Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus"

Transkript

1 Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

2 Innehåll Sammanfattning Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning i Norrbotten....7 I Västernorrland betalar 8 av 10 avgift efter taxeringsvärdet... 8 Högst taxeringsvärde i Danderyd och lägst i Åsele... 9 Blygsam prisutveckling på småhusmarknaden...11 Statens intäkter från fastighetsskatt och fastighetsavgift väntas öka...12 Chockhöjd skatt för småhusägare om fastighetsskatten återinförs...13 Återinförd fastighetsskatt skulle mer än fördubbla skatteuttaget på småhus...15 Avskaffa asymmetrin i beskattningen av bostäder och sänk flyttskatterna...16 Fakta fastighetsskatter...17 Referenser...19 Så hög blir den nya skatten på småhus 2

3 Sammanfattning Taxeringsvärdena för Sveriges småhus stiger med i genomsnitt 3 procent vid taxeringen Men det finns stora geografiska variationer. Det visar en ny prognos från SCB som vi låtit genomföra. Så hög blir den nya fastighetsavgiften Av Sveriges drygt 2,1 miljoner småhus väntas småhusägare betala maxbeloppet för kommunal fastighetsavgift, preliminärt kronor, De får därmed en skattehöjning med 187 kronor jämfört med Bland de småhusägare som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet får en skattehöjning, varav småhus får en större höjning än vad maxbeloppet höjs med. Vidare får småhus en skattesänkning och småhus en oförändrad skatt. I Kiruna handlar det om en skattehöjning med i genomsnitt kronor för varannan småhusägare. Och i Gällivare och Arjeplog för utses en höjning med 990 kronor respektive 915 kronor. Så högt blir det nya taxeringsvärdet 2015 Totalt väntas 196 kommuner få höjda taxeringsvärden, 15 kommuner oförändrade och 79 kommuner sänkta taxeringsvärden Taxeringsvärdet på småhus stiger i genomsnitt med 3 procent för hela landet. Ett genomsnittligt småhus bedöms få ett taxeringsvärde på kronor. På länsnivå bedöms taxeringsvärdet bli högst i Stockholms län, kronor, och lägst i Västernorrland, kronor. På kommunnivå får Danderyd (Stockholms län) högst taxeringsvärde, kronor, samtidigt som Åsele (Västerbottens län) får lägst värde, kronor. I Norrbottens län stiger taxeringsvärdet mest (19 procent) samtidigt som Skåne och Blekinge län förutses störst minskning ( 3 procent). I Kiruna stiger taxeringsvärdet mest, i snitt 49 procent, och i Uppvidinge väntas det minska mest, 12 procent. Prisuppgången på villor har varit blygsam de senaste åren. Det har satt spår i svagt stigande taxeringsvärden i jämförelse med de kraftiga ökningar som ägt rum i vid taxeringarna 2009 och Chockhöjd skatt om fastighetsskatten återinförs Ett återinförande av fastighetsskatten, med en procent skatt på taxeringsvärdet, skulle leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll. Särskilt i kommuner som haft höga eller kraftigt stigande priser. Fastighetsskatten för ett genomsnittligt hus i Danderyd skulle uppgå till kronor 2015, en höjning med kronor jämfört med maxbeloppet för fastighetsavgift. Lägst skulle skattehöjningen, vid ett återinförande, bli i Åsele med 418 kronor för ett genomsnittligt småhus. och mer än fördubblat skatteuttag på småhus En återinförd fastighetsskatt, baserad på den nya taxeringsprognosen, skulle ge ett dramatiskt tillskott till statskassan handlar det om en ökning till cirka 30,7 miljarder kronor (småhus typkod 220 och 221). Att jämföra med de cirka 12,5 miljarder kronor som fastighetsavgiften väntas inbringa Det skulle i praktiken innebära ett mycket högre skatteuttag än innan fastighetsskatten avskaffades. Så hög blir den nya skatten på småhus 3

4 Drygt 4 av 10 småhusägare betalar fastighetsavgift efter taxeringsvärdet Kommunal fastighetsavgift är en skatt Genom fastighetsskattereformen 2008 saknar taxeringsvärdena i dag betydelse som beskattningsunderlag för drygt hälften av landets småhus, de omfattas i stället av maxbeloppet för kommunal fastighetsavgift (fastighetsskatt). Men för övriga har taxeringsutvecklingen fortfarande stor betydelse för storleken på fastighetsavgiften. Prognosen för 2015 års taxering indikerar att taxeringsvärdena kommer utgöra bas för fastighetsavgiften för 44 procent av landets småhus. Det är en marginell minskning med en procentenhet jämfört med taxeringen För de som har ett lägre taxeringsvärde än kronor 2015, cirka småhus, slår en skattehöjning (eller sänkning) av värdet igenom med 0,75 procent av höjningen av taxeringsvärdet. Cirka 1,2 miljoner av småhusägarna (56 procent) betalar full fastighetsavgift 2015 och dessa får den årliga indexbundna höjningen av fastighetsavgiften. Allmän fastighetstaxering är det dags för en ny småhustaxering, allmän fastighetstaxering 1. Den prisnivå som taxeringsvärdena grundar sig på är den som gällde två år före taxeringsåret, års taxering inleds redan i höst med att landets småhusägare får ett preliminärt taxeringsbesked hemskickat. Det preliminära värdet kan oftast bara justeras i marginalen eftersom det baseras på statistik över bostadsaffärer i det område som småhusägaren är bosatt. Prognos över taxeringsvärden Vår prognos är framtagen av SCB. De har uppskattat den förväntade taxeringsvärdesförändringen inför fastighetstaxeringen Uppskattningen utgår från försålda småhusenheter (typkod 220 och 221), det avser marknadsmässiga köp på den öppna marknaden Totalt bygger prognosen på köp under För vissa kommuner är antalet försäljningar litet vilket ökar osäkerheten. Vi har därför markerat kommuner där prognosen bygger på färre än 50 försäljningar. Den innevarande taxeringsperioden för småhus är Den förenklade fastighetstaxeringen 2012 avslutades i juni 2012 och alla småhusenheter fick då nya taxeringsvärden. Dessa gäller från och med 1 januari inkomståret 2012 till utgången av inkomståret bedöms maximal fastighetsavgift bli kronor 2. Det innebär att gränsen för att betala full avgift går vid ett taxeringsvärde på kronor. I år, 2014, är maxbeloppet kronor och gränsen för full avgift går vid kronor. 1) Var tredje år genomför Skatteverket en småhustaxering och varannan gång rör det sig om en allmän och varannan om en förenklad fastighetstaxering. 2) Den maximala avgiften följer årligen inkomstbasbeloppets utveckling som SCB i sin tur har uppskattat efter Konjunkturinstitutets senaste prognos över inkomstbasbeloppet Maxbeloppet för fastighetsavgiften och gränsvärden de senaste åren, 2014: kronor ( kronor), 2013: kronor ( kronor), 2012: kronor ( kronor). Så hög blir den nya skatten på småhus 4

5 Störst skattehöjning i Kiruna Den genomsnittliga höjningen av taxeringsvärdena mellan 2015 och 2012 års taxeringar beräknas bli 3 procent. Variationerna i hur taxeringsvärdet förändras är stora bland landets kommuner. Störst ökning sker i Kiruna med 49 procent och störst minskning i Uppvidinge, 12 procent. För småhusägare i Kiruna, med ett taxeringsvärde under kronor, innebär det en genomsnittlig höjning av fastighetsavgiften 2015 med kronor (till kronor). De över kronor betalar maxbeloppet. I Uppvidinge handlar det i stället om en sänkning med i genomsnitt 405 kronor (till kronor). Tabell 1. De 10 kommuner med störst skattehöjning 2015 (Kronor) Kommun Taxeringsvärde förändring i procent jmf 2013 Andel som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärde 4 Fastighetsavgift 2015 för dem som berörs 4, kr/år Skattehöjning för de som berörs 4, kr/år Kiruna % Gällivare % Arjeplog % Nora % Pajala % Luleå % Lycksele % Karlsborg % Partille +9 0,1% Jokkmokk % Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 3) Färre än 50 försäljningar. 4) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 5

6 Tabell 2. De 10 kommuner med störst skattesänkning 2015 (Kronor) Kommun Taxeringsvärde förändring i procent jmf 2013 Andel som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärde 5 Fastighetsavgift 2015 för dem som berörs 5, kr/år Skattesänkning för de som berörs 5, kr/år Uppvidinge 12 99% Tibro 8 96% Skurup 6 36% Eslöv 6 35% Staffanstorp 5 0,4% Gnosjö 7 94% Markaryd 8 96% Trelleborg 5 14% Burlöv 5 0,5% Örkelljunga 7 92% Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. Resultatet för Sveriges alla 290 kommuner finns i en separat fil som finns att hämta på Taxeringsvärdet på småhus stiger i genomsnitt med 3 procent för hela landet och ett genomsnittligt småhus bedöms få ett taxeringsvärde på kronor. Av Sveriges drygt 2,1 miljoner småhus väntas småhusägare betala maxbeloppet för fastighetsavgift på preliminärt kronor De får därmed en skattehöjning med 187 kronor jämfört med Bland de småhusägare som betalar fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet får en skattehöjning varav småhus får en större skattehöjning än de 187 kronor som maxbeloppet höjs med. Vidare får småhus en skattesänkning och småhus en oförändrad skatt. 5) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 6

7 Störst skattehöjning i Norrbotten Även på länsnivå slår bedömningen av de nya taxeringsvärdena mellan 2015 och 2012 års taxeringar olika. I Norrbotten väntas taxeringsvärdet öka med i genomsnitt 19 procent samtidigt som en minskning med 3 procent väntas i Skåne och Blekinge. För småhusägarna i Norrbotten innebär det en genomsnittlig skattehöjning med 518 kronor för dem som berörs av nya taxeringsvärden (till en fastighetsavgift på kronor). I Blekinge handlar det i stället om en sänkning med i genomsnitt 143 kronor (till kronor). Tabell 3. Procentuell taxeringsvärdeshöjning och skatteförändring 2015, län Län Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2015, kr Förändring jämfört med 2013, % Andel som be rörs av ny fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet 6, % Genomsnittlig fastighetsavgift 2015 för dem som berörs 6, kr Genomsnittlig skatteförändring jämfört med 2013, kr/år Norrbotten Västerbotten Västernorrland Uppsala Örebro Jämtland Västra Götaland Östergötland Dalarna Stockholm Halland Värmland Gotland Gävleborg Kronoberg Södermanland Jönköping Kalmar Västmanland Blekinge Skåne Hela riket Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 6) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 7

8 I Västernorrland betalar 8 av 10 avgift efter taxeringsvärdet Taxeringsvärdenas betydelse som skatteunderlag varierar. Störst betydelse för fastighetsavgiften har taxeringsvärdet i Västernorrlands län där 79 procent av småhusen styrs av hur taxeringsvärdet utvecklas (< kronor 2015). Minst betydelse har taxeringsvärdet i Stockholms län där 8 procent av småhusen påverkas av förändrade värden. I genomsnitt betalar 44 procent av Sveriges småhusägare fastighetsavgift (skatt) baserad på taxeringsvärdet Tabell 4. Andel småhus som berörs av nya fastighetsavgifter 2015 baserade på nya taxeringsvärden, län Län Andel som berörs av ny fastighetsavgift baserad på taxeringsvärdet 7, % Förändring i procent jämfört med 2013 Västernorrland 79 2 Värmland Norrbotten 74 8 Gävleborg 74 0 Dalarna 71 1 Jämtland 70 1 Örebro 67 1 Kalmar Kronoberg 65 0 Västerbotten 65 3 Blekinge Jönköping 58 0 Västmanland Östergötland 42 1 Södermanland Gotland 38 0 Uppsala 36 1 Västra Götaland 35 1 Skåne Halland 28 0 Stockholm 8 0 Hela riket 44 1 Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 7) Taxeringsvärde mindre eller lika med kronor år Så hög blir den nya skatten på småhus 8

9 Högst taxeringsvärde i Danderyd och lägst i Åsele Enligt SCB:s prognos får småhusen i Sverige ett genomsnittligt taxeringsvärde på kronor Det är en ökning med 3 procent sedan förra taxeringen Stockholms län får högst taxeringsvärde med ett snitt på nära 2,9 miljoner kronor. Västernorrlands län ligger lägst bland länen med ett genomsnitt på kronor. Danderyd toppar med landets högsta taxeringsvärde, kronor. Lägst taxeringsvärde 2015 återfinns i Åsele i Västerbottens län, kronor. Det innebär att taxeringsvärdet i Danderyd är 39 gånger högre än i Åsele. Nio av tio av kommunerna som har högst taxeringsvärde tillhör Stockholms län. De nio kommunerna med lägst taxeringsvärde ligger i Sveriges fyra nordligaste län medan tionde platsen intas av Munkfors i Värmlands län. Tabell 5. De 10 kommuner med högst taxeringsvärde 2015 (Kronor) Kommun Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2015, kr Förändring i procent jämfört med 2013 Danderyd Lidingö Solna Sundbyberg Nacka Stockholm Täby Sollentuna Vaxholm Vellinge Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. 8) Färre än 50 försäljningar. Så hög blir den nya skatten på småhus 9

10 Tabell 6. De 10 kommuner med lägst taxeringsvärde 2015 (Kronor) Kommun Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2015, kr Förändring i procent jämfört med 2013 Åsele Överkalix Ånge Ragunda Sorsele Bjurholm Norsjö Malå Strömsund Munkfors Källa: SCB:s prognos över nya taxeringsvärden 2015, på uppdrag av Skattebetalarna. Totalt väntas 196 kommuner få höjda taxeringsvärden, 15 kommuner oförändrade och 79 kommuner sänkta taxeringsvärden Nära småhus kliver över gränsen för att betala maximal fastighetsavgift jämfört med den förra taxeringen ) Färre än 50 försäljningar. Så hög blir den nya skatten på småhus 10

11 Blygsam prisutveckling på småhusmarknaden Bostadsmarknaden har de senaste åren kännetecknats av en relativt kraftig prisuppgång för bostadsrätter samtidigt som prisuppgången på villor har varit mer begränsad. Det har satt spår i svagt stigande taxeringsvärden jämfört med de kraftiga ökningar som ägt rum vid fastighetstaxeringen 2009 och Då steg taxeringsvärdena i snitt med 32 procent respektive 11 procent. En bidragande förklaring till den snabbare prisökningen för bostadsrätter kan sannolikt vara att småhusen har en högre beskattning, både vid inköpstillfället (lagfart och pantbrev) och en högre löpande beskattning i form av den kommunala fastighetsavgiften. Den är betydligt högre för småhus än för en bostadsrätt (bostadsrättsföreningen betalar avgiften, högst kronor per lägenhet 2014). Villapriserna har ökat med 3 procent sedan 2010, året som 2012 års fastighetstaxering baseras på, jämfört med 18 procent för bostadsrätterna. Tabell 7. Prisutveckling på bostadsmarknaden Småhus, K/T-tal Bostadsrätter, kr/kvm , , , , , , , , Prisökning % +46 % Prisökning % +18 % Källa: Mäklarstatistik. Eftersom det är svårt att jämföra prisutvecklingen för bostadsrätter då de kan vara olika stora är det bra att se hur priset utvecklats i kronor per kvadratmeter. Likaså är ett bra mått för villor det så kallade K/T-talet, det vill säga hur köpesumman i förhållande till taxeringsvärdet utvecklats. Så hög blir den nya skatten på småhus 11

12 Statens intäkter från fastighetsskatt och fastighetsavgift väntas öka Statens totala intäkter från fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift bedöms uppgå till 31 miljarder kronor 2014 i vårens budgetproposition väntas en ökning till 31,6 miljarder kronor. Men förutom småhus ingår då även hyreshus med både bostadslägenheter och lokaler samt industrier och vattenkraft. Tittar vi bara på den kommunala fastighetsavgiften från småhus, som är en skatt, väntas den uppgå till 13,4 miljarder kronor 2014 för att 2015 öka till 13,8 miljarder kronor. Regeringens prognos sträcker sig ända fram till 2018 då fastighetsavgiften från Sveriges småhus väntas inbringa 15,5 miljarder kronor (totalt 16,1 miljarder kronor). Ökningen härrör till allra största delen från att fastighets avgiften väntas en uppräkning till följd av stigande inkomstbas belopp och att prisökningar medför stigande taxeringsvärden. Våra beräkningar visar på en ökning av skatteuttaget på 334 miljoner kronor från småhus till följd av taxeringen 2015 och den indexbaserade höjningen av fastighetsavgiftens maxbelopp. Så hög blir den nya skatten på småhus 12

13 Chockhöjd skatt för småhusägare om fastighetsskatten återinförs I debatten om beskattning av bostäder förs ofta olika förslag fram, gällande en ny fastighetsskatt på småhus. En del förespråkar en återgång till den gamla fastighetsskatten som gällde fram till och med 2007, och innebar en skatt med en procent av taxeringsvärdet. Och andra förespråkar en blandning mellan dagens system och det gamla. Våra beräkningar, utifrån prognosen över de nya taxeringsvärdena 2015, visar att ett återinförande enligt gammal modell skulle leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll i regioner med höga eller kraftigt stigande priser. Men även att det skulle leda till betydande ökningar runt om i hela landet. Ägaren till en genomsnittlig villa i Danderyd skulle tvingas betala kronor i fastighetsskatt 2015, en höjning med kronor jämfört med maxbeloppet för fastighetsavgift (preliminärt kronor 2015). Lägst skulle skattehöjningen, vid ett återinförande av fastighetsskatten, bli i Åsele med 418 kronor för ett genomsnittligt småhus. För landet som helhet handlar det om en fastighetsskatt på kronor för ett genomsnittligt småhus, en skattehöjning med kronor. Tabell 8. De 10 kommuner med störst skattehöjningar, vid ett återinförande av den tidigare fastighetsskatten (Kronor) Kommun Genomsnittlig fastighetsavgift (baserat på maxbelopp och efter taxeringsvärdet) 2015 Fastighetsskatt (2015), enligt systemet fram till 2007 Skattehöjning Danderyd Lidingö Solna Sundbyberg Nacka Stockholm Täby Sollentuna Vaxholm Vellinge Källa: Egna beräkningar utifrån SCB:s prognos över nya taxeringsvärden ) Färre än 50 försäljningar. 11) Småhus typkod 220 och 221. Därtill ökar skatteuttaget för bostadshus på lantbruk och småhus där en person äger marken och en annan äger huset samt tomträtter. Så hög blir den nya skatten på småhus 13

14 Tabell 9. De 10 kommuner med lägst skattehöjningar, vid ett återinförande av den tidigare fastighetsskatten (Kronor) Kommun Genomsnittlig fastighetsavgift (baserat på maxbelopp och efter taxeringsvärdet) 2015 Fastighetsskatt (2015), enligt systemet fram till 2007 Skattehöjning Åsele Överkalix Ånge Ragunda Bjurholm Norsjö Sorsele Malå Strömsund Munkfors Källa: Egna beräkningar utifrån SCB:s prognos över nya taxeringsvärden Resultatet för Sveriges alla 290 kommuner finns i en separat bilaga som finns att hämta på En återinförd fastighetsskatt skulle innebära kraftiga skattehöjningar för ett stort antal småhusägare. Särskilt skulle tillväxtregionerna drabbas, där prisuppgångarna varit stora och taxeringsvärdena drivits upp. För ett genomsnittligt småhus i Sverige skulle ett återinförande innebära en fastighetsskatt på kronor, en skattehöjning med kronor jämfört med fastighetsavgiften ) Färre än 50 försäljningar. Så hög blir den nya skatten på småhus 14

15 Återinförd fastighetsskatt skulle mer än fördubbla skatteuttaget på småhus Fastighetsskattens avskaffande överdrivs ofta. Den kommunala fastighetsavgiftens införande satte ett tak på hur mycket en småhusägare kan få betala. Intäkterna från fastighetsskatt på småhus (fastighetsavgiften) till de offentliga finanserna har dock legat kvar på en konstant nivå. En återinförd fastighetsskatt baserat på de nya taxeringsvärdena skulle enligt våra beräkningar ge ett dramatiskt tillskott till statskassan. Det handlar om en ökning 2015, bara från småhusen (typkod 220 och 221), från cirka 12,5 miljarder kronor 13 till 30,7 miljarder kronor. Det skulle i praktiken innebära ett mycket högre skatteuttag än innan fastighetsskatten avskaffades. Tabell 10. Fastighetsskatt och fastighetsavgift på småhus (Miljarder kronor) År Fastighetsskatt och fastighetsavgift varav fastighetsavgift , , , ,5 9, ,2 11, ,2 11, ,5 12, ,4 12, ,9 13, ,9 13, ,3 13,8 Källa: Budgetpropositionen 2014 och äldre samt Skatteverkets årsböcker. Anm. Exkl. cirka 650 miljoner kronor (2014) från reformens räntebeläggning av uppskov. Vilket i praktiken också är en löpande beskattning av boendet sedan Ett återinförande av fastighetsskatten, enligt tidigare modell, skulle i praktiken leda till ett mycket högre skatteuttag än innan fastighetsskatten avskaffades. 13) Småhus typkod 220 och 221 = står 2015 för cirka 12,5 miljarder kronor av fastighetsskatten från småhus. Därtill står småhus på lantbruk för cirka 1,1 miljard kronor och resterande cirka 200 miljoner kronor kommer från typkod 213 och småhus där en person äger marken och en annan äger huset samt tomträtter. Totalt 13,8 miljarder kronor. 14) Prognos. Så hög blir den nya skatten på småhus 15

16 Avskaffa asymmetrin i beskattningen av bostäder och sänk flyttskatterna Sveriges bostadsmarknad behöver sunda och låga flyttskatter. Fastighetsskattereformen 2008 med införandet av en kommunal fastighetsavgift var bra och gav landets småhusägare en förutsägbarhet över den löpande beskattningen av sitt boende. Men det var olyckligt att regering och riksdag samtidigt valde att höja kapitalvinstbeskattningen och införde begränsningar och räntebeläggning av beviljade uppskov. För bostadsmarknaden är det viktigt att skattesystemet är transparent och förutsägbart och har legitimitet hos de som äger sina bostäder. Det är viktigt att en löpande boendebeskattning är låg, neutral mellan upplåtelseformerna och förutsägbar så att hushåll tryggt kan bo i sina villor och bostadsrätter. I dag är det ofta stora kostnader förknippade med att flytta från ett ägt boende. Det beror på att många hushåll har gjort en betydande reavinst men också på att andra transaktionskostnader som mäklararvode ska betalas. Då prisökningarna på bostadsmarknaden varit stora kan ett nytt boende medföra en dyr mellanskillnad att finansiera oavsett om flytten sker till ett lika dyrt eller ett billigare boende. Det behövs en kraftig sänkning av reavinstskatten på bostäder, alternativt att beskattning inte utgår alls om man ägt och bott ett visst antal år i bostaden (på samma vis som i flera av våra europeiska grannländer). En översyn och eventuell utfasning av uppskovsreglerna är också angelägen. Sker flytten till en villa ska dessutom stämpelskatter betalas, det vill säga lagfart på 1,5 procent på köpeskillingen samt 2 procent på nya pantbrev (skatt på eventuell inteckning av fastigheten). Ett stort antal hushåll lånar i dag till stämpelskatterna, vilket bidrar till att driva på hushållens skuldsättning. Här finns det en asymmetri både mellan småhus och bostadsrätter och mellan småhus i olika regioner. Bostadsrättsköparna behöver inte betala stämpelskatter utan endast en mindre summa till bostadsrättsföreningen för att den ska registrera ägarbytet. För lagfarten kan det skilja stora belopp för en identisk villa beroende på var i landet den ligger. Exempelvis skiljer det kronor i lagfart för en genomsnittlig villa på 140 kvm (Fastighetsbyråns Sverigevilla) beroende på om den ligger i Äppelviken i Bromma eller i Hällefors (8,6 miljoner kronor respektive kronor). De höga skatterna i samband med flytt ger svaga incitament att flytta då det uppbyggda boendekapitalet riskerar att urholkas och det nya boendet blir dyrare. Därför väljer många att bo kvar. Det gäller särskilt äldre hushåll i villa och yngre hushåll i bostadsrätt. Det hindrar ett effektivt nyttjande av bostadsbeståndet. Dagens system för fastighetstaxering är ett schabloniserat massvärderingssystem baserat på försäljningspriser och geografiska värdeområden. Det medför att taxeringsvärdena för enskilda fastigheter kan avvika betydligt från det verkliga marknadsvärdet. Detta är särskilt vanligt i tillväxtregioner där bostadsbrist bidragit till kraftigt stigande fastighetspriser. Vid 2012 års taxering var ett småhus i Sverige i genomsnitt felvärderat med kronor eller 25 procent. Skattebetalarna anser att det är viktigt med en låg löpande boendebeskattning som är neutral mellan upplåtelseformerna. I dag beskattas småhusen hårdare än bostadsrätterna, både vid köptillfället och med en högre löpande beskattning (fastighetsavgiften). En återgång till den gamla fastighetsskatten, vilket ofta är på tapeten i skattedebatten, skulle leda till chockhöjd fastighetsskatt för många hushåll. Det är vi starkt emot. Vi efterlyser en översyn av flyttskatterna. De får inte som i dag motverka hushålls flyttbeslut efter livets olika skeenden. Det bidrar till den dåliga rörligheten på bostadsmarknaden och får negativa effekter för såväl enskilda individer som för arbetsmarknadens funktion. Taxeringssystemet innehåller stora brister och bör avskaffas. Så hög blir den nya skatten på småhus 16

17 Fakta fastighetsskatter År 2008 avskaffade regeringen den statliga fastighetsskatten på bostäder och ersatte den med en kommunal fastighetsavgift. Samtidigt höjdes kapitalvinstbeskattningen med två procentenheter till 22 procent och en ränta på uppskov infördes. Det infördes även ett tak för maximalt uppskov av kapitalvinst på 1,6 miljoner kronor som 2010 sänktes till 1,45 miljoner kronor. Beskattningen av fastigheter innehåller dock fler delar; stämpelskatt i samband med köp (lagfart) och särskilda avgifter för pantsättning av fastigheter (pantbrev). Taxeringsvärde Taxeringsvärdet på en fastighet ska motsvara 75 procent av fastighetens sannolika pris vid en försäljning på den allmänna marknaden. Marknadsvärdet vid en småhustaxering grundas på det genomsnittliga prisläget två år före fastighetstaxeringen i det område där fastigheten ligger. År 2011 tillsattes en utredning med uppdrag att utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas, Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. I augusti 2012 presenterades resultatet. Utredningen föreslog att taxeringssystemet skulle avskaffas men också, helt oväntat, att en ny kvadratmeterbaserad fastighetsskatt skulle införas och att Sverige delas in i zoner med olika skattenivåer. Utredningen har dock inte fått genomslag. Kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift tas ut, sedan 2008, för bostäder i småhus och hyreshus i stället för statlig fastighetsskatt. Även om skatten döpts om till avgift handlar det fortfarande om en skatt och ett skatteuttag på fastigheter. Fastighetsavgiften är begränsad till ett maxbelopp, men detta är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet från och med Fastighetsavgiften motsvarar 0,75 procent av taxeringsvärdet på ett småhus. Men det finns ett maxbelopp för fastighetsavgiften på kronor inkomstsåret 2014 som 2015 väntas bli kronor. Motsvarande för flerbostadshus är 0,3 procent av taxeringsvärdet (dock högst kronor per lägenhet och år (2014). Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus. En statlig utredning föreslår att fastighets avgiften slopas för hyresrätter från och med 1 januari Från och med taxeringsåret 2010 omfattas även arrendetomter och enkla sommarstugor och andra byggnader utan taxeringsvärde (under kronor) av fastighetsavgiften. Statlig fastighetsskatt tas fortfarande ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med byggnad som är under nyuppförande och på kommersiella fastigheter som lokalhyreshus, industrier och elproduktionsenheter. Nybyggda småhus 2012 och senare har blivit avgiftsbefriade i 15 år Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) införs nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder. Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift kommer i samband med detta att slopas. Ytterligare en begränsningsregel är att pensionärer högst behöver betala fyra procent av sin inkomst i fastighetsavgift för den bostaden man bor i. Kapitalvinstbeskattning, reavinst Vinst vid försäljning av privatbostäder beskattas med 22 procent. I vissa fall kan beskattningen skjutas upp genom uppskov. I de fall man säljer sin bostad med förlust räknas förlusten som en kapitalförlust. Kapitalförlusten får i deklarationen dras av med halva det faktiska beloppet, en skattereduktion. Så hög blir den nya skatten på småhus 17

18 Fakta fastighetsskatter (forts.) Uppskovsmöjligheter Den som sålt en permanentbostad och köpt ett nytt boende kan få uppskov med vinsten för bostadsförsäljningen. Köpet av en ny bostad måste ske inom en viss tid, och får ske i Sverige eller annat EES-land. Uppskovet är dock begränsat till sin storlek och belagt med ränta. Uppskovsbeloppet måste vara minst kronor och kan maximalt vara kronor. Beroende på hur mycket som betaldes för den nya bostaden kan man få uppskov med hela eller delar av vinsten. Uppskoven är även räntebelagda sedan 2008 med motsvarande 0,5 procent av uppskovsbeloppet och räntan är inte avdragsgill. Det gäller för alla uppskov, alltså även de uppskov som är knutna till försäljningar som skett tidigare än Före 2008 fanns det inte någon begränsning för uppskovsbeloppets storlek och ingen räntebeläggning. Taket på 1,45 miljoner kronor gäller för uppskov som är knutna till försäljningar som sker under 2010 eller senare. Äldre uppskov kan uppgå till högre belopp. För äldre uppskovsbelopp får reglerna från 2008 betydelse när det gamla uppskovsbeloppet tas upp till beskattning på grund av försäljning av bostaden och ett nytt uppskovsbelopp ska beräknas. Lagfart Ägarbeviset för en fastighet vid husköp. För att få lagfart betalas en stämpelskatt som motsvarar 1,5 procent av köpesumman plus en avgift på 825 kronor. Pantbrev Skatt på eventuell inteckning av fastigheten (det vill säga om lån tas mot säkerhet i fastigheten). Att lösa nya pantbrev kostar två procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift på 375 kronor per pantbrev. Pantbrev ska täcka de belopp som köparen planerar att låna. Pantbreven behöver inte förnyas vid övertagande av en fastighet men om man behöver låna mer än husets tidigare belåning ska det kompletteras med nya. Bostadsrätter har ett annat förfarande eftersom de inte räknas som fast egendom. Så hög blir den nya skatten på småhus 18

19 Referenser Mäklarstatistik. Regeringens budgetproposition, 2013/2014:100. SCB, Uppskattning av taxeringsvärdena för småhus 2015, på uppdrag av Skattebetalarnas Förening. SCB, databas på internet. Skatteverket. Analys: Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna. Så hög blir den nya skatten på småhus 19

20 Så hög blir den nya skatten på småhus 20

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys. ESV 2014:4 Analys nr 2

Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys. ESV 2014:4 Analys nr 2 Analys Den kommunala fastighetsavgiften en fördelningsanalys ESV 214:4 Analys nr 2 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen kan

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. april 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med april månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med mars månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. januari 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med januari månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. november 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under november månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. maj 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under maj månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. februari 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under februari månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

Skattesmäll Sverige De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning Regeringens höstbudget för nästa år kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. De påverkar hushållens köpkraft och företagens

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. september 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under september månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer