till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon eller via

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups."

Transkript

1 Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper till att utveckla vära läromedel genom värdefulla synpunkter pä bäde innehäll och form. Vi förankrar vära läromedel i skolan där de hör hemma. Gleerups läromedel är alltid utvecklade i samarbete med dig! Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon eller via För alla värdefulla synpunkter och ideer vid detta läromedels tillkomst tackar vi Camilo Ciceri, Göteborgs Praktiska Gymnasium, Göteborg Lena Larsson, Polhemsskolan, Gävle Nemat Salehi, Parkgymnasiet, Ystad Helene Eriksson, Härnösands Gymnasium, Härnösand gleerups~

2 _INNEHAll ATT STUDERA SAM HALLET Vad är ett samhälle? 9 Ämnet samhällskunskap 10 Hur kan man studera samhället? 12 Källor 12 Källkriti k 12 Att analysera samhällsfrägor 15 Sä kan du använda boken 17 DEMOKRATlOCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Demokrati förr och nu 19 Demokratins kännetecken 21 Hur fattas ett demokratiskt beslut? 23 Hur mär den svenska demokratin? 24 Diktatu r 25 Demokrati i praktiken 27 Monarki eller republik 27 ParIamenta rism 28 VaIsystem 29 Ideologier och partier 30 Konservatism - försiktig förändring 30 Liberalism - frihet till individen 31 Socialism - solidaritet och rättvisa 32 Icke-demokratiska ideolog ier 33 Nya ideoiogier 35 De politiska partierna 39 Politik utanför partierna 40 Analys - Aktivism-samhöllsengagemang eller brottslighet? 41 Arbe tsu ppg ifte r 42 4

3 SA STYRS SVERIGE Vära fyra grundlagar 45 Sta tsch efe n 47 Kommuner och landsting 49 Analys - Är det bra med privata företag inam skala ach amsarg?.50 Sä styrs ko mmune n 50 Landsti ngen 51 Riksdagen - den lagstiftande makten 52 Riksd agen s uppg ifte r 52 Sä arbeta r ri ksd agen 53 Regeringen - den styrande makten 54 Regeri n9ens uppg ifte r 5 5 Sä arbeta r reg er ingen 56 Statsförva Itn in gen : 57 Eu ropeiska uni 0 nen 58 EU - samarbete pä olika sätt 59 Analys - EMU - förde/ar ach nackdelar 60 EU:s in st itu t ion er 62 Utman inga r för EU 65 Arbetsuppgifter 68 MASSMEDIA Med ias u ppg ifter 71 Gra n ska 71 Informera och kom mentera 72 Fö rm ed Ia äsi kte r 72 Ny hetsu rva Iet.. 75 Vad är en nyhet? 7 5 Vem päverka r nyhetsu rva let? 75 01i ka med ier 78 Dag st id ningar 7 9 Radi0 och tv 81 In te met 82 Vilka spei regler finns för massmedia? 87 Tryc kfr ihetsfö ro rd ningen 87 Yttr andefri hetsg ru ndia gen 88 Presset iska reg Ier 89 Ana/ys - Upphavsrött ach fildelning 91 A rbetsu ppg ifte r 9 2 ) UP? En'\IUAdd 5

4 INNEHALL DIN PRIVATA EKONOMI Inkomster och utgifter 95 Inkomst vid sjukdom och arbetslöshet Skatt 9 8 Att betala 100 Spara och läna 103 Bra att veta som konsument 106 Att skaffa bostad 107 Hyresrätt 108 Bostadsrätt. 109 Hemförsäkring 109 Att leva tillsammans 110 Att vara sambo 110 Att vara gift 111 Partnerska p 111 Att börja jobba 113 Olika anställningsformer 113 Fackföreningar och arbetsgivare 114 Analys - Ungdomsarbetslösheten 118 Rätt lön 119 Att jobba svart 120 A rbetsu ppg ifter 122 SAMHÄLLETS EKONOMI Ekonomi förr och nu 125 Det ekonomiska kretsloppet 127 H u s hä IIet 1-27 Den offentliga sektorn 128 Företagen 128 Krediti nstituten 128 Marknaden och priset 130 Utbud och efterfrägan 130 Monopol och oligopol 131 Ekonomi och politik 132 Ekonomisk tillväxt 133 Analys - Hällbar utveckling och ekonomisk tillväxt Hög sysselsättning 135 Stabil prisnivä 138 Konjunkturer och ekonomisk politik 139 Globa Iiseri ng 143 Handel i en globaliserad värld 143 För- och nackdelar med globalisering 145 Arbets uppg ifter 146 6

5 saciala FRÄGOR Kön och genus 149 Jämstä lidhet 152 Varför jämställdhet? 154 Analys - Kvatering - ett sött att öka jömstölldhet ach jömlikhet? 156 Sexualitet 157 Klass 158 Etnicitet ~ 162 Det mängkulturella Sverige 163 Etnicitet i dagens Sverige 168 Olika levnadsvillkor 171 Arbetsu ppg ifte r 174 BROTT ach STRAFF Rättssa mhäll et 177 Hur kommer lagarna till? 179 Brottsl igheten 180 Vem begär brott? 184 Polisen och domstolarna 186 Vad händer när ett brott begätts? 186 Vad gör domstolarna? 187 KriminaIvärden 191 Brottsförebyggande arbete 191 Analys - Skulle hördare straff minska brattsligheten? 193 Arbetsu ppg ifter 194 BiIdförteckn ing 196 Register 197

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi LEKTIONSTIPS FRÅN SWEDBANK OCH SPARBANKERNA LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3-2008 Sveriges ekonomi 1/10 Till dig som är lärare

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild

Teknonomi. Tema. Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Teknonomi Tema Teknik, Samhällskunskap, Svenska, Bild Vecka 42-47, 2008 Mål för temat: Teknik: Du ska kunna bygga en konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande samt kunna beskriva hur

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer