Stålåret 2014 en kort översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stålåret 2014 en kort översikt"

Transkript

1 STÅLÅRET 2014 Stockholm Stålåret 2014 en kort översikt Stålmarknaden Produktionen bromsar in globalt Den globala produktionen av råstål (förstadiet till stålprodukter) nådde även 2014 om än med minsta möjliga marginal ett nytt all time high på miljoner ton. Det ekonomiska dragloket har under året varit framförallt USA och i viss mån även Europa som ökade något från relativt låga nivåer. Däremot har avmattningen i Kina visat sig mycket tydligt. Landet som under 2000-talet sexfaldigade sin produktion har nu tvärnitat och produktionen stannade på samma nivå som Bakom denna inbromsning ligger bland annat en avsevärt svagare ekonomisk utveckling än tidigare år och tillväxten under 2014 var den lägsta på 24 år i Kina. Vidare försöker landet ställa om sin ekonomi från att vara beroende av investeringar och export till att bli mer konsumtionsdrivet. Dessutom försöker man kyla ner den överhettade fastighetsmarknaden och byggandet som inte ökar lika mycket som tidigare år. Bland andra faktorer som påverkat den svaga produktionsutvecklingen i världen kan nämnas oron kring konflikterna i Syrien och Ukraina. Det fallande oljepriset har inte kunnat uppväga den försvagade konjunkturen. Enligt World steel association 1 utvecklades även den globala efterfrågan på, dvs. tillförseln av, handelsfärdigt stål (såsom plåt, band och rör) väldigt svagt under året och enligt den prognos som gjordes i oktober 2014 förutsågs endast en tvåprocentig ökning globalt jämfört med 2013 till miljoner ton. Detta beror till stor del på att efterfrågan i Kina bromsade in så kraftigt under året och endast ökade med en procent. Inbromsningen kunde uppvägas i någon mån av att USA, Europa och övriga Asien ökade sin ståltillförsel något mer under året. Utvecklingen i Kina är alltså den enskilt största förklaringen till den svaga globala stålmarknaden. Till detta kan läggas att den globala ekonomin fortfarande präglas av sviterna efter finanskrisen, geopolitisk oro och en betydande försiktighet som inte leder till de investeringar som så väl skulle behövas för att få fart på konjunkturen. Svag utvecklig i Europa I Europa började året starkt men den ekonomiska utvecklingen försvagades successivt under året och sista kvartalet blev sämre än motsvarande kvartal år Utvecklingen inom den europeiska stålindustrin var i linje med ekonomin i stort men råstålsproduktionen ökade trots allt med två procent och landade på 169 miljoner ton. 1 Short range outlook, oktober 2014.

2 Efterfrågan i framförallt norra Europa fick en hygglig start, men försvagades avsevärt under andra halvåret. Trots den negativa utvecklingen under den senare delen av året, ökade stålefterfrågan inom EU med fyra procent till nästan 146 miljoner ton. Avmattningen i slutet av året och den allmänt svaga efterfrågan i EU berodde bland annat på att fordonsindustrin minskade produktionen och att byggindustrin i Sydeuropa varit mycket svag sedan finanskrisen. När det gäller 2015 är det inte troligt att vi får se några dramatiska förändringar. Tidpunkten för när konjunkturen skall lyfta har skjutits på framtiden ett antal gånger och det förefaller mer sannolikt att utvecklingen kommer att hanka sig fram ännu en tid i Europa. Positiv inledning i Sverige I likhet med övriga Europa var inledningen av året bra i Sverige men under andra halvåret tappade produktionen fart jämfört med Trots en svag avslutning ökade produktion med tre procent beräknat på hela året och landade på 4,5 miljoner ton, vilket motsvarar 80 procent av nivån före finanskrisen Andelen legerade stål i den svenska produktionen låg på ungefär samma nivå som under tidigare år, dvs. cirka 55 procent. Det är en mycket hög andel i en internationell jämförelse. Den svenska tillförseln av stål var god i början av året som en följd av hög aktivitet inom bygg- och fordonsindustrin, men efterfrågan försvagades successivt under året och tillförseln minskade kraftigt i fjärde kvartalet. Endast byggsektorn har haft god beläggning hela året. Beräknat på hela året förväntas den svenska ståltillförseln minska med fem procent jämfört med I ljuset av att den svenska regeringen skrivit ner sin prognos för den ekonomiska utvecklingen förefaller en kraftig ökning av stålefterfrågan i Sverige inte trolig under Den svenska exporten 2 av handelsfärdigt stål under 2014 uppskattas till 38 miljarder kronor, varav 13 miljarder rostfritt stål, 15 miljarder annat legerat stål och 10 miljarder olegerat stål. Värdet av den totala stålexporten, dvs. inklusive göt och ämnen, uppskattas till 41 miljarder kronor, vilket är en ökning med tio procent jämfört med Det svenska stålet exporterades under 2014 till 140 länder, varav EU (inklusive Norden) fortsatt är den viktigaste marknaden, men även USA och Kina hade en stor andel av den svenska stålexporten. De senare har dessutom blivit allt mer betydelsefulla marknader under de senaste tio åren. Källor: Ståltillförsel i världen och EU: World steel association, Short range outlook (oktober 2014), råstålsproduktion i världen och EU: World steel association; råstålsproduktion och ståltillförsel i Sverige: Jernkontoret, utrikeshandel i Sverige: SCB. 2 Uppgifterna för utrikeshandeln är en uppskattning baserad på årets tio första månader (SCB). 2 (12)

3 Svensk stålindustri, några nyckeltal ( ) Procentuell förändring 2014/2013 Råjärnsproduktion, kton ,3% Råstålsproduktion, kton ,3% Handelsfärdigt stål exkl göt och ämnen, kton Stålverkens leveranser ,0% Export ** 4,6% Import ** -5,8% Bruttotillförsel till svenska marknaden (leveranser export + import) * -4,9% Handelsfärdigt stål inkl göt och ämnen, Gkr Export 51,1 56,1 47,6 37,2 40,9** 9,8% Import 33,5 38,3 31,3 27,3 28,7** 4,6% Antal anställda * Preliminär uppgift ** Utrikeshandel är en uppskattning baserad på jan-okt Källa: SCB 3 (12)

4 Råstålsproduktion i olika länder, kton Procentuell förändring, % 2014/2013 EUROPA ,3 EU ,7 EU ,1 TYSKLAND ,7 ITALIEN ,4 FRANKRIKE ,9 SPANIEN ,6 STORBRITANNIEN ,8 POLEN ,4 ÖSTERRIKE ,2 BELGIEN ,6 NEDERLÄNDERNA ,7 TJECKIEN ,7 SLOVAKIEN ,3 SVERIGE ,3 FINLAND ,3 RUMÄNIEN ,4 LUXEMBURG ,5 ÖVRIGA EUROPA ,7 TURKIET ,8 NORGE ,6 C.I.S ,8 RYSSLAND ,6 UKRAINA ,1 USA ,7 BRASILIEN ,7 JAPAN ,1 SYDKOREA ,5 KINA ,1 INDIEN ,3 ÖVRIGA VÄRLDEN ,1 VÄRLDSPRODUKTION ,8 Källa: World steel association ( , preliminära uppgifter för bl.a. Kina) 4 (12)

5 Investeringar och strukturutveckling SSAB I januari 2014 meddelade SSAB och finländska Rautaruukki (Ruukki) att de två företagen skulle gå samman. Det gemensamma bolaget skulle bli ett mer konkurrenskraftigt företag, med en bredare produktionsbas i Norden. Sammanslagningen kommer att innebära ökad produktionsflexibilitet och kostnadseffektivitet så att man bättre kan anpassa produktion och försäljning efter förändringar i marknadsläget. EU-kommissionen godkände samgåendet i juli och det villkorades av att SSAB åtar sig att avyttra några mindre enheter. Raahen Voima som äger Ruukkis kraftverk investerar cirka 1,1 miljarder kronor för att modernisera anläggningen. Det moderniserade kraftverket tas åter i drift SSAB:s andel av den framtida produktionen i det blivande kärnkraftverket i Pyhäjoki i Österbotten kommer att vara omkring 40 MW år Ägandet är en del av strategin att säkra en långsiktig, konkurrenskraftig och diversifierad energiförsörjning med låg miljöpåverkan. I maj tecknade SSAB ett samarbetsavtal med Hexicon AB som utvecklar en patenterad flytande plattform för produktion av vindkraft. Det möjliggör nya effektiva lösningar inom energisegmentet. Den första referensanläggningen planeras att vara i drift i svenska vatten I juni förvärvade SSAB 51 procent av aktierna i G&G Mining Fabrication Pty Ltd. i Perth, Australien. Företaget är specialister inom reparation, underhåll och tillverkning av tillbehör till tunga gruvmaskiner, t.ex. skopor, i västra Australien. Det nya SSAB organiserades enligt divisionsmodell: SSAB Special Steels global stål- och servicepartner för mervärdesprodukter inom avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T) SSAB Europe nordenbaserad stålproducent av högkvalitativ tunnplåt, grovplåt och rör SSAB Americas nordamerikansk stålproducent av högkvalitativ grovplåt Tibnor nordisk fullservice ståldistributörspartner Ruukki Construction europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar Det nya bolaget har cirka anställda och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA, med en sammanlagd stålproduktionskapacitet om cirka 8,8 miljoner ton per år. I Borlänge färdigställdes konvertering från olja till flytande naturgas i en av omvärmningsugnarna i varmvalsverket. Det innebär att miljömålet att minska kväveoxidutsläppen till 300 ton per år uppnåddes. SSAB deltar i Manga LNG:s projekt gällande en terminal för flytande naturgas som ska byggas i Torneå i norra Finland. Terminalen kommer att betjäna industrier, gruvor och andra gasanvändare i området. SSAB:s anläggning i Brahestad kommer även att använda naturgasen. 5 (12)

6 Laser Plus tillhör en helt ny generation av stål för laserskärning och är det enda stålet i världen med planhetsgaranti efter laserskärning: en maximal planhetsavvikelse om tre mm per meter efter laserskärning och en bockningsradie på 0 till 1,5 gånger materialtjockleken. Dessa egenskaper gör det möjligt att uppfylla kraven i de mest krävande automatiserade processer. Med nya Docol 1700M erbjuder SSAB biltillverkare världen över ett nytt höghållfast konstruktionsstål för säkrare, lättare och bränslesnålare bilar med bättre miljöegenskaper. Det nya stålet är lämpligt bland annat för energiupptagande detaljer som stötfångare. SSAB deltar aktivt i FSV, FutureSteelVehicle, ett internationellt projekt för att konstruera en lätt bil i stål. Den nya stålkarossen väger 176,8 kilo, är 39 procent lättare än dagens bilar och jämförbar med karosser av t.ex. aluminium och andra liknande material. FSV är konstruerad för att klara de krav som gäller för en modern elbil från Sandvik Materials Technology Sandvik Materials Technology har en fortsatt mycket stark position som leverantör av avancerade material till energisegmentet, såsom olje- och gasområdet, kärnkraft och förnyelsebar energi (bränsleceller). Ett annat viktigt område är material till applikationer inom energieffektivitet. Mer än 60 procent av försäljningen är relaterad till energi eller energieffektivitet. I nära samarbete med kunderna utvecklas kontinuerligt nästa generations material som kan bidra till viktiga teknologiskiften. Förbättringsprogrammet Step Change har bidragit till en kraftigt förbättrad lönsamhet under de senaste åren. Under året minskade antalet olyckor med sjukfrånvaro som följd med en femtedel jämfört med Flera omfattande projektorder till energisegmentet bokades, både till olja och gasindustrin och till kärnkraftsindustrin. Som en del i den pågående omvandlingen av Sandvik Materials Technology till en energifokuserad nischaktör med allt större del av försäljningen till energisegmentet, avyttrades eller avvecklades ett antal verksamheter utanför Sverige med en sammanlagd omsättning på cirka en miljard kronor inom distribution, drivfjädertillverkning och stanslinjestålsverksamhet. Verksamheterna tillhörde inte bolaget kärnaffär. Ett nytt femårigt strategiskt samarbetsavtal tecknades med Tenaris, som är en av världens största leverantörer till olje- och gasindustrin, för gemensam exklusiv försörjning av avancerade rostfria produktionsrör (OCTG) till olje- och gasindustrin. Inom området för energieffektivitet introducerades en ny typ av sömlösa rör av rostfritt stål, under namnet Pressurfect, för att möta ökade krav från biltillverkare att hantera högre bränsletryck i morgondagens GDI-motorer (direktinsprutning). Förutom förbättrad energieffektivitet så bidrar Pressurfect även till att minska utsläppen. Ett pilotprojekt med bränslecellsfordon och vätgas genomfördes tillsammans med Sandvikens kommun. Det enda utsläppet från vätgasbilar är vatten och Sandvik fick motta Sandvikens kommuns miljöpris för projektet i slutet av året. Sandvik Materials Technology har en fullskalig anläggning för tillverkning av bipolära plattor till bränsleceller för att möta den förväntade uppgången inom utvecklingen av bränsleceller, både när det gäller fordon liksom stationära och portabla bränsleceller. I Asien passerades en viktig milstolpe då ett nytt FoU-center för materialteknik invigdes i Kina, med syfte att stärka positionen ytterligare på den Asiatiska marknaden. 6 (12)

7 Outokumpu Stainless Under 2014 fokuserade Outokumpu på att genomföra en storskalig omvandling i syfte att återfå en hållbar lönsamhet. Efter att ha säkerställt bolagets finansiella ställning tog Outokumpu nästa steg i omvandlingen genom att växla fokus från omstrukturering till kundfokus och effektivitet. Den organisatoriska strukturen förnyades för att främja ökat kund- och marknadsfokus, lönsamhet samt ansvarsförhållanden. Outokumpus verksamhet bygger på fem starka affärsområden: Coil EMEA, Coil Americas, APAC, Quarto Plate och Long Products. Quarto Plate och Long Products var tidigare verksamheter inom affärsområdet Specialty Stainless vilket nu har avvecklats. Verksamheterna i Avesta och Nyby har flyttats till affärsområdet Coil EMEA enligt den nya organisationsstrukturen. Kloster och Nyby Outokumpu avslutade sin strategiska översyn av verksamheten för tillverkning av tunna band i Nyby, Kloster och Dahlerbrück i Tyskland, i syfte att minska kapaciteten och uppnå kostnadsbesparingar genom ökad effektivitet. Som ett resultat av översynen beslutade Outokumpu att upphöra med verksamheten i Kloster. Produktionen i Kloster upphörde vid slutet av Av Klosters 180 anställda erbjöds 43 av dem arbete vid andra anläggningar, främst i Avesta och Nyby. Degerfors Outokumpu slutförde en investering om närmare en miljard kronor i Degerfors. Investeringsprogrammet innebar olika uppgraderingar i hela produktionsprocessen och ökar brukets kapacitet med 30 procent till ton. Anläggningen i Degerfors är Outokumpus största produktionsenhet för rostfri kvartoplåt och den har världens högsta andel produkter av rostfritt specialstål. Avesta I Avesta fortsatte arbetet med att öka produktionskapaciteten för att vara redo att ta över volymer från stålverket i Bochum, Tyskland, som kommer att läggas ned under Den ökade kapaciteten kommer att utnyttjas för produktion av varmvalsade band till Outokumpus anläggningar i Tyskland. Expansionen medför ökad skiftgång i stål- och varmvalsverket samt en ökning av antalet specialistbefattningar, vilket totalt innebär en ökning med 52 nya arbetstillfällen. Avesta breddar också produktprogrammet genom att bygga upp en teknisk kunskapsbas för produktion av martensitiska stål. Sammataget positioneras Avesta, tillsammans med Tornio, som primärproducent av slabs och varmvalsade band i Outokumpus europeiska verksamhet. Parallellt kommer Outokumpu också att utveckla försäljningen av handelsfärdigt specialstål från Avesta och Nyby. Avesta kvalificerades att leverera specialstålsorterna 2205, 2507, EDX 2304TM, 254 SMO och 4529 enligt NORSOK standard, vilket innebär ökade affärsmöjligheter för Outokumpu inom den krävande olje- och gasindustrin. Outokumpus rostfria duplexstål 2507 har använts i den första båt som någonsin byggts helt av rostfritt stål. Användningen av höghållfast duplexstål innebär att det inte krävs något underhåll och tack vare den höga hållfastheten hos duplex, uppnås betydande viktbesparingar i båten eftersom tunnare material kan användas. Ett bra exempel på hur Outokumpu, tillsammans med kunderna, bidrar till att skapa en mer hållbar framtid. Avesta och Degerfors tecknade kontrakt om det enskilt största projektet inom rostfritt duplexstål någonsin inom Outokumpu. Tillsammans levererar de ton duplexstål av kvaliteten 2205 till ett naturgasfält i Oman. 7 (12)

8 Ovako Under året genomfördes flera viktiga lanseringar med fokus på att lösa kundernas utmaningar avseende maskinbearbetning, nötning och utmattning. Ovako samlar sina erbjudanden inom olika stålfamiljer som är optimerade för olika kundbehov. Hittills har Ovakos lanserat stålfamiljerna M-Steel, BQ-Steel, IQ- Steel och WR-Steel. Under 2015 kommer även SZ- Steel att lanseras, en stålfamilj med egenskaper som gör stålet extra segt och därmed tillförlitligt även i mycket kalla miljöer. Genom att vara den första länken i värdekedjan för europeisk verkstadsindustri tar Ovako stort ansvar för att tillhandahålla materiallösningar för krävande tillämpningar. Under 2014 utsågs Ovako bland annat till Boschs preferred supplier för sjunde året i rad, ett kvitto på det kvalitetsarbete som bedrivs. I maj kunde Ovako framgångsrikt avsluta en refinansiering av företaget. I maj förvärvade också det konsortium som Ovako ingår i, det konkursdrabbade franska stålbolaget Ascometal. Ovakos investering i konsortiet motsvarar en mindre minoritetsandel. Det gångna året var också ett viktigt investeringsår för Ovako. I augusti genomfördes installationen av en ny stränggjutningsanläggning i stålverket i Smedjebacken. Installationen är en del av en treårig investeringsprocess som även omfattar ombyggnad av skrotgården, nytt högteknologiskt rökgasfilter, anpassningar av valsverket och ökad kapningskapacitet. Under hösten kommunicerades också ett beslut om att inleda en mångårig process för att utveckla Hofors stål- och valsverk. De första stegen kommer att tas under 2015 med en investering för att öka produktiviteten i valsverket. Ett arbete sker också för att ta fram ett större göt i storleken 6-8 ton för att, via smide, försörja Ovakos stora ringverk. Avancerat komponentstål är kritiskt för verkstadsindustrin i Europa och Ovako är väl positionerat för att vara kundernas förstahandsval. Höganäs AB Leveransvolymerna ökade globalt jämfört med föregående år och totalt ökade investeringar i Sverige jämfört med tidigare år och uppgick till 150 miljoner kronor. Några viktigare projekt är uppgraderingar av bandugnar, nytt ställverk till svampverket, uppgradering av system för gashantering samt helt ny lagerbyggnad. Nyrekryteringar har gjorts till teknikavdelningen för att kunna öka investeringstakten. Den nya blandningsfabriken i Pusan som invigdes i januari togs i full drift under året. Energimyndigheten beviljade Höganäs stöd för att undersöka om biomassa kan användas som bränsle och råvara i produktionen av järnpulver. Pengarna ska användas för att, i ett samarbete inom stålindustrin, bygga upp en forskningsanläggning där naturgas och koks ersätts med t.ex. flis, halm eller avfall. En separat funktion för att marknadsföra och sälja restprodukter, som slagg, inrättades och flera affärer säkerställdes under året. Ett program för aspirantutbildning startade och i ett första skede omfattar detta elektriker. Fortsatt hög aktivitet och stora investeringar görs inom Global Development. Några av de viktigaste områdena är kugghjul för växellådor producerade genom PM processen, termisk ytbeläggning, 3D-printning samt induktorer. 8 (12)

9 Uddeholm Året har för Uddeholms del präglats av en kontinuerligt relativt hög och jämt orderingång med stor efterfrågan på våra produkter, framför allt inom de högpresterande segmenten ESRprodukter (elektroslaggomsmältning) och pulverstål. Genom ett strategiskt arbete som genomfördes samtidigt som det fanns en global kapacitetsbrist inom ESR, skapades en enorm efterfrågan på Uddeholms ESR produkter. Uddeholm påbörjade även investeringen i en tionde ESR-ugn för att möta den stora efterfrågan. Under hösten antogs en tydlig vision som säger att Uddeholms AB ska vara "Nummer 1" i världen inom högpresterande verktygsstål. Det innebär dels att det uteslutande är verktygsstål man ska jobba med och dels att man ska vara bäst. Uddeholm är redan idag världsledande om man bara ser till volym jämfört med konkurrenterna. Det finns dock segment och regioner där bolaget ännu inte är "Nummer 1". Konverteringen av företagets hela olje- och gasolberoende till flytande naturgas (LNG), som inleddes redan under sommaren 2012, kunde under avslutas i och med ombyggnaden av två ugnar i pressmedjan. Under året installerades även flera nya maskiner i verket i Hagfors i syfte att göra maskinbearbetningen betydligt effektivare, när det gäller finbearbetade plattor som skärning, fräsning och gasskärning. Investeringen kommer att betyda mycket för maskinbearbetningen samt för lager och terminal eftersom bolaget dessutom gör vissa interna logistikförändringar. Användningen av moderna, snabba och effektiva fräsmaskiner leder dessutom till snabbare leveranser av sexsidigt bearbetade produkter. (De två maskinerna som används idag för sexsidig fräsning har bara ett fräshuvud.) Under året har ett arbete i syfte att ytterligare öka säkerheten i verket och under hösten genomfördes certifieringsrevision enligt OHSAS I oktober deltog Uddeholm på nytt i norra Värmlands klimatvecka, Green Planet Week. Tillsammans med andra kommuner, företag, myndigheter och Jernkontoret belystes både utmaningar och pågående miljö- och energiarbete. Företaget har ytterligare intensifierat och utvecklat sitt marknadsarbete och sin globala närvaro genom etablering i fler länder. Till detta genomfördes ett utökat internt utbildningsprogram för säljare och tekniker. Suzuki Garphyttan Marknaden för Suzuki Garphyttans produkter var gynnsam under Den globala bilförsäljningen var stark med fortsatt tillväxt i Kina och en stark återhämtning i USA samt en begynnande återhämtning i främst de tidigare krisområdena i Europa. Marknadsutvecklingen kombinerad med införandet av nya användningsområden för Garphyttans ventilfjädertråd, såsom start/stopp funktion och fjädrar till automatisk öppning och stängning av bilars baklucka bidrog till en ökning av försäljningsvolymen med cirka tio procent jämfört med året innan. För att möta utvecklingen beslutade Suzuki Garphyttan att investera i kapacitetsökning hos alla tre tillverkningsenheter för ventilfjädertråd. I Kina kommer en ny dragmaskin att installeras under första kvartalet I USA investeras i ytterligare en dragmaskin som 9 (12)

10 kommer att stå färdig under andra kvartalet medan Garphyttan utökar härdkapaciteten genom en ny härdugn som installeras under tredje kvartalet. På det rostfria området lanserades en vidareutveckling av specialtråden Garba 17-7 Supreme för att klara ännu högre tryck i dieselinsprutningspumpar och därmed bidra till lägre bränsleförbrukning i dieselbilar. Ramnäs Bruk För Ramnäs Bruk som tillverkar kätting och andra förankringsprodukter till offshoremarknaden var 2014 ett mycket bra år med den största produktionsvolymen på över 15 år. Mer än ton kätting levererades. För att klara detta gjordes investeringar i en härdugn och en anlöpningsugn samt konvertering från olje- till gasdriven värmebehandling (LNG). Investeringarna som uppgick till 65 miljoner kronor innebar fördubblad leveranskapacitet av kätting, minskade koldioxidutsläpp med 25 procent, minskad energiförbrukning i fastighet om 4 GWh och minskad kostnad för värmebehandling med 40 procent. År 2015 fyller Ramnäs bruk 425 år. Fagersta Stainless Fagersta Stainless genomförde för ett par år sedan ett turn-around-projekt vars långsiktiga åtgärder nu gett avsedd effekt. Tillsammans med en högre andel specialprodukter samt ökad försäljning på utomeuropeiska marknader har företaget uppnått avsevärda resultatförbättringar under 2014 jämfört med året innan. I slutet av året tecknades ett kontrakt med ABB High Voltage Cables i Karlskrona som omfattande leverans av ton dragen tråd. Den rostfria tråden ska användas som förstärkning i högspänningskablar från en havsbaserad vindkraftspark utanför Storbritannien. För Fagerstas Stainless tråddrageri är ordern en av de största någonsin. Under året har Fagersta Stainless genomfört ett flertal mindre investeringar med inriktning på ytbeläggningar samt förbättringar av kvalitet, driftsäkerhet och arbetsmiljö. Cogent Surahammars Bruk Det redan besvärliga marknadsläget förvärrades ytterligare för Surahammars Bruks produkt icke-orienterad elektroplåt. Produktionskapaciteten i världen är mycket stor och efterfrågan, speciellt i Europa, är svag. Den medförde en mycket stor prispress på elektroplåten samtidigt som importen ökade till Europa från producenter i Asien och Ryssland. Dessutom införde USA strafftullar p.g.a. påstådd prisdumpning, vilket drabbade flera producenter i Europa och resten av världen. Därigenom har en av företagets viktigaste och mest lönsamma marknader stängts. Surahammars Bruk koncentrerar sig nu ytterligare mot mer lönsamma nischprodukter och ökar förädlingsgraden hos de sålda produkterna genom olika samarbeten. Framsteg görs även om de inte kan fullt ut kan kompensera för de låga volymerna och priserna på standarprodukterna. Som ett exempel kan nämnas att en speciellt utvecklad tunn elektroplåt från Surahammars Bruk används i en av världens mest extrema sportbilar LaFerrari. Huvuddelen av de varmvalsade band som är startpunkten för företagets tillverkning kommer nu från Tata Steels stålverk i Port Talbot, Wales. Ett intensivt utvecklingsarbete har genomförts för att förbättra kvalitet och produktivitet i Port Talbot. Resterande varmband kommer från Tata Steel i Nederländerna och en del köps också externt utanför koncernen. 10 (12)

11 Efter en mycket utdragen process beviljades Surahammars Bruk ett nytt tillstånd enligt miljöbalken av Mark- och miljödomstolen. Domen vinner laga kraft alldeles i början av Scana Scana fortsätter sin strategiska utveckling med att utöka sitt erbjudande inom friformssmide till kunder med koppling till energisektorn. Scana har fokuserat på att utveckla nyckelkunder för att tillsammans med dem öka förädlingsgraden på de producerade produkterna. Denna utveckling har varit avgörande för att upprätthålla aktivitetsnivån under 2014 och kommer att fortsätta under År 2014 var ett krävande år för Scana med vikande efterfrågan och fortsatt stor överkapacitet på marknaden. För att stärka konkurrenskraften har diverse kostnadsreduceringar genomförts bl.a. genom mer effektiv energihantering som fick full effekt under Dessutom har ett nära samarbete skett med nyckelkunder för att uppnå en optimal produkt- och produktionssammansättning. För att tydliggöra Scanas fokusområden har de svenska företagen Scana Steel Björneborg, Scana Machining och Scana Subsea samordnats under Scana Energy. Scana Energy är därmed en av världens ledande friformssmidesleverantörer av långa rotationssymmetriska stålprodukter. Marknaderna är primärt PowerGen, Marin, Olja&Gas men också verktygsstål. Övriga svenska bolag d.v.s. Scana Steel Söderfors och Scana Steel Booforge drivs vidare som separata företag för att maximera möjligheterna till en stabil utveckling i förhållande till kunder och marknader. 11 (12)

12 DEN SVENSKA STÅLINDUSTRINS BRANSCHORGANISATION Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning. 12 (12)

Stålåret 2015 en kort översikt

Stålåret 2015 en kort översikt STÅLÅRET 2015 Stålåret 2015 en kort översikt Stålmarknaden 2015 Stålefterfrågan och produktionen bromsar in globalt Efter en lång period av marknadstillväxt föll den globala efterfrågan på stål med två

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef 2 Ett återhämtningens år Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under året, vilket medförde en ökad efterfrågan på stål Asien och Latinamerika uppvisade

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

En starkare, lättare och mer hållbar värld

En starkare, lättare och mer hållbar värld En starkare, lättare och mer hållbar värld Företagspresentation SSAB (Uppdaterad Mars 2015) Innehåll SSAB ett globalt, högspecialiserat stålföretag Stål är 100 % återvinningsbart Vi fokuserar på kundens

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010 AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,7 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,9 (-1,5)

Läs mer

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2015. Lägre resultat ökat fokus på effektiviseringar

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2015. Lägre resultat ökat fokus på effektiviseringar RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2015 Lägre resultat ökat fokus på effektiviseringar 22 oktober 2015 Kvartalet Rapport för tredje kvartalet 2015 Försäljningen uppgick till 13 594 (13 314) Rörelseresultatet,

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö...

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö... Innehåll Vi föder kreativa individer... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 23 Utmärkelser... 25 Rekrytering

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Starkt kassaflöde trots något lägre resultat i kvartalet

HALVÅRSRAPPORT 2015. Starkt kassaflöde trots något lägre resultat i kvartalet HALVÅRSRAPPORT 2015 Starkt kassaflöde trots något lägre resultat i kvartalet 22 juli 2015 Kvartalet Halvårsrapport 2015 Försäljningen uppgick till 15 303 (9 717) Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

Rostfritt stål i -land

Rostfritt stål i -land Rostfritt stål i -land Marknadsnyheter Nr 24, december 2010 Innehåll Rostfritt i korthet PMI (ekonomisk indikator) Kinesisk export Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land Damstahl, Neumo Ehrenberg

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010 Delårsrapport jan sep AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september Koncernens nettoomsättning för perioden ökade med 47 % och uppgick till 13,7 (9,3) MSEK och för tredje kvartalet till 4,6

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet

Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet Orderingången upp 5% 1, basorderingången upp 15% Intäkterna ned 5%, lägre minskningstakt

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004.

Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Alfa Laval AB:s verkställande direktör och koncernchef Sigge Haraldsson vid bolagsstämman den 27 april 2004. Jag hälsar er hjärtligt välkomna till Alfa Lavals bolagsstämma nummer två! I dag kommer jag

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Stålindustrins energibehov

Stålindustrins energibehov Stålindustrins energibehov Fokus Sandvik Materials Technology Alena Nordqvist 2014-10-29 Vad vi gör Vi tillverkar avancerade speciallegeringar och keramiska material, industriverktyg och gruvmaskiner.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin.

Välkommen till. Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Välkommen till Invex Ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom metallindustrin. Vi tillhandahåller metallhalvfabrikat i aluminium, rostfritt, stål, titan och koppar/ mässing. Invex AB

Läs mer

VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004. Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare!

VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004. Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004 Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! Detta är tredje gången som jag står inför Er aktieägare och lämnar redogörelse för det gångna årets verksamhet.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Konkurrenskraft och Klimatmål

Konkurrenskraft och Klimatmål Industridagen 2008 Konkurrenskraft och Klimatmål 24/11 2008 Peter Gossas VD - Sandvik Materials Technology Ordf - Stål och Metall Arbetsgivareförbundet 0 Sveriges elproduktion TWh 2007 Kraftvärme bio Kraftvärme

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Jarl Oscarsson, Brand och Arbetsmiljöchef Rönnskärsverken Gruvor Smältverk Zink Koppar Affärsområde Smältverk - Rönnskär 1 Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Ordförande i Stålindustrins

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Industrin är grunden f

Industrin är grunden f Industrin är grunden f En livskraftig industri är en förutsättning för sysselsättningen, tillväxten och välståndet i landet. Exportintäkterna ger ett mycket stort bidrag till vår handelsbalans. All industriverksamhet

Läs mer

PRESS RELEASE. (ELUX) Anförande av Michael Treschow på bolagsstämma. Ärade aktieägare och gäster,

PRESS RELEASE. (ELUX) Anförande av Michael Treschow på bolagsstämma. Ärade aktieägare och gäster, PRESS RELEASE Stockholm, torsdag den 18 april 2002 Sida 1 av 7 (ELUX) Anförande av Michael Treschow på bolagsstämma Ärade aktieägare och gäster, Efter fem år på Electrolux är det nu sista gången jag står

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Rostfria stål i BASTA

Rostfria stål i BASTA Rostfria stål i BASTA Camilla Kaplin Product Stewardship Outokumpu BASTA dagen 13 November 2013 Översikt över nya Outokumpu Outokumpu slutförde förvärvet av Inoxum, ThyssenKrupps enhet för rostfritt stål,

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder lösningar för alla dina behov inom värmebehandling, ytbehandling samt het isostatisk

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Peab idag Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson Omsättning 2007 på ca 32 miljarder

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 4 900 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Först av allt vill jag som vd i företaget hälsa både nytillkomna och gamla aktieägare hjärtligt välkomna till årsstämman 2006. Och ett

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Vid ordinarie bolagsstämma i april beslutades om namnändring. Denna är nu genomförd och ITAB Industri har blivit XANO Industri. Med anledning av de omfattande förändringarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer