Installations- och bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 Installations- och bruksanvisning Tvättmaskin

2 Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna tvättmaskin, och grattis till utmärkt val. Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättbehandling. Den utnyttjar energi, vatten och tvättmedel på ett effektivt och miljövänligt sätt. Våra apparater är miljövänliga. En del material kan återvinnas, andra deponeras på miljöstation eller förmultnar. För att undvika nedsmutsning av miljön ber vi dig transportera den uttjänta produkten till närmaste miljöstation. Produkten är endast avsedd för hemmabruk. Om produkten används för kommersiella ändamål, med vinstintresse eller för ändamål som inte räknas som vanligt hemmabruk, eller om produkten används av någon som inte räknas in under defi nitionen konsument, är garantiperioden kortast möjliga tid som anges i gällande lagstiftning. 2 Beskrivning av tvättmaskinen...3 Säkerhetsåtgärder...4 Installation och anslutning...5 Drift...8 Tvätt- och energispartips...15 Rengöring och underhåll...17 Felsökning...19 Tabeller...22

3 Beskrivning av tvättmaskinen 1. frontpanel 2. tvättmedelsfack 3. lucka 4. filterlock 5. ställbara ben 6. avloppsslang 7. slang till vattenintag 8. nätsladd Tekniska data (beroende på modell) Mått (b x d x h): 600 mm x 600 mm x 850 mm Mått slim (b x d x h): 600 mm x 440 mm x 850 mm Djup med luckan öppen: 106 cm / 88 cm (beroende på modell) Vikt (netto): 90 kg / 76 kg (beroende på modell) Märkspänning: 230 V, 50 Hz Effekt: 2300 W / 2000 W (beroende på modell) Max. tvättmängd: 7 kg / 6 kg / 4,5 kg (beroende på modell) Eluttag: (230 V, 50 Hz, 10 A) Vattentryck: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa Säkring: 10 A 3

4 Säkerhetsåtgärder Försäkra dig om att alla transportsäkringar har tagits bort innan du börjar använda apparaten. Försök att använda maskin som är blockerad av transportsäkring kan leda till att maskinen tar permanent skada, som inte omfattas av tillverkarens garanti! Använd en ny vattenslang till inloppet samt lämpliga packningar (medföljer) när du ansluter tvättmaskinen till vattenkran. Placera inte maskinen i ett rum där temperaturen kan sjunka under 0 C. Vissa delar på maskinen kan skadas om den fryser. Installera tvättmaskinen helt plant, på ett solitt och jämnt betonggolv. Följ anvisningarna för korrekt installation samt anslutning till vatten och el. Sänk aldrig ned änden på avloppsslangen i avloppsvattnet. Innan du startar tvättcykeln måste du stänga luckan genom att trycka den inåt på den markerade punkten. Luckan får inte vara öppen under tvättcykeln. Använd endast tvättmedel och sköljmedel avsedda för maskintvätt. Tillverkaren kan frånsäga sig ansvar för skada och eventuell missfärgning av packningar och plastdelar som orsakats av felaktig användning av blekmedel och/eller färgningsmedel. Använd endast medel med tillsats av korrosionshämmare för kalkborttagning. Följ tillverkarens anvisningar. Avsluta kalkborttagningen genom att skölja av med rikligt med vatten för att avlägsna eventuella syrarester. Använd aldrig tvättmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom det fi nns risk för att det bildas giftiga gaser som kan skada maskinen, vilket kan leda till självantändning eller explosion. Stäng av vattenkranen när du har tvättat klart. Skydda maskinen vid transport genom att föra in minst en spärrstång. Dra ut nätsladden ur eluttaget innan du gör detta! Märkplåten med apparatens grundläggande specifi kationer sitter ovanför luckan. Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar (glödlampor), mindre missfärgningar eller färgavvikelser, ökad ljudnivå till följd av produktens ålder som inte inverkar på produktens funktion, och estetiska fel som inte inverkar på produktens funktion eller säkerhet. Denna maskin är en avancerad apparat, denna skall endast användas av personer som nogrannt har läst igenom och förstått bruksanvisningen och som har möjlighet och kunskap till att följa anvisningarna i denna. På så sätt undviks skador på både produkt och apparat. Håll alltid barn under uppsikt som befi nner sig i apparatens närhet och låt dom aldrig leka med eller använda apparaten. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller användning av apparaten, och det är därför kunden som får stå för kostnaderna för sådana reparationer. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

5 Installation och anslutning Avemballering Var försiktig om du använder ett vasst föremål för att ta bort emballaget så att du inte skadar apparaten. Låt produkten komma upp i rumstemperatur innan du installerar den (vänta två timmar). Våra apparater är emballerade i miljövänliga material som kan återvinnas, deponeras på miljöstation eller brytas ned utan miljöpåverkan. Av samma skäl är samtliga emballagematerial märkta. Ta bort transportsäkringarna Flytta rören. Lossa skruvarna A på baksidan av maskinen (Fig. 1). Ta bort transportsäkringarna B (Fig. 1) och skjut in dem i spåret på spärrstången (Fig. 2) - vänd på den högra. Använd transportsäkringarna för att rotera spärrstängerna 90 och dra ut dem. Täck för öppningarna med de bifogade plastskydden. Spara transportsäkringarna för eventuellt framtida bruk. Kontrollera att samtliga transportsäkringar har tagits bort innan du använder tvättmaskinen, annars kan den ta permanent skada. Skador orsakade av kvarglömd transportsäkring medför att garantin blir ogiltig. fi gur 1 fi gur 2 Ställa apparaten plant Ställ apparaten plant genom att vrida på de ställbara benen. Benen går att justera med uppemot +/- 1 cm. Efter justeringen, spänn muttern ordentligt (A) - upp mot botten på maskinen. Vibrationer, förflyttningar av produkten och högljudd drift som beror på att de justerbara fötterna har monterats på felaktigt sätt omfattas inte av denna garanti. Placera produkten på stabil grund. Ytan ska vara torr och ren så att du inte halkar. De justerbara fötterna bör också rengöras före installation. 5

6 Om du har en torktumlare med samma mått kan du placera den ovanpå tvättmaskinen. Ansluta till vattenkran För att apparaten ska fungera optimalt måste det ingående vattentrycket hålla mellan 0,05 och 0,8 MPa. Lägsta vattentryck kan kontrolleras genom mätning av vattenflödet från kranen. 3 liter vatten måste komma ut ur maximalt öppen kran inom 15 sekunder. Ta ut tilloppsslangen från trumman och montera den på anslutningen (1) på maskinen genom att skruva fast den på gängan (endast vissa modeller). Montera packningen som har en sil i den raka anslutningen på slangen som har en gänganslutning (2) skruva sedan fast slangen mot vattenanlsutningen. (Om din maskin är utrustad med delvis aquastop eller fullständig aquastop, så skall packningen redan vara monterad). Vid anslutning till både varm- och kallvattenkran, anslut en slang till kallvattenkranen och en till varmvattenkranen enligt märkningen på baksidan av apparaten (bokstäverna C och H). (C - kallvatten; H - varmvatten) Begränsat Aqua-stop (vattensäkerhetssystem) I händelse av skada på det inre röret förhindras läckage av ett automatiskt stängningssystem som blockerar vatteninfl ödet till maskinen. Om stängningssystemet har aktiverats lyser ett rött A på displayen. Inloppsröret måste bytas ut. Totalt Aqua-stop (endast vissa modeller) I händelse av skada på det inre röret förhindras läckage av ett automatiskt stängningssystem som blockerar vatteninfl ödet till maskinen. Säkerhetssystemets sensorer känner även av om vatten har läckt in i maskinens inre. Om så är fallet, avbryts tvättcykeln, maskinens pump går igång och ett felmeddelande visas. 6

7 Sänk inte ned inloppsröret till Aqua-stop-systemet i vattnet - inne i röret sitter den elektriska ventilen! Ansluta avloppsslang Fixera avloppsslangen så att vattnet rinner ut i handfatet eller badkaret, alternativt anslut direkt till avlopp i vägg (diameter min. 4 cm). Avloppet i väggen måste vara korrekt installerat och kunna rengöras. Bind fast avloppslangen med en bit snöre som du drar genom böjen på slangen, detta för att undvika att slangen glider av och faller till golvet. Änden på avloppsslangen måste placeras mellan som lägst 60 cm och som mest 100 cm ovanför golvnivån. Ansluta apparaten till elnätet Sätt i stickkontakten till nätsladden i vägguttaget. Rekommenderad spänning och andra uppgifter hittar du på märkplåten ovanför luckan på maskinen. Vägguttaget måste alltid gå att komma åt och vara försett med en jordledning (i enlighet med de lokala säkerhetsföreskrifterna). Denna permanenta anslutning får endast utföras av en auktoriserad service-/vvs-tekniker. Skadad nätsladd får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes auktoriserade servicepersonal. Anslut aldrig apparaten till eluttag för rakapparat eller hårtork. 7

8 Drift A - programväljare B - fördjöjd start C - inställning av centrifugeringshastighet en (varv/min) / pumpstopp D - kortprogram eller skontvätt (beroende på modell) E - högre vattennivå F - START/PAUS-knapp G - display LED-kontrollampor: - tvättprogram, programsteg: tvätta skölj centrifugera - barnlås Programväljare Fasta program Programsteg/del av program Bomull Förtvätt Hårt smutsad tvätt Lättstruket Snabb program Syntetplagg Förtvätt Ömtåliga plagg/ Skontvätt Ull Sköljning Uppmjukning Tömning Centrifugering Handtvätt Blandat 8

9 Tvättprocedur Öppna luckan till tvättmaskinen Lägg in tvätten i trumman Stäng luckan Öppna vattenkranen Tryck på PÅ/AV-knappen och välj program Fyll på med tvätt- och sköljmedel i respektive fack Starta tvättmaskinen genom att trycka på START-knappen (F) - Öppna luckan till tvättmaskinen. Ta tag i handtaget (spaken) på luckans högra sida och dra luckan mot dig. - Sortera tvätten efter textiltyp. Knäpp alla knappar, dra igen dragkedjor, knyt snören och vänd fickorna ut och in. Lägg ömtåliga plagg i en särskild tvättpåse. Vi rekommenderar att du fyller trumman med plagg i olika storlekar. Kontrollera vilken torkmetod som rekommenderas på skötselråden till plaggen (se förteckningen över symboler för textilskötsel på sista sidan i denna manual). - Lägg in tvätten i trumman. Kontrollera att trumman är tom. - Stäng luckan till tvättmaskinen. - Öppna vattenkranen. - Tryck på PÅ/AV-knappen och välj tvättprogram. Drift Välj program genom att vrida programväljaren (A) från läge 0 till önskat tvättprogram. Kontrollampan för PÅ/AV, som indikerar ett speciellt programsteg för det valda programmet, börjar blinka. Programväljaren (A) kan vridas i båda riktningarna. Välj program efter vilken typ av plagg som ska tvättas och den tvättemperatur som anges på skötselråden på plaggen (mer information fi nns i Programtabellen på sista sidan). Du kan välja mellan att köra hela, fasta program eller enskilda programsteg/del av program. Välj tilläggsfunktioner genom att trycka på motsvarande knappar (F). - Val av fasta program (,,,,, ) De fasta programmen är program som omfattar samtliga programsteg, inklusive uppmjukning och centrifugering (se Programtabellen). Du väljer dessa genom att vrida programväljaren till önskat läge. Bomull: vittvätt/kulörtvätt Normalt smutsade sängkläder och underkläder, borddukar, handdukar, skjortor, blusar och tröjor av bomull eller lin. 9

10 För kraftigt fläckade plagg av typen permanent press rekommenderar vi att du använder programmet för hårt smutsad tvätt, eller program med förtvätt. För ej fyllda maskiner (ej - fi nkänsligt bomull, linne, syntetisk och blandade fabrikat) och mindre smutsig tvätt, rekommenderar vi att använda snabb programmet. På så vis sparar du både tid och energi. Välj programmet lättstruket om du vill förhindra att tvätten skrynklas mycket när den är färdigtvättad. Syntetplagg Normalt smutsade skjortor, blusar och andra polyester- och polyamidplagg, eller en blandning av dessa textilier med bomull. För hårt smutsade plagg av typen permanent press, använd program med förtvätt. Ömtåliga plagg/skontvätt Detta program är avsett för ömtåliga plagg (klänningar, skjortor, blusar) samt gardiner. Ull Särskilt skonprogram för tvätt av ullplagg och plagg i ull kombinerat med andra textilier. Kontrollera skötselråden för att se att plaggen kan maskintvättas. Handtvätt Mycket skonsamt tvättprogram som avslutas med en kort centrifugering på lågt varvtal (max. 400 v/min). Programmet lämpar sig för tvätt av plagg av lin, silke, ull och viskos, och som är märkta med symbolen för handtvätt. Blandat Specialprogram för tvätt av normalt fläckade kulörta plagg tillverkade av diverse oömma textilier vid 30 C. - Val av tilläggsfunktion (,,,,, ) Tilläggsfunktionerna ändrar de ordinarie programstegen under de fasta programmen. Aktivera den aktuella funktionen genom att trycka på motsvarande knapp. Ditt val bekräftas med en ljudsignal och genom att kontrollampan ovanför den valda funktionen tänds. Om den önskade funktionen inte gåt att välja under det valda programmet, tänds inte kontrollampan. Stäng av funktionen genom att trycka på samma knapp en gång till - kontrollampan släcks. 10

11 Välj den aktuella funktionen efter att du valt ett av de fasta programmen, men innan du trycker på STARTknappen (F). Display (G) Efter att man ställt in ett bas- eller delprogram och tryckt på knappen START (F), visas tvättiden på displayen. Efter avslutad tvätt, visas END på displayen. Under pågående tvätt visas den återstående tvättiden i timmar och minuter. Låg vattentemperatur, låg elnätsspänning, och mindre tvättmängder kan öka tvättiden. Tiden som visas på displayen justeras hela tiden för att motsvara dessa förhållanden. Senarelagd start Tryck på knappen B. Tiden 00:00 kommer då att visas på displayen (G). Varje ytterligare gång man trycker på knappen, kommer den tid som visas på displayen att ökas med 1 timme (max. senareläggning är 23 timmar). Sedan du valt tid, kommer lysdioden ovanför knappen att tändas (fast sken). Om man inte trycker på någon annan knapp under de följande 5 sekunderna, kommer programmets längd att visas på displayen. Funktionen aktiveras när man trycker på knappen START (F). Tiden räknas ned i minuter. Efter avslutad nedräkning startar tvättprogrammet automatiskt. För att avbryta eller ändra inställningen för senareläggning av starten; tryck på knappen START/PAUS. För att ändra senareläggningen; välj ny tid genom att trycka på knappen B. Tryck på START för att sätta igång nedräkningen igen. För att snabbt avbryta en senarelagd start; håll knappen B intryckt i 3 sekunder. Tryck på knappen START för att sätta igång programmet igen. Centrifugeringshastighet (varv/min) / Pumpstopp Genom att trycka på knappen (C) kan man minska centrifu geringshastigheten (i varv per minut) till 0. Den optimala varvtalsinställningen för det valda programmet visas när du tryckt 1 gång på knappen. För varje ytterligare gång du trycker på knappen, minskas centrifugeringshastigheten. Det sista valet är pumpstopp vilket betyder att tvätten förblir blöt i det sista sköljvattnet. Använd denna funktion för att undvika veck på tvätten om du inte har möjlighet att ta ur denna ur maskinen direkt efter det att tvättprogrammet är avslutat. Denna funktion lämpar sig speciellt för syntetmaterial och ömtålig tvätt. Denna funktion rekommenderas ej för ul eller material avsedda för handtvätt. 11

12 Kortprogram (väljs via en knapp) energibesparande program lämpligt för tvätt av lätt smutsade plagg eller mindre mängder kläder kortare tvätt- och sköljtider sänker vattenförbrukningen (vissa program) genom att trycka på snabbprogrammet på programval bomull 30 C aktiveras programmet bomull 30 Csnabbprogram Skontvätt (finns endast på vissa modeller) För tvätt av lätt smutsad eller färgkänslig tvätt. När denna funktion är aktiverad, stängs värmeelementen i tvättmaskinen av och programtiden kortas ned. Högre vattennivå Förbättrar sköljningen, vilket är speciellt viktigt om din hy är överkänslig för tvättmedel. För tvätt av kraftigt smutsad tvätt. - Val av programsteg/del av program (,,, ) Detta är fristående program som kan användas när du inte behöver köra ett helt tvättprogram. Om du vill använda flera tilläggsprogram efter varandra, måste du stänga av tvättmaskinen innan du väljer nytt program (vrid programväljaren till 0 och vänta i minst en sekund). Sköljning Speciellt program för sköljning av ömtålig tvätt utan centrifugering mellan sköljningarna och med en kort sista centrifugering. Kan användas för sköljning av handtvättad ömtålig tvätt. Centrifugerings hastigheten (varv/min) kan sänkas. Konditionering Detta program är avsett för konditionering, stärkning eller impregnering av rentvättade plagg. Programmet avslutas med en centrifugering vid max varv/min. Centrifugeringshastigheten an sänkas. Tömning av vatten Använd detta om tvättprogrammet avbröts eller om funktionen avbryt tömning aktiverades, och du endast vill tömma ut vattnet i trumman utan att centrifugera. Centrifugering Snabbcentrifugering (högt varvtal) av oömma plagg. Du kan även trycka in knappen för sänkt centrifugeringshastighet. 12

13 - Fylla på tvätt- och sköljmedel (se Tvätt- och energispartips) fack I, förtvätt fack II, huvudtvätt fack III, sköljmedel Om du inte väljer ett program med förtvätt, kan du fylla på tvättmedel direkt i trumman med hjälp av doseringsmåttet. Fyll inte facket högre än den markerade nivån när du fyller på sköljmedel. Kom ihåg att stänga tvättmedelslådan innan du öppnar/ stänger luckan till tvättmaskinen. Starta tvättmaskinen Tryck på START-knappen (F). Ljudsignalen bekräftar att programmet körs. Lysdioden/kontrollampan som indikerar de enskilda programstegen slutar blinka. Maskinen går igång efter några sekunder. Om sensorn registrerar att luckan inte har stängts ordentligt när maskinen går igång, börjar kontrollampan för programsteg att blinka igen efter några sekunder. Stäng luckan ordentligt - maskinen kör det valda programmet. I takt med att de olika programstegen slutförs, släcks motsvarande kontrollampa och nästa tänds. Om du vill byta tvättprogram efter att tvättmaskinen startats, vrider du programväljaren till läge 0 och väntar i en sekund. Välj därefter nytt program. När maskinen stängs av raderas tidigare valda tilläggsfunktioner (t.ex. avbryt tömning). De måste därför väljas/aktiveras på nytt. När du stänger av tvättmaskinen (OFF) raderas alla förvalda funktioner; dessa måste därför slås PÅ/väljas igen. - Tvättprogrammet har gått klart När ett tvättprogram gått klart visas detta genom att de lysdioder som indikerar tvättförloppet börjar att blinka. Meddelandet End visas på displayen. Maskinen avger också en ljudsignal som talar om att det nu går att öppna luckan. Ta ut tvätten ur maskinen och avlägsna alla eventuella främmande partiklar och annat från luckans tätningsring. Lämna luckan öppen så att maskinen kan torka ur. Stäng av den vattenkran som maskinen är ansluten till. 13

14 Stäng av tvättmaskinen genom att vrida programväljarvredet (A) till läge 0. Efter avslutat tvättprogram bör maskinens eltillförsel stängas av genom att elkontakten dras ut ur vägguttaget. Avbrott Av användaren Att välja funktionen PUMP STOP Programmet stannar när det når läget PUMP STOP (förutsatt att denna extrafunktion först valts); (tvättmaskinsluckan är låst under det att maskinen tvättar). Lysdioden ovanför knappen (C) börjar att blinka. Tvättningen kan återupptas genom att man trycker på knappen START (F). Om inställningen pump stop,har valts, stannar programmet automatiskt vid sista sköljningen och symbolen för pumpstopp visas på displayen. Programmet kan köras färdigt genom att man trycker på knappen START (f); i detta fall kommer programmet att köra en avslutande centrifugering, enligt vad som bestäms av programmet. Programmet kan även ändras genom att man vrider programväljarvredet till läget 0 och väljer endera centrifugering eller enbart utpumpning av vattnet mellan extra program eller cykler. Att avbryta manuellt Programmet avbryts om programväljarvredet (A) vrids till läge 0. Finns det vatten i maskinen, välj då något av extraprogrammen (tömning, centrifugering ) för att tömma tvättrumman och köra programmet färdigt. PAUS-knapp Du kan när som helst tillfälligt avbryta programmet genom att trycka på PAUS-knappen. Efter att den av säkerhetsskäl inlagda tidsfördröjningen har gått, kan du öppna luckan, förutsatt att det inte fi nns något vatten i trumman. Kör klart programmet genom att trycka på START-knappen. Fel Programmet avbryts om ett fel skulle uppstå. Kontrollamporna blinkar och ljudsignalen ljuder (se avsnittet om Felsökning). Strömavbrott Vid strömavbrott blir programmet avbrutet, när strömmen är åter fortsätter programmet. Var försiktig om strömmen går och trumman fortfarande är vattenfylld - töm ut vattnet (programsteget Tömning) innan du öppnar luckan. 14

15 Specialfunktioner Barnlås - För att aktivera barnlåset; håll samtidigt knappen för inställning av centrifugeringshastigheten (C) och knappen för kortprogrammet (eller för skonprogrammet ) intryckta i minst 3 sekunder. Om barnlåset aktiveras på rätt sätt, hörs en ljudsignal och en lysdiod tänds. Upprepa samma procedur för att koppla ur ett aktiverat barnlås. - Du kan inte göra ändringar i programmet eller tilläggsfunktionerna när barnlåset är aktiverat. Det räcker att du stänger av maskinen genom att vrida programväljaren (A) till läge 0. Barnlåset är fortfarande aktiverat även om du stänger av tvättmaskinen, och du måste därför stänga av denna funktion för att kunna välja ett nytt tvättprogram. Inställning av ljudsignalen På denna maskin är det möjligt att ställa in så att ljudsignalen blir högre och även att stänga av den helt. Ställ in funktionen innan du väljer basprogram. Ställ in funktionen genom att hålla knappen (D) intryckt samtidigt som du vrider programväljarvredet (A) från läge 0 till läget för det första tvättprogrammet (medurs). ( S1 ) visas nu på displayen och visar att den förinställda, normala ljudnivån för signalen är vald. Genom att trycka på knappen (D) höjs ljudnivån ( S2 ) och vill du stänga av ljudsignalen helt trycker du på knappen ytterligare 1 gång ( S0 ). Den valda inställningen lagras och fi nns sparad i minnet även om maskinen stängs av. Tvätt- och energispartips Innan du tvättar bör du sortera tvätten efter typ av plagg, smutsgrad och färgäkthet. Innan du väljer tvättprogram, kontrollera etiketten med skötselråd på de olika plaggen (se Underhållstabell). Tvätta nya, kulörta plagg separat första gången. Tvätta mycket hårt smutsad tvätt i små mängder och öka tvättmedelsdoseringen. Behandla svåra fl äckar med speciellt fl äckborttagningsmedel, så sänker du tvättmaskinens energiförbrukning. Använd kortprogrammet vid tvätt av lätt smutsad tvätt och välj en lägre tvättemperatur. På så sätt sänker du energiförbrukningen med upp till 50 %. Undvik att köra maskinen med endast halvfull trumma eller mindre för att spara energi, samt för att utnyttja apparatens prestanda på ett effektivare sätt. Den maximala mängden torr tvätt anges i Programtabellen på sista sidan. Innan du tvättar, töm fi ckorna, dra upp blixtlåsen och ta bort eventuella metallklämmor eller nålar/pins som kan fastna i eller skada tvätten eller tvättrumman. Sära på tvätten innan du lägger in den i trumman. Använd endast maskintvättmedel. 15

16 Dosera tvättmedel, pulver eller fl ytande, enligt tillverkarens anvisningar. Om vattnets hårdhet är högre än 14 dh grader måste sköljmedel användas. Denna garanti omfattar inte skador på värmeelement som uppkommit till följd av att avhärdningsmedel inte använts. Användande av klorinbaserade blekmedel rekommenderas inte, eftersom dessa kan förorsaka skada på värmeelementet. Hårdhetsskala Hårdhetsgrad dh( N) m mol/l fh( F) p.p.m. 1 - Mjukt < 8,4 < 1,5 < 15 < Medel 8,4-14 1,5-2, Hårt > 14 > 2,5 > 25 > 250 Vid hårt vatten dosera tvättmedel enligt tabellen för grad 1 och tillsätt lämplig mängd mjukgörare (se tillverkarens anvisningar). Du kan även dosera tvättmedlet direkt i trumman. Om du använder tjockt, fl ytande sköljmedel, rekommenderar vi att du späder ut det med vatten för att förhindra att kanalerna till sköljmedelsfacket sätts igen. Om tvättmaskinen är utrustad med en avskiljande skiva för tvättmedelsfacket, kan du även hälla fl ytande tvättmedel i mittfacket (beroende på modell). Om du använder pulvertvättmedel lyfter du upp skivan, och om du använder fl ytande tvättmedel skjuter du ned den. Flytande tvättmedel är endast avsett för huvudtvätt, utan förtvätt. Lägg särskilt ömtåliga plagg (strumpbyxor, ömtåliga damunderkläder osv.) i tvättpåsen. Hög centrifugeringshastighet gör att fuktnivån i plaggen blir mindre. Det gör att plaggen torkar snabbare när de torktumlas, vilket i sin tur sänker energiförbrukningen. Undvik att lägga tvättmedel som klumpat ihop sig i tvättmedelsfacket, eftersom röret i tvättmaskinen kan sättas igen. 16

17 Rengöring och underhåll Dra ut nätsladden till maskinen ur eluttaget innan du rengör maskinen! Höljet bör rengöras med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. Trummans inre och packningen till luckan rengör du genom att köra maskinen tom på 60 C och dosera hälften så mycket tvättmedel som vanligt. Frekvent användande av program med låg temperatur i kombination med flytande tvättmedel kan skapa bakterietillväxt och dålig lukt i tvättmaskinen. För att udvika detta rekommenderar vi att man använder ett bomullsprogram 95 C utan någon tvätt i trumman, men med tvättmedel, detta bör ske minst en gång i månaden. Vid behov, rengör tvättmedelsfacket. Dra ut det helt från höljet genom att trycka på fl iken (se fi g.) Vid behov, rengör locket till proppen under rinnande vatten. Rengör den med en borste under rinnande vatten och torka av. Ta bort eventuella intorkade tvättmedelsrester på botten av höljet. 17

18 Rengör hela sköljområdet i tvättmaskinen med en borste, särskilt munstyckena i överdelen av sköljområdet. Rengör nätet till slangfi ltret med jämna mellanrum under rinnande vatten. Torka av gummipackningen efter varje tvätt. Det gör att packningen håller längre. Öppna fi lterlocket med hjälp av en platt skruvmejsel eller liknande verktyg. Filtret måste rengöras då och då, speciellt efter tvätt av noppiga eller gamla plagg. Töm maskinen på vatten via avloppsröret innan du börjar tvätta. Vrid locket moturs, dra ut det och rengör under rinnande vatten. Sätt tillbaka fi ltret på det sätt som visas i bilden (pil och pekare) och dra åt genom att vrida det medsols. For att vara säker på att fi ltet (A) inte läcker är det viktigt att det inte fi nns smuts på fi lterpackningen. 18

19 Felsökning Tvättmaskinen kontrollerar själv vissa funktioner under det att den tvättar. Om den vid denna kontroll skulle upptäcka några problem, indikeras detta av ett felmeddelande (Fx) på displayen och dessutom börjar lysdioderna att blinka. Samtidigt med att lysdioderna blinkar, kommer en signal att ljuda flera gånger, i takt med blinkningarna. Maskinen signalerar ett fel så snart det upptäcks. Tvättprogrammet går då över i pausläge. Om felet ligger i värmesystemet, kör maskinen tvättprogrammet färdigt dock utan värme. Om felet uppträder medan maskinen är igång, kommer felkoden och den återstående tvättiden växelvis att visas på displayen. Felmeddelandet visas tills dess maskinen stängs av. Fel: Vissa fel kan du avhjälpa själv: F2 Luckan är inte ordentligt stängd/låst F3 Vattentillförseln är blockerad F7 Vattendräneringen/utpumpningen är blockerad I övriga fall: Skriv ned felkoden, stäng av tvättmaskinen och ring närmaste auktoriserade serviceverkstad. Olika störningar från den omgivande miljön (t.ex. elektriska apparater) kan även de ge upphov till att maskinen signalerar att något är fel. Om detta händer: - stäng av apparaten och vänta några sekunder; - sätt på apparaten igen och kör tvättprogrammet en gång till. Om felet kvarstår; ring serviceverkstaden. Garantin omfattar inte fel som beror på störningar från miljön (t.ex. åsknedslag, strömkretsar. naturkatastrofer osv.). Fel Möjlig orsak Åtgärd Maskinen fungerar inte (symbolerna lyser inte). Maskinen är inte påslagen. Kontrollera att: det finns ström i vägguttaget, säkringen är hel, stickkontakten sitter i vägguttaget. Tvättprogrammet går inte igång (PÅ/AVkontrollampan blinkar). Luckan har inte stängts ordentligt. Tryck in luckan mot maskinen. Trumman vattenfylls inte (efter cirka 8 min. rapporterar maskinen felet - 3 blinkningar). Det läcker vatten från maskinen. Igensatt vattenintag. Filtret har inte dragits åt ordentligt. Inloppsröret är inte ordentligt fastskruvat i maskinen eller vattenkranen. Avloppsröret har lossnat. Kontrollera att: vattenkranen är öppen; att nätfiltret till inloppsröret är rent. Tryck på START-knappen. Dra åt filtret. Skruva fast inloppsröret. Sätt fast/placera avloppsröret i golvbrunnen. 19

20 Fel Möjlig orsak Åtgärd Maskinen står inte still under drift. Maskinen vibrerar under centrifugeringen. Mycket kraftig skumbildning i samband med tvätt. Trumman töms inte på allt vatten eller inte alls (maskinen rapporterar felet i form av sju lysdiodsblinkningar). Tvätten har inte centrifugerats tillräckligt. Inget fel rapporteras. Fettfläckar på kläderna trots att de tvättats. Smutsfläckar på plaggen efter tvätt. Fläckar av vitt pulver på plaggen. Tvättmedelsrester i tvättmedelfacket. Maskinen står inte plant. Transportsäkringarna har inte tagits bort. Ojämnt fördelad tvätt, särskilt vid tvätt av små kvantiteter (t.ex. endast en badrock). För mycket tvättmedel används. Vattenutloppet är igensatt. Maskinen aktiverade UKS*-funktionen. Maskinen har automatiskt sänkt centrifugeringsvarvtalet på grund av att tvätten är ojämnt fördelad. För lite tvättmedel har använts (tvätten var mycket hårt smutsad). Du använde flytande tvättmedel/ kulörtvättmedel som inte innehåller vitmedel. Detta beror inte på otillräcklig sköljning, utan på användning av neofosfathaltiga tvättmedel, som innehåller icke-lösliga komponenter (zeoliter) för att sänka vattnets hårdhetsgrad. Dessa substanser kan sätta sig på textilfibrerna. För lågt vattentryck. En del tvättmedel kan fastna i tvättmedelsfacket om de blir blöta. Justera maskinen i horisontalled och höjdled med hjälp av de ställbara benen. Ta bort transportsäkringarna. Detta är normalt, maskinen sänker automatiskt varvtalet om vibrationerna blir för kraftiga. Öka tvättmängden (fler plagg). Följ tvättmedeltillverkarens rekommendationer för doseringsmängd och anpassa även efter vattnets hårdhetsgrad och plaggens smutsgrad. Använd endast maskintvättmedel. Kontrollera att: att filtret är rent, att avloppsröret inte är igentäppt, att avloppsröret går minst 1 meter över golvet. Tryck på START på nytt. Maskinen fungerar som den ska. Blanda stora och små plagg nästa gång du tvättar. Tvätta plaggen en gång till. Öka tvättmedelsdoseringen när du tvättar hårt smutsade plagg, alternativt använd flytande tvättmedel. Använd tvättmedel som innehåller vitmedel. Skölj genast tvätten ytterligare en gång. Använd flytande tvättmedel som inte innehåller zeoliter. Försök borsta bort pulvret/ fläckarna med en borste. Rengör filternätet till inloppsröret. Öka vattennivån om vattentrycket är för lågt. Torka rent tvättmedelsfacket innan du fyller på med nytt tvättmedel. 20

21 Fel Möjlig orsak Åtgärd Sköljmedlet sköljs inte ur tvätten helt, alternativt det finns vatten kvar i sköljmedelfacket. Sugskyddet är felplacerat eller igensatt. Rengör facket och sätt fast skyddet ordentligt. Obehaglig lukt i trumman. Tvättiden är längre än vanligt. Tiden som visas på displayen korrigeras under tvättcykeln. Tvättprogrammet går inte igång. FEL 2 Inget vatten strömmar in i maskinen. FEL 3 Vattnet pumpas ut långsamt eller inte alls. FEL 7 Del av plagg, tvättmedels och sköljmedelsrester i fi ltret. Bakterietillväxt Låg temperatur på det tillförda vattnet. På grund av ojämnt fördelad tvätt har maskinen aktiverat UKS*. Låg nätspänning. Ett fel har uppstått i strömförsörjningen. Luckan är inte ordentligt stängd. Vattentillförseln är blockerad Vattendräneringsslangen/röret är igensatt. Kontollera att fi ltret är rent. Använd bomullsprogram 95 C utan någon tvätt i trumman, men med tvättmedel. Tvättiden kan bli upp till 60 % längre. Men det innebär inte att något är fel på maskinen. Tvättiden förlängs med lika lång tid som strömavbrottet varade. Tryck luckan mot maskinen Kontrollera följande: har vattenkranen öppnats är tilloppsfiltret rent (tryck åter på START-knappen) Kontrollera följande: är filtret rent, är utloppsslangen ihopklämd/ vikt någonstans, är avloppet igensatt, sitter avloppet placerat högre än 1 meter över golvet. Tryck åter på START-knappen. * UKS: universal stability control denna funktion begränsar vibrationerna i samband med centrifugering. Om du inte lyckades avhjälpa felen på egen hand med hjälp av ovanstående felsökningsschema och åtgärder, ring närmaste auktoriserade servicebutik. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller användning av apparaten, och det är därför kunden som får stå för kostnaderna för sådana reparationer. 21

22 Tabeller Programtabell - 6/7 kg Fasta program Max tvättmängd emp. ( C) Centrifugering (max. varvtal) Vattenförbr. L varvtal Energiörbr. kwh varvtal kg 6kg 7kg 6kg 7kg 6kg 7kg Bomull ,05/2,10** 2,19/2,31** Bomull ,00/1,12** 1,17/1,31** 1400 Bomull + förtvätt ,22/1,34** 1,32/1,45** Tjock bomull * ,02/1,14** 1,19/1,33** Bomull - strykfritt 3 3, ,10 1,14 Bomull ,66 0,67 Bomull ,27 0,35 Bomull - snabbtvätt ,17 0,17 Syntetplagg 3 3, ,93 0,97 Syntetplagg + förtvätt 3 3, ,26 1,30 Syntetplagg 3 3, ,52 0,56 Ömtåliga plagg 2, ,45 0, Ömtåliga plagg 2, ,36 0,39 Ull ,20 0,20 Handtvätt 1,5 1, ,25 0,25 Blandat 3 3, ,32 0,35 Programsteg/del av program Sköljning 3 3, ,02 0,02 Uppmjukning ,02 0,02 Tömning Centrifugering ,03 0, * Programmet testat enligt EN och med högsta centrifugeringshastighet vald. ** beroende på modell 22

23 Programtabell - 4,5 kg Fasta program Vattenförbr. L * Programmet testat enligt EN och med högsta centrifugeringshastighet vald. Max tvättmängd Temp. ( C) Centrifugering (max. varvtal varvtal Energiörbr. kwh Bomull 4, ,80 Bomull 4, , Bomull + förtvätt 4, ,99 Tjock bomull * 4, ,85 Bomull - strykfritt ,70 Bomull 4, , Bomull 4, ,15 Bomull - snabbtvätt ,13 Syntetplagg ,61 Syntetplagg + förtvätt ,70 Syntetplagg ,34 Ömtåliga plagg 1, , Ömtåliga plagg 1, ,15 Ull ,15 Handtvätt ,20 Blandat ,25 Programsteg/del av program Sköljning 1, ,02 Uppmjukning 4, ,02 Tömning 4,5 - - Centrifugering 4, ,03 23

24 Programtabell/ Tilläggsfunktioner Program Fasta program Högre vattennivå Kortprogram / Skontvätt* Centrifugeringshastighet / Pumpstopp Bomull / / Bomull med förtvätt / Tjock bomull / Bomull - strykfritt / / Bomull - snabbtvätt 17 / Syntetplagg med förtvätt / Syntetplagg / / Ömtåliga plagg / / Ull / / Handtvätt / / Blandat / / Programsteg/del av program Sköljning Uppmjukning Tömning Centrifugering kan väljas * beroende på modell 24

25 Underhållstabell Normal tvätt Skontvätt Max. tvättemperatur 95 C Max. tvättemperatur 60 C Max. tvättemperatur 40 C Max. tvättemperatur 30 C Handtvätt Får ej tvättas Blekning Blekning i kallvatten Blekning ej tillåten Strykning Varmt strykjärn max. 200 C Varmt strykjärn max. 150 C Varmt strykjärn max. 110 C Strykning ej tillåten Kemtvätt Kemtvätt i alla lösningsmedel Perkloretylen R11, R113, fotogen Kemtvätt i fotogen, i ren alkohol och i R113 Kemtvätt ej tillåten Torkning Plantorka Dropptorka Hängtorka Hög temperatur Låg temperatur Torktumling ej tillåten Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller misstag i dessa bruksanvisningar. 25

26 26

27

28 PS PG2 LED /sv (11-08)

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG LB86-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Tvättmaskin Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna Gorenje-tvättmaskin, och grattis till utmärkt val. Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på

Läs mer

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D FI SE GB Käyttöohje Bruksanvisning User Manual WF 5012D PESUKARHU 5012D PESUKARHU 6012D PESUKARHU 6014D Tvättmaskin SV Tack för att du visar förtroende för oss genom att köpa denna tvättmaskin, och grattis

Läs mer

Din manual SMEG LB127

Din manual SMEG LB127 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG LB127. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Din manual SMEG DRY72C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531763

Din manual SMEG DRY72C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531763 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY72C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN SE DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN www.gorenje.com TACK för att du valde vår tvättmaskin. Din nya tvättmaskin uppfyller kraven för modern skötsel av tvätt. Tvätten blir oklanderligt

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning SV TACK för att du valde vår tvättmaskin. Din nya tvättmaskin uppfyller kraven för modern skötsel av tvätt. Tvätten blir oklanderligt vit även vid låga temperaturer. Tvättmaskinen

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN SE DETALJERADE INSTRUKTIONER SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN www.gorenje.com TACK för att du valde vår tvättmaskin. Din nya tvättmaskin uppfyller kraven för modern skötsel av tvätt. Tvätten blir oklanderligt

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll. Följ instruktionerna

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund!

Bruksanvisning Tvättmaskin PROFESSIONAL WMC844V. VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Kära kund! Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver. Skandinavisk design är

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG Q1435. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG P1401. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tvättmaskin. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tvättmaskin Adora S Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2 www.osbyvitvaror.se 01. KOMPONENTER Tack för att ni köpt en Osby tvättmaskin! Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning av tvättmaskinen. Instruktionerna innehåller

Läs mer

Användarmanual Tvättmaskin TM 5055

Användarmanual Tvättmaskin TM 5055 Användarmanual Tvättmaskin TM 5055 Bästa kund Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad med material av högsta

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36

Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FTL 360/FT36 321 00 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING SV 1 SV Innehållsförteckning 1. Det nya tvättsystemet 3 2. Föreskrifter angående säkerhet och användning 4 3. Installationsanvisningar 6 4. Beskrivning av kommandon 9 5. Användning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se

Bruksanvisning. Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin GalaGrande XL W 5000 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer