Tilastotiedotus Statistisk rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilastotiedotus Statistisk rapport"

Transkript

1 Tilsttiedtus Sttistisk rpprt Tilstineist Stl' -t SSN Tilstkeskus Sttistikcentrlen 1987 Centrl Sttisticl ffice f Finlnd Tiedustelut - Förfrägningr Päiväys - Dtum Srj j nr - Serie ch nr Terttu Keikkl L 1987:1 (9) 5829 LKENNE SMFÄRDSEL MJTUSTLST 1987, helmikuu, ennkktietj NKVRTERNGSSTT STK 1987, februri förhndsuppgifter CCMMDTN STTSTCS 1987, Februry prelim inry dt JULKSUJEN MYYNT: Tilstkeskus, PL 54, 11 Helsinki Puh. (9) Vltin pintuskeskuksen kirjkupt Helsingissä nnnktu 44 j Eteläesplndi S 12/78L/ds FÖRSÄLJNNG: Sttistikcentrlen PB Helsingfrs Tel. (9) Sttens tryckericentrls bkhndlr i Helsingfrs nnegtn 44 ch Södr esplnden 4 ML RDERS Centrl Sttisticl ffice f Finlnd P..B. 54, SF-11 Helsinki TEL (9) CSH SLES Gvernment PrintingCentre bkshps in Helsinki lcted t nnnktu 44 nd Eteläesplndi 4

2 - 1 - MJTU STLST, HELMKUU 1987 M jitustilstn s isä lty v ä t kikki h t e llit (ml. m te llit) j mtkustjkdit sekä suuri s retkeilym jist, lm kylistä j tä y s ih it l is t ts. kikki lä ä n in h llitu ste n m jitustim int vrten myöntämän elinkeinluvn mistvt liik k e e t (s. 52/69). T il s t n tutettu vudest 1971, uudistettun vuden 198 lust lähtien. L e irin tä lu e e t sisä lty v ä t til s t n kesästä 1986 läh tien. K ä s itte itä j määritelmiä n selstettu t il s t tie d - tuksess "M j itu sliikkeid en k p site e tti". M j itu s liik k e is s ä (pl. le irin tä lu e e t) helmikuuss 1987 tphtuneist yöpym isistä l i ulkmlisten yöpymisiä 15,9 % (v ,6 %). Huneiden käyttöste li kk mn slt 52,1 (54,4). Julkisuss levien tie t je n lis ä k s i n julkisem ttm i tie t j hunekpsiteetist j sen käytöstä stvn myös mjitu s liik e ty y p e ittä in sekä tulukk : trkemmll kunt- j lu e t s ll. Krjus: Tmmikuun ju lkisu ss liv t h te llie n K p site e ttitie d t tulukss iket j tulukss 4 v ir h e e llis e t. ike kikkien m j itusliikkeiden määrä tulukss 4 li 74 j huneiden määrä NKVRTERNGGSSTTTK, FEBRURY 1987 n kvrterin g sst tistik en innehäller smtlig h te ll ( in k l. mt e l l i ch resndehem smt en str del v vndrrhemmen, semesterbyrn ch pensinten, dvs. ll de nläggningr sm länsstyrelsen b e v ilj t n ä rin g s tills tä n d fö r inkvrteringsrörelse (förvdn. 52/69). n kvrterin gsst tistiken hr prducerts sedän 1971 ch u tg iv its i reviderd frm frän ch med börjn v 198. Cmpingpltsern ingär i s t tis tik e n fr..m. smmren För begrepp ch d e fin iti n e r hr redgjrts i s t t is t is k rpprt "nkvrteringsnläggningrns k p citet". februry 1987 svrde utlänningr fö r 15,9 prcent (15,6 % 1986) v övernttningrn pä inkvrteringsläggningrn. hel lndet vr beläggningsgrden 52,1 prcent (54,4 %). Utöver uppg ifte rn i publiktinen fin n s det publicerde u ppgifter m rumskpcitet ch beläggning e fte r inkvrteringsnläggningstyp smt pä en nggrnnre kmmunivä e lle r mrädesnivä. Krrektin: ntl h te ll i jnuri vr rik tig i t b e ll ch fe l k t ig i t b e ll 4. ntl ll inkvrteringsnläggningr i t b e ll 4 vr 74 ch ntl rum

3 - 2 - SUMMRY The ccmdtin s t t is t ic s f Finlnd include ll htels ( in c l. mtels) nd guest huses s w ell s gret prt f yuth h ste ls, h lidy v i l l ges nd brding huses, i. e. ll f f i c i l l y licenced ccmmdtin estb lishm ents. ccmmdtin s t t is t ic s hve been cmpiled in Finlnd s in ce 1971, nd they were revised t the beginning f 198. Cmping site s re included in the s t t is t ic since summer n ccunt f ccmmdtin s t t is t ic s nd cncepts nd d e fin iti n s re utlined in the s t t is t ic l reprt "ccmmdtin cpcity". n d ditin t the published dt, unpublished dt n rm cpcity nd cpcity u t iliz t i n re ls vilble by type f htel nd ccmmdtin estblishm ent nd t mre disggregted level thn in Tble, i.e. f r mre thn 1 m u n ic ip litie s r regins.

4 ' x s rs. > c tu c u. V C CCZ 4 W U Z Z x «4 z «t r -j -J x -j «i SC _J K UJ > Z. ^. z r V) 4 > > C Z muí - -J (/) J z U? UM ^ZL z - Q. v z 4 9 J 9 -) C Z C C 4 4 z Z u j tu r. m w m 9- r «m x cu \i v\ > 9 - í w > '» i^ m c«k. - x J r - > r - r sí ^ - J l sí sí 1 r- t 1 r - Ni - 1 J J si r J " 1 r i/i» 1/1 r e sí i/i l «> K> sí 7 s x> J n r k i l r- sí v SÍ 1/1 J l n t sí sí» en sí SÍ l J l f r j - 9 " 9 r» r l r 9 T Ni l r - r r ( J sí - sí l - s» i e 1 s sí - ' r s l J v i r J K r r s J l 9 J l SÍ «J» i r SÍ s r e e r» m r i SÍ J sí l - s e r " 9 J l 9 sí e - l r s> e 1 sí s s ' > J SÍ J 9» J S. J SÍ SÍ 1 l r - l - r r >í l J T SÍ r T 1» 9- J SÍ r - er s 1 «s SÍ SÍ J sí sí l r " r r j r r 9 s sí s SÍ l J SÍ J l J e» J SÍ SÍ J J SÍ e s r sí - > «J 1 sí 1 J J sí J r J J r J l - l - - SÍ l 1 l e SÍ w «s SÍ r fnj «K> ÍM 9-9- l/>m U1 W T» i - rg M M e N r - - í 9- J s í r j z >- > tu r UJ t/> UJ z u L z «z c Z 1 1 s s tk L UJ í S s r U. ( j tu sí r s M z -J z > r 9 z sg n >4 UJ - j J Z z r - h- r UJ cj> u i ' r s UJ UJ 1 z r " K > Z L 4 z Z r x «J st M 1/1 z Z r» l M UJ» r- z 4 í SÍ C" UJ 1 C9 l ( r 4 r C z z c í l f> UJ z z l r r sj z M e QC «QC > s s J- r - x e z > u c tu b. u M r J T~ r T r u z r en r > z i 1 Z t r r J r t > Z M c r J J r r r z z t - U 4 9 z K - c -J u UJ r» z «Z UJ M c tu t Z ec CL t r e c ( 1 sí f H- z z 4 «9~ > s Z z z UJ Z r > J r tu z r- x 1 z s u Z r - z > x H Z Z.J in > «r fví S rj «J t sí f J rtklj st r- sí - g SÍ ««r> ^ x " i r- > «K r ru J SÍ > r - ) J e 9- S S r x > r x K> r > s í r 9- -í» r - s s r 1 s 9 r» 4 V 9 r 9- r» - «r C x ^ r r > x r s l s 9 s r r r 9 " 9- > 9- t. s K i s 9 4 s s r 9 r r x - ( «J 4 9H Z Z 1 9 /> Z í z «J T. UJ UJ u Z c z 4» ec z - z z z 4 4 z J.J H > UJ UJ 4 4 ^ UJ 4 4 w c. - i s 4 C 9 Z 4 4 u c Z -1 4» ^ m Z J J z - J 4 4 «J 9. : QC z UJ je UJ > Z 4 UJ 4 4 C z 9«1 4 > 1 _J 9 4 Z -J UJ UJ z tu Z - J M c 4 Z - D 1 >. UJ c QC > QC»-i J «J c t el r- z M 1 i i 1 Z 1 - Z UJ 1 CC 4 c i i 1 > 4 Z z V) z Ul K U J S U Z 9 z Z 1 4 Z z c Z /) > Z UJ UJ QCz l Q U J ^ «- «- T c z - z l 4 4 QC z z c _l M 4 4 Z > m Z 4 Q z M 1 C Z 4. Z > z QCc r J UJ - Z Z z z sj c z 4 _l c -J 4 4 i/) 9 u. tu z UJ 1 N W Z 4 H 4 4 Z 1 > Z -J. 1 c UJ u. > z h-9-9 -J 4 QC 1 QC 4 z. 4 rsl. 9 9 l Q» -J Z c D S Q. J U» N V > z > M 9/! 1 1 > N- u. uj w c 1 t Z i 1 4 QCQC 4 r- z Z z c s^ 4 r- z > z c 9-1 z c S 4 Z 9 9 i/i UJ z x r- l 4 z M 4 Q 4 94 Z 4 QCZ Z > Z 4 Z 1 9 UJ -J M _l z l 4 tmé z > ^ 1 Q UJm M Z C > 4 4 J Z c S 9 j Z. S c Z 4 ^4ZQdCUJ j u j W > z 4. -J j Z 4. Z UJ t j Z Z 4 c «4 9 w V L QCz - 9- Z QC9^ 4 94 r-. QC1 Z 9 KKK THTEENS-TTL ?

5 t- 4 Ui V) 4 ««K Z ««- «4 J»- />»- «4 4 UJ Ui z ir>z > «4 «> 4 c v> y Ui - j 4 UJ 4 Ui > -J h- _J M N. WUJ 4 H UJ t- «UJ H Z h- Ui Z 4 Ui Ui «-i v>h- V» 4 V) L. «4 «J > > 4 4 4» UJUJ > «U. z z M V) UJ«z x z J 4 Ui > z 4 4 V) V) 4 «4 t- Ui Ui -i Z V) z -J UÍ H- 4 «Ui t- M ffi U h H VV) H > H- Ui w ««4 KL > UJ > UJ 4 r^rtrsjn,».ïnr-'lkw 'ÎWKn/M^fn^r'tn^lMi^iVJ^W - f V ' K» r v i C 5 K > K 1 4 > 4 r ü ' ' 4 V í f r i M ^ p s. ^ f V ^ Í > ' 4 ' s í i r t ^ f > r,'njw'r-r>» Í ' l ' M W N N N W ^ K í l ' r r K ' N i n ^ ' - J N ' N ' í (MíiMrtiriNWMr-N^CM'M'Kir ^ Kfl'-K''-'J r-k> ^ > K>P 4 f r- T- r- r ÍM~ rvjfsj N r f\j r- f\l r- «- ( N ' ' ' t t ^ e C K t r e ^ N ^ r ^ n r ^ N N ' N ^ V N i M f \ j 4 r f '» m K ) K > 4 K > K ) t K > í > 4 v i > f l r r K > K ) f \ j i / '» 4» «r» WW'fc'^ ' ',>Nfl(',ft ^,s,rw N ^ N N ^r'^nwi-k>fvilt-k >Cr1 "4 ' - "t fn t N T f (M r> r- f r r r «4' ís. ^ f'j r WVift f (Mft K>M N. r > k>r ir \J ^TK HMM^ # V) V) 1 Z > z - 4 > 4 J_ UJ 1-i K ' í W r - f ' - N N ' C ^ ' ' N ' N l f t N ' f ^ N r W N i ^ f l ' M f l r t N t f t '» K N > 1 M 4 M 4 «h- H» 1 > UJ «l/> -9 «J «z 4 «> Z z - u f z K _J M4 4 c > 4 f» M 1 UÍ 4 M H «l/> Ui > > «> - J z h- h- 1 4 K Ui Ui -J «J -J H- > > M 4 z Ui r» ui _J _J V) «N U. t 4 -i 1^ - U UJ UJ 4 - &> V) z UJ K- «- -i -i - H- Ui UJ> 4 -J -J 4 Z «UJ V) 4 -J V) z- 4 «1 UJ 1 «-i Ui 4 Ui >- H - H- f- JU.4 UJ «V» 1»- Ui 4 1 UÍ K Z t Ui 4-1 H> Z»? 4 h» > «««_J U»- t ' «UJ m - > z z h ü 4 «UJ -J«4 4 Ui H Z UJ u 4 N 4 ««- h- «H 1UJ 4 Ui»- > M. UJ -i UJ 4 >- z «V 4 )- «z H- «1 «4 4 Z 4 UJ -i h- -i Z 4 /9U. z > > «UÍ Ui «4 Z -J ««Z M Uí -J J V) «1 Ui UJ -i -J -i Z Ui «Z V) UJUJ Ui z t- t- h-»- f- «.J J Ui 4 -i -J 4 s 4 4 > «z -j u Ui > > h- m Q z > ^ - «t >- -> z ^ «/> ^ N NNKnn r»í^nrflrfrfe"6r»-in'iftfli l/''" r-».í f \ i M» r \ i f m K í r v i m r v i f s i f f v J í v» ^ j r v j ^ f s j r j f N j f f \ J f v J r v j r v j K >» - r v j f M» \ j i ( V K ) ir» ^ N M W» ««^ ^ r j l N ', ' r s J r v K > f ^ ' ^ - P w r - N. K» N. l > t i r» r g s í» «- f>» t > f s. ^ - - r v j f M, '» r v j r ^ K > ^ ^ ~ r ^ - r - r f. m ^» r if M ^ e «> ' &> N N V D N N M ^ N v ' ^ ' i t n ' t N ^ ' i M ^ K N ' K t ^ W «- fw 4 N^^M^('KJin9 'W'6Nr^flK»frK>KlK1Nr '1»N N&'i NlÍ,, Í\J i n t r i ' C i n m f f f i i r» K i ' ^ i r > K > i r» ' K í ^ i r» f i r» i r > i n i r ' ' C s í N í ^ í >^ i n i n «^ N # i r» N í > m is «# ^'v N r> 'ir -i e -i 'J ' WK r i \ Pvj ' T>íM 4 i r N j M ^ «f g í ' N ^ ' ' N ' ' M ' t f ' í N N í P - M ' l M» f - > ) 4 4 K> K>4Mf\J4 f\jfnjfmrr,'»cg4444í4f'n^-k'inf'nk14»> f4 Kí K ^ K> N N ^» r t f l J M - ^ W «i W 9 ^, i n ' i M r r ' í N í ' ' ^ «" " i ^ > ' N K i ü > M ' i r ' f r»,, M M N ' ' í i r ^ i r ^, «í K > t r» M > í ' f» ^ f r f l «N f r N r-in' K >4N N r-' t M»fr4K 4K >^^«r'ín ü,' '^ ív 'ú ' 'í^» ' 'í 4 r V» ^ N K H N ^ i r ' r f N M K ' i l ^ K r ' i r r i C N ^ t ' i t t ^ N K l K 1 N ( r ^ r i ^ i i r i r ^ i i ^ i r t ^ i r ' t i M r u M ^ ^ ^ ^ i i i r ^ ^ i n ^ i / u r 4 i i t «-J K Z c C Z Z 4 4 U 1 ui e c > z w 4»- i JW)h >- Z H- Z 1«Z : n UJ 4 Z rv -i z -i UJ ««Z -J UJ _j z > UJ z «««-J -J V) «V) «> z i ui J Z - -J -i Z Z 4 -J 4 Ui «J Z 4 Z 4 Z 4 Z 4 Z 4 - z ï z Z Z Z Z Z Z Z 4 4 « Z U..» 5 Z T S w t -> \ 1 1 Z «Ui Z ec UJ «4 uí c _ V) Ui Ui Ui 1 Ui n j ^ j uí UJ UJ Ui -i Ui x > > > > z > > -j > > > > > 1«Z t- S Q x j w 4 : UJ V) V) 4 U lh «-J h- t- - «f- -i )- «>H-,j-f-l/>H-UJh-» 4 />H «v» y- t/> V) V) - z ir hiu >- V) H «4 l/)ú) ( f. 4.»4 Z H. z t 4 ^ z H Z.. (- Z UJKZ 4 «Z K Z -J í- Z )- H Z «Z 4 «> «z Z Z S S 8-1 «z V) Z m Z Z 1 Z «z Ui Z Z - Z Z Z Z t Z 1 Z Z > Z -i Z 4 Z 4 Z Z «V) Z V) k Q.ZCL-.h j»- «H- k 1. «Z Û. h- 1. h» 1 H- «Z Z Ui u» «Z Z UJ 4 UJ 4 uj 4 4 Û. 4 4 V) 4 4» J 4 c > V) 4 - «uí 4 t

6 m > t CC S L > x t c Q s T KUK5 z M >- - r h. z c > i^ «y z i u UJ -H h- UJ > ^ > W rv n rv i -t c» w rv s» M r > r fvj r M t \i ) r /t ^ l/\ i p- ^ i «r i «i > - j ri m t U. h- 4 «t x 4 - ' " t M M ' ' rv t K r K» rv t ' r > r M t r im 4 r r t- - - " t «- ' r «t im rv 4 t r s ' cc C u» r t r M r «r «r ' 4 r rv - m rv «r r r J s f M r Z 4 U J h f > t t «h 4 4 M M r v f r 4 Kr - «t im r t sf N N»- - st T st m cc t z» - M - r M «p- J z > Z Z Z W 1 t U J z > UJ C K t M t t Z f >- > M (/> Uj L Z > - K h Ü CC C CC UJ h- U i C UJ h- c z u.. x fv 4 UJ CC 4 x i Z M H N ' x ec. CC UJ " 4 UJ -J L _J h > > c en CC H C 4 C rv 4 -J UJ UJ cc (K 4 4 x z ' C UJ > UJ m r - UJ x Z - CD C M i l > C > pj et 4 en t z K Z t / ) N N U 4 tu 1 c t s c Z Z t z 5É - UJ 4 h- M tp CL -> UJ K m - 4 u> K UJ 9 4 x UJ UJ L > z z CC. 4 C x e/) UJ «U.- u j M Z Z M Z 1- z UJ t m > 4 z z h i f l ï Ü C z UJ m i UJ CC t UJ 4 CCL x x h- Z L u i L v.. Z K M t^u J.j g - w u j í 5 1 ^ V «c h- CD U ^ h- UJ Z UJ w z C H- u 4 UJ > K H 4» x H x u C m Z. h- CU «f 4 M M V» r r - t «4 ««' t t r rv t r r M r - 4 r - 4 rv t r im» x t r 4 ru 4 > ^ rv r r ' 4 t t rv rv r t J ' ' r z r > M x s t r t r - i «4 e M Y- ' M r ««- - r «t - ^ ^ UJ «J «J ' r i t r M m M t r 4 W r im im r r r 4 4 M UJ s r~ i v~ T p r fu N M «H tp c cc f - cc z z UJ H» 4 U ) M > UJ UJ > t Z U r - K - UJ Z tppmtp -J. J t 4 4 C p l «J.J (M UJ UJ UJ -J... h h» h MU i U 4 4 g g g z z z r t r r K -J J U J UJ z z > M Z cc J J cc t (h r j s# «rv >t r m t ^ rv rv t t ^ «- im t r N N «i 4 c rv r rv ««r >r n «r t i m» i - r 4 - r t j i«s t r r pv r» im j im «r n k i > M «x» ' s f N - «r- r» n6 r M M t i «# h» im &> - sí sf > r M im i rv - N rv i rv ' r ru > i rv rv st - t C p M rv rv r rv r im r i r S> r rv p- f» VM P tt «t r «l tt t t rv sr 4? st - s s fm t st r M im rv 4 rv p P- T- r ' M J Y" S rv r p- s 4 4 r tu t ^ rv M 4 p- p ««J P 1 r P p- ' h) i j m 4 rv P 4 4 HT z z «4 4 4 r 4 4 M r M 4 r p M p- N P rv p» M J J J J p» g z «t z x H- x Z z r s im i i l ' r s f l-rv n s í i/'^ 'í cc 4 i en U. c UJ M 4 4 L x.j CC h» 4 U CC «t Z Z C CC > 4 «Q z eu en z i Z 1 i pl tu t C 4 pj 4 UJ z z pj pj 19 z «J UJ t J h UJ 4 M tu CC CC Z tu. i > z Z C z 4»- pj. z C z z ««4 tu t en pj t CC CD 1 > Z Z Z t 4 Z t 4 Ûs z z 1 UJ x 4 4 Z z CC ^ tu > 4 > 1 tpu. M Ui m 4 H - > CC 1 z 4 Z pj C> Mí.j 4 z M z z Z pj UJ 4 Z MM 1 M : 1 M u uj! UJ 4 Z 4 Z 4» Z C pj 4 UJ Z J J 1 4 Z -5 1 pj 9 Z z tp UJ M 4» Z H UJ tpuj 1 QqCtUNUJZll/MZw J (-C« z M Z 4 Z t tp4 CZ tu 1- CL > )-.. j MZ. l. CZ t z 4 4 z cm J Z J Q. Z C C C C Z U J Z x z h.ui^>qujijmuh>t^mzjz>z>j tuiutuj4tux 4 UJ _ ^mi h 4Dh ^> viujd«zzuj UJÍ H Û.> j ^ztz->ji -^c->i>i -)b ^.ú ui stt «p- m UJ 4 h- z x. > -i /> z YHTEENSÄ - TTLT - TTL ,

7 2 t/i Ni^ii H cc ~ H 2 «H C H 1 CC K> B ' N. > ' J» 4» UJ. (fi LU J 'C CsJ t in J M P P 4> l _ j 2 CC - j UJ Z >- >. «t p - J - J t > Z U H- 4 M UJ ( 1 rw 4> ' 4» 4» ^ H Q z t 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' e. 2. «- ' «K -> 2 - ' > 2 C C - ' 2 z. - -»- QC V 2 - J UJ P 4 J J»«' J > c CD > ' ' ' ' ' ' ' - " - J H - J ' C - J - J Z c b UJ C - i r Z 1/ LU UJ LU > M H M t UJ ^ 2 1 H M M -«2 - ( J UJ t 1 u -+ 1 J J J P^» c ' LU 2 UJ Z 2 z t ' 4> ' ' ' P..» - J P - > l 2 H «> tf t J u. UJ UJ H H 2 - M -> 1-4 t z P - Û. 2 i- H. QC 2 - J UJ 1 ' J t. H UJ H UJ ^ CD '. l/> UJ ^ QC H 2 ^ t 2 > - Z r- P- «-i 2 -J Z w ) Z - C 2 CL 2 P- M H > C. ce» H H 4 UJ Q 1 + M.J H # UJ t t ' ' L 4 ' t QÉ Z t 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' mfr g r- r- H H > t 2 ~» c C UJ 2 > UJ K u» > 2 k J -J t t c 2 KZ«- J -J - J 2 - J UJ z H UJ UJ UJ UJ CD 4> 'J ' fs. 4 2 «> - P - - H 2 ' ' ' ' ' ' ' u5 uj» Z»- - J t C t M - J z UJ z H - f M U t H Z U J ( t Z 2 Z H H QC -J UJ UJ Z Z UJ - J t UJ UJ CD z «C t CD H. c u j nc (/> L. tmt > t C P- UJ - > > U i t CC t > z t Z t lj QC z P- w ^ - UJ z UJ l/» uzee Z t CD z i _J t t U UJ «- J «UJ t_> z 1 >.J UJ 1 _J UJ UJ c z s UJ «> Z t z 2 lj 2 -J

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland ., I Äldres läkeedelsanvändning per 2011-09-01 i Västra Götaland Antal persner Mål (inskning ed 10 prcent) 5000 0000 25000 20000 15000 10000 5000 0+1--- läpliga läkeedel Antal persner 65 år ch äldre läpliga

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby ii & l ii Vl 201 7-10 - 31 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f ji l AB ilj lf: 08-737 21 22 ii l ii fi E ii i i i f 2017 Ci B A Ol j A f ji l AB ilj P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E iiill

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Beslut Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetscentralen har enligt 17 1 mom. 4 punkten i strålskyddslagen (592/1991) beslutat att användning av radioaktiva ämnen och apparater innehållande

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning

T rädinventering & okulär besiktning T t & it R ii, Hly 201 8-02 - 07 T t t Pl B A Ol Sj, A Klt AB T t t å Lili Rll, Exlttt Tt it Alt E t t t i R ii, Hly, tt ji fi å 018 Pl B A Ol Sj Att tt å Lili Rll, Exlttt P å i t, tlit, tl, åll ilit t

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n.

.1fl.=::5, =E; E=E*r;!;E 5. d5eige?2a U. i i o = .2 B=lJ3S. - :'x.=f= o.. () ie.:.: (J'O tr:1= l,r'\ E cj-o -, ^i.i.= -i -., l-n. L... 't. ' l, 'l, r{ r. 'r U 6l q/ 'l >' 'p tr. 3 b+ 91 r9 '.Q 1 > Y_r )t,)24., _ ' g * A/;Al ccgc' uj6 5 cgx 9 (J r l,?

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B c A Ol j. A f Kji l, AB ilj. P i i

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Tr ädinventering & okulär besiktning

Tr ädinventering & okulär besiktning ii & l ii / A B 201 7-03- 27 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f J M Eli lf: 08-508 266 52 ii l ii fi E i i i -A B i f 2017 Ci B A Ol j A f J M Eli P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E i

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

1--861". o '" CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: '" OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut

1--861. o ' CI CI .: ;: .:.. 0 ~ M ~ ~ D022 :: ' OJ .. ;. C :: i- 0- Kungl Järnvägsstyrelsen str 422 Mbr regnr 114 Ut Kungl Järnvägsstyrlsn str 422 Mbr rgnr 114 Ut 1 1 59 9.. POSTVAGAR 22 1--861". n ;-1'1-- J : Q..: ;: : 2 x OJ 2 OJ : C Q. C OJ Q. - ;..:..: ë3 V' - "' c n - a. OJ l: l: OJ l: l: OJ ;: C C Q. Q) : - C Q.

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken JUL Tfikförvaltningen S»' VS STKHLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (4) 015-1-04 SL 014-0784 Bilaga A.1 Prduktinsberäkning, detaljet t- infsäk. klass fikutbud

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Författningssamling Borlänge kommun. Utbyggnadsplan för Borlänge kommun

Författningssamling Borlänge kommun. Utbyggnadsplan för Borlänge kommun Ffili l u Ubpl f l u lu v ul - -, M u Du Dup Pl Of Ku Kul bl Du Kui Ffi Kull, p. Duvi Pl- ch chf Publici Ffili, Ii, bl. lu - - vi Åli lui Kul Diiu / Rvii - - Upp p Rvii - - Upp p Rvii - - Upp p Ihll. i

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF JÄRVEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF JÄRVEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF JÄRVEN I MALMÖ K h Mmm HSB bjvhm mm 24 vmb 1830 L: S Sj1 D 1 Öppvmm 2 V v mm 3 Amvmmv v p 4 Gv 5 Fv 6 Vvvpjmmmjupm v v 7 Fm bh 8 S vmhp

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r" lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' "S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,'

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,' STTgEC H ELKA N & r agsrätt med r Kjöbenhavn Götebrg CKristana Warmuth \'Vih dhansen A b Lindstrand 1 anns Musi!han e f' S Beuer ffi Hesing 01 '' Pris: 1 krna ' 2 Har du' mig kär 1 SANG PANO t k' rv' Rich

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44 0,0 TCNÖRLRIN PRRIN PLTSR,0,00,0,0 PRRIN PLTSR,0,0,0,0,0 TRUDDSVÄN,0 NM S INTLI ÅNVÄ,0,0,0 RUPPR V SOLITÄR USR VRÄNSR MOT PRRIN,,0,0 D,,0,0 NPSSNIN MOT MR R NY LOLT R NM PRRIN PLTSR RINDÖVÄN,00, UTPLTS

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Dalstigen (8) 30,60 30,95 29,79 (30,44) 29,98 (29,04) 29,98 29,54 (28,64) 30,03 28,49 28,75 29,88 28,83 28,56 27,88 29,18

Dalstigen (8) 30,60 30,95 29,79 (30,44) 29,98 (29,04) 29,98 29,54 (28,64) 30,03 28,49 28,75 29,88 28,83 28,56 27,88 29,18 30,60 30,95 29,79 (30,44) (29,04) 29,98 29,98 29,54 (28,64) 30,03 28,75 28,49 29,88 28,56 28,83 27,88 29,18 Dalstigen (8) TRIVSELHUS 570 10 Korsberga Tel 0383-208 00 info@trivselhus.se www.trivselhus.se

Läs mer

Abstrakt datatyp, ADT

Abstrakt datatyp, ADT Abstrakt datatyp, ADT En ADT är en domän (en "mängd" av data) och en mängd av operationer (funktioner) som kan utföras på detta data. Själva beteckningen "abstrakt" kommer från att vid användningen av

Läs mer

!"#$%&'()'%"!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) )!"#$% (&*)+&,-.)"%&'' (&*'!"%/)0*)"'!"#$%-*& 56)7)

!#$%&'()'%!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) )!#$% (&*)+&,-.)%&'' (&*'!%/)0*)'!#$%-*& 56)7) !"#$%&'()'%"!)'!&''()*+',-.-/&'010)2&)30,&) 4444444444444444)!"#$% (&*)+&,-.)"%&'' (&*'!"%/)0*)"'!"#$%-*& 56)7) "00&11"2'%..,->0?&-1+)1@->-)A+B-/0C+1'-)!+1',-)%1?&01&6) 8+/)9:;

Läs mer

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A Aanged by ANTAKERR Fom A CHORUS LNE ( One ) Fo SATB* and Piano with Optional nstumental Accompaniment Modeately (J = 132) NC Duation: ca 2: 15 AKT TVÅ! Music by MARVN HAMLSCH Lyic by EDWARD KLEBAN Svensk

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

[58a] Orkester. Biljettpris vid Operaförestlillningar:

[58a] Orkester. Biljettpris vid Operaförestlillningar: [58a] Orkester. Biljetter säljas : H "a,'daya : Till vanligt pris från kl. 12 midd.; till förhöjdt pris samma dag kl, 9-11 f. m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-'" e. m. Sijn- och helg.faga.-: Till

Läs mer

Sveriges ungdomsorganisationer

Sveriges ungdomsorganisationer Sveriges ungdomsorganisationer Kort om LSU Paraply- och civilsamhällesorganisation Ideell, partipolitiskt och religiöst obunden Grundades i slutet av 1940-talet 86 medlemsorganisationer, 700 000 medlemmar

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m H u p ö h m H u D M - P p H u ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10

Läs mer

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda).

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). SFS 1988:293 Strålskyddsförordning; i sin lydelse 2001-09-01 (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). utfärdad den 19 maj 1988. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Beställare: Skanska Sverige AB genom Tommie Gutén A ntal sidor: 10. Projektansvarig: Niklas Jakobsson Datum:

Beställare: Skanska Sverige AB genom Tommie Gutén A ntal sidor: 10. Projektansvarig: Niklas Jakobsson Datum: i M3- Riig ä föäig fö E Bäll: S Sig AB g Ti Gé A l i: j: 3 jig: Nil Jb D: 7-- O il Sällig ågäfölg O jbiig Aibyå h S Sig AB g Ti Gé få i ppg äll i löig bli ll fö ppfyll hög illå ljiå h fö y lägh i O il.

Läs mer

Företag i strukturomvandlingen

Företag i strukturomvandlingen Företag i strukturomvandlingen AKADEMISK AVH ANDLING vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten Umeå Universitet Avhandlingen består av fem publikationer del I del II Ansats och metoder Etablerings- och nedläggningsbeteende

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer