Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden"

Transkript

1 Thorwald Larsson Ordförande i trafik- och fastighetsnämnden Ansökan Sidan 1 av 3 SOLLENTUNA KOfv^UN \ Kommunstyrelsen 20!? -06-? 7 Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden Representanter från trafik- och fastighetsnämnden ansöker om kronor i bidrag för att göra ett studiebesök om cykeln i transportpolitiken. Besöken äger rum i Köpenhamn och Odense, 1-3 oktober 2012 och arrangeras av Cykelfrämjandet. Vilken verksamhet som söker pengar Trafik- och fastighetsnämndens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt representanter från övriga partier i nämnden. Vilka personer som ska delta i resan Thorwald Larsson (FP), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden Birgitta Schwinn (M), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Bert Christiansson (KD), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Lasse Jäger (MP), ersättare i trafik- och fastighetsnämnden Johnny Rönnberg (SP), ersättare i trafik- och fastighetsnänmden Kjell Ekdahl (S), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Ulf Brangenfelt (C), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden Syftet med resan Kompetensutveckling avseende cykel som eget trafikslag och cykel i samverkan med andra trafikslag inför höstens beslut om ny cykelplan för Sollentuna. Programbeskrivning för resan Nedan följer ett axplock av de föreläsningar som kommer att ges: - Integrerad cykel- och biltrafik eller separata cykelnätverk? - Hur få folk att överge bilen? - Expresscykelvägar - Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar etc. Hur skapar man en cykelslad? - Cykelparkeringslösningar Utöver föreläsningarna ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Information och program bifogas i bilaga. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 2 av 3 Beräknade kostnader för resa och boende Kostnad för 3 dagar i Danmark med tre luncher, två middagar, två övernattningar, tågresor inom landet, föredragshållare, konferenskostnader, cykelhyra och guidekostnader är kronor per person. Tågresa Stockholm - Köpenhamn tur och retur tillkommer, ca kronor per person. Birgitta Schwinn (M) Ledamot Bert Christiansson (KD) Ledamot Lasse Jäger (rylp) Ersättare Johnny Rönnberg (SP) Ersättare VJL \. (C)

3 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 3 av 3 Bilaga: 1. Information och exempel på program 2. 41/2012 Förtroendevaldas deltagande i studieresa - cykeln i transportpolitiken

4 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(1) > Vilka är framgångsfaktorerna för cykling i Danmark och Holland? > Vilka positiva och negativa erfarenheter har de gjort där? > Vilka råd har de att ge oss i vårt arbete för cykling? Det finns mycket att lära från Danmark och Holland om framgångsrikt arbete för cykling. Bäst lär man det genom att på plats träffa en del av dem som ligger bakom deras framgångar. Genom att se deras lösningar och diskutera deras erfarenheter och råd. Cykelfrämjandet har tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Holland satt samman studieresor for politiker och trafikplaneram Vi kallar dem: Cykeln i transportpolitiken. Bifogat finns c etaljerat program för respektive resa. Land Datum Ordinarie pris Holland april 2012 SEK Danmark 8-10 oktober 2012 SEK I resans pris ingår tre luncher och två middagar och två övernattningar i enkelrum och tågresor inom respektive land, föredragshållare, konferenskostnader, cykelhyra och guidekostnader. Deltagarna tar sig på egen bekostnad till Köpenhamn (Centralstationen) respektive Amsterdam(flygplatsen Shiphol). Sista anmälningsdag är 20 mars för Hollandsresan respektive 30 augusti 2012 för Danmarksresan. Deltagaranmälan kan göras via e-post till med angivande av deltagarnamn, telefon, e-post. Anmälan är bindande, men personbyte accepteras. Antalet platser är begränsat. Anmälan registreras först sedan anmälningsavgift om kr/person har inkommit till Cykelfrämjandets postgiro se nedan. Vi är övertygade om stort deltagande, men vill för säkerhets skull friskriva oss från alt genomföra resan med färre än 15 fullbetalande deltagare. Vänliga hälsningar Eva Lind-Båth AnsvarigförCykelframjandcls studieresor ocli ledamot i riksstyrelsen Klockviigen 4 12! 33 Enskededalen tel mobil e-post: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

5 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(3) Program för studieresa till Danmark 2012 Köpenhamn Måndag den 8 oktober 2012 klockan 8.00 Aktivitet Samling på Huvudbangarden lämning av väskor och hämtning av cyklar 9.30 cykling till Islands Brygge Hur har Köpenhamn gjort? Kaffepaus Integrerad cykel- och biltrafik eller separate cykelnätverk? Namn både cykeluthyraren och förvaringsboxar finns västerut i Huvudbangarden Zofia Jagielska från Kobenhavns Kommune ansvarig för cykel Plats: Islands Brygge 37 Information och diskussion Hur fa folk att överge bilen? Expresscykelvägar - Maj-Britt Koppen Andersen Kobenhavns Kommune, Teknik- og Miljöförvaltningen supercykelstier Lunch Kobenhavns Kommune cykling Barn och cykling Allan Carstensen Från Dansk Cyklist Förbund Plats: Römcrsgade 5, Köpenhamn :30 Cykeltur i Kobenhavn Mai-Britt Kristensen Genomgång av de Irafiktckniska lösningar passerade under cykelturen. Vad har vi upplevt och inhämtat? Kl Avlämning av cyklar Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck jpositivl eller negativt Avresa Ankomst Tåg från Köpenhamn till Odense Middag Restaurang Gertruds Jcrnbanegade 8, Odense Övernattning: Hotel Winsor, Vindegade 45, Odense Cykelfrämjandet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: cvklamciar^cvkelframjandct.se Orgnr:

6 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 2(3) Program för studieresa till Danmark Odense Tisdag den 9 oktober Aktivitet Odenses väg till cykelstad Hur började det i Odense? Hur ska Odense utvecklas? Kaffepaus Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar o.s.v. Namn Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Plats: Odense kommune hus Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Information och diskussion Lunch Kulturmaskinen Hur skapar man en cykelstad? Erfaringernc fra Nordiske Cykelbyer - hvordan skabcr man en cykelby (oplaeg på dansk) Cykelparkeringslösningar Cykelvenligt byrumsudstyr og cykelparkering (oplasg på engelsk) Paus för förfriskningar Vad har vi upplevt och inhämtat? Dea Secberg (oplaeg på dansk) og Joel Mulligan (oplaeg på engelsk) Vekso tillverkare av cykelparkcringsutrustning är värd Plats: Kulturmaskinen Farvergårdcn 7 Odense C Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Middag Restaurang Franck A. Jcrnbanegade 4 Odense Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: eyklamcra(fficykclframjandet.se Orgnr:

7 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 3(3) Onsdag den 10 oktober Cykeltur i Odense Kommun Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Kaffepaus Genomgång av de trafiktekniska lösningar passerade under cykelturen Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Lunch Odense Kommun Vad har vi upplevt och inhämtat? Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Avresa kl ankomst Tåg från Odense till Köpenhamn Adresser och kontaktinformation: Baisikeli cykeluthyrning Cyklarna hämtas på Ingerslevsgadc min från Centralstationen i Köpenhamn Dansk Cyklist Förbund Romersgade Kobenhavn K. Kontakt: Mai-Britt Krislenscn Telefon: Odense Kommune Flakhaven Odense Kontakt: Connie Juel Clausen Telefon: Kobenhavns Kommune Teknik og Miljöförvaltningen Islands Brygge 37 Kontakt: Zofia Jagielska Telefon: Kulturmaskincn Farvergården Odense Kontakt hos Vekso: Dca Seebcrg Telefon: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: cyklamcra(fl),cykelframjandct.se Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 2 41/2012 Dnr 2012/68 TFN.322 Förtroendevaldas deltagande i studieresa - cykeln i transportpolitiken Sammanfattning Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Thorwald Larsson (FP) har initierat idén om alt nämndens ledamöter alternativt representanter från nämnden ska kompetensutvecklas genom att åka på en studieresa för att lära sig mer om cykling i transportpolitiken. Resan går till två städer i Danmark och den arrangeras av Cykelfrämjandet. På programmet hålls bland annat föreläsningar av olika cykelföreningar i Danmark och av kommunerna i Köpenhamn och Odense. Det ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Budgeten för nämndens eget arbete uppgår 2012 till lmkr. Dessa medel prognostiseras enbart räcka till arvoden för ledamöternas ordinarie nämndmöten. Detla innebär att medel inte finns avsatta i ordinarie budget för den föreslagna studieresan. Ett förslag om "Regler för bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands - Internationaliseringsbidrag" är av kommunstyrelsen återremitterad. Så snart den är antagen kommer ordförande på delegation av nämnden att ansöka om detla bidrag. Arbetsutskottets förslag 1. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar atl studieresa om cykeln i transportpolitiken ska genomföras den 1-3 oktober Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att deltagare i studiebesöket är etl förstärkt arbetsutskott, det vill säga, arbetsutskottets ordinarie ledamöter inklusive en representant från Kristdemokraterna, från Sollenlunapartiet och från Miljöpartiet så att alla nämndens partier har en representant med på resan. 3. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för en dag, enligt ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden Trafik- och fastighetsnämnden delegerar till ordförande Thorwald Larsson (FP) att hos kommunstyrelsen ansöka om Internationaliseringsbidrag. Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 2 av 2 Proposition Ordförande frågar om trafik- och faslighetsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. Trafik- och fastighetsnämndens beslut 1. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att studieresa om cykeln i transporlpolitiken ska genomföras den 1-3 oktober Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att deltagare i studiebesöket är ett förstärkt arbetsutskott, det vill säga, arbetsutskottets ordinarie ledamöter inklusive en representant från Kristdemokraterna, från Sollentunapartiet och från Miljöpartiet så att alla nämndens partier har en representant med på resan. 3. Trafik- och fastighetsnämnden beslutar att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för en dag, enligt ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med liera för mandatperioden Trafik- och fastighetsnämnden delegerar till ordförande Thorwald Larsson (FP) att hos kommunstyrelsen ansöka om Internationaliseringsbidrag. Beslutsexpediering: Akt Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

10 SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Annakarin Wiberg Förvaltningschef Ansökan Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Kornmun sty* e ser- Dnr 20n Dnr 2012/68 TFN.322 Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens särskilda medel för arbetsresor utomlands, internationaliseringsfonden Tjänstemän från trafik- och fastighetskontoret ansöker om kronor i bidrag för att göra ett studiebesök om cykeln i transportpolitiken. Besöken äger rum i Köpenhamn och Odense, 1-3 oktober 2012 och arrangeras av Cykel främjandet. Vilken verksamhet som söker pengar Trafikavdelningen, trafik- och fastighetskontoret Vilka personer som ska delta i resan Annakarin Wiberg, förvaltningschef Åsdis Ölafsdöttir, trafikingenjör Carl Larsson, trafikingenjör Jenny Wiik, nämndsekreterare Syftet med resan Kompetensutveckling avseende cykel som eget trafikslag och cykel i samverkan med andra trafikslag inför höstens beslut om ny cykelplan för Sollentuna. Programbeskrivning för resan Nedan följer ett axplock av de föreläsningar som kommer att ges: - Integrerad cykel- och biltrafik eller separata cykelnätverk? - Hur få folk att överge bilen? - Expresscykelvägar - Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar etc. - Hur skapar man en cykel stad? - Cykelparkeringslösningar Utöver föreläsningarna ingår även cykelturer och annat aktivt medverkande av alla deltagare. Information och program bifogas i bilaga. Beräknade kostnader för resa och boende Kostnad för 3 dagar i Danmark med tre luncher, två middagar, två övernattningar, tågresor inom landet, föredragshållare, konferenskostnadcr, cykelhyra och guidekostnader är kronor per person. Tågresa Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

11 Ansökan Dnr. 2012/68 TFN.322 Sidan 2 av 2 Stockholm - Köpenhamn tur och retur tillkommer, ca kronor per person. /i, Annakarin Wiberg Förvaltningschef Asdls Ölafsdöttir Trafikingenjör '1 Carl Larsson Trafikingenjör Ljermy \Wk Nämndsekreterare Bilaga: 1. Information och exempel på program

12 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(1) > Vilka är framgångsfaktorerna för cykling i Danmark och Holland? > Vilka positiva och negativa erfarenheter har de gjort där? > Vilka råd har de att ge oss i vårt arbete för cykling? Det finns myckel att lära från Danmark och Holland om framgångsrikt arbete för cykling. Bäst lär man del genom att på plats träffa en del av dem som ligger bakom deras framgångar. Genom att se deras lösningar och diskutera deras erfarenheter och råd. Cykclfrämjandet har tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Holland satt samman studieresor för politiker och trafikplancrarc. Vi kallar dem: Cykeln i transportpolitiken. Bifogat finns c etaljcrat program för respektive resa. Land Datum Ordinarie pris Holland april 2012 SEK Danmark 8-10 oktober 2012 SEK I resans pris ingår tre luncher och två middagar och två övernattningar i enkelrum och lågresor inom respektive land, föredragshållare, konfcrenskostnader, cykelhyra och guidekostnader. Dellagarna tar sig på egen bekostnad lill Köpenhamn (Centralstationen) respektive Amsterdam(fiygplatsen Shiphol). Sista anmälningsdag är 20 mars för I lollandsresan respektive 30 augusti 2012 för Danmarksresan. Deltagaranmälan kan göras via e-post till cvklamera(g),cvkclframjandet.se med angivande av deltagarnamn, telefon, e-post. Anmälan är bindande, men personbyle accepteras. Antalet platser är begränsat. Anmälan registreras försl sedan anmälningsavgift om kr/person har inkommit till Cykel främjandets postgiro se nedan. Vi är övertygade om slorl deltagande, men vill för säkerhets skull friskriva oss från att genomföra resan med färre än 15 fullbetalande deltagare. Vänliga hälsningar Eva Lind-Bålh Ansvarig för CykelHiitninwlcls studieresor och ledamot i riksstyrelsen Klockvilgcu Enskedcdnlcn tel mobil e-post: Cykelfrämj andet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: Orgnr:

13 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 1(3) Program för studieresa till Danmark 2012 Köpenhamn Måndag den 8 oktober 2012 klockan 8.00 Aktivitet Samling på Huvudbangarden lämning av väskor och hämtning av cyklar 9.30 cykling till Islands Brygge Hur har Köpenhamn gjort? Kaffepaus Integrerad cykel- och biltrafik eller separate cykelnälverk? Namn både cykeluthyraren och förvaringsboxar finns västerut i Huvudbangarden Zofia Jagielska från Kebenhavns Kommune ansvarig för cykel Plats: Islands Brygge 37 Information och diskussion Hur fa folk att överge bilen? Expresscykelvägar - Maj-Britt Kappen Andersen Kjabenhavns Kommune, Teknik- og Miljeforvaltningen supercykelstier Lunch Kebenhavns Kommune cykling Barn och cykling Allan Carstensen Från Dansk Cyklist Förbund Plats: Römersgade 5, Köpenhamn :30 Cykeltur i Kebenhavn Mai-Britt Kristensen Genomgång av de trafiktekniska lösningar passerade under cykelturen. Vad har vi upplevt och inhämtat? Kl Avlämning av cyklar Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Avresa Ankomst Tåg från Köpenhamn till Odense Middag Restaurang Gertruds Jernbanegade 8, Odense Övernattning: Hotel Winsor, Vindegade 45, Odense Cykelfrämjandet Tele: Postgiro: Box 47 Bankgiro: Helsingborg Orgnr:

14 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 2(3) Program för studieresa (ill Danmark Odense Tisdag den 9 oktober Aktivitet Odenses väg till cykelslad Hur började det i Odense? Mur ska Odense utvecklas? Kaffepaus Mätetal för kommunens vinster avseende hälsa, klimat, färre bilar o.s.v. Namn Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Plats: Odense kommune hus Connie Juel Clausen Elsebeth Gedde, från Odense Kommune Information och diskussion Lunch Kulturmaskincn Hur skapar man cn cykclstad? Erfaringcrne fra Nordiske Cykelbyer - hvordan skaber man en cykelby (oplaig på dansk) Cykelparker i n gs 1 ösn i ngar Cykelvenligt byrumsudstyr og cykelparkering (oplaeg på engelsk) Paus för förfriskuiugar Vad har vi upplevt och inhämtat? Dca Sccbcrg (oplaeg på dansk) og Joel Mulligan (oplaeg på engelsk) Vekso tillverkare av cykelparkcringsutrustning är värd Plats: Kulturmaskinen Farvergårdcn 7 Odense C Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Middag Restaurang Franck A. Jcrnbanegade 4 Odense Cykclfrämjandet Box Helsingborg Tele: Postgiro: Bankgiro: cvklamcra^cvkclframiandct.sc Orgnr:

15 Cykelfrämj andet Cyklisternas Riksförening Sida 3(3) Onsdag den 10 oktober Cykeltur i Odense Kommun Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Kaffepaus Genomgång av de trafiklekniska lösningar passerade under cykelturen Connie Juel Clausen och Elsebeth Gedde, från Odense Kommun Information och diskussion Lunch Odense Kommun Vad har vi upplevt och inhämtat? Avresa kl ankomst Tåg från Odense till Köpenhamn Varje deltagare skriver ned tre punkter som gjort intryck positivt eller negativt Adresser och kontaktinformation: Baisikeli cykclulhyrning Cyklarna hämtas på Ingerslevsgadc min från Centralstationen i Köpenhamn Dansk Cyklist Förbund Remersgadc Kobenhavn K. Kontakt: Mai-Britt Kristenscn Telefon: Odense Kommune Flakhaven Odense Kontakt: Connie Juel Clausen Telefon: Kobcnhavns Kommune Teknik og Miljöförvaltningen Islands Brygge 37 Kontakt: Zofia Jagielska Telefon: Kulturmaskinen Farvcrgården Odense Kontakt hos Vekse: Dca Sccbcrg Telefon: Cykelfrämjandet Box Helsingborg Tele: Pos/giro: Bankgiro: cvklamcra(g),cvkclframiandct.se Orgnr:

16 Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KO.V.««JN Kommurtstyn ; < 20!? Ansökan om Internationaliseringsbidrag Personalavdelningens uppdrag Personalavdelningen bistår kommunstyrelsen i dess uppgift som personalorgan samt samordnar personalfrågor i hela kommunförvaltningen. En god personalpolitik bidrar till att kommunens verksamheter mår bra och utvecklas. Genom styrning, stöd och uppföljning ska personalavdelningen bistå chefer i deras arbete med att leva upp till personalidén. Vi medverkar också till att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och ledare. Vi arbetar nära verksamheterna och är proaktiva, kundfokuserade, professionella och kompetenta. Kommunen har en personalintensiv verksamhet. Mer än 50 % av kommunens kostnader är personalkostnader. Hur kommunen vårdar och förädlar humankapitalet är viktigt för verksamhetens kvalitet och effektivitet. Deltagare Deltagarna i resan är samtliga medarbetare inom personalavdelningen: Mona Birgetz - Personalchef Marianne Eek - Förhandlingschef Maria Hartman - Personalstrateg Sofia Paradis - Personalstrateg Ann-Christine Sundén - Personalstrateg Cristel Ehrenkrona - Personalstrateg Catharina Mickelsen - Personalstrateg Syfte med resa Att lägga upp en strategi för hur kommunen kan bli ännu bättre på att attrahera, rekrytera och behålla kompetens för att säkra kompensförsörjningen i framtiden är en av personalavdelningens viktigaste uppdrag. Att omvärdsbevaka och lära av goda exempel är för att lyckas är av yttersta vikt. Det vi vill fokusera på genom en resa är inom områden som: Attraktiv arbetsgivare Arbetsmiljöfrågor Rekrytering Ledarskap / Medarbetarskap Rehabilitering Likabehandling / Mångfald Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

17 Brev Ett ytterligare syfte är att utöka vårt kontaktnät med andra kommuners personalavdelningar samt att arbeta vidare med vår egen grupprocess för att bli ett ännu bättre team. Programbeskrivning för resan Vi har varit i kontakt med flera olika arrangörer. Den resa som vi tycker passar vårt syfte bäst arrangeras av KompetensGruppen och går till Amsterdam i höst. KompetensGruppen grundades 1990 och är en av Sveriges mest erfarna mäss-, nätverks-, utbildnings-, studiereso- och konferensarrangörer, de har sedan 2005 arrangerat studieresor till Amsterdam. I resan ingår: Tvådagars konferensprogram med studiebesök hos två av Amsterdams viktigaste grannkommuner samt studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom arbetsmiljöfrågor och ledarskap. Studiebesöken består dels av att vi får träffa representanter från de olika HR-avdelningarna som berättar om deras personalarbete; ledarskapsprogram, karriärplanering, mångfaldsarbete med mera. Vi kommer också att få en guidad rundvandring av en representant från "Amsterdam zuidoost" som visar och berättar om deras utmaningar och framgångar av integration i Amsterdams mest multikulturella stadsdel. Se mer i bifogat programförslag. Uppföljning Efter resan kommer personalavdelningen genomföra en workshop där vi diskuterar våra lärdomar och tar fram konkreta förslag på vad vi kan implementera i Sollentuna kommun. De beslutade aktiviteterna läggs i verksamhetsplanen för år Beräknad kostnad för resan Kostnaden för boende, transfer, måltider, studiebesök, guide, uppgår till kr per deltagare. Därtill kommer flygresa till Amsterdam som beräknas uppgå till cirka kr per deltagare. Total kostnad kr x 7 personer kr. Med förhoppning om ett positivt svar. flum* Q i V c i} y Mona Birgetz Personalchef

18 Studieresa Amsterdam hösten 2012 Inriktning HR- och Ledarskap Studieresa Under denna studieresa kommer följande teman att tas upp: - Arbetsmiljöfrågor - Rekrytering / chefsstöd - Ledarskap - Medarbetarskap - Rehabilitering Program Ni stannar tre nätter och har tvådagars konferensprogram med studiebesök hos två av Amsterdams viktigaste grannkommuner, där ovannämnda teman kommer diskuteras. Ni gör även ett studiebesök på ett holländskt företag som är framstående inom arbetsmijiöfragor och ledarskap. I programmet ingår även en teamaktivitet, information om Amsterdam och Holland samt en guidad tur. I studieresan för minst 15 personer ingår: Planering (research, kontakter mm), arrangemang och administration av skräddarsydda studiebesök Guide: - Introduktion till Amsterdam och Holland - samhällsekonomiskt perspektiv. - Guidad stadstur med buss med erfaren guide Holländsk- och svensktalande projektledare på plats under vistelsen Transfer tor flygplatsen om ni landar samtidigt Tre nätter på ett bekvämt, centralt beläget hotell Transporter till och från studiebesök/en Två luncher inkl. dryck. Tre middagar inkl. dryck

19 Turebergs förskolor Lotta Sandberg, Områdeschef Malmvägen 16a-c Sollentuna Ola Mårtensson, Näringslivssekreterare Sollentuna Kommun Ansökan om Internationaliseringsbidrag hösten 2012 Härmed ansöker Turebergs förskolor om internationaliseringsbidrag för hösten I ansökan bifogas Syfte Programbeskrivning Lista på samtliga tillsvidareanställda som ämnar åka med. Kostnadsberäkning Områdeschef Turebergs förskolor Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

20 SOLLENTUNA KOMMUN Sollentuna Studieresa/konferens Turebergs förskolor Turebergs förskolor, bestående av Regnbågens förskola, Bagarbyvägens förskola, Siffrans förskola och Öppna förskolan planerar en studieresa till Mallorca under hösten Samtliga tillsvidareanställd personal är inviterade. Studiedagania ska ligga till framtida grund för Turebergs förskolors gemensamma kvalitetsarbete. Vi har kontakt med en spansk förskola som vi kommer att besöka den 19/10 för att ta del av hur de arbetar med språkutveckling och andra pedagogiska frågor. Förskolan har kvälls och nattöppet och vi ska fa höra hur de planerar/organiserar detta. Förskolan på Mallorca heter Sol i Lluna. Den är belägen strax utanför Palma stad. De har barn från 5 månader och uppåt. Program för resan: Torsdag 18/10 Kl:06.30 Utresa från Arlanda Kl: Genomgång av konferensdagarnas program Kl: Värdegrundsarbete. Diskussioner och grupparbeten. Kl: Förskolans målområden. Diskussioner och grupparbeten. Kl: Redovisning gruppvis av dagens arbetspass. Kl:21.00 Gemensam middag Fredag 19/10 Kl Frukost Kl: Barns inflytande/fördjupning. Diskussioner och grupparbete. Kl: Lunch Kl: Studiebesök på förskolan Sol i Lluna Kl: Uppföljning av studiebesöket. Diskussioner kring våra sätt att arbeta med språkutveckling. Lördag 20/10 Egen tid Söndag 21/10 Hemresa förmiddag Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

21 Syftet med studieresan till Mallorca Turebergs förskolor är svenska förskolor med en mångkulturell karaktär. Värdegrundsfrågor och barns språkutveckling är därför två starkt prioriterade områden i våra verksamheter. Vi har planerat inför det kommande läsåret att ytterligare fördjupa oss inom dessa områden. Vi vill också utveckla våra verksamheter gällande småbarnspedagogik med tanke på att den nya läroplanen betonar barns lärande, istället för omsorg. Mallorca är en region som präglas av internationell karaktär pga. sin spännande historia. Förskolan på Mallorca som vi vill besöka är en spansk förskola, vars verksamhet styrs av Spaniens skollag (Lev Organica de Educaion LOE) som bl a har mål i att utveckla barns förmåga att använda olika språk och uttryckssätt för att kommunicera, att utveckla barns sociala färdigheter, att lära sig att leva och bidra till harmoniska sociala relationer. Dessutom, har de kommit långt i sina diskussioner om att lägga vikt i små barns lärande mer än omsorg, vilket vår reviderade läroplan för förskolan (Lpfö 08/10) lyft fram. Vi vill ha ett erfarenhetsutbyte inom ovanstående tre områden, dvs. språkinlärning, sociala färdigheter och små barns lärande. Under våren 2012 har vi haft ett flertal internationella besök på våra förskolor. I maj hade vi besök av 19 journalister oss från olika delar av Europa. Deras syfte var bl.a. att besöka en rekommenderad förskola i Sollentuna för att träffa personal och barn, ta lärdom om den svenska läroplanen samt utbyta kunskaper länder emellan. Vi har också haft en delegation från Kina som ville ta del av hur vi arbetar språkutvecklande. Turebergs förskolor har 33 språk representerade på sina enheter. Eftersom internationaliseringen är betydande i vårt område har vi prioriterat vårt tal-och språkutvecklande arbete under de senaste åren. Vi är mycket stolta över de positiva resultaten som vi redan ser. Denna studieresa kommer att inspirera, utveckla och vidga det internationella perspektivet. Detta sammantaget skapar goda förutsättningar i vårt arbete framöver. Turebergs förskolor, Lotta Sandberg, Pernilla Jacobson, Jing Xia- Lindblad

22 Värdegrundsarbete (fort.) ht Vt 2 OI3 Turebergs förskolor

23 'Bakgrund Vi anser att vi behöver bli bättre på att se barnet som en kompentent individ. Vi behöver vidareutveckla vårt förhållningssätt till barn för att skapa goda möjligheter för varje enskilt barns utveckling och lärande.

24 Vad säger läroplan och skollag? Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. (LpfÖ98/io) Skollagen understyrker att det vid varje förskoleenhet ska bedrivas ett systematiskt arbete med att ge barnen och deras vårdnadshavare inflytande över verksamheten. Att värna om goda relationer mellan barn och mellan barn och personal är en viktig grund för att motverka kränkande behandling och främja barnens lust att leka, upptäcka och lära. (www. skolverket. se/vardegrund)

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

Internationellt arbete 2012

Internationellt arbete 2012 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012... 3 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell

Läs mer

Utvecklingsutskottets sammanträde

Utvecklingsutskottets sammanträde -3, UU 2014-10-21 08:30 Kallelse till Utvecklingsutskottets sammanträde 2014-10-21 kl 08.30 i Frösörummet -2, UU 2014-10-21 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Carina Asplund, C, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se Penilla Gunther INLÄGG Besök och möten Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD...4 INLEDNING...5 SAMMANFATTNING...6 Äta...6 Bo...6 Göra...6 Resa...7

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

NYinflyttad. Piteå. till. En tidning för alla nya pitebor

NYinflyttad. Piteå. till. En tidning för alla nya pitebor NYinflyttad Piteå till En tidning för alla nya pitebor Hej och välkommen hem Piteå det är hit man kommer när man kommer hem är vår vision och vi hoppas du som är nybliven pitebo också kan instämma i det.

Läs mer

Medlemsinformation nr 78. December 2011

Medlemsinformation nr 78. December 2011 bladet Medlemsinformation nr 78 December 2011 Innehåll: Hej alla glada SSL-medlemmar Redaktörens sida Information från ordförande, Karin Karlsson SSL 25 år 2012, och info om skrivarkurs på Öland, Karin

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter?

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Svar Direkt 2011:02 Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att attrahera

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige

November 2010. Prader Willi föreningen i Sverige PWS-bladet nr. 16 TAIWAN - Sjunde internationella PWS-konferensen 2010 hölls i Taiwan. November 2010 Välkommen till Byrackans Hunddagis Tonårsäventyr för Martin, Emmy och Ida med familjer Familjeträff

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla

Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla Bortom inkludering Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla Hans Olof Johansson Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs:

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

AFFÄRSRESOR 3TIPS KONFERENSER SKA VARA INSPIRERANDE. Mattias Varén, reseekonom: Professionell turist- och bleasureresenär effektiviserar resandet.

AFFÄRSRESOR 3TIPS KONFERENSER SKA VARA INSPIRERANDE. Mattias Varén, reseekonom: Professionell turist- och bleasureresenär effektiviserar resandet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

MARCIELA FRÅN MARK arbetar SOM it-koordinator IT-STÖD I SJUHÄRAD KOMMITS VÅRKONFERENS 2009 NÄTORO? LÄCKAGEORO? PLATTFORMSORO? KLARA, FÄRDIGA... GÅ?

MARCIELA FRÅN MARK arbetar SOM it-koordinator IT-STÖD I SJUHÄRAD KOMMITS VÅRKONFERENS 2009 NÄTORO? LÄCKAGEORO? PLATTFORMSORO? KLARA, FÄRDIGA... GÅ? Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se KLARA, FÄRDIGA... GÅ? IT-STÖD I SJUHÄRAD INTRYCK FRÅN KOMMITS VÅRKONFERENS 2009 TOMAS NILSSON OM VIRTUALISERING NÄTORO? LÄCKAGEORO?

Läs mer

Rapport från the Big Apple

Rapport från the Big Apple Rapport från the Big Apple om engagemang, sociala medier och volontärarbete Malin Stedt Gustavsson & Anna Rohlin Larsson 2 Inledning Genom Sacos fackliga stipendiefond fick vi möjligheten att åka till

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer