Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden"

Transkript

1 Thorwald Larsson Ordförande i trafik- och fastighetsnämnden Ansökan Sidan 1 av 3 SOLLENTUNA KOfv^UN \ Kommunstyrelsen 20!? -06-? 7 Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden Representanter från trafik- och fastighetsnämnden ansöker om kronor i bidrag för att göra ett studiebesök om cykeln i transportpolitiken. Besöken äger rum i Köpenhamn och Odense, 1-3 oktober 2012 och arrangeras av Cykelfrämjandet. Vilken verksamhet som söker pengar Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt representanter från övriga partier i nämnden. Vilka personer som ska delta i resan Thorwald Larsson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden Birgitta Schwinn (M), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Bert Christiansson (KD), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Lasse Jäger (MP), ersättare i trafik- och fastighetsnämnden Johnny Rönnberg (SP), ersättare i trafik- och fastighetsnänmden Kjell Ekdahl (S), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Ulf Brangenfelt (C), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Syftet med resan Kompetensutveckling avseende cykel som eget trafikslag och cykel i samverkan med andra trafikslag inför höstens beslut om ny cykelplan för Sollentuna. Programbeskrivning för resan Nedan följer ett axplock av de föreläsningar som kommer att ges: - Integrerad cykel- och biltrafik eller separata cykelnätverk? - Hur få folk att överge bilen? - Expresscykelvägar - Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar etc. Hur skapar man en cykelslad? - Cykelparkeringslösningar Utöver föreläsningarna ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Information och program bifogas i bilaga. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 2 av 3 Beräknade kostnader för resa och boende Kostnad för 3 dagar i Danmark med tre luncher, två middagar, två övernattningar, tågresor inom landet, föredragshållare, konferenskostnader, cykelhyra och guidekostnader är kronor per person. Tågresa Stockholm - Köpenhamn tur och retur tillkommer, ca kronor per person. Birgitta Schwinn (M) Ledamot Bert Christiansson (KD) Ledamot Lasse Jäger (rylp) Ersättare Johnny Rönnberg (SP) Ersättare VJL \. (C)

3 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 3 av 3 Bilaga: 1. Information och exempel på program 2. 41/2012 Förtroendevaldas deltagande i studieresa - cykeln i transportpolitiken

4 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(1) > Vilka är framgångsfaktorerna för cykling i Danmark och Holland? > Vilka positiva och negativa erfarenheter har de gjort där? > Vilka råd har de att ge oss i vårt arbete för cykling? Det finns mycket att lära från Danmark och Holland om framgångsrikt arbete för cykling. Bäst lär man det genom att på plats träffa en del av dem som ligger bakom deras framgångar. Genom att se deras lösningar och diskutera deras erfarenheter och råd. Cykelfrämjandet har tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Holland satt samman studieresor for politiker och trafikplaneram Vi kallar dem: Cykeln i transportpolitiken. Bifogat finns c etaljerat program för respektive resa. Land Datum Ordinarie pris Holland april 2012 SEK Danmark 8-10 oktober 2012 SEK I resans pris ingår tre luncher och två middagar och två övernattningar i enkelrum och tågresor inom respektive land, föredragshållare, konferenskostnader, cykelhyra och guidekostnader. Deltagarna tar sig på egen bekostnad till Köpenhamn (Centralstationen) respektive Amsterdam(flygplatsen Shiphol). Sista anmälningsdag är 20 mars för Hollandsresan respektive 30 augusti 2012 för Danmarksresan. Deltagaranmälan kan göras via e-post till med angivande av deltagarnamn, telefon, e-post. Anmälan är bindande, men personbyte accepteras. Antalet platser är begränsat. Anmälan registreras först sedan anmälningsavgift om kr/person har inkommit till Cykelfrämjandets postgiro se nedan. Vi är övertygade om stort deltagande, men vill för säkerhets skull friskriva oss från alt genomföra resan med färre än 15 fullbetalande deltagare. Vänliga hälsningar Eva Lind-Båth AnsvarigförCykelframjandcls studieresor ocli ledamot i riksstyrelsen Klockviigen 4 12! 33 Enskededalen tel mobil e-post: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

5 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(3) Program för studieresa till Danmark 2012 Köpenhamn Måndag den 8 oktober 2012 klockan 8.00 Aktivitet Samling på Huvudbangarden lämning av väskor och hämtning av cyklar 9.30 cykling till Islands Brygge Hur har Köpenhamn gjort? Kaffepaus Integrerad cykel- och biltrafik eller separate cykelnätverk? Namn både cykeluthyraren och förvaringsboxar finns västerut i Huvudbangarden Zofia Jagielska från Kobenhavns Kommune ansvarig för cykel Plats: Islands Brygge 37 Information och diskussion Hur fa folk att överge bilen? Expresscykelvägar - Maj-Britt Koppen Andersen Kobenhavns Kommune, Teknik- og Miljöförvaltningen supercykelstier Lunch Kobenhavns Kommune cykling Barn och cykling Allan Carstensen Från Dansk Cyklist Förbund Plats: Römcrsgade 5, Köpenhamn :30 Cykeltur i Kobenhavn Mai-Britt Kristensen Genomgång av de Irafiktckniska lösningar passerade under cykelturen. Vad har vi upplevt och inhämtat? Kl Avlämning av cyklar Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck jpositivl eller negativt Avresa Ankomst Tåg från Köpenhamn till Odense Middag Restaurang Gertruds Jcrnbanegade 8, Odense Övernattning: Hotel Winsor, Vindegade 45, Odense Cykelfrämjandet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: cvklamciar^cvkelframjandct.se Orgnr:

6 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 2(3) Program för studieresa till Danmark Odense Tisdag den 9 oktober Aktivitet Odenses väg till cykelstad Hur började det i Odense? Hur ska Odense utvecklas? Kaffepaus Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar o.s.v. Namn Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Plats: Odense kommune hus Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Information och diskussion Lunch Kulturmaskinen Hur skapar man en cykelstad? Erfaringernc fra Nordiske Cykelbyer - hvordan skabcr man en cykelby (oplaeg på dansk) Cykelparkeringslösningar Cykelvenligt byrumsudstyr og cykelparkering (oplasg på engelsk) Paus för förfriskningar Vad har vi upplevt och inhämtat? Dea Secberg (oplaeg på dansk) og Joel Mulligan (oplaeg på engelsk) Vekso tillverkare av cykelparkcringsutrustning är värd Plats: Kulturmaskinen Farvergårdcn 7 Odense C Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Middag Restaurang Franck A. Jcrnbanegade 4 Odense Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: eyklamcra(fficykclframjandet.se Orgnr:

7 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 3(3) Onsdag den 10 oktober Cykeltur i Odense Kommun Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Kaffepaus Genomgång av de trafiktekniska lösningar passerade under cykelturen Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Lunch Odense Kommun Vad har vi upplevt och inhämtat? Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Avresa kl ankomst Tåg från Odense till Köpenhamn Adresser och kontaktinformation: Baisikeli cykeluthyrning Cyklarna hämtas på Ingerslevsgadc min från Centralstationen i Köpenhamn Dansk Cyklist Förbund Romersgade Kobenhavn K. Kontakt: Mai-Britt Krislenscn Telefon: Odense Kommune Flakhaven Odense Kontakt: Connie Juel Clausen Telefon: Kobenhavns Kommune Teknik og Miljöförvaltningen Islands Brygge 37 Kontakt: Zofia Jagielska Telefon: Kulturmaskincn Farvergården Odense Kontakt hos Vekso: Dca Seebcrg Telefon: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: cyklamcra(fl),cykelframjandct.se Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 41/2012 Dnr 2012/68 TFN.322 Förtroendevaldas deltagande i studieresa - cykeln i transportpolitiken Sammanfattning Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Thorwald Larsson (FP) har initierat idén om alt nämndens ledamöter alternativt representanter från nämnden ska kompetensutvecklas genom att åka på en studieresa för att lära sig mer om cykling i transportpolitiken. Resan går till två städer i Danmark och den arrangeras av Cykelfrämjandet. På programmet hålls bland annat föreläsningar av olika cykelföreningar i Danmark och av kommunerna i Köpenhamn och Odense. Det ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Budgeten för nämndens eget arbete uppgår 2012 till lmkr. Dessa medel prognostiseras enbart räcka till arvoden för ledamöternas ordinarie nämndmöten. Detla innebär att medel inte finns avsatta i ordinarie budget för den föreslagna studieresan. Ett förslag om "Regler för bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands - Internationaliseringsbidrag" är av kommunstyrelsen återremitterad. Så snart den är antagen kommer ordförande på delegation av nämnden att ansöka om detla bidrag. Arbetsutskottets förslag 1. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar atl studieresa om cykeln i transportpolitiken ska genomföras den 1-3 oktober Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att deltagare i studiebesöket är etl förstärkt arbetsutskott, det vill säga, arbetsutskottets ordinarie ledamöter inklusive en representant från Kristdemokraterna, från Sollenlunapartiet och från Miljöpartiet så att alla nämndens partier har en representant med på resan. 3. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för en dag, enligt ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden Trafik- och fastighetsnämnden delegerar till ordförande Thorwald Larsson (FP) att hos kommunstyrelsen ansöka om Internationaliseringsbidrag. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Proposition Ordförande frågar om trafik- och faslighetsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Trafik- och fastighetsnämndens beslut 1. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att studieresa om cykeln i transporlpolitiken ska genomföras den 1-3 oktober Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att deltagare i studiebesöket är ett förstärkt arbetsutskott, det vill säga, arbetsutskottets ordinarie ledamöter inklusive en representant från Kristdemokraterna, från Sollentunapartiet och från Miljöpartiet så att alla nämndens partier har en representant med på resan. 3. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för en dag, enligt ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med liera för mandatperioden Trafik- och fastighetsnämnden delegerar till ordförande Thorwald Larsson (FP) att hos kommunstyrelsen ansöka om Internationaliseringsbidrag. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

10 SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Annakarin Wiberg Förvaltningschef Ansökan Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Kornmun sty* e ser- Dnr 20n Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden Tjänstemän från trafik- och fastighetskontoret ansöker om kronor i bidrag för att göra ett studiebesök om cykeln i transportpolitiken. Besöken äger rum i Köpenhamn och Odense, 1-3 oktober 2012 och arrangeras av Cykel främjandet. Vilken verksamhet som söker pengar Trafikavdelningen, trafik- och fastighetskontoret Vilka personer som ska delta i resan Annakarin Wiberg, förvaltningschef Åsdis Ölafsdöttir, trafikingenjör Carl Larsson, trafikingenjör Jenny Wiik, nämndsekreterare Syftet med resan Kompetensutveckling avseende cykel som eget trafikslag och cykel i samverkan med andra trafikslag inför höstens beslut om ny cykelplan för Sollentuna. Programbeskrivning för resan Nedan följer ett axplock av de föreläsningar som kommer att ges: - Integrerad cykel- och biltrafik eller separata cykelnätverk? - Hur få folk att överge bilen? - Expresscykelvägar - Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar etc. - Hur skapar man en cykel stad? - Cykelparkeringslösningar Utöver föreläsningarna ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Information och program bifogas i bilaga. Beräknade kostnader för resa och boende Kostnad för 3 dagar i Danmark med tre luncher, två middagar, två övernattningar, tågresor inom landet, föredragshållare, konferenskostnadcr, cykelhyra och guidekostnader är kronor per person. Tågresa Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 2 av 2 Stockholm - Köpenhamn tur och retur tillkommer, ca kronor per person. /i, Annakarin Wiberg Förvaltningschef Asdls Ölafsdöttir Trafikingenjör '1 Carl Larsson Trafikingenjör Ljermy \Wk Nämndsekreterare Bilaga: 1. Information och exempel på program

12 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(1) > Vilka är framgångsfaktorerna för cykling i Danmark och Holland? > Vilka positiva och negativa erfarenheter har de gjort där? > Vilka råd har de att ge oss i vårt arbete för cykling? Det finns myckel att lära från Danmark och Holland om framgångsrikt arbete för cykling. Bäst lär man del genom att på plats träffa en del av dem som ligger bakom deras framgångar. Genom att se deras lösningar och diskutera deras erfarenheter och råd. Cykclfrämjandet har tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Holland satt samman studieresor för politiker och trafikplancrarc. Vi kallar dem: Cykeln i transportpolitiken. Bifogat finns c etaljcrat program för respektive resa. Land Datum Ordinarie pris Holland april 2012 SEK Danmark 8-10 oktober 2012 SEK I resans pris ingår tre luncher och två middagar och två övernattningar i enkelrum och lågresor inom respektive land, föredragshållare, konfcrenskostnader, cykelhyra och guidekostnader. Dellagarna tar sig på egen bekostnad lill Köpenhamn (Centralstationen) respektive Amsterdam(fiygplatsen Shiphol). Sista anmälningsdag är 20 mars för I lollandsresan respektive 30 augusti 2012 för Danmarksresan. Deltagaranmälan kan göras via e-post till cvklamera(g),cvkclframjandet.se med angivande av deltagarnamn, telefon, e-post. Anmälan är bindande, men personbyle accepteras. Antalet platser är begränsat. Anmälan registreras försl sedan anmälningsavgift om kr/person har inkommit till Cykel främjandets postgiro se nedan. Vi är övertygade om slorl deltagande, men vill för säkerhets skull friskriva oss från att genomföra resan med färre än 15 fullbetalande deltagare. Vänliga hälsningar Eva Lind-Bålh Ansvarig för CykelHiitninwlcls studieresor och ledamot i riksstyrelsen Klockvilgcu Enskedcdnlcn tel mobil e-post: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

13 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(3) Program för studieresa till Danmark 2012 Köpenhamn Måndag den 8 oktober 2012 klockan 8.00 Aktivitet Samling på Huvudbangarden lämning av väskor och hämtning av cyklar 9.30 cykling till Islands Brygge Hur har Köpenhamn gjort? Kaffepaus Integrerad cykel- och biltrafik eller separate cykelnälverk? Namn både cykeluthyraren och förvaringsboxar finns västerut i Huvudbangarden Zofia Jagielska från Kebenhavns Kommune ansvarig för cykel Plats: Islands Brygge 37 Information och diskussion Hur fa folk att överge bilen? Expresscykelvägar - Maj-Britt Kappen Andersen Kjabenhavns Kommune, Teknik- og Miljeforvaltningen supercykelstier Lunch Kebenhavns Kommune cykling Barn och cykling Allan Carstensen Från Dansk Cyklist Förbund Plats: Römersgade 5, Köpenhamn :30 Cykeltur i Kebenhavn Mai-Britt Kristensen Genomgång av de trafiktekniska lösningar passerade under cykelturen. Vad har vi upplevt och inhämtat? Kl Avlämning av cyklar Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Avresa Ankomst Tåg från Köpenhamn till Odense Middag Restaurang Gertruds Jernbanegade 8, Odense Övernattning: Hotel Winsor, Vindegade 45, Odense Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

14 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 2(3) Program för studieresa (ill Danmark Odense Tisdag den 9 oktober Aktivitet Odenses väg till cykelslad Hur började det i Odense? Mur ska Odense utvecklas? Kaffepaus Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar o.s.v. Namn Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Plats: Odense kommune hus Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Information och diskussion Lunch Kulturmaskincn Hur skapar man cn cykclstad? Erfaringcrne fra Nordiske Cykelbyer - hvordan skaber man en cykelby (oplaig på dansk) Cykelparker i n gs 1 ösn i ngar Cykelvenligt byrumsudstyr og cykelparkering (oplaeg på engelsk) Paus för förfriskuiugar Vad har vi upplevt och inhämtat? Dca Sccbcrg (oplaeg på dansk) og Joel Mulligan (oplaeg på engelsk) Vekso tillverkare av cykelparkcringsutrustning är värd Plats: Kulturmaskinen Farvergårdcn 7 Odense C Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Middag Restaurang Franck A. Jcrnbanegade 4 Odense Cykclfrämjandet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: cvklamcra^cvkclframiandct.sc Orgnr:

15 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 3(3) Onsdag den 10 oktober Cykeltur i Odense Kommun Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Kaffepaus Genomgång av de trafiklekniska lösningar passerade under cykelturen Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Lunch Odense Kommun Vad har vi upplevt och inhämtat? Avresa kl ankomst Tåg från Odense till Köpenhamn Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Adresser och kontaktinformation: Baisikeli cykclulhyrning Cyklarna hämtas på Ingerslevsgadc min från Centralstationen i Köpenhamn Dansk Cyklist Förbund Remersgadc Kobenhavn K. Kontakt: Mai-Britt Kristenscn Telefon: Odense Kommune Flakhaven Odense Kontakt: Connie Juel Clausen Telefon: Kobcnhavns Kommune Teknik og Miljöförvaltningen Islands Brygge 37 Kontakt: Zofia Jagielska Telefon: Kulturmaskinen Farvcrgården Odense Kontakt hos Vekse: Dca Sccbcrg Telefon: Cykelfrämjandet Box Helsingborg Tele: Pos/giro: Bankgiro: cvklamcra(g),cvkclframiandct.se Orgnr:

16 Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KO.V.««JN Kommurtstyn ; < 20!? Ansökan om Internationaliseringsbidrag Personalavdelningens uppdrag Personalavdelningen bistår kommunstyrelsen i dess uppgift som personalorgan samt samordnar personalfrågor i hela kommunförvaltningen. En god personalpolitik bidrar till att kommunens verksamheter mår bra och utvecklas. Genom styrning, stöd och uppföljning ska personalavdelningen bistå chefer i deras arbete med att leva upp till personalidén. Vi medverkar också till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och ledare. Vi arbetar nära verksamheterna och är proaktiva, kundfokuserade, professionella och kompetenta. Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Mer än 50 % av kommunens kostnader är personalkostnader. Hur kommunen vårdar och förädlar humankapitalet är viktigt för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Deltagare Deltagarna i resan är samtliga medarbetare inom personalavdelningen: Mona Birgetz - Personalchef Marianne Eek - Förhandlingschef Maria Hartman - Personalstrateg Sofia Paradis - Personalstrateg Ann-Christine Sundén - Personalstrateg Cristel Ehrenkrona - Personalstrateg Catharina Mickelsen - Personalstrateg Syfte med resa Att lägga upp en strategi för hur kommunen kan bli ännu bättre på att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att säkra kompensförsörjningen i framtiden är en av personalavdelningens viktigaste uppdrag. Att omvärdsbevaka och lära av goda exempel är för att lyckas är av yttersta vikt. Det vi vill fokusera på genom en resa är inom områden som: Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljöfrågor Rekrytering Ledarskap / Medarbetarskap Rehabilitering Likabehandling / Mångfald Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

17 Brev Ett ytterligare syfte är att utöka vårt kontaktnät med andra kommuners personalavdelningar samt att arbeta vidare med vår egen grupprocess för att bli ett ännu bättre team. Programbeskrivning för resan Vi har varit i kontakt med flera olika arrangörer. Den resa som vi tycker passar vårt syfte bäst arrangeras av KompetensGruppen och går till Amsterdam i höst. KompetensGruppen grundades 1990 och är en av Sveriges mest erfarna mäss-, nätverks-, utbildnings-, studiereso- och konferensarrangörer, de har sedan 2005 arrangerat studieresor till Amsterdam. I resan ingår: Tvådagars konferensprogram med studiebesök hos två av Amsterdams viktigaste grannkommuner samt studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom arbetsmiljöfrågor och ledarskap. Studiebesöken består dels av att vi får träffa representanter från de olika HR-avdelningarna som berättar om deras personalarbete; ledarskapsprogram, karriärplanering, mångfaldsarbete med mera. Vi kommer också att få en guidad rundvandring av en representant från "Amsterdam zuidoost" som visar och berättar om deras utmaningar och framgångar av integration i Amsterdams mest multikulturella stadsdel. Se mer i bifogat programförslag. Uppföljning Efter resan kommer personalavdelningen genomföra en workshop där vi diskuterar våra lärdomar och tar fram konkreta förslag på vad vi kan implementera i Sollentuna kommun. De beslutade aktiviteterna läggs i verksamhetsplanen för år Beräknad kostnad för resan Kostnaden för boende, transfer, måltider, studiebesök, guide, uppgår till kr per deltagare. Därtill kommer flygresa till Amsterdam som beräknas uppgå till cirka kr per deltagare. Total kostnad kr x 7 personer kr. Med förhoppning om ett positivt svar. flum* Q i V c i} y Mona Birgetz Personalchef

18 Studieresa Amsterdam hösten 2012 Inriktning HR- och Ledarskap Studieresa Under denna studieresa kommer följande teman att tas upp: - Arbetsmiljöfrågor - Rekrytering / chefsstöd - Ledarskap - Medarbetarskap - Rehabilitering Program Ni stannar tre nätter och har tvådagars konferensprogram med studiebesök hos två av Amsterdams viktigaste grannkommuner, där ovannämnda teman kommer diskuteras. Ni gör även ett studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom arbetsmijiöfragor och ledarskap. I programmet ingår även en teamaktivitet, information om Amsterdam och Holland samt en guidad tur. I studieresan för minst 15 personer ingår: Planering (research, kontakter mm), arrangemang och administration av skräddarsydda studiebesök Guide: - Introduktion till Amsterdam och Holland - samhällsekonomiskt perspektiv. - Guidad stadstur med buss med erfaren guide Holländsk- och svensktalande projektledare på plats under vistelsen Transfer tor flygplatsen om ni landar samtidigt Tre nätter på ett bekvämt, centralt beläget hotell Transporter till och från studiebesök/en Två luncher inkl. dryck. Tre middagar inkl. dryck

19 Turebergs förskolor Lotta Sandberg, Områdeschef Malmvägen 16a-c Sollentuna Ola Mårtensson, Näringslivssekreterare Sollentuna Kommun Ansökan om Internationaliseringsbidrag hösten 2012 Härmed ansöker Turebergs förskolor om internationaliseringsbidrag för hösten I ansökan bifogas Syfte Programbeskrivning Lista på samtliga tillsvidareanställda som ämnar åka med. Kostnadsberäkning Områdeschef Turebergs förskolor Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

20 SOLLENTUNA KOMMUN Sollentuna Studieresa/konferens Turebergs förskolor Turebergs förskolor, bestående av Regnbågens förskola, Bagarbyvägens förskola, Siffrans förskola och Öppna förskolan planerar en studieresa till Mallorca under hösten Samtliga tillsvidareanställd personal är inviterade. Studiedagania ska ligga till framtida grund för Turebergs förskolors gemensamma kvalitetsarbete. Vi har kontakt med en spansk förskola som vi kommer att besöka den 19/10 för att ta del av hur de arbetar med språkutveckling och andra pedagogiska frågor. Förskolan har kvälls och nattöppet och vi ska fa höra hur de planerar/organiserar detta. Förskolan på Mallorca heter Sol i Lluna. Den är belägen strax utanför Palma stad. De har barn från 5 månader och uppåt. Program för resan: Torsdag 18/10 Kl:06.30 Utresa från Arlanda Kl: Genomgång av konferensdagarnas program Kl: Värdegrundsarbete. Diskussioner och grupparbeten. Kl: Förskolans målområden. Diskussioner och grupparbeten. Kl: Redovisning gruppvis av dagens arbetspass. Kl:21.00 Gemensam middag Fredag 19/10 Kl Frukost Kl: Barns inflytande/fördjupning. Diskussioner och grupparbete. Kl: Lunch Kl: Studiebesök på förskolan Sol i Lluna Kl: Uppföljning av studiebesöket. Diskussioner kring våra sätt att arbeta med språkutveckling. Lördag 20/10 Egen tid Söndag 21/10 Hemresa förmiddag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

21 Syftet med studieresan till Mallorca Turebergs förskolor är svenska förskolor med en mångkulturell karaktär. Värdegrundsfrågor och barns språkutveckling är därför två starkt prioriterade områden i våra verksamheter. Vi har planerat inför det kommande läsåret att ytterligare fördjupa oss inom dessa områden. Vi vill också utveckla våra verksamheter gällande småbarnspedagogik med tanke på att den nya läroplanen betonar barns lärande, istället för omsorg. Mallorca är en region som präglas av internationell karaktär pga. sin spännande historia. Förskolan på Mallorca som vi vill besöka är en spansk förskola, vars verksamhet styrs av Spaniens skollag (Lev Organica de Educaion LOE) som bl a har mål i att utveckla barns förmåga att använda olika språk och uttryckssätt för att kommunicera, att utveckla barns sociala färdigheter, att lära sig att leva och bidra till harmoniska sociala relationer. Dessutom, har de kommit långt i sina diskussioner om att lägga vikt i små barns lärande mer än omsorg, vilket vår reviderade läroplan för förskolan (Lpfö 08/10) lyft fram. Vi vill ha ett erfarenhetsutbyte inom ovanstående tre områden, dvs. språkinlärning, sociala färdigheter och små barns lärande. Under våren 2012 har vi haft ett flertal internationella besök på våra förskolor. I maj hade vi besök av 19 journalister oss från olika delar av Europa. Deras syfte var bl.a. att besöka en rekommenderad förskola i Sollentuna för att träffa personal och barn, ta lärdom om den svenska läroplanen samt utbyta kunskaper länder emellan. Vi har också haft en delegation från Kina som ville ta del av hur vi arbetar språkutvecklande. Turebergs förskolor har 33 språk representerade på sina enheter. Eftersom internationaliseringen är betydande i vårt område har vi prioriterat vårt tal-och språkutvecklande arbete under de senaste åren. Vi är mycket stolta över de positiva resultaten som vi redan ser. Denna studieresa kommer att inspirera, utveckla och vidga det internationella perspektivet. Detta sammantaget skapar goda förutsättningar i vårt arbete framöver. Turebergs förskolor, Lotta Sandberg, Pernilla Jacobson, Jing Xia- Lindblad

22 Värdegrundsarbete (fort.) ht Vt 2 OI3 Turebergs förskolor

23 'Bakgrund Vi anser att vi behöver bli bättre på att se barnet som en kompentent individ. Vi behöver vidareutveckla vårt förhållningssätt till barn för att skapa goda möjligheter för varje enskilt barns utveckling och lärande.

24 Vad säger läroplan och skollag? Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (LpfÖ98/io) Skollagen understyrker att det vid varje förskoleenhet ska bedrivas ett systematiskt arbete med att ge barnen och deras vårdnadshavare inflytande över verksamheten. Att värna om goda relationer mellan barn och mellan barn och personal är en viktig grund för att motverka kränkande behandling och främja barnens lust att leka, upptäcka och lära. (www. skolverket. se/vardegrund)

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 7 Diariekod: 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökningar om internationaliseringsbidrag 2012-2013 - återremiss Förslag

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Cirkulär Nr 3 Januari 2009

Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Cirkulär Nr 3 Januari 2009 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken Byggnadsämnesförbundet, Metallgruppen, Industri- och Kemi Gruppen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen,

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015

KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015 KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015 Följ med på en resa där ni upplever Kroatiens historia och kultur. Vi färdas bekvämt runt i egen buss och besöker städerna Makarska, Trogir, Split, Zadar, Sibenik

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret B,an ke t. Bilaga 1 2011-08-01 Sida 1 av 3 T.VV.«0^O\-Z.7- Dnr 2010/9 VON 211 Vård- och omsorgsnämnden Blankett för anmälan om och avhjälpande av missförhållanden

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Pilgrimsvandring 2013. Camino Francés Sarria Santiago de Compostela

Pilgrimsvandring 2013. Camino Francés Sarria Santiago de Compostela 1(6) Pilgrimsvandring 2013 Resa 24 september 2 oktober 2013 Pris 11 070: -/person i dubbelrum 12 585: -/person i enkelrum Camino Francés Sarria Santiago de Compostela Priset är baserat på 16 deltagare

Läs mer

Ocean View hotel, Dubai marina/jbr, allarum kanvaratwins http://www.jaresortshotels.com/properties/oceanviewhotel/overview.aspx

Ocean View hotel, Dubai marina/jbr, allarum kanvaratwins http://www.jaresortshotels.com/properties/oceanviewhotel/overview.aspx Offert och programförslag Dubai 2015, Se villkor för bokningar på sid 5. Hotellförslag som passar Skandinaviska företag. Hotellpriser ges helt transparent för grupper (10+ rum) vid förfrågan med exakta

Läs mer

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World

2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Konferensresa till 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a Changing World Uganda 10 22 Oktober 2014 KursprogramUganda14 1(5) Konferensprogram 2 nd CMDM Int. Conference on Global Medicine in a

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela

Danderyds församling pilgrimsvandring 2014. Camino Portugués Tui Santiago de Compostela 1(7) Danderyds församling pilgrimsvandring 2014 Camino Portugués Tui Santiago de Compostela Den portugisiska pilgrimsvägen är den näst mest populära pilgrimsleden efter Den franska vägen. En led som slingrar

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e)

Följ med EG Retail m.fl. till NRF. Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Följ med EG Retail m.fl. till NRF Retail s BIG Show, 13-16 januari 2013 i New York (vi åker den 10:e) Om NRF + 400 utställare 126 seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner Drygt 25 500 besökare från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ca.-Priser hotell Arab Health (10 + rum)

Ca.-Priser hotell Arab Health (10 + rum) Offert och programförslag Dubai vintern 2012-2013, Kostnadsförslag + programförslag Arab Health /pharma mässan 27-31/1 2013 (mässan är 28-31 jan 2013) Se villkor för hotellen i rutan på sid 5. Ca.-Priser

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Offert och programförslag Abu Dhabi 2015/2016 Konferensresor info baserat på 25 pers. Se villkor för bokningar på sid 5.

Offert och programförslag Abu Dhabi 2015/2016 Konferensresor info baserat på 25 pers. Se villkor för bokningar på sid 5. Konferensresor info baserat på 25 pers. Se villkor för bokningar på sid 5. Hotellförslag som passar Skandinaviska företag-med konferens Priserna nedan är från-priser i standardrum under högsäsong okt-maj

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

1. Ansökan om tjänsteresa utomlands

1. Ansökan om tjänsteresa utomlands VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-04-29 DNR KS 2013.206 KALLE SÖNNERGREN SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE 08-587 850 10 KALLE.SONNERGREN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL.

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé Infektioner runt implantat har visat sig vara vanliga komplikationer efter implantatbehandling. Oftast

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK HOCKEYWEEKEND I NEW YORK Upplev 2 NHL-matcher under samma hockey-weekend: New York Rangers - Chicago Blackhawks, 27/2 kl 19:00 I Madison Square Garden New York Islanders - New Jersey Devils, 1/3 kl 13:00

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Inbjudan till IFSEC 2012

Inbjudan till IFSEC 2012 Inbjudan till IFSEC 2012 London, 12-16 maj 2012 Resa till IFSEC 2012 världens ledande säkerhetsmässa Securitas hälsar dig välkommen att följa med på vår gruppresa till London i mitten av maj. Huvudmålet

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

Sollentunamedaljen 2012

Sollentunamedaljen 2012 Tjänsteutlåtande 2012-09-04 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0189 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Sollentunamedaljen 2012 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nyhetsbrev Februari 2015

Nyhetsbrev Februari 2015 Nyhetsbrev Februari 2015 Innehåll PreCamp SOWSG 2015LA, Stockholm 6-8 mars Resor till SOWSG LA2015 Pass och ESTA dead line 15 april Truppens boende i Los Angeles Families Program supporterträff på PreCamp

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT

ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT KURS OCH STUDIERESA TILL KUBA: ODONTOLOGINS OCH MEDICINENS GRÄNSSNITT 2-11 januari 2013 Havanna, Kuba Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Stockholm 2015-05-04

Stockholm 2015-05-04 Stockholm 2015-05-04 Inledning Civilutskottet beslutade den 25 november 2014 att göra en resa till Haag, Nederländerna, den 19-21 april 2015. Syftet med resan har av utskottet fastställts enligt följande

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015

VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015 VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015 Detta blir GARANTERAT SISTA gången som det hålls ett stort Battle of Britain-jubileum där

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008

Globala Upplevelser. Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas CES VIP 2008 Las Vegas med Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan man

Läs mer