Projektrapport TRTE Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed"

Transkript

1 Projektrapport TRTE Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

2 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS FÖRBEREDELSER BRAINSTORMING IDÉUTVECKLING LOGOTYP AFFISCH 4 3. RESULTAT LOGOTYP AFFISCH 5 4. AVSLUTNING 7 REFERENSER BILAGOR BILAGA 1 BILAGA2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA

3 1. Inledning Vår uppgift var att skapa en affisch som ska fungera som en inbjudan till MARÖ:s evenemang Agdagalan, Utöver detta ska den även kunna användas som en grund för utformningen av en ny grafisk profil för MARÖ. Vi har i vårt arbete valt att integrera en uppdaterad logotyp med utformningen av affischen för att helheten ska spegla den profil vi anser passar. Stort fokus har lagts på att spegla de värdeord MARÖ vill förknippas med: inspiration, kunskap och nätverk. Vårt mål med uppgiften var att skapa en varm och inbjudande affisch som speglar både MARÖ och Agdagalan. Vi ville även skapa en tydlig bas för den nya grafiska profilen och ge uppdragsgivaren möjlighet att välja ut vissa element direkt från vår affisch. Vi har valt att lyfta fram Agdagalan som en egen del och lägga fokus på inbjudan och samtidigt strävat efter att kombinera MARÖ och galan till en helhet. Anledningen till detta var att vi ansåg att det var nödvändigt att man förstår att galan anordnas av föreningen. Vi har undersökt tidigare års galor och affischer för att skapa oss en bild av vad Agdagalan och MARÖ vill förmedla. Vi har även läst igenom briefen noggrant och utgått från den i vårt arbete. 1

4 2. Huvuddel/Process 2.1 Förberedelser För att kunna disponera vår tid gjorde vi en grundläggande tidsplan, så man hela tiden ska kunna vara medveten om tidsgränsen för detta projekt. Det lämnades i tidsplanen utrymme för vissa förskjutningar av arbetsmoment då vi inte kunde sätta helt låsta tidsramar med hänsyn till flera parallellt pågående projekt. Dessa andra projekt togs även med i tidsplanen så att vi hade en bra översikt över när arbetsbördan skulle vara större respektive mindre. På så sätt kunde vi planera vårt arbete bättre. Vi ansåg att gruppen inte skulle chansa då vi stötte på oklarheter i briefen, där det var svårt att avgöra vad de ville förmedla. Innan vi påbörjade arbetet med att ta fram idéer gick vi därför noggrant igenom briefen gemensamt i gruppen och ställde kompletterande frågor till de som ansvarade för projektet. Detta för att erhålla en tydligare bild av vad kunden önskade ha med i slutresultatet. Dessutom för att vi skulle få tydliga direktiv att arbeta efter. Vi kom fram till att målgruppen för affischen var medlemmar som redan visste om att galan existerade men även att vi ville starta en viss nyfikenhet hos andra som inte visste vad evenemanget handlade om. 2.2 Brainstorming Brainstormingen var till stor hjälp för att komma fram till en gemensam bild av vad vi ville åstadkomma. Vi prövade flera olika sätt att brainstorma för att få ut så mycket idéer som möjligt. Bland annat gjorde vi en mindmap [bilaga 1, figur 1+2] där vi försökte komma på ord som vi associerade till MARÖ och deras värdeord. Efter detta försökte vi kombinera olika ord från mindmapen för att se vad vi fick för effekt och vi försökte även hitta konkreta objekt som gick att associera till orden vi fått fram. Vi skissade upp olika typer av idéer som vi kom på och försökte komma på förslag som skiljde sig från varandra för att få olika perspektiv. Det vi kom fram till i brainstormingen var att vi ville fokusera på nätverket och idéutbytet och många av de tidiga idéerna cirkulerade kring detta. 2.3 Idéutveckling Efter brainstormingen började vi med att försöka koka ner allt till olika koncept genom att blanda idéer och ord vi hade kommit fram till. Det här bidrog till en hel del olika förslag, men vi valde att lägga lite mer tid och fokus på vissa. Vi fann att cirklar var ett återkommande grafiskt element vi ville använda oss av och det var något vi tog till vara på i både logotypen och affischen. Vi ansåg att färg var en viktig del för hur någonting uppfattas, därför ägnade vi mycket tid åt att jämföra och välja ut en färg som vi ansåg representerade MARÖ på bästa sätt. Det vi var överens om från början var att vi ville ha en färg som inte var allt för klar, men som fortfarande upplevdes livfull. Viktigt var även att den inte skulle förväxlas med någon annan förening eller företag, utan i första hand komma att kopplas till MARÖ. Vi ville att den skulle kännas förtroendeingivande och 2

5 seriös, men samtidigt livfull och modern. Vi tog fram några olika färger som vi kunde tänka oss till MARÖs profil. Några färger som togs fram i brainstormingen var orange, en mörk blå, en lila nyans samt den blågröna färgen som vi faktiskt använde oss av. Vi testade dessa färger under utvecklingen av logotyper och plockade bort de vi inte tyckte passade. Anledningen till att vi inte fastnade för någon av de andra kulörerna var därför att när vi provade den orange färgen tyckte vi inte att den förmedlade tillräckligt med kvalitet och seriositet. Den mörkblåa kulören kändes å andra sidan för seriös och saknade lekfullheten som vi anser ingår i marknadsföringsyrken och designrelaterade yrken. Anledningen till att vi inte gick vidare med färgen lila var eftersom vi ansåg att det var för likt den nuvarande profilen som MARÖ redan hade. Vi ville att medlemmarna skulle märka tydligt att MARÖ förändrat sin profil och kände att ett färgbyte därför var relevant. Vi bestämde oss ganska tidigt för att vi ville arbeta vidare med den blågröna tonen i deras nya grafiska profil. Det kan man se när man blickar tillbaka på de tidigare affischerna. Blå står för lojalitet och kreativitet medan grön står för ärlighet och stabilitet. Eftersom dessa två färger i kombination blir en slags turkos var vi även noga med att undersöka denna betydelse som är kunskap och harmoni. Dessa egenskaper är sådana som vi anser passande för den bild som MARÖ ska förmedla och MARÖs värdeord. Vi började med att göra en vidareutveckling av deras nuvarande logotyp, för att sedan börja lägga mer fokus på affischen Logotyp Vi började processen med att diskutera deras nuvarande logotyp och kom fram till att det var en bra återkoppling mellan ö:et i ordet MARÖ och resten av logotypen. De hade fångat upp de runda cirklarna och det kändes som en helhet. Kunskap, inspiration, trender och nätverk är MARÖs fyra nyckelord och vi ville att de skulle återspeglas i logotypen på ett bättre sätt. Vi undersökte ordet inspiration lite närmare och såg att det kan förknippas med öppenhet, vilket var något vi ville spinna vidare på. Både som marknadsförare och som marknadsförening måste man vara öppen för nya idéer för att kunna hitta inspiration. Vi ville därför göra en logotyp som skulle påminna om deras gamla, fast med lite justeringar. Vi ville öppna upp logotypen, för att göra att den kändes mer välkomnande och inspirerande. MARÖ har på sin hemsida pratbubblor innehållande värdeorden. Vi kände tidigt att pratbubblan kunde vara en bra symbol för kommunikation och det utbyte MARÖ erbjuder sina medlemmar. Vi började därför fundera på hur vi kunde integrera den i själva logotypen och samtidigt öppna upp den för att visa på inspiration och nätverk. Anledningen till att vi ville ha en igenkänningsfaktor var att de redan har byggt upp varumärket MARÖ och ville därför inte göra om den helt och hållet. Se utvecklingen av logotypen i bilaga 3, figur 1-6. Främsta anledningen till att Futura kändes som ett passande teckensnitt var att det använder sig av geometriska former, vilket är bra eftersom vi ville skapa en helhet med hjälp av de cirkulära formerna. Teckensnittet har också en stark kontrast mellan det runda Ö:et och det kantiga M:et, vilket även återkopplar till logotypens kontrast mellan logotypens cirklar, runda hörn och kantig öppning. 3

6 2.3.2 Affisch Vi ville i första hand återkoppla till MARÖs logotyp, då vi ville att uppdragsgivaren enkelt skulle kunna plocka ut element från affischen till den grafiska profilen. Agdagalan och MARÖ är två olika saker, men eftersom det är MARÖ som bjuder in till Agdagalan ville vi skapa en helhet, att logotyp och affisch skulle kopplas ihop. Värdeorden som MARÖ står för representeras i första hand i logotypen för att kunna lägga mer fokus på just Agdagalan. Till en början var det mycket tankar som återkom till hönor och ägg, men sedan försökte vi tänka lite utanför det konceptet. En av våra första idéer var att visa på ett av MARÖ:s värdeord nätverk genom att samla streckgubbar i formen av en glödlampa [bilaga 4, figur 1]. MARÖ är för oss en plats där marknadsföringsintresserade samlas för att inspirera och dela med sig av sina kunskaper. Vi funderade även på andra sätt att använda sig av det här konceptet, att bygga upp något av streckgubbar, men kom inte fram till något passande. Det kändes inte som att känslan av gala kom fram på det sättet vi ville genom glödlampan, utan det kändes lite för stelt och tråkigt. Vi ville skapa en affisch som gav känslan av att det var gala och fest på gång. Det ledde oss in på ett annat förslag. Vi funderade över hur man kunde visa på att det var gala och fest utan att vara för tydlig, så att det inte skulle bli för redundant. Vi läste också lite om vad man gör under galakvällen och fick reda på att det bland annat var föreläsningar och middag som stod på schemat. Dessa funderingar blev till ett koncept där vi kom att tänka på origamifåglar. Vi undersökte olika exempel på vikningar och försökte efterlikna dem i olika illustrationer [bilaga 4, bild 2+3]. I och med att det skulle vara middag på galan så tänkte vi oss att origamifågeln skulle kunna få representera en servett och att man eventuellt skulle kunna använda sig av den vikningen på galan. Till en början kändes det som en väldigt bra idé som inte var för tydlig. Dock kände vi lite som i förra förslaget, att vi hade svårt att få det att kännas som en gala i och med den stela "servetten". En annan anledning till att vi släppte det här spåret var att vi hade svårt att få fram en bra origamihöna. Antingen så blev den för tydlig eller motsatsen, att ingen skulle kunna se att det var en vikt origamihöna. Vi funderade även på att de som kände till Agdagalan sedan tidigare kanske skulle börja fundera i banorna om det var ett nytt pris i år, att hönan Agda hade ersatts av en origamihöna. Tankarna fördes sedan tillbaka till agdastatyetten, som vi på något sätt ville ha med. Vi funderade på om vi skulle ha med den tillsammans med logotypen, som en avsändare eller om vi skulle ha den bredvid huvudtexten [bilaga 4, figur 4]. Det kändes dock lite plottrigt och vi visste inte hur vi skulle fortsätta arbeta med det förslaget, så vi valde att plocka bort den idén. Vi provade också en hel del olika index för höna, såsom ägg och spår, som var en tidig idé från brainstormingen [bilaga 2, figur 1]. Inte heller det kändes så relevant och vi ville inte att vår affisch skulle kunna förknippas med påsk, då den och galan ligger nära varandra i tid. Vi gick tillbaka till agdastatyetten och valde att ha den i fokus. Det kändes som att den var så pass relevant och representerade Agdagalan på ett bra sätt. Den är lätt för medlemmar och intresserade av Agdagalan att känna igen. Finns prishönan med på affischen kan vi anta att målgruppen kommer att förstå vad affischen handlar om och att det kommer vara en snabb process. 4

7 Vi ville bygga upp en miljö som kändes festlig, rolig och välkomnande. Vi funderade på vilka sätt vi skulle kunna visa det och kom fram till att konfetti skulle kunna vara en lösning på det. Efter det kom vi på att hönan skulle kunna stå på en scen för att man verkligen skulle få känslan av att det faktiskt var ett event på gång, en gala. Till en början försökte vi visa att det var en scen genom att ha en ridå på vänstra sidan [bilaga 4, figur 5]. Vi hade även ett streck under och ett streck över huvudtexten. Efter ett tag kände vi dock att det blev för många element. Det kändes rörigt och vi valde därför att ta bort ridån [bilaga 4, figur 6]. Senare valde vi att även ta bort strecken över och under huvudtexten. 3. Resultat Efter många idéer och efter att ha provat många förslag, kom vi fram till ett slutresultat, se bilaga Logotyp Den slutgiltliga logotypen representerar MARÖs fyra värdeord väl [bilaga 3, figur 6]. Vi har provat att ha loggans text vit, istället för beige som den är i affischen. Att använda den vita färgen till den här affischen passade dock inte, men fungerar i andra sammanhang. Vi provade också att invertera färgerna, så att texten var blågrön och bakgrunden vit. Att det skulle se bra ut ansåg vi vara en viktig sak, i och med att man ofta vill ha logotypen mot en vit bakgrund. Logotypen återges även bra i svartvitt. Teckensnittet futura används i varierande grader. Det ger ett mer levande intryck och hjälper till att skapa en tydlig hierarki, det är ordet MARÖ som ska läsas först. I den uppdaterade logotypen finns fortfarande de ursprungliga cirklarna med liknande uppbyggnad. Vi behöll det för att bevara igenkänningsfaktorn, men även för att vi ansåg att dessa på ett effektivt sätt bidrog till att visa MARÖ som samlingspunkt. Formen som omger cirklarna påminner om en pratbubbla och är tänkt att symbolisera kommunikation och inspiration. Den kan även tolkas som en öppen dörr in till MARÖ som samlingspunkt. 3.2 Affisch Den grönblåa färgen vi kom fram till att vi ville använda under idéutvecklingen har en framträdande roll i affischen. Anledningen till det är att vi vill förtydliga vårt val av färg för den nya grafiska profilen. Det är också en tydlig och stark färg som syns på långt håll och drar till sig uppmärksamhet. Den kompletterande färgen på affischen vi valde är en beige färg. Anledningen till det är att helheten känns inbjudande. Det är även en kontrast mellan den färglada blågröna färgen och den lite mer neutrala beige. Det ger en känsla av att gammalt möter nytt. Värdeorden kunskap och trender blandas i de båda färgerna. Som komplement lade vi in en röd ton på delar av konfettin. Detta för att bryta av och skapa liv i affischen. 5

8 Den centrala delen i vår bild, som är Agdahönan, kan tolkas på olika sätt. I boken Bild och föreställning - om visuell retorik [Waern, 2004, s.39] talar de om denotation och konnotation. Det denotativa är det påtagliga, vad vi faktiskt ser och det konnotativa är de emotionella eller kulturella tolkningarna. Då man ser Agdahönan på affischen är det denotativa en höna med människoliknande ben. Det konnotativa kommer däremot skilja sig från person till person. Om man har tidigare erfarenhet av Agdahönan och vad den står för, kommer man direkt koppla den till Agdagalan och kanske även MARÖ. Man förstår att det rör sig om ett pris som delas ut en gång per år till marknadsförare från Östergötland. För vissa kan konnotationen då bli att hönan är någonting man strävar efter och någonting ärofullt. Om man däremot inte har tidigare erfarenhet av Agdahönan kan den ses som någonting konstigt och konnotationen byggs på andra personliga erfarenheter. Personen kanske till exempel tänker på en mutation eller ett experiment som gått fel. För att minska risken för allt för spridda konnotationer är det bra att ha copyn som reglerar konnotationerna. Texten Agdagalan, tid, plats, välkommen och avsändaren hjälper mottagaren att förstå att det rör sig om en gala och att hönan har med den att göra. Prispallen som hönan står på hjälper även mottagaren att se hönan som ett pris. Med denotationen och konnotationen börjar man sakta röra sig ner mot kärnan i tecknet. Agdahönan är tecknet och som beskrivs i Seendets språk - exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori [Hansson, 2006, s.39] kan tecknets kärna avskiljas med hjälp av form och substans. Formen är det permanenta, det som ger tecknet dess identitet. Med Agdahönan blir formen att det är ett återkommande pris till bästa marknadsförare i Östergötland. Substansen i tecknet är tillfällig och utbytbar. Agdahönans substans blir då de som vinner priset byts ut varje år. Det är viktigt att vår inbjudan syns tydligt och kan tolkas på ett korrekt sätt så att mottagaren ska kunna ta del av informationen. Den yttre kontexten handlar om hur den närliggande omgivningen påverkar vår affisch. För att utformningen ska lyckas behöver affischen kunna synas i den kontexten den är tänkt att placeras i. Färg och form ska skilja sig tillräckligt från mängden för att uppfattas av förbipasserande. Mottagarkontexten påverkas av kombinationer av tecken i utformningen, hur mottagaren läser av budskapet [Hansson, 2006, s.39]. Detta kan variera, men vår kombination av Agdahönan, nästan som en oscarsstatyett och konfettin i bakgrunden ger tillsammans en bild av en gala eller prisutdelning. Detta pekar på någonting festligt där människor samlas för att ta del av framgång och roliga händelser. Det ville vi också visa genom att hönan Agda skulle verka stå på en scen. Scenen får representera ett av MARÖs värdeord nätverk, ett samlingsställe för medlemmarna. Vårt huvudsakliga mål med affischen var att vi ville skapa en inbjudande känsla, därför har vi valt att i det övre vänstra hörnet ha texten välkommen. Texten har en framträdande roll i affischen, texten har en betydande roll för förståelsen av att det är en gala och en inbjudan. Vi ville skapa en bra hierarki i affischen. Tanken är att man först ska se välkommen, varför vi placerade det elementet i det övre vänstra hörnet, i vår läsriktning. Vi valde att lägga en beige tonplatta bakom, dels för det visuella och dels för att ögat skulle dras dit trots att texten i den nedre delen har större grad. Den nedre delen av affischen kan anses vara svagare och det var en av anledningarna till att vi valde att placera huvudtexten där, för att det inte skulle bli för stor konkurrens mellan tonplattan och huvudtexten. Ögat leds sedan från ordet välkommen, längs hönan ner till själva texten Agdagalan och sedan vidare mot MARÖs logotyp. Vi har använt samma 6

9 färg till texten på MARÖs logotyp som till tonplattan, för att koppla ihop dem: det är MARÖ som hälsar mottagaren välkommen. Efter att ha tittat på den uppifrån och ner har man fått ta del av all den viktiga informationen. Vi bestämde tidigt i processen att vi skulle använda oss av cirkulära former eftersom detta var något som gick att förknippa med marknadsföreningen MARÖ, även i den nuvarande grafiska profilen. Cirklarna återkommer även i affischens bakgrund, i form av konfetti. Vi ville dock inte att den grafiska profilen skulle kännas allt för rund och därför passar det valda teckensnitten Futura bra, det har kontraster mellan det runda och det kantiga. De raka linjerna bidrar till den seriösa känslan som vi anser att MARÖ ska representera. Vi har i vår affisch använt oss av de retoriska tilltalen som behandlas i Bild och föreställning - om visuell retorik [Waern, 2004, s.57]. Vi spelar mest på pathos känslan. Fokus ligger på att få mottagaren att känna att det är roligt att gå på galan och att man är välkommen. Detta har vi försökt åstadkomma med hjälp av konfettin i bakgrunden i kombination med den åtråvärda statyetten på scenen. Här kommer även logos in. Vårt huvudargument i affischen är att det är roligt att gå på Agdagalan. Mottagaren måste då använda sitt förnuft för att avgöra huruvida det verkar rimligt eller inte. Vi har valt att arbeta med snabba budskap för att maximera chanserna att mottagaren finner argumentet logiskt. Ethos ligger till stor del i vilken relation mottagaren har till avsändaren i det här fallet MARÖ. Eftersom vi huvudsakligen riktar oss mot befintliga medlemmar har dessa redan en god relation till föreningen, och chanserna är goda att de tar till sig budskapet utan att ifrågasätta. Det är en anledning till att vi valt att ge MARÖs logotyp relativt stort utrymme och integrera den i själva affischen. 4. Avslutning Uppgiften att skapa en ny grafisk profil åt MARÖ har varit mycket givande. Vi har lärt oss mycket av att arbeta med en riktig kund och följa en brief. I efterhand kan vi dock se att det finns saker vi kunde gjort annorlunda. Vi hade till en början många olika idéer, men vågade inte riktigt slutföra dem då vi var rädda att mottagaren inte skulle förstå budskapet. På redovisningen fick vi positiv feedback, men också synpunkter på att vår affisch saknade det lilla extra. Det är något vi kan hålla med om, men vi tycker att vi nått vårt mål med att skapa en inbjudande affisch som representerar den nya grafiska profilen. Vi kom fram till en färg ganska tidigt i processen. Det är något som kan ha begränsat oss. Nästa gång kommer vi att hålla fler alternativ öppna längre. Vi har haft ett bra kreativt samarbete i gruppen och vi har varit duktiga på att sprida ut arbetet under en rimlig tidsplan. Detta känner vi har varit bra eftersom vi inte behövt stressa fram något resultat. 7

10 Referenser Waern, Y, Bild och föreställning - om visuell retorik. Upplaga 1:3. Lund: Studentlitteratur AB. Hansson, H, Seendets språk - exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Upplaga 1:5. Lund: Studentlitteratur AB. 8

11 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 1 Figur 1. Figur 2. 9

12 Bilaga 2 Bilaga 2 Figur 1. Figur 2. 10

13 Bilaga 3 11

14 Bilaga 4 12

15 Bilaga 5 Bilaga 5 13

TRTE09 Visuell retorik

TRTE09 Visuell retorik TRTE09 Visuell retorik Projektrapport Marknadsföreningen I Östergötland GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 1 1. Sammanfattning Vi i grupp B1

Läs mer

MARÖ & AGDAGALAN. Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik. Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09

MARÖ & AGDAGALAN. Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik. Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09 MARÖ & AGDAGALAN Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09 Grupp 4B: Nils Nyebølle Merima Mešić Olivia Lindmark Elin Wretlund

Läs mer

Slutrapport TRTE09. Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info

Slutrapport TRTE09. Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info Slutrapport TRTE09 14 mars 2014 Anmälan senast 26/2 Louis De Geer Norrköping Medlem: 300 kr Ej medlem: 450 kr Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info m r MARKNADSFÖRENINGEN I

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt.

PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt. PROJEKTRAPPORT TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson Marknadsföreningen i Östergötland bjuder härmed in er till en spektakulär gala där flera priser kommer

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Projektrapport. Linköpings Universitet. Grupp B7: Christian Söderberg, Matilda Lindmark, Andreas Ojamäe, Sandra Lindqvist

Projektrapport. Linköpings Universitet. Grupp B7: Christian Söderberg, Matilda Lindmark, Andreas Ojamäe, Sandra Lindqvist Linköpings Universitet Projektrapport Grupp B7: Christian Söderberg, Matilda Lindmark, Andreas Ojamäe, Sandra Lindqvist TRTE09: Visuell retorik VT 2013 Examinator: Gary Svensson Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D7007A Formgivning Datum Material Inlämning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar Form för mig

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016 VÅR GRAFISKA PROFIL April 2016 Selbergs Entreprenad har en enkel och tydlig grafisk profil. Vår logotyp och kompletterande grafiska element ska alltid användas enligt dom riktlinjer som anges i denna manual.

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype.

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype. Formgivning Logotyper och grafiskt märken Man skiljer på grafiska märken och logotyper. Logotyper hela företagsnamnet som är något förändrat medan ett grafiskt märke inte behöver har något med typografi

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01 Grafisk Manual Version 1.0 2011-06-01 Inledning Identitet är viktigt. Omvärlden måste få klart för sig vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa våra kunder. Lika viktigt som det är för omvärlden,

Läs mer

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström Take Mikado Sushi Projektbeskrivning Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström KREATÖRER Melissa Nordström Förutom att nörda mig i grafisk design gillar jag japansk populärkultur. Att då få jobba med

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Visuell retorik MARÖ

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Visuell retorik MARÖ LINKÖPINGS UNIVERSITET Visuell retorik MARÖ - 2013-03-09 Grupp A4s arbetsprocess vid utarbetning av en ny grafisk profil till marknadsföreningen MARÖ. Innehållsförteckning 1.1. Syfte... 2 1.2. Mål... 2

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG Om mässan: Plats: Affärshuset Tegnér, Växjö När: 22 april 2016 Hålltider: Kl. 08.00 Tävlingen Årets Säljare börjar. Kl. 10.00 11.45 Monterbygge. Kl.

Läs mer

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Boksammanfattning Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Tvärtom är skriven för dig som vill bli en vinnare i dina egna ögon, säger författaren Max Söderpalm

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

Mother Bear Sweden. Inledning

Mother Bear Sweden. Inledning Mother Bear Sweden Inledning Jag heter Mathias Steger och är 31 år och kommer från Rättvik som ligger i Dalarna. I mitt examensarbete har jag arbetat med företaget Mother Bear Sweden som ägs av Cheryl

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger.

Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger. Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger. Primärfärg är en av de färgtoner man utgår ifrån vid färgblandning. Färger som anses utgöra grundfärger i de olika färgsystemen. Alltså tre

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15

ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 ARKITEKTPROVET 2013 DAG 1. 1: LINJE & VECK [ENKELHET, UNDERSÖKNING] [1H] 9.15-10.15 Översikt: Den första uppgiften är en undersökning av linje, kant och yta. I den skall du försöka skapa något intressant

Läs mer

Grafi sk profi Eskilstuna kommun l 2015 10 20

Grafi sk profi Eskilstuna kommun l 2015 10 20 Grafisk profil Eskilstuna kommun 2015 10 20 Innehåll ny grafisk profil Profilen består av kommunens logotyp, Eskilstuna kommuns stadsvapen, en färgpalett som speglar vår personlighet och kommunens många

Läs mer

36 träfigurer (20 träfigurer och 9 halvfigurer som kan stå i spår, 7 magnetiska träbitar)

36 träfigurer (20 träfigurer och 9 halvfigurer som kan stå i spår, 7 magnetiska träbitar) Art.nr. 21006 ToPoLoGo "Visio" Innehåll: 1 trälåda med en spegelsida och en magnetisk sida Basbräda (med räfflade slitsar/räfflat rutnät) 36 träfigurer (20 träfigurer och 9 halvfigurer som kan stå i spår,

Läs mer

TRTE09 Visuell Retorik

TRTE09 Visuell Retorik TRTE09 Visuell Retorik Arbetsprocess, poster till Marknadsföreningen i Östergötland VT 2013 Grupp B5 Michael Schönberg Erik Westermark Dennis Wall Lovisa Österling Linköpings Universitet Norrköping! Sammanfattning

Läs mer

Prisad färg 2014. tävlingsbidrag av Eva Sundman

Prisad färg 2014. tävlingsbidrag av Eva Sundman Prisad färg 2014 tävlingsbidrag av Eva Sundman Inspiration från 5 olika decennier: Jag använde mig av internet, olika köksböcker och vänner som har bra minne för vad som har varit modernt genom åren. 60-tal:

Läs mer

DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON

DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON 2010-10-09 Dröm av NN, Översvämning En drömtolkning är inte bara en "liten rolig grej" utan ska ge vägledning i ditt Liv och berätta vad du kan göra för att må ännu bättre!

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

TIPS BANK FÖR DIG SOM SKA STÄLLA UT PÅ ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016

TIPS BANK FÖR DIG SOM SKA STÄLLA UT PÅ ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 TIPS BANK FÖR DIG SOM SKA STÄLLA UT PÅ ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 Hur bygger man en vinnande monter? Vad ska man tänka på om man vill tävla? Finns det några DO s and DON Ts? Här finner ni tips för

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

kommunikation vi uppfyller förväntningar... tillsammans med Ballingslöv bad tillsammans med

kommunikation vi uppfyller förväntningar... tillsammans med Ballingslöv bad tillsammans med kommunikation 2013 vi uppfyller förväntningar... 1 Annonsmallar För att underlätta för er på fältet samt för våra kunder har vi tagit fram ett antal annonsmallar som följer Macros grafiska profil. De mest

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: DEL B

Inlämningsuppgift 2: DEL B Inlämningsuppgift 2: DEL B I denna del av uppgiften är betoningen på samspelet mellan text och bild väsentligt för bästa möjliga valaffisch i kombination med den nya logotypen och partiernas sakfrågor

Läs mer

Xcited 2008-05-20 Senast uppdaterad 2008-05-20

Xcited 2008-05-20 Senast uppdaterad 2008-05-20 Xcited 2008-05-20 Senast uppdaterad 2008-05-20 Som 18-åringar kom Lisa Renander och Julia Hamrin med en galen idé som fick folk att skaka på huvudet. De ville smycka hela Sundsvall med färgglada statyer

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

DIFFERENTIERING. småföretagarens dilemma. Lena Nordin-Andersson. Nordinspire Communication AB 2016

DIFFERENTIERING. småföretagarens dilemma. Lena Nordin-Andersson. Nordinspire Communication AB 2016 DIFFERENTIERING småföretagarens dilemma Lena Nordin-Andersson Sedan jag startade jag mitt företag 1998 har jag haft minst tre ord i mitt bakhuvud som jag har velat att mina kunder och min omgivning ska

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07

Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 31 augusti 2007 Sammanfattning av alla SoL-uppdrag på Gotland VT07 Vad har SoL-uppdragen handlat om? Fole skola, åk F-2, har arbetat med hembygdens historia och hur denna har format kulturen. Detta har

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

C-UPPSATS. Om färg. Lisa Lundbäck. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Om färg. Lisa Lundbäck. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:109 Om färg Lisa Lundbäck Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Arena media, musik och teknik Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion 2009:109 - ISSN:

Läs mer

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 3. Måltiden mer än att bara bli mätt

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 3. Måltiden mer än att bara bli mätt Handledning Lektion 3 Måltiden mer än att bara bli mätt Måltidsupp- levelsen Måltidsupplevelsen Sätt måltiden i fokus och låt eleverna fundera över vilka olika delar som bygger upp en positiv måltidsupplevelse.

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

antoni lacinai Framgångsrika kundsamtal

antoni lacinai Framgångsrika kundsamtal antoni lacinai Framgångsrika kundsamtal Författaren och Meetings International Publishing sättning: Andrea Kellerman illustrationer: Roland Öqvist tryck: Trydells Laholm, Januari 2011 upplaga: 1:1 isbn

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Här följer några sidor mötestips ur vår bok

Här följer några sidor mötestips ur vår bok 23 Här följer några sidor mötestips ur vår bok Varför ska du ha ett tydligt syfte? 1. Du blir mer inspirerad OCH inspirerande. Det syns på hela personen när hon eller han agerar utefter ett tydligt syfte.

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Förändra och förnya med färg!

Förändra och förnya med färg! Förändra och förnya med färg! MÅLA OM ETT ENKELT OCH ROLIGT SÄTT ATT FÖRNYA Ge dina rum värme och energi med färg. Något så enkelt som att måla om en vägg kan höja temperaturen och glädjen med flera grader.

Läs mer

Läs mer på www.storyline.se

Läs mer på www.storyline.se Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse Andersson, Losand & Bergman Ärlebäck Att uppleva räta linjer och grafer erfarenheter från ett forskningsprojekt Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör

Läs mer

Vetenskapliga affischer

Vetenskapliga affischer Vetenskapliga affischer En forsknings affisch/poster Sammafatta information eller forskning kortfattat och tilltalande Publicera resultat Skapa diskussion (diskussions underlag) 1 Reklam för ditt arbete

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Att lära sig läsa. Tips för en mjukstart på läsresan FRONT COVER

Att lära sig läsa. Tips för en mjukstart på läsresan FRONT COVER Att lära sig läsa Tips för en mjukstart på läsresan FRONT COVER 1 Det börjar hemma Text: Liv Engen Förut brukade man säga: Vi försöker hålla igen så gott det går; läsinlärningen får vara skolans jobb.

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius

Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Mimer Akademiens arbete med barnens matematikutveckling Ann S Pihlgren Elisabeth Wanselius Matematikdidaktik hur förbättrar vi resultaten? I olika undersökningar de senaste 25 åren visar det sig att de

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Örebro 2015 Vilket år det har varit! Det här kommer bli svårt att sammanfatta på några få sidor. Det har hänt så mycket inom vår lokalavdelning att det skulle ta upp

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8 GRAFISK MANUAL C E N T R A L E N I N N E H Å L L Introduktion............................................................... 2 Logotyp...................................................................

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Affärsutvecklingen utgångspunkter:

Affärsutvecklingen utgångspunkter: AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG Bland våra små och medelstora företag finns en mindre andel som både har tillväxtpotential och tillväxtvilja. Detta program är avsett att stödja företagaren/ledningen

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Några övningar att göra

Några övningar att göra Några övningar att göra Dagens kort Du ber om ett kort som kan vägleda och hjälpa dig genom dagen. Kortet beskriver hur du kan förhålla dig till dagen eller om du ska tänka på något speciellt idag. Drar

Läs mer

I Språkets värld Lennart Hellsing/Vatten

I Språkets värld Lennart Hellsing/Vatten Klockargårdsförskolas digitala verksamhetsberättelse 14/15 Avdelning: Lilla Basen I Språkets värld Lennart Hellsing/Vatten Catrin Ripa, Irene Carlsson, Mathilda Nilsson 13 barn, 1-3 år Lokala prioriteringar

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

D e s i g n p r o c e s s e n

D e s i g n p r o c e s s e n sense Anton Hellberg, Carl Jönsson, Max Hansson och Erik Johansson Teknik på Polhemskolan Te2A Lund Om reaqua sense reaqua sense s uppgift är att ta kontroll över cirkulationspumpen som finns i de flesta

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011

Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motioner och propositioner + RauD:s svar Ting2011 Motion anga ende scoutmetoden Jag är av den uppfattningen att all scouting bör ske enligt scoutmetoden. Scoutmetoden är sju olika punkter som alla bör

Läs mer

IT-universitetet Göteborg Designmetodik 2003-11-06 P R O JE K T 1 D E T L I L L A P R O JE K T E T

IT-universitetet Göteborg Designmetodik 2003-11-06 P R O JE K T 1 D E T L I L L A P R O JE K T E T P R O JE K T 1 D E T L I L L A P R O JE K T E T Inledning Uppgiften var att göra en konceptuell modell över ett kommunikationsverktyg. Det fanns två begränsningar det ena var att artefakten inte fick ha

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

LÅT DET VÄXA. Guide för skolträdgården. Emma Crawley. Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken

LÅT DET VÄXA. Guide för skolträdgården. Emma Crawley. Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken LÅT DET VÄXA Guide för skolträdgården Emma Crawley Pedagogiska skolgårdar Naturskolan Asköviken En skolträdgård ger en stimulerande kontext för lärande och fina förutsättningar för sinnliga upplevelser

Läs mer

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 -

Workshopunderlag. En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Programworkshop Workshopunderlag En snabbstart i det förbundsgemensamma scoutprogrammet - 1 - Det här är ett underlag till dig som ska hålla workshop i det förbundsgemensamma scoutprogrammet. Se det som

Läs mer

Anders Fox Magical Entertainer

Anders Fox Magical Entertainer Anders Fox Magical Entertainer Rummen fylls av skratt och glädje när dina gäster blir bjudna på härlig magiunderhållning på nära håll. En fantastisk "ice-breaker" som ger dem något att prata om under kvällen.

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer