Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU"

Transkript

1 Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

2 Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ GÅNG IGEN...8 HYRESGÄSTER FÅR ÅKA LIMOUSINE...8 FÖRBERED DIG INFÖR VINTERN...9 NYA MOPEDREGLER...9 TORSBY MARKNADSFÖRS I NORGE...10 TUAB HAR PLATS FÖR IDÉER...10 CENTRUMUTVECKLing ARKO SAMARBETE ÖVER GRÄNSEN FRAMTIDEN FÖR FLYGET...12 SKIDTUNNELN...13 FLYTTA HEMIFRÅN ATT TÄNKA PÅ...14 UNGA FÅR STÖD för att KLARA FÖRSÖRJNINGen...15 FÖRELÄSNINGSSERIE I KLARÄLVDALEN...16 MEDALJ FÖR UTSATTA...17 FRITIDSGÅRDAR I KLARÄLVDALEN...18 TOSAM FÖR TRYGGHET OCH TRIVSEL...20 PENGAR I UNGDOMSPOTTEN...21 LÄS OM EU...21 RANSBYBRON ÖPPNAR IGEN...22 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR BYGGS...23 KALKNING FÖR MILJÖN...24 REGNREKORD I ÖSTMARK...25 NYTT BEGRAVNINGSOMBUD...25 NYA MEDARBETARE...26 ARKIVENS DAG 14 NOVEMBER...27 ARKIVHANDLINGAR EFTERLYSES...27 BIBLIO PÅMINNELSER VIA SMS...28 SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKET...28 SUGEN PÅ HUSMANSKOST?...29 ÖVERFÖRMYNDARKANSLIET FLYTTAR...29 MÖTESHANDLINGAR PÅ WEBBEN...30 NYVALDA POLITIKER...30 EKONOMIN...31 LEKVATTNETS SKYTTEKLUBB PRESENTERAS...32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Lek i härligt höstväder. Victor Westh, Torsby 2 TORSBY NU NR Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Mycket har hänt under kort tid När jag ser tillbaka på tiden nu i år efter semestern så har en hel del hänt på relativ kort tid. Det började med invigningen av Frykenskolans nya lokaler där fyra förväntansfulla årskullar 6-9 tillsammans med en stor skara allmänhet fick se en i stort sett ny skola. Under påföljande veckoslut nåddes vi av två mycket tråkiga besked, dödsbuden av Per-Erik Marcusson och Agneta Amneteg. Två arbetskamrater som jag respekterar högt och har jobbat tillsammans med i många år. De var två politiker som gjort tydliga avtryck på sin omgivning och alltid haft Torsby kommuns och dess medborgares bästa för ögonen. Det blir svårt att fylla de tomrum de lämnat efter sig. Även om det har känts tungt måste vardagen gå vidare. Kommande vecka gick Torsby Skifestival av stapeln med många namnkunniga deltagare. Vi fick också glädjas med Vildmark i Värmlands vinst i regionfinalen och nomineringen till Bästa turistdestination. Kommunens arbete med Branäsvägen och Ransbybron går vidare och det ser bra ut, även om vissa problem uppstod med höga vattenflöden i älven. Lite senare har vi efter långt och träget förarbete, i vissa fall många år av lobbyverksamhet, nåtts av en del positiva besked till kommunen. Besked som kommer att ha positiv inverkan för näringslivet och befolkningsutvecklingen, och inte minst flera arbetstillfällen inom byggnadsindustrin under den fortsatta lågkonjunkturen. Det var beskeden om bygget av en ny polisstation i Torsby, startbeskedet om en ny omlastningscentral vid Skalleby och beskedet att regeringen nu tagit beslut om att ansöka om en ny europaväg E16 till Norge. Världen, Sverige och Torsby lever fortsatt kvar i finanskris och lågkonjunktur, även om vi nått botten och nu kämpar uppåt. Tack vare att vi i vår kommun inte har alla äggen i en korg, utan många olika typer av arbetstillfällen och en turismnäring som ökat har vi klarat oss bra. Vi har den lägsta arbetslösheten i länet, men sliter ändå med en allt för hög ungdomsarbetslöshet liksom många andra kommuner i Sverige. Vi kommer nu fortsatt under hösten att jobba vidare med ekonomisk långtidsplanering, där utmaningar som befolkningsutveckling och prioriteringsfrågor i stort kommer att prägla politiken. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Vaccinera dig mot Nya influensan! Nya influensan sprids med ett nytt virus och är mycket smittsam. Smittspridningen har ännu inte varit så stor som väntat i Sverige. Om alla vaccinerar sig har vi chansen att bli av med viruset A(H1N1) helt och hållet. Foto: Bodil Esping Eleverna Anna, Maria, Tim, Sandra och Zandra vid Stjerneskolans omvårdnadsprogram, kurs i räddningstjänst, vill vaccinera sig. Torsby kommun planerar för att kunna bedriva sin verksamhet även om många anställda skulle bli sjuka samtidigt. Ju fler som vaccinerar sig desto lättare blir det för invånarna att få bra service, vård, omsorg, undervisning och snöröjning m.m. Det är mest barn och unga som blir sjuka i Nya influensan. Äldre människor kan ha haft influensa tidigare som orsakades av ett liknande virus och smittas därför inte lika lätt som yngre personer. De som har kroniska sjukdomar bör vaccinera sig eftersom de kan bli allvarligare sjuka eller få följdsjukdomar om de blir smittade av Nya influensan. Landstinget ser till att det kommer vaccin till alla i Värmland som vill vaccinera sig mot Nya influensan och kallar till vaccinering genom i annonser i länspressen och i TorsbyBladet. Vaccinationerna utförs på följande ställen: Mödravårdscentralerna MVC vaccinerar gravida Barnavårdscentralerna BVC vaccinerar barn som inte börjat skolan Kommunens skolsköterskor vaccinerar elever i de kommunala skolorna fr.o.m. förskoleklass t.o.m. ungdomsgymnasiet. Vaccinationen sker i skolan. Kommunens sjuksköterskor vaccinerar i samband med läkarbesök de som bor på särskilda boenden och de som har hemtjänst. Landstingets personal vaccinerar resten av kommuninvånarna på vårdcentralerna i Torsby och Likenäs. Om du har frågor kring själva influensan, riskgrupper och vaccinering läs Landstingets annonser i länspressen eller besök Vill du ringa så finns sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 eller Skydda dig själv genom att vaccinera dig. En del blir svårt sjuka eller dör av det nya viruset. Skydda andra genom att vacci- nera dig. Nästan alla känner någon som skulle kunna bli allvarligt sjuk, som t.ex. är gravid eller har astma. Hindra smittspridningen genom att vaccinera dig så bidrar du till att samhället kan fungera som vanligt. Foto: Bodil Esping Skidåkaren Anna Simberg vill både kunna träna och tävla men också att samhället ska fungera som vanligt. Därför kommer hon att vaccinera sig. Foto: Bodil Esping Rasmus Blom, skidåkare och kommunanställd, kommer att vaccinera sig. Han vill inte bli sjuk själv och vill heller inte smitta någon annan. bodil esping säkerhetssamordnare NR TORSBY NU 3

4 Äntligen Efter ett drygt års arbete och planering har Torsby äntligen en ny Frykenskola. Den gamla nedslitna byggnaden har ersatts med nya ljusa lokaler, ny inredning och modern teknik i samtliga skolsalar. Förändringen är så total att det inte går att känna igen sig någonstans, även om huvudbyggnaden faktiskt finns kvar. En 6-9-skola Förutom att lokaler är nya och moderna, är skolan numera omorganiserad till att även rymma eleverna i år 6, vilket i hög grad påverkat skolans utformning. Varje årskurs har sin egen avdelning, sina egna uppehållsrum, toaletter och lektionssalar. På så sätt minskar elevernas spring mellan lokaler i hela byggnaden och skoldagen får en lugnare rytm. En nyhet som mötte eleverna vid skolstarten var att större delen av skolan numera är fri från ytterskor. Detta är något som blir alltmer vanligt på högstadieskolor och inverkar mycket positivt på inomhusmiljön. Organisationen Personalen på Frykenskolan är uppdelad i två arbetslag, år 6-7 och år 8-9. Vid sidan av dessa arbetslag finns även Resurscentrum där bland annat undervisningsgruppen i svenska som andraspråk och skolans grundsärskolegrupp har sina lokaler. Vår pedagogiska idé bygger på att eleverna ska möta så få lärare som möjligt. Målet är att undervisningen, så långt det är praktiskt genomförbart med tanke på kompetensen, ska ske inom respektive arbetslag. Nuvarande läsår har skolan 438 elever vilket innebär svårigheter att uppnå våra högt ställda ambitioner gällande detta. Under de kommande åren kommer dock elevunderlaget att minska avsevärt och antalet elever blir ca 400, vilket i sin tur kommer att underlätta planeringen av skolans organisation. Den nya Frykenskolan är byggd för framtiden, och lokalerna har anpassats till storlek och antal till framtidens behov. Skolledning Även skolledningen är ny på Frykenskolan. Ann-Katrin Järåsen, som tidigare arbetat som rektor på Holmesskolan i nio år, bildar nu tillsammans med Johan Ekström och Michael Åkerlund Frykenskolans rektorsteam. Johan finns på Frykenskolans sedan nästa tre år tillbaka och han kommer senast från Norrköpings kommun. Michael är gammal i gården och arbetar halvtid som musiklärare och halvtid som rektor för Kulturskolan som har sina lokaler i fd Sockenstugan som ligger i anslutning till Frykenskolan. Elevforum Elevrådet fyller en mycket viktig funktion på skolan. Där kan eleverna ställa frågor till skolledningen, påtala arbetsmiljöproblem och framföra förslag till utveckling av skolverksamheten. Ingen fråga är för stor eller för liten för att behandlas i elevrådet. Varje möte förbereds av elevrådsstyrelsen som består av representanter från varje årskurs. Skolvärdinnan, Karin Nyberg, som är en av de ansvariga för cafeterian, utgör bollplank och stöttning i elevrådsarbetet. I elevrådets möten deltar en representant från varje klass och mötet leds av elevrådsordförande som i år heter Martina Borgler. Hon är även elevernas representant i skolans ledningsgrupp. Elevrådet har beslutat att en representant från fritidsförvaltningen, Jasmina Nilsson, ska vara adjungerad vid elevrådets möten för att på så sätt snabbt kunna fånga upp elevernas önskemål kring den fritidsverksamhet som för närvarande bedrivs på försök vid Frykenskolan. En annan välkommen nyhet detta läsår är att kommunens ungdomssekreterare Ann-Sofie Rogne etablerat en nära samverkan med skolan. Rent konkret innebär det bl.a. att alla elever i år 6 och år 7 kommer att få besöka fritidsgården tillsammans med sina lärare för att få inblick i vad man kan erbjuda för aktiviteter under fritiden. Friendsgruppen är en etablerad verksamhet som kommer att fortsätta arbeta med kamratstödjande verksamhet på skolan även detta läsår. Många elever i år 6 och år 7 har redan tidigare arbetat enligt Friends koncept på de skolor som de kommer ifrån. Som kamratstödjare ska eleverna verka för en god stämning på skolan och uppmärksamma kamrater som har svårt att få kamrater samt slå larm till TORSBY NU NR

5 en ny Frykenskola! Borta är den långa korridoren som många gamla elever minns med ett visst obehag, och istället välkomnas elever och besökare av ljusgården, skolans hjärta och elevernas naturliga mötesplats. Här finns biblioteket och cafeterian där personal och elever kan ta en fika tillsammans. ansvarig personal vid misstanke om mobbning. Eleverna väljer själv vilka kamrater som bedöms kunna göra en insats i gruppens verksamhet. Verksamheten i Friends leds av Marianne Andersson, som för övrigt delar ansvaret för cafeterian med Karin Nyberg, och Inge Olsson som är lärare. Framtiden Rom byggdes inte på en dag som en lärare uttryckte sig häromdagen. Frykenskolan står mitt i en utvecklingsprocess där önskemål från elever, föräldrar, personal och en intresserad allmänhet ska vägas ihop med riktlinjer och förordningar från kommun och stat. Det kommer att ta tid och det måste få ta tid men det känns jättebra att vi är på gång! Kontakta oss gärna Ann-Katrin Järåsen, rektor Johan Ekström, rektor Michel Åkerlund, ledare Kulturskolan, Läs på vår webb På kan du läsa vad som händer på skolan, dag för dag. Där finns information om friluftsdagar, temadagar, bär din bok etc etc. Saknar du någon information, vänd dig till personalen på expeditionen, , eller eller till någon av rektorerna. Foto: Annette Lauritzen Karlsson, Helena Westh NR TORSBY NU 5

6 Kom & tyck till på möten om översiktsplanen! Under september sammanställdes samrådsmaterial för den nya kommun- övergripande översiktsplanen. ÖP-arbetet beskrevs i förra numret av Torsby Nu. Det nu framtagna materialet innehåller text och kartbilagor men i den slutliga versionen kommer också bilder som illustrerar de olika delarna i planen. Utformningen, layouten, kommer också att bli betydligt snyggare. I samrådet är det innehållet, sakfrågorna som gäller. Översiktsplanen (ÖP) beskriver kommunens situation i dag och hur utvecklingen på olika sätt lett fram till dagens situation. Den pekar också på hur framtiden ser ut om trender och prognoser får fritt spelrum. Det är inte säkert att kommunens invånare, företagare och politiker vill ha det så! I förslaget till ÖP kan man hitta idéer om vilka mål vi skall ha som ger bättre utveckling av vår kommun. Det finns också förslag till rekommendationer om hur vi skall nå dessa mål. Ni som tar del av materialet är välkomna med synpunkter i samråd nu under hösten 2009! Invånarna bjuds in Samrådet med lokala och centrala myndigheter, föreningar med flera kommer att ske genom utskick och kommuninvånarna kommer att bli inbjudna till samrådsmöten. De skall hållas på tre olika platser i kommunen. Håll utkik efter annons och välj tid och plats som passar dig bäst! Samrådsmaterialet kommer att finnas på kommunens webbplats på Internet, och synpunkter kan lämnas på 6 TORSBY NU NR

7 Illustration över handel Långflon gjord av Klara arkitektbyrå Handeln är på offensiven Översiktsplanen skall ge rekommendationer om hur all mark i kommunen skall användas. Ett exempel vad som behandlas i ÖP-arbetet är att flera områden pekas ut för utveckling av handel i Torsby kommun. Ibland krävs det att detaljplan upprättas men ibland kan man få bygglov även utan plan. I Sysslebäck fick Konsum år 2006 igenom en detaljplan som möjliggjorde byggandet av en ny Konsumbutik. Den har blivit en riktig succé. Nu är det dags att satsa på samma sak i Torsby. Ett samråd om program för en detaljplan har avslutats och under hösten 2009 kommer fortsättningen. Då startar samråd om en ny detaljplan vid Toria-rondellen. När planen blir klar våren 2010 kan en ny Konsumbutik få byggas där. Ägarna till Långflons Handel vill bygga nya betydligt större, lokaler för handel i Långflon. Under hösten 2009 kommer i ett första skede samråd om program för en detaljplan att genomföras. Planen i Långflon kommer att bli Värmlands allra nordligaste detaljplan. I Östmark kämpar Föreningen Östmarksbygden för att ordna både drivmedelsförsäljning och ny butik. I översiktsplanen nämns detta och det behövs troligen ingen detaljplan för att bygglov skall vara möjligt. ICA Toria fick genom en planändring som var färdig i april i år möjlighet att bygga ut västerut. Bygget kommer i gång under hösten Konsums nybyggnad i Torsby kommer säkert att innebära omflyttning och nyetablering av handeln i centrum när deras m² i centrum blir lediga. Ett förverkligande av utbyggd butik i Långflon borde ge en del nya jobb längst i norr. Möjligen planerar någon ännu okänd handlare att satsa på nya projekt någonstans i kommunen? Planerarna på miljö- och byggkontoret välkomnar och hjälper gärna till att underlätta och förverkliga nya initiativ! Torbjörn Almroth stadsarkitekt NR TORSBY NU 7

8 Hyresgäster får åka limousine För drygt ett år sedan startade vi Limousine Service för våra hyresgäster i Torsby Bostäder. Uppskattat förstås. Torsby Bostäder vill gärna ge våra hyresgäster önskad service i olika sammanhang. Vi med hjälp av taxi i Torsby hämtar hyresgäster vid bostadsområdet, kör till ICA och Konsum. Efter att ha handlat färdigt hämta limousinen och kör hem igen. Hyresgästen betalar en symbolisk summa för tjänsten. Du som är hyresgäst och som ännu inte nyttjat servicen ring till oss så får du ett speciellt tillstånd. Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB Margareta Wålmarker och Inger Pilblad tar gärna limousinen till Torsby när de skall handla. Det bästa de kommit på med, fler skulle åka med, säger damerna. Sven-Åke Pettersson tackar för berömmet. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Mejeritomten på gång igen I slutet av 2008 gick vi ut och presenterade förslag till nybyggnation på Mejeritomten. Vi hade tänkt oss höghus 5-7 våningar med riktigt stora terrasser och väl genomtänkta planlösningar på lägenheterna. Själva förslaget väckte positivt gensvar men trots detta anmälde för få personer intresse att teckna kontrakt. En förklaring kan vara att den ekonomiska krisen skapade osäkerhet hos framförallt villaägare. Nu ser vi ljuset i tunneln vad gäller världens ekonomier vilket påverkar alla. Dessutom tror vi att det är rätt tid att bygga med tanke på konjunkturen. Med detta som bakgrund kommer vi att göra ett nytt försök nu i höst för att se om intresset kan ha öka. Vi hoppas att alla som funderar på sitt framtida boende, skall se att framtiden är här redan. Med ett boende av hög kvalitet och en ljusnande framtida ekonomi, hoppas vi kunna på börja byggnationen under 2010 och med inflyttning under Information om priser, anmälan m.m. kommer att redovisas på ett särskilt möte i höst se på vår hemsida och annons i TorsbyBladet. Så väl mött till ditt framtida boende! Sven-Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB TORSBY NU NR

9 Matilda Kuusela går i 9:an på Frykenskolan. Hon har körkort för EU-moped, körkort tagit innan de nya reglerna trädde i kraft 1 oktober. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Förbered dig inför den mörka årstiden Vi går mot mörkare tider och tillsammans med regn, kyla och snö förändras både siktförhållanden och väglag. Genom att vidta relativt enkla åtgärder kan vi öka trafiksäkerheten avsevärt. Som fotgängare kan du göra dig mer synlig för dina medtrafikanter genom att bära reflexväst eller någon annan form av reflex. Tänk på att reflexer förlorar sin reflektionsförmåga med tiden. Byt ut de gamla reflexerna mot nya. Cyklister bör se till att ha en godkänd cykel med broms och ringklocka. Vid färd i mörker krävs också vitt eller gult ljus framåt och rött ljus bakåt. För båda ljusen gäller numera också att de ska kunna upptäckas på ett avstånd av 300 meter. Vidare ska cykeln ha vit reflex framåt, röd reflex bakåt samt orange eller vita reflexer åt sidorna. Om man vill cykla vintertid är det bra att förse sin cykel med vinterdäck. Kom ihåg cykelhjälmen. Det finns tunna hjälmmössor som skyddar mot kyla och passar under hjälmen. För att öka synligheten kan man sätta på sig en reflexväst. Bilförare kan genom att sänka hastigheten och hålla avstånd till framförvarande fordon skapa bättre förutsättningar för att hinna stanna fordonet i tid om det skulle behövas. Halka förlänger som bekant stoppsträckan. En annan enkel, men viktig åtgärd för en säkrare färd är att skrapa och sopa bilen ren från is och snö. Detta medför att sikten blir bra i det egna fordonet och medtrafikanter slipper snö och is som yr från bilen. Det är lag på vinterdäck från 1 december till 31 mars om vinterväglag råder, men det är tillåtet hela perioden från 1 oktober till 30 april. Marianne Björkegren KUSTOM-samordnare i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby Nya regler för mopeder Inom mopedområdet sker stora förändringar under hösten. Från 1 oktober 2009 krävs körkort, med minst behörigheten AM, för moped klass I även kallas EUmoped och förarbevis för att få köra moped klass II. Moped klass I får köras i högst 45 km/h. Moped klass II är en moped som får köras i högst 25 km/h, till moped klass II räknas även gamla nationellt godkända mopeder som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/h. För att få ett körkort med behörigheten AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov som du gör på Vägverket. Innan du gör provet måste du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare och ha fyllt 15 år. Förarbevis för moped klass I som tagits innan den nya lagen träder i kraft 1 oktober 2009 kommer att gälla även i fortsättningen. Du som har förarbevis för mopedklass I kan ansöka om ett körkort med behörigheten AM. Mer utförlig information hittar du på Körkortsportalen under rubriken Jag ska ta körkort. NR TORSBY NU 9

10 Här finns plats för dina idéer Näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB (TUAB) arbetar med näringslivsservice och rådgivning i Torsby kommun. Vår uppgift är att stödja och utveckla näringslivet här i kommunen. I vårt uppdrag ingår även att uppmuntra till ökat nyföretagande, bidra till och utveckla nätverk och samarbeta med andra kommuner. Vad innebär näringslivsservice egentligen? Rent praktiskt är det allt från att ta hand om en potentiell etablerare till att finna vägar att investera och utveckla ett lokalt företag. Vi anordnar också företagsträffar, erbjuder företagsrådgivning, marknadsför kommunen och vårt näringsliv, samarbetar med skolor och universitet med mera. Att bedriva utvecklingsprojekt är också en del vår verksamhet. Just nu driver vi projekt med fokus på företagsklimat, kvinnors företagande och kompetenshöjning i företagen. Sedan en tid tillbaka finns även energirådgivning för både privatpersoner och företagare hos oss. TUAB ägs gemensamt av Torsby kommun, Företagarna, Svensk Handel och Team Torsby. Vi finns dagligen på Torsby Infocenter och en till två dagar varje vecka på samverkanskontoret i Sysslebäck. Välkommen in till oss! Nytt uppdrag som jobbcoach TUAB är sedan mitten av augusti en av flera komplett - erande partner till Arbetsförmedlingen med uppdrag som jobbcoach i arbetsmarknadsområdet Torsby, Kil och Sunne. Fyra coacher med olika bakgrund och kompetens finns tillgängliga hos oss för arbetssökande som önskar stöd, hjälp och vägledning till att finna ett nytt arbete. Är du intresserad av att få en jobbcoach kontaktar du Arbetsförmedlingen på din ort. Coachningen utgår ifrån dina behov och ger dig bland annat stöd i att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål, hur man kontaktar arbetsgivare och företrädare inom olika branscher, ta fram ansökningsbrev och CV och förbereda sig inför anställningsintervjun. Kontakta oss Hans Nilsson VD Anna Öhgren Bodén information, administration & projekt Anna-Lena Carlsson energi- & företagsrådgivare, centrumutveckling Här finns plats för dina idéer. Tuab arbetar med näringslivsservice och rådgivning i Torsby kommun. 10 TORSBY NU NR Foto: Stock.xchng

11 Foto: Anna Öhgren Bodén Torsby centrum marknadsförs i Norge Arko- Fler norrmän ska upptäcka Torsby. Nu marknadsförs vårt centrum mot den norska marknaden tillsammans med sju andra värmländska kommuner. I Torsby hittar du det mesta du behöver, trevliga butiker och personlig service. Den lilla byn har en mysig atmosfär som de stora köpcentrumen saknar. Tanken är att fler skall upptäcka våra fina centrum, istället för att stanna på de stora köpcentrumen, säger Anna-Lena Carlsson, centrumutvecklare på Torsby Utveckling AB. Här finns ju allt du behöver och det ska vi berätta genom bland annat en reklamfilm som kommer att visas under cirka ett halvt års tid i Norge. Kampanjen är ett samarbete mellan Torsby kommun, TUAB och Svensk Handel Torsby. Centrumutveckling har varit en del av Anna-Lena Carlssons uppdrag på TUAB sedan årsskiftet. Som centrumutvecklare fungerar jag som en länk mellan handlarna och kommunen, säger Anna-Lena Carlsson. Hittills har arbetet bland annat utmynnat i en centrumfolder, rabattblad till butiker i Torsby för turister, gemensam annonsering till den norska marknaden och samarbete kring olika arrangemang som countryfestivalen i somras. Nu pågår ett strategiarbete tillsammans med Svensk Handel Torsby inför den framtida centrumutvecklingen i Torsby och Sysslebäck och kommande aktiviteter som planeras är bland annat en skyltningskurs för butikerna. den svensk-norska samarbetsorganisationen Sedan en tid tillbaka finns Arko-sekretariatet hos Tuab. Den cirka 40 år gamla samarbetsorganisationen är en av de äldsta aktiva organisationerna som verkar för gränsöverskridande samarbete mellan länderna. Organisationen stöds av Nordiskt Ministerråd och består av fyra svenska kommuner (Eda, Arvika, Sunne och Torsby) och sju norska kommuner (Våler, Grue, Sör-Odal, Nord- Odal, Kongsvinger, Eidskog, Åsnes). Organisationens styrgrupp består av medlemskommunernas kommunalråd och kommunchefer, ur styrgruppen väljs ett arbetsutskott. Det dagliga arbetet styrs utifrån ett handlingsprogram där tre områden prioriteras: Näringsliv-tillväxt-innovation Bärkraftig utveckling-infrastruktur Kultur-språk-identitet Fyra arbetsgrupper arbetar kontinuerligt med att planera och genomföra aktiviteter och projekt kopplade till handlingsprogrammet. Exempel på Arkos projekt och aktiviteter är stödjande av Grensetjänsten, näringslivsseminarium på Morokulien, upprätthållande av den 24 mil långa Finnskogleden, nätverkande och deltagande på möten med andra organisationer osv. Foto: Ulrika Andersson Kontakta gärna Arko-sekretariatet: Åsa Gertling administration/samordning , Hans Johnsson projekt NR TORSBY NU 11

12 Torsbyflyget lever men för att Torsbyflyget ska kunna fortleva krävs ett större lokalt och regionalt engagemang. Det säger SKL:s John Bennet, som i slutet av september höll ett informationsmöte om Torsby Flygplats framtid tillsammans med Torsby Flygplats VD, Thomas Stjerndorff, på Sahlströmsgården i Torsby. John Bennet arbetar på sektionen för infrastruktur och fastigheter vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han är Torsby Flygplats kontaktperson med SKL, han fortsätter, Vi måste ställa oss frågan vad det får det för konsekvenser för näringslivet och därmed också för den enskilde invånaren i Torsby med omnejd om vi i framtiden inte kan erbjuda linjetrafik tur och retur Torsby/ Hagfors Arlanda. Tillgängligheten är viktig och för Torsbys del innebär en flygplats med linjetrafik att det blir attraktivt att leva och verka här, både för större och mindre företag. Jag håller med Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg: Människor behöver mötas, uppleva nya platser och utbyta erfarenheter och flyget är en del av det som gör möten människor emellan möjliga var än i världen de befinner sig. Det är nu vi bäddar inför nästa eventuella upphandling. Så här går det till, i stora drag, inför en upphandling: Regeringen utser så kallad trafikplikt på vissa flygplatser i Sverige. Trafikplikt innebär i praktiken att ett flygbolag får lov att köra linjetrafik till och från den aktuella flygplatsen. Rikstrafiken får då mandat att bestämma om upphandling med ett flygbolag ska ske eller ej. När Rikstrafiken tar ställning till detta tittar de bland annat på antalet resenärer, övrig statistik och flygtrenden under föregående upphandlingsperiod. En annan del som Rikstrafiken också väger in i beslutet är antalet flygplatser i regionen. Den nuvarande upphandlingen, som Rikstrafiken gjorde med flygbolaget NextJet, gäller t o m 26 oktober Kontaktperson och VD Torsby Flygplats AB Thomas Stjerndorff E-post: tel: John Bennet tar en paus vid Torsby Flygplats 12 TORSBY NU NR innan han flyger tillbaka med eftermiddagsflyget till Stockholm. Ulrika Andersson informatör Foto: Ulrika Andersson.

13 Full aktivitet i skidtunneln hela hösten I Valbergsområdet finns det mesta du kan önska dig för en aktiv tillvaro. Här håller du dig i form med allsidig motion och rekreation och trivs i storslagen natur. Hjärtat i Valberget är Fortum Ski Tunnel Torsby och vi erbjuder snösäker längdskidåkning i ett alltid lika behagligt klimat. I skidtunneln är det tryggt, bekvämt och enkelt att motionera. Det är hög tid att börja ladda inför årets Vasaloppsvecka. Du har väl inte missat våra erbjudanden som finns på skitunnel.se? Vi anordnar aktiviteter på olika nivåer så att det ska finnas något som passar alla. Saknar du något? Kontakta receptionen på tel eller via Här kommer ett axplock av våra erbjudanden: Alla skolor erbjuds skidåkning i Fortum Ski Tunnel Torsby till ett rabatterat pris. Klubbar, föreningar och företag erbjuds rabatter vid köp av minst 10 årskort vid ett och samma tillfälle. Vi erbjuder Iskalla konferenser för er som vill göra något annorlunda och den 12-15/11 blir det Officiellt Vasaloppsläger med Staffan Larsson för den som vill bättra på tekniken inför något av loppen under Vasaloppsveckan. Du kan också vara med och tävla i någon av våra tävlingar. Hyr ett tidtagningschip, fyll i en tävlingskupong och lämna i Fortum Ski Tunnel Torsbys reception och du kan vinna fina priser. Snabbaste varvet vinner 3000 kronor. Priser utlottas även bland deltagarna så alla kan delta. Bland vinsterna utlottas bland annat säsongskort i skidtunneln och en resa med flyget till Stockholm tur och retur. Samla gänget och träna tillsammans. Fortum Ski Tunnel Torsby och Vasaloppet lottar ut startplatser till årets StafettVasa. Hälsa, motion och friskvårdsintresset ökar stadigt. Att ha StafettVasan som mål är en morot för personalen på många företag, i klubben eller bland vännerna som också bidrar till att laganda och samhörigheten stärks och att man har en gemensam strävan. I vår tävling består varje lag av fem åkare och laget anmäler sig till Fortum Ski Tunnel Torsbys reception. För att delta i utlottningen måste alla lagmedlemmar har åkt skidor i skidtunneln vid minst tre olika tillfällen (datum) innan den 31 december då dragningen sker. Men kom ihåg, oavsett vem som kommer först till målet i Mora är alla skidåkare vinnare- det är vägen dit som räknas... Fortum Ski Tunnel Torsby Torsby Tfn Fortum Ski Tunnel Torsby fakta Längd: 1,3 km Höjdskillnad: 12 meter Stigning: 25 meter/varv Temperatur: 0 till -3 grader Öppet: Från midsommar till Vasaloppet NR TORSBY NU 13

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 10 Fredag 26 mars 2010. 20 nya jobb i Kalix. sälja olika saker. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 10 Fredag 26 mars 2010 NORRBOTTEN 20 nya jobb i Kalix Företaget Kalix finans ska anställa tjugo personer. - Det går bra och vi behöver anställa fler, säger chefen Ingmar Rentzhog.

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

Tillsammans lyckas vi!

Tillsammans lyckas vi! Tillsammans lyckas vi! GÅRDSAKTUELLT nr 4 2014-2015 Efter en kort tids sjukskrivning har jag varit igång i några veckor och arbetat för fullt igen Såhär i slutet av en termin är det full planering inför

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Plats och tid Kristinehamns kommunhus 12:30-14:30 Beslutande Ej närvarande kommuner Övriga deltagande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors,

Läs mer

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält

Carina Hjertonsson, sekreterare Arne Karlsson, vård- och fält Anna Aspås, vård- och fält Jenny Thelander, vård-och fält Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.15 16.00 1 Beslutande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik.

Trafikkalendern har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. har funnits i 23 år och är Sveriges mest omfattande och mest använda läromedel med tema barn och trafik. Läsåret 2013/2014 distribueras materialet till drygt 500 000 skolbarn i årskurs F-6, 27 000 lärare

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 Dagens ros Dagen ros till er lärare på Fordonsprogrammet För det vänliga

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30

Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30 2015-02-13 1(7) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30 Beslutande Mathias Haglund, ordförande Per-Erik Magnusson, kommunchef, 1-4 Lars Johansson,

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Vecka 42 Anna har semester, ersättare denna vecka är i första hand Tony därefter Karin S och Lajla

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer