1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar."

Transkript

1 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B säger 1 osv. Ledaren bryter övningen efter en stund och byter ut 1 mot en klapp. Efter en stund bryts övningen igen och även 2 byts ut, denna gång med en klapp på knäna. Sedan byts 3 ut på samma sätt, t.ex. klapp på huvudet. Förslag på frågor Hur görs parindelningen bäst?

2 ADJEKTIVSAMLING Att öva upp förmågan att se positiva egenskaper hos andra samt att få positivt tillskott till min egen självbild. Öva på alfabetet. Blädderblock eller papper och penna Alla åldrar. Gör namnpoesi. Skriv upp barnens namn på ett papper, vertikalt (en bokstav per rad) och ett namn per papper så att varje barn får var sitt papper. Ta ett namn i taget. Uppgiften är att tillsammans komma på adjektiv eller beskrivande fraser för vardera bokstaven i barnets namn. Säg en bokstav i taget (eller ljuda) och låt barnen komma med förslag. När ni enats om något skriver du detta. Använd bokstäverna i barnets namn som första bokstav för beskrivningen. När ni är färdiga med alla bokstäver i namnet fortsätter ni med nästa namn. Fortsätt tills alla barnen fått varsitt papper. Sätt gärna upp beskrivningarna på väggen. - Tycker du att beskrivningen stämmer på dig? - Är det något du saknar i beskrivningen? - Hur kändes det att höra andra beskriva dig? - Hur kändes det att beskriva andra? Man kan även utveckla övningen genom att låta övningen vara en upptakt till att låta barnen rita ett självporträtt. Använd samma papper som namnet/beskrivningen är på eller ett tomt som barnen sedan får klistra eller tejpa ihop med namn-pappret. Som lärare/ledare är det bra att själv börja med att skriva sitt namn och låta barnen beskriva dig. Anpassa nivån efter barnets ålder, exempelvis ljuda bokstaven och ge exempel på adjektiv och andra beskrivningar som börjar på bokstaven och låta barnen välja mellan dem. Skriv även om barnen inte kan läsa. Att se sina förslag i skrift har ett mervärde ändå.

3 ARMBRYTNING Samarbeta eller tävla? Hur tänker eleverna kring detta? Alla åldrar. Två och två bryter arm under 1 minut. Varje seger ger en belöning, ex. en non-stop. Genom att samarbeta vinner man fler. Att samarbeta lönar sig, istället för att tävla och kämpa emot.

4 ATT BYGGA EN SAGA Att träna barnen i att tänka i flera steg sekventiellt tänkande. Detta är en indelning till att lära sig att det man gör och säger har olika konsekvenser och det, i sin tur, är en nödvändig förståelse för att man skall kunna lära sig att ansvara för konsekvenser av eget handlande. Kan anpassas efter ålder. Börja med att hitta på en historia om precis vad som helst. Låt sedan barnen turas om att bygga på den. Säg en mening eller två och uppmuntra barnen att göra det samma genom att fråga och vad händer sedan?. variera mellan historier som är fantasifulla och öppna ( En gång för länge sedan flyttade en flicka till ett nytt hus vad hände sedan? ) och sekvenser med välkända steg ( En pojke skall baka en kaka. Första blandar han alla ingredienser och sedan vad hände sedan? ). Du kan också utgå ifrån en aktuell situation som barnen är spända inför och tillsammans fundera över vad följden kan bli av olika alternativ. - Blev sagan som du trodde? - Hur bestämde du dig för vad sagan skulle byggas på? - Hur vet man vad som ska hända härnäst? - Vad är en konsekvens? Använd historier som ligger nära barnens vardag. Använd begreppen INNAN och SEDAN och FÖRE och EFTER för att tydliggöra det sekventiella och orsakssambanden. Träna på begreppen vid behov. Använd dem sedan när du vill tydliggöra orsakssamband och få barnet att förstå sin del i det hela.

5 Om man vill utveckla övningen kan man använda tecknande istället för ord. Börja högst upp (eller längst ned) på ett papper. Börja rita något t ex huvudet på en gubbe. När det är klart viks kanten ned, så att den täcker nästan allt man ritat men lämna en sista bit av teckningen (t ex strecken för halsen). Lämna över teckningen (som man bara ser några streck av) och be nästa person fortsätta på teckningen som de alltså inte vet vad den föreställer. Fortsätt sedan på samma sätt tills bilden är klar. Veckla upp den och njut tillsammans av ert mästerverk! Diskutera vad varje bit föreställer och vad var och en trodde att teckningen skulle föreställa. Fundera också på vad det var som gjorde att ni uppfattade teckningen på det sätt ni gjorde (vilka detaljer som var avgörande). Prata om hur OLIKA personer kan uppfatta SAMMA sak och hur man skall göra, i andra situationer, för att man skall förstå hur andra ser på saken. Om vi funderar över vad som kan hända på grund av sådan vi gör och säger blir det lättare att ta ansvar för våra handlingar efteråt.

6 BALANSÖVNING Tillitsövning Alla åldrar. Stå två och två mitt emot varandra. Sträck ut armarna mot varandra så att handflatorna möts. Ha raka fingrar. Böj försiktigt armarna och luta mot varandra. Fötterna får inte flyttas. Hur långt kan ni gå utan att krocka med huvudet? Byt partner (flytta ett steg åt höger eller vänster). Stå nu med tåspetsarna mot varandra och fatta varandras händer. Spänn armarna och luta försiktigt bakåt med rak rygg och raka ben. Försök att komma till en punkt där båda har raka armar. Kan vara svårt om eleverna är väldigt olika stora. Hur gör man för att hitta tyngdpunkten? Berätta.

7 BESLUT & KONSEKVENS Att bekanta sig med orden beslut och konsekvens för att i förlängningen lära sig att göra val och fatta beslut utifrån vilka konsekvenserna blir av beslutet. Kan anpassas efter ålder. Börja övningen med att förklara orden val, beslut och konsekvens. Förklara att beslut är ett val man gör och att varje beslut följs av en konsekvens: det som händer på grund av beslutet. Hitta sedan på olika situationer som barnen känner igen, eller utgå från exempel nedan. Skriv situationen mitt på ett stort papper och låt sedan gruppen komma på så många svar som möjligt på frågan: Vad skulle konsekvensen kunna bli? Fortsätt på samma sätt med några fler situationer. Avsluta med att låta barnen ge egna förslag på situationer där de fattar beslut och som ni kan fundera ut vad konsekvenserna blir av. Exempel, vad skulle konsekvensen bli om: 1. Du frågar någon om de vill leka? 2. Du glömmer mössan hemma en kall dag? 3. Du ger fröken en kram? 4. Du vattnar blommorna? 5. Du lägger dig sent på kvällen? 6. Du knuffar någon? 7. Du hjälper en vän? 8. Du tar något som inte tillhör dig? - Vad är ett beslut? - Vilka beslut brukar du fatta? - Hur väljer du ut beslutet? - Har du fattat något beslut som du tycker var svårt? - Var det lätt att komma på möjliga konsekvenser? - Vad kan vara bra med att fundera ut konsekvenserna innan? Dåligt? Både vuxna och barn fattar varje dag massor med beslut. Ett beslut är ett val som man gör. Varje beslut har en konsekvens. Konsekvensen är det som sker efter beslutet, på grund av det. Konsekvenserna bestämmer om det är ett bra beslut eller inte är det. Man kan lära sig att fatta bättre beslut om man funderar över konsekvenserna innan man väljer (även om man aldrig kan veta säkert vad konsekvenserna blir) Det är också bra om man har många OLIKA beslut att välja mellan.

8 BETEENDEREFLEKTION Reflektion över mitt egna beteende. Papper och penna Eleverna bör vara skrivkunniga. Låt var och en enskilt reflektera över och skriva ner, exempelvis, när han/hon senast: Tog ansvar Var modig Var hjälpsam Visade medkänsla Var egoistisk Låt barnen berätta för varandra om sina noteringar och vad handlingarna eventuellt har lett till och om de är speciellt stolta över någon handling.

9 BILAR I GARAGET Samarbete, uppmärksamhet och tillit. Passar alla åldrar. Dela gruppen i två lika stora grupper. Deltagarna placeras i två ringar med den ena utanför den andra. Deltagarna i den inre ringen är bilar och måste blunda, och deltagarna i den yttre ringen är chaufförer. Ringarna går åt olika håll och när en signal ges greppar chaufförerna den bil som står framför. Nu ska bilarna köras runt i rummet en stund under tystnad och vid signal placeras i garaget. När alla bilarna står i garaget, och alla förarna en bit därifrån, kan bilarna öppna ögonen. Nu gäller det för bilarna att hitta tillbaka till sin chaufför. Det är fritt fram för bilarna att bli provkörda av olika chaufförer tills de hittar rätt. - Vill du provköra mig?

10 BLINDGÅNGARE Samarbete, förtroende. Alla åldrar. Dela in eleverna två och två. En ska vara blind och får inte titta. Den andre ska leda den som är blind runt i rummet utan att han/hon krockar med andra personer och saker. Börja försiktigt och låt ledaren hålla om den som är blind så att den känner sig trygg. Efter hand kan man göra det svårare och låta den blinde hålla i ledarens hand. Vill man avancera ytterligare kan ledaren hålla sin hand eller ett finger i ryggen på den som är blind. Då måste den som är blind svänga höger respektive vänster när ledaren säger till. När ledaren tar bort handen eller fingret från den blindes rygg måste denna stanna. Den här leken blir ännu svårare om ledaren inte allas rör den som är blind utan bara säger vart den ska gå.

11 BLINDSTYRE Samarbete och tillit. Inte för de allra minsta. Eleverna står två och två. Den ena står bakom den andre och håller händerna på hans/hennes axlar. Den som står längst fram blundar. Den som står bakom ska nu styra sin kompis runt i rummet utan att prata. Tryck vänster och släpp höger hand = sväng vänster. Tryck höger och släpp vänster = sväng höger. Tryck med båda händerna = rakt fram, släpp båda händerna = stå still.

12 BOLLAR I LUFTEN Samarbete, uppmärksamhet. Kan anpassas efter ålder. 3-6 bollar eller ärtpåsar som är lätta att greppa (garnnystan) Deltagarna kastar alltid bollen till samma person och tar alltid emot bollen från samma person. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Syftet är att få så många bollar som möjligt i luften. Variant 1: små barn: Garnnystan Ledaren börjar kasta till ett barn men håller kvar tråden. Barnet hugger tag i tråden och kastar vidare. Det bildas ett vackert spindelnät av tråden. Variant 2: Barn som ännu inte kan fånga kastande bollar. Vi rullar bollen mellan oss och för in ytterligare bollar i rullandet allt eftersom.

13 BOLLARNA Samarbetsövning 6 bollar med olika färger eller av olika storlekar Klocka Röj undan i klassrummet så du har en friare yta. Lägg ut bollarna. Instruera gruppen att alla gruppmedlemmar ska vidröra alla bollar. Starta sedan snabbt gruppen så att de inte hinner tänka ut för mycket hur de ska göra som grupp. Valde man automatiskt att jobba ihop som grupp eller körde var och en sitt race? Fråga gruppen om de kan komma på fler sätt att vidröra bollarna, så att det "gynnar" gruppen. Be dem också tänka på om man kan spara tid på olika alternativ. Ta nu tiden på gruppen och be dem pröva/finna olika lösningar för att pressa tiden. I detta moment ska de ha tid att diskutera lösningar med varandra. Sedan får gruppen prova en ny lösning. Du tar tiden när gruppen är klara för att testa en lösning.

14 BOLLÖVNING Koncentration, motorik, samarbete. Boll Inte för de allra yngsta. Deltagarna placeras i en ring. En boll kastas runt mellan gruppmedlemmarna. Alla ska ha fått bollen en gång. Samma ordning gäller under hela övningen. Starta med att alla har sina händer framför sig. När man fått bollen flyttar man sina händer bakom ryggen. På detta sätt vet man vilka som det är ok att kasta till. Första rundan: Hej, jag heter Vad heter du? Andra rundan: Hej (namnet på den man kastar till) Tredje rundan: Tystnad Tempot kan öka så länge gruppen klarar uppgiften bra. Ökning av svårighetsnivå: Använd fler bollar, låt gruppen röra sig runt, byta plats i ringen. Skicka runt föremål åt höger och vänster samtidigt som bollen kastas runt.

15 BRAINSTORMING Att öva upp sin kreativa förmåga att tänka ut många lösningar på ett problem. Blädderblock eller papper och penna Kan anpassas efter ålder. Läs eller berätta en saga för barnen en som innehåller någon form av beslutssituation. Hitta på en egen eller använd exemplet nedan. Avsluta sagan med ett problem. Uppgiften är att komma på så många lösningar som möjligt oavsett om de är bra eller dåliga, rimliga eller orimliga. Exempel: I ett torn i en borg i den stora skogen sitter en prinsessa. Hon är tillfångatagen av en elak häxa. Just den här dagen rider en prins förbi, han ser prinsessan och undrar om han kan hjälpa henne på något sätt. Prinsessan vill hemskt gärna komma bort från tornet. Hur kan hon göra för att komma därifrån. - Hur många förslag kom ni på? - Var det lätt eller svårt att hitta på lösningar? - När är det mer bra att vara påhittig? - Brukar du hitta på många förslag innan du bestämmer dig för något? - Vad kan man göra för att hjälpa till om en vän har problem? Kom ihåg att uppgiften är att komma på så många svar som möjligt, inte så bra som möjligt. Undvik att utvärdera svaren. Hjälp barnen att tänka fritt. Beröm inte heller enskilda förslag det styr barnens svar åt samma håll. Om beröm förekommer kan uteblivet beröm uppfattas som kritik.

16 DIRIGENTEN Samarbete, se varandra. Alla åldrar. Gruppen sitter på stolar i en ring. En person lämnar rummet. Ledaren bestämmer vem som skall var dirigent. Dirigenten leder nu de övriga i att klappa på knä, kinder eller andra rörelser. Den person som lämnat rummet kommer in och skall försöka komma på vem som är dirigenten.

17 DRÖMHUSET Upplevelseövning, vikten av en dialog i gruppen. Från skolår fem. Tuschpennor Stora papper (blädderblocksblad eller minst A3) Dela in gruppen om fyra-fem deltagare. Ge varje grupp papper och penna. Grupperna får som uppgift att rita sitt drömhus på två minuter, medan alla håller i pennan samtidigt. All kommunikation är förbjuden! När två minuter gått får grupperna vidare instruktioner om att vända på pappret (eller att ta ett nytt papper). Grupperna får ytterligare två minuter att rita sina drömhus då alla håller i pennan men nu är kommunikation tillåten. Låt sedan grupperna visa upp sina drömhus. Jämför det första och det andra drömhuset och låt grupperna resonera om varför det blev skillnad mellan teckningarna. - Var det lättare att rita under tystnad eller när gruppen fick kommunicera? - Vad hände i gruppen när kommunikation var förbjudet? (Tog t ex någon kommandot?) - Vad hände i gruppen när kommunikation var tillåtet? - Vilket hus blev bäst? Allas deltagande och ansvar i gruppen är viktigt för att få fram bästa möjliga drömhus. Slutresultatet är inte det viktiga det är istället processen dit, vägen fram, och dialogen som är mest betydelsefull. Eventuellt blir huset vackrare om någon tar tag och styr pennan, men då är det inte längre gruppens drömhus som tar form.

18 EGENSKAPER Att träna elevernas sociala kompetens och självkännedom. Papper och penna Inte för de allra minsta Presentera endast en punkt i taget. 1 Skriv en lista på egenskaper som människor har. 2 Sätt kryss vid fem egenskaper som du själv har. 3 Sätt stjärnor vid fem egenskaper som du vill att en vän/kamrat ska ha. Övningen leder till eftertanke. Har jag själv de egenskaper jag värdesätter hos andra?

19 FAMILJEN SMITH Rörelsesaga. Kan anpassas efter ålder. Dela upp barnen i olika led och ge dem varsin roll i sagan. Be dem att stå på led med tvillingarna längst fram, storasyster bakom o.s.v. Varje gång berättaren nämner en person ska den springa till andra sidan av rummet och tillbaka och ställa sig sist i sitt led. Familjen Smith köper julgran. Vem vill köpa julgranen i år, sa mamma Smith en kväll två dagar före julafton. Det vill vi, sa tvillingarna Smith. Sakta i backarna, sa pappa Smith. Jag vill nog vara med. Men pappa, dina granar barrar direkt, sa storasyster Smith. Just det, sa mamma Smith. Orättvist, sa pappa Smith. Egentligen är det min tur, sa storasyster Smith. Eller min, sa mamma Smith. Vi vet, sa tvillingarna Smith. Hela familjen Smith köper julgran i år. OK, sa mamma Smith, pappa Smith och storasyster Smith, och tvillingarna Smith hurrade. Hitta gärna på egna sagor tillsammans med eleverna.

20 FLYTTA RINGEN Samarbete. Rockring Alla åldrar. Eleverna står i en ring och håller varandra i händerna. Mellan två elever hänger man en rockring. (Barnen ska ha sina armar igenom ringen så att rockringen hänger som på en krok). Nu ska man förflytta ringen av elever så att en elev i sänder får gå genom rockringen utan att släppa sina kamraters händer. Om man vill göra det lite svårare kan man ha flera rep/rockringar igång samtidigt i gruppen. Om man har ringar av olika storlek kan man låta dem gå i olika riktningar (de ska börja på olika ställen i ringen). En annan variant är att man istället skickar rockringen runt ringen av elever. Man kan ta tid och se om det ex. går fortare om man samarbetar bättre, peppar varandra osv.

21 FORMBLIND Samarbete. Inte för de allra minsta. Alla elever står i en ring och håller varandra i händerna. Man blundar medan man efter ledarens instruktioner bildar olika former till exempel cirkel, kvadrat eller triangel.

22 FOT MOT FOT Samarbetsövning. Lappar med kroppsdelar på Kan anpassas efter ålder. Gruppen bildar en staty genom att dra lappar ur en slumpvis hög. Ex. två elever går fram på golvet. Drar fot och hand ur högen. Då ska de lägga de kroppsdelarna mot varandra. Nästa elev drar två nya lappar Knä och armbåge och sätter då sin kroppsdel mot någon som redan finns i statyn, o.s.v. Tips! Låt lapparna ligga mellan beröringen så att de verkligen rör vid varandra. Undvik kroppsdelar som rumpa, mage, bröst.

23 FRÅGELÅDAN I den här övningen är det främst självkännedom och empati som tränas. Frågelappar Övningen kan anpassas efter ålder. Gruppen delas in i mindre grupper om cirka 4-6 personer. Varje grupp får en egen fråga som alla i respektive grupp ska besvara individuellt. Personerna i en av grupperna får sedan individuellt besvara frågan inför den stora gruppen, dock enbart genom att säga sina svar, ej läsa upp frågan! När de andra grupperna fått höra svaren från alla i den första gruppen får de sedan gemensamt inom gruppen resonera sig fram till vilken fråga de tror att den första gruppen fått? Övningen fortsätter sedan med att grupperna i tur och ordning redovisar sina svar inför den stora gruppen medan de andra grupperna gissar frågan. Förslag på frågor Vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen? Om du skulle ändra på något i ditt liv, vad skulle det vara? Vad gör dig rädd? Vad önskar du att du vore bra på? Vilken sport utövar du eller tycker du om? Vad är den viktigaste egenskapen hos en vän? Vad gör dig trygg? Hur visar du att du inte bryr dig? Vad gör du när du blir ledsen?

24 Övningen kan varieras på flera olika sätt, exempelvis: Anpassa frågorna efter ålder på deltagarna. Alla frågor läggs i en frågelåda. Varje deltagare drar varsin fråga och besvarar den individuellt inför gruppen. Gruppen delas in i mindre grupper (eller par) och drar en eller flera frågor som man i gruppen resonerar utifrån. För de yngre barnen som ännu inte är läskunniga kan varje fråga ha en tillhörande bild som symboliserar vad frågan handlar om. Frågorna kan då läsas högt och barnen besvarar dem i tur och ordning. En talpinne används med fördel.

25 FÖLJA JOHN Uppmärksamhet, se varandra. Passar alla åldrar. Alla i gruppen väljer ut en John tyst för sig själva. Det gäller att följa sin John och göra samma rörelser. Övningen börjar med att alla står utspridda och blundar. Vid signal tittar alla och följer sin John. OBS! Det ska göras diskret så att man inte avslöjar vem man följer. Variant: Placera dig mitt mellan två personer utan att avslöja vilka och se till att du alltid är mellan de båda även när alla rör sig runt i rummet.

26 FÖRÄNDRING I GRUPP Samarbete, uppmärksamhet. Passar alla åldrar. Alla ställer sig på golvet. Nu ska man utan att säga något välja ut två personer ur gruppen. Nästa moment är att placera sig på samma avstånd ifrån de utvalda personerna. Gruppen kommer nu att förändras till dess att alla har hittat sin plats och har sina utvalda personer på samma avstånd. Vad händer när en person får förflyttning? Placera någon ur gruppen en bit bort. Nu måste alla/många hitta en ny plats för att återfå sin placering mellan de utvalda. Vad händer i gruppen när man gör en förändring?

27 GRÄNSEN Samarbete eller tävling? Hopprep Två lag står på led på var sin sida om en gräns(markerad linje, hopprep etc.). Alla ska nu försöka få den som står mittemot att komma över till den egna sidan. Alla medel är tillåtna (ej bära över varandra). Håll på i 2 minuter. Övningen går ut på att samarbeta, ej tävla. (Varför ser man övningen som en tävling?)

28 HIT MEN INTE LÄNGRE Självkännedom. Passar alla åldrar. Gruppen står på två led vända mot varandra (några meters mellanrum). Varje person i det ena ledet går sakta mot sin kompis i det andra ledet. Den som väntar ska känna efter hur nära man vill släppa kompisen som kommer gående. Försök uttryck detta med ögonen så att den andre uppfattar detta. Byt sedan uppgift. Går det att visa hur nära man vill släppa den andre in på sig? Vad kan skillnaden bero på? Finns kulturella skillnader?

29 KAMALAS SPEGEL Samarbete, se varandra Passar alla åldrar Stå två och två mittemot varandra. En är spegel och följer med i de rörelser den andre gör. Börja långsamt. Ex på uppgifter till den som speglar sig: - Du provar jeans och är inte riktigt nöjd med resultatet - Du håller på att kamma dig och blir jättenöjd med vad du ser.

30 KILLAR OCH TJEJER, GUBBAR OCH GUMMOR Värderingsövning Man bör vara skrivkunnig. Var och en skriver på ett papper så många namn för killar, män resp. tjejer, kvinnor som möjligt. (ex. kille, gubbe, snubbe, tjej, kvinna, tant, brud etc.) Därefter samma sak i smågrupper(antingen blandade grupper eller enbart killar resp. tjejer) Redovisa i storgrupp. Vilka fem tilltal tycker du själv är OK. Används vissa tilltal i speciella grupper eller situationer?

31 KLAMYDIA Praktisk övning sex- och samlevnad Äldre elever/ungdomar. Utse en person som har klamydia, en person som är läkare (eller skolsköterska) och resten är friska. Alla går omkring och hälsar på varandra. Friska personer använder sina namn och smittade personer använder namnet klamydia. Läkaren hälsar genom att säga botad. Om frisk person hälsar på en klamydiaperson så blir den friska smittad. Hur lång tid tar det att sprida smittan i en grupp. Nästa steg är att introducera kondomer. Nu får 2-3 personer kondomer (papperslappar). Övningen börjar nu om från början med en smittad person. De som har kondomerna hälsar genom att säga kondom och lämnar alltid ifrån sig kondomen. När en frisk eller smittad hälsar på en kondom byter kondomen ägare utan att någon smitta förs vidare. För övrigt går övningen till som ovan - Hur fort sprids smittan då man har kondom? - Hur många kondomer behövs för att hålla gruppen frisk?

32 KNUTEN Samarbete Alla åldrar Ett jämnt antal barn står i en ring. På en gemensam signal blundar alla, räcker fram sin högra hand och går inåt i ringen. När alla står tätt ihop gäller det att, med slutna ögon, fatta någon annans hand. När alla håller i någon i sin högra hand är det den vänstra handens tur att hitta en kamrat. När alla håller någon med båda händerna får man öppna ögonen. Nu ska man, utan att släppa varandras händer, försöka få ordning på knuten som bildats. Man har klarat uppdraget när man lyckas reda ut knuten till en ring. Det kan vara bra att ha en ledare som hjälper till att få ihop händerna. Det kan också bli så att flera ringar bildas.

33 KOMPIS FINNES Hitta nya vänner, lära känna människor man annars inte skulle ha trott sig ha utbyte av. Papper Penna Tejp Från skolår fem. Skriv en annons på ett papper, typ kontaktannons där du beskriver dig själv som du vill bli beskriven, personlighet, dina intressen m.m. Skriv en överskrift som gör andra nyfikna att läsa din annons. Skriv sedan ditt namn svagt på baksidan så att det inte syns igenom. Du får sedan ett nummer av ledaren som skrivs över din text. Ledaren samlar in alla annonser och sätter sedan upp dem, med namnet inåt, på väggarna runt om i rummet. Alla deltagare går sedan runt och läser annonserna och skriver ner numret på de personer som stämmer in på mig och som man vill lära känna mer. Man får välja obegränsat antal nya vänner. När alla är klara läser ledaren upp samtliga annonser och berättar vilket nummer de har. Ledaren läser också upp namnet på den som skrivit. Alternativt får den person som skrivit annonsen själv säga till när ens egen annons lästs upp.

34 KÄNSLOHAVET Att träna social kompetens och självkännedom. Från skolår ett. Tuschpennor Stora papper (blädderblocksblad eller minst A3) Skriv känslouttryck på stora lappar och placera dem på golvet. Be eleverna att ställa sig på den känsla som de känner just nu, i morse, efter en viss händelse eller liknande. Exempel på känslor: Arg, ledsen, bekymrad, sorgsen, lugn, glad, sprallig, irriterad, rädd, sur, nöjd, stressad. - Eventuellt kan man låta alla få möjlighet att kort berätta/kommentera varför de valt den känslolapp de ställt sig på. - Diskutera det faktum att man kan känna olika eller lika inför samma situation. Den här varianten kan även användas som en fyrahörnövning.

35 KÄNSLOLOPPAN Att träna sig i att hantera känslor. Papper Färgpennor Vik en loppa av ett kvadratiskt papper. Skriv känslor innanför flikarna och måla olika färger på utsidan av flikarna. En person säger en siffra mellan 1 och 10 och den som håller i loppan räknar genom att öppna och stänga loppan. Därefter får personen välja en färg och berättar något utifrån den känsla som står under fliken. Alternativ till loppan är Hemliga lådan - Frågelådan, som innehåller lappar med olika känslor och situationer som man kan berätta kring. (Förslag på text till lapparna finns i lärarhandledningarna till Livsviktigt - materialet). Ytterligare en variant är Känslotärningen. En stor trätärning som rullas på golvet mellan gruppdeltagarna. På sidorna står olika känslouttryck. Ett tips är att skriva med blyerts så att känslorna kan varieras beroende på grupp och situation. Man kan även klistra lappar med känslorna på, bild eller text.

36 KÄNSLOR I PAR Fundera över sina känslor. Inte för de allra minsta. Gruppen delas in i par. Paren står med ryggarna mot varandra. En ledare läser upp olika påståenden. När de hört påståendet vänder de sig om mot varandra och visar med känslouttryck och kroppsspråk vad de känner för påståendet. Exempel på påståenden: 1. Din kompis berättar att hon fått alla rätt på ett prov som du har misslyckats på trots att du trodde att du kunde ämnet. 2. Du får en komplimang av en lärare som hela klassen hör. 3. Du måste vara barnvakt åt din lillebror i kväll. Tänk igenom parindelningen. Diskutera att man känner olika för samma sak och att man kan känna flera känslor i en och samma situation.

37 KÖRA TÅG Samarbete och tillit. Inte för de allra minsta. Placera flera vagnar efter varandra med händerna på varandras axlar. Det är den sista i ledet som kör och för. Hur gör man för att hela tåget ska röra sig dit föraren vill? Försök även att backa tåget.

38 LAKANET Att träna elevernas samarbetsförmåga. Övningen kan eventuellt göras med lag som tävlar mot varandra, men man kan även låta gruppen tävla mot sig själv för en bättre tid. Placera en grupp elever (10-12 personer) på ett lakan och be dem vända på lakanet så snabbt de kan. De får inte ställa sig utanför lakanet och heller inte hålla sig i väggar etc. som kan finnas i rummet. Övningen är en samarbetsövning som blir svårare ju fler personer som placeras på lakanet.

39 LEDA FINGER Samarbete. Alla åldrar. Två elever står mitt emot varandra med pekfingrarna mot varandra. Båda ska tänka ut varsin plats i rummet dit de vill komma utan att säga det till den andre. När en utav dem gör en rörelse gäller det för den andre att följa med och inte tappa kontakten. Det gäller alltså att kompromissa och samtidigt försöka få övertaget utan att släppa kontakten. Båda får göra rörelser och båda måste följa varandra. Vill man göra övningen svårare kan man låta bli att titta.

40 LIKA/OLIKA STRETCH Bekanta sig med begreppen LIKA och OLIKA, lära sig om skillnader och likheter, träna upp förmågan att minnas och att lyssna. De flesta åldrar om kriterierna anpassas därefter. För små barn fungerar övningen bästa om kriterierna är konkreta och tydliga ex. efter kön. För att passa äldre kan övningen göras svårare genom att skapa kriterier utifrån sådant som inte syns men som kan antas vara sådant som de flesta vet, ex speciella fritidsintressen. Förbered övningen genom att fundera ut ett antal kriterier som passar in på en del elever men inte på alla, t ex färg på kläderna, hårfärg, fritidsintressen el dyl. Inled sedan lektionen med att be eleverna sätta sig så att det ser varandra ex. i en ring. Utgår från ett av kriterierna och be de som passar in på beskrivningarna att ställa sig upp, utan att avslöja vilket kriteriet är. Säg sedan: Vad är det som gör dessa barn LIKA varandra men OLIKA oss? Låt de andra eleverna gissa. Fortsätt på samma sätt med de andra kriterierna. - Vad betyder LIKA? Vad betyder OLIKA? - På vilket sätt kan man vara LIK/OLIK någon? - Hur känns det att vara lik/olik någon? - Vem har du lättast att acceptera, den som är mest lik eller den som är mest olik? - Vad kan du vinna på att acceptera att någon är olik/lik dig? - Kan man vara både olik och lik någon? Man kan vara LIKA eller OLIKA utan att det ena är bättre eller sämre eller rätt eller fel. Om man vill utveckla övningen kan man dela in eleverna i par eller mindre grupper och låta dem hitta på egna kriterier och sedan leda övningen eller ha ett tema på samlingen varje dag då de får berätta vad de tycker om/inte tycker om olika saker, t ex mat, favoritlek eller favoritspel eller andra saker om sig själva ex hur många syskon de har, vad deras föräldrar jobbar med eller vad de vill bli när de blir stora. Välj en sak per dag som ni pratar om, och låt varje elev berätta själv. Se till att du kommer ihåg det de berättar och börja sedan nästa dag med att enligt övningen ovan be vissa elever, som är lika utifrån något kriterie, med anknytning av det de berättade dagen innan, resa sig upp. Låt sedan de andra försöka minnas vad eleverna berättade dagen innan som gör att de är LIKA varandra men OLIKA de övriga.

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra.

VÄGVISAREN SAMARBETSÖVNINGAR. SYFTE Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra. VÄGVISAREN Att träna på samarbete och lyhördhet. Att hjälpa varandra. Den här övningen går ut på att en elev ska styra den andre eleven som blundar och samtidigt går runt i rummet. 1. Dela upp eleverna

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

BLOMMAN. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. Detta behövs

BLOMMAN. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Att tänka på. Följ upp. Kommentar. Detta behövs BLOMMAN Denna övning syftar till att träna självkännedom och social kompetens. Utgå från en blomma med fem kronblad. Deltagarna ska i varje kronblad skriva något om följande: - något jag ångrar - det bästa

Läs mer

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc).

5 MINUTER. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra den senaste tiden (veckan, dagen etc). 5 MINUTER Denna övning tränar självkännedom. Klocka Övningen passar framförallt för barn från 10år. Avsätt 5 minuter i slutet av en lektion. Mät tiden. 3 minuter tänk på tre saker som du har gjort bra

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Samarbejdslege. 1. Alla på stenen. 2. Kärleksstatyn

Samarbejdslege. 1. Alla på stenen. 2. Kärleksstatyn Samarbejdslege 1. Alla på stenen Material: En stor platt sten men den ska ändå vara mindre än vad det är deltagare. Använd inte en sten med mossa på... Det tar lång tid för mossan att växa till och dessutom

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi 1 ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi PRESENTATIONSLEK 1. Marknad i Korpilombolo Syfte: Rörelse, trygghetsskapande, presentation Grupp: Obegränsat antal Deltagarna står i en ring så att

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring Lekar Lek har stor betydelse för barns utveckling och är därför en viktig del av friidrottsskolan. Genom att leka olika typer av rörelselekar utvecklar barn och ungdomar sin rörlighet, balans, koordination

Läs mer

Fotbollsskolan. bollekar.indd

Fotbollsskolan. bollekar.indd Fotbollsskolan bollekar.indd 1 07-06-05 16.14.36 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet

LEK MED BOLLEN. Svenska Fotbollförbundet LEK MED BOLLEN Svenska Fotbollförbundet Syfte Genom bollek vill vi i tidig ålder ge barn en möjlighet att uppleva glädje och kamratskap inom idrotten. Bollek uppmuntrar barn att använda sin kreativitet

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän).

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). Inbollning (! = även lämplig för nybörjare) 1. Inbollning 2 & 2 - bagger. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). 2.! Inbollning 2 & 2 - grundslag och

Läs mer

Övningar P03, v37 och v Tema: - Utmana - övningar/match i högt tempo - målvaktsövningar måndag 12/9

Övningar P03, v37 och v Tema: - Utmana - övningar/match i högt tempo - målvaktsövningar måndag 12/9 Övningar P03, v37 och v38 2011 Tema: - Utmana - övningar/match i högt tempo - målvaktsövningar måndag 12/9 AIK P03, V37-11, måndag och torsdag, uppvärmning, ca 10 min A Övningar: driva boll, passa, ta

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Lekar och övningar för Fotbollsskolan Kareby IS

Lekar och övningar för Fotbollsskolan Kareby IS Lekar och övningar för Fotbollsskolan Kareby IS Bollövningar Mål Dribbla en boll mellan koner och skjut på mål. Fråga gärna om någon spelare vill stå i mål. Man kan utöka denna övning med att när man dribblat

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Pedagogik & Metodik Verktygslåda. Uppvärmningslekar: Senast uppdaterad 2006-03-21

Pedagogik & Metodik Verktygslåda. Uppvärmningslekar: Senast uppdaterad 2006-03-21 Pedagogik & Metodik Verktygslåda Uppvärmningslekar: Namn: Brokull Genomförande: När man blir kullad ställer man sig som en bro, man blir befriad genom att kompisen kryper under. Namn: Plåsterkull Genomförande:

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Fotbollslekar. Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll

Fotbollslekar. Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll Fotbollslekar Ett kompendium av bra övningar för att leka och lära sig fotboll Barn har ett naturligt behov av lek och rörelse i unga år men även en begränsad förmåga till att inse vikten av och konsekvenserna

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

Träningsbank. Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) Tänka på. Uppvärmning Följa John 10 min (max 20 st) Fotbollsträning. Ålder: 8-10 Ange tid här

Träningsbank. Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) Tänka på. Uppvärmning Följa John 10 min (max 20 st) Fotbollsträning. Ålder: 8-10 Ange tid här Fotbollsträning Träningsbank Ålder: 8-10 Ange tid här Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) 1. Led om två och två 2. Starta tåget som ett ånglok långsamma steg som ökar till joggning, gör ångloksljud 3.

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Aktiviteter förskolan

Aktiviteter förskolan Aktiviteter förskolan Äggkartongsuppdrag Du behöver: Äggkartonger Typ av aktivitet: par Tränar följande: - att bilda par - hälften och dubbelt - geometriska former och talföljder - jämförelseord - antal

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av dramapedagog Ami Hallberg-Pauli Hej handledare! Ami Hallberg-Pauli Här kommer ett material med förslag på övningar och diskussioner man kan ta

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011. Samarbetsövningar och lekar

FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011. Samarbetsövningar och lekar FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011 Samarbetsövningar och lekar Lekar och olika övningar kan vara bra på många olika sätt: - Har man en ny grupp, eller nya medlemmar så för att göra alla lite mer

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Föreningsträdet Individen i centrum Handledning Aktiva 11 år Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Sommarprogram för Årsta F03

Sommarprogram för Årsta F03 Sommarprogram för Årsta F03 Här kommer lite inspiration för vad man kan träna på under sommaren. Ingenting är obligatoriskt men vill ni träna finns dessa program som inspiration. Sommaren är en perfekt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

2. Ta ett bett av äpplet. 4. Fortsätt på samma sätt. X2 5. Avsluta med att du. 1. Rita av ett äpple. 3. Rita av den nya formen. Äpplet och bananen

2. Ta ett bett av äpplet. 4. Fortsätt på samma sätt. X2 5. Avsluta med att du. 1. Rita av ett äpple. 3. Rita av den nya formen. Äpplet och bananen Det här behöver du: ett äpple en banan eller annan frukt papper färgpennor eller kritor Äpplet och bananen Snabb skissövning! Hur förenklar du ett föremål och gör om det till ett mönster? Bli inspirerad

Läs mer

Innehåll: sid. Inledning 2 Handledning 3 Övning Protokoll 15 Diplom 16

Innehåll: sid. Inledning 2 Handledning 3 Övning Protokoll 15 Diplom 16 Innehåll: sid. Inledning 2 Handledning 3 Övning 1-10 4-14 Protokoll 15 Diplom 16 Illustrationerna är gjorda av Peter Olsson, Kungälv. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är dock tillåten

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001.

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3

Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Storyline Hjulius Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs F-3 Eleverna får träffa Hjulius som är en hasselmus. Han bor i området och har helt plötsligt

Läs mer

PARTRÄNA MED PAOLO ROBERTO

PARTRÄNA MED PAOLO ROBERTO PARTRÄNA MED PAOLO ROBERTO Paolo Roberto Fitnessförlaget Tack till Leif Carlsson, min boxningstränare, som har lärt mig så mycket inte bara övningarna i den här boken. / Paolo Tidigare utgivning Mina fastrars

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

Fler övningar och lekar för ökad vattenvana

Fler övningar och lekar för ökad vattenvana Fler övningar och lekar för ökad vattenvana Övningar flyta och glida Stjärnan Stå i ring, varannan ligger på rygg eller mage. De andra drar ringen runt. På rygg Försök att ligga stilla på rygg i vattnet.

Läs mer

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Teoriövningar Ormen långe En kortlek med kartteckenstafett med 20 olika kort med karttecken. En fördel om man är ungefär

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jim Højberg Vad handlar boken om? Alex har alltid varit klassens nörd, men nu har det plötsligt vänt. Både Mia och Asmila är kära i honom, och ikväll ska han på bio med Asmila. Alex

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Försvar. 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). 2. Försvar mot 1:a-tempo följt av 3:e-tempo (minst 6 spelare).

Försvar. 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). 2. Försvar mot 1:a-tempo följt av 3:e-tempo (minst 6 spelare). Försvar (! = även lämplig för nybörjare) 1. Förberedande försvarsträinng (5 eller 6 spelare). En passare i mitten (framme vid nät) och fyra försvarare/anfallare på position 1, 2, 4 & 5 (alternativt hel

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer

Vi i klassen lektion (75min) SAMARBETE

Vi i klassen lektion (75min) SAMARBETE 1. Rockringen (handboken sid. 33) Vi i klassen lektion (75min) SAMARBETE Eleverna ställer sig i en ring och fattar varandras händer. Ledaren släpper tillfälligt greppet på ett ställe i ringen mellan två

Läs mer

Häxprovet Lärarmaterial

Häxprovet Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera är häxa och varje torsdagkväll går hon på häxskola. En torsdag när hon och Sira kommer dit är Mara inte där. Mara brukar aldrig

Läs mer

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något.

Jag är så nyfiken på den konstiga dörren. Jag frågar alla i min klass om de vet något om den konstiga dörren, men ingen vet något. Kapitel 1 Hej Hej! Jag heter Julia. Min skola heter Kyrkmon. Jag är 8 år, jag tycker om att ha vänner. Min favoritfärg är turkos och svart.jag har många kompisar på min skola. Mina kompisar heter Albin,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STARKA ARMAR MED YOGA 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behöver inte kasta runt med tunga kettlebells för att få starka armar. Lugna yogaövningar

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

Övningskompendium. www.svenskbordtennis.com

Övningskompendium. www.svenskbordtennis.com Övningskompendium SBTF UTBILDNING NIVÅ 1 Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté Framställt av Emanuel Christiansson & Sandra Rusk www.svenskbordtennis.com

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer