1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl 09.30."

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA vid ordinarie regionstämma med Lantbrukarnas regionförbund i Västra Götaland måndagen den 23 mars 2015, kl 09.30, Vara Konserthus 1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl Bernhard Ekströms stipendium i form av en ledarskapsutbildning tilldelas Sofia Broo, Mariestad, och Märit Andersson, Grästorp. Årets lokalavdelning är Stenstorpsortens LRF-avdelning i Falköpings kommun som får 5000 kronor i extra aktivitetsersättning för ett raktivt program för medlemmarna och bygden, inte minst genom sitt stora traktorrace som flagghändelse och toppaktivitet i LRF:s varumärke. Stenstorpsortens LRF har skapat ett brett engagemang kring för medlemmarna viktiga frågor särskilt genom vara ledande inom LRF i länet i sitt arbete med använda sociala medier i kontakten med medlemmarna. Avdelningen tog också initiativ till en egen premiering av förtroendevalda som nomineras till Silvernålen men inte erhåller den från regionförbundet. Slutligen har avdelningen visat sig vara snabbfotad när det gäller påverka näringspolitiska frågor viktiga för bygdens LRF-are, som t ex statliga avsättningar/expropriation av mark till så kallad naturvård. LRFs högsta regionala utmärkelse: Silvernålen för oegennyttigt och engagerat arbete i bondenyttans tjänst tilldelas Kjell Svensson, Gustav Adolf, Ingegerd Molin, Tostared, Sofia Kämpe, Karlsborg, Lars Arnell, Hyssna, Thomas Eriksson, Essunga och Lennart Freiholtz, Sjuntorp. LRFs Lindecrantz stipendium 2015 om kronor tilldelas Hans Thomsson som verkar i Myrbackens Mejeri i Lugnås med linneduksvävning. Utdelning av hedersomnämnande Ung Växtkraft Carl-Henrik Ohlsson, VD Länsförsäkringar Skaraborg. Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium tilldelas Anja Thorsson, Vartofta. LRFs förbundsordförande Helena Jonsson medverkar med anförande och vid prisutdelning.

2 2. Val av presidium Valberedningens förslag Ordförande Vice ordförande Andre vice ordförande Claes Västerteg, Kinna Leif Walterum, Skövde Helena Enoksson Ödvall, Länghem Styrelsen anmäler Protokollsekreterare Anna-Lena Holm, LRF 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. Val av ytterligare två rösträknare. 4. Beslut om fastställande av stämmans arbetsordning. Styrelsen föreslår regionstämman anta följande arbetsordning: Yttranderätt tillkommer alla medlemmar. Taltiden för inlägg är begränsad till maximalt tre minuter. Ordet begärs genom visa nummerlappen. Visa sedan tydligt med nummerlapp i luften var du sitter i lokalen så mikrofonen kan lämnas över snabbt. Förslagsrätt och rösträtt tillkommer fullmäktige. Intressemedlemmar har förslagsrätt om dessa anmält vem som skall få nyttja denna rätt i förväg. Styrelsens ledamöter har förslagsrätt men ej rösträtt. Förslag skall lämnas skriftligen Omedelbar yttranderätt under deb tillkommer ledamöter i regionstyrelsen. När det gäller motioner så har stämman ta ställning till styrelsens yttranden. 5. Fastställande av dagordning. 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. Annons var införd i medlemstidningen Land Lantbruk vecka 9 den 27 februari Kallelse på hemsidan sedan vecka 6/2015. Kallelse i Nyhetsbrev vecka 9 den 27 februari Samtliga inrapporterade fullmäktige från kommungrupperna har erhållit personlig kallelse i samband med utskick av stämmomaterialet. 7. Fastställande av röstlängd. Fullmäktige har noterats vid avlämnandet av reseräkning före stämman. Då de handenheter som användes vid stämman ifjol är för dyra i förhållande till effekten återgår vi nu till enbart nummerlappar. Det är avgörande du visar nummerlappen tydligt när du begär ordet och visar dig för personalen som rör sig i lokalen med sex lösa mikrofoner. 8. Verksamhetsberättelsen Anses föredragen i och med utskick samt varje ledamot i LRF Västra Götalands styrelse har gjort en liten film från sin gård om vilka effekter de upplevde som viktigast för medlemmarna av vår verksamhet Filmerna finns dels på vår hemsida, dels i vår Youtubekanal, dels på vår Facebooksida. Möjlighet till frågor från fullmäktige.

3 9. Revisorernas berättelse. Morgan Svensson, Sollebrunn. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014 års förvaltning. 12. Beslut om ändringar av regionens stadgar. Styrelsen föreslår med bakgrund i den förankringsprocess som skett i kommungrupperna under vintern ändra stadgarna på en punkt. Det gäller regionstämmans storlek som styrelsen föreslår stämman beslut minska från dagens 260 fullmäktige till 184 fullmäktige varav LRF Ungdomen erhåller nio fullmäktigeplatser. Styrelsens förslag till ny lydelse av paragraf 9 i stadgarna: 9 Fullmäktig vid regionstämma utses av kommunkretsarnas årsmöten och LRF Ungdomen. Varje kommunkrets representeras av fullmäktige enligt en fördelning efter antal medlemmar per den 31 december året innan. LRF Västra Götalands stämma skall bestå av 184 fullmäktige (med möjlighet till variation uppåt om det uppstår jämnt delningstal mellan kommunkretsar som har rätt till den sista fullmäktigeplatsen vid aktuell stämma). LRF Ungdomen erhåller nio av de 184 fullmäktigeplatserna till regionstämman. Valen avser ett år med början den 1 mars. Enligt stadgarna krävs 2/3 majoritet vid ett beslut för ändra stadgarna samt riksförbundsstyrelsens godkännande. 13. Arvoden och reseersättningar. Valberedningen föreslår stämman besluta fördela enligt riksförbundsstyrelsens beslut summan kr till fasta arvoden i regionstyrelsen enligt följande; - ersätta ordförande med kr kr fördelas inom övriga regionstyrelsen enligt arbetsfördelning samt följa riksförbundsstämmans beslut vad gäller övriga dagarvoden, kostnads- och reseersättningar. Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive sociala avgifter: Timmar Ersättning 215 kr/timme kr Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.

4 Bilersättning utgår med 28 kr/mil. Vid samåkning utgår ett tillägg med 5 kr/mil och passagerare. Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd. 14. Val av antal ledamöter i regionstyrelsen LRF Västra Götaland. Valberedningen föreslår stämman besluta styrelsen skall bestå oförändrat av elva ledamöter. 15. Val av ledamöter i regionförbundsstyrelsen LRF Västra Götaland för tiden till och med 2016 års ordinarie stämma. Avsägelser föreligger från ordförande Paul Christensson, Brastad och Pernilla Nordberg, Floby. Valberedningens förslag: Monica Didriksson, Äskekärrs Gård 4, Töreboda Ronny Johansson, Häljereds Gård, Olofstorp Sofia Karlsson, Flakeberg Gunnarstorp 1, Grästorp Stefan Brunander, Kärra 6, Rävlanda Lars Gezelius, Södra Lundby Herrgård, Vedum Katarina Johansson, Källsby 251, Jörlanda Clara Holm, Krokdalsvägen 92, Bollebygd Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård, Lidköping Katarina Johnsson, Södra Eke Anfastebyn 1, Dals Långed Ruben Enochsson, Vänga Västergården, Fristad Ingrid Pettersson, Skarstad Flåberg 1, Vara 16. Val av regionförbundets ordförande för tiden till och med 2016 års ordinarie stämma. Valberedningen föreslår stämman besluta till ordförande nyvälja Sofia Karlsson, Flakeberg Gunnarstorp 1, Grästorp. 17. Val av revisorer jämte suppleanter för tiden till och med 2016 års ordinarie stämma. Avsägelser föreligger från Robert Skansebo, Hökerum, som ordinarie och Thomas Eriksson, Essunga och Hans-Erik Andersson, Herrljunga, som suppleanter. Valberedningen föreslår stämman besluta som ordinarie revisorer utse: Ordinarie Morgan Svensson, Ubby Gennevedsvägen 45, Sollebrunn Knut Indebetou, Lilla Solberga 1, Hjo Suppleanter Lilian Samuelsson, Bertshult 503, Landvetter Brynolf Appelgren, Hallstorps Gård, Trollhättan 18. Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämman maj 2015 på Sånga-Säby, Stockholm, t o m regionstämman 2016.

5 Valberedningen föreslår stämman besluta om följande 18 ordinarie fullmäktige till riksförbundsstämman: Monica Didriksson, Äskekärrs Gård 4, Töreboda Ronny Johansson, Häljereds Gård, Olofstorp Sofia Karlsson, Flakeberg Gunnarstorp 1, Grästorp Stefan Brunander, Kärra 6, Rävlanda Lars Gezelius, Södra Lundby Herrgård, Vedum Katarina Johansson, Källsby 251, Jörlanda Clara Holm, Krokdalsvägen 92, Bollebygd Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård, Lidköping Katarina Johnsson, Södra Eke Anfastebyn 1, Dals Långed Ruben Enochsson, Vänga Västergården, Fristad Ingrid Pettersson, Skarstad Flåberg 1, Vara Elin Johansson, Torps Gård, Månstad Andreas Bohlin, Bäckevall 28, Munkedal Jan Ove Johansson, Kungsäters By 14, Kungsäter Emilia Astrenius Widerström, Hjälstabergsvägen 1, Moholm Lennart Bogren, Katorp Brännegården 2, Timmersdala Lilian Samuelsson, Bertshult 503, Landvetter Christian Håkansson, Gunnarsberg 100, Frändefors Valberedningen föreslår stämman besluta om följande ersättare som fullmäktige till riksförbundsstämman i turordning: 1. Nathalie Fridell, Onyxvägen 10, Kode 2. Martin Gustavson, Ytter-Restad 710, Hålta 3. Fredrik Larsson, Ladugården, Limmared 4. Jennie Lindhagen, Bredgården 110, Marbäck 5. Carl-Johan Persson, Erlandstorps Gård 4, Hjo 6. Sandra Larsson, Skal 210, Lysekil 7. Ulf Johansson, Åsaka Gubbegården 1, Trollhättan 8. Eva-Lena Andersson, Långelycke 1, Ljungsarp 9. Martin Larsson, Sötestorp Håkansgården 1, Herrljunga 10. Lisa Hagelin, Hederna 1, Sexdrega 11. Monika Hogmalm, Evja 42, Dingle 19. Val av ledamöter i valberedningen till och med 2016 års ordinarie stämma. Nuvarande valberedning för beredande av val inför 2015 års regionsstämma har bestått av: Bengt Classon, Bollebygd (sammankallande) Lena Karlsson, Marbäck Lars Brügg, Trollhättan Orvar Håkansson, Brålanda David Radivoi, Vårgårda Ulf Carlsson, Tidaholm Cecilia Gidstedt, Kvänum Monika Hogmalm, Dingle Ulla Niklasson, Hällingsjö Beredningsutskottet föreslår stämman besluta om följande valberedning bereda val inför 2016 års ordinarie regionstämma:

6 Bengt Classon, Hedgärde gård 23, Bollebygd Lena Karlsson, Lid 101, Marbäck Orvar Håkansson, Slommehagen 225, Brålanda Ulf Carlsson, Baltak Stommen 1, Tidaholm Monika Hogmalm, Evja 42, Dingle Ulla Niklasson, Gunnagården 1, Hällingsjö Lars Brügg, Åsaka Munkebo säteri, Trollhättan David Radivoi, Parkgatan 12, Vårgårda Karin Jonsson, Mölltorpsvägen 4, Fagersanna Förslag till sammankallande: Bengt Classon, Bollebygd 20. Val av tre ledamöter i beredningsutskottet inför 2016 års ordinarie regionstämma. Nuvarande beredningsutskott (som enligt stadgarna skall väljas bland stämmans fullmäktige), valt av regionstämman 2014, har utgjorts av Johan Christensson, Bovallstrand, sammankallande, Stig Johansson, Vedum och Linda Svaläng, Blidsberg. 21. Behandling av de 59 inkomna motionerna. 22. Övriga ärenden framförda i stadgeenlig ordning. Frågor får väckas om minst 2/3 av de röstberättigade samtycker. 23. Stämman avslutas. Insamling till We Effect (f d Kooperation utan Gränser) under lunchen

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling.

Föreningen kan också samverka med andra utanför området som normalt arbetar med lokalt ledd utveckling. Stadgar för Leader Södermanland ideell förening Antagna 2014-10-01 1. Föreningens firma Föreningens namn och firma är Leader Södermanland ideell förening, organisationsnummer xxxxxx-xxxx. 2. Ändamål Föreningen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer