Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012"

Transkript

1 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt (antingen född utomlands eller född i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar) såsom den såg ut den 31 december 2011 uppdelad på ursprungsland (samt ursprungsregion och ursprungskontinent) och inkluderande både utrikesfödda (inklusive adopterade), födda i Sverige med två föräldrar födda i samma ursprungsland (andra generationen) samt födda i Sverige med en förälder född i ursprungslandet och en förälder född i Sverige (blandade med infödda) samt född i Sverige med en förälder född i ursprungslandet och en förälder född i annat ursprungsland (blandade med andra utrikesfödda). Av de utrikesfödda är adopterade. Vad gäller gruppen född i Sverige med en förälder född i ursprungslandet och en förälder född i annat ursprungsland så är den dubbelräknad, d v s varje enskild person finns med under två ursprungsländer. Det innebär t ex att siffran för Frankrike som då inkluderar samtliga i Sverige boende som är födda i Frankrike, är födda i Sverige av två föräldrar födda i Frankrike, är födda i Sverige av en förälder som är född i Frankrike och en förälder som är född i Sverige och är födda i Sverige av en förälder född i Frankrike och en förälder som är född i annat ursprungsland är korrekt som enskild siffra, men i relation till exempelvis de 339 för Luxemburg så kan dubbelräkning gälla utifall att det finns personer som är födda i Sverige och som har en förälder född i Frankrike och en förälder född i Luxemburg. Det innebär att de sammanräknade ursprungslandsiffrorna utifrån region och kontinent är missvisande: Det är dock de proportionella relationerna angivna i procent mellan de olika regionerna och kontinenterna som är intressanta. Det totala antalet dubbelräknade blandade med andra utrikesfödda uppgår till personer. Totalt antal utländsk bakgrund-befolkning en generation bakåt inklusive adopterade och exklusive dubbelräknade blandade: (26,5% av totalbefolkningen på ) (Europa 57%, Amerika 7%, Oceanien 0,5%, Asien 27,5%, Afrika 8%) (Västvärlden 59,5%, Karibien + Sydamerika 5,5%, Centralasien + Sydasien 0,5%, Stillahavsasien 6%, Mellanöstern 20,5%, Subsahariska Afrika 8%) Utrikesfödda: (4%= adopterade) (56,5% av utländsk bakgrundbefolkningen och 15% av totalbefolkningen) Födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar: (13% av utländsk bakgrund-befolkningen och 3,5% av totalbefolkningen) Födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar från två olika länder: (4% av utländsk bakgrund-befolkningen och 1% av totalbefolkningen) 1

2 Födda i Sverige av en utlandsfödd och en infödd förälder: (51,5%= födda i Sverige av en utlandsfödd moder och en infödd fader) (26,5% av utländsk bakgrund-befolkningen och 7% av totalbefolkningen) Totalt antal inrikesfödd utländsk bakgrund-befolkning: (43,5% av utländsk bakgrund-befolkningen och 11,5% av totalbefolkningen) Totalt antal med bakgrund i Karibien + Sydamerika, Centralasien + Sydasien, Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien), Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) och Subsahariska Afrika: (40% av utländsk bakgrundbefolkningen och 11% av totalbefolkningen) Födda i Karibien + Sydamerika, Centralasien + Sydasien, Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien), Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) och Subsahariska Afrika: (6,5%= adopterade) (68,5% av utländsk bakgrund-befolkningen från dessa regioner och 46,5% av samtliga utrikesfödda) Födda i Sverige av två föräldrar födda i Karibien + Sydamerika, Centralasien + Sydasien, Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien), Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) och Subsahariska Afrika: (17,5% av utländsk bakgrund-befolkningen från dessa regioner och 51% av samtliga födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar) Födda i Sverige av en förälder född i Karibien + Sydamerika, Centralasien + Sydasien, Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien), Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) och Subsahariska Afrika och en infödd förälder: (13,5% av utländsk bakgrund-befolkningen från dessa regioner och 20% av samtliga födda i Sverige av en utlandsfödd och en infödd förälder) Karibien + Sydamerika Totalt: 6230 (0,5%) (13%)= (14%) Födda i regionen: 3390 (54,5%) (57%)= (54%) (14%= adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 326 (5%) (9,5%)= (9,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: 1888 (30,5%) (24,5%)= (25%) Centralasien + Sydasien Totalt: 6570 (1%) (7%)= (7,5%) Födda i regionen: 5239 (80%) (66%)= (67,5%) (22%= adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 378 (6%) (12%)=8161 (11,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: 309 (5%) (16,5%)= (15%) 2

3 Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien) Totalt: (6%) (10,5%)= (16%) Födda i regionen: = (70.5%) (17%= adopterade 62,5%= kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 2609 (4,5%) (8%)= (7%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: (19%) (15,5%)= (17,5%) Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) Totalt: (4,5%) (51,5%)= (56%) Födda i regionen: (47,5%) (63%)= (61,5%) (0,5%=1213 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 7339 (17%) (21%)= (20,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: 9113 (21%) (6,5%)= (8%) Subsahariska Afrika Totalt: (17%) Födda i regionen: (60,5%) (2,5%=2521 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (15,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: (11,5%) Födda i Sverige av en förälder född i Karibien + Sydamerika, Centralasien + Sydasien, Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien), Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) och Subsahariska Afrika och en infödd förälder: (5% av utländsk bakgrund-befolkningen, 1,5% av totalbefolkningen och 12% av den inrikesfödda utländsk bakgrund-befolkningen) Karibien (69,5% med en fader från regionen) + Sydamerika (52% med en fader från regionen) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: 1888 (1,5%) (23,5%) = (25%) Centralasien (88,5% med en moder från regionen) + Sydasien (60% med en moder från regionen) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: 309 (0%) (8%)= (8,5%) 3

4 Stillahavsasien: Nordostasien (78% med en moder från regionen) + Sydostasien (83,5% med en moder från regionen) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: (8,5%) (12%)= (20,5%) Mellanöstern: Nordafrika (88% med en fader från regionen) + Västasien (75,5% med en fader från regionen) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: 9113 (7%) (25%)= (32%) Subsahariska Afrika (52,5% med en fader från regionen) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en infödd förälder: (14%) Adopterade födda i Karibien + Sydamerika, Centralasien + Sydasien, Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien), Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) och Subsahariska Afrika: (4,5% av utländsk bakgrundbefolkningen från dessa regioner och 6,5% av den utrikesfödda befolkningen från dessa regioner) Karibien + Sydamerika Totalt: (24% varav 55,5% är män) Centralasien + Sydasien Totalt: (25% varav 64% är kvinnor) Stillahavsasien (Nordostasien + Sydostasien) Totalt: (42,5% varav 62,5% är kvinnor) Mellanöstern (Nordafrika + Västasien) Totalt: 1213 (3% varav 56,5% är kvinnor) Subsahariska Afrika Totalt: 2521 (6% varav 51% är män) Amerika: (Nordamerika 25,5%, Karibien 3,5%, Sydamerika 71%) Nordamerika (Kanada USA ): Födda i regionen: = (44%) (52%= män) (1%=208 adopterade 50,5%=105 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: =144 (0,5%) 4

5 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: = (52%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: =1966 (4%) Karibien (Antigua & Barbuda 18, Bahamas 60, Barbados 347, Grenada 127, Haiti 270, Jamaica 650, Kuba 3919, S:t Lucia 74, S:t Vincent & Grenadinerna 40, Trinidad & Tobago 725): 6230 Födda i regionen: 3390 (54,5%) (55,5%=1879 män) (2,5%=85 adopterade 59%=50 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 173 (3%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 1888 (30,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 746 (12%) Sydamerika (Argentina 6002, Belize 21, Bolivia 6782, Brasilien , Chile , Colombia , Costa Rica 653, Ecuador 3607, El Salvador 4760, Guatemala 1314, Guyana 307, Honduras 653, Mexico 3620, Nicaragua 1131, Panama 505, Paraguay 344, Peru , Surinam 69, Uruguay 4560, Venezuela 1649): (Södra Sydamerika: Argentina, Chile, Uruguay 50,5%=63 677) Födda i regionen: (57%) (51%= kvinnor) (14,5%= adopterade 55,5%=5709 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (9%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen: (34%) Norra Sydamerika (Colombia , Costa Rica 653, El Salvador 4760, Guatemala 1314, Honduras 653, Mexico 3620, Nicaragua 1131, Panama 505, Venezuela 1649): Födda i regionen: (64%) (51%=9679 män) (32%=6074 adopterade 56,5%=3432 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 1267 (4%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 7194 (24%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 2347 (8%) Södra Sydamerika (Argentina 6002, Chile , Uruguay 4560): Födda i regionen: (53%) (50,5%= män) (6,5%=2191 adopterade 53%=1154 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 8678 (13,5%) 5

6 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (24,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 6020 (9,5%) Västra Sydamerika (Bolivia 6782, Ecuador 3607, Peru ): Födda i regionen: (59,5%) (52%=6761 kvinnor) (9,5%=1213 adopterade 54%=655 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 1491 (7%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 5000 (23%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 2470 (11%) Östra Sydamerika (Brasilien , Guyana 307, Paraguay 344, Surinam 69): Födda i regionen: 6663 (60,5%) (64%=4268 kvinnor) (12,5%=830 adopterade 56,5%=468 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 162 (1,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 3514 (32%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 687 (6,5%) Europa: (Norden 44%, Sydeuropa 4,5%, Västeuropa 14,5%, Östeuropa 37%) Norden (Danmark , Finland , Island 8642, Norge ): Födda i regionen: (39%) (56,5%= män) (2%=4366 adopterade 56%= 2444 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (11%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (45%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: (4,5%) Sydeuropa (Cypern 1291, Grekland , Italien , Malta 289, Monaco 48, Portugal 6159, Spanien ): Födda i regionen: (46,5%) (60%= män) (1%=338 adopterade 53,5%=181 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 6105 (9%) 6

7 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (37%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 5181 (8%) Västeuropa (Belgien 3653, Frankrike , Irland 3840, Luxemburg 339, Nederländerna , Schweiz 6562, Storbritannien , Tyskland , Österrike ): Födda i regionen: (47%) (54%= män) (1,5%=1374 adopterade 51%=701 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 7809 (3,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (42%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: (7,5%) Balkan (Albanien 2219, Bosnien , Bulgarien 9440, Jugoslavien , Kosovo 4464, Kroatien , Makedonien 9234, Montenegro 767, Rumänien , Serbien 8388, Serbien & Montenegro , Slovenien 1956): Födda i regionen: (62%) (50,5%= män) (1%=1212 adopterade 53,5%=650 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (16,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (10,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: (11,5%) Centraleuropa (Polen , Slovakien 1773, Tjeckien 1755, Tjeckoslovakien , Ungern ): Födda i regionen: (52%) (52%= kvinnor) (2,5%=2321 adopterade 54%=1257 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (8,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (18,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: (6%) Östra Europa (Armenien 2460, Azerbajdzjan 2987, Estland , Georgien 1271, Lettland 8659, Litauen 9470, Moldavien 653, Ryssland , Sovjetunionen , Ukraina 6847, Vitryssland 2869): Födda i regionen: (60%) (61%= kvinnor) (3,5%=1996 adopterade 56,5%=1125 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 6852 (7%) 7

8 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (23%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: (10,5%) Östeuropa (Albanien 2219, Armenien 2460, Azerbajdzjan 2987, Bosnien , Bulgarien 9440, Estland , Georgien 1271, Jugoslavien , Kosovo 4464, Kroatien , Lettland 8659, Litauen 9470, Makedonien 9234, Moldavien 653, Montenegro 767, Polen , Rumänien , Ryssland , Serbien 8388, Serbien & Montenegro , Slovakien 1773, Slovenien 1956, Sovjetunionen , Tjeckien 1755, Tjeckoslovakien , Ukraina 6847, Ungern , Vitryssland 2869): (Balkan: Albanien, Bosnien, Bulgarien, Jugoslavien, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Serbien & Montenegro, Slovenien 54%= ) Födda i regionen: (61,5%) (53%= kvinnor) (1,5%=5529 adopterade 55%=3032 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (13%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen: (26%) Oceanien (Australien 6069, Fiji 109, Nya Zeeland 1984, Papua Nya Guinea 48, Samoa 53, Tonga 57): 8320 Födda i regionen: 4701 (56,5%) (65%=3050 män) (0,5%=24 adopterade 79%=19 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 215 (2,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 3283 (39,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 308 (3,5%) Västvärlden (Europa, Nordamerika, Australien + Nya Zeeland): = Asien: (Centralasien 1%, Stillahavsasien 21%, Sydasien 9%, Västasien 69%) Centralasien (Kazakstan 1786, Kirgizistan 803, Tadzjikistan 305, Turkmenistan 292, Uzbekistan 3384): 6570 Födda i regionen: 5239 (80%) (69,5%=3644 kvinnor) (0,5%=29 adopterade 58,5%=17 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 378 (6%) 8

9 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 309 (5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 644 (10%) Stillahavsasien (Nordostasien: Hong Kong 894, Japan 5288, Kina , Mongoliet 1599, Nordkorea 97, Sydkorea , Taiwan Sydostasien: Burma 1733, Filippinerna , Indonesien 4063, Kambodja 985, Laos 835, Malaysia 2589, Singapore 1138, Thailand , Vietnam ): (Sydostasien: Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam 66%=99 978) Födda i regionen: = (70,5%) (67,5%= kvinnor) (17%= adopterade 62,5%= kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: = (7%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen: = (23%) Sydasien (Bangladesh 9542, Bhutan 37, Indien , Maldiverna 27, Nepal 939, Pakistan , Sri Lanka ): Födda i regionen: (66%) (56,5%= män) (25%= adopterade 64%=6875 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 7783 (12%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (16,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 2229 (3,5%) Västasien (Afghanistan , Bahrain 128, Förenade Arabemiraten 1225, Irak , Iran , Israel 5080, Jemen 1216, Jordanien 5924, Kuwait 3055, Libanon , Oman 60, Palestina 6285, Qatar 127, Saudiarabien 2695, Syrien , Turkiet ): Födda i regionen: (63%) (54,5%= män) (0,5%=1097 adopterade 58%=639 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (21%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: (21%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: (10%) Mellanöstern (Nordafrika: Algeriet 5947, Egypten 8157, Libyen 2652, Marocko , Mauretanien 109, Tunisien Västasien: Afghanistan , Bahrain 128, Förenade Arabemiraten 1225, Irak , Iran , Israel 5080, Jemen 1216, Jordanien 5924, Kuwait 3055, Libanon , Oman 60, 9

10 Palestina 6285, Qatar 127, Saudiarabien 2695, Syrien , Turkiet ): = (Västasien: Afghanistan, Bahrain, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Turkiet 92%= ) Födda i regionen: = (61,5%) (55%= män) (%=1224 adopterade 57%=695 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: = (21%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen: = (31%) Afrika: (Nordafrika 21%, Subsahariska Afrika 79%) Centralafrika (Burundi 3481, Centralafrikanska republiken 121, DR Kongo 4019, Ekvatorialguinea 60, Gabon 41, Kamerun 1798, Kenya 4294, Kongo 1100, Rwanda 658, Tanzania 2749, Uganda 5444): Födda i regionen: (63,5%) (51%=7677 kvinnor) (2,5%=360 adopterade 55,5%=199 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 2337 (10%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 3762 (16%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 2578 (11%) Nordafrika (Algeriet 5947, Egypten 8157, Libyen 2652, Marocko , Mauretanien 109, Tunisien 9988): Födda i regionen: (47,5%) (61%= män) (0,5%=127 adopterade 56%=71 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 9743 (22,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 9113 (21%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 6548 (15%) Södra Afrika (Angola 1337, Botswana 122, Lesotho 51, Madagaskar 173, Malawi 132, Mauritius 342, Moçambique 545, Namibia 175, Seychellerna 121, Swaziland 37, Sydafrika 3730, Zambia 771, Zimbabwe 797): 8333 Födda i regionen: 4756 (57%) (50,5%=2394 män) (12%=580 adopterade 50%=290 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 171 (2%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 2686 (32,5%) 10

11 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 615 (7,5%) Västafrika (Benin 129, Burkina Faso 114, Elfenbenskusten 1325, Gambia 8196, Ghana 3494, Guinea 703, Guinea-Bissau 239, Kap Verde 659, Liberia 1826, Mali 207, Niger 71, Nigeria 5333, Senegal 1124, Sierra Leone 1173, Tchad 105, Togo 613): Födda i regionen: (54%) (61,5%=8376 män) (2,5%=322 adopterade 53%=171 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 2881 (11,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 5775 (23%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 2565 (10%) Östafrika (Djibouti 311, Eritrea , Etiopien , Somalia , Sudan 3176): Födda i regionen: (65,5%) (50%= kvinnor) (2%=1259 adopterade 50%=630 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (19%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 6015 (6%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 7509 (7,5%) Subsahariska Afrika (Angola 1337, Benin 129, Botswana 122, Burkina Faso 114, Burundi 3481, Centralafrikanska republiken 121, Djibouti 311, DR Kongo 4019, Ekvatorialguinea 60, Elfenbenskusten 1325, Eritrea , Etiopien , Gabon 41, Gambia 8196, Ghana 3494, Guinea 703, Guinea-Bissau 239, Kamerun 1798, Kap Verde 659, Kenya 4294, Kongo 1100, Lesotho 51, Liberia 1826, Madagaskar 173, Malawi 132, Mali 207, Mauritius 342, Moçambique 545, Namibia 175, Niger 71, Nigeria 5333, Rwanda 658, Senegal 1124, Seychellerna 121, Sierra Leone 1173, Somalia , Sudan 3176, Swaziland 37, Sydafrika 3730, Tanzania 2749, Tchad 105, Togo 613, Uganda 5444, Zambia 771, Zimbabwe 797): (Östafrika: Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia, Sudan 64,6%= ) Födda i regionen: (60,5%) (53,5%= män) (2,5%=2521 adopterade 51%=1290 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: (15,5%) Födda i Sverige med en förälder född i regionen: (21%) 11

12 Bilaga: Ursprungsregioner och ursprungsländer Afrika Ursprungsregion: Centralafrika (Burundi, Centralafrikanska republiken, DR Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Kenya, Kongo, Rwanda, Tanzania, Uganda) Totalt antal: Födda i regionen: 63,5%= (51%=7677 kvinnor) (2,5%=360 adopterade 55,5%=199 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 10%=2337 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 16%=3762 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 11%=2578 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i Sverige: 2013 (53,5%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i Sverige: 1749 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i annat ursprungsland: 1335 (52%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i annat ursprungsland: 1243 Ursprungsland: Burundi Totalt antal 31/ : 3481 Födda i Burundi: 77%=2677 (52,5%=1404 kvinnor) (2%=59 adopterade 6%=34 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Burundi: 14,5%=507 Födda i Sverige med en förälder född i Burundi och en förälder född i Sverige: 5%=170 Födda i Sverige med en förälder född i Burundi och en förälder född i annat ursprungsland: 3,5%=127 Födda i Sverige med fadern född i Burundi och modern född i Sverige: 35 Födda i Sverige med modern född i Burundi och fadern född i Sverige: 135 (79,5%) 12

13 Födda i Sverige med fadern född i Burundi och modern född i annat ursprungsland: 55 Födda i Sverige med modern född i Burundi och fadern född i annat ursprungsland: 72 (57%) Ursprungsland: Centralafrikanska republiken Totalt antal 31/ : 121 Födda i Centralafrikanska republiken: 73,5%=89 (50,5%=45 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Centralafrikanska republiken: 6,5%=8 Födda i Sverige med en förälder född i Centralafrikanska republiken och en förälder född i Sverige: 15%=18 Födda i Sverige med en förälder född i Centralafrikanska republiken och en förälder född i annat ursprungsland: 5%=6 Födda i Sverige med fadern född i Centralafrikanska republiken och modern född i Sverige: 10 (55,5%) Födda i Sverige med modern född i Centralafrikanska republiken och fadern född i Sverige: 8 Födda i Sverige med fadern född i Centralafrikanska republiken och modern född i annat ursprungsland: 1 Födda i Sverige med modern född i Centralafrikanska republiken och fadern född i annat ursprungsland: 5 (83,5%) Ursprungsland: DR Kongo Totalt antal 31/ : 4019 Födda i DR Kongo: 60%=2402 (51%=1223 män) (3%=68 adopterade 51,5%=35 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i DR Kongo: 16%=631 Födda i Sverige med en förälder född i DR Kongo och en förälder född i Sverige: 13,5%=546 Födda i Sverige med en förälder född i DR Kongo och en förälder född i annat ursprungsland: 11%=440 Födda i Sverige med fadern född i DR Kongo och modern född i Sverige: 347 (63,5%)) Födda i Sverige med modern född i DR Kongo och fadern född i Sverige:

14 Födda i Sverige med fadern född i DR Kongo och modern född i annat ursprungsland: 279 (63,5%) Födda i Sverige med modern född i DR Kongo och fadern född i annat ursprungsland: 161 Ursprungsland: Ekvatorialguinea Totalt antal 31/ : 60 Födda i Ekvatorialguinea: 70%=42 (52,5%=22 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Ekvatorialguinea: 2%=1 Födda i Sverige med en förälder född i Ekvatorialguinea och en förälder född i Sverige: 12%=7 Födda i Sverige med en förälder född i Ekvatorialguinea och en förälder född i annat ursprungsland: 17%=10 Födda i Sverige med fadern född i Ekvatorialguinea och modern född i Sverige: 2 Födda i Sverige med modern född i Ekvatorialguinea och fadern född i Sverige: 5 (71,5%) Födda i Sverige med fadern född i Ekvatorialguinea och modern född i annat ursprungsland: 6 (60%) Födda i Sverige med modern född i Ekvatorialguinea och fadern född i annat ursprungsland: 4 Ursprungsland: Gabon Totalt antal 31/ : 41 Födda i Gabon: 54%=22 (63,5%=14 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Gabon: 0 Födda i Sverige med en förälder född i Gabon och en förälder född i Sverige: 22%=9 Födda i Sverige med en förälder född i Gabon och en förälder född i annat ursprungsland: 24,5%=10 Födda i Sverige med fadern född i Gabon och modern född i Sverige: 7 (78%) Födda i Sverige med modern född i Gabon och fadern född i Sverige: 2 Födda i Sverige med fadern född i Gabon och modern född i annat ursprungsland: 9 (90%) 14

15 Födda i Sverige med modern född i Gabon och fadern född i annat ursprungsland: 1 Ursprungsland: Kamerun Totalt antal 31/ : 1798 Födda i Kamerun: 75%=1346 (66%=891 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Kamerun: 6%=108 Födda i Sverige med en förälder född i Kamerun och en förälder född i Sverige: 13%=233 Födda i Sverige med en förälder född i Kamerun och en förälder född i annat ursprungsland: 6%=111 Födda i Sverige med fadern född i Kamerun och modern född i Sverige: 162 (69,5%) Födda i Sverige med modern född i Kamerun och fadern född i Sverige: 71 Födda i Sverige med fadern född i Kamerun och modern född i annat ursprungsland: 63 (57%) Födda i Sverige med modern född i Kamerun och fadern född i annat ursprungsland: 48 Ursprungsland: Kenya Totalt antal 31/ : 4294 Födda i Kenya: 64%=2730 (58%=1582 kvinnor) (4%=115 adopterade 52%= 60 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Kenya: 4%=167 Födda i Sverige med en förälder född i Kenya och en förälder född i Sverige: 21%=903 Födda i Sverige med en förälder född i Kenya och en förälder född i annat ursprungsland: 11,5%=494 Födda i Sverige med fadern född i Kenya och modern född i Sverige: 429 Födda i Sverige med modern född i Kenya och fadern född i Sverige: 474 (52,5%) Födda i Sverige med fadern född i Kenya och modern född i annat ursprungsland: 202 Födda i Sverige med modern född i Kenya och fadern född i annat ursprungsland: 292 (59%) 15

16 Ursprungsland: Kongo Totalt antal 31/ : 1100 Födda i Kongo: 63%=696 (51%=353 kvinnor) (1999: 5 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Kongo: 3,5%=40 Födda i Sverige med en förälder född i Kongo och en förälder född i Sverige: 17%=190 Födda i Sverige med en förälder född i Kongo och en förälder född i annat ursprungsland: 16%=174 Födda i Sverige med fadern född i Kongo och modern född i Sverige: 102 (54%) Födda i Sverige med modern född i Kongo och fadern född i Sverige: 88 Födda i Sverige med fadern född i Kongo och modern född i annat ursprungsland: 86 Födda i Sverige med modern född i Kongo och fadern född i annat ursprungsland: 88 (51%) Ursprungsland: Rwanda Totalt antal 31/ : 658 Födda i Rwanda: 65,5%=431 (52,5%=226 kvinnor) (2,5%=11 adopterade 63,5%=7 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Rwanda: 10,5%=69 Födda i Sverige med en förälder född i Rwanda och en förälder född i Sverige: 10%=64 Födda i Sverige med en förälder född i Rwanda och en förälder född i annat ursprungsland: 14,5%=94 Födda i Sverige med fadern född i Rwanda och modern född i Sverige: 20 Födda i Sverige med modern född i Rwanda och fadern född i Sverige: 44 (69%) Födda i Sverige med fadern född i Rwanda och modern född i annat ursprungsland: 52 (55,5%) Födda i Sverige med modern född i Rwanda och fadern född i annat ursprungsland: 42 Ursprungsland: Tanzania 16

17 Totalt antal 31/ : 2749 Födda i Tanzania: 55%=1513 (51,5%=776 kvinnor) (3%=47 adopterade 53%=25 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Tanzania: 5%=132 Födda i Sverige med en förälder född i Tanzania och en förälder född i Sverige: 26%=718 Födda i Sverige med en förälder född i Tanzania och en förälder född i annat ursprungsland: 14%=386 Födda i Sverige med fadern född i Tanzania och modern född i Sverige: 417 (58%) Födda i Sverige med modern född i Tanzania och fadern född i Sverige: 301 Födda i Sverige med fadern född i Tanzania och modern född i annat ursprungsland: 164 Födda i Sverige med modern född i Tanzania och fadern född i annat ursprungsland: 222 (57,5%) Ursprungsland: Uganda Totalt antal 31/ : 5444 Födda i Uganda: 58%=3140 (52%=1628 kvinnor) (2%=60 adopterade 67%=40 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Uganda: 12,5%=674 Födda i Sverige med en förälder född i Uganda och en förälder född i Sverige: 16,5%=904 Födda i Sverige med en förälder född i Uganda och en förälder född i annat ursprungsland: 13,5%=726 Födda i Sverige med fadern född i Uganda och modern född i Sverige: 482 (53,5%) Födda i Sverige med modern född i Uganda och fadern född i Sverige: 422 Födda i Sverige med fadern född i Uganda och modern född i annat ursprungsland: 418 (57,5%) Födda i Sverige med modern född i Uganda och fadern född i annat ursprungsland: 308 Ursprungsregion: Nordafrika (Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Mauretanien, Tunisien) 17

18 Totalt antal: Födda i regionen: 47,5%= (61%= män) (0,5%=127 adopterade 56%=71 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 22,5%=9742 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 21%=9113 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 15%=6548 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i Sverige: 8038 (88%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i Sverige: 1075 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i annat ursprungsland: 3746 (57%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i annat ursprungsland: 2802 Ursprungsland: Algeriet Totalt antal 31/ : 5947 Födda i Algeriet: 44,5%=2660 (65%=1728 män) (0,5%=17 adopterade 53%=9 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Algeriet: 16%=942 Födda i Sverige med en förälder född i Algeriet och en förälder född i Sverige: 24%=1435 Födda i Sverige med en förälder född i Algeriet och en förälder född i annat ursprungsland: 15,5%=910 Födda i Sverige med fadern född i Algeriet och modern född i Sverige: 1315 (91,5%) Födda i Sverige med modern född i Algeriet och fadern född i Sverige: 120 Födda i Sverige med fadern född i Algeriet och modern född i annat ursprungsland: 541 (59,5%) Födda i Sverige med modern född i Algeriet och fadern född i annat ursprungsland: 369 Ursprungsland: Egypten 18

19 Totalt antal 31/ : 8157 Födda i Egypten: 53,5%=4345 (66%=2865 män) (1999: 6 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Egypten: 13%=1046 Födda i Sverige med en förälder född i Egypten och en förälder född i Sverige: 17%=1371 Födda i Sverige med en förälder född i Egypten och en förälder född i annat ursprungsland: 17%=1395 Födda i Sverige med fadern född i Egypten och modern född i Sverige: 1127 (82%) Födda i Sverige med modern född i Egypten och fadern född i Sverige: 244 Födda i Sverige med fadern född i Egypten och modern född i annat ursprungsland: 1052 (75,5%) Födda i Sverige med modern född i Egypten och fadern född i annat ursprungsland: 343 Ursprungsland: Libyen Totalt antal 31/ : 2652 Födda i Libyen: 73,5%=1589 (52%=1165 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Libyen: 60%=1589 Födda i Sverige med en förälder född i Libyen och en förälder född i Sverige: 14%=364 Födda i Sverige med en förälder född i Libyen och en förälder född i annat ursprungsland: 18%=476 Födda i Sverige med fadern född i Libyen och modern född i Sverige: 328 (90%) Födda i Sverige med modern född i Libyen och fadern född i Sverige: 36 Födda i Sverige med fadern född i Libyen och modern född i annat ursprungsland: 274 (57.5%) Födda i Sverige med modern född i Libyen och fadern född i annat ursprungsland: 202 Ursprungsland: Marocko Totalt antal 31/ : Födda i Marocko: 46%=7779 (52%=4060 män) (1%=64 adopterade 58%=37 män) 19

20 Födda i Sverige med två föräldrar födda i Marocko: 18,5%=3082 Födda i Sverige med en förälder född i Marocko och en förälder född i Sverige: 20,5%=3440 Födda i Sverige med en förälder född i Marocko och en förälder född i annat ursprungsland: 15%=2527 Födda i Sverige med fadern född i Marocko och modern född i Sverige: 2855 (83%) Födda i Sverige med modern född i Marocko och fadern född i Sverige: 585 Födda i Sverige med fadern född i Marocko och modern född i annat ursprungsland: 960 Födda i Sverige med modern född i Marocko och fadern född i annat ursprungsland: 1567 (62%) Ursprungsland: Mauretanien Totalt antal 31/ : 109 Födda i Mauretanien: 49%=50 (82%=41 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Mauretanien: 2%=2 Födda i Sverige med en förälder född i Mauretanien och en förälder född i Sverige: 24%=26 Födda i Sverige med en förälder född i Mauretanien och en förälder född i annat ursprungsland: 28,5%=31 Födda i Sverige med fadern född i Mauretanien och modern född i Sverige: 26 (100%) Födda i Sverige med modern född i Mauretanien och fadern född i Sverige: 0 Födda i Sverige med fadern född i Mauretanien och modern född i annat ursprungsland: 30 (97%) Födda i Sverige med modern född i Mauretanien och fadern född i annat ursprungsland: 1 Ursprungsland: Tunisien Totalt antal 31/ : 9988 Födda i Tunisien: 42,5%=4258 (66%=2803 män) (1%=40 adopterade 65%=26 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Tunisien: 18,5%=

21 Födda i Sverige med en förälder född i Tunisien och en förälder född i Sverige: 25%=2477 Födda i Sverige med en förälder född i Tunisien och en förälder född i annat ursprungsland: 12%=1209 Födda i Sverige med fadern född i Tunisien och modern född i Sverige: 2387 (96,5%) Födda i Sverige med modern född i Tunisien och fadern född i Sverige: 90 Födda i Sverige med fadern född i Tunisien och modern född i annat ursprungsland: 889 (73,5%) Födda i Sverige med modern född i Tunisien och fadern född i annat ursprungsland: 320 Ursprungsregion: Södra Afrika (Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, Seychellerna, Swaziland, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe) Totalt antal: 8333 Födda i regionen: 57%=4756 (50,5%=2394 män) (12%=580 adopterade 50%=290 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 2%=171 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 32,5%=2686 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 7,5%=615 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i Sverige: 1533 (57%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i Sverige: 1153 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i annat ursprungsland: 372 (60,5%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i annat ursprungsland: 243 Ursprungsland: Angola Totalt antal 31/ : 1337 Födda i Angola: 53,5%=717 (53%=381 kvinnor) (1999: 4 adopterade) 21

22 Födda i Sverige med två föräldrar födda i Angola: 8,5%=111 Födda i Sverige med en förälder född i Angola och en förälder född i Sverige: 24,5%=328 Födda i Sverige med en förälder född i Angola och en förälder född i annat ursprungsland: 13,5%=181 Födda i Sverige med fadern född i Angola och modern född i Sverige: 157 Födda i Sverige med modern född i Angola och fadern född i Sverige: 171 (52%) Födda i Sverige med fadern född i Angola och modern född i annat ursprungsland: 123 (68%) Födda i Sverige med modern född i Angola och fadern född i annat ursprungsland: 58 Ursprungsland: Botswana Totalt antal 31/ : 122 Födda i Botswana: 74%=90 (61%=55 kvinnor) (1999: 7 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Botswana: 1%=1 Födda i Sverige med en förälder född i Botswana och en förälder född i Sverige: 23%=28 Födda i Sverige med en förälder född i Botswana och en förälder född i annat ursprungsland: 2,5%=3 Födda i Sverige med fadern född i Botswana och modern född i Sverige: 9 Födda i Sverige med modern född i Botswana och fadern född i Sverige: 19 (68%) Födda i Sverige med fadern född i Botswana och modern född i annat ursprungsland: 1 Födda i Sverige med modern född i Botswana och fadern född i annat ursprungsland: 2 (67%) Ursprungsland: Lesotho Totalt antal 31/ : 51 Födda i Lesotho: 65%=33 (58%=19 kvinnor) (45,5%=15 adopterade 53,5%=8 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Lesotho: 0 22

23 Födda i Sverige med en förälder född i Lesotho och en förälder född i Sverige: 19,5%=10 Födda i Sverige med en förälder född i Lesotho och en förälder född i annat ursprungsland: 16%=8 Födda i Sverige med fadern född i Lesotho och modern född i Sverige: 7 (70%) Födda i Sverige med modern född i Lesotho och fadern född i Sverige: 3 Födda i Sverige med fadern född i Lesotho och modern född i annat ursprungsland: 1 Födda i Sverige med modern född i Lesotho och fadern född i annat ursprungsland: 7 (87,5%) Ursprungsland: Madagaskar Totalt antal 31/ : 173 Födda i Madagaskar: 54%=93 (63,5%=59 kvinnor) (18,5%=17 adopterade 65%=11 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Madagaskar: 0,5%=1 Födda i Sverige med en förälder född i Madagaskar och en förälder född i Sverige: 41,5%=72 Födda i Sverige med en förälder född i Madagaskar och en förälder född i annat ursprungsland: 4%=7 Födda i Sverige med fadern född i Madagaskar och modern född i Sverige: 26 Födda i Sverige med modern född i Madagaskar och fadern född i Sverige: 46 (64%) Födda i Sverige med fadern född i Madagaskar och modern född i annat ursprungsland: 2 Födda i Sverige med modern född i Madagaskar och fadern född i annat ursprungsland: 5 (71,5%) Ursprungsland: Malawi Totalt antal 31/ : 132 Födda i Malawi: 58,5%=77 (56%=43 kvinnor) (1999: 1 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Malawi: 1,5%=2 Födda i Sverige med en förälder född i Malawi och en förälder född i Sverige: 35%=46 23

24 Födda i Sverige med en förälder född i Malawi och en förälder född i annat ursprungsland: 5,5%=7 Födda i Sverige med fadern född i Malawi och modern född i Sverige: 32 (69,5%) Födda i Sverige med modern född i Malawi och fadern född i Sverige: 14 Födda i Sverige med fadern född i Malawi och modern född i annat ursprungsland: 4 (57%) Födda i Sverige med modern född i Malawi och fadern född i annat ursprungsland: 3 Ursprungsland: Mauritius Totalt antal 31/ : 342 Födda i Mauritius: 52%=178 (59%=105 kvinnor) (1999: 2 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Mauritius: 0,5%=2 Födda i Sverige med en förälder född i Mauritius och en förälder född i Sverige: 7,5%=26 Födda i Sverige med en förälder född i Mauritius och en förälder född i annat ursprungsland: 9%=31 Födda i Sverige med fadern född i Mauritius och modern född i Sverige: 26 (100%) Födda i Sverige med modern född i Mauritius och fadern född i Sverige: 0 Födda i Sverige med fadern född i Mauritius och modern född i annat ursprungsland: 30 (97%) Födda i Sverige med modern född i Mauritius och fadern född i annat ursprungsland: 1 Ursprungsland: Moçambique Totalt antal 31/ : 545 Födda i Moçambique: 59,5%=324 (58%=188 kvinnor) (18,5%=27 adopterade 67%=18 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Moçambique: 0%=1 Födda i Sverige med en förälder född i Moçambique och en förälder född i Sverige: 33,5%=183 Födda i Sverige med en förälder född i Moçambique och en förälder född i annat ursprungsland: 7%=37 24

25 Födda i Sverige med fadern född i Moçambique och modern född i Sverige: 81 Födda i Sverige med modern född i Moçambique och fadern född i Sverige: 102 (56%) Födda i Sverige med fadern född i Moçambique och modern född i annat ursprungsland: 19 (51,5%) Födda i Sverige med modern född i Moçambique och fadern född i annat ursprungsland: 18 Ursprungsland: Namibia Totalt antal 31/ : 175 Födda i Namibia: 61%=107 (53,5%=57 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Namibia: 1%=2 Födda i Sverige med en förälder född i Namibia och en förälder född i Sverige: 27%=47 Födda i Sverige med en förälder född i Namibia och en förälder född i annat ursprungsland: 11%=19 Födda i Sverige med fadern född i Namibia och modern född i Sverige: 40 (85%) Födda i Sverige med modern född i Namibia och fadern född i Sverige: 7 Födda i Sverige med fadern född i Namibia och modern född i annat ursprungsland: 12 (63%) Födda i Sverige med modern född i Namibia och fadern född i annat ursprungsland: 7 Ursprungsland: Seychellerna Totalt antal 31/ : 121 Födda i Seychellerna: 55,5%=67 (71,5%=48 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Seychellerna: 1%=1 Födda i Sverige med en förälder född i Seychellerna och en förälder född i Sverige: 37%=45 Födda i Sverige med en förälder född i Seychellerna och en förälder född i annat ursprungsland: 6,5%=8 Födda i Sverige med fadern född i Seychellerna och modern född i Sverige: 11 25

26 Födda i Sverige med modern född i Seychellerna och fadern född i Sverige: 34 (75,5%) Födda i Sverige med fadern född i Seychellerna och modern född i annat ursprungsland: 1 Födda i Sverige med modern född i Seychellerna och fadern född i annat ursprungsland: 7 (87,5%) Ursprungsland: Swaziland Totalt antal 31/ : 37 Födda i Swaziland: 65%=24 (50%=12 kvinnor) (1999: 3 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Swaziland: 0 Födda i Sverige med en förälder född i Swaziland och en förälder född i Sverige: 24,5%=9 Födda i Sverige med en förälder född i Swaziland och en förälder född i annat ursprungsland: 11%=4 Födda i Sverige med fadern född i Swaziland och modern född i Sverige: 2 Födda i Sverige med modern född i Swaziland och fadern född i Sverige: 7 (78%) Födda i Sverige med fadern född i Swaziland och modern född i annat ursprungsland: 2 (50%) Födda i Sverige med modern född i Swaziland och fadern född i annat ursprungsland: 2 (50%) Ursprungsland: Sydafrika Totalt antal 31/ : 3730 Födda i Sydafrika: 57,5%=2146 (57,5%=1230 män) (21%=454 adopterade 52,5%=239 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Sydafrika: 1%=32 Födda i Sverige med en förälder född i Sydafrika och en förälder född i Sverige: 36%=1348 Födda i Sverige med en förälder född i Sydafrika och en förälder född i annat ursprungsland: 5,5%=204 Födda i Sverige med fadern född i Sydafrika och modern född i Sverige: 871 (64,5%) Födda i Sverige med modern född i Sydafrika och fadern född i Sverige:

27 Födda i Sverige med fadern född i Sydafrika och modern född i annat ursprungsland: 131 (64%) Födda i Sverige med modern född i Sydafrika och fadern född i annat ursprungsland: 73 Ursprungsland: Zambia Totalt antal 31/ : 771 Födda i Zambia: 55,5%=426 (59%=252 kvinnor) (6,5%=27 adopterade 67%=18 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Zambia: 1%=7 Födda i Sverige med en förälder född i Zambia och en förälder född i Sverige: 35,5%=273 Födda i Sverige med en förälder född i Zambia och en förälder född i annat ursprungsland: 8,5%=65 Födda i Sverige med fadern född i Zambia och modern född i Sverige: 112 Födda i Sverige med modern född i Zambia och fadern född i Sverige: 161 (59%) Födda i Sverige med fadern född i Zambia och modern född i annat ursprungsland: 21 Födda i Sverige med modern född i Zambia och fadern född i annat ursprungsland: 44 (68%) Ursprungsland: Zimbabwe Totalt antal 31/ : 797 Födda i Zimbabwe: 59,5%=474 (50,5%=240 män) (5%=23 adopterade 61%=14 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Zimbabwe: 1,5%=11 Födda i Sverige med en förälder född i Zimbabwe och en förälder född i Sverige: 34%=271 Födda i Sverige med en förälder född i Zimbabwe och en förälder född i annat ursprungsland: 5%=41 Födda i Sverige med fadern född i Zimbabwe och modern född i Sverige: 159 (59%) Födda i Sverige med modern född i Zimbabwe och fadern född i Sverige:

28 Födda i Sverige med fadern född i Zimbabwe och modern född i annat ursprungsland: 25 (61%) Födda i Sverige med modern född i Zimbabwe och fadern född i annat ursprungsland: 16 Ursprungsregion: Västafrika (Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Togo) Totalt antal: Födda i regionen: 54%= (61,5%=8376 män) (2,5%=322 adopterade 53%=171 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 11,5%=2881 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 23%=5775 Födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 10%=2565 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i Sverige: 4161 (72%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i Sverige: 1614 Födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i annat ursprungsland: 2031 (79%) Födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i annat ursprungsland: 534 Ursprungsland: Benin Totalt antal 31/ : 129 Födda i Benin: 59%=76 (70%=53 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Benin: 11%=14 Födda i Sverige med en förälder född i Benin och en förälder född i Sverige: 11,5%=15 Födda i Sverige med en förälder född i Benin och en förälder född i annat ursprungsland: 20%=26 Födda i Sverige med fadern född i Benin och modern född i Sverige: 14 (93,5%) Födda i Sverige med modern född i Benin och fadern född i Sverige: 1 28

29 Födda i Sverige med fadern född i Benin och modern född i annat ursprungsland: 18 (69%) Födda i Sverige med modern född i Benin och fadern född i annat ursprungsland: 8 Ursprungsland: Burkina Faso Totalt antal 31/ : 114 Födda i Burkina Faso: 60%=70 (51,5%=36 kvinnor) (1999: 5 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Burkina Faso: 0 Födda i Sverige med en förälder född i Burkina Faso och en förälder född i Sverige: 26,5%=30 Födda i Sverige med en förälder född i Burkina Faso och en förälder född i annat ursprungsland: 12%=14 Födda i Sverige med fadern född i Burkina Faso och modern född i Sverige: 20 (67%) Födda i Sverige med modern född i Burkina Faso och fadern född i Sverige: 10 Födda i Sverige med fadern född i Burkina Faso och modern född i annat ursprungsland: 8 (57%) Födda i Sverige med modern född i Burkina Faso och fadern född i annat ursprungsland: 6 Ursprungsland: Elfenbenskusten Totalt antal 31/ : 1325 Födda i Elfenbenskusten: 58%=766 (55,5%=426 män) (1999: 3 adopterade) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Elfenbenskusten: 6,5%=86 Födda i Sverige med en förälder född i Elfenbenskusten och en förälder född i Sverige: 23,5%=311 Födda i Sverige med en förälder född i Elfenbenskusten och en förälder född i annat ursprungsland: 12%=162 Födda i Sverige med fadern född i Elfenbenskusten och modern född i Sverige: 254 (82%) Födda i Sverige med modern född i Elfenbenskusten och fadern född i Sverige: 57 Födda i Sverige med fadern född i Elfenbenskusten och modern född i annat ursprungsland: 107 (66%) 29

30 Födda i Sverige med modern född i Elfenbenskusten och fadern född i annat ursprungsland: 55 Ursprungsland: Gambia Totalt antal 31/ : 8196 Födda i Gambia: 49,5%=4056 (58%=2348 män) (1,5%=59 adopterade 71%=42 kvinnor) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Gambia: 18%=1452 Födda i Sverige med en förälder född i Gambia och en förälder född i Sverige: 25%=2070 Födda i Sverige med en förälder född i Gambia och en förälder född i annat ursprungsland: 7,5%=618 Födda i Sverige med fadern född i Gambia och modern född i Sverige: 1700 (82%) Födda i Sverige med modern född i Gambia och fadern född i Sverige: 370 Födda i Sverige med fadern född i Gambia och modern född i annat ursprungsland: 499 (81%) Födda i Sverige med modern född i Gambia och fadern född i annat ursprungsland: 119 Ursprungsland: Ghana Totalt antal 31/ : 3494 Födda i Ghana: 60,5%=2107 (58%=1221 män) (1,5%=32 adopterade 59,5%=19 män) Födda i Sverige med två föräldrar födda i Ghana: 12%=408 Födda i Sverige med en förälder född i Ghana och en förälder född i Sverige: 19%=671 Födda i Sverige med en förälder född i Ghana och en förälder född i annat ursprungsland: 9%=308 Födda i Sverige med fadern född i Ghana och modern född i Sverige: 178 (58%) Födda i Sverige med modern född i Ghana och fadern född i Sverige: 130 Födda i Sverige med fadern född i Ghana och modern född i annat ursprungsland: 486 (72,5%) Födda i Sverige med modern född i Ghana och fadern född i annat ursprungsland:

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utlandstraktamenten för 2016

Utlandstraktamenten för 2016 På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår Utlandstraktamenten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2008 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2004:218 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Global förekomst av övervikt och fetma hos vuxna per region

Global förekomst av övervikt och fetma hos vuxna per region Global förekomst av övervikt och fetma hos vuxna per region Europeiska regionen Albanien 2008-9 Nationella 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenien 2005 Nationella 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Österrike

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:24) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:26) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Mobilabonnemang Prislista Roamingavgifter

Mobilabonnemang Prislista Roamingavgifter Mobilabonnemang Prislista Roamingavgifter Nedan presenteras priser för tal-, SMS och datatrafik då man använder sitt mobilabonnemang utomlands. Tabellen innehåller en rad för varje land. Man letar upp

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2010:23) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2011

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2019 Inkomstbeskattning Utkom

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2018-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2018 (fr.o.m. 2018-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2018-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 (fr.o.m. 2017-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:33) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2019

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2019

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2019 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2019 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2019-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10)

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10) Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land Världsdel Studieland 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/0 200/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Norden Danmark 798 94 1 04

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2019 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2019 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2019 (fr.o.m. 2019-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2019-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10)

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10) Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land Världsdel Studieland 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/0 200/04 2004/05 2005/06 2006/07 Norden Danmark 798 94 1 04 1 208 1

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2010:1

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Måste jag ha ett internationellt körkort? Eller är det bara en rekommendation?

Måste jag ha ett internationellt körkort? Eller är det bara en rekommendation? Vad gäller i olika länder? Måste jag ha ett internationellt körkort? Eller är det bara en rekommendation? Uppgifterna i tabellen nedan avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Australien 0,59 kr/min 1,29 kr/min Belgien 0,49 kr/min 0,79 kr/min Bulgarien 0,59 kr/min 0,69 kr/min Cypern 0,49 kr/min 0,69 kr/min Danmark 0,49 kr/min 0,49 kr/min Estland Finland 0,99 kr/min 0,79 kr/min

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Afghanistan 15,59 kr/min 2,00 kr/st 1,59 kr/st Albanien 5,20 kr/min 2,00 kr/st 1,59 kr/st Algeriet 7,50 kr/min 2,00 kr/st 1,59 kr/st Andorra 5,20 kr/min 2,00 kr/st 1,59 kr/st Angola 15,59 kr/min 2,00 kr/st

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

PRISER FÖR SAMTAL, SMS, MMS OCH SURF I UTLANDET

PRISER FÖR SAMTAL, SMS, MMS OCH SURF I UTLANDET PRISER FÖR SAMTAL,, OCH SURF I UTLANDET Alla priser är inklusive moms. Minsta debiteringsintervall för är 60 sekunder och därefter per påbörjad minut. och sms betal-, satellit- och andra specialnummer

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land -uppdaterad

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land -uppdaterad Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land -uppdaterad 4.12.2017 Afghanistan x x Albanien Algeriet x x Amerikanska Jungfruöarna Amerikanska Samoa

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Prislista Till utlandet

Prislista Till utlandet Prislista Till utlandet Gäller privatkunder med Mobiltelefoni och tillval Till Utlandet. Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 maj 2019 med reservation för ändringar. Avgifter Månadsavgift

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS

LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS PRISER TILL UTLANDET Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer. 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan Mobilnätet 8,50 kr

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Brittiska Jungfruöarna 96,00 kr/mb 2,40 kr/sms 2,40 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Brittiska Jungfruöarna 96,00 kr/mb 2,40 kr/sms 2,40 kr/sms Företag - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.5.2009 KOM(2009) 253 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 9 November 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 9 November 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 9 November 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 1 Mars 2017

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 1 Mars 2017 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 1 Mars 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017

Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Företag - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017

Företag - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Företag - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer