Välkommen till våra fackliga studier!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till våra fackliga studier!"

Transkript

1

2 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Studier är det viktigaste vapnet i vår fackliga kamp. Även i år satsar vi på att få betydligt fler att gå Startpunkten, om allt funkar blir det deltagare! Vi har gjort om många av våra kurser så de harmonierar med kongressbesluten om organizing och ett organiserande arbetssätt. Exempelvis är den nya ROAkursen i huvudsak riktad till alla er som gått AL1 eller FLiT före år 2014 och som vill veta mer om organizingmetoden. TYA, BYA och TAN erbjuder en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. Kolla även vår egen hemsida, Det är där som nyheter dyker upp först! Kurserna hittar du under rubriken Medlemskapet. Snart finns möjligheten att skicka in intresseanmälningar till kurser direkt på hemsidan. Hur intresseanmälan sedan prioriteras avgörs alltid av den egna avdelningen. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Varmt välkomna i vår studieverksamhet! Matts Haglund Dag Leander Charlotte Wendel Lendin Organisationssekreterare Studieombudsman Studiesekreterare 2

3 Innehållsförteckning Grundkurser för alla medlemmar Sid: Startpunkten - facklig introduktion Avtalspunkten Medlemsutbildning LO/ABF Vi i Transport Ungdomskurser för alla under 30 år Utbildning för ungdomsaktiva - LO Ungdomsansvariga på alla LO-distrikt 10 Transports ungdomsforum Transports grundutbildningar för förtroendevalda Facklig Ledarutbildning i Transport, FLiT Avtalskurser Transports arbetsmiljökurs DRAG - vidareutbildning för skyddsombud & HSO Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Rekrytera, Organisera och Agitera (ROA).. 16 Förhandlingsombudsutbildning. 18 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter - LO Ledarskap - LO.. 20 Det svåra samtalet - LO Arbetsrätt 1 - LO 22 Arbetsrätt 2 - LO Arbetsrätt 3 - LO Kvalificerad förhandlingsteknik - LO.. 25 MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet - LO.. 26 Retorik - LO Fackligt arbete i företagets styrelse (FAFS) - LO. 27 Transports & LO:s handledarutbildningar Handledare Startpunkten. 28 Handledare - ViT 28 Vuxnas lärande - en fördjupning för handledare - LO. 29 Fördjupad handledarutbildning - LO Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Beställ skräddarsydda kurser! Konferenser Erfarenhetskonferens för förhandlingsombud 32 Temadagar bolagsstyrelseledamöter & EWC - LO.. 32 Studieorganisatörskonferens - VERA. 33 Studieorganisatörs- och ordförandekonferens Studieadministration Avdelningarnas besöksadresser. 34 Utbildningsarvode och stipendier Resebestämmelser i samband med kurser.. 37 Kursanmälningar och uteblivna deltagare. 38 Indelning regionvis 39 Utgående ansökningstider veckovis.. 40 TYA, BYA, LO, ABF m.fl. övriga kursanordnare

4 För alla medlemmar Startpunkten + Facklig introduktion Kurslängd: 3-8 timmar. Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet Förkunskaper: Inga. Mål: Det övergripande målet med Startpunkten är att ge dig en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde. Vi vill ge dig ökad förståelse för den Svenska modellen på arbetsmarknaden och kollektivavtalets betydelse. Vidare vill vi ge dig ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi tillsammans upprätthåller våra fackliga idéer. Du får också lära känna några av dina fackliga företrädare. Ur innehållet: Det fackliga löftet Kollektivavtalet och vår lönekartell Facklig-politisk historia Den Svenska modellen Medlemskapets värde Transports organisation Utbildningsvägar inom Transport Ekonomi: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen. Deltagarna kan få stipendium från LO vid Facklig introduktion, eller gå kursen Startpunkten på fritiden i Transports regi. Övrigt: Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och genomförande. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet. Förbundet ger bidrag till avdelningen enligt förbundsstyrelsens beslut. LO/ABF:s introduktionskurs på ca 4 timmar: LO-distrikten och ABF arrangerar en motsvarighet till Startpunkten som kallas Facklig introduktionskurs. Om introduktionskursen genomförs tvärfackligt i LO/ABF:s regi betalas ev. kurskostnader av avdelningen, stipendier till deltagarna kan betalas ut via LO:s stipendiefond. Stipendium från LO förutsätter kursdeltagare från minst tre olika LO-förbund och att LO-distriktet skickar ansökan i förväg till LO. Studieenheten rekommenderar avdelningarna att ta kontakt med sina lokala kursanordnare på orten för samråd inför varje kurstillfälle, bland annat för att säkerställa att ansökan till LO:s stipendiefond är gjord i förväg. Avdelningarna bör också medverka med handledare. 4

5 För alla medlemmar Avtalspunkten Kurslängd: 4-8 timmar. Målgrupp: Alla medlemmar. Förkunskaper: Inga. Mål: Det övergripande målet med avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter. Målet med utbildningen är också att du ska känna till partsförhållandena i avtalet samt hur avtalsrörelser genomförs. Specifikt innebär detta att du efter genomförd avtalsinformation ska: kunna göra en enkel bedömning om den egna lönen är korrekt kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider känna till de vanligaste anställningsformerna och att kunna kontrollera din egen anställningsform kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag. Innehåll: Partsförhållanden och avtalsrörelser Arbetstider Lön Anställningsformer Ledighet Ekonomi: Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och går kursen på fritiden. Deltagare som är fackliga företrädare söker ledigt med löneförmåner (enligt Lagen om facklig förtroendeman 7) Övrigt: Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och genomförande. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet. Förbundet ger bidrag till avdelningen enligt förbundsstyrelsens beslut. 5

6 För alla medlemmar LO-ABF:s medlemsutbildning Kurslängd: 2-3 dagar Målgrupp: Nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet Förkunskaper: Inga Kort beskrivning: LO/ABF:s medlemsutbildning är en fristående fortsättning på Startpunkten eller Introduktionskursen för dig som vill veta mer. Medlemsutbildningen är i allmänhet på två - tre dagar. Som deltagare åker du hem på kvällen. Kursen genomförs i de flesta städer i Sverige, så du behöver inte resa långt. På kursen kommer du att träffa både Transportare och kompisar från andra LO-förbund. Du tar ledigt utan lön och får stipendium från LO. Innehåll: Fördjupning - Den Svenska modellen Hur går en avtalsrörelse till? LO:s samordning Hur påverkar man i facket? Vad händer på fackmötet? Ekonomi: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen. Deltagarna kan få stipendium från LO. Övrigt: Stipendium från LO förutsätter kursdeltagare från minst tre olika LO-förbund och att LOdistriktet skickar ansökan i förväg till LO. Studieenheten rekommenderar avdelningarna att ta kontakt med sina lokala kursanordnare på orten för samråd inför varje kurstillfälle, bland annat för att säkerställa att ansökan till LO:s stipendiefond är gjord. Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och ekonomi i övrigt. Avdelningarna bör också medverka med handledare. Kurstillfällen - se LO:s hemsidor: eller 6

7 För alla medlemmar Vi i Transport (ViT) Kurslängd: 5 dagar, c:a 40 timmar Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som innehar eller förbereds för fackliga uppdrag Förkunskaper: Startpunkten eller Facklig Introduktion eller LO/ABF:s medlemsutbildning Mål: Det övergripande målet med Vi i Transport är att den ska ge medlemmen grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen ska leda till att medlemmen stärker sin självkänsla, ökar sin förmåga i att kommunicera samt förstår sin egen roll och delaktighet i föreningen. Specifikt innebär detta att medlemmen efter genomgången utbildning ska inneha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om: utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete Innehåll: Arbetarrörelsen och nutidshistorien Fackföreningen och idéerna Bygg organisation Steg 1 Arbetsmarknaden Lön och förhandling Försäkringar Möten, mötesdemokrati Facket i Sverige och i Europa Arbetsmiljö Utbildningsvägar Ekonomi: Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och får stipendium eller utbildningsarvode. Deltagare som är fackliga företrädare söker ledigt med löneförmåner i 2 dagar (enligt Lagen om Facklig Förtroendeman 7) för onsdagen och torsdagen, övrig tid Lagen om Facklig Förtroendeman 6 utan lön, deltagarna får utbildningsarvode från avdelningen. Övrigt: Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering. Avdelningen, eller av regionen utsedd avdelning, ansvarar för genomförandet. Avdelningen ansvarar för ekonomin. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet samt lämnar ViT-bidrag till avdelningarna i den omfattning förbundsstyrelsen årligen beslutar. 7

8 För alla medlemmar Följande ViT-utbildningar är inplanerade i de olika regionerna: Region 1 & 2 Region 1 & 2 Vecka 11 Vecka mars oktober Hallstaberget Medlefors FHSK Administrerande avd: 32 Administrerande avd: 26 Sista ansökningsdag: 23 januari Sista ansökningsdag: 4 september Tillfällenr: 1 Tillfällenr: 6 Region 3 Region 3 Vecka 16 Vecka april 2-6 november Bollnäs FHSK Bollnäs FHSK Administrerande avd: 88 Administrerande avd: 11 Sista ansökningsdag: 27 februari Sista ansökningsdag: 18 september Tillfällenr: 2 Tillfällenr: 7 Region 4 Region 4 Vecka 10 Vecka mars november Marieborgs FHSK, Norrköping Marieborgs FHSK, Norrköping Administrerande avd: 4 Administrerande avd: 6 Sista ansökningsdag: 16 januari Sista ansökningsdag: 9 oktober Tillfällenr: 3 Tillfällenr: 8 Region 5 Region 5 Vecka 17 Vecka april 2-6 november Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Administrerande avd: 3 Administrerande avd: 3 Sista ansökningsdag: 6 mars Sista ansökningsdag: 18 september Tillfällenr: 4 Tillfällenr: 9 Region 6 Region 6 Vecka 10 Vecka mars 9-13 november Valjevikens FHSK Valjevikens FHSK Administrerande avd:20 Administrerande avd: 51 Sista ansökningsdag: 16 januari Sista ansökningsdag: 25 september Tillfällenr: 5 Tillfällenr: 10 Det tillkommer lokala ViT-kurser på externat i en del avdelningar - kolla med din avdelning eller på avdelningens hemsida se rubriken Din avdelning på förbundets hemsida! 8

9 För alla medlemmar under 30 LO:s utbildning för ungdomsaktiva och ungdomsansvariga Det är viktigt att alla känner till vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden, vilka lagar och avtal som gäller och vad facket gör. När man är ung och ny i yrkeslivet är det inte lätt att ha koll på allt. Därför satsar vi särskilt på dig och alla andra medlemmar som är under 30 år. Kurserna är oftast tvärfackliga, vilket innebär att du träffar kompisar från andra LOförbund. Du behöver oftast inte resa långt, d.v.s. du åker hem när kursen är slut för dagen. Du söker ledigt utan lön och får stipendium eller utbildningsarvode. Här börjar du... Startpunkten eller Facklig introduktion, 1 dag - se sidan 4! Grundkurser - LO Om facket, 2 dagar Om samhället, 2 dagar LO står för kurskostnaderna + att du får stipendium från LO. Påbyggnadskurser - LO Om global rättvisa, 2 dagar Om främlingsfientlighet, 2 dagar Ung försäkringsutbildning - eller Vem vill gå miste om en kvarts miljon?, 1 dag LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode eller stipendium från din avdelning. Ungdomsansvarigutbildning - LO LO:s nya Ungdomsansvarigutbildning är på 40 timmar. LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode från din avdelning. Skolinformatörsutbildning - LO Skolinformatörsutbildningen bör du absolut gå som ungdomsansvarig, den är på 2 dagar. LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode från din avdelning. Utbildning för centrala handledare - LO Det finns också en mer omfattande utbildning för alla centrala handledare som behövs för att genomföra ungdomsutbildningarna. LO betalar både kurskostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kurstillfällen Kontakta ungdomsansvarig i respektive LO-distrikt, se nästa sida! 9

10 För alla medlemmar under 30 Ungdomsansvariga på LO-distrikten Dalarna och Gävleborg Ulrika Wiklund, Gotland Håkan Kraby, Jönköpings län Terés Eriksson, Mellersta Norrland Peter Nylander, Mellansverige Jessica Svensson, Norra Sverige Stefan Mella, Skåne Meta Jarl, Stockholms län Daniel Harc, Sydost Lina Jonsson, Västsverige Anna Palmér, Örebro och Värmland Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Se även 10

11 För alla medlemmar under 30 Transports ungdomsforum Målgrupp: Medlemmar som är 30 år eller yngre Förkunskapskrav: Inga! Syfte och mål: Varför behövs facket? Hur ska Transport jobba för att ta tillvara ungdomars intressen så bra som möjligt? Varför behövs ungdomar i facket? Transports ungdomsforum är till för dig som är 30 år eller yngre och som är ny medlem, eller ny som förtroendevald. Forumet planeras och genomförs av och med ungdomsaktiva i våra avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter, varvat med genomgångar och diskussioner om frågor som berör jobbet och facket. Du får också tillfälle att träffa många andra unga Transportare! Ekonomi: Förbundet betalar boende och resor. Avdelningen betalar stipendium, eller utbildningsarvode om du har fackliga uppdrag. Övrigt: OBS! Avdelningarna bör inte skicka samma deltagare flera år i följd! Transports ungdomsforum genomförs: Vecka maj Runö Sista anmälningsdag: 24 april 11

12 Transports utbildningar för förtroendevalda Facklig Ledarutbildning i Transport (FLiT) Kurslängd: C:a timmar. Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: ViT. Mål: Utbildningen är omgjord från i år, det övergripande målet är att du efter genomgången utbildning ska kunna bedriva ett fackligt organiseringsarbete på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga medlemmar inventera arbetsuppgifter, formulera mål och göra verksamhetsplaner. Utbildningen ska leda till att du känner trygghet i ditt ledarskap och i din argumentation. Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska kunna: Väcka intresse för den fackliga organisationen och dess verksamhet Locka in fler medlemmar i organisationen Identifiera problem och önskemål som berör fler än dig själv Ta initiativ till att minst en facklig fråga drivs på den egna arbetsplatsen Via enkäter, intervjuer o dyl. med kamraterna på arbetsplatsen kunna formulera egna visioner om jobbet och arbetsplatsen Formulera en verksamhetsplanering Göra en lägesanalys Bevaka och utveckla medlemmarnas villkor och rättigheter kring frågor som berör Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen På ett demokratiskt och stadgeenligt sätt kunna leda och genomföra ett medlemsmöte Ur innehållet: Lyssnande ledarskap Organiserande arbetssätt Fackliga värderingar Lyssna, tala, skriva, informera Den fackliga organisationen Arbetsrätt Ekonomi: Du söker ledigt under första veckan utan lön enligt 6 Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Inför den andra kursveckan ska du begära ledighet med löneförmåner i god tid enl. 7 i Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. OBS! Det kan krävas en överläggning/förhandling med arbetsgivaren om ingen överenskommelse om ledighet för FLiT finns sedan tidigare! I de fall någon avdelning vill sända sökande till FLiT som inte får lön från arbetsgivaren för den andra kursveckan, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. 12

13 Transports utbildningar för förtroendevalda FLiT - kurserna genomförs som internat: FLiT 1 (Region 4, 5, 6) FLiT 2 (Region 1, 2, 3) Vecka Vecka / /3 4-8/ /5 Viskadalen Runö Sista ansökningsdag: 9 januari Sista ansökningsdag: 27 mars FLiT 3 (Region 4, 5, 6) FLiT 4 (Region 1, 2, 3) Vecka Vecka / /11 2-6/ /11-4/12 Viskadalen Runö Sista ansökningsdag: 4 september Sista ansökningsdag: 25 september som externat: FLiT Externat Vecka / /9 Höllviken, Skåne Sista ansökningsdag: 18 juni Fler externat kan tillkomma under året - se FLiT internat våren 2016: FLiT 1 (Region 4, 5, 6) FLiT 2 (Region 1, 2, 3) Vecka Vecka / /3 9-13/5 + 30/5-3/6 Viskadalen Runö Sista ansökningsdag: 8 januari 2016 Sista ansökningsdag: 1 april

14 Transports utbildningar för förtroendevalda Avtalskurs - Ditt avtal Kurslängd: Två till tre dagar. Målgrupp: Förtroendevalda Förkunskaper: Minst t.o.m. ViT, helst även FLiT Syfte och mål: Det övergripande målet med avtalskurs - Ditt avtal är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Målet är också att du ska kunna lösa avtalsproblem på ett konstruktivt sätt. Det innebär att du efter genomgången utbildning ska kunna: Stödja medlemmar i frågor om grundläggande rättigheter i avtalet såsom löner, arbetstider, ledigheter, anställningsformer samt allmänna bestämmelser informera medlemmar om de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna i avtalet, samt hur man som medlem kan påverka innehållet i avtalet Genom tillgång till avtalet, lönebesked, lokala överenskommelser, etc., kunna se om avtalet följs och om inte så är fallet - ta initiativ till åtgärder via din avdelning Förstå förhållandet mellan reglerna i avtalet och angränsande arbetsmarknadslagar Förstå innebörden av ett kollektivavtal, hängavtal, normal- och minimiavtal Innehåll: Huvudinnehållet i respektive avtal Probleminventering Angränsande lagstiftning Ekonomi: Avdelningarna har att till resp. arbetsgivare begära överläggningar om ledighet med löneförmåner enligt 7 FML. I de fall någon avdelning vill sända sökande till avtalskursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Bokning och genomförande: Avtalsansvariga ombudsmän på förhandlingsavdelningen lägger ut datum för kurstillfällen som avdelningar och regioner kan boka. Kurstillfällena och villkoren uppdateras under året och finns tillgängliga via Transports Handbok under fliken: Studier/Utbildning för fackliga förtroendemän/avtalskurser Förbundet ansvarar för och betalar kursmaterial och kursledare samt lämnar bidrag för avtalskurserna till avdelningarna i den omfattning förbundsstyrelsen årligen beslutar. Avtalskurserna planeras och genomförs i samverkan med avdelningar och regioner och tillsammans med ombudsmännen på förbundets förhandlingsenhet. Studieenheten administrerar kurserna. Kontakta alltid i första hand studieenheten med era önskemål! 14

15 Arbetsmiljökurser DRAG - Vidareutbildning av skyddsombud & huvudskyddsombud Kurslängd: 4 dagar Målgrupp: Skyddsombud och huvudskyddsombud Förkunskaper: Arbetsmiljöutbildning + erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Innehåll: Allt oftare tar arbetsgivarens samverkan slut. Vi skall samverka enligt lagen, så vad gör vi då? Hur hantera svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid för att lösa? Kursen handlar till stor del om strategier och mål i arbetsmiljöarbetet. Ekonomi: Ledigt med löneförmåner enligt lagen om facklig förtroendeman 7. Kursen genomförs: Vecka 13 (Hela landet) mars Runö Sista ansökningsdag: 13 februari Vecka 40 (Hela landet) Vecka 48 (Hela landet) 28/9-1/10 23/11-26/11 Runö Runö Sista ansökningsdag: 21 augusti Sista ansökningsdag: 16 oktober DRAG våren 2016: Vecka 14 (Hela landet) 4-7 april Runö Sista ansökningsdag: 26 februari

16 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Rekrytera, Organisera och Agitera (ROA) Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Fackligt förtroendevalda eller blivande fackligt aktiva Förkunskaper: Fackligt aktiva på sin arbetsplats med gamla AL1 eller som gått FLiT före år 2014 har företräde Mål: Kursens är omgjord i år och inriktningen är organisering av nya medlemmar och aktivering av medlemmar och blivande medlemmar. På grund av kursens karaktär kallar vi max 16 deltagare per kurs. Kursen är i huvudsak inriktad på praktiska och konkreta organizing-metoder på den egna arbetsplatsen. Metoderna är anpassade för dig som är lokal facklig förtroendeman. En viktig väg till framgång är att lyssna och samtala med dina arbetskamrater i syfte att få fler fackligt aktiva och att etablera en stabil facklig närvaro på arbetsplatsen. Vi tränar på att anpassa budskapet för att aktivera dina arbetskamrater. Efter avslutad utbildning ska du kunna kartlägga din arbetsplats och planera och genomföra olika slags fackliga insatser för att skapa facklig aktivitet. Detta är i första hand en komplettering för ett organiserade arbetssätt för dig som gått gamla AL1 eller FLiT före år Men vi kommer också ha unga deltagare som är på väg in i olika organizerprojekt. Ekonomi: Kurserna finansieras fullt ut via förbundet, deltagarna får utbildningsarvode från förbundet. Kurstillfällen: - se nästa sida! 16

17 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda ROA-kurserna genomförs Som internat: Vecka 9 Vecka februari 9-11 mars Medlefors FHSK Väntar bokningsbekr Runö FHSK Sista ansökningsdag: 16 januari Sista ansökningsdag: 30 januari Vecka 18 Vecka april maj Runö Runö FHSK Sista ansökningsdag: 20 mars Sista ansökningsdag: 10 april Vecka 23 Vecka juni 7-9 september Viskadalens FHSK Hallstaberget Sista ansökningsdag: 24 april Sista ansökningsdag: 19 Juni Vecka 41 Vecka oktober 7-9 december Runö FHSK Runö FHSK Sista ansökningsdag: 28 augusti Sista ansökningsdag: 30 oktober Som externat: Vecka 13 Vecka mars april Malmö Stockholm Sista ansökningsdag: 13 februari Sista ansökningsdag: 6 mars Vecka 43 Vecka oktober 9-11 november Malmö Göteborg Sista ansökningsdag: 11 september Sista ansökningsdag: 2 oktober Vill ni köra en lokal eller regional ROA-kurs med deltagare och med full finansiering från förbundet - kontakta studieenheten! 17

18 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Kurs för förhandlingsombud Kurslängd: En vecka. Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatsen som förväntas få eller har uppdraget som förhandlingsombud. Förkunskaper: FLiT + avtalskurs, gärna Insikter Mål: Kursen är omgjord och innefattar nu betydligt fler förhandlingsövningar än tidigare. Det övergripande målet med Kurs för förhandlingsombud är att ge dig kunskaper i hur en förhandling genomförs, alltifrån förberedelser till avslut. Målet är dessutom att du ska få kunskaper i formalia kring förhandlingsarbetet, policyfrågor samt roller och funktioner i förhandlingar. Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska inneha grundläggande kunskaper för att: på eget initiativ kunna genomföra förhandlingar på arbetsplatsen kunna förstå och tillämpa de rutiner som ett förhandlingsuppdrag medför kunna tillämpa regler kring preskription och tidsfrister i förhandlingsuppdraget kunna förstå och tillämpa de delar i arbetsmarknadslagarna som berör uppdraget kunna förstå och tillämpa de delar i arbetsrätten som reglerar avtalsformer, arbetstagarbegrepp, arbetsskyldighet, anställningstid, uppsägning, omplacering Innehåll: Hur man agerar i en förhandling Förbundets policy i olika frågor Den Svenska modellen Förhandlingsrutiner Avtalsformer Förhandlingsmetodik För deltagande i Kurs för Förhandlingsombud förutsätts ledighet med löneförmåner enligt Förtroendemannalagens 7. Avdelningarna har att till respektive arbetsgivare i god tid begära överläggningar om ledighet med bibehållna löneförmåner. Kursen genomförs: Vecka 40 28/9-2/10 Runö Sista ansökningsdag: 21 augusti 18

19 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter Kurslängd: Två veckor, dagar. Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: Till och med FLiT. Syfte och mål: Det ställs stora krav på de förtroendevalda och facket på arbetsplatsen. Medlemmarna ser inte alltid sammanhangen mellan stort och smått i fackliga ställningstaganden. Arbetsgivaren och deras företrädare motarbetar och ifrågasätter allt starkare fackets funktion som medlemmarnas och de anställdas företrädare. I dessa lägen behövs ordentliga kunskaper om den bakgrund och om de värderingar som präglar fackliga ställningstaganden och inriktningar. Men det behövs också en självinsikt och självtillit som bygger på att de egna värderingarna prövas mot omgivningen. Kursen Insikter har som övergripande mål att tydliggöra kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en fördjupad förståelse för kärnan i den fackliga ideologin. Dessutom ska man ha kunskaper och känna tillräcklig säkerhet i sitt uppdrag för att kunna ta initiativet till diskussioner om de fackliga villkoren, exempelvis inför en lönerörelse eller i samband med större förändringar på arbetsplatsen. På samma sätt bör man efter kursen känna tillräcklig säkerhet, för att på arbetsplatsen och i den fackliga verksamheten, delta i eller initiera diskussioner om politikens påverkan på fackets och medlemmarnas situation i samhället. Ekonomi: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. LO står för kurskostnaden, vilket inkluderar resor. Runö beställer deltagarnas resor. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 19

20 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Ledarskap Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Avdelningsordförande, FLiT-handledare Förkunskaper: Grundutbildning minst t.o.m. Insikter Syfte och mål: Har du redan tidigare upparbetat ett fackligt intresse genom att gå den grundläggande förtroendemannautbildningen, sedan fått en facklig/politisk och ideologisk förståelse genom att gå kursen Insikter, och nu vill nå nästa nivå och aktiv handling? Om du har skaffat dig erfarenhet som förtroendevald och nu är medlem i en klubbeller sektionsstyrelse, då är Ledarskap troligen en kurs för dig! Här tas både det pedagogiska och demokratiska ledarskapet upp. Att du bättre ska kunna ta initiativ till utveckling i den egna organisationen och att du ska känna tillit i din roll som facklig företrädare. Men kursen innehåller också mycket mer, hela tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv handling. Ett visst fokus kommer frågorna om full sysselsättning att få. Även jämställdhet kommer att ha en roll i kursen. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Studieenheten prioriterar utifrån budgeten. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 20

21 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Det svåra samtalet Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud med några års förhandlingsvana Förkunskaper: Utbildning minst t.o.m. FLiT. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Syfte och mål: Förhandlingar kan resultera i negativa konsekvenser för medlemmar, där den förtroendevaldes uppdrag blir att, så långt det är möjligt, mildra konsekvenserna för medlemmen. Uppsägningar, verksamhetsnedläggningar och rehabilitering är sådana exempel, men även andra händelser som medför att den förtroendevalde möter människor i affekt kan leda till påfrestande samtalssituationer. Den förtroendevalde kan behöva hjälp att förstå sitt uppdrag, att finna stöd och metoder för att kunna hjälpa medlemmen att gå vidare utan att själv gå under. Risken finns att om man bär med sig problemen så blir det svårare att fungera i sitt uppdrag som förtroendevald. Kursen ger inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg som kan ge den förtroendevalde bättre förutsättningar inför svåra samtal. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 21

22 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 1 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Blivande förhandlingsombud som behöver en repetition Förkunskaper: FLiT. Förhandlingsombud har företräde.. Innehåll: Du som har förhandlingsuppdrag eller är på väg in i en sådan roll har du koll på vilka anställningar medlemmarna har på arbetsplatsen och vad som gäller? Vet du hur du gör om en medlem fått felaktigt utbetald lön eller upplever sig diskriminerad på grund av kön? Vad kan du göra om din arbetsgivare bortser från ett påtalat arbetsmiljöproblem? Vet du hur du använder avtalet och arbetsrättslagstiftningen i dessa och andra arbetsrättsliga frågor? På den här utbildningen lär du dig mer om varför den svenska arbetsrätten kom till, hur den är uppbyggd och hur den förhåller sig till EU-rätten. Utbildningen hjälper dig finna stöd för att lösa problem på din arbetsplats med hjälp av det egna avtalet och arbetsrätten. Kursen genomförs som internat på Runöskolan eller som externatkurs. Externaten genomförs regionalt i närhet till där du bor och då sover man hemma. Syftet och innehållet i kursen är dock likvärdigt, oavsett vilken kursform du väljer. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Studieenheten prioriterar utifrån budgeten. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: Se även sid i denna katalog! 22

23 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 2 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud och ombudsmän Förkunskaper: FLiT. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde.. Innehåll: Är du förtroendevald med förhandlingsansvar som vill fördjupa dina arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att använda avtalet? Arbetsrätt 2 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och diskrimineringslagen. Vi lär oss hur man driver en intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall, som följer kursdeltagarna under hela veckan. Detta varvat med klassiska AD-domar som analyseras och diskuteras i grupparbeten och redovisningar utgör det huvudsakliga innehållet i utbildningen. Utbildningen tar även upp utvecklingstendenserna inom lagstiftningsområdet och kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Studieenheten prioriterar utefter budgeten. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: Se även sid i denna katalog! 23

24 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 3 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud som förhandlat minst två år. Förkunskaper: FLiT, Arbetsrätt 2, samt ett par års förhandlingsvana. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Innehåll: Är du en förhandlande förtroendevald som varit aktiv i ett par år och börjar känna dig relativt säker i de vanligaste fackliga frågorna? Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet? Vi borrar djupare in i paragraferna och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens förbundssammansättning. I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna. Utbildningen ger dig också en bättre grund att stå på för att kunna vara proaktiv och drivande i det fackliga arbetet. Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och avtalet. Vi behandlar även de omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen inom arbetsrättsområdet. Till exempel utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska partierna. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Studieenheten prioriterar utefter budgeten. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 24

25 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Kvalificerad förhandlingsteknik Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud som förhandlat minst tre år, samt ombudsmän Förkunskaper: FLiT, Arbetsrätt 3 samt gedigen förhandlingsvana. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Innehåll: Alla förhandlare behöver ständigt utveckla sina färdigheter. På den här kursen tränar vi framför allt argumentationsanalys. Tillsammans med andra förhandlare ges möjlighet att reflektera och få nya impulser. Vi tränar kreativt tänkande för att nå bra förhandlingslösningar. Observera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt det vill säga lagar och avtal. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 25

26 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud Förkunskaper: Förhandlingsombudskursen, helst också Insik- ter Innehåll: Den här kursen handlar om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet. Ekonomi & Kurskostnad: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: Retorik Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förtroendevalda Förkunskaper: FLiT. Sökande som gått Insikter har företräde. Innehåll: Hur får man fram det man verkligen vill säga? Hur genomskådar man retoriska knep inom till exempel reklam och politik? I kursen Retorik får du lära dig hur du får andra att lyssna till det du verkligen vill säga och vad du ska tänka på när du ska tala inför en grupp. Du utvecklas till en bättre talare genom olika talövningar och analyser av både tal och text. Kursen utgår från den klassiska konsten att tala, retoriken, dess principer och teorier. Som deltagare får du också lära dig att lyssna och tolka vad andra egentligen säger, alltså en slags vardagsretorisk verkstad. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Studieenheten prioriterar utefter budget. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 26

27 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Fackligt arbete i företagets styrelse (FAFS 1) Kurslängd: dagar. Målgrupp: Blivande bolagsstyrelseledamöter i aktiebolag Förkunskaper: FLiT, helst också Insikter Innehåll: Utbildningens syfte är att stärka deltagarnas förutsättningar och förbereda styrelserepresentanter för sina uppdrag. Utbildningen ska ge kunskap om motiven för facklig styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga verksamheten, samt om bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funktion. Kursen inleds med en studiedag på distans. Det finns ytterligare två steg i utbildningen, FAFS2 och FAFS3 samt enstaka regionala studiedagar i Runöskolans regi. Ekonomi: Förtroendevalda ska söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Kurskostnad: Respektive avdelning har att i god tid begära överläggning eller förhandling om att arbetsgivaren betalar hela eller delar av kursavgiften ( Kr för resor, boende och uppehälle). Kopia på skriftlig överenskommelse med arbetsgivarens ställningstagande ska skickas till studieenheten tillsammans med kursansökan. I de fall arbetsgivaren inte vill betala hela eller delar av kursavgiften så kan förbundet i nödfall betala FAFS1. För FAFS 2 och 3 gäller att arbetsgivaren måste betala kursavgifterna. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 27

28 Handledarutbildningar Kurs för handledare - Startpunkten Målgrupp: Blivande Startpunktshandledare Förkunskaper: FLiT, sökande som gått Insikter har företräde Innehåll: Startpunkten är den viktigaste kursen vi har. Det är här som det fackliga intresset väcks och deltagarna blir nyfikna på mer kunskap. Vi behöver så många goda handledare som möjligt för att nå våra mäl med Startpunkten. Men hur gör man för att väcka deltagarnas entusiasm och kämparglöd? På den här kursen går vi igenom grunderna i att vara handledare och går igenom lämpliga material att utgå från. Ett viktigt förberedelsearbete är att anpassa materialet till dig som handledare och till de deltagare du möter. Det arbetet hinner vi bara påbörja på den här kursen. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet enligt förtroendemannalagen 6 och får utbildningsarvode från förbundet. Kursen genomförs: Datum och plats kommer! Deltagarna utses av respektive avdelningsstyrelse och kallas av studieenheten Kurs för handledare - Vi i Transport (ViT) Målgrupp: Blivande ViT-handledare som auskulterat på ViT Förkunskaper: FLiT och helst Insikter Innehåll: Att ta ansvaret för en hel veckas utbildning kräver en hel del av handledarna i form av kunskaper, personlig lämplighet och pedagogisk förmåga. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet enligt förtroendemannalagen 6 och får utbildningsarvode från förbundet. Kursen genomförs: Vecka 40 (Hela landet) 28/9-1/10 Runö Deltagarna kallas av studieenheten 28

29 LO:s vidareutbildningar för handledare Vuxnas lärande, en fördjupning för handledare Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Kurshandledare Förkunskaper: Grundutbildning t.o.m. Insikter Innehåll: För att klara framtidens fackliga lärande inom organisationen krävs ett gott handledarskap, ett handledarskap byggt på de värderingar som arbetarrörelsen står för. Ett handledarskap i enlighet med vår ideologi om människors lika värde. I denna kurs om vuxnas lärande reflekterar vi och tar ställning till människosyn, kunskapssyn och samhällssyn med fokus på bildningssituationen, med detta som grund formar vi ett gott handledarskap. Målet med kursen är att ha kompetens att kunna anordna situationer för lärande för aktiva i organisationen och i samhället i övrigt. Att kunna leda med de behov, vilja och kunskap som finns med ett pedagogiskt handledarskap i enlighet med våra värderingar. Vi kommer att praktisera övningar gör att få kunskap om olika lärstilar och dess betydelse för lärandet. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: Fördjupad handledarutbildning Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Kurshandledare Förkunskaper: Grundutbildning t.o.m. Insikter, Vuxnas lärande Innehåll: Utbildningen vänder sig till dig som har en grundläggande handledarutbildning eller god erfarenhet av facklig utbildningsverksamhet. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om utbildningssituationers olika skeden. Den ska ge ökad självtillit i ledarrollen. Deltagarna får genom teori och praktik möjlighet att fokusera olika frågeställningar och metoder för ett säkrare handledarskap. Vi tar upp frågor som: Folkbildning utbildning. Vill vi att deltagarna ska vara med och styra? Människosyn, kunskapssyn och bildningssyn. Inlärningsstilar. Ledarrollen. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Kurstillfällen - se LO:s hemsida: 29

30 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Beställ skräddarsydda kurser! Kurserna nedan är exempel på sådana kurser som studieenheten genomför på beställning av avdelningarna. Nästan oavsett vilka utbildningsbehov som finns i avdelningar, sektioner och klubbar är studieenheten beredd att hjälpa till. Vi tar gärna fram förslag och underlag inför de utbildningsinsatser som behövs. Det vi inte kan göra själva i förbundet kan studieenheten komplettera med tips om externa föreläsare och kursledare. Vi kan även ge tips på material, kursgårdar, o.s.v. I normalfallet är det den beställande avdelningen som betalar kostnaderna för sina beställda kurser. Kurserna anpassas alltid till lokala förhållanden och önskemål. Klubb- och sektionsstyrelseutbildning Kurslängd: 1-3 dagar Innehåll och mål: Att stärka styrelseledamöterna i sitt fackliga uppdrag. Att klargöra arbetsuppgifter enligt stadgarna fastlagd verksamhet. Exempel på frågor vi behandlar är Hur göra en verksamhetsplan? Vilka roller har vi i styrelsen? Avdelningsstyrelseutbildning Kurslängd: 1-3 dagar Innehåll och mål: Att avdelningsstyrelseledamöterna på ett bättre sätt kan utnyttja de fackliga resurserna som finns tillgängliga. Vidare samarbets- och ansvarsfrågor i kombination med förbundets stadgar samt fackliga ledarskapet. Vilka roller har vi? Vem skall göra vad? Detta är några av de frågeställningar som kommer att behandlas under utbildningen. Representantskapets arbetsformer Kurslängd: 1-3 dagar Innehåll och mål: Att representantskapsledamöterna på ett bättre sätt kan utnyttja de fackliga resurserna som finns tillgängliga och kunna hantera rollen som representantskapsledamot. Vidare samarbets- och ansvarsfrågor i kombination med förbundets stadgar. 30

31 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Mötesteknik och föreningskunskap Kurslängd: 1-3 dagar Innehåll och mål: Många av våra nya kamrater i sektioner och klubbar saknar föreningsvana. Föreningskunskap handlar om vår grundläggande syn på demokrati och hur Transport fungerar som organisation. Mötesteknik är nödvändigt för att säkra demokratin i vår fackförening, så att alla får möjlighet att lägga förslag och att argumentera för sin åsikt. Kurs för nyvalda studieorganisatörer på förbundsavdelning Kurslängd: 1-2 dagar Innehåll och mål: Kursen syftar till att ge nya studieorganisatörer kunskap om förbundets studieverksamhet, lokal studieverksamhet, kursansökningar, ekonomi kring kurser m.m. Förbundet finansierar kursen fullt ut. Informationsmottagare enligt 19 MBL Kurslängd: 1 dag Innehåll och mål: Att ge informationsmottagaren en möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och tillgodogöra sig arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 19 MBL. Utbildning för nya revisorer i avdelningarna Kurslängd: 1-2 dagar Innehåll och mål: Nyvalda revisorer får här kunskaper om lagstiftning, god revisionssed och vilka arbetsuppgifter uppdraget som revisor omfattar. Välkomna med era önskemål! Matts, Dag & Lotta 31

32 Konferenser Erfarenhetskonferens för förhandlingsombud Kurslängd: Två dagar Målgrupp: Förhandlingsombud med minst två års förhandlingsvana Syfte och mål: Förhandlingsombuden har ett viktigt uppdrag som kräver uppdateringar, eftersom lagstiftning, attityder från arbetsgivaren och praxis ändras. Denna konferens bygger på erfarenhetsutbyte och påfyllning av kunskaper för våra förhandlingsombud. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Förbundet betalar alla kostnader i övrigt. Konferensen genomförs: Vecka november Runö Sista anmälningsdag: 2 oktober Temadagar för bolagsstyrelseledamöter och EWC-ledamöter Kurslängd: Tre tvärfackliga temadagar i LO:s regi Målgrupp: Ledamöter i bolagsstyrelser och i Europeiska företagsråd (EWC) Syfte och mål: Att vara ledamot i en bolagsstyrelse eller i ett EWC är ett krävande uppdrag som både förutsätter en god utbildning och ett bra kontaktnät. Under temadagarna får du möjlighet att diskutera rollen som ledamot, både utifrån det regelverk som finns och utifrån det fackliga perspektivet. Observera att detta är tre fristående konferensdagar! Se LO:s studiekatalog för mer detaljerad information! Ekonomi: Deltagarna söker ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Förbundet betalar alla kostnader i övrigt. Konferensen genomförs: Vecka december Runö Sista anmälningsdag: 9 oktober Se även LO:s hemsida: 32

33 Konferenser Extra Studieorganisatörskonferens - VERA Konferenslängd: Två dagar Målgrupp: Avdelningarnas studieorganisatörer. Syfte och mål: Genomgång av VERA, dator-rutiner m.m. Ekonomi: Ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 6, utan lön, utbildningsarvode från förbundet Konferensen genomförs: Vecka januari Runö Förbundet kallar studieorganisatörer och betalar alla kostnader! Studieorganisatörs- och ordförandekonferens Konferenslängd: Tre dagar Målgrupp: Avdelningarnas ordförande & studieorganisatörer. Syfte och mål: Utvärdering, samordning och diskussion kring innehåll och mål i grundutbildningarna. Planering inför kommande år. Ekonomi: Ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 6, utan lön, utbildningsarvode från förbundet Konferensen genomförs: Vecka september Runö Förbundet kallar deltagarna och betalar alla kostnader! 33

34 Studieadministration Avdelningarnas besöksadresser: Avd 1 Avd 2 Avd 3 Hamn Norrland/mellansverige Hamn syd och västsverige Göteborg Sätrahöjden 16 Fjärde Långgatan 48 Box Gävle Göteborg Göteborg Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 4 Avd 5 Avd 6 Linköping Stockholm Karlstad Industrigatan 11 Skytteholmsvägen2 4 tr Regnvindsgatan Linköping Solna Karlstad Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 7 Avd 9 Avd 11 Nyköping Örebro Gävle Tingshusplatsen 2 Elementvägen 5 Sätrahöjden Nyköping Örebro Gävle Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 12 Avd 14 Avd 16 Malmö Helsingborg Gotland Kosterögatan 5 Florettgatan 12 Stenhuggarvägen Malmö Helsingborg Visby Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 17 Avd 18 Avd 19 Skövde - Borås Söderhamn Västerås Skåningstorpsvägen 5 Kungsgatan 75 Ängsgärdsgatan Skövde Söderhamn Västerås Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 20 Avd 25 Avd 26 Jönköping Halmstad Luleå Kalkstensgatan 10 Kungsgatan 10 Kyrkogatan Jönköping Halmstad Luleå Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax:

35 Studieadministration Forts. Avdelningarnas besöksadresser: Avd 28 Avd 32 Avd 41 Umeå Härnösand Uppsala Strömvägen 8 A Sälstensgränd 5 Portalgatan Umeå Härnösand Uppsala Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 46 Avd 51 Avd 55 Flyg Rikstäckande Kristianstad Uddevalla Stockholmsvägen 32 Bryggerigatan 7 Kurödsvägen Märsta Kristianstad Uddevalla Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 88 Borlänge Tunagatan Borlänge Tel: Fax: Kontaktuppgifter till studieenheten: Dag Leander Transport Att: Dag Leander Box Stockholm Tel: Fax: Charlotte Wendel Lendin Transport Att: Lotta Wendel Kurödsvägen Uddevalla Tel: Fax:

36 Studieadministration Utbildningsarvode och stipendier 2015 På Din kursbekräftelse anges om Du har rätt till ersättning via stipendium (skattefritt) eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om Din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Inga förtroendeuppdrag = ledigt enligt studieledighetslagen Vid ledighetsansökan enligt studieledighetslagen bör Du ange att det gäller ledighet för fackliga studier. Ledighet för fackliga studier utgör privilegierad frånvaro ( 17 Semesterlagen), vilket ger rätt till bibehållen semesterlön. Förtroendeuppdrag = ledigt enligt förtroendemannalagen 6 eller 7 Ledighet utan lön söker du enligt förtroendemannalagen 6. Om ledighet enligt förtroendemannalagens 7 med löneförmåner angetts i kursbekräftelsen, så är det avdelningens ansvar att begära överläggning om ledighet med din arbetsgivare och att ersätta dig om inte arbetsgivaren betalar. Utbildningsarvode och stipendier utgår från den 1 januari 2015 enligt LO:s bestämmelser: Skattepliktigt Utbildningsarvode utgår med: kr per vecka kr per dag 156 kr per timme Skattefria Stipendier utgår med: kr per vecka 848 kr per dag 106 kr per timme Den som via arbetsgivarintyg kan påvisa att arbete skulle ha pågått längre än 40 timmar per vecka eller 8 timmar per dag, kan erhålla utökad ersättning, dvs ersättning för fler timmar enligt ovanstående belopp för timersättning. Även den som via arbetsgivareintyg kan påvisa att arbete skulle ha pågått i anslutning till kurs, då arbetet ej kunnat utföras på grund av lagstadgad och avtalsenlig vilotid, kan erhålla utökad ersättning, dvs ersättning för fler timmar enligt ovanstående belopp för timersättning. Det finns oftast möjlighet att ta med sig egna barn till internatkurser. Kontakta studieenheten för mer detaljerad information! 36

37 Studieadministration Resebestämmelser i samband med kurser LO-kurser har i allmänhet en kursavgift som bekostar både resor, boende och uppehälle. Runö administrerar och beställer resor till och från alla LO:s internatkurser, även Insikter. På Transports egna förbundskurser beställs resor genom avdelningen, kostnadsställe framgår i kallelsen till kursen. Vi ska föregå med gott exempel vad gäller miljön. Använd i första hand tåg och andra allmänna kommunikationsmedel, undvik om möjligt att åka bil och att flyga! I första hand skall tåg andra klass eller buss användas. Den som måste åka sovvagn erhåller ersättning för lägsta sovvagnskostnad. Kursdeltagare har rätt att använda flyg, om resa med tåg eller buss tar mer än 8 timmar (inklusive anslutningsresor). Om anslutningsresa inte går att lösa på annat sätt än med taxi, ersätts taxiresan mot kvitto som bifogas uppdragsredovisning. För eventuell anslutningsresa till tåg eller flyg med egen bil utgår ersättning enligt skatteverkets belopp för skattefri milersättning. Om egen bil används för hela resan gäller följande: Förutsättningen för att få ersättning för bilresan är att samråd sker med studieenheten i förväg och att samåkning med andra deltagare ordnas. Den som kör bilen ska ange namn på medpassagerare på uppdragsredovisningen. Den som kör egen bil hela resan kan bara få en bilersättning motsvarande en andraklassbiljett med tåg till och från kursplatsen. Om inte samråd med studieenheten sker kan bilersättningen bortfalla helt. Se i övrigt bestämmelserna i förbundets uppdrags- och resereglemente i Handboken. Sökväg: Personal/Uppdragsreglemente/Uppdrags- och resereglemente 37

38 Studieadministration Kursanmälningar & uteblivna deltagare Kursanmälningar Alla kursanmälningar till centrala kurser ska göras på kursanmälningsblanketten. Blanketten ska fyllas i, döpas & sparas i lämplig mapp i datorn och skickas via mail till studiesekreteraren. Korrekta personuppgifter och uppgifter om önskad kost och om resan o.s.v. är viktiga för våra beställningar, slarv med detta leder till onödiga kostnader och onödigt trassel med resor, kost och boende. Studieenheten skickar ut kallelser med all relevant information till kursdeltagarna. Utskicket sker i god tid, under förutsättning att alla avdelningar respekterar sista anmälningsdagen. När kallelsen skickas ut ca 4-5 veckor innan kurs är det dags för deltagaren att söka ledighet för kursen och att beställa resa via avdelningen. Prioriteringar av deltagare Avdelningen ska prioritera deltagarna med siffror för varje kursanmälan, 1 = högst prioritering. Prioriteringen är inte en personlig betygssättning av deltagaren, avdelningen ska prioritera efter största nytta för organisationen vid prioriteringstillfället. Frågan kan formuleras så här: Vilken sektion/klubb/arbetsplats är i störst behov av utbildade förtroendemän just nu? Uteblivna deltagare Tyvärr händer det ibland att deltagare uteblir från centrala kurser utan att höra av sig. Detta leder till onödiga avbokningskostnader, det är sällan möjligt att avbeställa boende och de fasta kostnaderna för kursledare m.m. fördelas på färre deltagare. Vi vill därför uppmana avdelningarna att alltid kontakta sina deltagare per telefon, både inför lokala och centrala kurser. I de fall deltagare uteblir från förbundets centrala kurser så kommer kursledarna att ta kontakt med respektive avdelning. Avdelningens uppgift är att skyndsamt försöka få kontakt med deltagaren och undersöka vad som hänt. Avdelningen meddelar därefter kursledarna orsaken till att deltagaren uteblivit. Finns inget godtagbart skäl för att deltagaren uteblivit kan studieenheten tvingas fakturera avdelningen för kostnaderna i efterhand. Exempelvis kostar en plats på en FLiT-kurs ca Kr per person och vecka. För LO-kurser finns en färdig prislista för uteblivna deltagare, även för kursen Insikter där LO subventionerar kursavgiften helt. Dessa fakturor skickar studieenheten till berörd avdelning. 38

39 Studieadministration Indelning regionvis Region 1 Avd. 26 och 28 Region 2 Avd Region 4 Avd. 1, 4, 6, 7, 9 och 19 Region 3 Avd. 5, 11, 16, 18, 41, 46 och 88 Region 5 Avd. 2, 3, och 55 Region 6 Avd. 12, 14, 20 och 51 39

40 Studieadministration Utgående ansökningstider veckovis våren-sommaren 2015 Vecka 2 FLiT 1, vecka 8+11, Viskadalen Sista ansökningsdag: 9 januari Vecka 3 ViT Reg 4, vecka 10, Marieborg ViT Reg 6, vecka 10, Marieborg ROA 1, 23-25/2, Medlefors FHSK, Sista ansökningsdag: 16 januari Vecka 4 ViT Reg 1 &2 vecka 11, Hallstaberget Sista ansökningsdag: 23 januari Vecka 5 ROA 2, 9-11/3, Runö Sista ansökningsdag: 30 januari Vecka 17 Transports Ungdomsforum, 28-31/5, Runö ROA 5, 1-3/6, Runö Sista ansökningsdag: 24 april Vecka 25 FLiT 5, vecka 35+38, Höllviken ROA 6, 7-9/9, Hallstaberget Sista ansökningsdag: 18 juni Sista anmälningsdag för LO-kurserse LO:s hemsida! Vecka 7 DRAG 1, vecka 13, Runö ROA externat, 25-27/3, Malmö Sista ansökningsdag: 13 februari Vecka 9 ViT Reg 3, vecka 16, Bollnäs Sista ansökningsdag: 27 februari Vecka 10 ViT Reg 5, vecka 17, Viskadalen ROA externat, 15-17/4, Sundbyberg Stockholm Sista ansökningsdag: 6 mars Vecka 12 ROA 3, 27-29/4, Runö Sista ansökningsdag: 20 mars Vecka 13 FLiT 2, vecka 19+21, Runö Sista ansökningsdag: 27 mars Vecka 15 ROA 4, 20-22/5, Runö Sista ansökningsdag: 10 april 40

41 Studieadministration Utgående ansökningstider veckovis hösten-vintern Vecka 33 ROA externat, 21-23/9, Göteborg Sista ansökningsdag: 14 augusti Vecka 34 DRAG 2, vecka 40, Runö Förhandl.omb.utb, vecka 40, Runö Sista ansökningsdag: 21 augusti Vecka 35 ROA 7, 5-7/10, Runö Sista ansökningsdag: 28 augusti Vecka 36 ViT Reg 1 & 2, vecka 43, Medlefors FLiT 3, vecka 43+47, Viskadalen Sista ansökningsdag: 4 september Vecka 37 ROA externat, 21-23/9, Malmö Sista ansökningsdag: 11 september Sista anmälningsdag för LO-kurserse LO:s hemsida! Ansökningstider våren 2016: Vecka 2 (år 2016) FLiT 1, vecka , Viskadalen Sista ansökningsdag: 8 januari 2016 Vecka 8 (år 2016) DRAG 1, 4-7 april, Runö Sista ansökningsdag: februari 2016 Vecka 13 (år 2016) FLiT 2, vecka , Runö Sista ansökningsdag: 1 april 2016 Vecka 38 ViT Reg 3, vecka 45, Bollnäs ViT Reg 5, vecka 45, Viskadalen Sista ansökningsdag: 18 september Vecka 39 ViT Reg 6, vecka 46, Valjeviken FLiT 4, vecka 45+49, Runö Sista ansökningsdag: 25 september Vecka 40 ROA Externat, 9-11/11, Göteborg Erf.konf.f.förhandl.omb, 12-13/11, Runö Sista ansökningsdag: 2 oktober Vecka 41 ViT Reg 4, vecka 48, Marieborg Temadagar f. ledamöter i Bol.styr & EWC, 1-3/12, Runö Sista ansökningsdag: 9 oktober Vecka 42 DRAG 3, Runö, vecka 48 Sista ansökningsdag: 16 oktober Vecka 44 ROA 8, 7-9/12, Runö Sista ansökningsdag: 30 oktober 41

42 Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd TYA är till för alla våra medlemmar inom åkeri, terminal, renhållning, markpersonal i flyget, expressföretag, bärgning, entreprenadmaskiner, oljetransporter, oljebolag, bensinstationer, gummiverkstäder, taxi samt hamn & stuveri. TYA genomför bland mycket annat en lång rad yrkesutbildningar för våra medlemmar. Det är också TYA som utbildar våra skyddsombud och huvudskyddsombud. Kurserna är i allmänhet avgiftsfria för dig, du pratar med din chef om utbildningsbehov och ledighet med lön. Kolla på hemsidan: Du kan också fråga avdelningens regionala skyddsombud eller någon annan fackligt aktiv i din närhet! Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Är till för alla våra medlemmar inom bevakningsbranschen - som är anställda av företag, tillhörande arbetsgivarorganisationen ALMEGA. BYA genomför bland mycket annat ett stort antal yrkesutbildningar för våra medlemmar. Väktaryrket är som bekant omgärdat med en hel del bestämmelser och detaljerade föreskrifter. Det är också TYA som utbildar våra skyddsombud. Kurserna är i allmänhet avgiftsfria för dig, du pratar med din chef om utbildningsbehov och ledighet med lön. Kolla på hemsidan: Du kan också fråga avdelningens regionala skyddsombud eller någon annan fackligt aktiv i din närhet! TAN Tidningsdistributörernas Arbetsmiljönämnd TAN erbjuder arbetsmiljöutbildningar för våra medlemmar i tidningsbranschen. Du som är tidningsbud och intresserad av arbetsmiljöfrågor. Vill du veta mera - vänd dig till ditt företag eller till det regionala skyddsombudet på din avdelning. Kolla på hemsidan: 42

43 Landsorganisationen i Sverige LO har ett ganska omfattande kursutbud i hela Sverige. Förutom medlemsutbildning, Insikter, och arbetsrättskurser som du hittar på annan plats i den här katalogen finns fler kurser. LO har exempelvis en rad arbetsmiljöutbildningar, även om vi inom Transport i första hand använder TYA och BYA. Kolla på även på LO:s hemsida: Eller fråga någon fackligt aktiv i din närhet! Arbetarnas Bildningsförbund ABF finns i alla kommuner i Sverige. Förutom fackliga studier och en hel del bildning på fritiden så kan de stå till tjänst med exempelvis studie- och möteslokaler. Vissa av Transports avdelningar ger medlemmarna möjlighet att gå en valfri ABF-cirkel på fritiden till reducerat pris, eller gratis! Kolla på hemsidan: Eller fråga någon fackligt aktiv i din närhet! Via kan du göra en intresseanmälan till bland annat ABF:s och LO:s kurser. Intresseanmälan skickas till din avdelning - som tar kontakt med dig för att komplettera din anmälan. Det är också din avdelning som ger dig besked om du kom med på kursen eller ej. För förbundets centrala och lokala kurser rekommenderar vi dig att titta på förbundets hemsida och ta kontakt med din avdelning. eller 43

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer