TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog."

Transkript

1

2 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala och centrala kurser, men även ett urval av LO:s kursutbud. Vill du se alla kurser som LO erbjuder så kan du gå in på LO:s hemsida, se slutet på denna katalog. Dessutom har ABF en hel del cirklar och kurser, många av våra avdelningar betalar en del av kostnaden om du går en cirkel hos ABF. Som alltid får du besked om vad som gäller via din egen avdelning! TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. Kolla även vår egen hemsida, Det är där som nyheter dyker upp först! Kurserna hittar du under rubriken Medlemskapet. Kom ihåg alla kursanmälningar ska gå via din avdelning! Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Vi ser med förväntan fram mot ett nytt spännande studieår! 2

3 Innehållsförteckning Grundkurser för alla medlemmar Sid: Startpunkten - facklig introduktion Avtalspunkten Medlemsutbildning LO/ABF Vi i Transport Ungdomskurser för alla under 30 år Utbildning för ungdomsaktiva - LO Ungdomsansvariga på alla LO-distrikt 10 Transports ungdomsforum Transports grundutbildningar för förtroendevalda Facklig Ledarutbildning i Transport, FLiT Avtalskurser Transports arbetsmiljökurs DRAG - vidareutbildning för skyddsombud & HSO Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Rekrytera, Organisera och Agitera Förhandlingsombudsutbildning. 18 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter - LO Ledarskap och Organisation (LeO) - LO Den Svenska modellen - LO Det svåra samtalet - LO Arbetsrätt 2 - LO Arbetsrätt 3 - LO Kvalificerad förhandlingsteknik - LO.. 26 MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet - LO.. 27 Internationella frågor för förtroendevalda - LO. 27 Fackligt arbete i företagets styrelse (FAFS1) - LO.. 28 Vuxnas lärande - en fördjupning för handledare - LO. 29 Alla kan göra något - handledarutbildning - LO 29 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Styrelseutveckling i klubb och sektion.. 30 Avdelningsstyrelseutveckling Representantskapets arbetsformer.. 31 Kurs för nyvalda avdelningsstudieorganisatörer. 31 Informationsmottagare enligt 19 MBL.. 32 Revisorsutbildning. 32 Mötesteknik och föreningskunskap.. 33 Beställ skräddarsydda kurser! Transports konferenser Studieorganisatörskonferens Ungdomsansvarigkonferens Konf. för bolagsstyrelseledamöter & EWC.. 35 Erfarenhetskonferens för förhandlingsombud 35 Studieadministration Avdelningarnas besöksadresser. 36 Utbildningsarvode och stipendier.. 38 Kursanmälningar och uteblivna deltagare. 39 Resebestämmelser i samband med kurser. 40 Indelning regionvis Utgående ansökningstider veckovis.. 42 TYA, BYA, LO, ABF m.fl. övriga kuranordnare

4 För alla medlemmar Startpunkten + Facklig introduktion Kurslängd: 3-8 timmar. Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet Förkunskaper: Inga. Mål: Det övergripande målet med Startpunkten är att ge dig en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde. Vi vill ge dig ökad förståelse för den Svenska modellen på arbetsmarknaden och kollektivavtalets betydelse. Vidare vill vi ge dig ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi tillsammans upprätthåller våra fackliga idéer. Du får också lära känna några av dina fackliga företrädare. Ur innehållet: Det fackliga löftet Kollektivavtalet och vår lönekartell Facklig-politisk historia Den Svenska modellen Medlemskapets värde Transports organisation Utbildningsvägar inom Transport Ekonomi: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen. Deltagarna kan få stipendium från Transport eller LO, eller gå kursen på fritiden. Övrigt: Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och genomförande. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet. Förbundet ger bidrag till avdelningen enligt förbundsstyrelsens beslut. LO/ABF:s introduktionskurs på ca 4 timmar: LO och ABF arrangerar en motsvarighet till Startpunkten som kallas Facklig introduktionskurs. Om introduktionskursen genomförs tvärfackligt i LO/ABF:s regi betalas ev. kurskostnader av avdelningen, stipendier till deltagarna kan betalas ut via LO:s stipendiefond. Stipendium från LO förutsätter kursdeltagare från minst tre olika LO-förbund och att ABFavdelning/distrikt eller LO-distrikt/sektion skickar ansökan i förväg till LO. Studieenheten rekommenderar avdelningarna att ta kontakt med sina lokala kursanordnare på orten för samråd inför varje kurstillfälle, bland annat för att säkerställa att ansökan till LO:s stipendiefond är gjord i förväg. Avdelningarna bör också medverka med handledare. 4

5 För alla medlemmar Avtalspunkten Kurslängd: 4-8 timmar. Målgrupp: Alla medlemmar. Förkunskaper: Inga. Mål: Det övergripande målet med avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter. Målet med utbildningen är också att du ska känna till partsförhållandena i avtalet samt hur avtalsrörelser genomförs. Specifikt innebär detta att du efter genomförd avtalsinformation ska: kunna göra en enkel bedömning om den egna lönen är korrekt kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider känna till de vanligaste anställningsformerna och att kunna kontrollera din egen anställningsform kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag. Innehåll: Partsförhållanden och avtalsrörelser Arbetstider Lön Anställningsformer Ledighet Ekonomi: Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och kan få stipendium från avdelningen, eller går kursen på fritiden. Deltagare som är fackliga företrädare söker ledigt med löneförmåner (enligt Lagen om facklig förtroendeman 7) Övrigt: Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och genomförande. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet. Förbundet ger bidrag till avdelningen enligt förbundsstyrelsens beslut. Deltagarna kan få skattefria stipendier (+ bibehållen semesterlön enligt avtal). 5

6 För alla medlemmar LO-ABF:s medlemsutbildning Kurslängd: 2-3 dagar Målgrupp: Nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet Förkunskaper: Inga Kort beskrivning: LO/ABF:s medlemsutbildning är en fristående fortsättning på Startpunkten eller Introduktionskursen för dig som vill veta mer. Medlemsutbildningen är i allmänhet på två - tre dagar. Som deltagare åker du hem på kvällen. Kursen genomförs i de flesta städer i Sverige, så du behöver inte resa långt. På kursen kommer du att träffa både Transportare och kompisar från andra LO-förbund. Du tar ledigt utan lön och får stipendium från LO. Innehåll: Fördjupning - Den Svenska modellen Hur går en avtalsrörelse till? LO:s samordning Hur påverkar man i facket? Vad händer på fackmötet? Ekonomi: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen. Deltagarna kan få stipendium från LO. Övrigt: Stipendium från LO förutsätter kursdeltagare från minst tre olika LO-förbund och att ABFavdelningen eller LO-sektionen/distriktet skickar ansökan i förväg till LO. Studieenheten rekommenderar avdelningarna att ta kontakt med sina lokala kursanordnare på orten för samråd inför varje kurstillfälle, bland annat för att säkerställa att ansökan till LO:s stipendiefond är gjord. Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och ekonomi i övrigt. Avdelningarna bör också medverka med handledare. 6

7 För alla medlemmar Vi i Transport (ViT) Kurslängd: 5 dagar, c:a 40 timmar. Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som innehar eller förbereds för fackliga uppdrag. Förkunskaper: Startpunkten eller Facklig Introduktion eller LO/ABF:s medlemsutbildning. Mål: Det övergripande målet med Vi i Transport är att den ska ge medlemmen grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen ska leda till att medlemmen stärker sin självkänsla, ökar sin förmåga i att kommunicera samt förstår sin egen roll och delaktighet i föreningen. Specifikt innebär detta att medlemmen efter genomgången utbildning ska inneha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om: utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete Innehåll: Arbetarrörelsen och nutidshistorien Fackföreningen och idéerna Bygg organisation Steg 1 Arbetsmarknaden Lön och förhandling Försäkringar Möten, mötesdemokrati Facket i Sverige och i Europa Arbetsmiljö Utbildningsvägar Ekonomi: Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och får stipendium eller utbildningsarvode. Deltagare som är fackliga företrädare söker ledigt med löneförmåner i 2 dagar (enligt Lagen om Facklig Förtroendeman 7), övrig tid Lagen om Facklig Förtroendeman 6 utan lön, deltagarna får utbildningsarvode från avdelningen. Övrigt: Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering. Avdelningen, eller av regionen utsedd avdelning, ansvarar för genomförandet. Avdelningen ansvarar för ekonomin. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet samt lämnar ViT-bidrag till avdelningarna i den omfattning förbundsstyrelsen årligen beslutar. 7

8 För alla medlemmar Följande ViT-utbildningar är inplanerade i de olika regionerna: Region 1 & 2 Region 1 & 2 Vecka 12 Vecka 46 Umeå - OK hotell Hola FHSK - Nyland Administrerande avd: 28 Administrerande avd: 32 Sista ansökningsdag: 1 februari Sista ansökningsdag: 27 september Region 3 Region 3 Vecka 15 Vecka 45 Bollnäs FHSK Bollnäs FHSK Administrerande avd: 18 Administrerande avd: 46 Sista ansökningsdag: 22 februari Sista ansökningsdag: 20 september Region 4 Region 4 Vecka 16 Vecka 47 Marieborgs FHSK, Norrköping Marieborgs FHSK, Norrköping Administrerande avd: 7 Administrerande avd: 1 Sista ansökningsdag: 1 mars Sista ansökningsdag: 4 oktober Region 5 Region 5 Vecka 20 Vecka 47 Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Administrerande avd: 3 Administrerande avd: 3 Sista ansökningsdag: 28 mars Sista ansökningsdag: 4 oktober Region 6 Region 6 Vecka 16 Vecka 46 Valjevikens FHSK Valjevikens FHSK Administrerande avd: 51 Administrerande avd: 20 Sista ansökningsdag: 1 mars Sista ansökningsdag: 27 september Det tillkommer lokala kurser på externat i en del avdelningar - kolla med din avdelning eller på avdelningens hemsida - se rubriken Din avdelning på förbundets hemsida! 8

9 För alla medlemmar under 30 LO:s utbildning för ungdomsaktiva och ungdomsansvariga Det är viktigt att alla känner till vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden, vilka lagar och avtal som gäller och vad facket gör. När man är ung och ny i yrkeslivet är det inte lätt att ha koll på allt. Därför satsar vi särskilt på dig och alla andra medlemmar som är under 30 år. Kurserna är oftast tvärfackliga, vilket innebär att du träffar kompisar från andra LOförbund. Du behöver oftast inte resa långt, d.v.s. du åker hem när kursen är slut för dagen. Du söker ledigt utan lön och får stipendium eller utbildningsarvode. Här börjar du... Startpunkten eller Facklig introduktion, 1 dag - se sidan 4! Grundkurser - LO Om facket, 2 dagar Om samhället, 2 dagar LO står för kurskostnaderna + att du får stipendium från LO. Påbyggnadskurser - LO Om global rättvisa, 2 dagar Om främlingsfientlighet, 2 dagar Ung försäkringsutbildning - eller Vem vill gå miste om en kvarts miljon?, 1 dag LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode eller stipendium från din avdelning. Ungdomsansvarigutbildning - LO LO:s nya Ungdomsansvarigutbildning är på 40 timmar. LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode från din avdelning. Skolinformatörsutbildning - LO Skolinformatörsutbildningen bör du absolut gå som ungdomsansvarig, den är på 2 dagar. LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode från din avdelning. Utbildning för centrala handledare - LO Det finns också en mer omfattande utbildning för alla centrala handledare som behövs för att genomföra ungdomsutbildningarna. LO betalar både kurskostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Intresserad? Kontakta studieorganisatören på din avdelning! Det är LO-distrikten och ABF som genomför utbildningarna, men anmälan ska alltid gå via din avdelning. 9

10 För alla medlemmar under 30 Kontaktuppgifter till ungdomsansvariga i alla LO-distrikt Dalarna och Gävleborg Telefon: Viktor Rasjö, Gotland Tommy Gardell, Jönköpings län Terés Eriksson, Mellersta Norrland Peter Nylander, Mellansverige inkl. Västmanland Richard Eriksson, Norrbotten Stefan Mella, Skåne Susanne Simonsson, samt Christer Sandström, Stockholms län Elisabeth Brandt Ygeman, Sydost Henrik Tvarnö, Västerbotten Stefan Mella, Västsverige Anna Palmér, Örebro och Värmland Camilla Andersson, Se även 10

11 För alla medlemmar under 30 Transports ungdomsforum Målgrupp: Medlemmar som är 30 år eller yngre Förkunskapskrav: Inga! Syfte och mål: Varför behövs facket? Hur ska Transport jobba för att ta tillvara ungdomars intressen så bra som möjligt? Varför behövs ungdomar i facket? Transports ungdomsforum är till för dig som är 30 år eller yngre och som är ny medlem, eller ny som förtroendevald. Forumet planeras och genomförs av och med ungdomsaktiva i våra avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter, varvat med genomgångar och diskussioner om frågor som berör jobbet och facket. Du får också tillfälle att träffa många andra Transportare! Ekonomi: Förbundet betalar boende och resor. Avdelningen betalar stipendium, eller utbildningsarvode om du har fackliga uppdrag. Övrigt: OBS! Avdelningarna bör inte skicka samma deltagare flera år i följd! Transports ungdomsforum genomförs: Vecka maj - 2 juni Sista anmälningsdag: 26 april 11

12 Transports utbildningar för förtroendevalda Facklig Ledarutbildning i Transport (FLiT) Kurslängd: C:a timmar. Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: ViT. Mål: Utbildningens övergripande mål är att du efter genomgången utbildning ska kunna bedriva ett fackligt utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga medlemmar inventera arbetsuppgifter, formulera mål och göra verksamhetsplaner. Utbildningen ska leda till att du känner trygghet i ditt ledarskap och i din argumentation. Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska kunna: Väcka intresse för den fackliga organisationen och dess verksamhet Locka in fler medlemmar i organisationen genom facklig agitation och information Identifiera problem och önskemål som berör fler än dig själv Inom ett år efter kursavslut ta initiativ till minst en facklig fråga drivs på den egna arbetsplatsen Via enkäter, intervjuer o dyl. med kamraterna på arbetsplatsen kunna formulera egna visioner om jobbet och arbetsplatsen Formulera en verksamhetsplanering Göra en lägesanalys Bevaka och utveckla medlemmarnas villkor och rättigheter kring frågor som berör Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen På ett demokratiskt och stadgeenligt sätt kunna leda och genomföra ett medlemsmöte Innehåll: Fackligt ledarskap Bygg organisationen Steg 2 Värderingar Tala, skriva, informera Fackligt arbetssätt Den fackliga organisationen Arbetsrätt (Motsvarar LO-kursen Arbetsrätt 1 ) Ekonomi: Du söker ledigt under första veckan utan lön enligt 6 Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Inför den andra kursveckan ska du begära ledighet med löneförmåner i god tid enl. 7 i Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. OBS! Det kan krävas en överläggning/förhandling med arbetsgivaren om ingen överenskommelse om ledighet för FLiT finns sedan tidigare! I de fall någon avdelning vill sända sökande till FLiT som inte får lön från arbetsgivaren för den andra kursveckan, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. 12

13 Transports utbildningar för förtroendevalda FLiT - kurserna genomförs: FLiT 1 (Region 3, 4, östra Region 6) FLiT 2 (Region 5, västra Region 6) Vecka Vecka /1 + 28/1-1/ / /4 Marieborgs FHSK, Norrköping Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Sista ansökningsdag: 30 november 2012 Sista ansökningsdag: 1 februari FLiT 3 (Region 3, 4, östra Reg 6) FLiT 4 (Region 1, 2, 3) Vecka Vecka /9-4/ /10-25/ / /12 Marieborgs FHSK, Norrköping FHSK, Åkersberga Sista ansökningsdag: 16 augusti Sista ansökningsdag: 27 september 13

14 Transports utbildningar för förtroendevalda Avtalskurs - Ditt avtal Kurslängd: Tre dagar. Målgrupp: Förtroendevalda Förkunskaper: Minst t.o.m. ViT, helst även FLiT Syfte och mål: Det övergripande målet med avtalskurs - Ditt avtal är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Målet är också att du ska kunna lösa avtalsproblem på ett konstruktivt sätt. Det innebär att du efter genomgången utbildning ska kunna: Stödja medlemmar i frågor om grundläggande rättigheter i avtalet såsom löner, arbetstider, ledigheter, anställningsformer samt allmänna bestämmelser informera medlemmar om de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna i avtalet, samt hur man som medlem kan påverka innehållet i avtalet Genom tillgång till avtalet, lönebesked, lokala överenskommelser, etc., kunna se om avtalet följs och om inte så är fallet - ta initiativ till åtgärder via din avdelning Förstå förhållandet mellan reglerna i avtalet och angränsande arbetsmarknadslagar Förstå innebörden av ett kollektivavtal, hängavtal, normal- och minimiavtal Innehåll: Huvudinnehållet i respektive avtal Probleminventering Angränsande lagstiftning 14

15 Transports utbildningar för förtroendevalda Fortsättning Avtalskurs - Ditt avtal: Ekonomi: Avdelningarna har att till resp. arbetsgivare begära överläggningar om ledighet med löneförmåner enligt 7 FML. I de fall någon avdelning vill sända sökande till avtalskursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Bokning och genomförande: Avtalsansvariga ombudsmän på förhandlingsavdelningen lägger ut datum för kurstillfällen som avdelningar och regioner kan boka. Kurstillfällena uppdateras under året och finns tillgängliga via Transports Handbok under fliken Avtal/Förhandlingsverksamhet/Avtalskurser Datum för avtalskurser kan också beställas av regioner och avdelningar, ta kontakt med studieenheten i god tid för närmare information! Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering. Avdelningen, eller av regionen utsedd avdelning, ansvarar för det praktiska genomförandet. Förbundet ansvarar för och betalar kursmaterial och kursledare samt lämnar bidrag för avtalskurserna till avdelningarna i den omfattning förbundsstyrelsen årligen beslutar. 15

16 Arbetsmiljökurser DRAG - Vidareutbildning av skyddsombud & huvudskyddsombud Kurslängd: 4 dagar Målgrupp: Skyddsombud och huvudskyddsombud Förkunskaper: Arbetsmiljöutbildning + erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Innehåll: Allt oftare tar arbetsgivarens samverkan slut. Vi skall samverka enligt lagen, så vad gör vi då? Hur hantera svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid för att lösa? Kursen handlar till stor del om strategier och mål i arbetsmiljöarbetet. Ekonomi: Ledigt med löneförmåner enligt lagen om facklig förtroendeman 7. Kursen genomförs: Vecka 11 (Region 1, 2, 3) Vecka 21 (Region 3, 4, östra Region 6) mars maj folkhögskola, Åkersberga Marieborgs FHSK, Norrköping Sista ansökningsdag: 25 januari Sista ansökningsdag: 5 april Vecka 41 (Region 5, västra Region 6) Vecka 48 (Region 1, 2, 3) 7-10 oktober november Viskadalens folkhögskola, Borås (Seglora) folkhögskola, Åkersberga Sista ansökningsdag: 23 augusti Sista ansökningsdag: 11 oktober 16

17 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Rekrytera, Organisera och Agitera (ROA) Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Fackligt förtroendevalda Förkunskaper: ViT, sökande med FliT har företräde Mål: Kursens inriktning är rekrytering av nya medlemmar och aktivering av gamla och nya medlemmar. Kursen är i huvudsak inriktad på praktiskt och konkret organiseringsarbete. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna planera och genomföra olika slags aktiviteter och samtal med syfte att etablera en facklig närvaro på arbetsplatsen. Deltagarna ska också ha goda argument och kunna anpassa budskapet för att rekrytera nya medlemmar. Ekonomi: Deltagarna får utbildningsarvode från förbundet. Kursen genomförs: Vecka 10 Vecka mars oktober Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Marieborgs FHSK, Norrköping Sista ansökningsdag: 18 januari Sista ansökningsdag: 30 augusti 17

18 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Kurs för förhandlingsombud Kurslängd: En vecka. Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatsen som förväntas få eller har uppdraget som förhandlingsombud. Förkunskaper: FLiT + avtalskurs, gärna Insikter Mål: Det övergripande målet med Kurs för förhandlingsombud är att ge dig kunskaper i hur en förhandling genomförs, alltifrån förberedelser till avslut. Målet är dessutom att du ska få kunskaper i formalia kring förhandlingsarbetet, policyfrågor samt roller och funktioner i förhandlingar. Du får också ett historiskt utvecklingsperspektiv på arbetsrätten, kollektivavtalet och på de anställdas rättsliga villkor på arbetsmarknaden. Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska inneha grundläggande kunskaper för att: på eget initiativ kunna genomföra förhandlingar på arbetsplatsen kunna förstå och tillämpa de rutiner som ett förhandlingsuppdrag medför kunna tillämpa regler kring preskription och tidsfrister i förhandlingsuppdraget kunna förstå och tillämpa de delar i arbetsmarknadslagarna som berör uppdraget kunna förstå och tillämpa de delar i arbetsrätten som reglerar avtalsformer, arbetstagarbegrepp, arbetsskyldighet, anställningstid, uppsägning, omplacering Innehåll: Hur man agerar i en förhandling Förhandlingsrutiner Arbetsrätten Policyfrågor Avtalsformer Förhandlingsmetodik För deltagande i Kurs för Förhandlingsombud förutsätts ledighet med löneförmåner enligt Förtroendemannalagens 7. Avdelningarna har att till respektive arbetsgivare i god tid begära överläggningar om ledighet med bibehållna löneförmåner. Kursen genomförs: Vecka november folkhögskola, Åkersberga Sista ansökningsdag: 4 oktober 18

19 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter Kurslängd: Två veckor. Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: Till och med FLiT. Syfte och mål: Idag ifrågasätts de fackliga värderingarna och grunderna av många. Ideologisk medvetenhet och politisk kunskap är inte längre lika självklar för medlemmarna i LO-förbunden. Samtidigt har arbetsgivarna flyttat fram sina positioner och osäkra anställningar och dåliga arbetsvillkor blir allt vanligare på arbetsmarknaden. När samhället utvecklas så här, då blir det ännu viktigare att de som arbetar fackligt förstår hur verkligheten ser ut, och försöker ändra på det som är fel. Att det finns en förståelse och kunskap som gör att man kan hålla de fackliga idéerna levande och föra dem vidare till andra. Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en mycket levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar från olika LO-förbund. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Precis som resten av Kunskapssystemet är Insikter flexibel när det gäller kurslitteratur, pedagogiska metoder och användande av nya vägar att söka information som t ex Internet. Samtalsgrupper, seminarier, dialog mellan deltagarna och skrivna reflexioner ersätter till stor del de traditionella utbildningsformerna. Det resulterar i ett levande kunskapsutbyte mellan deltagare och lärare - och det håller de fackliga idéerna levande. Ekonomi: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. LO står för kurskostnaden, vilket inkluderar resor. beställer deltagarnas resor. 19

20 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter LO genomför kurser enligt följande: Internat Veckor: Kursdatum: Ort: Sista ansökningsdag: /1-25/1 16 november /2-22/2 7 december /2-8/3 28 december /3-22/3 11 januari /4-19/4 8 februari /6-21/6 + 12/8-16/8 12 april - Ta med barn! /8-23/8 7 juni /10-1/11 23 augusti /11-22/11 Medlefors 20 september Externat Ort: Veckor: Kursdatum: Sista ansökningsdag: Malmö /1-1/2 + 25/2-1/3 30 november 2012 Göteborg /1-1/2 + 25/2-1/3 30 november 2012 Gotland / /3 7 december 2012 Kristianstad / /3 11 januari 2013 Västerås / /5 15 februari Umeå / /5 22 februari Stockholm / /5 22 februari Halmstad / /5 22 februari Helsingborg /9 + 30/9-4/10 7 juni Örnsköldsvik / /10 7 juni Malmö / /10 7 juni Skövde / /10 26 juli Örebro / /10 26 juli Borlänge / /12 6 september Eskilstuna / /12 13 september 20

21 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Ledarskap och organisation (LeO) Kurslängd: dagar. Målgrupp: Avdelningsordförande, FLiT-handledare Förkunskaper: Grundutbildning minst t.o.m. Insikter Syfte och mål: Har du redan tidigare upparbetat ett fackligt intresse genom att gå den grundläggande förtroendemannautbildningen, sedan fått en fackligt-politisk och ideologisk förståelse genom att gå kursen Insikter, men nu vill nå nästa nivå aktiv handling? Om du har skaffat dig erfarenhet som förtroendevald och nu är medlem i en klubb- eller sektionsstyrelse, då är Ledarskap och organisation troligen en kurs för dig! Här tas både det pedagogiska och demokratiska ledarskapet upp. Att du själv ska kunna fungera som handledare efter kursen är en målsättning. Men kursen innehåller också mycket mer, hela tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv handling. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka /2-1/ /3 Sista ansökningsdag: 28 december 2012 Vecka / /8 Sista ansökningsdag: 12 april 2013 Vecka / /12 Sista ansökningsdag: 13 september

22 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Den Svenska modellen Kurslängd: 5 dagar Målgrupp: ViT & FLiT-handledare, avdelningsordförande, ombudsmän Förkunskaper: Grundutbildning minst t.o.m. Insikter eller motsvarande kunskaper Syfte och mål: Den svenska modellen står för bra välfärd för alla. Nu är den utsatt för hot från många håll. Många av oss känner behov av kunskaper i grunderna för den svenska modellen. Kursen ger bakgrund och historia för att kunna ta en diskussion i fikarummet eller det vardagliga politiska sammanhanget. Kursen belyser hur den svenska modellen och välfärdsstaten växte fram, men också vilken roll modellen kan spela i ett framtidsperspektiv. Även EU-medlemskapet och vad det betyder för den svenska modellen behandlas, liksom företagens arbets- och organisationsformer i en allt mer internationaliserad och global ekonomi. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Mycket hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 12 Vecka /3 28/10-1/11 Sista ansökningsdag: 18 januari 2013 Sista ansökningsdag: 30 augusti

23 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Det svåra samtalet Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud med några års förhandlingsvana Förkunskaper: FLiT. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Syfte och mål: Många förhandlare tvingas att vara med om förhandlingar som leder fram till negativa konsekvenser för medlemmarna. Negativa konsekvenser där förhandlarens roll blir att så långt möjligt mildra konsekvenserna för medlemmen utan att kanske kunna förhindra att det inträffar. Uppsägningar och nedläggningar är ett sådant exempel. Förhandlaren behöver ett professionellt förhållningssätt och hitta buffertar, stöd eller andra medel för att kunna gå vidare utan att själv gå under i en negativ process. Det finns en risk att allt för mycket bära med sig problemen och låta den empatiska förmågan slå över, så att det blir svårt att fungera i rollen som förhandlare. Kursen ger en inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg, som kan hjälpa den enskilde förhandlaren att förbättra sin förmåga att kunna ta det svåra samtalet. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 3 Vecka januari mars Sista ansökningsdag: 16 november 2012 Sista ansökningsdag: 18 januari Vecka 35 (mindre företag) Vecka augusti 9-11 december Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 11 oktober 23

24 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 2 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud och ombudsmän Förkunskaper: FLiT. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde.. Innehåll: Arbetsrätt påbyggnad 1 tar deltagaren djupare in i lagarna. Fokus ligger kvar på LAS, MBL och diskrimineringslagstiftningen, men en fördjupning sker i dessa lagar och även AML. Diskrimineringsbegreppet behandlas och man visar på möjligheterna att träffa avtal utifrån diskrimineringslagen. Hur de olika arbetsrättslagarna samverkar blir också belyst. Dessutom bygger man på om kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 12 Vecka mars juni Sista ansökningsdag: 18 januari 2013 Sista ansökningsdag: 12 april Vecka 39 Vecka september november Göteborg - externat Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 13 september 24

25 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 3 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud som förhandlat minst två år. Förkunskaper: FLiT, Arbetsrätt 2, samt ett par års förhandlingsvana. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Innehåll: Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet? Vi borrar djupare in i paragraferna, och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens förbundssammansättning. I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna. Utbildningen ger dig också en bättre grund att stå på för att kunna vara proaktiv och drivande i det fackliga arbetet. Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och avtalet. Vi behandlar även utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska partierna som kan påverka den framtida arbetsrätten. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 35 Vecka augusti september Göteborg - externat Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 7 juni Vecka december Sista ansökningsdag: 11 oktober 25

26 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Kvalificerad förhandlingsteknik Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud som förhandlat minst tre år. Förkunskaper: FLiT, Arbetsrätt 3 samt gedigen förhandlingsvana. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Innehåll: På den här kursen behandlar vi kännetecken, attityder och situationer i förhandlingsarbetet. Vi bygger både på praktiska erfarenheter och teoretiskt stöd för en utvecklad förhandlingsteknik. Du får även tillsammans med andra förhandlare möjlighet att reflektera och få nya impulser. Observera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt d.v.s. lagar och avtal. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 15 Vecka april 6-8 maj Sista ansökningsdag: 8 februari Sista ansökningsdag: 1 mars Vecka 35 Vecka augusti november Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 13 september 26

27 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud Förkunskaper: Förhandlingsombudskursen, helst också Insikter Innehåll: Det här är kursen om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet. Ekonomi & Kurskostnad: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka 7 Vecka februari juni Sista ansökningsdag: 7 december 2012 Sista ansökningsdag: 12 april Vecka 35 Vecka augusti november Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 13 september Internationella frågor för förtroendevalda Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förtroendevalda som behöver en orientering i internationella fackliga frågor Förkunskaper: Ska ha gått Insikter + några års erfarenhet av lokalt fackligt arbete Innehåll: Kursen har som övergripande syfte att öka kunskapen om internationellt fackligt arbete och belyser de utmaningar och möjligheter som fackföreningsrörelsen står inför idag på lokal, europeisk och global nivå. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka 15 Vecka april 9-11 september Sista ansökningsdag: 8 februari Sista ansökningsdag: 7 juni 27

28 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Fackligt arbete i företagets styrelse (FAFS1) Kurslängd: dagar. Målgrupp: Blivande bolagsstyrelseledamöter i aktiebolag Förkunskaper: FLiT, helst också Insikter Innehåll: Utbildningens syfte är att stärka deltagarnas förutsättningar och förbereda styrelserepresentanter för sina uppdrag. Utbildningen ska ge kunskap om motiven för facklig styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga verksamheten, samt om bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funktion. Kursen inleds med en studiedag på distans. Det finns ytterligare två steg i utbildningen, FAFS2 och FAFS3 samt enstaka regionala studiedagar i skolans regi. Ekonomi: Förtroendevalda ska söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Kurskostnad: Respektive avdelning har att i god tid begära överläggning eller förhandling om att arbetsgivaren betalar hela eller delar av kursavgiften ( Kr för resor, boende och uppehälle). Kopia på skriftlig överenskommelse med arbetsgivarens ställningstagande ska skickas till studieenheten tillsammans med kursansökan. I de fall arbetsgivaren inte vill betala hela eller delar av kursavgiften så kan förbundet betala FAFS1. För FAFS 2 och 3 gäller att arbetsgivaren måste betala kursavgifterna. Kursen genomförs: Vecka 5 Vecka januari - 1 februari 4-8 mars Sista ansökningsdag: 30 november 2012 Sista ansökningsdag: 4 januari Vecka 39 - Kommunala bolag Vecka september november Sista ansökningsdag: 26 juli Sista ansökningsdag: 20 september 28

29 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Vuxnas lärande, en fördjupning för handledare Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: ViT & FLiT-handledare Förkunskaper: Ska ha gått Insikter Innehåll: Detta är en fördjupningskurs i pedagogiskt tänkande och didaktik - läran om att lära. Det mesta lär vi oss utan att tänka på att vi lär. Vi lär genom att göra, delvis genom att göra misstag och undvika misstagen nästa gång. Annat måste vi arbeta med för att lära: studier, praktik, repetitioner, handledning. Pedagogik handar om att känna till hur kunskapen växer, hur vi kan nyttja metoder och erfarenheter för att lättare utvecklas som tänkande varelser. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka / /10 Sista ansökningsdag: 26 juli Alla kan göra något - handledarutbildning Kurslängd: 2 dagar Målgrupp: ViT & FLiT-handledare Förkunskaper: Ska ha gått Insikter Innehåll: Syftet med denna kurs är att utbilda handledare till det förbundsgemensamma projektet Alla kan göra något. Det är ett led i fackets långsiktiga arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Efter utbildningen ska du fungera som handledare/kursledare Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka 7 Vecka februari mars Sista ansökningsdag: 7 december 2012 Sista ansökningsdag: 18 januari 28

30 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Styrelseutveckling i klubb- och sektionsstyrelser Kurslängd: 1-3 dagar. Målgrupp: Klubbstyrelser och/eller sektionsstyrelser Syfte och mål: Att stärka styrelseledamöterna i sitt fackliga uppdrag. Att klargöra arbetsuppgifter enligt stadgarna fastlagd verksamhet. Hur göra en verksamhetsplan, vilka roller har vi i styrelsen är frågor vi kommer att behandla på utbildningen. Kursen anpassas till lokala behov. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. Avdelningsstyrelseutveckling Kurslängd: 1-3 dagar Målgrupp: Avdelningsstyrelseledamöter och suppleanter. Syfte och mål: Att avdelningsstyrelseledamöterna på ett bättre sätt kan utnyttja de fackliga resurserna som finns tillgängliga. Vidare samarbets- och ansvarsfrågor i kombination med förbundets stadgar samt fackliga ledarskapet. Vilka roller har vi? Vem skall göra vad? Detta är några av de frågeställningar som kommer att behandlas under utbildningen. Kursen anpassas till lokala behov. Även externa föreläsare och kursanordnare kan vara aktuella, om avdelningen beställer en mer omfattande utbildning. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. 30

31 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Representantskapets arbetsformer Kurslängd: 1-3 dagar. Målgrupp: Representantskapsledamöter och suppleanter. Syfte och mål: Att representantskapsledamöterna på ett bättre sätt kan utnyttja de fackliga resurserna som finns tillgängliga och kunna hantera rollen som representantskapsledamot. Vidare samarbets- och ansvarsfrågor i kombination med förbundets stadgar. Kursen anpassas till lokala behov. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. Kurs för nyvalda studieorganisatörer på förbundsavdelning Kurslängd: En dag Målgrupp: Nyvalda avdelningsstudieorganisatörer. Syfte och mål: Kursen syftar till att ge nya studieorganisatörer kunskap om förbundets studieverksamhet, lokal studieverksamhet, kursansökningar, ekonomi kring kurser m.m. Ekonomi: Förbundet står för alla kostnader Kursen bokas via studieenheten Genomförs på avdelningen eller vid behov regionvis. 31

32 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Informationsmottagare enligt 19 MBL Kurslängd: 1 dag. Målgrupp: Förbundet erbjuder avdelningarna utbildning för såväl nyvalda som redan tillsatta informationsmottagare. Genomförandet sker efter överenskommelse mellan respektive avdelning och studieenheten. Syfte och mål: Att ge informationsmottagaren en möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och tillgodogöra sig arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 19 MBL. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Deltagarna ersätts i enlighet med förtroendemannalagens 7, med löneförmåner. Avdelningen betalar deltagarnas kostnader i övrigt. Medverkan beställes genom studieenheten. Utbildning för nya revisorer i avdelningarna Kurslängd: 1-2 dagar, lokalt på den egna avdelningen eller regionvis Målgrupp: Nyvalda revisorer i avdelningarna Syfte och mål: Nyvalda revisorer behöver kunskaper om lagstiftning, god revisionssed och vilka arbetsuppgifter uppdraget omfattar. Ekonomi: Förbundet betalar kostnader för material och kursledare. Avdelningarna står för deltagarnas kostnader i övrigt. Medverkan beställes genom studieenheten, 32

33 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Mötesteknik och föreningskunskap Kurslängd: 1-3 dagar. Målgrupp: Ledamöter och suppleanter i avdelnings, sektions och klubbstyrelser Syfte och mål: Många av våra nya kamrater i sektioner och klubbar saknar föreningsvana. Föreningskunskap handlar om vår grundläggande syn på demokrati och hur Transport fungerar som organisation. Mötesteknik är nödvändigt för att säkra demokratin i vår fackförening, så att alla får möjlighet att lägga förslag och att argumentera för sin åsikt. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. Beställ skräddarsydda kurser! Kurserna på sidorna är exempel på sådana kurser som studieenheten genomför på beställning av avdelningarna. Nästan oavsett vilka utbildningsbehov som finns i avdelningar, sektioner och klubbar är studieenheten beredd att hjälpa till. Vi tar gärna fram förslag och underlag inför de utbildningsinsatser som behövs. Det vi inte kan göra själva, kan vi komplettera med sakkunskap utifrån. Vi kan även ge tips på handledare, material eller andra kursanordnare, lokaler, o.s.v. I normalfallet är det den beställande avdelningen som betalar kostnaderna för sina beställda kurser. Välkomna med era önskemål! Dag & Lotta 33

34 Transports konferenser Studieorganisatörskonferens Konferenslängd: Tre dagar Målgrupp: Avdelningarnas studieorganisatörer. Syfte och mål: Utvärdering, samordning och diskussion kring innehåll och mål i grundutbildningarna. Planering inför kommande år. Ekonomi: Ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 6, utan lön, utbildningsarvode från förbundet Konferensen genomförs: Vecka september Förbundet kallar avdelningarnas studieorganisatörer och betalar alla kostnader! Ungdomsansvarigkonferens Kurslängd: Två dagar Målgrupp: Ungdomsansvariga i avdelningarna (eller studieorganisatör om ungdomsansvarig saknas) Syfte och mål: Uppdraget som ungdomsansvarig handlar om framtiden för vårt förbund. Unga medlemmar har nya krav och stora förhoppningar på sin fackliga organisation. På konferensen kartlägger och planerar vi ungdomsverksamheten, exempelvis Transports ungdomsforum, LO:s ungdomsforum, medlemsrekrytering, skolverksamhet och kurser för ungdomsaktiva. Ekonomi: Ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 6, utan lön, utbildningsarvode från förbundet Konferensen genomförs: Vecka september Förbundet kallar avdelningarnas ungdomsansvariga och betalar alla kostnader! 34

35 Transports konferenser Erfarenhetskonferens för förhandlingsombud Kurslängd: Två dagar Målgrupp: Förhandlingsombud med minst två års förhandlingsvana Syfte och mål: Förhandlingsombuden har ett viktigt uppdrag som kräver uppdateringar, eftersom lagstiftning, attityder från arbetsgivaren och praxis ändras. Denna konferens bygger på erfarenhetsutbyte och påfyllning av kunskaper för våra förhandlingsombud. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Förbundet betalar alla kostnader i övrigt. Konferensen genomförs: Vecka november Sista anmälningsdag: 20 september Erfarenhetskonferens för bolagsstyrelseledamöter och EWC-ledamöter Kurslängd: Tre dagar Målgrupp: Ledamöter i bolagsstyrelser och i Europeiska företagsråd (EWC) Syfte och mål: Att vara ledamot i en bolagsstyrelse eller i ett EWC är ett krävande uppdrag som både förutsätter en god utbildning och ett bra kontaktnät. Det finns också förväntningar på rapporter från ledamoten till organisationen och förväntningar om att få stöd från organisationen i uppdraget. Denna erfarenhetskonferens är ett tillfälle att diskutera hur vi ska lösa informations och samverkansformerna på bästa sätt. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Förbundet betalar alla kostnader i övrigt. Konferensen genomförs: Vecka november Sista anmälningsdag: 20 september 35

36 Studieadministration Avdelningarnas besöksadresser: Avd 1 Avd 2 Avd 3 Hamn Norrland/mellansverige Hamn syd och västsverige Göteborg Fjärde Långgatan 48 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Göteborg Göteborg Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 4 Avd 5 Avd 6 Linköping Stockholm Karlstad Industrigatan 11 Skytteholmsvägen2 4 tr Regnvindsgatan Linköping Sundbyberg Karlstad Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 7 (Byter adress 2013) Avd 9 Avd 11 Nyköping Örebro Gävle Ö Kvarngatan 8 Elementvägen 5 Sätrahöjden Nyköping Örebro Gävle Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 12 Avd 14 Avd 16 Malmö Helsingborg Gotland Kosterögatan 5 Florettgatan 12 Arbetarrörelsens hus Malmö Helsingborg Visby Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 17 (Borås ny adress 2013) Avd 18 Avd 19 Skövde - Borås Söderhamn Västerås Skåningstorpsvägen 5 Kungsgatan 75 Ängsgärdsgatan Skövde Söderhamn Västerås Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 20 Avd 25 Avd 26 Jönköping Halmstad Luleå Kalkstensgatan 10 Kungsgatan 10 Kyrkogatan Jönköping Halmstad Luleå Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax:

37 Studieadministration Forts. Avdelningarnas besöksadresser: Avd 28 Avd 32 Avd 41 Umeå Härnösand Uppsala Strömvägen 8 b Sälstensgränd 5 Portalgatan Umeå Härnösand Uppsala Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 46 Avd 51 Avd 55 Flyg Rikstäckande Kristianstad Uddevalla Stockholmsvägen 32 Bryggerigatan 7 Kurödsvägen Märsta Kristianstad Uddevalla Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 88 Borlänge Tunagatan Borlänge Tel: Fax: Kontaktuppgifter till studieenheten: Dag Leander Transport Att: Dag Leander Box Stockholm Tel: Fax: Charlotte Wendel Lendin Transport Att: Lotta Wendel Kurödsvägen Uddevalla Tel: Fax:

38 Studieadministration Utbildningsarvode och stipendier 2013 På Din kursbekräftelse anges om Du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om Din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Om ledighet enligt förtroendemannalagens 7 med löneförmåner angetts i kursbekräftelsen, så är det avdelningens ansvar att ersätta dig om inte arbetsgivaren betalar. Utbildningsarvode och stipendier utgår från den 1 januari 2013 enligt LO:s bestämmelser: Skattepliktigt Utbildningsarvode utgår med: kr per vecka kr per dag 147 kr per timme Skattefria Stipendier utgår med: kr per vecka 808 kr per dag 101 kr per timme Den som via arbetsgivareintyg kan påvisa att arbete skulle ha pågått längre än 40 timmar per vecka eller 8 timmar per dag, kan erhålla utökad ersättning. Även den som via arbetsgivareintyg kan påvisa att arbete skulle ha pågått i anslutning till kurs, då arbetet ej kunnat utföras på grund av lagstadgad och avtalsenlig vilotid, kan erhålla utökad ersättning. Vid ledighetsansökan bör Du ange att det gäller ledighet för fackliga studier. Ledighet för fackliga studier utgör privilegierad frånvaro ( 17 Semesterlagen), vilket ger rätt till bibehållen semesterlön. Det finns oftast möjlighet att ta med sig egna barn till internatkurser. Kontakta studieenheten för mer detaljerad information! 38

39 Studieadministration Kursanmälningar & uteblivna deltagare Kursanmälningar Alla kursanmälningar till centrala kurser ska göras på kursanmälningsblanketten. Blanketten ska fyllas i, döpas & sparas i lämplig mapp i datorn och skickas via mail till studiesekreteraren. Korrekta personuppgifter och uppgifter om önskad kost och om resan o.s.v. är viktiga för våra beställningar, slarv med detta leder till onödiga kostnader och onödigt trassel med resor, kost och boende. Studieenheten skickar ut kallelser med all relevant information till kursdeltagarna. Utskicket kan ske i god tid, under förutsättning att alla respekterar sista anmälningsdagen. Prioriteringar av deltagare Avdelningen ska prioritera deltagarna med siffror för varje kursanmälan, 1 = högst prioritering. Prioriteringen är inte en personlig betygssättning av deltagaren, avdelningen ska prioritera efter största nytta för organisationen vid prioriteringstillfället. Frågan kan formuleras så här: Vilken sektion/klubb/arbetsplats är i störst behov av utbildade förtroendemän just nu? Uteblivna deltagare Tyvärr händer det ibland att deltagare uteblir från centrala kurser utan att höra av sig. Detta leder till onödiga kostnader, det är sällan möjligt att avbeställa boende och de fasta kostnaderna för kursledare m.m. fördelas på färre deltagare. Vi vill därför uppmana avdelningarna att alltid kontakta sina deltagare per telefon inför centrala kurser. I de fall deltagare uteblir från förbundets centrala kurser så kommer kursledarna att ta kontakt med respektive avdelning. Avdelningens uppgift är att skyndsamt försöka få kontakt med deltagaren och undersöka vad som hänt. Avdelningen meddelar därefter kursledarna orsaken till att deltagaren uteblivit. Finns inget godtagbart skäl för att deltagaren uteblivit kan studieenheten tvingas fakturera avdelningen för kostnaderna i efterhand. Exempelvis kostar en plats på en FLiT-kurs ca Kr per person och vecka. För LO-kurser finns en färdig prislista för uteblivna deltagare, även för kursen Insikter där LO subventionerar kursavgiften helt. Dessa fakturor kommer studieenheten i fortsättningen skicka till berörd avdelning. 39

40 Studieadministration Resebestämmelser i samband med kurser LO-kurser har i allmänhet en kursavgift som bekostar både resor, boende och uppehälle. administrerar och beställer resor till och från alla LO:s internatkurser, även Insikter. På Transports egna förbundskurser beställs resor genom avdelningen, kostnadsställe framgår i kallelsen till kursen. Vi ska föregå med gott exempel vad gäller miljön. Använd i första hand tåg och andra allmänna kommunikationsmedel, undvik om möjligt att åka bil och att flyga! I första hand skall tåg andra klass eller buss användas. Den som måste åka sovvagn erhåller ersättning för lägsta sovvagnskostnad. Kursdeltagare har rätt att använda flyg, om resa med tåg eller buss tar mer än 8 timmar (inklusive anslutningsresor). Om anslutningsresa inte går att lösa på annat sätt än med taxi, ersätts taxiresan mot kvitto som bifogas uppdragsredovisning. För eventuell anslutningsresa med egen bil utgår ersättning enligt det belopp som förbundsstyrelsen årligen beslutar. Om egen bil används för hela resan gäller följande: Förutsättningen för att få ersättning för bilresan är att samråd sker med studieenheten i förväg och att samåkning med andra deltagare ordnas. Den som kör bilen ska ange namn på medpassagerare på uppdragsredovisningen. Den som kör egen bil hela resan kan bara få en bilersättning motsvarande en andraklassbiljett med tåg till och från kursplatsen. Om inte samråd med studieenheten sker kan bilersättningen bortfalla. 40

41 Studieadministration Indelning regionvis Region 1 Avd. 26 och 28 Region 2 Avd Region 4 Avd. 1, 4, 6, 7, 9 och 19 Region 3 Avd. 5, 11, 16, 18, 41, 46 och 88 Region 5 Avd. 2, 3, och 55 Region 6 Avd. 12, 14, 20 och 51 41

42 Vecka 46 Insikter v , Det svåra samtalet v. 3, Sista ansökningsdag: 16 november 2012 Vecka 48 FLiT 1, Marieborg v , Marieborg Insikter v , Malmö Insikter v , Göteborg FAFS1 v. 5, Sista ansökningsdag: 30 november 2012 Vecka 49 Insikter v , Gotland MBL & AML i förhandling v. 7, Alla kan göra något - handledare v. 7, Sista ansökningsdag: 7 december 2012 Vecka 52 Insikter v , LeO v , Sista ansökningsdag: 28 december 2012 Vecka 1 FAFS1 v. 10, Sista ansökningsdag: 4 januari 2013 Vecka 2 Insikter v , Insikter v , Kristianstad Sista ansökningsdag: 11 januari 2013 Vecka 3 ROA 1 v. 10, Viskadalen Den svenska modellen v. 12, Det svåra samtalet v. 12, Arbetsrätt 2 v. 12, Alla kan göra något - handledare v. 12, Sista ansökningsdag: 18 januari Vecka 4 DRAG 1 v.11, Sista ansökningsdag: 25 januari Vecka 5 ViT Region v. 12, Umeå FLiT 2 v , Viskadalen Sista ansökningsdag: 1 februari Vecka 6 Insikter v , Kval. Förh-teknik v. 15, Internationella frågor v. 15, Sista ansökningsdag: 8 februari Vecka 7 Insikter v , Västerås Sista ansökningsdag: 15 februari Studieadministration Utgående ansökningstider veckovis våren 2013 Vecka 8 ViT Region 3 v. 15, Bollnäs Insikter v , Umeå Insikter v , Stockholm Insikter v , Halmstad Sista ansökningsdag: 22 februari Vecka 9 ViT Region 4 v. 16, Marieborg ViT Region 6 v. 16, Valjeviken Kval. Förh-teknik v. 19, Sista ansökningsdag: 1 mars Vecka 13 ViT Region 5 v. 20, Viskadalen Sista ansökningsdag: 28 mars Vecka 14 DRAG 2 v. 21, Marieborg Sista ansökningsdag: 5 april Vecka 15 Insikter v , - Ta med barn! LeO v , Arbetsrätt 2 v. 24, MBL & AML i förhandling v. 24, Sista ansökningsdag: 12 april Vecka 17 Transports Ungdomsforum v. 22, Sista ansökningsdag: 26 april Vecka 23 Insikter v , Insikter v , Helsingborg Insikter v , Örnsköldsvik Insikter v , Malmö Det svåra samtalet v. 35 (småföretag), Arbetsrätt 2 v. 39, Göteborg Arbetsrätt 3 v. 35, Arbetsrätt 3 v. 39, Göteborg Kval. Förh-teknik v. 35, MBL & AML i förhandling v. 35, Internationella frågor v. 37, Sista ansökningsdag: 7 juni 42

43 Studieadministration Utgående ansökningstider veckovis hösten 2013 Vecka 30 Insikter v , Skövde Insikter v , Örebro FAFS1 v. 39 (Kommunala bolag), Vuxnas lärande v , Sista ansökningsdag: 26 juli Vecka 33 FLiT 3 v , Marieborg Sista ansökningsdag: 16 augusti Vecka 34 DRAG 3 v. 41, Viskadalen Insikter v , Sista ansökningsdag: 23 augusti Vecka 35 ROA 2 v.35, Marieborg Den svenska modellen v. 44, Sista ansökningsdag: 30 augusti Vecka 36 Insikter v , Borlänge Sista ansökningsdag: 6 september Vecka 37 Insikter v , Eskilstuna LeO v , Arbetsrätt 2 v. 46, Kval. Förh-teknik v. 46, MBL & AML i förhandling v. 46, Sista ansökningsdag: 13 september Vecka 38 ViT Region 3 v. 45, Bollnäs Insikter v , Medlefors FAFS1 v. 47, Förhandlingsombudskonf. V. 45, Bolagsstyrelsekonf v. 45, Sista ansökningsdag: 20 september Vecka 39 ViT Region v. 46, Hola ViT Region 6 v. 46, Valjeviken FLiT 4 v , Sista ansökningsdag: 27 september Vecka 40 ViT Region 4 v. 47, Marieborg ViT Region 5 v. 47, Viskadalen Förhandlingsombud v.47, Sista ansökningsdag: 4 oktober Vecka 41 DRAG 4 v. 48, Det svåra samtalet v. 50, Arbetsrätt 3 v. 50, Sista ansökningsdag: 11 oktober 43

44 Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd TYA är till för alla våra medlemmar inom åkeri, terminal, renhållning, markpersonal i flyget, expressföretag, bärgning, entreprenadmaskiner, oljetransporter, oljebolag, bensinstationer, gummiverkstäder, taxi samt hamn & stuveri. TYA genomför bland mycket annat en lång rad yrkesutbildningar för våra medlemmar. Det är också TYA som utbildar våra skyddsombud och huvudskyddsombud. Kurserna är i allmänhet avgiftsfria för dig, du pratar med din chef om utbildningsbehov och ledighet med lön. Kolla på hemsidan: Du kan också fråga avdelningens regionala skyddsombud eller någon annan fackligt aktiv i din närhet! Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Är till för alla våra medlemmar inom bevakningsbranschen - som är anställda av företag, tillhörande ALMEGA.. BYA genomför bland mycket annat ett stort antal yrkesutbildningar för våra medlemmar. Väktaryrket är som bekant omgärdat med en hel del bestämmelser och detaljerade föreskrifter. Det är också TYA som utbildar våra skyddsombud. Kurserna är i allmänhet avgiftsfria för dig, du pratar med din chef om utbildningsbehov och ledighet med lön. Kolla på hemsidan: Du kan också fråga avdelningens regionala skyddsombud eller någon annan fackligt aktiv i din närhet! TAN Tidningsdistributörernas Arbetsmiljönämnd TAN erbjuder arbetsmiljöutbildningar för våra medlemmar i tidningsbranschen. Du som är tidningsbud och intresserad av arbetsmiljöfrågor. Vill du veta mera - vänd dig till ditt företag eller till det regionala skyddsombudet på din avdelning. TAN har ingen hemsida. 44

45 Landsorganisationen i Sverige LO har ett ganska omfattande kursutbud i hela Sverige. Förutom medlemsutbildning, Insikter, LeO och arbetsrättskurser som du hittar på annan plats i den här katalogen finns fler kurser. LO har exempelvis en rad arbetsmiljöutbildningar, även om vi i första hand använder TYA och BYA. Kolla på även på LO:s hemsida: Eller fråga någon fackligt aktiv i din närhet! Arbetarnas Bildningsförbund ABF finns i alla kommuner i Sverige. Förutom fackliga studier och en hel del bildning på fritiden så kan de stå till tjänst med exempelvis studie- och möteslokaler. Vissa av Transports avdelningar ger medlemmarna möjlighet att gå en valfri ABF-cirkel på fritiden till reducerat pris, eller gratis! Kolla på hemsidan: Eller fråga någon fackligt aktiv i din närhet! Kolla även på Via kan du göra en intresseanmälan till bland annat ABF:s, LO:s och Transports kurser. Det är dock inte alla Transportavdelningar som lagt in sina kurser ännu. Intresseanmälan skickas automatiskt till din avdelning - som tar kontakt med dig för att komplettera din anmälan. Det är också din avdelning som ger dig besked om du kom med på kursen eller ej. 45

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater

TRANSPORT. 3:an. 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr2 2011 1:a maj är här igen! Delta i folkfesten och slut upp i ledet med dina fackföreningskamrater Ordförande har ordet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer