Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU"

Transkript

1 Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

2 Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ GÅNG IGEN...8 HYRESGÄSTER FÅR ÅKA LIMOUSINE...8 FÖRBERED DIG INFÖR VINTERN...9 NYA MOPEDREGLER...9 TORSBY MARKNADSFÖRS I NORGE...10 TUAB HAR PLATS FÖR IDÉER...10 CENTRUMUTVECKLing ARKO SAMARBETE ÖVER GRÄNSEN FRAMTIDEN FÖR FLYGET...12 SKIDTUNNELN...13 FLYTTA HEMIFRÅN ATT TÄNKA PÅ...14 UNGA FÅR STÖD för att KLARA FÖRSÖRJNINGen...15 FÖRELÄSNINGSSERIE I KLARÄLVDALEN...16 MEDALJ FÖR UTSATTA...17 FRITIDSGÅRDAR I KLARÄLVDALEN...18 TOSAM FÖR TRYGGHET OCH TRIVSEL...20 PENGAR I UNGDOMSPOTTEN...21 LÄS OM EU...21 RANSBYBRON ÖPPNAR IGEN...22 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR BYGGS...23 KALKNING FÖR MILJÖN...24 REGNREKORD I ÖSTMARK...25 NYTT BEGRAVNINGSOMBUD...25 NYA MEDARBETARE...26 ARKIVENS DAG 14 NOVEMBER...27 ARKIVHANDLINGAR EFTERLYSES...27 BIBLIO PÅMINNELSER VIA SMS...28 SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKET...28 SUGEN PÅ HUSMANSKOST?...29 ÖVERFÖRMYNDARKANSLIET FLYTTAR...29 MÖTESHANDLINGAR PÅ WEBBEN...30 NYVALDA POLITIKER...30 EKONOMIN...31 LEKVATTNETS SKYTTEKLUBB PRESENTERAS...32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Lek i härligt höstväder. Victor Westh, Torsby 2 TORSBY NU NR Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Mycket har hänt under kort tid När jag ser tillbaka på tiden nu i år efter semestern så har en hel del hänt på relativ kort tid. Det började med invigningen av Frykenskolans nya lokaler där fyra förväntansfulla årskullar 6-9 tillsammans med en stor skara allmänhet fick se en i stort sett ny skola. Under påföljande veckoslut nåddes vi av två mycket tråkiga besked, dödsbuden av Per-Erik Marcusson och Agneta Amneteg. Två arbetskamrater som jag respekterar högt och har jobbat tillsammans med i många år. De var två politiker som gjort tydliga avtryck på sin omgivning och alltid haft Torsby kommuns och dess medborgares bästa för ögonen. Det blir svårt att fylla de tomrum de lämnat efter sig. Även om det har känts tungt måste vardagen gå vidare. Kommande vecka gick Torsby Skifestival av stapeln med många namnkunniga deltagare. Vi fick också glädjas med Vildmark i Värmlands vinst i regionfinalen och nomineringen till Bästa turistdestination. Kommunens arbete med Branäsvägen och Ransbybron går vidare och det ser bra ut, även om vissa problem uppstod med höga vattenflöden i älven. Lite senare har vi efter långt och träget förarbete, i vissa fall många år av lobbyverksamhet, nåtts av en del positiva besked till kommunen. Besked som kommer att ha positiv inverkan för näringslivet och befolkningsutvecklingen, och inte minst flera arbetstillfällen inom byggnadsindustrin under den fortsatta lågkonjunkturen. Det var beskeden om bygget av en ny polisstation i Torsby, startbeskedet om en ny omlastningscentral vid Skalleby och beskedet att regeringen nu tagit beslut om att ansöka om en ny europaväg E16 till Norge. Världen, Sverige och Torsby lever fortsatt kvar i finanskris och lågkonjunktur, även om vi nått botten och nu kämpar uppåt. Tack vare att vi i vår kommun inte har alla äggen i en korg, utan många olika typer av arbetstillfällen och en turismnäring som ökat har vi klarat oss bra. Vi har den lägsta arbetslösheten i länet, men sliter ändå med en allt för hög ungdomsarbetslöshet liksom många andra kommuner i Sverige. Vi kommer nu fortsatt under hösten att jobba vidare med ekonomisk långtidsplanering, där utmaningar som befolkningsutveckling och prioriteringsfrågor i stort kommer att prägla politiken. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Vaccinera dig mot Nya influensan! Nya influensan sprids med ett nytt virus och är mycket smittsam. Smittspridningen har ännu inte varit så stor som väntat i Sverige. Om alla vaccinerar sig har vi chansen att bli av med viruset A(H1N1) helt och hållet. Foto: Bodil Esping Eleverna Anna, Maria, Tim, Sandra och Zandra vid Stjerneskolans omvårdnadsprogram, kurs i räddningstjänst, vill vaccinera sig. Torsby kommun planerar för att kunna bedriva sin verksamhet även om många anställda skulle bli sjuka samtidigt. Ju fler som vaccinerar sig desto lättare blir det för invånarna att få bra service, vård, omsorg, undervisning och snöröjning m.m. Det är mest barn och unga som blir sjuka i Nya influensan. Äldre människor kan ha haft influensa tidigare som orsakades av ett liknande virus och smittas därför inte lika lätt som yngre personer. De som har kroniska sjukdomar bör vaccinera sig eftersom de kan bli allvarligare sjuka eller få följdsjukdomar om de blir smittade av Nya influensan. Landstinget ser till att det kommer vaccin till alla i Värmland som vill vaccinera sig mot Nya influensan och kallar till vaccinering genom i annonser i länspressen och i TorsbyBladet. Vaccinationerna utförs på följande ställen: Mödravårdscentralerna MVC vaccinerar gravida Barnavårdscentralerna BVC vaccinerar barn som inte börjat skolan Kommunens skolsköterskor vaccinerar elever i de kommunala skolorna fr.o.m. förskoleklass t.o.m. ungdomsgymnasiet. Vaccinationen sker i skolan. Kommunens sjuksköterskor vaccinerar i samband med läkarbesök de som bor på särskilda boenden och de som har hemtjänst. Landstingets personal vaccinerar resten av kommuninvånarna på vårdcentralerna i Torsby och Likenäs. Om du har frågor kring själva influensan, riskgrupper och vaccinering läs Landstingets annonser i länspressen eller besök Vill du ringa så finns sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 eller Skydda dig själv genom att vaccinera dig. En del blir svårt sjuka eller dör av det nya viruset. Skydda andra genom att vacci- nera dig. Nästan alla känner någon som skulle kunna bli allvarligt sjuk, som t.ex. är gravid eller har astma. Hindra smittspridningen genom att vaccinera dig så bidrar du till att samhället kan fungera som vanligt. Foto: Bodil Esping Skidåkaren Anna Simberg vill både kunna träna och tävla men också att samhället ska fungera som vanligt. Därför kommer hon att vaccinera sig. Foto: Bodil Esping Rasmus Blom, skidåkare och kommunanställd, kommer att vaccinera sig. Han vill inte bli sjuk själv och vill heller inte smitta någon annan. bodil esping säkerhetssamordnare NR TORSBY NU 3

4 Äntligen Efter ett drygt års arbete och planering har Torsby äntligen en ny Frykenskola. Den gamla nedslitna byggnaden har ersatts med nya ljusa lokaler, ny inredning och modern teknik i samtliga skolsalar. Förändringen är så total att det inte går att känna igen sig någonstans, även om huvudbyggnaden faktiskt finns kvar. En 6-9-skola Förutom att lokaler är nya och moderna, är skolan numera omorganiserad till att även rymma eleverna i år 6, vilket i hög grad påverkat skolans utformning. Varje årskurs har sin egen avdelning, sina egna uppehållsrum, toaletter och lektionssalar. På så sätt minskar elevernas spring mellan lokaler i hela byggnaden och skoldagen får en lugnare rytm. En nyhet som mötte eleverna vid skolstarten var att större delen av skolan numera är fri från ytterskor. Detta är något som blir alltmer vanligt på högstadieskolor och inverkar mycket positivt på inomhusmiljön. Organisationen Personalen på Frykenskolan är uppdelad i två arbetslag, år 6-7 och år 8-9. Vid sidan av dessa arbetslag finns även Resurscentrum där bland annat undervisningsgruppen i svenska som andraspråk och skolans grundsärskolegrupp har sina lokaler. Vår pedagogiska idé bygger på att eleverna ska möta så få lärare som möjligt. Målet är att undervisningen, så långt det är praktiskt genomförbart med tanke på kompetensen, ska ske inom respektive arbetslag. Nuvarande läsår har skolan 438 elever vilket innebär svårigheter att uppnå våra högt ställda ambitioner gällande detta. Under de kommande åren kommer dock elevunderlaget att minska avsevärt och antalet elever blir ca 400, vilket i sin tur kommer att underlätta planeringen av skolans organisation. Den nya Frykenskolan är byggd för framtiden, och lokalerna har anpassats till storlek och antal till framtidens behov. Skolledning Även skolledningen är ny på Frykenskolan. Ann-Katrin Järåsen, som tidigare arbetat som rektor på Holmesskolan i nio år, bildar nu tillsammans med Johan Ekström och Michael Åkerlund Frykenskolans rektorsteam. Johan finns på Frykenskolans sedan nästa tre år tillbaka och han kommer senast från Norrköpings kommun. Michael är gammal i gården och arbetar halvtid som musiklärare och halvtid som rektor för Kulturskolan som har sina lokaler i fd Sockenstugan som ligger i anslutning till Frykenskolan. Elevforum Elevrådet fyller en mycket viktig funktion på skolan. Där kan eleverna ställa frågor till skolledningen, påtala arbetsmiljöproblem och framföra förslag till utveckling av skolverksamheten. Ingen fråga är för stor eller för liten för att behandlas i elevrådet. Varje möte förbereds av elevrådsstyrelsen som består av representanter från varje årskurs. Skolvärdinnan, Karin Nyberg, som är en av de ansvariga för cafeterian, utgör bollplank och stöttning i elevrådsarbetet. I elevrådets möten deltar en representant från varje klass och mötet leds av elevrådsordförande som i år heter Martina Borgler. Hon är även elevernas representant i skolans ledningsgrupp. Elevrådet har beslutat att en representant från fritidsförvaltningen, Jasmina Nilsson, ska vara adjungerad vid elevrådets möten för att på så sätt snabbt kunna fånga upp elevernas önskemål kring den fritidsverksamhet som för närvarande bedrivs på försök vid Frykenskolan. En annan välkommen nyhet detta läsår är att kommunens ungdomssekreterare Ann-Sofie Rogne etablerat en nära samverkan med skolan. Rent konkret innebär det bl.a. att alla elever i år 6 och år 7 kommer att få besöka fritidsgården tillsammans med sina lärare för att få inblick i vad man kan erbjuda för aktiviteter under fritiden. Friendsgruppen är en etablerad verksamhet som kommer att fortsätta arbeta med kamratstödjande verksamhet på skolan även detta läsår. Många elever i år 6 och år 7 har redan tidigare arbetat enligt Friends koncept på de skolor som de kommer ifrån. Som kamratstödjare ska eleverna verka för en god stämning på skolan och uppmärksamma kamrater som har svårt att få kamrater samt slå larm till TORSBY NU NR

5 en ny Frykenskola! Borta är den långa korridoren som många gamla elever minns med ett visst obehag, och istället välkomnas elever och besökare av ljusgården, skolans hjärta och elevernas naturliga mötesplats. Här finns biblioteket och cafeterian där personal och elever kan ta en fika tillsammans. ansvarig personal vid misstanke om mobbning. Eleverna väljer själv vilka kamrater som bedöms kunna göra en insats i gruppens verksamhet. Verksamheten i Friends leds av Marianne Andersson, som för övrigt delar ansvaret för cafeterian med Karin Nyberg, och Inge Olsson som är lärare. Framtiden Rom byggdes inte på en dag som en lärare uttryckte sig häromdagen. Frykenskolan står mitt i en utvecklingsprocess där önskemål från elever, föräldrar, personal och en intresserad allmänhet ska vägas ihop med riktlinjer och förordningar från kommun och stat. Det kommer att ta tid och det måste få ta tid men det känns jättebra att vi är på gång! Kontakta oss gärna Ann-Katrin Järåsen, rektor Johan Ekström, rektor Michel Åkerlund, ledare Kulturskolan, Läs på vår webb På kan du läsa vad som händer på skolan, dag för dag. Där finns information om friluftsdagar, temadagar, bär din bok etc etc. Saknar du någon information, vänd dig till personalen på expeditionen, , eller eller till någon av rektorerna. Foto: Annette Lauritzen Karlsson, Helena Westh NR TORSBY NU 5

6 Kom & tyck till på möten om översiktsplanen! Under september sammanställdes samrådsmaterial för den nya kommun- övergripande översiktsplanen. ÖP-arbetet beskrevs i förra numret av Torsby Nu. Det nu framtagna materialet innehåller text och kartbilagor men i den slutliga versionen kommer också bilder som illustrerar de olika delarna i planen. Utformningen, layouten, kommer också att bli betydligt snyggare. I samrådet är det innehållet, sakfrågorna som gäller. Översiktsplanen (ÖP) beskriver kommunens situation i dag och hur utvecklingen på olika sätt lett fram till dagens situation. Den pekar också på hur framtiden ser ut om trender och prognoser får fritt spelrum. Det är inte säkert att kommunens invånare, företagare och politiker vill ha det så! I förslaget till ÖP kan man hitta idéer om vilka mål vi skall ha som ger bättre utveckling av vår kommun. Det finns också förslag till rekommendationer om hur vi skall nå dessa mål. Ni som tar del av materialet är välkomna med synpunkter i samråd nu under hösten 2009! Invånarna bjuds in Samrådet med lokala och centrala myndigheter, föreningar med flera kommer att ske genom utskick och kommuninvånarna kommer att bli inbjudna till samrådsmöten. De skall hållas på tre olika platser i kommunen. Håll utkik efter annons och välj tid och plats som passar dig bäst! Samrådsmaterialet kommer att finnas på kommunens webbplats på Internet, och synpunkter kan lämnas på 6 TORSBY NU NR

7 Illustration över handel Långflon gjord av Klara arkitektbyrå Handeln är på offensiven Översiktsplanen skall ge rekommendationer om hur all mark i kommunen skall användas. Ett exempel vad som behandlas i ÖP-arbetet är att flera områden pekas ut för utveckling av handel i Torsby kommun. Ibland krävs det att detaljplan upprättas men ibland kan man få bygglov även utan plan. I Sysslebäck fick Konsum år 2006 igenom en detaljplan som möjliggjorde byggandet av en ny Konsumbutik. Den har blivit en riktig succé. Nu är det dags att satsa på samma sak i Torsby. Ett samråd om program för en detaljplan har avslutats och under hösten 2009 kommer fortsättningen. Då startar samråd om en ny detaljplan vid Toria-rondellen. När planen blir klar våren 2010 kan en ny Konsumbutik få byggas där. Ägarna till Långflons Handel vill bygga nya betydligt större, lokaler för handel i Långflon. Under hösten 2009 kommer i ett första skede samråd om program för en detaljplan att genomföras. Planen i Långflon kommer att bli Värmlands allra nordligaste detaljplan. I Östmark kämpar Föreningen Östmarksbygden för att ordna både drivmedelsförsäljning och ny butik. I översiktsplanen nämns detta och det behövs troligen ingen detaljplan för att bygglov skall vara möjligt. ICA Toria fick genom en planändring som var färdig i april i år möjlighet att bygga ut västerut. Bygget kommer i gång under hösten Konsums nybyggnad i Torsby kommer säkert att innebära omflyttning och nyetablering av handeln i centrum när deras m² i centrum blir lediga. Ett förverkligande av utbyggd butik i Långflon borde ge en del nya jobb längst i norr. Möjligen planerar någon ännu okänd handlare att satsa på nya projekt någonstans i kommunen? Planerarna på miljö- och byggkontoret välkomnar och hjälper gärna till att underlätta och förverkliga nya initiativ! Torbjörn Almroth stadsarkitekt NR TORSBY NU 7

8 Hyresgäster får åka limousine För drygt ett år sedan startade vi Limousine Service för våra hyresgäster i Torsby Bostäder. Uppskattat förstås. Torsby Bostäder vill gärna ge våra hyresgäster önskad service i olika sammanhang. Vi med hjälp av taxi i Torsby hämtar hyresgäster vid bostadsområdet, kör till ICA och Konsum. Efter att ha handlat färdigt hämta limousinen och kör hem igen. Hyresgästen betalar en symbolisk summa för tjänsten. Du som är hyresgäst och som ännu inte nyttjat servicen ring till oss så får du ett speciellt tillstånd. Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB Margareta Wålmarker och Inger Pilblad tar gärna limousinen till Torsby när de skall handla. Det bästa de kommit på med, fler skulle åka med, säger damerna. Sven-Åke Pettersson tackar för berömmet. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Mejeritomten på gång igen I slutet av 2008 gick vi ut och presenterade förslag till nybyggnation på Mejeritomten. Vi hade tänkt oss höghus 5-7 våningar med riktigt stora terrasser och väl genomtänkta planlösningar på lägenheterna. Själva förslaget väckte positivt gensvar men trots detta anmälde för få personer intresse att teckna kontrakt. En förklaring kan vara att den ekonomiska krisen skapade osäkerhet hos framförallt villaägare. Nu ser vi ljuset i tunneln vad gäller världens ekonomier vilket påverkar alla. Dessutom tror vi att det är rätt tid att bygga med tanke på konjunkturen. Med detta som bakgrund kommer vi att göra ett nytt försök nu i höst för att se om intresset kan ha öka. Vi hoppas att alla som funderar på sitt framtida boende, skall se att framtiden är här redan. Med ett boende av hög kvalitet och en ljusnande framtida ekonomi, hoppas vi kunna på börja byggnationen under 2010 och med inflyttning under Information om priser, anmälan m.m. kommer att redovisas på ett särskilt möte i höst se på vår hemsida och annons i TorsbyBladet. Så väl mött till ditt framtida boende! Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB TORSBY NU NR

9 Matilda Kuusela går i 9:an på Frykenskolan. Hon har körkort för EU-moped, körkort tagit innan de nya reglerna trädde i kraft 1 oktober. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Förbered dig inför den mörka årstiden Vi går mot mörkare tider och tillsammans med regn, kyla och snö förändras både siktförhållanden och väglag. Genom att vidta relativt enkla åtgärder kan vi öka trafiksäkerheten avsevärt. Som fotgängare kan du göra dig mer synlig för dina medtrafikanter genom att bära reflexväst eller någon annan form av reflex. Tänk på att reflexer förlorar sin reflektionsförmåga med tiden. Byt ut de gamla reflexerna mot nya. Cyklister bör se till att ha en godkänd cykel med broms och ringklocka. Vid färd i mörker krävs också vitt eller gult ljus framåt och rött ljus bakåt. För båda ljusen gäller numera också att de ska kunna upptäckas på ett avstånd av 300 meter. Vidare ska cykeln ha vit reflex framåt, röd reflex bakåt samt orange eller vita reflexer åt sidorna. Om man vill cykla vintertid är det bra att förse sin cykel med vinterdäck. Kom ihåg cykelhjälmen. Det finns tunna hjälmmössor som skyddar mot kyla och passar under hjälmen. För att öka synligheten kan man sätta på sig en reflexväst. Bilförare kan genom att sänka hastigheten och hålla avstånd till framförvarande fordon skapa bättre förutsättningar för att hinna stanna fordonet i tid om det skulle behövas. Halka förlänger som bekant stoppsträckan. En annan enkel, men viktig åtgärd för en säkrare färd är att skrapa och sopa bilen ren från is och snö. Detta medför att sikten blir bra i det egna fordonet och medtrafikanter slipper snö och is som yr från bilen. Det är lag på vinterdäck från 1 december till 31 mars om vinterväglag råder, men det är tillåtet hela perioden från 1 oktober till 30 april. Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby Nya regler för mopeder Inom mopedområdet sker stora förändringar under hösten. Från 1 oktober 2009 krävs körkort, med minst behörigheten AM, för moped klass I även kallas EUmoped och förarbevis för att få köra moped klass II. Moped klass I får köras i högst 45 km/h. Moped klass II är en moped som får köras i högst 25 km/h, till moped klass II räknas även gamla nationellt godkända mopeder som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/h. För att få ett körkort med behörigheten AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov som du gör på Vägverket. Innan du gör provet måste du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare och ha fyllt 15 år. Förarbevis för moped klass I som tagits innan den nya lagen träder i kraft 1 oktober 2009 kommer att gälla även i fortsättningen. Du som har förarbevis för mopedklass I kan ansöka om ett körkort med behörigheten AM. Mer utförlig information hittar du på Körkortsportalen under rubriken Jag ska ta körkort. NR TORSBY NU 9

10 Här finns plats för dina idéer Näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB (TUAB) arbetar med näringslivsservice och rådgivning i Torsby kommun. Vår uppgift är att stödja och utveckla näringslivet här i kommunen. I vårt uppdrag ingår även att uppmuntra till ökat nyföretagande, bidra till och utveckla nätverk och samarbeta med andra kommuner. Vad innebär näringslivsservice egentligen? Rent praktiskt är det allt från att ta hand om en potentiell etablerare till att finna vägar att investera och utveckla ett lokalt företag. Vi anordnar också företagsträffar, erbjuder företagsrådgivning, marknadsför kommunen och vårt näringsliv, samarbetar med skolor och universitet med mera. Att bedriva utvecklingsprojekt är också en del vår verksamhet. Just nu driver vi projekt med fokus på företagsklimat, kvinnors företagande och kompetenshöjning i företagen. Sedan en tid tillbaka finns även energirådgivning för både privatpersoner och företagare hos oss. TUAB ägs gemensamt av Torsby kommun, Företagarna, Svensk Handel och Team Torsby. Vi finns dagligen på Torsby Infocenter och en till två dagar varje vecka på samverkanskontoret i Sysslebäck. Välkommen in till oss! Nytt uppdrag som jobbcoach TUAB är sedan mitten av augusti en av flera komplett - erande partner till Arbetsförmedlingen med uppdrag som jobbcoach i arbetsmarknadsområdet Torsby, Kil och Sunne. Fyra coacher med olika bakgrund och kompetens finns tillgängliga hos oss för arbetssökande som önskar stöd, hjälp och vägledning till att finna ett nytt arbete. Är du intresserad av att få en jobbcoach kontaktar du Arbetsförmedlingen på din ort. Coachningen utgår ifrån dina behov och ger dig bland annat stöd i att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål, hur man kontaktar arbetsgivare och företrädare inom olika branscher, ta fram ansökningsbrev och CV och förbereda sig inför anställningsintervjun. Kontakta oss Hans Nilsson VD Anna Öhgren Bodén information, administration & projekt Anna-Lena Carlsson energi- & företagsrådgivare, centrumutveckling Här finns plats för dina idéer. Tuab arbetar med näringslivsservice och rådgivning i Torsby kommun. 10 TORSBY NU NR Foto: Stock.xchng

11 Foto: Anna Öhgren Bodén Torsby centrum marknadsförs i Norge Arko- Fler norrmän ska upptäcka Torsby. Nu marknadsförs vårt centrum mot den norska marknaden tillsammans med sju andra värmländska kommuner. I Torsby hittar du det mesta du behöver, trevliga butiker och personlig service. Den lilla byn har en mysig atmosfär som de stora köpcentrumen saknar. Tanken är att fler skall upptäcka våra fina centrum, istället för att stanna på de stora köpcentrumen, säger Anna-Lena Carlsson, centrumutvecklare på Torsby Utveckling AB. Här finns ju allt du behöver och det ska vi berätta genom bland annat en reklamfilm som kommer att visas under cirka ett halvt års tid i Norge. Kampanjen är ett samarbete mellan Torsby kommun, TUAB och Svensk Handel Torsby. Centrumutveckling har varit en del av Anna-Lena Carlssons uppdrag på TUAB sedan årsskiftet. Som centrumutvecklare fungerar jag som en länk mellan handlarna och kommunen, säger Anna-Lena Carlsson. Hittills har arbetet bland annat utmynnat i en centrumfolder, rabattblad till butiker i Torsby för turister, gemensam annonsering till den norska marknaden och samarbete kring olika arrangemang som countryfestivalen i somras. Nu pågår ett strategiarbete tillsammans med Svensk Handel Torsby inför den framtida centrumutvecklingen i Torsby och Sysslebäck och kommande aktiviteter som planeras är bland annat en skyltningskurs för butikerna. den svensk-norska samarbetsorganisationen Sedan en tid tillbaka finns Arko-sekretariatet hos Tuab. Den cirka 40 år gamla samarbetsorganisationen är en av de äldsta aktiva organisationerna som verkar för gränsöverskridande samarbete mellan länderna. Organisationen stöds av Nordiskt Ministerråd och består av fyra svenska kommuner (Eda, Arvika, Sunne och Torsby) och sju norska kommuner (Våler, Grue, Sör-Odal, Nord- Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes). Organisationens styrgrupp består av medlemskommunernas kommunalråd och kommunchefer, ur styrgruppen väljs ett arbetsutskott. Det dagliga arbetet styrs utifrån ett handlingsprogram där tre områden prioriteras: Näringsliv-tillväxt-innovation Bärkraftig utveckling-infrastruktur Kultur-språk-identitet Fyra arbetsgrupper arbetar kontinuerligt med att planera och genomföra aktiviteter och projekt kopplade till handlingsprogrammet. Exempel på Arkos projekt och aktiviteter är stödjande av Grensetjänsten, näringslivsseminarium på Morokulien, upprätthållande av den 24 mil långa Finnskogleden, nätverkande och deltagande på möten med andra organisationer osv. Foto: Ulrika Andersson Kontakta gärna Arko-sekretariatet: Åsa Gertling administration/samordning , Hans Johnsson projekt NR TORSBY NU 11

12 Torsbyflyget lever men för att Torsbyflyget ska kunna fortleva krävs ett större lokalt och regionalt engagemang. Det säger SKL:s John Bennet, som i slutet av september höll ett informationsmöte om Torsby Flygplats framtid tillsammans med Torsby Flygplats VD, Thomas Stjerndorff, på Sahlströmsgården i Torsby. John Bennet arbetar på sektionen för infrastruktur och fastigheter vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han är Torsby Flygplats kontaktperson med SKL, han fortsätter, Vi måste ställa oss frågan vad det får det för konsekvenser för näringslivet och därmed också för den enskilde invånaren i Torsby med omnejd om vi i framtiden inte kan erbjuda linjetrafik tur och retur Torsby/ Hagfors Arlanda. Tillgängligheten är viktig och för Torsbys del innebär en flygplats med linjetrafik att det blir attraktivt att leva och verka här, både för större och mindre företag. Jag håller med Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg: Människor behöver mötas, uppleva nya platser och utbyta erfarenheter och flyget är en del av det som gör möten människor emellan möjliga var än i världen de befinner sig. Det är nu vi bäddar inför nästa eventuella upphandling. Så här går det till, i stora drag, inför en upphandling: Regeringen utser så kallad trafikplikt på vissa flygplatser i Sverige. Trafikplikt innebär i praktiken att ett flygbolag får lov att köra linjetrafik till och från den aktuella flygplatsen. Rikstrafiken får då mandat att bestämma om upphandling med ett flygbolag ska ske eller ej. När Rikstrafiken tar ställning till detta tittar de bland annat på antalet resenärer, övrig statistik och flygtrenden under föregående upphandlingsperiod. En annan del som Rikstrafiken också väger in i beslutet är antalet flygplatser i regionen. Den nuvarande upphandlingen, som Rikstrafiken gjorde med flygbolaget NextJet, gäller t o m 26 oktober Kontaktperson och VD Torsby Flygplats AB Thomas Stjerndorff E-post: tel: John Bennet tar en paus vid Torsby Flygplats 12 TORSBY NU NR innan han flyger tillbaka med eftermiddagsflyget till Stockholm. Ulrika Andersson informatör Foto: Ulrika Andersson.

13 Full aktivitet i skidtunneln hela hösten I Valbergsområdet finns det mesta du kan önska dig för en aktiv tillvaro. Här håller du dig i form med allsidig motion och rekreation och trivs i storslagen natur. Hjärtat i Valberget är Fortum Ski Tunnel Torsby och vi erbjuder snösäker längdskidåkning i ett alltid lika behagligt klimat. I skidtunneln är det tryggt, bekvämt och enkelt att motionera. Det är hög tid att börja ladda inför årets Vasaloppsvecka. Du har väl inte missat våra erbjudanden som finns på skitunnel.se? Vi anordnar aktiviteter på olika nivåer så att det ska finnas något som passar alla. Saknar du något? Kontakta receptionen på tel eller via Här kommer ett axplock av våra erbjudanden: Alla skolor erbjuds skidåkning i Fortum Ski Tunnel Torsby till ett rabatterat pris. Klubbar, föreningar och företag erbjuds rabatter vid köp av minst 10 årskort vid ett och samma tillfälle. Vi erbjuder Iskalla konferenser för er som vill göra något annorlunda och den 12-15/11 blir det Officiellt Vasaloppsläger med Staffan Larsson för den som vill bättra på tekniken inför något av loppen under Vasaloppsveckan. Du kan också vara med och tävla i någon av våra tävlingar. Hyr ett tidtagningschip, fyll i en tävlingskupong och lämna i Fortum Ski Tunnel Torsbys reception och du kan vinna fina priser. Snabbaste varvet vinner 3000 kronor. Priser utlottas även bland deltagarna så alla kan delta. Bland vinsterna utlottas bland annat säsongskort i skidtunneln och en resa med flyget till Stockholm tur och retur. Samla gänget och träna tillsammans. Fortum Ski Tunnel Torsby och Vasaloppet lottar ut startplatser till årets StafettVasa. Hälsa, motion och friskvårdsintresset ökar stadigt. Att ha StafettVasan som mål är en morot för personalen på många företag, i klubben eller bland vännerna som också bidrar till att laganda och samhörigheten stärks och att man har en gemensam strävan. I vår tävling består varje lag av fem åkare och laget anmäler sig till Fortum Ski Tunnel Torsbys reception. För att delta i utlottningen måste alla lagmedlemmar har åkt skidor i skidtunneln vid minst tre olika tillfällen (datum) innan den 31 december då dragningen sker. Men kom ihåg, oavsett vem som kommer först till målet i Mora är alla skidåkare vinnare- det är vägen dit som räknas... Fortum Ski Tunnel Torsby Torsby Tfn Fortum Ski Tunnel Torsby fakta Längd: 1,3 km Höjdskillnad: 12 meter Stigning: 25 meter/varv Temperatur: 0 till -3 grader Öppet: Från midsommar till Vasaloppet NR TORSBY NU 13

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

AV TRAFIKKALENDERN HEJ!

AV TRAFIKKALENDERN HEJ! 4:e UTGÅVAN AV TRAFIKKALENDERN HEJ! Trafikkalendern har funnits i 4 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 0/01 distribueras materialet till drygt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Plats och tid Kristinehamns kommunhus 12:30-14:30 Beslutande Ej närvarande kommuner Övriga deltagande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors,

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Ann-Sofie Gustafsson Helena Svanberg Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun

Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun Skolskjutsreglemente för Laxå Kommun 170201 1 Skolskjutsreglemente Laxå kommun Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Kjell Karlsson, Torsby (ersättare) Bo Ribaeus, Säffle (ersättare) Justerande Anna Wilén

Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Kjell Karlsson, Torsby (ersättare) Bo Ribaeus, Säffle (ersättare) Justerande Anna Wilén Plats och tid Halgåns doserar samt Klarälvdalens Folkhögskola 11:00 15:30 Beslutande Ej närvarande Övriga deltagande Utses att justera Anders Eriksson, Forshaga Helena Anshammar, Sunne Irene R-Karlsson,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2013/2014 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000 lärare

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande Folkhälsorådet 2014-06-03 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (FP) ordförande Börje Norén, folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, hälsostrateg Bert-Inge

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- UTSKOTT Tid och plats Tisdag 21 september 2010 13 00 14.30 Kommunkontoret Torsby Beslutande Håkan Laack (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Rune Mattsson (S) Anna Lena Carlsson

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson 1(7) Plats och tid Biblioteket, den 20 september kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Staffan Nilsson, PRO Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Maj-Britt Söderberg, PRO Birgitta Åseby,

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Välkommen! Sponsorträff 29 september 2016

Välkommen! Sponsorträff 29 september 2016 Välkommen! Sponsorträff 29 september 2016 Vasaloppets Sommarvecka 2016 Vasaloppets Vintervecka 2016 Lopp anmälda startande brytande i mål Kortvasan 7733 6249 40 6209 Tjejvasan 9927 8121 68 8053 Ungdomsvasan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016

MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 MEDLEMSPROGRAM HÖSTEN 2016 Föreningen är till för dig i Värmlands län som har intresse av autismspektrumtillstånd. Är du anhörig till någon med autismspektrumtillstånd eller har du egen diagnos och vill

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer