TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog."

Transkript

1

2 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala och centrala kurser, men även ett urval av LO:s kursutbud. Vill du se alla kurser som LO erbjuder så kan du gå in på LO:s hemsida, se slutet på denna katalog. Dessutom har ABF en hel del cirklar och kurser, många av våra avdelningar betalar en del av kostnaden om du går en cirkel hos ABF. Som alltid får du besked om vad som gäller via din egen avdelning! TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. Kolla även vår egen hemsida, Det är där som nyheter dyker upp först! Kurserna hittar du under rubriken Medlemskapet. Kom ihåg alla kursanmälningar ska gå via din avdelning! Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Vi ser med förväntan fram mot ett nytt spännande studieår! 2

3 Innehållsförteckning Grundkurser för alla medlemmar Sid: Startpunkten - facklig introduktion Avtalspunkten Medlemsutbildning LO/ABF Vi i Transport Ungdomskurser för alla under 30 år Utbildning för ungdomsaktiva - LO Ungdomsansvariga på alla LO-distrikt 10 Transports ungdomsforum Transports grundutbildningar för förtroendevalda Facklig Ledarutbildning i Transport, FLiT Avtalskurser Transports arbetsmiljökurs DRAG - vidareutbildning för skyddsombud & HSO Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Rekrytera, Organisera och Agitera Förhandlingsombudsutbildning. 18 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter - LO Ledarskap och Organisation (LeO) - LO Den Svenska modellen - LO Det svåra samtalet - LO Arbetsrätt 2 - LO Arbetsrätt 3 - LO Kvalificerad förhandlingsteknik - LO.. 26 MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet - LO.. 27 Internationella frågor för förtroendevalda - LO. 27 Fackligt arbete i företagets styrelse (FAFS1) - LO.. 28 Vuxnas lärande - en fördjupning för handledare - LO. 29 Alla kan göra något - handledarutbildning - LO 29 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Styrelseutveckling i klubb och sektion.. 30 Avdelningsstyrelseutveckling Representantskapets arbetsformer.. 31 Kurs för nyvalda avdelningsstudieorganisatörer. 31 Informationsmottagare enligt 19 MBL.. 32 Revisorsutbildning. 32 Mötesteknik och föreningskunskap.. 33 Beställ skräddarsydda kurser! Transports konferenser Studieorganisatörskonferens Ungdomsansvarigkonferens Konf. för bolagsstyrelseledamöter & EWC.. 35 Erfarenhetskonferens för förhandlingsombud 35 Studieadministration Avdelningarnas besöksadresser. 36 Utbildningsarvode och stipendier.. 38 Kursanmälningar och uteblivna deltagare. 39 Resebestämmelser i samband med kurser. 40 Indelning regionvis Utgående ansökningstider veckovis.. 42 TYA, BYA, LO, ABF m.fl. övriga kuranordnare

4 För alla medlemmar Startpunkten + Facklig introduktion Kurslängd: 3-8 timmar. Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet Förkunskaper: Inga. Mål: Det övergripande målet med Startpunkten är att ge dig en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde. Vi vill ge dig ökad förståelse för den Svenska modellen på arbetsmarknaden och kollektivavtalets betydelse. Vidare vill vi ge dig ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi tillsammans upprätthåller våra fackliga idéer. Du får också lära känna några av dina fackliga företrädare. Ur innehållet: Det fackliga löftet Kollektivavtalet och vår lönekartell Facklig-politisk historia Den Svenska modellen Medlemskapets värde Transports organisation Utbildningsvägar inom Transport Ekonomi: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen. Deltagarna kan få stipendium från Transport eller LO, eller gå kursen på fritiden. Övrigt: Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och genomförande. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet. Förbundet ger bidrag till avdelningen enligt förbundsstyrelsens beslut. LO/ABF:s introduktionskurs på ca 4 timmar: LO och ABF arrangerar en motsvarighet till Startpunkten som kallas Facklig introduktionskurs. Om introduktionskursen genomförs tvärfackligt i LO/ABF:s regi betalas ev. kurskostnader av avdelningen, stipendier till deltagarna kan betalas ut via LO:s stipendiefond. Stipendium från LO förutsätter kursdeltagare från minst tre olika LO-förbund och att ABFavdelning/distrikt eller LO-distrikt/sektion skickar ansökan i förväg till LO. Studieenheten rekommenderar avdelningarna att ta kontakt med sina lokala kursanordnare på orten för samråd inför varje kurstillfälle, bland annat för att säkerställa att ansökan till LO:s stipendiefond är gjord i förväg. Avdelningarna bör också medverka med handledare. 4

5 För alla medlemmar Avtalspunkten Kurslängd: 4-8 timmar. Målgrupp: Alla medlemmar. Förkunskaper: Inga. Mål: Det övergripande målet med avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du kan bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter. Målet med utbildningen är också att du ska känna till partsförhållandena i avtalet samt hur avtalsrörelser genomförs. Specifikt innebär detta att du efter genomförd avtalsinformation ska: kunna göra en enkel bedömning om den egna lönen är korrekt kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider känna till de vanligaste anställningsformerna och att kunna kontrollera din egen anställningsform kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag. Innehåll: Partsförhållanden och avtalsrörelser Arbetstider Lön Anställningsformer Ledighet Ekonomi: Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och kan få stipendium från avdelningen, eller går kursen på fritiden. Deltagare som är fackliga företrädare söker ledigt med löneförmåner (enligt Lagen om facklig förtroendeman 7) Övrigt: Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och genomförande. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet. Förbundet ger bidrag till avdelningen enligt förbundsstyrelsens beslut. Deltagarna kan få skattefria stipendier (+ bibehållen semesterlön enligt avtal). 5

6 För alla medlemmar LO-ABF:s medlemsutbildning Kurslängd: 2-3 dagar Målgrupp: Nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet Förkunskaper: Inga Kort beskrivning: LO/ABF:s medlemsutbildning är en fristående fortsättning på Startpunkten eller Introduktionskursen för dig som vill veta mer. Medlemsutbildningen är i allmänhet på två - tre dagar. Som deltagare åker du hem på kvällen. Kursen genomförs i de flesta städer i Sverige, så du behöver inte resa långt. På kursen kommer du att träffa både Transportare och kompisar från andra LO-förbund. Du tar ledigt utan lön och får stipendium från LO. Innehåll: Fördjupning - Den Svenska modellen Hur går en avtalsrörelse till? LO:s samordning Hur påverkar man i facket? Vad händer på fackmötet? Ekonomi: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen. Deltagarna kan få stipendium från LO. Övrigt: Stipendium från LO förutsätter kursdeltagare från minst tre olika LO-förbund och att ABFavdelningen eller LO-sektionen/distriktet skickar ansökan i förväg till LO. Studieenheten rekommenderar avdelningarna att ta kontakt med sina lokala kursanordnare på orten för samråd inför varje kurstillfälle, bland annat för att säkerställa att ansökan till LO:s stipendiefond är gjord. Avdelningarna, sektioner och klubbar står för rekrytering och ekonomi i övrigt. Avdelningarna bör också medverka med handledare. 6

7 För alla medlemmar Vi i Transport (ViT) Kurslängd: 5 dagar, c:a 40 timmar. Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som innehar eller förbereds för fackliga uppdrag. Förkunskaper: Startpunkten eller Facklig Introduktion eller LO/ABF:s medlemsutbildning. Mål: Det övergripande målet med Vi i Transport är att den ska ge medlemmen grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen ska leda till att medlemmen stärker sin självkänsla, ökar sin förmåga i att kommunicera samt förstår sin egen roll och delaktighet i föreningen. Specifikt innebär detta att medlemmen efter genomgången utbildning ska inneha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om: utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete Innehåll: Arbetarrörelsen och nutidshistorien Fackföreningen och idéerna Bygg organisation Steg 1 Arbetsmarknaden Lön och förhandling Försäkringar Möten, mötesdemokrati Facket i Sverige och i Europa Arbetsmiljö Utbildningsvägar Ekonomi: Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och får stipendium eller utbildningsarvode. Deltagare som är fackliga företrädare söker ledigt med löneförmåner i 2 dagar (enligt Lagen om Facklig Förtroendeman 7), övrig tid Lagen om Facklig Förtroendeman 6 utan lön, deltagarna får utbildningsarvode från avdelningen. Övrigt: Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering. Avdelningen, eller av regionen utsedd avdelning, ansvarar för genomförandet. Avdelningen ansvarar för ekonomin. Förbundet ansvarar och betalar för kursmaterialet samt lämnar ViT-bidrag till avdelningarna i den omfattning förbundsstyrelsen årligen beslutar. 7

8 För alla medlemmar Följande ViT-utbildningar är inplanerade i de olika regionerna: Region 1 & 2 Region 1 & 2 Vecka 12 Vecka 46 Umeå - OK hotell Hola FHSK - Nyland Administrerande avd: 28 Administrerande avd: 32 Sista ansökningsdag: 1 februari Sista ansökningsdag: 27 september Region 3 Region 3 Vecka 15 Vecka 45 Bollnäs FHSK Bollnäs FHSK Administrerande avd: 18 Administrerande avd: 46 Sista ansökningsdag: 22 februari Sista ansökningsdag: 20 september Region 4 Region 4 Vecka 16 Vecka 47 Marieborgs FHSK, Norrköping Marieborgs FHSK, Norrköping Administrerande avd: 7 Administrerande avd: 1 Sista ansökningsdag: 1 mars Sista ansökningsdag: 4 oktober Region 5 Region 5 Vecka 20 Vecka 47 Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Administrerande avd: 3 Administrerande avd: 3 Sista ansökningsdag: 28 mars Sista ansökningsdag: 4 oktober Region 6 Region 6 Vecka 16 Vecka 46 Valjevikens FHSK Valjevikens FHSK Administrerande avd: 51 Administrerande avd: 20 Sista ansökningsdag: 1 mars Sista ansökningsdag: 27 september Det tillkommer lokala kurser på externat i en del avdelningar - kolla med din avdelning eller på avdelningens hemsida - se rubriken Din avdelning på förbundets hemsida! 8

9 För alla medlemmar under 30 LO:s utbildning för ungdomsaktiva och ungdomsansvariga Det är viktigt att alla känner till vilka rättigheter de har på arbetsmarknaden, vilka lagar och avtal som gäller och vad facket gör. När man är ung och ny i yrkeslivet är det inte lätt att ha koll på allt. Därför satsar vi särskilt på dig och alla andra medlemmar som är under 30 år. Kurserna är oftast tvärfackliga, vilket innebär att du träffar kompisar från andra LOförbund. Du behöver oftast inte resa långt, d.v.s. du åker hem när kursen är slut för dagen. Du söker ledigt utan lön och får stipendium eller utbildningsarvode. Här börjar du... Startpunkten eller Facklig introduktion, 1 dag - se sidan 4! Grundkurser - LO Om facket, 2 dagar Om samhället, 2 dagar LO står för kurskostnaderna + att du får stipendium från LO. Påbyggnadskurser - LO Om global rättvisa, 2 dagar Om främlingsfientlighet, 2 dagar Ung försäkringsutbildning - eller Vem vill gå miste om en kvarts miljon?, 1 dag LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode eller stipendium från din avdelning. Ungdomsansvarigutbildning - LO LO:s nya Ungdomsansvarigutbildning är på 40 timmar. LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode från din avdelning. Skolinformatörsutbildning - LO Skolinformatörsutbildningen bör du absolut gå som ungdomsansvarig, den är på 2 dagar. LO står för kurskostnaderna, du får utbildningsarvode från din avdelning. Utbildning för centrala handledare - LO Det finns också en mer omfattande utbildning för alla centrala handledare som behövs för att genomföra ungdomsutbildningarna. LO betalar både kurskostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Intresserad? Kontakta studieorganisatören på din avdelning! Det är LO-distrikten och ABF som genomför utbildningarna, men anmälan ska alltid gå via din avdelning. 9

10 För alla medlemmar under 30 Kontaktuppgifter till ungdomsansvariga i alla LO-distrikt Dalarna och Gävleborg Telefon: Viktor Rasjö, Gotland Tommy Gardell, Jönköpings län Terés Eriksson, Mellersta Norrland Peter Nylander, Mellansverige inkl. Västmanland Richard Eriksson, Norrbotten Stefan Mella, Skåne Susanne Simonsson, samt Christer Sandström, Stockholms län Elisabeth Brandt Ygeman, Sydost Henrik Tvarnö, Västerbotten Stefan Mella, Västsverige Anna Palmér, Örebro och Värmland Camilla Andersson, Se även 10

11 För alla medlemmar under 30 Transports ungdomsforum Målgrupp: Medlemmar som är 30 år eller yngre Förkunskapskrav: Inga! Syfte och mål: Varför behövs facket? Hur ska Transport jobba för att ta tillvara ungdomars intressen så bra som möjligt? Varför behövs ungdomar i facket? Transports ungdomsforum är till för dig som är 30 år eller yngre och som är ny medlem, eller ny som förtroendevald. Forumet planeras och genomförs av och med ungdomsaktiva i våra avdelningar. Vi kommer att ha olika aktiviteter, varvat med genomgångar och diskussioner om frågor som berör jobbet och facket. Du får också tillfälle att träffa många andra Transportare! Ekonomi: Förbundet betalar boende och resor. Avdelningen betalar stipendium, eller utbildningsarvode om du har fackliga uppdrag. Övrigt: OBS! Avdelningarna bör inte skicka samma deltagare flera år i följd! Transports ungdomsforum genomförs: Vecka maj - 2 juni Sista anmälningsdag: 26 april 11

12 Transports utbildningar för förtroendevalda Facklig Ledarutbildning i Transport (FLiT) Kurslängd: C:a timmar. Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: ViT. Mål: Utbildningens övergripande mål är att du efter genomgången utbildning ska kunna bedriva ett fackligt utvecklingsarbete på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga medlemmar inventera arbetsuppgifter, formulera mål och göra verksamhetsplaner. Utbildningen ska leda till att du känner trygghet i ditt ledarskap och i din argumentation. Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska kunna: Väcka intresse för den fackliga organisationen och dess verksamhet Locka in fler medlemmar i organisationen genom facklig agitation och information Identifiera problem och önskemål som berör fler än dig själv Inom ett år efter kursavslut ta initiativ till minst en facklig fråga drivs på den egna arbetsplatsen Via enkäter, intervjuer o dyl. med kamraterna på arbetsplatsen kunna formulera egna visioner om jobbet och arbetsplatsen Formulera en verksamhetsplanering Göra en lägesanalys Bevaka och utveckla medlemmarnas villkor och rättigheter kring frågor som berör Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen På ett demokratiskt och stadgeenligt sätt kunna leda och genomföra ett medlemsmöte Innehåll: Fackligt ledarskap Bygg organisationen Steg 2 Värderingar Tala, skriva, informera Fackligt arbetssätt Den fackliga organisationen Arbetsrätt (Motsvarar LO-kursen Arbetsrätt 1 ) Ekonomi: Du söker ledigt under första veckan utan lön enligt 6 Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Inför den andra kursveckan ska du begära ledighet med löneförmåner i god tid enl. 7 i Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. OBS! Det kan krävas en överläggning/förhandling med arbetsgivaren om ingen överenskommelse om ledighet för FLiT finns sedan tidigare! I de fall någon avdelning vill sända sökande till FLiT som inte får lön från arbetsgivaren för den andra kursveckan, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. 12

13 Transports utbildningar för förtroendevalda FLiT - kurserna genomförs: FLiT 1 (Region 3, 4, östra Region 6) FLiT 2 (Region 5, västra Region 6) Vecka Vecka /1 + 28/1-1/ / /4 Marieborgs FHSK, Norrköping Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Sista ansökningsdag: 30 november 2012 Sista ansökningsdag: 1 februari FLiT 3 (Region 3, 4, östra Reg 6) FLiT 4 (Region 1, 2, 3) Vecka Vecka /9-4/ /10-25/ / /12 Marieborgs FHSK, Norrköping FHSK, Åkersberga Sista ansökningsdag: 16 augusti Sista ansökningsdag: 27 september 13

14 Transports utbildningar för förtroendevalda Avtalskurs - Ditt avtal Kurslängd: Tre dagar. Målgrupp: Förtroendevalda Förkunskaper: Minst t.o.m. ViT, helst även FLiT Syfte och mål: Det övergripande målet med avtalskurs - Ditt avtal är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Målet är också att du ska kunna lösa avtalsproblem på ett konstruktivt sätt. Det innebär att du efter genomgången utbildning ska kunna: Stödja medlemmar i frågor om grundläggande rättigheter i avtalet såsom löner, arbetstider, ledigheter, anställningsformer samt allmänna bestämmelser informera medlemmar om de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna i avtalet, samt hur man som medlem kan påverka innehållet i avtalet Genom tillgång till avtalet, lönebesked, lokala överenskommelser, etc., kunna se om avtalet följs och om inte så är fallet - ta initiativ till åtgärder via din avdelning Förstå förhållandet mellan reglerna i avtalet och angränsande arbetsmarknadslagar Förstå innebörden av ett kollektivavtal, hängavtal, normal- och minimiavtal Innehåll: Huvudinnehållet i respektive avtal Probleminventering Angränsande lagstiftning 14

15 Transports utbildningar för förtroendevalda Fortsättning Avtalskurs - Ditt avtal: Ekonomi: Avdelningarna har att till resp. arbetsgivare begära överläggningar om ledighet med löneförmåner enligt 7 FML. I de fall någon avdelning vill sända sökande till avtalskursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Bokning och genomförande: Avtalsansvariga ombudsmän på förhandlingsavdelningen lägger ut datum för kurstillfällen som avdelningar och regioner kan boka. Kurstillfällena uppdateras under året och finns tillgängliga via Transports Handbok under fliken Avtal/Förhandlingsverksamhet/Avtalskurser Datum för avtalskurser kan också beställas av regioner och avdelningar, ta kontakt med studieenheten i god tid för närmare information! Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering. Avdelningen, eller av regionen utsedd avdelning, ansvarar för det praktiska genomförandet. Förbundet ansvarar för och betalar kursmaterial och kursledare samt lämnar bidrag för avtalskurserna till avdelningarna i den omfattning förbundsstyrelsen årligen beslutar. 15

16 Arbetsmiljökurser DRAG - Vidareutbildning av skyddsombud & huvudskyddsombud Kurslängd: 4 dagar Målgrupp: Skyddsombud och huvudskyddsombud Förkunskaper: Arbetsmiljöutbildning + erfarenhet av lokalt fackligt arbete. Innehåll: Allt oftare tar arbetsgivarens samverkan slut. Vi skall samverka enligt lagen, så vad gör vi då? Hur hantera svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid för att lösa? Kursen handlar till stor del om strategier och mål i arbetsmiljöarbetet. Ekonomi: Ledigt med löneförmåner enligt lagen om facklig förtroendeman 7. Kursen genomförs: Vecka 11 (Region 1, 2, 3) Vecka 21 (Region 3, 4, östra Region 6) mars maj folkhögskola, Åkersberga Marieborgs FHSK, Norrköping Sista ansökningsdag: 25 januari Sista ansökningsdag: 5 april Vecka 41 (Region 5, västra Region 6) Vecka 48 (Region 1, 2, 3) 7-10 oktober november Viskadalens folkhögskola, Borås (Seglora) folkhögskola, Åkersberga Sista ansökningsdag: 23 augusti Sista ansökningsdag: 11 oktober 16

17 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Rekrytera, Organisera och Agitera (ROA) Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Fackligt förtroendevalda Förkunskaper: ViT, sökande med FliT har företräde Mål: Kursens inriktning är rekrytering av nya medlemmar och aktivering av gamla och nya medlemmar. Kursen är i huvudsak inriktad på praktiskt och konkret organiseringsarbete. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna planera och genomföra olika slags aktiviteter och samtal med syfte att etablera en facklig närvaro på arbetsplatsen. Deltagarna ska också ha goda argument och kunna anpassa budskapet för att rekrytera nya medlemmar. Ekonomi: Deltagarna får utbildningsarvode från förbundet. Kursen genomförs: Vecka 10 Vecka mars oktober Viskadalens FHSK, Borås (Seglora) Marieborgs FHSK, Norrköping Sista ansökningsdag: 18 januari Sista ansökningsdag: 30 augusti 17

18 Transports vidareutbildningar för förtroendevalda Kurs för förhandlingsombud Kurslängd: En vecka. Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatsen som förväntas få eller har uppdraget som förhandlingsombud. Förkunskaper: FLiT + avtalskurs, gärna Insikter Mål: Det övergripande målet med Kurs för förhandlingsombud är att ge dig kunskaper i hur en förhandling genomförs, alltifrån förberedelser till avslut. Målet är dessutom att du ska få kunskaper i formalia kring förhandlingsarbetet, policyfrågor samt roller och funktioner i förhandlingar. Du får också ett historiskt utvecklingsperspektiv på arbetsrätten, kollektivavtalet och på de anställdas rättsliga villkor på arbetsmarknaden. Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska inneha grundläggande kunskaper för att: på eget initiativ kunna genomföra förhandlingar på arbetsplatsen kunna förstå och tillämpa de rutiner som ett förhandlingsuppdrag medför kunna tillämpa regler kring preskription och tidsfrister i förhandlingsuppdraget kunna förstå och tillämpa de delar i arbetsmarknadslagarna som berör uppdraget kunna förstå och tillämpa de delar i arbetsrätten som reglerar avtalsformer, arbetstagarbegrepp, arbetsskyldighet, anställningstid, uppsägning, omplacering Innehåll: Hur man agerar i en förhandling Förhandlingsrutiner Arbetsrätten Policyfrågor Avtalsformer Förhandlingsmetodik För deltagande i Kurs för Förhandlingsombud förutsätts ledighet med löneförmåner enligt Förtroendemannalagens 7. Avdelningarna har att till respektive arbetsgivare i god tid begära överläggningar om ledighet med bibehållna löneförmåner. Kursen genomförs: Vecka november folkhögskola, Åkersberga Sista ansökningsdag: 4 oktober 18

19 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter Kurslängd: Två veckor. Målgrupp: Förtroendevalda. Förkunskaper: Till och med FLiT. Syfte och mål: Idag ifrågasätts de fackliga värderingarna och grunderna av många. Ideologisk medvetenhet och politisk kunskap är inte längre lika självklar för medlemmarna i LO-förbunden. Samtidigt har arbetsgivarna flyttat fram sina positioner och osäkra anställningar och dåliga arbetsvillkor blir allt vanligare på arbetsmarknaden. När samhället utvecklas så här, då blir det ännu viktigare att de som arbetar fackligt förstår hur verkligheten ser ut, och försöker ändra på det som är fel. Att det finns en förståelse och kunskap som gör att man kan hålla de fackliga idéerna levande och föra dem vidare till andra. Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en mycket levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar från olika LO-förbund. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Precis som resten av Kunskapssystemet är Insikter flexibel när det gäller kurslitteratur, pedagogiska metoder och användande av nya vägar att söka information som t ex Internet. Samtalsgrupper, seminarier, dialog mellan deltagarna och skrivna reflexioner ersätter till stor del de traditionella utbildningsformerna. Det resulterar i ett levande kunskapsutbyte mellan deltagare och lärare - och det håller de fackliga idéerna levande. Ekonomi: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. LO står för kurskostnaden, vilket inkluderar resor. beställer deltagarnas resor. 19

20 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Insikter LO genomför kurser enligt följande: Internat Veckor: Kursdatum: Ort: Sista ansökningsdag: /1-25/1 16 november /2-22/2 7 december /2-8/3 28 december /3-22/3 11 januari /4-19/4 8 februari /6-21/6 + 12/8-16/8 12 april - Ta med barn! /8-23/8 7 juni /10-1/11 23 augusti /11-22/11 Medlefors 20 september Externat Ort: Veckor: Kursdatum: Sista ansökningsdag: Malmö /1-1/2 + 25/2-1/3 30 november 2012 Göteborg /1-1/2 + 25/2-1/3 30 november 2012 Gotland / /3 7 december 2012 Kristianstad / /3 11 januari 2013 Västerås / /5 15 februari Umeå / /5 22 februari Stockholm / /5 22 februari Halmstad / /5 22 februari Helsingborg /9 + 30/9-4/10 7 juni Örnsköldsvik / /10 7 juni Malmö / /10 7 juni Skövde / /10 26 juli Örebro / /10 26 juli Borlänge / /12 6 september Eskilstuna / /12 13 september 20

21 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Ledarskap och organisation (LeO) Kurslängd: dagar. Målgrupp: Avdelningsordförande, FLiT-handledare Förkunskaper: Grundutbildning minst t.o.m. Insikter Syfte och mål: Har du redan tidigare upparbetat ett fackligt intresse genom att gå den grundläggande förtroendemannautbildningen, sedan fått en fackligt-politisk och ideologisk förståelse genom att gå kursen Insikter, men nu vill nå nästa nivå aktiv handling? Om du har skaffat dig erfarenhet som förtroendevald och nu är medlem i en klubb- eller sektionsstyrelse, då är Ledarskap och organisation troligen en kurs för dig! Här tas både det pedagogiska och demokratiska ledarskapet upp. Att du själv ska kunna fungera som handledare efter kursen är en målsättning. Men kursen innehåller också mycket mer, hela tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv handling. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka /2-1/ /3 Sista ansökningsdag: 28 december 2012 Vecka / /8 Sista ansökningsdag: 12 april 2013 Vecka / /12 Sista ansökningsdag: 13 september

22 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Den Svenska modellen Kurslängd: 5 dagar Målgrupp: ViT & FLiT-handledare, avdelningsordförande, ombudsmän Förkunskaper: Grundutbildning minst t.o.m. Insikter eller motsvarande kunskaper Syfte och mål: Den svenska modellen står för bra välfärd för alla. Nu är den utsatt för hot från många håll. Många av oss känner behov av kunskaper i grunderna för den svenska modellen. Kursen ger bakgrund och historia för att kunna ta en diskussion i fikarummet eller det vardagliga politiska sammanhanget. Kursen belyser hur den svenska modellen och välfärdsstaten växte fram, men också vilken roll modellen kan spela i ett framtidsperspektiv. Även EU-medlemskapet och vad det betyder för den svenska modellen behandlas, liksom företagens arbets- och organisationsformer i en allt mer internationaliserad och global ekonomi. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Mycket hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 12 Vecka /3 28/10-1/11 Sista ansökningsdag: 18 januari 2013 Sista ansökningsdag: 30 augusti

23 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Det svåra samtalet Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud med några års förhandlingsvana Förkunskaper: FLiT. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Syfte och mål: Många förhandlare tvingas att vara med om förhandlingar som leder fram till negativa konsekvenser för medlemmarna. Negativa konsekvenser där förhandlarens roll blir att så långt möjligt mildra konsekvenserna för medlemmen utan att kanske kunna förhindra att det inträffar. Uppsägningar och nedläggningar är ett sådant exempel. Förhandlaren behöver ett professionellt förhållningssätt och hitta buffertar, stöd eller andra medel för att kunna gå vidare utan att själv gå under i en negativ process. Det finns en risk att allt för mycket bära med sig problemen och låta den empatiska förmågan slå över, så att det blir svårt att fungera i rollen som förhandlare. Kursen ger en inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg, som kan hjälpa den enskilde förhandlaren att förbättra sin förmåga att kunna ta det svåra samtalet. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 3 Vecka januari mars Sista ansökningsdag: 16 november 2012 Sista ansökningsdag: 18 januari Vecka 35 (mindre företag) Vecka augusti 9-11 december Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 11 oktober 23

24 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 2 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud och ombudsmän Förkunskaper: FLiT. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde.. Innehåll: Arbetsrätt påbyggnad 1 tar deltagaren djupare in i lagarna. Fokus ligger kvar på LAS, MBL och diskrimineringslagstiftningen, men en fördjupning sker i dessa lagar och även AML. Diskrimineringsbegreppet behandlas och man visar på möjligheterna att träffa avtal utifrån diskrimineringslagen. Hur de olika arbetsrättslagarna samverkar blir också belyst. Dessutom bygger man på om kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 12 Vecka mars juni Sista ansökningsdag: 18 januari 2013 Sista ansökningsdag: 12 april Vecka 39 Vecka september november Göteborg - externat Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 13 september 24

25 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Arbetsrätt 3 Kurslängd: 5 dagar. Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud som förhandlat minst två år. Förkunskaper: FLiT, Arbetsrätt 2, samt ett par års förhandlingsvana. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Innehåll: Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet? Vi borrar djupare in i paragraferna, och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens förbundssammansättning. I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna. Utbildningen ger dig också en bättre grund att stå på för att kunna vara proaktiv och drivande i det fackliga arbetet. Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och avtalet. Vi behandlar även utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska partierna som kan påverka den framtida arbetsrätten. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 35 Vecka augusti september Göteborg - externat Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 7 juni Vecka december Sista ansökningsdag: 11 oktober 25

26 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Kvalificerad förhandlingsteknik Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Ombudsmän och förhandlingsombud som förhandlat minst tre år. Förkunskaper: FLiT, Arbetsrätt 3 samt gedigen förhandlingsvana. Ombudsmän och förhandlingsombud har företräde. Innehåll: På den här kursen behandlar vi kännetecken, attityder och situationer i förhandlingsarbetet. Vi bygger både på praktiska erfarenheter och teoretiskt stöd för en utvecklad förhandlingsteknik. Du får även tillsammans med andra förhandlare möjlighet att reflektera och få nya impulser. Observera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt d.v.s. lagar och avtal. Ekonomi: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kurskostnad: Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Förbundsanställda ska alltid först se till att ha godkännande av ledighet från personalansvarig på förbundet innan kursanmälan skickas in. Det är respektive avdelning som betalar ev. kursavgifter för anställda. Kursen genomförs: Vecka 15 Vecka april 6-8 maj Sista ansökningsdag: 8 februari Sista ansökningsdag: 1 mars Vecka 35 Vecka augusti november Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 13 september 26

27 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förhandlingsombud Förkunskaper: Förhandlingsombudskursen, helst också Insikter Innehåll: Det här är kursen om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Kursen tar upp metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och offensivt arbete med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kan integreras i det övriga fackliga arbetet. Ekonomi & Kurskostnad: Förtroendevalda ska i första hand söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. I de fall någon avdelning vill sända sökande till kursen som inte får lön från arbetsgivaren, har avdelningen att ersätta denne med utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka 7 Vecka februari juni Sista ansökningsdag: 7 december 2012 Sista ansökningsdag: 12 april Vecka 35 Vecka augusti november Sista ansökningsdag: 7 juni Sista ansökningsdag: 13 september Internationella frågor för förtroendevalda Kurslängd: 3 dagar. Målgrupp: Förtroendevalda som behöver en orientering i internationella fackliga frågor Förkunskaper: Ska ha gått Insikter + några års erfarenhet av lokalt fackligt arbete Innehåll: Kursen har som övergripande syfte att öka kunskapen om internationellt fackligt arbete och belyser de utmaningar och möjligheter som fackföreningsrörelsen står inför idag på lokal, europeisk och global nivå. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka 15 Vecka april 9-11 september Sista ansökningsdag: 8 februari Sista ansökningsdag: 7 juni 27

28 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Fackligt arbete i företagets styrelse (FAFS1) Kurslängd: dagar. Målgrupp: Blivande bolagsstyrelseledamöter i aktiebolag Förkunskaper: FLiT, helst också Insikter Innehåll: Utbildningens syfte är att stärka deltagarnas förutsättningar och förbereda styrelserepresentanter för sina uppdrag. Utbildningen ska ge kunskap om motiven för facklig styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga verksamheten, samt om bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funktion. Kursen inleds med en studiedag på distans. Det finns ytterligare två steg i utbildningen, FAFS2 och FAFS3 samt enstaka regionala studiedagar i skolans regi. Ekonomi: Förtroendevalda ska söka ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Kurskostnad: Respektive avdelning har att i god tid begära överläggning eller förhandling om att arbetsgivaren betalar hela eller delar av kursavgiften ( Kr för resor, boende och uppehälle). Kopia på skriftlig överenskommelse med arbetsgivarens ställningstagande ska skickas till studieenheten tillsammans med kursansökan. I de fall arbetsgivaren inte vill betala hela eller delar av kursavgiften så kan förbundet betala FAFS1. För FAFS 2 och 3 gäller att arbetsgivaren måste betala kursavgifterna. Kursen genomförs: Vecka 5 Vecka januari - 1 februari 4-8 mars Sista ansökningsdag: 30 november 2012 Sista ansökningsdag: 4 januari Vecka 39 - Kommunala bolag Vecka september november Sista ansökningsdag: 26 juli Sista ansökningsdag: 20 september 28

29 LO:s vidareutbildningar för förtroendevalda i urval Vuxnas lärande, en fördjupning för handledare Kurslängd: 3 dagar Målgrupp: ViT & FLiT-handledare Förkunskaper: Ska ha gått Insikter Innehåll: Detta är en fördjupningskurs i pedagogiskt tänkande och didaktik - läran om att lära. Det mesta lär vi oss utan att tänka på att vi lär. Vi lär genom att göra, delvis genom att göra misstag och undvika misstagen nästa gång. Annat måste vi arbeta med för att lära: studier, praktik, repetitioner, handledning. Pedagogik handar om att känna till hur kunskapen växer, hur vi kan nyttja metoder och erfarenheter för att lättare utvecklas som tänkande varelser. Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka / /10 Sista ansökningsdag: 26 juli Alla kan göra något - handledarutbildning Kurslängd: 2 dagar Målgrupp: ViT & FLiT-handledare Förkunskaper: Ska ha gått Insikter Innehåll: Syftet med denna kurs är att utbilda handledare till det förbundsgemensamma projektet Alla kan göra något. Det är ett led i fackets långsiktiga arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Efter utbildningen ska du fungera som handledare/kursledare Ekonomi & Kurskostnad: Deltagarna söker ledigt enligt Lagen om facklig förtroendeman 6 och ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode från förbundet. Två platser per kurstillfälle betalas av förbundet, inklusive kursavgift (för resor & uppehälle) och utbildningsarvode. Hög kursavgift - studieenheten prioriterar. Kursen genomförs: Vecka 7 Vecka februari mars Sista ansökningsdag: 7 december 2012 Sista ansökningsdag: 18 januari 28

30 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Styrelseutveckling i klubb- och sektionsstyrelser Kurslängd: 1-3 dagar. Målgrupp: Klubbstyrelser och/eller sektionsstyrelser Syfte och mål: Att stärka styrelseledamöterna i sitt fackliga uppdrag. Att klargöra arbetsuppgifter enligt stadgarna fastlagd verksamhet. Hur göra en verksamhetsplan, vilka roller har vi i styrelsen är frågor vi kommer att behandla på utbildningen. Kursen anpassas till lokala behov. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. Avdelningsstyrelseutveckling Kurslängd: 1-3 dagar Målgrupp: Avdelningsstyrelseledamöter och suppleanter. Syfte och mål: Att avdelningsstyrelseledamöterna på ett bättre sätt kan utnyttja de fackliga resurserna som finns tillgängliga. Vidare samarbets- och ansvarsfrågor i kombination med förbundets stadgar samt fackliga ledarskapet. Vilka roller har vi? Vem skall göra vad? Detta är några av de frågeställningar som kommer att behandlas under utbildningen. Kursen anpassas till lokala behov. Även externa föreläsare och kursanordnare kan vara aktuella, om avdelningen beställer en mer omfattande utbildning. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. 30

31 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Representantskapets arbetsformer Kurslängd: 1-3 dagar. Målgrupp: Representantskapsledamöter och suppleanter. Syfte och mål: Att representantskapsledamöterna på ett bättre sätt kan utnyttja de fackliga resurserna som finns tillgängliga och kunna hantera rollen som representantskapsledamot. Vidare samarbets- och ansvarsfrågor i kombination med förbundets stadgar. Kursen anpassas till lokala behov. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. Kurs för nyvalda studieorganisatörer på förbundsavdelning Kurslängd: En dag Målgrupp: Nyvalda avdelningsstudieorganisatörer. Syfte och mål: Kursen syftar till att ge nya studieorganisatörer kunskap om förbundets studieverksamhet, lokal studieverksamhet, kursansökningar, ekonomi kring kurser m.m. Ekonomi: Förbundet står för alla kostnader Kursen bokas via studieenheten Genomförs på avdelningen eller vid behov regionvis. 31

32 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Informationsmottagare enligt 19 MBL Kurslängd: 1 dag. Målgrupp: Förbundet erbjuder avdelningarna utbildning för såväl nyvalda som redan tillsatta informationsmottagare. Genomförandet sker efter överenskommelse mellan respektive avdelning och studieenheten. Syfte och mål: Att ge informationsmottagaren en möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och tillgodogöra sig arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 19 MBL. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Deltagarna ersätts i enlighet med förtroendemannalagens 7, med löneförmåner. Avdelningen betalar deltagarnas kostnader i övrigt. Medverkan beställes genom studieenheten. Utbildning för nya revisorer i avdelningarna Kurslängd: 1-2 dagar, lokalt på den egna avdelningen eller regionvis Målgrupp: Nyvalda revisorer i avdelningarna Syfte och mål: Nyvalda revisorer behöver kunskaper om lagstiftning, god revisionssed och vilka arbetsuppgifter uppdraget omfattar. Ekonomi: Förbundet betalar kostnader för material och kursledare. Avdelningarna står för deltagarnas kostnader i övrigt. Medverkan beställes genom studieenheten, 32

33 Utbildningar att beställa från Transports studieenhet Mötesteknik och föreningskunskap Kurslängd: 1-3 dagar. Målgrupp: Ledamöter och suppleanter i avdelnings, sektions och klubbstyrelser Syfte och mål: Många av våra nya kamrater i sektioner och klubbar saknar föreningsvana. Föreningskunskap handlar om vår grundläggande syn på demokrati och hur Transport fungerar som organisation. Mötesteknik är nödvändigt för att säkra demokratin i vår fackförening, så att alla får möjlighet att lägga förslag och att argumentera för sin åsikt. Ekonomi: Förbundet betalar material och kursledare. Avdelningen står för deltagarnas kostnader. Medverkan beställes genom studieenheten. Beställ skräddarsydda kurser! Kurserna på sidorna är exempel på sådana kurser som studieenheten genomför på beställning av avdelningarna. Nästan oavsett vilka utbildningsbehov som finns i avdelningar, sektioner och klubbar är studieenheten beredd att hjälpa till. Vi tar gärna fram förslag och underlag inför de utbildningsinsatser som behövs. Det vi inte kan göra själva, kan vi komplettera med sakkunskap utifrån. Vi kan även ge tips på handledare, material eller andra kursanordnare, lokaler, o.s.v. I normalfallet är det den beställande avdelningen som betalar kostnaderna för sina beställda kurser. Välkomna med era önskemål! Dag & Lotta 33

34 Transports konferenser Studieorganisatörskonferens Konferenslängd: Tre dagar Målgrupp: Avdelningarnas studieorganisatörer. Syfte och mål: Utvärdering, samordning och diskussion kring innehåll och mål i grundutbildningarna. Planering inför kommande år. Ekonomi: Ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 6, utan lön, utbildningsarvode från förbundet Konferensen genomförs: Vecka september Förbundet kallar avdelningarnas studieorganisatörer och betalar alla kostnader! Ungdomsansvarigkonferens Kurslängd: Två dagar Målgrupp: Ungdomsansvariga i avdelningarna (eller studieorganisatör om ungdomsansvarig saknas) Syfte och mål: Uppdraget som ungdomsansvarig handlar om framtiden för vårt förbund. Unga medlemmar har nya krav och stora förhoppningar på sin fackliga organisation. På konferensen kartlägger och planerar vi ungdomsverksamheten, exempelvis Transports ungdomsforum, LO:s ungdomsforum, medlemsrekrytering, skolverksamhet och kurser för ungdomsaktiva. Ekonomi: Ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 6, utan lön, utbildningsarvode från förbundet Konferensen genomförs: Vecka september Förbundet kallar avdelningarnas ungdomsansvariga och betalar alla kostnader! 34

35 Transports konferenser Erfarenhetskonferens för förhandlingsombud Kurslängd: Två dagar Målgrupp: Förhandlingsombud med minst två års förhandlingsvana Syfte och mål: Förhandlingsombuden har ett viktigt uppdrag som kräver uppdateringar, eftersom lagstiftning, attityder från arbetsgivaren och praxis ändras. Denna konferens bygger på erfarenhetsutbyte och påfyllning av kunskaper för våra förhandlingsombud. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Förbundet betalar alla kostnader i övrigt. Konferensen genomförs: Vecka november Sista anmälningsdag: 20 september Erfarenhetskonferens för bolagsstyrelseledamöter och EWC-ledamöter Kurslängd: Tre dagar Målgrupp: Ledamöter i bolagsstyrelser och i Europeiska företagsråd (EWC) Syfte och mål: Att vara ledamot i en bolagsstyrelse eller i ett EWC är ett krävande uppdrag som både förutsätter en god utbildning och ett bra kontaktnät. Det finns också förväntningar på rapporter från ledamoten till organisationen och förväntningar om att få stöd från organisationen i uppdraget. Denna erfarenhetskonferens är ett tillfälle att diskutera hur vi ska lösa informations och samverkansformerna på bästa sätt. Ekonomi: Deltagarna söker ledighet i enlighet med förtroendemannalagen 7, med löneförmåner. Förbundet betalar alla kostnader i övrigt. Konferensen genomförs: Vecka november Sista anmälningsdag: 20 september 35

36 Studieadministration Avdelningarnas besöksadresser: Avd 1 Avd 2 Avd 3 Hamn Norrland/mellansverige Hamn syd och västsverige Göteborg Fjärde Långgatan 48 Fjärde Långgatan 48 Box Göteborg Göteborg Göteborg Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 4 Avd 5 Avd 6 Linköping Stockholm Karlstad Industrigatan 11 Skytteholmsvägen2 4 tr Regnvindsgatan Linköping Sundbyberg Karlstad Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 7 (Byter adress 2013) Avd 9 Avd 11 Nyköping Örebro Gävle Ö Kvarngatan 8 Elementvägen 5 Sätrahöjden Nyköping Örebro Gävle Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 12 Avd 14 Avd 16 Malmö Helsingborg Gotland Kosterögatan 5 Florettgatan 12 Arbetarrörelsens hus Malmö Helsingborg Visby Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 17 (Borås ny adress 2013) Avd 18 Avd 19 Skövde - Borås Söderhamn Västerås Skåningstorpsvägen 5 Kungsgatan 75 Ängsgärdsgatan Skövde Söderhamn Västerås Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 20 Avd 25 Avd 26 Jönköping Halmstad Luleå Kalkstensgatan 10 Kungsgatan 10 Kyrkogatan Jönköping Halmstad Luleå Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax:

37 Studieadministration Forts. Avdelningarnas besöksadresser: Avd 28 Avd 32 Avd 41 Umeå Härnösand Uppsala Strömvägen 8 b Sälstensgränd 5 Portalgatan Umeå Härnösand Uppsala Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 46 Avd 51 Avd 55 Flyg Rikstäckande Kristianstad Uddevalla Stockholmsvägen 32 Bryggerigatan 7 Kurödsvägen Märsta Kristianstad Uddevalla Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Avd 88 Borlänge Tunagatan Borlänge Tel: Fax: Kontaktuppgifter till studieenheten: Dag Leander Transport Att: Dag Leander Box Stockholm Tel: Fax: Charlotte Wendel Lendin Transport Att: Lotta Wendel Kurödsvägen Uddevalla Tel: Fax:

38 Studieadministration Utbildningsarvode och stipendier 2013 På Din kursbekräftelse anges om Du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om Din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Om ledighet enligt förtroendemannalagens 7 med löneförmåner angetts i kursbekräftelsen, så är det avdelningens ansvar att ersätta dig om inte arbetsgivaren betalar. Utbildningsarvode och stipendier utgår från den 1 januari 2013 enligt LO:s bestämmelser: Skattepliktigt Utbildningsarvode utgår med: kr per vecka kr per dag 147 kr per timme Skattefria Stipendier utgår med: kr per vecka 808 kr per dag 101 kr per timme Den som via arbetsgivareintyg kan påvisa att arbete skulle ha pågått längre än 40 timmar per vecka eller 8 timmar per dag, kan erhålla utökad ersättning. Även den som via arbetsgivareintyg kan påvisa att arbete skulle ha pågått i anslutning till kurs, då arbetet ej kunnat utföras på grund av lagstadgad och avtalsenlig vilotid, kan erhålla utökad ersättning. Vid ledighetsansökan bör Du ange att det gäller ledighet för fackliga studier. Ledighet för fackliga studier utgör privilegierad frånvaro ( 17 Semesterlagen), vilket ger rätt till bibehållen semesterlön. Det finns oftast möjlighet att ta med sig egna barn till internatkurser. Kontakta studieenheten för mer detaljerad information! 38

39 Studieadministration Kursanmälningar & uteblivna deltagare Kursanmälningar Alla kursanmälningar till centrala kurser ska göras på kursanmälningsblanketten. Blanketten ska fyllas i, döpas & sparas i lämplig mapp i datorn och skickas via mail till studiesekreteraren. Korrekta personuppgifter och uppgifter om önskad kost och om resan o.s.v. är viktiga för våra beställningar, slarv med detta leder till onödiga kostnader och onödigt trassel med resor, kost och boende. Studieenheten skickar ut kallelser med all relevant information till kursdeltagarna. Utskicket kan ske i god tid, under förutsättning att alla respekterar sista anmälningsdagen. Prioriteringar av deltagare Avdelningen ska prioritera deltagarna med siffror för varje kursanmälan, 1 = högst prioritering. Prioriteringen är inte en personlig betygssättning av deltagaren, avdelningen ska prioritera efter största nytta för organisationen vid prioriteringstillfället. Frågan kan formuleras så här: Vilken sektion/klubb/arbetsplats är i störst behov av utbildade förtroendemän just nu? Uteblivna deltagare Tyvärr händer det ibland att deltagare uteblir från centrala kurser utan att höra av sig. Detta leder till onödiga kostnader, det är sällan möjligt att avbeställa boende och de fasta kostnaderna för kursledare m.m. fördelas på färre deltagare. Vi vill därför uppmana avdelningarna att alltid kontakta sina deltagare per telefon inför centrala kurser. I de fall deltagare uteblir från förbundets centrala kurser så kommer kursledarna att ta kontakt med respektive avdelning. Avdelningens uppgift är att skyndsamt försöka få kontakt med deltagaren och undersöka vad som hänt. Avdelningen meddelar därefter kursledarna orsaken till att deltagaren uteblivit. Finns inget godtagbart skäl för att deltagaren uteblivit kan studieenheten tvingas fakturera avdelningen för kostnaderna i efterhand. Exempelvis kostar en plats på en FLiT-kurs ca Kr per person och vecka. För LO-kurser finns en färdig prislista för uteblivna deltagare, även för kursen Insikter där LO subventionerar kursavgiften helt. Dessa fakturor kommer studieenheten i fortsättningen skicka till berörd avdelning. 39

40 Studieadministration Resebestämmelser i samband med kurser LO-kurser har i allmänhet en kursavgift som bekostar både resor, boende och uppehälle. administrerar och beställer resor till och från alla LO:s internatkurser, även Insikter. På Transports egna förbundskurser beställs resor genom avdelningen, kostnadsställe framgår i kallelsen till kursen. Vi ska föregå med gott exempel vad gäller miljön. Använd i första hand tåg och andra allmänna kommunikationsmedel, undvik om möjligt att åka bil och att flyga! I första hand skall tåg andra klass eller buss användas. Den som måste åka sovvagn erhåller ersättning för lägsta sovvagnskostnad. Kursdeltagare har rätt att använda flyg, om resa med tåg eller buss tar mer än 8 timmar (inklusive anslutningsresor). Om anslutningsresa inte går att lösa på annat sätt än med taxi, ersätts taxiresan mot kvitto som bifogas uppdragsredovisning. För eventuell anslutningsresa med egen bil utgår ersättning enligt det belopp som förbundsstyrelsen årligen beslutar. Om egen bil används för hela resan gäller följande: Förutsättningen för att få ersättning för bilresan är att samråd sker med studieenheten i förväg och att samåkning med andra deltagare ordnas. Den som kör bilen ska ange namn på medpassagerare på uppdragsredovisningen. Den som kör egen bil hela resan kan bara få en bilersättning motsvarande en andraklassbiljett med tåg till och från kursplatsen. Om inte samråd med studieenheten sker kan bilersättningen bortfalla. 40

41 Studieadministration Indelning regionvis Region 1 Avd. 26 och 28 Region 2 Avd Region 4 Avd. 1, 4, 6, 7, 9 och 19 Region 3 Avd. 5, 11, 16, 18, 41, 46 och 88 Region 5 Avd. 2, 3, och 55 Region 6 Avd. 12, 14, 20 och 51 41

42 Vecka 46 Insikter v , Det svåra samtalet v. 3, Sista ansökningsdag: 16 november 2012 Vecka 48 FLiT 1, Marieborg v , Marieborg Insikter v , Malmö Insikter v , Göteborg FAFS1 v. 5, Sista ansökningsdag: 30 november 2012 Vecka 49 Insikter v , Gotland MBL & AML i förhandling v. 7, Alla kan göra något - handledare v. 7, Sista ansökningsdag: 7 december 2012 Vecka 52 Insikter v , LeO v , Sista ansökningsdag: 28 december 2012 Vecka 1 FAFS1 v. 10, Sista ansökningsdag: 4 januari 2013 Vecka 2 Insikter v , Insikter v , Kristianstad Sista ansökningsdag: 11 januari 2013 Vecka 3 ROA 1 v. 10, Viskadalen Den svenska modellen v. 12, Det svåra samtalet v. 12, Arbetsrätt 2 v. 12, Alla kan göra något - handledare v. 12, Sista ansökningsdag: 18 januari Vecka 4 DRAG 1 v.11, Sista ansökningsdag: 25 januari Vecka 5 ViT Region v. 12, Umeå FLiT 2 v , Viskadalen Sista ansökningsdag: 1 februari Vecka 6 Insikter v , Kval. Förh-teknik v. 15, Internationella frågor v. 15, Sista ansökningsdag: 8 februari Vecka 7 Insikter v , Västerås Sista ansökningsdag: 15 februari Studieadministration Utgående ansökningstider veckovis våren 2013 Vecka 8 ViT Region 3 v. 15, Bollnäs Insikter v , Umeå Insikter v , Stockholm Insikter v , Halmstad Sista ansökningsdag: 22 februari Vecka 9 ViT Region 4 v. 16, Marieborg ViT Region 6 v. 16, Valjeviken Kval. Förh-teknik v. 19, Sista ansökningsdag: 1 mars Vecka 13 ViT Region 5 v. 20, Viskadalen Sista ansökningsdag: 28 mars Vecka 14 DRAG 2 v. 21, Marieborg Sista ansökningsdag: 5 april Vecka 15 Insikter v , - Ta med barn! LeO v , Arbetsrätt 2 v. 24, MBL & AML i förhandling v. 24, Sista ansökningsdag: 12 april Vecka 17 Transports Ungdomsforum v. 22, Sista ansökningsdag: 26 april Vecka 23 Insikter v , Insikter v , Helsingborg Insikter v , Örnsköldsvik Insikter v , Malmö Det svåra samtalet v. 35 (småföretag), Arbetsrätt 2 v. 39, Göteborg Arbetsrätt 3 v. 35, Arbetsrätt 3 v. 39, Göteborg Kval. Förh-teknik v. 35, MBL & AML i förhandling v. 35, Internationella frågor v. 37, Sista ansökningsdag: 7 juni 42

43 Studieadministration Utgående ansökningstider veckovis hösten 2013 Vecka 30 Insikter v , Skövde Insikter v , Örebro FAFS1 v. 39 (Kommunala bolag), Vuxnas lärande v , Sista ansökningsdag: 26 juli Vecka 33 FLiT 3 v , Marieborg Sista ansökningsdag: 16 augusti Vecka 34 DRAG 3 v. 41, Viskadalen Insikter v , Sista ansökningsdag: 23 augusti Vecka 35 ROA 2 v.35, Marieborg Den svenska modellen v. 44, Sista ansökningsdag: 30 augusti Vecka 36 Insikter v , Borlänge Sista ansökningsdag: 6 september Vecka 37 Insikter v , Eskilstuna LeO v , Arbetsrätt 2 v. 46, Kval. Förh-teknik v. 46, MBL & AML i förhandling v. 46, Sista ansökningsdag: 13 september Vecka 38 ViT Region 3 v. 45, Bollnäs Insikter v , Medlefors FAFS1 v. 47, Förhandlingsombudskonf. V. 45, Bolagsstyrelsekonf v. 45, Sista ansökningsdag: 20 september Vecka 39 ViT Region v. 46, Hola ViT Region 6 v. 46, Valjeviken FLiT 4 v , Sista ansökningsdag: 27 september Vecka 40 ViT Region 4 v. 47, Marieborg ViT Region 5 v. 47, Viskadalen Förhandlingsombud v.47, Sista ansökningsdag: 4 oktober Vecka 41 DRAG 4 v. 48, Det svåra samtalet v. 50, Arbetsrätt 3 v. 50, Sista ansökningsdag: 11 oktober 43

44 Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd TYA är till för alla våra medlemmar inom åkeri, terminal, renhållning, markpersonal i flyget, expressföretag, bärgning, entreprenadmaskiner, oljetransporter, oljebolag, bensinstationer, gummiverkstäder, taxi samt hamn & stuveri. TYA genomför bland mycket annat en lång rad yrkesutbildningar för våra medlemmar. Det är också TYA som utbildar våra skyddsombud och huvudskyddsombud. Kurserna är i allmänhet avgiftsfria för dig, du pratar med din chef om utbildningsbehov och ledighet med lön. Kolla på hemsidan: Du kan också fråga avdelningens regionala skyddsombud eller någon annan fackligt aktiv i din närhet! Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Är till för alla våra medlemmar inom bevakningsbranschen - som är anställda av företag, tillhörande ALMEGA.. BYA genomför bland mycket annat ett stort antal yrkesutbildningar för våra medlemmar. Väktaryrket är som bekant omgärdat med en hel del bestämmelser och detaljerade föreskrifter. Det är också TYA som utbildar våra skyddsombud. Kurserna är i allmänhet avgiftsfria för dig, du pratar med din chef om utbildningsbehov och ledighet med lön. Kolla på hemsidan: Du kan också fråga avdelningens regionala skyddsombud eller någon annan fackligt aktiv i din närhet! TAN Tidningsdistributörernas Arbetsmiljönämnd TAN erbjuder arbetsmiljöutbildningar för våra medlemmar i tidningsbranschen. Du som är tidningsbud och intresserad av arbetsmiljöfrågor. Vill du veta mera - vänd dig till ditt företag eller till det regionala skyddsombudet på din avdelning. TAN har ingen hemsida. 44

45 Landsorganisationen i Sverige LO har ett ganska omfattande kursutbud i hela Sverige. Förutom medlemsutbildning, Insikter, LeO och arbetsrättskurser som du hittar på annan plats i den här katalogen finns fler kurser. LO har exempelvis en rad arbetsmiljöutbildningar, även om vi i första hand använder TYA och BYA. Kolla på även på LO:s hemsida: Eller fråga någon fackligt aktiv i din närhet! Arbetarnas Bildningsförbund ABF finns i alla kommuner i Sverige. Förutom fackliga studier och en hel del bildning på fritiden så kan de stå till tjänst med exempelvis studie- och möteslokaler. Vissa av Transports avdelningar ger medlemmarna möjlighet att gå en valfri ABF-cirkel på fritiden till reducerat pris, eller gratis! Kolla på hemsidan: Eller fråga någon fackligt aktiv i din närhet! Kolla även på Via kan du göra en intresseanmälan till bland annat ABF:s, LO:s och Transports kurser. Det är dock inte alla Transportavdelningar som lagt in sina kurser ännu. Intresseanmälan skickas automatiskt till din avdelning - som tar kontakt med dig för att komplettera din anmälan. Det är också din avdelning som ger dig besked om du kom med på kursen eller ej. 45

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2013-12-18 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2017 1 Praktisk Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO

STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO STUDIEPROGRAM 2010 För alla förtroendevalda inom 2 Innehållsförteckning Centrala studier i 2010... 4 centrala utbildningar... 7 Grundläggande förtroendevaldautbildning GFU... 7 Vald på jobbet (steg 1)...

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Kurskatalog 2016 Senast uppdaterad 15 december 2015

Kurskatalog 2016 Senast uppdaterad 15 december 2015 Kurskatalog 2016 Senast uppdaterad 15 december 2015 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Kurskatalog 2017 Senast uppdaterad 8 december 2016

Kurskatalog 2017 Senast uppdaterad 8 december 2016 Kurskatalog 2017 Senast uppdaterad 8 december 2016 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2

Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2 STUDIEPROGRAM 2018 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2 Anmäl dig till kurser och andra aktiviteter 0771-666 444, trollhattan@handels.se, handels.se/trollhattan 1 Välkommen till studieåret

Läs mer

Kursutbud våren

Kursutbud våren Kursutbud 2012 + våren 2013 2012 Område Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista A 05 Insikter - Internat Runö 2+ 3 9-20/1 11/11 2011 Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Studieprogram 2013 Hösten

Studieprogram 2013 Hösten Studieprogram 2013 Hösten FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2017

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2017 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2017 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbets-förhållanden.

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Studieprogram Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2017 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Anmälan till kurser och andra aktiviteter 0771-666 444, trollhattan@handels.se eller handels.se/trollhattan

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2016

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2016 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2016 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbets-förhållanden.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2017 Polisförbundets UTBILDNINGSTRAPPA

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

Fackliga Studier 2016

Fackliga Studier 2016 Fackliga Studier 2016 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2016 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Studieprogram Hösten 2015

Studieprogram Hösten 2015 Studieprogram Hösten 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främlingsfientlighet...

Läs mer

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014 Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2017 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2015

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2015 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2015 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbetsförhållanden.

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2016 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Fackliga Studier 2013

Fackliga Studier 2013 Fackliga Studier 2013 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier 2013 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Fackliga Studier 2015

Fackliga Studier 2015 Fackliga Studier 2015 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2015 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VK 10

AKTIVITETSKALENDER VK 10 AKTIVITETSKALENDER VK 10 2016 Verkställande utskottet Välkomna till aktivitetsåret 2016 för VK10. Vi vill med detta informera om vad som är på gång i kretsen för våra medlemmar och förtroendevalda i form

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Facklig utbildning 2010. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2010. Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj

Facklig utbildning 2010. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2010. Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Facklig utbildning 2010 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2010 Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Reviderad upplaga Utökat kursutbud från och med maj Landsorganisationen i Sverige 2010 Omslagsfoto:

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Kommentarer kring kurser våren 2010 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket

Läs mer

Fackliga studier Hösten 2013

Fackliga studier Hösten 2013 Fackliga studier Hösten 2013 Gå en facklig utbildning och ta reda på dina rättigheter och skyldighet! Medlemsutbildning Steg 1 Varför ska jag vara med? Lär dig om fackets grundläggande värderingar...!

Läs mer