VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011 2014"

Transkript

1 VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten Stefan Persson & Curt Hagquist Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Karlstads universitet Presentation vid VISIT-konferens i Hagfors den 28 januari 2015

2 Uppdraget Brukarnöjdhet och förändringar i symtom Samverkan personal och verksamheter

3 Delstudier Brukarnöjdhet Förändring i symtom Samverkan personal och verksamheter Remisser till psykiatrin Förankring hos unga i Hagfors

4 Psykosomatiska besvär, årskurs 9 Ung i Värmland % POJKAR Värmland Hagfors 30 % FLICKOR Värmland Hagfors

5 Alkohol konsumtion, årskurs 9 Ung i Värmland % POJKAR Värmland Hagfors 60 % FLICKOR Värmland Hagfors

6 Andelen elever i gymnasiets åk 2 som intensivkonsumerat alkohol minst en gång i månaden Ung i Norr 2013 % ,6 43,4 40, Hagfors Sunne Torsby Hagquist & Beckman, 2014

7 Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som använt narkotika någon gång i livet Ung i Norr 2013 % ,5 12,4 7,0 Hagfors Sunne Torsby Hagquist & Beckman, 2014

8

9 Trender psykosomatiska besvär fördelat efter alkoholkonsumtion Ung i Värmland % 40 POJKAR Ingen/månad 1g/månad ,8 17,9 15,1 13,4 12,7 10,5 5,9 7,0 8,0 5,3 6,1 5,5 6,5 6,1 3,3 3,

10 Undersökningsgrupp 279 ärenden under projekttiden (1 november maj 2014) 109 av dessa tillfrågades inte om samtycke (korta telefonkontakter, ärenden som inte blev av, tolk och handledning till andra verksamheter) Av de 170 vilka ingick i målgruppen samtyckte 108 personer (63.5 %)

11 En jämförelse mellan den grupp som samtyckte till deltagande och den grupp som tackat nej gjordes på aggregerad data från VISIT:s dokumentationsblankett Kön, ålder, sysselsättning, familjeförhållanden, kontaktorsaker, kontaktsätt, insatser, antal besök och anledning till avslut

12 Resultat En större andel bland de som samtyckte hade blivit hänvisade till VISIT De som valt att inte deltaga hade haft en större andel insatser som rörde utredning och planering De som samtyckt hade haft fler besök

13 Andel besökare i förhållande till folkmängd: 0 6 år 2.9 % 7 12 år 6.0 % år 5.8 % år 5.9 % Andel besökare i förhållande till hushållstyp: Fyra gånger vanligare för vuxen ensamstående med barn jämfört med hushåll registrerade som sammanboende med barn

14 Anledningar till kontakt 277 kontaktorsaker (1.7/person) Hälften rörde inåtvänd problematik (nedstämd/deprimerad och oro/ångest mest frekvent) 1 av 4 kontaktorsaker rörde utåtvänd problematik (aggressivitet och skolproblem mest frekvent) Utåtvänd problematik minskar med stigande ålder (både pojkar och flickor) Inåtvänd problematik ökar med stigande ålder (både pojkar och flickor)

15 Kontaktsätt Att anhörig/närstående kontaktar VISIT minskar med stigande ålder Hänvisning är det mest frekventa kontaktsättet i åldrarna år Gäller både flickor och pojkar

16 Insatser 54.2 % av insatserna berörde någon form av utredning 27.0 % var någon form av behandling 8.3 % var konsultation (mest frekvent var skola) 6.5 % var hänvisning vidare Analyser på individdata visade att a) 67.5 % fått en behandlingsinsats b) samtliga hade en insats inom utredning och planering c) 38.6 % hade konsultation, vanligast för pojkar år d) 1 av 4 hade hänvisats vidare

17 Anledningar för avslut Anledningen färdigbehandlad/måluppfyllelse visade inget samband med kön, ålder eller typ av kontaktorsak

18 Resultat Få skillnader mellan svarsgrupp och bortfallsgrupp Inåtvänd problematik ökade med stigande ålder och utåtvänd minskade, gäller både pojkar och flickor 3 av 4 hade fått någon typ av behandlingsinsats

19 Delstudier Brukarnöjdhet Förändring i symtom Samverkan personal och verksamheter Remisser till psykiatrin Förankring hos unga i Hagfors

20 Brukarnöjdhet

21 Frågor om brukarnöjdhet (CSQ-8) Hur bedömer du kvaliteten på den hjälp du har fått? Fick du den hjälp du förväntade dig? Till hur stor del uppfyllde hjälpen dina behov? Om en vän var i behov av liknande hjälp skulle du då rekommendera vår mottagning till henne eller honom?

22 Hur nöjd är du med omfattningen av den hjälp du har fått? Har hjälpen du fått hjälpt dig att handskas med dina problem på ett bättre sätt? Totalt sett, hur nöjd är du med den hjälp du fått? Om du skulle söka hjälp igen, skulle du då komma tillbaks till vår mottagning?

23 Målgrupp år 112 personer i målgruppen (att fråga om samtycke) 35.7 % (40/112) av målgruppen besvarade CSQ Inga skillnader mellan svars- och bortfallsgrupp avseende antalet kontaktorsaker, att ha fått behandling eller blivit hänvisad vidare Svarsgruppen hade haft fler besök samt fler åtgärder (= längre kontakt)

24 Har hjälpen du fått hjälpt dig att handskas med dina problem på ett bättre sätt? % Pojkar Flickor Ja, den har hjälpt en hel del Ja, den har hjälpt till viss del

25 Totalt sett, hur nöjd är du med den hjälp du fått? % Mycket nöjd Pojkar Till största delen nöjd Flickor

26 Om du skulle söka hjälp igen, skulle du då komma tillbaks till vår mottagning? % Pojkar Flickor Ja, absolut Ja, jag tror det

27 Resultat 9 av 10 var mycket nöjda eller nöjda med kontakten de haft med VISIT (målet för verksamheten var att 80 % ska var nöjda) Inga signifikanta samband mellan brukarnöjdhet och ålder, antal åtgärder, antal/typ av kontaktorsak, att ha fått behandling eller blivit hänvisad vidare

28 Förändringar i symtom

29 Föräldrar (SDQ) Instrumentet Styrkor och svårigheter (SDQ) i början och slutet av kontakten Fyra delskalor som kan slås samman till en totalpoäng (0-40 poäng) (1) Emotionella symtom (oroar sig över mycket ofta bekymrad) (2) koncentrationssvårigheter (rastlös, överaktiv) (3) uppförandeproblem (slåss/bråkar ofta med andra barn) (4) kamratrelationer (har minst en god vän) Prosocialt beteende (bryr sig om andra)

30 Föräldrar (SDQ) Funktionspåverkan: Om barnet oroas/lider av svårigheterna samt att barnets vardagsliv störs inom hem/familj, med kamrater, i skolarbete eller vid fritidsaktiviteter Svarsalternativen väldigt mycket eller ganska mycket räknas in (värden = 1 10).

31 Målgrupp Vårdnadshavare med barn i åldrarna 4 11 år 46 personer i målgruppen (att fråga om samtycke) 7.7 % (3/39) av målgruppen (endast avslutade ärenden) besvarade både före- och eftermätning Få deltagare, vid behov användes SDQ föräldrar upp till 16- års ålder, fyra kompletta skattningar 4-16 år (9.6 % av målgruppen) Inga skillnader mellan svars- och bortfallsgrupp (endast föremätning) avseende ålder, antal kontaktorsaker, antal besök eller poäng på SDQ)

32 Förändringar i symtom föräldrar (SDQ) (poäng) ,0 11,3 SDQ - F Summa (n = 7) 4,7 3,3 3,9 3,6 2,7 2,3 SDQ - F Emotion SDQ - F Uppförande SDQ - F Konc. 3,1 Före 2,7 SDQ - F Kamrat Efter 7,9 7,9 SDQ - F Prosocial

33 Resultat Föräldrar som besvarat SDQ före- och eftermätning upplevde att symtomen minskat (total poäng och Emotion) vid kontaktens slut jämfört med i början av kontakten De upplevde även att barnet fungerade bättre i vardagen (funktionspåverkan)

34 Ungdomar (SDQ) Instrumentet Styrkor och svårigheter (SDQ) i början och slutet av kontakten Fyra delskalor som kan slås samman till en totalpoäng (0-40 poäng) (1) Emotionella symtom (oroar sig över mycket ofta bekymrad) (2) koncentrationssvårigheter (rastlös, överaktiv) (3) uppförandeproblem (slåss/bråkar ofta med andra barn) (4) kamratrelationer (har minst en god vän) Prosocialt beteende (bryr sig om andra)

35 Ungdomar (SDQ) Funktionspåverkan: Om man oroas/lider av svårigheterna samt att vardagslivet störs inom hem/familj, med kamrater, i skolarbete eller vid fritidsaktiviteter Svarsalternativen väldigt mycket eller ganska mycket räknas in (värden = 1 10).

36 Målgrupp Ungdomar år 54 personer i målgruppen (att fråga om samtycke) 16.6 % (8/48) av målgruppen (endast avslutade ärenden) besvarade både före- och eftermätning Inga skillnader mellan svars- och bortfallsgrupp (endast föremätning) avseende ålder, antal kontaktorsaker eller poäng på SDQ; de som hade komplett data hade haft fler besök

37 Förändringar i symtom ungdomar (SDQ) (poäng) ,1 13,3 SDQ - S Summa (n = 8) 5,1 4,8 SDQ - S Emotion 2,4 2,1 SDQ - S Uppförande 5,3 5,1 SDQ - S Konc. 1,4 Före 1,3 SDQ - S Kamrat Efter 8,1 8,9 SDQ - S Prosocial

38 Resultat Ungdomar som besvarat SDQ före- och eftermätning skattade sig högre på prosocialt beteende vid kontaktens slut jämfört med i början av kontakten

39 Unga vuxna (KASAM) Instrumentet Känsla av sammanhang i början och slutet av kontakten Tre delskalor (29 frågor) som slås samman till en totalpoäng ( poäng) (1) Meningsfullhet (finna mening i det som händer: Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?) (2) Begriplighet (att förstå vad som händer: När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?) (3) Hanterbarhet (uppleva att man har tillräckligt med resurser: Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?)

40 Målgrupp Unga vuxna år 82 personer i målgruppen (att fråga om samtycke) 23.6 % (18/76) av målgruppen (endast avslutade ärenden) besvarade både före- och eftermätning Inga skillnader mellan svars- och bortfallsgrupp (endast föremätning) avseende ålder, antal kontaktorsaker, antal åtgärder, att ha fått behandling, blivit hänvisad vidare eller poäng på KASAM

41 Förändringar i symtom unga vuxna (KASAM) 200 (poäng) ,8 Före Efter 108, ,8 40,7 43,8 36,6 32,3 38,6 0 KASAM Summa (n = 16) Mening. Hanterbarhet Begriplighet

42 Resultat De som besvarat både före- och eftermätning upplevde en högre känsla av sammanhang vid kontaktens slut jämfört med i början av kontakten Förändring i samtliga delskalor

43 Samverkan personal och verksamheter

44 Samverkan (SQPM) Instrumentet SQPM (System Quality Performance Measure) innehåller frågor om a) Tillgänglighet: hur personal i andra verksamheter upplever hjälpen och stödet från VISIT b) Tidig upptäckt: hur god kunskap och hur säker personal i andra verksamheter anser att de är i fråga om att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt c) hur god kunskap och hur säker personal i andra verksamheter anser att de är i fråga om att intervenera vid psykisk ohälsa

45 Tre datainsamlingar: oktober 2012, maj 2013 och maj 2014 Deltog gjorde personal från: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Allmänmedicin (Hagfors och Ekshärad) Socialtjänst (Barn och ungdom, IFO, LSS), Vuxenpsykiatrin, Hagfors och Barn- och ungdomspsykiatrin, Karlstad Deltagande vid de tre tillfällena: 60 % (2012), 53 % (2013), och 42 % (2014) (n = ) Över de tre tillfällena: Förskola (80 %) Skola (38 %), och Vård och Socialtjänst 58 %).

46 Resultatredovisning görs för följande grupper: 1) Förskola: förskolelärare, barnskötare och dagbarnvårdare 2) Skola: fritidsledare, förskollärare, F-gymnasiet lärare och enhetschefer 3) Vård och Socialtjänst : distriktssköterskor, kuratorer, enhetschefer, socialsekreterare, skolsköterskor, läkare, psykologer/terapeuter, sjuksköterskor/sjukskötare

47 Stöd och hjälp % Totalen av svarsalternativen: 'mycket lätt' respektive 'lätt' 38,2 56,4 60,7 21,3 19, Fråga: Hur lätt tycker du det vanligtvis är att komma i kontakt med VISIT när du vill diskutera eller hänvisa/aktualisera/remittera någon? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ, undersökningsår. (uteslutna svarsalternativ: svårt; mycket svårt) 70,7 Mycket lätt Lätt

48 % Nöjdhet med hänvisningsförfarande till Visit 78,8 66,7 70,0 15,4 18,8 17, Mycket nöjd Nöjd Andel svaranden som angett respektive svarsalternativ, fördelat på undersökningsår. (uteslutna svarsalternativ: missnöjd; mycket missnöjd)

49 % Nöjdhet med väntetid till Visit 72,5 70,3 57,8 31,1 12,5 10, Mycket nöjd Nöjd Andel svaranden som angett respektive svarsalternativ, fördelat på undersökningsår. (uteslutna svarsalternativ: missnöjd; mycket missnöjd)

50 % Nöjdhet med initial information kring hänvisade klienter Mycket nöjd 57,6 Nöjd 48,3 44, ,1 12,9 10, Andel svaranden som angett respektive svarsalternativ, fördelat på undersökningsår. (uteslutna svarsalternativ: missnöjd; mycket missnöjd)

51 % Användbarhet gällande återkopplingen från Visit 45,5 40,7 36,7 34,7 38,6 28,8 22,4 18,6 13, Mycket användbar Ganska användbar Har inte fått någon återkoppling Andel svaranden som angett respektive svarsalternativ för frågan om hur användbar återkopplingen är/om de EJ fått någon återkoppling, fördelat på undersökningsår. (uteslutna svarsalternativ: inte särskilt användbar; inte alls användbar)

52 Grad av ökad förståelse för barn/unga som har psykisk ohälsa 5 0 % 11, ,1 Fråga: Hur mycket har VISIT ökat din förståelse för barn och unga som har problem med psykisk ohälsa? Andelen svaranden som angett respektive svarsalternativ fördelat på verksamhet och undersökningsår. (uteslutna svarsalternativ: inte särskilt mycket; inte alls) 8,8 35,3 Förskola Skola Vård och socialtjänst Mycket Ganska mycket

53 Resultat Majoriteten tyckte att det var lätt att komma i kontakt med VISIT och var nöjda med hänvisningsförfarandet/hur man kontaktar VISIT 2 av 10 ansåg att VISIT ökat deras förståelse för barns och ungas psykiska ohälsa

54 Förmåga att upptäcka % 100 Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka psykisk ohälsa hos barn/ungdomar? (mycket god eller ganska god) Total 88, ,3 78, (uteslutna svarsalternativ: inte särskilt god; inte alls god)

55 Förmåga att upptäcka % Hur säker känner Du dig på att i mötet med barn och ungdomar upptäcka om ett barn behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? (mycket säker eller ganska säker) Total 79,7 69,6 64, (uteslutna svarsalternativ: inte särskilt säker; inte alls säker)

56 Intervention % Hur god kunskap skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner som gäller när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? (mycket god eller god) 73,9 Total 63,9 59, (uteslutna svarsalternativ: inte särskilt god; inte alls god)

57 Intervention % Hur säker känner Du dig på att använda de rutiner som gäller när du tycker att ett barn/en ungdom behöver hjälp? (mycket säker eller ganska säker) Total 72,6 62,8 59, (uteslutna svarsalternativ: inte särskilt säker; inte alls säker)

58 Vidareutbildning och tidig upptäckt Personalen ansåg sig ha mer kunskap och känna sig säkrare under projekttiden Personalen inom Förskola och Skola genomgick en baskurs kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under hösten 2013 och våren 2014 Finns det ett samband med vidareutbildningen och den ökande förmågan till upptäckt och intervention? Vi jämförde den grupp som angett att de inte fått någon vidareutbildning 2012 med den grupp som fått vidareutbildning

59 Vidareutbildning och tidig upptäckt Vidareutbildning Hur god kunskap Nej Ja skulle du säga att du har i fråga om att upptäcka psykisk ohälsa hos barn/ungdomar? skulle du säga att du har i fråga om vilka rutiner som gäller när du tycker att barn och ungdomar behöver hjälp? Hur säker känner Du dig på att i mötet med barn och ungdomar upptäcka om ett barn/en ungdom har problem med psykisk ohälsa? Du dig på att använda de rutiner som gäller när du tycker att ett barn/en ungdom behöver hjälp?

60 Remisser till psykiatrin

61 Remisser Till: Före VISIT till Efter VISIT till BUP Vuxenpsykiatrin Summa Remisser/hänvisningar till BUP och vuxenpsykiatrin från: primärvård, Barnavårdscentral/BHT, Barnmorskemottagning Remisser/hänvisningar från VISIT är medräknade (9 BUP och 15 vuxen) Socialtjänst: 3 hänvisningar till BUP före VISIT och 13 efter är ej medräknat

62 Förankring hos unga i Hagfors

63 Tre frågor om VISIT till ungdomar i årskurs 2 i gymnasiet i Hagfors kommun vt 2013 (Ung i Norr: 89 % (111/125) a) Har du hört talas om VISIT b) Vet du var mottagningen finns? c) Skulle du kunna tänka dig att ta kontakt med VISIT om du mådde psykiskt dåligt?

64 Första linjen i Hagfors Ung i Norr 2013, årskurs 2 gymnasiet % 70 HAGFORS 66,0 Pojkar Flickor ,0 42,0 44, ,6 15,3 0 Hört talas om VISIT Vet var VISIT finns Skulle kunna tänka sig kontakt om man mår dåligt Hagquist & Beckman, 2014

65 Resultat 6 av tio flickor och 4/10 pojkar kunde tänka sig att kontakta VISIT om man mådde dåligt 2.5 gånger vanligare bland flickor än bland pojkar att man hört talas om VISIT och vet var de finns

66 Sammanfattning Den lokala förankringen av VISIT var god, både bland ungdomar i Hagfors kommun och bland personal i de samverkande verksamheterna Majoriteten av de ungdomar som besvarat frågorna om brukarnöjdhet var nöjda med kontakten de haft med VISIT Unga vuxna (17 25 år) upplevde sig ha en högre känsla av sammanhang vid kontaktens slut jämfört med i början av kontakten Föräldrar som besvarat SDQ upplevde att barnets symtom minskat och att barnet fungerade bättre i vardagen jämfört med i början av kontakten

67 Personalen i de samverkande verksamheterna ansåg att VISIT var lättillgängligt och att servicen var god De samverkande verksamheterna ansåg sig ha god förmåga att upptäcka barn och unga med psykisk ohälsa samt har en god förmåga att intervenera Den upplevda förmågan till upptäckt av och intervenering vid psykisk ohälsa hos barn och unga hade samband med den utbildning som förskole- och skolpersonal genomgått under projekttiden

68 TACK!

VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011-2014. Stefan Persson & Curt Hagquist

VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011-2014. Stefan Persson & Curt Hagquist VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011-2014 Stefan Persson & Curt Hagquist Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Rapport,

Läs mer

Evidens på första linjen unga VISIT Hagfors. Ulf Hjelm Psykolog

Evidens på första linjen unga VISIT Hagfors. Ulf Hjelm Psykolog Evidens på första linjen unga VISIT Hagfors Ulf Hjelm Psykolog Välkommen till VISIT. Vad kan vi hjälpa dig med? En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

VISIT VISIT. En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. VISIT VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Verksamhetens framväxt Närsjukvårdsprojekt 2007 Avtal mellan

Läs mer

Skolbarns psykiska hälsa Nationella mätningen ht 2009

Skolbarns psykiska hälsa Nationella mätningen ht 2009 Skolbarns psykiska hälsa Nationella mätningen ht 2009 Curt Hagquist Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Karlstads universitet Sven Bremberg Statens folkhälsoinstitut Presentation

Läs mer

Projektbeskrivning och utvärdering av GRETA-projektet

Projektbeskrivning och utvärdering av GRETA-projektet Projektbeskrivning och utvärdering av GRETA-projektet Inledning Under höstterminen 2012 startade upp ett nytt projekt för barn på Långbrottskolan. Barnen var i behov av stöd under sin fritid. Barnen var

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Föräldrastöd i Jönköping

Föräldrastöd i Jönköping Föräldrastöd i Jönköping SKL modellområdesarbetet 2009-2011 Svart hål Landsting- Kommun (Politiska beslut) Psynkprojektets andra fas 2011-2014 - synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för VISIT

Verksamhetsberättelse 2013 för VISIT Landstinget i Värmland/Hagfors kommun (9) Verksamhetsberättelse 0 Verksamhetsberättelse 0 för VISIT Mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0- år i Hagfors kommun med uppgift att

Läs mer

Första linjen i Angered Sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014

Första linjen i Angered Sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014 Första linjen i Angered Sammanställning av verksamhetsstatistik från mars till september 2014 Innehåll Inledning... 5 Projektet Psynk psykisk hälsa, barn och unga... 5 Första linjen... 5 Utvärdering av

Läs mer

Välkommen till VISIT. Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen till VISIT. Vad kan vi hjälpa dig med? Välkommen till VISIT. Vad kan vi hjälpa dig med? VISIT En mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. 2015-01-28 VISIT,

Läs mer

Möt mig på vägen! Ann Drottberger, Irene Andersson

Möt mig på vägen! Ann Drottberger, Irene Andersson Möt mig på vägen! Ann Drottberger, Irene Andersson Historik Finska krigsbarn Barn som evakuerades från London under 2:a Världskriget Olika åldrar- olika sårbarhet/ känslighet Vilket trauma har barnet upplevt?

Läs mer

Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9

Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9 Skolan förebygger Mobbning i årskurs 7 9 Resultat från undersökning Höstterminen 2009 i Karlstads kommuns skolor Med särskild redovisning Ilandaskolan Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure (SQPM) i Sollentuna under september/oktober 2014

Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure (SQPM) i Sollentuna under september/oktober 2014 Maja Hagström Sida 1 av 15 Processledare Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure under september/oktober 2014 Rapport Försök att tillämpa System Quality and Performance Measure (SQPM)

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete

Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Samverkan hur och varför? Ledarskap från riktlinjer till konkret samarbete Vilka barn menar vi? Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp,

Läs mer

2011-11-24. Mammornas Bakgrund. Barnens Bakgrund. Resultat. Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma

2011-11-24. Mammornas Bakgrund. Barnens Bakgrund. Resultat. Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Resultat Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Nationell utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld mot Mamma Karin Grip Psykologiska Institutionen Göteborgs

Läs mer

Presentation den 14 september 2010 vid ledningskonferens för skolläkare och skolsköterskor Bonnier Conference Center, Stockholm

Presentation den 14 september 2010 vid ledningskonferens för skolläkare och skolsköterskor Bonnier Conference Center, Stockholm Hur mår våra barn och ungdomar? Curt thagquist Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Karlstads universitet Presentation den 14 september 2010 vid ledningskonferens för skolläkare

Läs mer

The Strengths and Difficul3es Ques3onnaire (SDQ)

The Strengths and Difficul3es Ques3onnaire (SDQ) The Strengths and Difficul3es Ques3onnaire (SDQ) Tobias Edbom Mia Danielson 2014-05- 27 SDQ Strengths and difficulaes quesaonnaire Ger en uppfafning om barns psykiska hälsa och möjlighet af följa över

Läs mer

Dansterapi för f r unga pojkar med diagnosen ADHD och dansterapi för f deprimerade tonårsflickor

Dansterapi för f r unga pojkar med diagnosen ADHD och dansterapi för f deprimerade tonårsflickor Dansterapi för f r unga pojkar med diagnosen ADHD och dansterapi för f deprimerade tonårsflickor Presentation på p konferensen Kulturen har en plats i vård v och behandling 13 oktober 2009 Professor Erna

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen

Hela Familjen. Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen Hela Familjen Ett projekt för barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd Individ- och familjeomsorgen Bakgrund v Ökat antal hushåll med försörjningsstöd v Långvarigt biståndsmottagande v Hög andel barn

Läs mer

innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor.

innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor. ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ANSÖKAN DNR 2010-106-2.1.1. 2010-03-31 Handläggare: Toni Mellblom Telefon: 508 10 320 Till Länsstyrelsen i Stockholms län Socialavdelningen Box 22067 104 22 Stockholm Projektplan

Läs mer

Kommunvisa iakttagelser

Kommunvisa iakttagelser Kommunvisa iakttagelser Nedan beskrivs samtliga deltagande kommuners utifrån de tre förutsättningarna för samverkan som redovisats under punkt. Uppgifterna baseras på de intervjuer, den enkät och den inventering

Läs mer

Hur mår unga i Gävleborg?

Hur mår unga i Gävleborg? Hur mår unga i Gävleborg? Konferens Sociala risker och krisberedskap, Högbo 2010-06-15 Johanna Alfredsson Samhällsmedicin Gävleborg Dagens presentation Psykisk hälsa Hälsoundersökningar 1996 och 2002 Nationell

Läs mer

Psykisk hälsa barn och unga

Psykisk hälsa barn och unga MODELLOMRÅDE JÖNKÖPING Psykisk hälsa barn och unga Indikatorer baslinjemätning 2010 Psykisk hälsa barn och unga, Indikatorer baslinjemätning 2010, Jönköping 2 Innehåll Hälsokurvan/psykisk hälsa... 4 Skolfrånvaro...

Läs mer

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ DIVISION ALLMÄNMEDICIN PROJEKTiL Projektplan VISIT 1 (9) Projektnamn: VISIT Projektägare: Skriv här Projektägarens namn. Projektägaren ska vara den person som företräder den organisation/enhet som finansierar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för VISIT

Verksamhetsberättelse 2015 för VISIT Landstinget i Värmland/Hagfors kommun 1 (12) Verksamhetsberättelse 2015 för VISIT Öppen mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år i Hagfors kommun med uppgift att förebygga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för VISIT

Verksamhetsberättelse 2014 för VISIT Landstinget i Värmland/Hagfors kommun () Verksamhetsberättelse 204 för VISIT Öppen mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år i Hagfors kommun med uppgift att förebygga och behandla

Läs mer

Verksamhetsberättelse november 2011 december 2012 för VISIT

Verksamhetsberättelse november 2011 december 2012 för VISIT Landstinget i Värmland/Hagfors kommun (26) Verksamhetsberättelse november 20 december 202 för VISIT Mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25 år i Hagfors kommun med uppgift att

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN

VISIT INTEGRERAD ÖPPEN VISIT INTEGRERAD ÖPPEN MOTTAGNING PÅ FÖRSTA LINJEN I HAGFORS KOMMUN INNEHÅLL, PROCESSER OCH ERFARENHETER VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras föräldrar och unga vuxna, 0-25 år med uppgift att

Läs mer

Bilaga 1: Diagram och statistiska uppgifter från SDQ analysverktyget, referensvärden mm.

Bilaga 1: Diagram och statistiska uppgifter från SDQ analysverktyget, referensvärden mm. A1: Barnens självskattning vid första mättillfället (Svar inkom från totalt 17 barn vid första mättillfället.) A2: Barnens självskattning vad andra mättillfället (4 barn hade hoppat av och endast 13 svarade

Läs mer

Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB)

Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) Avtal och länsöverenskommelse om rutin rörande barn och unga som placeras i familjehem eller vid hem för vård och boende (HVB) - Läkarundersökning, tandläkarundersökning samt former för samarbete med barn-

Läs mer

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa socialtjänst) 1 3. Samverkan inom kommunen 1 4. Samverkan

Läs mer

Utvärdering av Barnhälsan

Utvärdering av Barnhälsan Utvärdering av Barnhälsan En pilotverksamhet för barn mellan 6-13 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa www.lio.se Sammanfattning Barnhälsan är en pilotverksamhet för barn mellan 6-13 år med lindrig

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Rapport Dagmarprojekt. När man mår dåligt. Om tidig upptäckt och tidiga insatser mot psykisk ohälsa i gymnasieskolan

Rapport Dagmarprojekt. När man mår dåligt. Om tidig upptäckt och tidiga insatser mot psykisk ohälsa i gymnasieskolan Rapport Dagmarprojekt När man mår dåligt Om tidig upptäckt och tidiga insatser mot psykisk ohälsa i gymnasieskolan Projektledare Bosse Larsson, 2002 Handledare Med.dr. Mikael Sandlund Bakgrund Under de

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

BRIS 2007 BRIS hade 21 401 kontakter med barn och unga under 2007. Så här var rangordningen på orsak till kontakten.

BRIS 2007 BRIS hade 21 401 kontakter med barn och unga under 2007. Så här var rangordningen på orsak till kontakten. BRIS 2007 BRIS hade 21 401 kontakter med barn och unga under 2007. Så här var rangordningen på orsak till kontakten. 1. Familjekonflikter, med underteman missbruk och skilsmässa 2. Emotionell omsorgssvikt

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Rutin gällande ogiltig frånvaro

Rutin gällande ogiltig frånvaro Rutin gällande ogiltig frånvaro Fortsatt ogiltig frånvaro Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Samverkande socialsekreterare bjuds in. 7:e ogiltiga frånvarotillfället Klassföreståndare

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING DNR 3.2-0594/2011 SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV INFÖRANDET OCH ANVÄNDANDET AV STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUES- TIONNAIRE

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

SAMORDNAT STÖD TILL BARN OCH FÖRÄLRAR I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK

SAMORDNAT STÖD TILL BARN OCH FÖRÄLRAR I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK SAMORDNAT STÖD TILL BARN OCH FÖRÄLRAR I FAMILJER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK AVSLUTNINGSKONFERENS 16 OKTOBER 2014 OM FEM KOMMUNERS UTVECKLINGSARBETE HUR HAR DET GÅTT OCH HUR GÅ VIDARE? Vad är en programteori

Läs mer

Skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015 Almedalen 2 juli 2015 Anna Englund anna.englund@can.se www.can.se Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 världens längsta tidsserie på området

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Jämställdhetsgal(n)a 2010-12-08 Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Carina Cannertoft, Innehåll Vad är Stockholmsenkäten? Psykisk och psykosomatisk hälsa Mobbning ANT Kill- och tjejrapporter Hur genomförs

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Närvårdsområde Alingsås LEDNINGSGRUPP NÄRVÅRDSOMSRÅDE ALINGSÅS Datum: 2015-05-08 Tid: Kl 09:00-12:00 Plats: Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Lokal: Sunnerö, plan 0 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Läs mer

Tilläggsuppdrag gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Tilläggsuppdrag gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom Tilläggsuppdrag gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 Inledning Socialstyrelsen beskriver psykisk ohälsa som psykiska symtom som hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Kommunstyrelsen i mellanstor kommun Det finns många förslag Men hur vet kommunen?

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor

Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor Tobak, alkohol- och drogpolicy för Torsby kommuns skolor Antagen av barn och utbildningsnämnden 2008 03 17 22, reviderad av barn och utbildningsnämnden 2009 06 23 49 torsby.se 3 Målen Målen för Torsby

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

BRIS remissyttrande över förslag till nationellt program för suicidprevention S2006/10114/FH

BRIS remissyttrande över förslag till nationellt program för suicidprevention S2006/10114/FH Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-11 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa 103 33 Stockholm BRIS remissyttrande över förslag

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Resultat för KAK Stadskällaren, 2 oktober

Resultat för KAK Stadskällaren, 2 oktober Resultat för KAK Stadskällaren, 2 oktober Fredrik Söderqvist Epidemiolog Tel: 021-174670 E-post: fredrik.soderqvist@ltv.se Andel elever i skolår 9 10 9 8 7 6 5 4 Mår bra eller mycket bra 1995 1998 2001

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG/PREVEN TIONSENHETEN SID 1 (5) 2008-03-27 ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER Projektstart Projektet Sköra föräldrar startade den 31 augusti 2007

Läs mer

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA SKOLBARN I ELEVHÄLSAN

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA SKOLBARN I ELEVHÄLSAN MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA SKOLBARN I ELEVHÄLSAN Ylva Karlsson och Anna Cederlund, skolläkare i Järfälla kommun Therese Magnusson, skolsköterska på Järfälla Språkcentrum 2016-12-05 DAGENS UPPLÄGG Vad är och

Läs mer

Redovisning av ELSA-statistik läsåret Dnr KS2017/128/07

Redovisning av ELSA-statistik läsåret Dnr KS2017/128/07 SUNNE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Bildningsutskottet 2017-02-06 1 (1) Sida Bu 5 Redovisning av ELSA-statistik läsåret 2015-2016 Dnr KS2017/128/07 Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma SIDAN 1 Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma Vi som jobbar i Fältgruppen Sandra Stendahl Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 193 Emma Martin Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 197 Charlie Sanrell

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE kupolstudien.se Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är

Läs mer

Ska vi verkligen fråga alla?

Ska vi verkligen fråga alla? Ska vi verkligen fråga alla? - ett pilotprojekt om rutinmässig kartläggning av våld i nära relationer vid BUP i Stockholm NFBO 2016 Pontus Nilsson, psykolog, BUP Traumaenhet Josefine Paulsen, psykolog,

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

Tidig sexuell debut: spelar det någon roll?

Tidig sexuell debut: spelar det någon roll? Tidig sexuell debut: spelar det någon roll? Ja, det har haft en viss betydelse Varför studera tidig sexuell debut? Hörde flickornas livsstil enbart till tonåren eller skulle det få konsekvenser i vuxenlivet?

Läs mer

Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning RJL 2015/1897 Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Bilaga till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings

Läs mer

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp

Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp LERUM200, v 1.0, 2007-11-30 1 (12) Datum 2011-03-07 Sektor Lärande Handlingsplan för personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola vid misstanke om sexuella övergrepp Handlingsplanen avser misstanke

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK MOTTAGNING KUNGSHÖJD Uppdrag Att för barn och ungdom 0-18 år igenkänna, bota och lindra psykisk sjukdom och störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. Hur?

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl.

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl. Återkoppling 2014 Råby m.fl. Undersökningen genomfördes på skoltid under januari och februari månad 2014. Av drygt 7700 utskickade enkäter blev 6330 enkäter besvarade. Bakgrund Liv och Hälsa Ung Västmanland

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

Konsultation med förskola

Konsultation med förskola Konsultation med förskola När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet. Nedanstående punkter

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

BARNFETMABEHANDLING OCH

BARNFETMABEHANDLING OCH BARNFETMABEHANDLING OCH BARNPSYKIATRI SAMVERKAN OCH GRÄNSDRAGNINGAR BORISDAGEN 2013 Emilia Löttiger, psykolog Karolinska Gudrun Furumark, psykolog BUP DISPOSITION Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund Bilaga Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning Bakgrund Socialnämnden och Bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar rörande familjehemsplacerade barn och ungdomar. Behov finns

Läs mer

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier.

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier. BEHANDLARENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av behandlare som remitterat barn, ungdomar eller barn tillsammans med föräldrar till Terapikoloniers verksamheter under sommaren 2014. Utvärderingsenkäter

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Skola Hälsa Drogvanor Urval av resultat från Ung i Värmland

Skola Hälsa Drogvanor Urval av resultat från Ung i Värmland Skola Hälsa Drogvanor Urval av resultat från 1988- i korthet Genomförs av Karlstads universitet i samarbete med kommunerna i Värmland Projektledare: Professor Curt Hagquist Datainsamlingar har ägt rum

Läs mer