STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008"

Transkript

1 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET

2 2

3 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag till statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den 28 april 2009 Generaldirektör Timo Laitinen Divisionschef Mikko Kangaspunta

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utfallskalkyl för statsbudgeten 7 Utfallskalkyl enligt avdelning 7 Utfallskalkyl enligt huvudtitel 8 Fullmaktstabell Skatter och inkomster av skattenatur Inkomster av blandad natur Ränteinkomster och intäktsföring av vinst Lån Riksdagen Republikens president Statsrådet Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Räntor på statsskulden Minskning av statsskulden 145 Avdelningarna och huvudtitlarna sammanlagt 146 Statens intäkts- och kostnadskalkyl 147 Statens balansräkning 149 Statens finansieringsanalys 152 Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 153 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna 158 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten 173 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret 175 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader 179 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi 180 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital 181 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin 185 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller stastsskulden inom budgetekonomin 186 5

6 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning 187 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi 188 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser 189 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 193 Utlåtande om bedömning och bekräftelse 196 6

7 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur , , , Inkomster av blandad natur , , , Ränteinkomster och intäktsföring av vinst , , , Lån , , ,67 84 Avdelningarna sammanlagt , , ,46 98 av kumulativt överskott Sammanlagt

8 Utfallskalkyl för statsbudgeten 8 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2007 till Budget - från de föregående åren (exkl. indragningar) 21. Riksdagen , , , , , , , , , Republikens president , , , , , , , , , Statsrådet , , , , , , , , , Utrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Justitieministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Inrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Försvarsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Finansministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Undervisningsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Kommunikationsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 1) , , , , , , , , , Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Arbetsministeriets förvaltningsområde 2) , , , , , Miljöministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Räntor på statsskulden , , , , , ,00

9 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2007 till Budget - från de föregående åren (exkl. indragningar) 37. Minskning av statsskulden , , , , , ,34 Huvudtitlarna sammanlagt , , , , , , , , ,16 Avdelningarna sammanlagt , ,54 Huvudtitlarna sammanlagt , ,08 Finansårets överskott/underskott , ,54 av kumulativt överskott , ,54 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår , ,88 3) Finansårets överskott/underskott , ,54 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång , ,34 1) Åren 2006 och 2007 var namnet på huvudtitel 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Från och med är namnet Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Uppgifterna om handels- och industriministeriet presenteras i samband med arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 2) År sammanslogs huvudtitel 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde med huvudtitel 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 3) Siffran innehåller en teknisk korrigering i bokföringen för (ökning ,78 euro). 9

10 Utfallskalkyl för statsbudgeten 10 Utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och en av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och en av dem (1000 ) Budgetutgifterna för en av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare en av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2009 sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Justitieministeriets förvaltningsområde Fullmakter till förfogande år Inrikesministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav Fullmakter till förfogande år Försvarsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år

11 Fullmakterna och en av dem (1000 ) Budgetutgifterna för en av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare en av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2009 sammanlagt 28. Finansministeriets förvaltningsområde Fullmakter till förfogande år Undervisningsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år

12 Utfallskalkyl för statsbudgeten 12 Fullmakterna och en av dem (1000 ) Budgetutgifterna för en av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare en av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2009 sammanlagt 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Arbetsministeriets förvaltningsområde 2) Fullmakter för tidigare år Miljöministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år Huvudtitlarna sammanlagt

13 Fullmakterna och en av dem (1000 ) Budgetutgifterna för en av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare en av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2009 sammanlagt Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter ) Tidigare var namnet på huvudtitel 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Från och med är namnet Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Uppgifterna om handels- och industriministeriet presenteras i samband med arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 2) År sammanslogs huvudtitel 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde med huvudtitel 32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 13

14 Utfallskalkyl för statsbudgeten 14 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur , , , Skatter på grund av inkomst och förmögenhet , , , Skatt på inkomst , , , Källskatt på ränteinkomster , , , Skatt på arv och gåva , , , Skatter och avgifter på grund av omsättning , , , Mervärdesskatt , , , Skatt på vissa försäkringspremier , , , Apoteksavgifter , , , Acciser , , , Tobaksaccis , , , Skatt på alkoholdrycker , , , Läskedrycksaccis , , , Energiskatter , , , Accis på vissa dryckesförpackningar , , , Övriga skatter , , , Bilskatt , , , Överlåtelseskatt , , , Lotteriskatt , , , Fordonsskatt , , , Avfallsskatt , , , Övriga inkomster av skattenatur , , , Lästavgifter , , , Banskatt , , , Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift, tillsynsavgift för postverksamhet och tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet , , , Tillsynsavgift för flygtrafiken , , ,00 98

15 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Farledsavgifter , , , Oljeavfallsavgift , , , Övriga skatteinkomster , , ,

16 Utfallskalkyl för statsbudgeten 16 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12. Inkomster av blandad natur , , , Utrikesministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde , , , Justitieministeriets förvaltningsområde , , , Domstolarnas inkomster , Domstolarnas inkomster , , Utsökningsavgifter , , Inkomster från verkställighet av straff , , Utsökningsavgifter , Inkomster från verkställighet av straff , Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde , , , Inrikesministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden , Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde , , , Försvarsministeriets förvaltningsområde , , , Försvarsförvaltningens byggverks inkomster , , Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter , ,00 0, Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 9 884, Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde , , , Finansministeriets förvaltningsområde , , , Överföring från statens pensionsfond , Tullverkets inkomster , , Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna , , Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna , , Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna , , Servicecentralens inkomster ,00 0, Servicecentralens inkomster 0, Inkomster av metallmynt , , , Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna ,16

17 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna , Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna , Tullverkets inkomster , Överföring från statens pensionsfond , , Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar , , , Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m , , Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader , , Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar , Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel , , Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden , ,00 0, Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel , Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader , Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde , , , Undervisningsministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster från studiestödsverksamheten , , , Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel , , , Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde , , , Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket , , , Inkomster från EU för landsbygdsutveckling , , , Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen , , , Andra inkomster från EU , , , Statens andel av inkomsten av totospel , , ,

18 Utfallskalkyl för statsbudgeten 18 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 0,00 0 0,00 0, Växtförädlingsavgifter , , , Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter , , , Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv , , , Avgifter för jakt på hjortdjur , , , Spöfiskeavgifter , , , Fiskevårdsavgifter , , , Jaktvårdsavgifter , , , Skogsforskningsinstitutets inkomster , Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde , , , Kommunikationsministeriets förvaltningsområde , , , Vägförvaltningens inkomster , , , Sjöfartsverkets inkomster 0, , , Inkomster av banhållningen , , , Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde , , , Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde , , , Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt Arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande , , , Säkerhetsteknikcentralens inkomster , , , Överföringar från fonder utanför statsbudgeten ,00 0, Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden , , Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti , , Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde , , , Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde , , , Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster , , Folkhälsoinstitutets inkomster , , Försäkringsinspektionens inkomster 0,00 0 0,00 0,00 0

19 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Folkhälsoinstitutets inkomster , Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster , Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet ,00 0, Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet , Återbäringar av statsunderstöd , , , Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde , , , Arbetsministeriets förvaltningsområde , Inkomster från Europeiska socialfonden , Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti , Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde , Miljöministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster till regionala miljöcentraler , , Överföring från statens bostadsfond , Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador , , Överföring från statens bostadsfond ,00 0, Inkomster till regionala miljöcentraler , Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador , Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde , , , Övriga inkomster av blandad natur , , , Böter , , , Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen , , , Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag , , , Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond , , , Övriga inkomster av blandad natur , , , Nettoinkomster av försäljning av aktier , , ,

20 Utfallskalkyl för statsbudgeten 20 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst , , , Ränteinkomster , , , Räntor på statens lån till affärsverken , , , Räntor på övriga lån , , , Räntor på depositioner , , , Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar , , Dividendinkomster , , , Dividendinkomster , , , Andel i statens penninginstituts vinst , ,00 0, Andel i Finlands Banks vinst , ,00 0, Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst , ,00 0, Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst , ,00 0,00 100

21 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2007 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 15. Lån , , , Lån som återbetalas till staten , , , Återbetalningar på statens lån till affärsverk , , , Amorteringar på övriga lån , , ,03 48 Avdelningarna sammanlagt , , ,46 98 av kumulativt överskott Sammanlagt

22 Utfallskalkyl för statsbudgeten 22 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till 21. Riksdagen , , , , , , , , , Riksdagsledamöterna , , , , Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) , , , Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) , Riksdagens kansli , , , , , , , , , Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) , , , Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Grundlig renovering av riksdagens byggnader 3 år) , , , , , , , , Statsrevisorerna , Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) , Riksdagens justitieombudsman , , , , Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) , , , Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) ,58

23 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till Utrikespolitiska institutet , , , , , , , , , Utrikespolitiska institutets omkostnader 2 år) , , , , , , Omkostnader för forskningsinstitutet för internationella relationer och EUfrågor 2 år) , , , , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Statens revisionsverk , , , , , , , , , Omkostnader för statens revisionsverk 2 år) , , , , , , Omkostnader för statens revisionsverk 2 år) , , , , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Riksdagens övriga utgifter , , ,00 680, Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) , ,00 680, Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (förslagsanslag) ,00 23

24 Utfallskalkyl för statsbudgeten 24 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till 22. Republikens president , , , , , , , , , Republikens president , , , , Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) , , , , Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) , , , Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) , Republikens presidents kansli , , , , , , , , , Omkostnader för Republikens presidents kansli 2 år) , , , , , , Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) , , , Omkostnader för Republikens presidents kansli 2 år) , , , , Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Reparation och ombyggnad 3 år) , , , , , , , ,19

25 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till 23. Statsrådet , , , , , , , , , Statsrådet , , , , Avlöningar (förslagsanslag) , , , , Statsrådets kansli , , , , , , , , , Omkostnader för statsrådets kansli 2 år) , , , , , , Omkostnader för statsrådets kansli 2 år) , , , , EU-ordförandeskapet 3 år) , ,27 0, Reservering av anslag för politikprogram 2 år) , , , , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Aktieförvärv 3 år) , , , , , , , , Justitiekanslersämbetet , , , ,00 0, , , , , Justitiekanslersämbetets omkostnader 2 år) , , , , , , Justitiekanslersämbetets omkostnader 2 år) , , , , Understödjande av politisk verksamhet , , ,00 0, Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) , , ,00 0,00 25

26 Utfallskalkyl för statsbudgeten 26 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till Statsrådets övriga utgifter , , , , , , , , , Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) , , , Ordnar (förslagsanslag) , , , , Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget 2 år) ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Utgifter för inrättande av Kemikalieverket 2 år) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ordnar (förslagsanslag) , Förberedelser med anledning av märkesåret år) , , , , , , , , Utgifter för inrättande av Kemikalieverket 2 år) , , , , årsjubileet med anledning av Finlands självständighet 2 år) , , , , Förberedelser med anledning av märkesåret år) ,00 0,00 0,00 0,00 0, Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet 3 år) , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00

27 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Utrikesförvaltningen , , , , , , , , , Utrikesförvaltningens omkostnader 2 år) , , , , , , Utrikesförvaltningens omkostnader 2 år) , , , , Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) , , , , Husbyggen 3 år) , , , , , , , , Anskaffning av fastigheter och lokaler 3 år) , , , , ,00 0, , Internationellt bistånd , , , ,00 50, , , , , Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Egentligt bistånd 3 år) , , , , , , , , Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna 3år) , , , Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital 3 år) ,00 0, ,00 50, , ,00 0,00 27

28 Utfallskalkyl för statsbudgeten 28 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till Närområdessamarbete , , , , , , , , Närområdessamarbete 3 år) , , , , , , , , Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) , , , , Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) , , , Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) , , , , Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) , , , , OSSE-ordförandeskapet 2 år) , , , , , , Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) , OSSE-ordförandeskapet 2 år) , , , , Vissa statsunderstöd (fast anslag) , , , , Understöd till nödställda (förslagsanslag) , , , ,14

29 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) , , , , Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 3 år) , , , , , , , , Kursfluktuationer (förslagsanslag) , ,00 0, ,00 Huvudtitelns 24 uppgifter om fullmakterna och en av dem Fullmakterna och en av dem (1000 ) Budgetutgifterna för en av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter en av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2009 senare sammanlagt Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab Fullmakter till förfogande år Egentligt bistånd Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Närområdessamarbete

30 Utfallskalkyl för statsbudgeten 30 Fullmakterna och en av dem (1000 ) Budgetutgifterna för en av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter en av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2009 Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Huvudtiteln sammanlagt Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år senare sammanlagt

31 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till 25. Justitieministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Ministeriet och förvaltningen , , , , , , , , , Justitieministeriets omkostnader 2 år) , , , , , , Servicecentralernas omkostnader 2 år) , , , , , , Vissa verks omkostnader 2 år) , , , , , , Forskning och utveckling 2 år) , , , , , , Särskilda utgifter (förslagsanslag) , , , Justitieministeriets omkostnader 2 år) , , , , Vissa verks omkostnader 2 år) , , , , Särskilda utgifter (förslagsanslag) , Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) , , , , Understöd (fast anslag) , , , Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) , , , , Domstolar och rättshjälp , , , , , , , , ,66 31

32 Utfallskalkyl för statsbudgeten 32 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till Högsta domstolens omkostnader 2 år) , , , , , , Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader 2 år) , , , , , , Omkostnader för övriga domstolar 2 år) , , , , , , Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 2 år) , , , , , , Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster 2 år) , , , , , , Högsta domstolens omkostnader 2 år) , , , , Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader 2 år) , , , , Omkostnader för övriga domstolar 2 år) , , , , Särskilda utgifter (förslagsanslag) , Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) , , ,13

33 Huvudtitelns, kapitlets och momentets sifferkod, rubrik och anslagstyp Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2007 Budget - till Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning , , , , , , Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 2 år) , , , , , , Åklagarna , , , ,00 0, , , , , Åklagarväsendets omkostnader 2 år) , , , , , , Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 2 år) , , , , Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) , Verkställighet av straff , , , ,00 0, , , , , Omkostnader för verkställighet av straff 2 år) , , , , , , Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 2 år) , , , , Arbeten vid öppna anstalter 3 år) , , , , , , Valutgifter , , , , , , , , Valutgifter (förslagsanslag) , , ,40 33

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7

Läs mer

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Förvaltningens styrning Till läsaren Statens bokföring reformeras den 1 januari 1998. En affärsbokföring som ligger nära en bokföring enligt bokföringslagen

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 Statskontoret Förvaltningens styrning AFFÄRSBOKFÖRINGENS KONTOPLAN (14/03/2002) Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och vattenområden...

Läs mer

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan Affärsbokföringens kontoplan Statskontorets föreskrift Bokföringens konton (VK/180/00.01/2015) 2.3.2015 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 12/2011

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

om statens bokföring 2011

om statens bokföring 2011 OHJEITA RAPORTOINTIIN 3 Handbok Valtion tulostietojärjestelmä om statens bokföring 2011 Käyttäjän opas Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Valtiokonttori Hallinnon ohjaus

Läs mer

REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000

REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000 B 13/2001 rd REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000 * AVGIVEN VID 2001 ÅRS RIKSMÖTE HELSINGFORS 2001 http://www.valtiokonttori.fi/ho/tila2000_sve.pdf ISSN 0356-3812

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

År 2004 bokslut mn euro

År 2004 bokslut mn euro 5. Anslagen i budgetpropositionen Tablå 9. Anslagen enligt huvudtitlar åren 2004 2006 1) Kod Anslagen i budgetpropositionen föreslås uppgå till 39 452 miljoner euro, vilket är 4,2 % mer än anslagen i den

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

FINANSMINISTERIET VM 5/214/2005 11.3.2005. Enligt sändlista

FINANSMINISTERIET VM 5/214/2005 11.3.2005. Enligt sändlista FINANSMINISTERIET VM 5/214/2005 11.3.2005 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2006 2009 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott, med stöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Ansvarsområdets omvärld Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala utmaningar.

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningarna inom ekonomin och den ekonomisk-politiska linjen..... 5 2. Nationella mål och regler som styr skötseln av de offentliga

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1143/2013 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde

Lag. om Keva. 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Keva 1 kap. Tillämpningsområde och Kevas medlemssamfund 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser om pensionsanstalten Keva. Keva är en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 6 juli 2009 Nr 539 540 INNEHÅLL Nr Sidan 539 Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning... 3777 540 Undervisningsministeriets

Läs mer

Finansminister Eero Heinäluoma

Finansminister Eero Heinäluoma Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (beskattning av personbilar) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringsrådet Mirja Kurkinen Utgivningsdatum 23.2.2007 Typ av publikation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2014 377/2014 Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer Utfärdad i Helsingfors den 14 maj 2014 I enlighet

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriet verkställer regeringens trafik- och kommunikationspolitiska mål tillsammans med förvaltningsområdets

Läs mer

I denna proposition föreslås att Helsingfors universitets ensamrätt att publicera almanackor

I denna proposition föreslås att Helsingfors universitets ensamrätt att publicera almanackor 1994 rd - RP 134 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 lagen om Helsingfors universitet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att Helsingfors

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningen har som verksamhetsidé att arbeta för en fungerande arbetsmarknad och för utvecklandet av arbetsorganisationerna,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Lag. om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) 40 2 mom., 68 3 mom. och 76 4 punkten, ändras 3 1 mom., 4 2 mom. 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012 645/2012 III tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2003 Nr 1037 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1037 Lag om ändring av 3 och 7 lagen om begränsning av användningen av indexvillkor... 3623 1038

Läs mer

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 december 2008 Nr 745 747 INNEHÅLL Nr Sidan 745 III tilläggsbudgeten för 2008.... 2317 746 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningens verksamhetsidé är att främja en fungerande arbetsmarknad, utvecklingen av arbetsorganisationerna, sysselsättningen

Läs mer

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag till riktlinjer och kommissionens förordning (revidering av bestämmelserna om statligt stöd till jordbrukssektorn) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

Bokföringens konton. Statskontoret Föreskrift 1 (5) 5.5.2015 Dnr VK/391/00.01/2015. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Bokföringens konton. Statskontoret Föreskrift 1 (5) 5.5.2015 Dnr VK/391/00.01/2015. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Statskontoret Föreskrift 1 (5) 5.5.2015 Dnr VK/391/00.01/2015 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Bokföringens konton Affärsbokföringens konton Enligt 42 b 4 moment i förordningen

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik-

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 juli 2001 Nr 604 610 INNEHÅLL Nr Sidan 604 Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån... 1553 605 Lag om ändring av 2 och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att i lagen om skatteredovisning

Läs mer

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

RP 166/2004 rd. I propositionen föreslås att bestämmelserna i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a och 31 i lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 11 Nr 11 LAG om ändring av självstyrelselagen för Åland Föredragen för Republikens President den 20 januari 2004 Givet i Helsingfors den 30 januari 2004* Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013 A. Icke-professionell kund Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionell kund 1. Företag/sammanslutningar Företag som med stöd av koncession bedriver

Läs mer

Skattestyrelsens beslut

Skattestyrelsens beslut 1 Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006 Skattestyrelsen har med stöd av 15 7 mom., 16 12 mom. i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 9 december 2010 Nr 1039 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1039 Lagomändringavlagenomkundinformationssystemetförföretagstjänster... 3297 1040 Lag om ändring

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)!

Brf!Borggården!99! Lägenheter!(bostadsrätt)! Lägenheter!(hyresrätt)! Lokaler!(hyresrätt)! BrfBorggården99 Org.nr76960327493 Org.nr76960327493 Förvaltningsberättelse2014 Föreningensverksamhet Fastigheter BrfBorggårdenbildadesimaj1999.FastighetenRimfrosten2förvärvadesden19 september2000avstockholmshemab.fastighetenvilkenmanupplåterlägenheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Ack. Resultat -430 345,15-311 492,77-416 359,70

Ack. Resultat -430 345,15-311 492,77-416 359,70 KFUM GÖTEBORG Sida 1 Resultatsammanställning exkl. sektioner Bidragsanalys exkl. Repris internfakturering 2013 2012 2011 Kansli & Projekt Not Not Intäkter 4 897 477,43 1 6 523 778,48 1 5 026 484,46 1 Kostnader

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Statens finansförvaltning Den allvarliga situation som har uppstått i den finska samhällsekonomin och därmed även i den offentliga

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer