INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2"

Transkript

1 INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 Kapitel 4 Det offentligas organisation 1. Vad menas med en parlamentarisk republik? Ge exempel på en sådan. 2. Vad menas med proportionella val? 3. Ge exempel på länder, förutom Sverige, som tillämpar proportionella val. 4. Vad kallas riksdagens ordförande? 5. Vilken uppgift har riksrevisionen? 6. Varför är antalet riksdagsledamöter ojämnt? 7. Vad är regeringsformen och vad beskriver den i stora drag? 8. Vad är kommunfullmäktige och hur är dess medlemmar anställda? 9. Vad menas med skatteutjämningssystem? 10. Vad är skillnaden mellan landsting och län?

2 Kapitel 5 Europeiska unionen 1. Vad betyder EU? 2. Vilka är EU:s fem huvudområden? 3. När gick Sverige med i EU? 4. Vilken roll har EU-kommissionen? 5. Vilken roll har ministerrådet i EU? 6. Ge exempel på EU-beslut som Sverige måste följa respektive inte måste följa, och förklara varför det är så. 7. Var finns EU-domstolen? 8. Hur kan Du själv påverka EU-besluten?

3 Kapitel 6 Hur kan du göra din röst hörd? 1. För vilka olika geografiska områden har vi politiska val i Sverige? 2. När fick Sverige Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män? 3. Kan utländska medborgare som bor i Sverige rösta i riksdagsval, kommunalval respektive landstingsval i Sverige? 4. Hur kan valdeltagandet skilja sig mellan olika grupper i samhället? 5. I vilka länder i Europa är det obligatoriskt att gå och rösta? 6. Hur ofta är det val till Europaparlamentet? 7. Beskriv systemet med personval. 8. Vad menas med att rösta blankt?

4 Kapitel 7 Politik en arena för olika åsikter 1. Hur kan man förklara ordet politik? 2. Förklara på vilket vis som medias snabba utveckling har påverkat politiken. 3. Hur kan du starta ett eget parti? 4. Vad är det för skillnad på direkt demokrati och representativt/parlamentariskt styrelseskick? 5. Beskriv de två huvudinriktningarna inom liberalismen. 6. Beskriv skillnaderna mellan demokratisk socialism och anarkism. 7. Vilka politiska partier finns representerade i den svenska riksdagen? 8. Vad kännetecknar ideologin konservatism? 9. Vad menas med begreppet den svenska modellen? 10. Beskriv skillnaderna mellan ideologierna särartsfeminism och likhetsfeminism.

5 Kapitel 8. Lag och rätt 1. Vad utmärker ett rättssamhälle? 2. Definiera ordet rättstillgänglighet. 3. Vilka stora rättsordningar dominerar internationellt? 4. Vad är SFS, när vi talar om juridik och lagstiftning? 5 Nämn fyra svenska rättskällor. 6. Varför har grundlagarna extra skydd? 7. Vilka olika sorters domstolar finns det i Sverige? 8. Vad är en förlikning? 9. Hur länge får någon vara gripen, anhållen respektive häktad? 10. Vad avgör var en rättegång i ett brottmål ska äga rum? 11. Är det åklagaren som ska visa att den åtalade är skyldig eller är det den åtalade som ska visa att han eller hon är oskyldig? 12. När blir man straffmyndig i Sverige? 13. Vilka är de två huvudmålen för våra brottspåföljder?

6 Kapitel 9. Massmedier 1. Vad menas med ordet massmedier? 2. Räkna upp minst tre massmedier. 3. Hur gör du för att få en så nyanserad och rättvis bild av omvärlden som möjligt när du utnyttjar massmedia? 4. Vilka frågor kan du ställa dig för att kunna bedöma och värdera informationen i massmedia? 5. Vilka fyra huvuduppgifter har den svenska riksdagen slagit fast att massmedierna har? 6. Vilka olika sätt finns att finansiera massmedier? 7. Beskriv skillnaden mellan allmänna, regionala och lokala dagstidningar. 8. Vad är presstöd och varför finns det? 9. Vad innebär public service-uppdraget? 10. Vad är communities på internet? Ge några exempel på communities. 11. Vilken är den övergripande regeln i tryckfrihetsförordningen? 12. Varför har vi en lag om upphovsrätt?

7 Kapitel 10. Skola och forskning 1. Vad gör utbildningsdepartementet i skolfrågor? 2. Beskriv skillnaden mellan en läroplan och en kursplan. 3. Vad betyder det att grundskolan är obligatorisk? 4. Vilka fyra olika vetenskapsområden brukar man tala om i forskningen? 5. Hur arbetar en forskare? 6. Hur finansieras forskningen? 7. Vad menas med att vara källkritisk? 8. Beskriv den källkritiska processen.