LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland"

Transkript

1 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 5/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl Plats Närvarande Signal & Andersson, Hulda Mellgrens gata 4, Västra Frölunda Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Carl-Fredrik Svederberg Ronny Johansson Pernilla Nordberg Lars Gezelius Katarina Johansson Katarina Johnsson Stefan Brunander Sofia Karlsson Robert Larsson, regionchef Anna-Lena Holm, sekreterare Övriga Olof Larsson, VD Signal & Andersson, 72 Carolina Larsson, Signal & Andersson, 72 Förhinder Clara Holm Nause 72 Välkommen Regionstyrelsen hälsades välkommen till charkuteriföretaget Signal & Andersson av företagets VD Olof Larsson och hans dotter Carolina Larsson, tillsammans med ytterligare personal från företaget. Besöket inleddes med presentation av företaget. Ett företag som startades 1906 där nu Carolina Larsson är 5:e generationen. I dag drygt 100 anställda med liten organisation runt om. Säljer 80 % till restaurang/storhushåll och resterande 20 % till detaljhandeln. Skickade med prata om hur bra det svenska köttet är, inte prata skit om andra. Därefter rundvandring i fabriken och lunch. Tack till Signal & Andersson för en intressant förmiddag med information, fabriksvisning och diskussion. 73 Öppnande Ordförande Paul Christensson öppnade sammanträdet med orden intressant förmiddag få komma in på skinnet på ett livsmedelsföretag. Anna-Lena Holm H:\dokument\Västra Götaland\pr140819_styrelse_VG.docx

2 PROTOKOLL 2(5) 74 Godkännande föredragningslista Föredragningslistan godkändes efter komplettering. 75 Föregående protokoll Protokollet från föregående sammanträde den 12 maj (4/2014) gicks igenom och godkändes. 76 Ekonomi Robert Larsson redovisade aktuell ekonomi för regionen. Utfall för halvårsskiftet är 7,5 miljoner kr mot helårsbudgeten på kr. Uppmaning inför hösten säga nej i vardagen. Diskussion om avvikande kostnader mot budget för venskyddsområde och arrenderåd. 77 Medlemsläget medlemmar hade betalt sin medlemsavgift 11/ mot / och / Diskuterades redovisad areal för medlemmar och icke medlemmar i medlemsregistret, tycks inte stämma helt överens med verkligheten. Robert Larsson presenterade årets Nöjd Medlemsundersökning där LRF Västra Götaland i år har 64 % nöjda medlemmar (73 % 2013) mot 70 % nöjda medlemmar totalt i landet. Diskussion om arealuppgifter, sommarens skyltkampanj, kontakter in i politiken, fånga upp produktionsfrågorna, risk för ny organisation istället för LRF och vikten av få ut vad vi gör för produktionslantbruket. Robert Larsson informerade om LRF 2015 med nya medlemsavgifter som förutom areal kommer baseras på omsättning. Svårt få in omsättningsuppgifter från medlemmarna. Första veckan i november kommer det stora medlemsutskicket med nya avgifter sändas ut. Styrelsen har en viktig roll informera om LRF 2015 ut till medlemmarna. 78 Gemensamma regionala mål Robert Larsson redovisade arbetet som nu pågår med utforma nya regionala mål för LRF Sverige. Målen bör minskas och medlemsmålet bör ändras.

3 PROTOKOLL 3(5) 79 Verksamhetsuppföljning Diskuterades framtaget dokument (bilaga 1) som tagits fram av de tre utskotten och presidiet över vad som genomförts hittills under 2014 och vad som finns kvar arbeta med under hösten/vintern. Ronny Johansson tog upp till diskussion vargangrepp och föryngringar av varg inom området och fråga om skyddsjakt. Informerades Hushållningssällskapet Skaraborg kommer genomföra en utbildning för unga Hållbara unga ledare. Pernilla Nordberg tog upp till diskusison om det finns några planer på träffa de tre ungdomsstyrelserna. I dag finns inget planerat. 80 Översyn av LRF Västra Götalands policys Styrelsen genomförde årlig genomgången av de olika policys som finns för LRF Västra Götaland. Styrelsen beslutade följande anta arvodesreglemente LRF Västra Götaland enligt bilaga 2 anta policy för extern representation LRF Västra Götaland enligt bilaga 3 anta uppvaktningspolicy för LRF Västra Götaland enligt bilaga 4 anta kommunikationsstrategi för LRF Västra Götaland enligt bilaga 5 anta riktlinjer för upphandling av konferenser för LRF Västra Götaland enligt bilaga 6 anta sponsringsriktlinje för LRF Västra Götaland enligt bilaga 7 anta utskickspolicy riktlinjer för nyttjande av LRFs medlemsregister för LRF Västra Götaland enligt bilaga 8 anta LRF Västra Götalands precisering av förväntningar på en logisk offentlig upphandling av mat enligt bilaga 9 ta bort visionen för LRF Västra Götalands företagsutvecklingsarbete anta bondeomsorgspolicy för LRF Västra Götaland (ny text) enligt bilaga 10 anta policy för arbetssätt för politikerkontakter enligt bilaga Ordförandeträffar och kommungruppsträff Informerades om planerade ordförandeträffar under vecka Göteborg (6/10) och Sjuhärad (7/10) medverkan av Marcus Söderlind från riksförbundsstyrelsen - FyrBoDal (8/10) och Skaraborg (9/10) - medverkan av Sara Helgstrand från riksförbundsstyrelsen Diskuterades program för planerad träff för kommungruppernas ordföranden 13 november.

4 PROTOKOLL 4(5) - Vendirektivet lokalt - Viltförvaltningen - Upphandling - Strandskydd - CAP - Målgruppsanpassning det man kan påverka kommunalt - Information från naturvårdskonferens i Göteborg (11/11) Förslag på programupplägg sänds ut till styrelsen när det tagits fram. 82 Valåret 2014 Information om genomförda valaktiviteter. - 5/8 Träff med Socialdemokraterna i Skara - 11/8 Träff med Alliansen på Lagerhuset i Vara - 14/8 Träff med riksdagskandidater från alla valdistrikt inom Västra Götaland på Värö och Södra Cell Debartiklar/insändare finns på G. Ronny Johansson tog upp fråga om ev beredskap för valutgången. 83 Green Factory Paul Christensson lämnade aktuell lägesrapport för Green Factory. Flera av grundarna har avicerat dom vill dra sig ur. Projektet kommer avslutas vid årsskiftet. Tredje året kommer inte till stånd. Några medverkande i projektet kommer dock arbeta vidare med frågorna. Det blev tyvärr inte som tänkt, men snygg avslutning planeras. Ytterligare information sänds ut över mailen till styrelsen. 84 Ekocentrum Diskuterades LRF Västra Götalands fortsa engagemang på Ekocentrum i Göteborg och vilka alternativ som finns. Stiftelse med utställningar och utbildningar kring hållbarhet. Ekocentrum har gjort ett bra arbete och även utbildat sig själva om lantbruket. Monterhyra kr/år. Styrelsen beslutade beslut om ev fortsättning tas vid kommande styrelsesammanträde Robert Larsson utreder förutsättningar och möjlighet till ev samarbetspartners.

5 PROTOKOLL 5(5) 85 We Effect Styrelsen beslutade på presidiets förslag välja Ingrid Pettersson, Vara, som kontaktperson/ambassadör för We Effect utöver Lars Påfvelsson som tidigare valts med tanke på länets många medlemmar. Medför inga kostnader regionalt. 86 Övriga frågor Skolkontakt Katarina Johansson informerade kommer lanseras under hösten. Katarina Johansson tog också upp idéer om fortsa arbetet inom skolkontakten, t ex besöka restaurangskolor, ta kontakt med personer som kommer jobba med mat. OK jobba med detta inom ramen för Stefan Eksvärd Lars Gezelius informerade Stefan Eksvärd, avgående ordförande Varaslättens Lagerhus, uppvaktas av LRF Västra Götaland. 87 Nästa sammanträde Nästa inplanerade sammanträde är 5 november för grundläggande diskussion om 2015 års verksamhet. Utskotten förbereder med ta fram förslag till dess. Förslag klara 10 dagar innan sammanträdet. Ev telesammanträde innan om det skulle behövas. 88 Avslutning Ordföranden avslutade en intensiv styrelsedag med företagsbesök och styrelsesammanträde kl Vid protokollet Anna-Lena Holm Justerat Paul Christensson Ordförande

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl 09.30.

1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl 09.30. FÖREDRAGNINGSLISTA vid ordinarie regionstämma med Lantbrukarnas regionförbund i Västra Götaland måndagen den 23 mars 2015, kl 09.30, Vara Konserthus 1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014

SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 SIKO styrelsemöte, möte nr 6 år 2014 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation protokoll från styrelsemöte på Svealands Kustvattenvårdsförbund SKVVF, Fatburen Södermalm den 15 oktober 2014 Närvarande:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer