Svenska Bostäders trygghetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Bostäders trygghetsarbete"

Transkript

1 Svenska Bostäders trygghetsarbete Kartläggningar, åtgärder och resultat Med fokus på Järva SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 1

2 Innehåll Förord Inledning Teorier Trygghetsarbetet ett lyft för Järva Om Svenska Bostäder Kartläggningar ger grunden Rutinaktivitetsteorin Fixing Broken Windows Samarbete Åtgärder SB 2008 Trygghetskontroller Nya parkeringsavtal Åtgärder mot våld i nära relationer Mopedinventeringar Åtgärder i centrummiljöer Värdeskåp Information Resultat Bilaga Utvecklingen i Järva Utvecklingen i Svenska Bostäders delar av Järva Polisanmäld brottslighet i Järva Svenska Bostäders affärsområden Karta över Stockholms stadsdelsområden Svenska Bostäder 2010 Projektledare Ulf Malm Grafisk form: Kjellsa Reklamstudio ISBN Tryck: Litografen, Vinslöv SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

3 Förord Svenska Bostäder vill erbjuda trygga och lugna boendemiljöer. Under 2006 inledde vi ett systematiskt trygghetsarbete med början i Stockholms nordvästra förorter. Vårt arbete har gett mycket goda resultat och visar att bostadsföretag kan ha stor positiv påverkan på den upplevda tryggheten i ett bostadsområde och på de boendes utsatthet för brott. Vid en första anblick kan våra åtgärder och idéer verka enkla. I verkligheten har det varit ett omfattande arbete att genomföra dem i stor skala, i egen regi eller tillsammans med andra. En viktig och avgörande del för det goda resultatet, har varit att låta trygghetsarbetet bli en integrerad del av vår dagliga förvaltning. Grunden i ett tryggt bostadsområde är alltid en god förvaltning. Med ordning och reda, rent och städat, bra belysning och välhållna utemiljöer kan man komma långt, under förutsättning att man arbetar systematiskt och långsiktigt. Vi drivs av övertygelsen att både hyresgäster, stadsdelen och Svenska Bostäder tjänar på att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Den positiva utveckling vi sett i de nordvästra delarna av staden är glädjande på många sätt - inte minst för att den uppskattas av våra hyresgäster och inspirerar oss att fortsätta arbetet i andra delar av Stockholm. Augusti 2010 Patrik Emanuelsson Vice verkställande direktör och fastighetschef AB Svenska Bostäder SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 3

4 Inledning Trygghetsarbetet ett lyft för Järva Denna skrift beskriver kortfattat det trygghetsarbete som bedrivits av Svenska Bostäder sedan I slutet redovisas viktiga resultat av arbetet. Bland annat ser man att den upplevda tryggheten har ökat och utsattheten för brott minskat i hela Järva. Särskilt tydliga är förbättringarna i områden där Svenska Bostäder förvaltar en stor andel av fastighetsbeståndet. Att beskriva Svenska Bostäders trygghetsarbete är inte helt enkelt. Många inom bolaget har arbetat med detta på olika sätt sedan många år. Det trygghetsarbete som beskrivs här är en del i den särskilda satsning på att stärka Järva socialt och ekonomiskt som inleddes 2006 under namnet Järvalyftet. Innan dess hade Svenska Bostäder genomfört en omfattande studie av trygghet och socialt liv i Järva som redovisades i rapporten Järvas Framtid. Bakgrunden till studien sammanfattades i tre korta punkter: Stora renoveringsbehov i egna fastigheter Trots alla storstadssatsningar ingen positiv utveckling i stort Allmän bild av hög brottslighet och upplevd otrygghet En väsentlig del i Järvas Framtid gällde alltså kartläggning av de boendes trygghet. I denna ingick bland annat studier av polisanmäld brottslighet och upplevd otrygghet i hela Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta och Hjulsta, alltså inte bara i Svenska Bostäders bostadsområden. Rapporten Järvas Framtid utmynnade i ett antal förslag som fastställdes av Svenska Bostäders styrelse i september Organisationen som sedan bildades för att konkretisera åtgärderna kom alltså att kallas Järvalyftet. Genom beslut i Stockholms stad utvecklades Järvalyftet till en angelägenhet för såväl stadens ledning som alla berörda kommunala förvaltningar och bolag. De åtgärder som var uttalat trygghetsskapande genomförde Svenska Bostäder för sin del först i Järva. Delar av trygghetsarbetet spreds därefter i andra områden där Svenska Bostäder äger och förvaltar fastigheter. Inom Järvalyftet finns också andra åtgärder som sannolikt påverkar tryggheten i Järva på ett positivt sätt; bland annat särskilda insatser mot olaga andrahandsuthyrning av lägenheter, gårdsupprustningar, initierande av gårdsföreningar samt särskilda insatser för att skapa arbeten till Järvabor. Dessa åtgärder berörs dock inte i denna skrift med undantag för några rader om gårdsupprustningar. När det gäller den generella utvecklingen i Järva finns det flera aktörer som sannolikt bidragit till den positiva utvecklingen de senaste åren, däribland andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningarna och polisen. Om Svenska Bostäder Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Som Sveriges största bostadsbolag har företaget under 60 år haft en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av Stockholm och dess stadsdelar. Svenska Bostäders fastighetsbestånd är varierat, både i ålder och utförande. Företaget har allt från kulturminnesmärkta 1600-talshus till moderna nybyggen med IT-profil. I beståndet finns drygt 30,000 lägenheter och 4000 lokaler runt om i Stockholms stad. Svenska Bostäder är uppdelat på sex olika affärsområden. Kartläggningar ger grunden För att kunna göra rätt trygghetsåtgärd på rätt plats krävs grundläggande kunskap om problemen i ett område. Grunden i Svenska Bostäders trygghetsarbete är kunskap hämtade från kartläggningar. I dessa ingår studier av den polisanmälda brottsligheten samt enkätundersökningar med frågor om upplevd otrygghet där experterna, alltså de boende, kommer till tals. Av de kartläggningar som gjorts sedan 2006 har de första fyra i Järva följts upp med nya kartläggningar. I samtliga områden har det gjorts kontinuerliga uppföljningar av polisanmälningsstatistiken. Mellan 2006 och 2009 har följande bostadsområden kartlagts: Akalla (2006 och 2009), Husby (2006 och 2009), Rinkeby (2006 och 2009), Tensta/Hjulsta (2006 och 2009), Bredäng (2007), Vårberg (2007), Skärholmen (2007), Sätra (2007), Hässelby Gård (2007), Hässelby Strand (2007), Södermalm (2009), Bagarmossen (2009), Fagersjö (2009) och Rågsved (2009). Samtliga kartläggningar, med undantag av Rågsved, är gjorda i nära samarbete med respektive stadsdelsförvaltning. Kartläggningarna omfattar inte bara Svenska Bostäders hyresgäster utan alla boende från 18 år och uppåt. 4 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

5 Samtliga kartläggningar har också offentliggjorts. Ett viktigt syfte med kartläggningarna har varit att ta fram en gemensam problembild att samlas kring för att få till stånd utökat och förbättrat samarbete med andra aktörer i de aktuella bostadsområdena. I Skärholmen och Hässelby resulterade kartläggningarna i gemensamma åtgärdsplaner med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar och polis. Likheter och skillnader Kartläggningarna ger en nyanserad och aktuell bild av problemen i ett bostadsområde. Samtidigt som alla bostadsområden är unika och nivåerna på problemen kan skilja sig kraftigt så finns det också en hel del likheter. Vissa behov hos de boende framstår som allmängiltiga. När de boende rankar de största problemen i sitt bostadsområde hamnar alltid nedskräpning högt. I de 17 kartläggningar som gjorts, inklusive uppföljningar, hamnar nedskräpning på en topp-3-plats i samtliga bostadsområden. Det upplevs som det allra största problemet i åtta områden. Även problem med skadegörelse hamnar ofta högt på problemlistan. I 13 områden är detta bland de tre största problemen. Två andra problem som ofta upplevs som stora är buskörning med moped eller motorcykel samt inbrott i bostäder, källare eller vindar. Slutsatsen är att det finns generella behov av att det egna bostadsområdet skall vara rent och välstädat. Det skall vara ordning och reda och man vill ha sina saker i fred. De tre största problemen: 1. Nedskräpning 2. Skadegörelse 3. Buskörning med moped Alla bostadsområdens unika förutsättningar, både fysiskt och socialt, gör att utsatthet för brott upplevelse av otrygghet kan variera väldigt mycket. Både inom ett och samma bostadsområde och i jämförelser mellan olika bostadsområden. Detta gör att vissa områden kräver betydligt fler och större insatser än andra. I vilket kartlagt bostadsområde är problemen med brottslighet och otrygghet störst respektive minst? Eftersom det är väldigt många omständigheter som kan vägas in är detta svårt att avgöra. Vi har emellertid gjort ett försök där vi vägt in fyra faktorer. 1. Antal polisanmälda misshandelsfall föregående kalenderår i förhållande till folkmängden. 2. Andel undersökningspersoner som varit utsatta för brott de senaste tolv månaderna. 3. Andel undersökningspersoner som upplever att brottsligheten i bostadsområdet är ett stort problem. 4. Andel undersökningspersoner som antingen känner sig otrygga när de går ut ensamma sent på kvällen i sitt bostadsområde eller stannar hemma på grund av rädsla för att utsättas för brott. Samtliga områden har fått en poäng från 1 till 14 för varje faktor där 1 är sämst och 14 är bäst jämförelsevis. Alla utvalda faktorer har varit lika viktiga. Denna rangordning resulterar i följande lista där området med sämst värden hamnar överst: 1. Vårberg (10 poäng) 2. Rågsved (16 p) 3. Tensta/Hjulsta 2009 (17 p) 4. Hässelby Gård (20 p) 5. Skärholmen (24 p) 5. Sätra (24 p) 7. Husby 2009 (28 p) 8. Bagarmossen (29 p) 9. Rinkeby 2009 (30 p) 10. Södermalm (31 p) 11. Akalla 2009 (43 p) 12. Bredäng (44 p) 12. Fagersjö (44 p) 14. Hässelby Strand (47 p) Notera att listan gäller så aktuella kartläggningar som möjligt. Om resultat från 2006 hade använts för bostadsområdena i Järva så hade listan sett helt annorlunda ut. Då hade Tensta/Hjulsta hamnat på andra plats (11 p), Husby på tredje plats (12 p), Rinkeby på fjärde plats (16 p) och Akalla på sjunde plats (26 p). Notera också att Södermalm har andra förutsättningar än förortsområden. En stor del av de misshandelsfall som anmäls där drabbar inte de boende, utan besökare. Viktigt att säga är att det finns en fara i sådana här jämförelser. Att ett bostadsområde hamnar långt ner betyder inte att allt är bra. Samtliga bostadsområden som jämförs här har valts ut bland annat på grund av att det har funnits olika indikationer på en för hög problemnivå. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 5

6 Brottsplatser, Husby, helår (v 1-52) 2008, utvalda brottstyper Brottsplatser, Husby, Husby, helår helår (v 1-52) (v 2008, 1-52) utvalda 2008, brottstyper utvalda brottstyper Misshandel utomhus (brottskoder , , , , , , , Misshandel utomhus 9328, , (brottskoder , , ) , , , , , , , , , Biltillgrepp ) (0802) Biltillgrepp (0802) Tillgrepp av cykel (0807) Tillgrepp av cykel Inbrott (0807) i i källare/vind (0825) Inbrott i källare/vind Stöld (0825) ur eller från motordrivet fordon fordon etc (0840) etc. (0840) Stöld ur eller från Inbrott motordrivet i i bostad fordon (9801, etc. 9802) (0840) Inbrott i bostad Rån (9801, utomhus 9802) (0877, 0879, 0879, 0892, 0892, 0896, 0896, 9806, 9806, 9808, 9810, 9808, 9812) 9810, 9812) Rån utomhus (0877, Skadegörelse 0879, 0892, på på motorfordon 0896, 9806, (1201) 9808, (1201) 9810, 9812) Skadegörelse på 11 brottstillfälle. motorfordon (1201) 5 brottstillfällen 1 brottstillfälle. 5 brottstillfällen 5 Kartläggningarna innehåller bland annat brottsplatskartor, exempel hämtat från Husby 6 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

7 Teorier Det finns många teorier om hur brott uppstår. Svenska Bostäder utgår i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete från rutinaktivitetsteorin (Cohen och Felson) och teorierna enligt Fixing Broken Windows (Kelling och Coles). Rutinaktivitetsteorin Enligt rutinaktivitetsteorin krävs tre omständigheter för att ett brott skall uppstå: 1. För det första krävs en motiverad gärningsman, någon som av någon anledning kan tänka sig att begå ett brott. 2. För det andra krävs ett tillgängligt brottsoffer eller brottsobjekt, någon att misshandla eller hota eller något att stjäla eller slå sönder. 3. För det tredje krävs frånvaro av kapabla väktare, någons eller någots närvaro som förhindrar att brott uppstår trots att de två första förutsättningarna är uppfyllda. Det kan vara en förbipasserande människa, en hund eller någon form av teknisk övervakning. Om en av omständigheterna försvinner så blir det inget brott. Svenska Bostäder fokuserar i första hand på punkterna två och tre. Våra åtgärder mot brott och otrygghet är offerorienterade. Det innebär att färre människor skall drabbas av brott och känna sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Det skall inte vara lika lätt att utsätta andra för brott. Antalet människor som kan tänka sig att begå brott kommer på kort sikt inte att minska. Det kommer däremot att bli betydligt svårare för barn och ungdomar som växer upp i våra bostadsområden att inleda en brottskarriär. Arbetet med att försöka påverka antalet motiverade gärningsmän är i första hand en fråga för familjer, skolor och myndigheter. Fixing Broken Windows Våra trygghetskartläggningar visar att det finns ett generellt behov av ordning och reda, rent och städat. Skadegörelse och nedskräpning hamnar alltid högt upp när de boende får rangordna problemen i sitt bostadsområde. Ett grundkoncept i Svenska Bostäders trygghetsarbete utgår från idéerna i boken Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crimes in Our Communities av de amerikanska kriminologerna Kelling och Coles. Teorin går ut på att till exempel ett trasigt fönster måste lagas så snart som möjligt annars slås fler fönster sönder och området förefaller vara okontrollerat, vilket genererar fler brott och högre otrygghet. För ett bostadsföretag handlar det om att ha en bra förvaltning. Det är basen i trygghetsarbetet. Samarbete Vi kan göra mycket själva för att öka tryggheten i våra bostadsområden, men inte allt. Vi når inte utanför våra fastighetsgränser. Därför har vi ett mycket nära samarbete med stadsdelsförvaltningar, polis, andra fastighetsägare och andra som har intresse av tryggare bostadsområden. Svenska Bostäder har bland annat tagit initiativ till bildandet av föreningarna Fastighetsägare i Järva (2007) och Skärholmens Fastighetsägare (2008). Dessa föreningar är öppna för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och finansieras helt och hållet av medlems- och serviceavgifter. Detta betyder att föreningarna inte är bidragsberoende utan kan bedriva ett långsiktigt gemensamt trygghetsskapande arbete som alla tjänar på. Verksamheten bygger på övertygelsen om att ökad trygghet i bostadsområdet är så viktig att den leder till ökade fastighetsvärden. Förebilden till dessa föreningar är de Business Improvement Districts (BID:s), som först bildades i USA på 1980-talet. I New York har BID:sen varit en viktig delfaktor för den mycket positiva utvecklingen med kraftigt minskad brottslighet där de senaste 20 åren. FASTIGHETSÄGARE I SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 7

8 Åtgärder SB 2008 Trygghetskontroller Kartläggningarna visar ofta att många miljöer i källare, tvättstugor, trapphus och gårdar upplevs som otrygga. I delar av de bostadsområden vi undersökt begås det periodvis många bostads- och källarinbrott. Inbrott i bostäder upplevs ofta som mycket kränkande av de drabbade. Det skapar också mycket otrygghet i hela omgivningen. Skadegörelse är ett annat vanligt problem i bostadsområden. Det finns också problem med cykel- och mopedstölder. Därför har vi utvecklat SB 2008, checklistor som är arbetsverktyg för trygghetskontroll av Svenska Bostäders bostadsfastigheter och parkeringar. Dessa är anpassade för befintlig bebyggelse och kan användas i både traditionell stadsbebyggelse och i miljonprogramsområden i stor skala. Listorna är avsedda för flerbostadshus och kan också användas som lathund vid nybyggnation. Detta har gett oss underlag för konkreta åtgärder. I SB 2008 ingår frågor om belysning, buskage, lekplatser, cykelparkeringar, entrédörrar, trapphus, lås, källarförråd, tvättstugor och mycket mer. Frågorna handlar om både fysiska åtgärder och förvaltningsrutiner. SB 2008 är, tillsammans med kartläggningarna, grunden i Svenska Bostäders brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. SB 2008 har också varit grunden i en programhandling för Svenska Bostäders trygghetsåtgärder i renoveringar av bostadsbestånd Järva. Föreningarna Fastighetsägare i Järva och Skärholmens Fastighetsägare erbjuder alla medlemmar trygghetskontroller med hjälp av anpassade checklistor, som bygger på SB En källare som inte uppfyller kraven i SB Samma källare som efter renovering uppfyller kraven. Källaren har blivit både tryggare och säkrare. 8 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

9 Mellan 2006 och 2009 arbetade två heltidsanställda trygghetskontrollanter med besiktning av bostadsfastigheter och parkeringsmiljöer med hjälp av checklistorna. Sedan hösten 2009 används listorna av förvaltningspersonalen själva. I de nya listorna ingår också frågor om systematiskt brandskyddsarbete. SB 2008 Trygghetskontroll av bostadsfastigheter Fastigheten besiktigad av: Representant från affärsområdet: Datum: Tidigare besiktningar (datum): Fastighetens adress: SB 2008 är en vidareutveckling av GG02, som utarbetades av föreningar för fastighetsägare i Gunnared och Gamlestaden i Göteborg. GG02 var i sin tur en vidareutveckling av Bo Tryggt 01, som utvecklades av polismyndigheten i Stockholms län i samarbete med forskare och högskolor. Svenska Bostäder har också ett särskilt utvecklat trädgårds- och gårdsmiljöarbete där tankarna från SB 2008 vävts in. Trädgårdsarbetet är en oerhört viktig del av trygghetsarbetet eftersom en trivsam, vacker och spännande utemiljö bland annat gör att fler vistas ute (fler kapabla väktare). Del av SB 2008, trygghetskontroller i bostadsfastigheter och parkeringsmiljöer. Referensfastighet för följande adresser: A Utemiljö 1 Utebelysningen är utformad så att mötande personer kan urskiljas från omgivande bebyggelse och planteringar. 2 Redskap på lekplatser, bänkar, innergårdar etc. inom det egna ansvarsområdet är hela och väl underhållna. 3 Buskar, häckar, träd och andra växande grödor är underhållna så att de inte minskar möjligheten till överskådlighet och social kontroll. 4 Det finns tillräckligt med papperskorgar uppsatta inom det egna förvaltningsområdet. Papperskorgarna är placerade utmed gångstråk 5 Skymmande vegetation, skärmar eller plank intill huset har undvikits. B Entréparti 1 Belysningen vid entrén är god. 2 Gatuadresser och gatunummer är väl synliga så att det är lätt att orientera sig i området/på gatan. 3 Varje entré är väl utmärkt med nummer eller bokstav. 4 Entrédörrarna är låsta dygnet runt. 5 Entrédörrarna är beslagna med godkända brytskydd och godkända elektroniska låsenheter. 6 Alla glas som byts ut i entrédörrar är okrossbara. Glas i nya entrédörrar är okrossbara. 7 Om det finns elektroniska låsenheter så är dessa inte kombinerade med kodlås. Åtgärdat Ja Nej * (datum) ** Åtgärdat Ja Nej * (datum) ** * Kommentar Trygghetskontrollant ** Kommentar AO-representant Tryggare gård på Gärdebyplan i Rinkeby. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 9

10 Felvänd cykelparkering gör att det blir färre kapabla väktare. Rättvänd skulle det vara lättare att hålla ögonen på cyklarna från fönster och balkonger. Nya parkeringsavtal I de första trygghetskartläggningarna av Järva framkom att många av de brott som polisanmäldes var brott mot bilar. Därför gjordes det en särskild kontroll av vilka bilar som stod på Svenska Bostäders parkeringsplatser. Det visade det sig att en hög andel bilar hade en registrerad ägare som inte bodde där bilen var parkerad. Många bilar hade körförbud. För att förebygga bilbrott, försvåra olaga andrahandsuthyrning av lägenheter och få ordning och reda i parkeringsmiljöerna sade vi därför upp alla gamla parkeringsavtal och skrev nya mellan 2007 och I de nya bestämmelserna ingick att det skulle finnas en godkänd rattkrycka i bilen när den var parkerad hos oss. Rattkryckan lånade vi ut gratis. Bilägaren skulle dessutom vara folkbokförd på en adress i det området och bilen skulle vara registrerad på en person i hushållet. Det vill säga ungefär samma regler som gäller för så kallad boendeparkering, men med ett annat syfte. Utöver de nya parkeringsreglerna har en mängd fysiska åtgärder genomförts i många parkeringsmiljöer. Bättre städning, målning i ljusa färger, bättre belysning och nya lås och garageportar. På grund av samarbete med Stockholm Parkering ses de nya parkeringsavtalen i skrivande stund över. Åtgärder mot våld i nära relationer I samtliga kartlagda bostadsområden, med undantag av Södermalm, är en majoritet av offren vid polisanmälda våldsbrott en kvinna eller ett barn. I de flesta fallen har kvinnorna och barnen en relation med gärningsmannen. Samtidigt vet vi att mörkertalen när det gäller denna brottslighet är väldigt stora. Svenska Bostäder har därför tillsammans med Alla Kvinnors Hus, Sveriges största kvinnojour, tagit fram information som vi satt upp i alla trapphus och tvättstugor. Där står det var utsatta kvinnor och barn och andra brottsoffer kan vända sig för att få hjälp att ta sig ur situationen. På så sätt försöker vi förebygga denna brottslighet. Målet är att den motiverade gärningsmannen inte skall ha tillgång till sitt offer. Alla Kvinnors Hus hjälper oss också med utbildning av all vår personal så att vi skall veta hur vi kan se och hantera problemet. Utbildningen består både av muntliga föreläsningar och särskilda informationsblad. Svenska Bostäder har för att sprida metoden också tagit fram varianter av trapphus- och tvättstugeinformationen med andra bostadsföretags logotyper. Samarbetet mellan Svenska Bostäder och Alla Kvinnors Hus är sedan 2008 reglerat i ett avtal. 10 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

11 Tusentals kvinnor och barn i Sverige lever med hot och våld i hemmet. Hot och våld är alltid ett brott! Det finns hjälp att få. Det gäller också dig! Börja med att ringa en kvinnojour. En kvinnojour är ingen myndighet utan vanliga kvinnor som vet mycket om hur det är att leva med hot och våld i familjen. Alla Kvinnors Hus Du får vara anonym och det är gratis. Du behöver inte polisanmäla. En kvinnojour är ingen myndighet. Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Barn och ungdomar kan ringa till BRIS. Barnens hjälptelefon Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Alla som utsatts för brott kan också ringa Brottsofferjouren. Brottsofferjouren RFSL Brottsofferjouren HBT Är det akut, ring Polis 112 eller Socialjour Trapphusinformation till brottsoffer. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 11

12 Systerjouren Somaya Våld Våld i familjen är är inte inte bara bara knuffar, slag eller misshandel! knuffar, slag eller misshandel! Du är Du inte är inte ensam ensam Många kvinnor Många utsätts kvinnor för utsätts våld för av våld den av hon den lever hon lever med, med, eller eller av av en en tidigare partner. tidigare Även partner. barnen Även barnen far illa far av illa att av se att sina se sina mödrar mödrar hotas hotas och och misshandlas. Våld och hot är alltid ett brott, även om det sker inom misshandlas. Våld och hot är alltid ett brott, även om det sker inom äktenskapet. Det är aldrig ditt fel att en annan begår ett sådant äktenskapet. Det är aldrig ditt fel att en annan begår ett sådant brott. Våld i en nära relation kan förstås även drabba män. brott. Våld i en nära relation kan förstås även drabba män. Våld mot kvinnor och deras Våld barn mot är kvinnor ingen privatsak och deras barn är ingen privatsak Våld i familjen är ett brott och som faller under allmänt åtal. Ingen har rätt att bestämma över en annans kropp och liv. Våld är inte bara Våld i familjen är ett brott och som faller under allmänt åtal. Ingen misshandel. Dit räknas också hot om våld, knuffar, slag eller kränkande har rätt att bestämma behandling. över Men en annans även åtgärder kropp för och kontroll, liv. Våld isolering, är inte ekonomiska Dit påtryckningar räknas också samt hot sexuellt om våld, tvång knuffar, eller våld slag är eller straffbart. krän bara misshandel. kande behandling. Men även åtgärder för kontroll, isolering, ekonomiska påtryckningar samt sexuellt tvång eller våld är straffbart. Det finns hjälp att få Det finns hjälp att få Att tala med någon kan vara till stor hjälp, både för dig och för dina barn. Det är statens och kommunens ansvar att skydda/hjälpa kvinnor och barn mot våld i hemmet. Du kan få stöd från socialtjänst, Att tala med någon kan vara till stor hjälp, både för dig och för dina kvinnojour eller brottsofferjour. barn. Det är statens och kommunens ansvar att skydda/hjälpa kvinnor och barn Om du mot måste våld lämna i hemmet. ditt hem Du har kan du få rätt stöd att under från socialtjänst, en viss tid få ekonomiskt eller brottsofferjour. stöd och hjälp att hitta en ny bostad. Om ditt fall skulle gå kvinnojour till domstol har du rätt till målsägarbiträde/advokat och du behöver Om du måste inte betala lämna rättegångskostnaderna. ditt hem har du En att våldsutövande under en viss man tid få kan ekonomiskt stöd hjälp och om han hjälp kontaktar att hitta Manscentrum, ny bostad. socialtjänst Om ditt fall eller skulle polis. gå få till domstol har du rätt till målsägarbiträde/advokat och du behöver inte betala Vad rättegångskostnaderna. kan du själv En våldsutövande göra? man kan få hjälp om han kontaktar Manscentrum, socialtjänst eller polis. Du måste själv ta första steget och berätta för någon. En polisanmälan kan vara det första steget. Det är en tydlig markering till den som utövar våldet att det inte bara är fel, utan också brottsligt. Vad kan du själv göra? Du måste Är själv du inte ta första mogen steget att anmäla och till berätta polisen för finns någon. andra En möjligheter. polisanmälan kan vara det första steget. Det är en tydlig markering till den Ring till exempel en kvinnojour där du kan få kostnadsfri rådgivning. Du får vara anonym och du får tala med en kvinna. Kvinnojouren kan som utövar våldet att det inte bara är fel, utan också brottsligt. också erbjuda skyddat boende för dig och dina barn om ni behöver det. Man hjälper dig även med de myndighetskontakter du behöver. Är du inte mogen att anmäla till polisen finns andra möjligheter. Ring till exempel Du en kan kvinnojour också berätta där hur du du kan har få det kostnadsfri på mödravårdscentralen, rådgivning. Du barnavårdscentralen, och du får hos tala husläkaren, med kvinna. för socialtjänsten, Kvinnojouren för din kan arbets får vara anonym också erbjuda givare skyddat eller din lärare. boende Och för självklart dig och för dina vänner barn och om släktingar ni behöver som det. Man du hjälper litar på. dig även med de myndighetskontakter du behöver. Känner du igen något av av det det här? här? Du känner dig kontrollerad av av din din partner partner Vad kan Vad du kan som du anhörig, som anhörig, granne eller granne eller en vän en göra? vän göra? Du måste redovisa vart vart du du ska ska gå och gå och vem vem du har du talat har med talat med Lär dig mer Lär om dig varningssignalerna mer om varningssignalerna ovan. ovan. Din partner blir allt mer svartsjuk Din partner blir allt mer svartsjuk fråga och våga tro på vad du får höra. Våga fråga och våga tro på vad du får höra. Våga Fördöm Din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig Din partner använder ibland nedsättande tilltal i samtal med dig inte. Acceptera att var och en måste göra sina egna val. Fördöm inte. Acceptera att var och en måste göra sina egna val. Ibland känner du dig rädd i ditt eget hem Lyssna, stötta och visa att du är att lita på och att du finns där. Ibland känner du dig rädd i ditt eget hem Du får ta emot hot om våld Lyssna, stötta och visa att du är att lita på och att du finns där. förslag på var man kan få hjälp. Ge Du Du får höra ta emot att det hot är om ditt våld eget fel när du blir slagen Bidra till att Ge få förslag skador på dokumenterade var man kan med få hjälp. anteckningar eller Du Våldet får höra har ökat att det är ditt eget fel när du blir slagen bilder. Bidra till att få skador dokumenterade med anteckningar eller Våldet Tillvaron har växlar ökat mellan ömhet och våld Tillvaron Efter våldshandling växlar mellan ber din ömhet partner och om våld förlåtelse och säger att livet inte är värt att leva utan dig. Efter våldshandling ber din partner om förlåtelse och säger att Gör klart bilder. att du inte accepterar partnerns beteende. Du kan själv Gör göra klart en att polisanmälan du inte accepterar det går att partnerns göra det beteende. anonymt. Finns det barn i förhållandet bör du anmäla till socialtjänsten. Du kan själv göra en polisanmälan det går att göra det anonymt. livet inte är värt att leva utan dig. Ha tålamod! Finns Att bryta det barn upp ur i förhållandet en destruktiv bör relation du anmäla kan ta till tid. socialtjänsten. Det är viktigt att du finns och kan ge stöd. Bra att tänka på i en ny relation? Ha tålamod! Att bryta upp ur en destruktiv relation kan ta tid. Det är viktigt att du finns och kan ge stöd. När kärleken är ny kan det vara lätt att bortse ifrån varningssignalerna. Vi vet att signalerna ofta kommer tidigt i förhållandet. Bra att tänka på i en ny relation? Vart kan man vända sig? När kärleken är ny kan det vara lätt att bortse ifrån varningssignalerna. Det finns några Vi vet beteenden att signalerna att vara Börja med att ringa en kvinnojour. Kvinnojourer är ingen myndighet utan Vart vanliga kvinnor kan som man vet hur det vända är att leva med sig? hot och ofta särskilt kommer uppmärksam tidigt i förhållandet. på: Det Kvinnosyn finns några beteenden Hur pratar din att partner vara särskilt om kvinnor, uppmärksam med respekt på: familjen. Du får vara anonym och det är gratis. Du behöver polisanmäla. Börja med att ringa en kvinnojour. Kvinnojourer är ingen myndighet våld i inte eller med tecken på förakt och aggressivitet? utan vanliga kvinnor som vet hur det är att leva med hot och Kvinnosyn Svartsjuka Alla Kvinnors våld i familjen. Hus Du får vara anonym och 644 det är 09 gratis. 20 Du behöver Överdriven Hur pratar svartsjuka din partner handlar om oftast kvinnor, om med kontroll. respekt Tar inte polisanmäla. eller din med partner tecken ansvar på för förakt sina känslor och aggressivitet? och handlingar Systerjouren Somaya eller läggs ansvaret på dig? Försöker din Terrafem Alla Kvinnors Hus Svartsjuka partner Överdriven styra ditt svartsjuka beteende? handlar oftast om kontroll Tar din partner ansvar för sina känslor och handlingar Kvinnofridslinjen Systerjouren Somaya Raserianfall Skrämmer din partner dig genom att slå sönder eller eller får läggs raserianfall? ansvaret på dig? Försöker din saker Barn och partner styra ditt beteende? Terrafem ungdomar kan ringa till BRIS. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Isolering Träffar ni sällan andra människor? Får du sällan Kvinnofridslinjen Raserianfall eller Skrämmer aldrig gå din ut själv, partner blir du dig hämtad genom när att du slå varit sönder Barnens hjälptelefon om vem du någonstans? saker eller får Har raserianfall? din partner åsikter Alla som Barn utsatts och för ungdomar brott kan ringa kan en ringa brottsofferjour till BRIS. Samtalet som kostar ingenting ska träffa eller tala med i telefon? kostnadsfritt och syns erbjuder inte någon på telefonräkningen. att tala med samt ger råd och hjälp. Isolering Träffar ni sällan andra människor? Får du sällan Kontroll Vill din partner kontrollera ditt liv, fatta alla beslut, Brottsofferjouren eller aldrig gå ut själv, blir du hämtad när du varit Barnens hjälptelefon bestämma vad du ska tänka? Får du höra att någonstans? det är för ditt eget Har bästa? din partner Börjar åsikter du tappa om vem du RFSL Alla Brottsofferjouren som utsatts för brott HBT kan ringa en brottsofferjour som ditt ska självförtroende? träffa eller tala med i telefon? Är det kostnadsfritt akut, ring Polis erbjuder 112 eller någon Socialjour att tala med 508 samt ger råd och hjälp. Kontroll Vill din partner kontrollera ditt liv, fatta alla beslut, Brottsofferjouren bestämma vad du ska tänka? Får du höra att det är för ditt eget bästa? Börjar du tappa RFSL Brottsofferjouren HBT ditt självförtroende? Är det akut, ring Polis 112 eller Socialjour Du kan också berätta hur du har det på mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, hos husläkaren, för socialtjänsten, för din arbetsgivare eller din lärare. Och självklart för vänner och släktingar som sveç te binlerce kadın ve çocuk evde du litar på. tehdit ve iddet altında yaamaktadır. Tehdit ve iddet her zaman suçtur! Bu konularda yardım alabilirsiniz. Sizin için de geçerlidir! Kadın sıınma evine telefon açarak balayın. Kadın sıınma evi resmi bir devlet kurumu deil, aksine evde tehdit ve iddet altında yaamanın ne anlama geldiini bilen kadınlardan olumaktadır. sveç te binlerce ve çocuk evde Tüm Kadınların Evi tehdit ve iddet altında yaamaktadır Kızkarde Nöbetçi Sıınma Evi Tehdit Somaya ve iddet her zaman suçtur! Bu konularda Terrafem yardım alabilirsiniz Kadın Dokunulmazlıı Hattı Sizin Anonim kalabilirsiniz için de ve hizmetler geçerlidir! ücretsizdir. Polise ikayet etmeniz gerekmez. Kadın sıınma evine telefon açarak balayın. Kadın sıınma evi resmi bir devlet kurumu deil, aksine evde tehdit ve iddet altında yaamanın ne anlama geldiini bilen kadınlardan Çocuklar olumaktadır. ve gençler BRIS e telefon açabilirler Telefon görümesi ücretsizdir ve telefon faturasında görülmez. Tüm Kadınların Evi Çocukların Yardım steme Telefonu Kızkarde Nöbetçi Sıınma Evi Somaya Terrafem Suç Maduru Nöbetçi Merkezi Kadın Dokunulmazlıı Hattı Anonim kalabilirsiniz ve hizmetler ücretsizdir. Polise ikayet etmeniz gerekmez. Hizmetler Nöbetçi Dairesini arayın. Suç maduru olan kerkes Suç Maduru Nöbetçi Merkezine telefon açabilir. Acil durumlarda 112 numaralı telefondan Polisi veya numaralı telefondan Sosyal Çocuklar ve gençler BRIS e Systerjouren telefon açabilirler Telefon görümesi Kumanyaal ücretsizdir ve dumar telefon Somaya faturasında iyo carruur görülmez. oo dalka Çocukların Yardım Iswiidan steme ku Telefonu nool ayaa xoogmuquunis 230 iyo hanjibaad loo geysta markii aqalkooda ay ku sugan yihiin. Falalka xoogmuquuniska iyo hanjibaadda ku Suç maduru olan kerkes Suç Maduru Nöbetçi Merkezine telefon açabilir. salaysan had iyo jeer waa dambi! Suç Maduru Nöbetçi Caawinaad Merkezi ayaa la heli kara Acil durumlarda 112 numaralı telefondan Polisi veya numaralı telefondan Sosyal Xita Hizmetler adiga Nöbetçi Dairesini waad arayın. heli karta! Marka hore wac heegaanka dumarka (kvinnojour). Heeganka dumarka ma aha hay ad dowladeed, ee waa dumar aqoon iyo khibrad dheer u leh falalka xoogmuquuniska iyo hanjibaadda ku salaysan ee loo geysto xubnaha qoyska. Systerjouren Kumanyaal Alla Kvinnors dumar Somaya Hus iyo carruur 644 oo dalka Iswiidan Systerjouren ku nool ayaa Somaya xoogmuquunis iyo hanjibaad loo Terrafem geysta markii aqalkooda ay ku Kvinnofridslinjen sugan yihiin Magacaaga waad qarin karta, waana lacag la aan. Lagama doonaayo in Falalka xoogmuquuniska aad booliska wargeliso. iyo hanjibaadda ku salaysan had iyo jeer waa dambi! Carruurta iyo dhallinyarada waxay wici karaan BRIS Caawinaad Taleefan-dirida ayaa waa lacag la la aan, heli wicida kara. laguma soo qori doono warqadda kharashka taleefanka. Barnens hjälptelefon Xita adiga waad heli karta! Marka hore wac heegaanka dumarka (kvinnojour). Heeganka dumarka ma aha hay ad dowladeed, Dhammaan ee waa dumar dadyoowga aqoon fal dambi iyo khibrad loo geystay dheer waxay u leh wici karaan falalka xoogmuquuniska iyo Heeganka hanjibaadda Dhibbaneha ku salaysan Dambifalka ee loo (Brottsofferjouren). geysto xubnaha qoyska. Brottsofferjouren Alla Kvinnors Haddii Hus xaaladu ay degdeg 644 tahay, wac Polis 112 ama Socialjour Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen Magacaaga waad qarin karta, waana lacag la aan. Lagama doonaayo in aad booliska wargeliso. Carruurta iyo dhallinyarada waxay wici karaan BRIS Taleefan-dirida waa lacag la aan, wicida laguma soo qori doono warqadda kharashka taleefanka. Barnens hjälptelefon BRIS BRIS Systerjouren Somaya Thousands of women and children 230 in Sweden live with threats and violence at home Threats and violence are always crimes 019 But help is available You can get help too 112 Phoning a women's shelter is a good place 508 to start A women's shelter is not a government agency, but ordinary women who know a lot about what it's like to live with threats and violence at home. Alla Kvinnors Hus Systerjouren Somaya Systerjouren Somaya Terrafem Thousands of women and children Kvinnofridslinjen in Sweden live with threats You can remain anonymous and it doesn't cost anything. You don't have to make a report to and the police. violence at home Threats and violence are always crimes If you are a child or teenager, you may phone But Children's help Rights is in available Society (BRIS) The call is free of charge and doesn't appear on your phone bill. Barnens You hjälptelefon can get help too 230 Phoning a women's shelter is a good place to start. A women's shelter is not a government agency, but ordinary women who know a lot about what it's like If you to live are with the victim threats of a and crime, violence you may at also home. call Victim Support Services. Brottsofferjouren (Victim Support Services) Alla Kvinnors Hus Systerjouren Somaya If it's an emergency, call the Police at 112 Terrafem or Emergency Social Services at Kvinnofridslinjen You can remain anonymous and it doesn't cost anything. You don't have to make a report to the police. If you are a child or teenager, you may phone Children's Rights in Society (BRIS) The call is free of charge and doesn't appear on your phone bill. Barnens hjälptelefon Sorani Sorani Alla kvinnors Hus Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen BRIS BRIS BOJ Alla kvinnors Hus Systerjouren Somaya Terrafem Kvinnofridslinjen Brottsofferjouren BRIS BRIS Persiska/ BOJ Bi hezaran jin û zarok yên li Swêdê li malên xwe de di bin tehdît û iddetê de dijîn Tehdît û iddet hertim tawanbarî ye! Alîkarî ya ku b ê wergirtin heye.. Brottsofferjouren Ji bo te jî derbas dibe!! 112. Dest pê bike û telefona yek ji malên nobedar yên jinan bike. Mala nobedar ya jinan ne sazîyeke resmî ye lê eksê wê ji jinên ku ew bi xwe dizanin ku di nav malbatê de jîyana di bin tehdît û iddetê de jîyan tê çi maneyêç pêk tê!. Alla Kvinnors Hus Mala Hemû Jinan Persiska/ Systerjouren SysterjourenSomaya Nobedariya Xwikên Somaya Somaya Terrafem Terrafem Bi hezaran jin û zarok yên li Swêdê 10 li malên Serbestîya xwe de Jinan di bin tehdît û iddetê Kvinnofridslinjen Xeta. de dijîn. Tu dikarî anonîm (nasnameya te neyê ekerekirin) bimînî. Ne pêwîst e ku. tu li cem polîs Tehdît ikayetê bikî. û iddet hertim tawanbarî ye!.. Alîkarî ya ku b ê wergirtin heye.. Zarok û ciwan dikarin telefonê BRIS bikin. BRIS " " Telefonkirin bê pere ye û di fatûreya telefonê ev mesref xuya nabe.. Ji bo te jî derbas dibe!! Telefona alîkarîyê ji bona zarokan Dest pê bike û telefona yek ji malên nobedar yên jinan bike. Mala nobedar ya jinan ne sazîyeke resmî ye lê eksê wê ji jinên ku ew bi xwe dizanin ku di Her kesên nav malbatê ku li hember de jîyana wan sûc di (tawanbarî) bin tehdît tê û iddetê kirin jî dikarin de jîyan telefonê tê çi Nobedarîya Mexdûrên Tawanan bikin maneyêç pêk tê!.. Alla Kvinnors Hus Nobedarîya Mala Hemû mexdûrên Jinan tawanan Reweke acîl telefona polîsê ya 112 yan jî Nobedarîya Xizmetên Civakî ya bi reqema SysterjourenSomaya Nobedariya Xwikên Somaya bike. Terrafem Terrafem Xeta Serbestîya Jinan Kvinnofridslinjen Tu dikarî anonîm (nasnameya Systerjouren te neyê ekerekirin) bimînî. Ne pêwîst e ku tu li cem polîs ikayetê bikî.. Systerjouren. Somaya Somaya Zarok û ciwan dikarin telefonê BRIS bikin. Telefonkirin bê pere ye û di fatûreya telefonê de ev mesref xuya nabe. Telefona alîkarîyê ji bona zarokan BRIS " " FWD 2008 Dhammaan dadyoowga fal dambi loo geystay waxay wici karaan Heeganka Dhibbaneha Dambifalka (Brottsofferjouren). Brottsofferjouren Haddii xaaladu ay degdeg tahay, wac Polis 112 ama Socialjour If you are the victim of a crime, you may also call Victim Support Services. Brottsofferjouren (Victim Support Services) If it's an emergency, call the Police at 112 or Emergency Social Services at Her kesên ku li hember wan sûc (tawanbarî) tê kirin jî dikarin telefonê Nobedarîya Mexdûrên Tawanan bikin Nobedarîya mexdûrên tawanan Reweke acîl be telefona polîsê ya 112 yan jî Nobedarîya Xizmetên Civakî ya bi reqema bike Systerjouren Somaya Tvättstugeinformation till brottsoffer. Systerjouren Somaya 1192 FWD SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

13 Mopedinventeringar En mycket stor andel av invånarna i samtliga kartläggningar tycker att buskörning med moped i bostadsområdet är ett stort problem. Vi tror att många av dessa mopeder är stulna och/eller trimmade. Svenska Bostäder tog därför initiativ till årligen återkommande mopedinventeringar med början i Järva Dessa görs i samarbete med andra fastighetsägare i de lokala brottsförebyggande råden och med närpolisen. Vi skickar då tillsammans med andra fastighetsägare ut brev till alla hyresgäster och uppmanar dem att anmäla om de har en moped och var den förvaras. De mopeder som ingen känns vid betraktar vi som hittegods och beslagtar i samarbete med polisen. Denna metod har sedan 2007 spridits till fler stadsdelar runt om i och utanför Stockholm. Första gången metoden användes var i stadsdelen Gunnared i Göteborg år förslag om fysiska förändringar för att göra miljöerna mer trygga och attraktiva. I Husby centrum har besiktningen lett till ett antal konkreta åtgärder, som till exempel förbättrad belysning, gemensamt larm mellan lokalhyresgäster samt särskilda besiktningar för förebyggande åtgärder mot rån. Värdeskåp Bostadsinbrott har blivit allt vanligare i Stockholms förorter. Ofta begås brotten av ungdomar som bor i området och känner till var det förvaras värdesaker. För att hitta åtgärder för att minska bostadsinbrotten installerade vi 150 värdeskåp på prov i Rinkeby och Husby under Försöket föll väl ut. En stor majoritet av dem som fick skåpet var positiva. Dessutom har inget anmält bostadsinbrott ägt rum i dessa lägenheter till dags dato. Under 2009 infördes därför värdeskåp som tillval för alla Svenska Bostäders hyresgäster. Skåpen skruvas fast i en klädkammare och gör det betydligt svårare att stjäla värdesaker som förvaras i hemmen. Värdeskåp mot inbrott. En stulen moped som är parkerad på fel ställe. Åtgärder i centrummiljöer De flesta misshandelsfall och rån utomhus i Stockholms förorter begås i centrummiljöerna, längs centrala gångstråk och kring tunnelbanestationer. Här känner sig många också otrygga, särskilt på kvällar och nätter. Svenska Bostäder har därför gjort två särskilda centrumbesiktningar för att identifiera problematiska miljöer i Husby respektive Rinkeby. Besiktningarna har utmynnat i Information Vi delar med oss av vår kunskap. Det tjänar vi på. Alla med tillgång till internet kan ta del av Svenska Bostäders trygghetsarbete på Där kan du hämta alla kartläggningar, SB 2008 checklistor för trygghetskontroll, parkeringsavtal, brottsofferinformation, mallar för mopedinventering och mer. Information är en viktig del av trygghetsarbetet. Det handlar inte om att skönmåla för att försöka vara en motvikt till negativ publicitet i massmedia, utan om att ge en nyanserad bild och informera om konkreta åtgärder och resultat. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 13

14 Resultat Utvecklingen i Järva Nedan visas utvecklingen mellan 2006 och 2009 i Järva (Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta/Hjulsta). Järva är det enda område där Svenska Bostäder hittills gjort uppföljande enkätundersökningar om utsatthet för brott och upplevd otrygghet. Det första avsnittet visar resultat från 2006 jämfört med 2009 dels i alla de fyra stadsdelarna, inklusive alla fastighetsägare, dels i enbart Svenska Bostäders bestånd i hela Järva. I det andra avsnittet redovisas utvecklingen av den polisanmälda brottsligheten i hela Järva mellan 2007 och Utvecklingen i hela Järva Mellan 2006 och 2009 syns en tydlig positiv utveckling i stora delar av Järva. Utsattheten för brott bland de boende minskade kraftigt i hela Järva samtidigt som den upplevda tryggheten ökade och många platser blev tryggare att vistas på. Den positiva utvecklingen är tydligast i Akalla och Husby. Betydligt färre utsatta för brott I både Akalla och Husby uppgav 15 procent av invånarna att de hade blivit utsatta för brott det senaste året vid enkätundersökningen Tre år senare hade den gruppen i bägge områdena minskat till 10 procent. Det var framförallt stöldbrott som riktas mot de boende som hade minskat. Utsatthet för brott det senaste året, Rinkeby (procent) (n 2006 = 336, n 2009 = 285) NEJ JA Frågan lyder: Har du under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för brott? 2006 uppgav 15 procent av invånarna i Rinkeby att de hade blivit utsatta för brott det senaste året var motsvarande andel 11 procent sade sig 20 procent av invånarna i Tensta och Hjulsta blivit utsatta för brott det senaste året. Tre år senare hade den andelen minskat till 14 procent. Färre i Akalla och Husby upplever brottslighet som ett stort problem År 2006 uppgav 47 procent av den vuxna befolkningen i Akalla att brottsligheten i området var ett stort problem. Den siffran hade 2009 minskat kraftigt - till 39 procent. I Husby var andelen invånare som uppgav att brottsligheten i Husby var ett stort problem 65 procent år År 2009 var motsvarande andel 58 procent. Motsvarande positiva utveckling syns inte i Rinkeby eller Tensta/Hjulsta. Bostadsområdena och centrummiljöerna har blivit tryggare År 2006 uppgav endast 30 procent att de kände sig trygga om de gick ut ensamma sent en kväll i Akalla. Tre år senare var motsvarande andel 42 procent. Många enskilda platser i Akalla blev också betydligt tryggare under perioden. Andelen som känner ibland kände sig otrygga i T-banestationen i Akalla minskade från 36 till 24 procent. Andelen otrygga längs Sibeliusgången minskade från 32 till 18 procent. Många källare, garage och tvättstugor upplevdes också som tryggare. År 2006 uppgav endast 26 procent att de kände sig trygga om de gick ut ensamma sent en kväll i Husby. År 2009 var motsvarande andel 34 procent. Många platser i Husby upplevdes också som betydligt tryggare 2009 jämfört med Andelen som känner ibland kände sig otrygga i T- banestationen i Husby minskade från 37 till 26 procent. Andelen otrygga utanför Tempo minskade från 34 till 18 procent. Andelen otrygga på torget vid ICA minskade från 32 till 25 procent. Även i Husby upplevdes många källare, garage och trapphus ha blivit betydligt tryggare under perioden. I Rinkeby hade inte den generella upplevelsen av trygghet ökat. Däremot hade många platser i området blivit betydligt tryggare att vistas på. Andelen som ibland kände sig 14 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

15 otrygga i T-banestationen i Rinkeby minskade från 39 till 28 procent. Andelen otrygga på Rinkebytorget minskade från 28 till 20 procent. Andelen otrygga vid Rinkebyskolan minskade från 15 till 10 procent. Många källare upplevdes också som betydligt tryggare. Inte heller i Tensta och Hjulsta ökade den generella upplevelsen av trygghet. Men även där hade ett antal platser blivit betydligt tryggare att vistas på. Andelen som ibland kände sig otrygga i T-banestationen i Tensta minskade från 42 till 32 procent. Andelen otrygga i Tensta Centrum minskade från 27 till 20 procent. Även i Tensta och Hjulsta blev många källare betydligt tryggare. Fler i Akalla och Husby tycker att bostadsområdet blivit bättre att bo i År 2006 tyckte 24 procent att Akalla var mycket bra att bo i. Nu tycker 30 procent detta. Fler tycker också att Akalla förtjänar ett högt anseende hos Stockholms befolkning. År 2006 tyckte endast åtta procent att Husby var mycket bra att bo i. Nu tycker dubbelt så många detta. Betydligt fler tycker också att Husby förtjänar ett högt anseende hos Stockholms befolkning. Utveckling Svenska Bostäder Järva : Utsatthet för brott det senaste året (procent) (n 2006 = 537, n 2009 = 362) 100 NEJ JA Frågan lyder: Har du under de senaste tolv månaderna blivit utsatt för brott? Den generella upplevelsen av trygghet ökade mycket kraftigt hos Svenska Bostäders hyresgäster. År 2006 svarade endast 26 procent att de kände sig trygga om de gick ut ensamma sent en kväll i bostadsområdet. År 2009 hade den andelen ökat till 38 procent. Utvecklingen i Svenska Bostäders delar av Järva Svenska Bostäder är den största fastighetsägaren i Järva med totalt drygt 5400 lägenheter, varav den största andelen i Akalla och Husby. Dessutom äger och förvaltar vi två centrumanläggningar med lokalfastigheter i Akalla och Husby. Utvecklingen bland enbart Svenska Bostäders hyresgäster i Järva är ännu mer positiv än utvecklingen totalt. Utsattheten för brott bland Svenska Bostäders hyresgäster halverades mellan 2006 och Från 20 procent utsatta det senaste året till 10 procent. Utveckling Svenska Bostäder Järva : Trygghetsupplevelse (procent) (n 2006 = 547, n 2009 = 363) Trygg Otrygg Går ej ut Frågan lyder: Om du går ut ensam sent en kväll i Akalla/ Husby/Rinkeby/Tensta-Hjulsta, hur känner du dig då? Många platser i närmiljön i Svenska Bostäders fastighetsbestånd upplevdes som betydligt tryggare 2009 än Speciellt positiv var utvecklingen i källare, på gatan utanför bostaden och i trapphuset. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 15

16 Utveckling Svenska Bostäder Järva : Otrygga platser i närmiljön (procent) I källaren På gatan utanför bostaden I trapphuset I tvättstugan I garaget På gården SB 2006 (n = 556) SB 2009 (n = 378) Utveckling Svenska Bostäder Järva : Grannkontakt (procent) (n 2006 = 545, n 2009 = 372) Mycket Ganska Inte Har ingen god god särskilt god kontakt alls Frågan lyder: Hur är din kontakt med dina grannar? Andelen som tyckte att det var mycket bra eller bra att bo hos Svenska Bostäder ökade från 72 till 85 procent mellan 2006 och På parkeringsplatsen I bostaden Utveckling Svenska Bostäder Järva : Bra att bo hos hyresvärd/bostadsrättsförening (procent) (n 2006 = 546, n 2009 = 368) 80 Frågan lyder: Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din stadsdel? Om svaret är ja, på vilka platser. Flera svarsalternativ kan markeras. En trygg boendemiljö stimulerar rimligtvis till bättre grannkontakter. Andelen som hade en mycket god eller god grannkontakt ökade från 61 procent 2006 till 72 procent Mycket Ganska Inte Inte bra bra bra särskilt bra alls Frågan lyder: Allmänt sett, hur bra tycker du att det är att hos din nuvarande hyresvärd/bostadsrättsförening? 16 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

17 Polisanmäld brottslighet i Järva Samtidigt som enkätundersökningarna visar att de boendes utsatthet för brott minskar kraftigt så minskade inte den polisanmälda brottsligheten i Järva totalt under samma period. En förklaring till detta kan vara att den polisanmälda brottsligheten gäller alla brott, även de som inte de boende utsätts för. Flera av de anmälda brott som drabbar boende har minskat under perioden. De anmälda bilbrotten minskade mycket kraftigt, källarinbrotten minskade något. Ett brott som drabbar enbart boende ökade dock något inbrott i bostad. Den polisanmälda brottsligheten minskade endast i Akalla. 2007: anmälda brott 2008: anmälda brott 2009: anmälda brott Brottsutvecklingen i Järva Brottsutvecklingen i Järva, utvalda brottstyper, Misshandel inkl grov Fullbordat biltillgrepp Stöld ur/från motordrivet fordon etc Skadegörelsebrott Inbrott i bostad Inbrott i källare eller vind SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 17

18 Bilaga Svenska Bostäders affärsområden Svenska Bostäder är uppdelat på sex olika affärsområden, varav ett är köpcentrat Vällingby City. Innerstaden Affärsområdet ligger inom följande stadsdelsområden: Kungsholmen, som består av stadsdelarna: Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Lilla Essingen och Stora Essingen) Norrmalm som består av stadsdelarna: Norrmalm, Vasastan, Skeppsholmen samt delar av Östermalm Östermalm som består av stadsdelarna: Östermalm, Hjorthagen, Gärdet, Djurgården och Norra Djurgården Södermalm som består av stadsdelarna: Gamla stan, Riddarholmen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm och Södra Hammarbyhamnen Järva Affärsområdet ligger inom följande stadsdelsområden: Rinkeby-Kista, som består av stadsdelarna: Akalla, Husby, Kista och Rinkeby. Spånga-Tensta, som består av stadsdelarna: Bromsten, Flysta, Solhem, Sundby, Tensta/Hjulsta. Kärrtorp Affärsområdet ligger inom följande stadsdelsområden: Skarpnäck, som består av stadsdelarna: Hammarby höjden, Björkhagen, Enskededalen, Kärrtorp, Bagarmossen, Skarpnäcks Gård, Flaten, Orhem och Skrubba. Ersta-Årsta-Vantör, som består av stadsdelarna: Bandhagen, Dalen, Enskedefältet, Enskede Gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Stureby, Årsta, Örby och Östberga. Farsta, som består av stadsdelarna: Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta Strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen. Sydväst Affärsområdet ligger inom följande stadsdelsområden: Skärholmen, som består av stadsdelarna: Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Hägersten-Liljeholmen, som består av stadsdelarna: Aspudden, Axelsberg, Fruängen, Gröndal, Hägersten, Hägerstensåsen, Liljeholmen, Midsommar kransen, Mälarhöjden, Västberga, Västertorp och Årstadal. Älvsjö, som består av stadsdelarna: Herrängen, Långbro, Långsjö, Älvsjö, Solberga, Örby Slott och Liseberg. Ersta-Årsta-Vantör Västerort Affärsområdet ligger inom följande stadsdelsområden: Hässelby-Vällingby, som består av stadsdelarna: Hässelby Gård, Hässelby Strand, Hässelby Villastad, Grimsta, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta och Vällingby Bromma, som består av stadsdelarna: Abrahamsberg, Alvik, Beckomberga, Blackeberg, Bromma Kyrka, Bällsta, Eneby, Höglandet, Mariehäll, Nockeby, Norra Ängby, Olovslund, Riksby, Smedslätten, Stora Mossen, Södra Ängby, Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda industriområde, Åkeshov, Åkeslund, Ålsten och Äppelviken. Spånga-Tensta 18 SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE

19 Karta över Stockholms stadsdelsområden Rinkeby-Kista Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Hässelby-Vällingby Bromma Bromma Östermalm Östermalm Norrmalm Norrmalm Kungsholmen Kungsholmen Södermalm Södermalm Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Enskede-Årsta-Vantör Enskede-Årsta-Vantör Skärholmen Skärholmen Älvsjö Älvsjö Skarpnäck Skarpnäck Farsta Farsta Källa: Utrednings- och Statistikkontoret i Stockholms stad. SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 19

20 Denna skrift beskriver det systematiska trygghetsarbete som bedrivits av Svenska Bostäder i Stockholm sedan Den innehåller kortfattade beskrivningar av bakgrunden till arbetet, hur problem i bostadsområden identifieras, samarbetet med andra aktörer, konkreta åtgärder och vilka idéer åtgärderna utgår från. Dessutom redovisas resultat av arbetet. I Järva har den upplevda tryggheten ökat och utsattheten för brott minskat på ett i vissa fall påtagligt sätt. Särskilt tydliga är förbättringarna i områden där Svenska Bostäder förvaltar en stor andel av fastighetsbeståndet. Skriften vänder sig till fastighetsägare, byggföretag, bostadsrättsföreningar, boende och deras organisationer, stadsdelsförvaltningar, kommuner, polis och alla andra som på olika sätt arbetar med trygghetsarbete i bostadsområden. Svenska Bostäder 2010 ISBN

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Introduktion tilll. Trygghetscertifiering av bostäder.

Introduktion tilll. Trygghetscertifiering av bostäder. Introduktion tilll Trygghetscertifiering av bostäder www.lautveckling.se 1 Innehåll Landskrona stad - Landskrona Stadsutveckling AB För ökad trygghet i Landskrona 4 Vad innebär trygghetscertifiering? 4

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen 2009 Skärholmens brottsförebyggande råd Vad kan jag som boende i Skärholmen göra? Allra viktigast för att Skärholmen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

ENKÄT OCH CHECKLISTA OM TRYGGHET

ENKÄT OCH CHECKLISTA OM TRYGGHET Förord till trygghetsmaterialet ENKÄT OCH CHECKLISTA OM TRYGGHET Att få bo tryggt och säkert är bland det viktigaste som finns. Vi har låtit ta fram en enkät och en checklista som ska kunna användas för

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SIDAN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 211 En stadsövergripande trygghetsmätning Stockholms stad Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor Projektledare: Niklas Roth Tel: 8-58 4324 E-mejl: niklas.roth@stockholm.se

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Åtgärdsförslag för minskad brottslighet och ökad trygghet på Järva

Åtgärdsförslag för minskad brottslighet och ökad trygghet på Järva Svenska Bostäder/ Ulf malm 2006-06-30 Åtgärdsförslag för minskad brottslighet och ökad trygghet på Järva Detta åtgärdsförslag bygger på kunskap från kartläggningar av Järvaområdet som Svenska Bostäder

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta

Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Trygghet och socialt liv i Tensta/Hjulsta Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2006-06-30 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 SYFTE OCH METOD 5 FAKTA

Läs mer

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms arbetarekommun 197 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med 23 organisationer från föregående år. Vid utgången av 2015 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

Stadsdelsförvaltningen Bromma

Stadsdelsförvaltningen Bromma Stadsdelsförvaltningen Bromma Grottparkens Fritidsträgårdar 10 2-4 år en Gubbkärret Iris Johannelunds 21 1-2 Vi brukar stänga listan vid ca 70-100 pers. för att ge intressenter rimlig chans att få en stuga.

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Husby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Husby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD 5

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun r Beslut Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Tredje kvartalet 2008 S 2008:13 Eva Andersson 2008-11-25 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under 3:e kvartalet 2008, 459 lägenheter

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Trygghet i Hässelby gård

Trygghet i Hässelby gård Trygghet i Hässelby gård Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY GÅRD

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Trygghet i Skärholmen Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2007-11-27 2 Innehåll INLEDNING... 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET... 5 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH METOD... 5 FAKTA OM SKÄRHOLMEN...

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

Checklista. - för trygghetskontroll av bostadsfastigheter

Checklista. - för trygghetskontroll av bostadsfastigheter Checklista - för trygghetskontroll av bostadsfastigheter Fastighetens adress: Fastighetsägare: A. Utemiljö Ja Nej? Sign. Noteringar 1. Är utebelysningen utformad så att mötande personer kan urskiljas från

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Första kvartalet 2008 S 2008:8 Eva Andersson 2008-06-05 Tel: 508 35 042 I nybyggen påbörjades 526 bostäder i Stockholm under perioden.

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar September 211 Västerorts gemensamma sida Visste ni att det nu är 28 819 personer som arbetar inom Polisen, av dessa arbetar 7 27 personer i Stockholm. Av samtliga anställda

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla

Trygghet och socialt liv i Akalla Trygghet och socialt liv i Akalla Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM AKALLA AKALLA BEFOLKNING

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

SB 2008 Trygghetskontroll av bostadsfastigheter Fastigheten besiktigad av:

SB 2008 Trygghetskontroll av bostadsfastigheter Fastigheten besiktigad av: SB 2008 Trygghetskontroll av bostadsfastigheter Fastigheten besiktigad av: Representant från affärsområdet: Datum: Tidigare besiktningar (datum): Fastighetens adress: Referensfastighet för följande adresser:

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen

Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Trygghet och socialt liv i Bagarmossen Svenska Bostäder/SDF Skarpnäck Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Rinkeby 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Rinkeby en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet!

Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet! Med fokus på bra Miljö och ökad trygghet! Här vill vi presentera Skärholmens Fastighetsägares verksamhet och några av de projekt som vi har drivit och erfarenheter från våra framgångsrika samarbeten. Vi

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rågsved

Trygghet och socialt liv i Rågsved Trygghet och socialt liv i Rågsved Svenska Bostäder i samarbete med Familjebostäder och Stockholmshem Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2009-09-11 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Trygghet i Hässelby strand

Trygghet i Hässelby strand Trygghet i Hässelby strand Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 2008-03-12 Innehåll INLEDNING 4 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 4 BAKGRUND 4 SYFTE OCH METOD 4 FAKTA OM HÄSSELBY STRAND

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning

Trygghet och socialt liv i Akalla 2009 en uppföljning Trygghet och socialt liv i Akalla en uppföljning Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -12-14 2 Innehåll INLEDNING 5 OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET 5 BAKGRUND 5 S YFTE OCH METOD

Läs mer

European Crime Prevention Award

European Crime Prevention Award ECPA European Crime Prevention Award 2010 Tema: Brott i hemmiljö förverkligandet av det säkra hemmet Fyra bidrag till den svenska uttagningstävlingen Innehåll Om tävlingen... 2 Presentation av fyra projekt...

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad

Kartläggning av våld i nära relationer i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande SON 2013-11-26 Sida 1 (9) 2013-11-05 Handläggare Pia Modin Telefon: 08 508 25618 Till Socialnämnden Kartläggning av

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Rinkeby

Trygghet och socialt liv i Rinkeby Trygghet och socialt liv i Rinkeby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB 0-0-30 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM RINKEBY RINKEBY

Läs mer

Trygghet och socialt liv i Husby

Trygghet och socialt liv i Husby Trygghet och socialt liv i Husby Svenska Bostäder Ulf Malm/ Malm Kommunikation AB -- 2 Innehåll INLEDNING OM KARTLÄGGNINGAR AV TRYGGHET OCH SÄKERHET BAKGRUND SYFTE OCH METOD FAKTA OM HUSBY HUSBY BEFOLKNING

Läs mer

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel TITEL TILLGÅNG FRAMSIDA TILL STADSKVALITETER RAD 2 Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel 2015-04-23 Datum BAKGRUND Stockholm stad har påbörjat arbetet med en kommission

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen

Upplevd trygghet och anmälda brott på Kungsholmen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM STÖD TILL RESULTATST YRNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) DNR 1.6-692-2012 2012-12-03 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Upplevd trygghet och anmälda brott

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

Förslag till Vision Järva 2030

Förslag till Vision Järva 2030 ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DPLNR 106 DNR 255/2008 SID 1 (5) 2008-09-29 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 14 oktober 2008 Äldreförvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia Järvalyftet Vision Järva 2030 Capital of Scandinavia Järvafältet 1939 Sida 2 Sida 3 Höga ambitioner då En intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö - - - som lägger något av stenstadens intensitet,

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1

TRYGG I STOCKHOLM? 2011 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 TRYGG I STOCKHOLM? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning SOCIALFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR UTVECKLINGSENHETEN 1 2 STOCKHOLMS STAD Trygg i Stockholm? 11 En stadsövergripande trygghetsmätning

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012).

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012). Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev december Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: december 2013 Inbrott

Läs mer

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm d d y k s h c o n a k r e v å P av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm och grundvattnet Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Den ska binda samman de norra

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011.

Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 2006 2011. Redovisning av brottsutvecklingen i Fisksätra år 26 211. I denna redovisning används tre olika källor: - Brå:s rapport: Lokala poliser Hinder och möjligheter med lokala poliskontor - Statistik på polisanmälda

Läs mer

Pirr i magen i Stockholm

Pirr i magen i Stockholm Pirr i magen i Stockholm Hur tror du att Adam kände sig när han ringde till Zohra? Hur tog sig Adam till mötesplatsen? Adam åkte tunnelbana. Vilka personer mötte han där? Adam mötte Zohra, hennes föräldrar

Läs mer

Områdesindelning för LSS-hälsan i Stockholms stad

Områdesindelning för LSS-hälsan i Stockholms stad Områdesindelning för LSS-hälsan i Stockholms stad 1. Kista Borgarfjordsgatan Dovregatan 4 Dovregatan 10-12 Helsingörsgatan 48 Kista Allé väg 37 Köpenhamnsgatan 16 Limfjordsgränd 6-7 Senior 1 Senior 2 Tönsbergsgatan

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Trygghet i Skärholmen

Trygghet i Skärholmen Ska göras till pdf när svar kommit Trygghet i Skärholmen Åtgärdsplan för ökad trygghet och minskad brottslighet i Skärholmen 2010-2012 Skärholmens brottsförebyggande råd Samarbete för trygghet och utveckling

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

Kallelse till sammanträde 15/2014

Kallelse till sammanträde 15/2014 Stadsbyggnadsnämnden 2014-12-01 Kallelse till sammanträde 15/2014 Stadsbyggnadsnämnden Tid Torsdagen den 11 december 2014, kl. 16.00 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Byggnadsdelegerade

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Cykelparkera vid tunnelbanan

Cykelparkera vid tunnelbanan Cykelparkera vid tunnelbanan En inventering av cykelparkeringsmöjligheter vid tunnelbanestationer Malin Ingemarson SEPTEMBER 2009 Genomförande Samtliga tunnelbanestationer utanför Stockholms innerstad

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

JÄRVA RENT OCH SNYGGT

JÄRVA RENT OCH SNYGGT SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2013-02-13 Under 2012 har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista,

Läs mer

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna?

AL /07. Brott mot äldre. - var finns riskerna? AL 480-6198/07 Brott mot äldre - var finns riskerna? Dokument Sida RAPPORT 1 (7) Upprättad av Datum Diarienr Version David Holtti 2007-08-07 AL 480 6198/07 01.00 Inledning Göteborgs-Posten har under våren

Läs mer