Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden"

Transkript

1 Thorwald Larsson Ordförande i trafik- och fastighetsnämnden Ansökan Sidan 1 av 3 SOLLENTUNA KOfv^UN \ Kommunstyrelsen 20!? -06-? 7 Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden Representanter från trafik- och fastighetsnämnden ansöker om kronor i bidrag för att göra ett studiebesök om cykeln i transportpolitiken. Besöken äger rum i Köpenhamn och Odense, 1-3 oktober 2012 och arrangeras av Cykelfrämjandet. Vilken verksamhet som söker pengar Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt representanter från övriga partier i nämnden. Vilka personer som ska delta i resan Thorwald Larsson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden Birgitta Schwinn (M), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Bert Christiansson (KD), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Lasse Jäger (MP), ersättare i trafik- och fastighetsnämnden Johnny Rönnberg (SP), ersättare i trafik- och fastighetsnänmden Kjell Ekdahl (S), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Ulf Brangenfelt (C), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Syftet med resan Kompetensutveckling avseende cykel som eget trafikslag och cykel i samverkan med andra trafikslag inför höstens beslut om ny cykelplan för Sollentuna. Programbeskrivning för resan Nedan följer ett axplock av de föreläsningar som kommer att ges: - Integrerad cykel- och biltrafik eller separata cykelnätverk? - Hur få folk att överge bilen? - Expresscykelvägar - Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar etc. Hur skapar man en cykelslad? - Cykelparkeringslösningar Utöver föreläsningarna ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Information och program bifogas i bilaga. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 2 av 3 Beräknade kostnader för resa och boende Kostnad för 3 dagar i Danmark med tre luncher, två middagar, två övernattningar, tågresor inom landet, föredragshållare, konferenskostnader, cykelhyra och guidekostnader är kronor per person. Tågresa Stockholm - Köpenhamn tur och retur tillkommer, ca kronor per person. Birgitta Schwinn (M) Ledamot Bert Christiansson (KD) Ledamot Lasse Jäger (rylp) Ersättare Johnny Rönnberg (SP) Ersättare VJL \. (C)

3 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 3 av 3 Bilaga: 1. Information och exempel på program 2. 41/2012 Förtroendevaldas deltagande i studieresa - cykeln i transportpolitiken

4 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(1) > Vilka är framgångsfaktorerna för cykling i Danmark och Holland? > Vilka positiva och negativa erfarenheter har de gjort där? > Vilka råd har de att ge oss i vårt arbete för cykling? Det finns mycket att lära från Danmark och Holland om framgångsrikt arbete för cykling. Bäst lär man det genom att på plats träffa en del av dem som ligger bakom deras framgångar. Genom att se deras lösningar och diskutera deras erfarenheter och råd. Cykelfrämjandet har tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Holland satt samman studieresor for politiker och trafikplaneram Vi kallar dem: Cykeln i transportpolitiken. Bifogat finns c etaljerat program för respektive resa. Land Datum Ordinarie pris Holland april 2012 SEK Danmark 8-10 oktober 2012 SEK I resans pris ingår tre luncher och två middagar och två övernattningar i enkelrum och tågresor inom respektive land, föredragshållare, konferenskostnader, cykelhyra och guidekostnader. Deltagarna tar sig på egen bekostnad till Köpenhamn (Centralstationen) respektive Amsterdam(flygplatsen Shiphol). Sista anmälningsdag är 20 mars för Hollandsresan respektive 30 augusti 2012 för Danmarksresan. Deltagaranmälan kan göras via e-post till med angivande av deltagarnamn, telefon, e-post. Anmälan är bindande, men personbyte accepteras. Antalet platser är begränsat. Anmälan registreras först sedan anmälningsavgift om kr/person har inkommit till Cykelfrämjandets postgiro se nedan. Vi är övertygade om stort deltagande, men vill för säkerhets skull friskriva oss från alt genomföra resan med färre än 15 fullbetalande deltagare. Vänliga hälsningar Eva Lind-Båth AnsvarigförCykelframjandcls studieresor ocli ledamot i riksstyrelsen Klockviigen 4 12! 33 Enskededalen tel mobil e-post: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

5 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(3) Program för studieresa till Danmark 2012 Köpenhamn Måndag den 8 oktober 2012 klockan 8.00 Aktivitet Samling på Huvudbangarden lämning av väskor och hämtning av cyklar 9.30 cykling till Islands Brygge Hur har Köpenhamn gjort? Kaffepaus Integrerad cykel- och biltrafik eller separate cykelnätverk? Namn både cykeluthyraren och förvaringsboxar finns västerut i Huvudbangarden Zofia Jagielska från Kobenhavns Kommune ansvarig för cykel Plats: Islands Brygge 37 Information och diskussion Hur fa folk att överge bilen? Expresscykelvägar - Maj-Britt Koppen Andersen Kobenhavns Kommune, Teknik- og Miljöförvaltningen supercykelstier Lunch Kobenhavns Kommune cykling Barn och cykling Allan Carstensen Från Dansk Cyklist Förbund Plats: Römcrsgade 5, Köpenhamn :30 Cykeltur i Kobenhavn Mai-Britt Kristensen Genomgång av de Irafiktckniska lösningar passerade under cykelturen. Vad har vi upplevt och inhämtat? Kl Avlämning av cyklar Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck jpositivl eller negativt Avresa Ankomst Tåg från Köpenhamn till Odense Middag Restaurang Gertruds Jcrnbanegade 8, Odense Övernattning: Hotel Winsor, Vindegade 45, Odense Cykelfrämjandet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: cvklamciar^cvkelframjandct.se Orgnr:

6 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 2(3) Program för studieresa till Danmark Odense Tisdag den 9 oktober Aktivitet Odenses väg till cykelstad Hur började det i Odense? Hur ska Odense utvecklas? Kaffepaus Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar o.s.v. Namn Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Plats: Odense kommune hus Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Information och diskussion Lunch Kulturmaskinen Hur skapar man en cykelstad? Erfaringernc fra Nordiske Cykelbyer - hvordan skabcr man en cykelby (oplaeg på dansk) Cykelparkeringslösningar Cykelvenligt byrumsudstyr og cykelparkering (oplasg på engelsk) Paus för förfriskningar Vad har vi upplevt och inhämtat? Dea Secberg (oplaeg på dansk) og Joel Mulligan (oplaeg på engelsk) Vekso tillverkare av cykelparkcringsutrustning är värd Plats: Kulturmaskinen Farvergårdcn 7 Odense C Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Middag Restaurang Franck A. Jcrnbanegade 4 Odense Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: eyklamcra(fficykclframjandet.se Orgnr:

7 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 3(3) Onsdag den 10 oktober Cykeltur i Odense Kommun Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Kaffepaus Genomgång av de trafiktekniska lösningar passerade under cykelturen Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Lunch Odense Kommun Vad har vi upplevt och inhämtat? Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Avresa kl ankomst Tåg från Odense till Köpenhamn Adresser och kontaktinformation: Baisikeli cykeluthyrning Cyklarna hämtas på Ingerslevsgadc min från Centralstationen i Köpenhamn Dansk Cyklist Förbund Romersgade Kobenhavn K. Kontakt: Mai-Britt Krislenscn Telefon: Odense Kommune Flakhaven Odense Kontakt: Connie Juel Clausen Telefon: Kobenhavns Kommune Teknik og Miljöförvaltningen Islands Brygge 37 Kontakt: Zofia Jagielska Telefon: Kulturmaskincn Farvergården Odense Kontakt hos Vekso: Dca Seebcrg Telefon: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: cyklamcra(fl),cykelframjandct.se Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 41/2012 Dnr 2012/68 TFN.322 Förtroendevaldas deltagande i studieresa - cykeln i transportpolitiken Sammanfattning Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Thorwald Larsson (FP) har initierat idén om alt nämndens ledamöter alternativt representanter från nämnden ska kompetensutvecklas genom att åka på en studieresa för att lära sig mer om cykling i transportpolitiken. Resan går till två städer i Danmark och den arrangeras av Cykelfrämjandet. På programmet hålls bland annat föreläsningar av olika cykelföreningar i Danmark och av kommunerna i Köpenhamn och Odense. Det ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Budgeten för nämndens eget arbete uppgår 2012 till lmkr. Dessa medel prognostiseras enbart räcka till arvoden för ledamöternas ordinarie nämndmöten. Detla innebär att medel inte finns avsatta i ordinarie budget för den föreslagna studieresan. Ett förslag om "Regler för bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands - Internationaliseringsbidrag" är av kommunstyrelsen återremitterad. Så snart den är antagen kommer ordförande på delegation av nämnden att ansöka om detla bidrag. Arbetsutskottets förslag 1. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar atl studieresa om cykeln i transportpolitiken ska genomföras den 1-3 oktober Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att deltagare i studiebesöket är etl förstärkt arbetsutskott, det vill säga, arbetsutskottets ordinarie ledamöter inklusive en representant från Kristdemokraterna, från Sollenlunapartiet och från Miljöpartiet så att alla nämndens partier har en representant med på resan. 3. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för en dag, enligt ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden Trafik- och fastighetsnämnden delegerar till ordförande Thorwald Larsson (FP) att hos kommunstyrelsen ansöka om Internationaliseringsbidrag. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Proposition Ordförande frågar om trafik- och faslighetsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Trafik- och fastighetsnämndens beslut 1. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att studieresa om cykeln i transporlpolitiken ska genomföras den 1-3 oktober Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att deltagare i studiebesöket är ett förstärkt arbetsutskott, det vill säga, arbetsutskottets ordinarie ledamöter inklusive en representant från Kristdemokraterna, från Sollentunapartiet och från Miljöpartiet så att alla nämndens partier har en representant med på resan. 3. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för en dag, enligt ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med liera för mandatperioden Trafik- och fastighetsnämnden delegerar till ordförande Thorwald Larsson (FP) att hos kommunstyrelsen ansöka om Internationaliseringsbidrag. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

10 SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Annakarin Wiberg Förvaltningschef Ansökan Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Kornmun sty* e ser- Dnr 20n Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden Tjänstemän från trafik- och fastighetskontoret ansöker om kronor i bidrag för att göra ett studiebesök om cykeln i transportpolitiken. Besöken äger rum i Köpenhamn och Odense, 1-3 oktober 2012 och arrangeras av Cykel främjandet. Vilken verksamhet som söker pengar Trafikavdelningen, trafik- och fastighetskontoret Vilka personer som ska delta i resan Annakarin Wiberg, förvaltningschef Åsdis Ölafsdöttir, trafikingenjör Carl Larsson, trafikingenjör Jenny Wiik, nämndsekreterare Syftet med resan Kompetensutveckling avseende cykel som eget trafikslag och cykel i samverkan med andra trafikslag inför höstens beslut om ny cykelplan för Sollentuna. Programbeskrivning för resan Nedan följer ett axplock av de föreläsningar som kommer att ges: - Integrerad cykel- och biltrafik eller separata cykelnätverk? - Hur få folk att överge bilen? - Expresscykelvägar - Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar etc. - Hur skapar man en cykel stad? - Cykelparkeringslösningar Utöver föreläsningarna ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Information och program bifogas i bilaga. Beräknade kostnader för resa och boende Kostnad för 3 dagar i Danmark med tre luncher, två middagar, två övernattningar, tågresor inom landet, föredragshållare, konferenskostnadcr, cykelhyra och guidekostnader är kronor per person. Tågresa Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 2 av 2 Stockholm - Köpenhamn tur och retur tillkommer, ca kronor per person. /i, Annakarin Wiberg Förvaltningschef Asdls Ölafsdöttir Trafikingenjör '1 Carl Larsson Trafikingenjör Ljermy \Wk Nämndsekreterare Bilaga: 1. Information och exempel på program

12 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(1) > Vilka är framgångsfaktorerna för cykling i Danmark och Holland? > Vilka positiva och negativa erfarenheter har de gjort där? > Vilka råd har de att ge oss i vårt arbete för cykling? Det finns myckel att lära från Danmark och Holland om framgångsrikt arbete för cykling. Bäst lär man del genom att på plats träffa en del av dem som ligger bakom deras framgångar. Genom att se deras lösningar och diskutera deras erfarenheter och råd. Cykclfrämjandet har tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Holland satt samman studieresor för politiker och trafikplancrarc. Vi kallar dem: Cykeln i transportpolitiken. Bifogat finns c etaljcrat program för respektive resa. Land Datum Ordinarie pris Holland april 2012 SEK Danmark 8-10 oktober 2012 SEK I resans pris ingår tre luncher och två middagar och två övernattningar i enkelrum och lågresor inom respektive land, föredragshållare, konfcrenskostnader, cykelhyra och guidekostnader. Dellagarna tar sig på egen bekostnad lill Köpenhamn (Centralstationen) respektive Amsterdam(fiygplatsen Shiphol). Sista anmälningsdag är 20 mars för I lollandsresan respektive 30 augusti 2012 för Danmarksresan. Deltagaranmälan kan göras via e-post till cvklamera(g),cvkclframjandet.se med angivande av deltagarnamn, telefon, e-post. Anmälan är bindande, men personbyle accepteras. Antalet platser är begränsat. Anmälan registreras försl sedan anmälningsavgift om kr/person har inkommit till Cykel främjandets postgiro se nedan. Vi är övertygade om slorl deltagande, men vill för säkerhets skull friskriva oss från att genomföra resan med färre än 15 fullbetalande deltagare. Vänliga hälsningar Eva Lind-Bålh Ansvarig för CykelHiitninwlcls studieresor och ledamot i riksstyrelsen Klockvilgcu Enskedcdnlcn tel mobil e-post: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

13 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(3) Program för studieresa till Danmark 2012 Köpenhamn Måndag den 8 oktober 2012 klockan 8.00 Aktivitet Samling på Huvudbangarden lämning av väskor och hämtning av cyklar 9.30 cykling till Islands Brygge Hur har Köpenhamn gjort? Kaffepaus Integrerad cykel- och biltrafik eller separate cykelnälverk? Namn både cykeluthyraren och förvaringsboxar finns västerut i Huvudbangarden Zofia Jagielska från Kebenhavns Kommune ansvarig för cykel Plats: Islands Brygge 37 Information och diskussion Hur fa folk att överge bilen? Expresscykelvägar - Maj-Britt Kappen Andersen Kjabenhavns Kommune, Teknik- og Miljeforvaltningen supercykelstier Lunch Kebenhavns Kommune cykling Barn och cykling Allan Carstensen Från Dansk Cyklist Förbund Plats: Römersgade 5, Köpenhamn :30 Cykeltur i Kebenhavn Mai-Britt Kristensen Genomgång av de trafiktekniska lösningar passerade under cykelturen. Vad har vi upplevt och inhämtat? Kl Avlämning av cyklar Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Avresa Ankomst Tåg från Köpenhamn till Odense Middag Restaurang Gertruds Jernbanegade 8, Odense Övernattning: Hotel Winsor, Vindegade 45, Odense Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

14 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 2(3) Program för studieresa (ill Danmark Odense Tisdag den 9 oktober Aktivitet Odenses väg till cykelslad Hur började det i Odense? Mur ska Odense utvecklas? Kaffepaus Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar o.s.v. Namn Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Plats: Odense kommune hus Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Information och diskussion Lunch Kulturmaskincn Hur skapar man cn cykclstad? Erfaringcrne fra Nordiske Cykelbyer - hvordan skaber man en cykelby (oplaig på dansk) Cykelparker i n gs 1 ösn i ngar Cykelvenligt byrumsudstyr og cykelparkering (oplaeg på engelsk) Paus för förfriskuiugar Vad har vi upplevt och inhämtat? Dca Sccbcrg (oplaeg på dansk) og Joel Mulligan (oplaeg på engelsk) Vekso tillverkare av cykelparkcringsutrustning är värd Plats: Kulturmaskinen Farvergårdcn 7 Odense C Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Middag Restaurang Franck A. Jcrnbanegade 4 Odense Cykclfrämjandet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: cvklamcra^cvkclframiandct.sc Orgnr:

15 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 3(3) Onsdag den 10 oktober Cykeltur i Odense Kommun Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Kaffepaus Genomgång av de trafiklekniska lösningar passerade under cykelturen Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Lunch Odense Kommun Vad har vi upplevt och inhämtat? Avresa kl ankomst Tåg från Odense till Köpenhamn Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Adresser och kontaktinformation: Baisikeli cykclulhyrning Cyklarna hämtas på Ingerslevsgadc min från Centralstationen i Köpenhamn Dansk Cyklist Förbund Remersgadc Kobenhavn K. Kontakt: Mai-Britt Kristenscn Telefon: Odense Kommune Flakhaven Odense Kontakt: Connie Juel Clausen Telefon: Kobcnhavns Kommune Teknik og Miljöförvaltningen Islands Brygge 37 Kontakt: Zofia Jagielska Telefon: Kulturmaskinen Farvcrgården Odense Kontakt hos Vekse: Dca Sccbcrg Telefon: Cykelfrämjandet Box Helsingborg Tele: Pos/giro: Bankgiro: cvklamcra(g),cvkclframiandct.se Orgnr:

16 Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KO.V.««JN Kommurtstyn ; < 20!? Ansökan om Internationaliseringsbidrag Personalavdelningens uppdrag Personalavdelningen bistår kommunstyrelsen i dess uppgift som personalorgan samt samordnar personalfrågor i hela kommunförvaltningen. En god personalpolitik bidrar till att kommunens verksamheter mår bra och utvecklas. Genom styrning, stöd och uppföljning ska personalavdelningen bistå chefer i deras arbete med att leva upp till personalidén. Vi medverkar också till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och ledare. Vi arbetar nära verksamheterna och är proaktiva, kundfokuserade, professionella och kompetenta. Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Mer än 50 % av kommunens kostnader är personalkostnader. Hur kommunen vårdar och förädlar humankapitalet är viktigt för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Deltagare Deltagarna i resan är samtliga medarbetare inom personalavdelningen: Mona Birgetz - Personalchef Marianne Eek - Förhandlingschef Maria Hartman - Personalstrateg Sofia Paradis - Personalstrateg Ann-Christine Sundén - Personalstrateg Cristel Ehrenkrona - Personalstrateg Catharina Mickelsen - Personalstrateg Syfte med resa Att lägga upp en strategi för hur kommunen kan bli ännu bättre på att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att säkra kompensförsörjningen i framtiden är en av personalavdelningens viktigaste uppdrag. Att omvärdsbevaka och lära av goda exempel är för att lyckas är av yttersta vikt. Det vi vill fokusera på genom en resa är inom områden som: Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljöfrågor Rekrytering Ledarskap / Medarbetarskap Rehabilitering Likabehandling / Mångfald Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

17 Brev Ett ytterligare syfte är att utöka vårt kontaktnät med andra kommuners personalavdelningar samt att arbeta vidare med vår egen grupprocess för att bli ett ännu bättre team. Programbeskrivning för resan Vi har varit i kontakt med flera olika arrangörer. Den resa som vi tycker passar vårt syfte bäst arrangeras av KompetensGruppen och går till Amsterdam i höst. KompetensGruppen grundades 1990 och är en av Sveriges mest erfarna mäss-, nätverks-, utbildnings-, studiereso- och konferensarrangörer, de har sedan 2005 arrangerat studieresor till Amsterdam. I resan ingår: Tvådagars konferensprogram med studiebesök hos två av Amsterdams viktigaste grannkommuner samt studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom arbetsmiljöfrågor och ledarskap. Studiebesöken består dels av att vi får träffa representanter från de olika HR-avdelningarna som berättar om deras personalarbete; ledarskapsprogram, karriärplanering, mångfaldsarbete med mera. Vi kommer också att få en guidad rundvandring av en representant från "Amsterdam zuidoost" som visar och berättar om deras utmaningar och framgångar av integration i Amsterdams mest multikulturella stadsdel. Se mer i bifogat programförslag. Uppföljning Efter resan kommer personalavdelningen genomföra en workshop där vi diskuterar våra lärdomar och tar fram konkreta förslag på vad vi kan implementera i Sollentuna kommun. De beslutade aktiviteterna läggs i verksamhetsplanen för år Beräknad kostnad för resan Kostnaden för boende, transfer, måltider, studiebesök, guide, uppgår till kr per deltagare. Därtill kommer flygresa till Amsterdam som beräknas uppgå till cirka kr per deltagare. Total kostnad kr x 7 personer kr. Med förhoppning om ett positivt svar. flum* Q i V c i} y Mona Birgetz Personalchef

18 Studieresa Amsterdam hösten 2012 Inriktning HR- och Ledarskap Studieresa Under denna studieresa kommer följande teman att tas upp: - Arbetsmiljöfrågor - Rekrytering / chefsstöd - Ledarskap - Medarbetarskap - Rehabilitering Program Ni stannar tre nätter och har tvådagars konferensprogram med studiebesök hos två av Amsterdams viktigaste grannkommuner, där ovannämnda teman kommer diskuteras. Ni gör även ett studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom arbetsmijiöfragor och ledarskap. I programmet ingår även en teamaktivitet, information om Amsterdam och Holland samt en guidad tur. I studieresan för minst 15 personer ingår: Planering (research, kontakter mm), arrangemang och administration av skräddarsydda studiebesök Guide: - Introduktion till Amsterdam och Holland - samhällsekonomiskt perspektiv. - Guidad stadstur med buss med erfaren guide Holländsk- och svensktalande projektledare på plats under vistelsen Transfer tor flygplatsen om ni landar samtidigt Tre nätter på ett bekvämt, centralt beläget hotell Transporter till och från studiebesök/en Två luncher inkl. dryck. Tre middagar inkl. dryck

19 Turebergs förskolor Lotta Sandberg, Områdeschef Malmvägen 16a-c Sollentuna Ola Mårtensson, Näringslivssekreterare Sollentuna Kommun Ansökan om Internationaliseringsbidrag hösten 2012 Härmed ansöker Turebergs förskolor om internationaliseringsbidrag för hösten I ansökan bifogas Syfte Programbeskrivning Lista på samtliga tillsvidareanställda som ämnar åka med. Kostnadsberäkning Områdeschef Turebergs förskolor Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

20 SOLLENTUNA KOMMUN Sollentuna Studieresa/konferens Turebergs förskolor Turebergs förskolor, bestående av Regnbågens förskola, Bagarbyvägens förskola, Siffrans förskola och Öppna förskolan planerar en studieresa till Mallorca under hösten Samtliga tillsvidareanställd personal är inviterade. Studiedagania ska ligga till framtida grund för Turebergs förskolors gemensamma kvalitetsarbete. Vi har kontakt med en spansk förskola som vi kommer att besöka den 19/10 för att ta del av hur de arbetar med språkutveckling och andra pedagogiska frågor. Förskolan har kvälls och nattöppet och vi ska fa höra hur de planerar/organiserar detta. Förskolan på Mallorca heter Sol i Lluna. Den är belägen strax utanför Palma stad. De har barn från 5 månader och uppåt. Program för resan: Torsdag 18/10 Kl:06.30 Utresa från Arlanda Kl: Genomgång av konferensdagarnas program Kl: Värdegrundsarbete. Diskussioner och grupparbeten. Kl: Förskolans målområden. Diskussioner och grupparbeten. Kl: Redovisning gruppvis av dagens arbetspass. Kl:21.00 Gemensam middag Fredag 19/10 Kl Frukost Kl: Barns inflytande/fördjupning. Diskussioner och grupparbete. Kl: Lunch Kl: Studiebesök på förskolan Sol i Lluna Kl: Uppföljning av studiebesöket. Diskussioner kring våra sätt att arbeta med språkutveckling. Lördag 20/10 Egen tid Söndag 21/10 Hemresa förmiddag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

21 Syftet med studieresan till Mallorca Turebergs förskolor är svenska förskolor med en mångkulturell karaktär. Värdegrundsfrågor och barns språkutveckling är därför två starkt prioriterade områden i våra verksamheter. Vi har planerat inför det kommande läsåret att ytterligare fördjupa oss inom dessa områden. Vi vill också utveckla våra verksamheter gällande småbarnspedagogik med tanke på att den nya läroplanen betonar barns lärande, istället för omsorg. Mallorca är en region som präglas av internationell karaktär pga. sin spännande historia. Förskolan på Mallorca som vi vill besöka är en spansk förskola, vars verksamhet styrs av Spaniens skollag (Lev Organica de Educaion LOE) som bl a har mål i att utveckla barns förmåga att använda olika språk och uttryckssätt för att kommunicera, att utveckla barns sociala färdigheter, att lära sig att leva och bidra till harmoniska sociala relationer. Dessutom, har de kommit långt i sina diskussioner om att lägga vikt i små barns lärande mer än omsorg, vilket vår reviderade läroplan för förskolan (Lpfö 08/10) lyft fram. Vi vill ha ett erfarenhetsutbyte inom ovanstående tre områden, dvs. språkinlärning, sociala färdigheter och små barns lärande. Under våren 2012 har vi haft ett flertal internationella besök på våra förskolor. I maj hade vi besök av 19 journalister oss från olika delar av Europa. Deras syfte var bl.a. att besöka en rekommenderad förskola i Sollentuna för att träffa personal och barn, ta lärdom om den svenska läroplanen samt utbyta kunskaper länder emellan. Vi har också haft en delegation från Kina som ville ta del av hur vi arbetar språkutvecklande. Turebergs förskolor har 33 språk representerade på sina enheter. Eftersom internationaliseringen är betydande i vårt område har vi prioriterat vårt tal-och språkutvecklande arbete under de senaste åren. Vi är mycket stolta över de positiva resultaten som vi redan ser. Denna studieresa kommer att inspirera, utveckla och vidga det internationella perspektivet. Detta sammantaget skapar goda förutsättningar i vårt arbete framöver. Turebergs förskolor, Lotta Sandberg, Pernilla Jacobson, Jing Xia- Lindblad

22 Värdegrundsarbete (fort.) ht Vt 2 OI3 Turebergs förskolor

23 'Bakgrund Vi anser att vi behöver bli bättre på att se barnet som en kompentent individ. Vi behöver vidareutveckla vårt förhållningssätt till barn för att skapa goda möjligheter för varje enskilt barns utveckling och lärande.

24 Vad säger läroplan och skollag? Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (LpfÖ98/io) Skollagen understyrker att det vid varje förskoleenhet ska bedrivas ett systematiskt arbete med att ge barnen och deras vårdnadshavare inflytande över verksamheten. Att värna om goda relationer mellan barn och mellan barn och personal är en viktig grund för att motverka kränkande behandling och främja barnens lust att leka, upptäcka och lära. (www. skolverket. se/vardegrund)

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökningar om internationaliseringsbidrag 2012-2013 - återremiss Förslag

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415

Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415 Kommunstyrelsens arbetsutskott 127 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415 Arbetsutskottets

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet

1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1. Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet 1 och 1 eller 1+1 1 and 1 or 1+1 Odense 26 maj 2014 Jorryt van Bommel Karlstads Universitet Prata med grannen Talk to your neighbour 2 minuter 2 minutes Upplägg - Content Mötesplatser och samtal Meeting

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31 2006-10-27 Till: Statens Kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm Oskarshamns Kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Följa Giro d`italia 2016

Följa Giro d`italia 2016 Följa Giro d`italia 2016 Under några dagar i maj får du en fantastisk möjlighet att följa Giro d`italia på plats, mitt i de vackra Dolomiterna i Sydtyrolen. Du kommer inte bara att få prova banorna och

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Tjänsteutlåtande Eva Carlsson 2012-06-28 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0387 KS-2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kostpolicy för äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Pilgrimsvandring 2013. Camino Francés Sarria Santiago de Compostela

Pilgrimsvandring 2013. Camino Francés Sarria Santiago de Compostela 1(6) Pilgrimsvandring 2013 Resa 24 september 2 oktober 2013 Pris 11 070: -/person i dubbelrum 12 585: -/person i enkelrum Camino Francés Sarria Santiago de Compostela Priset är baserat på 16 deltagare

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Söndag den 26 juli 16.00 21.00 Måndag den 27 juli 09.00 10.00 10.30 11.30 11.30 12.00 12.00 13.30 13.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.30

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Eva Carlsson 2012-10-11 Sidan 1 av 3 Dnr KS 2011/151-17 Kommunstyrelsen Konkurrensutsättning av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sociala företag inom det arbetsmarknadspolitiska området

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans förskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans förskola Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Anna Österman Sidan 1 av 5 Diariekod: 603 Barn- och ungdomsnämnden Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet i fristående förskolor samt Rösjöskolans

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt

Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt Foto Anders Björklund Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt 15-16 augusti 2011 Foto Anders Björklund Björnsymposium 2011 i Orsa Grönklitt Under Björnsymposium 2011 viker vi 2 dagar för senaste nytt inom

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 24 september 2015

Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 24 september 2015 Välkommen till nätverksmöte för utbyteskoordinatorer! 24 september 2015 Dagens agenda 1. Studentkåren Alina Semiletova, International Coordinator 2. Gruppen för internationell mobilitet Arrival days HT15/Stadshusmottagning

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Inbjudan till IFSEC 2012

Inbjudan till IFSEC 2012 Inbjudan till IFSEC 2012 London, 12-16 maj 2012 Resa till IFSEC 2012 världens ledande säkerhetsmässa Securitas hälsar dig välkommen att följa med på vår gruppresa till London i mitten av maj. Huvudmålet

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland

Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland Plats: Kongresscentrum hotell Linnasmäki (se: www.linnasmaki.fi/svenska) PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR DISKUSSION UNDER NSK MÖTET I OSLO 3-4.92011 torsdag 17.5

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

OBS! Varje spelare måste själv ordna sin transport till och från Arlanda.

OBS! Varje spelare måste själv ordna sin transport till och från Arlanda. Hej alla! Nu är det äntligen dags för den spännande resan som pojkarna och tränarna gjort sig förtjänta av. Den här resan är rejält subventionerad tack vare av ett överskott i lagkassan från föregående

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN

STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL. 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND CASTING REGION ÖST I SAMARBETE MED SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET INBJUDER TILL 56:e INTERNATIONELLA STOCKHOLMSSPELEN I CASTING 2016 www.casting.se - officiell webbplats för Svenska

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Programförslag Ras Al Khaimah 2015/2016 Incentiveresor info baserat på 25 pers. Se villkor för bokningar på sid 5.

Programförslag Ras Al Khaimah 2015/2016 Incentiveresor info baserat på 25 pers. Se villkor för bokningar på sid 5. Incentiveresor info baserat på 25 pers. Se villkor för bokningar på sid 5. Hotellförslag som passar Skandinaviska företag- incentives Priserna nedan är från-priser i standardrum under högsäsong okt-maj

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta 19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta Till verksamhetsansvarig Vi har nöjet att erbjuda er enhet plats i vår kongressresa till AUA 2012, den 19 23 maj 2012. Urologi är ett av de områden Astellas bedriver forskning

Läs mer

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela 1(7) Danderyds församling pilgrimsvandring 2014 Camino Portugués Tui Santiago de Compostela Den portugisiska pilgrimsvägen är den näst mest populära pilgrimsleden efter Den franska vägen. En led som slingrar

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

The European Development Plan The needs of your organisation. Identify the main areas for improvement

The European Development Plan The needs of your organisation. Identify the main areas for improvement The European Development Plan The needs of your organisation Identify the main areas for improvement Blackebergs Gymnasium behöver lärare med mycket hög kompetens inom det engelska språket för att kunna

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch

NVF. Transporter i städer. Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013. Einar Schuch NVF Transporter i städer Möte i Stockholm den 27-28 maj 2013 Einar Schuch Dagordning 27-28 maj Nvf möte 27 maj kl 14.00-ca 16.00 Studiebesök Norra Länken, Projektledare Håkan Andersson 17.00 Incheckning

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal

Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal Hjärnan beteende kultur och hälsa Kursresa till Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram sjukvårdspersonal KursSKinaLakare12 1(6) Hjärnan beteende kultur och hälsa 27 augusti - 5 september Kursgivare:

Läs mer

KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015

KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015 KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015 Följ med på en resa där ni upplever Kroatiens historia och kultur. Vi färdas bekvämt runt i egen buss och besöker städerna Makarska, Trogir, Split, Zadar, Sibenik

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Delegationernas sammantagna bedömning är att resan till USA uppfyllde syftet.

Delegationernas sammantagna bedömning är att resan till USA uppfyllde syftet. Stockholm 2016-10-20 Dnr 1987 2015/16 Socialutskottet beslutade den 22 mars 2016 att hösten 2016 genomföra en resa till sydvästra USA med syftet att studera framför allt hälso- och sjukvård, socialtjänst,

Läs mer

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 8 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Information om val Vi kommer att besöka våra ettor och tvåor för att presentera valen inför nästa läsår.

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

O N T O U R Här följer all information ni behöver för att planera er resa ihop med ett gäng LTA-kamrater.

O N T O U R Här följer all information ni behöver för att planera er resa ihop med ett gäng LTA-kamrater. O N T O U R 2 0 1 7 Lidingö Tennis Academy hälsar barn och vuxna välkomna till vårt första tennisläger utomlands. Vår jungfruresea går till en av Europas vackraste städer med massor av tennis: Dubrovnik

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer