HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 7 Global Index 8 SRI Global 8 Sverige 9 Sverige Fokus 9 Sverige/Europa 10 Utland 10 Översikt över Luxemburgregistrerade fonder 12 Resultat- och balansräkningar mm. (Sverigeregistrerade fonder) Skatteregler 42 Ägarpolicy Fondbolagets Styrelse, Ledning och Revisorer 45 Ordlista 46 Övriga upplysningar 47 * De Luxemburgregistrerade fonderna som förvaltas av Danske Bank-koncernens bolag Danske Invest Management Company S.A. i Luxemburg har ej varit föremål för granskning av Danske Capital ABs revisorer. 2 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

3 VD-kommentar Bäste Andelsägare, Efter några bra börsår 2009 och 2010 har första halvåret 2011 inte varit lika lyckosamt. Nästan inga svenska aktiefonder har gett positiv avkastning och de flesta tillväxtmarknader har haft värdeminskningar. Detta tillsammans med att sparande i räntefonder i en stigande räntemarknad varit svår förstärker bilden av att 2011 så långt inte varit allför positivt. Nedgången är en påminnelse om att fondsparande svänger upp och ner, vilket betyder att sparande i aktiefonder bör vara långsiktigt för att man ska ha en högre sannolikhet för en bra avkastning. Överlag har våra fonder, med några få undantag, givit en konkurrenskraftig avkastning. Vi har sedan många år en stabil förvaltningsorganisation som löpande besöker företag och värderar vilka företag som de anser mest intressanta att investera i. Det är en strategi som långsiktigt varit rätt och vilken vi är övertygande om även fortsättningsvis kommer att vara framgångsrik. Tillväxtmarknadsfonder är den kategori som helhet som har haft det tuffast i år. USA är en av de marknader som har utvecklats starkast men avkastningspotentialen har dock dämpats pga av en fortsatt svag dollar. Bland de fonder som i gått bäst hittills i år hör Danske Invest Sverige Realräntefond, Danske Invest Utland samt Danske Invest Global Corporate Bonds som investerar i företagsobligationer över hela världen. Vad tror vi då om andra delen av 2011? Vi ser att förväntningarna revideras ner och konjunkturbedömningarna omgärdas av besvikelser. Den ekonomiska tillväxten i Asien, främst med Kina, Indien och Japan, dämpas mycket. Detta tillsammans med att USA inte växer tillräckligt snabbt för att förbättra den viktiga arbetsmarknaden och ett Europa som tappar fart ökar oron. Ovan detta har vi skuldkrisen som i Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Naturligtvis kommer detta att kunna hålla på länge, men för varje månad som går ökar möjligheten för att något positivt besked kommer som gör att den negativa bilden kan svänga och bli positiv. Det gäller då att ligga rätt i sina investeringar. Aktier ser på flera håll ut att vara lågt värderade. Kombinationen av låga räntor och fallande råvarukostnader gör att dagens låga värdering kan vara ett bra köpläge. Vi har under året förstärkt vår organisation. Detta innebär att vi kommer att fortsätta kunna leverera bra produkter och avkastning i våra fonder. Vi syns mer i media vilket är en medveten strategi för att fortsätta kunna informera om vår verksamhet och öka penetrationen på den svenska fondmarknaden. Information om våra fonder finner Ni på Med vänlig hälsning Pehr-Olof Malmström Verkställande Direktör Danske Capital AB DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 Varsam per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 48 Förvaltningsavgift 0,68%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 90% OMRX-TOTAL, 6% MSCI World All Countries, 4% SIXPRX *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 0,88% under första halvåret. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, således bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska och kredit obligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en aktievikt på 11,25% mot benchmarkvikten på 10%. Inom aktiesegmentet har fonden en övervikt på tillväxtmarknader på bekostnad en minskning i andra utländska aktier. Dessutom är 9,5% av fonden investerat i kreditobligationer fördelade på både high-yield, obligationer från tillväxtmarknader och Investment grade. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 89,42% USA 4,25% Asien 0,71% Latinamerika 0,46% Afrika 0,23% Japan 0,13% Australien 0,02% Övriga 4,78% Försiktig per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,87%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr963462) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 70% OMRX-TOTAL, 18% MSCI World All Countries, 12% SIXPRX *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,20%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav under första halvåret 2011 en avkastning på 0,56% mot jämförelseindex som avkastade 1,36%. Vi är således inte tillfredsställda med avkastningen. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, således bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska obligationer och kreditobligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en aktievikt på 32,5% mot benchmarkvikten på 30%. Inom aktiesegmentet har fonden en övervikt på tillväxtmarknader på bekostnad av en minskning i andra utländska aktier. Dessutom är 18% av fonden investerat i kreditobligationer fördelade på både high-yield, obligationer från tillväxtmarknader och Investment grade. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 79,15% USA 15,35% Asien 1,91% Latinamerika 1,19% Afrika 0,51% Japan 0,43% Australien 0,07% Övriga 1,39% 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

5 Balanserad per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,10%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr927632) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 50% OMRX-TOTAL, 30% MSCI World All Countries, 20% SIXPRX *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,50%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav under första halvåret 2011 en avkastning på -0,22% mot jämförelseindex som avkastade 0,69%. Vi är således inte tillfredsställda med avkastningen. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, följaktligen bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska obligationer och kreditobligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en aktievikt på 55% mot benchmarkvikten på 50%. Inom aktiesegmentet har fonden en övervikt på tillväxtmarknader på bekostnad av en minskning i andra utländska aktier. Dessutom är 19% av fonden investerat i kreditobligationer fördelade på både high-yield, obligationer från tillväxtmarknader och Investment grade. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 71,52% USA 21,09% Asien 2,72% Latinamerika 1,68% Japan 0,69% Afrika 0,58% Australien 0,17% Övriga 1,55% Offensiv per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,36%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr891804) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 40% SIXPRX, 60% MSCI World All Countries *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 2,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav under första halvåret 2011 en avkastning på -2,32% mot jämförelseindex som avkastade -1,08%. Vi är således inte tillfredsställda med avkastningen. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, således bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska obligationer och kreditobligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en övervikt av aktier från Emerging Markets genom Danske Invest Global Emerging Markets och Danske Invest Russia, då vi förväntar oss högre tillväxt och därmed högre avkastning från denna region under det kommande halvåret. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 60,54% USA 32,02% Asien 2,71% Latinamerika 1,70% Japan 1,66% Australien 0,43% Afrika 0,20% Övriga 0,75% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,27%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr829945) Förvaltare Martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX, 50% OMRX-TBOND * Där 1,25% är ersättning till fondbolaget och 0,02% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Aktiv förmögenhetsförvaltning avkastade under första halvåret ,25%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg med 1,52%. Fonden har under första halvåret utvecklats svagare mot sitt jämförelseindex, då tilltagande konjunkturoro och makroturbulens gjort att Svenska statsobligationer utvecklats starkare än vi förväntat. Fonden har under första halvåret varit överviktad i aktier. Övervikten bygger på en positiv syn på aktiemarknaden i kombination med att vi tycker att obligationer är högt prissatta. Förklaringen till fondens underperformance är främst fondens korta duration i obligationsportföljen jämfört med fondens index. Marknadskommentar 2011 inleddes svagt på börsen och i samband med jordbävningen i Japan i mitten av mars var börsen ner knappt 10% från årsskiftet. Stark makrodata och starka kvartalsrapporter gjorde att börsen återhämtade sig snabbt och var åter på plus i maj. Sedan tog Greklandsoron fart igen, samtidigt som makrodata började komma in svagare än väntat och börsen föll åter ner under nollstrecket. Industri och konsumentrelaterade aktier har inlett året svagt, medan Ericsson och hälsovårdssektorn utvecklats positivt. De svenska statsobligationsräntorna har i och med marknadsturbulensen under det första halvåret 2011 fallit, det vill säga priserna på svenska statsobligationer har stigit kraftigt. Strategi i fonden Vi tycker idag att Stockholmsbörsen är lågt värderad och tror att börsen kommer ge en positiv avkastning på 1-2 års sikt. Utvecklingen under hösten beror mycket på hur de krisdrabbade länderna inom EU samt USA hanterar sina obalanser och statsskulder, hur kraftig avmattningen blir i Kina och vad som händer i USA när stimulanspaketen minskar i omfattning. Marknaden har tagit höjd för ett ganska negativt scenario, så vi kan få en stark avslutning på året om problemen visar sig mindre än vad som befaras idag. Fonden har fortsatt en övervikt i aktier, som vid halvårsskiftet uppgick till omkring 54 procent. Fondens obligationsportfölj har en kortare duration än fondens jämförelseindex då vi anser att obligationer generellt är högt värderade. Fonden inleder därmed andra halvåret med samma grundstrategi som det första halvåret. Riskindikator Kursutveckling sedan start Tillgångsslag Låg FOND Hög Aktier 54,12% Räntor 44,74% Övriga 1,14% Sverige Likviditet per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,30%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr865774) Förvaltare Olof Carlsson Stefan Rocklind Jmf-index OMRX- TBILL * Där 0,29% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige Likviditet steg under första halvåret 2011 med 1,22%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg 0,82 %. Fonden har under första halvåret haft en genomsnittlig löptid som varit i paritet eller kortare än jämförelseindex. Marknadskommentar 2011 inleddes med stigande räntor från låga nivåer, men denna trend fick sitt slut i och med jordbävningen i Japan i mitten av mars. Riskaversionen på marknaden späddes på av överraskande svag data från USA, oro för den kinesiska inbromsningen samt att turbulensen vad gäller Greklands statsfinansiella situation eskalerade ytterligare. Riksbanken har fortsatt att höja styrräntan vid varje möte under året, men marknaden har i tak med ökad turbulens diskonterat allt mindre höjningar framgent. Vid årsskiftet implicerar marknadens prissättning snart en 25 bps höjning mindre jämför med Riksbankens senaste prognos och vid utgången av 2012 är skillnaden nu över 75 bps. Strategi i fonden Fonden har utvecklas bättre jämfört med index under första halvåret. Denna utveckling kan till största del hänföras till portföljens ringa ränte, positioneringen i korta bostadsobligationer samt en hög andel så kalllade Floating Rate Notes (FRN), där kupongen justeras i takt med förändrade korträntor. Vi inleder det andra halvåret med en kort löptid i portföljen. Vi har fortsatt en stor övervikt i bostadsobligationer då vi anser att denna typ av obligationer har potential till en meravkastning som kompenserar den något högre en. Vi har även ökat upp andelen placeringar i FRN obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög Under 1 år 53,06% 1-3 år 46,94% 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

7 Sverige Obligationer per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 391 Förvaltningsavgift 0,61%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr901603) Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX- TBOND * Där 0,60% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige Obligationer steg under första halvåret 2011 med 1,93%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg 3,40%. Fonden har under hela första halvåret haft en genomsnittlig löptid som varit betydligt kortare än jämförelseindex. Marknadskommentar 2011 inleddes med stigande räntor från låga nivåer men denna trend fick sitt slut i och med jordbävningen i Japan i mitten av mars. Riskaversionen på marknaden späddes på av överraskande svag data från USA, oro för den kinesiska inbromsningen samt att turbulensen vad gäller Greklands statsfinansiella situation eskalerade ytterligare. 10-åriga svenska statsobligationer har gått från 3,25% vid årsskiftet ned till 2,90% i slutet av juni. I denna jakt på säkra placeringar har svenska statsobligationer varit eftertraktade och har till och med avkastat mer än tyska motsvarande placeringar. Räntedifferensen mellan svenska och tyska 10-åringar har gått från drygt plus 30 bps vid årsskiftet till minus 12 bps vid utgången av juni. Strategi i fonden Fonden har utvecklas sämre jämfört med index under första halvåret. Denna utveckling kan till största del hänföras till portföljens betydligt kortare genomsnittliga löptid jämfört med jämförelseindex. Positionen bygger på vår tro att nuvarande räntenivåer är för låga båda vad gäller vår syn på den ekonomiska utvecklingen samt att vi anser att den extra skjuts nedåt svenska räntor fått tack vare en rädsla för markant minskat utbud av obligationer, till följd av förbättrade statsfinanser, har gått för långt. Vi inleder det andra halvåret med en mycket kort löptid i portföljen jämfört med jämförelseindex. Vi har kvar en kraftig övervikt i bostadsobligationer då vi anser att denna typ av obligationer har potential till en meravkastning som kompenserar den något högre en. Avslutningsvis har vi tagit på break-even positioner genom att sälja nominella statsobligationer och köpa reala obligationer då vi anser att den inflation som är inprisad i dessa instrument är för låg jämfört med vår vy vad gäller svensk inflation framgent. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider Låg FOND Hög 1-3 år 52,66% Under 1 år 26,74% 4-5 år 16,37% 6-10 år 4,23% Sverige Realräntefond per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 488 Förvaltningsavgift 0,66%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX Realranteindex (OMRX) * Där 0,65% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige Realräntefond steg under första halvåret 2011 med 4,19%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg 4,42%. Fonden hade i början av året en längre genomsnittlig löptid jämfört med index för att sedan sjunka ned till en ränte i paritet med sitt jämförelseindex. Marknadskommentar 2011 inleddes med sjunkande realräntor samtidigt som nominella motsvarande steg. Detta medförde att den inprisade inflationen i marknaden, den så kallade break-even inflationen, ökade. Dock var marknadens ökade oro för framtida inflation bara en delförklaring till denna utveckling då det även skapades ett starkt köptryck till följd av en rebalancering av realränteindex under mars månad. Denna trend avtog i samband med att indexförlängningen genomförts samt händelserna i Japan efter jordbävningen i mitten av mars. Riskaversionen på marknaden späddes på av överraskande svag data från USA, oro för den kinesiska inbromsningen samt att turbulensen vad gäller Greklands statsfinansiella situation eskalerade ytterligare. Strategi i fonden 10-åriga svenska realränteobligationer utgivna av staten har gått från 1,20 % vid årsskiftet ned till 0,90 % i slutet av juni. Ränteskillnaden (breakeven inflation) mellan reala och nominella obligationer var drygt 2 procentenheter vid årsskiftet. Det tekniska köptryck som den stundande indexomläggningen skapade medförde att denna skillnad var upp i drygt 2,50 procentenheter för att sedan falla tillbaka till strax under 2 procentenheter i utgången av juni månad. Fonden inleder det andra halvåret med en genomsnittlig löptid i portföljen i paritet med jämförelseindex. Givet att situationen i Grekland klarnar bör break-even inflationen komma upp åter mot 2,5 procentenheter. Detta gör att vi fortsatt tror att realränteobligationer kommer avkasta mer jämfört med motsvarande nominella obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider Låg FOND Hög 4-5 år 36,57% 6-10 år 29,51% Över 10 år 29,26% Under 1 år 2,38% 1-3 år 2,29% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 Global Index per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 948 Förvaltningsavgift 0,50%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr252411) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI World * Där 0,44% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Fonden jämfört index Fonden gav första halvår 2011 en avkastning på -1,59%, medan jämförelseindex sjönk 1,52%. Marknaden Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Förväntningar på marknaden Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Finans 18,97% IT 11,45% Energi 11,37% Industri 11,00% Konsument sällanköp 10,11% Konsument dagligvaror 9,94% Hälsovård 9,71% Övriga 17,46% SRI Global per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 532 Förvaltningsavgift 0,56%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr613729) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI World * Där 0,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Fonden jämfört med index Fonden gav första halvåret 2011 en avkastning på -2,11%, medan jämförelseindex sjönk 1,52%. Marknaden Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Förväntningar på marknaden Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder Låg FOND Hög Finans 19,88% IT 12,61% Industri 11,59% Energi 11,02% Hälsovård 10,04% Konsument sällanköp 9,49% Konsument dagligvaror 8,70% Övriga 16,67% USA 47,19% Storbritannien 9,39% Japan 8,70% Kanada 5,35% Tyskland 4,62% Frankrike 4,31% Australien 4,00% Övriga 16,43% 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

9 Sverige per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,33%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr973263) Förvaltare Ulric Grönvall Jmf-index SIXPRX * Där 1,30% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk 0,37% under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med benchmark, som sjönk 0,72%. Fonden inledde året starkt med en god utveckling i januari. Därefter har fonden utvecklats ungefär i linje med sitt index. Marknadskommentar 2011 inleddes svagt på börsen och i samband med jordbävningen i Japan i mitten av mars gick börsen ner knappt 10% från årsskiftet. Stark makrodata och starka kvartalsrapporter gjorde att börsen återhämtade sig snabbt och var åter på plus i maj. Där efter tog Greklandsoron fart igen, samtidigt som makrodata började komma in svagare än väntat och börsen föll åter ner under nollstrecket. Industri och konsumentrelaterade aktier har inlett året svagt, medan Ericsson och hälsovårdssektorn utvecklats positivt. Jämfört med benchmark, var fondens avkastning något högre. Bland de positiva bidragsgivarna kan nämnas innehaven i Getinge, Meda, Atlas Copco och Millicom. På den negativa sidan återfanns innehaven i Electrolux, Autoliv, Björn Borg och Peab. Strategi i fonden Vi tycker idag att Stockholmsbörsen är lågt värderad och tror att börsen kommer ge en positiv avkastning på 1-2 års sikt. Utvecklingen under hösten beror mycket på hur man lyckas lösa skuldproblemen i framför allt Grekland, hur kraftig avmattningen blir i Kina och vad som händer i USA när stimulanspaketen minskar i omfattning. Marknaden har tagit höjd för ett ganska negativt scenario, så vi kan få en stark avslutning på året om problemen visar sig mindre än vad som befaras idag. Fonden inleder det andra halvåret med övervikt i banker, sällanköp och energi, samt undervikter i industri och dagligvaror. Flera banker och sällanköpsaktier tycker vi är för lågt värderade, samtidigt som vi ställer oss försiktiga till de mer konjunkturberoende aktierna, då vi ser en avmattning i industrikonjunkturen framför oss. Fondens största övervikter är Electrolux, Autoliv, AstraZeneca, Swedbank och Lundin Petroleum. De största undervikterna är HM, Investor, ABB, Assa Abloy och Hexagon. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Finans 29,13% Industri 20,72% Konsument sällanköp 15,48% Telekom 9,05% IT 7,80% Hälsovård 7,67% Basinduistri 5,44% Övriga 4,72% Sverige Fokus per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 997 Förvaltningsavgift 1,53%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr832899) Förvaltare Erik Kjellgren Jmf-index OMXS50EW * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk 1,83% under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med fondens index, som sjönk 0,76%. Fonden inledde året starkt följt av en svagare utveckling i februari och april. En återhämtning i maj och juni gör dock att fonden nu ligger strax efter index sedan årets början. Marknadskommentar 2011 inleddes svagt på börsen och i samband med jordbävningen i Japan i mitten av mars gick börsen ner knappt 10% från årsskiftet. Stark makrodata och starka kvartalsrapporter gjorde att börsen återhämtade sig snabbt och var åter på plus i maj. Därefter tog greklandsoron fart igen, samtidigt som makrodata började komma in svagare än väntat och börsen föll åter ner under nollstrecket. Industri och konsumentrelaterade aktier har inlett året svagt, medan Ericsson och hälsovårdssektorn utvecklats positivt. Bland de positiva bidragsgivarna i fonden kan nämnas innehaven i Meda, Sigma och Astrazeneca. På den negativa sidan återfanns innehaven i SCA, Eniro och Teliasonera. Strategi i fonden Marknaden är i skrivande stund väldigt turbulent och utvecklingen under hösten beror mycket på hur man lyckas lösa skuldproblemen i PIIGS länderna, hur kraftig avmattningen blir i Kina och vad som händer i USA när stimulanspaketen minskar i omfattning. DI Sverige Fokus har, till skillnad från de flesta andra fonderna hos Danske Invest ett väldigt fritt placeringsmandat. Fonden placerar alltså medvetet med stor avvikelse från index. Just nu är fonden väldigt defensivt inriktad. Det betyder att fonden är positionerad för att klara sig bra om marknaden är turbulent. I en sådan marknad tror vi att företag med en stabil intjäning och låg värdering skall klara sig bättre än andra bolag. Fonden undviker just nu investeringar i bolag med cykliskt intjäning framförallt om dessa kombineras med en hög värdering. Detta är emellertid en strategi som snabbt kan förändras om och när förutsättningarna förändras. Fonden inleder det andra halvåret med stora positioner i Astrazeneca, Eniro, SCA och Teliasonera. Bolagen är antingen defensiva och/eller lågt värderade. Fonden har en relativt stor kassa, som dock snabbt kan investeras om bra köplägen uppstår. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Finans 16,71% Konsument sällanköp 16,31% Hälsovård 14,40% IT 9,46% Telekom 9,36% Basinduistri 9,35% Industri 4,96% Övriga 19,46% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

10 Sverige / Europa per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 701 Förvaltningsavgift 1,54%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr937433) Förvaltare Martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX och 50% MSCI Europe Total Return Index * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,035% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige/Europa har utvecklats bättre än sitt jämförelseindex under första halvåret Avkastningen var 1,98% procent, medan fondens jämförelseindex hade en avkastning på 0,87% procent. Flera enskilda aktieinnehav förklarar fondens överavkastning mot sitt benchmark. Bland de positiva bidragen kan nämnas innehav i Meda, Millicom och Trelleborg. De negativa bidragen har varit färre, men innehavet i Electrolux har haft en svag utveckling. Marknadskommentar Europa har under 2011 fortsatt att präglas av statsfinansiella kriser. EU har vidtagit flera olika åtgärder för att främst försöka lösa de mest akuta likviditetsbehoven i Grekland. Fortfarande kvarstår det faktum att många av Europas länder brottas med stora underskott i statsfinanserna och höga statsskulder. Aktiemarknaderna i Europa har under första halvåret präglats av volatilitet. Flera börser har utvecklats i positiv riktning, medans andra har haft en svagare utveckling. Exempelvis har den tyska börsen och den spanska börsen utvecklat sig väl, medans Stockholmsbörsen sticker ut med en nedgång ungefär 4%. Den svenska kronan som förra året utvecklats sig starkt har under första halvåret haft en svagare utveckling. Det gör att avkastningsskillnaderna mellan Stockholmsbörsen och övriga europeiska börser förstärkts ytterligare. Strategi i fonden I början av året valde vi att ha en ganska defensiv strategi med stora innehav i telekomoperatörer, läkemedel samt banker. Industribolag har underviktats. Efter den sättning som var på globala börser i samband med kärnkraftsolyckan har de defensiva inslaget i fonden minskats och fonden har ökat sina innehav i industribolag. Vid inledningen av andra halvåret återfinns de största övervikterna inom olika sektorer. Stora övervikter är innehav i Electrolux, Nordea och Lundin Petroleum. Bland stora undervikter kan nämnas Hennes & Mauritz och Scania. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Industri 26,58% Finans 16,14% Konsument sällanköp 14,27% Energi 9,33% Basinduistri 9,09% Hälsovård 8,33% Telekom 5,39% Övriga 10,88% Utland per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 318 Förvaltningsavgift 1,56%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr144923) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI Europe Total Return Index * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn Avkastning och jämförelseindex Fonden gav det första halvåret 2011 en avkastning på 2,79% medan jämförelseindex ökade med 2,29%. Europeiska aktier slutade i stort sett första halvåret oförändrade, men har löpande fluktuerat i storleksordningen +/- 5%. Positiva kvartalsrapporter har påverkat marknaden positivt, medan jordbävningen i Japan, svaga ekonomiska nyckeltal i slutet av halvåret och skuldproblemen i Sydeuropa drog ner marknaden. Hälso-och sjukvårdssektorn har klarat sig bäst, medan råvaror klarade sig sämst, men de flesta sektorer har legat nära marknaden. På sektornivå kom det mest positiva bidraget till resultatet från hälso-, material och daglig varor, varför vårt val av aktier generellt bidragit positivt. Speciellt har aktier i Grifols som steg 3%, Synthes med + 23% och GEA med + 16%, bidragit positivt. Omvänt har vi ett negativt bidrag från Maire Technimont som föll 61% och Pandora som föll 53%. Marknadskommentar Generellt anser vi att aktiekurser är relativt lågt värderade, det bygger vi på våra förväntningar om att den globala ekonomiska tillväxt fortsätter och växer i måttlig takt. Det finns förutsättningar för en positiv aktiemarknad under årets andra hälft. Statsskuldproblemen i Sydeuropa förväntas fortsätta och det kan resultera i perioder av osäkerhet och fallande priser. Strategi i fonden Fondens största övervikt i slutet av halvåret består av utvalda kvalitetsbolag inom sektorerna dagligvaror, utvalda företag inom industrin och energi. Den största undervikten kommer att finnas kvar i den finansiella sektorn. Vi kommer precis som under första halvåret 2011 att fokusera på det enskilda företagets egenskaper, dvs starka marknadspositioner, prismakt och dess förmåga att generera kassaflöde. Dessa är avgörande för vårt företagsurval. Detta är faktorer som vi anser är ännu viktigare i det nuvarande marknadsscenariot, där vi förväntar oss att polariseringen inom olika sektorer kommer fortsätta. I denna marknad fortsätter vi att se ett antal goda investeringsmöjligheter. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder Låg FOND Hög Industri 27,68% Basinduistri 15,74% Konsument sällanköp 15,34% Energi 12,09% Hälsovård 11,19% Finans 7,22% Konsument dagligvaror 6,53% Övriga 4,21% Tyskland 22,09% Holland 11,46% Spanien 10,90% Sverige 9,01% Danmark 8,45% Norge 7,63% Frankrike 6,65% Övriga 23,80% 10 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

11 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

12 DANSKE INVESTS LUXEMBURGREGISTRERADE FONDER Danske Invest förvaltar ett antal fonder registrerade i Luxemburg som säljs via svenska distributörer. Se nedan för information om vilka dessa fonder är och vilka specifikationer dessa fonder har. Fond Typ av fond Geografiskt område Risknivå Avkastning Räntefond Danmark Låg Eastern Europe Convergence Aktiefond Europa Hög Europe Focus Aktiefond Europa Hög Europe High Dividend Aktiefond Europa Hög Europe Small Cap Aktiefond Europa Hög European Bond Class A Räntefond Europa Låg European Bond Class D Räntefond Europa Låg Global Corporate Bonds Class A Räntefond Global Medel Global Corporate Bonds Class S Räntefond Global Medel Global Emerging Markets Aktiefond Emerging Markets Hög Global Emerging Markets Sm. Cap Aktiefond Emerging Markets Hög Global StockPicking Aktiefond Global Hög Globala Realräntor Räntefond Global Medel Greater China Aktiefond Fjärran Östern Hög India Aktiefond Emerging Markets Hög Japan Aktiefond Japan Hög Nordamerika Aktiefond Nordamerika Hög Nordic Aktiefond Norden Hög Russia Aktiefond Emerging Markets Hög Sverige Räntefond Räntefond Sverige Låg Trans-Balkan Aktiefond Emerging Markets Hög US Dollar Bond Class A Räntefond Nordamerika Låg För mer information om Danske Invests fonder, www. danskeinvest.se 12 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

13 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

14 varsam UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 100,42 99,61 Handelskurs 100,39 99,54 Utdelning kr/andel - - Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 0,85-0,46 Jmf index i % (Handelsdagar) 2,02-0,27 Fond (Slutkurs) 0,88-0,39 Jmf index i % (Slutkurs) 2,02-0,27 Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot ,00 Standardavvikelse - - 1,62 Tracking error (ex post) Informationskvot Genomsnittlig årlig avkastning - - 0,59 Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fodringar - - Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,38 Transaktionskostnader under året 790 Utdelning Belopp i kr Total utdelning - Utdelning per andel - Återinvesteringskurs - Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,68* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,87* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 43,36 55,33 Löpande insättning på 100 kr/månad 1,54 1,96 Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning - - Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 100,42 99,61 Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader 1 - Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa 1 - Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster 66 - Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % Aktiefonder 11,86% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,94% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,90% Danske Invest Global Index ,50% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,74% Danske Invest Nordamerika ,63% Danske Invest Sverige ,15% Räntefonder 84,02% Danske Invest Avkastning Danske Ränte (SEK) ,83% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,54 1,70% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,46% Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta ,03% Danske Invest Sverige Likviditet ,57% Danske Invest Sverige Obligationer ,02% Danske Invest Sverige Räntefond ,42% Summa värdepappersfonder ,88% Likviditet ,12% Fondförmögenhet ,00% 14 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

15 Försiktig UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 126,36 128,07 123,83 110,87 122,94 Handelskurs 126,42 128,41 124,08 110,24 122,91 123,86 120,50 Utdelning kr/andel 2,74 4,46 3,79 3,91 3,08 1,89 1,30 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 0,60 7,21 16,35-7,31 1,67 4,38 13,18 Jmf index i % (Handelsdagar) 1,36 5,42 11,92-3,84 2,34 4,85 12,63 Fond (Slutkurs) 0,56 6,92 15,45-6, Jmf index i % (Slutkurs) 1,36 5,36 11,25-3, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot 1,07 0,37 0,39 Standardavvikelse 4,97 5,16 5,20 Tracking error (ex post) 2,11 2,11 1,87 Informationskvot 0,32 0,05 neg. Genomsnittlig årlig avkastning 7,22 4,47 4,63 Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fodringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,54 Transaktionskostnader under året 513 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,74 Återinvesteringskurs 125,23 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,87* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,11* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 42,60 54,35 Löpande insättning på 100 kr/månad 1,52 1,94 Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 126,36 128,07 Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % Aktiefonder 55,18% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,59 3,47% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,16% Danske Invest Global Index ,60% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,31% Danske Invest Nordamerika ,86% Danske Invest Russia - A (SEK) ,50% Danske Invest Sweden A ,19% Danske Invest Sverige ,26% Räntefonder 66,35% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,96% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,37% Danske Invest Globala Realräntor ,42% Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta ,02% Danske Invest Sverige Likviditet ,62% Danske Invest Sverige Obligationer ,05% Danske Invest Sverige Räntefond ,90% Summa värdepappersfonder ,69% Likviditet ,31% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

16 Balanserad UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 136,74 138,20 128,59 105,43 130,17 129,25 124,83 Handelskurs 136,65 139,19 129,05 104,51 130,20 Utdelning kr/andel 2,14 2,91 3,43 4,27 3,21 1,82 0,97 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) -0,29 10,23 27,27-16,88 3,16 5,00 21,02 Jmf index i % (Handelsdagar) 0,69 7,78 18,15-12,77 2,13 7,22 18,76 Fond (Slutkurs) -0,22 9,44 25,71-16, Jmf index i % (Slutkurs) 0,69 7,67 16,97-11, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot 0,80 0,28 0,26 Standardavvikelse 8,88 8,90 8,85 Tracking error (ex post) 3,57 3,40 3,13 Informationskvot 0,58 0,24 0,06 Genomsnittlig årlig avkastning 8,96 5,01 4,96 Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fodringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,49 Transaktionskostnader under året 1.005,68 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,14 Återinvesteringskurs 136,54 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 1,10* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,32* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 54,43 65,32 Löpande insättning på 100 kr/månad 2,29 2,75 Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 136,74 138,20 Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % Aktiefonder 55,18% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,98% Danske Invest Europe Small Cap A (SEK) ,50% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,73% Danske Invest Global Index ,46% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,10% Danske Invest Nordamerika ,86% Danske Invest Russia - A (SEK) ,96% Danske Invest Sweden A ,17% Danske Invest Sverige ,77% Räntefonder 43,87% Danske Invest Engros Global High Yield Bonds ,09% Danske Invest Global Corp Bonds S (Valutasäkr) ,88% Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta ,95% Danske Invest Sverige Likviditet ,75% Danske Invest Sverige Obligationer ,74% Danske Invest Sverige Räntefond ,47% Summa värdepappersfonder ,40% Likviditet ,60% Fondförmögenhet ,00% 16 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

17 offensiv UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar ,00 Andelsvärde kr 140,32 144,48 130,46 97,42 147,56 Handelskurs 139,82 146,10 131,16 95,96 147,50 143,85 131,50 Utdelning kr/andel 2,38 2,08 3,91 3,13 2,29 1,21 0,32 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) -2,67 13,07 41,71-33,42 4,05 10,31 37,70 Jmf index i % (Handelsdagar) -1,08 13,54 34,52-32,79 1,24 13,05 36,56 Fond (Slutkurs) -2,32 11,81 38,84-32, Jmf index i % (Slutkurs) -1,08 13,31 31,86-31, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot 0,35 0,09 0,17 Standardavvikelse 15,63 15,36 16,17 Tracking error (ex post) 4,21 4,39 4,26 Informationskvot 0,09 0,16 0,10 Genomsnittlig årlig avkastning 7,29 3,83 5,33 Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fodringar - - Övriga kortfristiga skulder - - Fondförmögenhet Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,10 Transaktionskostnader under året 223 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 2,38 Återinvesteringskurs 139,46 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 1,32* Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 1,47* * Fonden tar endast ut en förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 66,34 71,71 Löpande insättning på 100 kr/månad 2,82 3,04 Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 140,32 144,48 Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget - - Transaktionskostnader Övriga kostnader - - Avgift förvar.inst. och tillsynsm. - - Summa 223 Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % Aktiefonder 99,03% Danske Invest Europe Focus A (SEK) ,49% Danske Invest Europe Small Cap A (SEK) ,99% Danske Invest Global Emerging Markets A (SEK) ,10% Danske Invest Global Index ,60% Danske Invest Global StockPicking - Akkum ,55% Danske Invest Global StockPicking A (SEK) ,65% Danske Invest Nordamerika ,14% Danske Invest Nordic A (SEK) ,86% Danske Invest Russia - A (SEK) ,44% Danske Invest Sweden A ,08% Danske Invest Sverige ,61% Danske Invest Sverige Fokus ,52% Summa värdepappersfonder ,03% Likviditet ,97% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

18 Aktiv Förmögenhetsförvaltning UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 2.113, , , , ,27 Handelskurs 2.106, , , , , , ,88 Utdelning kr/andel 28,40 64,76 102,35 37,86 48,59 65,72 56,21 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 0,71 14,76 34,16-16,65-5,82 14,27 19,12 Jmf index i % 1,52 14,86 24,24-14,25 0,42 14,39 19,25 Fond (Slutkurs) 1,25 14,84 33,64-16, Jmf index i % (Slutkurs) 1,52 14,86 24,24-14, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot 0,78 0,28 0,46 Standardavvikelse 13,30 12,77 11,28 Tracking error (ex post) 5,13 4,62 3,48 Informationskvot 0,34 neg. neg. Genomsnittlig årlig avkastning 12,44 6,17 8,52 Balansräkning Belopp kkr Finansiella intrument (inkl upplupen ränta) Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fodringar Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Övriga upplysningar Fondens duration är år (2.091 år 2010) Duration jämförelseindex år Omsättningshastighet 0,90 Transaktionskostnader under året Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 28,40 Återinvesteringskurs 2065,24 Förvaltningskostnad TER samt TKA Förvaltningsavgift i % 1,25 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. % 0,02 Totalt uttaget ur fonden under året TER i % 1,27 TKA i % 1,48 Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 63,71 63,71 Löpande insättning på 100 kr/månad 2,23 2,23 Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 2.113, ,32 Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränta och värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Bankränta Utdelningar Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Transaktionskostnader Övriga kostnader - -1 Avgift förvar.inst. och tillsynsm Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Erhållna och upplupna räntor Summa DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

19 Aktiv Förmögenhetsförvaltning Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % Energi 3,70% EnQuest Plc. (SEK) ,27% Lundin Petroleum AB ,42% Material 1,18% Lundin Mining Corp. SDR ,18% Industrivaror och tjänster 9,92% Alfa Laval AB ,02% Atlas Copco AB A ,35% Atlas Copco AB B ,66% Intrum Justitia AB ,23% Sandvik AB ,61% Securitas AB B ,63% Volvo B ,41% Sällanköpsvaror och tjänster 6,67% Autoliv Inc. SDB ,62% Electrolux AB B ,02% Hennes & Mauritz AB B ,76% Trelleborg AB B ,30% Unibet Group Ltd. SDB ,97% Dagligvaror 1,47% AarhusKarlshamn AB ,47% Hälsovård 2,69% AstraZeneca Plc (SEK) ,40% Meda AB A ,28% Finans 17,74% Black Earth Farming Ltd. SDB ,23% Handelsbanken AB A ,90% Investor AB B ,62% Kinnevik Investment AB B ,04% Nordea Bank AB (SEK) ,32% Skandinaviska Enskilda Banken AB A ,18% Swedbank AB A ,45% Informationsteknologi 5,03% Ericsson, Telefonab. LM Ser B ,03% Telekomoperatörer 5,88% Millicom International Cellular S.A. SDB (SEK) ,42% Tele2 AB B ,44% TeliaSonera AB ,02% Övriga Finansiella Instrument 44,60% 4,50 LÄNSFÖRS. HYPOTEK (506) 5/5-2007/ ,98% 3,75 SWEDBANK HYPOTEK LÅN 184, 15/6-10/ ,52% 4,00 NORDEA HYPOTEK (5524) 20/6-2006/ ,96% 4,00 NORDEA HYPOTEK (5526) 18/6-2008/ ,78% 4,00 SEB OBLIGATIONSLÅN /6-09/ ,14% 4,00 SV. SÄKERSTÄLLDA OBL. SCBC 126 9/ ,26% 4,00 SV. SÄKERSTÄLLDA OBL. SCBC / ,28% 4,25 SE BANKEN B 566, 19/ ,71% 4,25 SE BANKEN BOLÅN /6-2006/ ,60% 4,50 LÄNSFÖRS. HYPOTEK (505) 18/9-2006/ ,35% 4,50 LÄNSFÖRS. HYPOTEK (506) 5/5-2007/ ,04% 4,50 SWEDISH GOVERNMENT S /8-2004/ ,95% 5,50 SWEDISH GOVERNMENT S / / ,49% 6,00 STADSHYPOTEK (1573) 19/ / ,19% 6,00 STADSHYPOTEK (1576) 18/3-2005/ ,40% 6,00 STADSHYPOTEK (1577) 16/ / ,97% 6,75 SPINTAB NO /5-1997/ ,96% Summa finansiella instrument ,87% Bank och övriga likvida medel ,13% Fondförmögenhet ,00% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

20 Sverige Likviditet UTVECKLING Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 1.093, , , , ,16 Handelskurs 1.093, , , , , , ,78 Utdelning kr/andel 22,07 37,19 48,10 24,31 22,54 24,16 25,95 Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) 1,19 0,84 2,44 5,75 3,17 1,79 1,71 Jmf index i % (Handelsdagar) 0,82 0,32 0,44 4,35 3,43 2,19 1,93 Fond (Slutkurs) 1,22 0,82 2,44 5, Jmf index i % (Slutkurs) 0,82 0,32 0,44 4, Riskmått Start datum Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot 1,80 0,69 0,44 Standardavvikelse 0,82 0,70 0,58 Tracking error (ex post) 0,49 0,51 0,54 Informationskvot 3,02 1,56 0,51 Genomsnittlig årlig avkastning 2,75 2,90 3,10 Övriga upplysningar Fondens duration är år (0.270 år 2010) Duration jämförelseindex år Omsättningshastighet 0,24 Transaktionskostnader under året Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 22,07 Återinvesteringskurs 1084,00 Förvaltningskostnad TER samt TKA Förvaltningskostnad i % 0,29 Avgift förvar.inst. och tillsynsm. 0,01 Totalt uttaget ur fonden under året TER i % 0,30 TKA i % 0,30 Sparande Förvalntningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 15,04 14,92 Löpande insättning på 100 kr/månad 0,63 0,62 Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 1.093, ,62 Balansräkning Belopp kkr Finansiella intrument (inkl upplupen ränta) Bank och övriga likvida medel Övriga kortfristiga fodringar - - Övriga kortfristiga skulder Fondförmögenhet Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Ränta och värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument Bankränta Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Transaktionskostnader -2-1 Övriga kostnader - -1 Avgift förvar.inst. och tillsynsm Summa Resultat Specifikation på värdeförändringar Värdeförändring på ränterelaterade finansiella instrument samt värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Erhållna och upplupna räntor Summa DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013

CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT. Fonder Årsberättelse 2013 CLIENS SVERIGE CLIENS SVERIGE FOKUS CLIENS MIXFOND CLIENS RÄNTEFOND KORT Fonder Årsberättelse 2013 1 CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2013 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST TRYCK

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2000. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2000 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2000 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1. Helårsrapport 2013. Passiv Stiftelsefond Skåne

Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1. Helårsrapport 2013. Passiv Stiftelsefond Skåne Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1 Helårsrapport 2013 Passiv Stiftelsefond Skåne 2 Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 VD-kommentar Bästa Andelsägare; I skrivande stund har vi just lagt ett både utmanade

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond

Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond 2011 Halvårsredogörelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad aktiefond (specialfond) som placerar i aktier på den svenska

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer