BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?"

Transkript

1 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

2 Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson, Staffan Lamm Bilder: Omslagsfoto av Nina Björk. Alla övriga bilder tillhör UNDP:s bildarkiv. Tryck: Alfa Print AB, Sundbyberg, Upplaga: UNDP, Box 3393, STOCKHOLM, Tel Beställ boken genom eller Detta utbildningsmaterial är framtaget av FN:s utvecklingsprogram UNDP som är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser samt hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 166 länder där vi samarbetar med länderna för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar för utveckling. UNDP arbetar för att uppfylla millenniemålen till Besök gärna för aktuella rapporter och UNDP:s årliga Human Development Report. UNDP:s nordiska kontor ligger i Köpenhamn, med representation i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Blir världen bättre? är skriven av Staffan Landin, medarbetare på UNDP mellan 2001 och Numera arbetar han som frilansande föreläsare och skribent med fokus på utvecklingsfrågor. Kontakta honom genom Tack: Ett stort tack till följande personer för hjälp under framtagandet av boken: Axel Pettersson, Jonas Larsson, Johan Bergqvist, Nina Björk, Tomas, Caroline, Mikael och Staffan på Zenit i Stockholm, Ludvig och Julia på LSU.

3 Problemet är inte att vi har misslyckats i försöken att utplåna den globala fattigdomen, problemet är att inget seriöst försök har gjorts. Jim Grant, chef för FN:s barnfond, UNICEF mellan

4 EN FANTASTISK MÖJLIGHET EN FANTASTISK MÖJLIGHET! Dikedeli Mbale sitter i skuggan under det enda trädet på den torra sandiga gårdsplanen Hon ber om ursäkt för sina leriga byxben och förklarar att hon håller på att renovera det hus där hon bor med sina sex barn. Väggarna som består av packad lera måste byggas på med jämna mellanrum. På grund av sjukdomen har hon inte orkat med det på länge. Inte förrän nu. Nu syns inga spår av sjukdomen, annat än att hon fortfarande är lite väl smal. Men då skulle du ha sett mig för någon månad sedan, säger hon och skrattar. Dikedeli har fått bromsmediciner mot hiv/ aids i ett halvt år nu. Innan var hon så svag att hon inte orkade göra något, inte ens ta hand om sig själv. Men snart efter medicineringen inleddes blev hon piggare och friskare, kilona återvände och idag reparerar hon sitt hus på egen hand. Det är så det fungerar. Istället för att dö på en brits i den lokala sjukstugan, eller i ett mörkt hörn i sin hydda, får hon nu en möjlighet att se sina barn växa upp, vara delaktig i deras utveckling och dessutom kunna sköta ett jobb och bidra till samhällets utveckling. Botswana är det enda av de värst drabbade afrikanska länderna som idag har råd och möjligheter att ge aidssjuka bromsmediciner, fortfarande inte till alla, men jämfört med sina grannländer har man gjort stora framsteg. I Afrika söder om Sahara beräknas 6,1 procent av alla vuxna människor ha hiv/aids, det är nästan 25 miljoner människor. Av dem är det bara drygt eller 3,2 procent som erbjuds behandling. På samma sätt som vi aldrig skulle acceptera att dödligt sjuka människor i Sverige inte skulle få existerande och överkomlig medicin, kan vi inte acceptera att människor i andra delar av världen dör i onödan. Hiv/aids är bara ett område där utrymmet för ökade satsningar är stort, både från biståndsgivare, inhemska regeringar och den privata sektorn. Vi kan utplåna fattigdomen Vi befinner oss idag i ett läge där vi kan ta stora steg i kampen mot fattigdomen. Vi vet vad som behöver göras, vi har resurserna och alla länder har skrivit under på det gemensamma målet att utrota fattigdomen. Nu är det bara handling som saknas. En värld utan extrem fattigdom ligger närmare än vi tror. Vi behöver inte ens några nya löften eller åtagande från världens regeringar. Det som krävs är en seriös, ärligt menad insats för att utplåna fattigdomen.

5

6 vad är utveckling? Flest bilar per invånare, bäst utbildade ungdomar, högst BNP per capita eller kanske mest pengar i statskassan? Utveckling smaka på ordet. Alla pratar om utveckling, fattiga länder ska utvecklas. Vi mäter till och med graden av utveckling i världens länder. Men vad är utveckling och hur ska det mätas, eller med andra ord, vad är det som ska utvecklas? En vanlig definition av utveckling är möjligheten för människor att leva ett fullvärdigt liv, men också att ha rätten att själv välja vad det livet ska innehålla. Till att börja med handlar det om grundläggande saker: ett hus att bo i, mat att äta, skola för barnen, vård för de sjuka och arbete som ger en lön att leva på. Men utöver detta finns ingen objektiv definition för utveckling som passar alla människor eller alla länder. Vissa menar att ekonomisk tillväxt är det bästa måttet på framgång, andra menar att pengar på sin höjd kan vara ett verktyg för att betala de verkligt viktiga sakerna i livet såsom utbildning och hälsa. Visst finns det universella värden som de flesta om inte alla människor behöver, oavsett var de lever eller hur rika de är. FN:s utvecklingsprogram UNDP talar om mänsklig utveckling, human development på engelska, och ser i första hand till befolkningens hälsa, utbildningsmöjligheter och om det finns en dräglig livssituation. Därför mäter UNDP en rad olika indikatorer inom dessa områden i världens länder och sammanställer detta i ett index, där världens länder rangordnas. Det handlar om hur länge människor i ett land förväntas leva, hur många barn som dör innan sin femårsdag, hur många av alla barn i ett land som går i skola och hur länge de går i skolan.

7 HUMAN DEVELOPMENT INDEX Human Development Index (HDI) rangordnar världens länder efter så kallad mänsklig utveckling (human development). Utifrån tre dimensioner av mänsklig utveckling; hälsa (mätt i förväntad livslängd), utbildning (mätt i läskunnighet och skolgång) samt levnadsstandard (mätt i BNP per capita) räknas ett värde ut för varje land som kan jämföras med andra länder och över tid för att se om utvecklingsnivån i landet ökar eller minskar. De sex mest utvecklade länderna enligt 2005 års index: 1. Norge 2. Island 3. Österrike 4. Luxenburg 5. Kanada 6. Sverige De sex minst utvecklade länderna enligt 2005 års index: 172. Guinea-Bissau 173. Tchad 174. Mali 175. Burkina Faso 176. Sierra Leone 177. Niger Källa: UNDP:s Human Development Report 2005

8 VAD ÄR UTVECKLING? Allt går inte att mäta Förutom allt man kan mäta statistiskt finns andra faktorer som är svårare att värdera, men som ändå är viktiga för ett bra liv. Vi talar här om värden som demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Vad som framför allt framträder när man börjar mäta utveckling är hur mycket olika faktorer hänger ihop. Länder med hög medellivslängd är också oftast länder med hög inkomst, hög läskunnighet och bra barn- och mödrahälsa. Hur svårmätta saker som frihet eller demokrati påverkar mänsklig utveckling är lite svårare att svara på. Enligt Human Development Report 2003 visar undersökningar att ju mer inflytande folket har över politiska beslut, desto mer jämlikt fördelas resurserna. Det skulle i så fall betyda att demokrati som regel är bra för mänsklig utveckling. Problemet är bara att man då först måste hitta gemensamma definitioner på frihet och demokrati, vilket inte alltid är lätt och sedan kunna avgöra om det är demokrati som leder till mänsklig utveckling eller tvärtom. Det är däremot inte svårt att hitta tydliga exempel på hur demokrati och frihet har bidragit till folks välbefinnande och till ökad mänsklig utveckling. Men det har visat sig vara svårt att hitta entydiga statistiska samband. Exempel på både framsteg och tillbakagång i mänsklig utveckling finns i såväl demokratier som diktaturer. Mänskliga rättigheter, demokrati och kulturell och individuell frihet är och förblir viktiga mål i sig själva. Nödvändiga för att ha rätten att leva det liv man önskar. ATT DISKUTERA: Vad är utveckling? Hur tycker du att man ska mäta ett lands utvecklingsnivå? Eller är det helt enkelt omöjligt att mäta? Kan man med hjälp av uträkningar och index avgöra om ett land går framåt eller bakåt? Och vilka fler värden borde man i så fall titta på? Spelar det någon roll att barn går i skolan om flertalet av befolkningen inte får rösta? Spelar det någon roll om alla får rösta, om det ändå inte finns resurser till utbildning, sjukvård eller ens mat? Är friheter som föreningsfrihet och yttrandefrihet viktiga för ett lands utveckling? Varför? Vad är viktigast: ekonomisk utveckling, hälsa eller mänskliga rättigheter? Spelar miljö och ekologi in i människors välbefinnande? Hur då i så fall?

9 VAD ÄR UTVECKLING?

10 10

11 hur tror du världen ser ut? Vad tänker du på när du hör begrepp som global utveckling, kampen mot fattigdom eller Afrika söder om Sahara? Säkerligen formas bilder i ditt huvud på människor, främmande länder och världsdelar. Kanske är det bilder på små barn med svullna magar och flugor i ögonen, en ganska vanlig, stereotyp bild som ofta får känneteckna människor från framför allt Afrika. Kanske är det bilder från stora insamlingar som Live Aid-galan i mitten av 1980-talet eller senare initiativ. Men vad vet du egentligen om hur världen ser ut? Gör snabbtestet på nästa sida och jämför sedan med facit. 11

12 Testa dig själv vad vet du om världen? 1. Var bor det flest fattiga människor, i Indien eller i Afrika? 2. Hur stor andel av världens befolkning lever på mindre än en dollar om dagen? 11%, 21%, 41% eller 61% 3. Var är barnadödligheten störst? a. I Sri Lanka eller i Turkiet b. I Estland eller i Sydkorea c. I Malaysia eller i USA 4. Hur många av världens barn går idag i grundskolan? 44%, 64% eller 84% 5. Vilket land gav mest bistånd 2005 I faktiska kronor och ören? Sverige, Norge, Japan eller USA I procent av landets intäkter? Sverige, Norge, Japan eller USA 6. Vad är medellivslängden i världen? 55 år, 65 år eller 75 år 7. Medellivslängden i Botswana var år. Idag är den nästan lägst i världen. Hur låg är den? 31 år, 36 år, 39 år eller 43 år dog nästan vart fjärde egyptiskt barn innan fem års ålder. Hur stort är procenttalet idag? 24%, 19%, 14%, 9% eller 4% 12

13 1. Indien. 360 miljoner människor i Indien lever på mindre än en dollar om dagen. I hela Afrika är motsvarande siffra 320 miljoner procent. Fattigdomen i världen har minskat från 28 procent Målet är att minska fattigdommen med hälften till 2015, så att bara 14 procent av världens befolkning räknas som fattig. 3a. Turkiet har dubbelt så hög barnadödlighet som Sri Lanka. 3b. Estland har dubbelt så hög barnadödlighet som Sydkorea. 3c. Kuggfråga, USA och Malaysia har lika hög barnadödlighet procent av alla barn i världen är inskrivna i grundskolan. Målet är att alla barn ska gå i grundskola a. USA gav mest bistånd i dollar räknat, följt av Japan, Storbritannien och Frankrike. Däremot gav USA nästan minst i förhållande till sin nationalinkomst. Räknat i förhållande till bruttonationalinkomst per capita gav USA däremot minst av givarländerna ,22 procent. 5b. I procent av ländernas intäkter gav Norge mest (0,87%), under 2005, följt av Luxemburg och Danmark. Sverige hamnar på fjärde plats. Sveriges mål är att under 2006 nå 1 procent av BNI. 6. Den uppskattade livslängden i världen är 65 år. 7. Den uppskattade medellivslängden i Botswana har fallit från 65 till drygt 36 år. 8. Fyra procent. facit: 13

14 HUR TROR DU VÄRLDEN SER UT? Statistiken ger en annan bild Undersökningar under senare år visar att svensken ofta tror att världen är sämre än den faktiskt är, i alla fall rent statistiskt. Framsteg som gjorts i många länder går oss helt enkelt förbi. Längre fram i denna skrift kommer du att kunna läsa om några av de framgångar världen sett de senaste 30 åren. I en undersökning gjord av Sveriges biståndsmyndighet Sida 2004 fick de tillfrågade bland annat svara på följande tre frågor. Hur stor del av de fattiga ländernas befolkning tror du: Kan läsa och skriva? Har tillgång till sjukvård? Har tillgång till rent vatten? De allra flesta svarade en av tio eller två av tio. I själva verket är svaret mellan sju och åtta av tio på alla tre av frågorna. Bilden vi har av hur världen runt omkring oss ser ut är alltså mycket mörkare än den faktiskt är. Mer än hälfen av alla tillfrågade trodde att läskunnigheten i fattiga länder ligger under 20 procent. Även om det finns några få länder i världen med så låg läskunnighet så är det mycket ovanligt. Läskunnigheten i de länder som fortfarande brukar kallas utvecklingsländer är 77 procent. I de 50 minst utvecklade länderna (de så kalllade MUL-länderna) kan i snitt 54 procent av människorna läsa. Läs mer om indelning av länder i det sista kapitlet i boken. Läskunnigheten i de länder som fortfarande brukar kallas utvecklingsländer är 77 procent. Varför är bilden snedvriden? Det finns säkert ett flertal orsaker till att vi tror att världen är sämre än den i verkligheten är. En kan vara att vi i allt högre grad förlitar oss på en nyhetsbild som styrs av allt färre nyhetskällor. Militära konflikter, dramatiska val och plötsliga olyckor hamnar oftare på tidningarnas förstasidor än långsiktiga utvecklingstrender eller minskad barnadödlighet. Det har sina förklaringar i medielogiken, hyllmeter med medieforskning stödjer detta. Vissa debattörer och forskare framhäver även att medierapporteringen ofta styrs av stereotyper och förenklingar snarare än verkliga skeenden. Andra menar att dagens utveckling med allt färre utrikeskorrespondenter ytterligare minskar mångfalden av bilder från andra delar av världen. Helt säkert finns det också andra förklaringar till att vår bild av omvärlden inte stämmer med verkligheten. Den bild som många folkrörelser och insamlingskampanjer givit har ofta dominerats av misär och problem eftersom syftet inte sällan varit att samla in pengar för att råda bot på detta. Möjligen kan till exempel ideologiska eller politiskt korrekta filter få oss att se det vi vill se och blunda för eventuella framsteg i länder vi inte vill eller 14

15 tjänar något på att se. Hur utbildningen i våra skolor har varit upplagd och vilka läromedel som använts är säkert också en del av förklaringen. Gör det något att bilden är fel? Gör det något om vi tror att större delar av världen lider av fattigdom och hunger än vad som faktiskt är sanningen? Det finns flera svar på den frågan, här kommer tre: Det finns nog med frågor att lösa ändå Det finns nog med utmaningar och problem i världen som kräver stora insatser för att lösa. Vi behöver inte uppfinna nya eller överdriva statistiken för att öka engagemanget hos människor i länder som Sverige. kunna dra lärdom av deras framsteg? Att ett land som Iran lyckats minska barnadödligheten från 191 barn per tusen födda till 42 på bara 30 års tid är en enorm framgång. Om ingen vill eller vågar titta på vad landet har gjort för att nå detta resultat, hur ska man då kunna lära något? luta dig inte tillbaka Vi gör alltså framsteg i kampen mot extrem fattigdom, men vägen är lång. Även om världen statistiskt sett är bättre än många tror får framstegen som gjorts på vissa håll aldrig bli ett argument för att luta sig tillbaka och tro att vi har nått en fulländad och rättvis värld. Nästa kapitel redogör för några av de utmaningar som världen står inför. Motgångar är förlamande Om vi ständigt bär på känslan att världen inte blir ett dugg bättre, eller att framsteg inte är möjliga är det lätt att drabbas av en känsla av hopplöshet. Varför ska vi fortsätta att ge bistånd om vi ändå inte kan se att det hjälper? Därför är det viktigt att inte blunda för de framsteg som görs. Att veta att Uganda lyckats vända den svåra hiv/aids-epidemin ger oss hopp om att grannländerna också kan göra det med rätt politik och rätt hjälp från omvärlden. Vi kan lära av framstegen Om vi inte lägger märke till de länder som gör framsteg på olika områden, hur ska vi då ATT DISKUTERA: Varifrån kommer din världsbild? Var får du din kunskap om världen? Tänk noga igenom alla källor till kunskap som du kan komma på. Försök sedan att fundera på orsakerna till att just dessa källor förmedlar det som de gör. Hur kan man få en annan bild av världen? Var får du din kunskap ifrån? Finns det andra sätt? Var kan man hitta alternativa nyhetskällor? 15 15

16 16

17 blir världen bättre? Är världen en bättre eller sämre plats att leva på idag, jämfört med för 10, 30 eller 50 år sedan? Vissa kommer att säga att världen aldrig varit en bättre plats att leva på än nu. Fler barn än någonsin går i skola, fler människor än någonsin kan läsa och skriva och fattigdomen i världen har aldrig varit lägre. För att inte tala om att fler barn än någonsin överlever sina första år på jorden. Andra kommer att säga att världen tidigare aldrig varit så orättvis, att skillnaderna mellan de allra fattigaste och de allra rikaste aldrig varit större och att problemen faktiskt växer i vissa delar av världen trots att vi aldrig haft så mycket resurser att dela på. Det svåra är att båda synpunkterna är rätt. Världen blir bättre och bättre på många områden. Men det går inte tillräckligt fort och framför allt blir det inte bättre för alla. 17

18 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Att förstå statistiken Titta på diagrammet här intill. På den ena axeln har vi inkomst (BNP per capita) och på den andra har vi hälsa (förväntad livslängd). Bäst är alltså att vara uppe i högra hörnet, att ha hög inkomst och god hälsa. Där hittar du till exempel länder som Sverige, Norge och Japan. Diagrammet ger en bra bild av läget i världen och skillnader mellan länder. Några tydliga sanningar framträder genast. Bilderna med bubbeldiagrammen är tagna från Human Development Trends ett dataprogram framtaget av UNDP i samarbete med en svensk stiftelse som heter Gapminder. Programmet och graferna finns att ladda ner gratis från Internet på UNDP:s hemsida: och ska med fördel användas av och spridas till så många som möjligt. (Läs mer om programmet och hur du använder dem längst bak i denna bok). 18

19 Förväntad livslängd (år) Kuba Sverige Singapore Arabländerna Central och östeuropa samt f.d. Sovjet Östasien och stillahavsområdet Höginkomstländer i OECD Latinamerika och Karibien 40 Sierra Leone Sydafrika Sydasien 35 Afrika söder om Sahara BNP per capita Varje prick är ett land, färgen visar region och storleken är befolkning. Den stora gula pricken är till exempel Kina och den stora ljusblå är Indien. Sverige, med hög livslängd och inkomst, ligger långt uppe till höger och Sierra Leone, med låg inkomst och livslängd, ligger längst ner till vänster. Diagrammet visar tydligt vilken region som halkar efter. I stort sett alla länder i det nedre vänstra hörnet, med låg inkomst och kort livslängd, ligger i Afrika söder om Sahara, ifrånsprungna i utvecklingen av resten av världen. Intressant är också att länderna i de övriga regionerna är blandade och finns utspridda över hela utvecklingsskalan, utom hos de allra mest utvecklade och de allra minst utvecklade. Diagrammet visar dessutom att det inte går att dela upp världen i industriländer och u-länder, rika och fattiga, vi och dem. Varför skulle Singapore och Sierra Leone klumpas ihop i samma grupp som man gör enligt defintionen av vad som är ett utvecklingsland? Det finns idag länder på alla utvecklingsnivåer, ofattbart rika och lika ofattbart fattiga och dessutom hela skalan däremellan. 19

20 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Förväntad livslängd (år) Kina Sverige Arabländerna Central och östeuropa samt f.d. Sovjet Östasien och stillahavsområdet Höginkomstländer i OECD Latinamerika och Karibien 40 Sydasien 35 Afrika söder om Sahara BNP per capita 1962 såg världen annorlunda ut. Då var gruppen länder med låg inkomst och hälsa (nedre vänstra hörnet) en blandad grupp med länder från nästan hela världen, idag är det som sagt nästan bara länder i Afrika söder om Sahara. De ljusgröna länderna, som idag brukar kallas rika länder eller i-länder, låg 1960 där många medelinkomstländer ligger idag (jämför med 2003). Se också Kina som 1962 var ett av världens fattigaste länder, men hade en livslängd som var stigande. 20

21 Förväntad livslängd (år) Sydafrika Arabländerna Central och östeuropa samt f.d. Sovjet Östasien och stillahavsområdet Höginkomstländer i OECD Latinamerika och Karibien 40 Sydasien 35 Afrika söder om Sahara BNP per capita Jämför med diagrammet intill - fram till 1990 hade de flesta länderna gått åt rätt håll, uppåt och åt höger. Detta gällde även länderna i Afrika söder om Sahara (ljuslila prickar) även om de redan nu började hamna på efterkälken jämfört med övriga världen. Men de flesta länderna hade stigit förbi 50-strecket i förväntad livslängd märks dock ett dramatiskt trendbrott. Livslängden, som sällan går bakåt, föll i många länder i Afrika söder om Sahara. Jämför man igen med diagrammet från 2003 är fallet tydligt. Orsaken är hiv/aids. 21

22 22

23 Afrika halkar efter! Som framgår av diagrammen du nyss såg är det tydligt att Afrika halkar efter i utvecklingen. De allra flesta länder i Afrika söder om Sahara har idag lägre inkomst och sämre hälsa än i stort sett alla andra länder i världen. Faktum är att med några få undantag ligger alla länder med en medellivslängd under 50 år i Afrika. Så har det inte alltid varit. Men när resten av världen utvecklades och medellivslängden steg halkade många afrikanska länder efter. Sluta prata om u-länder! Det är dags att sluta prata om industriländer och utvecklingsländer, eller i- och u-länder. Enligt den gängse definitionen skulle alla länder förutom de allra mest utvecklade kallas utvecklingsländer. Det behövs bättre och mer exakta sätt att dela världen. Singapore har Världen består inte längre bara av en liten grupp rika och en stor grupp fattiga lika hög utvecklingsnivå som Västeuropa ändå räknas landet som utvecklingsland. Det gör också Sierra Leone, som med en förväntad livslängd under 40 år har mycket lite gemensamt med Singapore. Världen består inte längre bara av en liten grupp rika och stor grupp fattiga länder. Det finns idag länder på alla utvecklingsnivåer från de allra fattigaste till de allra rikaste. De flesta människor lever inte i väldigt fattiga länder. Den generella trenden åt rätt håll Mellan 1960 till 1990 hade de allra flesta länder en positiv utveckling i både inkomst och hälsa. Visserligen gick det fortare bland de rika länderna än bland de fattiga men den generella trenden gick åt rätt håll. I det index som FN:s utvecklingsprogram UNDP använder för att mäta utveckling inom ekonomi, hälsa och utbildning Human Development Index (HDI) gick alla länder utom fyra framåt under 1980-talet. Redan av slutet i 80-talet kunde man dock se hur Afrika söder om Sahara började halka efter i utvecklingen, både i inkomst och hälsa, men även i denna region gick utvecklingen framåt om än långsammare än i resten av världen. Medellivslängden föll i flera länder Under 1990-talet hände något ovanligt och mycket dramatiskt. Den förväntade livslängden, en indikator som mycket sällan går bakåt, föll drastiskt i flera länder, främst i Afrika söder om Sahara. Det är historiskt sett extremt ovanligt att livslängden faller i så många som 34 länder under ett och samma årtionde. Orsaken är främst hiv/aids. Epidemin har drabbat den redan fattigaste delen av världen hårdast. I de värst drabbade länderna, där mer än var tredje vuxen människa beräknas ha hiv, har livslängden fallit med mellan 15 och 30 år. 23

24 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Skillnaderna ökar Skillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste ökar dag för dag, i och med att utvecklingen i de rika länderna går enormt mycket snabbare. Om Sveriges BNP per capita skulle öka med 2 procent (från dollar till dollar) måste de 50 minst utvecklade länderna vars BNP per capita är i snitt dollar ha en tillväxt på över 19 procent bara för att inte halka efter. I mer än hälften av världens länder växer skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste. Och man mäter ojämlikheten i hela världen ser man att den är större globalt än i något enskilt land. Den rikaste procenten av världens befolkning tjänar lika mycket som de fattigaste 57 procenten gör tillsammans. De 25 miljoner rikaste människorna i USA har högre inkomst än en tredjedel av världens befolkning har tillsammans. Även mellan regioner är skillnaderna mycket stora. I början av 1800-talet var Västeuropas intäkter 2,9 gånger högre än Afrikas. Trenden har fortsatt och skillnaderna ökat: idag är västeuropas intäkter 13 gånger större än Afrikas. 24

25 25

26 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Barnaöverlevnad (88-100%) Kina 1972 Kuba 1975 Sri Lanka 1972 Sydkorea Ghana 1972 Iran BNP per capita i US dollar 2004 Källa: Gapminder/Världsbanken, World Development Indicators Diagrammet visar hur olika länder har utvecklats olika. På ena axeln är barnaöverlevnad. Ju högre upp i diagrammet desto fler barn överlever, allra längst upp överlever alla barn. På andra axeln har vi BNP per capita. Det vill säga ju längre åt höger ett land är desto rikare är det. Diagrammet visar utvecklingen från början av 1970-talet till idag. Vissa länder har blivit rikare och andra har minskat barnadödligheten. 26

27 Inget självklart samband mellan inkomst och hälsa Vid en första anblick på det övergripande diagrammet över läget i världen [på sidan 17] ser det ut som om det finns ett direkt samband mellan inkomst och hälsa. Det finns få länder med hög BNP och låg livslängd eller på samma sätt, få länder med låg BNP och hög livslängd. En liknande bild får man även om man skulle byta ut indikatorn för hälsa från livslängd till barnadödlighet eller någon annan indikator för social eller mänsklig utveckling. Det finns få länder med hög BNP och låg livslängd Men verkligheten är mer komplicerad än så. Det går inte alltid att dra slutsatsen att hög BNP ger bra hälsa eller för den delen tvärtom, att bra hälsa automatiskt ger hög BNP. Historien visar tvärtom hur olika länder tagit olika vägar till utveckling. Det finns inte en utvecklingsmodell som passar alla. Diagrammet här intill visar hur olika länder utvecklats. Kina och Sri Lanka hade först stor framgång med att minska barnadödligheten utan att ekonomin på allvar växte, man ser hur Kina rörde sig nästan rakt uppåt i diagrammet. Men när sedan BNP-tillväxten tar fart på allvar stannar utvecklingen i barnaöverlevnad upp och Kina går åt höger i diagrammet. Sydkorea lyckades omvandla den höga BNP-tillväxten till förbättrad barnahälsa. Ghana och Iran har lyckats få ned de höga dödstalen bland barn trots att BNP inte ökat alls utan till och med gått bakåt under svåra perioder. Kuba har lyckats behålla en mycket god hälsonivå (statistisk sett jämförbar med de rikaste länderna) trots en svag ekonomi och låg BNP per capita. Att hög BNP per capita inte garanterar välfärd eller mänsklig utveckling är anledningen till att andra sätt att mäta utveckling har utarbetats (läs om Human Development Index i inledningen av denna skrift). När man jämför rangordningen av länder enligt BNP per capita och Human Development Index ser man att hög BNP inte automatiskt ger hög mänsklig utveckling i form av utbildning och hälsa. Anledningen till att ett land hamnar långt ned på listan över mänsklig utveckling trots hög BNP per capita kan vara att resurserna i landet är ojämnt fördelade och inte kommer alla till nytta genom satsningar på utbildning och hälsa. Likaledes hamnar länder med låg BNP men mer jämlik fördelningspolitik högre upp på Human Development Index. Men det kan också vara andra faktorer som påverkar, till exempel konsekvenserna av hiv/aids. 27

28 Medellivslängd i år år år BNP per capita i US dollar EXEMPLET BOTSWANA Botswana är kanske det tydligaste exemplet på vad hiv/aids kan få för konsekvenser. Ett stort land med liten befolkning, bara 1,7 miljoner invånare var Botswana ett av de fattigaste länderna på jorden. Sedan fann man diamanter samtidigt som man fick sin självständighet. Under de kommande 30 åren hade landet en fantastisk utveckling där diamanterna blev motorn. Intäkterna ökade och alla hälsoindikatorer Källa: Gapminder/Världsbanken, Human Development Report förbättrades. Livslängden ökade från 50 till 65 år mellan 1960 och Sedan drabbades landet av en hiv-epidemi. På tio år förlorades mer än 30 år av fantastisk utveckling och idag är den förväntade livslängden bara 35 år, femton år lägre än den var Intressant nog växer fortfarande Botswanas BNP, även om man kan anta att den hade varit större om det inte hade varit för hiv/aids. 28

29 Tabell: Skillnaden mellan HDI och BNP-rankning Länder med lägre Placering enl. Placering HDI än BNP BNP/capita enl. HDI Sydafrika Botswana Gabon Namibia Swaziland Länder med lägre Placering enl Placering enl. BNP än HDI HDI BNP/capita Kuba Albanien Armenien Uzbekistan Tadzjikistan Källa: UNDP:s Human Development Report 2005 ATT DISKUTERA: BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Kan man säga att världen blir bättre, att vi är på väg åt rätt håll? Vad i dagens utveckling är bra och vad är dåligt? Vad skulle man kunna ändra på för att få en bättre och mer rättvis värld? Gör det något att skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökar även om de fattigaste får det bättre? Är rättvis fördelning av jordens resurser ett självändamål? Vad kan Sverige och andra rika länder göra för att förhindra att hiv/aids får lika stora konsekvenser på andra håll i världen som i Afrika? 29

30 framsteg du kanske inte kände till? Om vi inte känner till de lyckliga historierna är det lätt att tro att världen mest består av elände och lidande. Hur ofta hör du att Indonesien utvecklas dubbelt så fort, socialt och ekonomiskt, som Sverige gjorde under 1900-talet? Eller att Egypten har minskat barnadödligheten med rekordfart? Eller att det finns länder som dubblerat inskrivningen i skolan på tio år? Här presenteras några av de framsteg som har gjorts under senare år, en del utan att hamna på tidningars förstasidor: Rent vatten i Sydafrika Att Apartheidregimen föll och demokrati infördes i Sydafrika är ju i sig själv den stora succén. När Apartheidregimen föll saknade 15 miljoner sydafrikaner tillgång till rent dricksvatten hade det antalet mer än halverats och ett av millenniemålen uppnåtts. Inte på 25 år som var målet utan på sju. 30

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

I den här övningen undersöker vi förändring över tid med hjälp av excel.

I den här övningen undersöker vi förändring över tid med hjälp av excel. Att hitta framsteg Var har medellivslängden ökat snabbast sedan 1970-talet, vilka länder har varit mest framgångsrika med att bekämpa barnadödligheten och var har inkomsten ökat mest de senaste åren? I

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn

Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Teorier om varför kvinnor föder fler eller färre barn Krångliga begrepp (ord) Vad är en teori? teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. Till exempel: Jag har en teori om varför

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

Ojämlikheten ökar och minskar

Ojämlikheten ökar och minskar Ojämlikheten ökar och minskar Läget (2015) Trenden Världens tillgångar och inkomster är extremt ojämlikt fördelade över världen. Enligt organisationen Oxfam äger en procent av befolkningen hälften av jordens

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Världe ns Chans! TEMA: Klimat utveckling länder (I och U land)

Världe ns Chans! TEMA: Klimat utveckling länder (I och U land) Världe ns Chans! VI ÄR MÅNGA, VI ÄR ÖVERENS, DET GÖR DET MÖJLIGT ATT FÖRVERKLIGA FNs MILLENNIEMÅL: Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 Alla barn ska gå i grundskola 2015 Jämställdheten ska öka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Empowered lives. Resilient nations. fakta OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN 2 BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll Förord... 6 En fantastisk möjlighet!...

Läs mer

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren

Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Beskrivning av spelet och manus till ledaren/läraren Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan! Genom att spela

Läs mer

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset 99,85% Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset Den svenska modellen? Jonas Gardell på twitter 1 okt: Vi på Ikea tycker att kvinnor är

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?.

. I. ,~Lw-~ \\i. .) i; ~ r vt.,j ~ _ l ~uj µ...,~! J LÚ ,?. \\i,lw-,?. 1.,..-1\., '-\. li. '-.) i; r vt.,j _ l uj µ...,! J LÚ Hur skulle det kännas am allt du ägde rymdes i en kundvagn? Fattigdom kan betyda många saker. nte bara att man inte har pengar eller mat

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Stöd döttrar till sjuksköterskor som dött i HIV/AIDS SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Vårdförbundet och SSF stöder ICNs (1) och FNIFs (2) delprojekt Girl-Child

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Utbildning i ett globalt perspektiv

Utbildning i ett globalt perspektiv Utbildning i ett globalt perspektiv 1 1. Utbildning i ett globalt perspektiv Internationella utvecklingsmål prioriterar utbildning Källor och tabellhänvisningar för detta avsnitt, se sist i kapitlet. FN

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet

Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 i form av 17 globala mål. Världens länder har

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har. Ekonomi Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.) Ekonomi För vem? Privatpersoner/hushåll (privatekonomi)

Läs mer

20091027 Birgitta Dahl

20091027 Birgitta Dahl 20091027 Birgitta Dahl FNs Barnkonvention fyller 20 år. Anförande av Birgitta Dahl, ordförande i Unicef Sverige, Den 11 november 2009, kl. 18.30, Tankarnas Trädgård, Stadsbiblioteket, Örebro. Ärade åhörare,

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Agenda 2030 ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som främst inriktat sig på utvecklingsarbete i fattigare länder.

Agenda 2030 ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som främst inriktat sig på utvecklingsarbete i fattigare länder. Talmanus Agenda 2030 och globala målen En presentation för lärare och elever på FN-skolor Svenska FN-förbundet oktober 2017 Bild 1 - Agenda 2030 En presentation av Svenska FN-förbundet Vid FN:s toppmöte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s

3. Det finns i princip två huvudsakliga sätt att öka den ekonomiska tillväxten. Vilka? Vad är skillnaden mellan dessa? s Faktafrågor 1. Den ekonomiska tillväxten i ett land kan studeras på kort och lång sikt. Vad kallas den förändring som sker: s. 167 168 a) på lång tid (mer än fem år) b) på kort tid (mindre än fem år) 2.

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn

Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Vi kan skapa en bättre värld för alla barn Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer,

Läs mer

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga Carolyn Hannan Docent, Lunds Universitet Folkhälsodagen Blekinge Ronneby Brunn, 20 oktober 2017 AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi TÄNK OM... DU VAR FATTIG? Fattigdom innebär hunger, dåliga boendeförhållanden, brist på utbildning, hälsovård och möjligheter att påverka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 18.2.2005 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om framstegen med att uppnå allmän grundskoleutbildning och jämställdhet

Läs mer