På det sättet underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem. Reserapport och muntlig information I utbytesstudierna ingår att skriva en reserapport, därför begär Internationella relationer in en utvärdering från de studenter som studerar på universitetets avtal. Utvärderingen görs i form av en reserapport i databasen STARS (Study Abroad Report System), Erasmusstipendiater får sin sista utbetalning först efter att ha fyllt i STARS-rapporten. Du förväntas också ställa upp och informera andra studenter om dina erfarenheter av utlandsperioden. Bli fadder Kontakta gärna Studentkåren i Växjö eller ESN i Kalmar för att bli fadder åt en inkommande student, ett utmärkt sätt att behålla dina nyförvärvade språkkunskaper. Slutligen önskar vi dig en trevlig utlandsvistelse. Du kommer att få en ovärderlig erfarenhet som du kommer att bära med dig hela livet. Utforska, pröva nya saker och utnyttja den här tiden till det yttersta. Lycka till! 16 17

10 Praktik utomlands - Erasmuspraktik Praktik utomlands - Erasmuspraktik Praktik utomlands Erasmuspraktik Anna Blomberg Internationellt utbyte är inte enbart studier. Anna Blombergs utlandstermin handlade i stället om praktik, i Amsterdam närmare bestämt. Jag läser turism i Kalmar och blev jätteglad när jag fick chansen att praktisera på Visit Sweden i Holland. Ett litet kontor, där jag fick jobba med det mesta. Praktiken gjorde att jag förstod mer av det jag redan hade läst och när jag nu kommit hem har jag en helt annan referensram till det jag pluggar. Mycket givande! En annan erfarenhet är att jag nu vet betydligt mer om Sverige än jag visste före pratikperioden. Jag är mycket nöjd och vill verkligen rekommendera andra att vidga vyerna på detta sätt. Om du läser en utbildning i vilken praktik ingår kan du många gånger välja att praktisera utomlands. Utlandspraktik ger dig helt nya erfarenheter inom ditt yrkesområde och utvecklar dina språkkunskaper. Praktiserar du i Europa kan du dessutom ansöka om ett Erasmus praktikstipendium. För all praktik gäller att du själv hittar din praktikplats. Du kontaktar det företag eller den organisation du är intresserad av att praktisera vid för att diskutera om det finns möjlighet för dig att få praktik där. Lärare eller studievägledare på din institution har ibland kontakter du kan använda dig av. Det händer också att företag eller organisationer annonserar ut praktikplatser som du kan söka. Praktikplatser är oftast obetalda men det finns företag och organisationer som erbjuder en mindre summa pengar under praktiktiden. Erasmuspraktik Erasmus ingår i det EU-finansierade Programmet för Livslångt Lärande (LLP) som i Sverige administreras av Internationella programkontoret. Studenter kan under tre till tolv månader få ett praktikstipendium för att möjliggöra praktik i ett annat EU- eller EFTA-land. Syftet är bland annat att studenten ska bli bättre rustad för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka sin anställningsbarhet. Det är ett utmärkt tillfälle att omsätta de teoretiska kunskaper du fått och dessutom få erfarenheter som värderas högt när du senare ska söka arbete. Internationella programkontoret definierar Erasmuspraktiken så här: En tids vistelse vid ett företag eller en organisation i en annan medlemsstat, som på lämpligt sätt stöds genom förberedande kurser eller fortbildningskurser i värdlandets språk eller arbetsspråk och som syftar till att hjälpa enskilda att anpassa sig till kraven på en arbetsmarknad som omfattar hela gemenskapen och att förvärva en bestämd färdighet eller förbättra kunskaperna om den ekonomiska och sociala kulturen i landet i fråga i samband med förvärvande av yrkeserfarenhet. Observera att en ansökan om ett Erasmus praktikstipendium inte är en ansökan om en praktikplats utan enbart en ansökan om ett stipendium. Innan du lämnar in en ansökan måste du ha tagit kontakt med en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen att praktisera där. Vem kan söka? För att få söka ett Erasmus praktikstipendium måste du ha ett Letter of Intent undertecknat av din tänkta praktikplats. Se hemsidan för mer information och mall för detta (del av ansökan). För specifika ansökningskrav och urvalskriterier vid Linnéuniversitetet se vår hemsida. I övrigt gäller följande ansökningskrav: Hemlärosäte Som Erasmus praktikstipendiat måste du vara registrerad vid Linnéuniversitetet. Berättigad praktik Du måste göra praktik på heltid vid ett företag eller organisation som är behörig för praktik. Praktikens längd Du måste praktisera i minst 3 månader och som mest i 12 månader för att komma ifråga för stipendiet. Erasmusperiod i hemlandet Om din hemvist är i ett annat av de 31 länder som deltar i programmet, men du för närvarande studerar i Sverige, har du rätt att söka Erasmus praktikstipendium för att göra praktik i ditt hemland. Din ansökan ges i detta fall dock lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar

11 Praktik utomlands - Erasmuspraktik Examensarbete utomlands - Minor Field Studies Godkända praktikplatser Företaget eller organisationen som står värd för din praktik måste motsvara Internationella programkontorets definition av företag för att vara berättigat att ta emot studenter: Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin. Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för praktik är: - EU-institutioner - Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor som Internationella programkontoret (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering) - svenska diplomatiska representationer (ambassader och konsulat) Godkända länder Godkända länder för att kunna söka ett Erasmus praktikstipendium är alla EU-länder, EUs kandidatländer, EFTAländerna samt ovan nämnda länders territorier även om de ligger utanför Europa. Mer information kring vilka länder detta är finner du på vår hemsida. Stipendiet Summan för ett Erasmus praktikstipendium är 200 euro/ månad. Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med din praktik. Tyvärr är de medel som finns att fördela för Erasmuspraktik begränsade. Detta innebär att du inte är garanterad ett praktikstipendium om du ansöker. Ansökan Du kan ladda ner ansökningshandlingar för Erasmus praktikstipendium på universitetets hemsida under rubriken Utbildning och Studera utomlands. Du ska med din ansökan också bifoga en avsiktsförklaring, Letter of Intent, från din praktikplats där det framgår att de har möjlighet att ta emot dig under den period du anger i din ansökan. Fyll i din ansökan digitalt, skriv ut och skriv under den. Om du skickar in din ansökan per post gäller poststämpel 15 maj/15 november. Om stipendiemedel finns kvar efter att ansökningar som inlämnats i tid har behandlats tas sena ansökningar emot och behandlas löpande. Om du är sen med din ansökan, kontakta Internationella relationer för att höra om det fortfarande finns möjlighet att söka. LÄMNA ANSÖKAN MED BILAGOR TILL INTERNATIONELLA RELATIONER SENAST: 15 maj för praktik under höstterminen 15 november för praktik under vårterminen Vid godkänd ansökan Vid ett positivt besked meddelas du vilka ytterligare steg du behöver ta innan stipendiet kan betalas ut. Om omständigheter, till exempel uppgifter i din ansökan, ändras eller visar sig vara oriktiga kan detta leda till omprövning av beslutet om att tilldela dig stipendiemedel. Ett Placement Contract undertecknas av studenten och Linnéuniversitetet. Dokumentet inkluderar faktisk data om partners, plats och längd på praktiken, stipendium, utbetalningsplan, försäkring, villkor för uppsägning, rapportering etc. Ett Training Agreement upprättas och skrivs på av studenten, Linnéuniversitetet och praktikplatsen. Detta dokument innehåller en plan för arbetet som du ska utföra samt vilka kunskaper, kompetens och färdigheter praktiken kommer att ge dig. Det inkluderar också uppgifter om dina studier och examina och det erkännande som du får av Linnéuniversitet i slutet av din praktik. Quality Commitment är ett dokument som kortfattat beskriver de roller och det ansvar de olika parterna involverade i din praktik har. Slutligen önskar vi dig en trevlig utlandsvistelse. Du kommer att få en ovärderlig erfarenhet som du kommer att bära med dig hela livet. Utforska, pröva nya saker och utnyttja den här tiden till det yttersta. Lycka till! Examensarbete utomlands Minor Field Studies Du som skriver examensarbete vid Linnéuniversitetet kan i vissa fall ha möjlighet att samla in data/material för ditt examensarbete utomlands. Detta kan exempelvis ske i form av en fältstudie, ett projekt eller praktik av något slag. Kontakta studievägledaren vid din institution för att få information om vilka möjligheter som finns för just dig. Utgångspunkten för alla examensarbeten av det här slaget är att du är antagen och registrerad på en examensarbeteskurs vid Linnéuniversitetet. Examensarbetet hanteras sedan enligt de riktlinjer som finns för examensarbeten vid din institution samt dess kursplan. Ditt examensarbete handleds och bedöms även av din heminstitution, precis som vanligt. Skillnaden är att du under datainsamlings-/skrivandefasen tillbringar din tid utomlands och inte på studieorten. För att finansiera din vistelse utomlands kan du söka olika stipendier. Nedan finner du mer information om Minor Field Studies-stipendier för dig som är intresserad av utvecklingsfrågor. Minor Field Studies MFS (Minor Fields Studies) är ett Sida-finansierat program som administreras av Internationella programkontoret. Stipendier ges för fältstudier i länder som internationellt klassificeras som utvecklingsländer. Stipendieprogrammet riktar sig till studenter inom högre utbildning med internationellt intresse som avser att samla material till ett examensarbete på grund- eller avancerad nivå genom en fältstudie under 8-10 veckor. Syftet är att ge svenska högskolestuderande ökade kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Ämnet för examensarbetet ska vara relaterat till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling. Man får alltså inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna. Detta innebär exempelvis att MFS-stipendiet inte får användas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land, utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet. Vem kan söka? Du som studerar på grund- eller avancerad nivå och avser att insamla material till ditt examensarbete genom en fältstudie i ett utvecklingsland. Vidare ska du: Ha tagit i princip 150 högskolepoäng och får inte ha påbörjat forskarutbildning. Ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i värdlandets språk är meriterande. Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. Inte tidigare ha haft ett stipendium för en tjänst i fält som rör utvecklingsproblematiken. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i ett utvecklingsland är inget hinder

12 Examensarbete utomlands - Minor Field Studies Länkar till mer information Stipendiet MFS-stipendiet är ett bidrag på kronor som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel. Stipendiets storlek grundas på kostnaderna för: Resa t/r med billigaste färdsättet till värdlandet samt inrikes resor inom värdlandet/regionen Vaccinationer Logi och resa t/r till förberedelsekursen Del av levnadsomkostnader i värdlandet Försäkring Eventuella kostnader för utrustning Kostnader för uppehälle baseras på levnadsomkostnaderna i landet och uppgår normalt till högst 50 procent av det statliga utlandstraktamentet för landet i fråga. Hur stort det statliga traktamentet är i olika länder kan du se på Riksskatteverkets hemsida Ansökan Kontakta din institution eller Internationella relationer för mer information om ansökningshandlingar och anvisningar som gäller för ansökan. Du hittar även mer information om MFS på universitetets hemsida under rubriken Utbildning och Studera utomlands samt på de enskilda institutionernas hemsidor. Om du blir beviljad ett stipendium ska du delta i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmöten, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt information om landet du ska till. Vid hemkomsten ska examensarbetet skrivas på engelska eller på värdlandets officiella språk. Examensarbetet ska godkännas av den egna institutionen i enlighet med gällande kriterier för examensarbeten på motsvarande nivå. Slutligen önskar vi dig en trevlig utlandsvistelse. Du kommer att få en ovärderlig erfarenhet som du kommer att bära med dig hela livet. Utforska, pröva nya saker och utnyttja den här tiden till det yttersta. Lycka till! Länkar till mer information CSN Erasmus ec.europa.eu/education/index_en.html ESN Erasmus Student Network Högskoleverket Internationella programkontoret ISEP Kalmar kommun MCTS MFS Nordlys Nordplus Sida STARS Stipendieguiden Studentkåren i Kalmar Studentkåren i Växjö Svenska ambassader Svenska institutet Sverigeinformation Syo-guiden (studier i utlandet) TOEFL USAC Växjö kommun

13 Avdelningen för internationella relationer Kalmar / Växjö Tel: E-post: Hemsida: lnu.se/utbildning/studera-utomlands

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

International Office (IO)

International Office (IO) International Office (IO) http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen Jobbar med utresande utbytesstudenter och inresande utbytesstudenter. Vi på International Office är 5 internationella

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur, april och maj 2015 Informationspass #2 för nominerade LiTH-studenter Jessica Yeh, rum Origo-2201 Annika Holm, rum Origo-2201

Läs mer

LiU- Global 5/

LiU- Global 5/ LiU- Global 5/12 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN, stipendier

Läs mer

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016

LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 LiU-TurRetur, 26/4 och 10/5 2016 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda CSN,

Läs mer

LiU-TurRetur, 1 december 2015

LiU-TurRetur, 1 december 2015 LiU-TurRetur, 1 december 2015 Informationspass för nominerade LiTH-studenter Åsa Karlsson, rum Origo-2203 Annika Holm, rum Origo-2202 och Täppan-6124 (oftast onsdagar) outgoing@lith.liu.se Agenda Vilka

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

Utbytesstudier 2014-2015

Utbytesstudier 2014-2015 Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Marie Holmberg & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Utbytesstudier 2013/14

Utbytesstudier 2013/14 Utbytesstudier 2013/14 Del 1 Olika alternativ Nordplus/Nordlys 1-2 terminer i Norden Erasmus 1-2 terminer i Europa Bilaterala avtal Freemover utbildning i hela världen Andra alternativ 3 Nordplus/Nordlys

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning LiU TurRetur Informationspass för HU-studenter som ska studera utomlands 2014-12-10 international@huk.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Kerstin

Läs mer

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011

Utbytesstudier under 2012/2013. Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Utbytesstudier under 2012/2013 Information för läkarprogrammets studenter December 2011 Innehåll Möjligheter till utbyte Regler Ansökan Urval och nominering Vem gör vad? Mer information LINK Information

Läs mer

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda

Jag har haft det jättekul, haft det jättejobbigt, upplevt helt underbara stunder och en del jobbiga. Anna, Uganda Jag har lärt mig oerhört mycket både om arbetsterapi och mig själv under mitt utbyte. När jag kom hem så kände jag att om jag klarar detta så kan jag nog klara av precis vad som helst. Johanna, Belgien

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Maria Högemark Internationell handläggare Maria.hogemark@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens

Läs mer

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Dnr: 02580/2008 Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-06-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Studentkategorier utlandsstudier...

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Utbytesstudier

Utbytesstudier Utbytesstudier 2014-2015 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid ett av Umeå universitets

Läs mer

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1

Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Umeå, Seoul eller Lissabon? - Info om utlandsvistelsen i kandidatexamen för årskurs 1 Jonna Mäenpää Internationell koordinator Utlandsterminen Utlandsterminen kan utföras som: 1. Utbytesstudier» en termin»

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Behörighet och urval 2016-11-11

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT12 26 oktober 2011 kl.15.00-17.00, sal B3 Program Hälsa Tillgodoräknande av utbytesstudier Försäkringar Studieekonomi Tips och råd ÖPPEN MOTTAGNING TELEFONRÅDGIVNING

Läs mer

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15

Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Utbytesstudier på arbetsterapeutprogrammet Ht 14 eller Vt15 Partneruniversitet Termin 4, 5 eller 6 Ansökan del 1: till KI Urval och nominering Ansökan del 2: till partneruniversitetet Efter utbytet berätta

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2015 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Agenda Utbytesstudier för miljövetare Möjligheter och intresseanmälan Erasmuspraktik MFS Utbytesstudier 2016-11-21

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Den här handboken vänder sig till dig som är student vid Stockholms

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Program Sök utbytesstudier ht 2017

Program Sök utbytesstudier ht 2017 Program Sök utbytesstudier ht 2017 Från ansökan till utbyte hur fungerar det? Vad krävs för att söka? När och var kan du åka? Ansökan Frågor Tidplan från ansökan till utbyte 1) Ansökan: 20 september 6

Läs mer

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 1 (5) 2015-03-24 STOCKHOLMS UNIVERSITET UTLYSNING 2015-03-24 Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 utlyser totalt fyra stipendier för fältarbete till studenter på s master- och kandidatprogram (inklusive

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-16 3 Varför

Läs mer

Informationblad om höstens utlysning av Minor Field Studies-stipendier. Ansökan skickas in senast den 28 september, klockan 12.00

Informationblad om höstens utlysning av Minor Field Studies-stipendier. Ansökan skickas in senast den 28 september, klockan 12.00 Informationblad om höstens utlysning av Minor Field Studies-stipendier Ansökan skickas in senast den 28 september, klockan 12.00 Är du intresserad av att inom ramen för examensarbetet utföra en mindre

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Vårterminen 2014 Del A: Sidas riktlinjer Del B: Ansökningskrav och urvalsprocedur Del C:

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl Minor Field Studies 2017/18 14 september 2017 kl 16.15-17.30 ? Program kl 16.15-17.30 Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö och

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag har lärt mig mycket om min blivande yrke, fått nya vänner från andra länder och haft jätteroligt under tiden. Jag tycker verkligen att alla som har möjlighet ska ta chansen att åka på utbytesstudier,

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2016-11-11 3 Varför

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Partneruniversitet 2016-11-15 3

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT14 Tisdagen den 13 maj 2014 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Elin Wiljergård Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE

TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE TurRetur - information inför utbytesstudierna LOTTA KÅVEMARK INTERNATIONAL OFFICE LiU TurRetur Praktisk information från din fakultet StudentUT försäkring Utvärdering, bloggar, information LiU-material

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER VT 2016 by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Härmed revideras Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar vid Högskolan i Skövde. De reviderade

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS

NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN STUDERA UTOMLANDS Är du sugen på att studera utomlands? Som student vid Naturvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter att förlägga en eller två terminer av din utbildning

Läs mer

Utbytesstudier 2014/15. www.pol.gu.se

Utbytesstudier 2014/15. www.pol.gu.se Utbytesstudier 2014/15 Introduction Lisa Broadwell Acting International Coordinator, Department of Political Science lisa.broadwell@gu.se Agenda Alternativ och information Att tänka på Ansökansprocess

Läs mer

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten

Internationella möjligheter. för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten 2 Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga fakulteten Internationella möjligheter för studenter vid naturvetenskapliga

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Studera utomlands Utlandsstudier som en del av din ÅA-examen Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 2.9.2016 1 Ett internationellt universitet Åbo Akademi ett av Finlands i proportion mest internationella

Läs mer

HEJ! Tere! Cześć こんにちは Olá! Привет สว สด Ahoj! Merhaba! Hola! नम त Hei! Sveiki! Hi! Handbok för utresande utbytesstudenter

HEJ! Tere! Cześć こんにちは Olá! Привет สว สด Ahoj! Merhaba! Hola! नम त Hei! Sveiki! Hi! Handbok för utresande utbytesstudenter HEJ! םולש σας! Bonjour! Γεια ابحرم Kaixo! مالس Hallo! Dia duit! Halló! Ciao! 您 好 Tere! Cześć こんにちは Olá! Привет สว สด Ahoj! Merhaba! Hola! नम त Hei! Sveiki! Hi! Handbok för utresande utbytesstudenter Innehåll

Läs mer

Utbytesstudier 2013-2014

Utbytesstudier 2013-2014 Utbytesstudier 2013-2014 Centrala och fakultetsanknutna avtal (utanför Europa) Helena Gradin & Kristin Hägglund International Office Du förlägger en termin eller ett läsår av din utbildning utomlands vid

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI

Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI Studera Utomlands! Läsåret 2014/2015 KTH KEMIVETENSKAP KTH BIOTEKNOLOGI 2 Det bästa jag någonsin har gjort! Detta är den vanligast förekommande kommentaren jag får när jag träffar studenter som precis

Läs mer

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa?

ERASMUS. Vill du studera eller praktisera i Europa? ERASMUS Vill du studera eller praktisera i Europa? Erasmus ger dig möjligheter Upplev ett annat land och en annan kultur. Träffa nya vänner. Förbättra dina språkkunskaper. Vässa på ditt cv. Att studera

Läs mer

MINOR FIELD STUDIES MFS

MINOR FIELD STUDIES MFS MINOR FIELD STUDIES MFS IEI: fek nek Reviderad 2012-09-17 Till Dig som under Vt-2013 skall skriva en uppsats (Kandidat, Magister eller Master) i företagsekonomi (fek) eller nationalekonomi (nek) En del

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 27 000

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum 2015 Linnaeus Palme (LP), HT 2015 MFS, magister/master-uppsats, HT2015 MFS,

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal

Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Växjö 2015-09-02 Definierade och vanliga begrepp för internationella samarbetsavtal Begrepp Definition Kommentarer Samarbetsavtal Internationella samarbetsavtal Avtal inom utbytesprogram Internationellt

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer