1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1, 2 OCH 3. Mål & syfte med övningen. Övningen passar för ålder. Gör så här. Förslag på frågor. Att tänka på. Följ upp. Kommentar."

Transkript

1 1, 2 OCH 3 Här tränas samarbete och koordination. En kompis De flesta tycker att detta är en kul övning. Parövning. Paret räknar till tre. Person A säger 1, person B säger 2, person A säger 3, person B säger 1 osv. Ledaren bryter övningen efter en stund och byter ut 1 mot en klapp. Efter en stund bryts övningen igen och även 2 byts ut, denna gång med en klapp på knäna. Sedan byts 3 ut på samma sätt, t.ex. klapp på huvudet. Förslag på frågor Hur görs parindelningen bäst?

2 ADJEKTIVSAMLING Att öva upp förmågan att se positiva egenskaper hos andra samt att få positivt tillskott till min egen självbild. Öva på alfabetet. Blädderblock eller papper och penna Alla åldrar. Gör namnpoesi. Skriv upp barnens namn på ett papper, vertikalt (en bokstav per rad) och ett namn per papper så att varje barn får var sitt papper. Ta ett namn i taget. Uppgiften är att tillsammans komma på adjektiv eller beskrivande fraser för vardera bokstaven i barnets namn. Säg en bokstav i taget (eller ljuda) och låt barnen komma med förslag. När ni enats om något skriver du detta. Använd bokstäverna i barnets namn som första bokstav för beskrivningen. När ni är färdiga med alla bokstäver i namnet fortsätter ni med nästa namn. Fortsätt tills alla barnen fått varsitt papper. Sätt gärna upp beskrivningarna på väggen. - Tycker du att beskrivningen stämmer på dig? - Är det något du saknar i beskrivningen? - Hur kändes det att höra andra beskriva dig? - Hur kändes det att beskriva andra? Man kan även utveckla övningen genom att låta övningen vara en upptakt till att låta barnen rita ett självporträtt. Använd samma papper som namnet/beskrivningen är på eller ett tomt som barnen sedan får klistra eller tejpa ihop med namn-pappret. Som lärare/ledare är det bra att själv börja med att skriva sitt namn och låta barnen beskriva dig. Anpassa nivån efter barnets ålder, exempelvis ljuda bokstaven och ge exempel på adjektiv och andra beskrivningar som börjar på bokstaven och låta barnen välja mellan dem. Skriv även om barnen inte kan läsa. Att se sina förslag i skrift har ett mervärde ändå.

3 ARMBRYTNING Samarbeta eller tävla? Hur tänker eleverna kring detta? Alla åldrar. Två och två bryter arm under 1 minut. Varje seger ger en belöning, ex. en non-stop. Genom att samarbeta vinner man fler. Att samarbeta lönar sig, istället för att tävla och kämpa emot.

4 ATT BYGGA EN SAGA Att träna barnen i att tänka i flera steg sekventiellt tänkande. Detta är en indelning till att lära sig att det man gör och säger har olika konsekvenser och det, i sin tur, är en nödvändig förståelse för att man skall kunna lära sig att ansvara för konsekvenser av eget handlande. Kan anpassas efter ålder. Börja med att hitta på en historia om precis vad som helst. Låt sedan barnen turas om att bygga på den. Säg en mening eller två och uppmuntra barnen att göra det samma genom att fråga och vad händer sedan?. variera mellan historier som är fantasifulla och öppna ( En gång för länge sedan flyttade en flicka till ett nytt hus vad hände sedan? ) och sekvenser med välkända steg ( En pojke skall baka en kaka. Första blandar han alla ingredienser och sedan vad hände sedan? ). Du kan också utgå ifrån en aktuell situation som barnen är spända inför och tillsammans fundera över vad följden kan bli av olika alternativ. - Blev sagan som du trodde? - Hur bestämde du dig för vad sagan skulle byggas på? - Hur vet man vad som ska hända härnäst? - Vad är en konsekvens? Använd historier som ligger nära barnens vardag. Använd begreppen INNAN och SEDAN och FÖRE och EFTER för att tydliggöra det sekventiella och orsakssambanden. Träna på begreppen vid behov. Använd dem sedan när du vill tydliggöra orsakssamband och få barnet att förstå sin del i det hela.

5 Om man vill utveckla övningen kan man använda tecknande istället för ord. Börja högst upp (eller längst ned) på ett papper. Börja rita något t ex huvudet på en gubbe. När det är klart viks kanten ned, så att den täcker nästan allt man ritat men lämna en sista bit av teckningen (t ex strecken för halsen). Lämna över teckningen (som man bara ser några streck av) och be nästa person fortsätta på teckningen som de alltså inte vet vad den föreställer. Fortsätt sedan på samma sätt tills bilden är klar. Veckla upp den och njut tillsammans av ert mästerverk! Diskutera vad varje bit föreställer och vad var och en trodde att teckningen skulle föreställa. Fundera också på vad det var som gjorde att ni uppfattade teckningen på det sätt ni gjorde (vilka detaljer som var avgörande). Prata om hur OLIKA personer kan uppfatta SAMMA sak och hur man skall göra, i andra situationer, för att man skall förstå hur andra ser på saken. Om vi funderar över vad som kan hända på grund av sådan vi gör och säger blir det lättare att ta ansvar för våra handlingar efteråt.

6 BALANSÖVNING Tillitsövning Alla åldrar. Stå två och två mitt emot varandra. Sträck ut armarna mot varandra så att handflatorna möts. Ha raka fingrar. Böj försiktigt armarna och luta mot varandra. Fötterna får inte flyttas. Hur långt kan ni gå utan att krocka med huvudet? Byt partner (flytta ett steg åt höger eller vänster). Stå nu med tåspetsarna mot varandra och fatta varandras händer. Spänn armarna och luta försiktigt bakåt med rak rygg och raka ben. Försök att komma till en punkt där båda har raka armar. Kan vara svårt om eleverna är väldigt olika stora. Hur gör man för att hitta tyngdpunkten? Berätta.

7 BESLUT & KONSEKVENS Att bekanta sig med orden beslut och konsekvens för att i förlängningen lära sig att göra val och fatta beslut utifrån vilka konsekvenserna blir av beslutet. Kan anpassas efter ålder. Börja övningen med att förklara orden val, beslut och konsekvens. Förklara att beslut är ett val man gör och att varje beslut följs av en konsekvens: det som händer på grund av beslutet. Hitta sedan på olika situationer som barnen känner igen, eller utgå från exempel nedan. Skriv situationen mitt på ett stort papper och låt sedan gruppen komma på så många svar som möjligt på frågan: Vad skulle konsekvensen kunna bli? Fortsätt på samma sätt med några fler situationer. Avsluta med att låta barnen ge egna förslag på situationer där de fattar beslut och som ni kan fundera ut vad konsekvenserna blir av. Exempel, vad skulle konsekvensen bli om: 1. Du frågar någon om de vill leka? 2. Du glömmer mössan hemma en kall dag? 3. Du ger fröken en kram? 4. Du vattnar blommorna? 5. Du lägger dig sent på kvällen? 6. Du knuffar någon? 7. Du hjälper en vän? 8. Du tar något som inte tillhör dig? - Vad är ett beslut? - Vilka beslut brukar du fatta? - Hur väljer du ut beslutet? - Har du fattat något beslut som du tycker var svårt? - Var det lätt att komma på möjliga konsekvenser? - Vad kan vara bra med att fundera ut konsekvenserna innan? Dåligt? Både vuxna och barn fattar varje dag massor med beslut. Ett beslut är ett val som man gör. Varje beslut har en konsekvens. Konsekvensen är det som sker efter beslutet, på grund av det. Konsekvenserna bestämmer om det är ett bra beslut eller inte är det. Man kan lära sig att fatta bättre beslut om man funderar över konsekvenserna innan man väljer (även om man aldrig kan veta säkert vad konsekvenserna blir) Det är också bra om man har många OLIKA beslut att välja mellan.

8 BETEENDEREFLEKTION Reflektion över mitt egna beteende. Papper och penna Eleverna bör vara skrivkunniga. Låt var och en enskilt reflektera över och skriva ner, exempelvis, när han/hon senast: Tog ansvar Var modig Var hjälpsam Visade medkänsla Var egoistisk Låt barnen berätta för varandra om sina noteringar och vad handlingarna eventuellt har lett till och om de är speciellt stolta över någon handling.

9 BILAR I GARAGET Samarbete, uppmärksamhet och tillit. Passar alla åldrar. Dela gruppen i två lika stora grupper. Deltagarna placeras i två ringar med den ena utanför den andra. Deltagarna i den inre ringen är bilar och måste blunda, och deltagarna i den yttre ringen är chaufförer. Ringarna går åt olika håll och när en signal ges greppar chaufförerna den bil som står framför. Nu ska bilarna köras runt i rummet en stund under tystnad och vid signal placeras i garaget. När alla bilarna står i garaget, och alla förarna en bit därifrån, kan bilarna öppna ögonen. Nu gäller det för bilarna att hitta tillbaka till sin chaufför. Det är fritt fram för bilarna att bli provkörda av olika chaufförer tills de hittar rätt. - Vill du provköra mig?

10 BLINDGÅNGARE Samarbete, förtroende. Alla åldrar. Dela in eleverna två och två. En ska vara blind och får inte titta. Den andre ska leda den som är blind runt i rummet utan att han/hon krockar med andra personer och saker. Börja försiktigt och låt ledaren hålla om den som är blind så att den känner sig trygg. Efter hand kan man göra det svårare och låta den blinde hålla i ledarens hand. Vill man avancera ytterligare kan ledaren hålla sin hand eller ett finger i ryggen på den som är blind. Då måste den som är blind svänga höger respektive vänster när ledaren säger till. När ledaren tar bort handen eller fingret från den blindes rygg måste denna stanna. Den här leken blir ännu svårare om ledaren inte allas rör den som är blind utan bara säger vart den ska gå.

11 BLINDSTYRE Samarbete och tillit. Inte för de allra minsta. Eleverna står två och två. Den ena står bakom den andre och håller händerna på hans/hennes axlar. Den som står längst fram blundar. Den som står bakom ska nu styra sin kompis runt i rummet utan att prata. Tryck vänster och släpp höger hand = sväng vänster. Tryck höger och släpp vänster = sväng höger. Tryck med båda händerna = rakt fram, släpp båda händerna = stå still.

12 BOLLAR I LUFTEN Samarbete, uppmärksamhet. Kan anpassas efter ålder. 3-6 bollar eller ärtpåsar som är lätta att greppa (garnnystan) Deltagarna kastar alltid bollen till samma person och tar alltid emot bollen från samma person. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Syftet är att få så många bollar som möjligt i luften. Variant 1: små barn: Garnnystan Ledaren börjar kasta till ett barn men håller kvar tråden. Barnet hugger tag i tråden och kastar vidare. Det bildas ett vackert spindelnät av tråden. Variant 2: Barn som ännu inte kan fånga kastande bollar. Vi rullar bollen mellan oss och för in ytterligare bollar i rullandet allt eftersom.

13 BOLLARNA Samarbetsövning 6 bollar med olika färger eller av olika storlekar Klocka Röj undan i klassrummet så du har en friare yta. Lägg ut bollarna. Instruera gruppen att alla gruppmedlemmar ska vidröra alla bollar. Starta sedan snabbt gruppen så att de inte hinner tänka ut för mycket hur de ska göra som grupp. Valde man automatiskt att jobba ihop som grupp eller körde var och en sitt race? Fråga gruppen om de kan komma på fler sätt att vidröra bollarna, så att det "gynnar" gruppen. Be dem också tänka på om man kan spara tid på olika alternativ. Ta nu tiden på gruppen och be dem pröva/finna olika lösningar för att pressa tiden. I detta moment ska de ha tid att diskutera lösningar med varandra. Sedan får gruppen prova en ny lösning. Du tar tiden när gruppen är klara för att testa en lösning.

14 BOLLÖVNING Koncentration, motorik, samarbete. Boll Inte för de allra yngsta. Deltagarna placeras i en ring. En boll kastas runt mellan gruppmedlemmarna. Alla ska ha fått bollen en gång. Samma ordning gäller under hela övningen. Starta med att alla har sina händer framför sig. När man fått bollen flyttar man sina händer bakom ryggen. På detta sätt vet man vilka som det är ok att kasta till. Första rundan: Hej, jag heter Vad heter du? Andra rundan: Hej (namnet på den man kastar till) Tredje rundan: Tystnad Tempot kan öka så länge gruppen klarar uppgiften bra. Ökning av svårighetsnivå: Använd fler bollar, låt gruppen röra sig runt, byta plats i ringen. Skicka runt föremål åt höger och vänster samtidigt som bollen kastas runt.

15 BRAINSTORMING Att öva upp sin kreativa förmåga att tänka ut många lösningar på ett problem. Blädderblock eller papper och penna Kan anpassas efter ålder. Läs eller berätta en saga för barnen en som innehåller någon form av beslutssituation. Hitta på en egen eller använd exemplet nedan. Avsluta sagan med ett problem. Uppgiften är att komma på så många lösningar som möjligt oavsett om de är bra eller dåliga, rimliga eller orimliga. Exempel: I ett torn i en borg i den stora skogen sitter en prinsessa. Hon är tillfångatagen av en elak häxa. Just den här dagen rider en prins förbi, han ser prinsessan och undrar om han kan hjälpa henne på något sätt. Prinsessan vill hemskt gärna komma bort från tornet. Hur kan hon göra för att komma därifrån. - Hur många förslag kom ni på? - Var det lätt eller svårt att hitta på lösningar? - När är det mer bra att vara påhittig? - Brukar du hitta på många förslag innan du bestämmer dig för något? - Vad kan man göra för att hjälpa till om en vän har problem? Kom ihåg att uppgiften är att komma på så många svar som möjligt, inte så bra som möjligt. Undvik att utvärdera svaren. Hjälp barnen att tänka fritt. Beröm inte heller enskilda förslag det styr barnens svar åt samma håll. Om beröm förekommer kan uteblivet beröm uppfattas som kritik.

16 DIRIGENTEN Samarbete, se varandra. Alla åldrar. Gruppen sitter på stolar i en ring. En person lämnar rummet. Ledaren bestämmer vem som skall var dirigent. Dirigenten leder nu de övriga i att klappa på knä, kinder eller andra rörelser. Den person som lämnat rummet kommer in och skall försöka komma på vem som är dirigenten.

17 DRÖMHUSET Upplevelseövning, vikten av en dialog i gruppen. Från skolår fem. Tuschpennor Stora papper (blädderblocksblad eller minst A3) Dela in gruppen om fyra-fem deltagare. Ge varje grupp papper och penna. Grupperna får som uppgift att rita sitt drömhus på två minuter, medan alla håller i pennan samtidigt. All kommunikation är förbjuden! När två minuter gått får grupperna vidare instruktioner om att vända på pappret (eller att ta ett nytt papper). Grupperna får ytterligare två minuter att rita sina drömhus då alla håller i pennan men nu är kommunikation tillåten. Låt sedan grupperna visa upp sina drömhus. Jämför det första och det andra drömhuset och låt grupperna resonera om varför det blev skillnad mellan teckningarna. - Var det lättare att rita under tystnad eller när gruppen fick kommunicera? - Vad hände i gruppen när kommunikation var förbjudet? (Tog t ex någon kommandot?) - Vad hände i gruppen när kommunikation var tillåtet? - Vilket hus blev bäst? Allas deltagande och ansvar i gruppen är viktigt för att få fram bästa möjliga drömhus. Slutresultatet är inte det viktiga det är istället processen dit, vägen fram, och dialogen som är mest betydelsefull. Eventuellt blir huset vackrare om någon tar tag och styr pennan, men då är det inte längre gruppens drömhus som tar form.

18 EGENSKAPER Att träna elevernas sociala kompetens och självkännedom. Papper och penna Inte för de allra minsta Presentera endast en punkt i taget. 1 Skriv en lista på egenskaper som människor har. 2 Sätt kryss vid fem egenskaper som du själv har. 3 Sätt stjärnor vid fem egenskaper som du vill att en vän/kamrat ska ha. Övningen leder till eftertanke. Har jag själv de egenskaper jag värdesätter hos andra?

19 FAMILJEN SMITH Rörelsesaga. Kan anpassas efter ålder. Dela upp barnen i olika led och ge dem varsin roll i sagan. Be dem att stå på led med tvillingarna längst fram, storasyster bakom o.s.v. Varje gång berättaren nämner en person ska den springa till andra sidan av rummet och tillbaka och ställa sig sist i sitt led. Familjen Smith köper julgran. Vem vill köpa julgranen i år, sa mamma Smith en kväll två dagar före julafton. Det vill vi, sa tvillingarna Smith. Sakta i backarna, sa pappa Smith. Jag vill nog vara med. Men pappa, dina granar barrar direkt, sa storasyster Smith. Just det, sa mamma Smith. Orättvist, sa pappa Smith. Egentligen är det min tur, sa storasyster Smith. Eller min, sa mamma Smith. Vi vet, sa tvillingarna Smith. Hela familjen Smith köper julgran i år. OK, sa mamma Smith, pappa Smith och storasyster Smith, och tvillingarna Smith hurrade. Hitta gärna på egna sagor tillsammans med eleverna.

20 FLYTTA RINGEN Samarbete. Rockring Alla åldrar. Eleverna står i en ring och håller varandra i händerna. Mellan två elever hänger man en rockring. (Barnen ska ha sina armar igenom ringen så att rockringen hänger som på en krok). Nu ska man förflytta ringen av elever så att en elev i sänder får gå genom rockringen utan att släppa sina kamraters händer. Om man vill göra det lite svårare kan man ha flera rep/rockringar igång samtidigt i gruppen. Om man har ringar av olika storlek kan man låta dem gå i olika riktningar (de ska börja på olika ställen i ringen). En annan variant är att man istället skickar rockringen runt ringen av elever. Man kan ta tid och se om det ex. går fortare om man samarbetar bättre, peppar varandra osv.

21 FORMBLIND Samarbete. Inte för de allra minsta. Alla elever står i en ring och håller varandra i händerna. Man blundar medan man efter ledarens instruktioner bildar olika former till exempel cirkel, kvadrat eller triangel.

22 FOT MOT FOT Samarbetsövning. Lappar med kroppsdelar på Kan anpassas efter ålder. Gruppen bildar en staty genom att dra lappar ur en slumpvis hög. Ex. två elever går fram på golvet. Drar fot och hand ur högen. Då ska de lägga de kroppsdelarna mot varandra. Nästa elev drar två nya lappar Knä och armbåge och sätter då sin kroppsdel mot någon som redan finns i statyn, o.s.v. Tips! Låt lapparna ligga mellan beröringen så att de verkligen rör vid varandra. Undvik kroppsdelar som rumpa, mage, bröst.

23 FRÅGELÅDAN I den här övningen är det främst självkännedom och empati som tränas. Frågelappar Övningen kan anpassas efter ålder. Gruppen delas in i mindre grupper om cirka 4-6 personer. Varje grupp får en egen fråga som alla i respektive grupp ska besvara individuellt. Personerna i en av grupperna får sedan individuellt besvara frågan inför den stora gruppen, dock enbart genom att säga sina svar, ej läsa upp frågan! När de andra grupperna fått höra svaren från alla i den första gruppen får de sedan gemensamt inom gruppen resonera sig fram till vilken fråga de tror att den första gruppen fått? Övningen fortsätter sedan med att grupperna i tur och ordning redovisar sina svar inför den stora gruppen medan de andra grupperna gissar frågan. Förslag på frågor Vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen? Om du skulle ändra på något i ditt liv, vad skulle det vara? Vad gör dig rädd? Vad önskar du att du vore bra på? Vilken sport utövar du eller tycker du om? Vad är den viktigaste egenskapen hos en vän? Vad gör dig trygg? Hur visar du att du inte bryr dig? Vad gör du när du blir ledsen?

24 Övningen kan varieras på flera olika sätt, exempelvis: Anpassa frågorna efter ålder på deltagarna. Alla frågor läggs i en frågelåda. Varje deltagare drar varsin fråga och besvarar den individuellt inför gruppen. Gruppen delas in i mindre grupper (eller par) och drar en eller flera frågor som man i gruppen resonerar utifrån. För de yngre barnen som ännu inte är läskunniga kan varje fråga ha en tillhörande bild som symboliserar vad frågan handlar om. Frågorna kan då läsas högt och barnen besvarar dem i tur och ordning. En talpinne används med fördel.

25 FÖLJA JOHN Uppmärksamhet, se varandra. Passar alla åldrar. Alla i gruppen väljer ut en John tyst för sig själva. Det gäller att följa sin John och göra samma rörelser. Övningen börjar med att alla står utspridda och blundar. Vid signal tittar alla och följer sin John. OBS! Det ska göras diskret så att man inte avslöjar vem man följer. Variant: Placera dig mitt mellan två personer utan att avslöja vilka och se till att du alltid är mellan de båda även när alla rör sig runt i rummet.

26 FÖRÄNDRING I GRUPP Samarbete, uppmärksamhet. Passar alla åldrar. Alla ställer sig på golvet. Nu ska man utan att säga något välja ut två personer ur gruppen. Nästa moment är att placera sig på samma avstånd ifrån de utvalda personerna. Gruppen kommer nu att förändras till dess att alla har hittat sin plats och har sina utvalda personer på samma avstånd. Vad händer när en person får förflyttning? Placera någon ur gruppen en bit bort. Nu måste alla/många hitta en ny plats för att återfå sin placering mellan de utvalda. Vad händer i gruppen när man gör en förändring?

27 GRÄNSEN Samarbete eller tävling? Hopprep Två lag står på led på var sin sida om en gräns(markerad linje, hopprep etc.). Alla ska nu försöka få den som står mittemot att komma över till den egna sidan. Alla medel är tillåtna (ej bära över varandra). Håll på i 2 minuter. Övningen går ut på att samarbeta, ej tävla. (Varför ser man övningen som en tävling?)

28 HIT MEN INTE LÄNGRE Självkännedom. Passar alla åldrar. Gruppen står på två led vända mot varandra (några meters mellanrum). Varje person i det ena ledet går sakta mot sin kompis i det andra ledet. Den som väntar ska känna efter hur nära man vill släppa kompisen som kommer gående. Försök uttryck detta med ögonen så att den andre uppfattar detta. Byt sedan uppgift. Går det att visa hur nära man vill släppa den andre in på sig? Vad kan skillnaden bero på? Finns kulturella skillnader?

29 KAMALAS SPEGEL Samarbete, se varandra Passar alla åldrar Stå två och två mittemot varandra. En är spegel och följer med i de rörelser den andre gör. Börja långsamt. Ex på uppgifter till den som speglar sig: - Du provar jeans och är inte riktigt nöjd med resultatet - Du håller på att kamma dig och blir jättenöjd med vad du ser.

30 KILLAR OCH TJEJER, GUBBAR OCH GUMMOR Värderingsövning Man bör vara skrivkunnig. Var och en skriver på ett papper så många namn för killar, män resp. tjejer, kvinnor som möjligt. (ex. kille, gubbe, snubbe, tjej, kvinna, tant, brud etc.) Därefter samma sak i smågrupper(antingen blandade grupper eller enbart killar resp. tjejer) Redovisa i storgrupp. Vilka fem tilltal tycker du själv är OK. Används vissa tilltal i speciella grupper eller situationer?

31 KLAMYDIA Praktisk övning sex- och samlevnad Äldre elever/ungdomar. Utse en person som har klamydia, en person som är läkare (eller skolsköterska) och resten är friska. Alla går omkring och hälsar på varandra. Friska personer använder sina namn och smittade personer använder namnet klamydia. Läkaren hälsar genom att säga botad. Om frisk person hälsar på en klamydiaperson så blir den friska smittad. Hur lång tid tar det att sprida smittan i en grupp. Nästa steg är att introducera kondomer. Nu får 2-3 personer kondomer (papperslappar). Övningen börjar nu om från början med en smittad person. De som har kondomerna hälsar genom att säga kondom och lämnar alltid ifrån sig kondomen. När en frisk eller smittad hälsar på en kondom byter kondomen ägare utan att någon smitta förs vidare. För övrigt går övningen till som ovan - Hur fort sprids smittan då man har kondom? - Hur många kondomer behövs för att hålla gruppen frisk?

32 KNUTEN Samarbete Alla åldrar Ett jämnt antal barn står i en ring. På en gemensam signal blundar alla, räcker fram sin högra hand och går inåt i ringen. När alla står tätt ihop gäller det att, med slutna ögon, fatta någon annans hand. När alla håller i någon i sin högra hand är det den vänstra handens tur att hitta en kamrat. När alla håller någon med båda händerna får man öppna ögonen. Nu ska man, utan att släppa varandras händer, försöka få ordning på knuten som bildats. Man har klarat uppdraget när man lyckas reda ut knuten till en ring. Det kan vara bra att ha en ledare som hjälper till att få ihop händerna. Det kan också bli så att flera ringar bildas.

33 KOMPIS FINNES Hitta nya vänner, lära känna människor man annars inte skulle ha trott sig ha utbyte av. Papper Penna Tejp Från skolår fem. Skriv en annons på ett papper, typ kontaktannons där du beskriver dig själv som du vill bli beskriven, personlighet, dina intressen m.m. Skriv en överskrift som gör andra nyfikna att läsa din annons. Skriv sedan ditt namn svagt på baksidan så att det inte syns igenom. Du får sedan ett nummer av ledaren som skrivs över din text. Ledaren samlar in alla annonser och sätter sedan upp dem, med namnet inåt, på väggarna runt om i rummet. Alla deltagare går sedan runt och läser annonserna och skriver ner numret på de personer som stämmer in på mig och som man vill lära känna mer. Man får välja obegränsat antal nya vänner. När alla är klara läser ledaren upp samtliga annonser och berättar vilket nummer de har. Ledaren läser också upp namnet på den som skrivit. Alternativt får den person som skrivit annonsen själv säga till när ens egen annons lästs upp.

34 KÄNSLOHAVET Att träna social kompetens och självkännedom. Från skolår ett. Tuschpennor Stora papper (blädderblocksblad eller minst A3) Skriv känslouttryck på stora lappar och placera dem på golvet. Be eleverna att ställa sig på den känsla som de känner just nu, i morse, efter en viss händelse eller liknande. Exempel på känslor: Arg, ledsen, bekymrad, sorgsen, lugn, glad, sprallig, irriterad, rädd, sur, nöjd, stressad. - Eventuellt kan man låta alla få möjlighet att kort berätta/kommentera varför de valt den känslolapp de ställt sig på. - Diskutera det faktum att man kan känna olika eller lika inför samma situation. Den här varianten kan även användas som en fyrahörnövning.

35 KÄNSLOLOPPAN Att träna sig i att hantera känslor. Papper Färgpennor Vik en loppa av ett kvadratiskt papper. Skriv känslor innanför flikarna och måla olika färger på utsidan av flikarna. En person säger en siffra mellan 1 och 10 och den som håller i loppan räknar genom att öppna och stänga loppan. Därefter får personen välja en färg och berättar något utifrån den känsla som står under fliken. Alternativ till loppan är Hemliga lådan - Frågelådan, som innehåller lappar med olika känslor och situationer som man kan berätta kring. (Förslag på text till lapparna finns i lärarhandledningarna till Livsviktigt - materialet). Ytterligare en variant är Känslotärningen. En stor trätärning som rullas på golvet mellan gruppdeltagarna. På sidorna står olika känslouttryck. Ett tips är att skriva med blyerts så att känslorna kan varieras beroende på grupp och situation. Man kan även klistra lappar med känslorna på, bild eller text.

36 KÄNSLOR I PAR Fundera över sina känslor. Inte för de allra minsta. Gruppen delas in i par. Paren står med ryggarna mot varandra. En ledare läser upp olika påståenden. När de hört påståendet vänder de sig om mot varandra och visar med känslouttryck och kroppsspråk vad de känner för påståendet. Exempel på påståenden: 1. Din kompis berättar att hon fått alla rätt på ett prov som du har misslyckats på trots att du trodde att du kunde ämnet. 2. Du får en komplimang av en lärare som hela klassen hör. 3. Du måste vara barnvakt åt din lillebror i kväll. Tänk igenom parindelningen. Diskutera att man känner olika för samma sak och att man kan känna flera känslor i en och samma situation.

37 KÖRA TÅG Samarbete och tillit. Inte för de allra minsta. Placera flera vagnar efter varandra med händerna på varandras axlar. Det är den sista i ledet som kör och för. Hur gör man för att hela tåget ska röra sig dit föraren vill? Försök även att backa tåget.

38 LAKANET Att träna elevernas samarbetsförmåga. Övningen kan eventuellt göras med lag som tävlar mot varandra, men man kan även låta gruppen tävla mot sig själv för en bättre tid. Placera en grupp elever (10-12 personer) på ett lakan och be dem vända på lakanet så snabbt de kan. De får inte ställa sig utanför lakanet och heller inte hålla sig i väggar etc. som kan finnas i rummet. Övningen är en samarbetsövning som blir svårare ju fler personer som placeras på lakanet.

39 LEDA FINGER Samarbete. Alla åldrar. Två elever står mitt emot varandra med pekfingrarna mot varandra. Båda ska tänka ut varsin plats i rummet dit de vill komma utan att säga det till den andre. När en utav dem gör en rörelse gäller det för den andre att följa med och inte tappa kontakten. Det gäller alltså att kompromissa och samtidigt försöka få övertaget utan att släppa kontakten. Båda får göra rörelser och båda måste följa varandra. Vill man göra övningen svårare kan man låta bli att titta.

40 LIKA/OLIKA STRETCH Bekanta sig med begreppen LIKA och OLIKA, lära sig om skillnader och likheter, träna upp förmågan att minnas och att lyssna. De flesta åldrar om kriterierna anpassas därefter. För små barn fungerar övningen bästa om kriterierna är konkreta och tydliga ex. efter kön. För att passa äldre kan övningen göras svårare genom att skapa kriterier utifrån sådant som inte syns men som kan antas vara sådant som de flesta vet, ex speciella fritidsintressen. Förbered övningen genom att fundera ut ett antal kriterier som passar in på en del elever men inte på alla, t ex färg på kläderna, hårfärg, fritidsintressen el dyl. Inled sedan lektionen med att be eleverna sätta sig så att det ser varandra ex. i en ring. Utgår från ett av kriterierna och be de som passar in på beskrivningarna att ställa sig upp, utan att avslöja vilket kriteriet är. Säg sedan: Vad är det som gör dessa barn LIKA varandra men OLIKA oss? Låt de andra eleverna gissa. Fortsätt på samma sätt med de andra kriterierna. - Vad betyder LIKA? Vad betyder OLIKA? - På vilket sätt kan man vara LIK/OLIK någon? - Hur känns det att vara lik/olik någon? - Vem har du lättast att acceptera, den som är mest lik eller den som är mest olik? - Vad kan du vinna på att acceptera att någon är olik/lik dig? - Kan man vara både olik och lik någon? Man kan vara LIKA eller OLIKA utan att det ena är bättre eller sämre eller rätt eller fel. Om man vill utveckla övningen kan man dela in eleverna i par eller mindre grupper och låta dem hitta på egna kriterier och sedan leda övningen eller ha ett tema på samlingen varje dag då de får berätta vad de tycker om/inte tycker om olika saker, t ex mat, favoritlek eller favoritspel eller andra saker om sig själva ex hur många syskon de har, vad deras föräldrar jobbar med eller vad de vill bli när de blir stora. Välj en sak per dag som ni pratar om, och låt varje elev berätta själv. Se till att du kommer ihåg det de berättar och börja sedan nästa dag med att enligt övningen ovan be vissa elever, som är lika utifrån något kriterie, med anknytning av det de berättade dagen innan, resa sig upp. Låt sedan de andra försöka minnas vad eleverna berättade dagen innan som gör att de är LIKA varandra men OLIKA de övriga.

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi

ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi 1 ÖVNINGAR www.folkhälsan.fi PRESENTATIONSLEK 1. Marknad i Korpilombolo Syfte: Rörelse, trygghetsskapande, presentation Grupp: Obegränsat antal Deltagarna står i en ring så att

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap

Handbollstips. häfte nr 1. Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap Handbollstips häfte nr 1 Handboll ska... a vara kul a främja lek med boll a ge teamkänsla a skapa gemenskap 1. Domaren kan bli lite grinig om du tar mer än tre steg med bollen. 2. Studsa bollen är bra,

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV, INUTI OCH UTANPÅ Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna fundera kring sådant som finns inuti oss och påverkar vårt beteende,

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar

Anders Frisk GIH Stockholm. anders.frisk@gih.se. Undersökande dans med koreografiska nycklar Undersökande dans med koreografiska nycklar Anders Frisk, GIH Stockholm 2011 Leken är något av det mest grundläggande vi har när det gäller att komma i kontakt med kreativitet och fysisk aktivitet. Kan

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still.

Musikstopp* Sätt på musik och alla skall springa (alt dansa, gå, hoppa...) när den stoppas skall alla stå still. Kom alla mina gymnaster * Alla ställer upp vid en linje och skall sedan ta sig över till motsatt sida som nedan... - Kom alla mina gymnaster, ropar ledaren. - Som vaddå?, svarar gymnsterna - Som... långa

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Aktiviteter förskolan

Aktiviteter förskolan Aktiviteter förskolan Äggkartongsuppdrag Du behöver: Äggkartonger Typ av aktivitet: par Tränar följande: - att bilda par - hälften och dubbelt - geometriska former och talföljder - jämförelseord - antal

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Tips i arbetet med basgrupper

Tips i arbetet med basgrupper Tips i arbetet med basgrupper En grundläggande tanke med basgrupper är att skapa trygghet i en liten grupp om ca 5-7 elever, vilket stärker deras sociala utveckling och ökar känslan av tillhörighet i klassen.

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Fröken spöke kommer tillbaka

Fröken spöke kommer tillbaka Lärarmaterial Kerstin Lundberg Hahn SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Ebba och Ivar. De är tvillingar. En dag är deras lärare sjuk och klassen behöver en vikarie. Klassen vill att Fröken Sparre

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Häxprovet Lärarmaterial

Häxprovet Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera är häxa och varje torsdagkväll går hon på häxskola. En torsdag när hon och Sira kommer dit är Mara inte där. Mara brukar aldrig

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar

Symmetribegreppet. Material: Pastellkritor Temperablock Papper Penslar Vattenburkar Symmetribegreppet Vi går igenom symmetribegreppet och undersöker vilka bokstäver i alfabetet som är symmetriska när vi delar dem med hjälp av en lodrät symmetrilinje. Vi målar en symmetrisk målning. Litteraturtips:

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se

Kullarkivet. Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Kullarkivet Mats Nydesjö, Ulriksbergskolan, Växjö www.lektion.se Enkla kullekar Kull ska gå fort. Du ska inte kunna stå still och titta på allt för länge. Därför rekommenderar jag 2-3 kullare på en grupp

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se

Teambuilding. 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM. www.megalomania.se Teambuilding 40 enkla recept på effektiva lagövningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först

Läs mer

Spelregler. Mina första spel handdockor

Spelregler. Mina första spel handdockor Spelregler 3292 Mina första spel handdockor Copyright - Spiele Bad Rodach 2008 Habermaaß-Spiel Nr. 3292 Mina första spel handdockor SVENSKA En rolig spelsamling för 1-4 barn från 2 år. Redaktionell bearbetning:

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Stabilitetsövningar:

Stabilitetsövningar: Stabilitetsövningar: Stabilitetsträning är en oerhört viktig del i din återuppbyggnad efter en skada och en stor del i förebyggandet av skador. Bålstabilitet ger hela dig en grund att arbeta från, en stabil

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Kom i form träna som Pernilla

Kom i form träna som Pernilla Kom i form träna som Pernilla Foto: STEFAN MATTSSON I år blev Pernilla Wahlgren, en 35-årig trebarnsmamma, utsedd till Sveriges sexigaste kvinna i tidningen Café. På bilderna visar Pernilla upp en kropp

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer