EXAMENSARBETE. Papperets roll inom grafisk design. Hur påverkar papperet budskapet? Elin Beimo Konstnärlig kandidatexamen Mediedesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Papperets roll inom grafisk design. Hur påverkar papperet budskapet? Elin Beimo 2013. Konstnärlig kandidatexamen Mediedesign"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Papperets roll inom grafisk design Hur påverkar papperet budskapet? Elin Beimo 2013 Konstnärlig kandidatexamen Mediedesign Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande

2 PAPPERETS ROLL INOM GRAFISK DESIGN -hur påverkar papperet budskapet? Elin Beimo Mediedesign Konstnärlig kandidatexamen Handledare: Maria Juhlin och Henriette Koblanck Institutionen för konst, kommunikation och lärande Luleå Tekniska Universitet 2013

3 INLEDNING förmedla budskap åt en kund. Dessa budskap kan vara reklam eller information som sprids via t.ex. annonser, broschyrer, tidningar eller webbsidor. Vid tryckta påverkan hur budskapet uppfattas. - söka om det fanns någon allmän eller generell uppfattning om papper. Mina undersökningar handlar inte om människors kunskaper om papper, fokuset men talar man om en hel broschyr med bild och text, är det en tryckt artefakt.

4 INNEHÅLL BAKGRUNDSBESKRIVNING 4 Kontext 5 Ytors beskaffenhet 8 METODER 9 Research 9 Skisser 9 Undersökningar 9 PROCESS 10 Research 10 Undersökning: Papper 10 Undersökning: Matt och glättat 10 Undersökning: Budskap 10 Resultat 10 PAPPER 11 Papperskvalitéer 11 UNDERSÖKNING: PAPPER 13 Undersökningen 13 Papper till undersökningen 14 Resultat av undersökningen 23 UNDERSÖKNING: MATT OCH GLÄTTAT 28 Undersökningen 28 Resultat av undersökningen 29 UNDERSÖKNING: BUDSKAP 31 Undersökningen 31 Papper till undersökningen 34 Resultat av undersökningen 36 RESULTAT 38 REFLEKTION 40 KÄLLFÖRTECKNING 41 Böcker 43 BILAGA: VISUELL PROCESS

5 BAKGRUNDSBESKRIVNING en passiv tittarkultur.... Det är en visuell realitet som invaderar våra liv, från reklam på busshållplatsen till television, webbplatser och dataspel. Något som kanske är ännu viktigare är att mycket av det vi ser i den visuella världen ser verkligt ut, men är det inte och skapar därmed fysiskt ouppnåeliga ideal. Design har en stor roll när det gäller att skapa föremål och bilder inom denna visuella sfär, så det är viktigt för oss att fundera över hur mycket den dominerar som - Ur boken Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur (2008). 1 Jag anser att denna tittarkultur har ökat enormt på det privata planet för män- och lägger upp det på internet så att andra kan ta del av detta. Vi har blivit mer vana att se bilder istället för att läsa texter som beskriver händelser. Tittarkul- I boken visuella kultur (2009) hävdar Bo Bergström att all masskommunikation är en så kallad envägs- kommunikation 2. Det vill säga att en sändare går ut med ett budskap till mottagare. Dessa mottagare kan inte kommunicera tillbaka till sändaren. Bergström påpekar att sändaren kan utforma budskapet så att det går att avläsa att mottagaren tagit del av det, och att denna form av dialog kallas för feedback eller återkoppling. KOMMUNIKATIONSMODELL ur boken Effektiv Visuell Kommunikation (2009)

6 Jag har observerat att vissa företag skapar denna dialog via enkäter eller tävlingar där mottagarna har chans att vinna något från sändaren. Beroende på antalet mottagare som svarar och vad de svarar kan sändaren se hur pass uppmärk- sammad deras budskap blev. Många budskap är dock endast visuella budskap utan någon enkät eller tävling. Denna sortens budskap ger inte målgruppen samma chans att kommunicera tillbaka till sändaren. Dock kan sändaren ofta vara. KONTEXT Kontext är det sammanhang något visas i 3. Författaren Victor Hugo skrev ett brev som i sin helhet såg ut så här 4 : inte dessa brev särskilt mycket. Men om breven sätts i sin rätta kontext blir de genast mer begripliga. Victor Hugo skickade brevet till sin förläggare och ville veta om hans bok Samhällets Olycksbarn (1862) haft någon framgång 5. Publicer- aren svarade då med utropstecknet. Får man veta kontexten blir det lättare att tolka breven. Kontexten gör att breven får en betydelse

7 När man talar om kontext för en tryckt artefakt eller bild brukar man säga att de har både en inre och en yttre kontext 6 7. Den yttre kontexten omfattar dels en närkontext, dels en samhällskontext. Till den inre kontexten räknas förhållanden inom mediet. När det gäller en bok är hör hela kommunikationssituationen med sändaren och dennes avsikter med den kultur i vilken bilden betraktas. Samhällskontexten omfattar kulturella och sociala förhållanden, vilka har stor betydelse för hur vi uppfattar innehållet i såväl texter som bilder.... Närkontext är t.ex. belysningsförhållanden i ett rum. - Ur boken Bild och föreställning: om visuell retorik (2004). 8 Den yttre kontexten är element utanför den inre kontexten som påverkar Något som tillhör den inre kontexten kan tillhöra den yttre kontexten vid ett annat tolkningstillfälle 9. Om det man tolkar är en den inre kontexten. Den yttre kontexten blir då de yttre faktorerna som vilken mottagare

8 Den inre kontexten i en tryckt artefakt bör vara i samklang med den yttre kon- texten för att mottagaren ska uppfatta budskapet på rätt sätt. I dagens läge har Skulle ett företag gå ut med reklam som säger att Våra varor besprutas med sådan reklam inte vara särskilt lyckad. Reklamens inre kontext skulle då gå emot den yttre samhällskontexten. förändras oftast med tiden eftersom mottagarna bland annat får nya privata erfarenheter och samhället utvecklas. Kontexten är därför inte konstant. Vissa 10. Man bör alltså konstant hålla sig uppdaterad kring förutsättningarna då dessa förändras. Tittar man på reklam av olika slag Detta är troligtvis för att mottagarna och samhällets tidsanda förändras och då måste även bilder och texter förändras för att passa de nya förutsättningarna. form går i samklang med varandra så att de bildar ett tydligt budskap. I detta fall bildar dessa fyra aspekter tillsammans ett budskap

9 YTORS BESKAFFENHET i mitt hem. Jag känner alltså på produktens yta och visualiserar vasens komm- ande kontext. Om man tittar på tidningar, förpackningar och tryckta informationsblad så är tidningar och böcker. Jag personligen upplever att en tidnings pappersval har en Men vad sker om man gör reklam för en hudvårdsprodukt som ska göra huden - 8 -

10 METODER RESEARCH med en bred reasearch skulle få en bättre förståelse för vilka faktorer som vad som kan påverka dessa tolkningar. SKISSER erfarenheter. Detta gör att skissprocessen ser olika ut från gång till gång. Det frågande, sökande förhållningssätt i strävan efter förståelse av förhållanden i ett konkret sammanhang. - Ur boken Skapande handling: om idéernas födelse (2000). 11 enkla penndrag och små beskrivande texter om det behövdes. När en idé har ritats upp är det lättare att släppa den och komma på nya, istället för att man låser sig vid en enstaka idé. Det positiva med dessa småskisser är att man snabbt UNDERSÖKNINGAR - Men den informationen skapade även funderingar. Genom undersökningarna till undersökningarna var både män och kvinnor i åldrarna år, från olika yrkesgrupper och bakgrund. De var kontorspersonal, garagevakter, fastighets- tekniker, studenter, vårdpersonal, pensionärer, städare, butiksbidräden m.m

11 PROCESS RESEARCH design, bildtolkning och kommunikation. Jag läste även om perception och ned researchens omfattning och endast ta med det som kändes nödvändigt för mitt arbete. Researchen har varit pågående under hela arbetet och det är på - sökningar. UNDERSÖKNING: PAPPER en pappersundersökning. Denna undersökning gav mig en inblick i människors uppfattningar om olika papper. UNDERSÖKNING: MATT OCH GLÄTTAT - UNDERSÖKNING: BUDSKAP några utvalda papperssorter. De skulle sedan plocka ut det papper de ansåg tydlig koppling mellan budskap och papper. RESULTAT artefakter. Undersökningarna gav tillsammans resultat kring hur människor uppfattar papper och påverkas av pappersvalet. REFLEKTION

12 PAPPER slutgiltiga utseende och kan därför påverka mottagarens upplevelse av budskapet. 12 påpekade att man måste vara noga med att kolla var artefakten ska vara och hur den ska användas. Hon sa man måste ha i åtanke var den tryckta artefakten ska vara och hur lång livslängd den ska ha. 13 med omsorg. Hon gav som exempel att om man gör en broschyr som ska använ- om en produkt. Gör man exempelvis ett reklamblad om ett nytt trägolv kan man blickarna till sig, men trycker man något på dessa papper är det inte säkert att väga fördelarna och nackdelarna med olika papperssorter, innan man gör sitt val. Det kan vara bra att göra ett så kallat provtryck innan man trycker en hel upplaga. Provtrycket visar hur den tryckta artefakten kommer att bli med det innan man trycker upp en stor upplaga. PAPPERSKVALITÉER förklaringar 14 till några av de vanligaste orden som används vid beskrivningar av papper. Ytvikt När man talar om papperets ytvikt pratar man om vad en kvadratmeter av papperet väger, angett i gram. Är en benämning på papperets transparens. Har ett papper låg opacitet kan man se igenom det, har papperet hög opacitet är det inte transparent

13 Bulk Bestruket papper Papper som är bestrukna har ett ytskikt av krita eller lera som ger papperet en - per ger bättre kvalité på tryckta bilder än obestrukna papper. Obestruket papper som det bestrukna papperet. Matt papper både bestrukna och obestrukna. Glättat papper obestrukna. Glättat papper (Galerie Art Gloss, 200g) Halvmatt papper (Galerie Art Silk, 150g) Matt papper (Scandia 2000, 170g) Metalliskt blänk ( Silverpapper, 120g)

14 UNDERSÖKNING: PAPPER allmännhetens åsikter om papper. Undersökningen genomfördes på 30 personer. UNDERSÖKNINGEN - skapa sig en uppfattning om dessa. två papper de ansåg var: Billigast Mest tilltalande Ointressantast Mest formellt Mest oväntade romanbok. Dessa två - egorierna är varianter av böcker och är därför relativt lika varandra. De skulle tidning, som t.ex. modetidning eller fototidning. Dessa frågor var mitt sätt att undersöka vilken uppfattning deltagarna hade kring de papper som man vanligtvis kommer i kontakt med på daglig basis. var alltså inte omslaget som efterfrågades. Om deltagaren inte hittade något det papper de ansåg var mest lik det papper de hade i åtanke. därför exemplet Om Stadsministern skulle skriva till dig, vad skulle han skriva

15 papper man bör använda om man vill dra folks blickar till sitt budskap. Om man t.ex. skulle trycka en helsideannons i en tidning och vill att folk ska stanna upp och läsa annonsen bör man kanske göra annonsen på ett oväntat papper. PAPPER TILL UNDERSÖKNINGEN absolut nödvändigt att deltagarna kunde märka skillnader mellan papperna för att undersökningen skulle ge tydliga resultat. 1. Galerie Art Gloss, 200g 2. Galerie Art Gloss, 130g 3. Scandia 2000, 115g 4. Scandia 2000, 170g 5. Galerie Art Silk, 150g 6. Cyclus, 140g Kopieringspapper, 80g 9. Randigt papper, ca 120g 10. Transparent papper, ca 100g 11. Silverpapper, 120g 12. Tiziano, 160g papper upplevs inte särskilt blankt om man bara har en vit yta att titta på. Det behövdes alltså en text eller en bild som deltagarna kunde titta på. Desto större yta som det är tryckt något på desto enklare är det att avgöra om papperet är behövde kunna se papperet också. Jag valde att göra en illustration på papperna - sökning skulle vara på papperet, inte kvalitén på bildens tryck. Min illustration

16 budskap för att minimalisera risken av att testpersonerna blev påverkade av bildens motiv i deras pappersval. För att läsa mer om min illustration, läs Bilaga: Visuell process. Jag bad alla testpersoner att inte bry sig om illustrationen, utan bara fokusera på papperna. Jag var dock medveten om utskriftskvalitén ändå kan ha påverkat deltagarnas uppfattning om papperna. - garna enklare skulle kunna se pappernas ytor. Jag hade skrivit ett litet nummer olika kategorierna

17 1 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat Har samma papperskvalitéer som nr 1, men med 2 mindre ytvikt. Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat

18 3 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat Har samma papperskvalitéer som nr 3, men med 4 högre ytvik. Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat

19 5 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat 6 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat

20 Svagt gulaktigt obestruket matt papper med slät 7 yta. Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat 8 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat

21 9 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat Randigt papper

22 10 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat Transparent papper på Kopieringspapper

23 11 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat 12 Papperets yta Papperet Papperets yta förstorat

24 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN - Papper med motsvarande siffra: 1. Galerie Art Gloss, 200g 2. Galerie Art Gloss, 130g 3. Scandia 2000, 115g 4. Scandia 2000, 170g 5. Galerie Art Silk, 150g 6. Cyclus, 140g 8. Kopieringspapper, 80g 9. Randigt papper, ca 120g 10. Transparent papper, ca 100g 11. Silverpapper, 120g 12. Tiziano, 160g Person Deltagare Dyrast Billigast Mijövänligast Miljöfarligast Mest tilltalande Ointressantast Mest formellt Mest oväntade Pocketbok 6 8? Romanbok 3 3 6? Tidningar ? = deltagaren kunde inte välja Person Dyrast Billigast Mijövänligast Miljöfarligast Mest tilltalande Ointressantast Mest formellt Mest oväntade Pocketbok Romanbok Tidningar

25 Romanbok Pocketbok ?? Romanbok 3 3 6? Tidningar Tidningar Person Deltagare Person Dyrast Billigast Dyrast Mijövänligast Billigast Miljöfarligast Mijövänligast Mest Miljöfarligast tilltalande Ointressantast Mest tilltalande Mest Ointressantast formellt Mest Mest oväntade formellt Mest oväntade Pocketbok Romanbok Pocketbok Romanbok Tidningar Tidningar Person Person Deltagare Dyrast Billigast Dyrast Mijövänligast Billigast Miljöfarligast Mijövänligast Mest Miljöfarligast tilltalande Ointressantast Mest tilltalande Mest Ointressantast formellt Mest Mest oväntade formellt ? 5? Mest oväntade ?? Pocketbok Romanbok Pocketbok Romanbok Tidningar Tidningar ? = deltagaren kunde inte välja? = deltagaren kunde inte välja Person Deltagare Dyrast Billigast Mijövänligast Miljöfarligast Mest tilltalande Ointressantast Mest formellt Mest oväntade ? Pocketbok Romanbok Tidningar ? = deltagaren kunde inte välja? = deltagaren kunde inte välja

26 Antal gånger ett papper blev utvalt Antal gånger ett papper blev valt till en kategori: Papper nr ? Totalt Dyrast Billigast Mijövänligast Miljöfarligast Mest tilltalande Ointressantast Mest formellt Mest oväntade Pocketbok Romanbok Tidningar ? = deltagaren deltagaren kunde kunde inte inte välja välja 31 Totalt deltog 31 personer några kunskaper om papper. Jag tycket det var mycket dyr intressant 12 9 att se att även om de inte hade någon direkt kunskap om papper så hade många av deltagarna Dyrast + tilltalande En Båda Totalt billig 2 8 relativt lika åsikter om papperna. miljö 12 6 Antal pers farl 1 10 Cyclus. Det papperet var tillt 12 9 ointre 2 8 papperna kändes som att de innehöll många kemikalier för att bleka dem, så att offici 2 8 ovänt po? Det är ju den här plastbiten som är med i leken ro? Galerie Art Gloss, 200g ti?? Flera av deltagarna tyckte att Galerie Art Gloss, 200g kändes plastig och att den papperna blev Galerie Art Gloss, 200g Transparent papper och Silverpapper visar att många människor tror att glättade papper och ovanliga papper är

27 Oh! Häftigt! - deltagare 9 kommenterar Transparent papper. - garna hade båda sina dyraste papper som favoriter och 12 personer hade en av de dyraste papperna som sin favorit. Totalt hade alltså 21 av 30 deltagare valt ena eller båda av sina favoriter som de dyraste papperna. Detta visar att att våra uppfattningar om pappers värde styrs av våra personliga tycken och smak. Det vi tycker om får automatiskt högre värde. Det här är nog ett vanligt A4. - deltagare 12 kommenterar Kopieringspapper. I billigaste - kategorin blev Kopieringspapperet den överlägsna vinnaren då 29 personer av 30 valde detta papper som ett av de billigaste. Många deltagare mycket intressant då många deltagare påpekade innan att de inte kunde någon- ting om papper. De kanske inte hade några kunskaper om papper men väldigt många kände igen Kopieringspapperet som ett vanligt kopieringspapper. Känns som ett kopieringspapper. Kopieringspapper till ointressantast kategorin. Även i ointressantast - kategorin tog Kopieringspapperet förstaplatsen när 14 av de 30 deltagarna valde det papperet. Vilket är förståeligt med tanke på att inte upplevs spännande eller intressant längre. Det är ett för vanligt papper för att kunna upplevas som intressant och tilltalande. Det var faktiskt endast Kopieringspapperet Det brukar inte vara så märkvärdigt papper. att det skulle vara ett tunnt och billigt papper. Kopieringspapperet var det som Cyclus, men påpekade att det papperet egentligen skulle vara tunnare för att vara i en pocketbok, men de tyckte Cyclus hitta i en pocketbok. Jag kan inte säga att dessa observationer är helt rätt eller fel, eftersom många olika papperssorter och kvalitéer används i olika pocket- böcker. Dock är det vanligt att papperna i pocketböcker är tunna

28 - ing. Det tunnare glättade papperet Galerie Art Gloss, 130g och det halvglansiga papperet Galerie Art Silk blev storfavoriterna till tidningskategorin. Om än deltagarna inte hade några direkta kunskaper om olika papperssorter så hade alla en relativt lika uppfattning ändå. 13 av deltagarna valde båda dessa två papper till tidningskategorin. Alla utom 4 av de övriga deltagarna valde Galerie Art Gloss, 130g eller Galerie Art Silk som en av papperna till tidningskategorin. Alltså valde 27 av 31 deltagare en eller båda av dessa papper till denna kategori. tunna glättade papper. Detta verkar många av deltagarna ha registrerat. Om än de kanske inte tänkt på det medvetet när de bläddrar i en tidning verkar de ha registerat papperet omedvetet ändå

29 UNDERSÖKNING: MATT OCH GLÄTTAT - pletteras vad gäller matt och glättade papper. Om än den tidigare undersökningen att det saknades information. Jag ville även ta reda på om pappernas ytvikt har en inverkan på hur papperna gällde matt och glättade papper med olika ytvikter. Undersökningen genomfördes på 20 personer. UNDERSÖKNINGEN Deltagarna skulle hela tiden plocka ut det papper de ansåg dyrast av två papper- salternativ. Undersökningen bestod totalt av fyra papper: Galerie Art Gloss, 200g Galerie Art Gloss, 130g Scandia 2000, 115g Scandia 2000, 170g Galerie Art Gloss, 200g, Galerie Art Gloss 130g, Scandia 2000, 115g, Scandia 2000, 170g

30 alerie Art Gloss, 200g och Scandia 2000, 170g. Sedan de två tunnare papperna Galerie Art Gloss, 130g och Scandia 2000, 115g. Galerie Art Gloss, 200g och det tunna matta papperet Scandia 2000, 115g. - förelsen mellan glättade och matta papper bestod av det tunna glättade papperet Galerie Art Gloss, 130g Scandia 2000, 170g. Galerie Art Gloss mot varandra i båda ytvikterna och sedan de matta papperna Scandia 2000 mot varandra. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN Papperna med motsvarande siffra: 1. Galerie Art Gloss, 200g 2. Galerie Art Gloss, 130g 3. Scandia 2000, 115g 4. Scandia 2000, MATT 170g ELLER GLÄTTAT I budskapsundersökningen deltog vissa nya personer och vissa som även var med i pappersundersöningen. Deltagare eller eller eller eller eller eller Deltagare eller eller eller eller eller eller Totala röster Papper nr eller eller eller eller eller eller

31 2 eller eller eller Antal Totala gånger röster ett papper blev valt: Papper nr eller eller eller eller eller eller När båda papperna blev tunnare (2 eller 3) valde fler det glättade papperet som dyrare. - perna. Man kan alltså konstatera att glättade papper upplevs dyrare än matta papper. personer upplevas som dyrare än ett glättat så länge båda papperna har hög spridda åsikter. Jag tror detta kan bero på att de glättade papperna anses ge- kategorin. som dyrast. som har samma papperskvalitéer

32 UNDERSÖKNING: BUDSKAP - ligare en undersökning. Denna undersökning ger en inblick i hur människor kopplar samman budskap med papper. Undersökningen genomfördes på 20 personer. UNDERSÖKNINGEN reklamens budskap. smyckestillverkare. För att läsa om min designprocess av reklamerna, se Bilaga: Visuell process. LOVE ECO Varför inte testa våra ekologiska oliver? AKA - Din livsmedels butik

33 Infinity Silk Lip Mjukgörande stift som ger färg och lyster. Hitta den perfekta färgen för dig!* * Infinity Lip finns i sju olika färger

34 Halsband Lila damen, från vårens kollektion Giorgio Biscotti Juvelerare sen Georgio Biscotti One of a kind jewellry

35 PAPPER TILL UNDERSÖKNINGEN - nas kvalitéer se sid Ekologiska oliver: Scandia 2000, 115g, Transparent papper, ca 100g, Galerie Art Gloss, 200g, Cyclus, 140g. Scandia 2000, 115g, Kopieringspapper, 80g, Silverpapper, 120g, Galerie Art Gloss, 130g. Papper till ekologiska oliver: Scandia 2000, 115g Transparent papper, ca 100g Galerie Art Gloss, 200g Cyclus, 140g

36 I Undersökningen: Papper, blev papperet Cyclus - Cyclus vara ett av pappersalternativen för de ekologiska oliverna. deltagarna reagerade på det papperet. Detta papper blev Galerie Art Gloss, 200g - Scandia 2000, 115g och Transparent papper Randigt papper, ca 120g Cyclus, 140g Galerie Art Silk, 150g - Galerie Art Silk var det papper med mest silkeslen yta. Papperet Tiziano hade mest ytstruktur av ansåg passade att använda till en läppstiftreklam. Randigt papper vara med då den har tydliga ränder man kan känna på ytan, men papperet har inte någon känsla av att vara ett akvarellpapper. Den grova ytstrukturen blev en skarp kontrast mot det silkeslena Galerie Art Silk. och Cyclus Scandia 2000, 115g Silverpapper, 120 g Kopieringspapper, 80g Galerie Art Gloss, 130g blev framröstat som dyrt i Undersökningen: Papper. Tiziano blev där framröstat om ett akvarellpapper så kändes inte det passande till en exklusiv smyckestill- Silverpapperet. Motsatsen till Silverpapperet blev Kopieringspapperet som upplevdes billigt. Galerie Art Gloss, 130g och Scandia 2000, 115g var med som

37 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN Ekologiska oliver Deltagare Ekologiska oliver Totalt Galerie Art Gloss, 200g X 1 Deltagare Cyclus X1 2 X3 4 X5 X6 X7 X8 X9 10 Totalt 7 Scandia 2000, 115g X X 2 Galerie Art Gloss, 200g X 1 "Transparent papper" 0 Cyclus X X X X X X X 7 Scandia 2000, 115g X X 2 "Transparent papper" 0 Deltagare Totalt Galerie Art Gloss, 200g X X 2 Deltagare Cyclus 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X X 20 Totalt 8 Scandia 2000, 115g 0 Galerie Art Gloss, 200g X X 2 "Transparent papper" 0 Cyclus X X X X X X X X 8 Scandia 2000, 115g 0 "Transparent papper" 0 Mjukgörande läppstift Deltagare Mjukgörande läppstift Mohawk Superfine X Totalt 1 Deltagare "Randigt papper" 1 X Totalt 1 Galerie Art Silk X X X X X X X 7 Mohawk Superfine X Cyclus X 1 "Randigt papper" X Galerie Art Silk X X X X X X X 7 Cyclus X 1 Deltagare Totalt Mohawk Superfine 0 Deltagare "Randigt papper" X Totalt 1 Galerie Art Silk X X X X X X X 7 Mohawk Superfine 0 Cyclus X X 2 "Randigt papper" X 1 Galerie Art Silk X X X X X X X 7 Cyclus X X 2 Exklusiv smyckestillverkare Deltagare Totalt "Silverpapper" X X X X 4 Scandia 2000, 115g 0 Galerie Art Gloss, 130g X X X X X X 6 "Kopieringspapper" 0 Deltagare Totalt "Silverpapper" X X X X 4 Scandia 2000, 115g X 1 Galerie Art Gloss, 130g X X X X X 5 "Kopieringspapper"

38 Papper Totalt Papper Galerie Art Gloss, 200g Totalt 3 Antal gånger ett papper blev valt till de ekologiska oliverna: Cyclus 15 Galerie Art Gloss, 200g 3 Scandia 2000, 115g 2 Papper Cyclus Totalt 15 "Transparent papper" 0 Scandia 2000, 115g 2 Galerie "Transparent Art Gloss, papper" 200g 30 Cyclus 15 Scandia 2000, 115g 2 "Transparent papper" 0 Papper Totalt Papper Mohawk Superfine Totalt 1 "Randigt papper" 2 Mohawk Superfine 1 Galerie Art Silk 14 Papper "Randigt papper" Totalt 2 Cyclus 3 Galerie Art Silk 14 Mohawk Cyclus Superfine 13 "Randigt papper" 2 Galerie Art Silk 14 Cyclus Papper Totalt 3 Papper "Silverpapper" Totalt 8 Scandia 2000, 115g 1 "Silverpapper" 8 Galerie Art Gloss, 130g 11 Papper Scandia 2000, 115g Totalt 1 "Kopieringspapper" 0 Galerie Art Gloss, 130g 11 "Silverpapper" "Kopieringspapper" 80 Scandia 2000, 115g 1 Galerie Art Gloss, 130g 11 Till "Kopieringspapper" de ekologiska oliverna blev 0 Cyclus deltagarna valde denna. Många deltagare påpekade att då de såg att oliverna Cyclus Många av deltagarna påpekade att Transparenta papperet var så udda och oväntat att de inte tyckte det passade till reklamen så ingen av deltagarna valde det papperet. Galerie Art Gloss, 200g - Galerie Art Silk - garna valde Randigt papper, påpekade att de valde det papperet för det kändes lite dyrare än övriga papper och att det därför passade till reklamen. Galerie Art Silk 14 av deltagarna valde det papperet. Silverpapperet och Galerie Art Gloss 130g. Det silvriga papperet tyckte många kändes dyrast och exklusivast, och att - garna Galerie Art Gloss, 130g istället för Silverpapperet. valde Galerie Art Gloss, 130g påpekade att det papperet kändes mer stilrent än Silverpapperet och tyckte därför det passade bättre till reklamen. Denna undersökning visar att människor anser att vissa papper passar bättre av budskapet

39 RESULTAT Detta arbete visar att papperet är en viktig del av budskapet. Papperet är precis Mottagarna registrerar pappersvalet ibland medvetet och ibland omedvetet, men pappersvalet registreras alltid på någon nivå. Detta gör att pappersvalet är en viktig del av designprocessen och alltså något man måste ta hänsyn till. upplevs alltid dyrare än ett tunnt, oavsätt om papperna är glättade eller matta. sätter på papperet. Jag tror att även sändaren och dess marknad kan påverka en persons syn på papper. Inredningstidningar är oftast tryckta på glättade papper. Gör man en sådan tidning i matt papper kommer denna sticka ut mot övriga inredningstidningar på marknaden. Då kan det matta papperet kännas exklu- sivt när det bryter mot mottagarens tidigare erfarenheter kring pappersval av inredningstidningar. Det matta papperet kan då upplevas dyrare. upplevs exklusivt och dyrt kan egentligen vara billigt. I dessa fall måste man

40 människor en stark uppfattning om budskapet och papperet stämmer över- ens. Vi får hela tiden intryck av papperna, även när vi inte medvetet tänker på det. Om ett företags reklamblad är tryckta på tunna vita papper på 80g skulle de blanden kännas billiga och ointressanta för mottagarna. Om reklamen däremot är tryckt på ett vitt papper på 115g så känns de bladen inte längre lika billiga och de blir då mer intressanta för mottagarna. Vill man däremot göra mottagarna uppmärksammade av reklambladen bör man trycka budskapet på ett annorlunda, oväntat papper, som exempelvis ett papper med låg opacitet eller med en metallisk yta

41 REFLEKTION Mitt mål med detta arbete var att ta reda på om papperet påverkar hur ett - peret har en inverkan på budskapet. Det har inte bara en inverkan på budskapet av budskapet och mina undersökningar har visat hur olika papperssorter kan med pappersvalet för att lyfta fram ett budskap. Vissa av deltagarnas val förvånade mig, men totalt sett blev resultaten ungefär tryckt artefakt. Detta arbetet har gett mig en inblick i vilka uppfattningar människor har kring med det. Det är inte längre bara en magkänsla och chansning utan nu är det människor som deltar i undersökningarna, desto säkrare resultat får man. Om man fortsatte med detta arbete på en större skala skulle man även kunna undersöka om människor från olika kulturer har olika syn på papper. Jag anser att vår kultur och våra erfarenheter påverkar hur vi ser och tolkar saker. Så

42 KÄLLFÖRTECKNING För att skydda källan anges inte källans namn eller företag. - Jag går på kvalité. Jag frågar kunden hur länge t.ex. en bildekal ska sitta och - Jo, det gäller främst blankt eller matt material. Man måste tänka på vart det ett matt material eftersom blankt material blänker och det blir då svårt att se - Om man helklär en bil är det viktigt. Om foliet* inte är bra, sitter det inte kvar på bilen. Man måste anpassa foliet efter underlaget och platsen, ska dekalen eller matt material? - Om det man skapar ska belysas bör materialet vara matt det är regel dekaler i matt. * Folie - ett slags stort helfärgat klistermärke på rulle som man kan klistra på t.ex. en bil för att byta bilens färg istället för att lackera om den. Bildekaler är

43 För att skydda källan anges inte källans namn eller företag. - Vi har ett stort intresse i att materialvalet blir rätt. Att kunna papper och förstå vad ett material gör för en produkt är viktigt. Kunden blir omedvetet påverkad - När man gör broschyrer som ska användas under långa perioder bör de inte vara tryckta på blankt papper, särskilt om broschyren innehåller många mörka använda materialet för att visa något om en produkt. Om man gör ett reklamblad - vets yta. - I förpackningsdesign och till trycksaker

44 BÖCKER Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och ISBN Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation. ISBN Skapande handling: om idéernas födelse. Lund: Studentlit- teratur. ISBN Trycksaksboken. ISBN Stockholm: Natur och kultur. ISBN Design av informationsteknik: materialet utan egenskaper. ISBN Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur. Stock- holm: Raster. ISBN- 13: ISNB- 10: Bild och föreställning: om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur. ISBN

45 VISUELL PROCESS Till examensarbetet: Elin Beimo Mediedesign Konstnärlig kandidatexamen Handledare: Maria Juhlin och Henriette Koblanck Institutionen för konst, kommunikation och lärande Luleå Tekniska Universitet 2013

46 INNEHÅLL ILLUSTRATION 3 DOKUMENTERING AV PAPPER 7 REKLAM TILL UNDERSÖKNING 8 Ekologiska oliver 9 Mjukgörande läppstift 12 Exklusiv smyckestillverkare 15

47 Nedan följer redovisningar av hur jag gick tillväga för att skapa de visuella sakerna till mitt examensarbete ILLUSTRATION Illustrationen på papperna till skulle hjälpa testpersoner- na att enklare se papperets yta. Om man bara tittar på ett tomt vitt papper kan det vara svårt att se om ytan är blank eller matt eftersom man inte har något att fokusera blicken på. Har man däremot ett foto, text eller illustration att se på så kan man enklare se ytan. Papperets yta kan upplevas blankare om man har en bild att titta på. - vningen i bilden, istället för papperets övriga kvalitéer. Olika papper återger färgdetaljer olika bra. Hade jag använt mig av en detaljrik bild på papperna hade vissa av papperna inte kunnat återge detaljerna lika bra som andra, vilket hade kunnat dra uppmärksamhet ifrån pappernas övriga kvalitéer. Med en illus- Jag ville hålla den relativt fri från små detaljer så bilden även skulle bli bra på papper med grövre yta. Illustrationens motiv hade jag först tänkt låta vara några blommor, men detta kändes för sött och snällt. Jag ville att bilden skulle vara ganska neutral. Istället för blommor blev det två fåglar som satt på ett träd. Galerie Art Gloss, 130g. 3

48 Jag skissade först snabbt och enkelt i datorn så jag kunde få en överblick på hur jag ville hela illustrationen skulle se ut. Med utgångspunkt ifrån datorskissen övergick jag sedan till att skissa mer noggrannt på papper med blyertspenna. jag blev nöjd med resultatet. 4

49 Efter jag hade valt ut en tuschteckning som jag var nöjd med scannade jag in den i datorn. I datorn vektoriserade jag bilden och slätade ut små ojämnheter i linjerna. Vektoriseringen gjorde att jag kunde förstora upp bilden utan att bildkvalitén försämrades. Före retuschering av linjerna. Efter retuschering av linjerna. Linjerna vektoriserades och och Jag finslipades skapade sedan sedan därefter i i photoshop färgfälten och försökte positionera dem så att de bal- anserades mot varandra så att inte någon del av bilden upplevdes tyngre än de andra delarna. När jag var nöjd med deras former och placeringar experimen- det enkelt för mig att välja de färger som jag ansåg passade bäst till illustrationen. Färgval 5

50 6

51 DOKUMENTERING AV PAPPER För mig var det en stor utmaning att dokumentera papperna. Eftersom detta arbete ska visas digital kan jag inte ha med de fysiska papperna. Detta tar dock bort möjligheten till att känna pappernas ytstruktur, vilket var en stor del av denna undersökning, men det gick inte att göra så mycket åt. Eftersom jag inte kunde ha med de fysiska papperna, var jag tvungen att beskriva och visa pappernas egenskaper med endast bild och text. För att folk ska få en så bra uppfattning om dessa papper som möjligt valde jag att fotografera papperna i med dess illustration, så man får se de papper deltagarna hur dess ytstruktur ser ut. Till sist fotograferade jag en extremt inzoomad bild på - erna inte går att se med blotta ögat. Dessa inzoomade bilder visar skillnader i pappernas ytstrukturer som inte är uppenbara på de andra bilderna. 7

52 REKLAM TILL UNDERSÖKNING Till skapade jag tre olika reklamer med olika syften och målgrupper. Reklamerna gällde en exklusiv smyckestillverkare, ett mjukgörande läppstift och ekologiska oliver. Jag hittade på egna företagsnamn eftersom jag identiteter. Det var viktigt att reklamerna innehöll mycket vit yta så att pappersvalen blev synliga. Jag började med att göra små snabba skisser för hur jag tänkte mig reklamerna skulle kunna se ut. När jag hade valt en skiss att gå vidare med fotograferade jag motiven. Alla bilderna till reklamerna fotograferades mot vit bakgrund som jag sedan bildbehandlade så bakgrunden blev helt vit förutom 8

53 EKOLOGISKA OLIVER Hela reklamen skulle förmedla en ekologisk och miljövänlig känsla. Från början hade jag tänkt skriva ruriken LOVE ECO för hand för att få den naturliga känslan. Innan jag skrev något för hand testade jag dock några olika typsnitt för att se om jag kunde använda något typsnitt som grund för ett handskrivna. Jag hittade då typsnittet vilket jag ansåg passade till reklamen. Jag beslutade mig därför för att använda det typsnittet som det var, utan att skriva något för hand. Brödtexten skrevs i Palantino italic. itsadzokes01 Palantino italic 9

54 valde namnet tänkte jag på ICA och hur deras namn bara består av bokstäver. Jag hittade därför på en bokstavskombination som var enkel att uttala och skapade en enkel logotyp till den. AKA logotyp. Det var viktigt att stor del av reklamen bestod av tomma vita ytor, så att papper- skvalitéerna syntes väl. Dock upptäckte jag att reklamen såg ut att sakna något. Därför lade jag till en orange ram runt kanten av reklamen. 10

55 LOVE ECO Varför inte testa våra ekologiska oliver? AKA - Din livsmedels butik 11

56 MJUKGÖRANDE LÄPPSTIFT Reklamen var för ett mjukgörande läppstift till ett rimligt pris. Jag ville att typ- snittet skulle ha kataktär och kännas glad och kvinnlig, på ett modernt sätt. Ett tag var jag inne på att välja typsnittet, men det valde jag bort eftersom jag ansåg att det hade för mycket karaktär och gjorde att produkten kändes för billig. Typsnittet jag slutligen valde blev Infinity Silk Lip Verlag Extra Light Det slutgiltiga typsnittet. 12

57 vara väldigt stilren och enkel. Jag skapade från början några förslag där namnet var skrivet i versaler och hade en linje ovanför och nedanför sig. Dock upptäckte jag efter ett tag att dessa logotyper påminde om logotypen för hudvårds- och kosmetikmärket Clinique. Därför gjorde jag om logotypen så den blev inramad med två böjda linjer istället för raka linjer. Denna logotyp ansåg jag dessutom passade bättre till reklamen än de förslag jag hade med raka linjer. VILENTO VILENTO Första Vilento logotyperna. Slutgiltig Vilento logotyp. Jag ville att denna reklam skulle ha en somrig känsla. Jag experimenterade där- för med blå linjer som gav reklamen en sommar/vår känsla. Dock kändes detta inte riktigt passande då jag upplevde att den somriga känslan tog över helt. Jag insåg att den tog över reklamens övriga budskap och jag valde därför att inte ha med de blå linjerna. Infinity Lip Mjukgörande stift som ger färg och lyster. * Infinity Lip finns i sju olika färger. Istället gjorde jag två svarta linjer diagonalt i två hörn. Detta gjorde att rekla- men inte längre kändes somrig, men jag tyckte dessa linjer passade bättre ändå. Reklamen gav ett seriösare intryck. 13

58 Infinity Silk Lip Mjukgörande stift som ger färg och lyster. Hitta den perfekta färgen för dig!* * Infinity Lip finns i sju olika färger. 14

59 EXKLUSIV SMYCKESTILLVERKARE Denna reklam skulle kännas dyr och exklusiv. Det var svårt att lägga halsbandet så att det såg bra ut vid fotograferingen. Jag visste inte hur jag skulle lägga hals- blev nöjd med bilden. Mycket av den dyra och exklusiva känslan hänger på varumärket. Ett halsband kan se både dyrt och billigt ut beroende på vem sändaren är. Många exklusiva varumärken inom mode och smycken är namngivna efter någon person. Chanel, Armani och Prada är några exempel på sådana varumärken. Alla dessa märken är dyra och exklusiva, därför valde jag att låta mitt påhittade varumärke endast vara ett namn på en person. Jag ville även att det skulle låta italienskt eftersom många stora exklusiva designers kommer därifrån. Namnet blev i slutändan Giorgio Biscotti. annat testade jag ett typsnitt som såg handskrivet ut, men detta typsnitt gjorde att produkten kändes billig. Typsnittet jag i slutändan valde att använda blev. 15

60 Giorgio Biscotti Georgio Biscotti Georgio Biscotti One of a kind jewellry Typsnitten Sunshine In My Soul och Modern No. 20 Perpetua För att reklamen skulle innehålla något mer än bara en bild och en text lade toningen fanns med. 16

61 Halsband Lila damen, från vårens kollektion Giorgio Biscotti Juvelerare sen

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed Projektrapport TRTE09 2013-03-08 Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS 2 2.1 FÖRBEREDELSER 2 2.2 BRAINSTORMING

Läs mer

C-UPPSATS. En bok. Dennis Pettersson Frida Bergsten. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. En bok. Dennis Pettersson Frida Bergsten. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2010:138 En bok Dennis Pettersson Frida Bergsten Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion 2010:138 -

Läs mer

Gör ditt budskap effektivare

Gör ditt budskap effektivare papper Gör ditt budskap effektivare Pappersvalet kan vara lika viktigt som valet av budskap. Rätt pappersval och ditt budskap går bättre fram. Prinfo har otaliga papper att välja på, i detta häfte presenterar

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke Manual Varumärke 2 Växtkraft. För generationer. Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

Borttappad bok returneras till:

Borttappad bok returneras till: Borttappad bok returneras till: Namn: Adress: Innehåll: Mindnotes historia 8-9 Mjukomslag av papper 10-13 Mjukomslag av PU 14-17 Hårdomslag av papper 18-21 6 Hårdomslag av PU 22-25 Hårdomslag av textil

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

Vetenskapliga affischer

Vetenskapliga affischer Vetenskapliga affischer En forsknings affisch/poster Sammafatta information eller forskning kortfattat och tilltalande Publicera resultat Skapa diskussion (diskussions underlag) 1 Reklam för ditt arbete

Läs mer

Mother Bear Sweden. Inledning

Mother Bear Sweden. Inledning Mother Bear Sweden Inledning Jag heter Mathias Steger och är 31 år och kommer från Rättvik som ligger i Dalarna. I mitt examensarbete har jag arbetat med företaget Mother Bear Sweden som ägs av Cheryl

Läs mer

Panorama och VR teknik

Panorama och VR teknik Panorama och VR teknik Malin Persson VKM07 Examensarbete i Hypermediavetenskap Handledare: Tyronne Martinson Högskolan i Skövde Innehåll Inledning... 1 Syfte och metod... 2 Process... 2 Diskussion och

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

TRTE09 Visuell retorik

TRTE09 Visuell retorik TRTE09 Visuell retorik Projektrapport Marknadsföreningen I Östergötland GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 1 1. Sammanfattning Vi i grupp B1

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster Umeå kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tryckeritjänster Diarie 13023 Upphandlare Anders Hugosson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype.

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype. Formgivning Logotyper och grafiskt märken Man skiljer på grafiska märken och logotyper. Logotyper hela företagsnamnet som är något förändrat medan ett grafiskt märke inte behöver har något med typografi

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

C-UPPSATS. Om färg. Lisa Lundbäck. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Om färg. Lisa Lundbäck. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:109 Om färg Lisa Lundbäck Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Arena media, musik och teknik Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion 2009:109 - ISSN:

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

artikellista stockholm 2011

artikellista stockholm 2011 artikellista stockholm 2011 Närproducerade huspapper, tillverkade i Bohuslän och Dalarna. Amber Graphic tillverkas av Arctic Paper Munkedals AB. Arctic Matt och Arctic Silk + tillverkas av Arctic Paper

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Guidelines 2016. Rädda världen lite grann varje dag 2016, Svanen

Guidelines 2016. Rädda världen lite grann varje dag 2016, Svanen 1 Guidelines 2016 2 Inledning När Rädda världen lite grann varje dag nu äntligen går av stapeln igen är det önskvärt att vi tillsammans arbetar för att skapa ett så samlat, starkt och helgjutet uttryck

Läs mer

Innehåll. Vår grafiska profil

Innehåll. Vår grafiska profil Grafisk Profil 2016 Vår grafiska profil Om vi konsekvent tänker på hur vi presenterar oss kan vi skapa en visuell identitet som gör att mottagaren känner att det är vi som talar. Med visuell identitet

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger.

Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger. Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger. Primärfärg är en av de färgtoner man utgår ifrån vid färgblandning. Färger som anses utgöra grundfärger i de olika färgsystemen. Alltså tre

Läs mer

K.L. Photography. Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt

K.L. Photography. Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt K.L. Photography Fotograf Kimmo Lång Modell-Porträtt-Familje-Bröllop-Barn-Dop Reklam- Produkt Om, K.L. Photography och fotografen Kimmo Lång Fotografering handlar om att fånga ögonblicket. Att vara med

Läs mer

Söka och undersöka - rum

Söka och undersöka - rum Rapport Kandidatarbete Söka och undersöka - rum Linnea Nordin Inredningsarkitektur & Möbeldesign DKK Konstfack 2013-05-28 Professor: Jonas Osslund Kursledare: Karin Tyrefors Handledare: Åsa Conradsson

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2

Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2 17.1 Inledning 2 17.2 Skölden 2 17.2.1 Allmänt 2 17.2.2 Broschyrer och liknande 3 17.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 17.3 Försvarsutbildarna

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Venicelux Ensidigt gjutbestruket, högglansig, lättbestruken matt baksida.

Venicelux Ensidigt gjutbestruket, högglansig, lättbestruken matt baksida. Bestruket 1 C Cocoon Silk 1:18 Cyclus Print 1:19 G GalerieArt Bulk (Utgår) 1:9 GalerieArt Gloss 1:7 GalerieArt Matt 1:5 GalerieArt Silk 1:2 GalerieArt Volume 1:10 T Tom&Otto Gloss 1:15 Tom&Otto Silk 1:12

Läs mer

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

Lärande utemiljö på förskolan för att främja den fria leken Anita Walfridsson och Helena Nilsson

Lärande utemiljö på förskolan för att främja den fria leken Anita Walfridsson och Helena Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Lärande utemiljö på förskolan för att främja den fria leken Anita Walfridsson och Helena Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Grafiskt utseende på PPs kampanj för riksdagsvalet. Trycksaker 2014

Grafiskt utseende på PPs kampanj för riksdagsvalet. Trycksaker 2014 Grafiskt utseende på PPs kampanj för riksdagsvalet. Trycksaker 2014 PIRATPARTIET Ser längre än fyra år framåt Denna manual innehåller: Tema: Katter Framtidsvision... 3 Exempelaffisch B1 vägkant/lyktstolpar...

Läs mer

Effektiva postemballage och E-handelsförpackningar

Effektiva postemballage och E-handelsförpackningar Effektiva postemballage och E-handelsförpackningar Nyhet! Färgade påsar Bubbelpåsar Denna populära produkt är lätt som luft och skyddande som en kudde. De små bubblorna ger utmärkt skydd för känsliga komponenter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SWEDISH NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY Profilmanual Vår logotyp Föreningens logotyp är den huvudsakliga och viktigaste bäraren av vår identitet. Den särskiljer oss från alla

Läs mer

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson

Utomhusmatematik i förskolan Martina Borg Eva Petersson Institutionen för pedagogik och didaktik Utomhusmatematik i förskolan Eva Petersson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar...

Läs mer

Markus och de förtappade själarna. Kicki Lindström

Markus och de förtappade själarna. Kicki Lindström Markus och de förtappade själarna Kicki Lindström Markus och de förtappade själarna 2013, Kicki Lindström Omslagsfoto Ingemar Lindström Ansvarig utgivare: Kicki Lindström ISBN: 978-91-637-2506-7 Framställd

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D7007A Formgivning Datum Material Inlämning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar Form för mig

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK Av: Inge Stene Denna artikel bör ses mot bakgrund av de multipla intelligenserna (se artikeln Det kreativa barnet). Den handlar kort sagt om kommunikation. Vi kan förhålla oss

Läs mer

Måla med Patina. Patina Style STILRUMMET STOCKHOLM. Sammanfattning i hur du målar med matta kalkfärger.

Måla med Patina. Patina Style STILRUMMET STOCKHOLM. Sammanfattning i hur du målar med matta kalkfärger. Patina Style STOCKHOLM Måla med Patina Sammanfattning i hur du målar med matta kalkfärger. Tack för att du handlar av oss. Du är välkommen åter om du har frågor och funderingar kring färgerna. Vi utökar

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Att utgå från hur Design och Konsthögskolor formulerar sina arbetsprover kan vara ett sätt att komma på Gymnasieprojekt.

Att utgå från hur Design och Konsthögskolor formulerar sina arbetsprover kan vara ett sätt att komma på Gymnasieprojekt. Förslag på teman till Gymnasiearbetet Att utgå från hur Design och Konsthögskolor formulerar sina arbetsprover kan vara ett sätt att komma på Gymnasieprojekt. Konstfack Arbetsprov till Ädellab, Konstfack:

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Mellan raderna lättläst. Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv.

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Mellan raderna lättläst. Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv. Mellan raderna lättläst Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv. 1 Syftet med detta material är att få eleverna att förstå budskapet i texten, måla en inre

Läs mer

Förpackning av smör. Från vardag till exklusivitet. Tobias Svensén

Förpackning av smör. Från vardag till exklusivitet. Tobias Svensén Förpackning av smör Från vardag till exklusivitet Tobias Svensén Designhögskolan Högskolan i Kalmar Uppsats 10p till examensarbete (20p), Designprogrammet, C-nivå Handledare: Henriette Koblanck, Göran

Läs mer

svenska EventAkademin

svenska EventAkademin grafisk manual Svenska bakgrund Bakgrund Svenska har till uppgift att belysa och lyfta fram förtjänstfulla personer och initiativ inom den event- och upplevelseindustrin. Akademin arbetar aktivt för att

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

grafisk produktion Grafisk profilpärm

grafisk produktion Grafisk profilpärm Grafisk profilpärm Förord Nacke är, som logotypen antyder på, ett företag som jobbar med grafisk produktion. Mer specifikt kan det vara omslagsdesign, fotografering, logotypdesign, webbdesign etc. Hit

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center

Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Pedagogisk dokumentation i förskolan hur kan vi vidareutveckla detta med hjälp av digitala verktyg? Vecka 44 Pedagogiskt Center Varför pedagogisk dokumentation? För att kunna återvända till en händelse.

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016 VÅR GRAFISKA PROFIL April 2016 Selbergs Entreprenad har en enkel och tydlig grafisk profil. Vår logotyp och kompletterande grafiska element ska alltid användas enligt dom riktlinjer som anges i denna manual.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär:

Jag kommer att gå närmare in på var och en. I korthet skulle jag beskriva dem såhär: Den slovenske filosofen Slavoj Zizek brukar säga att de flesta konspirationsteorier är sanna sånär som på det där med konspirationen. Få fenomen omfattas av så många konspirationsteorier som media. Det

Läs mer

Vi som älskar öppna landskap

Vi som älskar öppna landskap Vi som älskar öppna landskap Skånemejerier så mycket mer Du känner till Skånemejerier som en leverantör av ett brett utbud av goda skånska mejeriprodukter, goda juicer från Bravo och smakrika ostar såsom

Läs mer

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA GRAFISK MANUAL Med en grafiskprofil menas att man sammanställer regler för hur varumärket ska och får användas. Det är viktigt att följa de anvisade regler som ställs upp i denna manual samt att endast

Läs mer

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström Take Mikado Sushi Projektbeskrivning Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström KREATÖRER Melissa Nordström Förutom att nörda mig i grafisk design gillar jag japansk populärkultur. Att då få jobba med

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer