Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien"

Transkript

1 LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 1 (6) Dnr 3761/2011 Kontrollstödsenheten Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien Australiens Animal Quarantine Policy Memorandum (AQPM) anger Australiens importkrav för produkter av laxfiskar från godkända ursprungsländer. Sverige betraktas i detta memorandum som ett tredje land som är godkänt för bearbetning av laxfiskar för vidare export till Australien om nedanstående regler uppfylls. Svenska anläggningar som önskar exportera produkter av laxfiskar till Australien ska ansöka om detta hos Livsmedelsverket. Kontakta kontrollstödsenheten på e-postadressen 1. Krav vid import/införsel av råvara till Sverige Hälsointyget från ursprungslandet som är avsett för Australien ska medfölja råvaran i original till den australiengodkända anläggningen. Om sändningen importeras från ett land utanför EU ska detta intyg ska alltså inte behållas i gränskontrollen. Personalen på anläggningen ska kontrollera hälsointyget från ursprungslandet för att säkerställa att produkten kommer från ett land som är godkänt av Australien. Slutprodukten ska uteslutande härröra från det parti som anges i hälsointyget från ursprungslandet. Aktuell information om vilka ursprungsländer som är godkända för export av laxfiskar till Australien finns i Australian Quarantine and Inspection Services (AQIS) databas ICON (www.aqis.gov.au/icon, sök på ordet salmonid ). Det är viktigt att regelbundet gå in i ICON och kontrollera att råvaran verkligen kommer från ett land som är godkänt, eftersom ett lands status kan ändras. I april 2012 var följande länder godkända ursprungsländer för råvara av laxfiskar till Australien: Kanada, Irland, Danmark (ej Färöarna), Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och USA.

2 LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 2 (6) 2. Krav på anläggningen Anläggningen ska stå under Livsmedelsverkets kontroll. Fiskeri- och vattenbruksprodukterna ska bearbetas, förpackas och/eller lagras i en bearbetningsanläggning som godkänts av Livsmedelsverket i enlighet med EU-lagstiftningen. Anläggningen ska godkännas av Livsmedelsverket med avseende på importlandets särskilda krav som anges nedan. Anläggningen ska vara föremål för regelbundna kontroller för att säkerställa att produktion, bearbetningsmetoder, kvalitetskontrollsystem och produkter uppfyller följande krav: - Slutprodukten för export till Australien ska utgöras av bearbetade råvaror av laxfiskar som importerats uteslutande från länder som har godkänts av Australien. - Slutprodukten ska ha kontrollerats med avseende på separat hantering, i tid eller rum, av produkten som säkerställer att: o oavsiktlig eller avsiktlig förväxling av produkter förhindras, o sammanblandning med eller kontaminering av produkter av vattenlevande djur med ursprung i andra länder än de som är godkända förhindras. Den separata hanteringen ska ske genom att utrustning och maskiner som används för hantering av råvaror från länder som inte är godkända för export till Australien antingen inte används för att bearbeta produkter avsedda att exporteras till Australien, eller noga rengörs och desinficeras mellan omgångar som bearbetar råvara från godkända ursprungsländer och omgångar som bearbetar råvara från icke godkända ursprungsländer. - Sändningar av råvaror som delas upp och skickas till olika australiengodkända anläggningar ska kunna spåras på ett tillförlitligt sätt.

3 LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 3 (6) - Transport av slutprodukterna av laxfiskar (avsedda för Australien) från bearbetningsanläggningar till exportanläggningar ska kunna spåras på ett tillförlitligt sätt. - Alla sändningar från länder som är godkända av Australien och som ska vidarebearbetas i Sverige ska vara försedda med ett unikt identifieringsnummer ( common identifying marker ) som komplement till andra spårbarhets- och dokumentkontrollsystem. Detta identifieringsnummer ska utgöras av det unika nummer som finns på originalhälsointyget från ursprungslandet som medföljer varje sändning och som är utfärdat för export till Australien. Detta hälsointygsnummer ska finnas på varje sändning som anländer till anläggningen. Numret måste också finnas på en etikett på varje förpackning som innehåller slutprodukten. Numret måste vara tydligt utmärkt och lätt att identifiera. Exempel: En sändning med fiskråvara kommer till en svensk bearbetningsanläggning från en ursprungsanläggning i Norge. Den norska behöriga myndigheten har utfärdat ett exportintyg avsett att följa råvaran i original till anläggningen i Sverige och sedan vidare till Australien. Intygsnumret utgör det unika identifieringsnummer som ska finnas på varje förpackning som innehåller slutprodukten. 3. Krav på slutprodukten när den exporteras till Australien Bearbetning för direktförsäljning i detaljhandel definieras som bearbetning på en anläggning där slutprodukten kommer att säljas direkt till eller användas direkt av konsumenter. AQIS kräver att alla importerade produkter av laxfiskar förpackas på ett sätt som är lämpligt med avseende på deras avsedda slutanvändning. Förpackningen måste uppfylla kraven i Australiens Animal Quarantine Policy Memorandum 2000/26, vilka specificeras nedan.

4 LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 4 (6) Slutprodukter av laxfiskar från godkända ursprungsländer som bearbetats och förpackats för direktförsäljning i detaljhandel måste utgöras av: Urtagen fisk utan huvud och gälar, individuellt förpackad i plastpåsar ELLER flera fiskkroppar konsumentförpackade i en plastpåse inuti en plastsäck, kartong eller polystyrenbehållare med en maxvikt på 27,3 kg. Alternativt: Delar, t.ex. färska filéer och kotletter, som är individuellt förpackade i plastpåsar ELLER löst packade i en plastpåse inuti en plastsäck, kartong eller polystyrenbehållare med en maxvikt på 27,3 kg. Alternativt: Frysta delar och bitar som förpackats individuellt i plastpåsar ELLER är styckfrysta (IQF = individually quick frozen) eller vakuumförpackade i plast eller glaserade med saltlösning och packade i en plastpåse inuti en plastsäck, kartong eller polystyrenbehållare med en maxvikt på 27,3 kg. 4. Krav på hälsointyg för export till Australien Livsmedelsverkets personal på den australiengodkända bearbetningsanläggningen ska, för varje exporterad sändning, utfärda ett svenskt hälsointyg avseende kontroller som säkerställer produktens äkthet och spårbarhet enligt ovan. Aktuell intygsmall finns tillgänglig för utskrift på Livsmedelsverkets webbplats (http://www.slv.se/sv/grupp2/import-och-export/export-tilltredje-land/lokalt-utfardade-exportintyg/). Livsmedelsverkets exportkontrollpersonal ska kontrollera hälsointyget från ursprungslandet som åtföljde råvaran av laxfiskar för fortsatt beredning/lagring i Sverige. Kontrollen ska säkerställa att produkten kommer från ett land som är godkänt av Australien och som därmed uppfyller Australiens krav på djurhälsostatus och att slutprodukten härrör från den sändning som anges i hälsointyget från ursprungslandet. Originalet av hälsointyget från ursprungslandet ska åtfölja slutprodukten vid exporten till Australien. Aktuell information om vilka ursprungsländer som är godkända för export av laxfiskar till Australien finns i AQIS databas ICON (www.aqis.gov.au/icon, sök på ordet salmonid ). Det är viktigt att

5 LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 5 (6) regelbundet gå in i ICON och kontrollera att råvaran verkligen kommer från ett land som är godkänt, eftersom ett lands status kan ändras. I april 2012 var följande länder godkända ursprungsländer för råvara av laxfiskar till Australien: Kanada, Irland, Danmark (ej Färöarna), Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. 5. Hantering av hälsointyget från ursprungslandet när en ursprungssändning delats upp under bearbetningen Följande rutin gäller när en sändning med råvara kommer in i Sverige, delas upp under bearbetningen och slutprodukterna exporteras till Australien vid olika tidpunkter. Det finns i detta fall endast ett enda hälsointyg från ursprungslandet. a) Om en sändning med slutprodukter utgör en del av en uppdelad ursprungssändning från ursprungslandet, ska företaget informera inspektören om hur många delar ursprungssändningen har delats upp i. b) I detta fall ska inspektören underteckna och stämpla originalet av hälsointyget från ursprungslandet och tydligt ange att delpartiet i fråga utgör den första av totalt x antal sändningar (4 i detta exempel) och att vidimerade kopior kommer att åtfölja de följande 3 sändningarna. Det ska anges hur stor andel av ursprungssändningen denna delsändning utgör. Exempel på text: Consignment 1 of 4 for health certificate No. xxxx, containing processed products from XX% of the original unprocessed imported consignment c) Inspektören ska ta en kopia av det undertecknade och stämplade hälsointyget från ursprungslandet och spara denna. Denna kopia ska sedan utgöra kopieringsunderlag för hälsointyget från ursprungslandet till de följande sändningarna (3 stycken i detta exempel). Ytterligare en kopia ska sparas i akten. d) När den första delsändningen exporteras ska originalet av hälsointyget från ursprungslandet åtfölja sändningen. e) När nästa delsändning (nr 2 av 4 i detta exempel) ska exporteras ska inspektören bestyrka en kopia av hälsointyget från ursprungslandet (kopieringsunderlag enligt punkt c ovan) genom att underteckna och stämpla den innan den, tillsammans med Livsmedelsverkets hälsointyg, skickas med sändningen till Australien. Den bestyrkta kopian ska kopieras och sparas.

6 LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 6 (6) Exempel på text: Consignment 2 of 4 for health certificate No. xxxx, containing processed products from XX% of the original unprocessed imported consignment f) På samma sätt förfars med följande sändningar, till dess alla delsändningar med slutprodukter har exporterats. Inspektören ska samla ihop kopiorna på intygen för samtliga exporterade delsändningar. Dessa ska jämföras med den första kopian för att kontrollera att proportionerna stämmer. g) Gränskontrollpersonalen i Australien känner till denna rutin. 6. Övrigt Det importerande företaget i Australien ska kontakta myndigheten Department of Agriculture, Fisheries and Forestry ( DAFF) för information om dokumentkrav. Information om kraven finns även på sidan samt i AQIS databas ICON (www.aqis.gov.au/icon, sök på ordet salmonid ).

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur Branschriktlinjer för den svenska marknaden Fisk & skaldjur Dessa branschriktlinjer är framtagna av Fisk-& Skaldjursrådet och gäller för märkning av djupfrysta fisk-& skaldjursprodukter på den svenska

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012 Version II maj 2012 www.jordbruksverket.se/resameddjur Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2012 2 Innehåll Så här fungerar regelverket

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer