Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stronger with Castolin Eutectic. Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE"

Transkript

1 Underhållssvetsning Hans Liljenfeldt, civ ing IWE

2 Reparation & underhåll

3 Svetsning För ett lyckat svetsresultat ska hänsyn tas till: - Grundmaterialets beskaffenhet Förhöjd arbetstemperatur? Värmebehandling? Tillsatsmaterial? Grundmaterial - Svetsens utformning Arbetsstyckets geometri - Svetsmetod och utförande Svetsens utformning Svetsmetod och utförande

4 Reparation & underhåll Skarvsvetsning Påsvetsning

5 Svetsprogram Över 180 st. olika tillsatsmaterial till förfogande för reparation- och underhållssvetsning MMA-elektroder, ca 60 st TIG-trådar, ca 35 st MIG/MAG - solida trådar, ca 35 st EnDOtec - gasskyddande rörelektroder, ca 40 st TeroMatec - självskyddande rörelektroder, ca 10 st

6 Svetsmetoder MMA TIG MIG/MAG TIG solida trådar rörelektroder gasskyddande självskyddande

7 Svetsprogram Skillnad mellan MMA och MIG med solid- resp. rörelektrod 200 A Svetsprofil Smal penetration = liten tolerans Bred penetration = stor tolerans

8 Metodöversikt Metod InsvetstalUppblandning Nyttotal Mekaniserbar Antal Castolin kg/h % material MMA ,6-0,8 Nej 62 st. Gas ,9-1,0 Nej 9 st. TIG ,9-1,0 Ja 35 st. MIG/MAG Rörelektrod gasskyddande MIG/MAG Rörelektrod självskyddande ,9-0,97 Ja 27 st ,8-0,9 Ja 15 st. PTA 1,5-2, ,9-1,0 Ja 42 st. Termisk Sprutning ,8-0,9 Ja 16 st. Eutalloy Termisk Sprutning DS ,8-0,9 Ja 33 st.

9 Svetsprogram Tillsatsmaterial för O-, låg-, höglegerade stål samt rostfria stål Gjutjärn Aluminium och dess legeringar Nickel och dess legeringar Koppar och dess legeringar Magnesium och dess legeringar Kobolt och dess legeringar Titan och dess legeringar

10 Aluminium och dess legeringar Den vanligaste lättmetallen Densitet: 2,7 kg/dm 3, 1/3 jämfört med stål Smältpunkt: 660ºC Aluminium är starkt vissa legeringar har en draghållfasthet av upp till 600 N/mm 2 Korrosionsbeständigheten är god den naturliga oxidhinnan ger ett gott skydd från angrepp. Den elektriska ledningsförmågan är god ca 60 % av kopparns Aluminium är lättarbetat alla vanliga skärande och plastiska bearbetningsmetoder, gjutning, svetsning, lödning kan tillämpas.

11 Aluminium Svetsning De flesta aluminiumlegeringar kan svetsas och lödas. Värmeledningsförmågan hos Al är ca 4 gånger så stor som hos stål En förhöjd arbetstemperatur på ºC rekommenderas därför vid bågsvetsning. Svetsar normalt med artlikt material För MMA skiljer man om det är valsat eller gjutet material Före svetsningen skall oxidhinnan på fogytorna slipas bort. MMA, TIG och MIG är vanliga svetsmetoder för aluminium

12 Aluminium - Svetsning Vid motsvetsning lutas pistolen mot den färdiga svetsen under svetsningens gång. Mycket värme tillförs då smältan och inträngningen blir djup. Frånsvetsning används i aluminium för tunnare plåttjocklekar.

13 Gjutjärn - strukturer De två viktigaste typerna av gjutjärn är grått gjutjärn och segjärn Grått gjutjärn Struktur: Grafitflingor i en matris av Fe Segjärn Struktur: Kulgrafit i en matris av Fe

14 Stål Dragprov Belastning Spännings-töjningsdiagram Brottgräns RM Spänning MPa Provstav Övre sträckgräns RE Undre sträckgräns Brott Belastning 20% Förlängning A %

15 Gjutjärn Spännings-töjningsdiagram Dragprov Belastning Spänning, MPa Provstav Brottgräns, RM Sträckgräns, RE Brott Belastning Förlängning A, %

16 Mekaniska egenskaper Typ Kod Rm MPa A 5 % ca Struktur Grått gjutjärn SS 0125 SS Segjärn SS 0727 SS 0737 SS

17 Gjutjärn Tre huvudtyper Procedur Förvärmning Tillsatsmaterial Kallsvetsning Halvvarm svetsning Varmsvetsning Ingen förvärmning: vilket innebär 10 till 50 C Förvärmning: 150 till 300 C, lokalt eller hela arbetsstycket Förvärmning: 550 till 700 C Ej artlikt tillsatsmaterial Ni eller Ni/Fe Ej artlikt tillsatsmaterial Ni eller Ni/Fe Artlikt tillsatsmaterial

18 Gjutjärn Kallsvestning teknik Applikationer: - För svetsning av delar som inte kan utvidga sig fritt. - För svetsning av delar som inte tolererar någon formförändring - För svetsning där det inte går att förvärma. Typiska applikationer: - Reparation av motorblock - Reparation av kugghjul Brott

19 Gjutjärn Sprickor vid gjutjärnssvetsning I grått gjutjärn och segjärn, kan krympspänningarna ofta överskrida draghållfastheten. I detta fall både sprickor och brott Risken för sprickor ökar, om det kvarstår struktuella defekter från gjutningen, sugningar eller porer. Krympspricka Porer Lösning: Korta strängaroch hammring av av svetsen.

20 Gjutjärn Kallsvetsning teknik Svetsning: - Välj lämpligaste klena elektroddiameter - Svetsa korta strängar, 25 mm, (lägsta möjliga strömstyrka) - Sträck varje svetssträng - Luftkyl till c:a. 50 C (handvarmt) - Lägg nästa svetssträng i motsatt riktning Detta tillvägagångssätt begränsar värmetillförseln betydligt och minskar risken för sprickor och formförändringar. Fördelar: - Snabbt reparationsförfarande - Ingen deformation - Begränsat demontage

21 Gjutjärn Kallsvetsning teknik Korta svetssträngar (25 mm) : Pilgrimssvetsning: Reparation av sprickor: konvex Krater: konvex för att minska svetsspänningar och sprickbildning

22 Gjutjärn Varmsvetsning Varmsvetsning utföres på arbetsstycken förvärmda från 550 till 700 C. De mekaniska egenskaperna och färgen är lika grundmaterialet. Vid reparationssvetsning, används varmsvetsning där arbetsstycket utsättes för stora spänningar. Denna teknik kan medföra deformation och oxidation, vilket oftas medför en efterföljande bearbetning av arbetsstycket. Den höga värmeutvecklingen kan vara obekväm för svetsaren.

23 Rostfria stål Inlegeringar av 13% Cr gör ett stål rostfritt Tillsatser av Ni och Mo ökar korrosionsresistensen. Rostfri stålen delas in flera undergrupper beroende på legeringstillsatsernas mängd och art. Ferritiska stål Martensitiska stål Austenitiska stål Ferrit-austenitiska stål, sk Duplex-stål

24 Rostfria stål Austenitiska rostfria stål Som en allmän regel gäller att stålen aldrig ska förvärmas utan ska svetsas kallt. Detta beror på att många av stålen (>0,05%) är känsliga för sensibilisering. Vanligt stål är det sk 18/8-stålet, AWS 304. Tillsatser av Mo ökar korrosionsbeständigheten, AWS 316 Ferritiska rostfria stål De ferritsika stålen har sämre svetsbarhet än de austenitiska. Svetsas vanligen med austenitiska elektroder utan förhöjd arbetstemperatur. Martensitiska rostfria stå Alla stål inom denna grupp kräver en förhöjd arbetstemperatur på C utom SS2302 som kan svetsas kallt. Efter svetsning bör en glödgning utföras vid ca 700 C under två timmar. Ferrit-austenitiska stål, sk Duplex-stål, Väl svetsbara

25 Grundmaterialet Är materialet benäget att ta härdning?! Struktur Avsvalningshastighet ºC Hårdhet Struktur Avsvalningshastighet ºC Hårdhet Martensit 200 ºC/sek 500 HV Bainit 60 ºC/sek 300 HV Ferrit + Perlit 10ºC/sek 200 HV Martensit 10 ºC/sek 650 HV Bainit 5 ºC/sek 600 HV Ferrit + Perlit 0,5ºC/sek 200 HV 0,2 C, 1,5 Mn, 0,5 Si 0,4 C, 0,8 Mn, 1,2 Cr, 0,2 Mo Förhöjd arbetstemperatur används för att undvika martensitbildning samt för att minska risken för kvarstående spänningar i grundmaterialet.

26 Grundmaterialet Lämplig förhöjd arbetstemperatur fås ur ett TTT-diagram Mellan ºC i de flesta fall. Exempel: Seghärdningsstål SS 2541 Avspänningsglödgning, ºC. För härdade- och seghärdade stål; 25-50ºC lägre än anlöpningstemperaturen. Följ stålleverantörens anvisningar

27 Svetsning Underhållssvetsning innebär i många fall att man svetsar i okända och artskilda stål. När man svetsar i artskilda material spelar uppblandningsfaktorn en viktig roll eftersom många orsaker till svetsdefekter och efterföljande haverier beror på ogynnsam mikrostruktur i blandsvetsgodset. B B A Uppblandning = A / (A + B) x 100 %

28 Svetsning Schaeffler diagrammet används som ett verktyg för att få en indikation av mikrostrukturen i svetsgodset vid svetsning av höglegerade stål. Svets Tillsatsmaterial 70 % Tillsatsmaterial 70 % 30 % Grundmaterial Metall A 15 % Metall B 15 % Grundmaterial

29 Schaeffler Diagram Nickel ekvivalent A Austenit M Martensit F Ferrit A + M M A A + F Ferrit innehåll A +M + F 0 Cr-ekv. Hans Liljenfeldt = abskissa 2011 Ni-ekv. = ordinata F+M 0 M + F F Krom ekvivalent

30 Schaeffler diagram Krom ekvivalenten beräknas utifrån viktsprocenten av de ferrit stabiliserande elementen: Cr-ekv = %Cr + 1.5x%Si + %Mo + 0.5x%Nb + 0,5x% Ti Nickel ekvivalenten beräknas utifrån viktsprocenten av de austenit stabiliserande elementen: Ni-ekv =%Ni + 30x%C + 0.5x%Mn + 0.5x%(Cu+Co) + 30x%N Varje elements stabiliserande inverkan indikeras av koefficienten i ekvationen. Mikrostrukturen i svetsgodset är undersökt genom metallografiska metoder. Referens: Jahrbuch Stahl, Stahl und Eisen, 1990

31 Schaeffler Diagram 20 Martensit Nickel ekvivalent 10 A Austenit M Martensit F Ferrit A + M M A A + F Ferrit innehåll A +M + F 0 F+M 0 M + F F Krom ekvivalent

32 Schaeffler Diagram Austenit Nickel ekvivalent A Austenit M Martensit F Ferrit A + M M A A + F Ferrit innehåll A +M + F 0 F+M M + F F Krom ekvivalent

33 Schaeffler Diagram Ferrit Nickel ekvivalent A Austenit M Martensit F Ferrit A + M M A A + F Ferrit innehåll A +M + F 0 F+M M + F F Krom ekvivalent

34 Olika grundmaterial Verktygsstål Grundmaterial: exempel Krom ekvivalent Nickel ekvivalent Kallarbetsstål X 42 Cr 13 (EN 96-79) Varmarbetsstål X 37 CrMoV 5 1 (EN 96-79) Nitrerstål 31CrMo 12 (EN 85-70) Sätthärdningsstål: 16MnCr 5 (EN 84-70)

35 Val Val av av tillsatsmaterial 20 Xuper S Tillsatsmaterial 70 % 30 % Grundmaterial Nickel ekvivalent X42Cr13 X37CrMoV CrMo MnCr F+M 0 A Austenit M Martensit F Ferrit A + M M M + F A Mikrostruktur för 680S, Uppblandning 30% A +M + F A + F Krom ekvivalent F Ferrit innehåll

36 Tillsatsmaterial Nickel-bas elektroder För stål med dålig svetsbarhet t ex verktygsstål och nickellegeringar Mycket god beständighet mot korrosion och värme Mycket hög förlängning 1. Längdutvidgningskoefficient 2. Uppblandning 3. Inga spröda faser

37 Påsvetsning Svetsning av ett skikt på ytan för att ändra ytegenskaperna. SLITAGE Analysera slitageorsakerna före svetsning Alla former av slitage innebär en kontinuerlig förlust av material från en aktiv yta orsakat av rörelser från en annan kropp på den utsatta ytan

38 Påsvetsning Friktion // adhesion Kraft Abrasion Erosion Kavitation Ytutmattning Kombinerat slitage Motsatt kropp Mellanliggande kropp Grundmaterial Driftsmiljö Rörelse

39 Slitage- hårdheter

40 Adhesion/Friktion Slitage pga friktion uppträder när två ytor rör sig mot varandra Även den jämnaste ytan har ojämnheter Kontaktområden Kontaktpunkterna hettas först upp vilket resulterar i: ytoxidation, mikrosvetsning.

41 Adhesion/Friktion

42 Ytutmattning Utmattning av en yta är resultatet av cyklisk belastning som försvagar materialets struktur. ytan under cyklisk belastning glidning sprickor Mekanismer: Växlande belastningar resulterar antingen i eleastisk- eller plastisk deformation och framkallar bildandet av sprickor under ytan När dessa sprickor förbinds med varandra frigörs metallpartiklar. Detta fenomenon startar efter en viss tid.

43 Ytutmattning

44 Abrasion Abrasion är den vanligaste formen av slitage Orsakas av att främmande kroppar rör sig på ytan I allmänhet består dessa kroppar av mineraler (malm, sand, oxider etc) Dessa partiklar är vanligtvis hårdare än materialets ythårdhet

45 Abrasion

46 Påsvetsning Inbördes jämförelse mellan några olika hårdsvetslegeringar Slag Tryck 1 Abrasion Abrasion N 102 N N 700 Slag

47 Svetsapplikation Löpring till cementugn Industri: Cement Genomgående spricka Bredd 800 mm, höjd 450 mm 500 kg svetsmaterial Ni-bas elektroder, Castolin 2222 Detaljerad svetsbeskrivning

48 Svetsapplikation Löpring till cementugn

49 Reparationssvetsning - kugghjul Industri: Off Shore Del: Kugghjul till ankarspel Dimension: Ø 2800 mm Grundmaterial: Segjärn Åtgärd: Reparationssvetsning enligt procedur. Tillsatsmaterial: Castolin 2230 XHD

50 Beprövade applikationer

51 Tack för mig

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 10 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Uppdaterad 01/2008 Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar

Läs mer

Bodycote Värmebehandling

Bodycote Värmebehandling Värmebehandling Bodycote Värmebehandling Med över 170 verksamheter runt om i världen är Bodycote det världsledande företaget inom affärsområdet Värmebehandling. Värmebehandling är en vital del i våra kunders

Läs mer

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka

VANADIS 10 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka F AKTA OM VERKTYGSSTÅL VANADIS 1 SuperClean PM kallarbetsstål med extrem slitstyrka Där verktyg tillverkas Där verktyg används Kritiska parametrar hos verktygsstålet för GODA VERKTYGSPRESTANDA Rätt hårdhet

Läs mer

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål KONSTRUKTIONSSTÅL En guide från Stena Stål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Färgmärkning 4 Lagerprogram och datablad 6 41 Mekaniska värden seghärdningsstål 14 15 Certifikat 42 Legeringsämnen 44 45 Toleranser 46 51

Läs mer

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN

UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLM VANADIS 30 SUPERCLEAN UDDEHOLMS AB Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppgifterna i denna trycksak

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Oförstörande provning Jernkontorets utbildningspaket del 10 1996 Andra korrigerade upplagan, 2007 2000 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige

Läs mer

Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material

Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Metall 1 Anod Electrolyt e - Metall 2 Katod Serien: Material och användning, volym 10 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium

PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium PFERD-Verktyg för bearbetning av aluminium Verktyg för bearbetning av aluminium Innehållsförteckning PFERD erbjuder ett omfattande verktygsprogram, med verktyg som uppfyller de mest skilda krav på bearbetning

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ 2007 lanserade Seco Duratomic -teknologin. För den här revolutionerande beläggningstekniken använder sig Seco av de banbrytande

Läs mer

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE

Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Vi antar utmaningen UDDEHOLMS VERKTYGSSTÅL FÖR SMIDE Det handlar om århundraden av erfarenhet. Om passion, mod och viljan att göra skillnad. UDDEHOLMS AB No part of this publication may be reproduced or

Läs mer

Betning och passivering av rostfritt stål

Betning och passivering av rostfritt stål Betning och passivering av rostfritt stål Serien: Material och användningsområden, volym 4 Euro Inox Information om publikationen Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt

Läs mer

JOHNSON METALL AB. Member of BecoTek Metal Group

JOHNSON METALL AB. Member of BecoTek Metal Group JOHNSON METALL AB Member of BecoTek Metal Group MATERIALGUIDE STANDARD FRÅN LAGER MATERIAL ÄMNEN JM1 JM3 JM5 JM7 sid sid sid sid RUNDSTÅNG 3 7 9 10 ÄMNESRÖR 4-5 7 9 11 FYRKANTSTÅNG 6 8 10 SEXKANTSTÅNG

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Glas. Allmänt. Glasets kemiska sammansättning. Släpp in mera ljus! Glas och ljus. Blad: 9:1:1. Transmission. Absorption

Glas. Allmänt. Glasets kemiska sammansättning. Släpp in mera ljus! Glas och ljus. Blad: 9:1:1. Transmission. Absorption Blad: 9:1:1 Släpp in mera ljus! Allmänt Med större och fler fönster i ett hus skapas närkontakt med natur och omgivningar och en ljus inomhusmiljö. Förutom att ge rummet ökad rymd, så har ljuset omkring

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1 GRANSKNINGSSRAPPORT 2012-09-26 Process: Tillståndspröva - beslutande Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1 Arbetsgrupp: Richard Sundberg, Åsa Rydén, Peter Ekström,

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Komposittillverkning, del 2

Komposittillverkning, del 2 Komposittillverkning, del 2 I motsats till extrudering innebär profildragning (pultrusion) att ett kontinuerligt fiberknippe impregnerat med flytande harts dras genom en uppvärmd form. Hartsimpregneringen

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer