Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april"

Transkript

1 Årgång 29 Nr Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

2 KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den 15 april. OBS!! Du måste bekräfta din bokning senast tre dagar före speldag med alla deltagares golf-id. UNGDOMSTRÄNINGEN 2006 Du som vill deltaga i ungdomssektionens utbildningskvällar har givetvis returnerat den utskickade anmälningsblanketten. OBS! har du inte returnerat din blankett så måste du höra av dig till Lena omgående för att komma med i en träningsgrupp. Träningsgrupperna sätts samman i början av mars och träningen kommer att vara på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. TIDBOKNING Tidbokningen startar första maj. Nya regler gäller för Medlemmar får boka fem dagar före speldag och gäster fyra dagar före speldag. Speldagen kan alla gråtider bokas via telefon, Internet eller på plats. Vi har tidbokning alla dagar mellan 8.00 och På vardagar är fyra tider per timma förbokningsbara och på lördagar, söndagar och röda dagar kan man förboka sex tider i timman. Du kan nu boka tid via Internet även på helgerna. NY HEMSIDA Vi har under vintern byggt en ny hemsida som vi hoppas kommer att ge både medlemmar och gäster bättre information om Hulta. Du kan boka speltider, anmäla dig till tävlingar, se start- och resultatlistor, se i kalendern vad som händer på banan varje månad. Och mycket, mycket mer. Gå in på och informera dig. Vi är tacksamma för alla synpunkter så att vi kan fortsätta att utveckla informationen. GÄSTGREENFEBILJETTER Alla fullbetalande seniormedlemmar, (A-medlemmar), har möjlighet att hämta ut fyra greenfeerabattkuponger i shopen eller på kansliet från den 1 maj. Vi kommer inte att skicka ut några kuponger i år. OBS! För att en gäst skall kunna utnyttja en greenfeerabattkupong krävs att du själv spelar med i bollen.gå in på och informera dig. Vi är tacksamma för alla synpunkter så att vi kan fortsätta att utveckla informationen. FAMILJERABATT Ingen familj med hemmavarande juniorer skall behöva betala mer än kronor i medlemsavgift. I summan inkluderas inte inträdesavgifter och skåp. Rabatten kommer att återbetalas efter det att hela familjens avgifter är betalda. Eftersom vi inte har något systemstöd i bokföringsprogrammet för detta vill vi att du ringer Lena om du vill ha familjerabatt och meddelar henne vilket konto du vill ha pengarna insatta på. STÄDDAG!!! LÖRDAGEN DEN 8 APRIL KLOCKAN är det dags för årets städdag med tillhörande tävling. Vi städar fram till klockan äter därefter en soppa och om vädret tillåter avslutar med en golftävling. Förra året var vi ungefär 60 personer som tillsammans gjorde en värdefull insats för att lyfta fram vår fina bana ännu mer. Hoppas vi blir minst lika många i år och Robban lovar att han kommer att öppna sommargreenerna i år också. men inte när. HANDICAPKORT/ NOTERINGSHÄFTE Du är själv ansvarig för ditt handicap och det krävs inte att du har något noteringshäfte eller handicapkort när du skall spela tävling, utan det enda som krävs är att du ser till att ditt handicap är rätt i det centrala handicapregistret. Du kan kolla detta i terminalen, i shopen på klubben, eller via min golf på Hulta Bulletinen utges av: Hulta Golfklubb Copyright Ansvarig utgivare: Anders Bergkvist I redaktionen: Bengt Bjerstaf Rolf Steen Original, layout och tryck: Prinfo Alfredssons, Bollebygd För riktigheten i insänt publicerat material ansvaras ej. Omslagsbild: Städdagen 2005 Foto: Bengt Bjerstaf 2 H ULTA - BULLETINEN

3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET BÄSTA MEDLEMMAR! Det är nu 30 år sedan jag första gången fick kännedom om det som var (skulle bli) Hulta Golfklubb. Under alla dessa år har jag varit mer eller mindre engagerad i klubbens verksamheter och haft mycket nöje därav. Det kändes som en trevlig avslutning på dessa år att få avsluta med att vara ordförande. TIDEN GÅR emellertid fort och förändringens vindar blåser ständigt.. Det är nu 5 år sedan jag tillträdde uppdraget som ordförande, och jag tyckte då, och tycker nu, att 5 år kan vara en lagom lång tid. Det kan nu vara dags att nya, yngre krafter tar över. DE GÅNGNA 5 ÅREN har varit mycket givande och det mesta har varit positivt. Klubben har god ekonomi och fullt i medlemsregistret, och de insatser som görs av anställda och ideellt arbetande ger bra resultat vilket vi alla kan glädja oss åt. Styrelsearbetet och samarbetet med övriga medverkande har varit trevligt och stimulerande. Men allt har sin tid och jag vill därför nu tacka för mig och önska min efterträdare och klubben all välgång. Själv ser jag fram emot att bli förste reserv i H 65-laget. Med vänlig hälsning Anders PS En synpunkt som jag kanske nu kan ha, då jag inte längre talar i egen sak, är att det känns lite opraktiskt att ha en mandatperiod för ordföranden på bara 1 år. Den verksamhet vi bedriver präglas ju av den långsiktighet som moder natur kräver, varför det skulle var praktiskt att förlänga mandattiden till åtminstone samma längd som för övriga styrelseledamöter. DS Styrelsen har beslutat starta en miljösektion i Hulta GK och vi behöver nu 3-4 engagerade medlemmar med intresse för miljö- och naturfrågor. SGF har utarbetat en ny miljöhandbok och mycket konkret hjälp kan fås från Göteborgs Golfförbund som är längst i landet på området. Vår banchef Robert Andersson kommer att vara adjungerad i Miljösektionen som organisatoriskt ligger under AK. Även undertecknad kommer att vara behjälplig vid starten. Du som är intresserad att hjälpa klubben med detta intressanta och för framtiden viktiga arbete ta kontakt omgående! Thord Gustafson, ordf. AK, MILJÖSEKTION!! H ULTA - BULLETINEN

4 HÖSTÅRSMÖTET 2005 Plus minus noll och gråmulet väder möter de medlemmar nästan sextio stycken som hörsammat kallelsen i Bulletinen och åkt till klubben för att besluta om nästa års verksamhet. Det är lördag den 10 december. Anslagstavlan upplyser om spel på vintergreener, men inga golfspelare syns till. De som kommit finns bänkade i Greve Hamiltons vackra salong. Julpyntet är begränsat till adventsstakar i fönstren. Restaurangen har i år avstått från att servera julbord. Texten på den stora skärmen hälsar alla välkomna och här skall snart siffror berätta om den finansiella läget i klubben. KLOCKAN TIO startar förhandlingarna. Klubbens ordförande Anders Bergkvist klarar snabbt av de första fem paragraferna. Till ordförande för mötet väljs Annica Perlöv, till sekreterare Bengt Ifvarson. Protokollsjusterare och tillika rösträknare vid eventuell votering blir i år Lasse Larsson och Lennart Lorenzson. PARAGRAF SEX är omfattande och blir föremål för frågor och svar samt beslut. Medlemsavgifterna höjs något men inte inträdesavgift och medlemslån. Besked saknas fortfarande om giftbekämpning av greener. En miljösektion skall bildas. Den kommer att ligga under AK. Nya bokningstider införs medlemmar fem och greenfeegäster fyra dagar före. Övervakningskameror installeras på parkeringsplatsen. Nya öppettider för klubbhuset som larmas vid stängning. Yttre entrén (betalning av greenfee, skiftlig bollränna) samt källaren med omklädningsrum och toaletter är upplåsta mellan Robban lägger ut texten. AK:s THORD GUSTAFSON informerar om planerna för att förbättra våra greener enligt punkten fyra i Bulletinen d.v.s. BIBEHÅLLA med intensifierad dressning varannan vecka och isådd av rödven/rödsvingel. Detta betyder ökad arbetsbelastning men ingen mångmiljoninvestering i nya greener. Genomförd ombyggnad av bevattningssystemet betyder bättre och jämnare resultat. Thord aviserar en plan att med hjälp av frivilliga FINLIRARNA förbättra finishen på banan med olika uppgifter som risdragning, kratta gångar, jaga ollonborrar, olja trädgårdsmöbler m.m. - en fortsättning av den nu upphörda RÄDDNINGSPATRULLEN. Vidare berättar han om ökad konkurrens mellan golfbanor, vikten av att ta tillvara på och utveckla det speciella med vår klubb under begreppet GOLF I HERRGÅRDSMILJÖ. En grupp med honom själv, Berit Lindenger från styrelsen, Rolf Steen och Bengt Bjerstaf skall på styrelsens uppdrag med hjälp av expertis ta fram förslag till förändringar i denna anda. DEN NYA RÖRELSEBUDGETEN presenteras på skärmen och godkänns av mötet efter några frågor om framtidsutsikterna och hur styrelsen bedömt dessa. Medlemsavgifterna står för femtio procent. Enligt SGF är 60 % en säkrare nivå. Intäkter från greenfee och företagsgolf/sponsorer är konjunkturberoende och lite osäkrare, men styrelsen anser att man har lagt dessa på en realistisk nivå. Medlemsavgifterna kan därför hållas fortsatt låga jämfört med omgivande och likvärdiga banor. FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR blir nästa punkt. Dessa godkänns fullt ut enligt planen. Någon frågar banchefen Robert Robban Andersson om det inte går att reparera de maskiner, som nu skall ersättas med nya. Han förklarar att de gamla helt enkelt är utslitna och har gjort sitt. TVÅ MOTIONER har inkommit. Den första önskar att en ny golfbil inköps. Styrelsen bifaller förslaget så också mötet. Den andra förslår reducerad spelavgift för heltidsstuderande längre än till som nu 25 år. Många är då inte färdiga med sina studier. Motionsställaren får förklara sig. Möte beslutar följa styrelsens förslag och avslår motionen. 25 år anses vara en lagom nivå och följer den policy som flertalet grannklubbar tillämpar. STYRELSEN PRESENTERAR i Bulletinen ett förslag till nytt klubbmärke. Det blir en stunds diskussion. Flera tycker, att temat Golf i Herrgårdsmiljö också skall komma till uttryck i en ny logo. Efter muntlig omröstning återremitteras ärendet till styrelsen för ny behandling och nytt förslag. ÖVRIGA FRÅGOR tar bl.a. upp våra alternativa greener, som en medlem anser tar för stor plats. Idén med dessa är det skall alltid finnas en spelbar bana om något händer med en ordinarie green samt användning till vintergreener. AK tar till sig kritiken och lovar att vara varsam med placeringen. AK:s Thord Gustafson uppmanar höstårsmötet, styrelsen och klubbens anställda att verka för profileringen av begreppet Golf i Herrgårdsmiljö. Klas Lindström uppmanar styrelsen att till nästa årsmöte använda mikrofon. ALLA skall kunna höra vad som sägs. MÖTET AVSLUTAS och Annica Perlöv tackar alla för positivt engagemang och önskar God Jul och Gott Nytt År. De närvarande bjuds nu på kaffe och en mycket god skinksmörgås som krögarparet kommit ut och gjort i ordning. Det blir tid till samtal om vad som sagts och inte sagts och vad man kanske borde ha sagt, men inte kommit sig för. Blir vintern lång och våren sen och när kan vi börja spela igen? Det är nog frågor som sysselsätter allas tankar. Bengt Bjerstaf Text och bild 4 H ULTA - BULLETINEN

5 Kallelse till årsmöte Plats: Klubbhuset Tid: Lördagen den 18 mars kl Föredragningslista 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3 Fastställande av föredragningslista. 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 6b Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8 Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10 Val av: a klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år; b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c en suppleant i styrelsen för en tid av ett år; d två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga; e tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till f ordförande; kommittéordföranden till av styrelsen fastställda kommittéer för en tid av tre år; 11 Övriga frågor. 12 Årsmötets avslutande. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. H ULTA - BULLETINEN

6 Verksamhetsberättelse för år 2005 Klubbens verksamhet har under 2005 fungerat bra och trots en spelnedgång över hela Sverige, inklusive Hulta har vi kunnat glädja oss fina banor för medlemmar och gäster och åt många positiva omdömen om Hultas välskötta bana. STYRELSEN har under året haft 11 protokollförda sammanträden. IDROTTSKOMMITTÉN har arrangerat ett stort antal tävlingar för både elit och vanliga spelare. Vi har under året tyvärr fått uppleva att vi inte fick ihop något serielag för damer. Herrlaget försvarade sin plats i division 2. Därutöver har seriespel pågått i ett flertal åldersklasser på både dam och herrsidan, med stora framgångar för Hulta, vi vann både H65- och H35-finalerna. Träningsverksamheten har som vanligt varit hög med ett antal grupper från elit till minsta junior i farten. ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN har under året lagt mycket kraft och resurser på att ta fram beslutsunderlag åt styrelsen för att den skall kunna föreslå årsmötet 2006 ett handlingsprogram för hur vi på ett miljövänligt sätt skall sköta våra greener i framtiden. En åtgärdsplan för klubbhusområdet har påbörjats med herrgårdsgruppen som projektledare. Ett första utkast beräknas vara klart till vårårsmötet. Arbetet med den fastställda åtgärdsplanen för banan har fortsatt. Vi har under 2005 byggt om hål ett, gjort nya tees på hål 2 och 18 samt nya bunkrar på hål 2. Dessutom har vi lagt ner en helt ny greenbevattning på alla Hultas greener. MEDLEMSKOMMITTÉN har arrangerat den populära midsommargolfen, startat en golftävling med namnet herrgårdsgolf på Sveriges nationaldag och stått som värd för vårt utbyte med Sjögärde GK. Fyra nummer av Bulletinen har under året producerats och distribuerats till medlemmarna. DET EKONOMISKA UTFALLET är för året mycket positivt då framför allt inträdesavgifter och medlemsavgifter kraftigt överstigit budgeten. Vi har därför kunnat klara årets banombyggnader utan att behöva aktivera kostnaderna för dessa och ändå redovisa ett litet överskott. RESTAURANGEN med krögarparet Pia och Peder har fungerat mycket bra och vi hör enbart berömmande ord om deras mat och service. HULTA har under året haft ett särskilt samarbete avseende fritt spel för juniorer på respektive banor inom ramen för fyra av de sex grannklubbarna. KLUBBEN har som vanligt haft en planeringskonferens, denna gång i Varberg, där flertalet av dom som arbetar med klubbens verksamhet deltog. Under konferensen framkom som vanligt ett stort antal goda idéer och synpunkter vilka kommer klubben till nytta i den framtida verksamheten. Styrelsen vill å klubbens vägnar framföra ett STORT TACK till alla ideellt arbetande medlemmar och alla anställda som tillsammans åstadkommit ett resultat som gör det väldigt trevligt att vara Hultagolfare. RESULTATRÄKNING utfall budget utfall utfall Intäkter per kommitté Idrott Medlem Anläggning Klubb Försäljning maskiner Totala intäkter Kostnader per kommitté Idrott Medlem Anläggning Klubb Jämförelsestörande post Totala kostnader Rörelseresultat Finansiella resultat Ränteintäkter Årets resultat H ULTA - BULLETINEN

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Ombyggnader Markanläggningar & bevattning Maskiner Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Överavskrivningar Långfristiga skulder Medlemslån Kommunlån Övriga medlemslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER H ULTA - BULLETINEN

8 18:e green övingsgreen övningsgreen ny green Ny damm 8 H ULTA - BULLETINEN

9 Golf i Herrgårdsmiljö i praktiken Bakgrund Sedan något år tillbaka har tankarna att tydligt profilera Hulta GK enligt devisen Golf i Herrgårdsmiljö vuxit sig allt starkare och styrelsen tillsatte våren 2005 en arbetsgrupp bestående av Berit Lindenger, Bengt Bjerstaf, Rolf Steen och undertecknad. Utvecklingen i Golf Sverige 2005 med minskande greenfeeintäkter, vikande företagsgolf och en mindre tillströmning av nya golfare samtidigt som många golfbanor projekteras i vår närhet innebär också att vi står inför en rejält skärpt konkurrenssituation i framtiden och detta betyder att vi måste göra vårt kära Hulta ännu attraktivare för att behålla vår intäktsnivå från gästande spelare och inte drastiskt tvingas höja medlemsavgifterna. För att få en ytterligare bekräftelse från medlemmarna tog undertecknad upp frågan på höstmötet i december och med stor glädje kan vi konstatera att uppslutningen är mycket stark för denna tydliga profilering av hela Hulta GK. Ännu ett argument som talar för att vi nu kan fokusera på Golf i Herrgårdsmiljö är det faktum att den sex år långa åtgärdsplanen med förbättringar på banan förhoppningsvis blir helt avslutad under Klubbhuset riktmärke Vårt unika klubbhus står hela tiden i centrum och som ett riktmärke i detta projekt. Här försöker vi varje år ta små steg för att höja finish och hålla ett bra underhåll. Under vintern i år har vi tapetserat om i entréhallen, byggt en ny handicaptoalett i källaren och jagat fuktproblem under båda balkongerna. Nästa stora steg Med hjälp av en landskapsarkitekt har vi tagit fram ett övergripande förslag för infart, parkering och klubbhusets närområde. Tanken är att detta ska kunna genomföras under några år framåt efterhand som ekonomin tillåter. Redan i år kommer vi dock att kunna påbörja en liten del då det i årets budget ingår att göra om övre parkeringen dvs den del som ligger bakom vagnboden. Skissförslag På skissen ser Du förslaget i stora drag vi vill återskapa den gamla herrgårdens rundkörsel och ytterligare framhäva våra vackra ekar. Detta betyder att en av våra övningsgreener flyttas och vi tror att hela entréområdet blir vackrare och får en bättre balans på detta sätt. Årsmötet Förslaget kommer att presenteras på årsmötet den 18 mars och finplanering kommer sedan att ske efterhand vi har råd att genomföra de olika delarna. Vår förhoppning är att vi inom några år har enhetlig stensättning runt hela klubbhuset och en rejält höjd finish av hela området allt enligt profilen Golf i Herrgårdsmiljö. För Herrgårdsgruppen och AK Thord Gustafson H ULTA - BULLETINEN

10 Valberedningens förslag till årsmötet Klubbens ordförande: Thord Gustafson nyval 1 år Styrelseledamöter: Annica Perlöv vald t.o.m Berit Lindenger vald t.o.m Fredrik Thorn omval 2 år Tomas Edgren nyval 2 år Bollebygd Enligt valberedningens uppdrag Anders Andersson Ordförande i valberedningen Styrelsesuppleant: Per Ekstrand omval 1år Revisorer: Erik Leuchovius nyval 1 år Niclas Österberg omval 1 år Revisorssuppleanter: Miriam Falk omval 1 år Glenn Eriksson nyval 1 år Kommittéordföranden: Anläggningskommittén Ralph Nilsson Fyllnadsval 2 år Medlemskommittén Ann Cedvin Fyllnadsval 1 år Idrottskommittén Jarl Krüger vald t.o.m H ULTA - BULLETINEN

11 Intet är som väntans tider brukar det heta ibland. Just nu är det bara en evig väntan tills det blir dags för en ny golfsäsong för oss den fjärde i ordningen. VI KÖPTE EN BOK i vintras, som heter Mat för Golfare. I den fanns så mycket bra mat som man skulle vilja ha på sin meny att vi helt hade kunnat byta till den.. NU ÄR DET ju tyvärr så, att all mat man ser i böcker inte alltid fungerar i ett restaurangkök, i alla fall inte om man ska få maten snabbt på lunchen. Men vi har ändå snappat upp en hel del idéer som vi tänkte prova i år. Tanken är att det ska finnas en möjlighet att välja lite sundare och hälsosammare mat än vad man är RESTAURANGEN van vid på en golfbana. Pytt i panna och hamburgare i all ära, men i takt med larmrapporter om vår stigande ohälsa ser vi det som en skyldighet att kunna erbjuda mat som känns fräsch och hälsosam, samtidigt som den mättar. VI KOMMER ATT erbjuda en veckans GI rätt där vi ser till att maten på tallriken håller ett garanterat lågt GI värde för den som går på den linjen. Vi kommer även att satsa på mellanmål i form av hembakta matmuffins fulla med fibrer, powerbars fulla med energi inför en krävande runda samt riktigt grovt bröd för den som så önskar. Sedan finns ju alltid vår fina salladsbuffé att tillgå, så nog skall vi ha något för alla som önskar stilla hungern. NYTT FÖR I ÅR blir även takeaway menyn, där du har möjlighet att få med dig en bit mat hem istället för att ta den där korven på Statoil och på så sätt kunna överraska dem där hemma med att slippa laga mat. OCH GLÖM INTE eller snarare kom ihåg att för Er medlemmar finns det även i år möjlighet att köpa lunchhäften för 600:- om 11 kuponger - d.v.s. 54,50/ lunch. Missa inte detta!! Förvånansvärt många hade inte hört talas om vårt erbjudande inte ens under sensommaren fast det gällde även hela förra säsongen??? VÄLKOMNA TILL OSS Pia och Peder ROLIG TRÄNING GÖR ATT FLERA FORTSÄTTER MED GOLFEN! Nytt upplägg på Ungdomsträningen inför EFTER ETT PAR ÅR av minskad aktivitet på både ungdomsträningar, tävlingar och läger har vi som är engagerade inom Hultas ungdomsverksamhet beslutat oss för att förändra träningsupplägget inför kommande säsong. drop in och hålla sig till ett och samma träningsområde. DET ÄR VIKTIGT att visa att golf är mer än bara swingträning mellan 18 och 19 på en måndagskväll. Att golfträningen blir en samlingspunkt för både juniorer och föräldrar, där vi ger våra ungdomar en bra utbildning oavsett om de vill satsa på de stora tourerna eller spela golf på motionsnivå. ha fyra olika utbildningstillfällen där vi välkomnar alla föräldrar som vill hjälpa till med att förbättra träningen för våra ungdomar. DET HÄR ÄR ett helt nytt upplägg, men något som vi inom ungdomsverksamheten tror väldigt starkt på. Det är en möjlighet att skapa en bätre samvaro på klubben och ge ungdomarna en roligare och intressantare träning att komma till. VI VILL kunna erbjuda lite mer än den en timmes begränsade träning som tidigare funnits. Därför har vi beslutat att satsa på temakvällar. Dit ska ungdomarna kunna komma på sin respektive kväll och få uppleva golfen i sin helhet. På dessa temakvällar vill vi ha olika stationer, teknikträning, tävlingar, teori och vett och etikett. Temakvällarna ska fungera som FÖR ATT GENOMFÖRA detta krävs förstås ett stort engagemang av föräldrar och ledare. I skrivande stund är arbetet i full gång med att bygga upp ett nätverk av föräldrar som är intresserade att skapa en sådan här träningsverksamhet. Vi behöver dock ännu fler som är villiga att ställa upp och stötta oss i genomförandet av denna förändring. Under mars månad kommer vi VI VILL DÄRFÖR be er som ännu inte är engagerade i era barns golfträning att ta del av denna information och fundera över vad just ni kan hjälpa till med. Utbildningstillfällena är öppna för alla föräldrar, för mer information kontakta David. Mail: Lena Tornevall H ULTA - BULLETINEN

12 Medlemskommittén DAX IGEN! MK hälsar alla medlemmar välkomna till en ny säsong på vårt kära Hulta. Mycket har hänt under vintern både utomhus och inomhus. Det blir spännande att gå på upptäcktsfärd. Träd försvinner, bunkrar kommer och går. Vår bana skapas alltmer tilltalande och lockande. Profilen Golf i Herrgårdsmiljö skall utvecklas. Läs vad AK skriver på annan plats i tidningen. NY HEMSIDA Under vintern har Rolf Steen lagt ner många timmar på att skapa vår nya hemsida och göra den så informativ som möjligt. Här skall finnas allt som en golfare vill veta. Experter från Golf.Se har bistått med goda råd. Gå gärna in, titta och upptäck! Saknas något hör av er: NYA MEDLEMMAR Under april datum meddelas senare kommer MK att kalla alla nya medlemmar till ett info-möte. GOLFVÄRDAR Under MK:s ansvar ligger golfvärdskapet. Detta är en funktion, som både är viktig och mycket omtyckt av de spelande. MK återkommer med mera information, men medlemmar får gärna tala om sitt intresse att göra en insats för sin klubb. Kansliet kan förmedla kontakt med personer inom MK. TÄVLINGAR Under juni kommer MK arrangera omtyckta tävlingar: två Tisdag 6 juni - Nationaldagen. Herrgårdsgolf med shotgun-start och gemensam lunch med prisutdelning. Tävlingen förra året blev mycket lyckad. Fredag 23 juni Midsommarafton. Numera en omtyckt klassiker. HÖSTÅRSMÖTET 2005 Den 10 december en lördag ägde detta viktiga möte rum. Rambudget för 2006, avgifter och investeringar skulle fastläggas samt svar på några motioner. Läs gärna reportaget på annan sida i Bulletinen. MK HAR EN EGEN AVDELNING i vår nya hemsida. Det är vår ambition att via den kunna informera våra medlemmar om allt viktigt inom vårt ansvarsområde. Vi skall också presentera oss där så det skall bli lättare att ta kontakt. Klubben har många medlemmar och vi kan naturligt nog inte nå alla. Det är därför betydelsefullt att ni hör av er med synpunkter. Tillsammans kan vi utveckla vår klubb. Känns inte begreppet Golf i Herrgårdsmiljö lockande! MK Bengt Bjerstaf Damsektionen Damsektionen har efter ett kortare uppehåll med Jul- och Nyårsfirande börjat uppladdningen inför säsongen. Utifrån fastställd målsättning 2005 att få så många som möjligt av de aktiva kvinnliga medlemmarna över 21 år att vilja delta i de gemensamma aktiviteterna och få alla att känna sig som en i gänget har Damsektionen arbetat fram årets tävlings- och aktivitetsprogram. VI DRAR IGÅNG den 25 april med vårfest, där vi spelar 9 hål med tre klubbor och en putter. Därefter följer vårresan den 6-7 maj med destination Hooks Herrgård. Varför ändra på ett lyckat koncept! Under hösten skickades en intresseanmälan ut till denna resa och det är redan 14 damer som har visat intresse. Den slutliga Inbjudan kommer att skickas ut under februari/mars och det är först till kvarn som gäller eftersom antalet är begränsat till ca 20 st med hänsyn till busstorlek. DET ÄR FORTFARANDE tisdagarna som gäller för damernas aktiviteter. I år går det enbart att spela 18 hål på tisdagstävlingarna, som är varannan tisdag med start den 9 maj. Sällskapsspel är det varannan tisdag med start den 16 maj och då spelar vi enbart 9 hål med olika spelformer. Se hela tävlingsprogrammet nedan. Vi har även i år olika speciella tävlingar där vi skickar ut särskild inbjudan ex den 25 maj spelar vi gökottegolf med början kl Vi kommer även att anordna bjud in och hemlig resa innan höstavslutningen den 5 september. AV PROGRAMMET som du finner på hemsidan framgår vilka regler som gäller vid Tisdagstävlingarna och Sällskapsspel samt vilka som är ansvariga. Där framgår även telefonnummer till ansvariga. VI KOMMER ATT fortsätta med ringlistan-golfsällskap som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under Idrott - Damsektionen. Är det någon som inte vill stå kvar eller någon mer som vill vara med på listan så kontaktar ni Berith E via HAR NI NÅGRA FRÅGOR så är ni välkomna att ringa någon av oss damer i Damsektionen. Våra telefonnummer och adresser hittar ni på hemsidan under Idrott Damsektionen. Vi tar gärna mot frågor och skall försöka besvara dem efter bästa förmåga och kan vi inte svara direkt så återkommer vi när vi tagit reda på svaret. TÄNK PÅ att vi delar ut pris till den Flitiga Lisan och den/de som gör birdie. NÄR MAN SAMMANFATTAR det så här så känns säsongen fruktansvärt kort. Så vi får ta till vara på nuet och njuta av varje sekund. Vi i Damsektionen ser verkligen fram mot att få träffa er igen och få gå en ny säsong tillmötes med många glada skratt, spännande tävlingar, roliga tävlingar, bra slag och fina puttar. Vad mer kan vi önska oss? (Kanske möjligtvis - bra väder) Vid pennan för Damsektionens räkning Berith Ehrenpohl 12 H ULTA - BULLETINEN

13 Opalen OPALGOLFEN STARTAR nu för 16:e året. Kvalificerade att deltaga är Hultamedlemmar, som är födda 1946 eller tidigare. Vi har starttid reserverad på fredagar klockan För att deltaga skall man vara på plats senast klockan Föranmälan krävs ej men från och med förra året kan man föranmäla sig på Hultas hemsida eller i shopen senast torsdag klockan VI PLANERAR ATT STARTA den 7:e April om vädret och vår greenkeeper Robban tillåter. ADMINISTRATIONEN De Fyras Gäng (Biggi, Lars, Lennart och Olle) utökades förra året med Janne Gustafsson, som förtjänstfullt tog hand om databehandlingen Vi döpte då om oss till Femlingarna. I årets organisation saknar vi Lennart Lorenzson, som enbart vill ägna sig åt framgångsrik Opalgolf. Tack Lennart för ett mycket gediget och uppoffrande arbete! Vi kommer sakna dig och tjötet på morgnarna. Vi hälsar Sven Persson välkommen som ersättare och detta ser vi fram emot med stor tillförsikt. Femlingarnas organisation ser fortsatt stark ut. NU HÄLSAR VI er alla till ett framgångsrikt golfår och fortsatt härlig social sammanhållning. Olle Appelbrink TACK! Stort tack till Mölnlycke Trä för materialet till starholkarna det blev 12 stycken. Hulta GK Åke Magnusson och Jan Olof Gustafson Fore!! NU NÄR JAG fått din uppmärksamhet så har jag lite saker att berätta. Mitt namn är Björn Ottosson och är en av the boys i elitsatsningen och jag har fått ansvaret för denna spalt. Inför det nya golfåret så har det skett ett del förändringar, en av dessa är denna spalt som jag hoppas skall bli trevlig läsning framöver. FRÅN OCH MED I ÅR kommer denna spalt att innehålla information och nyheter från elitsatsningen på klubben. Informationen kan bestå av t.ex. var vi tränar och hur det går, medan nyheterna kommer att bestå av t.ex. vinster, resultat etc. EN ANNAN FÖRÄNDRING är att elitsatsningen i år har bantats till 9 personer, vilka är: Sebastian Seb Backlund, Magnus Farsan Svahlin, Philip Phil Gunarsson, Jonathan Rex, Fredrik Fredde Johansson (Bollebygd), Daniel Persson, Andreas Lilja, Oskar Dahlin och mig själv. Gruppen tränas av den galne skotten med fingertoppskänsla runt greenerna, the one and only David Dave Kirkham. Coachen är Christer Gunnarsson (pappa till Philip Gunnarsson), som också var vår coach förra året. Vi har 6 mattor där vi kan stå och slå plus lite leksaker att använda. Där finns även en puttmatta med en bana på 6 hål. Men det fina med Energikällan är inte speglarna eller att vi får vara där överhuvudtaget, utan att vi får använda deras kompletta gym PLUS att vi fått specialgjorda träningsprogram. Så därför vill jag i denna premiärspalt skicka ett stort tack till Lars Björck med personal. EN AV DE STORA FRÅGORNA hitintills i år har varit vårt årliga vårläger. Nu, när gruppen bara består av 11 personer, så var vi flera som slogs av tanken på ett läger utomlands. Därför bestämdes att vi skulle leta efter olika resmål och sen redovisa dessa efter träningen den 2/2. Mötet kom och det fanns många bra förslag men slutligen så beslöt vi att förlägga lägret här i Sverige och alternativen blev då Degeberga i närheten av Kristiansstad eller Ekerum på Öland. Under samma möte kom vi även fram till att starta en liten projektgrupp, Läger 2007, vars uppdrag är att arbeta för ett läger utomlands VIDARE HAR JAG nöjet meddela att Sebastian och Jonathan har blivit antagna till Katrinelunds Idrottsgymnasium där de, förutom att läsa sina ordinarie linjer, kommer att läsa Specialidrott Golf. Björn VINTERTRÄNINGEN satte igång tidigt i januari och har nu pågått i cirka en månad, många har redan börjat visa goda resultat. Träningslokalen är ett trevligt ställe i Borås med namnet Energikällan. Denna drivs av en stor man som heter Lars Björck. Övre raden fr.v. Björn Ottosson, Andreas Lilja, Magnus Svahlin, Sebastian Backlund, Oskar Dahlin och Daniel Persson. Undre raden fr.v. Fredrick Johansson, Philip Gunnarsson, Jonathan Rex och David Kirkham. H ULTA - BULLETINEN

14 ROBBAN SKRIVER VINTERN HAR TAGIT ett stadigt grepp om vår bana och vi får äntligen uppleva en riktig snövinter - den första på många år. Skidspåren har varit öppna från nyår tills i skrivande stund. När jag tittar ut har det i natt kommit ytterligare 15 cm nysnö (6/2). Det har varit roligt att se att så många använder de skidspår, som vi kör upp. Tänk bara på att hålla er till de uppkörda spåren så att ni inte kör över ett tee eller en green. Vill det sig illa kan det bli skador på gräset utav den isbildning, som sker från spåren. HÖSTENS INVINTRING av gräset gick väldigt bra och svampskadorna var mindre än föregående år på de greener, där vi inte får bekämpa fusarium. Nu får vi se vad som döljer sig under snötäcket till våren, om vi har klarat oss bra ifrån snömögel angrepp. VI HAR FÅTT ta emot ett antal starholkar, som kommer att sättas upp under Mars månad och jag hoppas att fler medlemmar skänker ett antal fågelholkar till, så att vi kan få in mer fåglar i området, som i sin tur håller ner bestånden utav ollonborrar. Hålet på en starholk skall vara 50 mm i diameter, så vet ni det. Vi väntar med stor förväntan på att fler holkar dyker upp till oss. I HÖSTAS gjorde vi ett antal stora arbeten. Vi hade ett strålande väder och vi lyckades med sådderna på ettan resp. tvåans tee så vi får ett försprång till våren med dessa ytor. Vi fick även installerat ett nytt bevattningssystem runt våra greener. Vi lyckades till 99,5% med att få ned all slang, ventiler och spridare innan frosten nöp till och vi fick avsluta detta jobb p.g.a. att det blev tjäle. Till våren har vi bara ett fåtal gropar att fylla igen och mindre justeringar runt vissa greener. GRANARNA VID 18:es GREEN höggs ner i vintras och styrelsen bestämde, att det skulle anläggas en bunker där granarna hade stått. Vi skall då även passa på att bygga om och renovera bunkrarna på höger sida. UNDER VINTERN har mycket hänt i klubbhuset. Foajén har fått nya tapeter och allmän uppfräschning. Vattenskadorna i burspråken har lagats och det har byggts en ny handikappanpassad toalett i källaren. Även hallen i källaren har renoverats och fräschats upp. VI PÅ BANAN söker helg personal. Är du intresserad så hör av dig till mig genom att skicka ett mejl eller slå mig en signal.0705/ VÄL MÖTT PÅ BANAN TILL VÅREN! Med vänlig hälsning Robert Andersson Banchef A Word from your Professional Vad gör du på vintern? Har du semester? Sitter du bara och dricker kaffe på klubben? Några av de frågor jag får från medlemmar. Dom skulle bara veta för under vintern pågår planering på alla fronter för den kommande säsongen. Alla, både vi anställda och ni medlemmar, vill att allt skall flyta utan större hinder, när det är dags. SHOPEN ÄR DEN FÖRSTA stora uppgiften, som gäller för min del. Ett sortiment skall finnas, som skall ge er medlemmar en möjlighet att prova klubbor. Allt ifrån nybörjar- till elitspelare skall plockas fram. Nu i år finns; Taylor Made, Cobra, Lynx, Ping och Hogan att testa på järnsetsidan. Vad gäller metalwoods så erbjuder vi On Course, Taylor Made och Cobra. Wedgar finns både Taylor Made och On Course att välja på. Skosortimentet kommer ifrån Footjoy och ligger på en mycket rimlig prisnivå. I klädväg finn nu en gammal klassiker - Lyle and Scott - som är tillbaka med en spännande kollektion till våren Logotröjor kommer att finnas i både piké, pullover och slipover så att man stolt kan bära namnet Hulta på bröstet, när man är ute och spelar i Sjuhärad. Tillbehör finns i ett stort utbud och med ett boll- och handsksortiment ifrån Titleist/Footjoy så hoppas vi att vi kan serva er på bästa sätt. I shopen återkommer både Marita och Agneta till er service och självklart finns jag till hands med custom fitting vid behov. I VERKSTADEN fixar jag till era klubbor med nya skaft och grepp, rätt lie och loft och mycket mer för att hjälpa bollen hitta vägen till hålet. Ni är välkomna in med precis vilka frågor som helst. Vi ses i shopen. PÅ LEKTIONSFÄLTET händer det mycket i år också. Den populära fria träningen kommer att utökas till två gånger i veckan med samma upplägg som tidigare. Individuella lektioner med min Pro V1 system går att boka på torsdag som huvudkväll, men också på andra tider i veckan. Allt som rör träning finns att läsa på klubbens hemsida under Idrott sedan klickar du vidare på Utbildning så hittar allt information du behöver. DEN STÖRSTA NYHETEN för min del är att jag från i år är klubbens utbildningsansvarige. Detta ger mig ett helt annan fokus på min och mina anställda tränares uppgifter på Hulta. Jag har fått skapa en helt ny ungdomsträningsmetodik, som jag tror mycket på. Detta kan du läsa mer om i denna bulletin Mitt huvudtema är, att utbildning är till för alla på klubben. Det skall finnas en väg för alla, som vill blir bättre inom sin idrott. Jag tror, att de svenska klubbarna är mättade med antal golfspelare och konkurrensen har ökat - framförallt på ungdomssidan. Golfen måste göras mer attraktiv och rolig hemma på klubben så att vi kan behålla våra medlemmar i framtiden. De olika målsättningarna och utbildningsprofilerna kan ni läsa mer om under Idrott på Hultas hemsida. Det hade varit jättekul, om ni kunde höra av er med kommentarer angående mina tankar. Det går bra att både ringa mig eller skicka ett e- mail till mig. Golf går ut på att få bollen i hålet på minst antal slag och utan utbildning så blir det ingen utveckling. Ta chansen i år och utbilda er Ha nu det bästa golf år du någonsin har haft.det skall jag ha! Carpe Diem David Kirkham Your pro 14 H ULTA - BULLETINEN

15 ROLFS TANKAR DET ÄR EN SKÖN FEBRUARI- DAG, solen skiner från en klarblå himmel, det är 2 grader kallt, banan är vit och fin. Skidspåren är nygjorda och en och annan skidåkare susar förbi 9:ans green. VI HAR HAFT en bra vinter och jobbat hårt med att se till att allt skall vara klart till säsongstarten. Hallen är nytapetserad Det finns ett nytt informationscenter i hallen Källargången är uppsnyggad En handikapptoalett är byggd i källaren Vi väntar på en arborist som skall föryngra våra vackra ekar. En del nya maskiner är inköpta, bland annat en golfbil En ny hemsida har vi sjösatt när du läser det här Problemet med vattenskador i caféet och matsalen är åtgärdade Och många andra små förbättringar som du säkert kommer att ha nytta av. I ÅR har det varit mycket diskussioner om våra greener. Som du kunde läsa i höstas har vi startat ett förändringsarbete, som skall pågå i ytterligare minst 2 år. Efter dom två åren skall vi göra en utvärdering av effekterna, hittills ser det bra ut. Miljödomstolen har fastställt ett totalt bekämpningsförbud på de greener som ligger inom vattenskyddsområdet - 13 greener. TIDBOKNINGEN har förändrats så att du kan boka tid hela fem dagar före speldag mellan klockan 8.00 och samt att boka gråtiderna hela dagen på speldagen. Allt kommer att fungera via Internet, telefon eller på plats på klubben. Se artikel på annan plats i tidningen. DITT GOLF-HCP är du helt och hållet ansvarig för själv. Det kommer inte att skickas ut några noteringshäften eller hcp-kort den här säsongen heller. Det finns många sätt att se till att ditt hcp alltid är rätt. Min golf på är en kanal som du hemifrån kan revidera ditt hcp, men tänk då på att du måste ha din markörs golf-id för att kunna ändra. Andra möjligheter att ändra ditt hcp är terminalen på klubben, eller någon annan klubb, i shopen eller ring till kansliet. Vid tävlingar uppdateras alltid ditt hcp efter tävlingen automatiskt, så tävlar du behöver du inte göra något för att få rätt hcp i systemet. TÄVLINGSANMÄLAN gör du enklast via min golf på Där kan du också se start och resultatlistor samt även anmäla dig till tävlingar på de flesta banor i Sverige. E-POSTADRESSEN är en viktig informationskälla för dig som medlem. Se till vid min golf på att din adress är korrekt i registret. Vi kan då nå dig med snabb information om olika typer av aktiviteter som exempelvis när sommargreenerna öppnas KÖKSINGÅNGEN PÅ GAVELN blir nu en ren köksingång. Det är endast tillåtet för personalen att använda den ingången. Det är kökets varuintag och det är inte särskilt trevligt att medlemmar och gäster kliver över och i maten TILL SIST VILL JAG uppmana alla medlemmar att noga studera alla sidor i det här numret av Bulletinen. Det finns massor av information om vad som gäller på Hulta 2006 inklusive en kallelse till årets årsmöte där alla val till förtroendeposterna skall ske plus att förra verksamhetsårets bokslut skall fastställas. Sedan väntar vi bara på den riktiga våren - den kommer! Rolf HJÄLP OSS GÖRA HULTA ÄNNU FINARE Anläggningskommittén och vår banchef Robert Andersson behöver hjälp av ett antal gubbar (och gärna gummor) för att ytterligare höja finishen på vår fina golfanläggning. UPPGIFTER: Allt ifrån risdragning och att kratta gångar till att olja trädgårdsmöbler och jaga ollonborrar TIDER: Tisdagar Vi jobbar till ca klubben bjuder på lunch därefter spelar de som vill 9 eller 18 hål NAMN: Finlirarna!!! ANSVARIG: Robban är arbetsledare UPPTAKTSMÖTE direkt efter vårmötet 18 mars VÄLKOMNA!!! Thord H ULTA - BULLETINEN

16 BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen på baksidan Hulta Golfklubb Box 54 SE Bollebygd TÄVLINGSPROGRAM FÖR 2006 Veckovis återkommande tävlingar: Damtävlingar Detaljerat program finns på hemsidan Opalgolf Öppen för klubbmedlemmar 60 år och äldre, alla tävlingsfria fredagar från den 6/4 till 7/10. Uppehåll under juli. Starttid Samling Ingen föranmälan. Ingen klassindelning Spelform slaggolf. Startavgift 20 kr. Order of Merit För spelare med handicap 36+ men ej officiellt handicap. Speldagar kommer att publiceras på hemsidan. Fredagsgolf Öppen tävling, valfri speltid och partner. Från första fredagen i maj till 15 september. 18 hål slaggolf. En klass. Startavgift 50 kr. April Maj Lör 08-apr Städdag Lör 29-apr Invigningspokalen Mån 01-maj Vårträtan * Lör 13-maj Kompisgolf Lör 20-maj Hulta Junior Open * 36 hål kval Sön 21-maj Hulta Junior Open * 18 hål final Tors 25-maj Far&Flyg*; Damernas Gökottetävling * Tävling öppen för gästande spelare Juni Mån 06-jun MK-tävling i Herrgårdsmiljö Fre 9-jun DI-Golfen Lör 10-jun Skandia Cup Sön 11-jun Volvo Masters/Volvo Ladies Masters Lör 17-jun Kompisgolf Sön 18-jun Triss Lady Fre 23-jun Midsommargolf* Tis 27-jun Skandia Scrable * Tävling öppen för gästande spelare Juli Fre 07-jul Skandia Cup Mån 10-jul Fraktkedjans Bästboll * Tis 11-jul 36-hålaren* Ons 12-jul Restaurangens 27-hålare * Tors 13-jul Singeltävling * Fre 14-jul Tidermans 2 generationer * Lör 15-jul Singeltävling*, min 50 startande. * Tävling öppen för gästande spelare Augusti Lör 05-aug BT-golf kval Lör 12-aug Damerna Bjud in* Lör 19-aug Kompisgolf Lör 26-aug KM H,D D 60 H 75 *** Sön 27-aug KM H,D D 60 H 75 Knatte**** Sön 28-aug KM-Foursome 36 hål * Tävling öppen för gästande spelare *** H 36 hål kval,d/d 60/H hål **** D 18 hål final/h 36 hål; D 60/H 75 o Knatte 18 hål September Fre 01-sep Klubb 50 H 30+ Start hål 1och10 Lör 09-sep Kompisgolf Sön 10-sep Kommittégolf Lör 16-sep Ålders KM *** Sön 17-sep Ålders KM *** Fre 22-sep Hulta Pro-Am Lör 30-sep Fredagsfinal * Tävlingar öppna för gästande spelare *** D21/D35/D50/ H21/H35/H45/H55/H65 samtliga 18 hål

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

KCC info , nr 1.

KCC info , nr 1. Kristinehamns Curling Club Grundad 1965 KCC KCC info 2016-2017, nr 1. Snart är det äntligen dags för Curling Äntligen kan vi snart ställa undan golfklubbor, spadar, krattor, solstolar, balkonglådor och

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb Björkhagens Golfklubb Protokoll från årsmötet den 30 mars 2009 Före årsmötet utdelades årsmötet THK pris till Victor Bogestedt som utnämts till årets bästa spelare under året. 1. Upprop och fastställande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 2 oktober 2016 kl 13.00-15.30 Plats: Klubblokalen Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Åsa Johansson

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare Månadsbrev november- januari 2013/2014 för Bråvikens GK Nu börjar det lacka mot jul och vår bana har gått i vinteride. Nästa månadsbrev kommer i februari

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong

Nyhetsbrev #1 2016. Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong Nyhetsbrev #1 2016 Kallelse till årsmöte Ny kanslitjänst utlyses 2 nyanställda tränare mental träning Vi bjuder på hockey! Välkomna till en ny säsong kallelse Sida 1 av 6 Kallelse årsmöte Frösåker Golfklubb

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 25 januari 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer