Installations- och bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 Installations- och bruksanvisning Tvättmaskin

2 Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna Gorenje-tvättmaskin, och grattis till utmärkt val. Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättbehandling. Den utnyttjar energi, vatten och tvättmedel på ett effektivt och miljövänligt sätt. Våra apparater är miljövänliga. En del material kan återvinnas, andra deponeras på miljöstation eller förmultnar. För att undvika nedsmutsning av miljön ber vi dig transportera den uttjänta produkten till närmaste miljöstation. Produkten är endast avsedd för hemmabruk. Om produkten används för kommersiella ändamål, med vinstintresse eller för ändamål som inte räknas som vanligt hemmabruk, eller om produkten används av någon som inte räknas in under defi nitionen konsument, är garantiperioden kortast möjliga tid som anges i gällande lagstiftning. 2 Beskrivning av tvättmaskinen...3 Säkerhetsåtgärder...4 Installation och anslutning...5 Drift...8 Tvätt- och energispartips...14 Rengöring och underhåll...15 Fel...18 Tabeller...22

3 Beskrivning av tvättmaskinen 1. frontpanel 2. tvättmedelsfack 3. lucka 4. filterlock 5. ställbara ben 6. avloppsslang 7. slang till vattenintag 8. nätsladd Tekniska data (beroende på modell) Mått (b x d x h): 600 mm x 600 mm x 850 mm Mått slim (b x d x h): 600 mm x 440 mm x 850 mm Djup med luckan öppen: 106 cm / 88 cm (beroende på modell) Vikt (netto): 90 kg / 76 kg (beroende på modell) Märkspänning: 230 V, 50 Hz Effekt: 2000 W Max. tvättmängd: 6 kg / 5,5 kg / 5 kg / 4,5 kg Eluttag: (230 V, 50 Hz, 10 A) Vattentryck: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa Säkring: 10 A 3

4 Säkerhetsåtgärder Försäkra dig om att alla transportsäkringar har tagits bort innan du börjar använda apparaten. Försök att använda maskin som är blockerad av transportsäkring kan leda till att maskinen tar permanent skada, som inte omfattas av tillverkarens garanti! Använd en ny vattenslang till inloppet samt lämpliga packningar (medföljer) när du ansluter tvättmaskinen till vattenkran. Placera inte maskinen i ett rum där temperaturen kan sjunka under 0 C. Vissa delar på maskinen kan skadas om den fryser. Installera tvättmaskinen helt plant, på ett solitt och jämnt betonggolv. Följ anvisningarna för korrekt installation samt anslutning till vatten och el. Sänk aldrig ned änden på avloppsslangen i avloppsvattnet. Innan du startar tvättcykeln måste du stänga luckan genom att trycka den inåt på den markerade punkten. Luckan får inte vara öppen under tvättcykeln. Använd endast tvättmedel och sköljmedel avsedda för maskintvätt. Tillverkaren kan frånsäga sig ansvar för skada och eventuell missfärgning av packningar och plastdelar som orsakats av felaktig användning av blekmedel och/eller färgningsmedel. Använd endast medel med tillsats av korrosionshämmare för kalkborttagning. Följ tillverkarens anvisningar. Avsluta kalkborttagningen genom att skölja av med rikligt med vatten för att avlägsna eventuella syrarester. Använd aldrig tvättmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom det fi nns risk för att det bildas giftiga gaser som kan skada maskinen, vilket kan leda till självantändning eller explosion. Stäng av vattenkranen när du har tvättat klart. Skydda maskinen vid transport genom att föra in minst en spärrstång. Dra ut nätsladden ur eluttaget innan du gör detta! Märkplåten med apparatens grundläggande specifi kationer sitter ovanför luckan. Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar (glödlampor), mindre missfärgningar eller färgavvikelser, ökad ljudnivå till följd av produktens ålder som inte inverkar på produktens funktion, och estetiska fel som inte inverkar på produktens funktion eller säkerhet. Denna maskin är en avancerad apparat, denna skall endast användas av personer som nogrannt har läst igenom och förstått bruksanvisningen och som har möjlighet och kunskap till att följa anvisningarna i denna. På så sätt undviks skador på både produkt och apparat. Håll alltid barn under uppsikt som befi nner sig i apparatens närhet och låt dom aldrig leka med eller använda apparaten. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller användning av apparaten, och det är därför kunden som får stå för kostnaderna för sådana reparationer. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

5 Installation och anslutning Avemballering Var försiktig om du använder ett vasst föremål för att ta bort emballaget så att du inte skadar apparaten. Låt produkten komma upp i rumstemperatur innan du installerar den (vänta två timmar). Våra apparater är emballerade i miljövänliga material som kan återvinnas, deponeras på miljöstation eller brytas ned utan miljöpåverkan. Av samma skäl är samtliga emballagematerial märkta. Ta bort transportsäkringarna Flytta rören. Lossa skruvarna A på baksidan av maskinen (Fig. 1). Ta bort transportsäkringarna B (Fig. 1) och skjut in dem i spåret på spärrstången (Fig. 2) - vänd på den högra. Använd transportsäkringarna för att rotera spärrstängerna 90 och dra ut dem. Täck för öppningarna med de bifogade plastskydden. Spara transportsäkringarna för eventuellt framtida bruk. Kontrollera att samtliga transportsäkringar har tagits bort innan du använder tvättmaskinen, annars kan den ta permanent skada. Skador orsakade av kvarglömd transportsäkring medför att garantin blir ogiltig. Låt produkten komma upp i rumstemperatur innan du installerar den (vänta två timmar). Figur 1 Figur 2 Ställa apparaten plant Ställ apparaten plant genom att vrida på de ställbara benen. Benen går att justera med uppemot +/- 1 cm. Efter justeringen, spänn muttern ordentligt (A) - upp mot botten på maskinen. Vibrationer, förflyttningar av produkten och högljudd drift som beror på att de justerbara fötterna har monterats på felaktigt sätt omfattas inte av denna garanti. Placera produkten på stabil grund. Ytan ska vara torr och ren så att du inte halkar. De justerbara fötterna bör också rengöras före installation. 5

6 Om du har en torktumlare med samma mått kan du placera den ovanpå tvättmaskinen. Ansluta till vattenkran För att apparaten ska fungera optimalt måste det ingående vattentrycket hålla mellan 0,05 och 0,8 MPa. Lägsta vattentryck kan kontrolleras genom mätning av vattenflödet från kranen. 3 liter vatten måste komma ut ur maximalt öppen kran inom 15 sekunder. Ta ut tilloppsslangen från trumman och montera den på anslutningen (1) på maskinen genom att skruva fast den på gängan (endast vissa modeller). Montera packningen som har en sil i den raka anslutningen på slangen som har en gänganslutning (2) skruva sedan fast slangen mot vattenanlsutningen. (I vissa modeller finns redan packning med filter monterat, någon ytterliggare packning skall då inte monteras). Vid anslutning till både varm- och kallvattenkran, anslut en slang till kallvattenkranen och en till varmvattenkranen enligt märkningen på baksidan av apparaten (bokstäverna C och H). (C - kallvatten; H - varmvatten) Inloppsslangen ska dras åt manuellt och tillräckligt hårt så att inga läckor uppstår. När du har dragit åt slangen, kontrollera att den inte läcker. Du får inte använda tänger, skiftnycklar eller andra liknande verktyg när slangen monteras eftersom de kan förstöra muttergängorna. Ansluta avloppsslang Fixera avloppsslangen så att vattnet rinner ut i handfatet eller badkaret, alternativt anslut direkt till avlopp i vägg (diameter min. 4 cm). Avloppet i väggen måste vara korrekt installerat och kunna rengöras. Bind fast avloppslangen med en bit snöre som du drar genom böjen på slangen, detta för att undvika att slangen glider av och faller till golvet. Änden på avloppsslangen måste placeras mellan som lägst 60 cm och som mest 100 cm ovanför golvnivån. 6

7 Ansluta apparaten till elnätet Sätt i stickkontakten till nätsladden i vägguttaget. Rekommenderad spänning och andra uppgifter hittar du på märkplåten ovanför luckan på maskinen. Vägguttaget måste alltid gå att komma åt och vara försett med en jordledning (i enlighet med de lokala säkerhetsföreskrifterna). Denna permanenta anslutning får endast utföras av en auktoriserad service-/vvs-tekniker. Skadad nätsladd får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes auktoriserade servicepersonal. Anslut aldrig apparaten till eluttag för rakapparat eller hårtork. 7

8 Drift A - programväljare B - knapp för sänkt centrifugeringshastighet (beroende på modell) C - knapp för ökad vattennivå E - knapp, avbryt tömning D - START/PAUS-knapp E - Signallampa LED - PÅ/AV Programväljare Fasta program Programsteg/del av program Bomull Förtvätt Syntetplagg Sköljning Uppmjukning Ömtåliga plagg/ Skontvätt Ull Tömning Centrifugering Kortprogram 8

9 Tvättprocedur Öppna luckan till tvättmaskinen Lägg in tvätten i trumman Stäng luckan Öppna vattenkranen Tryck på PÅ/AV-knappen och välj program Fyll på med tvätt- och sköljmedel i respektive fack Starta tvättmaskinen genom att trycka på START-knappen (D) - Öppna luckan till tvättmaskinen. Ta tag i handtaget (spaken) på luckans högra sida och dra luckan mot dig. - Sortera tvätten efter textiltyp. Knäpp alla knappar, dra igen dragkedjor, knyt snören och vänd fickorna ut och in. Lägg ömtåliga plagg i en särskild tvättpåse. Vi rekommenderar att du fyller trumman med plagg i olika storlekar. Kontrollera vilken torkmetod som rekommenderas på skötselråden till plaggen (se förteckningen över symboler för textilskötsel på sista sidan i denna manual). - Lägg in tvätten i trumman. Kontrollera att trumman är tom. - Stäng luckan till tvättmaskinen. - Öppna vattenkranen. - Tryck på PÅ/AV-knappen och välj tvättprogram. Drift Välj program genom att vrida programväljaren (A) från läge 0 till önskat tvättprogram. Programväljaren (A) kan vridas i båda riktningarna. Välj program efter vilken typ av plagg som ska tvättas och den tvättemperatur som anges på skötselråden på plaggen (mer information fi nns i Programtabellen på sista sidan). Du kan välja mellan att köra hela, fasta program eller enskilda programsteg/del av program. Välj tilläggsfunktioner genom att trycka på motsvarande knappar (D). - Val av fasta program (,,,, ) De fasta programmen är program som omfattar samtliga programsteg, inklusive uppmjukning och centrifugering (se Programtabellen). Du väljer dessa genom att vrida programväljaren till önskat läge. Bomull: vittvätt/kulörtvätt Normalt smutsade sängkläder och underkläder, borddukar, handdukar, skjortor, blusar och tröjor av bomull eller lin. För hårt smutsade plagg av typen permanent press, använd 9

10 program med förtvätt. Syntetplagg Normalt smutsade skjortor, blusar och andra polyester- och polyamidplagg, eller en blandning av dessa textilier med bomull. Ömtåliga plagg/skontvätt Detta program är avsett för ömtåliga plagg (klänningar, skjortor, blusar) samt gardiner. Ull Särskilt skonprogram för tvätt av ullplagg och plagg i ull kombinerat med andra textilier. Kontrollera skötselråden för att se att plaggen kan maskintvättas. Kortprogram Praktiskt vid tvätt av lätt smutsad tvätt. - Val av tilläggsfunktion (, ) Tilläggsfunktionerna ändrar de ordinarie programstegen under de fasta programmen. Aktivera den aktuella funktionen genom att trycka på motsvarande knapp. Om den önskade funktionen inte gåt att välja under det valda programmet, tänds inte kontrollampan. Stäng av funktionen genom att trycka på samma knapp en gång till - kontrollampan släcks. Välj den aktuella funktionen efter att du valt ett av de fasta programmen, men innan du trycker på STARTknappen (D). Högre vattennivå (Water plus) För bättre sköljresultat, något som är viktigt för personer med hy som är extra känslig för tvättmedel. För tvätt av kraftigt fl äckad/hårt smutsad tvätt. Sänkt centrifugeringshastighet Hur mycket centrifugeringsvarvtalet sänks beror på valt program och maximalt varvtal för den aktuella tvättmaskintypen. 10

11 Fasta program Bomull 1400/ / /900/800 Centrifugeringshast. - varvtal max. Sänkt centrifugeringshastighet Syntetplagg, Kortprogram 1000/900/ Ömtåliga plagg Ull Centrifugering AV (centrifugeringshast.max. 700 v/min) - endast vissa modeller Med denna knapp stängs den centrifugeringen av i alla program. - Val av programsteg/del av program (,,, ) Detta är fristående program som kan användas när du inte behöver köra ett helt tvättprogram. Om du vill använda fl era tilläggsprogram efter varandra, måste du stänga av tvättmaskinen innan du väljer nytt program (vrid programväljaren till 0 och vänta i minst en sekund). Sköljning Fristående program för sköljning av ömtåliga plagg utan föregående centrifugering och med en kort, avslutande centrifugering. Du kan använda detta för att skölja handtvättade, ömtåliga plagg. Du kan även trycka in knappen för sänkt centrifugeringshastigh et. Uppmjukning Detta program är avsett för uppmjukning, blekning eller impregnering av tvättade plagg. Programmet avslutas med en centrifugering med högt varvtal max v/min. Du kan även trycka in knappen för sänkt centrifugeringshastighet. Tömning av vatten Använd denna funktion endast när tvättprogrammet avbrutits och man enbart vill tömma maskinen på vatten, utan att centrifugera tvätten. Centrifugering Snabbcentrifugering (högt varvtal) av oömma plagg. Du kan även trycka in knappen för sänkt centrifugeringshastigh et. 11

12 - Fylla på tvätt- och sköljmedel (se Tvätt- och energispartips) fack I, förtvätt fack II, huvudtvätt fack III, sköljmedel Om du inte väljer ett program med förtvätt, kan du fylla på tvättmedel direkt i trumman med hjälp av doseringsmåttet. Fyll inte facket högre än den markerade nivån när du fyller på sköljmedel. Kom ihåg att stänga tvättmedelslådan innan du öppnar/ stänger luckan till tvättmaskinen. Starta tvättmaskinen Tryck på START-knappen (D). Kontrollampan för PÅ/AV (E) slutar blinka, maskinen går igång efter några sekunder. Om sensorn registrerar att luckan inte har stängts ordentligt när maskinen går igång, börjar kontrollampan för PÅ/AV att blinka igen efter några sekunder. Stäng luckan ordentligt - maskinen kör det valda programmet. Om du vill byta tvättprogram efter att tvättmaskinen startats, vrider du programväljaren till läge 0 och väntar i en sekund. Välj därefter nytt program. När maskinen stängs av raderas tidigare valda tilläggsfunktioner. De måste därför väljas/ aktiveras på nytt. Om strömmen går under pågående tvättprogram, fortsätter maskinen att köra programmet där det avbröts när strömmen kommer tillbaka. - Slutfört tvättprogram Kontrollampan för START/STOPP (E) blinkar för att ange att programmet slutförts. Ta ut tvätten ur trumman och ta bort eventuella främmande föremål från packningen till luckan. Lämna luckan öppen så att maskinen kan torka upp invändigt. Stäng vattenkranen. Stäng av maskinen genom att vrida programväljaren (A) till läge 0. Stäng av huvudströmbrytaren till maskinen och dra ut nätsladden ur vägguttaget. 12

13 Avbrott Av användaren Eget (fysiskt) avbrott Du kan även avbryta programmet genom att vrida programväljaren till läge 0. Om det fi nns vatten i trumman, väljer du ett av tilläggsprogrammen (tömning, centrifugering) för att tömma ut vattnet och köra klart programmet. PAUS-knapp Du kan när som helst tillfälligt avbryta programmet genom att trycka på PAUS-knappen (D). Efter att den av säkerhetsskäl inlagda tidsfördröjningen har gått, kan du öppna luckan, förutsatt att det inte fi nns något vatten i trumman. Kör klart programmet genom att trycka på START-knappen (D). Fel Programmet avbryts om ett fel skulle uppstå. Kontrollamporna blinkar och ljudsignalen ljuder (se avsnittet om Felsökning). Strömavbrott Vid strömavbrott blir programmet avbrutet, när strömmen är åter fortsätter programmet. Var försiktig om strömmen går och trumman fortfarande är vattenfylld - töm ut vattnet (programsteget Tömning) innan du öppnar luckan. 13

14 Tvätt- och energispartips Innan du tvättar bör du sortera tvätten efter typ av plagg, smutsgrad och färgäkthet. Knäpp upp skjortorna, stäng blixlås, fäst band, töm fickorna och vänd dem utåt. Innan du väljer tvättprogram, kontrollera etiketten med skötselråd på de olika plaggen (se Underhållstabell). Tvätta nya, kulörta plagg separat första gången. Tvätta mycket hårt smutsad tvätt i små mängder och öka tvättmedelsdoseringen. Behandla svåra fl äckar med speciellt fl äckborttagningsmedel, så sänker du tvättmaskinens energiförbrukning. Använd kortprogrammet vid tvätt av lätt smutsad tvätt och välj en lägre tvättemperatur. På så sätt sänker du energiförbrukningen med upp till 50 %. Undvik att köra maskinen med endast halvfull trumma eller mindre för att spara energi, samt för att utnyttja apparatens prestanda på ett effektivare sätt. Den maximala mängden torr tvätt anges i Programtabellen på sista sidan. Maskinen är utrustad med en självrensande avloppspump som normalt inte kräver rengöring. För att säkerställa avloppspumpens funktion skall man tömma alla fi ckor, ta bort allla mynt och andra lösa saker som kan påverka avloppspumpens funktion. Om pumpen stannar pga främmande föremål i den gäller inte garantin. Sära på tvätten innan du lägger in den i trumman. Använd endast maskintvättmedel. Dosera tvättmedel, pulver eller fl ytande, enligt tillverkarens anvisningar. Om vattnets hårdhet är högre än 14 dh grader måste sköljmedel användas. Denna garanti omfattar inte skador på värmeelement som uppkommit till följd av att avhärdningsmedel inte använts. Användande av klorinbaserade blekmedel rekommenderas inte, eftersom dessa kan förorsaka skada på värmeelementet. Hårdhetsskala Hårdhetsgrad dh( N) m mol/l fh( F) p.p.m. 1 - Mjukt < 8,4 < 1,5 < 15 < Medel 8,4-14 1,5-2, Hårt > 14 > 2,5 > 25 > 250 Vid hårt vatten dosera tvättmedel enligt tabellen för grad och tillsätt lämplig mängd mjukgörare (se tillverkarens anvisningar). Du kan även dosera tvättmedlet direkt i trumman. Om du använder tjockt, fl ytande sköljmedel, rekommenderar vi att du späder ut det med vatten för att förhindra att kanalerna till sköljmedelsfacket sätts igen. Om tvättmaskinen är utrustad med en avskiljande skiva för tvättmedelsfacket, kan du även hälla fl ytande tvättmedel i mittfacket (endast vissa modeller). Om du använder pulvertvättmedel lyfter du upp skivan, och om du använder fl ytande tvättmedel skjuter du ned den. Flytande tvättmedel är endast avsett för huvudtvätt, utan förtvätt. 14

15 Lägg särskilt ömtåliga plagg (strumpbyxor, ömtåliga damunderkläder osv.) i tvättpåsen. Hög centrifugeringshastighet gör att fuktnivån i plaggen blir mindre. Det gör att plaggen torkar snabbare när de torktumlas, vilket i sin tur sänker energiförbrukningen. Undvik att lägga tvättmedel som klumpat ihop sig i tvättmedelsfacket, eftersom röret i tvättmaskinen kan sättas igen. Rengöring och underhåll Dra ut nätsladden till maskinen ur eluttaget innan du rengör maskinen! Höljet bör rengöras med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. Trummans inre och packningen till luckan rengör du genom att köra maskinen tom på 60 C och dosera hälften så mycket tvättmedel som vanligt. Frekvent användande av program med låg temperatur i kombination med flytande tvättmedel kan skapa bakterietillväxt och dålig lukt i tvättmaskinen. För att udvika detta rekommenderar vi att man använder ett bomullsprogram 95 C utan någon tvätt i trumman, men med tvättmedel, detta bör ske minst en gång i månaden. Vid behov, rengör tvättmedelsfacket. Dra ut det helt från höljet genom att trycka på fl iken (se fi g.) Vid behov, rengör locket till proppen under rinnande vatten. 15

16 Rengör den med en borste under rinnande vatten och torka av. Ta bort eventuella intorkade tvättmedelsrester på botten av höljet. Rengör hela sköljområdet i tvättmaskinen med en borste, särskilt munstyckena i överdelen av sköljområdet. Rengör nätet till slangfi ltret med jämna mellanrum under rinnande vatten. Torka av gummipackningen efter varje tvätt. Det gör att packningen håller längre. Öppna fi lterlocket med hjälp av en platt skruvmejsel eller liknande verktyg. Filtret måste rengöras då och då, speciellt efter tvätt av noppiga eller gamla plagg. 16

17 Vrid försiktigt fi ltret moturs och låt vattnet tömmas ut långsamt. Tag sedan ut fi ltret och gör det rent under rinnande vatten. Sätt tillbaka fi ltret på det sätt som visas i bilden och dra åt genom att vrida det medsols. For att vara säker på att fi ltet (A) inte läcker är det viktigt att det inte fi nns smuts på fi lterpackningen. 17

18 Fel Tvättmaskinens systemkretsar övervakar automatiskt utförandet av olika funktioner under drift, och rapporterar eventuella fel som upptäcks. Om ett fel uppstår, börjar båda kontrollamporna att blinka i en särskild sekvens, och i kombination med ljudsignalen, vilken ljuder med samma sekvens som kontrollamporna blinkar. Blinksekvenserna ändras i förhållande till det upptäckta felets status. I en del fall kan du försöka åtgärda felet själv. Räkna därför antalet blinkningar, som upprepas efter en kort paus. Maskinen rapporterar fel direkt när de upptäcks och avbryter därefter programmet. Undantaget är fel på värmeaggregatet, där maskinen kör klart det aktuella tvättprogrammet utan att värma upp vattnet. Fel: 2 - Två blinkningar: luckan är inte ordentligt stängd 3 - Tre blinkningar: bristfälligt vatteninlopp 7 - Sju blinkningar: bristfälligt vattenutlopp I dessa fall kan du åtgärda felet själv (Se tabellen Felsökning). 1 - En blinkning: fel på temperatursensor 4 - Fyra blinkningar: fel på rotationssensor 5 - Fem blinkningar: fel på motor 6 - Sex blinkningar: Fel på värmare I dessa fall, stäng av maskinen, sätt sedan på den igen och kör programmet en gång till. Om felet återkommer, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter. Indikatorlamporna fortsätter att blinka tills du stänger av maskinen. Störningar från omgivningen (till exempel nätkablar) kan ge upphov till olika felmeddelanden. Om det händer: - stäng av apparaten och vänta några sekunder; - starta apparaten igen och kör tvättprogrammet en gång till. Kontakta auktoriserad serviceverkstad om felet inte försvinner. Garantin gäller inte fel som orsakats av miljöpåverkan (blixtnedslag, kortslutningar i elnätet, naturkatastrofer). 18

19 Fel Möjlig orsak Åtgärd Maskinen fungerar inte (symbolerna lyser inte). Maskinen är inte påslagen. Kontrollera att: det fi nns ström i vägguttaget, säkringen är hel, stickkontakten sitter i vägguttaget. FEL 2 Tvättprogrammet startar inte. I början av tvättprogrammet: På/av-indikatorlampan blinkar. Under tvätt: Indikatorlamporna blinkar regelbundet två gånger. Luckan är inte ordentligt stängd. Tryck luckan mot maskinen. FEL 3 Vattnet kommer inte in i maskinen (efter cirka 4 min indikerar maskinen felet Indikatorlamporna blinkar regelbundet tre gånger). Det läcker vatten från maskinen. Maskinen står inte still under drift. Maskinen vibrerar under centrifugeringen. Mycket kraftig skumbildning i samband med tvätt. FEL 7 Otillräckligt med vatten eller inget vattens alls pumpas ut från maskinen (maskinen indikerar felet -indikatorlamporna blinkar regelbundet sju gånger). Bristfälligt vatteninlopp. Filtret har inte dragits åt ordentligt. Inloppsröret är inte ordentligt fastskruvat i maskinen eller vattenkranen. Avloppsröret har lossnat. Maskinen står inte plant. Transportsäkringarna har inte tagits bort. Ojämnt fördelad tvätt, särskilt vid tvätt av små kvantiteter (t.ex. endast en badrock). För mycket tvättmedel används. Vattenutloppet är tilltäppt. Kontrollera att: vattenkranen är öppen, inloppsrörets nätfi lter är rent. Tryck på START-knappen. Dra åt fi ltret. Skruva fast inloppsröret. Sätt fast/placera avloppsröret i golvbrunnen. Justera maskinen i horisontalled och höjdled med hjälp av de ställbara benen. Ta bort transportsäkringarna. Detta är normalt, maskinen sänker automatiskt varvtalet om vibrationerna blir för kraftiga. Öka tvättmängden (fl er plagg). Följ tvättmedeltillverkarens rekommendationer för doseringsmängd och anpassa även efter vattnets hårdhetsgrad och plaggens smutsgrad. Använd endast maskintvättmedel. Kontrollera att: fi ltret är rent, utloppsröret inte är tilltäppt, avloppet inte är tilltäppt, utloppsröret är placerat högre upp än 1 m. Tryck en gång till på START-knappen. 19

20 Fel Möjlig orsak Åtgärd Tvätten har inte centrifugerats tillräckligt. Inget fel rapporteras. Fettfl äckar på kläderna trots att de tvättats. Smutsfl äckar på plaggen efter tvätt. Fläckar av vitt pulver på plaggen. Tvättmedelsrester i tvättmedelfacket. Sköljmedlet sköljs inte ur tvätten helt, alternativt det fi nns vatten kvar i sköljmedelfacket. Obehaglig lukt i trumman. Tvättiden är längre än vanligt. Maskinen aktiverade UKS*- funktionen. Maskinen har automatiskt sänkt centrifugeringsvarvtalet på grund av att tvätten är ojämnt fördelad. För lite tvättmedel har använts (tvätten var mycket hårt smutsad). Du använde fl ytande tvättmedel/ kulörtvättmedel som inte innehåller vitmedel. Detta beror inte på otillräcklig sköljning, utan på användning av neo-fosfathaltiga tvättmedel, som innehåller icke-lösliga komponenter (zeoliter) för att sänka vattnets hårdhetsgrad. Dessa substanser kan sätta sig på textilfi brerna. För lågt vattentryck. En del tvättmedel kan fastna i tvättmedelsfacket om de blir blöta. Sugskyddet är felplacerat eller igensatt. Del av plagg, tvättmedels och sköljmedelsrester i fi ltret. Bakterietillväxt Låg temperatur på det tillförda vattnet. På grund av ojämnt fördelad tvätt har maskinen aktiverat UKS*. Låg nätspänning. Ett fel har uppstått i strömförsörjningen. Maskinen fungerar som den ska. Blanda stora och små plagg nästa gång du tvättar. Tvätta plaggen en gång till. Öka tvättmedelsdoseringen när du tvättar hårt smutsade plagg, alternativt använd fl ytande tvättmedel. Använd tvättmedel som innehåller vitmedel. Skölj genast tvätten ytterligare en gång. Använd fl ytande tvättmedel som inte innehåller zeoliter. Försök borsta bort pulvret/ fl äckarna med en borste. Rengör fi lternätet till inloppsröret. Öka vattennivån om vattentrycket är för lågt. Torka rent tvättmedelsfacket innan du fyller på med nytt tvättmedel. Rengör facket och sätt fast skyddet ordentligt. Kontollera att fi ltret är rent. Använd bomullsprogram 95 C utan någon tvätt i trumman, men med tvättmedel. Tvättiden kan bli upp till 60 % längre. Men det innebär inte att något är fel på maskinen. Tvättiden förlängs med lika lång tid som strömavbrottet varade. 20

21 Fel Möjlig orsak Åtgärd FEL 1 Programtemperatur uppnås inte (maskinen indikerar felet indikatorlamporna blinkar regelbundet en gång). FEL 4 Rotationshastighet uppnås ej enligt valt program (maskinen indikerar felet indikatorlamporna blinkar regelbundet fyra gånger). FEL 5 Motordriften avbryts, eller motorn går inte (maskinen indikerar felet indikatorlamporna blinkar regelbundet fem gånger). FEL 6 Programtemperatur uppnås inte (maskinen indikerar felet indikatorlamporna blinkar regelbundet sex gånger). Temperatursensorn är bortkopplad från den elektroniska kretsen. Varvtalssensor är bortkopplad. Motorn har överbelastats pga. alltför hög vattennivå (manuell tillförsel av vatten) eller alltför stor tvättvolym. Fel på motorn. Överbelastad motor eller motorfel. Fel på värmare. Inloppsvattnet är för kallt. Manuell tillförsel av vatten. Stäng av maskinen och vänta några sekunder, sätt på maskinen igen och kör tvättprogrammet en gång till. Om felet indikeras på nytt, kontakta en servicetekniker. Stäng av maskinen och vänta några sekunder, sätt på maskinen igen och kör tvättprogrammet en gång till. Om felet indikeras på nytt, kontakta en servicetekniker. Stäng av maskinen och vänta några sekunder, sätt på maskinen igen och kör tvättprogrammet en gång till. Om felet indikeras på nytt, kontakta en servicetekniker. Stäng av maskinen och vänta några sekunder, sätt på maskinen igen och kör tvättprogrammet en gång till. Om felet indikeras på nytt, kontakta en servicetekniker. * UKS: universal stability control denna funktion begränsar vibrationerna i samband med centrifugering. Om du inte lyckades avhjälpa felen på egen hand med hjälp av ovanstående felsökningsschema och åtgärder, ring närmaste auktoriserade servicebutik. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller användning av apparaten, och det är därför kunden som får stå för kostnaderna för sådana reparationer. 21

22 Tabeller Programtabell - 6 kg Fasta program Max tvättmängd (kg) Temp. ( C) Centrifugering (varvtal) Tid (i min.) Vattenförbr. (Liter) Energiörbr. (kwh) Tilläggsfunktioner Sänkt centrifugeringshastighet Högre vattennivå (Water plus) Bomull - vittvätt ,22 Bomull + förtvätt ,59 Tjock bomull * 6 60 max ,08 Bomull + förtvätt ,45 Bomull ,59 Syntetplagg ,76 Syntetplagg 3 40 max ,44 Syntetplagg ,09 Ömtåliga plagg 2,5 30 max ,31 Ull 2 30 max ,20 Kortprogram 3 40 max ,35 Programsteg/del av program Sköljning 3 max ,03 Uppmjukning 6 max ,03 Tömning ,001 Centrifugering 6 max ,05 Kalltvätt kan väljas * Programmet testat enligt EN och med högsta centrifugeringshastighet vald. 22

23 Programtabell - 5 / 5,5 kg Fasta program Tilläggsfunktioner Kalltvätt kan väljas * Programmet testat enligt EN och med högsta centrifugeringshastighet vald. Max tvättmängd (kg) Temp. ( C) Centrifugering (varvtal) Tid (i min.) Vattenförbr. (Liter) Energiörbr. (kwh) Sänkt centrifugeringshastighet Högre vattennivå (Water plus) Bomull - vittvätt 5/5, /144 55/59 1,95/2,13 Bomull + förtvätt 5/5, /172 60/64 2,24/2,44 Tjock bomull * 5/5,5 60 max /145 49/53 0,95/1,04 Bomull + förtvätt 5/5, /170 54/58 1,25/1,35 Bomull 5/5, /119 49/53 0,51/0,56 Syntetplagg 2, ,71 Syntetplagg 2,5 40 max ,41 Syntetplagg 2, ,08 Ömtåliga plagg 2 30 max ,31 Ull 1,5 30 max ,18 Kortprogram 3 40 max ,35 Programsteg/del av program Sköljning 2,5 max ,03 Uppmjukning 5/5,5 max ,02 Tömning 5/5, ,001 Centrifugering 5/5,5 max ,05 23

24 Programtabell - 4,5 kg Fasta program Tilläggsfunktioner Max tvättmängd (kg) Temp. ( C) Centrifugering (varvtal) Tid (i min.) Vattenförbr. (Liter) Energiörbr. (kwh) Sänkt centrifugeringshastighet Högre vattennivå (Water plus) Bomull - vittvätt 4, ,80 Bomull + förtvätt 4, ,97 Tjock bomull 4,5 60 max ,85 Bomull + förtvätt 4, ,13 Bomull 4, ,47 Syntetplagg ,67 Syntetplagg 2 40 max ,37 Syntetplagg ,08 Ömtåliga plagg 1,5 30 max ,22 Ull 1 30 max ,12 Kortprogram 2,5 40 max ,28 Programsteg/del av program Sköljning 2 max ,03 Uppmjukning 4,5 max ,02 Tömning 4, ,001 Centrifugering 4,5 max ,05 Kalltvätt kan väljas * Programmet testat enligt EN och med högsta centrifugeringshastighet vald. 24

25 Programtabell/ Tilläggsfunktioner Program Fasta program Högre vattennivå Sänkt centrifugeringshastighet /centrifugering AV Bomull / Bomull med förtvätt / Syntetplagg / Ömtåliga plagg Ull Bomull - Kortprogram / Syntetplagg - Kortprogram / Enstaka programsteg/del av program Sköljning Uppmjukning / Tömning Centrifugering / kan väljas 25

26 Underhållstabell Normal tvätt Skontvätt Max. tvättemperatur 95 C Max. tvättemperatur 60 C Max. tvättemperatur 40 C Max. tvättemperatur 30 C Handtvätt Får ej tvättas Blekning Blekning i kallvatten Blekning ej tillåten Strykning Varmt strykjärn max. 200 C Varmt strykjärn max. 150 C Varmt strykjärn max. 110 C Strykning ej tillåten Kemtvätt Kemtvätt i alla lösningsmedel Perkloretylen R11, R113, fotogen Kemtvätt i fotogen, i ren alkohol och i R113 Kemtvätt ej tillåten Torkning Plantorka Dropptorka Hängtorka Hög temperatur Låg temperatur Torktumling ej tillåten 26 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller misstag i dessa bruksanvisningar.

27

28 PS PG0 /sv (10-09)

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D FI SE GB Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D Tvättmaskin SV Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna tvättmaskin, och grattis

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG LB86-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Tvättmaskin Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna tvättmaskin, och grattis till utmärkt val. Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning SV TACK för att du valde vår tvättmaskin. Din nya tvättmaskin uppfyller kraven för modern skötsel av tvätt. Tvätten blir oklanderligt vit även vid låga temperaturer. Tvättmaskinen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN SE DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN www.gorenje.com TACK för att du valde vår tvättmaskin. Din nya tvättmaskin uppfyller kraven för modern skötsel av tvätt. Tvätten blir oklanderligt

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5000 Eco Bruksanvisning Tvättmaskin W 5000 Eco Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 902 670 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 24 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser. För att få största

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder.

Dosera rätt. Genom att inte använda fyllnadsmedel förlängs livslängden. kläder. Tvätt Family White Coldwash - ren tvätt vid lägre temperaturer Family White Coldwash ger dig ren tvätt och lägre energiförbrukning. Du kan halvera den energi som går åt vid tvätt genom att sänka tvättemperaturen.

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760

Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa. sv-se. M.-Nr. 09 468 760 Extra programpaket Baby Barn & hygien Hem Sport & spa sv-se M.-Nr. 09 468 760 Innehållsförteckning Programpaket....3 Välja program...4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR

Svenska BESKRIVNING SÄKERHETSANVISNINGAR IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page121 BESKRIVNING ESPRESSO a - Lock vattenbehållare espresso och kaffebryggare b - Löstagbar vattenbehållare espresso c - Mätskopa d - Koppbricka e -

Läs mer

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 2 2. Installationsanvisningar

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning. Tvättmaskin ASKO Professional WMC64P. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11

ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 ANVÄNDARHANDBOK Tvättmaskin Cylinda 2. 11 BÄSTA CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NL PT SV RU Innehållsförteckning 1. Anvisningar för en

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF702Y4BK** WF700Y4BK** WF602Y4BK** WF600Y4BK** WF702B4BK** WF700B4BK** WF602B4BK** WF600B4BK** WF702Y2BK** WF700Y2BK** WF602Y2BK** WF600Y2BK** WF702B2BK** WF700B2BK** WF602B2BK** WF600B2BK** Tvättmaskin

Läs mer

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning

Tvättmaskin. Bruks- och installationsanvisning Tvättmaskin sv Bruks- och installationsanvisning Din nya tvättmaskin Du har valt en tvättmaskin med hög kvalitet. Tack vare sin innovativa teknik kännetecknas tvättmaskinen av perfekta tvättegenskaper

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer