Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus"

Transkript

1 Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

2 Innehåll Sammanfattning Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning i Norrbotten....7 I Västernorrland betalar 8 av 10 avgift efter taxeringsvärdet... 8 Högst taxeringsvärde i Danderyd och lägst i Åsele... 9 Blygsam prisutveckling på småhusmarknaden...11 Statens intäkter från fastighetsskatt och fastighetsavgift väntas öka...12 Chockhöjd skatt för småhusägare om fastighetsskatten återinförs...13 Återinförd fastighetsskatt skulle mer än fördubbla skatteuttaget på småhus...15 Avskaffa asymmetrin i beskattningen av bostäder och sänk flyttskatterna...16 Fakta fastighetsskatter...17 Referenser...19 Så hög blir den nya skatten på småhus 2

3 Sammanfattning Taxeringsvärdena för Sveriges småhus stiger med i genomsnitt 3 procent vid taxeringen Men det finns stora geografiska variationer. Det visar en ny prognos från SCB som vi låtit genomföra. Så hög blir den nya fastighetsavgiften Av Sveriges drygt 2,1 miljoner småhus väntas småhusägare betala maxbeloppet för kommunal fastighetsavgift, preliminärt kronor, De får därmed en skattehöjning med 187 kronor jämfört med Bland de småhusägare som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet får en skattehöjning, varav småhus får en större höjning än vad maxbeloppet höjs med. Vidare får småhus en skattesänkning och småhus en oförändrad skatt. I Kiruna handlar det om en skattehöjning med i genomsnitt kronor för varannan småhusägare. Och i Gällivare och Arjeplog för utses en höjning med 990 kronor respektive 915 kronor. Så högt blir det nya taxeringsvärdet 2015 Totalt väntas 196 kommuner få höjda taxeringsvärden, 15 kommuner oförändrade och 79 kommuner sänkta taxeringsvärden Taxeringsvärdet på småhus stiger i genomsnitt med 3 procent för hela landet. Ett genomsnittligt småhus bedöms få ett taxeringsvärde på kronor. På länsnivå bedöms taxeringsvärdet bli högst i Stockholms län, kronor, och lägst i Västernorrland, kronor. På kommunnivå får Danderyd (Stockholms län) högst taxeringsvärde, kronor, samtidigt som Åsele (Västerbottens län) får lägst värde, kronor. I Norrbottens län stiger taxeringsvärdet mest (19 procent) samtidigt som Skåne och Blekinge län förutses störst minskning ( 3 procent). I Kiruna stiger taxeringsvärdet mest, i snitt 49 procent, och i Uppvidinge väntas det minska mest, 12 procent. Prisuppgången på villor har varit blygsam de senaste åren. Det har satt spår i svagt stigande taxeringsvärden i jämförelse med de kraftiga ökningar som ägt rum i vid taxeringarna 2009 och Chockhöjd skatt om fastighetsskatten återinförs Ett återinförande av fastighetsskatten, med en procent skatt på taxeringsvärdet, skulle leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll. Särskilt i kommuner som haft höga eller kraftigt stigande priser. Fastighetsskatten för ett genomsnittligt hus i Danderyd skulle uppgå till kronor 2015, en höjning med kronor jämfört med maxbeloppet för fastighetsavgift. Lägst skulle skattehöjningen, vid ett återinförande, bli i Åsele med 418 kronor för ett genomsnittligt småhus. och mer än fördubblat skatteuttag på småhus En återinförd fastighetsskatt, baserad på den nya taxeringsprognosen, skulle ge ett dramatiskt tillskott till statskassan handlar det om en ökning till cirka 30,7 miljarder kronor (småhus typkod 220 och 221). Att jämföra med de cirka 12,5 miljarder kronor som fastighetsavgiften väntas inbringa Det skulle i praktiken innebära ett mycket högre skatteuttag än innan fastighetsskatten avskaffades. Så hög blir den nya skatten på småhus 3

4 Drygt 4 av 10 småhusägare betalar fastighetsavgift efter taxeringsvärdet Kommunal fastighetsavgift är en skatt Genom fastighetsskattereformen 2008 saknar taxeringsvärdena i dag betydelse som beskattningsunderlag för drygt hälften av landets småhus, de omfattas i stället av maxbeloppet för kommunal fastighetsavgift (fastighetsskatt). Men för övriga har taxeringsutvecklingen fortfarande stor betydelse för storleken på fastighetsavgiften. Prognosen för 2015 års taxering indikerar att taxeringsvärdena kommer utgöra bas för fastighetsavgiften för 44 procent av landets småhus. Det är en marginell minskning med en procentenhet jämfört med taxeringen För de som har ett lägre taxeringsvärde än kronor 2015, cirka småhus, slår en skattehöjning (eller sänkning) av värdet igenom med 0,75 procent av höjningen av taxeringsvärdet. Cirka 1,2 miljoner av småhusägarna (56 procent) betalar full fastighetsavgift 2015 och dessa får den årliga indexbundna höjningen av fastighetsavgiften. Allmän fastighetstaxering är det dags för en ny småhustaxering, allmän fastighetstaxering 1. Den prisnivå som taxeringsvärdena grundar sig på är den som gällde två år före taxeringsåret, års taxering inleds redan i höst med att landets småhusägare får ett preliminärt taxeringsbesked hemskickat. Det preliminära värdet kan oftast bara justeras i marginalen eftersom det baseras på statistik över bostadsaffärer i det område som småhusägaren är bosatt. Prognos över taxeringsvärden Vår prognos är framtagen av SCB. De har uppskattat den förväntade taxeringsvärdesförändringen inför fastighetstaxeringen Uppskattningen utgår från försålda småhusenheter (typkod 220 och 221), det avser marknadsmässiga köp på den öppna marknaden Totalt bygger prognosen på köp under För vissa kommuner är antalet försäljningar litet vilket ökar osäkerheten. Vi har därför markerat kommuner där prognosen bygger på färre än 50 försäljningar. Den innevarande taxeringsperioden för småhus är Den förenklade fastighetstaxeringen 2012 avslutades i juni 2012 och alla småhusenheter fick då nya taxeringsvärden. Dessa gäller från och med 1 januari inkomståret 2012 till utgången av inkomståret bedöms maximal fastighetsavgift bli kronor 2. Det innebär att gränsen för att betala full avgift går vid ett taxeringsvärde på kronor. I år, 2014, är maxbeloppet kronor och gränsen för full avgift går vid kronor. 1) Var tredje år genomför Skatteverket en småhustaxering och varannan gång rör det sig om en allmän och varannan om en förenklad fastighetstaxering. 2) Den maximala avgiften följer årligen inkomstbasbeloppets utveckling som SCB i sin tur har uppskattat efter Konjunkturinstitutets senaste prognos över inkomstbasbeloppet Maxbeloppet för fastighetsavgiften och gränsvärden de senaste åren, 2014: kronor ( kronor), 2013: kronor ( kronor), 2012: kronor ( kronor). Så hög blir den nya skatten på småhus 4

5 Störst skattehöjning i Kiruna Den genomsnittliga höjningen av taxeringsvärdena mellan 2015 och 2012 års taxeringar beräknas bli 3 procent. Variationerna i hur taxeringsvärdet förändras är stora bland landets kommuner. Störst ökning sker i Kiruna med 49 procent och störst minskning i Uppvidinge, 12 procent. För småhusägare i Kiruna, med ett taxeringsvärde under kronor, innebär det en genomsnittlig höjning av fastighetsavgiften 2015 med kronor (till kronor). De över kronor betalar maxbeloppet. I Uppvidinge handlar det i stället om en sänkning med i genomsnitt 405 kronor (till kronor). Tabell 1. De 10 kommuner med störst skattehöjning 2015 (Kronor) Kommun Taxeringsvärde förändring i procent jmf 2013 Andel som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärde 4 Fastighetsavgift 2015 för dem som berörs 4, kr/år Skattehöjning för de som berörs 4, kr/år Kiruna % Gällivare % Arjeplog % Nora % Pajala % Luleå % Lycksele % Karlsborg % Partille +9 0,1% Jokkmokk % Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 3) Färre än 50 försäljningar. 4) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 5

6 Tabell 2. De 10 kommuner med störst skattesänkning 2015 (Kronor) Kommun Taxeringsvärde förändring i procent jmf 2013 Andel som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärde 5 Fastighetsavgift 2015 för dem som berörs 5, kr/år Skattesänkning för de som berörs 5, kr/år Uppvidinge 12 99% Tibro 8 96% Skurup 6 36% Eslöv 6 35% Staffanstorp 5 0,4% Gnosjö 7 94% Markaryd 8 96% Trelleborg 5 14% Burlöv 5 0,5% Örkelljunga 7 92% Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. Resultatet för Sveriges alla 290 kommuner finns i en separat fil som finns att hämta på Taxeringsvärdet på småhus stiger i genomsnitt med 3 procent för hela landet och ett genomsnittligt småhus bedöms få ett taxeringsvärde på kronor. Av Sveriges drygt 2,1 miljoner småhus väntas småhusägare betala maxbeloppet för fastighetsavgift på preliminärt kronor De får därmed en skattehöjning med 187 kronor jämfört med Bland de småhusägare som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet får en skattehöjning varav småhus får en större skattehöjning än de 187 kronor som maxbeloppet höjs med. Vidare får småhus en skattesänkning och småhus en oförändrad skatt. 5) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 6

7 Störst skattehöjning i Norrbotten Även på länsnivå slår bedömningen av de nya taxeringsvärdena mellan 2015 och 2012 års taxeringar olika. I Norrbotten väntas taxeringsvärdet öka med i genomsnitt 19 procent samtidigt som en minskning med 3 procent väntas i Skåne och Blekinge. För småhusägarna i Norrbotten innebär det en genomsnittlig skattehöjning med 518 kronor för dem som berörs av nya taxeringsvärden (till en fastighetsavgift på kronor). I Blekinge handlar det i stället om en sänkning med i genomsnitt 143 kronor (till kronor). Tabell 3. Procentuell taxeringsvärdeshöjning och skatteförändring 2015, län Län Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2015, kr Förändring jämfört med 2013, % Andel som be rörs av ny fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet 6, % Genomsnittlig fastighetsavgift 2015 för dem som berörs 6, kr Genomsnittlig skatteförändring jämfört med 2013, kr/år Norrbotten Västerbotten Västernorrland Uppsala Örebro Jämtland Västra Götaland Östergötland Dalarna Stockholm Halland Värmland Gotland Gävleborg Kronoberg Södermanland Jönköping Kalmar Västmanland Blekinge Skåne Hela riket Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 6) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 7

8 I Västernorrland betalar 8 av 10 avgift efter taxeringsvärdet Taxeringsvärdenas betydelse som skatteunderlag varierar. Störst betydelse för fastighetsavgiften har taxeringsvärdet i Västernorrlands län där 79 procent av småhusen styrs av hur taxeringsvärdet utvecklas (< kronor 2015). Minst betydelse har taxeringsvärdet i Stockholms län där 8 procent av småhusen påverkas av förändrade värden. I genomsnitt betalar 44 procent av Sveriges småhusägare fastighetsavgift (skatt) baserad på taxeringsvärdet Tabell 4. Andel småhus som berörs av nya fastighetsavgifter 2015 baserade på nya taxeringsvärden, län Län Andel som berörs av ny fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet 7, % Förändring i procent jämfört med 2013 Västernorrland 79 2 Värmland Norrbotten 74 8 Gävleborg 74 0 Dalarna 71 1 Jämtland 70 1 Örebro 67 1 Kalmar Kronoberg 65 0 Västerbotten 65 3 Blekinge Jönköping 58 0 Västmanland Östergötland 42 1 Södermanland Gotland 38 0 Uppsala 36 1 Västra Götaland 35 1 Skåne Halland 28 0 Stockholm 8 0 Hela riket 44 1 Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 7) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 8

9 Högst taxeringsvärde i Danderyd och lägst i Åsele Enligt SCB:s prognos får småhusen i Sverige ett genomsnittligt taxeringsvärde på kronor Det är en ökning med 3 procent sedan förra taxeringen Stockholms län får högst taxeringsvärde med ett snitt på nära 2,9 miljoner kronor. Västernorrlands län ligger lägst bland länen med ett genomsnitt på kronor. Danderyd toppar med landets högsta taxeringsvärde, kronor. Lägst taxeringsvärde 2015 återfinns i Åsele i Västerbottens län, kronor. Det innebär att taxeringsvärdet i Danderyd är 39 gånger högre än i Åsele. Nio av tio av kommunerna som har högst taxeringsvärde tillhör Stockholms län. De nio kommunerna med lägst taxeringsvärde ligger i Sveriges fyra nordligaste län medan tionde platsen intas av Munkfors i Värmlands län. Tabell 5. De 10 kommuner med högst taxeringsvärde 2015 (Kronor) Kommun Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2015, kr Förändring i procent jämfört med 2013 Danderyd Lidingö Solna Sundbyberg Nacka Stockholm Täby Sollentuna Vaxholm Vellinge Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 8) Färre än 50 försäljningar. Så hög blir den nya skatten på småhus 9

10 Tabell 6. De 10 kommuner med lägst taxeringsvärde 2015 (Kronor) Kommun Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2015, kr Förändring i procent jämfört med 2013 Åsele Överkalix Ånge Ragunda Sorsele Bjurholm Norsjö Malå Strömsund Munkfors Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. Totalt väntas 196 kommuner få höjda taxeringsvärden, 15 kommuner oförändrade och 79 kommuner sänkta taxeringsvärden Nära småhus kliver över gränsen för att betala maximal fastighetsavgift jämfört med den förra taxeringen ) Färre än 50 försäljningar. Så hög blir den nya skatten på småhus 10

11 Blygsam prisutveckling på småhusmarknaden Bostadsmarknaden har de senaste åren kännetecknats av en relativt kraftig prisuppgång för bostadsrätter samtidigt som prisuppgången på villor har varit mer begränsad. Det har satt spår i svagt stigande taxeringsvärden jämfört med de kraftiga ökningar som ägt rum vid fastighetstaxeringen 2009 och Då steg taxeringsvärdena i snitt med 32 procent respektive 11 procent. En bidragande förklaring till den snabbare prisökningen för bostadsrätter kan sannolikt vara att småhusen har en högre beskattning, både vid inköpstillfället (lagfart och pantbrev) och en högre löpande beskattning i form av den kommunala fastighetsavgiften. Den är betydligt högre för småhus än för en bostadsrätt (bostadsrättsföreningen betalar avgiften, högst kronor per lägenhet 2014). Villapriserna har ökat med 3 procent sedan 2010, året som 2012 års fastighetstaxering baseras på, jämfört med 18 procent för bostadsrätterna. Tabell 7. Prisutveckling på bostadsmarknaden Småhus, K/T-tal Bostadsrätter, kr/kvm , , , , , , , , Prisökning % +46 % Prisökning % +18 % Källa: Mäklarstatistik. Eftersom det är svårt att jämföra prisutvecklingen för bostadsrätter då de kan vara olika stora är det bra att se hur priset utvecklats i kronor per kvadratmeter. Likaså är ett bra mått för villor det så kallade K/T-talet, det vill säga hur köpesumman i förhållande till taxeringsvärdet utvecklats. Så hög blir den nya skatten på småhus 11

12 Statens intäkter från fastighetsskatt och fastighetsavgift väntas öka Statens totala intäkter från fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift bedöms uppgå till 31 miljarder kronor 2014 i vårens budgetproposition väntas en ökning till 31,6 miljarder kronor. Men förutom småhus ingår då även hyreshus med både bostadslägenheter och lokaler samt industrier och vattenkraft. Tittar vi bara på den kommunala fastighetsavgiften från småhus, som är en skatt, väntas den uppgå till 13,4 miljarder kronor 2014 för att 2015 öka till 13,8 miljarder kronor. Regeringens prognos sträcker sig ända fram till 2018 då fastighetsavgiften från Sveriges småhus väntas inbringa 15,5 miljarder kronor (totalt 16,1 miljarder kronor). Ökningen härrör till allra största delen från att fastighets avgiften väntas en uppräkning till följd av stigande inkomstbas belopp och att prisökningar medför stigande taxeringsvärden. Våra beräkningar visar på en ökning av skatteuttaget på 334 miljoner kronor från småhus till följd av taxeringen 2015 och den indexbaserade höjningen av fastighetsavgiftens maxbelopp. Så hög blir den nya skatten på småhus 12

13 Chockhöjd skatt för småhusägare om fastighetsskatten återinförs I debatten om beskattning av bostäder förs ofta olika förslag fram, gällande en ny fastighetsskatt på småhus. En del förespråkar en återgång till den gamla fastighetsskatten som gällde fram till och med 2007, och innebar en skatt med en procent av taxeringsvärdet. Och andra förespråkar en blandning mellan dagens system och det gamla. Våra beräkningar, utifrån prognosen över de nya taxeringsvärdena 2015, visar att ett återinförande enligt gammal modell skulle leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll i regioner med höga eller kraftigt stigande priser. Men även att det skulle leda till betydande ökningar runt om i hela landet. Ägaren till en genomsnittlig villa i Danderyd skulle tvingas betala kronor i fastighetsskatt 2015, en höjning med kronor jämfört med maxbeloppet för fastighetsavgift (preliminärt kronor 2015). Lägst skulle skattehöjningen, vid ett återinförande av fastighetsskatten, bli i Åsele med 418 kronor för ett genomsnittligt småhus. För landet som helhet handlar det om en fastighetsskatt på kronor för ett genomsnittligt småhus, en skattehöjning med kronor. Tabell 8. De 10 kommuner med störst skattehöjningar, vid ett återinförande av den tidigare fastighetsskatten (Kronor) Kommun Genomsnittlig fastighetsavgift (baserat på maxbelopp och efter taxeringsvärdet) 2015 Fastighetsskatt (2015), enligt systemet fram till 2007 Skattehöjning Danderyd Lidingö Solna Sundbyberg Nacka Stockholm Täby Sollentuna Vaxholm Vellinge Källa: Egna beräkningar utifrån SCB:s prognos över nya taxeringsvärden ) Färre än 50 försäljningar. 11) Småhus typkod 220 och 221. Därtill ökar skatteuttaget för bostadshus på lantbruk och småhus där en person äger marken och en annan äger huset samt tomträtter. Så hög blir den nya skatten på småhus 13

14 Tabell 9. De 10 kommuner med lägst skattehöjningar, vid ett återinförande av den tidigare fastighetsskatten (Kronor) Kommun Genomsnittlig fastighetsavgift (baserat på maxbelopp och efter taxeringsvärdet) 2015 Fastighetsskatt (2015), enligt systemet fram till 2007 Skattehöjning Åsele Överkalix Ånge Ragunda Bjurholm Norsjö Sorsele Malå Strömsund Munkfors Källa: Egna beräkningar utifrån SCB:s prognos över nya taxeringsvärden Resultatet för Sveriges alla 290 kommuner finns i en separat bilaga som finns att hämta på En återinförd fastighetsskatt skulle innebära kraftiga skattehöjningar för ett stort antal småhusägare. Särskilt skulle tillväxtregionerna drabbas, där prisuppgångarna varit stora och taxeringsvärdena drivits upp. För ett genomsnittligt småhus i Sverige skulle ett återinförande innebära en fastighetsskatt på kronor, en skattehöjning med kronor jämfört med fastighetsavgiften ) Färre än 50 försäljningar. Så hög blir den nya skatten på småhus 14

15 Återinförd fastighetsskatt skulle mer än fördubbla skatteuttaget på småhus Fastighetsskattens avskaffande överdrivs ofta. Den kommunala fastighetsavgiftens införande satte ett tak på hur mycket en småhusägare kan få betala. Intäkterna från fastighetsskatt på småhus (fastighetsavgiften) till de offentliga finanserna har dock legat kvar på en konstant nivå. En återinförd fastighetsskatt baserat på de nya taxeringsvärdena skulle enligt våra beräkningar ge ett dramatiskt tillskott till statskassan. Det handlar om en ökning 2015, bara från småhusen (typkod 220 och 221), från cirka 12,5 miljarder kronor 13 till 30,7 miljarder kronor. Det skulle i praktiken innebära ett mycket högre skatteuttag än innan fastighetsskatten avskaffades. Tabell 10. Fastighetsskatt och fastighetsavgift på småhus (Miljarder kronor) År Fastighetsskatt och fastighetsavgift varav fastighetsavgift , , , ,5 9, ,2 11, ,2 11, ,5 12, ,4 12, ,9 13, ,9 13, ,3 13,8 Källa: Budgetpropositionen 2014 och äldre samt Skatteverkets årsböcker. Anm. Exkl. cirka 650 miljoner kronor (2014) från reformens räntebeläggning av uppskov. Vilket i praktiken också är en löpande beskattning av boendet sedan Ett återinförande av fastighetsskatten, enligt tidigare modell, skulle i praktiken leda till ett mycket högre skatteuttag än innan fastighetsskatten avskaffades. 13) Småhus typkod 220 och 221 = står 2015 för cirka 12,5 miljarder kronor av fastighetsskatten från småhus. Därtill står småhus på lantbruk för cirka 1,1 miljard kronor och resterande cirka 200 miljoner kronor kommer från typkod 213 och småhus där en person äger marken och en annan äger huset samt tomträtter. Totalt 13,8 miljarder kronor. 14) Prognos. Så hög blir den nya skatten på småhus 15

16 Avskaffa asymmetrin i beskattningen av bostäder och sänk flyttskatterna Sveriges bostadsmarknad behöver sunda och låga flyttskatter. Fastighetsskattereformen 2008 med införandet av en kommunal fastighetsavgift var bra och gav landets småhusägare en förutsägbarhet över den löpande beskattningen av sitt boende. Men det var olyckligt att regering och riksdag samtidigt valde att höja kapitalvinstbeskattningen och införde begränsningar och räntebeläggning av beviljade uppskov. För bostadsmarknaden är det viktigt att skattesystemet är transparent och förutsägbart och har legitimitet hos de som äger sina bostäder. Det är viktigt att en löpande boendebeskattning är låg, neutral mellan upplåtelseformerna och förutsägbar så att hushåll tryggt kan bo i sina villor och bostadsrätter. I dag är det ofta stora kostnader förknippade med att flytta från ett ägt boende. Det beror på att många hushåll har gjort en betydande reavinst men också på att andra transaktionskostnader som mäklararvode ska betalas. Då prisökningarna på bostadsmarknaden varit stora kan ett nytt boende medföra en dyr mellanskillnad att finansiera oavsett om flytten sker till ett lika dyrt eller ett billigare boende. Det behövs en kraftig sänkning av reavinstskatten på bostäder, alternativt att beskattning inte utgår alls om man ägt och bott ett visst antal år i bostaden (på samma vis som i flera av våra europeiska grannländer). En översyn och eventuell utfasning av uppskovsreglerna är också angelägen. Sker flytten till en villa ska dessutom stämpelskatter betalas, det vill säga lagfart på 1,5 procent på köpeskillingen samt 2 procent på nya pantbrev (skatt på eventuell inteckning av fastigheten). Ett stort antal hushåll lånar i dag till stämpelskatterna, vilket bidrar till att driva på hushållens skuldsättning. Här finns det en asymmetri både mellan småhus och bostadsrätter och mellan småhus i olika regioner. Bostadsrättsköparna behöver inte betala stämpelskatter utan endast en mindre summa till bostadsrättsföreningen för att den ska registrera ägarbytet. För lagfarten kan det skilja stora belopp för en identisk villa beroende på var i landet den ligger. Exempelvis skiljer det kronor i lagfart för en genomsnittlig villa på 140 kvm (Fastighetsbyråns Sverigevilla) beroende på om den ligger i Äppelviken i Bromma eller i Hällefors (8,6 miljoner kronor respektive kronor). De höga skatterna i samband med flytt ger svaga incitament att flytta då det uppbyggda boendekapitalet riskerar att urholkas och det nya boendet blir dyrare. Därför väljer många att bo kvar. Det gäller särskilt äldre hushåll i villa och yngre hushåll i bostadsrätt. Det hindrar ett effektivt nyttjande av bostadsbeståndet. Dagens system för fastighetstaxering är ett schabloniserat massvärderingssystem baserat på försäljningspriser och geografiska värdeområden. Det medför att taxeringsvärdena för enskilda fastigheter kan avvika betydligt från det verkliga marknadsvärdet. Detta är särskilt vanligt i tillväxtregioner där bostadsbrist bidragit till kraftigt stigande fastighetspriser. Vid 2012 års taxering var ett småhus i Sverige i genomsnitt felvärderat med kronor eller 25 procent. Skattebetalarna anser att det är viktigt med en låg löpande boendebeskattning som är neutral mellan upplåtelseformerna. I dag beskattas småhusen hårdare än bostadsrätterna, både vid köptillfället och med en högre löpande beskattning (fastighetsavgiften). En återgång till den gamla fastighetsskatten, vilket ofta är på tapeten i skattedebatten, skulle leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll. Det är vi starkt emot. Vi efterlyser en översyn av flyttskatterna. De får inte som i dag motverka hushålls flyttbeslut efter livets olika skeenden. Det bidrar till den dåliga rörligheten på bostadsmarknaden och får negativa effekter för såväl enskilda individer som för arbetsmarknadens funktion. Taxeringssystemet innehåller stora brister och bör avskaffas. Så hög blir den nya skatten på småhus 16

17 Fakta fastighetsskatter År 2008 avskaffade regeringen den statliga fastighetsskatten på bostäder och ersatte den med en kommunal fastighetsavgift. Samtidigt höjdes kapitalvinstbeskattningen med två procentenheter till 22 procent och en ränta på uppskov infördes. Det infördes även ett tak för maximalt uppskov av kapitalvinst på 1,6 miljoner kronor som 2010 sänktes till 1,45 miljoner kronor. Beskattningen av fastigheter innehåller dock fler delar; stämpelskatt i samband med köp (lagfart) och särskilda avgifter för pantsättning av fastigheter (pantbrev). Taxeringsvärde Taxeringsvärdet på en fastighet ska motsvara 75 procent av fastighetens sannolika pris vid en försäljning på den allmänna marknaden. Marknadsvärdet vid en småhustaxering grundas på det genomsnittliga prisläget två år före fastighetstaxeringen i det område där fastigheten ligger. År 2011 tillsattes en utredning med uppdrag att utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas, Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. I augusti 2012 presenterades resultatet. Utredningen föreslog att taxeringssystemet skulle avskaffas men också, helt oväntat, att en ny kvadratmeterbaserad fastighetsskatt skulle införas och att Sverige delas in i zoner med olika skattenivåer. Utredningen har dock inte fått genomslag. Kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift tas ut, sedan 2008, för bostäder i småhus och hyreshus i stället för statlig fastighetsskatt. Även om skatten döpts om till avgift handlar det fortfarande om en skatt och ett skatteuttag på fastigheter. Fastighetsavgiften är begränsad till ett maxbelopp, men detta är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet från och med Fastighetsavgiften motsvarar 0,75 procent av taxeringsvärdet på ett småhus. Men det finns ett maxbelopp för fastighetsavgiften på kronor inkomstsåret 2014 som 2015 väntas bli kronor. Motsvarande för flerbostadshus är 0,3 procent av taxeringsvärdet (dock högst kronor per lägenhet och år (2014). Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus. En statlig utredning föreslår att fastighets avgiften slopas för hyresrätter från och med 1 januari Från och med taxeringsåret 2010 omfattas även arrendetomter och enkla sommarstugor och andra byggnader utan taxeringsvärde (under kronor) av fastighetsavgiften. Statlig fastighetsskatt tas fortfarande ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med byggnad som är under nyuppförande och på kommersiella fastigheter som lokalhyreshus, industrier och elproduktionsenheter. Nybyggda småhus 2012 och senare har blivit avgiftsbefriade i 15 år Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) införs nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder. Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift kommer i samband med detta att slopas. Ytterligare en begränsningsregel är att pensionärer högst behöver betala fyra procent av sin inkomst i fastighetsavgift för den bostaden man bor i. Kapitalvinstbeskattning, reavinst Vinst vid försäljning av privatbostäder beskattas med 22 procent. I vissa fall kan beskattningen skjutas upp genom uppskov. I de fall man säljer sin bostad med förlust räknas förlusten som en kapitalförlust. Kapitalförlusten får i deklarationen dras av med halva det faktiska beloppet, en skattereduktion. Så hög blir den nya skatten på småhus 17

18 Fakta fastighetsskatter (forts.) Uppskovsmöjligheter Den som sålt en permanentbostad och köpt ett nytt boende kan få uppskov med vinsten för bostadsförsäljningen. Köpet av en ny bostad måste ske inom en viss tid, och får ske i Sverige eller annat EES-land. Uppskovet är dock begränsat till sin storlek och belagt med ränta. Uppskovsbeloppet måste vara minst kronor och kan maximalt vara kronor. Beroende på hur mycket som betaldes för den nya bostaden kan man få uppskov med hela eller delar av vinsten. Uppskoven är även räntebelagda sedan 2008 med motsvarande 0,5 procent av uppskovsbeloppet och räntan är inte avdragsgill. Det gäller för alla uppskov, alltså även de uppskov som är knutna till försäljningar som skett tidigare än Före 2008 fanns det inte någon begränsning för uppskovsbeloppets storlek och ingen räntebeläggning. Taket på 1,45 miljoner kronor gäller för uppskov som är knutna till försäljningar som sker under 2010 eller senare. Äldre uppskov kan uppgå till högre belopp. För äldre uppskovsbelopp får reglerna från 2008 betydelse när det gamla uppskovsbeloppet tas upp till beskattning på grund av försäljning av bostaden och ett nytt uppskovsbelopp ska beräknas. Lagfart Ägarbeviset för en fastighet vid husköp. För att få lagfart betalas en stämpelskatt som motsvarar 1,5 procent av köpesumman plus en avgift på 825 kronor. Pantbrev Skatt på eventuell inteckning av fastigheten (det vill säga om lån tas mot säkerhet i fastigheten). Att lösa nya pantbrev kostar två procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift på 375 kronor per pantbrev. Pantbrev ska täcka de belopp som köparen planerar att låna. Pantbreven behöver inte förnyas vid övertagande av en fastighet men om man behöver låna mer än husets tidigare belåning ska det kompletteras med nya. Bostadsrätter har ett annat förfarande eftersom de inte räknas som fast egendom. Så hög blir den nya skatten på småhus 18

19 Referenser Mäklarstatistik. Regeringens budgetproposition, 2013/2014:100. SCB, Uppskattning av taxeringsvärdena för småhus 2015, på uppdrag av Skattebetalarnas Förening. SCB, databas på internet. Skatteverket. Analys: Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna. Så hög blir den nya skatten på småhus 19

20 Så hög blir den nya skatten på småhus 20

Fördelningseffekter av utbudsrestriktioner på bostadsmarknaden. Daniel Jahnson Jacob Lundberg

Fördelningseffekter av utbudsrestriktioner på bostadsmarknaden. Daniel Jahnson Jacob Lundberg Fördelningseffekter av utbudsrestriktioner på bostadsmarknaden Daniel Jahnson Jacob Lundberg Sammanfattning Få bostäder har byggts i Sverige de senaste 20 åren i ett historiskt perspektiv och jämfört med

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Bolånet & Amorteringen del 2

Bolånet & Amorteringen del 2 Bolånet & Amorteringen del 2 - Det nya amorteringskravet gör att fyra av tio hushåll inte vill belåna sig till mer än halva bostadsvärdet - Endast en minoritet kommer att ha råd att förverkliga sin villadröm

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer