Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001"

Transkript

1 Årsmöte för Latinamerikakommittén 14 mars 2001 Närvarande: Laura Purdy, Eivor Andersson, Ingemar Nilsson, Sigge Poromaa, Rolf Viklund, Annika Bahlenberg, Anna-Greta Wallmark, Fernando Ramirez, Pia Måård, Gunnar Söderbacka, Alva Azocar Mötesordförande: Anna-Greta Wallmark Mötessekreterare: Laura Purdy Protokolljusterare: Eivor Andersson Dagordning 1..1 Val av mötesordförande,.2 Val av mötessekreterare.3 Val av protokolljusterare 2. Verksamhetsberättelse 3. Ekonomisk berättelse 4. Revisionsberättelse 5. Ansvarsfrihet för avgående styrelse 6. Fastställande av medlemsavgift 7..1 Val av styrelseledamöter.2 Val av kassör.3 Val av firmatecknare (2 st) 8. Val av revisor 9. Val av valberedning 10. Inlämnade förslag 11. Verksamhetsplan 12. Övriga frågor 13. Avslutning

2 1..1 Val av mötesordförande BESLUT: Anna-Greta ska bli mötesordförande..2 Val av mötessekreterare BESLUT: Mötessekreterare ska bli Laura Purdy..3 Val av protokolljusterare BESLUT: Prorkolljusterare ska bli Eivor Andersson. 2. Verksamhetsberättelse Vi gick igenom verksamhetsberättelse. (se bilaga) En rättelse ska införas: vi har haft 6, inte 5, styrelsemöten. Det möte som ska införas ägde rum 5 november BESLUT: Vi lägger verksamhetsberättelse till handlingarna. 3. Ekonomisk berättelse Vi gick igenom den ekonomiska berättelsen. (se bilaga) Vi har nu :-. Detta är :- mindre än vad vi hade i fjol. Denna minskning kan härledes till att vi gick miste om :- i bidrag då Studiefrämjandet skickade dessa pengar som SIDA hade beviljat oss tillbaka till SIDA. Dock tack vare vår goda ekonomi kunde Kommittén ändå hantera detta missöde utan att gå under. Rolf upplyser att de administrativa kostnader går huvudsakligen till frimärken. Dessutom har vi köpt några lampor och annan mindre utrustning till loppmarknaden. Annonserna till loppislördagar tar vi inte från loppisintäkterna. Vartenda öre i loppisintäkterna går oavkortat till biståndsprojekt. Annonserna betalas från medlemsavgifterna. Beträffande vårt insamlingskonto har vi betalat tillbaka de ej utnyttjade SIDA-pengarna som vi hade fått för Ecuador-projektet. Detta på grund av att vi aldrig fick en slutgiltig redovisning av detta projekt från den mottagande organisationen. Detta har vi nu redovisat till Forum Syd vilket borde göra det återigen möjligt för oss att söka pengar av dem, någonting som vi inte har kunnat göra så länge den slutgiltiga redovisningen från Ecuador-projektet har saknats. BESLUT: Vi lägger den ekonomiska berättelsen till handlingen.

3 4. Revisionberättelse Anna-Greta läser upp revisionsberättelsen från Sten-Åke Elming.(se bilaga) I berättelsen står det att Kommittén ekonomiska redovisning är i ordning. Dessutom föreslår han att kassör får ansvarsfrihet för år BESLUT: Vi lägger revisionsberättelsen till handlingen. 5. Ansvarsfrihet för avgående styrelse BESLUT: Vi beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 6. Fastställande av medlemsavgift BESLUT: Medlemsavgift ska förbli oförändrad från i fjol, vilket betyder att avgift för vuxna fastställs till 100:-/år och avgift för barn/ungdom fastställs till 50:-/år Val av styrelseledamöter Efter det att valberedningens Peter Wrede pratat med styrelsemedlemmar från år 2000 har Valberedningen kommit fram till följande förslag till styrelseledamöter år 2001: Ingemar Nilsson Rolf Viklund Pia Måård Sigvard Ljung Carina Diaz Laura Purdy Gun-Marie Nylander BESLUT: Vi väljer dessa sju styrelseledamöter enligt valberedningens förslag..2 Val av kassör Rolf Viklund har varit Kommitténs kassör i många år. Då han nu kommer att vistas utomlands i sex månader (april 2001-september 2001) har styrelsen utarbetat några åtgärder för att smidigt kunna sköta föreningens affärer under hans frånvaro. Kommitténs post ska eftersändas till Ingemar. Vi ska välja två firmatecknare på detta årsmöte som båda kan teckan för Kommitténs räkning var för sig. BESLUT: Rolf Viklund väljs som kassör för Latinamerikakommittén.

4 .3 Val av firmatecknare (2 st) BESLUT: Rolf Viklund och Ingemar Nilsson ska teckna firma för föreningens räkning, var för sig. PUNKTEN FÖRKLARADES OMEDELBART JUSTERAD. 8. Val av revisor BESLUT: Sten-Åke Elming väljs som Latinamerikakommitténs revisor. 9. Val av valberedning BESLUT: Peter Wrede, Helena Enqvist och Inger-Aasa Marklund väljs som valberedning. 10. Inlämnade förslag Förslagen behandlas under följande punkt i dagordningen, verksamhetsplan. 11. Verksamhetsplan Under våren har vi planerat följande Café International: 18 mars om Columbia 1 April om Venezuela 7 April om El Salvador 21 April om Kuba med Kubafest på kvällen. Dessutom har vi försäljning på loppmarknaden sista lördag i varje månad. Under sommaren har vi uppehåll (i juni och juli). Försäljningsverksamhet återupptas från och med augusti. Under hösten har vi planerat följande Café International: 15 september om Columbia med Iréne Nilsson 17 november om Bolivia med Åke Olsson 27 oktober om Ecuador med två UBV-are som Carina känner. Iréne Nilsson har redan tackat ja till vår erbjudan. Dessutom har vi planerat ett seminarium med rubriken "Imperialismens slavar: hur de ekonomiska frizonernas barnarbetare förser oss med billiga kläder". Huvudföreläsaren ska vara Mikael Nyberg. Ingemar har försökt kontakta Nyberg men har inte lyckats få tag i honom ännu. Ingemar forsätter i sina försök. Vi har också planerat att visa filmen De älskade i San Fernando av Peter Torbiörnsson under solidaritetsexpot i oktober.

5 FÖRSLAG: Anna-Greta vill bjuda hit Agneta Sundin från Göteborg. Sundin har deltagit i en Vänskapskaravan som Pastors for Peace har organiserat från U. S. A. till Kuba. Vi kanske kunde samarbeta med kyrkliga organisationer om det här. BESLUT: Anna-Greta ska kontakta Agneta Sundin. FÖRSLAG: Anna-Greta har kontakt med en optiker i södra Sverige som heter John Godoy som reser runt i världen, bl. a. till Latinamerika, och ger gratis synundersökningar och delar ut glasögon och andra optiska hjälpmedel. Denna verksamhet bedriver han som en del av sitt arbete i organisationen Vision for All. Han kunde komma hit och berätta om sitt arbete och så kunde ha en glasögon insamling. Vi kunde kontakta optikerna här i Luleå och uppmuntrar de att bidra till hans insamling. Vi kunde samarbeta med de Synskadades förening om det här. Sigge är ju en bra kontaktperson för denna förening. BESLUT: Anna-Greta ska kontakta John Godoy. FÖRSLAG: Alvas dotter Gabi är i Nicaragua med Röda korsets projekt Barnens rätt. De jobbar där med gatubarn och barnarbetare. Några av projektets deltagare kunde berätta om projektet. Vi kunde samarbeta med de som jobbar på Röda korset här i Luleå och även de som jobbar med den lokala ungdomsförbund på Röda korset. BESLUT: Alva kan börja kontakta folk om detta. FÖRSLAG: Alva berättar att det är möjligt att några elever från den kubanska naturvetenskapliga skola som hennes elever i Kalix har ett utbyte med kommer att hälsa på Alvas skola i Kalix i början av september Vi kanske kunde träffa dem. FÖRSLAG: Alva föreslår att vi tar hit en Mapuche indian som kunde berätta om den pågående konflikt i södra Chile. BESLUT: Alva ska börja försöka kontakta någon. FÖRSLAG: Alva föreslår att vi sätter ihop de Caféer som behandlar samma land och göra ett större arrangemang av dem. FÖRSLAG: Vi borde engagera nya folk som jobbar med dessa saker, t. ex. optiker, Röda korset volontärer, kyrkligt engagerade, inom ramen av ett annat arrangemang än Café International.

6 FÖRSLAG: Vi borde sätta ihop en Café International-arbetsgrupp som kunde jobba med och förbereda dessa caféer och gå vidare med dessa förslag. I fjol var det så att styrelsen som helhet tog ansvar för att jobba med och förbereda caféerna. Vid behov ropades in övriga medlemmar som kunde hjälpa till med detta arbete. Carina och Pia hade ansvar för de praktiska sakerna som hade med caféerna att göra, så som lokalbokning, fikafixning, m.m. BESLUT: Vi jobbar med Café International på samma sätt som vi gjorde i fjol. Detta innebär att styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för att jobba med och förbereda caféerna. Ett par från styrelsen ska ha ansvar för de praktiska sakerna som har med caféerna att gör. Vid behov ska styrelsen ropa in övriga kommittémedlemmar som kan hjälpa till med detta arbete. Vi har ansökt bidragspengar direkt från SIDA. Dock blev vår ansökan avslagen eftersom vi inte är en regionstäckande förening. Därför har vi nu sökt SIDA-bidrag genom Forum Syd. Forum Syd har begärt att få ett mer preciserat programförslag. Detta har vi utarbetat och lämnat in till Forum Syd. Forum Syd ska lämna ett besked om vår ansökan 16:e mars. Dock har Forum Syds beredningsgrupp redan rekommenderat till sin styrelse att Latinamerikakommittén borde beviljas :- i bidrag till olika Caféprojekt. Detta var en positiv nyhet! Förutom Café International har vi loppmarknadsverksamhet. Denna ska vi fortsätta med. FÖRSLAG: Vi kunde ha en Latinamerikansk filmhelg på Sandrews biograf så som vi hade för ett antal år sedan. BESLUT: Styrelsen tar ansvar för att arrangera en Latinamerikansk filmhelg på Sandrew biograf i november FÖRSLAG: Vi kunde ha en Latinamerikansk vidoefilmcirkel. BESLUT: Styrelsen ska jobba vidare med förslaget om att kommittén kunde ha en Latinamerikansk videofilmcirkel. FÖRSLAG: Vi kunde ordna en studiecirkel under hösten om Latinamerikas historia så som vi hade under hösten 2000 och som var så värdefull. BESLUT: Styrelsen ska jobba vidare med förslaget om att kommittén kunde ordna en studiecirkel under hösten om Latinamerikas historia.

7 FÖRSLAG och BESLUT: Vårt deltagande i Hyresgästsföreningens gala i sommar på Gültzaudden kunde omfatta följande moment: bokbord, försäljning av hantverk, dans och sång, bilder om typiska bostäder från olika samhällsklasser i Latinamerika, byggande av ett plåtskjul med bilder/utställning inuti. 12. Övriga frågor Mötesdeltagarna hade inga övriga frågor. 13. Avslutning Anna-Greta förklarade årsmötet avslutat. vid skrivmaskin sitter Laura Purdy

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer