STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005"

Transkript

1 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET

2

3 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor. Statskontorets förslag till statsbokslut omfattar en bedömning och en bekräftelse av den interna kontrollen av Statskontorets ledning. Helsingfors, Statskontoret den april 2006 Generaldirektör Jukka Wuolijoki Divisionschef Mikko Kangaspunta

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utfallskalkyl för statsbudgeten 7 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Skatter och inkomster av skattenatur Inkomster av blandad natur Ränteinkomster och intäktsföring av vinst Lån Riksdagen Republikens president Statsrådet Utrikesministeriets förvaltningsområde Justitieministeriets förvaltningsområde Inrikesministeriets förvaltningsområde Försvarsministeriets förvaltningsområde Finansministeriets förvaltningsområde Undervisningsministeriets förvaltningsområde Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Handels- och industriministeriets förvaltningsområde Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Arbetsministeriets förvaltningsområde Miljöministeriets förvaltningsområde Räntor på statsskulden Minskning av statsskulden 122 Statens intäkts- och kostnadskalkyl 124 Statens balansräkning 126 Statens finansieringsanalys 129 Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet 130 Bilaga 2: Ändringar i budgeten som gjorts i tilläggsbudgetarna 135 Bilaga 3: Överskridningar av förslagsanslagen i budgeten 154 Bilaga 4: Överförda anslag som dragits in under finansåret 156 Bilaga 5: Statens finansiella intäkter och kostnader 160 Bilaga 6: Lån som beviljats inom statens budgetekonomi 161 Bilaga 7: Aktier och andelar som hör till statens anläggnings- och finansieringstillgångar samt statens övriga investeringar i form av eget kapital 162 Bilaga 8: Förändringar i statsskulden inom budgetekonomin 166 Bilaga 9: Maturitetsfördelning och duration när det gäller stastsskulden inom budgetekonomin 167 Bilaga 10: Finansiella poster i statens balansräkning 168 Bilaga 11: Behovet av kassa samt likvida medel inom statens budgetekonomi 169 Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser 170 Bilaga 13: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 173 Utlåtande om bedömning och bekräftelse 175 5

6 6

7 Utfallskalkyl för statsbudgeten Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning och huvudtitel Avdelningens sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur , , , Inkomster av blandad natur , , , Ränteinkomster och intäktsföring av vinst , , , Lån , , ,57 61 Avdelningarna sammanlagt , , , Användning av kumulativt överskott Sammanlagt

8 Utfallskalkyl för statsbudgeten 8 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen , , , , , , , , , Republikens president , , , , , , , , , Statsrådet , , , , , , , , , Utrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Justitieministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Inrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Försvarsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Finansministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Undervisningsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Kommunikationsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Handels- och industriministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Arbetsministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Miljöministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , ,12

9 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 36. Räntor på statsskulden , , , , , , Minskning av statsskulden , , , , ,63 Huvudtitlarna sammanlagt , , , , , , , , ,29 9

10 Utfallskalkyl för statsbudgeten 10 Huvudtitelns sifferkod och rubrik Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om anslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år Avdelningarna sammanlagt , ,70 Huvudtitlarna sammanlagt , ,81 Finansårets överskott/underskott , ,11 Användning av kumulativt överskott , ,89 Kumulativt överskott/underskott vid utgången av föregående finansår , ,34 Finansårets överskott/underskott , ,11 Kumulativt överskott/underskott vid finansårets utgång , ,23

11 Utfallskalkylen för statsbudgeten ingående uppgifter om fullmakterna och användningen av dem specificerade enligt huvudtitel Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år, varav fullmakter för husbyggnadsprojekt Inrikesministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år, varav fullmakter för husbyggnadsprojekt Försvarsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Finansministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år

12 Utfallskalkyl för statsbudgeten 12 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Kommunikationsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år

13 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Arbetsministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år

14 Utfallskalkyl för statsbudgeten 14 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Huvudtitel (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför Nya Fullmakter Förnyade Fullmakterna Budgetutgifter sig till fullmakter fullmakter sammanlagt senare Användningen av fullmakter för tidigare år Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 sammanlagt 35. Miljöministeriets förvaltningsområde Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år Huvudtitlarna sammanlagt Fullmakter för tidigare år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter Fullmakter till förfogande år, varav räntestödsfullmakter o.dyl. fullmakter fullmakter för husbyggnadsprojekt

15 Utfallskalkyl för statsbudgeten specificerad enligt avdelning eller huvudtitel, kapitel och moment Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 11. Skatter och inkomster av skattenatur , , , Skatter på grund av inkomst och förmögenhet , , , Skatt på inkomst och förmögenhet , , , Källskatt på ränteinkomster , , , Skatt på arv och gåva , , , Skatter och avgifter på grund av omsättning , , , Mervärdesskatt , , , Skatt på vissa försäkringspremier , , , Apoteksavgifter , , , Acciser , , , Tobaksaccis , , , Skatt på alkoholdrycker , , , Läskedrycksaccis , , , Energiskatter , , , Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar , , Övriga skatter , , , Bilskatt , , , Överlåtelseskatt , , , Lotteriskatt , , , Fordonsskatt , , , Avfallsskatt , , , Övriga inkomster av skattenatur , , , Lästavgifter , , , Banskatt , , , Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift och dataskyddsavgift , , , Oljeavfallsavgift , , , Övriga skatteinkomster , , ,

16 Utfallskalkyl för statsbudgeten 16 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 12. Inkomster av blandad natur , , , Utrikesministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde , , , Justitieministeriets förvaltningsområde , , , Domstolarnas inkomster , , , Utsökningsavgifter , , , Inkomster från verkställighet av straff , , , Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde , , , Inrikesministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden , , , Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde , , , Försvarsministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter , ,00 0, Försvarsförvaltningens byggverks inkomster , , , Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde , , , Finansministeriets förvaltningsområde , , , Överföring från statens pensionsfond , , , Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m , , , Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna , , , Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna , , , Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna , , , Tullverkets inkomster , , , Inkomster av metallmynt , , , Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar , , , Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden , , , Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel , , ,22 114

17 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader , , , Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde , , , Undervisningsministeriets förvaltningsområde , , , Studentexamensnämndens inkomster 8 016, , , Inkomster från studiestödsverksamheten , , , Statens andel av tippningens och penninglotteriets vinstmedel , , , Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde , , , Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket , , , Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket , , , Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling , , , Andra inkomster från EU , , , Statens andel av inkomsten av totospel , , Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi inkomster , Livsmedelssäkerhetsverkets inkomster , Växtförädlingsavgifter , Avgifter för jakt på hjortdjur , Spöfiskeavgifter , Fiskevårdsavgifter , Jaktvårdsavgifter , Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter , , , Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv , , , Avgifter för jakt på hjortdjur , , Spöfiskeavgifter , , Fiskevårdsavgifter , , Jaktvårdsavgifter , , Skogsforskningsinstitutets inkomster , ,

18 Utfallskalkyl för statsbudgeten 18 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel , , , Inkomster av köttbesiktningsverksamhet , , , Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion , , , Växtförädlingsavgifter , , , Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde , , , Kommunikationsministeriets förvaltningsområde , , , Vägverkets inkomster , , , Sjöfartsverkets inkomster , , , Inkomster av banhållningen , , , Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde , , , Handels- och industriministeriets förvaltningsområde , , , Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande , , , Säkerhetsteknikcentralens inkomster , , , Överföringar från fonder utanför statsbudgeten , , Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde , , , Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde , , , Försäkringsinspektionens inkomster 0,00 0 0,00 0, Folkhälsoinstitutets inkomster , , , Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster , , , Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet , , , Återbäringar av statsunderstöd , , , Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde , , ,58 142

19 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % Arbetsministeriets förvaltningsområde , , , Inkomster från Europeiska socialfonden , , , Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti , , , Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde , , , Miljöministeriets förvaltningsområde , , , Överföring från statens bostadsfond ,00 0, Inkomster till regionala miljöcentraler , , , Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador , , , Bostadsväsendets inkomster , , , Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde , , , Övriga inkomster av blandad natur , , , Böter , , , Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen , , , Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag , , , Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond , , , Övriga inkomster av blandad natur , , , Nettoinkomster av försäljning av aktier , , ,

20 Utfallskalkyl för statsbudgeten 20 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst , , , Ränteinkomster , , , Räntor på statens lån till affärsverken , , , Räntor på övriga lån , , , Räntor på depositioner , , , Dividendinkomster , , , Dividendinkomster , , , Andel i statens penninginstituts vinst , , , Andel i Finlands Banks vinst , , , Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst , , , Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst , , ,00 100

21 Avdelningens, kapitlets och momentets sifferkod och rubrik 2004 Budgeten Jämförelse - Budget Utfall % 15. Lån , , , Lån som återbetalas till staten , , , Återbetalningar på statens lån till affärsverk , , , Amorteringar på övriga lån , , , Statens nettoupplåning och skuldhantering ,00 0 0,00 0, Nettoupplåning och skuldhantering ,00 0 0,00 0,00 0 Avdelningarna sammanlagt , , , Användning av kumulativt överskott Sammanlagt

22 Utfallskalkyl för statsbudgeten 22 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 21. Riksdagen , , , , , , , , , Riksdagsledamöterna , , , , Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) , , , , Riksdagens kansli , , , , , , ,76 0, Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) , , , , Riksdagens tillbyggnad 3 år) , , , ,76 0, Statsrevisorerna , , , , Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) , , , , Riksdagens justitieombudsman , , , , Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) , , , , Statens revisionsverk , , , , , , , , , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Omkostnader för statens revisionsverk 2 år) , , , , , , , , Riksdagens övriga utgifter , , ,00 640, Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) , , ,00 640,00

23 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 22. Republikens president , , , , , , , , , Republikens president , , , , Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) , , ,63 948, Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) , , , , Republikens presidents kansli , , , , , , , , , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Omkostnader för Republikens presidents kansli 2 år) , , , , , , , , Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) , , , , Reparation och ombyggnad 3 år) , , , , , , , ,48 23

24 Utfallskalkyl för statsbudgeten 24 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 23. Statsrådet , , , , , , , , , Statsrådet , , , , Avlöningar (förslagsanslag) , , , , Statsrådets kansli , , , , , , , , , Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) , , , , Omkostnader för statsrådets kansli 2 år) , , , , , , , , EU-ordförandeskapet 3 år) , , , , , , , , Justitiekanslersämbetet , , , , , , , , Justitiekanslersämbetets omkostnader 2 år) , , , , , , , , Understödjande av politisk verksamhet , , ,00 0, Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) , , ,00 0, Ökande av medborgaraktiviteten inför valet av Finlands representanter i Europaparlamentet (fast anslag) , Statsrådets övriga utgifter , , , , , , , , , Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) , , , , Ordnar (förslagsanslag) , , , ,40

25 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget 2 år) , , , , , , , , Understöd för startutgifter för Traditionsförbundet Eklövet 3 år) ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris 3 år) , , ,00 0, ,00 25

26 Utfallskalkyl för statsbudgeten 26 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Utrikesförvaltningen , , , , , , , , , Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) , , , , Utrikesförvaltningens omkostnader 2 år) , , , , , , , , Husbyggen 3 år) , , , , , , , , Anskaffning av fastigheter och lokaler 3 år) , , , , , , , , Anskaffning av fastigheter och lokaler 3 år) , , , Internationellt bistånd , , , ,00 0, , , , , Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab 0 0,00 0,00 0,00 0, Egentligt bistånd 3 år) , , , , , , , , Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna 3 år) , , , ,00-0, , , , Närområdessamarbete , , , , , , , , Närområdessamarbete 3 år) , , , , , , , ,86

27 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) , , , , Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) , , , , Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag) , , , , Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) , , , , Vissa statsunderstöd (fast anslag) , , , , Understöd till nödställda (förslagsanslag) , , , , Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) , , , , Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen 3 år) , , , , , , , , Kursfluktuationer (förslagsanslag) 0, ,00 0, ,00 27

28 Utfallskalkyl för statsbudgeten 28 Huvudtitelns 24 uppgifter om fullmakterna och användningen av dem Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten 2006 senare sammanlagt Husbyggen Fullmakter till förfogande år, varav fullmakter för husbyggnadsprojekt Anskaffning av fastigheter och lokaler Fullmakter till förfogande år Statsbidrag till Fonden för Industriellt samarbete Ab Fullmakter till förfogande år Egentligt bistånd Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna Fullmakter för tidigare år

29 Fullmakterna och användningen av dem (1000 ) Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1000 ) Moment (sifferkod och rubrik) som fullmakten hänför sig till Fullmakter Budgetutgifter Användningen av fullmakter för tidigare år Nya fullmakter Förnyade fullmakter Fullmakterna sammanlagt Använt Oanvänt Förnyats i budgeten Närområdessamarbete Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag Fullmakter för tidigare år Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år Huvudtiteln sammanlagt Fullmakter för tidigare år Fullmakter till förfogande år, varav fullmakter för husbyggnadsprojekt senare sammanlagt 29

30 Utfallskalkyl för statsbudgeten 30 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 25. Justitieministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Ministeriet och myndigheter i samband med det , , , , , , , , , Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) , , , , Justitieministeriets omkostnader 2 år) , , , , , , , , Vissa verks omkostnader 2 år) , , , , , , , , Särskilda utgifter (förslagsanslag) , , , , Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) , , , , Domstolsväsendet , , , , , , , , , Högsta domstolens omkostnader 2 år) , , , , , , , , Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader 2 år) , , , , , , , , Omkostnader för övriga domstolar 2 år) , , , , , , , , Särskilda utgifter (förslagsanslag) , , , ,37

31 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp , , , , , , , , , Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader 2 år) , , , , , , , , Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) , , , , Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning , , , , , , , , Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader 2 år) , , , , , , , , Verkställighet av straff , , , , , , , , Omkostnader för verkställighet av straff 2 år) , , , , , , , , Arbeten vid öppna anstalter 3 år) , , , , , , , , Åklagarväsendet , , , , , , , , Åklagarväsendets omkostnader 2 år) , , , , , , , , Valutgifter , , , , Valutgifter (förslagsanslag) , , , ,41 31

32 Utfallskalkyl för statsbudgeten 32 Huvudtitelns, kapitlets och momentets Budgeten Budgeten, anslag Jämförelse Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen 2004 användning överföring till följande år Budget - Överförts från de föregående åren Till förfogande Användning (exkl. indragningar) Överförts till följande år 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde , , , , , , , , , Inrikesministeriet , , , , , , , , , Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) , , , , Inrikesministeriets omkostnader 2 år) , , , , , , , , Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen 2 år) , , , , , , , , Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral 2år) , , , Offentliga tjänster på nätet -projektet 2 år) , , , , , , Utlänningsverket , , , , , , , , Utlänningsverkets omkostnader 2 år) , , , , , , , , Länsstyrelserna , , , , , , , , Länsstyrelsernas omkostnader 2 år) , , , , , , , , Registerförvaltningen , , , , , , , , Registerförvaltningens omkostnader 2 år) , , , , , , , ,76

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2006 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009 Statskontorets förslag till statsbokslut för finans STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2010 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2011 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet K 11/2010 vp Statens bokslutsberättelse för Dell III skalkylerna Finansministeriets publikationer 24b/2010

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2013 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Statsrådets förvaltningsenhet / Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Helsingfors 2016 Till finansministeriet

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10 /2012 rd Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna Finansministeriets publikationer 17b/2012

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014 Statskontorets förslag statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Statsrådets förvaltningsenhet /Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Till finansministeriet Enligt förordningen

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/ 2013 Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/ 2013 SNELLMANSGATAN 1, HELSINGFORS

Läs mer

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014 Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014 STATSRÅDETS KANSLI SNELLMANSGATAN

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2012 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila/FM, informationen Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 31.7.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Förvaltningens styrning Till läsaren Statens bokföring reformeras den 1 januari 1998. En affärsbokföring som ligger nära en bokföring enligt bokföringslagen

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2003 Skatteinkomstposter Övriga inkomstposter Anslag Utrikesministeriet Justitieministeriet ALLMÄN MOTIVERING Till riksdagen avlåts regeringens proposition till en andra tilläggsbudget för. I tilläggsbudgetpropositionen

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2014 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 60 55 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0-5 -10

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för 2004...............................................................

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

III tilläggsbudgeten för 2010

III tilläggsbudgeten för 2010 III tilläggsbudgeten för 2010 INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 712 950 000 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 712 000 000 02. Samfundsskatt, tillägg 712

Läs mer

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

RP 111/2014 rd. som för närvarande finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den (RP 19/2014 rd) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 30.6.2015 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 60 55 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0-5 40-10

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 RP 206/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2004 Nr 577 INNEHÅLL Nr Sidan 577 Tilläggsbudgeten för 2004... 1589 N:o 577 Tilläggsbudget för 2004 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan Affärsbokföringens kontoplan Statskontorets föreskrift Bokföringens konton (VK/180/00.01/2015) 2.3.2015 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000

REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000 B 13/2001 rd REGERINGENS RELATION ANGÅENDE STATSVERKETS FÖRVALTNING OCH TILLSTÅND ÅR 2000 * AVGIVEN VID 2001 ÅRS RIKSMÖTE HELSINGFORS 2001 http://www.valtiokonttori.fi/ho/tila2000_sve.pdf ISSN 0356-3812

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet för finansåret 2010 och statens bokslutsberättelse Statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 12/2011

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Ansvarsområdets omvärld Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala utmaningar.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

om statens bokföring 2011

om statens bokföring 2011 OHJEITA RAPORTOINTIIN 3 Handbok Valtion tulostietojärjestelmä om statens bokföring 2011 Käyttäjän opas Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Valtiokonttori Hallinnon ohjaus

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

År 2004 bokslut mn euro

År 2004 bokslut mn euro 5. Anslagen i budgetpropositionen Tablå 9. Anslagen enligt huvudtitlar åren 2004 2006 1) Kod Anslagen i budgetpropositionen föreslås uppgå till 39 452 miljoner euro, vilket är 4,2 % mer än anslagen i den

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 Statskontoret Förvaltningens styrning AFFÄRSBOKFÖRINGENS KONTOPLAN (14/03/2002) Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och vattenområden...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) RP 367/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2006

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2006 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen överlämnas regeringens om en tilläggs för. Den internationella ekonomiska tillväxten fortsätter i snabb takt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall 92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINANSMINISTERIET VM 5/214/2005 11.3.2005. Enligt sändlista

FINANSMINISTERIET VM 5/214/2005 11.3.2005. Enligt sändlista FINANSMINISTERIET VM 5/214/2005 11.3.2005 Enligt sändlista RAMAR FÖR STATSFINANSERNA 2006 2009 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott, med stöd

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

I denna proposition föreslås att Helsingfors universitets ensamrätt att publicera almanackor

I denna proposition föreslås att Helsingfors universitets ensamrätt att publicera almanackor 1994 rd - RP 134 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 lagen om Helsingfors universitet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att Helsingfors

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2014 377/2014 Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer Utfärdad i Helsingfors den 14 maj 2014 I enlighet

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 23.2.2007 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Regeringsrådet Mirja Kurkinen Utgivningsdatum 23.2.2007 Typ av publikation

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1143/2013 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 3 Nr 3 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av tredje tilläggsbudget för år 2007 Utfärdad i Mariehamn den 18 januari 2008 På framställning av landskapsregeringen 1) har

Läs mer

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier

RP 151/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om bostadssparpremier

Läs mer

RP 161/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005

RP 161/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 RP 161/2005 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2005 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer