Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för Distriktsstämma 31 mars 2012 Distriktet höll sin årliga stämma den 31 mars 2012 på Kulturens Hus, Söderhamn där 150 0mbud var närvarande. Karin Ånöstam avgick som distriktsordförande och till ny distriktsordförande valdes Magnus Svensson, Söderhamn. Vid stämman fick Gully Wikström (Torsåker), Alice Lindgren (Gammelstilla), Stefan Jonäng (Bollnäs) och Agnetha (Färila) mottaga Centerdistriktets hyllningar i form av guldnålen för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser i partiet. Kommunkonvent C-kraft mars 2012 I samband med distriktsstämman inbjöds alla med kommunala uppdrag in till ett kommunkonvent på Kulturens Hus I Söderhamn den mars för att utbyta erfarenheter samt inhämta inspiration och kunskap. Ca 45 personer från länet deltog vid konventet. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har efter distriktsstämman den 31 mars bestått av; Magnus Svensson, ordförande, Hans Jonsson, vice ordförande, Helena Wikström, CK distriktsordförande tillika vice ordförande i DS, Sören Görgård, Stig Eng, Ayser Bayraktar, Caroline Schmidt, Therese Hedberg Lundblad, Lena Schenström, Stig Eng och Bengt Åke Nilsson samt adjungerande ledamöter: Hannah-Karin Linck, landstinget och Anders W Jonsson, riksdagsman. Styrelsen har haft sammanlagt 12 protokollsförda sammanträden varav ett konstituerande styrelsemöte i samband med distriktsstämman. Arbetsutskottet har bestått av Magnus Svensson, Hans Jonsson och Helena Wikström och har haft 1 protokollsfört sammanträde samt tagit snabba ärenden via telefon och mailkontakt. C-forum C-forum är den grupp som samordnar Centerpartiets agerande i kommuner och landsting i Gävleborg. Gruppen har letts av Stig Eng, Nordanstig, därtill har ingått Caroline Schmidt, Hudiksvall, Magnus Svensson, Söderhamn tillika DOF, Bengt-Olov Renöfält, Bollnäs, Thorsten Åstrand och Marit Rempling, Ockelbo, Hans Larsson, Hofors, Helena Brink, Ljusdal, Roland Ericsson, Gävle, Carl-Ewert Ohlsson, Sandviken, Hans Jonsson, Ovanåker, Björn Brink och Hannah-Karin Linck, Landstinget, Anders W Jonsson, Riksdagsledamot. Ann-Helen Persson har varit ansvarig personal i C-Forum. C-forum har träffats vid fyra tillfällen under året. Vi var i Hofors den 17 februari, Ovanåker den 15 juni, Bollnäs den 14 september och i Ockelbo den 12 november. Vi har arbetat så att kommun- och landstingsrepresentanter samt vår riksdagsman har lämnat skriftliga rapporter före varje möte om aktuella politiska frågor som pågår. De skriftliga rapporterna har vi då haft möjlighet att läsa före våra möten, så att vi har kunnat ställa frågor om något varit oklart eller av större intresse. Några av de större allmänpolitiska frågor som har diskuterats extra mycket under året är övertagande och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Andra viktiga frågor har varit kommunmolnet, idéprogramarbetet, infrastrukturfrågor, budgetproppen, regional utvecklingsstrategi samt bildandet av en regionkommun genom sammanslagning av landstingets verksamhet och region Gävleborgs verksamhet. Kretsordförandeträffar Under 2012 genomfördes 2 ordförandeträff, bla i samband med att RO:s utbildningsstrategi presenterades av Lennart Pettersson Kretsordförandekåren har dessutom fått information både från DRO och distriktet samt uppmanats att regelbundet läsa in sig på information via Centralen.

2 Cekapix Distriktet har tillsammans med avdelningar och kommunkretsar i Hälsingland en gemensam kapitalförvaltning i en förening som kallas Cekapix. Kapitalet förvaltas av SEB i Sundsvall. Vår kontaktperson på SEB, Lars-Åke Nordström, meddelande under våren att han skulle pensioneras och vår nya kontaktperson, Johan Tegeback, introducerades i uppdraget och deltog vid årsmötet i Hudiksvall den 19 april Portföljens utveckling under 2012 var + 6,68%. Landstinget Gävleborg Gruppmöten 10 fysiska gruppmöten har genomförts. Av dessa tillfällen har 6 varit gemensamma möten med S och Mp. Efter de gemensamma mötena har man dock genomfört enskilt gruppmöte. Inför beslut om budget 2013 har 3 telefonmöten genomförts. Till dessa har DS och kretsordförandekåren varit inbjudna Landstingsstyrelsesammanträden 24 landstingstyrelsesammanträden har genomförts Fullmäktigesammanträden 9 fullmäktigesammanträden har genomförts, varav två tillfällen har pågått under två dagar. Landstingsgruppens uppdrag och sammansättning Landstingsgruppen har utgjorts av Centerpartiets 6 ledamöter i landstingsfullmäktige - Björn Brink, Carl-Ewert Ohlsson, Hannah-Karin Linck, Kenneth Nilshem, Olle Jonsson och Yvonne Kardell Samt Centerpartiets 3 ersättare i landstingsfullmäktige - Erik Holmestig, Helena Brink och Helena Wikström. Utöver dessa har Centerpartiet har de representanter som verkat inom landstinget nämnder och styrelser men inte innehaft uppdrag i landstingsfullmäktige utgjort en utökad landstingsgrupp vilka har varit inbjudna till landstingsgruppens telefonmöten - Gunnar Grenholm, Inger Landberg, Joachim Krüger, Lars Stål, Lena Westling och Nils Westlin. Under året har Kenneth Nilshem innehaft uppgiften som gruppordförande. Carl-Ewert Ohlsson har varit vice gruppordförande. Hannah-Karin Linck har i sin roll som landstingsråd varit gruppledare. Per-Ewert Ohlsson har varit anställd som politisk sekreterare vilket omfattat en tjänst på 50 procent Fullmäktige- och styrelseuppdrag I landstingsstyrelsen har Centerpartiet representerats av Hannah-Karin Linck. Carl-Ewert Ohlsson och Kenneth Nilshem har varit ersättare i styrelsen. Björn Brink har i sin roll som fullmäktigeordförande haft närvarorätt till landstingsstyrelsen. Hannah-Karin Linck har varit Centerpartiets landstingsråd, ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet samt ordförande i Handikapprådet. Carl-Ewert Ohlsson har varit vice ordförande i Finans- och personalutskottet samt representant för landstinget Gävleborg i CPMR(Conference of Peripheral Maritime Regions) och BSC(Baltic Sea Comission) Björn Brink har varit Landstingsfullmäktiges ordförande samt ordf. i Demokratiberedningen samt ledamot i Region Gävleborgs fullmäktige. Kenneth Nilshem har varit vice ordförande i nämnden för Tillväxt- och regionalutveckling, ordförande i X-trafik, ombud Transitio, ledamot i Kollektivtrafikberedningen samt ledamot i Region Gävleborgs fullmäktige. Erik Holmestig har varit vice ordförande i Folktandvården AB:s bolagsstyrelse ledamot i en av landstingsfullmäktige beredningar för medborgardialog med fokus på barn och ungdomars situation Helena Wikström har varit Centerpartiets ledamot i Patientnämnden samt ersättare i TRU Yvonne Kardell har varit ledamot i Viltvårdsdelegationen samt ledamot i en av landstingsfullmäktige beredningar för medborgardialog med fokus på äldres situation Lena Westling har varit ersättare i Gävle-Dala företagshälsovård och Lars Stål har varit ersättare i patientnämnden..

3 Verksamhet i landstinget - Huvudmannaskap för hemsjukvården Ansvaret för hemsjukvård på primärvårdsnivå för personer över 18 år i eget boende flyttas över från landstinget till kommunerna den 1 januari Egen vindkraft Investeringen i egen vindkraft innebär att landstinget Gävleborg minskar sin energikostnad samt minskar sina CO2 utsläpp. - Regionalt trafikförsörjningsprogram Landstinget Gävleborg har beslutat om politiska mål för den regional kollektivtrafik mandatperioden vilka är: Kollektivtrafiken utgör en större andel av trafikvolymen, att mer arbets- och studiependling sker med kollektiva färdmedel och tillsammans med omgivande län underlätta länsöverskridande resande - Regional kulturplan Den regionala kulturplanen Ett kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang beskriver de politiska ambitionerna för den regionala kulturverksamheten samt ger underlag för prioriteringar mellan olika verksamheter och insatser. - Miljöprogram Miljöprogrammet för åren utgör Landstinget Gävleborgs miljöpolitiska måldokument. Landstingets mål är att minska miljö- och klimatpåverkan genom att uppnå de mål som beskrivs i miljöprogrammet - Budget 2013 En intäktsförstärkning nödvändig för att en ekonomi i balans ska kunna upprätthållas under planeringsperioden fram till Budgeten och den ekonomiska planen bygger därför på en höjning med skattesatsen med 30 öre Huvuddelen av intäkten från höjningen av skattesatsen satsas på hälso- och sjukvården. - Bokslut 2012 Landstinget Gävleborg uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och uppnår landstingsfullmäktiges resultatbudget. - Tillgänglighetsarbetet Arbetet med att förbättra tillgängligheten utvecklas positivt och landstinget Gävleborg återfinns i den översta tredjedelen i nationell jämförelse av tillgängligheten i de svenska landstingen. - Patientsäkerhetsarbetet Satsningen på att förbättra patientsäkerheten har lett till att landstinget Gävleborg har förbättrat sina resultat näst mest i Sverige - Nybyggnationer Bl.a. har byggnationen av nytt operationsblock vid Gävle sjukhus påbörjats. Detta beräknas vara inflyttningsklart i december Bollnäs sjukhus Aleris har övertagit driften av Bollnäs sjukhus - Almedalen 2012 Landstinget Gävleborg arrangerade sex seminarier under Almedalsveckan. Ämnena handlade var proaktiv hälsostyrning, styrning av landsting och regioner, produktionsplanering, jämställd tillväxt, folkhälsa samt E-hälsa. Hannah-Karin Linck medverkade i panelen för proaktiv hälsostyrning samt produktionsplanering - Övrigt att uppmärksamma Stroke sjukvården har tilldelats Mona Britton-priset vilket delas ut vartannat år och i första hand belönar nyskapande insatser med goda förutsättningar att utveckla strokevården också utanför den egna enheten. Landstinget Gävleborg är bäst i Sverige på att skriva ut fysisk aktivitet på recept Hjärtsjukvården har tilldelats IT-pris Ekonomisk berättelse Partistödet har betalats ut till distriktet i enlighet med överenskommelse samt nyttjats för att avlöna en politisk sekreterare till 50 procent. Gruppmedlen har nyttjats för att betala mötesarvoden, resekostnader samt förlorad arbetsförtjänst. Båda dessa konteringsposter är enligt prognos förbrukade vid

4 DRO Gävle/Dala Under 2012 sjösattes RO:s nya decentraliserade RO, DRO. Centerrörelsen i Gävleborg och Dalarnas Centerpartidistrikt har nu förstärkts med ett DRO som ligger placerat i Falun. Där arbetar Linda Zettersteöm, Verksamhetsutvecklare, verksamhet och Fredrik Jarl, Verksamhetsutvecklare, kommunikation. Linda och Fredrik har ägnat vt-12 åt att göra inventeringar i alla kretsar i Dalarna och Gävleborg samt med distrikten och våra syskonorganisationer. Under ht-12 har resultatet presenterats och en verksamhetsplan för DRO tagits fram i samarbete med kretsordförandekåren och distriktsledningarna i både Dalarna och Gävleborg. Linda och Fredrik har under året också besökt flera kretsar och CK-distriktet för att bidra som resurs och agerat som processledare. Efter genomförda regionråd och verksamhetsplanering med representanter från distrikt, kretsar och syskonorganisationer har nu DRO:s första verksamhetsplan skapats gemensamt. Utbildning och verksamhetsutveckling Semenarieserier DS har under hösten 2012 startat upp arbetet med nätverk kopplat till område skola och Landsbygd samt genomfört seminarieträffar kring dessa temaområden. Under 2013 planeras fortsättningen med detta på tema: äldreomsorg och företagande. Idéprogramsarbete Under året har Distriktet medverkat och lett processer och samtal kring idéprogramsarbetet i kretsar och syskonorganisationer. Distriktet har aktivt deltagit i idéprogramsarbetet genom dialoger och insamlande av synpunkter som förmedlats till riksorganisationen. Centerkvinnorna Alla Centerkvinnor är fullvärdiga medlemmar i Centerpartiet och tillhör den kommunkrets där man bor. Centerkvinnorna i Gävleborg består av 20 avdelningar. På Distriktsstämman den 31 mars omvaldes Helena Wikström till Distriktsordförande för Centerkvinnorna Gävleborg (Gävleborgs Centerkvinnodistrikt) och nyvaldes till 2:e Vice Distriktsordförande för Centerrörelsen i Gävleborg. Den 11 februari inbjöd CK distriktet till Vinterkonferens på Kulturens Hus i Söderhamn, medverkade gjorde Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm, Vetlanda som höll ett anförande med en efterföljande dialog med Centerkvinnorna Medverkade gjorde även Fredrik Jarl, Organisationsutvecklare inom kommunikation vid riksorganisationens nya regionala kontor Gävle- Dala DRO. Han föredrog den nya organisationen och dess uppdrag. Media uppmärksammade Vinterkonferensen. Den 24 april inbjöd CK-distriktet avdelningarna till en ombudsträff inför CK Förbundsstämma på Tönnebro Värdshus. Vi gick igenom stämmohandlingarna inklusive motionerna och diskuterade omkring dessa. Centerkvinnornas Förbundsstämma ägde rum den 4-6 maj på Sunlight Hotel i Nyköping. 11 ombud från länet deltog. Förbundsstämman antog förslaget till en modern och nytänkande föräldraförsäkring med barnet i fokus. Förbundsstämman beslutade vidare att fortsättningsvis hålla förbundsstämma vartannat år, jämna år. Detta är en revidering av stadgarna. Mellanåren ska CK Förbundet anordna riksomfattande konvent med aktuella teman. Förbundsstämman. Det beslutade även att under 2013 anordna en utbildning för CK inför valet med Kunskapsprogrammet Fyra nyanser av grönt. Det jämställdhetspolitiska programmet reviderades. Det jämställdhetspolitiska programmet antogs första gången vid CK-stämman 2009 i samband med att CK fick nya stadgar och är utgångspunkten för Centerkvinnornas politiska ställningstagande. Miljöminister Lena Ek och EU-Parlamentariker Kent Johansson gästade stämman och höll varsitt anförande även Per Ankarsjö, ordförande för C idéprogramsgrupp gästade stämman och berättade om idéprogramasarbetet/upplägget. Gunilla Hjelm, Vetlanda omvaldes till Förbundsordförande för Centerkvinnorna för de kommande två åren.

5 Den 31 maj inbjöd CK-distriktet Centerkvinnoavdelningarna i distriktet till ett Sommarmöte på Värdshuset Norrlandsporten i Kilafors. Linda Zetterström, Organisationsutvecklare inom verksamhet, DRO medverkade och vi processade fram en Verksamhetsplan för Centerkvinnorna Gävleborg för verksamhetåret. Det var en ny arbetsform i syfte att CK ska ha ett tydligt mål att följa och arbeta efter i syfte att bli mer synliga och genom det attrahera nya Centerkvinnor i alla åldrar. Sammanfattningsvis så var det livliga och bra diskussioner som leder arbetet med Centerkvinnorna i Gävleborg framåt. Framtidsagenda 2020 som C förtroenderåd antog 23 april föredrogs. Den 6 oktober anordande CK distiktet den traditonella Höstkonferensen, för första gången på nästan 10 år var den förlagd i Gästrikland, på Nybo Handelgård/Hotel Ramudden i Valbo utanför Gävle. Marianne Henningsson, Ulricehamns CK medverkade och höll ett föredrag fr en resa till Namibia som hon gjort tillsammans med CK förbundsordf örande. Syftet med resan var att starta upp ett biståndsprojekt i Centerkvinnorns biståndsorgan Världen angår oss regi, Symaskinsprojektet i Namibia. På Höstkonferensen medverkade även Anders W Jonsson, 1:e Vice Partiordförande och Riksdagsledamot från vårt län, med ett anförande och en efterföljande och bra dialog/diskussion med Centerkvinnorna. Den 3 december anordnade Centerkvinnodistriktet i samarbete med CK avdelningarna i Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker samt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ett kvällsseminarium som allmänheten inbjöds till, med ett utav Centerkvinnornas fyra prioriterade områden som tema: Motverka våld i nära relationer. Solveig Zander, Riksdagsledamot fr Enköping och ledamot i C Förbundsstyrelse medverkade tillsammans med Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren i Söderhamn. Det var en intressant kväll med ett angeläget ämne som gav bra diskussioner och som även media uppmärksammade. Företagarpriset Årets kvinnoföretagare/företagsamma kvinna delades ut i varje kommun under hösten av Centerkvinnorna i Gävleborg. Det var glada och stolta pristagare och intresset från media var gott. Pristagarna Uppvaktades av Centerkvinnornas Distriktsordföranden tillsammans med lokala Centerkvinnoordföranden/medlemmar. Kalendarium Centerkvinnorna 2012 Jan 29 medverkan vid Österfärnebo CK och C avd:s årsmöte, Österfärnebo Feb 3-4 C kommundagar Västerås 11 CK Vinterkonferens, Kulturens Hus, Söderhamn, medverkan av CK Förbundsordförande Gunilla Hjelm och Fredrik Jarl Organisationsutvecklare inom kommunikation, DRO Mar 30 C kraft Kulturens, Hus Söderhamn 31 Distriktsstämma, Kulturens Hus Söderhamn medverkan av CK Vice Förbundsordförande Catrin Mattson Apr 23 C Förtroenderåd, Stockholm 24 Ombuds- och CK avd ordförande träff inför CK Förbundsstämma, Tönnebro Värdshus Maj 4-6 CK Förbundsstämma, Sunlight Hotel o konferens i Nyköping 31 CK Sommarmöte, Värdshuset Norrlandsporten, Kilafors medverkan av Linda Zetterström Organisationsutvecklare inom verksamhet, DRO Sep 7-8 C Regionråd m DRO, Fryksås, Orsa 16 Medverkan vid Österfärnebo CK 70-års jubileum, Bastfallet 6 CK Höstkonferens Nybo Handelsgård/Hotell Ramudden, Valbo Medverkan av Marianne Henningsson, Ulricehamns CK och 1:e Vice Partiordförande/Riksdagsledamot Anders W Jonsson Okt 19 Inspirationsdag i Stockholm med tema Kvinnors ekonomiska trygghet anordnat av CK förbundet. 20 C Regionkonferens m DRO, Falu gruva konferens, Falun

6 Nov 27 Jämställdhetskonferens 30/30, Stockholm Dec 3 CK Seminarium, Kulturens Hus i Söderhamn m tema Motverka våld i nära relationer medverkan av Solveig Zander, Riksdagsledamot/ CK Förbundsstyrelseledamot, Enköping samt Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren fr Söderhamn Dessutom deltagit vid ordinarie DS, DS AU och C-Forum samt särskild planering med CK DS kontinuerligt under året. Utdelning av företagarpriset 2012: 4 augusti Nordanstig: Ann-Sofie Lundmark Djurkollo 29 oktober Hofors-Torsåker: Anne Persson Annes Allehanda i Hofors AB 31 oktober Bollnäs: Karin & Maria Hellin Hellins Bokhandel 31 oktober Hudiksvall: Johanna Hildingsson Forsa gårdsmejeri AB Sörhoga lantbruk 31 oktober Söderhamn: Lillemor Landell Lillemors Smakeri 8 november Gävle: Annette Israelsson Nilsson Björke Pigan 11 december Sandviken: Lisbeth Wilhelmsson Gustavfängs trädgård i Storvik 18 februari Ljusdal: Berit Markusson & Britt-Marie Nordin Linkullen CUF Se separat verksamhetsberättelse för CUF 2012 Allians Gävleborg Under året har Alliansens riksdagsmän samarbetat vid presentationer av vår- och höst budgetproppositioner, genomfört Alliansturnéer i länet samt gjort gemensamma utspel och debattartiklar. I samband med att länets riksdagsmän turnérat i länet har det anordnats Alliansmingel med informations- och erfarenhetsutbyte i Söderhamn och Gävle. Personal 2012 Ann-Helen Persson 50 % Ombudsman Per-Ewert Ohlsson Björk 50% Politiska sekreterare för LT-gruppen Medlemmar i Centerrörelsen i Gävleborg Medlemsantalet var enligt medlemsregistret: Centerpartiet: 1298 medlemmar Centerkvinnorna: 884 medlemmar CUF: 45 medlemmar Centerstudenter: 4 medlemmar Totalt antal medlemmar 2011: 2231 medlemmar

7 Slutord 2012 Centerpartiet i Gävleborg kan se tillbaka på 2012 och vara nöjda. Vi har tagit ett par viktig steg framåt för att segra i valet Från distriktets sida så har vi valt att fokusera på några saker och få dem att riktigt genomlysta och utförligt gjorda. Vi har gjort en valplanering för kyrkovalet, för Europaparlamentsvalet och för valet till Riksdagen samt Landstinget/regionen. En planering som vi hoppas att även kommunerna använder sig av i sin valplanering. Detta för att uppnå en valrörelse som är sammanhållen, denna planering är framtagen med kommunkretsarna för att få så mycket dialog, deltagande och engagemang som möjligt.. Vi har från distriktets sida även valt att tydligare profilera oss i det politiska samtalet. Vi svarar på fler remisser och yttrar oss i fler frågor till exempel kändes det viktigt för oss att uttala vår linje i rovdjursfrågan även om vi ej var tillfrågade av regeringen att göra det. Men även när det gäller infrastruktur, Regionala utvecklingsstrategin och kulturpolitiken. Vi har till varje distriktsstyrelsemöte försökt haft ett uttalande om en linje som vi ser som samlande för hela länets Centerparti. På detta sätt har vi blivit en tydligare politisk kraft i samhället. Vi har även valt att påbörja ett arbete med att skapa nättverk i Centerrörelsen i Gävleborg. De första två som har kommit igång är ett skolnättverk som startade sin resa med ett seminarium om framtiden skola i Söderhamn och det andra som kom igång var Landsbygdsnättverket i Gävleborg som startade med ett seminarium i Bollnäs om livskraft i hela länet. Dessa två nättverk kommer vi att fortsätta arbeta med och även utveckla några fler nättverk under de kommande åren. Vi aktivt deltagit i processen kring att ta fram ett nytt idéprogram för Centerpartiet. Från distriktet lätt vi några personer utbilda sig till processledare som åkte runt till kommunkretsarna och pratade idéer om vårt framtida samhälle och efter det så har vi följt upp med att besöka många kommunkretsar när förslaget till idéprogram pressenterades. Vi skickade även in ett eget yttrande till partistyrelsen med våra ändringsförslag, Något vi anser att partistyrelsen har lyssnat till. Centerpartiets distriktsstyrelse ser fortfarande stora utmaningar med vårt län och det utsatta läge vi befinner oss i med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, demografin och utflyttningen från vårt län. Men vi ser även potentialen i vårt län och de stora utvecklingsmöjligheterna vi har att kunna vara med i omställningen till ett grönt tillväxtsamhälle, att kunna medverka till att ge människor en större livskvalitet och att finna plats för företagare att komma till vårt län och få arbetskraft. Utmaningen blir och är att få igenom mer Centerpolitik för att denna resa skall kunna genomföras. Den utmaningen delar hela Centerrörelsen i Gävleborg. Vår kamp för människors unika rätt att vara fria individer, vår kamp för individens rätt till ökat självbestämmande och vår kamp för att riva hinder för att företag skall startas, växa och bli kvar i vårt län ser vi som otroligt viktiga samt något vi vill fortsätta kämpa för. Från Distriktsstyrelsen sida vill vi Tacka alla de medlemmar och sympatisörer som stärker oss i vår ambition om en annan och bättre framtid. Vi vill tacka våra kommunkretsar för allt det engagemang och den tid ni lägger ner i vår gemensamma strävan att nå framgång. Från Distriktsstyrelsen vill vi även tacka den fantastiska personal vi har till vårt förfogande. Vi ser fram mot ett händelserikt 2013, där vi fortsätter att stärka vårt förtroende hos medborgarna i Gävleborg. Där vi fortsätter att utveckla Centerrörelsen för att kunna möta de framgångar som vi kämpar för. Distriktsstyrelsen, Söderhamn 14 mars 2013 Magnus Svensson -- Hans Jonsson -- Helena Wikström -- Stig Eng Lena Schenström -- Caroline Schmidt -- Sören Görgård -- Bengt Åke Nilsson Ayser Bayraktar -- Therese Hedbeg Lundblad

8 Verksamhetsalmanacka för Centerrörelsen i Gävleborg 2012 Aktiviteter som distriktet ansvarat och deltagit i under året: Kalendarium Gävleborg 2012 Januari 16 Valberedningen sammanträder, Bollnäs Distriktsordförandekonferens RO 24 DS AU och DS, Söderhamn 31 Gävleborgs CK-avdelnings årsmöte, Söderhamn Februari Kretsårsmöten 3-4 Kommundagar, Västerås 9 Kretsordförandeträff, Söderhamn 11 CK vinterkonferens med CK förbundsordförande Gunilla Hjelm, Söderhamn Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogram, Stockholm 14 Påminnelseavi 1 postas för central medlemsupptagning 17 C-forum, Torsåker 17 DS AU samt träff med DRO, Torsåker 21 Revision, Bollnäs 22 Statsrådsträff Nyamko Subani, Gävle Mars 4 CUF DS, Gävle 8 Int. Kvinnodagen, besök hos Hamrånge CK m LT-rådet Hannah-Karin Linck 8 DS inför distriktsstämman, Söderhamn 12 SV Arena Rätt till reproduktion, Gävle 15 Kretsarnas årsrapport inlagda i Creg 15 Personalträff distrikt och DRO, Falun 16 DRO-träff med DOF, Gruvberget 19 Allians Gävleborg turné i ovanåker och Söderhamn 19 Allians Söderhamn minglar och utbyter erfarenheter med riksdagsmännen 21 SV Gävleborg årsmöte, Söderhamn 22 Nationell kretsordförandekonferens, Stockholm RO C-kraft, Kulturens Hus i Söderhamn 31 DISTRIKTSSTÄMMA och konstituerande DS, Kulturens hus i Söderhamn

9 31 Cekapix-styrelsemöte, Söderhamn April 15 Distriktets årsrapport inlagd i Creg 16 Framtidsveckan: SV arena Infrastrukturkväll Gävle 17 SV-utb i Flexibelt lärande, Gävle 19 Cekapix årsmöte, Hudiksvall 20 Telefonmöte personal distrikt och DRO 21 Webb-utbildning Gävleborg, Söderhamn 23 Förtroenderåd, Stockholm RO (behandlar bl.a. återstående frågor från partistämman 2011) 24 CK Ombudsträff, Söderhamn DS-intro, Bollnäs 29 Creg-utbildning, Söderhamn(inställd) Maj 4-6 Centerkvinnornas förbundsstämma, Nyköping 7 Per Åsling besöker länet, Industripolitisktprogram 31 CK sommarträff, Norrlandsportens Wärdshus Juni 5 Per Lodenius besöker länet, Kulturtillgänglighetsturné 10 DS, Söderhamn 11 Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogrammet, Stockholm timmarskonferens, RO 15 C-forum, Alfta 17 Mentorprogrammet Gävleborg startar upp 18 Personalmöte med DRO 25 Kretsbesök Ockelbo 26 Mentorsparträff, Gävle 26 Kretsordförandekonferens med DS, Söderhamn C Basutbildningar , Söderhamn (Presentation och utbildning för Gävleborg av Lennart Pettersson, RO)

10 års medlemmar som ej förnyat medlemskapet för 2012 mister sitt medlemskap Juli Augusti SEMESTER Valstudiematerial inför kyrkovalet klart inklusive vägledning för lokalt programoch valarbete. 9 DS, Söderhamn 30 Kenth Johansson EU-parlamentariker besöker länet September 6 DS 7-8 Regionråd DalarnaGävleborg, inför Regionkonferensen 20 okt 14 C-forum, Bollnäs Distriktsledarkonferens för distriktsordföranden och ombudsmän RO Oktober Förnominering av kandidater till kyrkovalen startar. 4 DS 20 Regionala konferenser för kretsar och distrikt i region GävleDala RO/DRO November 8 DS 12 Utbildning för programansvariga i mentorskapsprogrammet, Stockholm December Partistyrelsen behandlar texten i idéprogrammet Framtidsbygget. 3 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 4 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 5 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 6 Telefonkonferens för kretsarnas valberedningsordföranden RO 6 Kretsordförandekonferens med DS * Distriktsordförande Magnus Svensson, Carl-Ewert Ohlsson och Per-Ewert Ohlsson samt Therese Hedberg Lundbladh utbildades som processledare och har under året besökt kretsar och avdelningar samt Landstingsgrupopen för att diskutera Centerpartiets framtidsarbete och idéprogram.

Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerpartiet Dalarna får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2012.

Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerpartiet Dalarna får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen för Centerpartiet Dalarna får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2012. Distriktsstämman 2012 Distriktsstämman genomfördes gemensamt med Centerkvinnorna den 24 mars på Gammelgården

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00. Plats: Haparanda Stadshotell. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00. Plats: Haparanda Stadshotell. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2016 Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00 Plats: Haparanda Stadshotell Föredragningslista årsmöte 2016 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 14/2 kl 13.00 Plats: Haparanda Stadshotell 1. Årsmötets

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Arbetet för centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande Christina Bröms har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Centerkvinnor

Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Centerkvinnor Verksamhetsberättelse 2015 Dalarnas Centerkvinnor Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Protokoll 1 (6) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Region Gävleborgs regionkontor, Gävle, kl 09.30 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordförande Region Gävleborg Erika Engberg

Läs mer

stadgar för Centerpartiet

stadgar för Centerpartiet stadgar för Centerpartiet Reviderade av partistämman i Falun 2015 Innehåll Förord... 2 1 Grundidé... 3 2 Syfte... 3 3 Medlemskap... 3 4 Obligatoriska organisationsformer... 4 5 Frivilliga organisationsformer...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf, 97-111 Region Gävleborg Erika

Läs mer

Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping.

Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping. Protokoll fört vid Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma. Lördagen den 9 april 2016 på IOGT-NTO Forum i Köping. Lars Isaksson, kommunkretsens ordförande i Köping, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

Simon Palme (nyval) Simon Palme (omval)

Simon Palme (nyval) Simon Palme (omval) Verksamhetsberättelse 2008 Vårstämma Vårstämman hölls på Centerpartiets Riksorganisation i Gamla Stan, Stockholm. Stockholms medlemmar var representerade av ca 20 ombud. De motioner som hade inkommit från

Läs mer

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Inledning Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete Gävleborg NSFG Fredagen den 3 maj, 2013 Klockan 09.00 11.30 Region Gävleborg Närvarande: Jan Lahenkorva, Bollnäs Ann Sofie Stenbacka, Hofors Kenneth Axling, Hofors

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Södra borg lokalavdelning februari 2017 (Sida 1 av 5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016 Den 31 december 2016 hade föreningen 62 huvudmedlemmar och 25 familjemedlemmar/ stödjande = 87 Den 31 december 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad Verksamhetsplan 2017 Centerpartiet i Stockholms stad 1. Inledning Centerpartiet i Stockholm växer som aldrig förr. När vi nu sätter planeringen för 2017 års verksamhet ska vi göra allt för att ta erbjuda

Läs mer

Stadgar och arbetsordning för Centerkvinnorna

Stadgar och arbetsordning för Centerkvinnorna Stadgar och arbetsordning för Centerkvinnorna Antagna 2008-09-05 Uppdaterade 2010-04-25 Reviderade 2012-05-05 Stadgar för Centerkvinnorna 1 Mål Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Protokoll 1 (6) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Söderhamn, Rådhuset, kl. 09.00 12.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf, ej 110 Region Gävleborg Margareta Mörtsell, ordf,

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Varbergsnämnden - Aktiviteter 2012 Uppdaterad: Ärende 6 - bilaga Dag Aktivitet Syfte Plats Ansvarig/Deltagare Uppfölj/ internkontroll

Varbergsnämnden - Aktiviteter 2012 Uppdaterad: Ärende 6 - bilaga Dag Aktivitet Syfte Plats Ansvarig/Deltagare Uppfölj/ internkontroll 10-jan Möte med KS au Samverkansdialog med kommunens au och snämndens presidium 83/11, 8 10-jan Presidium Förberedelser inför nämndens möte 23 januari snämndens 13-jan Lokal nätverksträff "Föräldrar Emellan"

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2007-01-31 1 (19) Plats och tid Guldsmeden, plan 4, Hudiksvall, onsdagen den 31 januari 2007, klockan 11.00 14.30 Beslutande Bollnäs kommun Evy Degerman Christina Wall Ingrid Hammarberg Jan Åbjörn

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Kommunmottagande av nyanlända

Kommunmottagande av nyanlända Flyktingmottagning Kommunmottagande av nyanlända 2014 46 504 2015 51 197 2016 69 900 prognos 2017 79 900 prognos Källa: Migrationsverket Mottagande av nyanlända i Gävleborg Kommun 2014 2015 2016 (tom sep)

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare.

Landstinget utser en revisor och en ersättare. Därutöver utser årsmötet två revisorer med ersättare. Arkiv Gävleborg (1+1) Stadgarna 5. Lt 1977-11-23, 85. FU 1978-04-17, 154. Stadgar Dnr H 70:2631/77. Arkivföreningens styrelse består av 9 ledamöter. Landstinget utser en ordinarie ledamot jämte en ersättare.

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms

Bilaga 3. PROGRAM och STADGAR. för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10. Antagna på Aktiv Ungdoms Bilaga 3 PROGRAM och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Program sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 6 Förbund sida 10 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2008 i Åre 2 PROGRAM Aktiv Ungdom ska samla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Datum 2011-03-01 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd Kommunerna och Miljön avger härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2010. Styrelsen Förbundets

Läs mer

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping Lars Stenbäck Beslutande: Anne-Christine Lind Hammarström

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 (10) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00-12.00 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA (11)

HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA (11) HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA 2017-11-18 1 (11) DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSPLAN 2018 VALBERDNINGENS FÖRSLAG 2 (11) 3 (11) DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA Enligt

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2003-05-21 1 (12) Plats och tid Församlingshemmet, Bollnäs, klockan 11.00 14.30 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Björn Forsling Bente Sandström Per-Olof Berthilsson Stefan Bäckström

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2006-03-22 1 (14) Plats och tid Bollnäs Folkhögskola, Bollnäs, klockan 11.00 15.00 Beslutande Bollnäs kommun Evy Degerman Maud Kvarnäng Jan Åbjörn Olle Nilsson Sträng Stefan Permickels Hudiksvalls

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2007-05-16 1 (13) Plats och tid Orbaden Konferens, Orbaden, klockan 09.00 12.00 Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016

Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna Falun 2016 Hedervärda Moderater! Så lägger vi ytterligare ett år till vårt liv och blickar både bakåt och framåt. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss som kan

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer