Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning"

Transkript

1 Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Har aldrig hört talas om 54% 49% 59% 70% 60% 49% 29% 56% 54% 53% Har hört talas om, men inte mer 30% 32% 28% 19% 27% 36% 41% 30% 30% 30% Känner till svagt 14% 16% 13% 11% 12% 12% 25% 12% 14% 15% Ganska bra kännedom 2% 3% 1% - 1% 3% 5% 2% 2% 2% Mycket bra kännedom 0% 0% - - 0% - 0% - - 0% Kännedom totalt 46% 51% 41% 30% 40% 51% 71% 44% 46% 47% Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer En ny bilväg mellan Gävle och Sundsvall 4% 4% 5% 9% 3% 3% 2% 4% 4% 4% Ny tunnelbanedragning mellan slussen och Nacka i Stockholm En ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand En ny snabb järnväg mellan Linköping och Kalmar 3% 3% 3% 3% 5% 2% 3% 3% 3% 4% 36% 41% 31% 36% 39% 31% 36% 22% 38% 37% 23% 25% 21% 24% 22% 28% 16% 20% 21% 26% Bottniabanan 6% 6% 6% 4% 3% 4% 17% 8% 4% 7% Ett annat namn på citybanan som är en 6km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholm 2% 2% 3% 0% 2% 3% 3% 4% 2% 2% Vet ej 26% 21% 32% 24% 26% 29% 25% 40% 28% 20% Webbintervjuer 4-10 april 1 Copyright Novus Opinion 2012

2 Järnvägen har varit omdiskuterad under de senaste åren. Rent allmänt Vilket av följande påståenden håller du mest med om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Järnvägen i Sverige fungerar bra. Det visas av att det är fler passagerare och mer gods på spåren än på länge Järnvägen i Sverige fungerar mindre bra, det är fullt på spåren och både gods och passagerare drabbas av stora förseningar 10% 12% 9% 9% 9% 10% 12% 13% 9% 10% 73% 75% 72% 73% 72% 72% 78% 65% 73% 76% Ingen av dem 6% 7% 6% 10% 7% 6% 1% 11% 5% 6% Vet ej 10% 7% 14% 8% 11% 11% 9% 11% 12% 8% Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Ja 49% 50% 48% 61% 53% 43% 36% 41% 48% 53% Nej 47% 46% 47% 34% 42% 53% 61% 53% 46% 45% Vet ej/vill inte svara 4% 4% 4% 5% 4% 5% 3% 6% 6% 2% Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer <*>Antal intervjuer Bil 75% 79% 70% 75% 77% 73% 71% 81% 79% 69% Buss 23% 23% 24% 35% 14% 24% 24% 37% 25% 18% Flyg 36% 39% 33% 45% 41% 31% 16% 14% 34% 44% open 1% 1% 2% 3% 1% % 2% Webbintervjuer 4-10 april 2 Copyright Novus Opinion 2012

3 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Järnvägen fraktar gods till och från våra industrier, som är beroende av att råvarorna kommer in till fabrikerna och produkterna ut till marknaderna i Sverige och Europa på planerad tid. Industrin är viktig för vår tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Instämmer 83% 85% 82% 76% 81% 87% 92% 85% 80% 87% Instämmer helt och hållet 50% 51% 49% 43% 43% 55% 65% 51% 48% 52% Instämmer i stort sett 33% 34% 33% 33% 38% 31% 28% 33% 32% 34% Instämmer delvis 11% 12% 10% 16% 13% 8% 5% 9% 13% 10% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% Instämmer inte 12% 14% 11% 17% 14% 10% 6% 12% 14% 10% Vet ej/vill ej svara 5% 2% 7% 7% 5% 4% 1% 3% 6% 3% I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? En väl fungerande järnväg kan underlätta för många att inom rimlig tid nå fram till arbetsplatser och studier vid universitet och högskolor. Snabba förbindelser kan göra att många kan bo kvar på sina nuvarande orter även om jobb och studier finns på annan ort. Bra kommunikationer är viktigt för tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Instämmer 90% 90% 89% 91% 87% 90% 94% 88% 88% 92% Instämmer helt och hållet 64% 62% 66% 67% 59% 64% 71% 65% 63% 65% Instämmer i stort sett 26% 28% 23% 24% 28% 26% 23% 23% 25% 27% Instämmer delvis 7% 8% 6% 4% 10% 7% 5% 6% 8% 6% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 4% 1% - Instämmer inte 8% 9% 7% 5% 11% 8% 5% 10% 9% 6% Vet ej/vill ej svara 2% 1% 4% 4% 2% 2% 0% 3% 2% 2% Webbintervjuer 4-10 april 3 Copyright Novus Opinion 2012

4 Det finns många flaskhalsar i det svenska järnvägssystemet. En av dem är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Restiderna ökar både för gods och människor och förseningarna blir flera. Det leder till att allt mer gods går på vägarna och att folk tvingas ta bil till arbete, möten och studier. Med Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspåring järnväg mellan Gävle och Härnösand, skulle restiderna kunna kortas. Man skulle kunna åka Stockholm Umeå på 4 timmar och Stockholm Sundsvall på två timmar. Om en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand INTE kommer att byggas, vilka konsekvenser kommer det att få på följande: Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Godstrafiken från norra Sverige till marknaderna i Sverige och Europa Negativa konsekvenser 62% 66% 59% 50% 62% 66% 73% 59% 61% 65% Inga konsekvenser 5% 8% 2% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 7% Positiva konsekvenser 8% 8% 7% 6% 6% 9% 11% 7% 8% 7% Vet ej 25% 19% 31% 38% 28% 20% 12% 30% 28% 21% Företagen investeringar i regionen Negativa konsekvenser 59% 63% 55% 47% 60% 60% 68% 51% 57% 62% Inga konsekvenser 7% 11% 3% 8% 7% 7% 5% 7% 6% 7% Positiva konsekvenser 9% 9% 8% 9% 6% 9% 12% 10% 9% 8% Vet ej 26% 18% 34% 36% 27% 24% 16% 33% 28% 22% Hela Sveriges konkurrensförmåga Negativa konsekvenser 45% 47% 44% 38% 45% 45% 54% 39% 47% 45% Inga konsekvenser 15% 22% 8% 13% 16% 17% 14% 19% 13% 17% Positiva konsekvenser 7% 7% 7% 6% 6% 8% 8% 6% 8% 6% Vet ej 33% 24% 41% 43% 33% 30% 24% 36% 32% 32% Inflyttningen till regionen Negativa konsekvenser 56% 57% 55% 46% 57% 59% 63% 47% 56% 59% Inga konsekvenser 10% 15% 5% 11% 10% 9% 9% 8% 8% 13% Positiva konsekvenser 9% 9% 9% 8% 7% 8% 13% 7% 9% 8% Vet ej 26% 20% 31% 34% 26% 25% 15% 38% 27% 20% Miljön Negativa konsekvenser 60% 60% 61% 51% 60% 64% 66% 51% 62% 62% Inga konsekvenser 7% 10% 3% 8% 7% 6% 6% 12% 5% 7% Positiva konsekvenser 12% 14% 11% 15% 10% 11% 16% 15% 13% 10% Vet ej 21% 16% 25% 26% 23% 18% 12% 23% 20% 20% Förutsättningar för att pendla till arbete och studier på längre avstånd Negativa konsekvenser 64% 62% 65% 56% 64% 66% 68% 59% 62% 66% Inga konsekvenser 6% 8% 3% 9% 4% 5% 5% 5% 5% 6% Positiva konsekvenser 12% 14% 10% 12% 10% 11% 16% 15% 12% 11% Vet ej 19% 16% 22% 22% 21% 19% 11% 21% 21% 17% Webbintervjuer 4-10 april 4 Copyright Novus Opinion 2012

5 Föreställ dig att du skulle åka tåg mellan Sundsvall och Stockholm. Skulle du lita på att tåget kommer fram i hygglig tid, åtminstone inte mer än tio minuter försenat? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Ja 24% 27% 21% 22% 23% 25% 27% 18% 23% 27% Nej 60% 58% 62% 58% 63% 58% 59% 62% 59% 60% Vet ej 16% 15% 17% 20% 14% 17% 13% 20% 18% 13% Tror du staten/regeringen är beredd att investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Ja 17% 19% 14% 18% 15% 15% 20% 11% 18% 16% Nej 44% 48% 39% 44% 48% 44% 34% 54% 43% 41% Vet ej 40% 32% 47% 39% 37% 41% 45% 34% 39% 43% Tycker du staten/regeringen ska investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Ja 66% 65% 66% 62% 64% 64% 75% 68% 68% 62% Nej 8% 11% 5% 7% 8% 10% 5% 14% 6% 8% Vet ej 27% 24% 29% 31% 27% 26% 20% 18% 27% 29% Webbintervjuer 4-10 april 5 Copyright Novus Opinion 2012

6 På det hela taget, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt... Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna år år år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer Rätt håll 26% 32% 20% 23% 28% 19% 34% 16% 22% 34% Varken rätt eller fel håll 35% 29% 40% 38% 32% 38% 31% 40% 36% 32% Fel håll 31% 34% 29% 28% 33% 33% 28% 35% 34% 27% Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Har aldrig hört talas om 54% 63% 63% 54% 53% 29% 61% 59% 57% 60% Har hört talas om, men inte mer 30% 22% 25% 32% 30% 42% 28% 27% 29% 27% Känner till svagt 14% 15% 10% 12% 15% 25% 8% 13% 11% 12% Ganska bra kännedom 2% - 2% 2% 2% 4% 3% 1% 2% 2% Mycket bra kännedom 0% - 0% - - 0% Kännedom totalt 46% 37% 37% 46% 47% 71% 39% 41% 43% 40% Webbintervjuer 4-10 april 6 Copyright Novus Opinion 2012

7 Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer En ny bilväg mellan Gävle och Sundsvall 4% 8% 6% 4% - 2% 11% 1% 4% 4% Ny tunnelbanedragning mellan slussen och Nacka i Stockholm En ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand En ny snabb järnväg mellan Linköping och Kalmar 3% 5% 4% 3% 2% 3% 3% - 3% 5% 36% 37% 37% 38% 32% 34% 28% 33% 39% 34% 23% 24% 19% 26% 39% 16% 31% 21% 24% 25% Bottniabanan 6% 6% 3% 4% - 18% 3% 4% 3% 4% Ett annat namn på citybanan som är en 6km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholm 2% 1% 3% 2% 2% 4% - 1% 1% 4% Vet ej 26% 20% 28% 23% 25% 24% 25% 40% 26% 25% Järnvägen har varit omdiskuterad under de senaste åren. Rent allmänt Vilket av följande påståenden håller du mest med om? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Järnvägen i Sverige fungerar bra. Det visas av att det är fler passagerare och mer gods på spåren än på länge Järnvägen i Sverige fungerar mindre bra, det är fullt på spåren och både gods och passagerare drabbas av stora förseningar 10% 7% 10% 9% 19% 12% 11% 10% 10% 9% 73% 71% 72% 74% 64% 80% 64% 76% 73% 73% Ingen av dem 6% 12% 6% 7% 9% 1% 8% 7% 7% 5% Vet ej 10% 11% 13% 10% 9% 8% 17% 7% 9% 13% Webbintervjuer 4-10 april 7 Copyright Novus Opinion 2012

8 Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Ja 49% 64% 46% 54% 53% 38% 37% 51% 55% 47% Nej 47% 30% 48% 44% 41% 59% 58% 44% 41% 49% Vet ej/vill inte svara 4% 5% 6% 3% 6% 3% 6% 5% 4% 4% Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer <*>Antal intervjuer Bil 75% 73% 82% 72% 78% 74% 76% 68% 78% 74% Buss 23% 51% 22% 18% 7% 23% 15% 22% 18% 20% Flyg 36% 46% 33% 45% 43% 15% 18% 35% 42% 36% open 1% 3% 2% 0% - - 7% - 1% - Webbintervjuer 4-10 april 8 Copyright Novus Opinion 2012

9 Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Järnvägen fraktar gods till och från våra industrier, som är beroende av att råvarorna kommer in till fabrikerna och produkterna ut till marknaderna i Sverige och Europa på planerad tid. Industrin är viktig för vår tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Instämmer 83% 72% 79% 87% 88% 92% 78% 77% 83% 84% Instämmer helt och hållet 50% 43% 45% 50% 58% 63% 34% 50% 49% 47% Instämmer i stort sett 33% 29% 34% 37% 30% 29% 43% 27% 34% 37% Instämmer delvis 11% 16% 14% 10% 10% 5% 4% 16% 14% 9% Instämmer inte alls 1% 2% 1% 1% - 1% - 1% 1% 1% Instämmer inte 12% 18% 16% 11% 10% 6% 4% 17% 15% 10% Vet ej/vill ej svara 5% 10% 6% 2% 2% 1% 18% 6% 2% 6% I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? En väl fungerande järnväg kan underlätta för många att inom rimlig tid nå fram till arbetsplatser och studier vid universitet och högskolor. Snabba förbindelser kan göra att många kan bo kvar på sina nuvarande orter även om jobb och studier finns på annan ort. Bra kommunikationer är viktigt för tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Instämmer 90% 90% 89% 92% 83% 94% 79% 84% 89% 93% Instämmer helt och hållet 64% 73% 59% 63% 63% 69% 54% 67% 60% 63% Instämmer i stort sett 26% 17% 29% 29% 20% 25% 24% 17% 29% 30% Instämmer delvis 7% 3% 7% 7% 13% 5% 15% 9% 9% 4% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 0% - 1% 3% 3% 0% 0% Instämmer inte 8% 5% 8% 7% 13% 6% 18% 12% 10% 4% Vet ej/vill ej svara 2% 6% 3% 1% 4% - 3% 4% 1% 3% Webbintervjuer 4-10 april 9 Copyright Novus Opinion 2012

10 Det finns många flaskhalsar i det svenska järnvägssystemet. En av dem är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Restiderna ökar både för gods och människor och förseningarna blir flera. Det leder till att allt mer gods går på vägarna och att folk tvingas ta bil till arbete, möten och studier. Med Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspåring järnväg mellan Gävle och Härnösand, skulle restiderna kunna kortas. Man skulle kunna åka Stockholm Umeå på 4 timmar och Stockholm Sundsvall på två timmar. Om en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand INTE kommer att byggas, vilka konsekvenser kommer det att få på följande: Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Godstrafiken från norra Sverige till marknaderna i Sverige och Europa Negativa konsekvenser 62% 42% 58% 69% 60% 75% 53% 58% 64% 61% Inga konsekvenser 5% 6% 4% 6% 6% 3% 8% 5% 6% 3% Positiva konsekvenser 8% 9% 7% 6% 15% 11% 4% 4% 7% 6% Vet ej 25% 43% 31% 19% 19% 11% 35% 32% 23% 31% Företagen investeringar i regionen Negativa konsekvenser 59% 38% 55% 62% 62% 69% 57% 60% 58% 59% Inga konsekvenser 7% 7% 4% 11% 8% 4% 5% 5% 10% 3% Positiva konsekvenser 9% 11% 9% 7% 12% 13% 5% 3% 8% 6% Vet ej 26% 43% 33% 20% 18% 15% 32% 31% 24% 32% Hela Sveriges konkurrensförmåga Negativa konsekvenser 45% 33% 43% 44% 38% 56% 47% 51% 42% 46% Inga konsekvenser 15% 12% 12% 20% 29% 14% 15% 9% 20% 9% Positiva konsekvenser 7% 8% 9% 6% 9% 9% 4% 3% 8% 6% Vet ej 33% 48% 36% 31% 25% 21% 35% 37% 30% 38% Inflyttningen till regionen Negativa konsekvenser 56% 43% 49% 62% 58% 62% 55% 57% 56% 58% Inga konsekvenser 10% 7% 10% 11% 10% 9% 10% 7% 12% 7% Positiva konsekvenser 9% 8% 8% 8% 11% 13% 5% 6% 9% 7% Vet ej 26% 41% 33% 19% 22% 16% 30% 29% 24% 29% Miljön Negativa konsekvenser 60% 50% 59% 62% 59% 68% 60% 58% 60% 60% Inga konsekvenser 7% 10% 5% 7% 14% 4% 7% 6% 7% 5% Positiva konsekvenser 12% 15% 12% 11% 19% 16% 4% 9% 13% 8% Vet ej 21% 25% 23% 20% 8% 12% 29% 27% 20% 27% Förutsättningar för att pendla till arbete och studier på längre avstånd Negativa konsekvenser 64% 58% 61% 66% 50% 71% 56% 63% 63% 65% Inga konsekvenser 6% 8% 4% 7% 9% 4% 10% 5% 7% 2% Positiva konsekvenser 12% 13% 12% 11% 19% 16% 5% 7% 12% 9% Vet ej 19% 21% 24% 16% 23% 8% 29% 26% 18% 24% Webbintervjuer 4-10 april 10 Copyright Novus Opinion 2012

11 Föreställ dig att du skulle åka tåg mellan Sundsvall och Stockholm. Skulle du lita på att tåget kommer fram i hygglig tid, åtminstone inte mer än tio minuter försenat? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Ja 24% 15% 24% 24% 37% 27% 14% 27% 24% 23% Nej 60% 63% 56% 62% 46% 61% 64% 62% 62% 58% Vet ej 16% 22% 20% 14% 17% 11% 22% 11% 14% 19% Tror du staten/regeringen är beredd att investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Ja 17% 25% 14% 16% 28% 19% 10% 11% 17% 15% Nej 44% 43% 47% 43% 35% 36% 44% 50% 46% 44% Vet ej 40% 32% 39% 40% 37% 45% 46% 39% 38% 42% Tycker du staten/regeringen ska investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Ja 66% 64% 66% 63% 67% 74% 56% 61% 61% 68% Nej 8% 6% 8% 9% 17% 5% 9% 8% 11% 5% Vet ej 27% 30% 26% 28% 16% 20% 34% 30% 29% 27% Webbintervjuer 4-10 april 11 Copyright Novus Opinion 2012

12 På det hela taget, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt... Totalt Studerande Arbetare Tjänsteman Sysselsättning Egen företagare Pensionär Sektor Arbetssökande Annan Privat Offentlig Antal intervjuer Rätt håll 26% 25% 19% 32% 29% 33% 12% 16% 30% 20% Varken rätt eller fel håll 35% 38% 38% 32% 28% 32% 29% 38% 33% 38% Fel håll 31% 26% 34% 31% 40% 27% 36% 34% 34% 30% Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Har aldrig hört talas om 54% 50% 56% 58% 55% 51% 55% 51% 65% 50% 38% Har hört talas om, men inte mer 30% 35% 25% 26% 30% 31% 30% 32% 21% 33% 43% Känner till svagt 14% 13% 15% 15% 15% 16% 13% 14% 13% 15% 16% Ganska bra kännedom 2% 2% 3% 2% - 2% 2% 3% 1% 2% 4% Mycket bra kännedom 0% 0% 0% % 0% - 0% - Kännedom totalt 46% 50% 44% 42% 45% 49% 45% 49% 35% 50% 62% Webbintervjuer 4-10 april 12 Copyright Novus Opinion 2012

13 Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer En ny bilväg mellan Gävle och Sundsvall 4% 2% 7% 6% 3% 5% 4% 2% 4% 4% 7% Ny tunnelbanedragning mellan slussen och Nacka i Stockholm En ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand En ny snabb järnväg mellan Linköping och Kalmar 3% 4% 4% 2% 3% 2% 4% 4% 3% 4% 2% 36% 35% 38% 35% 34% 32% 37% 37% 36% 35% 39% 23% 24% 23% 21% 19% 25% 21% 26% 21% 25% 17% Bottniabanan 6% 6% 7% 6% 5% 7% 5% 7% 6% 5% 13% Ett annat namn på citybanan som är en 6km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholm 2% 3% 0% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 2% 2% Vet ej 26% 28% 21% 28% 32% 27% 27% 23% 28% 26% 19% Järnvägen har varit omdiskuterad under de senaste åren. Rent allmänt Vilket av följande påståenden håller du mest med om? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Järnvägen i Sverige fungerar bra. Det visas av att det är fler passagerare och mer gods på spåren än på länge Järnvägen i Sverige fungerar mindre bra, det är fullt på spåren och både gods och passagerare drabbas av stora förseningar 10% 9% 10% 12% 9% 11% 11% 8% 11% 10% 6% 73% 76% 71% 71% 75% 73% 72% 79% 73% 72% 82% Ingen av dem 6% 6% 6% 8% 10% 4% 8% 5% 5% 7% 4% Vet ej 10% 10% 13% 9% 5% 12% 9% 9% 11% 10% 8% Webbintervjuer 4-10 april 13 Copyright Novus Opinion 2012

14 Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Ja 49% 49% 50% 48% 41% 42% 53% 53% 53% 47% 50% Nej 47% 46% 42% 50% 53% 53% 43% 44% 44% 48% 46% Vet ej/vill inte svara 4% 4% 8% 2% 5% 5% 4% 3% 4% 5% 4% Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer <*>Antal intervjuer Bil 75% 79% 76% 67% 68% 68% 82% 74% 65% 82% 75% Buss 23% 17% 21% 36% 36% 31% 21% 14% 22% 25% 23% Flyg 36% 36% 36% 37% 35% 26% 36% 46% 46% 27% 49% open 1% 1% 1% 2% 4% 1% - 3% 0% 1% 3% I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Järnvägen fraktar gods till och från våra industrier, som är beroende av att råvarorna kommer in till fabrikerna och produkterna ut till marknaderna i Sverige och Europa på planerad tid. Industrin är viktig för vår tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Instämmer 83% 85% 79% 84% 78% 87% 81% 89% 84% 83% 85% Instämmer helt och hållet 50% 51% 47% 50% 44% 54% 52% 52% 48% 50% 54% Instämmer i stort sett 33% 34% 32% 33% 35% 32% 29% 37% 35% 33% 30% Instämmer delvis 11% 11% 14% 10% 8% 9% 15% 9% 12% 10% 13% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 1% - 2% 0% 1% 1% 1% 2% Instämmer inte 12% 12% 15% 11% 8% 11% 15% 10% 13% 11% 15% Vet ej/vill ej svara 5% 3% 6% 5% 13% 3% 3% 1% 4% 6% - Webbintervjuer 4-10 april 14 Copyright Novus Opinion 2012

15 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? En väl fungerande järnväg kan underlätta för många att inom rimlig tid nå fram till arbetsplatser och studier vid universitet och högskolor. Snabba förbindelser kan göra att många kan bo kvar på sina nuvarande orter även om jobb och studier finns på annan ort. Bra kommunikationer är viktigt för tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Instämmer 90% 91% 88% 90% 84% 90% 89% 93% 91% 89% 87% Instämmer helt och hållet 64% 63% 60% 68% 62% 66% 62% 64% 62% 65% 66% Instämmer i stort sett 26% 27% 27% 22% 21% 24% 27% 30% 29% 24% 21% Instämmer delvis 7% 7% 8% 6% 7% 7% 8% 6% 5% 8% 10% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% - 0% 1% 2% Instämmer inte 8% 8% 9% 7% 10% 8% 9% 6% 5% 9% 12% Vet ej/vill ej svara 2% 2% 3% 3% 7% 2% 2% 1% 3% 2% 1% Det finns många flaskhalsar i det svenska järnvägssystemet. En av dem är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Restiderna ökar både för gods och människor och förseningarna blir flera. Det leder till att allt mer gods går på vägarna och att folk tvingas ta bil till arbete, möten och studier. Med Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspåring järnväg mellan Gävle och Härnösand, skulle restiderna kunna kortas. Man skulle kunna åka Stockholm Umeå på 4 timmar och Stockholm Sundsvall på två timmar. Om en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand INTE kommer att byggas, vilka konsekvenser kommer det att få på följande: Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Godstrafiken från norra Sverige till marknaderna i Sverige och Europa Negativa konsekvenser 62% 68% 58% 56% 50% 66% 65% 68% 59% 62% 78% Inga konsekvenser 5% 4% 5% 7% 9% 4% 3% 6% 7% 4% 4% Positiva konsekvenser 8% 7% 8% 8% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 5% Vet ej 25% 21% 29% 29% 35% 23% 23% 19% 26% 27% 13% Företagen investeringar i regionen Negativa konsekvenser 59% 61% 60% 53% 48% 57% 65% 64% 56% 57% 75% Inga konsekvenser 7% 6% 5% 8% 13% 9% 5% 7% 8% 6% 6% Positiva konsekvenser 9% 8% 10% 9% 7% 9% 9% 7% 9% 8% 5% Vet ej 26% 24% 25% 30% 33% 25% 21% 22% 26% 28% 13% Webbintervjuer 4-10 april 15 Copyright Novus Opinion 2012

16 Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Hela Sveriges konkurrensförmåga Negativa konsekvenser 45% 46% 45% 45% 38% 46% 50% 45% 43% 44% 62% Inga konsekvenser 15% 18% 11% 14% 20% 15% 13% 18% 16% 14% 15% Positiva konsekvenser 7% 6% 9% 7% 2% 9% 8% 6% 7% 8% 5% Vet ej 33% 30% 35% 34% 39% 30% 29% 31% 34% 34% 18% Inflyttningen till regionen Negativa konsekvenser 56% 60% 53% 53% 48% 54% 62% 61% 57% 54% 66% Inga konsekvenser 10% 9% 11% 9% 8% 12% 8% 11% 8% 10% 11% Positiva konsekvenser 9% 8% 10% 9% 10% 8% 10% 6% 10% 8% 4% Vet ej 26% 23% 26% 29% 34% 26% 20% 22% 24% 28% 18% Miljön Negativa konsekvenser 60% 63% 57% 60% 55% 60% 61% 64% 57% 61% 71% Inga konsekvenser 7% 6% 6% 7% 10% 6% 7% 7% 8% 6% 6% Positiva konsekvenser 12% 11% 14% 14% 10% 13% 12% 12% 14% 12% 6% Vet ej 21% 20% 24% 19% 25% 21% 20% 17% 22% 21% 16% Förutsättningar för att pendla till arbete och studier på längre avstånd Negativa konsekvenser 64% 67% 58% 62% 55% 64% 66% 68% 60% 63% 80% Inga konsekvenser 6% 4% 6% 8% 12% 5% 5% 5% 7% 5% 6% Positiva konsekvenser 12% 11% 13% 12% 10% 12% 12% 12% 14% 12% 4% Vet ej 19% 18% 22% 18% 23% 19% 17% 16% 19% 21% 10% Föreställ dig att du skulle åka tåg mellan Sundsvall och Stockholm. Skulle du lita på att tåget kommer fram i hygglig tid, åtminstone inte mer än tio minuter försenat? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Ja 24% 24% 21% 27% 21% 29% 23% 21% 28% 22% 23% Nej 60% 61% 63% 57% 53% 57% 61% 64% 55% 62% 66% Vet ej 16% 16% 16% 16% 26% 14% 16% 15% 17% 16% 11% Webbintervjuer 4-10 april 16 Copyright Novus Opinion 2012

17 Tror du staten/regeringen är beredd att investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Ja 17% 17% 16% 16% 11% 16% 16% 16% 19% 15% 17% Nej 44% 43% 44% 45% 40% 51% 42% 41% 41% 44% 54% Vet ej 40% 40% 40% 39% 48% 33% 41% 42% 41% 41% 29% Tycker du staten/regeringen ska investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Ja 66% 65% 62% 69% 64% 67% 65% 64% 61% 66% 79% Nej 8% 7% 8% 10% 5% 8% 8% 8% 10% 7% 5% Vet ej 27% 28% 30% 22% 31% 24% 26% 28% 29% 27% 16% På det hela taget, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt... Civilstånd Hushållsinkomst Ort Totalt Gift Sambo Annat -200k 200k-399k 400k-599k 600k- Storstad Mellanbygd Glesbygd Antal intervjuer Rätt håll 26% 28% 23% 24% 15% 25% 23% 35% 31% 23% 19% Varken rätt eller fel håll 35% 37% 32% 33% 42% 28% 35% 33% 31% 38% 24% Fel håll 31% 28% 35% 33% 28% 39% 34% 27% 28% 31% 49% Webbintervjuer 4-10 april 17 Copyright Novus Opinion 2012

18 Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Har aldrig hört talas om 54% 55% 41% 48% 60% 71% 44% Har hört talas om, men inte mer 30% 25% 38% 35% 25% 21% 38% Känner till svagt 14% 16% 18% 12% 14% 8% 15% Ganska bra kännedom 2% 3% 2% 5% 1% 0% 3% Mycket bra kännedom 0% - 0% - 1% - - Kännedom totalt 46% 45% 59% 52% 40% 29% 56% Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer En ny bilväg mellan Gävle och Sundsvall 4% 4% 4% 2% 3% 5% 5% Ny tunnelbanedragning mellan slussen och Nacka i Stockholm En ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand En ny snabb järnväg mellan Linköping och Kalmar 3% 3% 3% 3% 6% 2% 3% 36% 42% 40% 21% 28% 37% 36% 23% 16% 22% 42% 25% 21% 21% Bottniabanan 6% 8% 4% 3% 2% 5% 15% Ett annat namn på citybanan som är en 6km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholm 2% - 2% - 3% 4% 2% Vet ej 26% 27% 25% 28% 33% 26% 18% Webbintervjuer 4-10 april 18 Copyright Novus Opinion 2012

19 Järnvägen har varit omdiskuterad under de senaste åren. Rent allmänt Vilket av följande påståenden håller du mest med om? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Järnvägen i Sverige fungerar bra. Det visas av att det är fler passagerare och mer gods på spåren än på länge Järnvägen i Sverige fungerar mindre bra, det är fullt på spåren och både gods och passagerare drabbas av stora förseningar 10% 12% 8% 12% 12% 10% 6% 73% 73% 72% 68% 74% 75% 79% Ingen av dem 6% 6% 8% 6% 3% 5% 8% Vet ej 10% 9% 11% 15% 12% 10% 6% Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Ja 49% 55% 43% 44% 50% 49% 59% Nej 47% 40% 52% 46% 46% 48% 39% Vet ej/vill inte svara 4% 5% 5% 9% 4% 2% 2% Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer <*>Antal intervjuer Bil 75% 63% 83% 90% 68% 80% 68% Buss 23% 21% 25% 29% 19% 18% 34% Flyg 36% 48% 13% 25% 41% 34% 66% open 1% - 2% 3% 2% 1% 2% Webbintervjuer 4-10 april 19 Copyright Novus Opinion 2012

20 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Järnvägen fraktar gods till och från våra industrier, som är beroende av att råvarorna kommer in till fabrikerna och produkterna ut till marknaderna i Sverige och Europa på planerad tid. Industrin är viktig för vår tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Instämmer 83% 83% 81% 86% 79% 86% 90% Instämmer helt och hållet 50% 48% 52% 52% 46% 46% 58% Instämmer i stort sett 33% 35% 28% 34% 33% 39% 32% Instämmer delvis 11% 14% 11% 11% 14% 9% 9% Instämmer inte alls 1% 1% 1% - 2% 0% 1% Instämmer inte 12% 14% 12% 11% 15% 10% 10% Vet ej/vill ej svara 5% 3% 7% 3% 6% 5% - I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? En väl fungerande järnväg kan underlätta för många att inom rimlig tid nå fram till arbetsplatser och studier vid universitet och högskolor. Snabba förbindelser kan göra att många kan bo kvar på sina nuvarande orter även om jobb och studier finns på annan ort. Bra kommunikationer är viktigt för tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Instämmer 90% 91% 90% 87% 84% 94% 88% Instämmer helt och hållet 64% 61% 63% 65% 60% 68% 69% Instämmer i stort sett 26% 30% 27% 22% 24% 26% 19% Instämmer delvis 7% 7% 7% 8% 11% 4% 9% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 3% 1% - 3% Instämmer inte 8% 8% 7% 11% 12% 4% 11% Vet ej/vill ej svara 2% 2% 2% 2% 4% 2% 1% Webbintervjuer 4-10 april 20 Copyright Novus Opinion 2012

21 Det finns många flaskhalsar i det svenska järnvägssystemet. En av dem är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Restiderna ökar både för gods och människor och förseningarna blir flera. Det leder till att allt mer gods går på vägarna och att folk tvingas ta bil till arbete, möten och studier. Med Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspåring järnväg mellan Gävle och Härnösand, skulle restiderna kunna kortas. Man skulle kunna åka Stockholm Umeå på 4 timmar och Stockholm Sundsvall på två timmar. Om en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand INTE kommer att byggas, vilka konsekvenser kommer det att få på följande: Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Godstrafiken från norra Sverige till marknaderna i Sverige och Europa Negativa konsekvenser 62% 68% 62% 61% 54% 58% 77% Inga konsekvenser 5% 6% 2% 6% 7% 6% 5% Positiva konsekvenser 8% 8% 8% 5% 6% 9% 6% Vet ej 25% 19% 27% 29% 33% 27% 12% Företagen investeringar i regionen Negativa konsekvenser 59% 65% 58% 57% 47% 57% 71% Inga konsekvenser 7% 7% 6% 8% 8% 6% 7% Positiva konsekvenser 9% 8% 9% 7% 6% 11% 7% Vet ej 26% 20% 28% 28% 38% 26% 15% Hela Sveriges konkurrensförmåga Negativa konsekvenser 45% 50% 47% 37% 31% 42% 64% Inga konsekvenser 15% 15% 11% 15% 20% 16% 18% Positiva konsekvenser 7% 6% 8% 8% 5% 9% 5% Vet ej 33% 29% 34% 40% 45% 32% 13% Inflyttningen till regionen Negativa konsekvenser 56% 64% 56% 52% 48% 53% 66% Inga konsekvenser 10% 7% 7% 14% 11% 9% 16% Positiva konsekvenser 9% 10% 8% 5% 7% 12% 5% Vet ej 26% 18% 29% 29% 35% 26% 14% Miljön Negativa konsekvenser 60% 64% 61% 65% 49% 57% 74% Inga konsekvenser 7% 8% 4% 7% 7% 5% 12% Positiva konsekvenser 12% 14% 12% 7% 15% 14% 6% Vet ej 21% 14% 23% 22% 29% 24% 8% Förutsättningar för att pendla till arbete och studier på längre avstånd Negativa konsekvenser 64% 69% 63% 65% 53% 58% 83% Inga konsekvenser 6% 3% 4% 5% 7% 8% 7% Positiva konsekvenser 12% 15% 11% 8% 14% 12% 6% Vet ej 19% 13% 22% 21% 26% 21% 4% Webbintervjuer 4-10 april 21 Copyright Novus Opinion 2012

22 Föreställ dig att du skulle åka tåg mellan Sundsvall och Stockholm. Skulle du lita på att tåget kommer fram i hygglig tid, åtminstone inte mer än tio minuter försenat? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Ja 24% 28% 22% 21% 22% 30% 16% Nej 60% 58% 63% 58% 56% 53% 76% Vet ej 16% 14% 15% 20% 22% 17% 8% Tror du staten/regeringen är beredd att investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Ja 17% 21% 18% 19% 7% 16% 20% Nej 44% 39% 38% 42% 50% 43% 58% Vet ej 40% 40% 44% 39% 43% 41% 22% Tycker du staten/regeringen ska investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Ja 66% 71% 67% 62% 55% 60% 80% Nej 8% 6% 6% 10% 14% 7% 6% Vet ej 27% 23% 27% 29% 31% 32% 13% Webbintervjuer 4-10 april 22 Copyright Novus Opinion 2012

23 På det hela taget, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt... Region Totalt Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland Antal intervjuer Rätt håll 26% 30% 23% 16% 30% 28% 24% Varken rätt eller fel håll 35% 34% 40% 40% 40% 29% 25% Fel håll 31% 29% 30% 33% 24% 32% 45% Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Har aldrig hört talas om 54% 52% 54% 40% 48% 51% 71% 55% 49% 77% 51% 55% Har hört talas om, men inte mer 30% 30% 34% 35% 39% 34% 13% 25% 36% 12% 32% 30% Känner till svagt 14% 16% 12% 19% 13% 12% 13% 18% 14% 11% 16% 13% Ganska bra kännedom 2% 2% - 6% - 3% 2% 2% 2% - 2% 3% Mycket bra kännedom 0% % % Kännedom totalt 46% 48% 46% 60% 52% 49% 29% 45% 51% 23% 49% 45% Webbintervjuer 4-10 april 23 Copyright Novus Opinion 2012

24 Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer En ny bilväg mellan Gävle och Sundsvall 4% 5% - 5% - 4% 6% 3% 2% - 4% 4% Ny tunnelbanedragning mellan slussen och Nacka i Stockholm En ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand En ny snabb järnväg mellan Linköping och Kalmar 3% 2% - 8% - 4% 5% 5% 4% - 2% 4% 36% 35% 41% 32% 39% 39% 26% 40% 43% 10% 36% 37% 23% 22% 23% 37% 30% 23% 29% 24% 16% 42% 24% 24% Bottniabanan 6% 5% 3% 3% 4% 8% 4% 9% 7% - 5% 7% Ett annat namn på citybanan som är en 6km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholm 2% 3% 2% - 4% 3% 4% 2% - - 2% 3% Vet ej 26% 27% 31% 15% 23% 20% 25% 15% 29% 48% 27% 20% Järnvägen har varit omdiskuterad under de senaste åren. Rent allmänt Vilket av följande påståenden håller du mest med om? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Järnvägen i Sverige fungerar bra. Det visas av att det är fler passagerare och mer gods på spåren än på länge Järnvägen i Sverige fungerar mindre bra, det är fullt på spåren och både gods och passagerare drabbas av stora förseningar 10% 9% 14% 14% 8% 12% 5% 8% 10% 22% 10% 10% 73% 74% 71% 66% 78% 73% 86% 78% 76% 59% 73% 75% Ingen av dem 6% 8% 2% 17% 6% 6% 4% 10% 2% - 7% 6% Vet ej 10% 9% 14% 3% 8% 9% 6% 4% 13% 19% 10% 8% Webbintervjuer 4-10 april 24 Copyright Novus Opinion 2012

25 Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Ja 49% 53% 55% 56% 39% 45% 54% 54% 44% 64% 53% 48% Nej 47% 42% 43% 44% 61% 52% 44% 43% 45% 36% 44% 49% Vet ej/vill inte svara 4% 4% 2% - - 3% 3% 4% 10% - 3% 3% Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer <*>Antal intervjuer Bil 75% 69% 71% 89% 78% 75% 70% 62% 100% 100% 72% 72% Buss 23% 18% 29% 28% 34% 24% 35% 37% 15% 21% 21% 28% Flyg 36% 53% 26% 34% 55% 28% 42% 49% 29% 9% 47% 34% open 1% 1% % - - 7% - 0% 0% I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Järnvägen fraktar gods till och från våra industrier, som är beroende av att råvarorna kommer in till fabrikerna och produkterna ut till marknaderna i Sverige och Europa på planerad tid. Industrin är viktig för vår tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Instämmer 83% 86% 81% 94% 86% 89% 82% 82% 77% 62% 86% 87% Instämmer helt och hållet 50% 42% 52% 67% 44% 58% 54% 66% 57% 33% 46% 59% Instämmer i stort sett 33% 44% 29% 26% 42% 32% 28% 16% 20% 29% 39% 28% Instämmer delvis 11% 11% 15% 6% 8% 7% 13% 12% 16% 32% 11% 9% Instämmer inte alls 1% 1% 2% - - 0% 1% 2% 3% - 1% 1% Instämmer inte 12% 12% 17% 6% 8% 8% 14% 14% 20% 32% 12% 10% Vet ej/vill ej svara 5% 2% 2% - 6% 3% 4% 4% 3% 7% 2% 3% Webbintervjuer 4-10 april 25 Copyright Novus Opinion 2012

26 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? En väl fungerande järnväg kan underlätta för många att inom rimlig tid nå fram till arbetsplatser och studier vid universitet och högskolor. Snabba förbindelser kan göra att många kan bo kvar på sina nuvarande orter även om jobb och studier finns på annan ort. Bra kommunikationer är viktigt för tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Instämmer 90% 93% 87% 86% 94% 94% 92% 98% 82% 78% 92% 94% Instämmer helt och hållet 64% 56% 61% 63% 48% 70% 85% 76% 68% 68% 57% 73% Instämmer i stort sett 26% 37% 26% 23% 46% 24% 7% 22% 14% 10% 34% 22% Instämmer delvis 7% 6% 7% 14% - 5% 7% 2% 9% 22% 7% 5% Instämmer inte alls 1% % - - 4% - - 1% Instämmer inte 8% 6% 7% 14% - 6% 7% 2% 13% 22% 7% 5% Vet ej/vill ej svara 2% 1% 6% - 6% 1% 1% - 5% - 2% 1% Det finns många flaskhalsar i det svenska järnvägssystemet. En av dem är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Restiderna ökar både för gods och människor och förseningarna blir flera. Det leder till att allt mer gods går på vägarna och att folk tvingas ta bil till arbete, möten och studier. Med Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspåring järnväg mellan Gävle och Härnösand, skulle restiderna kunna kortas. Man skulle kunna åka Stockholm Umeå på 4 timmar och Stockholm Sundsvall på två timmar. Om en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand INTE kommer att byggas, vilka konsekvenser kommer det att få på följande: Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Godstrafiken från norra Sverige till marknaderna i Sverige och Europa Negativa konsekvenser 62% 62% 68% 70% 69% 68% 58% 76% 68% 29% 64% 68% Inga konsekvenser 5% 6% 9% 10% 9% 4% - 4% 5% 5% 7% 3% Positiva konsekvenser 8% 7% 6% 11% 13% 10% 3% 10% 9% - 8% 9% Vet ej 25% 25% 18% 9% 10% 18% 38% 11% 18% 66% 21% 20% Företagen investeringar i regionen Negativa konsekvenser 59% 61% 56% 65% 61% 63% 49% 73% 62% 29% 61% 63% Inga konsekvenser 7% 8% 8% 13% 13% 6% 6% 3% 10% 5% 9% 6% Positiva konsekvenser 9% 7% 11% 14% 16% 11% 2% 8% 9% - 9% 10% Vet ej 26% 23% 25% 8% 10% 20% 42% 16% 20% 66% 21% 22% Webbintervjuer 4-10 april 26 Copyright Novus Opinion 2012

27 Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Hela Sveriges konkurrensförmåga Negativa konsekvenser 45% 43% 43% 52% 52% 48% 42% 59% 50% 17% 44% 49% Inga konsekvenser 15% 20% 19% 19% 30% 15% 9% 9% 22% 21% 20% 13% Positiva konsekvenser 7% 6% 6% 19% 8% 9% 3% 7% 4% - 8% 8% Vet ej 33% 31% 31% 10% 10% 28% 45% 25% 23% 61% 28% 30% Inflyttningen till regionen Negativa konsekvenser 56% 60% 59% 57% 52% 61% 46% 68% 55% 30% 59% 60% Inga konsekvenser 10% 8% 9% 23% 26% 9% 8% 7% 20% 16% 11% 8% Positiva konsekvenser 9% 9% 11% 14% 13% 9% 8% 11% 8% - 10% 9% Vet ej 26% 23% 21% 5% 10% 21% 39% 13% 17% 54% 20% 22% Miljön Negativa konsekvenser 60% 61% 51% 70% 56% 65% 55% 73% 56% 48% 60% 65% Inga konsekvenser 7% 7% 18% 8% 12% 5% 2% 3% 14% 5% 9% 4% Positiva konsekvenser 12% 12% 11% 19% 17% 13% 12% 14% 13% 6% 13% 13% Vet ej 21% 19% 20% 3% 14% 17% 31% 10% 18% 41% 18% 17% Förutsättningar för att pendla till arbete och studier på längre avstånd Negativa konsekvenser 64% 66% 60% 75% 70% 68% 56% 74% 61% 37% 66% 67% Inga konsekvenser 6% 5% 7% 8% 8% 6% 1% 4% 7% - 6% 5% Positiva konsekvenser 12% 11% 15% 17% 13% 13% 12% 14% 14% 6% 13% 13% Vet ej 19% 18% 18% - 10% 13% 31% 7% 18% 57% 16% 15% Föreställ dig att du skulle åka tåg mellan Sundsvall och Stockholm. Skulle du lita på att tåget kommer fram i hygglig tid, åtminstone inte mer än tio minuter försenat? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Ja 24% 24% 26% 34% 26% 27% 14% 27% 21% 38% 25% 25% Nej 60% 61% 59% 53% 56% 58% 72% 60% 58% 62% 60% 60% Vet ej 16% 15% 14% 13% 17% 15% 14% 13% 21% - 15% 14% Webbintervjuer 4-10 april 27 Copyright Novus Opinion 2012

28 Tror du staten/regeringen är beredd att investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Ja 17% 20% 14% 34% 17% 18% 11% 10% 12% - 20% 16% Nej 44% 34% 33% 41% 38% 49% 58% 53% 51% 55% 35% 51% Vet ej 40% 46% 53% 25% 45% 33% 31% 37% 37% 45% 45% 34% Tycker du staten/regeringen ska investera i en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand? Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Ja 66% 58% 54% 67% 48% 75% 68% 82% 73% 45% 57% 75% Nej 8% 8% 4% 13% 8% 8% 6% 3% 8% 5% 8% 7% Vet ej 27% 34% 42% 20% 44% 17% 25% 15% 19% 50% 35% 18% På det hela taget, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt... Partisympati Totalt M FP C KD S V MP SD Annat M+FP+C+KD S+V+MP Antal intervjuer Rätt håll 26% 53% 42% 55% 47% 13% - 22% 9% 9% 51% 13% Varken rätt eller fel håll 35% 34% 38% 27% 34% 32% 27% 27% 41% 37% 34% 31% Fel håll 31% 8% 11% 12% - 50% 73% 38% 49% 47% 8% 51% Webbintervjuer 4-10 april 28 Copyright Novus Opinion 2012

29 Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer Har aldrig hört talas om 54% 53% 54% 51% 50% 57% Har hört talas om, men inte mer 30% 32% 28% 35% 32% 30% Känner till svagt 14% 13% 15% 13% 15% 12% Ganska bra kännedom 2% 2% 2% 1% 3% 2% Mycket bra kännedom 0% - 0% Kännedom totalt 46% 47% 46% 49% 50% 43% Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer En ny bilväg mellan Gävle och Sundsvall 4% 5% 3% 5% 10% 4% Ny tunnelbanedragning mellan slussen och Nacka i Stockholm En ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand En ny snabb järnväg mellan Linköping och Kalmar 3% 3% 4% 2% 3% 3% 36% 36% 37% 33% 36% 45% 23% 23% 22% 23% 23% 26% Bottniabanan 6% 7% 5% 7% 8% 6% Ett annat namn på citybanan som är en 6km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholm 2% 3% 2% 3% 1% 2% Vet ej 26% 24% 27% 26% 19% 14% Webbintervjuer 4-10 april 29 Copyright Novus Opinion 2012

30 Järnvägen har varit omdiskuterad under de senaste åren. Rent allmänt Vilket av följande påståenden håller du mest med om? Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer Järnvägen i Sverige fungerar bra. Det visas av att det är fler passagerare och mer gods på spåren än på länge Järnvägen i Sverige fungerar mindre bra, det är fullt på spåren och både gods och passagerare drabbas av stora förseningar 10% 5% 16% 3% 9% 4% 73% 84% 64% 86% 81% 83% Ingen av dem 6% 6% 7% 5% 8% 8% Vet ej 10% 5% 13% 6% 2% 4% Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer Ja 49% 100% - 100% 100% 100% Nej 47% - 100% Vet ej/vill inte svara 4% Webbintervjuer 4-10 april 30 Copyright Novus Opinion 2012

31 Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer <*>Antal intervjuer Bil 75% 75% - 100% 57% 59% Buss 23% 23% - 18% 100% 20% Flyg 36% 36% - 29% 31% 100% open 1% 1% - 1% 2% 1% I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? Järnvägen fraktar gods till och från våra industrier, som är beroende av att råvarorna kommer in till fabrikerna och produkterna ut till marknaderna i Sverige och Europa på planerad tid. Industrin är viktig för vår tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer Instämmer 83% 83% 85% 83% 86% 83% Instämmer helt och hållet 50% 51% 51% 51% 61% 52% Instämmer i stort sett 33% 32% 34% 32% 25% 31% Instämmer delvis 11% 13% 9% 13% 12% 15% Instämmer inte alls 1% 2% 0% 2% 1% 3% Instämmer inte 12% 15% 9% 15% 13% 17% Vet ej/vill ej svara 5% 2% 6% 2% 1% - Webbintervjuer 4-10 april 31 Copyright Novus Opinion 2012

32 I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? En väl fungerande järnväg kan underlätta för många att inom rimlig tid nå fram till arbetsplatser och studier vid universitet och högskolor. Snabba förbindelser kan göra att många kan bo kvar på sina nuvarande orter även om jobb och studier finns på annan ort. Bra kommunikationer är viktigt för tillväxt och välfärd därför borde staten satsa mer på att bygga ett väl fungerande järnvägsnät. Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer Instämmer 90% 91% 90% 91% 96% 88% Instämmer helt och hållet 64% 67% 63% 67% 74% 66% Instämmer i stort sett 26% 24% 27% 24% 22% 23% Instämmer delvis 7% 7% 6% 8% 3% 11% Instämmer inte alls 1% 1% 1% 1% 1% 1% Instämmer inte 8% 8% 7% 9% 3% 12% Vet ej/vill ej svara 2% 0% 3% 1% 1% - Det finns många flaskhalsar i det svenska järnvägssystemet. En av dem är Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand. Restiderna ökar både för gods och människor och förseningarna blir flera. Det leder till att allt mer gods går på vägarna och att folk tvingas ta bil till arbete, möten och studier. Med Nya Ostkustbanan, en ny dubbelspåring järnväg mellan Gävle och Härnösand, skulle restiderna kunna kortas. Man skulle kunna åka Stockholm Umeå på 4 timmar och Stockholm Sundsvall på två timmar. Om en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand INTE kommer att byggas, vilka konsekvenser kommer det att få på följande: Har du själv, under senare år valt annat färdsätt än järnväg på grund av långa restider och/eller förseningar? Vilket/vilka färdsätt har du då valt istället för järnväg? Totalt Ja Nej Bil Buss Flyg Antal intervjuer Godstrafiken från norra Sverige till marknaderna i Sverige och Europa Negativa konsekvenser 62% 64% 63% 64% 62% 69% Inga konsekvenser 5% 6% 5% 7% 8% 6% Positiva konsekvenser 8% 7% 8% 6% 10% 5% Vet ej 25% 23% 25% 23% 20% 19% Företagen investeringar i regionen Negativa konsekvenser 59% 61% 58% 61% 57% 65% Inga konsekvenser 7% 6% 7% 7% 6% 6% Positiva konsekvenser 9% 8% 8% 9% 9% 6% Vet ej 26% 24% 26% 24% 27% 22% Webbintervjuer 4-10 april 32 Copyright Novus Opinion 2012

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 190 353 257 201 107

Läs mer

I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning. Huvudsaklig sysselsättning: Kön Ålder Utbildning

I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning. Huvudsaklig sysselsättning: Kön Ålder Utbildning I vilken kommun bor du? Kön Ålder Utbildning Antal intervjuer 1000 507 493 391 289 320 69 494 434 Uppsala 28% 28% 27% 40% 19% 20% 22% 25% 31% Tierp 2% 2% 3% 1% 2% 4% - 3% 2% Älvkarleby 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

Allmänheten om Nya Ostkustbanan 10 april 2012

Allmänheten om Nya Ostkustbanan 10 april 2012 Allmänheten om Nya Ostkustbanan 10 april 2012 Projekt 10619 Novus Bakgrund: Kommunikationsföretaget Springtime bad Novus att dels undersöka allmänhetens kännedom och syn på den flaskhals som finns i dagens

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt SIFO 2010. Boende i lägenhet

Sid 1 Procent vertikalt SIFO 2010. Boende i lägenhet Sid 1 Kön Ålder Ålder - Man Ålder - Kvinna ------ -------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64 Total Man Kvinna år år 65- år år

Läs mer

PROJEKT 1526145 SKPF - Tre webbfrågor oktober 2012 (MOFR)

PROJEKT 1526145 SKPF - Tre webbfrågor oktober 2012 (MOFR) Sid 1 Ålder ------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-65 år ------------------ ------------------

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11 Rapport Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors Bergvik skog 12-4-11 Om undersökningen 4 Antal intervjuer 62 intervjuer 4 Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval 4 Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

50% 50% 49% 43% 49% 59% 45% 42% 54% 46%

50% 50% 49% 43% 49% 59% 45% 42% 54% 46% I den pågående avtalsrörelsen kräver fackförbundet Handels en månatlig löneökning på 860 kronor samt 100kr i. Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel 50% 50% 49% 43% 49% 59% 45% 42% 54% 46% 21% 27% 15%

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN SEMINARIUM 2012-09-13 Gun Pettersson Tel: 0739 403916 Gun.pettersson@novus.se Kort om undersökningen BAKGRUND Novus har genomfört en undersökning för seminariet om ungdomsarbetslöshet

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Ja 72% 70% 76% 78% 70% 67% 77% 70% 76% 74% 67% Nej 27% 30% 23% 21% 30% 30% 22% 29% 24% 25% 31% Vet ej 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 2% Känner

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Nätkasino - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 5 okt 2015

Nätkasino - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 5 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 5 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Svenskarnas syn på fjärrvärme och smart värme. Undersökning från TNS Sifo juni 2011

Svenskarnas syn på fjärrvärme och smart värme. Undersökning från TNS Sifo juni 2011 Svenskarnas syn på fjärrvärme och smart värme. Undersökning från TNS Sifo juni 2011 Sammanfattning av svenskarnas syn på fjärrvärme och smart värme Undersökningen, som genomfördes i juni 2011 av TNS SIFO,

Läs mer

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige Tankesmedjan Tobaksfakta Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige En studie av allmänhetens attityder 20 25 oktober 2011 Lars Aldemark 1 Om undersökningen Uppdragsgivare: Undersökningen har genomförts

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Kärnkraftsopinionen november 2006

Kärnkraftsopinionen november 2006 Kärnkraftsopinionen november 2006 T-113433 Analysgruppen vid KSU: Hans Ehdwall Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-11-21 Kärnkraftsopinionen november 2006 Fortsatt mycket positiv kärnkraftsopinion

Läs mer

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS

FÖR FLER JOBB OCH HÖGRE KOMPETENS BYGGSTART SVERIGE EN NY STAMBANA Alla är överens om att Sveriges infrastruktur behöver rustas för framtiden. Inte minst i Skåne, som dras med flaskhalsar försenade tåg och andra störningar. Men även på

Läs mer

Dellenbanan inför kommunalvalet 2010 HUDIKSVALL LJUSDAL 1. Vilken roll eller vilka roller vill ert parti se för Dellenbanan på längre sikt? Välj ett eller flera alternativ V MP KD C FP M SRD S MP C FP

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2)

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. Val av annan skola (bilaga 2) KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Administrativ chef Mats Linde Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 1 (5) Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än

Läs mer

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget En försummad marknad i ett bra läge 2015-12-10 Version 8-2015-12-10 1 Lars B Johansson Sundsvall är mera tåg än flyg Mycket mer än Östersund Passagerare flyget

Läs mer

foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013.

foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013. foto: Staffan Löwstedt SvD SCANPIX När vinst går före säkerhet En rapport från SEKO april 2013. Ny undersökning från Seko Anställda inom SL slår larm om säkerheten Mer än hälften av de anställda upplever

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät

Eldistribution Nätrapport. Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Eldistribution Nätrapport Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Översyn av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Sammanfattning 93% av Vattenfall Eldistributions

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Rapport: EU-undersökning april 2014

Rapport: EU-undersökning april 2014 Rapport: EU-undersökning april 2014 Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 under perioden 16-23 april 2014. Nedan följer en

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010 Vattenfall Vindkraft Högabjär MarkCheck September 2010 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närheten

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Bygg bort bredbandsklyftan nu! Sveriges nya fibernät Målet: 100 % fiber till alla! Just nu splittras det svenska samhället upp i två delar. Vi som har fungerande bredband,

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012

Resvaneundersökning. Kungens kurva 2012 Resvaneundersökning Kungens kurva 2012 Syfte Syftet med resvaneundersökningen var att få en samlad bild över hur resvanor och besöksbeteende ser ut i området, samt att ge underlag till framtida trafikplanering

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Skåneopinion. Mars 2012

Skåneopinion. Mars 2012 Skåneopinion Mars 2012 Det går bra i Skåne för S och Stefan Löfven Stefan Löfven har raskt marscherat upp till den partiledare som har näst mest förtroende efter Fredrik Reinfeldt i Skåneopinionen, liksom

Läs mer

Djurens rätt Opinionsfrågor hösten Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum:

Djurens rätt Opinionsfrågor hösten Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: Djurens rätt Opinionsfrågor hösten 2018 Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 2018-10-26 1 2018-10-26 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar. Novus Group 2008-12-10

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar. Novus Group 2008-12-10 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialförvaltningar Novus Group 2008-12-10 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Kärnkraft och klimatmålen

Kärnkraft och klimatmålen Kärnkraft och klimatmålen Kontakt: Mattias Lantz Kontakt på Novus: Viktor Wemminger och Siobhan Hogan Datum: 28 06 2019 Har jobbat deltid 35% 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Låneläget 2010 - belåning och boendeekonomi. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 30 mars 2010

Låneläget 2010 - belåning och boendeekonomi. Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 30 mars 2010 Låneläget 00 - belåning och boendeekonomi Ingela Gabrielsson Privatekonom Nordea 0 mars 00 Sammanfattning ( av ) Vad vi anser vara den ideala balansen mellan lån och bostadsvärde varierar. Den komfortabla

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2012:141 RIV (Dnr 001-1124/2012) Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Utökad

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING Om undersökningen Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på hastighetsbegränsningar och avspärrningar

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Åsikter om vindkraft och andra energikällor i Västra Götaland Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg December 2014 Resultat från SOM-undersökningen 2013 Samhälle Opinion

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer