VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa."

Transkript

1 VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

2 Verksamhetens framväxt Närsjukvårdsprojekt 2007 Avtal mellan Hagfors kommun och landstinget Modellområdesprojekt , i SKL:s regi VISIT integrerad verksamhet inom första linjen, 3-årigt projekt, Mottagningen öppnade november 2011 Forskningsprojekt startade augusti VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 2

3 Organisation Styrgrupp Barn och ungas hälsa i Hagfors kommun, 0-25 år Består av politiker och tjänstemän från båda huvudmännen (Resultat av närsjukvårdsprojekt 2007) Beredningsgrupp Består av verksamhetschefer barnomsorg, skola, socialtjänst och vårdcentral VISIT, projekt behandling för barn, unga och unga vuxna med psykisk ohälsa start 2011 Ungdomsmottagning start 1993 Familjecentral start VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 3

4 Samverkansprojektet VISIT Tre olika aktörer Landstinget, allmänmedicin Hagfors kommun, socialtjänst Hagfors kommun, skola Yrkeskategorier Psykolog 100 % Socionom 90 % Specialpedagog 100 % Projektkoordinator 50% VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 4

5 Projektmål Hög tillgänglighet Telefonrådgivning anmälningsdagen Besök för bedömning inom fem arbetsdagar Personal på förskola och skola ska få stöd genom konsultation 80% av barn, unga och familjer ska vara nöjda Planering för kommande insatser Tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan första linjen och specialistnivå 80% av barn och unga ska förbättrad psykiska hälsan VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 5

6 Några orsaker att söka till VISIT Ängslan/oro/ångest Nedstämdhet Kriser/separationsproblem Problem kring mat/sömn/stress Beteendeproblem Oklar problematik VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 6

7 Förväntade insatser 13-19år Söka själva Konsultation till samverkanspartner Hänvisning eller rekommendation av samverkanspartners : relationsproblem ångest- och depression kriser skolvägran riskbruk normbrytande beteende VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 7

8 VISIT Arbetar utifrån besökarnas behov. Kartläggning, bedömning, behandling och uppföljning. Telefonrådgivning. Råd- och stödsamtal. Konsultation till personal inom skola kring lätt till medelsvår psykisk ohälsa och utveckling hos barn och unga. Samverkar med andra verksamheter. Förebyggande och riktade insatser VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 8

9 VISIT:s utgångspunkter Hög tillgänglighet Tvärprofessionell Salutogent Individanpassat Lösningsorienterat arbetssätt Korttidsinriktat Helhetssyn VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 9

10 VISIT en del av Första linjen, enligt projektplan Specialist nivå Första linjens nivå VISIT Generell nivå VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 10

11 VISIT VISIT, dagsläget Specialist nivå Lotsfunktion Första linjens nivå Generell nivå VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 11

12 Specialistnivå? Suicidnära Svår depression Svåra ångesttillstånd Barn med neuropsykiatrisk diagnos Komplex social problematik VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 12

13 Statistik nov 2011 dec 2013 Antal ärenden sedan start 215 st Varav telefonkontakter 44 st Nya ärenden/månad 8 st Första återkoppling 2 dagar Första besök 18 dagar Behandlingstid 125 dagar Antal besök/ärende 5 besök Vanligaste kontaktorsakerna Oro/ångest Ledsen/nedstämdhet/deprimerad Vill ha någon att prata med Aggressivitet/ilska Skolproblematik/skolvägran Relationsproblem VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 13

14 Kontaktorsak, totalt nov 2011 dec 2013, n=218 Oro/ångest Ledsen/nedstämd/deprimerad Vill ha någon att prata med Aggressivitet/ilska Skolproblem/skolvägran Relationsproblem Vill ha hjälp Kris/stressreaktion Önskar råd, stöd, fråga Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter Sömnstörning Självskadebeteende Ätstörningsproblematik Rädslor/fobier Dåligt självförtroende Övrigt Flera kontaktorsaker VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 14 94

15 Vägen in till VISIT Hänvisade av: Anhörig/närstående Asylmott BVC sköterska Skola Socialtjänst Ungd mott Vårdcentral Vuxen psyk Övrigt Hänvisning Telefon Första kontakt med VISIT Telefonrådgivning Bedömning Rekommenderade av: Anhörig/närstående BUP BVC sköterska Skola Ungd mott Vårdcentral Vuxen psyk Övrigt Eget initiativ Eget initiativ Telefonsvarare SMS Drop-in E-post Behovsbeskrivning Lotsfunktion VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 15

16 Arbetsprocess Problembeskrivning Behovsformulering Analys Kontinuerlig avstämning Målbeskrivning Utvärdering VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 16

17 Kartläggningsinstrument Becks skalor SDQ 1 och uppföljning HAD KASAM 1 och uppföljning ORS/SRS CGAS Dudit MADRS Asrs-1 Suicidstegen WURS MDQ BOCS PCL-S RAADS Browns ADD BRIEF ABAS II CSQ VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 17

18 Anledning till avslut nov dec 2013, n=176 10% 7% Måluppfyllelse 6% Vet inte Vill inte fortsätta Annat 77% VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 18

19 Vill inte fortsätta 7% Anledning till avslut nov dec 2013, n=176 Annat 10% Vet inte 6% Färdigbehandlad 35% Sökt hjälp hos annan 2% Försöker själv 5% Flyttat 3% BUP, EHT, Krismott, Kurator, Soc, Vc, Vuxenpsyk, Rekommenderad vidare 12% Hänvisad vidare 10% BUP, BVC, Krismott, Soc, Vuxenpsyk, Vc BUP, logoped, Vuxenpsykiatrin Remitterad vidare 10% VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 19

20 Framgångsfaktorer för VISIT Integrerad verksamhet Hög kompetens Lotsfunktion Ålder 0-25 år Barnets behov i fokus Samverkan Närhet/öppenhet Hög tillgänglighet Barn och unga kan söka själva VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 20

21 Arbetsmetoder Samtyckesblankett Dokumentationsblankett Konsultationsmöten Rutiner VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 21

22 Kontaktuppgifter Ulf Hjelm Psykolog/Samordnare Anna Henriksson Socionom Monica Andersson Specialpedagog VISIT, Hagfors, Första linjens verksamhet 22

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 1. Verksamhetens namn Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov består av följande funktioner: Länsenhet:

Läs mer

Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan

Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan 1 (5) Claes Sundelin Claes Sundelin om tidigare erfarenheter av samverkan En av de många faktorer som Claes Sundelin nämnde som avgörande för att samverkan ska fungera är att lägga tid på att bygga upp

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Guide för skolsköterskan. vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever

Guide för skolsköterskan. vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever Guide för skolsköterskan vid risk för, eller vid indikerad, psykisk ohälsa hos elever Innehåll Bakgrund Elever med psykisk ohälsa Hälsofrämjande Samlad bedömning identifierar behov Prevention och stöd

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer