Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våldtäkt eller inte? - det är frågan."

Transkript

1 Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är våldtäkt mot barn. Men en ny undersökning från RFSU visar att lagen har lett till stor förvirring på ungdomsmottagningarna. Är det olagligt att skriva ut p-piller till 14-åringar nu? Och är det våldtäkt när en 16-årig kille har sex med sin 13-åriga flickvän? I väntrummet på Stockholms skolors ungdomsmottagning sitter två tonårstjejer. Det är svårt att avgöra hur gamla de är, kanske 15 eller 16 år? Är de yngre än så, under den magiska gränsen 15, kan de inte själva bestämma om de vill ha sex. I alla fall inte enligt lagen. Det som kallas byxmyndighet är inte någon nyhet men vad som är nytt i 2005 års sexualbrottslag är att sex med någon som är yngre än 15 år betraktas som våldtäkt mot barn, oavsett om det finns hot eller tvång med i bilden. -Kommer det en 14-årig tjej som har sex med sin 17-åriga kille upplyser jag om att det inte är tillåtet, säger Gunn Åberg som jobbar som barnmorska på mottagningen sedan 20 år tillbaka. Hon berättar att det blir allt vanligare med unga besökare, som 13- och 14-åringar, men för henne har inte den nya lagen inneburit någon förändring.vår främsta uppgift är att förhindra oönskade graviditeter och könssjukdomar. Även om vi inte tycker att de är mogna för sex är det ett faktum att de har sex och då måste vi hjälpa dem att skydda sig. Kuratorn Tina Lenntorp som sitter bredvid fyller i: - Vi vill ju att de ska komma tillbaka hit så att vi kan hjälpa dem. Vi vill inte skrämma bort dem Både Gunn Åberg och Tina Lenntorp verkar trygga med hur de ska förhålla sig till sexualbrottslagen, men så är det inte överallt. I en ny enkät från RFSU svarade 68 procent av landets ungdomsmottagningar på frågor om lagen. Svaren visar att det råder stor förvirring om innebörden av lagen och att den tolkas väldigt olika. Var går gränsen? Ska man avråda 14-åringar från att ha sex? Ska man anmäla till socialtjänsten när en ung tjej kommer och berättar om sitt förhållande med en äldre kille? Var går gränsen mellan övergrepp och ömsesidighet? Det är sådana frågor som har fått RFSU att kräva att socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för hur ungdomsmottagningarna ska förhålla sig till sexualbrottslagen. Och det är givetvis inte enkla avgöranden, det håller Tina Lenntorp och Gunn Åberg med om. Besluten tar de sällan ensamma. När barnmorskorna misstänker att något är fel tar de hjälp av kuratorn. Ett exempel är en 14-årig tjej som Gunn Åberg nyss har träffat. Hon kom in för att få dagen efter-piller och då visade det sig att hon haft sex med flera olika killar. - Men jag anmäler inte någon till socialtjänsten bara för att hon eller han är under 15 år. Det är baserat på en helhetsbild, inte på ålder och sexuellt beteende, säger Tina Lenntorp. -Ibland kan jag bli mer orolig för en 19-åring som har sex än för en 14-åring, fortsätter hon. När kuratorn börjar fundera över en anmälan till Socialtjänsten är magkänslan en del i avvägningen. Det visar en studie som gjordes vid Socialhögskolan i Stockholm förra året, apropå den nya sexualbrottslagen. Lagen innebär inget nytt

2 Magkänslan återkommer när jag träffar gynekologen Mari Svanberg-Risberg på Sösam, en enhet på Södersjukhuset som samarbetar med elva ungdomsmottagningar i Stockholms län. -Jag upplever inte att det har skett någon förändring i grunden. Det har alltid handlat om att känna efter om det finns en risk att någon far illa, säger hon. Hon berättar att det väcktes en hel del frågor ute på ungdomsmottagningarna när lagen kom men att det slutade med att de flesta fortsatte att jobba som de alltid har gjort, med helhetsbedömningar utifrån varje enskild individ. -Om det var något som förändrades så var det att lagen ger ett tydligare stöd för att utreda om man misstänker att något inte står rätt till, konstaterar Mari Svanberg-Risberg. Men gränserna är inte självklara och det gäller att ta reda på om personen bestämmer över sin egen sexualitet. Mari Svanberg-Risberg förklarar att det är viktigt att parterna dansar i samma takt. -Om relationen är ömsesidig, finns det ingen vuxen i världen som kan få det till en våldtäkt. "Glasklart" i Gävle På ungdomsmottagningen i Gävle har sexualbrottslagen lett till en ny policy. Alla som är under 15 år nekas p-piller, utan undantag. Vice chefsåklagaren i länet menar att de borde gå ännu längre och sluta dela ut kondomer till de yngsta. -Annars gör de sig skyldiga till ett brott, säger Mikael Hammarstrand. När lagen ändrades för tre år sedan ledde det inte till några större förändringar på ungdomsmottagningen i Gävle. Det var först för några månader sedan som de fick en ny policy, efter en informationsträff med vice chefsåklagaren i länet, Mikael Hammarstrand. Barnmorskan Anna-Carin Nilsson beskriver träffen som en nästintill chockartad upplevelse. -Han förklarade att unga under 15 år bara kan ha sex med sig själva, allt annat är olagligt. Då bestämde vår chef att vi skulle sluta skriva ut p-piller till tjejer under 15 år. Arga föräldrar Att få tjejerna själva att acceptera den nya policyn var inte så svårt. Värre var det med föräldrarna som i några fall har blivit förbannade. -Men vi tycker att det är skönt att ha en tydlig regel, säger Anna-Carin Nilsson. För det är uppenbart att det annars råder en osäkerhet kring tolkningen av sexualbrottslagen på ungdomsmottagningen. Mikael Hammarstrand framställer dock lagen som glasklar: -Det är ett totalförbud mot sex för barn under 15 år. Visst kan det finnas undantag men det ska juristerna ta ställning till, inte personalen på ungdomsmottagningen, säger han. De begår tjänstefel Enligt Hammarstrand, blir konsekvensen av lagen ovillkorligen att ungdomsmottagningen är skyldig att anmäla alla som kommer dit och är under 15 år till socialtjänsten eftersom det då finns skäl att misstänka brott. Allt annat är tjänstefel. Och att dela ut preventivmedel till någon som är yngre än 15 kan betraktas som en kriminell handling:

3 -Det kan absolut tolkas som medhjälp till brott. De underlättar för en potentiell våldtäktsman, säger Hammarstrand utan att tveka på en stavelse. Ingen åldersgräns på kondomer Anna-Carin Nilsson berättar att de inte har någon åldersgräns för kondomer med tillägget att de går ju att köpa i vilken affär som helst. De anmäler inte heller alla som är under 15 år till socialtjänsten: -Vi vill inte skrämma bort dem. Vår roll är ju att finnas till för de här ungdomarna. Samtidigt ska vi representera vuxenvärlden och där blir det en konflikt med lagen idag. Hon anser att det skulle behövas nationella riktlinjer för ungdomsmottagningarna att förhålla sig till. Idag blir tolkningarna alltför godtyckliga. Mikael Hammarstrand poängterar att han inte tar ställning till om lagen är bra eller dålig men han är mycket kritisk till att riksdagen har klubbat en lag som den skattefinansierade ungdomsmottagningen bryter emot. Från fall till fall Sexualbrottslagen ska inte tolkas för kategoriskt, säger flera jurister som Insikt har pratat med. Man måste ta hänsyn till individuella omständigheter så att inte frivilligt sex mellan en 14-åring och en 15-åring betraktas som våldtäkt, menar hovrättsrådet Lars Lundgren. Så här heter det i lagen: Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförligt med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två år och högst sex år. (Brb 6:4) Grundtanken med paragrafen om våldtäkt mot barn i 2005 års sexualbrottslag är att den som är under 15 år inte KAN samtycka till sex. I ett sådant fall krävs varken våld eller hot om våld för att en sexuell handling ska bedömas som en våldtäkt. Men lagen är utformad i flera steg och om handlingen betraktas som mindre allvarlig blir rubriceringen sexuellt utnyttjande. -Men om det till exempel handlar om ett stadigt förhållande med två parter runt 15 år är det inte säkert att frivillig och ömsesidig sex bedöms som ett brott överhuvudtaget. Det får avgöras från fall till fall och beror på omständigheterna, menar Lars Lundgren som är hovrättsråd vid Svea hovrätt och som tidigare har informerat om sexualbrottslagen som jurist på Socialstyrelsen. Ansvarsfrihetsregeln Han hänvisar till ansvarsfrihetsregeln som innebär att det inte är brottsligt att ha sex om parterna är strax över respektive alldeles under 15 år och om det är uppenbart att det inte handlar om ett övergrepp. Lars Lundgren påpekar också att Högsta domstolen tagit hänsyn till frivillighet. Mikael Hammarstrand som är vice chefsåklagare i Gävleborgs län menar att ansvarsfrihetsregeln ska hanteras av jurister, inte av personal på ungdomsmottagningar. Hur reagerar du på hans tolkning, att varje enskilt fall där unga under 15 år har sex ska betraktas som ett misstänkt brott?

4 - Jag kan hålla med om att ansvarsfriheten i första hand bör hanteras av jurister, men som lagen ser ut måste personalen på ungdomsmottagningarna ändå göra en bedömning och man kan nog inte vara så kategorisk. Verkligheten ser inte ut på det viset, säger Lars Lundgren och tillägger att det finns 14-åringar som är mogna att ha sex. Hur ser du på risken att den som skriver ut p-piller eller delar ut kondomer till unga under 15 år gör sig skyldig till en kriminell handling? -För att man ska dömas för medhjälp till brott ska man hjälpa förövaren och jag tycker att det är en långsökt tolkning att man gör det genom att skriva ut p-piller. Men det får väl i sådana fall prövas i rätten. Ännu oprövat Just ungdomsmottagningarnas agerande har inte prövats i rätten men det finns två domar från 2006 som fungerar som praxis för den nya sexualbrottslagen. I ett av fallen tog man, som Lars Lundgren påpekar, hänsyn till frivillighet och dömde därför till sexuellt utnyttjande. Orsaken var att den 13- åriga flickan uppgav att hon var förälskad i den 25-åriga mannen. I det andra fallet blev brottsrubriceringen också sexuellt utnyttjande men då var förklaringen att rätten ansåg att den 25- åriga mannen inte insett att den 14-åriga tjejen var under 15 år. Frågan om ansvarsfrihet prövades inte eftersom det i båda fallen var en alltför stor ålderskillnad. Så säger beslutsfattarna: BEATRICE ASK, justitieminister: Hur ska sexualbrottslagen tolkas när det gäller åldersgränser för sex? - Det är förbjudet att ha sex med en person som är under 15 år. Regeln är till för att skydda ungdomar mot sexuellt utnyttjande. Den som begår en sådan handling kan göra sig skyldig till våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Men hur ska då ungdomsmottagningarna agera för att inte göra sig skyldiga till medhjälp, om de till exempel skriver ut p-piller till någon som är under 15 år? - Om ungdomsmottagningar utifrån sitt perspektiv bedömer att tjejer som inte fyllt 15 år är i behov av preventivmedel kan jag inte se att sexualbrottslagen skulle vara ett hinder. Det framstår som en helt orimlig tolkning av lagen att det skulle vara "medhjälp till sexualbrott". Sjukvårdens uppgift, att förebygga problem för ungdomar, måste ha ett individperspektiv. MONICA IDESTRÖM, projektledare på Socialstyrelsens hivenhet: De olika tolkningarna av sexualbrottslagen på ungdomsmottagningarna har väckt krav på att Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för ett enhetligt förhållningssätt, kommer ni att göra det? - Nej inte en styrande nationell riktlinje. I den vägledning för personal som arbetar med hiv/sti och

5 sex- och samlevnadsfrågor med unga och unga vuxna som jag arbetar med kommer vi att lyfta den här frågan. Vi gör bedömningen att man bör se till den enskilda individens mognad och situation. Det är viktigt att det finns ett gemensamt synsätt så att personalen vet hur de ska förhålla sig när de möter en 14- åring som vill ha preventivmedel och att ungdomar ska behandlas likadant över hela Sverige.

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN

DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN DETTA BORDE ALLA VETA OM SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Barn som har utsatts för någon

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer