Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU"

Transkript

1 Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

2 Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ GÅNG IGEN...8 HYRESGÄSTER FÅR ÅKA LIMOUSINE...8 FÖRBERED DIG INFÖR VINTERN...9 NYA MOPEDREGLER...9 TORSBY MARKNADSFÖRS I NORGE...10 TUAB HAR PLATS FÖR IDÉER...10 CENTRUMUTVECKLing ARKO SAMARBETE ÖVER GRÄNSEN FRAMTIDEN FÖR FLYGET...12 SKIDTUNNELN...13 FLYTTA HEMIFRÅN ATT TÄNKA PÅ...14 UNGA FÅR STÖD för att KLARA FÖRSÖRJNINGen...15 FÖRELÄSNINGSSERIE I KLARÄLVDALEN...16 MEDALJ FÖR UTSATTA...17 FRITIDSGÅRDAR I KLARÄLVDALEN...18 TOSAM FÖR TRYGGHET OCH TRIVSEL...20 PENGAR I UNGDOMSPOTTEN...21 LÄS OM EU...21 RANSBYBRON ÖPPNAR IGEN...22 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR BYGGS...23 KALKNING FÖR MILJÖN...24 REGNREKORD I ÖSTMARK...25 NYTT BEGRAVNINGSOMBUD...25 NYA MEDARBETARE...26 ARKIVENS DAG 14 NOVEMBER...27 ARKIVHANDLINGAR EFTERLYSES...27 BIBLIO PÅMINNELSER VIA SMS...28 SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKET...28 SUGEN PÅ HUSMANSKOST?...29 ÖVERFÖRMYNDARKANSLIET FLYTTAR...29 MÖTESHANDLINGAR PÅ WEBBEN...30 NYVALDA POLITIKER...30 EKONOMIN...31 LEKVATTNETS SKYTTEKLUBB PRESENTERAS...32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Lek i härligt höstväder. Victor Westh, Torsby 2 TORSBY NU NR Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Mycket har hänt under kort tid När jag ser tillbaka på tiden nu i år efter semestern så har en hel del hänt på relativ kort tid. Det började med invigningen av Frykenskolans nya lokaler där fyra förväntansfulla årskullar 6-9 tillsammans med en stor skara allmänhet fick se en i stort sett ny skola. Under påföljande veckoslut nåddes vi av två mycket tråkiga besked, dödsbuden av Per-Erik Marcusson och Agneta Amneteg. Två arbetskamrater som jag respekterar högt och har jobbat tillsammans med i många år. De var två politiker som gjort tydliga avtryck på sin omgivning och alltid haft Torsby kommuns och dess medborgares bästa för ögonen. Det blir svårt att fylla de tomrum de lämnat efter sig. Även om det har känts tungt måste vardagen gå vidare. Kommande vecka gick Torsby Skifestival av stapeln med många namnkunniga deltagare. Vi fick också glädjas med Vildmark i Värmlands vinst i regionfinalen och nomineringen till Bästa turistdestination. Kommunens arbete med Branäsvägen och Ransbybron går vidare och det ser bra ut, även om vissa problem uppstod med höga vattenflöden i älven. Lite senare har vi efter långt och träget förarbete, i vissa fall många år av lobbyverksamhet, nåtts av en del positiva besked till kommunen. Besked som kommer att ha positiv inverkan för näringslivet och befolkningsutvecklingen, och inte minst flera arbetstillfällen inom byggnadsindustrin under den fortsatta lågkonjunkturen. Det var beskeden om bygget av en ny polisstation i Torsby, startbeskedet om en ny omlastningscentral vid Skalleby och beskedet att regeringen nu tagit beslut om att ansöka om en ny europaväg E16 till Norge. Världen, Sverige och Torsby lever fortsatt kvar i finanskris och lågkonjunktur, även om vi nått botten och nu kämpar uppåt. Tack vare att vi i vår kommun inte har alla äggen i en korg, utan många olika typer av arbetstillfällen och en turismnäring som ökat har vi klarat oss bra. Vi har den lägsta arbetslösheten i länet, men sliter ändå med en allt för hög ungdomsarbetslöshet liksom många andra kommuner i Sverige. Vi kommer nu fortsatt under hösten att jobba vidare med ekonomisk långtidsplanering, där utmaningar som befolkningsutveckling och prioriteringsfrågor i stort kommer att prägla politiken. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Vaccinera dig mot Nya influensan! Nya influensan sprids med ett nytt virus och är mycket smittsam. Smittspridningen har ännu inte varit så stor som väntat i Sverige. Om alla vaccinerar sig har vi chansen att bli av med viruset A(H1N1) helt och hållet. Foto: Bodil Esping Eleverna Anna, Maria, Tim, Sandra och Zandra vid Stjerneskolans omvårdnadsprogram, kurs i räddningstjänst, vill vaccinera sig. Torsby kommun planerar för att kunna bedriva sin verksamhet även om många anställda skulle bli sjuka samtidigt. Ju fler som vaccinerar sig desto lättare blir det för invånarna att få bra service, vård, omsorg, undervisning och snöröjning m.m. Det är mest barn och unga som blir sjuka i Nya influensan. Äldre människor kan ha haft influensa tidigare som orsakades av ett liknande virus och smittas därför inte lika lätt som yngre personer. De som har kroniska sjukdomar bör vaccinera sig eftersom de kan bli allvarligare sjuka eller få följdsjukdomar om de blir smittade av Nya influensan. Landstinget ser till att det kommer vaccin till alla i Värmland som vill vaccinera sig mot Nya influensan och kallar till vaccinering genom i annonser i länspressen och i TorsbyBladet. Vaccinationerna utförs på följande ställen: Mödravårdscentralerna MVC vaccinerar gravida Barnavårdscentralerna BVC vaccinerar barn som inte börjat skolan Kommunens skolsköterskor vaccinerar elever i de kommunala skolorna fr.o.m. förskoleklass t.o.m. ungdomsgymnasiet. Vaccinationen sker i skolan. Kommunens sjuksköterskor vaccinerar i samband med läkarbesök de som bor på särskilda boenden och de som har hemtjänst. Landstingets personal vaccinerar resten av kommuninvånarna på vårdcentralerna i Torsby och Likenäs. Om du har frågor kring själva influensan, riskgrupper och vaccinering läs Landstingets annonser i länspressen eller besök Vill du ringa så finns sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 eller Skydda dig själv genom att vaccinera dig. En del blir svårt sjuka eller dör av det nya viruset. Skydda andra genom att vacci- nera dig. Nästan alla känner någon som skulle kunna bli allvarligt sjuk, som t.ex. är gravid eller har astma. Hindra smittspridningen genom att vaccinera dig så bidrar du till att samhället kan fungera som vanligt. Foto: Bodil Esping Skidåkaren Anna Simberg vill både kunna träna och tävla men också att samhället ska fungera som vanligt. Därför kommer hon att vaccinera sig. Foto: Bodil Esping Rasmus Blom, skidåkare och kommunanställd, kommer att vaccinera sig. Han vill inte bli sjuk själv och vill heller inte smitta någon annan. bodil esping säkerhetssamordnare NR TORSBY NU 3

4 Äntligen Efter ett drygt års arbete och planering har Torsby äntligen en ny Frykenskola. Den gamla nedslitna byggnaden har ersatts med nya ljusa lokaler, ny inredning och modern teknik i samtliga skolsalar. Förändringen är så total att det inte går att känna igen sig någonstans, även om huvudbyggnaden faktiskt finns kvar. En 6-9-skola Förutom att lokaler är nya och moderna, är skolan numera omorganiserad till att även rymma eleverna i år 6, vilket i hög grad påverkat skolans utformning. Varje årskurs har sin egen avdelning, sina egna uppehållsrum, toaletter och lektionssalar. På så sätt minskar elevernas spring mellan lokaler i hela byggnaden och skoldagen får en lugnare rytm. En nyhet som mötte eleverna vid skolstarten var att större delen av skolan numera är fri från ytterskor. Detta är något som blir alltmer vanligt på högstadieskolor och inverkar mycket positivt på inomhusmiljön. Organisationen Personalen på Frykenskolan är uppdelad i två arbetslag, år 6-7 och år 8-9. Vid sidan av dessa arbetslag finns även Resurscentrum där bland annat undervisningsgruppen i svenska som andraspråk och skolans grundsärskolegrupp har sina lokaler. Vår pedagogiska idé bygger på att eleverna ska möta så få lärare som möjligt. Målet är att undervisningen, så långt det är praktiskt genomförbart med tanke på kompetensen, ska ske inom respektive arbetslag. Nuvarande läsår har skolan 438 elever vilket innebär svårigheter att uppnå våra högt ställda ambitioner gällande detta. Under de kommande åren kommer dock elevunderlaget att minska avsevärt och antalet elever blir ca 400, vilket i sin tur kommer att underlätta planeringen av skolans organisation. Den nya Frykenskolan är byggd för framtiden, och lokalerna har anpassats till storlek och antal till framtidens behov. Skolledning Även skolledningen är ny på Frykenskolan. Ann-Katrin Järåsen, som tidigare arbetat som rektor på Holmesskolan i nio år, bildar nu tillsammans med Johan Ekström och Michael Åkerlund Frykenskolans rektorsteam. Johan finns på Frykenskolans sedan nästa tre år tillbaka och han kommer senast från Norrköpings kommun. Michael är gammal i gården och arbetar halvtid som musiklärare och halvtid som rektor för Kulturskolan som har sina lokaler i fd Sockenstugan som ligger i anslutning till Frykenskolan. Elevforum Elevrådet fyller en mycket viktig funktion på skolan. Där kan eleverna ställa frågor till skolledningen, påtala arbetsmiljöproblem och framföra förslag till utveckling av skolverksamheten. Ingen fråga är för stor eller för liten för att behandlas i elevrådet. Varje möte förbereds av elevrådsstyrelsen som består av representanter från varje årskurs. Skolvärdinnan, Karin Nyberg, som är en av de ansvariga för cafeterian, utgör bollplank och stöttning i elevrådsarbetet. I elevrådets möten deltar en representant från varje klass och mötet leds av elevrådsordförande som i år heter Martina Borgler. Hon är även elevernas representant i skolans ledningsgrupp. Elevrådet har beslutat att en representant från fritidsförvaltningen, Jasmina Nilsson, ska vara adjungerad vid elevrådets möten för att på så sätt snabbt kunna fånga upp elevernas önskemål kring den fritidsverksamhet som för närvarande bedrivs på försök vid Frykenskolan. En annan välkommen nyhet detta läsår är att kommunens ungdomssekreterare Ann-Sofie Rogne etablerat en nära samverkan med skolan. Rent konkret innebär det bl.a. att alla elever i år 6 och år 7 kommer att få besöka fritidsgården tillsammans med sina lärare för att få inblick i vad man kan erbjuda för aktiviteter under fritiden. Friendsgruppen är en etablerad verksamhet som kommer att fortsätta arbeta med kamratstödjande verksamhet på skolan även detta läsår. Många elever i år 6 och år 7 har redan tidigare arbetat enligt Friends koncept på de skolor som de kommer ifrån. Som kamratstödjare ska eleverna verka för en god stämning på skolan och uppmärksamma kamrater som har svårt att få kamrater samt slå larm till TORSBY NU NR

5 en ny Frykenskola! Borta är den långa korridoren som många gamla elever minns med ett visst obehag, och istället välkomnas elever och besökare av ljusgården, skolans hjärta och elevernas naturliga mötesplats. Här finns biblioteket och cafeterian där personal och elever kan ta en fika tillsammans. ansvarig personal vid misstanke om mobbning. Eleverna väljer själv vilka kamrater som bedöms kunna göra en insats i gruppens verksamhet. Verksamheten i Friends leds av Marianne Andersson, som för övrigt delar ansvaret för cafeterian med Karin Nyberg, och Inge Olsson som är lärare. Framtiden Rom byggdes inte på en dag som en lärare uttryckte sig häromdagen. Frykenskolan står mitt i en utvecklingsprocess där önskemål från elever, föräldrar, personal och en intresserad allmänhet ska vägas ihop med riktlinjer och förordningar från kommun och stat. Det kommer att ta tid och det måste få ta tid men det känns jättebra att vi är på gång! Kontakta oss gärna Ann-Katrin Järåsen, rektor Johan Ekström, rektor Michel Åkerlund, ledare Kulturskolan, Läs på vår webb På kan du läsa vad som händer på skolan, dag för dag. Där finns information om friluftsdagar, temadagar, bär din bok etc etc. Saknar du någon information, vänd dig till personalen på expeditionen, , eller eller till någon av rektorerna. Foto: Annette Lauritzen Karlsson, Helena Westh NR TORSBY NU 5

6 Kom & tyck till på möten om översiktsplanen! Under september sammanställdes samrådsmaterial för den nya kommun- övergripande översiktsplanen. ÖP-arbetet beskrevs i förra numret av Torsby Nu. Det nu framtagna materialet innehåller text och kartbilagor men i den slutliga versionen kommer också bilder som illustrerar de olika delarna i planen. Utformningen, layouten, kommer också att bli betydligt snyggare. I samrådet är det innehållet, sakfrågorna som gäller. Översiktsplanen (ÖP) beskriver kommunens situation i dag och hur utvecklingen på olika sätt lett fram till dagens situation. Den pekar också på hur framtiden ser ut om trender och prognoser får fritt spelrum. Det är inte säkert att kommunens invånare, företagare och politiker vill ha det så! I förslaget till ÖP kan man hitta idéer om vilka mål vi skall ha som ger bättre utveckling av vår kommun. Det finns också förslag till rekommendationer om hur vi skall nå dessa mål. Ni som tar del av materialet är välkomna med synpunkter i samråd nu under hösten 2009! Invånarna bjuds in Samrådet med lokala och centrala myndigheter, föreningar med flera kommer att ske genom utskick och kommuninvånarna kommer att bli inbjudna till samrådsmöten. De skall hållas på tre olika platser i kommunen. Håll utkik efter annons och välj tid och plats som passar dig bäst! Samrådsmaterialet kommer att finnas på kommunens webbplats på Internet, och synpunkter kan lämnas på 6 TORSBY NU NR

7 Illustration över handel Långflon gjord av Klara arkitektbyrå Handeln är på offensiven Översiktsplanen skall ge rekommendationer om hur all mark i kommunen skall användas. Ett exempel vad som behandlas i ÖP-arbetet är att flera områden pekas ut för utveckling av handel i Torsby kommun. Ibland krävs det att detaljplan upprättas men ibland kan man få bygglov även utan plan. I Sysslebäck fick Konsum år 2006 igenom en detaljplan som möjliggjorde byggandet av en ny Konsumbutik. Den har blivit en riktig succé. Nu är det dags att satsa på samma sak i Torsby. Ett samråd om program för en detaljplan har avslutats och under hösten 2009 kommer fortsättningen. Då startar samråd om en ny detaljplan vid Toria-rondellen. När planen blir klar våren 2010 kan en ny Konsumbutik få byggas där. Ägarna till Långflons Handel vill bygga nya betydligt större, lokaler för handel i Långflon. Under hösten 2009 kommer i ett första skede samråd om program för en detaljplan att genomföras. Planen i Långflon kommer att bli Värmlands allra nordligaste detaljplan. I Östmark kämpar Föreningen Östmarksbygden för att ordna både drivmedelsförsäljning och ny butik. I översiktsplanen nämns detta och det behövs troligen ingen detaljplan för att bygglov skall vara möjligt. ICA Toria fick genom en planändring som var färdig i april i år möjlighet att bygga ut västerut. Bygget kommer i gång under hösten Konsums nybyggnad i Torsby kommer säkert att innebära omflyttning och nyetablering av handeln i centrum när deras m² i centrum blir lediga. Ett förverkligande av utbyggd butik i Långflon borde ge en del nya jobb längst i norr. Möjligen planerar någon ännu okänd handlare att satsa på nya projekt någonstans i kommunen? Planerarna på miljö- och byggkontoret välkomnar och hjälper gärna till att underlätta och förverkliga nya initiativ! Torbjörn Almroth stadsarkitekt NR TORSBY NU 7

8 Hyresgäster får åka limousine För drygt ett år sedan startade vi Limousine Service för våra hyresgäster i Torsby Bostäder. Uppskattat förstås. Torsby Bostäder vill gärna ge våra hyresgäster önskad service i olika sammanhang. Vi med hjälp av taxi i Torsby hämtar hyresgäster vid bostadsområdet, kör till ICA och Konsum. Efter att ha handlat färdigt hämta limousinen och kör hem igen. Hyresgästen betalar en symbolisk summa för tjänsten. Du som är hyresgäst och som ännu inte nyttjat servicen ring till oss så får du ett speciellt tillstånd. Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB Margareta Wålmarker och Inger Pilblad tar gärna limousinen till Torsby när de skall handla. Det bästa de kommit på med, fler skulle åka med, säger damerna. Sven-Åke Pettersson tackar för berömmet. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Mejeritomten på gång igen I slutet av 2008 gick vi ut och presenterade förslag till nybyggnation på Mejeritomten. Vi hade tänkt oss höghus 5-7 våningar med riktigt stora terrasser och väl genomtänkta planlösningar på lägenheterna. Själva förslaget väckte positivt gensvar men trots detta anmälde för få personer intresse att teckna kontrakt. En förklaring kan vara att den ekonomiska krisen skapade osäkerhet hos framförallt villaägare. Nu ser vi ljuset i tunneln vad gäller världens ekonomier vilket påverkar alla. Dessutom tror vi att det är rätt tid att bygga med tanke på konjunkturen. Med detta som bakgrund kommer vi att göra ett nytt försök nu i höst för att se om intresset kan ha öka. Vi hoppas att alla som funderar på sitt framtida boende, skall se att framtiden är här redan. Med ett boende av hög kvalitet och en ljusnande framtida ekonomi, hoppas vi kunna på börja byggnationen under 2010 och med inflyttning under Information om priser, anmälan m.m. kommer att redovisas på ett särskilt möte i höst se på vår hemsida och annons i TorsbyBladet. Så väl mött till ditt framtida boende! Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB TORSBY NU NR

9 Matilda Kuusela går i 9:an på Frykenskolan. Hon har körkort för EU-moped, körkort tagit innan de nya reglerna trädde i kraft 1 oktober. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Förbered dig inför den mörka årstiden Vi går mot mörkare tider och tillsammans med regn, kyla och snö förändras både siktförhållanden och väglag. Genom att vidta relativt enkla åtgärder kan vi öka trafiksäkerheten avsevärt. Som fotgängare kan du göra dig mer synlig för dina medtrafikanter genom att bära reflexväst eller någon annan form av reflex. Tänk på att reflexer förlorar sin reflektionsförmåga med tiden. Byt ut de gamla reflexerna mot nya. Cyklister bör se till att ha en godkänd cykel med broms och ringklocka. Vid färd i mörker krävs också vitt eller gult ljus framåt och rött ljus bakåt. För båda ljusen gäller numera också att de ska kunna upptäckas på ett avstånd av 300 meter. Vidare ska cykeln ha vit reflex framåt, röd reflex bakåt samt orange eller vita reflexer åt sidorna. Om man vill cykla vintertid är det bra att förse sin cykel med vinterdäck. Kom ihåg cykelhjälmen. Det finns tunna hjälmmössor som skyddar mot kyla och passar under hjälmen. För att öka synligheten kan man sätta på sig en reflexväst. Bilförare kan genom att sänka hastigheten och hålla avstånd till framförvarande fordon skapa bättre förutsättningar för att hinna stanna fordonet i tid om det skulle behövas. Halka förlänger som bekant stoppsträckan. En annan enkel, men viktig åtgärd för en säkrare färd är att skrapa och sopa bilen ren från is och snö. Detta medför att sikten blir bra i det egna fordonet och medtrafikanter slipper snö och is som yr från bilen. Det är lag på vinterdäck från 1 december till 31 mars om vinterväglag råder, men det är tillåtet hela perioden från 1 oktober till 30 april. Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby Nya regler för mopeder Inom mopedområdet sker stora förändringar under hösten. Från 1 oktober 2009 krävs körkort, med minst behörigheten AM, för moped klass I även kallas EUmoped och förarbevis för att få köra moped klass II. Moped klass I får köras i högst 45 km/h. Moped klass II är en moped som får köras i högst 25 km/h, till moped klass II räknas även gamla nationellt godkända mopeder som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/h. För att få ett körkort med behörigheten AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov som du gör på Vägverket. Innan du gör provet måste du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare och ha fyllt 15 år. Förarbevis för moped klass I som tagits innan den nya lagen träder i kraft 1 oktober 2009 kommer att gälla även i fortsättningen. Du som har förarbevis för mopedklass I kan ansöka om ett körkort med behörigheten AM. Mer utförlig information hittar du på Körkortsportalen under rubriken Jag ska ta körkort. NR TORSBY NU 9

10 Här finns plats för dina idéer Näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB (TUAB) arbetar med näringslivsservice och rådgivning i Torsby kommun. Vår uppgift är att stödja och utveckla näringslivet här i kommunen. I vårt uppdrag ingår även att uppmuntra till ökat nyföretagande, bidra till och utveckla nätverk och samarbeta med andra kommuner. Vad innebär näringslivsservice egentligen? Rent praktiskt är det allt från att ta hand om en potentiell etablerare till att finna vägar att investera och utveckla ett lokalt företag. Vi anordnar också företagsträffar, erbjuder företagsrådgivning, marknadsför kommunen och vårt näringsliv, samarbetar med skolor och universitet med mera. Att bedriva utvecklingsprojekt är också en del vår verksamhet. Just nu driver vi projekt med fokus på företagsklimat, kvinnors företagande och kompetenshöjning i företagen. Sedan en tid tillbaka finns även energirådgivning för både privatpersoner och företagare hos oss. TUAB ägs gemensamt av Torsby kommun, Företagarna, Svensk Handel och Team Torsby. Vi finns dagligen på Torsby Infocenter och en till två dagar varje vecka på samverkanskontoret i Sysslebäck. Välkommen in till oss! Nytt uppdrag som jobbcoach TUAB är sedan mitten av augusti en av flera komplett - erande partner till Arbetsförmedlingen med uppdrag som jobbcoach i arbetsmarknadsområdet Torsby, Kil och Sunne. Fyra coacher med olika bakgrund och kompetens finns tillgängliga hos oss för arbetssökande som önskar stöd, hjälp och vägledning till att finna ett nytt arbete. Är du intresserad av att få en jobbcoach kontaktar du Arbetsförmedlingen på din ort. Coachningen utgår ifrån dina behov och ger dig bland annat stöd i att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål, hur man kontaktar arbetsgivare och företrädare inom olika branscher, ta fram ansökningsbrev och CV och förbereda sig inför anställningsintervjun. Kontakta oss Hans Nilsson VD Anna Öhgren Bodén information, administration & projekt Anna-Lena Carlsson energi- & företagsrådgivare, centrumutveckling Här finns plats för dina idéer. Tuab arbetar med näringslivsservice och rådgivning i Torsby kommun. 10 TORSBY NU NR Foto: Stock.xchng

11 Foto: Anna Öhgren Bodén Torsby centrum marknadsförs i Norge Arko- Fler norrmän ska upptäcka Torsby. Nu marknadsförs vårt centrum mot den norska marknaden tillsammans med sju andra värmländska kommuner. I Torsby hittar du det mesta du behöver, trevliga butiker och personlig service. Den lilla byn har en mysig atmosfär som de stora köpcentrumen saknar. Tanken är att fler skall upptäcka våra fina centrum, istället för att stanna på de stora köpcentrumen, säger Anna-Lena Carlsson, centrumutvecklare på Torsby Utveckling AB. Här finns ju allt du behöver och det ska vi berätta genom bland annat en reklamfilm som kommer att visas under cirka ett halvt års tid i Norge. Kampanjen är ett samarbete mellan Torsby kommun, TUAB och Svensk Handel Torsby. Centrumutveckling har varit en del av Anna-Lena Carlssons uppdrag på TUAB sedan årsskiftet. Som centrumutvecklare fungerar jag som en länk mellan handlarna och kommunen, säger Anna-Lena Carlsson. Hittills har arbetet bland annat utmynnat i en centrumfolder, rabattblad till butiker i Torsby för turister, gemensam annonsering till den norska marknaden och samarbete kring olika arrangemang som countryfestivalen i somras. Nu pågår ett strategiarbete tillsammans med Svensk Handel Torsby inför den framtida centrumutvecklingen i Torsby och Sysslebäck och kommande aktiviteter som planeras är bland annat en skyltningskurs för butikerna. den svensk-norska samarbetsorganisationen Sedan en tid tillbaka finns Arko-sekretariatet hos Tuab. Den cirka 40 år gamla samarbetsorganisationen är en av de äldsta aktiva organisationerna som verkar för gränsöverskridande samarbete mellan länderna. Organisationen stöds av Nordiskt Ministerråd och består av fyra svenska kommuner (Eda, Arvika, Sunne och Torsby) och sju norska kommuner (Våler, Grue, Sör-Odal, Nord- Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes). Organisationens styrgrupp består av medlemskommunernas kommunalråd och kommunchefer, ur styrgruppen väljs ett arbetsutskott. Det dagliga arbetet styrs utifrån ett handlingsprogram där tre områden prioriteras: Näringsliv-tillväxt-innovation Bärkraftig utveckling-infrastruktur Kultur-språk-identitet Fyra arbetsgrupper arbetar kontinuerligt med att planera och genomföra aktiviteter och projekt kopplade till handlingsprogrammet. Exempel på Arkos projekt och aktiviteter är stödjande av Grensetjänsten, näringslivsseminarium på Morokulien, upprätthållande av den 24 mil långa Finnskogleden, nätverkande och deltagande på möten med andra organisationer osv. Foto: Ulrika Andersson Kontakta gärna Arko-sekretariatet: Åsa Gertling administration/samordning , Hans Johnsson projekt NR TORSBY NU 11

12 Torsbyflyget lever men för att Torsbyflyget ska kunna fortleva krävs ett större lokalt och regionalt engagemang. Det säger SKL:s John Bennet, som i slutet av september höll ett informationsmöte om Torsby Flygplats framtid tillsammans med Torsby Flygplats VD, Thomas Stjerndorff, på Sahlströmsgården i Torsby. John Bennet arbetar på sektionen för infrastruktur och fastigheter vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han är Torsby Flygplats kontaktperson med SKL, han fortsätter, Vi måste ställa oss frågan vad det får det för konsekvenser för näringslivet och därmed också för den enskilde invånaren i Torsby med omnejd om vi i framtiden inte kan erbjuda linjetrafik tur och retur Torsby/ Hagfors Arlanda. Tillgängligheten är viktig och för Torsbys del innebär en flygplats med linjetrafik att det blir attraktivt att leva och verka här, både för större och mindre företag. Jag håller med Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg: Människor behöver mötas, uppleva nya platser och utbyta erfarenheter och flyget är en del av det som gör möten människor emellan möjliga var än i världen de befinner sig. Det är nu vi bäddar inför nästa eventuella upphandling. Så här går det till, i stora drag, inför en upphandling: Regeringen utser så kallad trafikplikt på vissa flygplatser i Sverige. Trafikplikt innebär i praktiken att ett flygbolag får lov att köra linjetrafik till och från den aktuella flygplatsen. Rikstrafiken får då mandat att bestämma om upphandling med ett flygbolag ska ske eller ej. När Rikstrafiken tar ställning till detta tittar de bland annat på antalet resenärer, övrig statistik och flygtrenden under föregående upphandlingsperiod. En annan del som Rikstrafiken också väger in i beslutet är antalet flygplatser i regionen. Den nuvarande upphandlingen, som Rikstrafiken gjorde med flygbolaget NextJet, gäller t o m 26 oktober Kontaktperson och VD Torsby Flygplats AB Thomas Stjerndorff E-post: tel: John Bennet tar en paus vid Torsby Flygplats 12 TORSBY NU NR innan han flyger tillbaka med eftermiddagsflyget till Stockholm. Ulrika Andersson informatör Foto: Ulrika Andersson.

13 Full aktivitet i skidtunneln hela hösten I Valbergsområdet finns det mesta du kan önska dig för en aktiv tillvaro. Här håller du dig i form med allsidig motion och rekreation och trivs i storslagen natur. Hjärtat i Valberget är Fortum Ski Tunnel Torsby och vi erbjuder snösäker längdskidåkning i ett alltid lika behagligt klimat. I skidtunneln är det tryggt, bekvämt och enkelt att motionera. Det är hög tid att börja ladda inför årets Vasaloppsvecka. Du har väl inte missat våra erbjudanden som finns på skitunnel.se? Vi anordnar aktiviteter på olika nivåer så att det ska finnas något som passar alla. Saknar du något? Kontakta receptionen på tel eller via Här kommer ett axplock av våra erbjudanden: Alla skolor erbjuds skidåkning i Fortum Ski Tunnel Torsby till ett rabatterat pris. Klubbar, föreningar och företag erbjuds rabatter vid köp av minst 10 årskort vid ett och samma tillfälle. Vi erbjuder Iskalla konferenser för er som vill göra något annorlunda och den 12-15/11 blir det Officiellt Vasaloppsläger med Staffan Larsson för den som vill bättra på tekniken inför något av loppen under Vasaloppsveckan. Du kan också vara med och tävla i någon av våra tävlingar. Hyr ett tidtagningschip, fyll i en tävlingskupong och lämna i Fortum Ski Tunnel Torsbys reception och du kan vinna fina priser. Snabbaste varvet vinner 3000 kronor. Priser utlottas även bland deltagarna så alla kan delta. Bland vinsterna utlottas bland annat säsongskort i skidtunneln och en resa med flyget till Stockholm tur och retur. Samla gänget och träna tillsammans. Fortum Ski Tunnel Torsby och Vasaloppet lottar ut startplatser till årets StafettVasa. Hälsa, motion och friskvårdsintresset ökar stadigt. Att ha StafettVasan som mål är en morot för personalen på många företag, i klubben eller bland vännerna som också bidrar till att laganda och samhörigheten stärks och att man har en gemensam strävan. I vår tävling består varje lag av fem åkare och laget anmäler sig till Fortum Ski Tunnel Torsbys reception. För att delta i utlottningen måste alla lagmedlemmar har åkt skidor i skidtunneln vid minst tre olika tillfällen (datum) innan den 31 december då dragningen sker. Men kom ihåg, oavsett vem som kommer först till målet i Mora är alla skidåkare vinnare- det är vägen dit som räknas... Fortum Ski Tunnel Torsby Torsby Tfn Fortum Ski Tunnel Torsby fakta Längd: 1,3 km Höjdskillnad: 12 meter Stigning: 25 meter/varv Temperatur: 0 till -3 grader Öppet: Från midsommar till Vasaloppet NR TORSBY NU 13

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun. Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR 1-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN

Läs mer

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE...

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR 2-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer