HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 7 Global Index 8 SRI Global 8 Sverige 9 Sverige Fokus 9 Sverige/Europa 10 Utland 10 Översikt över Luxemburgregistrerade fonder 12 Resultat- och balansräkningar mm. (Sverigeregistrerade fonder) Skatteregler 42 Ägarpolicy Fondbolagets Styrelse, Ledning och Revisorer 45 Ordlista 46 Övriga upplysningar 47 * De Luxemburgregistrerade fonderna som förvaltas av Danske Bank-koncernens bolag Danske Invest Management Company S.A. i Luxemburg har ej varit föremål för granskning av Danske Capital ABs revisorer. 2 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

3 VD-kommentar Bäste Andelsägare, Efter några bra börsår 2009 och 2010 har första halvåret 2011 inte varit lika lyckosamt. Nästan inga svenska aktiefonder har gett positiv avkastning och de flesta tillväxtmarknader har haft värdeminskningar. Detta tillsammans med att sparande i räntefonder i en stigande räntemarknad varit svår förstärker bilden av att 2011 så långt inte varit allför positivt. Nedgången är en påminnelse om att fondsparande svänger upp och ner, vilket betyder att sparande i aktiefonder bör vara långsiktigt för att man ska ha en högre sannolikhet för en bra avkastning. Överlag har våra fonder, med några få undantag, givit en konkurrenskraftig avkastning. Vi har sedan många år en stabil förvaltningsorganisation som löpande besöker företag och värderar vilka företag som de anser mest intressanta att investera i. Det är en strategi som långsiktigt varit rätt och vilken vi är övertygande om även fortsättningsvis kommer att vara framgångsrik. Tillväxtmarknadsfonder är den kategori som helhet som har haft det tuffast i år. USA är en av de marknader som har utvecklats starkast men avkastningspotentialen har dock dämpats pga av en fortsatt svag dollar. Bland de fonder som i gått bäst hittills i år hör Danske Invest Sverige Realräntefond, Danske Invest Utland samt Danske Invest Global Corporate Bonds som investerar i företagsobligationer över hela världen. Vad tror vi då om andra delen av 2011? Vi ser att förväntningarna revideras ner och konjunkturbedömningarna omgärdas av besvikelser. Den ekonomiska tillväxten i Asien, främst med Kina, Indien och Japan, dämpas mycket. Detta tillsammans med att USA inte växer tillräckligt snabbt för att förbättra den viktiga arbetsmarknaden och ett Europa som tappar fart ökar oron. Ovan detta har vi skuldkrisen som i Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Naturligtvis kommer detta att kunna hålla på länge, men för varje månad som går ökar möjligheten för att något positivt besked kommer som gör att den negativa bilden kan svänga och bli positiv. Det gäller då att ligga rätt i sina investeringar. Aktier ser på flera håll ut att vara lågt värderade. Kombinationen av låga räntor och fallande råvarukostnader gör att dagens låga värdering kan vara ett bra köpläge. Vi har under året förstärkt vår organisation. Detta innebär att vi kommer att fortsätta kunna leverera bra produkter och avkastning i våra fonder. Vi syns mer i media vilket är en medveten strategi för att fortsätta kunna informera om vår verksamhet och öka penetrationen på den svenska fondmarknaden. Information om våra fonder finner Ni på Med vänlig hälsning Pehr-Olof Malmström Verkställande Direktör Danske Capital AB DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

4 Varsam per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 48 Förvaltningsavgift 0,68%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 90% OMRX-TOTAL, 6% MSCI World All Countries, 4% SIXPRX *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 0,88% under första halvåret. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, således bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska och kredit obligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en aktievikt på 11,25% mot benchmarkvikten på 10%. Inom aktiesegmentet har fonden en övervikt på tillväxtmarknader på bekostnad en minskning i andra utländska aktier. Dessutom är 9,5% av fonden investerat i kreditobligationer fördelade på både high-yield, obligationer från tillväxtmarknader och Investment grade. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 89,42% USA 4,25% Asien 0,71% Latinamerika 0,46% Afrika 0,23% Japan 0,13% Australien 0,02% Övriga 4,78% Försiktig per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,87%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr963462) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 70% OMRX-TOTAL, 18% MSCI World All Countries, 12% SIXPRX *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,20%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav under första halvåret 2011 en avkastning på 0,56% mot jämförelseindex som avkastade 1,36%. Vi är således inte tillfredsställda med avkastningen. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, således bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska obligationer och kreditobligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en aktievikt på 32,5% mot benchmarkvikten på 30%. Inom aktiesegmentet har fonden en övervikt på tillväxtmarknader på bekostnad av en minskning i andra utländska aktier. Dessutom är 18% av fonden investerat i kreditobligationer fördelade på både high-yield, obligationer från tillväxtmarknader och Investment grade. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 79,15% USA 15,35% Asien 1,91% Latinamerika 1,19% Afrika 0,51% Japan 0,43% Australien 0,07% Övriga 1,39% 4 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

5 Balanserad per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,10%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr927632) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 50% OMRX-TOTAL, 30% MSCI World All Countries, 20% SIXPRX *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,50%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav under första halvåret 2011 en avkastning på -0,22% mot jämförelseindex som avkastade 0,69%. Vi är således inte tillfredsställda med avkastningen. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, följaktligen bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska obligationer och kreditobligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en aktievikt på 55% mot benchmarkvikten på 50%. Inom aktiesegmentet har fonden en övervikt på tillväxtmarknader på bekostnad av en minskning i andra utländska aktier. Dessutom är 19% av fonden investerat i kreditobligationer fördelade på både high-yield, obligationer från tillväxtmarknader och Investment grade. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 71,52% USA 21,09% Asien 2,72% Latinamerika 1,68% Japan 0,69% Afrika 0,58% Australien 0,17% Övriga 1,55% Offensiv per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,36%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr891804) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index 40% SIXPRX, 60% MSCI World All Countries *Per sista jun Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 2,00%. Avkastning och jämförelseindex Fonden gav under första halvåret 2011 en avkastning på -2,32% mot jämförelseindex som avkastade -1,08%. Vi är således inte tillfredsställda med avkastningen. Fondens avkastning har tyngts av fallande aktiemarknader, således bidrog både svenska och globala aktieinvesteringar negativt till fondens samlade avkastning. Bland de enskilda aktieinvesteringarna har Emerging Markets haft det särskilt svårt. På den positiva sidan påverkade både svenska obligationer och kreditobligationer avkastningen positivt. Fondens investeringar i high-yield obligationer och obligationer från nya marknader har varit särskilt positiva. Marknadskommentarer Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Vid utgången av halvåret sjönk den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknader med 2,56%. Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Strategi i fonden Baserad på vår marknadsprognos är fondens fortsatta strategi en övervikt av fyllda tillgångar. Därmed har fonden en övervikt av aktier från Emerging Markets genom Danske Invest Global Emerging Markets och Danske Invest Russia, då vi förväntar oss högre tillväxt och därmed högre avkastning från denna region under det kommande halvåret. Riskindikator Kursutveckling sedan start Regioner Låg FOND Hög Europa 60,54% USA 32,02% Asien 2,71% Latinamerika 1,70% Japan 1,66% Australien 0,43% Afrika 0,20% Övriga 0,75% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,27%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr829945) Förvaltare Martin Wallin Jmf-index 50% SIXRX, 50% OMRX-TBOND * Där 1,25% är ersättning till fondbolaget och 0,02% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Aktiv förmögenhetsförvaltning avkastade under första halvåret ,25%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg med 1,52%. Fonden har under första halvåret utvecklats svagare mot sitt jämförelseindex, då tilltagande konjunkturoro och makroturbulens gjort att Svenska statsobligationer utvecklats starkare än vi förväntat. Fonden har under första halvåret varit överviktad i aktier. Övervikten bygger på en positiv syn på aktiemarknaden i kombination med att vi tycker att obligationer är högt prissatta. Förklaringen till fondens underperformance är främst fondens korta duration i obligationsportföljen jämfört med fondens index. Marknadskommentar 2011 inleddes svagt på börsen och i samband med jordbävningen i Japan i mitten av mars var börsen ner knappt 10% från årsskiftet. Stark makrodata och starka kvartalsrapporter gjorde att börsen återhämtade sig snabbt och var åter på plus i maj. Sedan tog Greklandsoron fart igen, samtidigt som makrodata började komma in svagare än väntat och börsen föll åter ner under nollstrecket. Industri och konsumentrelaterade aktier har inlett året svagt, medan Ericsson och hälsovårdssektorn utvecklats positivt. De svenska statsobligationsräntorna har i och med marknadsturbulensen under det första halvåret 2011 fallit, det vill säga priserna på svenska statsobligationer har stigit kraftigt. Strategi i fonden Vi tycker idag att Stockholmsbörsen är lågt värderad och tror att börsen kommer ge en positiv avkastning på 1-2 års sikt. Utvecklingen under hösten beror mycket på hur de krisdrabbade länderna inom EU samt USA hanterar sina obalanser och statsskulder, hur kraftig avmattningen blir i Kina och vad som händer i USA när stimulanspaketen minskar i omfattning. Marknaden har tagit höjd för ett ganska negativt scenario, så vi kan få en stark avslutning på året om problemen visar sig mindre än vad som befaras idag. Fonden har fortsatt en övervikt i aktier, som vid halvårsskiftet uppgick till omkring 54 procent. Fondens obligationsportfölj har en kortare duration än fondens jämförelseindex då vi anser att obligationer generellt är högt värderade. Fonden inleder därmed andra halvåret med samma grundstrategi som det första halvåret. Riskindikator Kursutveckling sedan start Tillgångsslag Låg FOND Hög Aktier 54,12% Räntor 44,74% Övriga 1,14% Sverige Likviditet per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,30%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr865774) Förvaltare Olof Carlsson Stefan Rocklind Jmf-index OMRX- TBILL * Där 0,29% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige Likviditet steg under första halvåret 2011 med 1,22%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg 0,82 %. Fonden har under första halvåret haft en genomsnittlig löptid som varit i paritet eller kortare än jämförelseindex. Marknadskommentar 2011 inleddes med stigande räntor från låga nivåer, men denna trend fick sitt slut i och med jordbävningen i Japan i mitten av mars. Riskaversionen på marknaden späddes på av överraskande svag data från USA, oro för den kinesiska inbromsningen samt att turbulensen vad gäller Greklands statsfinansiella situation eskalerade ytterligare. Riksbanken har fortsatt att höja styrräntan vid varje möte under året, men marknaden har i tak med ökad turbulens diskonterat allt mindre höjningar framgent. Vid årsskiftet implicerar marknadens prissättning snart en 25 bps höjning mindre jämför med Riksbankens senaste prognos och vid utgången av 2012 är skillnaden nu över 75 bps. Strategi i fonden Fonden har utvecklas bättre jämfört med index under första halvåret. Denna utveckling kan till största del hänföras till portföljens ringa ränte, positioneringen i korta bostadsobligationer samt en hög andel så kalllade Floating Rate Notes (FRN), där kupongen justeras i takt med förändrade korträntor. Vi inleder det andra halvåret med en kort löptid i portföljen. Vi har fortsatt en stor övervikt i bostadsobligationer då vi anser att denna typ av obligationer har potential till en meravkastning som kompenserar den något högre en. Vi har även ökat upp andelen placeringar i FRN obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider FOND Låg Hög Under 1 år 53,06% 1-3 år 46,94% 6 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

7 Sverige Obligationer per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 391 Förvaltningsavgift 0,61%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr901603) Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX- TBOND * Där 0,60% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige Obligationer steg under första halvåret 2011 med 1,93%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg 3,40%. Fonden har under hela första halvåret haft en genomsnittlig löptid som varit betydligt kortare än jämförelseindex. Marknadskommentar 2011 inleddes med stigande räntor från låga nivåer men denna trend fick sitt slut i och med jordbävningen i Japan i mitten av mars. Riskaversionen på marknaden späddes på av överraskande svag data från USA, oro för den kinesiska inbromsningen samt att turbulensen vad gäller Greklands statsfinansiella situation eskalerade ytterligare. 10-åriga svenska statsobligationer har gått från 3,25% vid årsskiftet ned till 2,90% i slutet av juni. I denna jakt på säkra placeringar har svenska statsobligationer varit eftertraktade och har till och med avkastat mer än tyska motsvarande placeringar. Räntedifferensen mellan svenska och tyska 10-åringar har gått från drygt plus 30 bps vid årsskiftet till minus 12 bps vid utgången av juni. Strategi i fonden Fonden har utvecklas sämre jämfört med index under första halvåret. Denna utveckling kan till största del hänföras till portföljens betydligt kortare genomsnittliga löptid jämfört med jämförelseindex. Positionen bygger på vår tro att nuvarande räntenivåer är för låga båda vad gäller vår syn på den ekonomiska utvecklingen samt att vi anser att den extra skjuts nedåt svenska räntor fått tack vare en rädsla för markant minskat utbud av obligationer, till följd av förbättrade statsfinanser, har gått för långt. Vi inleder det andra halvåret med en mycket kort löptid i portföljen jämfört med jämförelseindex. Vi har kvar en kraftig övervikt i bostadsobligationer då vi anser att denna typ av obligationer har potential till en meravkastning som kompenserar den något högre en. Avslutningsvis har vi tagit på break-even positioner genom att sälja nominella statsobligationer och köpa reala obligationer då vi anser att den inflation som är inprisad i dessa instrument är för låg jämfört med vår vy vad gäller svensk inflation framgent. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider Låg FOND Hög 1-3 år 52,66% Under 1 år 26,74% 4-5 år 16,37% 6-10 år 4,23% Sverige Realräntefond per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 488 Förvaltningsavgift 0,66%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Förvaltare Stefan Rocklind Jmf-index OMRX Realranteindex (OMRX) * Där 0,65% är ersättning till fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Sverige Realräntefond steg under första halvåret 2011 med 4,19%, vilket kan jämföras med benchmark, som steg 4,42%. Fonden hade i början av året en längre genomsnittlig löptid jämfört med index för att sedan sjunka ned till en ränte i paritet med sitt jämförelseindex. Marknadskommentar 2011 inleddes med sjunkande realräntor samtidigt som nominella motsvarande steg. Detta medförde att den inprisade inflationen i marknaden, den så kallade break-even inflationen, ökade. Dock var marknadens ökade oro för framtida inflation bara en delförklaring till denna utveckling då det även skapades ett starkt köptryck till följd av en rebalancering av realränteindex under mars månad. Denna trend avtog i samband med att indexförlängningen genomförts samt händelserna i Japan efter jordbävningen i mitten av mars. Riskaversionen på marknaden späddes på av överraskande svag data från USA, oro för den kinesiska inbromsningen samt att turbulensen vad gäller Greklands statsfinansiella situation eskalerade ytterligare. Strategi i fonden 10-åriga svenska realränteobligationer utgivna av staten har gått från 1,20 % vid årsskiftet ned till 0,90 % i slutet av juni. Ränteskillnaden (breakeven inflation) mellan reala och nominella obligationer var drygt 2 procentenheter vid årsskiftet. Det tekniska köptryck som den stundande indexomläggningen skapade medförde att denna skillnad var upp i drygt 2,50 procentenheter för att sedan falla tillbaka till strax under 2 procentenheter i utgången av juni månad. Fonden inleder det andra halvåret med en genomsnittlig löptid i portföljen i paritet med jämförelseindex. Givet att situationen i Grekland klarnar bör break-even inflationen komma upp åter mot 2,5 procentenheter. Detta gör att vi fortsatt tror att realränteobligationer kommer avkasta mer jämfört med motsvarande nominella obligationer. Riskindikator Kursutveckling sedan start Löptider Låg FOND Hög 4-5 år 36,57% 6-10 år 29,51% Över 10 år 29,26% Under 1 år 2,38% 1-3 år 2,29% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

8 Global Index per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 948 Förvaltningsavgift 0,50%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr252411) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI World * Där 0,44% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Fonden jämfört index Fonden gav första halvår 2011 en avkastning på -1,59%, medan jämförelseindex sjönk 1,52%. Marknaden Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Förväntningar på marknaden Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Finans 18,97% IT 11,45% Energi 11,37% Industri 11,00% Konsument sällanköp 10,11% Konsument dagligvaror 9,94% Hälsovård 9,71% Övriga 17,46% SRI Global per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 532 Förvaltningsavgift 0,56%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr613729) Förvaltare Danske Capital AB Jmf-index MSCI World * Där 0,50% är ersättning till fondbolaget och 0,06% är kostnad för förvaring och tillsyn. Fonden jämfört med index Fonden gav första halvåret 2011 en avkastning på -2,11%, medan jämförelseindex sjönk 1,52%. Marknaden Första halvåret 2011 präglades av flera dramatiska händelser som var och en skapat oro för de finansiella marknaderna. Tsunamin i Japan förstörde både städer och skapade rädsla för en nukleär katastrof. Händelsen ledde till att många japanska företag tvingades stoppa sin produktion vilket i sin tur ledde till stora svårigheter för till exempel bildindustrin. I Egypten, mynnade de politiska spänningarna ut i en revolution och i Libyen ledde upproren till väpnad konflikt. Dessa händelser drev omedelbart upp oljepriset av rädsla för upplopp i andra oljeproducerande länder i Mellanöstern. I slutet av perioden dominerades marknaden återigen av dåliga nyheter från Grekland, och som väntat var marknaden väldigt lättad när nya budgeten antogs före halvårets slut. Förväntningar på marknaden Efter den senaste reformen i Grekland, förväntar vi oss att fokus under de kommande sex månaderna kommer att flytta från Sydeuropa tillbaka till ekonomisk fundamenta. Baserat på att ledande ekonomiska faktorer fortfarande ser rimliga ut, räknar vi med tillväxt något över trenden för det kommande halvåret. Som följd av detta förväntar vi oss fortsatt tillväxt, aptit och stigande räntor i fyllda tillgångar. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Länder Låg FOND Hög Finans 19,88% IT 12,61% Industri 11,59% Energi 11,02% Hälsovård 10,04% Konsument sällanköp 9,49% Konsument dagligvaror 8,70% Övriga 16,67% USA 47,19% Storbritannien 9,39% Japan 8,70% Kanada 5,35% Tyskland 4,62% Frankrike 4,31% Australien 4,00% Övriga 16,43% 8 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

9 Sverige per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,33%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr973263) Förvaltare Ulric Grönvall Jmf-index SIXPRX * Där 1,30% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk 0,37% under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med benchmark, som sjönk 0,72%. Fonden inledde året starkt med en god utveckling i januari. Därefter har fonden utvecklats ungefär i linje med sitt index. Marknadskommentar 2011 inleddes svagt på börsen och i samband med jordbävningen i Japan i mitten av mars gick börsen ner knappt 10% från årsskiftet. Stark makrodata och starka kvartalsrapporter gjorde att börsen återhämtade sig snabbt och var åter på plus i maj. Där efter tog Greklandsoron fart igen, samtidigt som makrodata började komma in svagare än väntat och börsen föll åter ner under nollstrecket. Industri och konsumentrelaterade aktier har inlett året svagt, medan Ericsson och hälsovårdssektorn utvecklats positivt. Jämfört med benchmark, var fondens avkastning något högre. Bland de positiva bidragsgivarna kan nämnas innehaven i Getinge, Meda, Atlas Copco och Millicom. På den negativa sidan återfanns innehaven i Electrolux, Autoliv, Björn Borg och Peab. Strategi i fonden Vi tycker idag att Stockholmsbörsen är lågt värderad och tror att börsen kommer ge en positiv avkastning på 1-2 års sikt. Utvecklingen under hösten beror mycket på hur man lyckas lösa skuldproblemen i framför allt Grekland, hur kraftig avmattningen blir i Kina och vad som händer i USA när stimulanspaketen minskar i omfattning. Marknaden har tagit höjd för ett ganska negativt scenario, så vi kan få en stark avslutning på året om problemen visar sig mindre än vad som befaras idag. Fonden inleder det andra halvåret med övervikt i banker, sällanköp och energi, samt undervikter i industri och dagligvaror. Flera banker och sällanköpsaktier tycker vi är för lågt värderade, samtidigt som vi ställer oss försiktiga till de mer konjunkturberoende aktierna, då vi ser en avmattning i industrikonjunkturen framför oss. Fondens största övervikter är Electrolux, Autoliv, AstraZeneca, Swedbank och Lundin Petroleum. De största undervikterna är HM, Investor, ABB, Assa Abloy och Hexagon. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Finans 29,13% Industri 20,72% Konsument sällanköp 15,48% Telekom 9,05% IT 7,80% Hälsovård 7,67% Basinduistri 5,44% Övriga 4,72% Sverige Fokus per Fondfakta ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 997 Förvaltningsavgift 1,53%* Inträdesavgift Utträdesavgift PPM-fond Ja (nr832899) Förvaltare Erik Kjellgren Jmf-index OMXS50EW * Där 1,50% är ersättning till fondbolaget och 0,025% är kostnad för förvaring och tillsyn. Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk 1,83% under första halvåret 2011, vilket kan jämföras med fondens index, som sjönk 0,76%. Fonden inledde året starkt följt av en svagare utveckling i februari och april. En återhämtning i maj och juni gör dock att fonden nu ligger strax efter index sedan årets början. Marknadskommentar 2011 inleddes svagt på börsen och i samband med jordbävningen i Japan i mitten av mars gick börsen ner knappt 10% från årsskiftet. Stark makrodata och starka kvartalsrapporter gjorde att börsen återhämtade sig snabbt och var åter på plus i maj. Därefter tog greklandsoron fart igen, samtidigt som makrodata började komma in svagare än väntat och börsen föll åter ner under nollstrecket. Industri och konsumentrelaterade aktier har inlett året svagt, medan Ericsson och hälsovårdssektorn utvecklats positivt. Bland de positiva bidragsgivarna i fonden kan nämnas innehaven i Meda, Sigma och Astrazeneca. På den negativa sidan återfanns innehaven i SCA, Eniro och Teliasonera. Strategi i fonden Marknaden är i skrivande stund väldigt turbulent och utvecklingen under hösten beror mycket på hur man lyckas lösa skuldproblemen i PIIGS länderna, hur kraftig avmattningen blir i Kina och vad som händer i USA när stimulanspaketen minskar i omfattning. DI Sverige Fokus har, till skillnad från de flesta andra fonderna hos Danske Invest ett väldigt fritt placeringsmandat. Fonden placerar alltså medvetet med stor avvikelse från index. Just nu är fonden väldigt defensivt inriktad. Det betyder att fonden är positionerad för att klara sig bra om marknaden är turbulent. I en sådan marknad tror vi att företag med en stabil intjäning och låg värdering skall klara sig bättre än andra bolag. Fonden undviker just nu investeringar i bolag med cykliskt intjäning framförallt om dessa kombineras med en hög värdering. Detta är emellertid en strategi som snabbt kan förändras om och när förutsättningarna förändras. Fonden inleder det andra halvåret med stora positioner i Astrazeneca, Eniro, SCA och Teliasonera. Bolagen är antingen defensiva och/eller lågt värderade. Fonden har en relativt stor kassa, som dock snabbt kan investeras om bra köplägen uppstår. Riskindikator Kursutveckling sedan start Sektorallokering Låg FOND Hög Finans 16,71% Konsument sällanköp 16,31% Hälsovård 14,40% IT 9,46% Telekom 9,36% Basinduistri 9,35% Industri 4,96% Övriga 19,46% DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1

Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Dina Fonder Halvårsredogörelse 2007 1 Innehållsförteckning 3 VD-ord 4 Större kurssvängningar väntas framöver 6 Marknadsprognoser 8 Nyheter 9 Förvaltning och analys 14 Så läser du rapporten 16 Access 25

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer